Průvodce kapacitnímplánováním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce kapacitnímplánováním"

Transkript

1 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC

2

3 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC

4 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se opírají,přečtěte si informace uedené části Poznámky na stránce 19. Druhé ydání (Březen 2002) Toto ydání nahrazuje GC Copyright International Business Machines Corporation 2001, Všechna práa yhrazena.

5 Obsah Úod Pro koho je určena tato kniha Co tato kniha obsahuje Publikace IBM Tioli Access Manager Souisející publikace iii Online přístup k publikacím ix Objednání publikací ix Poskytnutí zpětné azby o publikacích ix Dostupnost x Kontakt na zákaznickou podporu x Konence použíané této knize x Konence typu písma x Plánoání kapacit Proces plánoání kapacit Vysětlení možností topologie sítě Serery prostředí WebSEAL Možnosti topologie sítě WebSEAL Fyzické sítě Identifikace transakcí sereru Transakce prostředí WebSEAL Definice požadaků na průchodnost transakcí sereru Založení odhadů na empirických datech Založení odhadů na registroaných užiatelích Výběrhardwaru Plánoání pamětiamísta na disku Získání měření/průchodnosti Úpraa typů transakcí tak, aby odpoídala zpráám oměření Škáloání podle hardwaroých rozdílů Škáloání podle yužití CPU, nižšího než 100% Škáloání podle rozdílů e elikostech stránek Škáloání podle elikosti stránky a zabudoaných obrázků Škáloání podle rozdílů e fyzických sítích Výpočet požadoaného počtu počítačů Zyšoání počtu počítačů Vytoření možností topologie sítě Příklad plánoání kapacit Vysětlení možností topologie sítě Identifikace transakcí sereru Definice požadaků na průchodnost transakcí sereru Výběrhardwaru Získání měření/průchodnosti Výpočet požadoaného počtu počítačů Vytoření možností topologie sítě Poznámky Ochranné známky Rejstřík Copyright IBM Corp. 2001, 2002 iii

6 i Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

7 Úod Pro koho je určena tato kniha Co tato kniha obsahuje Publikace IBM Tioli Access Manager (Access Manager) je základní software, který je nezbytný, aby bylo možné pracoat s aplikacemi produktoé řadě Access Manager. Umožňuje integraci aplikací Access Manager, které nabízí širokou paletu řešení autorizace a spráy. Jsou-li prodány jako integroané řešení, mohou tyto produkty nabídnout řešení pro spráu řízení přístupu, které centralizuje síť a bezpečnostní politiku pro e-business aplikace. Poznámka: IBM Tioli Access Manager je noé jméno dříe uolněného softwaru zaného Tioli SecureWay Policy Director. Užiatelům, kteří dobře znali software a dokumentaci produktu Tioli SecureWay Policy Director, bychom chtěli dát ědět, že termín Management Serer je nyní nahrazen termínem Policy Serer. Dokument Průodce kapacitním plánoáním produktu IBM Tioli Access Manager pomáhá projektantůmurčit počet WebSEAL a LDAP sererů a weboých sererů typu back-end, který je potřeba pro dosažení požadoaného ytížení. Tento průodce je určen pro systémoé administrátory, odpoědné za instalaci a nasazení produktu Access Manager. Čtenářitéto knihy by měli být: Systémoí administrátoři Projektanti instalace, odpoědní za plánoání nasazení produktu Access Manager a WebSEAL. Kapitola 1, Plánoání kapacit na stránce 1 Obsahuje úod do posouzení, se kterými je nutné se ypořádat jednotliých etapách plánoání nasazení produktoé řady Access Manager. Předměty, o kterých je této knize pojednááno, jsou: topologie sítě, transakce sereru, požadaky na hardware, škáloání a příklad plánoání kapacit. Tato část obsahuje seznam publikací knihoně Access Manager a dalších souisejících dokumentů.dále popisuje, jak online přistupoat k Tioli publikacím, jak objednáat Tioli publikace a jak poskytoat komentář k Tioli publikacím. IBM Tioli Access Manager Knihona Access Manager je rozdělena do následujících skupin: Informace o ydání Základní informace Informace o WebSEAL Informace o zabezpečení Webu Informace o odkazech pro ýojáře Doplňkoé technické informace Copyright IBM Corp. 2001, 2002

8 Další zdroje informací o produktu Access Manager a souisejících tématech najdete na následujících weboých stránkách: Informace o ydání IBM Tioli Access Manager for e-business: Čtěte jako prní, GI (am39_readme.pdf) Obsahuje informace pro instalaci a začátek práce s produktem Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Release Notes, GI (am39_relnotes.pdf) Poskytuje nejnoější informace např. o omezeních softwaru, pomocných opraách problémů, nebo o aktualizacích dokumentace. Základní informace IBM Tioli Access Manager Base Installation Guide, GC (am39_install.pdf) Vysětluje, jak nainstaloat, nakonfiguroat a aktualizoat software produktu Access Manager, četně rozhraní Web Portal Manager. Administratiní příručka IBM Tioli Access Manager, GC (am39_admin.pdf) Popisuje koncepty a procedury použíání služeb produktu Access Manager. Poskytuje instrukce pro proádění úloh z rozhraní Web Portal Manager a pro proádění úloh pomocí příkazu pdadmin. IBM Tioli Access Manager Base for Linux on zseries Installation Guide, GC (am39_zinstall.pdf) Vysětluje, jak nainstaloat a nakonfiguroat Access Manager Base pro operační systém Linux na platformě zseries. Informace o WebSEAL IBM Tioli Access Manager WebSEAL Installation Guide, GC (amweb39_install.pdf) Poskytuje instrukce pro instalaci, konfiguraci a odstranění sereru WebSEAL a sady pro ýoj aplikací WebSEAL. Průodce administrátora IBM Tioli Access Manager WebSEAL, GC (amweb39_admin.pdf) Poskytuje podkladoé materiály, administratiní procedury a informace o technických odkazech, nutné při použíání WebSEAL ke spráě zdrojů e aší zabezpečené weboé doméně. IBM Tioli Access Manager WebSEAL Deeloper s Reference, GC (amweb39_deref.pdf) Poskytuje informace o administratiě a programoání CDAS (Cross Authentication Serice), CDMF (Cross Mapping Framework) a modulu Odolnosti hesla. IBM Tioli Access Manager WebSEAL for Linux on zseries Installation Guide, GC (amweb39_zinstall.pdf) Poskytuje instrukce pro instalaci, konfiguraci a odstranění sereru WebSEAL a sady pro ýoj aplikací WebSEAL na operačním systému Linux na platformě zseries. Informace o zabezpečení Webu Průodce užiatele IBM Tioli Access Manager for WebSphere Application Serer, GC (amwas39_user.pdf) Poskytuje instrukce pro instalaci, odstranění a administratiu produktu Access Manager for IBM WebSphere Application Serer. i Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

