Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích"

Transkript

1 Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Cílem předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích je seznámit se zejména s kontrolou a auditem, úlohou a funkcí vnitřního řídícího a kontrolního systému ve finančních institucích, jeho složkami. Vysvětlit rozdíl mezi vnitřní kontrolou a interním auditem. Vysvětlit proces auditu od plánování přes jeho jednotlivé fáze až po projednání zprávy z auditu.dále vysvětlit úlohu interního auditu v oblasti identifikace, měření a řešení rizik, především v podmínkách bank. Objasnit rozdíly mezi auditem finančním a auditem operací. - První část výkladu se věnuje vymezení vnitřního řídícího a kontrolního systému (dálevřks). Dále vývoji, problematice úlohy, podstaty a cílů vnitřní kontroly a interního auditu ve finančních institucích. Jde o výklad definice vnitřní kontroly a interního auditu, funkce vnitřní kontroly a interního auditu, jejich postavení v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Tato část se věnuje jednotlivým druhům kontroly, struktuře vnitřního a řídícího kontrolního systému. Zabývá se komponenty vnitřního kontrolního systému, kontrolním prostředím, monitoringem.vychází z Vyhlášky č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Druhá část výkladu se zabývá profesionálním profilem interního auditora, etickým kodexem a chováním auditora, organizační strukturou útvaru interního auditu. Dále jde o výklad celého procesu auditu od jeho plánování přes jednotlivé fáze auditu, program, postupy a metody auditu, výběr vzorků a provádění testování auditovaných činností, dokumentaci auditu až po vydání zprávy auditora. - Výklad ve třetí části pokračuje vymezením podstaty rizika. Zabývá se druhy rizik, odhalováním, hodnocením a řízením rizik. Dále tato část je věnována provádění auditu operací, finančního auditu,úvěrovému rozboru, auditu jakosti a ekologického auditu.

2 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vymezení vnitřního auditu a vnitřního řídícího a kontrolního systému v bankách a vybraných finančních institucích Cíl : Výklad v této části se zabývá vymezením vnitřního řídícího a kontrolního systému (dálevřks). Dále je zaměřen na vývoj, problematiku úlohy, podstaty a cílů vnitřní kontroly a interního auditu ve finančních institucích. Jde o výklad definice vnitřní kontroly a interního auditu, funkce vnitřní kontroly a interního auditu, jejich postavení v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Tato část se věnuje jednotlivým druhům kontroly, struktuře vnitřního řídícího a kontrolního systému. Zabývá se komponenty vnitřního kontrolního systému, kontrolním prostředím, monitoringem.vychází z Vyhlášky č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat : - Vnitřní kontrola a interní audit - Zvláštnosti v bankách ovlivňující nutnost vnitřní kontroly a interního auditu - Definice vnitřní kontroly a interního auditu - Hlavní úkoly vnitřní kontroly - Realizace hlavních úkolů vnitřní kontroly - Komponenty vnitřního kontrolního systému - Kontrolní prostředí - Ocenění (hodnocení) rizik - Kontrolní činnosti - Informace a komunikace - Monitoring K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , kapitola 1., 2., 3., 4. a 5 - Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům : - definice interního auditu a vnitřní kontroly - vnitřní řídící a kontrolní systém

3 - role vnitřní kontroly a interního auditu - vztah externího a interního Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů : - vnitřní řídící a kontrolní systém - jednotlivé složky VŘKS - tradiční a moderní role interního auditora. - rozdíl mezi interním a externím auditem. - posuzování práce interního auditora externím auditorem. - rozdíl mezi controllingem a interním auditem. - obsah a význam vnitřní kontroly. - postavení interního auditu v organizační struktuře podniku. Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1.Porozumět problémům - vnitřní kontroly - interního auditu - nezávislosti a odpovědnosti auditora - etického chování auditora - zprávy auditora 2. Zodpovědět následující otázky - Moderní pojetí úlohy interního auditora. - Vymezení interního auditu. - Obsah a úloha vnitřní kontroly. - Jaké jsou typy odpovědnosti auditora? - Jaký vliv má globalizace ekonomiky na auditorskou profesi? - Komponenty a složky VŘKS. - Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny.

