Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti"

Transkript

1 Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti Obsah kapitoly Teorie, základní pojmy UV spektra organických sloučenin Zásady měření UV spektra biologicky významných látek Dvousložková a vícesložková analýza Derivační spektrometrie Automatizace spektrofotometrického měření FIA Teorie UVVIS spektrometrie Absorpce elektromagnetického záření změna energetického stavu molekuly změna elektronového stavu (obsazenost orbitalů): kj/mol změna vibračního stavu: 260 kj/mol změna rotačního stavu: cca 3 kj/mol vztah k vlnové délce absorbovaného záření E = E e + E v + E r = h. ν = h. c / λ h = 6, J s (Planckova konstanta) 1

2 Spektrální oblasti Označení Vzdálená ultrafialová oblast far UV (vakuová oblast) Blízká ultrafialová oblast near UV Viditelná oblast VIS λ <190 nm nm nm Absorbující látky nasycené sloučeniny monoenové sloučeniny polynenasycené a aromatické sloučeniny barevné látky Komplementarita barev λ (nm) Barva absorbovaného světla fialová modrá zelenomodrá modrozelená zelená zelenožlutá žlutooranžová červenooranžová červená Barva absorbující látky žlutozelená žlutá oranžová červenooranžová purpurová fialová modrá zelenomodrá modrozelená 2

3 Energetické změny při elektronových přechodech E σ* π* n π* π π* n σ* σ σ* n π Pravděpodobnost přechodu ovlivňuje absorpční koeficient souvislost se spinovým stavem excitovaného elektronu: 1) přechod S0 (základní singlet) S1 (vyšší singlet) je spinově dovolený ε max l.mol 1.cm 1 2) přechod S0 T1 (triplet) je spinově zakázaný ε max 10 0 l.mol 1.cm 1 σ Základní pojmy chromogen = absorbující látka chromofor = skupina (seskupení atomů v molekule), která způsobuje absorpci v UVVIS oblasti auxochrom = substituent nebo skupina atomů s volným elektronovým párem (např. Cl, OH, SH, NH 2 ); v konjugaci s πelektronovým chromoforem obvykle vyvolává posun λ max k delším vlnovým délkám bathochromní posun (červený posun) = posun λ max k delším vlnovým délkám vyvolaný chemickou modifikací molekuly nebo vlivem rozpouštědla hypsochromní posun (modrý posun) = posun λ max ke kratším vlnovým délkám hypochromní efekt = snížení ε max hyperchromní efekt = zvýšení ε max 3

4 Chromofory a odpovídající přechody Chromofor, příklad sloučeniny H 2 O C=O, H CH=O H 2 C=CH CH=O C=N N=N σ σ* 183 C=S n π* 500 NO 2 n π* N=O Přechod CC a CH, CH 4 σ σ* cca 170, 173 CX, CH 3 OH, CH 3 NH 2, CH 3 I n σ* , 187, 215, 258 C=C, H 2 C=CH 2 π π* , 162 H 2 C=CH CH=CH 2 π π* 217 n π*, π π* n π*, π π* n σ*, n π* n π* n π* 270, , 270, , , Konjugované polyeny n H (CH=CH) n H CH 3 (CH=CH) n CH , , , , ? 310 4, , ,1 4

5 αkaroten, λ max = 447 nm βkaroten, λ max = 451 nm γkaroten, λ max = 462 nm lykopen, λ max = 476 nm Benzoidní aromatické sloučeniny Sloučenina Benzen Toluen Brombenzen Fenol Benzaldehyd Acetofenon Kys. benzoová Anilin Styren Skořicový aldehyd Kys. skořicová Bifenyl ,9 3,8 3,9 3,8 4,1 4,0 4,1 3,9 4,0 4,4 4,3 4, ,0 2,4 2,3 3,2 3,0 3,0 3,0 3,5 2, ,7 1,7 5

