VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a v zásobování Cíl: Pro efektivní řízení logistických procesů je životně důležité neustále sledovat potřeby zákazníků, tj. dodávat zákazníkům výrobky v požadovaném množství, v požadované kvalitě a v požadovaném čase. Je třeba tedy i vývoj výrobků logisticky řídit, tj. slaďovat především z hlediska času a nákladů. Základním cílem tohoto tématického celku je vysvětlit, upřesnit a objasnit současně používané logistické systémy vývoje nových výrobků. Tématický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) příprava a vytvoření užitné hodnoty zcela nového navrhovaného výrobku z logistického hlediska b) sekvenční (následný,doposud stále ještě nejvíce používaný) způsob vytváření logistických systémů vývoje nových výrobků c) paralelní (překrývající se, nově zaváděný) způsob vytváření logistických systémů vývoje nových výrobků. K uvedeným dílčím tématům si pečlivě prostudujte kap.3 z práce DRAHOTSKÝ,I., ŘEZNÍČEK,B.:Logistika procesy a jejich řízení, Computer Press, Brno 2003, ISBN a str z práce PERNICA,P.: Logistický management, Radix, s.r.o., Praha 1998, ISBN Při studiu věnujte pozornost zejména dokonalému pochopení uváděných principů logistických systémů. Následně proveďte jejich porovnání jak z hlediska logistického, tak především ekonomického. Při vyhodnocování uveďte nesporné výhody nově zaváděného paralelního řazení činností. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku základních a dílčích užitných vlastností a užitné hodnoty nových výrobků, sekvenční a paralelní logistický systém. Po prostudování doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět používaným logistickým systémům vývoje nových výrobků používaných v praxi 2. Uspokojivě vysvětlit pojmy: nákupní a zásobovací strategie, sekveční (následný) engineering, paralelní engineering (simultánní inženýrství), koncepce Just in Time (JIT), vč.japonské verze Kanban, metoda Kai-zen 3. Zodpovědět tyto otázky: - Co je to užitná hodnota nového výrobku a jak se vytváří? - Co je podstatou následného (sekvenčního) řazení činností logistického systému? - Jaké jsou výhody souběžného (paralelního) řazení činností logistického systému?

2 - Čím nepodmíněn přechod k paralelnímu uspořádání činností logistického systému? - Jak se využívá týmového způsobu práce? - Jaké jsou přednosti využívání koncepce Just in Time, vč. verze Kanban? - Jaké jsou přednosti využívání metody Kai-zen? - Jaké jsou přednosti zajištění dodávek z vlastní výroby před cizími dodávkami? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému nebo otázce) neporozuměli, pokuste se přesně, především písemně, vyjádřit problém nebo otázku, která se Vám zdá nejasná. Jestliže jste se setkali v dřívějším studiu nebo v praxi s jiným vymezením pojmů nebo jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte s vymezením nebo řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje). Hlouběji a obšírněji se můžete s touto problematikou seznámit v publikaci: KEŘKOVSKÝ,M.: Moderní přístupy k řízení výroby, C.H.Beck, Praha 2001, ISBN Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se písemně o řešení těchto problémů: - nákupní a zásobovací strategie - vztah logistiky, nákupu a zásobování - převratné změny logistické koncepce Just in Time ve vývoji nových výrobků - důsledky využívání metody Kai-zen.

3 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.2 Název tématického celku: Logistické systémy ve výrobě Cíl: Po úspěšné japonské ofenzivě na světové trhy a po poznání klíčů k jejímu úspěchu nastal snad nejdůležitější zlom v podnikovém myšlení. Hlavním posláním podniku není pouze vyrábět, ale prodat. Základním cílem tohoto tématického celku je vysvětlit, upřesnit a objasnit logistickou typologii výroby, logistické uspořádání pracovišť ve výrobě a flexibilní uspořádání výrobního závodu. Tématický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) logistická typologie výroby b) logistické uspořádání pracovišť ve výrobě c) flexibilní výrobní závod. K uvedeným dílčím tématům si pečlivě prostudujte str z práce PERNICA,P.:Logistický management, Radix, s.r.o., Praha 1998, ISBN a str z práce KEŘKOVSKÝ,M.: Moderní přístupy k řízení výroby, C.H.Beck, Praha 2001, ISBN Při studiu věnujte pozornost zejména dokonalému pochopení jednotlivých typů výrob z logistického hlediska a uspořádání pracovišť z pohledu logistiky. Následně proveďte porovnání převažujících způsobů technologického a předmětného uspořádání pracovišť z pohledu logistiky. Při vyhodnocování uveďte nesporné výhody předmětného logistického uspořádání pracovišť. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku jednotlivých typologií výrob, technologické a předmětné uspořádání výroby z logistického hlediska a princip flexibilního uspořádání výrobního závodu. Po prostudování doporučené literatury byste měli: 1. Dobře porozumět používaným logistickým systémům, především při technologickém a předmětném uspořádání výroby 2. Uspokojivě vysvětlit pojmy: logistická typologie výroby, logistické technologické uspořádání pracovišť ve výrobě, logistické předmětné uspořádání pracovišť ve výrobě, flexibilní uspořádání výrobního závodu, továrna budoucnosti z pohledu logistiky. 3. Zodpovědět tyto otázky: - Jaké druhy výrob rozeznává logistická typologie výrob? - Na jaké uspořádání pracovišť ve výrobě je soustředěn zájem logistiky?

