Těšíme se na Vaši návštěvu Vstupenky jsou v předprodeji na Obecním úřadě, či na telefonním čísle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těšíme se na Vaši návštěvu Vstupenky jsou v předprodeji na Obecním úřadě, či na telefonním čísle 603 942 905."

Transkript

1 Zpravodaj občanů Račetic s reálnými cíli a představami o budoucí tváři obce. Ročník V. Datum vydání 10. února 2015 Úvodní slovo Vážení přátelé, je po Vánocích, žádný sníh, žádná zima, jak bychom si přáli. Co nás čeká v obci v tomto roce: Podali jsme žadost o dotaci na opravu kaplicky sv. Vojtecha, pripravujeme projekt na dotaci na kompletní žateplení radnice, kulturního domu a hostince, vcetne vymeny vsech oken a dverí. Pripravujeme take žadost o dotaci na kompletní žateplení bytovych domu. Chceme dokoncit projekt oželenení, vcetne doplnení lavicek a herních prvku na hristi v nove žastavbe. Planujeme take žrídit alespon desítku novych parkovacích ploch. Investor BOND Development predpoklada dokoncit seniorsky areal do konce praždnin a soucasne žacít realižovat vystavbu pekarny a pradelny. Pripravujeme rovnež podklady pro opravu chodníku smerem od uradu obce na Petipsy. Pocítame i s dalsími upravami na Pískovne a proto Vas prosíme o Vasi pomoc pri realižaci techto prací. V letosním roce se budeme dusledne venovat tvorbe užemního planu s hlavním cílem žamežit avižovane težbe bentonitu. Myslím si, že mužeme byt spokojeni s tím, co se nam doposud povedlo v predchožích letech. Ac si to množí nechtejí pripustit, nase obec je jedna ž nejhežcích v celem regionu. který se koná v pátek 13. února 2015 od hodin v kulturním domě v Račeticích. K poslechu a tanci hraje hudební skupina AQUARIUS Žatec. Nebude chybět bohatá tombola Cena vstupenky 150,- Kč Těšíme se na Vaši návštěvu Vstupenky jsou v předprodeji na Obecním úřadě, či na telefonním čísle V první polovině března 2015 se opet uskutecní dalsí díl RACKY. Termín bude upresnen. V soucasne dobe probíhají jednaní s umelci, kterí žavítají na raceticka prkna kulturního domu. V jednaní jsou: Michaela Kuklová, Martin Maxa, Naďa Konvalinková či Jan Čenský. Starosta obce strana 1

2 Přišel Nový rok a s ním i novinky v DMC. Rozšířili jsme nabídku kroužků a aktivit, naplánovali akce a besedu. Kroužky, které můžete navštívit, jsou: Volnočasový kroužek, Příroda je kamarád, Modelářský kroužek, Knihovna, Bobřík, Tvoření pro malá stvoření, Vědecké pokusy, Cvičení na míčích, Hudebně-pohybový kroužek, Rybářský kroužek, Dovedné ruce, Ochotnické divadlo a Angličtina. Na všechny kroužky naleznete přihlášku na webových stránkách obce Račetice, nebo přímo v DMC. Kroužek Angličtina nemá pevně stanovený termín, je to kroužek individuální, v individuálním čase. Po vyplnění přihlášky se s Vámi spojí vedoucí tohoto kroužku (Veronika Zochová) a sjedná si s Vámi schůzku v čase, který Vám bude vyhovovat. Dále se můžete těšit na aktivitu Račetické kešky. První Kino v novém roce zlomilo rekord v počtu návštěvníků a to 37 lidí. S dětmi si pro Vás připravujeme divadelní představení - pohádku Dva tovaryši. Na ÚNOR jsme pro Vás připravili mimo jiné i výrobu Valentýnských svíček a Dobrodružné odpoledne v podobě cestovatelské besedy pro děti i dospělé. Velmi nás těší, že návštěvnost DMC stoupá a navštěvují nás lidé nejen z Račetic. Ing. Nikola Hofmanová strana 2

