Numerická integrace. 6. listopadu 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Numerická integrace. 6. listopadu 2012"

Transkript

1 Numerická integrace Michal Čihák 6. listopadu 2012

2 Výpočty integrálů v praxi V přednáškách z matematické analýzy jste se seznámili s mnoha metodami výpočtu integrálů. V praxi se ale poměrně často můžeme setkat s případy, kdy žádná z těchto metod nevede k cíli. Potom je jedinou možností použít některou z přibližných metod výpočtu integrálu.

3 Výpočty integrálů v praxi V přednáškách z matematické analýzy jste se seznámili s mnoha metodami výpočtu integrálů. V praxi se ale poměrně často můžeme setkat s případy, kdy žádná z těchto metod nevede k cíli. Potom je jedinou možností použít některou z přibližných metod výpočtu integrálu.

4 Výpočty integrálů v praxi V přednáškách z matematické analýzy jste se seznámili s mnoha metodami výpočtu integrálů. V praxi se ale poměrně často můžeme setkat s případy, kdy žádná z těchto metod nevede k cíli. Potom je jedinou možností použít některou z přibližných metod výpočtu integrálu.

5 Výpočty integrálů v praxi Příklad: V matematické statistice často pracujeme s tzv. normovaným normálním rozdělením, jehož hustota je dána funkcí f(x) = 1 e x2 2 2π

6 Výpočty integrálů v praxi Příklad: V matematické statistice často pracujeme s tzv. normovaným normálním rozdělením, jehož hustota je dána funkcí f(x) = 1 e x2 2 2π Chceme-li určit pravděpodobnost, že hodnota náhodné veličiny s normálním rozdělením leží v intervalu a, b, pak musíme vypočítat b a 1 2π e x2 2 dx.

7 Výpočty integrálů v praxi Příklad: V matematické statistice často pracujeme s tzv. normovaným normálním rozdělením, jehož hustota je dána funkcí f(x) = 1 e x2 2 2π Chceme-li určit pravděpodobnost, že hodnota náhodné veličiny s normálním rozdělením leží v intervalu a, b, pak musíme vypočítat b a 1 2π e x2 2 dx. Tento integrál ale nelze exaktními metodami určit.

8 Dělené diference Představme si, že známe hodnoty neznámé spojité funkce f v n + 1 bodech x 0 < x 1 < < x n. Pro těchto n + 1 bodů existuje n + 1 tzv. nultých dělených diferencí funkce f f[x i ] = f(x i ), i = 0, 1,..., n.

9 Dělené diference Představme si, že známe hodnoty neznámé spojité funkce f v n + 1 bodech x 0 < x 1 < < x n. Pro těchto n + 1 bodů existuje n + 1 tzv. nultých dělených diferencí funkce f f[x i ] = f(x i ), i = 0, 1,..., n. Dále existuje n tzv. prvních dělených diferencí funkce f f[x i, x i+1 ] = f[x i+1] f[x i ] x i+1 x i, i = 0, 1,..., n 1.

10 Dělené diference Představme si, že známe hodnoty neznámé spojité funkce f v n + 1 bodech x 0 < x 1 < < x n. Pro těchto n + 1 bodů existuje n + 1 tzv. nultých dělených diferencí funkce f f[x i ] = f(x i ), i = 0, 1,..., n. Dále existuje n tzv. prvních dělených diferencí funkce f f[x i, x i+1 ] = f[x i+1] f[x i ] x i+1 x i, i = 0, 1,..., n 1. Dále pokračujeme indukcí. Pokud známe (k 1)-ní dělené diference f[x i, x i+1,..., x i+k 1 ], f[x i+1, x i+2,..., x i+k ], potom pro k-tou dělenou diferenci platí f[x i, x i+1,..., x i+k ] = f[x i+1, x i+2,..., x i+k ] f[x i, x i+1,..., x i+k 1 ] x i+k x i.

11 Dělené diference Celý proces ukončíme určením jediné n-té dělené diference f[x 0,..., x n ] = f[x 1,..., x n ] f[x 0,..., x n 1 ] x n x 0.

12 Dělené diference Celý proces ukončíme určením jediné n-té dělené diference f[x 0,..., x n ] = f[x 1,..., x n ] f[x 0,..., x n 1 ] x n x 0. S pomocí dělených diferencí lze Lagrangeův interpolační polynom pro funkci f s uzly x 0, x 1,..., x n vyjádřit ve tvaru P n (x) =f[x 0 ] + f[x 0, x 1 ](x x 0 ) + f[x 0, x 1, x 2 ](x x 0 )(x x 1 ) +... f[x 0, x 1,..., x n ](x x 0 )(x x 1 ) (x x n 1 ), který se nazývá Newtonův vzorec dělených diferencí.

13 Základní metody výpočtu určitých integrálů Funkci, jejíž určitý integrál na intervalu a, b chceme určit, nahradíme Lagrangeovým interpolačním polynomem. Z tohoto polynomu určíme určitý integrál na intervalu a, b. Otázkou je, jaký stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu zvolit (kolik uzlů zvolit).

14 Základní metody výpočtu určitých integrálů Funkci, jejíž určitý integrál na intervalu a, b chceme určit, nahradíme Lagrangeovým interpolačním polynomem. Z tohoto polynomu určíme určitý integrál na intervalu a, b. Otázkou je, jaký stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu zvolit (kolik uzlů zvolit).

