VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2010/11 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy : Č. 1 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty a zájmové útvary Č. 2 Mimoškolní činnost školy Č. 3 Kulturní pořady ve školním roce 2010/2011 Č. 4 Školní družina Č. 5 Přípravná třída Č. 6 Enviromentální výchova Č. 7 Školní výlety Č. 8 Hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Nová Paka adresa školy Komenského 555 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Schlögl zástupce ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová kontakt tel.: fax: www:zsnovapaka.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Nová Paka adresa zřizovatele Dukelské nám. 39 kontakt tel.: fax: 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 750 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,16 18,16 2. stupeň ZŠ ,66 20,66 Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 25 Odborné pracovny, knihovna, 5 multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Zahrada se školním dvorem Sportovní zařízení 1 - tělocvična Dílny 2 Počet žáků na pedagoga

4 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 2004 Počet členů školské rady 9 Kontakt

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/ B/01 Základní škola Základní škola speciální ŠVP 1.A, 1.B, 2.A,2.B,3.A,3.B,4.A, 4.B,6.A,6.B,7.A,7.B,8.A,8.B,9.A, 9.B ŠVP 1.Z - 4.Z, 6.Z 9.Z b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů C/ B/001 Zařazené třídy Základní škola nebyl přidělen 5.A,5.B Základní škola speciální nebyl přidělen 5.Z 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / r REHABILITAČNÍ VZD.PROGRAM KAŽDÝ MÁ ŠANCI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Ámos ve škole, č.j. 333/2007

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících pořadové příjmení a jméno pracovní zařazení třídnictví délka číslo pedagogické praxe počet roků pedagogická asistentka ZŠ 1. Antošová Radmila praktická 21 vychovatelka ŠD 2. Mgr.Bendlová Alena učitelka ZŠ praktická 3.Z Mgr.Bílková Marie učitelka ZŠ praktická 2.Z Mgr.Bucková Soňa učitelka 2.stupeň ZŠ 7.A 6 5. Mgr.Čepelková Věra učitelka ZŠ praktická 1.Z Mgr.Lánská Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 3.B 23 Mgr.Ferklová 7. Marcela učitelka 1.stupeň ZŠ 5.B 16 Ing. Soběslav Vladimír Učitel 2. stupeň Mgr.Holan Martin učitel 2.stupeň ZŠ 9.A Mgr.Hykyšová Ivona učitelka 2.stupeň ZŠ 7.B Jaklová Marcela učitelka přípravná třída PT 4 vychovatelka ŠD 12. Mgr.Kaplan Milan učitel 2.stupeň ZŠ 8.A Mgr.Kaplanová Zdeňka učitelka 1.stupeň ZŠ 1.A Ing.Kašpar Ondřej učitel 2.stupeň ZŠ Mgr.Komárková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 1.B Mgr.Kulhánková Dagmar učitelka 1.stupeň ZŠ 4.B 23 PaedDr.Tázlarová Jarmila zástupkyně ředitele 6.A Mgr.Kalita Pavel učitel náboženství Kusáková Jitka vychovatelka ŠD Mgr.Macák Lukáš učitel 2.stupeň ZŠ 9.B Mgr.Macková Jana učitelka 1.stupeň ZŠ 2.A Mgr.Maglenová Jiřina učitelka 1.stupeň ZŠ 3.A Mgr.Tauchmanová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ 15