3 Boční pohled na poškozené vozidlo V podvečer prosince 2014 se opět uskutečnilo tradiční zpívání", které mělo zaelektroniku úkol Podezřelí M.B.22. a J.H se v obci Vilémov vloupali do domu a dílny,"vánoční kde odcizili různé elektronářadí, odstartovat vánoční atmosféru. Úderem 18 hodiny se račetickým kostelem rozezněly tóny a potraviny, které naložili do připraveného vozidla, se kterým z místa odjeli. Poškozený se po 50 minutách smíšeného z Radonic.vozidla. Vánoční souboru navodil příjemnou vrátil zpětpěveckého domů a přisouboru příjezdu ProRadost si všiml odjíždějícího Porepertoár příchodu domů zjistil vloupání, které oznávánoční Na závěr vystoupil pěvecký Anonym Chomutova. Děkujeme za mil naatmosféru. linku 158. Hlídka policie následně vozidlosoubor dostihla za obcí zvikletice na začátku hráze všem Nechranické krásné přivítání "Vánoc 2014" a věříme, že i na závěr tohoto roku se opět všichni sejdeme v přehrady, kde byli oba pachatelé zadrženi i s lupem, který byl naskládaný ve vozidle, poškozenému způsobikostele při "vánočním koncertě". li škodu za téměř 73 tis. Kčračetickém (tr. čin) Poslední skutek se stal v pravé poledne, kdy si majitel odjel na 50 minut vyřídit záležitost, čehož pachatelé vyu6. února 2015 od hodin KOUZELNÁ ŘÍŠE ZHU 20. února 2015 od hodin ZLOBA Královna černé magie 6. února 2015 od hodin ŽELVY NINJA 3D 20. února 2015 od hodin RANHOJIČ Čeká Vás cestopisná beseda na téma Peru a Kuba, plná zajímavostí, fotografií, vyprávění, diskuze a hlavně zábavy. Beseda je vhodná pro děti i dospělé. 21. února 2015 od 15 hodin v DMC Račetice Dobrovolné vstupné strana 3