15 Základní metody výpočtu určitých integrálů Funkci, jejíž určitý integrál na intervalu a, b chceme určit, nahradíme Lagrangeovým interpolačním polynomem. Z tohoto polynomu určíme určitý integrál na intervalu a, b. Otázkou je, jaký stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu zvolit (kolik uzlů zvolit).

16 Obdélníkové pravidlo Začneme tím, že zvolíme jeden uzel (stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu bude 0). Tento uzel zvolíme uprostřed intervalu a, b.

17 Obdélníkové pravidlo Začneme tím, že zvolíme jeden uzel (stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu bude 0). Tento uzel zvolíme uprostřed intervalu a, b.

18 Obdélníkové pravidlo Potom lze vyjádřit b a f(x)dx b a P 0 (x)dx = b a ( ) a + b f[x 0 ]dx = f[x 0 ](b a) = f (b a). 2

19 Obdélníkové pravidlo Obdélníkové pravidlo: b a ( ) a + b f(x)dx f (b a). 2

20 Lichoběžníkové pravidlo Nyní zvolíme dva uzly (stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu bude 1). Za uzly zvolíme krajní body intervalu a, b.

21 Lichoběžníkové pravidlo Nyní zvolíme dva uzly (stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu bude 1). Za uzly zvolíme krajní body intervalu a, b.

22 Lichoběžníkové pravidlo Potom lze vyjádřit b f(x)dx b P 1 (x)dx = b a a a ( f[x0 ] + f[x 0, x 1 ](x x 0 ) ) dx.

23 Lichoběžníkové pravidlo Postupně vypočítáme b a f(x)dx b a P 1 (x)dx = b (x a)2 = [f[a]x + f[a, b] 2 a ( f[x0 ] + f[x 0, x 1 ](x x 0 ) ) dx = ] b f(b) f(a) = f(a)(b a) + b a f(a) + f(b) = (b a). 2 a = [ (b a) 2 2 ] (a a)2 = 2

24 Lichoběžníkové pravidlo Lichoběžníkové pravidlo: b a f(x)dx (b a) f(a) + f(b). 2

25 Simpsonovo pravidlo Nyní zvolíme tři uzly (stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu bude 2). Za uzly zvolíme krajní body a střed intervalu a, b.

26 Simpsonovo pravidlo Nyní zvolíme tři uzly (stupeň Lagrangeova interpolačního polynomu bude 2). Za uzly zvolíme krajní body a střed intervalu a, b.

27 Simpsonovo pravidlo Potom lze vyjádřit b f(x)dx b a a P 2 (x)dx.

28 Simpsonovo pravidlo

29 Simpsonovo pravidlo Simpsonovo pravidlo: b a f(x)dx (b a) 6 [ f(a) + 4f ( a + b 2 ) ] + f(b).

30 Porovnání jednotlivých metod V první tabulce jsou uvedeny hodnoty určitých integrálů různých funkcí vypočtené na intervalu 1; 1,2 různými metodami obdélníkovým pravidlem (Midpoint), lichoběžníkovým pravidlem (Trapezoidal) a Simpsonovým pravidlem. V prvním řádku tabulky jsou přitom uvedeny přesné hodnoty.

31 Porovnání jednotlivých metod V první tabulce jsou uvedeny hodnoty určitých integrálů různých funkcí vypočtené na intervalu 1; 1,2 různými metodami obdélníkovým pravidlem (Midpoint), lichoběžníkovým pravidlem (Trapezoidal) a Simpsonovým pravidlem. V prvním řádku tabulky jsou přitom uvedeny přesné hodnoty.

32 Porovnání jednotlivých metod Ve druhé tabulce jsou uvedeny hodnoty určitých integrálů různých funkcí vypočtené na intervalu 0; 2 různými metodami obdélníkovým pravidlem (Midpoint), lichoběžníkovým pravidlem (Trapezoidal) a Simpsonovým pravidlem. V prvním řádku tabulky jsou přitom uvedeny přesné hodnoty.

33 Porovnání jednotlivých metod Ve druhé tabulce jsou uvedeny hodnoty určitých integrálů různých funkcí vypočtené na intervalu 0; 2 různými metodami obdélníkovým pravidlem (Midpoint), lichoběžníkovým pravidlem (Trapezoidal) a Simpsonovým pravidlem. V prvním řádku tabulky jsou přitom uvedeny přesné hodnoty.

34 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Příklad: Určete pomocí Simpsonova pravidla 2 0 ex dx.

35 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Příklad: Určete pomocí Simpsonova pravidla 2 0 ex dx. 2 0 e x dx 1 3 (e0 + 4e 1 + e 2 ) = 6,

36 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Příklad: Určete pomocí Simpsonova pravidla 2 0 ex dx. 2 Přesná hodnota je přitom e x dx 1 3 (e0 + 4e 1 + e 2 ) = 6, e x dx = [e x ] 2 0 = e 2 e 0 = 6,

37 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Příklad: Určete pomocí Simpsonova pravidla 2 0 ex dx. 2 Přesná hodnota je přitom e x dx 1 3 (e0 + 4e 1 + e 2 ) = 6, e x dx = [e x ] 2 0 = e 2 e 0 = 6, Absolutní chyba aproximace je tedy 0, Takováto chyba může být pro některé aplikace nepřijatelně vysoká.

