Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích"

Transkript

1 Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Cílem předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích je seznámit se zejména s kontrolou a auditem, úlohou a funkcí vnitřního řídícího a kontrolního systému ve finančních institucích, jeho složkami. Vysvětlit rozdíl mezi vnitřní kontrolou a interním auditem. Vysvětlit proces auditu od plánování přes jeho jednotlivé fáze až po projednání zprávy z auditu.dále vysvětlit úlohu interního auditu v oblasti identifikace, měření a řešení rizik, především v podmínkách bank. Objasnit rozdíly mezi auditem finančním a auditem operací. - První část výkladu se věnuje vymezení vnitřního řídícího a kontrolního systému (dálevřks). Dále vývoji, problematice úlohy, podstaty a cílů vnitřní kontroly a interního auditu ve finančních institucích. Jde o výklad definice vnitřní kontroly a interního auditu, funkce vnitřní kontroly a interního auditu, jejich postavení v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Tato část se věnuje jednotlivým druhům kontroly, struktuře vnitřního a řídícího kontrolního systému. Zabývá se komponenty vnitřního kontrolního systému, kontrolním prostředím, monitoringem.vychází z Vyhlášky č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Druhá část výkladu se zabývá profesionálním profilem interního auditora, etickým kodexem a chováním auditora, organizační strukturou útvaru interního auditu. Dále jde o výklad celého procesu auditu od jeho plánování přes jednotlivé fáze auditu, program, postupy a metody auditu, výběr vzorků a provádění testování auditovaných činností, dokumentaci auditu až po vydání zprávy auditora. - Výklad ve třetí části pokračuje vymezením podstaty rizika. Zabývá se druhy rizik, odhalováním, hodnocením a řízením rizik. Dále tato část je věnována provádění auditu operací, finančního auditu,úvěrovému rozboru, auditu jakosti a ekologického auditu.

2 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vymezení vnitřního auditu a vnitřního řídícího a kontrolního systému v bankách a vybraných finančních institucích Cíl : Výklad v této části se zabývá vymezením vnitřního řídícího a kontrolního systému (dálevřks). Dále je zaměřen na vývoj, problematiku úlohy, podstaty a cílů vnitřní kontroly a interního auditu ve finančních institucích. Jde o výklad definice vnitřní kontroly a interního auditu, funkce vnitřní kontroly a interního auditu, jejich postavení v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Tato část se věnuje jednotlivým druhům kontroly, struktuře vnitřního řídícího a kontrolního systému. Zabývá se komponenty vnitřního kontrolního systému, kontrolním prostředím, monitoringem.vychází z Vyhlášky č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat : - Vnitřní kontrola a interní audit - Zvláštnosti v bankách ovlivňující nutnost vnitřní kontroly a interního auditu - Definice vnitřní kontroly a interního auditu - Hlavní úkoly vnitřní kontroly - Realizace hlavních úkolů vnitřní kontroly - Komponenty vnitřního kontrolního systému - Kontrolní prostředí - Ocenění (hodnocení) rizik - Kontrolní činnosti - Informace a komunikace - Monitoring K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , kapitola 1., 2., 3., 4. a 5 - Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům : - definice interního auditu a vnitřní kontroly - vnitřní řídící a kontrolní systém

3 - role vnitřní kontroly a interního auditu - vztah externího a interního Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů : - vnitřní řídící a kontrolní systém - jednotlivé složky VŘKS - tradiční a moderní role interního auditora. - rozdíl mezi interním a externím auditem. - posuzování práce interního auditora externím auditorem. - rozdíl mezi controllingem a interním auditem. - obsah a význam vnitřní kontroly. - postavení interního auditu v organizační struktuře podniku. Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1.Porozumět problémům - vnitřní kontroly - interního auditu - nezávislosti a odpovědnosti auditora - etického chování auditora - zprávy auditora 2. Zodpovědět následující otázky - Moderní pojetí úlohy interního auditora. - Vymezení interního auditu. - Obsah a úloha vnitřní kontroly. - Jaké jsou typy odpovědnosti auditora? - Jaký vliv má globalizace ekonomiky na auditorskou profesi? - Komponenty a složky VŘKS. - Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny.

