Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích"

Transkript

1 Anotace k předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Cílem předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích je seznámit se zejména s kontrolou a auditem, úlohou a funkcí vnitřního řídícího a kontrolního systému ve finančních institucích, jeho složkami. Vysvětlit rozdíl mezi vnitřní kontrolou a interním auditem. Vysvětlit proces auditu od plánování přes jeho jednotlivé fáze až po projednání zprávy z auditu.dále vysvětlit úlohu interního auditu v oblasti identifikace, měření a řešení rizik, především v podmínkách bank. Objasnit rozdíly mezi auditem finančním a auditem operací. - První část výkladu se věnuje vymezení vnitřního řídícího a kontrolního systému (dálevřks). Dále vývoji, problematice úlohy, podstaty a cílů vnitřní kontroly a interního auditu ve finančních institucích. Jde o výklad definice vnitřní kontroly a interního auditu, funkce vnitřní kontroly a interního auditu, jejich postavení v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Tato část se věnuje jednotlivým druhům kontroly, struktuře vnitřního a řídícího kontrolního systému. Zabývá se komponenty vnitřního kontrolního systému, kontrolním prostředím, monitoringem.vychází z Vyhlášky č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Druhá část výkladu se zabývá profesionálním profilem interního auditora, etickým kodexem a chováním auditora, organizační strukturou útvaru interního auditu. Dále jde o výklad celého procesu auditu od jeho plánování přes jednotlivé fáze auditu, program, postupy a metody auditu, výběr vzorků a provádění testování auditovaných činností, dokumentaci auditu až po vydání zprávy auditora. - Výklad ve třetí části pokračuje vymezením podstaty rizika. Zabývá se druhy rizik, odhalováním, hodnocením a řízením rizik. Dále tato část je věnována provádění auditu operací, finančního auditu,úvěrovému rozboru, auditu jakosti a ekologického auditu.

2 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vymezení vnitřního auditu a vnitřního řídícího a kontrolního systému v bankách a vybraných finančních institucích Cíl : Výklad v této části se zabývá vymezením vnitřního řídícího a kontrolního systému (dálevřks). Dále je zaměřen na vývoj, problematiku úlohy, podstaty a cílů vnitřní kontroly a interního auditu ve finančních institucích. Jde o výklad definice vnitřní kontroly a interního auditu, funkce vnitřní kontroly a interního auditu, jejich postavení v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému. Tato část se věnuje jednotlivým druhům kontroly, struktuře vnitřního řídícího a kontrolního systému. Zabývá se komponenty vnitřního kontrolního systému, kontrolním prostředím, monitoringem.vychází z Vyhlášky č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat : - Vnitřní kontrola a interní audit - Zvláštnosti v bankách ovlivňující nutnost vnitřní kontroly a interního auditu - Definice vnitřní kontroly a interního auditu - Hlavní úkoly vnitřní kontroly - Realizace hlavních úkolů vnitřní kontroly - Komponenty vnitřního kontrolního systému - Kontrolní prostředí - Ocenění (hodnocení) rizik - Kontrolní činnosti - Informace a komunikace - Monitoring K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , kapitola 1., 2., 3., 4. a 5 - Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům : - definice interního auditu a vnitřní kontroly - vnitřní řídící a kontrolní systém

3 - role vnitřní kontroly a interního auditu - vztah externího a interního Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů : - vnitřní řídící a kontrolní systém - jednotlivé složky VŘKS - tradiční a moderní role interního auditora. - rozdíl mezi interním a externím auditem. - posuzování práce interního auditora externím auditorem. - rozdíl mezi controllingem a interním auditem. - obsah a význam vnitřní kontroly. - postavení interního auditu v organizační struktuře podniku. Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1.Porozumět problémům - vnitřní kontroly - interního auditu - nezávislosti a odpovědnosti auditora - etického chování auditora - zprávy auditora 2. Zodpovědět následující otázky - Moderní pojetí úlohy interního auditora. - Vymezení interního auditu. - Obsah a úloha vnitřní kontroly. - Jaké jsou typy odpovědnosti auditora? - Jaký vliv má globalizace ekonomiky na auditorskou profesi? - Komponenty a složky VŘKS. - Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny.