38 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Zkusme zvýšit přesnost aproximace tím, že rozdělíme interval 0, 2 na dva podintervaly 0, 1 a 1, 2 a na každém z nich použijeme Simpsonovo pravidlo

39 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Zkusme zvýšit přesnost aproximace tím, že rozdělíme interval 0, 2 na dva podintervaly 0, 1 a 1, 2 a na každém z nich použijeme Simpsonovo pravidlo 2 0 e x dx = 1 0 e x dx e x dx 1 6 (e0 + 4e 0,5 + e 1 ) (e1 + 4e 1,5 + e 2 ) = = 1 6 (e0 + 4e 0,5 + 2e 1 + 4e 1,5 + e 2 ) = 6,

40 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Zkusme zvýšit přesnost aproximace tím, že rozdělíme interval 0, 2 na dva podintervaly 0, 1 a 1, 2 a na každém z nich použijeme Simpsonovo pravidlo 2 0 e x dx = 1 0 e x dx e x dx 1 6 (e0 + 4e 0,5 + e 1 ) (e1 + 4e 1,5 + e 2 ) = = 1 6 (e0 + 4e 0,5 + 2e 1 + 4e 1,5 + e 2 ) = 6, Absolutní chyba aproximace se zmenšila na 0, , což je méně než 10 % původní absolutní chyby.

41 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Zkusme ještě dále rozdělit intervaly 0, 1 a 1, 2 na další podintervaly. Při použití Simpsonova pravidla dostaneme

42 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Zkusme ještě dále rozdělit intervaly 0, 1 a 1, 2 na další podintervaly. Při použití Simpsonova pravidla dostaneme 2 0 e x dx = 0,5 0 1 e x dx + e x dx + 0,5 1,5 1 2 e x dx + e x dx 1, (e0 + 4e 0,25 + e 0,5 ) (e0,5 + 4e 0,75 + e 1 ) (e1 + 4e 1,25 + e 1,5 ) (e1,5 + 4e 1,75 + e 2 ) = = 1 12 (e0 + 4e 0,25 + 2e 0,5 + 4e 0,75 + e 1 + 4e 1,25 + 2e 1,5 + 4e 1,75 + e 2 ) = 6,

43 Jak zvýšit přesnost numerické integrace Zkusme ještě dále rozdělit intervaly 0, 1 a 1, 2 na další podintervaly. Při použití Simpsonova pravidla dostaneme 2 0 e x dx = 0,5 0 1 e x dx + e x dx + 0,5 1,5 1 2 e x dx + e x dx 1, (e0 + 4e 0,25 + e 0,5 ) (e0,5 + 4e 0,75 + e 1 ) (e1 + 4e 1,25 + e 1,5 ) (e1,5 + 4e 1,75 + e 2 ) = = 1 12 (e0 + 4e 0,25 + 2e 0,5 + 4e 0,75 + e 1 + 4e 1,25 + 2e 1,5 + 4e 1,75 + e 2 ) = 6, Absolutní chyba aproximace se zmenšila na 0, , což je už jen 0,4 % původní absolutní chyby (při použití Simpsonova pravidla na celý interval 0, 2 ).

44 Složené Simpsonovo pravidlo Zobecněním předchozího postupu získáme tzv. Simpsonovo složené pravidlo.

45 Složené Simpsonovo pravidlo Zobecněním předchozího postupu získáme tzv. Simpsonovo složené pravidlo.

46 Složené Simpsonovo pravidlo Zvolíme sudé číslo n a rozdělíme interval a, b na n podintervalů. Označíme-li h = (b a)/n, potom krajní body podintervalů jsou a = x 0 < x 1 < < x n = b, kde x i = x 0 + ih pro každé i = 0, 1,..., n. Na každém z intervalů (x 2j 2, x 2j ), kde j = 1, 2,..., n/2, potom použijeme Simpsonovo pravidlo

47 Složené Simpsonovo pravidlo Zvolíme sudé číslo n a rozdělíme interval a, b na n podintervalů. Označíme-li h = (b a)/n, potom krajní body podintervalů jsou a = x 0 < x 1 < < x n = b, kde x i = x 0 + ih pro každé i = 0, 1,..., n. Na každém z intervalů (x 2j 2, x 2j ), kde j = 1, 2,..., n/2, potom použijeme Simpsonovo pravidlo b a f(x)dx n/2 x2j j=1 x 2j 2 f(x)dx = n/2 ( ) h = 3 [f(x 2j 2) + 4f(x 2j 1 ) + f(x 2j )] = j=1 = h (n/2) 1 n/2 f(x 0 ) + 2 f(x 2j ) + 4 f(x 2j 1 ) + f(x n ). 3 j=1 j=1

48 Absolutní chyba aproximace Simpsonovým složeným pravidlem Lze odvodit (metodami diferenciálního a integrálního počtu), že absolutní chyba aproximace Simpsonovým složeným pravidlem je rovna h 4 (b a) f (4) (ξ) 180, kde f (4) (ξ) je čtvrtá derivace funkce f v bodě ξ, přičemž ξ je nějaké číslo z intervalu (a, b).

49 Složené Simpsonovo pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného Simpsonova pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat?

50 Složené Simpsonovo pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného Simpsonova pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 4 (b a) f (4) (ξ) 180 = h4 π 180 sin ξ h4 π = π5 180n 4 < 0,00002.