4 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit finančních institucí Metodický list č. 2 Název tématického celku : Interní auditor, struktura útvaru interního auditu, pracovní postupy. Cíl : Tato část je zaměřena na výklad odpovědnosti auditora, jeho etického chování, plánování, průběh auditu. Zde se zaměříme zejména na odhalování nezákonných aktů, činnost auditora a etická pravidla. Dále na zprávu auditora a její strukturu, formální a obsahové prvky zprávy a dokumentaci auditu.. Též se zaměříme na profil interního auditora. Tématický celek je rozložen do do dílčích témat : - profesionální profil interního auditora - etický kodex a chování interního auditora - odborná příprava interního auditora - organizační struktura útvaru interního auditu - pracovní postupy interního auditu - plánování, příprava auditu, program auditu, dokumentace auditu, auditorské techniky, auditorské zprávy K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , kapitola 5., 6., 7., 8. a 9. - Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů : - etický kodex a jeho principy - zvyšování kvalifikace interního auditora formou certifikace - začlenění útvaru interního auditu v organizační struktuře podniku - plánování auditu - programauditu - příprava auditu - proces auditu - dokumentace auditu - auditorské zprávy

5 Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1. Porozumět problémům : - principy etického kodexu. - procesu odborné přípravy interního auditora. - faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu? - fáze pracovní postupu interního auditu. - plánování auditu a programu interního auditu. - auditorské techniky - zpracování auditorských zpráv. - dokumentace auditu. 2. Zodpovědět následující otázky - postavení auditu v organizační struktuře veřejné správy - postavení interního auditu v organizační struktuře veřejné správy - úloha výboru pro audit - profesionální profil interního auditora - etický kodex a chování auditora - určující faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu - plánování auditu - program auditu - příprava auditu - provádění auditu - auditorské zprávy - dokumentace auditu Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny.

6 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Metodický list č. 3 Název tématického celku : Riziko a interní audit, podvod a interní informatika a interní audit, audit operací, finanční audit, audit jakosti a ekologický audit. Cíl :Výklad v této části pokračuje vymezením podstaty rizika. Zabývá se druhy rizik, odhalováním, hodnocením a řízením rizik.úlohou interních auditorů v něm. Dále tato část je věnována provádění auditu operací, finančního auditu,úvěrovému rozboru, auditu jakosti a ekologického auditu. Tématický celek je rozložen do dílčích témat : - vymezení podstaty rizika - podnikatelská rizika - přístupy interního auditu k riziku - role interních auditorů v prevenci a vyšetřování podvodů - potřeba informatiky v interním auditu - audit operací, jeho podstata - finanční audit a jeho podstata - audit jakosti a jeho podstata - ekologický audit a jeho podstata K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , od kapitoly 9 - Opatření ČNB č. 123/2007 Sb. o obezřetném podnikání bank - Vlasta Kašparovská a kol., Řízení obchodních bank, C.H.BECK PRO PRAXI, 2006 Ověření znalostí tématu ( kontrolní úlohy) : - Vysvětlete podstatu podnikatelských rizik. - Vysvětlete přístupy interního auditora k riziku. - Vysvětlete úlohu informatiky v interním auditu. - Charakterizujte podvody a úlohu auditu při jejich vyšetřování? - Charakterizujte audit operací a finanční audit.. - Charakterizujte audit jakosti. - Charakterizujte ekologický audit.

7 Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1. Porozumět problémům : - co je riziko - odhalování, hodnocení a řešení rizik - přístupy auditora k rizikům - odhalování podvodů - audit operací, jakosti - ekologický audit 2. Zodpovědět následující otázky - podstata rizika - druhy rizik ve finančních institucích - úloha informatiky - základní metody odhalování a identifikace rizik - obsah a provádění auditu operací, jakosti - podstatu ekologického auditu Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Praha, Dr.Rudolf Baloušek Příklady cvičení : Cvičení Vznik a vývoj auditu a) externího b) interního Úloha vnitřní kontroly a interního auditu a) podstata a funkce vnitřní kontroly b) podstata a funkce interního auditu c) rozdíly mezi nimi Definice interního auditu a výklad jednotlivých částí definice a) nezávislost b) objektivita c) konzultační činnost d) ujišťovací činnost