7 24. Mgr.Rejmontová Dana učitelka 1.stupeň ZŠ 2.B Mgr. Krsková Kateřina učitelka 2. stupeň 6.B Mgr.Schlögl Milan ředitel Mgr.Slámová Helena učitelka 1.stupeň ZŠ 4.A Drašarová Kateřina učitelka ZŠ praktická 19 pedagogická asistentka ZŠ praktická, vychovatelka ŠD Mgr.Šmidrkalová Věra učitelka 2.stupeň ZŠ 8.B Mgr.Macáková Monika učitelka 2.stupeň ZŠ Štryncl Martin pedagogický asistent ZŠ praktická 3 vychovatel ŠD 32. Štrynclová Jana vedoucí vychovatelka ŠD 27 učitelka 1.stupeň ZŠ 33. Mgr. Pavlína Tomášová Učitelka 2. stupeň 1 metodik prevence 34. Mgr.Tůmová Ivana učitelka 2.stupeň ZŠ 5.A 32 výchovná poradkyně 35. Vágenknechtová Iveta učitelka 2.stupeň ZŠ 24 vychovatelka ŠD 36. Mgr.Vlachová Vladimíra učitelka 2.stupeň ZŠ 32 Učitelka 1.stupeň od Marie Ottová Mgr. Ilona 38. Bouchnerová A 45 Učielka 1. Stupeň od 1.9 do , od B, 2.A 45

8 Věková struktura pedagogických pracovníků Ve školním roce 2010/2011 zaměstnávala naše organizace 41 zaměstnanců. Z toho 3 pracovnice na rodičovské dovolené. Tyto pracovnice nebudou v následujících přehledech uváděny. Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 5 nepedagogických pracovníků, 4 pedagogičtí asistenti a 34 pedagogických pracovníků. Dva pedagogičtí pracovníci /důchodci/měli uzavřen pracovní poměr na dobu určitou do Délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků Délka započítatelné praxe do 4 let 4-9 let 9-15 let let let nad 32 let celkem Počet pracovníků % 7,89 13,15 5,26 31,57 23,68 18, Údaje o nepedagogických pracovnících Příjmení a jméno Bucková Dana Vagenknecht František, od Miroslav Čmuchal Barková Lenka Podlipná Pavla Šulcová Milada rozpočtářka technický pracovník uklízečka uklízečka uklízečka

9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce ZÁPIS třída - šk. rok 2011/12 Stav k ZŠ celkem chlapci dívky žáci, kteří nastoupí v řádném termínu žádost o vyšetření potvrzený odklad ZŠSp Žáci, kteří nastoupí do 1. třídy po odkladu školní docházky ZŠ ZŠSp celkem zápis do 1. třídy zápis do PT celkem u zápisu Žáci zapsaní do 1. třídy s datem narození a mladší Žáci zapsaní do PT s datem narození

10 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 7 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní akademie školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků (žáci školy praktické) 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 33+5 (žáci školy praktické) 3

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování šk. rok 2010/2011 prospěch žáci celkem PV P N NTU DTU I. čtvrtletí (k ) II. čtvrtletí (k ) I. pololetí (k ) III. čtvrtletí (k ) IV. čtvrtletí (k ) II. pololetí (k ) opr. zk I. + II. pololetí po opravných zk. (k ) Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním NTU - napomenutí P - prospěl DTU - důtka třídníh N - neprospěl DŘŠ - důtka ředitel

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , ,047 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,72 Spec.třídy ,1 0 0 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 9. 1 Zdravotní znevýhodnění 6. 1 S kombinací postižení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 4. 8

13 Tourettův syndrom 4. 1 Základní škola praktická Druh postižení : Ročn ík 8. 1 Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči (mají ještě ment.retardaci a jsou zahrnuti i v kombinaci postižení) 1 (zahrnut i v kombinaci postižení) Tělesné postižení 7. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení (i mentální retardací) autismus ( pom ocná škola ) 1 + mentální retardace,je zahrnut v kombinaci postižení 1 (Dětský autismus,adhd,tourettův syndrom,lmr,vada řeči,je zahrnut ve vadách řeči i v kombinaci postižení) 2 ( vada řeči a Tourettův syndrom,je zahrnut v kombinaci postižení)

14 mentální retardace v pásmu podprůměru Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2010/11 V oblasti DVPP se učitelé účastnili vzdělávacích akcí dle katalogu Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národního institutu dalšího vzdělávání Praha. Všechny vzdělávací akce měly akreditaci MŠMT a pracovníci dostali osvědčení o účasti na vzdělávacích akcích. Do DVPP se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci školy. DVPP ve školním roce 2010/ stupeň Interaktivní tabule Práce s literárními texty Práce s chybou v hodinách českého jazyka zrušeno pro nedostatek přihlášených zrušeno pro nedostatek přihlášených Učitelé speciálních tříd Speciální pedagogika předškolního věku - bakalářské studium Komunikace s agresivním žákem a rodičem Asistent pedagoga - kvalifikační studium Interaktivní tabule