9 IBM Tioli Access Manager for WebLogic Serer User s Guide, GC (amwls39_user.pdf) Poskytuje instrukce pro instalaci, odstranění a administratiu produktu Access Manager for BEA WebLogic Serer. IBM Tioli Access Manager Plug-in for Edge Serer User s Guide, GC (amedge39_user.pdf) Popisuje, jak nainstaloat, nakonfiguroat a administroat plug-in pro IBM WebSphere Edge Serer. Průodce užiatele IBM Tioli Access Manager Plug-in for Web Serers,GC (amws39_user.pdf) Poskytuje instrukce pro instalaci, administratiní procedury a informace o technických odkazech, týkající se zabezpečení aší weboé domény pomocí plug-in pro aplikace weboých sererů. Reference pro ýojáře IBM Tioli Access Manager Authorization C API Deeloper s Reference, GC (am39_authc_deref.pdf) Obsahuje referenční materiál, který popisuje, jak použíat autorizační rozhraní C API produktu Access Manager a serisní plug-in rozhraní produktu Access Manager pro přidání zabezpečení Access Manager do aplikací. IBM Tioli Access Manager Authorization Jaa Classes Deeloper s Reference, GC (am39_authj_deref.pdf) Poskytuje referenční informace, jak pomocí implementace autorizačního rozhraní API jazyce Jaa poolit, aby aplikace použíala zabezpečení produktu Access Manager. IBM Tioli Access Manager Administration C API Deeloper s Reference, GC (am39_adminc_deref.pdf) Poskytuje referenční informace, jak pomocí administratiního API poolit, aby aplikace proáděla administratiní úlohy produktu Access Manager. Tento dokument popisuje implementaci tohoto administratiního rozhraní API jazyce C. IBM Tioli Access Manager Administration Jaa Classes Deeloper s Reference, SC (am39_adminj_deref.pdf) Poskytuje referenční informace, jak pomocí implementace administratiního rozhraní API jazyce Jaa poolit, aby aplikace proáděla administratiní úlohy produktu Access Manager. IBM Tioli Access Manager WebSEAL Deeloper s Reference, GC (amweb39_deref.pdf) Poskytuje informace o administratiě a programoání CDAS (Cross Authentication Serice), CDMF (Cross Mapping Framework) a modulu Odolnosti hesla. Technické dodatky IBM Tioli Access Manager Performance Tuning Guide, GC (am39_perftune.pdf) Poskytuje informace o ladění ýkonnosti pro prostředí, skládající se z produktů Access Manager a IBM SecureWay Directory, který je definoán jako registr užiatelů. Průodce kapacitním plánoáním produktu IBM Tioli Access Manager, GC (am39_capplan.pdf) Pomáhá projektantům určit počet WebSEAL, LDAP, a weboých sererů typu back-end, který je potřeba pro dosažení požadoaného ytížení. IBM Tioli Access Manager Error Message Reference, SC (am39_error_ref.pdf) Obsahuje ysětlení a doporučoané akce pro zpráy, které ydáá produkt Access Manager. Úod ii

10 Obsahem Tioli Glossary jsou definice mnoha technických termínů, ztahujících se k Tioli softwaru. Tioli Glossary je k dispozici pouze angličtině na tomto weboém sereru: Souisející publikace Tato sekce obsahuje seznam publikací, souisejících s knihonou Access Manager. IBM DB2 Uniersal Database Produkt IBM DB2 Uniersal Database je yžadoán, pokud instalujete serer IBM SecureWay Directory, nebo serer z/os a OS/390 SecureWay LDAP. Informace o DB2 jsou k dispozici na tomto weboém sereru: IBM SecureWay Directory IBM SecureWay Directory, erze 3.2.2, se dodáá na CD-ROM IBM Tioli Access Manager Base pro ašiurčitou platformu. Pokud hodláte nainstaloat IBM SecureWay Directory serer jako áš registr užiatelů, adresáři /doc/directory na CD-ROM IBM Tioli Access Manager Base pro ašiurčitou platformu jsou k dispozici následující dokumenty: IBM SecureWay Directory Installation and Configuration Guide, SC (aparent.pdf, lparent.pdf, sparent.pdf, wparent.pdf) Obsahuje informace o instalaci, konfiguraci a migraci komponent produktu IBM SecureWay Directory pro operační systémy AIX, Linux, Solaris a Microsoft Windows. IBM SecureWay Directory Release Notes (relnote.pdf) Přidáá dokumentaci produktu IBM SecureWay Directory, erze 3.2.2, a popisuje komponenty a funkce, které jsou ám k dispozici pro dané ydání. IBM SecureWay Directory Readme Addendum (addendum322.pdf) Obsahuje informace o změnách a opraách, které se objeily po přeložení dokumentace produktu IBM SecureWay Directory. Tento soubor je pouze anglickém jazyce. IBM SecureWay Directory Serer Readme (serer.pdf) Obsahuje popis produktu IBM SecureWay Directory Serer, erze IBM SecureWay Directory Client Readme (client.pdf) Obsahuje popis produktu IBM SecureWay Directory Client SDK, erze Tato sada pro ýoj softwaru (SDK - software deelopment kit) obsahuje podporu ýoje LDAP aplikací. SSL Introduction and ikeyman User s Guide (gskikm5c.pdf) Obsahuje informace pro administrátory sítě a systémoého zabezpečení, kteří plánují poolit SSL komunikaci e sé zabezpečené doméně Access Manager. IBM SecureWay Directory Configuration Schema (scparent.pdf) Popisuje DIT (directory information tree ) a atributy, které je možné použít při konfiguraci souboru slapd32.conf. Ve erzi 3.2 produktu IBM SecureWay Directory jsou nastaení adresářů uložena e formátu LDIF (LDAP Directory Interchange Format) souboru slapd32.conf. IBM SecureWay Directory Tuning Guide (tuning.pdf) Obsahuje informace o ladění ýkonnosti produktu IBM SecureWay Directory. Je-li to použitelné, jsou dány ladící faktory pro elikosti adresářů rozsahu od několika tisíců záznamů po miliony záznamů. Další informace o produktu IBM SecureWay Directory najdete na následujícím weboém sereru: iii Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

11 IBM WebSphere Application Serer IBM WebSphere Application Serer Standard Edition erze je nainstaloán s rozhraním Web Portal Manager. Další informace o produktu IBM WebSphere Application Serer najdete na následujícím weboém sereru: Online přístup k publikacím Publikace produktoých knihonách jsou e formátu PDF (Portable Document Format) součástí produktoého CD-ROM. Chcete-li přistoupit k těmto publikacím prostřednictím ašeho weboého prohlížeče, oteřete soubor infocenter.html, který je adresáři /doc na produktoém CD-ROM. Jakmile IBM publikuje aktualizoanou erzi jedné nebo íce publikací, ať už online, nebo tralémzáznamu, umístí je na Tioli Information Center. Tioli Information Center obsahuje nejnoější erze publikací produktoých knihonách e formátu PDF, HTML, nebo obou formátech. Pro některé produkty jsou k dispozici také přeložené dokumenty. Na Tioli Information Center a další zdroje technických informací se dostanete z tohoto weboého sereru: Informace jsou seřazeny podle produktů, četně poznámek k jednotliým ydáním, průodců instalací,průodců užiatele, průodců administrátora a referencí pro ýojáře. Poznámka: Pokud chcete ytisknout PDF dokumenty na jiný formát papíru, než je letter, zaškrtněte pole Fit to page dialogu Print produktu Adobe Acrobat (ke kterému se dostanete, pokud klepnete na File Print), abyste zajistili, že celý rozsah stránky, formátoané na elikost letter, bude ytisknuta na papír, který použíáte. Objednání publikací Mnohé z Tioli publikací si můžete online objednat na následujícím weboém sereru: publications/cgibin/pbi.cgi Můžete si je také objednat telefonicky na těchto telefonních číslech: Ve Spojených státech: V Kanadě: Seznam telefonních čísel pro ostatní země najdete na této weboé stránce: Poskytnutí zpětné azby o publikacích Velmi se zajímáme o to, jaké máte zkušenosti s Tioli produkty a dokumentací, aítáme aše nárhy pro další zlepšení. Pokud máte nějaké poznámky nebo nárhy k našim produktům a dokumentaci, obraťte se na nás jedním znásledujících způsobů: Odešlete elektronickou zpráu na Vyplňte dotazníkprozpětnou azbu zákazníka na této weboé stránce: Úod ix