51 Složené Simpsonovo pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného Simpsonova pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 4 (b a) f (4) (ξ) 180 = h4 π 180 sin ξ h4 π = π5 180n 4 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n > 18. Můžeme tedy zvolit například n = 20 a h = π/20.

52 Složené Simpsonovo pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného Simpsonova pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 4 (b a) f (4) (ξ) 180 = h4 π 180 sin ξ h4 π = π5 180n 4 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n > 18. Můžeme tedy zvolit například n = 20 a h = π/20. S použitím těchto hodnot obdržíme pomocí složeného Simpsonova pravidla π 0 sin xdx π sin = 2, ( ) jπ sin 10 j=1 10 ( ) (2j 1)π + 4 sin + sin π = 20 j=1

53 Složené Simpsonovo pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného Simpsonova pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 4 (b a) f (4) (ξ) 180 = h4 π 180 sin ξ h4 π = π5 180n 4 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n > 18. Můžeme tedy zvolit například n = 20 a h = π/20. S použitím těchto hodnot obdržíme pomocí složeného Simpsonova pravidla π 0 sin xdx π sin = 2, ( ) jπ sin 10 j=1 10 ( ) (2j 1)π + 4 sin + sin π = 20 Přesná hodnota je přitom π sin xdx = 2, absolutní chyba je tedy 0 v tomto případě rovna 0, , což je skutečně méně než zadaná maximální přípustná chyba 0, j=1

54 Složené Simpsonovo pravidlo shrnutí Předpokládejme, že funkce f má spojité derivace až do 4. řádu na intervalu a, b. Nechť dále n je sudé číslo, h = (b a)/n a x j = a + jh pro každé j = 0, 1,..., n. Potom pro nějaké ξ (a, b) platí b a f(x)dx = h f(a) (n/2) 1 j=1 h4 (b a) f (4) (ξ). 180 n/2 f(x 2j ) + 4 j=1 f(x 2j 1 ) + f(b)

55 Složené lichoběžníkové pravidlo Předpokládejme, že funkce f má spojité derivace až do 2. řádu na intervalu a, b. Nechť dále n je libovolné přirozené číslo, h = (b a)/n a x j = a + jh pro každé j = 0, 1,..., n. Potom pro nějaké ξ (a, b) platí b a f(x)dx = h f(a) (n 1 j=1 f(x j ) + f(b) h2 (b a) f (2) (ξ). 12

56 Složené obdélníkové pravidlo Předpokládejme, že funkce f má spojité derivace až do 2. řádu na intervalu a, b. Nechť dále n je sudé číslo, h = (b a)/(n + 2) a x j = a + (j + 1)h pro každé j = 1, 0, 1,..., n + 1. Potom pro nějaké ξ (a, b) platí b a n/2 f(x)dx = 2h f(x 2j ) + h2 (b a) f (2) (ξ). 6 j=0

57 Složené lichoběžníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného lichoběžníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat?

58 Složené lichoběžníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného lichoběžníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 2 (b a) f (2) (ξ) 12 = h2 π 12 sin ξ h2 π 12 1 = π3 12n 2 < 0,00002.

59 Složené lichoběžníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného lichoběžníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 2 (b a) f (2) (ξ) 12 = h2 π 12 sin ξ h2 π 12 1 = π3 12n 2 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n > 359 (oproti Simpsonovu pravidlu výrazně více!)

60 Složené lichoběžníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného lichoběžníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 2 (b a) f (2) (ξ) 12 = h2 π 12 sin ξ h2 π 12 1 = π3 12n 2 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n > 359 (oproti Simpsonovu pravidlu výrazně více!) Pro srovnání ještě uveďme, že pro n = 20 a h = π/20 obdržíme pomocí složeného lichoběžníkového pravidla π 0 sin xdx 1, Absolutní chyba této aproximace je 0,004114, což jen potvrzuje naše předchozí zjištění, že 20 intervalů je pro dosažení požadované přesnosti málo.

61 Složené obdélníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného obdélníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat?

62 Složené obdélníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného obdélníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 2 (b a) f (2) (ξ) 6 = h2 π 6 sin ξ h2 π 6 1 = π 3 6(n + 2) 2 < 0,00002.

63 Složené obdélníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného obdélníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 2 (b a) f (2) (ξ) 6 = h2 π 6 sin ξ h2 π 6 1 = π 3 6(n + 2) 2 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n + 2 > 508 (oproti Simpsonovu pravidlu opět výrazně více!)

64 Složené obdélníkové pravidlo příklad Příklad: Určete pomocí složeného obdélníkového pravidla π sin dx 0 s absolutní chybou menší než 0, Kolik podintervalů intervalu 0, π budeme pro tento účel potřebovat? h 2 (b a) f (2) (ξ) 6 = h2 π 6 sin ξ h2 π 6 1 = π 3 6(n + 2) 2 < 0, Z poslední nerovnosti určíme, že n + 2 > 508 (oproti Simpsonovu pravidlu opět výrazně více!) Pro srovnání ještě uveďme, že pro n + 2 = 20 a h = π/20 obdržíme pomocí složeného obdélníkového pravidla π 0 sin xdx 2, Absolutní chyba této aproximace je 0,008248, což jen potvrzuje naše předchozí zjištění, že 20 intervalů je pro dosažení požadované přesnosti málo.

