Výsledky zkušebního kola projektu HEZR. (Projekt hodnocení vládních opatření ovlivňující zdravotnictví) Míra souhlasu s vládním opatřením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky zkušebního kola projektu HEZR. (Projekt hodnocení vládních opatření ovlivňující zdravotnictví) Míra souhlasu s vládním opatřením"

Transkript

1 PROJEKT HEZR Výsledky zkušebního kola projektu HEZR (Projekt hodnocení vládních opatření ovlivňující zdravotnictví) Zkušebního kola projektu HEZR se zúčastnilo 46 hodnotitelů (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, odborů a akademické obce). Do termínu své odpovědi elektronicky odeslalo 40 hodnotitelů. K dnešnímu dni je celkem přihlášeno 52 členů hodnotícího výboru, kteří se zúčastní prvního kola HEZR v lednu a únoru K hodnocení jsme ve zkušebním kole předložili Návrh zákona o záchranné zdravotní službě. Míra souhlasu s vládním opatřením absolutní souhlas souhlas s mírnými výhradami souhlas se značnými výhradami žádný přínos mírný nesouhlas značný nesouhlas absolutní nesouhlas Absolutní souhlas udělili 3 hodnotitelé. Souhlas s mírnými výhradami udělilo 24 hodnotitelů. Souhlas se značnými výhradami udělilo 9 hodnotitelů. Žádný přínos udělilo 0 hodnotitelů. Mírný nesouhlas udělili 3 hodnotitelé. Značný nesouhlas udělil 1 hodnotitel.

2 PROJEKT HEZR Absolutní nesouhlas udělilo 0 hodnotitelů Míra souhlasu s vládním opatřením 100 procent udělil 1 hodnotitel, 95 procent udělili 3 hodnotitelé, 90 procent udělilo 8 hodnotitelů 85 procent udělilo 0 hodnotitelů, 80 procent udělilo 10 hodnotitelů, 70 procent udělili 6 hodnotitelé 65 procent udělil 1 hodnotitel. 60 procent udělili 3 hodnotitelé, 50 procent udělili 0 hodnotitelů 40 procent udělili 2 hodnotitelé, 30 procent udělili 2 hodnotitelé, 20 procent udělili 2 hodnotitelé 10 procent udělili 2 hodnotitelé. HEZR Rating (-300, + 300) Návrh zákona a záchranné zdravotní službě získat rating 106,30. Zde budeme jednotlivá vládní opatření sestavovat do tabulky dle získané hodnoty HEZR ratingu.