8 e) procesy f) rizika g) přidávání hodnoty auditem Cvičení Vnitřní řídící a kontrolní systém ( VŘKS ) a) funkce VŘKS b) vytvoření VŘKS c) komponenty VŘKS Vnitřní řídící a kontrolní systém ( VŘKS ). úloha dozorčí rady. úloha představenstva. úloha vrcholového vedení. úloha liniové kontroly. úloha provozní kontroly. úloha Contollingu. úloha monitorování. úloha interního auditu Cvičení Zřízení útvaru interního auditu Přínos interního auditu pro vedení organizace Statut interního auditu Vnitřní směrnice pro výkon interního auditu Profesionální standardy pro výkon interního auditu Profil interního auditora Odborná příprava auditorů Odpovědnost auditora První, morální a etická odpovědnost auditora Etický kodex Cvičení Příprava plánu auditu. identifikace, měření, sledování rizik. mapa rizik. hodnocení a oceňování rizik. tvorba strategického plánu IA. tvorba ročního plánu IA Proces auditu. plánování. program auditu. jednotlivé fáze auditu. postupy a metody auditu. výběr vzorků. provádění testování auditovaných činností. dokumentace. zprávy auditora. Cvičení Audit operací. provedení auditu operací

9 . rozdíly mezi auditem operací a finančním auditem Finanční audit. provedení finančního auditu Cvičení Rizika Druhy rizik Oceňování Řízení rizik Úvěrový rozbor Audit jakosti Ekologický audit Literatura a) povinná - Jiří Dvořáček, Interní audit a kontrola, C.H.BECK PRO PRAXI, Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Vlasta Kašparovská a kol., Řízení obchodních bank, C.H.BECK PRO PRAXI, 2006 b) doporučená - ANDERSEN, A., Výbory auditu po Cadburyho komisi, Praha, ČIIA Auditorské směrnice Komory auditorů ČR, Praha COOPERS LYBRAND, Správa a finanční řízení společností v České republice, Výsledky výzkumu,listopad Fotr, J., Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko, Praha, Management Press, Kontrolní systém společnosti jako součást procesu jejího řízení, Praha, ČIIA Králíček,Múllerová, Auditing, vydal Svaz účetních v nakladatelství Bilance, Praha, Zákon 254/2000 Sb., o auditorech ve znění pozdějších úprav Příloha : Vnitřní kontrola a interní audit v bankách I. Vnitřní řídící a kontrolní systém ( dále VŘKS ) Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papír definuje požadavky na - řízení tržních rizik - řízení úvěrového portfolia - řízení operačního rizika - řízení rizika likvidity

10 - informační systémy - interní audit 1.1.VŘKS musí zajistit tyto cíle - provádění činnosti banky v souladu s celkovou strategií banky při optimálním vynaložení nákladů - aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných bankou pro rozhodovací procesy a poskytovaných bankou třetím stranám - soulad činnosti banky v souladu s příslušnými zákony a předpisy 1.2.Rámec VŘKS tvoří - kontrolní prostředí - kontrolní činnosti - informace - řízení rizik - monitorování 1.3.Nutnost oddělení neslučitelných funkcí ( v bance musí být prováděno nezávisle na obchodních útvarech) - schvalování limitů - schvalování modelů řízení tržních rizik - oceňování transakcí uzavřených na finančních trzích - oceňování zajištění - vypořádání a rekonciilace obchodů na finančních trzích - uvolňování poskytnutých prostředků - řízení tržních a úvěrových rizik - reporting o tržních a úvěrových rizicích představenstvu - měření a sledování likvidní pozice banky 1.4.Výkon kontrolní činnosti je zajišťován prostřednictvím kontrolních mechanismů - provozní kontrola - liniová kontrola - kontroling - kvalita služeb a řešení stížností (např. činnosti ombudsmana ) - bezpečnost - comnpliance 1.5.Informace 1.6.Řízení rizik - banka musí zajistit věrohodnost, aktuálnost a ucelenost informací pro rozhodování dozorčí rady, výboru pro audit, představenstva a příslušných pracovníků útvarů - cílem je identifikovat, analyzovat a řídit rizika, kterým je banka vystavena - banka stanoví vhodnou strategii na řízení rizik, která obsahuje hlavní zásady, jež banka uplatňuje při jejich řízen í v souladu s cíli banky