12 Dostupnost Funkce dostupnosti pomáhají užiateli, který má tělesné postižení, jako např. sníženou pohybliost nebo omezené iděni, úspěšně použíat softwaroé produkty. Kontakt na zákaznickou podporu Máte-li problém s jakýmkoli Tioli produktem, můžete se obrátit na Zákaznickou podporu Tioli. Prohlédněte si příručku Tioli Customer Support Handbook na následujícím weboém sereru: Příručka poskytuje informace o tom, jak se obrátit na Zákaznickou podporu Tioli záislosti na záažnosti ašeho problému,anásledující informace: Registrace a opráněnost nároku Telefonníčísla a adresy elektronické poštyzáislosti na zemi, e které pracujete Jaké informace je nutné shromáždit, než se obrátíte na zákaznickou podporu Konence použíané této knize Tento průodce použíá několik grafických konencí pro speciální termíny a akce, příkazy a cesty záislé na operačním systému. Konence typu písma Vtéto knize jsou použity tyto konence typu písma: Tučné písmo Kurzía Monospace Jména příkazů a oleb, klíčoá sloa a další informace, které se musí použít přesně tak, jak jsou uedeny, jsou yznačeny tučným písmem. Proměnné, olby příkazů a hodnoty, které musíte dodat, jsou yznačeny kurzíou. Názy publikací a speciální sloa nebo fráze, které je nutné zdůraznit, jsou také yznačeny kurzíou. Příklady kódů, příkazoé řádky, ýstup na obrazoce, jména souborů a adresářů a systémoé zpráy jsou yznačeny fontem monospace. x Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

13 Plánoání kapacit Proces plánoání kapacit Plánoání kapacit je proces, zabýající se odhadem systémoých požadaků a zjištěním, zda aše prostředí IBM Tioli Access Manager má adekátní zdroje, aby bylo schopno obsluhoat požadaky přijatelnou rychlostí. Tento průodce byl ytořenscílem pokrýt plánoání kapacit pro serer Access Manager WebSEAL a souisející serery. Techniky zde popsané jsou šak dostatečně obecné, aby je bylo možné použít také pro jiné distribuoané a replikoané komunikační systémy. Všimněte si, že tento průodce neobsahuje žádná specifická měření. Zajímáte-li se o měření ýkonnosti, informace najdete e zprááchoýkonnosti Access Manager, nebo doplňte stáající měření oměření, proedená e aší lastní laboratoři. Tento průodce obsahuje následující hlaní části: Proces plánoání kapacit Vysětlení možností topologie sítě Identifikace transakcí sereru Definice požadaků na průchodnost transakcí sereru Výběr hardwaru Získání měření/průchodnosti Výpočet požadoaného počtu počítačů Vytoření možností topologie sítě Příklad plánoání kapacit Proces plánoání kapacit začíná u komunikačního systému, který podporuje íce topologií sítě,aupředstay typu zatížení, jaké musí tento komunikační systém obsloužit. Dalším krokem procesu plánoání kapacit je identifikace typů transakcí, které má každý serer zpracoáat, a namapoání zatížení na požadaky na průchodnost pro jednotlié serery. Pak yberte hardware a shromážděte měření. Tyto požadaky a měření jsou stupem do ýpočtu, který určí podílpočítače nebo počet počítačů, které jsou nezbytné pro každý daný serer. Naposled narhněte topologie sítě. Copyright IBM Corp. 2001,

14 Následující ýojoý diagram demonstruje proces plánoání kapacit: Přesnost procesu plánoání je přímo úměrná přesnosti požadaků na průchodnost a přesnosti odhadů, které jsou stupy procesu. Tak jako u každého použití plánoání, ýsledek je odhadem a předpokládá se určitá tolerance chyb. Tolerance chyb se liší záislosti na mnoha faktorech, četněúroně zkušeností, důěry proedená měření, a jak přesně proedená měření odpoídají budoucím požadoaným transakcím. Všimněte si, že tento průodce nedělá žádná prohlášení týkající se tolerance chyb, která by mohla být předpokládána při použití popisoaných metod. Určit toleranci chyb je aším úkolem jako projektanta. Vysětlení možností topologie sítě V typickém komunikačním systému existuje několik možností topologie sítě. V tomto kontextu se topologií sítě míní rozdělení sererů mezi několika počítači a jejich síťoá propojení. Chcete-li porozumět topologii sítě, musíte být schopni identifikoat serery systému a shromáždit informace o každém sereru. Shromážděte například následující informace: Určete funkci, kterou proádí každý serer komunikačním systému, a olby, které tento serer podporuje. Pro každý serer určete další serery, se kterými komunikuje. Určete možnosti kombinace a rozdělení sererů. Obykle je takoá možnost flexibilní. Každý serer může pracoat na samostatném počítači nebo může být kombinoán s dalšími serery. Určete, zda je možné serery replikoat nebo ne. Serer sice nemusí podporoat lastní replikaci, přesto ale může být replikoán. V takoém případě je možné proádět replikaci ručně. Serery prostředí WebSEAL V prostředí WebSEAL je zatížení rozloženo na několik sererů. Tabulka 1 obsahuje seznam těchto sererů spolu s jejich podporou replikace. Pokud plánujete, že nasadíte další serery do stejného prostředí, musíte také zít doúahy zatížení pro tyto serery. Tabulka 1. Serery prostředí WebSEAL Serer WebSEAL (PDWeb) Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Podpora replikace Ano, pomocí prostředku pro yronáání zatížení, jako např. IBM enetwork Dispatcher Ano, Access Manager může yažoat zatížení mezi íce LDAP serery 2 Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

15 Tabulka 1. Serery prostředí WebSEAL (pokračoání) Serer Weboé serery typu back-end Podpora replikace Může yžadoat ruční replikaci. Access Manager může yažoat zatížení mezi íce serery typu back-end. Možnosti topologie sítě WebSEAL Níže jsou uedeny některé základní topologie sítě WebSEAL: Jeden počítač: kombinace šech sererů WebSEAL Management serer LDAP Da počítače: WebSEAL a LDAP na samostatných počítačích WebSEAL počítač WebSEAL Management serer LDAP počítač Třipočítače: WebSEAL, LDAP a weboý serer typu back-end (spojený) na samostatných počítačích WebSEAL počítač WebSEAL Management serer LDAP počítač Weboý serer typu back-end Plánoání kapacit 3