4 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit finančních institucí Metodický list č. 2 Název tématického celku : Interní auditor, struktura útvaru interního auditu, pracovní postupy. Cíl : Tato část je zaměřena na výklad odpovědnosti auditora, jeho etického chování, plánování, průběh auditu. Zde se zaměříme zejména na odhalování nezákonných aktů, činnost auditora a etická pravidla. Dále na zprávu auditora a její strukturu, formální a obsahové prvky zprávy a dokumentaci auditu.. Též se zaměříme na profil interního auditora. Tématický celek je rozložen do do dílčích témat : - profesionální profil interního auditora - etický kodex a chování interního auditora - odborná příprava interního auditora - organizační struktura útvaru interního auditu - pracovní postupy interního auditu - plánování, příprava auditu, program auditu, dokumentace auditu, auditorské techniky, auditorské zprávy K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , kapitola 5., 6., 7., 8. a 9. - Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů : - etický kodex a jeho principy - zvyšování kvalifikace interního auditora formou certifikace - začlenění útvaru interního auditu v organizační struktuře podniku - plánování auditu - programauditu - příprava auditu - proces auditu - dokumentace auditu - auditorské zprávy

5 Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1. Porozumět problémům : - principy etického kodexu. - procesu odborné přípravy interního auditora. - faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu? - fáze pracovní postupu interního auditu. - plánování auditu a programu interního auditu. - auditorské techniky - zpracování auditorských zpráv. - dokumentace auditu. 2. Zodpovědět následující otázky - postavení auditu v organizační struktuře veřejné správy - postavení interního auditu v organizační struktuře veřejné správy - úloha výboru pro audit - profesionální profil interního auditora - etický kodex a chování auditora - určující faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu - plánování auditu - program auditu - příprava auditu - provádění auditu - auditorské zprávy - dokumentace auditu Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny.

6 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Metodický list č. 3 Název tématického celku : Riziko a interní audit, podvod a interní informatika a interní audit, audit operací, finanční audit, audit jakosti a ekologický audit. Cíl :Výklad v této části pokračuje vymezením podstaty rizika. Zabývá se druhy rizik, odhalováním, hodnocením a řízením rizik.úlohou interních auditorů v něm. Dále tato část je věnována provádění auditu operací, finančního auditu,úvěrovému rozboru, auditu jakosti a ekologického auditu. Tématický celek je rozložen do dílčích témat : - vymezení podstaty rizika - podnikatelská rizika - přístupy interního auditu k riziku - role interních auditorů v prevenci a vyšetřování podvodů - potřeba informatiky v interním auditu - audit operací, jeho podstata - finanční audit a jeho podstata - audit jakosti a jeho podstata - ekologický audit a jeho podstata K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , od kapitoly 9 - Opatření ČNB č. 123/2007 Sb. o obezřetném podnikání bank - Vlasta Kašparovská a kol., Řízení obchodních bank, C.H.BECK PRO PRAXI, 2006 Ověření znalostí tématu ( kontrolní úlohy) : - Vysvětlete podstatu podnikatelských rizik. - Vysvětlete přístupy interního auditora k riziku. - Vysvětlete úlohu informatiky v interním auditu. - Charakterizujte podvody a úlohu auditu při jejich vyšetřování? - Charakterizujte audit operací a finanční audit.. - Charakterizujte audit jakosti. - Charakterizujte ekologický audit.

7 Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1. Porozumět problémům : - co je riziko - odhalování, hodnocení a řešení rizik - přístupy auditora k rizikům - odhalování podvodů - audit operací, jakosti - ekologický audit 2. Zodpovědět následující otázky - podstata rizika - druhy rizik ve finančních institucích - úloha informatiky - základní metody odhalování a identifikace rizik - obsah a provádění auditu operací, jakosti - podstatu ekologického auditu Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Praha, Dr.Rudolf Baloušek Příklady cvičení : Cvičení Vznik a vývoj auditu a) externího b) interního Úloha vnitřní kontroly a interního auditu a) podstata a funkce vnitřní kontroly b) podstata a funkce interního auditu c) rozdíly mezi nimi Definice interního auditu a výklad jednotlivých částí definice a) nezávislost b) objektivita c) konzultační činnost d) ujišťovací činnost

