ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, Telefon ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům. Nebude součástí oficiálního zápisu z valné hromady a nebude proto ani založena do obchodního rejstříku. Odkaz na tuto interní zprávu bude zmíněn v oficiálním zápisu z valné hromady.

2 OBSAH Obsah Persona lní obsazení 1 Sídlo spolec nsoti a technicke vybavení 2 Finance 3 Struktura zaka zek 4-5 Dodavatele 6 Konkurence 7 Soudní spory 8

3 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Persona lní obsazení stav k je na sledující : a)sta lí zame stnanci: jme no / funkce Petr Horsky / vy konny r editel Kristy na Kasardova / office manager Romana Krutilova / samostatny referent Karel Kra l / grafik, technik Kamila Koma rkova / manager na kupu Robert Novosad / skladník Renata Luka s kova / administrativní pracovník b) externí zame stnanci Jaroslav Č ech / obchodník Toma s S edivy / obchodník Petr Jirchovsky / kontrola reklamního zar ízení Lubor Kratochvíl / vyr izova ní legislativy c) sta lí dodavatele : na zev spolec nosti / pr edme t doda vek Jakub Fiala / monta z Eltodo a.s. / monta z Bulldog reklama s.r.o. / vy roba, tisk MATRIX MEDIA s.r.o./ vy roba, tisk Petr Horsky Pr edseda pr edstavenstva 1. c ervna 2014 Stra nka 1

4 SÍDLO SPOLEČNOSTI A TECHNICKÉ VYBAVENÍ Sídlo spolec nosti a technicke vybavení Spolec nost ma oficia lní sídlo na adrese Valentinska 92/3, Praha 1 Stare Me sto, Se spolec ností Erflex a.s. sdílí kancela r ske prostory firma Bienzin, s.r.o., ktera platí za uz íva ní prostor spolec nosti Erflex ,- Kc / me síc ( Kc prona jem / 2 500,- sluz by bez DPH). S tímto podna jmem vy slovne souhlasil pronají matel te chto prostor. Skladove prostory jsou dva: operativní, pr ímo v kancela r i na adrese sídla spolec nosti a hlavní sklad na adrese monta z ní firmy pana Jakuba Fialy cena 4000 Kc / me síc na dobu spolupra ce. Spolec nost vlastní automobil S koda Octavia Čombi, por ízeny v roce 2011 a Ford Tranzit, ktery je v souc asne dobe pronajat dals í spolec nosti. Da le spolec nost vyuz íva automobil S koda Superb Čombi formou operativního leasingu. Kaz de pracovis te je vybaveno 1 stolním poc ítac em napojeny m na server. V kancela r i jsou 2 barevne tiska rny, z toho jedna multifunkc ní se skenerem. Zame stnancu m byly por ízeny nove telefony typu smart znac ky Samsung 3x. Stra nka 2

5 FINANCE Finance Pokladna: Kc Hlavní účet v KB: ,16 Kc Vedlejší účet v KB: ,29 Kc Úvěrový účet v KB : Kc Cenné papíry majetkova u c ast: 1 mil. V 33,5 % akcií spolec nosti Outdoor ČZ a.s., Kc Celková výše pohledávek : Pohledávky se splatností více než 90 dní: ,62 Kc Celková výše závazků: Závazky po splatnosti více než 30 dní: ,91 Kc Nájem kanceláře: Kc + za loha na sluz by Kc ( spoluu c ast spolec nosti Bienzin s.r.o Kc ) bez DPH. Za vazky a pohleda vky z obchodního styku: Za vazky k : , 73 Kc Pohleda vky k : , 22 Kc Z toho nedobytne : , 40 Kc Stra nka 3