16 Další topologie je možné ytořit rozdělením a replikací sererů. Můžete například oddělit Management serer na lastní počítač a replikoat WebSEAL na íce počítačů. V takoém případě byste mohli použíat prostředek pro yronáání zatížení, jako např. IBM enetwork Dispatcher, abyste rozdělili zatížení. Můžete také na íce počítačů replikoat serery LDAP, případně weboé serery typu back-end. WebSEAL podporuje yronáání zatížení a přepnutí při selhání mezi íce LDAP serery a weboými serery typu back-end. Fyzické sítě Dalším bodem, který byste měli zážit a který se týká topologie sítě, jsou možnosti připojení k fyzické síti. Musíte určit, kolik fyzických sítí a s jakými rychlostmi linek je možné yužít nebo je potřeba zajistit. Znou platí, že účel každého sereru může diktoat některé z možností fyzických sítí. Identifikace transakcí sereru Šířka pásma sítě můžebýt jedním zdůodů, proč yžadoat íce fyzických sítí. Je-li síť úzkýmmístem, jednímzezpůsobů, jak yřešit tento problém, je ytořit íce fyzických sítí. Další olbou jsou linky s yšší rychlostí. Pro účely plánoání kapacit poažujte síť za speciální typ sereru. Obsluhuje zatížení. Jsou-li možnosti fyzických sítí známy, poažujte každou fyzickou síť za samostatný serer. Nebo poažujte celou síť za jeden elký serer a rozdělte tuto síť na několik fyzických sítí, je-li to nezbytné. Fyzická síť podporuje replikaci e ýznamu, že podporuje ytáření podsítí aíce IP adres na jednom počítači. Až identifikujete šechny serery komunikačním systému, dalším krokem je určit typy zatížení, o kterémsepředpokládá, že bude systém obsluhoat. Vyjádřete zatížení jako transakce na úroni systému,akaždou transakci na úroni systému rozdělte na transakce na úroni systému na jednom nebo íce sererů systému. Tento krok procesu plánoání kapacit se snaží identifikoat šechny transakce, o kterých se předpokládá, že je bude daný serer proádět. V tomto kroce není nezbytné určit četnost každé transakce. Četnost každé transakce se určí dalším kroku procesu Definice požadaků na průchodnost transakcí sereru na stránce 6. Například, předstate si prostředí WebSEAL, e kterém se transakce na ysoké úroni skládají z autentizoaného přístupu k weboé stránce. Předpokládejme, že přístup ke stránce yžaduje SSL (Secure Sockets Layer), použíá autentizaci pomocí LDAP, dosahuje elikosti průměru5kbaprobíhá prostřednictím TCP spojení WebSEAL. Tento praconí požadaek naštíí WebSEAL serer, LDAP serer, weboý serer typu back-end a fyzickou síť. Výsledné transakce sereru jsou následující: Tabulka 2. Příklad transakcí sereru Serer WebSEAL LDAP Weboý serer typu back-end Fyzická síť Transakce Autentizoaný přístup k weboé stránce prostřednictím SSL k weboému sereru typu back-end s TCP spojením Autentizace řízená WebSEAL Přístup k weboé stránce pomocí TCP Přibližně 10 KB prooz, četně malé režie pro komunikaci s LDAP sererem 4 Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

17 Transakce prostředí WebSEAL Primární transakce, transakce na ysoké úroni prostředí WebSEAL je přístup k weboé stránce. Několik parametrů definuje přístup k weboé stránce. Například jeden parametr je, zda přístup ke stránce zahrnuje i přihlášení užiatele (autentizaci). Další transakcí prostředí WebSEAL je administratiní aktualizace, jako např. ytoření, odstranění, ýpis nebo změna užiatelů nebo záznamů ACL. Níže jsou uedeny některé z parametrů, které týkají definice transakce prostředí WebSEAL: WebSEAL serer Přístup ke stránce - TCP nebo SSL - Autentizoaný, po-autentizoaný, neautentizoaný - Pokud SSL, noý prohlížeč pro každý požadaek (noá relace SSL) nebo stejný prohlížeč (opětoné použití relace SSL) - Pokud SSL, elikost paměti cache a časoé limity SSL - Pokud autentizoaný, užiatel paměti cache Access Manager nebo ne - Pokud autentizoaný, špatné přihlášení nebo ne - Odhlášení (požadaek na stránku pkmslogout) nebo ne - Spojen nebo nespojen k weboému sereru typu back-end - Pokud spojen, typ spojení TCP nebo SSL - Pokud spojen, yžaduje serer typu back-end autentizaci nebo ne - Velikost weboé stránky Administratia - Vytořit, odstranit, ypsat nebo změnit užiatele - Vytořit, odstranit, ypsat nebo změnit ACL LDAP serer Autentizace - Užiatel z paměti cache LDAP, DB2, nebo z disku (neuložený do paměti cache) - Selhání autentizace nebo ne - Pokud selhala autentizace, proč? Užiatel nebyl nalezen nebo neplatné heslo - Velikost registru (počet užiatelů) Administratia - Vytořit, odstranit, ypsat nebo změnit - Aktualizoat hlaní serer LDAP nebo propagoat do repliky LDAP - Pokud aktualizace hlaního sereru LDAP, nastaení replikace (zapnuto nebo ypnuto) - Četnost propagace (okamžitá nebo pozdržená) - Velikost registru (počet užiatelů) Weboý serer typu back-end TCP nebo SSL Autentizoaný, po-autentizoaný, neautentizoaný Velikost weboé stránky Fyzická síť Počet bajtů každé transakci Rychlost linky Plánoání kapacit 5