11 - VŘKS banky musí být nastaven tak, aby byl schopen odhalovat nová a dříve identifikovaná rizika, umožňovat průběžně hodnotit rizika ovlivňující dosažení cílů banky a reagovat na změny okolností a podmínek II. Složky VŘKS 1.Vnitřní kontrola a interní audit 1.1 Zvláštnosti bankovního prostředí ovlivňující nutnost vnitřní kontroly a interního auditu - práce s velkým množstvím cizích zdrojů (vklady klientů) - riziko poskytování úvěrů - riziko práce s finančními nástroji - zvýšené nároky na vnitřní kontrolu a interní audit Definice vnitřní kontroly - vnitřní kontrola je proces uskutečňovaný managementem všech stupňů řízení (kdo řídí kontroluje) - zaměřuje se na efektivnost a účinnost operací, spolehlivost a integritu informací, dodržování hlavních zásad plánů, postupů, zákonů, nařízení a smluv, ochranu majetku, hospodárné a účinné využívání zdrojů,realizaci záměrů a cílů stanovených pro operace a programy - jsou zřizovány specifické útvary vnitřní kontroly - vnitřní kontrolní systém je souhrn na sebe navazujících nástrojů a opatření ve vnitřní kontrole 1.3 Hlavní úkoly vnitřní kontroly - zajistit spolehlivost a integritu informací - zajistit dodržování zásad, plánů, postupů, zákonů a ustanovení - zajistit ochranu majetku - zajistit hospodárné a účinné využívání zdrojů - zajistit realizaci záměrů a cílů stanovených pro operace a programy 1.4 Realizace hlavních úkolů vnitřní kontroly - řídícím a kontrolním mechanismem je každé opatření managementu, které má zvýšit pravděpodobnost dosažení stanovených záměrů a cílů - řídící a kontrolní mechanismy mohou být preventivní (zabraňovat nežádoucím událostem), (zjišťovat nebo korigovat nežádoucí případy, které se staly), regulační ( působit nebo podporovat tak, aby k žádoucí události došlo) 2. Komponenty vnitřního řídícího a kontrolního systému 2.1 Kontrolní prostředí

12 - udává tón fungování, organizace a ovlivňuje vztah zaměstnanců ke kontrole - faktory kontrolního prostředí zahrnují integritu, etické hodnoty a schopnosti zaměstnanců organizace, filosofii řízení a styl řízení, způsob, kterým vedení organizace deleguje pravomoci a odpovědnosti, organizuje a profesionálně rozvíjí své zaměstnance, a pozornost a orientace, kterou organizaci věnuje dozorčí rada 2.2 Ocenění (hodnocení) rizik - každá organizace čelí řadě čelí řadě různých vnitřních a vnějších rizik - hodnocení rizik spočívá v identifikaci a analýze relevantních rizik pro dosažení cílů a slouží jako základ pro určení způsobu, jakým mají být rizika řízena - je třeba disponovat s mechanismy pro řízení rizik (banky vytvářejí útvary pro řízení rizik) 2.3 Kontrolní činnosti - jsou to politiky a postupy, které pomáhají zabezpečit splnění řídících pokynů - zahrnují řadu širokých činností, jako je schvalování, autorizace, ověřování (verifikace), dohody, revize operativní rentability, ochrana aktiv, segregace funkcí apod. 2.4 Informace a komunikace - informační systémy vytvářejí zprávy, které obsahují operativní informace, finanční údaje a data o splnění norem, které umožňují řídit a kontrolovat činnosti ve vhodné formě - je třeba identifikovat, shromáždit a předat ve vhodné formě informace, které umožňují splnit každému zaměstnanci jeho zodpovědnost 2.5 Monitoring - monitorování (dohled) je proces, který ověřuje, že se udržuje adekvátní fungování systému v průběhu času - celkovou účinnost a efektivnost VŘKS musí průběžně sledovat všechny řídící úrovně a interní audit, aby napomáhal dosažení cílů banky a nedostatky oznamovat vedení banky a výboru pro audit 2.6. Provozní kontrola - je organizovaná činnost, která soustavně a komplexně sleduje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti před ukončením kontrolované operace či jiné činnosti - provozní kontrolu provádí zásadně jiný zaměstnanec než ten, který činnost podléhající provozní kontrole vykonává 2.6. Liniová kontrola - je činnost, která je prováděna po skončení činností nebo operací, která je plánována a organizována vrcholovým vedením banky