4 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit finančních institucí Metodický list č. 2 Název tématického celku : Interní auditor, struktura útvaru interního auditu, pracovní postupy. Cíl : Tato část je zaměřena na výklad odpovědnosti auditora, jeho etického chování, plánování, průběh auditu. Zde se zaměříme zejména na odhalování nezákonných aktů, činnost auditora a etická pravidla. Dále na zprávu auditora a její strukturu, formální a obsahové prvky zprávy a dokumentaci auditu.. Též se zaměříme na profil interního auditora. Tématický celek je rozložen do do dílčích témat : - profesionální profil interního auditora - etický kodex a chování interního auditora - odborná příprava interního auditora - organizační struktura útvaru interního auditu - pracovní postupy interního auditu - plánování, příprava auditu, program auditu, dokumentace auditu, auditorské techniky, auditorské zprávy K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , kapitola 5., 6., 7., 8. a 9. - Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů : - etický kodex a jeho principy - zvyšování kvalifikace interního auditora formou certifikace - začlenění útvaru interního auditu v organizační struktuře podniku - plánování auditu - programauditu - příprava auditu - proces auditu - dokumentace auditu - auditorské zprávy

5 Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1. Porozumět problémům : - principy etického kodexu. - procesu odborné přípravy interního auditora. - faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu? - fáze pracovní postupu interního auditu. - plánování auditu a programu interního auditu. - auditorské techniky - zpracování auditorských zpráv. - dokumentace auditu. 2. Zodpovědět následující otázky - postavení auditu v organizační struktuře veřejné správy - postavení interního auditu v organizační struktuře veřejné správy - úloha výboru pro audit - profesionální profil interního auditora - etický kodex a chování auditora - určující faktory organizačního uspořádání útvaru interního auditu - plánování auditu - program auditu - příprava auditu - provádění auditu - auditorské zprávy - dokumentace auditu Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny.

6 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Kontrola a audit ve finančních institucích Metodický list č. 3 Název tématického celku : Riziko a interní audit, podvod a interní informatika a interní audit, audit operací, finanční audit, audit jakosti a ekologický audit. Cíl :Výklad v této části pokračuje vymezením podstaty rizika. Zabývá se druhy rizik, odhalováním, hodnocením a řízením rizik.úlohou interních auditorů v něm. Dále tato část je věnována provádění auditu operací, finančního auditu,úvěrovému rozboru, auditu jakosti a ekologického auditu. Tématický celek je rozložen do dílčích témat : - vymezení podstaty rizika - podnikatelská rizika - přístupy interního auditu k riziku - role interních auditorů v prevenci a vyšetřování podvodů - potřeba informatiky v interním auditu - audit operací, jeho podstata - finanční audit a jeho podstata - audit jakosti a jeho podstata - ekologický audit a jeho podstata K dílčímu tématu si pečlivě prostudujte : - Jiří Dvořáček,Interní audit a kontrola, 2 přepracované vydání, C.H.BECK 2003,.ISBN, , od kapitoly 9 - Opatření ČNB č. 123/2007 Sb. o obezřetném podnikání bank - Vlasta Kašparovská a kol., Řízení obchodních bank, C.H.BECK PRO PRAXI, 2006 Ověření znalostí tématu ( kontrolní úlohy) : - Vysvětlete podstatu podnikatelských rizik. - Vysvětlete přístupy interního auditora k riziku. - Vysvětlete úlohu informatiky v interním auditu. - Charakterizujte podvody a úlohu auditu při jejich vyšetřování? - Charakterizujte audit operací a finanční audit.. - Charakterizujte audit jakosti. - Charakterizujte ekologický audit.