8 e) procesy f) rizika g) přidávání hodnoty auditem Cvičení Vnitřní řídící a kontrolní systém ( VŘKS ) a) funkce VŘKS b) vytvoření VŘKS c) komponenty VŘKS Vnitřní řídící a kontrolní systém ( VŘKS ). úloha dozorčí rady. úloha představenstva. úloha vrcholového vedení. úloha liniové kontroly. úloha provozní kontroly. úloha Contollingu. úloha monitorování. úloha interního auditu Cvičení Zřízení útvaru interního auditu Přínos interního auditu pro vedení organizace Statut interního auditu Vnitřní směrnice pro výkon interního auditu Profesionální standardy pro výkon interního auditu Profil interního auditora Odborná příprava auditorů Odpovědnost auditora První, morální a etická odpovědnost auditora Etický kodex Cvičení Příprava plánu auditu. identifikace, měření, sledování rizik. mapa rizik. hodnocení a oceňování rizik. tvorba strategického plánu IA. tvorba ročního plánu IA Proces auditu. plánování. program auditu. jednotlivé fáze auditu. postupy a metody auditu. výběr vzorků. provádění testování auditovaných činností. dokumentace. zprávy auditora. Cvičení Audit operací. provedení auditu operací

9 . rozdíly mezi auditem operací a finančním auditem Finanční audit. provedení finančního auditu Cvičení Rizika Druhy rizik Oceňování Řízení rizik Úvěrový rozbor Audit jakosti Ekologický audit Literatura a) povinná - Jiří Dvořáček, Interní audit a kontrola, C.H.BECK PRO PRAXI, Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Vlasta Kašparovská a kol., Řízení obchodních bank, C.H.BECK PRO PRAXI, 2006 b) doporučená - ANDERSEN, A., Výbory auditu po Cadburyho komisi, Praha, ČIIA Auditorské směrnice Komory auditorů ČR, Praha COOPERS LYBRAND, Správa a finanční řízení společností v České republice, Výsledky výzkumu,listopad Fotr, J., Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko, Praha, Management Press, Kontrolní systém společnosti jako součást procesu jejího řízení, Praha, ČIIA Králíček,Múllerová, Auditing, vydal Svaz účetních v nakladatelství Bilance, Praha, Zákon 254/2000 Sb., o auditorech ve znění pozdějších úprav Příloha : Vnitřní kontrola a interní audit v bankách I. Vnitřní řídící a kontrolní systém ( dále VŘKS ) Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papír definuje požadavky na - řízení tržních rizik - řízení úvěrového portfolia - řízení operačního rizika - řízení rizika likvidity

10 - informační systémy - interní audit 1.1.VŘKS musí zajistit tyto cíle - provádění činnosti banky v souladu s celkovou strategií banky při optimálním vynaložení nákladů - aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných bankou pro rozhodovací procesy a poskytovaných bankou třetím stranám - soulad činnosti banky v souladu s příslušnými zákony a předpisy 1.2.Rámec VŘKS tvoří - kontrolní prostředí - kontrolní činnosti - informace - řízení rizik - monitorování 1.3.Nutnost oddělení neslučitelných funkcí ( v bance musí být prováděno nezávisle na obchodních útvarech) - schvalování limitů - schvalování modelů řízení tržních rizik - oceňování transakcí uzavřených na finančních trzích - oceňování zajištění - vypořádání a rekonciilace obchodů na finančních trzích - uvolňování poskytnutých prostředků - řízení tržních a úvěrových rizik - reporting o tržních a úvěrových rizicích představenstvu - měření a sledování likvidní pozice banky 1.4.Výkon kontrolní činnosti je zajišťován prostřednictvím kontrolních mechanismů - provozní kontrola - liniová kontrola - kontroling - kvalita služeb a řešení stížností (např. činnosti ombudsmana ) - bezpečnost - comnpliance 1.5.Informace 1.6.Řízení rizik - banka musí zajistit věrohodnost, aktuálnost a ucelenost informací pro rozhodování dozorčí rady, výboru pro audit, představenstva a příslušných pracovníků útvarů - cílem je identifikovat, analyzovat a řídit rizika, kterým je banka vystavena - banka stanoví vhodnou strategii na řízení rizik, která obsahuje hlavní zásady, jež banka uplatňuje při jejich řízen í v souladu s cíli banky