Definice 6.2.1. z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr. 6.2.1. Obr. 6.2.

Definice 6.2.1. z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr. 6.2.1. Obr. 6.2. Výklad Dalším typem extrémů, kterým se budeme zabývat jsou tzv. vázané extrémy. Hledáme extrémy nějaké funkce vzhledem k předem zadaným podmínkám. Definice 6.2.1. Řekneme, že funkce f : R n D f R má v

Více

2.6.4 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou

2.6.4 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou .6. Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou Předpoklady: 60, 603 Pedagogická poznámka: Hlavním cílem hodiny je nácvik volby odpovídajícího postupu. Proto je dobré nechat studentům chvíli, aby si metody

Více

7. Silně zakřivený prut

7. Silně zakřivený prut 7. Silně zakřivený prut 2011/2012 Zadání Zjistěte rozložení napětí v průřezu silně zakřiveného prutu namáhaného ohybem analyticky a experimentálně. Výsledky ověřte numerickým výpočtem. Rozbor Pruty, které

Více

10.1.13 Asymptoty grafu funkce

10.1.13 Asymptoty grafu funkce .. Asmptot grafu funkce Předpoklad:, Asmptot grafu už známe kreslili jsme si je jako přímk, ke kterým se graf funkce přibližuje. Nakreslení asmptot, pak umožňuje přesnější kreslení grafu. Například u hperbol

Více

Goniometrie trigonometrie

Goniometrie trigonometrie Goniometrie trigonometrie Goniometrie se zabývá funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangens (goniometrické funkce). V tomto článku se budeme zabývat trigonometrií (součást goniometrie) používáním goniometrických

Více

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel. Výrazy. Rovnice a nerovnice. Výraz je matematický pojem používaný ve školské matematice. Prvním druhem matematických ů jsou konstanty. Konstanty označují právě jedno číslo z množiny reálných čísel. Například

Více

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby M-10 Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km V následující tabulce je závislost doby a/au T/rok oběhu planety (okolo

Více

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková .. Funkce a jejich graf.. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné je taková binární relace z množin R do množin R, že pro každé R eistuje nejvýše jedno R, pro které [, ] f.

Více

Lineární algebra. Vektorové prostory

Lineární algebra. Vektorové prostory Lineární algebra Vektorové prostory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Druhá mocnina. Druhá odmocnina. 2.8.5 Druhá odmocnina. Předpoklady: 020804. V této hodině jsou kalkulačky zakázány.

Druhá mocnina. Druhá odmocnina. 2.8.5 Druhá odmocnina. Předpoklady: 020804. V této hodině jsou kalkulačky zakázány. .8.5 Druhá odmocnina Předpoklady: 0080 V této hodině jsou kalkulačky zakázány. Druhá mocnina nám umožňuje určit z délky strany plochu čtverce. Druhá mocnina 1 1 9 11 81 11 délky stran čtverců obsahy čtverců

Více

1 Měření kapacity kondenzátorů

1 Měření kapacity kondenzátorů . Zadání úlohy a) Změřte kapacitu kondenzátorů, 2 a 3 LR můstkem. b) Vypočítejte výslednou kapacitu jejich sériového a paralelního zapojení. Hodnoty kapacit těchto zapojení změř LR můstkem. c) Změřte kapacitu

Více

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA Matematika METODIKA Soustavy rovnic Mgr. Marie Souchová květen 2011 Tato část učiva následuje po kapitole Rovnice. Je rozdělena do částí

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

IRACIONÁLNÍ ROVNICE. x /() 2 (umocnění obou stran rovnice na druhou) 2x 4 9 /(-4) (ekvivalentní úpravy) Motivace: Teorie: Řešené úlohy:

IRACIONÁLNÍ ROVNICE. x /() 2 (umocnění obou stran rovnice na druhou) 2x 4 9 /(-4) (ekvivalentní úpravy) Motivace: Teorie: Řešené úlohy: IRACIONÁNÍ ROVNICE Motivace: V řadě matematických úloh je nutno ovládat práci s odmocninami a rovnicemi, které obsahují neznámou pod odmocninou, mj. při vyjádření neznámé z technických vzorců. Znalosti

Více

Rostislav Horčík. 13. října 2006

Rostislav Horčík. 13. října 2006 3. přednáška Rostislav Horčík 13. října 2006 1 Lineární prostory Definice 1 Lineárním prostorem nazýváme každou neprázdnou množinu L, na které je definováno sčítání + : L L L a násobení reálným číslem

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve líně LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKTRONIKY Název úlohy: pracovali: Měření činného výkonu střídavého proudu v jednofázové síti wattmetrem Petr Luzar, Josef

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení)

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení) KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (početní a grafická řešení) KVADRATICKÉ ROVNICE (početně) Teorie: Kvadratická rovnice o jedné neznámé se nazývá každá taková rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami

Více

Skupina Testování obsahuje následující moduly: Síla a rozsah výběru, Testy a Kontingenční tabulka.