7 Po prostudování uvedené literatury byste měli : 1. Porozumět problémům : - co je riziko - odhalování, hodnocení a řešení rizik - přístupy auditora k rizikům - odhalování podvodů - audit operací, jakosti - ekologický audit 2. Zodpovědět následující otázky - podstata rizika - druhy rizik ve finančních institucích - úloha informatiky - základní metody odhalování a identifikace rizik - obsah a provádění auditu operací, jakosti - podstatu ekologického auditu Pokud jste čemukoliv neporozuměli, pokuste se písemně vyjádřit problém či otázku, která je Vám nejasná. V případě, že jste se v dřívějším studiu či v jiné literatuře se setkali s jiným vymezením pojmů, pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Praha, Dr.Rudolf Baloušek Příklady cvičení : Cvičení Vznik a vývoj auditu a) externího b) interního Úloha vnitřní kontroly a interního auditu a) podstata a funkce vnitřní kontroly b) podstata a funkce interního auditu c) rozdíly mezi nimi Definice interního auditu a výklad jednotlivých částí definice a) nezávislost b) objektivita c) konzultační činnost d) ujišťovací činnost

8 e) procesy f) rizika g) přidávání hodnoty auditem Cvičení Vnitřní řídící a kontrolní systém ( VŘKS ) a) funkce VŘKS b) vytvoření VŘKS c) komponenty VŘKS Vnitřní řídící a kontrolní systém ( VŘKS ). úloha dozorčí rady. úloha představenstva. úloha vrcholového vedení. úloha liniové kontroly. úloha provozní kontroly. úloha Contollingu. úloha monitorování. úloha interního auditu Cvičení Zřízení útvaru interního auditu Přínos interního auditu pro vedení organizace Statut interního auditu Vnitřní směrnice pro výkon interního auditu Profesionální standardy pro výkon interního auditu Profil interního auditora Odborná příprava auditorů Odpovědnost auditora První, morální a etická odpovědnost auditora Etický kodex Cvičení Příprava plánu auditu. identifikace, měření, sledování rizik. mapa rizik. hodnocení a oceňování rizik. tvorba strategického plánu IA. tvorba ročního plánu IA Proces auditu. plánování. program auditu. jednotlivé fáze auditu. postupy a metody auditu. výběr vzorků. provádění testování auditovaných činností. dokumentace. zprávy auditora. Cvičení Audit operací. provedení auditu operací

9 . rozdíly mezi auditem operací a finančním auditem Finanční audit. provedení finančního auditu Cvičení Rizika Druhy rizik Oceňování Řízení rizik Úvěrový rozbor Audit jakosti Ekologický audit Literatura a) povinná - Jiří Dvořáček, Interní audit a kontrola, C.H.BECK PRO PRAXI, Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Vlasta Kašparovská a kol., Řízení obchodních bank, C.H.BECK PRO PRAXI, 2006 b) doporučená - ANDERSEN, A., Výbory auditu po Cadburyho komisi, Praha, ČIIA Auditorské směrnice Komory auditorů ČR, Praha COOPERS LYBRAND, Správa a finanční řízení společností v České republice, Výsledky výzkumu,listopad Fotr, J., Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko, Praha, Management Press, Kontrolní systém společnosti jako součást procesu jejího řízení, Praha, ČIIA Králíček,Múllerová, Auditing, vydal Svaz účetních v nakladatelství Bilance, Praha, Zákon 254/2000 Sb., o auditorech ve znění pozdějších úprav Příloha : Vnitřní kontrola a interní audit v bankách I. Vnitřní řídící a kontrolní systém ( dále VŘKS ) Vyhláška č.123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papír definuje požadavky na - řízení tržních rizik - řízení úvěrového portfolia - řízení operačního rizika - řízení rizika likvidity