11 - VŘKS banky musí být nastaven tak, aby byl schopen odhalovat nová a dříve identifikovaná rizika, umožňovat průběžně hodnotit rizika ovlivňující dosažení cílů banky a reagovat na změny okolností a podmínek II. Složky VŘKS 1.Vnitřní kontrola a interní audit 1.1 Zvláštnosti bankovního prostředí ovlivňující nutnost vnitřní kontroly a interního auditu - práce s velkým množstvím cizích zdrojů (vklady klientů) - riziko poskytování úvěrů - riziko práce s finančními nástroji - zvýšené nároky na vnitřní kontrolu a interní audit Definice vnitřní kontroly - vnitřní kontrola je proces uskutečňovaný managementem všech stupňů řízení (kdo řídí kontroluje) - zaměřuje se na efektivnost a účinnost operací, spolehlivost a integritu informací, dodržování hlavních zásad plánů, postupů, zákonů, nařízení a smluv, ochranu majetku, hospodárné a účinné využívání zdrojů,realizaci záměrů a cílů stanovených pro operace a programy - jsou zřizovány specifické útvary vnitřní kontroly - vnitřní kontrolní systém je souhrn na sebe navazujících nástrojů a opatření ve vnitřní kontrole 1.3 Hlavní úkoly vnitřní kontroly - zajistit spolehlivost a integritu informací - zajistit dodržování zásad, plánů, postupů, zákonů a ustanovení - zajistit ochranu majetku - zajistit hospodárné a účinné využívání zdrojů - zajistit realizaci záměrů a cílů stanovených pro operace a programy 1.4 Realizace hlavních úkolů vnitřní kontroly - řídícím a kontrolním mechanismem je každé opatření managementu, které má zvýšit pravděpodobnost dosažení stanovených záměrů a cílů - řídící a kontrolní mechanismy mohou být preventivní (zabraňovat nežádoucím událostem), (zjišťovat nebo korigovat nežádoucí případy, které se staly), regulační ( působit nebo podporovat tak, aby k žádoucí události došlo) 2. Komponenty vnitřního řídícího a kontrolního systému 2.1 Kontrolní prostředí

12 - udává tón fungování, organizace a ovlivňuje vztah zaměstnanců ke kontrole - faktory kontrolního prostředí zahrnují integritu, etické hodnoty a schopnosti zaměstnanců organizace, filosofii řízení a styl řízení, způsob, kterým vedení organizace deleguje pravomoci a odpovědnosti, organizuje a profesionálně rozvíjí své zaměstnance, a pozornost a orientace, kterou organizaci věnuje dozorčí rada 2.2 Ocenění (hodnocení) rizik - každá organizace čelí řadě čelí řadě různých vnitřních a vnějších rizik - hodnocení rizik spočívá v identifikaci a analýze relevantních rizik pro dosažení cílů a slouží jako základ pro určení způsobu, jakým mají být rizika řízena - je třeba disponovat s mechanismy pro řízení rizik (banky vytvářejí útvary pro řízení rizik) 2.3 Kontrolní činnosti - jsou to politiky a postupy, které pomáhají zabezpečit splnění řídících pokynů - zahrnují řadu širokých činností, jako je schvalování, autorizace, ověřování (verifikace), dohody, revize operativní rentability, ochrana aktiv, segregace funkcí apod. 2.4 Informace a komunikace - informační systémy vytvářejí zprávy, které obsahují operativní informace, finanční údaje a data o splnění norem, které umožňují řídit a kontrolovat činnosti ve vhodné formě - je třeba identifikovat, shromáždit a předat ve vhodné formě informace, které umožňují splnit každému zaměstnanci jeho zodpovědnost 2.5 Monitoring - monitorování (dohled) je proces, který ověřuje, že se udržuje adekvátní fungování systému v průběhu času - celkovou účinnost a efektivnost VŘKS musí průběžně sledovat všechny řídící úrovně a interní audit, aby napomáhal dosažení cílů banky a nedostatky oznamovat vedení banky a výboru pro audit 2.6. Provozní kontrola - je organizovaná činnost, která soustavně a komplexně sleduje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti před ukončením kontrolované operace či jiné činnosti - provozní kontrolu provádí zásadně jiný zaměstnanec než ten, který činnost podléhající provozní kontrole vykonává 2.6. Liniová kontrola - je činnost, která je prováděna po skončení činností nebo operací, která je plánována a organizována vrcholovým vedením banky