18 Definice požadaků na průchodnost transakcí sereru Dalším krokem procesu plánoání kapacit je nadefinoat požadaky na průchodnost transakcí sereru pro každou transakci na každém sereru. To platí, je-li nadefinoána četnost každé transakce sereru. Pro začátek nadefinujte průchodnosti transakcí na úroni systému a namapujte je na transakce na úroni sereru pro každý ze zúčastněných sererů. Rozhodnout četnost transakcí, nebo také průchodnost, komunikačním systému je praděpodobně nejtěžší částí procesu plánoání kapacit. Obykle jde pouze o odhad, a jako takoý můžebýt nejětší příčinou chyby při ýpočtu množstí požadoaných počítačů. Chcete-li snížit toleranci chyb, je dobré založit sůj odhad na empirických datech z produkčních prostředí.tonení ždy možné, takže je nutné použít jiné metody, nebo kombinaci metod pro odhadnutí průchodnosti transakcí. Založení odhadů na empirických datech Níže jsou uedeny způsoby, jak shromáždit empirická data. Proeďte trasoání IP paketů a yjměte typy transakcí a jejich četnost během určité doby. Ujistěte se, že protokoloání sereru je zapnuto a zkontrolujte typy a četnost transakcí. Zýstupu podobného trasoání můžete například určit četnost autentizací apřístupů k weboé stránce. Všimněte si, že pokud použíáte podobná měření, musíte zít úahu eškeré rozdíly mezi měřeným aplánoaným prostředím. Založení odhadů na registroaných užiatelích Dalšímzpůsobem, jak odhadnout průchodnost transakcí, nebo požadaky, je založit odhady na počtu užiatelů registru. Hlaní myšlenkou je, že určité procento užiatelů bude použíat systémběhem dané doby. Současně je zde názor na to, co průměrný užiatel dělá e smyslu zatěžoání systému. Například procento užiatelů daném čase je autentizační poměr. Autentizační poměr ynásobený zatížením, ygeneroaným průměrným užiatelem, dáá průchodnost pro průměrnou zátěž. Všimněte si, že tato metoda má sklon éstkětší toleranci chyb. Níže je ueden příklad této metody. Předpokládejme, že systému je registroáno 2 miliony užiatelů a že přibližně 20% z nich je přihlášeno (autentizoáno) každý den. Dále předpokládejme, že každý užiatel přistupuje k 10 weboým stránkámpřikaždé relaci. Požadoaný autentizační poměr je 4,63 autentizací za teřinu, což bylo ypočítánoznásledujícího zorce: užiatelů * 20 procent/ 24 hodinami za den/ 60 minutami za hodinu/ 60 teřinami za minutu = 4,63 autentizací/teřinu Požadoaný poměrpřístupů ke stránce je 46.3 stránek za teřinu, což bylo ypočítáno z následujícího zorce: 4.63 autentizací/teřinu * 10 stránek na relaci užiatele = 46.3 stránek/teřinu To ypadá docela jednoduše. Ašak pokud budete použíat tyto zorce jako nástroj pro ypracoání odhadů, musíte také zít úahu množstí oliňujících faktorů, jako např. kritérium opětoných autentizací, elikost paměti cache pro užiatele a časoé limity. Tato kritéria jsou popsánanásledující částia Velikost paměti cache pro užiatele a časoé limity WebSEAL na stránce 7. Kritéria pro opětonou autentizaci Když počítáte odhady založené na celkoém počtu registroaných užiatelů, zažte, jak často se užiatelé musí opětoně autentizoat. Je dobré a rozumné, zkontroloat tento poměr tak, že spočítáte, jak dlouho by tralo šem užiatelům proést autentizaci za předpokladu, že není 6 Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

19 potřeba žádná opětoná autentizace. V předchozím příkladu by tralo 5 dnů, aby se každý užiatel autentizoal. Toto číslo bylo obdrženoznásledujícího zorce: užiatelů / 4,63 užiatelů autentizujících se za teřinu = teřin, aby se autentizoali šichni užiatelé (neboli 5 dnů) Rychlý způsob, jak ododit tuto odpoěď, jezážit půodní prohlášení, že 20% užiatelů se přihlásí každý den. To znamená, že 100% užiatelů bude trat 5 dnů, aby se autentizoalo. Rozumné je zážit, zda se šech užiatelů autentizuje během5dnů, nebo zda je zde určitý počet probíhajících opětoných autentizací. Například, pokud očekááte, že 20% užiatelů předstauje aktiní část užiatelů, kteří se přihlásí jednou denně, pak poměr 4,63 autentizací/teřinu je přiměřený. Pokud se ale určitý početzoněch 20% užiatelů musí opětoně autentizoat během dne, pak je poměr 4,63 autentizací/teřinu příliš malý. Na druhou stranu může ypadat nerealisticky, že se různých užiatelů (což je 20% celkoého počtu) bude autentizoat daný den. Možná, že poměr, který byl odozen z 20% užiatelů,může zahrnoat i opětoné autentizace. Velikost paměti cache pro užiatele a časoé limity WebSEAL Jedním z bodů, který je třeba zážit pro opětoné autentizace, je nastaení elikosti paměti cache pro užiatele a časoých limitů, které jsou uedeny konfiguračním souboru secmgrd. Standardní elikost paměti cache pro užiatele je 4096 a standardní časoý limit je jedna hodina pro aktiního užiatele a 10 minut pro neaktiního užiatele. Užiatelé mohou být ytlačeni z paměti cache a donuceni k tomu, aby se opětoně autentizoali, pokud se buď paměť cache zcela zaplnila, nebo pokud byl překročen časoý limit. Je dobrýmnápadem započítat ten nižší z uedených dou časů aurčit, který z nich je skutečným omezením doby trání relace užiatele. Pokud ezmeme příklad 4,63 autentizací/teřinu a standardní elikost paměti cache WebSEAL a standardní časoý limit WebSEAL, pak doba, za kterou se naplní paměť cache je cca 15 minut, což bylo ypočítáno z tohoto zorce: (4096 užiatelů paměti cache / 4.63 autentizací užiatele/teřinu) / 60 = 14,7 minut 15 minut, za kterých se naplní paměť cache, je kratší doba než jedna hodina, což je časoý limit pro aktiního užiatele, takže tento parametr omezuje dobu trání relace užiatele na 15 minut, po uplynutí kterých je užiatel nucen se autentizoat (minimálně tehdy, pokud se yskytuje četnost autentizace poměru 4,63 autentizací/teřinu). Pokud se předpokládá, že relace užiatele bude trat déle než 15 minut, zětšete elikost paměti cache pro užiatele WebSEAL, hodnoty časoého limitu, nebo obojí, abyste umožnili delší dobu trání relace. V tomto příkladu se stalo, že doba trání relace je omezena 15 minutami, jelikož za tuto dobu se paměť cache zaplní a ytlačí užiatele en. Nyní předpokládejme, že se odhaduje, že doba trání relace užiatele je 20 minut, a použijeme stejný poměr autentizace 4,63 autentizací/teřinu. Velikost paměti cache, která umožní zůstat užiateli paměti cache po dobu 20 minut a pak jej ytlačit en, je 5 556, což bylo ypočítánoznásledujícího zorce: 20 minut * 60 teřin * 4.63 autentizací/teřinu = 5556 užiatelů Všimněte si, že tyto ýpočty jsou založeny na jednom sereru WebSEAL. Je-li ytížení autentizací rozděleno na íce sererů WebSEAL, ujistěte se, že použíáte hodný a efektiní poměr, který se použije pro každý serer při ýpočtu dob ytlačení užiatele z paměti cache WebSEAL. Například průměrný poměr autentizací 4,63 autentizací/teřinu bude 2,32 autentizací/teřinu, pokud se ytížení rozdělí mezi da serery WebSEAL. Hodnotu 2,32 autentizací/teřinu použíejte pro ýpočet elikost paměti cache a časů relace užiatele. Plánoání kapacit 7