10 - informační systémy - interní audit 1.1.VŘKS musí zajistit tyto cíle - provádění činnosti banky v souladu s celkovou strategií banky při optimálním vynaložení nákladů - aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných bankou pro rozhodovací procesy a poskytovaných bankou třetím stranám - soulad činnosti banky v souladu s příslušnými zákony a předpisy 1.2.Rámec VŘKS tvoří - kontrolní prostředí - kontrolní činnosti - informace - řízení rizik - monitorování 1.3.Nutnost oddělení neslučitelných funkcí ( v bance musí být prováděno nezávisle na obchodních útvarech) - schvalování limitů - schvalování modelů řízení tržních rizik - oceňování transakcí uzavřených na finančních trzích - oceňování zajištění - vypořádání a rekonciilace obchodů na finančních trzích - uvolňování poskytnutých prostředků - řízení tržních a úvěrových rizik - reporting o tržních a úvěrových rizicích představenstvu - měření a sledování likvidní pozice banky 1.4.Výkon kontrolní činnosti je zajišťován prostřednictvím kontrolních mechanismů - provozní kontrola - liniová kontrola - kontroling - kvalita služeb a řešení stížností (např. činnosti ombudsmana ) - bezpečnost - comnpliance 1.5.Informace 1.6.Řízení rizik - banka musí zajistit věrohodnost, aktuálnost a ucelenost informací pro rozhodování dozorčí rady, výboru pro audit, představenstva a příslušných pracovníků útvarů - cílem je identifikovat, analyzovat a řídit rizika, kterým je banka vystavena - banka stanoví vhodnou strategii na řízení rizik, která obsahuje hlavní zásady, jež banka uplatňuje při jejich řízen í v souladu s cíli banky

11 - VŘKS banky musí být nastaven tak, aby byl schopen odhalovat nová a dříve identifikovaná rizika, umožňovat průběžně hodnotit rizika ovlivňující dosažení cílů banky a reagovat na změny okolností a podmínek II. Složky VŘKS 1.Vnitřní kontrola a interní audit 1.1 Zvláštnosti bankovního prostředí ovlivňující nutnost vnitřní kontroly a interního auditu - práce s velkým množstvím cizích zdrojů (vklady klientů) - riziko poskytování úvěrů - riziko práce s finančními nástroji - zvýšené nároky na vnitřní kontrolu a interní audit Definice vnitřní kontroly - vnitřní kontrola je proces uskutečňovaný managementem všech stupňů řízení (kdo řídí kontroluje) - zaměřuje se na efektivnost a účinnost operací, spolehlivost a integritu informací, dodržování hlavních zásad plánů, postupů, zákonů, nařízení a smluv, ochranu majetku, hospodárné a účinné využívání zdrojů,realizaci záměrů a cílů stanovených pro operace a programy - jsou zřizovány specifické útvary vnitřní kontroly - vnitřní kontrolní systém je souhrn na sebe navazujících nástrojů a opatření ve vnitřní kontrole 1.3 Hlavní úkoly vnitřní kontroly - zajistit spolehlivost a integritu informací - zajistit dodržování zásad, plánů, postupů, zákonů a ustanovení - zajistit ochranu majetku - zajistit hospodárné a účinné využívání zdrojů - zajistit realizaci záměrů a cílů stanovených pro operace a programy 1.4 Realizace hlavních úkolů vnitřní kontroly - řídícím a kontrolním mechanismem je každé opatření managementu, které má zvýšit pravděpodobnost dosažení stanovených záměrů a cílů - řídící a kontrolní mechanismy mohou být preventivní (zabraňovat nežádoucím událostem), (zjišťovat nebo korigovat nežádoucí případy, které se staly), regulační ( působit nebo podporovat tak, aby k žádoucí události došlo) 2. Komponenty vnitřního řídícího a kontrolního systému 2.1 Kontrolní prostředí