4 OKÉNKO POLICIE ČR OBVODNÍ ODDĚLENÍ RADONICE Radonická svodka Tak srdečně zdravím naše čtenáře a příznivce v roce 2015 a jen doufám, že v uplynulých svátcích měli minimum žlučníkových záchvatů z množství jídla a žádnou zapíchnutou kost v krku ti z Vás, co holdují kapru na Štědrovečerním stole. Jako obvykle na žac a tku pr íspe vku uvedeme dopravu, kdy v prosinci jsme žažnamenali celkem 17 pr estupku, pr ic emž tentokra t vede Velika Ves s 9 žjis te ny mi pr estupky, na sledují Chbany se 2 pr estupky a poslední je Rac eticko se žažnamenany m 1 pr estupkem. Co se ty c e ostatní neža konne c innosti, lže uve st tyto pr ípady: - U Nechranic došlo k dopravní nehodě, kdy řidič neudržel vozidlo v zatáčce, z této vyletěl a potikal si se zábradlím, kdy na vozidle i zábradlí způsobil škodu ,- Kč. A aby toho nebylo málo, přivolané hlídce Policie ČR nadýchal 1,3 promile alkoholu v krvi. - V Radonicích v místním pohostinství se do uzavřené společnosti vmísil jeden z obyvatel Radonic, který rozbil jednomu z hostů o obličej třetinku s pivem, kdy poškozenému způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, a sobě přivodil nebezpečí trestního stíhání. - Jako předtím v Mašťově, tak i v Radonicích udeřil bezskrupulózní člověk a na místním hřbitově odcizil měděné a bronzové urny, čímž poškozeným způsobil škodu ,- Kč, o škodě a bolesti duševní ani nemluvě. - Na zdejší součásti Policie oznámil občan Libědic, že mu někdo provedl neoprávněný výběr z jeho bankovního konta. V průběhu šetření bylo zjištěno, že oznamovatel tyto výběry provedl sám, jen mu pouze k vyššímu věku vypadly z hlavy a ve věci bylo ukončeno prověřování. - V obci Vilémov došlo k fyzickému napadení muže z Kadaně, kdy dle jeho slov jej jeho bývalá přítelkyně pleskla přes nos, a protože mu tímto způsobila blíže neurčenou újmu, budou si toto muset oba vyříkat před přestupkovou komisí v Kadani. - V Širokých Třebčicích se místnímu pejskovi povedl eskamotérský kousek, kdy se mu podařilo vyvléknout se ze kšír, ve kterých byl přivázán a utéci své majitelce. Tato z jeho kouzelnického čísla asi neměla žádnou radost, neboť jednak je volný pohyb psů po vesnici zakázán a jednak si psík na svévolném výletě vyhlédl sousedovic kohouta, kterého si následně dal k snídani. Milého kohoutka majitelka psa musela uhradit a ještě jí čeká řízení u přestupkové komise v Kadani. - Zvířátka jsou milým společníkem, pokud se nezblázní jako dva koně, kteří si u Vikletic dávali závody s projíždějícími vozidly. Na místo přivolaná hlídka následně zjistila majitele, který si koně zajistil. To je prozatím vše, s přáním hezkého dne se loučí prap. Říha, Policejní stanice Radonice ve středu od 13:00 do 16:00 hodin proběhl,,zápis dětí do 1. třídy v ZŠ Vilémov. Přejeme budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů, spokojenosti a spoustu nových kamarádů ve škole. 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. 7. Dítě by mělo být dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit. 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, a schopné soužití s vrstevníky ve skupině. 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. strana 4

5 Touto cestou, přejeme Všem krásný rok 2015 plný zážitků, radosti, pevného zdraví a co nejméně nepříjemných zážitků, které nás mnohdy provázejí v tomto životě. Vánoční svátky jsou za námi a máme zde rok Naší dlouholetou tradicí je tříkrálová obchůzka vsí s koledou, na kterou jsme se všichni těšili. V dopoledních hodinách jsme se vydaly s celým průvodem dětí a výpravou,,tří králů zazpívat a vinšovat rok Odměnou nám byly dary od našich spoluobčanů. V odpoledních hodinách naši,, Tři králové ( B Samík, K Filípek a M Davídek) započali cestu průvodem další částí obce s písní,, My tři králové jdeme k Vám.a vinšováním do roku Darů bylo více a více a pokladnička byla těžší a těžší. Náš průvod,,tří králů jsme zakončili v naší hospůdce na dobrém čaji a rozhovoru zážitků,, Co se nám líbilo a povedlo. Za dary moc děkujeme všem občanům vesnice, kteří přispěli na mateřskou školu sebemenší maličkostí. Dary budou použity na nákup fotoaparátu a dětských prostěradel do mateřské školy. Zimní radovánky Mezi zimní radovánky, patří lyže, bob i sáňky. Bruslení je taky prima, musí však být tuhá zima. Když i kapři v rybníce, nasadí si čepice. Sportovci Ať je zima, ať je mráz, nebojí se žádný z nás. Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty ty jsou prima. V den oslavy průvodu,, Tří králů, oslavoval své krásné 6. narozeniny i náš kamarád Milánek, který půjde brzy do školy. Přejeme mnoho štěstíčka a zdravíčka. Hana Jenčová strana 5