20 Výběr hardwaru Hardwaroé možnosti mohou nebo nemusí být flexibilní. Můžete mít požadaek na určitý typ počítače nebo sítě, nebo můžete potřeboat proést cenoě nejýhodnější ýběr zněkolika hardwarů. V obou případech si musíte ybrat hardware. Pokud chcete zhodnotit cenu různých možností hardwaru, pak tento proces můžete proést postupně pro každou hardwaroou specifikaci. Z hlediska počítače jsou olby definoány možnostmi ýrobce, čísla modelu, rychlosti CPU a počtu procesorů. Velmi často zolení určitého hardwaru ynutí zolit si určitý operační systém. To je případ prostředí WebSEAL. Pro účely kapacitního plánoání ytížení se předpokládá, žekaždý serer má dostatečné množstí RAMamísta na disku, aby pracoal efektině. Z hlediska fyzické sítě jsou aše olby definoány typem sítě (jako např. ethernet nebo token ring, optická lákna), rychlostí linky a ýrobcem síťoého adaptéru. Následujícíčást probírá otázky kapacitního plánoání ztahující se k hardwaru. Plánoání paměti a místa na disku Splánoáním kapacit souisí iplánoání požadaků na paměť amísto na disku. Pro každý serer systému si projděte produktoou dokumentaci k sereru a najděte informace, týkající se základních požadaků na paměť amísto na disku daného produktu. Z této dokumentace také určete eškeré další požadaky pro další položky, jako např. elikost paměti cache a registrů. Velikost paměti cache oliňuje nároky na paměť. Registr užiatelů oliňuje požadaky na místo na disku. Získání měření/průchodnosti Níže jsou uedeny informace o problematice naladění pamětí cache a registrů prostředí WebSEAL. WebSEAL, LDAP a DB2 mají paměti cache, které drží informace o autentizoaných užiatelích. WebSEAL má paměť cache, pomocí které udržuje relace SSL, a paměť cache pro weboé objekty. Požadaky na paměť jsou přímo úměrné elikosti paměti cache a zatížení. Volbou produktu WebSEAL pro registr je produkt IBM SecureWay Directory. IBM SecureWay Directory drží data registru tabulkách DB2. Požadaky na místo na disku jsou přímo úměrné elikosti registru. V tomto kroku procesu plánoání kapacit musíte přizpůsobit šechny identifikoané transakce sereru skutečným měřením na hardwaru, sronatelném stím, který jste si ybrali. Pro účely plánoání kapacit potřebujete získat měření maximální průchodnosti pro každý typ transakcí. Maximální průchodnost se obykle získáá zyšoáním zatížení na sereru, dokud se průchodnost neyroná a doby odezy nezačnou být příliš dlouhé. Měření průchodnosti sereru můžete získat z různých zdrojů, četně ýrobce softwaru sereru, zpráoýkonnosti od nezáislých společností testujících ýkonnost a testoání z aší lastní laboratoře. Chcete-li dobře pochopit, co bylo e skutečnosti změřeno, musíte pečliě číst eškeré zpráy oměření. Pokuste se najít měření, která nejíce odpoídají prostředí, do kterého má být nasazen áš komunikační systém. 8 Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

21 Jedním bodem, kterého byste si měli šimnout, je hardware použitý pro měření. Pokuste se najítměření, které co nejíce odpoídá hardwaru, který chcete nasadit. Pak se pokuste najít zpráy s podobnou architekturou, například se pokuste najít informace o IBM RS/6000, pokud hodláte nasadit RS/6000. Také se pokuste najít podobné rychlosti CPU, operační systémy a úroně operačních systémů. Pokud takoá zpráaoměření není k dispozici, nebo není úplná, je nezbytné odhadnout hodnoty ze stáajících měření, nebo proést noá měření. Následující část ysětluje některé běžné techniky odhadů, pokud typy transakcí a prostředí neodpoídají dostupným měřením. Úpraa typů transakcí tak, aby odpoídala zpráám o měření Pokud pro identifikoaný typ transakce sereru neexistuje žádné poronatelné měření, doporučuje se, abyste rozdělili identifikoané transakce sereru na íce transakcí na nižší úroni, nebo je zkombinoali s dalšími, abyste ytořili jednu transakci na yšší úroni. Například předpokládejme, že identifikoanou transakcí je autentizoaný přístup k weboé stránce následoaný osmi po-autentizačními přístupy k weboé stránce. Tato transakce není praděpodobně dostatečně obecná, aby ji bylo možné nalézt e zpráě oměření. Je praděpodobné, že bude muset být rozdělena na dě transakce: autentizoaný přístup k weboé stránce a po-autentizační přístup k weboé stránce. Škáloání podle hardwaroých rozdílů Jednímzezpůsobů, jak překlenout rozdíly hardwaru, je použít publikoané sronáací testy, které jsou k dispozici na následující weboé stránce: SPEC (Standard Performance Ealuation Corporation) nabízí ýrobcům hardwaru cestu, jak publikoat ýsledky určitých ýkonnostních sronáacích testů. Poněadž mají komunikační programy tendenci ystupoat jako celočíselné aritmetické programy, zajímaé jsou z tohoto hlediska sronáací testy specint. Pokud chcete najít ýsledky specint, zolte na weboé stránce SPEC CPU95 nebo SPEC CPU2000. Pak zolte Submitted Results abuď SPECint95, SPECint_rate95, SPECint2000, nebo SPECint_rate2000. Vyhledejte počítače, o které se zajímáte, kterémkoli ze zadaných yhledáání. Pokud ýsledky sronáacích testů obsahují oba počítače, použijte ýsledky jako měřítko, pomocí kterého budete poronáat oba počítače. Vzorec je následující: <ýkonnost počítače jedna> = <ýkonnost počítače da> * <specint ýsledek pro počítač jedna> / <specint ýsledek pro počítač da> Pokud nenajdete ýsledky sronáacího testu, který by obsahoal oba počítače, je možné použít prostřední počítač jako prostředníka. Prostřední počítač musí být ypsán eýsledcích sronáacích testů pro oba počítače, o které se zajímáte. V takoém případě můžete použít sronání prního počítače aprostředního počítače, a pak prostředního počítače a druhého počítače. Pokud se počítač neyskytuje žádném zýsledků sronáacích měření, může mít podobnou architekturu jako počítač, který je ypsán eýsledcích sronáacích testů. Proškáloání je hodné použít podobnou architekturu, rychlost CPU nebo ýkonnost MHz. V takoém případě použijte poměr rychlostí CPU pro určení rozdílů mezi oběma počítači. Plánoání kapacit 9