12 - udává tón fungování, organizace a ovlivňuje vztah zaměstnanců ke kontrole - faktory kontrolního prostředí zahrnují integritu, etické hodnoty a schopnosti zaměstnanců organizace, filosofii řízení a styl řízení, způsob, kterým vedení organizace deleguje pravomoci a odpovědnosti, organizuje a profesionálně rozvíjí své zaměstnance, a pozornost a orientace, kterou organizaci věnuje dozorčí rada 2.2 Ocenění (hodnocení) rizik - každá organizace čelí řadě čelí řadě různých vnitřních a vnějších rizik - hodnocení rizik spočívá v identifikaci a analýze relevantních rizik pro dosažení cílů a slouží jako základ pro určení způsobu, jakým mají být rizika řízena - je třeba disponovat s mechanismy pro řízení rizik (banky vytvářejí útvary pro řízení rizik) 2.3 Kontrolní činnosti - jsou to politiky a postupy, které pomáhají zabezpečit splnění řídících pokynů - zahrnují řadu širokých činností, jako je schvalování, autorizace, ověřování (verifikace), dohody, revize operativní rentability, ochrana aktiv, segregace funkcí apod. 2.4 Informace a komunikace - informační systémy vytvářejí zprávy, které obsahují operativní informace, finanční údaje a data o splnění norem, které umožňují řídit a kontrolovat činnosti ve vhodné formě - je třeba identifikovat, shromáždit a předat ve vhodné formě informace, které umožňují splnit každému zaměstnanci jeho zodpovědnost 2.5 Monitoring - monitorování (dohled) je proces, který ověřuje, že se udržuje adekvátní fungování systému v průběhu času - celkovou účinnost a efektivnost VŘKS musí průběžně sledovat všechny řídící úrovně a interní audit, aby napomáhal dosažení cílů banky a nedostatky oznamovat vedení banky a výboru pro audit 2.6. Provozní kontrola - je organizovaná činnost, která soustavně a komplexně sleduje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti před ukončením kontrolované operace či jiné činnosti - provozní kontrolu provádí zásadně jiný zaměstnanec než ten, který činnost podléhající provozní kontrole vykonává 2.6. Liniová kontrola - je činnost, která je prováděna po skončení činností nebo operací, která je plánována a organizována vrcholovým vedením banky

13 - jako součást řídící činnosti vrcholového vedení a jako činnost musí být doložitelná 3. Interní audit 3.1 Definice interního auditu - interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a procesy v organizaci - pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů 3.2 Hlavní předpoklady pro fungování interního auditu - nezávislost na auditovaných činnostech a používání Standardů pro profesionální praxi interního auditu 3.3 Hlavní úkoly interního auditu a funkce - provádět neustálou analýzu podniku a jeho organizace a navrhovat vedení podniku vhodná doporučení a opatření - ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému podniku - kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem, pokynů vedení podniku - sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku - informovat vedení o všech nepravidelnostech, odchylkách, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit - vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje podniku (lidské, materiální) byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků - spolupracovat, případně realizovat externí auditorskou činnost ve všech podnicích s majoritní účastí - věnovat zvláštní pozornost novým tendencím a systémům řízení - provádět speciální studie, kterými bude vedením podniku prověřován pro svou znalost celého podniku a odvětví, k němuž podnik patří, a ekonomické situace prostředí, v němž se podnik nachází 3.4 Prostředí interního auditu - vlastníci podniku - orgány společnosti - vrcholový management charakteristika vedení společnosti - organizace a struktura vedení ( vytváří rámec pro plánování, řízení a kontrolu v podniku) - podnikatelské činnosti - finanční struktura podniku - personální vztahy - účetní systém - vnitřní kontrolní systém - porozumění kontrolnímu prostředí - kvalifikace interních auditorů a jejich vzdělávání

14 4. Hlavní způsoby zvýšení výkonnosti a efektivity interního auditu 4.1 Organizace V českých podmínkách může být interní audit v akciových společnostech podřízen - vrcholovému managementu - představenstvu - dozorčí radě, resp. výboru pro audit dozorčí rady Základním požadavkem při organizačním začleňování interního auditu do organizační struktury musí být zachování nezávislosti interního auditu. Interní auditoři musí být nezávislí na činnostech, které auditují. Zásady správné praxe řízení akciových společností doporučují, aby organizace zřizovaly výbor pro audit. Pro vlastní činnost je nezbytný Statut, který stanoví cíle a kompetence útvaru interního auditu, jeho organizační uspořádání a hierarchické začlenění v podniku. 4.2 Působnost - cíle interního auditu na rozdíl od externí auditorské činnosti jsou početnější a rozmanitější a neomezují se pouze na oblast ekonomickou a finanční, protože interní auditorská činnost zahrnuje celou oblast operací aktivit dané společnosti 4.3 Plánování auditu - plánováním auditu se zabezpečuje optimální využití kapacit interního auditu a efektivní směrování jeho aktivit - strategický střednědobý plán, s horizontem 3 až 5 let, průběžně aktualizovaný - periodický roční - operativní (čtvrtletní v členění na jednotlivé měsíce čtvrtletí) 4.4 Provádění auditu - příprava programu (plánu) auditu - program auditu a jeho schválení (identifikační údaje, cíl auditu, věcné, kapacitní a časové vymezení auditu, postupy, metody a techniky provedení auditu, časový harmonogram zpracování závěrečné zprávy) - techniky auditorské práce (rozhovor, analýza, výběr vzorku, porovnání, srovnávání, analogie, analýza a syntéza, matematické a statistické metody, modelování) - dokumentace auditu - zpráva - projednání auditu