13 - jako součást řídící činnosti vrcholového vedení a jako činnost musí být doložitelná 3. Interní audit 3.1 Definice interního auditu - interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a procesy v organizaci - pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů 3.2 Hlavní předpoklady pro fungování interního auditu - nezávislost na auditovaných činnostech a používání Standardů pro profesionální praxi interního auditu 3.3 Hlavní úkoly interního auditu a funkce - provádět neustálou analýzu podniku a jeho organizace a navrhovat vedení podniku vhodná doporučení a opatření - ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému podniku - kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem, pokynů vedení podniku - sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku - informovat vedení o všech nepravidelnostech, odchylkách, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit - vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje podniku (lidské, materiální) byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků - spolupracovat, případně realizovat externí auditorskou činnost ve všech podnicích s majoritní účastí - věnovat zvláštní pozornost novým tendencím a systémům řízení - provádět speciální studie, kterými bude vedením podniku prověřován pro svou znalost celého podniku a odvětví, k němuž podnik patří, a ekonomické situace prostředí, v němž se podnik nachází 3.4 Prostředí interního auditu - vlastníci podniku - orgány společnosti - vrcholový management charakteristika vedení společnosti - organizace a struktura vedení ( vytváří rámec pro plánování, řízení a kontrolu v podniku) - podnikatelské činnosti - finanční struktura podniku - personální vztahy - účetní systém - vnitřní kontrolní systém - porozumění kontrolnímu prostředí - kvalifikace interních auditorů a jejich vzdělávání

14 4. Hlavní způsoby zvýšení výkonnosti a efektivity interního auditu 4.1 Organizace V českých podmínkách může být interní audit v akciových společnostech podřízen - vrcholovému managementu - představenstvu - dozorčí radě, resp. výboru pro audit dozorčí rady Základním požadavkem při organizačním začleňování interního auditu do organizační struktury musí být zachování nezávislosti interního auditu. Interní auditoři musí být nezávislí na činnostech, které auditují. Zásady správné praxe řízení akciových společností doporučují, aby organizace zřizovaly výbor pro audit. Pro vlastní činnost je nezbytný Statut, který stanoví cíle a kompetence útvaru interního auditu, jeho organizační uspořádání a hierarchické začlenění v podniku. 4.2 Působnost - cíle interního auditu na rozdíl od externí auditorské činnosti jsou početnější a rozmanitější a neomezují se pouze na oblast ekonomickou a finanční, protože interní auditorská činnost zahrnuje celou oblast operací aktivit dané společnosti 4.3 Plánování auditu - plánováním auditu se zabezpečuje optimální využití kapacit interního auditu a efektivní směrování jeho aktivit - strategický střednědobý plán, s horizontem 3 až 5 let, průběžně aktualizovaný - periodický roční - operativní (čtvrtletní v členění na jednotlivé měsíce čtvrtletí) 4.4 Provádění auditu - příprava programu (plánu) auditu - program auditu a jeho schválení (identifikační údaje, cíl auditu, věcné, kapacitní a časové vymezení auditu, postupy, metody a techniky provedení auditu, časový harmonogram zpracování závěrečné zprávy) - techniky auditorské práce (rozhovor, analýza, výběr vzorku, porovnání, srovnávání, analogie, analýza a syntéza, matematické a statistické metody, modelování) - dokumentace auditu - zpráva - projednání auditu