15 2. stupeň Kvalifikační studium pro ŘŠ a školských zařízení Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Interaktivní tabule Seminář k vedení projektu Comenius Interaktivní tabule - tvorba výukových materiálů pro Čj Po stopách dávného života aneb Cesta do pravěku Zpracování hudby na počítači s použitím notového zápisu Setkání ředitelů ZŠ Výjezdní porada výchovných poradců Harmony of Festive Occasions - Joy of Cultures Comenius projekt Meeting - Španělsko, Ourense Comenius projekt Meeting - Kypr, Nicosia Comenius projekt Meeting - Poland, Leszno Novela zákona o pedagogických pracovnících č. 159/2010 Setkání koordinátorů Projektů partnerství škol Comenius Interaktivní tabule ve výuce - workshopy Jak vytvářet Dumy pro IT SMART Board - projekt EU

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách PROJEKTOVÉ DNY Náplň projektových dnů je uzpůsobena věku, dovednostem a schopnostem žáků různých věkových kategorií. Na projektových dnech se podílí žáci celé školy. datum název třídy Den v přírodě - sport, soutěže Halloween ve škole Poznáváme matičku Prahu Poznáváme matičku Prahu České Vánoce ve škole - předvánoční dílny, soutěže, hry besídky, vánoční koledy a zvyky 18., Panenky pro UNESCO - volba vítězné panenky KRNAP - Výstava "Kámen a život" Poznáváme matičku Prahu Poznáváme matičku Prahu Hradec Králové - poznáváme krajské město Den Země Liberec - návštěva IQ - parku, seznámení s městem Poznáváme blízké okolí Nové Paky - Lázně Bělohrad PT Umíme se o sebe postarat, žijeme v kolektivu - noc ve škole - vaření, hry, soutěže - žáci speciální třídy Výstup na Sněžku - geologie, historie, sport 8., Noc splněných přání 3. B COMENIUS - PARTNERSTVÍ ŠKOL Partnerské země: Turecko, Kypr, Polsko, Itálie, Španělsko Španělsko - Ourense Kypr - Nicosia Polsko - Leszno

17 PREVENTIVNÍ PROGRAMY šk. rok 2010/2011 datum název třídy Dopravní výchova - teoretická část Zdravý životní styl, protidrogový program 6. A přednáška pracovníků Celní protidrogové jednotky Krkonoše - Zadní Renerovky Zdravý životní styl, protidrogový program 6. B přednáška pracovníků Celní protidrogové jednotky Krkonoše - Zadní Renerovky Beseda s policií ŠD 9. a Volba povolání - Úřad práce Jičín Dopravní výchova - praktická část Štikov Dopravní výchova Štikov 1. EVALUACE ŠKOLY datum název třídy listopad SCIO testy 9. květen Srovnávací písemné práce - český jazyk anglický jazyk matematika Účast žáků školy v soutěžích Podrobně uvedeno v příloze č. 3

18 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Podrobně uvedeno v příloze č Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost ČŠI proběhla na naší škole na základě stížnosti paní Korolové, matky žáka 8.B Josefa Korola.. Předmětem stížnosti byl nedostatečný prospěch několika žáků v 8. ročníku. Tato stížnost byla shledána jako neopodstatněná. Zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 9. Základní údaje o hospodaření školy Podrobně uvedeno v příloze č. 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2008/2009 1 Obsah : 1. Charakteristika školy 3 2. Zaměstnanci školy 4 3. Učební plány školy 6 4. Vzdělávání žáků 8 5. Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Stárkov školní rok 2006/2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Stárkov adresa školy Stárkov

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 adresa školy právní forma IČO 75005239 IZO 600066517 identifikátor školy 600066517 vedení školy kontakt Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.zsblatenska.horazdovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více