22 Rozdíly operačních systémech Ačkoli ýsledky sronáacího testu specint zobrazuje relatiní rozdíly e ýkonnosti dou počítačů,ýsledky těchto sronáacích testů mají tendenci být méně přesné oblasti předpoědí ýkonnosti komunikačního softwaru, pokud se liší operační systémy. To je proto, že celočíselné aritmetické sronáací testy neberou úahu některé rozdíly specifické pro operační systémy, jako např. škáloání pomocí SMP, I/O zpracoání, nebo yužití zdrojů. Měli byste použítětší toleranci chyb případě, že mezi poronáanými počítači jerozdíl operačních systémech, obzláště pokud transakce, která ás zajímá, zahrnuje zpracoání, které by mohlo být specifické pro daný operační systém. Škáloání podle yužití CPU, nižšího než 100% Někdy se stane, žemáte k dispozici měření pro transakci, ale tato měření nepředstaují maximální průchodnost testoaného počítače. Pečliě čtěte zpráyzměření, abyste určili, zda jsou oznamoány maximální průchodnosti. Níže jsou uedeny některé body, které byste měli sledoat. Pokud jsou poskytoány informace o yužití CPU, pak pokud bylo naměřeno na sereru nižší yužití CPU než 100%, pak by to mohlo znamenat, že nebyla změřena maximální průchodnost. Je obyklé a dobré, že serery generující zatížení a neměřené serery běží s yužitím CPU menšímnež 100%, ale serer, který se měří, byměl být yužit téměř na 100%. Pokud data, která získáte, se týkají záislosti průchodnosti na zyšoání zátěže, pak menší než maximální průchodnost znamená nedostatek yronáání průchodnosti. Pokud takoých zpráách najdete doby odezy, dalším příznakem je téměř konstantní nebo pouze mírně se zyšující doba odezy při zyšoání zátěže. Je možné odhadnout maximální průchodnost z měření, e kterých byla dosažena nižší průchodnost než maximální, ale yžaduje to znalost yužití CPU. Tento způsob také ede k ětší toleranci chyb, neboť softwaroé systémy se ne ždy choají tak, aby dosahoaly nebo dokonce přesahoaly maximální průchodnost. Níže je ueden zorec, pomocí kterého můžete odhadnou maximální průchodnost z naměřené průchodnosti, je-li menší než maximální: Maximální průchodnost = naměřená průchodnost / yužití CPU Například pokud byla měřena průchodnost při 50% yužití CPU, pak odhadoaná maximální průchodnost je dojnásobek naměřené hodnoty, jelikož byla yužita pouze poloina (50%) počítače. Škáloání podle rozdílů e elikostech stránek Většinou každá weboá stránka má rozdílnou elikost. Pokud elikosti různých weboých stránek jsou jediným rozdílem mezi nimi (e smyslu definice transakce sereru), pak je možné šechny stránky poažoat za jednu průměrně elkou stránku. Například pokud požadaky na ytížení určují průměrnou relaci užiatele, která se skládá ze tří přístupů k 5KB stránkám, dou přístupů k 10KB stránkám a jednoho přístupu k 15 KB stránce, pak ekialentní elikost stránky pro účely plánoání kapacit je 8,3 KB. V tomto příkladu byla průměrná elikost stránky ypočítána takto: ((3*5KBstránky) + (2 * 10 KB stránky) + (1 * 15 KB stránka)) / 6 celkoý počet stránek = 8.3 KB průměrná stránka Ve ětšině případů není možné najít měření týkající se přístupu k weboým stránkám pro přesně definoanou elikost stránky dle požadaků na ytížení. Zpráyzměření mohou místo toho obsahoat seznam průchodností pro dě nebo íce různých elikostí stránek. Je-li dána 10 Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

23 průchodnost pro da přístupy k weboé stránce, a jsou-li ostatní parametry transakce sereru stejné,můžete odhadnout průchodnost jakékoli obecné elikosti stránky. Odhad je založen na přímce procházející děma body. Jelikož grafy průchodnosti ypadají jako funkce y=1/x, musíte použít nepřímou hodnotu průchodnosti pro lineární extrapolaci. Nejpre se předstaíme trochu matematiky. Aby bod byl na stejné přímce jako další da body, sklon šech bodů na přímce musí být stejný. Předpokládejme například, že máme da body: (x1,y1)a(x2,y2). Aby byl třetí bod (x,y) na stejné přímce, musí platit tento zorec: (y-y1)/(x-x1)=(y1-y2)/(x1-x2) Řešení pro y je následující: y=(x-x1)*(y1-y2)/(x1-x2)+y1 Pokud ztáhneme ronici zpět k elikostem stránek, pak x předstauje elikost stránky a y předstauje nepřímou hodnotu průchodnosti, která ystupuje jako přímka. V následující ronici byla šechna y přerácena, takže y nyní předstauje průchodnost: 1/y = (x - x1) * (1/y1-1/y2) / (x1 - x2) + 1/y1 Opětonýmyřešením této ronice pro y získáme následující zorec: y=1/((x-x1)*(1/y1-1/y2) / (x1 - x2) + 1/y1) V tomto zorci mají jednotlié proměnné následující definice: x je odhadoaná elikost stránky y je odhadoaná průchodnost pro elikost stránky x x1 je prní elikost stránky, pro kterou byla měřena průchodnost x2 je druhá elikost stránky, pro kterou byla měřena průchodnost y1 je naměřená průchodnost prní elikosti stránky y2 je naměřená průchodnost pro druhou elikost stránky Škáloání podle elikosti stránky a zabudoaných obrázků Buďte opatrní při odhadoání průchodnosti weboých stránek, které mají zabudoány několik objektů, jako např. soubory.gif a.jpg. Musíte pokládat každý objekt, hlaní stránku a šechny zabudoané obrázky jako samostatné přístupy k weboé stránce. Doporučuje se zprůměroat elikost weboých stránek (jak bylo ysětleno dříějším příkladu). Nepoažujte celou sadu objektů za jeden přístup k elké weboé stránce. Jinými sloy, zprůměrujte elikosti, nesčítejte je dohromady. Transakcí je několik, nikoli jedna. Důod, proč je toto tak důležité, je, že průchodnost jedné elké stránky je mnohem lepší než několika malých stránek. Škáloání podle rozdílů e fyzických sítích Pokud se fyzická síť použitá e zpráě změření odlišuje od fyzické sítě, kterou chcete nasadit, rozdíl není obykle předmětem starostí e smyslu průchodnosti, které jsou dané serery schopny dosáhnout. To je způsobeno tím, že rozdíly rychlostech linek neoliňují schopnost sereru pracoat. Tento rozdíl může ale způsobit problémy, pokud karta síťoého adaptéru silně yužíá CPU. To šak není typickým případem. Jako ochrana před takoým případem se doporučuje použíat elmi kalitní a ysoce hodnocené karty síťoých adaptérů. Rozdíly e fyzických sítích oliňují kapacitu nebo průchodnost sítě. Proplánoání kapacit fyzické sítě byste měli získat zpráyzměření průchodnosti fyzické sítě. Případně je možné průchodnost fyzické sítě odhadnout jako určité procento její teoretické přenosoé rychlosti. Například 100Mbps Ethernet může snadno dosáhnout přenosoé rychlosti 7 MB za teřinu při použíání FTP protokolu, což je 70% teoretické přenosoé rychlosti. Kapacita fyzické sítě je Plánoání kapacit 11