15 4.5 Zprávy - auditorská zpráva je výsledkem průzkumu, šetření a analýz, které byly uskutečněny při provádění auditu - náležitosti zprávy (pečlivá a vzorná úprava, správná stylizace, jednoduché a přehledné uspořádání, normalizovaná struktura zprávy) - auditorské zprávy by měly obsahovat informace o rozsahu provedených auditorských prací, zjištěné skutečnosti a rizika, která z nich vyplývají, závěry, doporučení nebo návrhy na opatření - návrh zprávy by měl být projednán s vedoucím auditovaného útvaru 4.6 Skolení a nábor interních auditorů Pro výkon interního auditu má největší význam (resp.předpokladem je) : - logické uvažování - etika - auditorství - komunikace - organizace - počítač - sociologie - podvod a jak mu čelit - informatika - finanční účetnictví - sběr informací (dat) - právní znalosti v auditované oblasti - marketing - statistika - finance - ekonomie kvantitativní metody - mezinárodní ekonomické prostředí - vládní politika - daňová soustava - Etický kodex K základním požadavkům na kvalifikaci interního auditora patří komunikativní dovednosti, znalosti výše uvedených předpokladů pro jeho výkon, praxe z ověřovaných činností a teoretické i praktické dovednosti auditora. K tomu slouží vysokoškolské vzdělávání,vzdělávání v rámci organizace, vzdělávání v rámci ČIIA (nejvyšší kvalifikaci představuje diplom CIA certifikovaný interní auditor). 4.7 Spolupráce s externími auditory - mezi externím a interním auditem dochází ke vztahům koexistence (oddělené poslání obou auditů), koordinace (výměna informací), integrace (společný model rizika plánů auditů a extenzivní společný audit) a partnerství (společně definují

16 potřeby organizace z hlediska auditu, domlouvají se co kdo bude dělat v jednotlivých oblastech činnosti organizace - posuzování práce interního auditu externím auditorem Externí audit se řídí zákonem č. 254/2000 Sb.o auditorech a o změně zákona č.165/1998 Sb. ve znění dalších úprav. Týká se ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv. Služby je oprávněn poskytovat auditor nebo auditorská společnost zapsané v seznamu auditorů nebo auditorských společností v Komoře auditorů České republiky Výbor pro audit - je pomocným nástrojem interní auditorské činnosti ze strany dozorčí rady - je poradní orgán, který nemá řídit společnost, nýbrž dohlížet na to, jak jsou realizovány podnikatelské aktivity - je asistentem dozorčí rady při plnění jejich odpovědností spojených s organizací účetní politiky, interním auditem a finančním i zprávami - komunikuje především s dozorčí radou, nezávislými (externím i auditory), interními auditory a finančními manažery 4.9. Vymezení rámce profesionální praxe interního auditu - definice interního auditu - etický kodex - standardy pro profesionální praxi - doporučení pro praxi Etický kodex (základní zásady) - integrita ( integrita interních auditorů vytváří důvěru, která je základním atributem víry ve spolehlivost jejich úsudků - objektivita ( interní auditoři objektivně hodnotí všechny okolnosti a nenechají se ovlivňovat žádnými zájmy (vlastní i cizí) - důvěrnost ( neposkytují informace bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak učinit) - kompetentnost ( při poskytování auditorských služeb uplatňují auditoři potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti) Standardy pro profesionální praxi - Základní standardy (charakterizují zásadní požadavky a vlastnosti týkající se útvarů a osob zabývajících se interním auditem) - Standardy pro výkon interního auditu ( popisují podstatu interního auditu a poskytují kvalitativní kriteria, na jejich základě lze činnost interního auditu hodnotit)