4 - Jaké jsou výhody a nevýhody technologického uspořádání pracovišť z pohledu logistiky? - Jaké jsou výhody a nevýhody předmětného uspořádání pracovišť z pohledu logistiky? - Co je podstatou flexibilního uspořádání výrobního závodu? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému nebo otázce) neporozuměli, pokuste se přesně, především písemně, vyjádřit problém nebo otázku, která se Vám zdá nejasná. Jestliže jste se setkali v dřívějším studiu nebo praxi s jiným vymezením pojmů nebo jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte s vymezením nebo řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje). Hlouběji a obšírněji se můžete s touto problematikou seznámit v publikaci: PERNICA,P.: Logistický management,radix, s.r.o., Praha 1998, ISBN Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se písemně o řešení těchto problémů: - úloha logistiky v technologickém uspořádání pracovišť - úloha logistiky v předmětném uspořádání pracovišť - využití principu tahu (metoda Kan-ban) ve výrobě z logistického hlediska - porovnáni principu tahu a tlaku ve výrobě z logistického záměru.

5 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické procesy Název tématického celku: Logistické systémy v distribuci a obchodě Metodický list č.3 Cíl: Všechny distribuční, velkoobchodní a maloobchodní články logistických systémů musí končit až u konečného zákazníka, tedy u spotřebitele. Základním cílem tohoto tématického celku je vysvětlit, upřesnit a objasnit varianty struktury distribučních a obchodních logistických systémů. Tématický celek je rozložen do těchto dílčích témat: a) velkoobchodní dodávky do prodejen maloobchodu b) přímé dodávky z výroby do prodejen maloobchodu c) přímý prodej zákazníkům z velkoobchodních skladů d) zásilkový obchod e) přímé dodávky zboží z výroby zákazníkům. K uvedeným dílčím tématům si pečlivě prostudujte kap.3 z práce DRAHOTSKÝ. I., ŘEZNÍČEK,B.: Logistika procesy a jejich řízení, Computer Press, Brno 2003, ISBN a str z práce PERNICA, P.: Logistický management, Radix, s.r.o., Praha 1998, ISBN Při studiu věnujte pozornost zejména dokonalému pochopení jednotlivých článků logistických systémů v distribuci a v obchodě. Následně proveďte porovnání z hlediska logistiky nejpoužívanějších způsobů dodávek výrobků zákazníkům, jako jsou např. přímé dodávky z výroby do prodejen maloobchodu, přímý prodej zákazníkům z velkoobchodních skladů, zásilkový obchod, přímé dodávky zboží z výroby zákazníkům, aj. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku skladových dodávek, přímých dodávek, vícestupňového skladování, distribučních skladů a zásilkového obchodu. Po prostudování doporučené literatury byste měli: 1.Dobře porozumět funkci logistických systémů v distribuci a v obchodě 2.Uspokojivě vysvětlit základní funkci distribučních a velkoobchodních skladů a jednotlivých způsobů dodávek výrobků spotřebitelům 3.Zodpovědět tyto otázky: - Jak byste charakterizovali přímé dodávky z výroby do prodejen maloobchodu? - Co je základní funkcí distribučních a velkoobchodních skladů? - Jaké rozpory mezi výrobou a maloobchodem řeší velkoobchodní sklady?

6 - Jaké jsou výhody přímého prodeje zákazníkům z velkoobchodních skladů? - O jaké přímé dodávky zboží z výroby zákazníkům se může jednat? Pokud jste čemukoliv z uvedených textů (pojmu, problému nebo otázce) neporozuměli, pokuste se přesně, především písemně, vyjádřit problém nebo otázku, která se Vám zdá nejasná. Jestliže jste se setkali v dřívějším studiu nebo praxi s jiným vymezením pojmů nebo jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte s vymezením nebo řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny zdroje). Hlouběji a obšírněji se můžete s touto problematikou seznámit v publikaci: LAMBERT, D.M., STOCK, J.R., ELLARM,L.M.: Logistika, Computer Press, Praha Pokud jste zvládli celý tématický celek, pokuste se písemně o řešení těchto problémů: - rozsah využívání velkoobchodních dodávek do prodejen maloobchodu - rozsah přímého prodeje zboží zákazníkům z velkoobchodních skladů - nevýhody zásilkového obchodu.

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM URČOVÁNÍ ÚROVNĚ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM Vladimíra Vlčková Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Abstract This

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

CKD OPERACE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

CKD OPERACE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU CKD OPERACE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Zuzana Cyprichová Klíčová slova: logistický řetězec, konsolidační centrum, komponenty, nejvyšší stupeň rozloženosti, standardizované balení, výrobní plán, montážní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ

SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ System Analysis Of Logistic Processes Ing. Libor KAVKA Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín e-mail: libor.kavka@vslg.cz ABSTRAKT

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Ing. Martina Blažková, Ph.D. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Marketing Základy marketingu Ing. Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH OBSAH... 3 SLOVO AUTORA...7 PROČ PRÁVĚ TAKOVÁ KONCEPCE VÝUKOVÉHO

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G1 Řízení projektu Anotace tématu: V rámci tohoto tématu jsou nejprve probrány základní informace

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více