6 LEDEN pan Ludvík Dobročani pan Jaroslav Dubinčák pan Pavel Zorkler ÚNOR paní Vilma Bartoňová pan Bohuslav Job Z celého srdce blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. Na základě správního rozhodnutí Obce Račetice proběhlo v uplynulých dnech kácení topolů na návsi. Jejich stáří přes 60 let již vážně ohrožovalo jak bezpečnost osob a dětí, tak i mohlo dojít k poškození zaparkovaných vozidel a okolních budov. Ponechaná torza jsou jen dočasná. Po zamrznutí zeminy kolem nich, budou tyto zbytky stromů pokáceny a celé kmeny budou umístěny na dětská hřiště a na Pískovnu. strana 6

7 Z důvodu velkého zájmu, jsme se rozhodli od ledna 2015 rozdělit kroužek na 2 skupiny dětí, a to předškolní věk a mladší školní věk. Předškolní děti budou navštěvovat kroužek,, Dovedné ručičky, naší školičky v mateřské škole každý čtvrtek od hodin s kolektivem MŠ a děti starší budou docházet do DMC Račetice také ve čtvrtek od hodin pod vedením slečny N. Hofmanové proběhlo první společné setkání po Novém roce v prostorách mateřské školy. Plánem bylo upéci,, Šneky podle knihy vydané od Ládi Hrušky. Práce šla všem od ruky a všechny děti se snažily vytvořit si co nejchutnějšího a nejkrásnějšího,, Šneka. Jedna ruka, druhá ruka, kreslí, lepí, maluje. Poté vznikne velké dílo, každý z nás se raduje. Po druhé naše setkání proběhlo , kdy jsme již byly rozděleny na dvě skupinky. Jelikož venku bylo namrznuto a bylo trošku sněhu, rozhodli jsme se vytvořit si,, Sněhuláčka z netradičních materiálů. Děti se seznamovaly s možnostmi různých výtvarných materiálů - polepovaly sněhuláčka polystyrenem, vatou, knoflíky, zmačkaným krepovým papírem a větvičkami. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a pod šikovnými a dovednými ručičkami se zrodil velký a krásný,, Sněhuláček.,, Sněhuláček Sněhuláček panáček, Třetí kroužek,, Dovedné ručičky proběhl Přestože jsme se sešli v malém počtu z důvodu nemoci, moc jsme se těšili, co budeme vytvářet. Seznámili jsme se s novou technikou kresby na látku, rozvíjeli jsme fantazii, jemnou motoriku a nová poznání při tvoření. Prvním úkolem vytváření bylo pokreslení látkové tašky, a to podle naší fantazie a představivosti. Snažili jsme se dodržovat čistotu při práci a radost byla velká. Druhým úkolem jsme experimentovali s mlékem, barvami a olejem. Efekt byl úžasný a naprosto jedinečný. Zobrazovaly se nám různé obrázky a mozaiky má na hlavě plecháček. Místo očí uhlíky a na bříšku knoflíky. Ještě ke kácení topolů a úpravám korun jasanů na návsi a v nové zástavbě na slzičce. Bohužel, přestože se jedná o bezpečnost nás všech a hlavně dětí, opět nás nějaký všímavý a ekologicky založený občan udal. Tentokrát na České inspekci životního prostředí. strana 7