15 4.5 Zprávy - auditorská zpráva je výsledkem průzkumu, šetření a analýz, které byly uskutečněny při provádění auditu - náležitosti zprávy (pečlivá a vzorná úprava, správná stylizace, jednoduché a přehledné uspořádání, normalizovaná struktura zprávy) - auditorské zprávy by měly obsahovat informace o rozsahu provedených auditorských prací, zjištěné skutečnosti a rizika, která z nich vyplývají, závěry, doporučení nebo návrhy na opatření - návrh zprávy by měl být projednán s vedoucím auditovaného útvaru 4.6 Skolení a nábor interních auditorů Pro výkon interního auditu má největší význam (resp.předpokladem je) : - logické uvažování - etika - auditorství - komunikace - organizace - počítač - sociologie - podvod a jak mu čelit - informatika - finanční účetnictví - sběr informací (dat) - právní znalosti v auditované oblasti - marketing - statistika - finance - ekonomie kvantitativní metody - mezinárodní ekonomické prostředí - vládní politika - daňová soustava - Etický kodex K základním požadavkům na kvalifikaci interního auditora patří komunikativní dovednosti, znalosti výše uvedených předpokladů pro jeho výkon, praxe z ověřovaných činností a teoretické i praktické dovednosti auditora. K tomu slouží vysokoškolské vzdělávání,vzdělávání v rámci organizace, vzdělávání v rámci ČIIA (nejvyšší kvalifikaci představuje diplom CIA certifikovaný interní auditor). 4.7 Spolupráce s externími auditory - mezi externím a interním auditem dochází ke vztahům koexistence (oddělené poslání obou auditů), koordinace (výměna informací), integrace (společný model rizika plánů auditů a extenzivní společný audit) a partnerství (společně definují

16 potřeby organizace z hlediska auditu, domlouvají se co kdo bude dělat v jednotlivých oblastech činnosti organizace - posuzování práce interního auditu externím auditorem Externí audit se řídí zákonem č. 254/2000 Sb.o auditorech a o změně zákona č.165/1998 Sb. ve znění dalších úprav. Týká se ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv. Služby je oprávněn poskytovat auditor nebo auditorská společnost zapsané v seznamu auditorů nebo auditorských společností v Komoře auditorů České republiky Výbor pro audit - je pomocným nástrojem interní auditorské činnosti ze strany dozorčí rady - je poradní orgán, který nemá řídit společnost, nýbrž dohlížet na to, jak jsou realizovány podnikatelské aktivity - je asistentem dozorčí rady při plnění jejich odpovědností spojených s organizací účetní politiky, interním auditem a finančním i zprávami - komunikuje především s dozorčí radou, nezávislými (externím i auditory), interními auditory a finančními manažery 4.9. Vymezení rámce profesionální praxe interního auditu - definice interního auditu - etický kodex - standardy pro profesionální praxi - doporučení pro praxi Etický kodex (základní zásady) - integrita ( integrita interních auditorů vytváří důvěru, která je základním atributem víry ve spolehlivost jejich úsudků - objektivita ( interní auditoři objektivně hodnotí všechny okolnosti a nenechají se ovlivňovat žádnými zájmy (vlastní i cizí) - důvěrnost ( neposkytují informace bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak učinit) - kompetentnost ( při poskytování auditorských služeb uplatňují auditoři potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti) Standardy pro profesionální praxi - Základní standardy (charakterizují zásadní požadavky a vlastnosti týkající se útvarů a osob zabývajících se interním auditem) - Standardy pro výkon interního auditu ( popisují podstatu interního auditu a poskytují kvalitativní kriteria, na jejich základě lze činnost interního auditu hodnotit)