6 Spektra kondenzovaných aromatických uhlovodíků Pětičlenné heterocykly Sloučenina Furan Furfural 2Acetylfuran Pyrrol 2Acetylpyrrol Thiofen 2Acetylthiofen Thiazol ,0 3,3 3,4 4,2 3,6 3, ,1 4,1 2,5 4,2 3,7 3,7 3,6 6

7 Šestičlenné heterocykly Sloučenina Pyridin ,3 2Pikolin 262 3,4 Pyrazin 260 3,7 Chinolin 227 4, , ,4 Isochinolin 218 4, , ,5 Pyrimidin 343 3,3 Indol 225 4, ,8 Zásady spektrometrického měření výběr kyvety křemenné pro UV oblast skleněné pro VIS b 0,15 cm optimální rozsah A 0,12 výběr rozpouštědla záznam spektra rychlost skenu horší opakovatelnost spektrální interval užší (0,20,5 nm) vysoké rozlišení, horší opakovatelnost širší (1,54 nm) malé rozlišení, lepší opakovatelnost měření absorbance vhodné pro široké absorpční pásy (VIS oblast) ředění vzorku jen pro stabilní absorbující látky 7

8 Rozpouštědla pro UV spektrometrii Rozpouštědlo Spodní mez λ (nm) Rozpouštědlo Spodní mez λ (nm) acetonitril, voda 190 chloroform 240 isooktan, cyklohexan 195 ethylacetát 260 hexan 201 dimethylformamid 270 methanol, ethanol 205 octová kys ,4dioxan 215 benzen 280 diethylether 220 toluen 285 glycerol 230 pyridin 300 dichlormethan 233 aceton 330 Vliv rozpouštědla na absorpční spektrum V různých rozpouštědlech se mírně liší: hodnoty λ max, ε tvar spektra (interakce rozpouštědloanalyt) Spektrum fenolu změřené v ethanolovém a isooktanovém roztoku 8

9 Biologicky významné látky Látka NAD, NADP NADH, NADPH FMN, FAD pyridoxal ε (l.mol 1.cm 1 ) (FMN) (FAD) (FMN) (FAD) Další biologicky významné látky Látka cholesterol kalciferoly βkaroten retinol trans,trans9,12 oktadecenová kys. adenosin guanosin cytidin thymidin uridin ε (l.mol 1.cm 1 )

10 Analýza dvou složek vedle sebe 0,8 0,6 λ 1 λ 2 A 0,4 0, (nm) Aditivita absorbance: A λ1 = b. (ε Aλ1. c A + ε Bλ1. c B ) A λ2 = b. (ε Aλ2. c A + ε Bλ2. c B ) c A = c B = A λ1 A λ2. ε Bλ1 / ε Bλ2 b. ( ε Aλ1 ε Aλ2. ε Bλ1 / ε Bλ2 ) A λ2 A λ1. ε Aλ2 / ε Aλ1 b. (ε Bλ2 ε Bλ1. ε Aλ2 / ε Aλ1 ) Derivační spektrometrie 0,12 0,10 0,08 0,06 Původní spektrum A vs. λ 0,04 (nm) 0,01 1. derivace da/dλ vs. λ 2. derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ 0,01 10

11 T = Φ /Φ 0 A = log 10 T = 2,303. ln T = ε. b. c da/dλ = 2,303. (1/T). dt/dλ = b. c. dε/dλ první (i druhá) derivace absorbance je rovněž přímo úměrná koncentraci absorbující látky 0,12 0,10 0,08 0,06 Dvě složky šířka pásů: 20 nm shodná výška pásů λmax = 9 nm 0,04 původní spektrum A vs. λ 436 0, první derivace da/dλ vs. λ 0,01 druhá derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ

12 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Dvě složky šířka pásů: 20 nm shodná výška pásů λmax = 7,5 nm původní spektrum A vs. λ 436 0, ,01 první derivace da/dλ vs. λ druhá derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ 451 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Dvě složky šířka pásů: 20 nm shodná výška pásů λ max = 6 nm původní spektrum A vs. λ 5 0, ,01 první derivace da/dλ vs. λ druhá derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ 5 12