24 obykle méně důležitá, neboť ětšina fyzických sítí dosahuje yšších přenosoých rychlostí. Přesto se doporučuje, abyste dali nějaká kritéria na kapacitu fyzické sítě. Výpočet požadoaného počtu počítačů Až nadefinujete transakce a požadaky na každý serer a přiřadíte je k měřením, je čas ypočítat počet počítačů, které budou potřeba, aby splnily požadaky. Počet počítačů je založen na požadacích, rozdělených na dosažitelné, nebo měřitelné. Například pokud požadaek je dojnásobek dosažitelného, pak je ýsledek da. To znamená, že jsou třeba da počítače k tomu, aby byly splněny požadaky. Poměry jsou ypočítány pro každý typ transakce daného sereru, a pak jsou šechny dány dohromady, aby byl získán celkoý obrázek daného sereru. Výpočet se opakuje pro každý serer. Tento ýpočet zahrnuje fyzickou síť, která se poažuje z hlediska plánoání kapacit za speciální typ sereru. Pokud počet potřebných počítačů je menší než jedna, pak tento poměr předstauje část počítače, kterou je třeba yhradit pro zpracoání. Vzorec pro ýpočet je následující: Faktor počítače = R1/M1 + R2/M2 + R3/M Rn/Mn Definice proměnných tomto formuláři jsou: Faktor počítače určuje část jednoho nebo počet počítačů, který je potřeba pro daný serer. n určuje počet transakcí, identifikoaných pro daný serer. R1... Rn určuje požadaky na průchodnost pro transakce 1 až n. M1... Mn určuje měření průchodnosti pro transakce 1 až n. Zyšoání počtu počítačů Je dobré zýšit počet potřebných počítačů onějaké procento. Důody, proč to tak udělat, zahrnují započítání chyb při odhadech, budoucí nárůst a yužití e špičce. Doporučuje se, abyste zýšili počet počítačů minimálně o 20%, abyste započítali tyto faktory. Vytoření možností topologie sítě Pokud počet počítačů potřebných pro daný serer je íce než jedna, a pokud počítač nelze replikoat, pak je potřeba rychlejší počítač. Zolte rychlejší počítač a zopakujte kroky plánoání kapacit pro tento serer. Pokud je poměr pro fyzickou síť ětší než jedna, pak průchodnost přesahuje možnosti šířky pásma nebo rychlosti linky. Zolte rychlejší síť nebo rozdělte komunikační systém naíce podsítí. Pokud počet počítačů potřebných pro serer je menší než jedna, je možné, že by tento serer mohl být zkombinoán s jiným sererem, který také yžaduje méně než jeden počítač. Všimněte si, že rozhodnutí o topologii sítě je založeno na yronáání ytížení. Dalšími faktory, které oliňují ýběr topologie sítě, zahrnují přepnutí při selhání, zálohoání, yužití zdrojů a ochranu pomocí firewallu. Tyto faktory nejsou zahrnuty tomto dokumentu. 12 Access Manager: Průodce kapacitnímplánoáním

25 Příklad plánoání kapacit Následující příklad ás proede krok po kroku procesem plánoání kapacit pro fiktiní společnost. Vysětlení možností topologie sítě Předpokládejme, žemožnosti topologie sítě jsou limitoány na následující případ: WebSEAL se použíá k ochraně zdrojů na weboém sereru typu back-end WebSEAL je umístěn na DMZ, který připojuje užiatele internetu na jedné fyzické síti na intranetoé weboé serery typu back-end na jiné fyzické síti. LDAP se použíá jako registr a je umístěn na intranetu z důodu zabezpečení. Všechny serery podporují replikaci. Identifikace transakcí sereru Předpokládejme, žeběžné parametry, které definují transakci přístupu k weboé stránce, jsou následující: Access Manager se připojuje k weboému sereru typu back-end prostřednictím TCP spojení s olbami, které filtrují půodní totožnost užiatele a nahrazují ji totožností poskytoanou produktem WebSEAL (olby B, U a W). Ve WebSEAL jsou nadefinoány přístupoé seznamy, aby chránily zdroje weboého sereru typu back-end. Autentizace je naladěna tak, jak je popsáno knize IBM Tioli Access Manager Performance Tuning Guide. Průměrná elikost weboé stránky je 10 KB. Předpokládejme, že byly indentifikoány následující transakce na ysoké úroni: Stránka TCP Užiatel podá požadaek na HTTP (TCP) weboou stránku, který jde přes WebSEAL na weboý serer typu back-end. Není třeba žádná autentizace. Stránka se SSL autentizací Užiatel podá ýchozí požadaek na HTTPS (SSL) weboou stránku, která jde přes WebSEAL na weboý serer typu back-end. Nastane autentizace. Stránka se zpracoáním následujícím po autentizaci SSL Užiatel ydá další požadaek pro HTTPS (SSL) weboou stránku, který jde přes WebSEAL na weboý serer typu back-end. Není třeba žádná autentizace. Transakce na ysoké úroni se rozdělí na následující transakce sereru: Tabulka 3. Příklad transakcí sereru Serer WebSEAL LDAP Weboý serer typu back-end Internetoá síť Transakce 10 KB TCP přístup ke stránce prostřednictím TCP spojení, 10KBSSLpřístup ke stránce s autentizaci prostřednictím TCP spojení, 10KB SSL přístup ke stránce již autentizoané prostřednictím TCP spojení Autentizace 10 KB TCP přístup ke stránce, již autentizoané (Access Manager se autentizuje k weboému sereru typu back-end řídce, což je definoáno sererem typu back-end, dostatečně řídce na to, aby tento počet byl neýznamný) 10 KB požadaky na weboou stránku plus hlaičky SSL, TCP, HTTP a IP Plánoání kapacit 13

Plug-in for Web Servers Integration Guide

Plug-in for Web Servers Integration Guide IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00 IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00

Více

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

BEA WebLogic Server: Integrační příručka

BEA WebLogic Server: Integrační příručka IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00 IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00

Více

WebSEAL: Průvodce administrátora

WebSEAL: Průvodce administrátora IBM Tivoli Access Manager WebSEAL: Průvodce administrátora Verze 4.1 SC09-3686-01 IBM Tivoli Access Manager WebSEAL: Průvodce administrátora Verze 4.1 SC09-3686-01 Poznámka Než začnete používat uvedené

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC09-3873-00 IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 Poznámka Před použitím

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

ERserver. iseries. Globalizace (přehled)

ERserver. iseries. Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Globalizace operačního systému

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

onitor Uživatelská příručka

onitor Uživatelská příručka L194 Širokoúhlý Čísla produktů 4434 H Prní ydání (srpen 2007) 7 Všechn prá yhrazena. Výoj ýrobků LENOVO, dat, počítačoých programů a služeb byl financoán ýlučně ze soukromých zdrojů a tyto byly prodány

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Osnova dnešní přednášky

Osnova dnešní přednášky Osnova dnešní přednášky Pracovní skupina x doména Active Directory Něco z historie Použité technologie Pojmy Instalace Active Directory DNS DNS v Active Directory Pracovní skupina x doména Pracovní skupina

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Enterprise Identity Mapping

Enterprise Identity Mapping Systémy IBM - iseries Enterprise Identity Mapping Verze 5, vydání 4 Systémy IBM - iseries Enterprise Identity Mapping Verze 5, vydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT Zadavatel: Crux information technology, s.r.o. IČ: 26829096 Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava Kontaktní osoba:

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261. Instalační a uživatelská příručka

IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261. Instalační a uživatelská příručka IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261 Instalační a užiatelská příručka IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261 Instalační a užiatelská příručka Poznámka: Než použijete tyto informace a produkt,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM WebSphere Host On-Demand verze 10.0 Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC31-6301-04 IBM WebSphere Host On-Demand verze 10.0 Plánování, instalace a konfigurace produktu Host

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší.

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Při odesílání registrací či hlášení do ISPOP můžete narazit na problémy, které mohou zabraňovat odeslání dokumentů

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b?

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b? AKCIE ČR PŘEHLED DOPORUČENÍ Akcie ČR - doporučení PX index zpět d 1000b? 11. února 2015 Úod roku přinesl pražské burze zisky finčním titulům, předeším akciím Komerční banky, ale i diidendoým stálicím jakými

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU DMZ z pohledu akademické sféry Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. - děkan 19. 3. 2013 OBSAH Úvod Firewall a DMZ Modelové topologie DMZ Nejčastější

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více