17 - Prováděcí standardy (metodika postupu) Doporučení pro praxi (Practise Advisores) jsou schválenými návody, jejichž dodržování není povinné, jejich posláním je pomáhat při interpretaci Standardů pro profesionální praxi interního auditu nebo při uplatňování Standardů ve specifickém prostředí interního auditu. 5. Finanční audit, audit operací Finanční audit a audit operací (řízení) mají řadu společných bodů a v podstatě představují Potřebu vyjádřit určitý názor, řádně doložený a založený na zjištěných skutečnostech, který je formulován z pozice nezávislé na funkční struktuře daného podniku. 5.1 Finanční audit Finanční audit reviduje operace, aby ověřil jejich skutečnost, přesnost a soulad se stanovenými normami a politikou podniku. Pomocí účetních informací kontroluje aktiva, a zkoumá, zda se účetní postupy aplikují způsobem, který se shoduje s obecně přijatými zásadami účetnictví. 5.2 Audit operací Audit operací sleduje cíl zlepšování řízení v auditovaných oblastech. Poukazuje na nedostatky, které brání jejich správné činnosti a vyslovuje doporučení jak tyto nedostatky napravit, aby se zlepšila situace. Charakteristiky Finanční audit Audit operací Účel Vyjádření názoru na finanční situaci Analýza a zlepšení používaných metod a postupů Obsah Finanční výkazy Podnikatelské operace Kvalifikace Účetnictví Ekonomie a řízení Orientace v čase Pohled do minulosti Pohled do budoucnosti Přesnost Absolutní Relativní Zákazníci Akcionáři, veřejnost Podnikový management Potřeba Vyžaduje zákon Požadavky managementu

18 Standardy Zákon o účetnictví Standardy IIA, a zákon o auditorech hospodárnost a efektivnost. Výrok Vyžadovaný Nevyžadovaný Výsledky auditu Výrok a finanční situace Doporučení pro management. Ohnisko Přesné určení finančního stavu Zdokonalení prováděných operací Hledisko Finanční Managementu Výsledek Kvalifikovaný názor Realizace doporučení managementem 5.3 Bankovní rizika a audit Za riziko se považuje, že jakékoliv nebezpečí, že nějaká událost, bude nebo může mít negativní vliv na schopnost společnosti dosáhnout svých cílů a vyvíjet se v souladu s vytýčenou strategií. 1.Úvěrové riziko - riziko, že klient nedodrží podmínky úvěrové smlouvy riziko před dnem splatnosti - nesplacení úvěru ve stanoveném čase - při nesplacení je riziko zajištění úvěru 2. Riziko likvidity - představuje nebezpečí, že v určitém okamžiku banka nebude schopna splatit své závazky 3. Úrokové riziko - změna tržních úrokových měr způsobí růst nákladových úroků bez náležité kompenzace výnosovými úroky 4. Devizové riziko - důvodem jsou pohyby kurzů mezi jednotlivými měnami - nezbytné sledovat tzv. otevřené devizové pozice pro každou měnu 5. Ostatní rizika - riziko trhu vzniká kolísáním ceny jednotlivých rozvahových a podrozvahových produktů a banka je vystavena riziku vzájemného pohybu těchto cen - legislativní riziko např. z hlediska častých změn norem a předpisů - provozní rizika, např. způsobená chybami systémů, zaměstnanců - organizační rizika, např. způsobená důsledky špatných rozhodnutí, neefektivností procesů apod. - různá technická selhání - další rizika 6. Rizko informační technologie - chyby HW, SW

19 - možnosti neoprávněného vniknutí do systému, zavirování systému apod. Interní audit plánuje svou činnost na základě výše rizikového potencionálu a podle významu auditované činnosti.

Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví

Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví Metodický list č. 1 pro kombinované studium předmětu Kontrola a interní audit v pojišťovnictví Název tématického celku : Vymezení vnitřního řídícího a kontrolního systému Cíl : Předmětem výkladu je vývoj,

Více

CHJ 2 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy.