3 PROJEKT HEZR Komentáře hodnotitelů: Zákon o ZZS je obecně pozitivní. Jako problematické vidím a) otázku nákladů na takto koncipovaný systém (a kvantifikace do systému veřejného pojištění) b) reálnost některých parametrů, jako je např. dojezdová doba c) vazbu na běžnou (neurgentní) zdravotní péči - je otázka, zda přítomnost ZZS nepovede zejména v regionech k tomu, že bude podceňována dostupnost běžné zdravotní péče ambulantní (praktický lékař, specialisté) s poukazem na to, že si pacient může zavolat ZZS Pozitivem je, že zákon o ZZS vzniká a zřejmě má ambici reagovat na dosavadní situaci a chce řadu problémů řešit. Negativem je podle mně toto: nedávat do zákona přesné dojezdové doby (ale nahradit formulací - dojet co možná nejrychleji vzhledem k okamžité situaci, či tak nějak), Pak bych doporučil doplnit potřebnou minimální kvalifikaci pracovníků ZZS. Diskusi zaslouží vedlejší služba - pohotovostní ambulance (snad mimo velká města ano). Zákon je potřeba z důvodu zajištění legislativy pro správné fungování záchranné služby - Nelíbí se mi v zákoně právní postavení ZZS jako obchodní společnosti Je třeba stanovit v zákoně popř. v dalších předpisech kvalifikační předpoklady pracovníků ZS a jejich celoživotní vzdělávání s ohledem na navýšení požadavků oproti současnosti, kdy mimo velká centra není vždy zajištěna odpovídající kvalifikace v souvisejících oborech; - spolupracující lůžková zařízení se musí zúžit na akutní lůžkovou péči s odpovídajícím spektrem primariátů a vybavením (ventilátor, ARO). Jestli dobře chápu znění zákona, má akutní příjem vybudovat i zdrav. zařízení, které má jen lůžka následné péče (řekněme rehabilitační), kde fyzicky neslouží lékař- tam bych byl nerad, kdyby mě dovezli... - bylo by přínosné v zákoně popř. v dalších předpisech ustanovit pravidla distribuce pacientů- kdo koho musí přijmout. Jaké služby lékařů má dotyčná služba stavět aby mohla péči poskytnout. V malých nemocnicích se schopnost mění doslova ze dne na den podle toho, kdo slouží. Budou se dispečinky ptát, kdo zrovna slouží? (anesteziolog nebo třeba chirurg- vezou podezření na infarkt). Zákon takto bude fungovat v krajských městech, kde je jedna plně vybavená nemocnice. Problém bude na venkově- kvalifikace lékařů různých nemocnic a v Praze- kdo si pacienta "laskavě" vezme (jako nyní)- podle místa bydliště? Nejbližší? Souhlasím, že takový zákon je potřebný, pochybuji o povinnosti zřídit urgentní příjmy pro všechny poskytovatele.

4 PROJEKT HEZR Zákon je poměrně přehledný a jasný, zabývá se celkovým rámcem, bude záležet na dopracování prováděcích předpisů. Minimální dobu dojezdu vidím jako problematickou, spíše bych ji definovala jako "co nejdříve, nejdéle však do.. " Princip zákona je OK - rychlá dostupnost ZZS jednoznačně zachraňuje životy. Viacere momenty su vsak znacne problematicke - osobne nesuhlasim najma s monopolom krajov. Je plne v rozpore s principmi moderneho verejneho sektora. Dojazd do 5 minut je nefinancovatelny. V zákoně (případně v budoucí vyhlášce) není řešeno, kdo může doprovázet přepravovaného v sanitce. Když se mi zraní při činnosti ve škole dítě, do sanitky mne nepustí. Ze zákona není zřejmé, kdo za nezletilého přebírá odpovědnost. K 17 odst.1 a nevím, zda LDN musí nutně mít urgentní příjem 1. b. Co konkrétně znamená nepřetržité? Do 10 sekund od uvolnění lůžka, do 24 hodin? Asi bude upraveno vyhláškou, v tuto chvíli nelze hodnotit. V tomto zákoně není řešena ochrana pracovníků záchranné služby (asi je toto řešeno v jiném zákoně Mírně mi vadí zestátnění ( zkrajení ) ZZS. Chybí mi možnost zajištění těchto služeb soukromými nemocnicemi. Zákon o zdravotnej záchrannej službe je jedným z balíčka tzv.zdravotníckych zákonov. Jeho význam spočíva v zadefinovaní podmienok, za akých sa poskytuje záchranná zdravotná služba. Predkladateľ navrhuje, aby poskytovateľom bola právnická osoba zriadená krajom s minimálne nadpolovičným podielom kraja. Táto kombinácia umožní reflektovať na potreby občanov pomocou samosprávy, čo vnímam ako pozitívny signál. Za najväčší prínos pre občana považujem realizovateľný Plán plošného pokrytia, ktorý zabezpečí všetkým občanom prístupnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť bez omeškania. Ďalším prínosom je previazanie s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú vždy partnerom pre záchrannú zdravotnú službu. Avšak jeho nedostatkom je, že povinnosť zriadiť urgentný príjem dáva zákon všetkým nemocniciam bez rozdielu. Je na mieste sa opýtať navrhovateľa, či by nebolo jednoduchšie dať túto povinnosť tým nemocniciam, ktoré sú schopné poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť v hlavných medicínskych odboroch ako sú napríklad chirurgia, interné lekárstvo, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, resp. pediatria a postarať sa o pacienta komplexne. Musí aj malá mestská nemocnica mať urgentný príjem? Nadbytočná sa mi javí povinnosť poskytovateľa uviesť iného poskytovateľa, ktorý ho môže zastúpiť, kedže zdravotnické informačné stredisko je centrum, ktoré zbiera informácie o poskytovateľoch a teda ono by malo aktívne rozhodnúť, ktorá nemocnica je najvhodnejšia v danej chvíli pre konkrétneho pacienta. Vnímam to ako nadbytočnú záťaž pre poskytovateľa. Nedostatkom je absencia všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý by určil s akou špecializáciou môže