17 - Prováděcí standardy (metodika postupu) Doporučení pro praxi (Practise Advisores) jsou schválenými návody, jejichž dodržování není povinné, jejich posláním je pomáhat při interpretaci Standardů pro profesionální praxi interního auditu nebo při uplatňování Standardů ve specifickém prostředí interního auditu. 5. Finanční audit, audit operací Finanční audit a audit operací (řízení) mají řadu společných bodů a v podstatě představují Potřebu vyjádřit určitý názor, řádně doložený a založený na zjištěných skutečnostech, který je formulován z pozice nezávislé na funkční struktuře daného podniku. 5.1 Finanční audit Finanční audit reviduje operace, aby ověřil jejich skutečnost, přesnost a soulad se stanovenými normami a politikou podniku. Pomocí účetních informací kontroluje aktiva, a zkoumá, zda se účetní postupy aplikují způsobem, který se shoduje s obecně přijatými zásadami účetnictví. 5.2 Audit operací Audit operací sleduje cíl zlepšování řízení v auditovaných oblastech. Poukazuje na nedostatky, které brání jejich správné činnosti a vyslovuje doporučení jak tyto nedostatky napravit, aby se zlepšila situace. Charakteristiky Finanční audit Audit operací Účel Vyjádření názoru na finanční situaci Analýza a zlepšení používaných metod a postupů Obsah Finanční výkazy Podnikatelské operace Kvalifikace Účetnictví Ekonomie a řízení Orientace v čase Pohled do minulosti Pohled do budoucnosti Přesnost Absolutní Relativní Zákazníci Akcionáři, veřejnost Podnikový management Potřeba Vyžaduje zákon Požadavky managementu

18 Standardy Zákon o účetnictví Standardy IIA, a zákon o auditorech hospodárnost a efektivnost. Výrok Vyžadovaný Nevyžadovaný Výsledky auditu Výrok a finanční situace Doporučení pro management. Ohnisko Přesné určení finančního stavu Zdokonalení prováděných operací Hledisko Finanční Managementu Výsledek Kvalifikovaný názor Realizace doporučení managementem 5.3 Bankovní rizika a audit Za riziko se považuje, že jakékoliv nebezpečí, že nějaká událost, bude nebo může mít negativní vliv na schopnost společnosti dosáhnout svých cílů a vyvíjet se v souladu s vytýčenou strategií. 1.Úvěrové riziko - riziko, že klient nedodrží podmínky úvěrové smlouvy riziko před dnem splatnosti - nesplacení úvěru ve stanoveném čase - při nesplacení je riziko zajištění úvěru 2. Riziko likvidity - představuje nebezpečí, že v určitém okamžiku banka nebude schopna splatit své závazky 3. Úrokové riziko - změna tržních úrokových měr způsobí růst nákladových úroků bez náležité kompenzace výnosovými úroky 4. Devizové riziko - důvodem jsou pohyby kurzů mezi jednotlivými měnami - nezbytné sledovat tzv. otevřené devizové pozice pro každou měnu 5. Ostatní rizika - riziko trhu vzniká kolísáním ceny jednotlivých rozvahových a podrozvahových produktů a banka je vystavena riziku vzájemného pohybu těchto cen - legislativní riziko např. z hlediska častých změn norem a předpisů - provozní rizika, např. způsobená chybami systémů, zaměstnanců - organizační rizika, např. způsobená důsledky špatných rozhodnutí, neefektivností procesů apod. - různá technická selhání - další rizika 6. Rizko informační technologie - chyby HW, SW

19 - možnosti neoprávněného vniknutí do systému, zavirování systému apod. Interní audit plánuje svou činnost na základě výše rizikového potencionálu a podle významu auditované činnosti.

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Kontrolní systém a audit banky

Kontrolní systém a audit banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Kontrolní systém a audit banky Činnost každé banky si vyžaduje kontrolu, která se provádí externě /centrální bankou a vnějším auditem/ a interně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě Duben 2014 Liberec Úvodní benchmarking činnosti interního auditu ve veřejné

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Souhrnná zpráva KAČR o kontrole kvality za rok 2014. Obsah... 1. 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2

Obsah. Souhrnná zpráva KAČR o kontrole kvality za rok 2014. Obsah... 1. 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 2 1.1 Postavení a působnost KAČR... 2 1.2 Vymezení některých pojmů... 2 1.3 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 1.3.1 Nezávislost výkonu kontrolní činnosti... 3 1.4

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě 1 POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě Ministerstvo financí (dále jen MF ) vydává na základě 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více