Skupina Testování obsahuje následující moduly: Síla a rozsah výběru, Testy a Kontingenční tabulka. Testování Menu: QCExpert Testování Skupina Testování obsahuje následující moduly: Síla a rozsah výběru, Testy a Kontingenční tabulka. Síla a rozsah výběru Menu: QCExpert Testování Síla a rozsah výběru

Více

Business Contact Manager Správa kontaktů pro tisk štítků

Business Contact Manager Správa kontaktů pro tisk štítků Business Contact Manager Správa kontaktů pro tisk štítků 1 Obsah 1. Základní orientace v BCM... 3 2. Přidání a správa kontaktu... 4 3. Nastavení filtrů... 5 4. Hromadná korespondence... 6 5. Tisk pouze

Více

5. cvičení 4ST201_řešení

5. cvičení 4ST201_řešení cvičící. cvičení 4ST201_řešení Obsah: Informace o 1. průběžném testu Pravděpodobnostní rozdělení 1.část Vysoká škola ekonomická 1 1. Průběžný test Termín: pátek 26.3. v 11:00 hod. a v 12:4 v průběhu cvičení

Více

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED)

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED) 20. Července, 2009 AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED) ZLIN AIRCRAFT a.s. Oddělení Výpočtů letadel E-mail: safelife@zlinaircraft.eu AMU1 Monitorování bezpečného života letounu

Více

( ) ( ) 7.2.2 Sčítání vektorů. Předpoklady: 7201

( ) ( ) 7.2.2 Sčítání vektorů. Předpoklady: 7201 7.. Sčítání ektorů Předpoklady: 70 Pedagogická poznámka: Stdenti ětšino necítí potřeb postpoat při definici sčítání ektorů (obecně při zaádění jakékoli operace) tak striktně, jak yžadje matematika. Upozorňji

Více

1.3 Druhy a metody měření

1.3 Druhy a metody měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.3 Druhy a metody měření Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu měřené fyzikální veličiny.

Více

Statistika ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Jiří Volf, Adam Kratochvíl, Kateřina Žáková. Semestrální práce - 0 -

Statistika ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Jiří Volf, Adam Kratochvíl, Kateřina Žáková. Semestrální práce - 0 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Volf, Adam Kratochvíl, Kateřina Žáková 2 34 Statistika Semestrální práce - 0 - 1. Úvod Popis úlohy: V této práci se jedná se o porovnání statistických

Více

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1. . Funkce dvou a více proměnných. Úvod. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R vzhledem k a rozhodněte zda je množina uzavřená či otevřená. Určete a načrtněte vrstevnice grafu funkce

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

2.8.8 Kvadratické nerovnice s parametrem

2.8.8 Kvadratické nerovnice s parametrem .8.8 Kvadratické nerovnice s arametrem Předoklady: 806 Pedagogická oznámka: Z hlediska orientace v tom, co studenti očítají, atří tato hodina určitě mezi nejtěžší během celého středoškolského studia. Proto

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_E.2.02 Integrovaná střední škola

Více

Jan Březina. Technical University of Liberec. 17. března 2015

Jan Březina. Technical University of Liberec. 17. března 2015 TGH03 - stromy, ukládání grafů Jan Březina Technical University of Liberec 17. března 2015 Kružnice - C n V = {1, 2,..., n} E = {{1, 2}, {2, 3},..., {i, i + 1},..., {n 1, n}, {n, 1}} Cesta - P n V = {1,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití

Více

Stavební mechanika 3. 9. přednáška, 2. května 2016

Stavební mechanika 3. 9. přednáška, 2. května 2016 Stavební mechanika 3 9. přednáška,. května 06 Stavební mechanika 3 9. přednáška,. května 06 Silová metoda ) opakování použití principu virtuálních il ) vliv mykové deormace 3) motivační příklad 4) zobecnění

Více

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7 Fyzikální praktikum 3 - úloha 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie: Operační zesilovač je elektronická součástka využívaná v měřící, regulační a výpočetní technice. Ideální model má nekonečně

Více

B Kvantitativní test. Semestrální práce TUR. Novotný Michal novotm60@fel.cvut.cz

B Kvantitativní test. Semestrální práce TUR. Novotný Michal novotm60@fel.cvut.cz B Kvantitativní test Semestrální práce TUR Novotný Michal novotm60@fel.cvut.cz OBSAH 1. Úvod... 2 1.1. Předmět testování... 2 1.2. Cílová skupina... 2 2. Testování... 2 2.1. Nulová hypotéza... 2 2.2. Metoda

Více

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0)

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 4 DVOJMATICOVÉ HRY Strategie Stiskni páku Sed u koryta Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 125 DVOJMATICOVÁ HRA Je-li speciálně množina hráčů Q = {1, 2} a prostory strategií S 1, S 2

Více

2.3.19 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic

2.3.19 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic .3.19 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic Předpoklad: 307, 311 Př. 1: Vřeš soustavu rovnic + =. Pokud se také o grafické řešení. = 5 Tak jednoduchou soustavu už jsme dlouho neměli: + =

Více

Změnu DPH na kartách a v ceníku prací lze provést i v jednotlivých modulech.