5 PROJEKT HEZR lekár zaisťovať rýchlu lekársku pomoc. Som toho názoru, že lekár-špecialista ponúkne okrem skúseností a zručností aj vyššiu bezpečnosť pacientovi. Veľmi diskutabilné sú oprávnenia členov výjazdných skupín, ktorým na jednej strane umožníme žiadať o pomoc fyzické osoby, ktoré sú na mieste udalosti a na strane druhej ich zaväzujeme zodpovednosťou za škodu, ktorá vznikla osobám zapojacim sa do záchrany. Časť týkajúca sa správnych deliktov je nejednoznačná. Pokutujeme poskytovateľov, ak nesplnia podmienky na strane jednej a v nasledujúcom paragrafe im dávame možnosť túto pokutu nezaplatiť. Ako poskytovateľovi dokážeme, že nevynaložil maximálne úsilie? Upozorňuji na kritická místa materiálu a problematické otázky: 1/ nedostatek kvalifikovaného personálu pro kvalitní naplnění tohoto zákona 2/ postavení záchranáře - zvážit postavení veřejného činitele - jako hasiči a policie 3/ řešení problematiky ZZS na rozhraní krajů 4/ zvážit zda letecká záchranná služba by neměla být řešena složkami policie či armády 5/ par 17 poskytovatel lůžkových zdravotních služeb je povinen zřídit urgentní příjem, pokračovat v neodkladných zdravotních službách - toto si myslím je nereálné - lůžková ZZ jsou různé úrovně a spektra služeb, navrhuji, že musí být definována síť, která toto zajistí, ale je nemožné, aby to byla všechna zařízení Akceptovatelná verze, ale nejde o velmi zásadní změnu Zákon sice existuje, ale bylo nutné jej upravit stávající době. Tato legislativní úprava je zcela jistě potřebná a nutná Ministerstvo zdravotnictví, zdá se mi, přesvědčivě vyřešilo nejspornější bod, totiž "dojezdnost" záchranné služby. Podle mé představy má existovat pevné zákonné rozmezí (zde 5-20 minut) a flexibilnější upřesňující předpis, který vezme v úvahu měnící se místní podmínky (zde "Plán pokrytí", stanovený vládním nařízením). Zákon obojí splňuje, proto absolutní souhlas. Lépe specifikovat poskytovatele lůžkových zdravotních služeb, kteří mají povinnost zřídit urgentní příjem. Ostatní námitky oponentů uvedené v rešerši jsou buď absurdní, nebo řešené jinými zákony.