CHJ 2 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. 1 CHJ 2 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. P o k y n k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Interní audit. The Internal Audit

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Interní audit. The Internal Audit ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Interní audit The Internal Audit Bc. Lenka Cirklová Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Interní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Antonín Karásek Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce 2014 Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce Bc. Antonín Karásek Vysoká

Více

Věstník ČNB částka 3/2004 ze dne 16. února 2004

Věstník ČNB částka 3/2004 ze dne 16. února 2004 Třídící znak 1 0 2 0 4 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2 ZE DNE 3. ÚNORA 2004 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 1 Česká národní banka podle 12, 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,

Více

Účetní informace jako základ pro finanční kontrolu a interní audit se zaměřením na zahraniční služební cesty v souladu s dodržováním Sarbanes-Oxley ve firmě OTIS a. s. Břeclav Petra Spáčilová Bakalářská

Více

Kontrolní systém a audit banky

Kontrolní systém a audit banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Kontrolní systém a audit banky Činnost každé banky si vyžaduje kontrolu, která se provádí externě /centrální bankou a vnějším auditem/ a interně

Více

Úvod ke Standardům. soulad, vyjma případů, kdy při použití profesního úsudku dané okolnosti zdůvodňují odchylku.

Úvod ke Standardům. soulad, vyjma případů, kdy při použití profesního úsudku dané okolnosti zdůvodňují odchylku. Úvod ke Standardům Interní audit je vykonáván v různém právním a kulturním prostředí; uvnitř organizací lišících se zaměřením, velikostí a strukturou, prostřednictvím interních zaměstnanců i externích

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44)

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Evropský orgán pro bankovnictví EBA BS 2011 116 v konečném znění 27. září 2011 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Londýn 27. září

Více

Systém řízení rizik v AKRO investiční společnosti, a.s.

Systém řízení rizik v AKRO investiční společnosti, a.s. Systém řízení rizik v AKRO investiční společnosti, a.s. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Základní pravidla pro vyhodnocování rizika v činnosti společnosti stanovuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Účetní audit podniku a audit finanční situace Lucie Kempná

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Účetní audit podniku a audit finanční situace Lucie Kempná Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Účetní audit podniku a audit finanční situace Lucie Kempná Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H : 163. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování Částka 70 Sbírka zákonů č. 194 / 2011 Strana 2051 194 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Strana 146 Sbírka zákonů č. 23 / 2014 23 VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Česká národní banka stanoví podle 8b odst.

Více

K O N T R O L N Í P R O C E S Y V E Š K O L S T V Í

K O N T R O L N Í P R O C E S Y V E Š K O L S T V Í F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i K a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y O l g a H r a d e č n á K O N T R O L N Í P R O C E

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Návrh zlepšení controllingu a zavedení interního auditu v Městské knihovně Šumperk. Bc. Marcela Jílková

Návrh zlepšení controllingu a zavedení interního auditu v Městské knihovně Šumperk. Bc. Marcela Jílková Návrh zlepšení controllingu a zavedení interního auditu v Městské knihovně Šumperk Bc. Marcela Jílková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter Role externího auditu v podniku Diplomová práce 2015 Role externího auditu v podniku Diplomová práce Bc. Miroslav Bünter Vysoká škola

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Audit dlouhodobého majetku Audit of Fixed Assets Bc. Lucie Nepodalová Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 206, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 206, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 206, O B S A H : 244. Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Komparace interního a externího auditu jako nástrojů finančního řízení

Komparace interního a externího auditu jako nástrojů finančního řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Komparace interního a externího auditu jako nástrojů finančního řízení Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Pitelková Finance Vedoucí práce:

Více

STATUT INTERNÍHO AUDITU

STATUT INTERNÍHO AUDITU B1-04/2-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-04/2-HN STATUT INTERNÍHO AUDITU Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Hlavní norma stanoví poslání, organizační začlenění,

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb. letní semestr 2008. Interní audit. Přednáška 2

Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb. letní semestr 2008. Interní audit. Přednáška 2 Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb letní semestr 2008 Interní audit Přednáška 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Interní audit ve zdravotnictví

Interní audit ve zdravotnictví Bankovní institut vysolá škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Interní audit ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Jaroslav Viduna Ekonomika a management zdravotních

Více