Změnu DPH na kartách a v ceníku prací lze provést i v jednotlivých modulech. Způsob změny DPH pro rok 2013 Verze 2012.34 a vyšší Úvod Vzhledem k tomu, že dnes 23.11.2012 nikdo netuší, zda od 1.1.2013 bude DPH snížená i základní 17.5% nebo 15% a 21%, bylo nutné všechny programy

Více

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

( ) ( ) 9.2.12 Podmíněné pravděpodobnosti I. Předpoklady: 9207

( ) ( ) 9.2.12 Podmíněné pravděpodobnosti I. Předpoklady: 9207 9.. Podmíněné pravděpodobnosti I Předpoklady: 907 Pedagogická poznámka: Podmíněné pravděpodobnosti se často vynechávají jako velmi těžké a nepochopitelné učivo. Moje zkušenosti ukazují, že situace není

Více

Matematická analýza KMA/MA2I 3. p edná²ka Primitivní funkce

Matematická analýza KMA/MA2I 3. p edná²ka Primitivní funkce Matematická analýza KMA/MAI 3. p edná²ka Primitivní funkce Denice a základní vlastnosti P íklad Uvaºujme následující úlohu: Najd te funkci F : R R takovou, ºe F () R. Kdo zná vzorce pro výpo et derivací

Více

Analytická geometrie (3. - 4. lekce)

Analytická geometrie (3. - 4. lekce) Analytická geometrie (3. - 4. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 16. června 2011 Příklad 1 Příklad 1. Algebraicky

Více

Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance

Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance Příklad SPE Dáno: Množství spalin V NSP = 600000 Nm 3 /h = 166,7 Nm 3 /s Množství SO 2 ve spalinách x SO2 = 0,25 % obj. Účinnost odsíření η OD

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: ZADÁNÍ: ) U daného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazení hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra - H MAX,H 0,B r při B MAX T. 2) Ze zjištěného průběhu hysterezní

Více

Sekvenční obvody. S R Q(t+1) 0 0? 0 1 0 1 0 1 1 1 Q(t)

Sekvenční obvody. S R Q(t+1) 0 0? 0 1 0 1 0 1 1 1 Q(t) Sekvenční obvody Pokud hodnoty výstupů logického obvodu závisí nejen na okamžitých hodnotách vstupů, ale i na vnitřním stavu obvodu, logický obvod se nazývá sekvenční. Sekvenční obvody mění svůj vnitřní

Více

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE 1 ZAPNUTÍ SLEDOVÁNÍ ZMĚN Pokud zapnete funkci Sledování změn, aplikace Word vloží značky tam, kde provedete mazání, vkládání a změny formátu. Na kartě Revize klepněte

Více

DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. 5. cvičení

DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI. 5. cvičení DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 5. cvičení Rozdělení pravděpodobnosti NV Rozdělení náhodné veličiny X je předpis, kterým definujeme pravděpodobnost jevu, jež lze touto náhodnou veličinou popsat. U

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

titul před titul za rodné číslo datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)

titul před titul za rodné číslo datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo) Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 4 zákona č. 265/1992 Sb. Spisová značka Určeno: Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště vyplní katastrální úřad I. Údaje o účastnících řízení fyzických

Více

Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Irena Růžičková ÚSTAV MATEMATIKY

Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Irena Růžičková ÚSTAV MATEMATIKY Matematika 3 RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Irena Růžičková ÚSTAV MATEMATIKY Matematika 3 1 Obsah 1 Vstupní test 8 I NUMERICKÉ METODY 10 2 Chyby při numerických výpočtech 10 2.1 Zdroje a typy chyb...............................

Více

Matematika 3. Sbírka příkladů z numerických metod. RNDr. Michal Novák, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY

Matematika 3. Sbírka příkladů z numerických metod. RNDr. Michal Novák, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Matematika 3 Sbírka příkladů z numerických metod RNDr. Michal Novák, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Matematika 3 1 Obsah 1 Soustavy lineárních rovnic 7 1.1 Jacobiho a Gauss-Seidelova metoda......................

Více

Regresní analýza. Statistika II. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.

Regresní analýza. Statistika II. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob. Statistika II Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu) této závislosti pomocí vhodné funkce

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka

Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Metoda konečných prvků 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Diskretizace Analýza pomocí MKP vyžaduje rozdělení řešené oblasti na konečný

Více

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009 Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ Uživatelská příručka Verze červen 2009 OBSAH 1. Úvod 2. Zprávy 3. Nastavení 3.1. Přidat nový typ pokoje 3.2. Editovat či smazat již stávající typ pokoje 3.3. Sezóny

Více

Ozobot aktivita lov velikonočních vajíček

Ozobot aktivita lov velikonočních vajíček Ozobot aktivita lov velikonočních vajíček Autor: Ozobot Publikováno dne: 9. března 2016 Popis: Tato hra by měla zábavnou formou procvičit programování ozokódů. Studenti mají za úkol pomoci Ozobotovi najít

Více

Věty o pravoúhlém trojúhelníku. Vztahy pro výpočet obvodu a obsahu. Eukleidova věta o výšce. Druhá mocnina výšky k přeponě je rovna součinu

Věty o pravoúhlém trojúhelníku. Vztahy pro výpočet obvodu a obsahu. Eukleidova věta o výšce. Druhá mocnina výšky k přeponě je rovna součinu Věty o pravoúhlém trojúhelníku Eukleidova věta o výšce. Druhá mocnina výšky k přeponě je rovna součinu b v a obou úseků přepony: v 2 = c a c b c b c a Eukleidova věta o odvěsně A c B Druhá mocnina délky

Více

Jednofázový alternátor

Jednofázový alternátor Jednofázový alternátor - 1 - Jednofázový alternátor Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Ke generování elektrického napětí pro energetické účely se nejčastěji využívá dvou principů. Prvním z nich je indukce elektrického

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PR jako cesta budování image firmy TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Říjen 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou KALORIMETRIE Kalorimetr slouží k měření tepla, tepelné kapacity, případně měrné tepelné kapacity Kalorimetrická rovnice vyjadřuje energetickou bilanci při tepelné výměně mezi kalorimetrem a tělesy v kalorimetru.