6 PROJEKT HEZR Nedoporučuji stanovovat dojezdový interval 5-20 minut, vhodnější se jeví stanovit pouze horní limit 20 minut Zákon vychází z dosavadních zkušeností získaných při poskytování ZS ZZS. Myslím, že vyhovuje nynějším potřebám a požadavkům pacientů i integrovaného záchranného systému. Mám pouze dvě výhrady k zákonu: 1) charakteristika nejkratší doby dojezdu je zbytečné a navíc bude často komplikovat situaci týmům, které budou poskytovat služby ZZS. 2) Lékařské pohotovostní ambulance mají zajišťovat a poskytovat registrující praktičtí lékaři. Mělo by jim to být uloženo jako povinnost v jiném zákonném opatření. V zásadě souhlasím s předlohou. Pouze z důvodů geografického rozložení obyvatelstva asi není reálný čas dojezdu záchranné služby v okrajových partiích republik do 20 minut, aniž bude zřízeno mnoho stanovišť s malým nebo minimálním využitím. Hlasy oponentů jsou vesměs nepřesvědčivé. Problematické však vidím ustanovení o časech dojezdu. Smysl je jasný, ale není jasné, jak ty časy budou určeny a jak s nimi bude nakládáno, pokud nebudou v konkrétních případech dodrženy. Z ekonomického hlediska bude tlak na to, aby to byly časy pro "optimální průjezdnost", která reálně nebude platit. Domnívám se, že plán plošného pokrytí bude těžko možné finančně zajistit tak, aby služby splňovaly všechna kritéria stanovena zákonem. Nemám přímé osobní zkušenosti s touto problematikou, vnímám ji pouze ze širšího celospolečenského hlediska jako nesmírně závažnou a důležitou oblast, pro jejíž fungování by měly být vytvořeny skutečně kvalitní legislativní principy. Návrh zákona odstraňuje nepokrytá místa s potřebným časovým intervalem dostupnosti. Toto hodnotím jako největší přínos novely. Diskutabilní může být skutečné naplnění časových limitů. Kvalifikační požadavky na poskytovatele služeb by mělo být taxativně vymezeno v definicích zákona.

7 PROJEKT HEZR Zákon řeší nastavení potřebné koordinace a následnost péče, která je limitující pro zachování života, případně minimalizaci trvalých následků (nehledě na vyšší finanční nároky v případě prodlevy a nutnosti nákladnější, delší, případně celoživotní léčby). Podle tohoto zákona může záchranná služba fungovat dobře i špatně, protože důležitá ustanovení jsou vymezena vágně. Například dostupnost: rozmístění výjezdových základen může být řešeno s cílem malých dojezdů, ale tím klesne počet posádek a problémy s uspokojením kumulace požadavků zásahu. Jiný problém je možnost odmítnutí zásahu z důvodu ohrožení zdraví, je zde úplná libovůle. Není žádný vztah mezi četností zásahů následkem specifických podmínek, třeba dopravních, a dimenzování základen podle hustoty osídlení. Těch deset korun na obyvatele někdo vypočetl? Asi ne, spíše někdo chce právě tolik dostat. Dle navrhovaného opatření a paragrafu 2 odst. 1 by na službu záchranné služby neměla nárok zdravá rodící žena. Ta není v ohrožení života ani zdraví, přesto v běhu porodu, pokud nemá vlastní dopravní prostředek, je jiný způsob dopravy mnohdy nemožný (taxi služba nechce dopravovat rodící ženy do porodnic, potíž může vzniknout především v mimoměstských lokalitách) Paragraf 6 stanoví, kdo může být poskytovatelem záchranné služby. Proč není možné zahrnout nevládní neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti?) Paragraf 15 - výjezdové a dojezdové doby jsou velmi diskutabilní. Opatření jako takové nebere v úvahu poskytování služby těhotným a především rodícím ženám, které nejsou vždy pacientkami, protože normální porod není choroba. Přesto by tyto ženy v případě nouze měly mít možnost využít služby záchranářů. Bylo by dobré uvažovat o osazení posádek porodní asistentkou nebo zvýšit kompetence záchranářů v oblasti první pomoci u normálního rychle probíhajícího porodu. Zdravé rodící ženy by měly být uváděny jako další skupina osob, která má na pomoc rychlé záchranné služby, aniž by byla považována za osoby v ohrožení života nebo zdraví. Postrádám jasnou provázanost na ostatní zdravotnické služby Nejvíc mi vadí neřešení soukromých poskytovatelů Z dostupných informací soudím, že se zlepší dosažitelnost zdravotnické záchranné služby. Pro akutní případy je to jistě pozitivní krok, otázkou je, jaká jsou s tím spojena organizační opatření. Problém se bezprostředně nedotýká celé populace, proto je hodnocení 20%.