13 - jako součást řídící činnosti vrcholového vedení a jako činnost musí být doložitelná 3. Interní audit 3.1 Definice interního auditu - interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a procesy v organizaci - pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů 3.2 Hlavní předpoklady pro fungování interního auditu - nezávislost na auditovaných činnostech a používání Standardů pro profesionální praxi interního auditu 3.3 Hlavní úkoly interního auditu a funkce - provádět neustálou analýzu podniku a jeho organizace a navrhovat vedení podniku vhodná doporučení a opatření - ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému podniku - kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem, pokynů vedení podniku - sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku - informovat vedení o všech nepravidelnostech, odchylkách, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit - vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje podniku (lidské, materiální) byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků - spolupracovat, případně realizovat externí auditorskou činnost ve všech podnicích s majoritní účastí - věnovat zvláštní pozornost novým tendencím a systémům řízení - provádět speciální studie, kterými bude vedením podniku prověřován pro svou znalost celého podniku a odvětví, k němuž podnik patří, a ekonomické situace prostředí, v němž se podnik nachází 3.4 Prostředí interního auditu - vlastníci podniku - orgány společnosti - vrcholový management charakteristika vedení společnosti - organizace a struktura vedení ( vytváří rámec pro plánování, řízení a kontrolu v podniku) - podnikatelské činnosti - finanční struktura podniku - personální vztahy - účetní systém - vnitřní kontrolní systém - porozumění kontrolnímu prostředí - kvalifikace interních auditorů a jejich vzdělávání

14 4. Hlavní způsoby zvýšení výkonnosti a efektivity interního auditu 4.1 Organizace V českých podmínkách může být interní audit v akciových společnostech podřízen - vrcholovému managementu - představenstvu - dozorčí radě, resp. výboru pro audit dozorčí rady Základním požadavkem při organizačním začleňování interního auditu do organizační struktury musí být zachování nezávislosti interního auditu. Interní auditoři musí být nezávislí na činnostech, které auditují. Zásady správné praxe řízení akciových společností doporučují, aby organizace zřizovaly výbor pro audit. Pro vlastní činnost je nezbytný Statut, který stanoví cíle a kompetence útvaru interního auditu, jeho organizační uspořádání a hierarchické začlenění v podniku. 4.2 Působnost - cíle interního auditu na rozdíl od externí auditorské činnosti jsou početnější a rozmanitější a neomezují se pouze na oblast ekonomickou a finanční, protože interní auditorská činnost zahrnuje celou oblast operací aktivit dané společnosti 4.3 Plánování auditu - plánováním auditu se zabezpečuje optimální využití kapacit interního auditu a efektivní směrování jeho aktivit - strategický střednědobý plán, s horizontem 3 až 5 let, průběžně aktualizovaný - periodický roční - operativní (čtvrtletní v členění na jednotlivé měsíce čtvrtletí) 4.4 Provádění auditu - příprava programu (plánu) auditu - program auditu a jeho schválení (identifikační údaje, cíl auditu, věcné, kapacitní a časové vymezení auditu, postupy, metody a techniky provedení auditu, časový harmonogram zpracování závěrečné zprávy) - techniky auditorské práce (rozhovor, analýza, výběr vzorku, porovnání, srovnávání, analogie, analýza a syntéza, matematické a statistické metody, modelování) - dokumentace auditu - zpráva - projednání auditu