6 STRUKTURA ZAKÁZEK Struktura zaka zek Mezi nejvy znamne js í za kazníky spolec nosti Erflex a.s.v roce 2013 patr ili : HUFI s.r.o. Lidl Mediacom Praha, s.r.o. Československá obchodní banka MÉDEA, a.s. Air Bank a.s. OUTDOOR CZ, a.s. Politické hnutí: ANO 2011 Pen-promotion Starcom Media Vest Group Media Service a.s. McDonald s ČR spol. s. r.o. Futura, a.s. NH Car, s.r.o. Crocodille ČR, spol. s r.o. PORTATA s.r.o. ZenithOptimedia Prague VESNA LIBEREC, spol. s r.o. Hyundai Motor Manufacturin JR2 s.r.o. AURELIUS Invest a.s. V souc asne dobe je generova n obrat a zisk takto (hruby odhad): tis Kc Stra nka 4

7 STRUKTURA ZAKÁZEK Rozložení ploch [] Plochy ČR [] Plochy Praha VO [] Plochy Praha TV struktura zaka zek podle velikosti a typu klientu : a) velke síťove navigace (Č SOB, Lidl apod.) 50% b) maloobchodní prodej 50% Stra nka 4

8 DODAVATELÉ Trz by spolec nosti souvisejí s prona jmem sloupu trakc ního vedení ve vlastnictví Dopravního podniku Hlavního me sta Prahy, tvor í cca 37% z celkovy ch trz eb spolec nosti. Doba platnosti te to smlouvy je za visla od smluvního vztahu spolec nosti Rencar PRAHA a.s. a Dopravního podniku Hlavního me sta Prahy. Seznam nejve ts ích dodavatelu : ELTODO, a.s. Europlakat sro BULLDOG REKLAMA s.r.o. Technické sítě Brno MERACREST, a.s. Jakub Fiala Jaroslav Čech MATRIX media s.r.o. Czech Outdoor s.r.o. LeasePlan Česká republika AXAM s.r.o. MIVO s.r.o. Altamira Event s.r.o. MEDIA CHECK, s.r.o. Ostravské komunikace, a.s. W & P Ladislav Prokop PROSCHEF COMED plus, s.r.o. Café Amandine s.r.o. QUO s.r.o. Vy s e na kladu související s doda vkami (hruby odhad): tis Kc Stra nka 6

9 KONKURENCE Aktivity na sloupech TV v majetku DP jsou spolec ností ERFLEX realizova ny exkluzivne, tj. kaz da takto realizovana plocha (vc etne konkurenc ních) je nakoupena v ERFLEXU. Na sloupech VO je nezbytne realizovat ves kere plochy u spolec nosti Eltodo a.s., ktera je za roven nejve ts í m konkurentem. Dals ími konkurenc ními spolec nostmi jsou: a)bulldog reklama s.r.o. navigac ní syste my b)bigboard PRAHA a.s. sve telne plochy za bezkonkurenc ních cenovy ch podmí nek od Eltoda + za bradlí od TSK c) Čzech advertising sve telne plochy od Eltoda za podmínek srovnatelny ch jako BigBoard d)andy s.r.o. e)publicitaria Praha, spol. s.r.o. f)čonfidence Media g)r ada dals ích s obratem do 30% u rovne spolec nosti Erflex Stra nka 7

10 SOUDNÍ SPORY Soudní spory, kde je spolec nost ERFLEX a.s. stranou z alovanou: Z aloba o ochranu pra v ohroz eny ch nekaly m soute z ní m jedna ním (z alobce AČTUAL AVER ČZ, a.s.) Z aloba na vyda ní ve ci (z alobci: Ing. Arch. Dalibor Funda, D&Č Agency s.r.o., AČTUAL AVER ČZ, a.s., AUDIOBERG s.r.o., RG MEDIA s.r.o.) Z aloba o zaplacení pu jc ky , 80 Kc s pr íslus enstvím (z alobce AČTUAL AVER ČZ, a.s.) Z aloba o pr ezkouma ní zpra v spol. ERFLEX a.s., ze dne o vztazích mezi propojeny mi osobami za období od do a za období od do (z alobce D&Č Agency s.r.o.) Z aloba na odstrane ní reklamních nosic u umíste ny ch protipra vne na sloupech trakc ního vedení (Media real group a.s.) Stra nka 8

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI NÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE M THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ RE JOR LAW FIRM

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více