13 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Dvě složky šířka pásů: 20 nm A max = A max / 3 λ max = 9 nm původní spektrum A vs. λ 436; 15, ,01 433; 2, ; 0, první derivace da/dλ vs. λ 0 0 0,01 druhá derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ 452; 5, ,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Dvě složky šířka pásů: 20 nm A max = A max / 3 λ max = 7,5 nm původní spektrum A vs. λ 6 454; 1, ; 2, ,01 0 0,01 první derivace da/dλ vs. λ druhá derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ 6 13

14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Dvě složky šířka pásů: 20 nm A max = A max / 3 λ max = 6 nm původní spektrum A vs. λ 6 433; 2, ; 1, ,01 0 0,01 první derivace da/dλ vs. λ druhá derivace d 2 A/dλ 2 vs. λ 6 Průtoková analýza FIA FIA = flow injection analysis alternativa k běžnému vsádkovému provedení reakce (vzorek + činidlo v nádobě) průtokové uspořádání přípravy vzorku, reakce analytu s činidlem a měření jednotlivé operace probíhají v toku činidla nebo nosného roztoku, do něhož je injektován vzorek efektivní způsob automatizace spektrometrické analýzy (UVVIS spektrofotometrie, AAS, AES ) 14

15 Příklad použití FIA Spektrofotometrické stanovení chloridů Hg(SCN) 2 + 2Cl HgCl 2 + 2SCN Fe 3+ + SCN [Fe(SCN)] 2+ měření rhodanátového komplexu železa (λ max = 480 nm) FIA uspořádání: peristaltické čerpadlo pumpuje kontinuálně činidlo nástřik 30 µl vzorku každých 38 s kapilára stočená do spirály zajišťuje promíchání detektor: fotometr s mikrocelou (10 µl) kalibrace 575 mg/l analýza 100 vzorků za hodinu Instrumentace pro FIA zařízení pro odběr vzorků peristaltické čerpadlo (hadičky s průměrem 0,254 mm, průtok 0540 ml/min) PTFE kapiláry a spojky nízkotlaký injektor (smayčka 5500 µl) pomocná zařízení mikrokolony, filtry, ventily, termostat detektor 15

16 Některá uspořádání analyzátorů na principu FIA dávkování do toku diluentu (využití v AAS, ICP pro analýzu koncentrovaných vzorků) dávkování vzorku do toku činidla, detekce dávkování vzorku do toku diluentu, spojení s tokem činidla, detekce příklad: generování hydridů As, Se, Sb, Te, Sn v AAS, ICP dávkování do toku diluentu, spojení postupně s toky dvou činidel technika stopped flow stanovení SCN : tvorba barevného produktu analytu s činidlem 5BrPADAP (2(5bromo2pyridylazo)5 diethylaminofenol) za přít. ox. činidla (K 2 Cr 2 O 7 ) Další možnosti využití FIA prekoncentrace analytu (sorpce a eluce, koprecipitace a rozpouštění, převedení na těkavou sloučeninu ) detekce nestabilních reakčních produktů přesným časováním měření 16

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA (c) -2008 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo látku

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

100 200 400 800 nm 0,1 0,2 0,4 0,8 2,5 15 50 m 12500 4000 670 cm -1 190-800 nm. speciá ální analýza a 4-1

100 200 400 800 nm 0,1 0,2 0,4 0,8 2,5 15 50 m 12500 4000 670 cm -1 190-800 nm. speciá ální analýza a 4-1 bl lízká (vak kuová) UV VUV/VIS elektronová spektroskopie UV VIS NIR IČ FIR 100 200 400 800 nm 0,1 0,2 0,4 0,8 2,5 15 50 m 12500 4000 670 cm -1 190-800 nm speciá ální analýza a přírod dních 4-1 spektrum