Více

ESII-2.1 Elektroměry

ESII-2.1 Elektroměry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.1 Elektroměry Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Měření

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dohoda o individuální hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce 114

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dohoda o individuální hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce 114 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dohoda o individuální hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce 114 Příloha č. 2 Dohoda o společné hmotné odpovědnosti podle 252 zákoníku práce.. 116 Příloha č. 3 Upozornění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor013 Vypracoval(a),

Více

Příručka pro práci s dataloggerem Labquest 2. Zapínání a domácí obrazovka

Příručka pro práci s dataloggerem Labquest 2. Zapínání a domácí obrazovka Příručka pro práci s dataloggerem Labquest 2 Obsah: 1. Zapínaní a domácí obrazovka 2. Senzory a obrazovka aktuální hodnota 3. Sběr dat a obrazovka graf 4. Vkládání a výpočet dat - obrazovka tabulka 5.

Více

VY_62_INOVACE_VK53. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Květen 2012 Ročník, pro který je VM určen

VY_62_INOVACE_VK53. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Květen 2012 Ročník, pro který je VM určen VY_62_INOVACE_VK53 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Květen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 9. ročník

Více

3. Slimák lezl na strom 10m vysoký. Přes den vylezl 4m ale v noci vždycky sklouzl o 3m. Za kolik dní dosáhl vrcholu stromu?

3. Slimák lezl na strom 10m vysoký. Přes den vylezl 4m ale v noci vždycky sklouzl o 3m. Za kolik dní dosáhl vrcholu stromu? Logické úlohy 1. Katka přišla k Janě, která krmila na dvoře drůbež. Katka se ptala: Víš, kolik máte kuřat, kolik housat a kolik kachňat? Jana odpověděla: Vím, a ty si to vypočítej: dohromady máme 90hlav.

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

1) Určete ohniskové vzdálenosti čoček, jsou-li jejich optické mohutnosti 2 D, 16 D, - 4 D, - 12 D.

1) Určete ohniskové vzdálenosti čoček, jsou-li jejich optické mohutnosti 2 D, 16 D, - 4 D, - 12 D. ČOČKY ) Určete ohniskové vzdálenosti čoček, jsou-li jejich optické mohutnosti 2 D, 6 D, - 4 D, - 2 D. φ = 2 D φ 2 = 6 D φ = 4 D φ = 2 D f 4 =? (m) Optická mohutnost je převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17) CS ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015 (ECB/2015/17) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty)

Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty) Označení: EU-Inovace-F-7-08 Předmět: fyzika Cílová skupina: 7. třída

Více

Změna sazby DPH v HELIOS Red po 1. 1. 2013

Změna sazby DPH v HELIOS Red po 1. 1. 2013 Změna sazby DPH v HELIOS Red po 1. 1. 2013 Uživatelé s platnou systémovou podporou budou mít HELIOS Red připravený k používání po stažení aktualizace. Uživatelé bez systémové podpory si mohou program nakonfigurovat

Více

Matematika pro 9. ročník základní školy

Matematika pro 9. ročník základní školy Matematika pro 9. ročník základní školy Řešení Ćíselné výrazy 1. Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné právě dvěma různými přirozenými čísly, a to číslem jedna a sebou samým (tedy

Více

EHLED OSV za rok 2015 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2015 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2015 N_OSVC lokální aplikace ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2015 Údaje P ehledu 2015 Dle FU(kont): Oznámil da. p.: M l podat na FU:

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti 1 Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ Statistické přejímky pří kontrole srovnáváním (1) Ing. Vratislav Horálek DrSc. ČSJ Ing. Josef Křepela

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/14

Kapitola 7: Integrál. 1/14 Kapitola 7: Integrál. 1/14 Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní funkcí k

Více

Novinky v programu Majetek 2.06

Novinky v programu Majetek 2.06 Novinky v programu Majetek 2.06 Možnost použít zvětšené formuláře program Majetek 2.06 je dodávám s ovládacím programem ProVIS 1.58, který umožňuje nastavit tzv. Zvětšené formuláře. Znamená to, že se formuláře

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU Jiří Vondřich ; Evžen Thőndel Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha Abstrakt Periodické síly působící na strojní zařízení - například

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ 2 Filtr srážkových vod AS-PURAIN FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ Platnost od 28.1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

6 Extrémy funkcí dvou proměnných

6 Extrémy funkcí dvou proměnných Obsah 6 Extrémy funkcí dvou proměnných 2 6.1 Lokálníextrémy..... 2 6.2 Vázanélokálníextrémy.... 4 6.2.1 Metodyhledánívázanýchlokálníchextrémů..... 5 6.2.2 Přímédosazení..... 5 6.2.3 Lagrangeovametoda.....

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

Vítězslav Bártl. prosinec 2013 VY_32_INOVACE_VB09_ČaP Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

DUM 06 téma: Náležitosti výkresu sestavení

DUM 06 téma: Náležitosti výkresu sestavení DUM 06 téma: Náležitosti výkresu sestavení ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci Určeno pro třídu 1ODK. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Přesný střih Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f. I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n

Více