15 4.5 Zprávy - auditorská zpráva je výsledkem průzkumu, šetření a analýz, které byly uskutečněny při provádění auditu - náležitosti zprávy (pečlivá a vzorná úprava, správná stylizace, jednoduché a přehledné uspořádání, normalizovaná struktura zprávy) - auditorské zprávy by měly obsahovat informace o rozsahu provedených auditorských prací, zjištěné skutečnosti a rizika, která z nich vyplývají, závěry, doporučení nebo návrhy na opatření - návrh zprávy by měl být projednán s vedoucím auditovaného útvaru 4.6 Skolení a nábor interních auditorů Pro výkon interního auditu má největší význam (resp.předpokladem je) : - logické uvažování - etika - auditorství - komunikace - organizace - počítač - sociologie - podvod a jak mu čelit - informatika - finanční účetnictví - sběr informací (dat) - právní znalosti v auditované oblasti - marketing - statistika - finance - ekonomie kvantitativní metody - mezinárodní ekonomické prostředí - vládní politika - daňová soustava - Etický kodex K základním požadavkům na kvalifikaci interního auditora patří komunikativní dovednosti, znalosti výše uvedených předpokladů pro jeho výkon, praxe z ověřovaných činností a teoretické i praktické dovednosti auditora. K tomu slouží vysokoškolské vzdělávání,vzdělávání v rámci organizace, vzdělávání v rámci ČIIA (nejvyšší kvalifikaci představuje diplom CIA certifikovaný interní auditor). 4.7 Spolupráce s externími auditory - mezi externím a interním auditem dochází ke vztahům koexistence (oddělené poslání obou auditů), koordinace (výměna informací), integrace (společný model rizika plánů auditů a extenzivní společný audit) a partnerství (společně definují

16 potřeby organizace z hlediska auditu, domlouvají se co kdo bude dělat v jednotlivých oblastech činnosti organizace - posuzování práce interního auditu externím auditorem Externí audit se řídí zákonem č. 254/2000 Sb.o auditorech a o změně zákona č.165/1998 Sb. ve znění dalších úprav. Týká se ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv. Služby je oprávněn poskytovat auditor nebo auditorská společnost zapsané v seznamu auditorů nebo auditorských společností v Komoře auditorů České republiky Výbor pro audit - je pomocným nástrojem interní auditorské činnosti ze strany dozorčí rady - je poradní orgán, který nemá řídit společnost, nýbrž dohlížet na to, jak jsou realizovány podnikatelské aktivity - je asistentem dozorčí rady při plnění jejich odpovědností spojených s organizací účetní politiky, interním auditem a finančním i zprávami - komunikuje především s dozorčí radou, nezávislými (externím i auditory), interními auditory a finančními manažery 4.9. Vymezení rámce profesionální praxe interního auditu - definice interního auditu - etický kodex - standardy pro profesionální praxi - doporučení pro praxi Etický kodex (základní zásady) - integrita ( integrita interních auditorů vytváří důvěru, která je základním atributem víry ve spolehlivost jejich úsudků - objektivita ( interní auditoři objektivně hodnotí všechny okolnosti a nenechají se ovlivňovat žádnými zájmy (vlastní i cizí) - důvěrnost ( neposkytují informace bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak učinit) - kompetentnost ( při poskytování auditorských služeb uplatňují auditoři potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti) Standardy pro profesionální praxi - Základní standardy (charakterizují zásadní požadavky a vlastnosti týkající se útvarů a osob zabývajících se interním auditem) - Standardy pro výkon interního auditu ( popisují podstatu interního auditu a poskytují kvalitativní kriteria, na jejich základě lze činnost interního auditu hodnotit)

17 - Prováděcí standardy (metodika postupu) Doporučení pro praxi (Practise Advisores) jsou schválenými návody, jejichž dodržování není povinné, jejich posláním je pomáhat při interpretaci Standardů pro profesionální praxi interního auditu nebo při uplatňování Standardů ve specifickém prostředí interního auditu. 5. Finanční audit, audit operací Finanční audit a audit operací (řízení) mají řadu společných bodů a v podstatě představují Potřebu vyjádřit určitý názor, řádně doložený a založený na zjištěných skutečnostech, který je formulován z pozice nezávislé na funkční struktuře daného podniku. 5.1 Finanční audit Finanční audit reviduje operace, aby ověřil jejich skutečnost, přesnost a soulad se stanovenými normami a politikou podniku. Pomocí účetních informací kontroluje aktiva, a zkoumá, zda se účetní postupy aplikují způsobem, který se shoduje s obecně přijatými zásadami účetnictví. 5.2 Audit operací Audit operací sleduje cíl zlepšování řízení v auditovaných oblastech. Poukazuje na nedostatky, které brání jejich správné činnosti a vyslovuje doporučení jak tyto nedostatky napravit, aby se zlepšila situace. Charakteristiky Finanční audit Audit operací Účel Vyjádření názoru na finanční situaci Analýza a zlepšení používaných metod a postupů Obsah Finanční výkazy Podnikatelské operace Kvalifikace Účetnictví Ekonomie a řízení Orientace v čase Pohled do minulosti Pohled do budoucnosti Přesnost Absolutní Relativní Zákazníci Akcionáři, veřejnost Podnikový management Potřeba Vyžaduje zákon Požadavky managementu