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

Atomová spektrometrie

Atomová spektrometrie Atomová spektrometrie Obsah kapitoly Atomová absorpční spektrometrie F AAS ET AAS HG AAS Atomová emisní spektrometrie plamenová fotometrie ICP-AES Atomová absorpční spektrometrie Princip metody absorpce

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav analýzy potravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie,

Více

Vybrané aspekty užití nevodných rozpouštědel v analytické chemii

Vybrané aspekty užití nevodných rozpouštědel v analytické chemii Vybrané aspekty užití nevodných rozpouštědel v analytické chemii Radim Knob Volodymyr Pauk Vítězslav Maier Příručka v rámci inovace výuky, FRVŠ G6 2004/2012 1 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Minerální látky a stopové prvky

Minerální látky a stopové prvky Minerální látky a stopové prvky Vymezení: složky obsažené v popelu potraviny (zbytek po úplné oxidaci organické hmoty) K, Na, Mg, Ca, P, Cl, Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Mo, Cr, V, Se, I, F, B, Si, Pb, Cd,

Více

stanovení stupně žluklosti tuku stanovení oxidační stability tuku stanovení doprovodných látek lipidů

stanovení stupně žluklosti tuku stanovení oxidační stability tuku stanovení doprovodných látek lipidů Lipidy Analytické úkoly izolace lipidů stanovení celkových lipidů (stanovení tuku) charakterizace tuku (stanovení tukových čísel, stanovení složení mastných kyselin) frakcionace a stanovení frakcí lipidů

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE Klasifikace Rentgenová spektrometrie Atomová absorpční spektrometrie Atomová emisní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie (ICP-MS) detekce elektromagnetického záření, které

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 11

Základy analýzy potravin Přednáška 11 LIPIDY Analytické úkoly: izolace lipidů stanovení celkového obsahu lipidů (stanovení tuku) charakterizace tuku stanovením tukových čísel stanovení frakcí lipidů triacylglyceroly, vosky fosfolipidy... stanovení

Více

CHEMIE POTRAVIN A CHEMICKÉ LABORATORNÍ METODY OBECNÉ KAPITOLY

CHEMIE POTRAVIN A CHEMICKÉ LABORATORNÍ METODY OBECNÉ KAPITOLY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka CHEMIE POTRAVIN A CHEMICKÉ LABORATORNÍ METODY OBECNÉ KAPITOLY Prof. MVDr. Lenka Vorlová,

Více

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie adsorpce: anorg. sorbenty Al

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie Michal Otyepka, Katedra fyzikální chemie, PřF UP Olomouc (fch.upol.cz), plný text je k dispozici na stránkách fch.upol.cz v sekci výzkum > zajímavé

Více

Synopse přednášek z analytické chemie I. (LS2005/06)

Synopse přednášek z analytické chemie I. (LS2005/06) Synopse přednášek z analytické chemie I. (LS2005/06) 1. Analytická chemie, její funkce a aplikace Definice Analytical chemistry is a scientific discipline used to study the chemical composition, structure

Více

Protiproudé Craigovo extrakční zařízení

Protiproudé Craigovo extrakční zařízení EXTRAKCE Princip : Jedná se o separační (dělící) proces, při kterém jsou v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné fáze. Látky (analyty) se rozdělují mezi tyto fáze na základě různé rozpustnosti (rozdílných

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny).

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). MINERÁLNÍ LÁTKY Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). Klasifikace podle množství: příklady podle příklady významu: majoritní prvky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

Proteomické aplikace laseru s vlnovou délkou 266 nm

Proteomické aplikace laseru s vlnovou délkou 266 nm MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav chemie Proteomické aplikace laseru s vlnovou délkou 266 nm Brno, 2007 Jan Přikryl Děkuji doc. Mgr. Janu Preislerovi, Ph.D. za vedení mé diplomové práce,

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 3/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID 1 Pavla Tieffová,

Více