8 PROJEKT HEZR Vzhledem ke znalosti zdlouhavého procesu projednávání všech norem souvisejících se zdravotnictvím, vnímám tuto verzi zákona jako zdařilou, přehlednou a nadmíru potřebnou jak pro odborný personál tak laickou veřejnost a proto bych si velmi přála její přijetí. Ze stejných důvodů posuzuji vysokým procentem důležitost tohoto opatření pro společnost. Z věcného hlediska vnímám jako povrchněji zpracovanou část devátou - působnost ministerstva a krajů. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je součástí integrovaného záchranného systému (IZS). Jednotlivými složkami IZS jsou, mimo ZZS, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor tady obě složky, které jsou řízeny hierarchicky s vymezením jasných kompetenci a s určením orgánů, které jsou kompetentní k jejich aktivaci. Současně tyto organizace mají stejný systém financování, tj. ze státního rozpočtu. Z tohoto pohledu považuji za nesystémové, že ZZS mohou částečně provozovat podnikatelské subjekty, i když většinovým vlastníkem musí být kraj. Obdobně způsob financování z různých zdrojů nezaručuje finanční stabilitu jednotlivých subjektů ZZS. Především financování prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění je zcela nesystémové. Zdravotní pojišťovna musí mít možnost ovlivňovat ekonomické chování zdravotnických zařízení, posuzovat oprávněnost péče apod. U zdravotnické záchranné služby je tato možnost velmi problematická, například proto, že musí vyjet na zavolání i v případě planého poplachu, při hromadných akcích není možná predikce nákladů na činnost a další. Z tohoto důvodu je velmi problematické uzavírání smluvních vztahů mezi zdravotní pojišťovnou a střediskem ZZS. Jako klad a potřebnost zákona pro společnost spatřuji v části, která určuje kompetence pracovníků ZZS a dále určuje povinnosti občanů a právnických osob při záchranných akcích ZZS. Za zcela nepřijatelné považuji skutečnost, že návrh zákona zásadně používá pro zdravotní péči označení zdravotní služba. Je to pravděpodobně příprava na zásadní změnu, kdy povinnost poskytování zdravotní péče má být nahrazena nabídkou zdravotních služeb. Tento trend považuji za obcházení ústavně zaručeného práva na zdravotní péči. Možná pro určité specifické situace podstatné, ale pro celkové nastavení systému zdravotnictví málo významné. Jako největší problém vidím dojezdové časy do té doby, než budou dobudována nová výjezdová stanoviště. Tato situace se nás jednoznačně týká, jelikož v katastru naší obce se bude zřizovat výjezdové místo ZZS. Po zprovoznění výjezdového místa ZZS se ovšem situace radikálně změní a 100% vylepší. V zákoně mi chybí větší záměr spolupráce se soukromým sektorem. Jako velký problém vidím také dostupnost linky 155 soukromým poskytovatelům.

9 PROJEKT HEZR Ostatní členové hodnoticího výboru kolonku komentář nevyplnili. Mgr. Michael Vích Projektový manažer

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA Listopad 2010 Partner projektu: Výsledky 7. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory TEMPUS 04/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Redukce sítě zdravotnických zařízení a zhoršování dostupnosti péče Redukce sítě dle VZP Vláda závazky vyplývající z

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Červen 2011 Vypracovali: Ing. Harry Oberlerchner Josef Zimmermann Markus Glanzer Ing. Milan Klusák, MBA Ing. Naděžda Knězková MUDr. Hana Albrechtová

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více