18 Standardy Zákon o účetnictví Standardy IIA, a zákon o auditorech hospodárnost a efektivnost. Výrok Vyžadovaný Nevyžadovaný Výsledky auditu Výrok a finanční situace Doporučení pro management. Ohnisko Přesné určení finančního stavu Zdokonalení prováděných operací Hledisko Finanční Managementu Výsledek Kvalifikovaný názor Realizace doporučení managementem 5.3 Bankovní rizika a audit Za riziko se považuje, že jakékoliv nebezpečí, že nějaká událost, bude nebo může mít negativní vliv na schopnost společnosti dosáhnout svých cílů a vyvíjet se v souladu s vytýčenou strategií. 1.Úvěrové riziko - riziko, že klient nedodrží podmínky úvěrové smlouvy riziko před dnem splatnosti - nesplacení úvěru ve stanoveném čase - při nesplacení je riziko zajištění úvěru 2. Riziko likvidity - představuje nebezpečí, že v určitém okamžiku banka nebude schopna splatit své závazky 3. Úrokové riziko - změna tržních úrokových měr způsobí růst nákladových úroků bez náležité kompenzace výnosovými úroky 4. Devizové riziko - důvodem jsou pohyby kurzů mezi jednotlivými měnami - nezbytné sledovat tzv. otevřené devizové pozice pro každou měnu 5. Ostatní rizika - riziko trhu vzniká kolísáním ceny jednotlivých rozvahových a podrozvahových produktů a banka je vystavena riziku vzájemného pohybu těchto cen - legislativní riziko např. z hlediska častých změn norem a předpisů - provozní rizika, např. způsobená chybami systémů, zaměstnanců - organizační rizika, např. způsobená důsledky špatných rozhodnutí, neefektivností procesů apod. - různá technická selhání - další rizika 6. Rizko informační technologie - chyby HW, SW

19 - možnosti neoprávněného vniknutí do systému, zavirování systému apod. Interní audit plánuje svou činnost na základě výše rizikového potencionálu a podle významu auditované činnosti.

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví

Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví Název tématického celku : Vymezení vnitřního řídícího a kontrolního systému Cíl : Předmětem výkladu je vývoj,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. Anotace předmětu Auditing Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem setkání interních auditorů z finanční oblasti Praha, ČIIA, 6.10.2011 Ing. Bohuslav Poduška, CIA Úvod řídicí a kontrolní systém (ŘKS) - o co jde

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti Continuous Assurance cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Brno, 23. 4. 2015 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace: komplexní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU

Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU Č.j.: UST - 15/2009 Směrnice Ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ---------------------------------------------- STATUT INTERNÍHO AUDITU I. ÚČEL STATUTU Ústav pro studium totalitních režimů STATUT

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení pojišťoven 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení pojišťoven 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Pojistný trh, jako součást trhu finančního. Cíl: Vysvětlit postupný vývoj pojistného trhu ČR v podmínkách České

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Kontrolní systém a audit banky

Kontrolní systém a audit banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Kontrolní systém a audit banky Činnost každé banky si vyžaduje kontrolu, která se provádí externě /centrální bankou a vnějším auditem/ a interně

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Vítáme Vás v kurzu Účetnictví veřejného sektoru, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví subjektů působících

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5. Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11

Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5. Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11 OBSAH ÚVOD 1 ODDÍL A INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 3 Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5 Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11 2.1 Základní pojmy z logiky vztažené k internímu auditu 12 2.2 Postup

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o.p.s. Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb Název tématického celku: Teoreticko-metodická východiska a inovovaná legislativní úprava

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 6 Ročník 2001 Vydáno dne 7. května 2001 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 27. dubna 2001 o standardech řízení likvidity bank OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č.

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě Duben 2014 Liberec Úvodní benchmarking činnosti interního auditu ve veřejné

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002 Třídící znak 1 0 4 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 30. ČERVENCE 2002 O ŘÍZENÍ TRŽNÍCH RIZIK V BANKÁCH Česká národní banka podle 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více