8 Čertova kapsa 500 g vepřová kýta 200 g drůbeží játra 1 ks velká cibule 1 ks zeleninové lečo 4 lžc. plnotučná hořčice máslo, tuk sůl, pepř Postup: Játra nakrájíme na nudličky, osmahneme na zpěněné cibulce, opepříme, smícháme s lečem. Maso nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme, opepříme, lehce potřeme máslem a hořčicí a naplníme játry s lečem. Lehce potřeme olejem a zatočíme. Spojíme párátky, okraje trochu zploštíme a pečeme do měkka po obou stranách. Vypečený tuk podlijeme trochou vody, povaříme. Podáváme s knedlíky. Císařova pochoutka 1/4 kg mleté vepřové maso 1/2 kg sýr eidam pepř, sůl, vegeta rohlík cibule česnek žampiony 1 ks vejce Postup: Cibuli nakrájíme na drobno a na trošce oleje usmažíme. Rohlík namočíme ve vodě. Maso, strouhaný na hrubším struhadle sýr, mírně vymačkaný rohlík a vše ostatní smícháme dohromady. Můžeme přidat 1 ks vejce. Se solí a vegetou opatrně, sýr je slaný a je ho víc než masa. Z připravené směsi tvoříme kuličky které nabodáváme na nožičky žampionů, obalíme v mouce, vejci a strouhance. Usmažíme. Nejlepší jsou studené se zeleninou, chlebem a hořčicí. Za tepla pak s brambory. Šumavská kulajda 6 ks brambor houby, kopr, hladká mouka 1 ks smetana na vaření 1 ks smetana ke šlehání 50 g máslo 4 ks vejce sůl, pepř, ocet voda Postup: Brambory očistíme a nakrájíme na hrubé kostky, zalijeme vodou, přidáme včetně nálevu, osolíme, opepříme, přidáme kmín a vaříme, až jsou houby a brambory měkké, cca minut. Zalijeme smetanami s rozmíchanou moukou podle toho, jak polévku chcete mít hustou, ochutíme octem, zjemníme máslem a přidáme kopr. Do lehce osolené a okyselené, mírně vroucí vody vkládáme v naběračce rozklepnutá vejce a zavaříme tak, aby žloutek zůstal měkký a obalený vařeným bílkem. Po 4-5 minutách varu vejce vyjmeme a vložíme do studené vody, aby se zatáhla. Smrky, které jsou vysazeny na ploše před DMC, věnoval obci pan Voňka. Děkujeme Na obecním plese se bude dražit jelen a na vstupenku losovat dva divočáci Obecně prospěšná společnost SILENT SENIOR RAČETICE zahajuje v obci provoz terénní služby a domácí péče. Od března se bude tato společnost zabývat pomocí seniorům a postiženým v celém radonickém regionu. Sbírka plastových víček NEUSTÁLE POKRAČUJE Informace z redakce: Hledáme dopisovatele, pravidelné i příležitostné, z Račetic i širokého okolí, amatérské fotografy a další, kteří se chtějí podílet na obsahu Račetického měsíčníku. Uvítáme i podněty, náměty na zajímavé články. Kontakty: Citát měsíce Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Joseph Addison RAČETICKÝ MĚSÍČNÍK - Zpravodaj občanů Račetic Vydavatel: Obec Račetice, Račetice 11, Žatec, zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 19794, vydaného Ministerstvem kultury ČR, na základě Zákona č. 305/2013 Sb. (Tiskový zákon Periodický tisk) Maltézské nám. 471/1, Praha 1, PSČ Redakce: telefon: p. Ing. Vavřík, Redakční rada: Ing..Jiří Vavřík, Vlastislav Hofman, Dana Tomanová, Drahomíra Vaculínová Grafická úprava: Hofman Distribuce: vlastní; Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autoři. strana 8

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Bude to mazec, říká Sáblíková. V Krásné Lípě pojede premiérový etapový závod

Bude to mazec, říká Sáblíková. V Krásné Lípě pojede premiérový etapový závod 430 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo vikýře vyjde ve čtvrtek 19. července 4,- Kč Čtvrtek 5. července Stavba hotelu na náměstí jde do finále Největší privátní investiční akce novodobé historie města

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA?

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA? LISTOPAD 2 0 0 9 nezávislý měsíčník č. 10, ročník XXXVI cena 6 Kč CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA? Pane Šafránku, zima už vystrčila své drápky, takže každého z nás jistě zajímá vše, co se týká údržby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Jak šmakuje Moravskoslezsko

Jak šmakuje Moravskoslezsko Jak šmakuje Moravskoslezsko 2012 Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci tradiční kuchyně, dostala se Vám do rukou v pořadí druhá Moravskoslezská kuchařka pod značkou Jak šmakuje Moravskoslezsko. První

Více