Reporting Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.8 Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reporting Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.8 Česky"

Transkript

1 Reporting Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.8 Česky

2 I Copyright 2012 Faunus Analytics LLC. Všechna práva vyhrazena Tento dokument je majetkem společnosti Faunus Analytics. Kopírování, reprodukce a publikace v jakékoliv podobě (včetně pro účely získání komerční výhody) dokumentu jako celku nebo jeho části je bez písemného povolení držitele práv zakázáno. Konzultovat všechny otázky tykající se tohoto dokumentu a informací v něm obsažených lze prostřednictvím využití elektronické pošty nebo telefonních linek (Moskva) nebo (Praha).

3 II Obsah 1. AGREGÁTY Obecné informace Úroveň spolehlivosti indikátorů Výpočet zisku pro indikátory INDIKÁTORY Archiv OBCHODNÍ SIGNÁLY Detailní data Archiv RAITING Grafický rating Tabulkový rating NÁSTROJE O BALÍCÍCH NÁSTROJŮ Veškeré výkaznictví je na webu systému prezentováno pouze pro konzervativní strategii. Podrobnosti viz v dokumentu Faunus Asset Management Services Guide.

4 III 1. AGREGÁTY 1.1 Obecné informace Agregáty v modulu výkaznictví jsou ukazatele charakterizující společné vlastnosti obchodních signálů a indikátorů v minulosti. Současně jsou k dispozici následující ukazatele: relativní změna obchodního účtu v procentech celkový zisk za vykázané období v bodech průměrný zisk za vykázané období v bodech počet orderů za vykázané období

5 IV Nejvíce informativním ukazatelem je ukazatel ZISKOVOST,% - relativní změna obchodního účtu. Tento ukazatel odráží efektivitu prognózování trhu a řízení kapitálu. Pozorování ukazatele v dynamice umožňuje analyzovat dosažitelné úrovně ziskovosti a rizik (poklesu bilance). Nejužitečnější informace jsou obsaženy ve znaku a v dynamice ukazatele. Bodové hodnoty změny obchodní bilance mají podmínečný charakter, jelikož se počítají pro obecný případ 1. Změny obchodního účtu jsou ovlivňovány výsledky obchodování v okamžik uzavření skupiny orderů. Výpočet ukazatele je orientován na celodenní obchodování dle všech systémem podporovaných nástrojů. Při zvolení uživatelem omezené skupiny nástrojů, hodnoty ukazatele v konkrétních bodech obvykle klesají podle modulu, ale důležité informace o trendu změny a o relativních poklesech bilance hodnoty účtu jsou zachovány. Ukazatel relativní změny obchodního účtu se počítá podle vzorce: Kde: BALANCE_BEFORE - Bilance obchodního účtu bezprostředně před otevřením skupiny orderů BALANCE_AFTER - Bilance obchodního účtu okamžitě po uzavření skupiny orderů Cena jednoho bodu určité měny závisí na kotaci báze nástroje. Proto při analýze ukazatelů vyjádřených v bodech je nutné pečlivě určovat skupinu nástrojů pro výpočet (viz níže způsoby filtrace nástrojů). Lze rovněž výpočitávat ukazatele pro každý nástroj zvlášť. Upozorňujeme, že znak ziskovosti a znak zisku v bodech se mohou lišit. Je možné, že suma bodů je záporná, ale ziskovost je kladná. To je spojeno s tím, že zisk v bodech nezahrnuje řízení rozměru kontraktů. Relativně velká ztráta v bodech může nebýt stejně významná pro změnu obchodní bilance, pokud byla rizika správně vyhodnocena a výše kontraktu byla včas snížena. A naopak, relativně nevelký zisk v bodech může významně zvýšit obchodní bilanci, pokud výše kontraktu byla včasně navýšena. 1 V doručovaných Vám obchodních signálech uváděné rozměry kontraktů se počitají s ohledem na individuální strukturu vašeho nastavení. Algoritmy řízení kapitálu podporují personalizaci.

6 Ukazatele se charakterizují vzorcem výpočtu a vykazovaným obdobím. Pro vaše pohodlí jsou všechny agregáty realizovány v několika časových úsecích s různou mírou detalizace. V Modul výkaznictví podporuje následující časové úseky: den týden měsíc rok Časové úseky jsou seskupeny do několika hierarchií. Rok-měsíc-den Rok-čtvrtletí-týden 2 2 Týden se určuje pořadovým číslem, pondělním a nedělním datem.

7 VI Rok-měsíc Celé období - Rok Volbou příslušných záložek a odkazů můžete procházet hierarchii časových úseků. Agregáty mají dvě podoby: sloupcový diagram lineární graf kumulativního součtu Měnit tyto režimy lze pomocí označení funkce Kumulativní součet Při odstranění označení se zobrazují hodnoty pro každý bod časového úseku. Při označení funkce se výkaz zobrazuje kumulativním součtem ve vzestupném časovém pořadí. Sumace ukazatele při zobrazení kumulativním součtem je prováděna od počátku zvoleného období. Například, když je zvolen ukazatel zisk v bodech, měsíční úsek a rok 2010, pak je sumace prováděna od 1 ledna roku 2010, a poslední bod diagramu ukazuje zisky za rok Pokud si přejete vědět dynamiku zisku za jiný rok, je potřeba jednoduše zvolit příslušný rok na hierarchické škále. Pro agregát průměrný zisk není kumulativní součet podporován.

8 VII Hodnotu ukazatele lze určit podle škály v levé části nebo přesunutím kurzoru myši na sloupec (sloupcový) nebo na bod (lineární) diagramu. Níže je uveden příklad agregovaného výkaznictví se zapnutou a s vypnutou funkci Kumulativní součet.

9 VIII Můžete zvolit dle jakých nástrojů lze provádět výpočty. Pro pohodlí je realizováno několik způsobů filtrace. Všechny nástroje jsou seskupeny do balíků. V současné realizaci se používají následující balíky nástrojů. FOREX - Základní balík obsahuje nástroje s nejvyšší likviditou a prognózovatelností. FOREX - Rozšířený balík obsahuje nástroje, které nejsou zapojeny do základního balíku, více rizikové, ale podporované systémem. Drahé kovy - obsahuje Zlato, Stříbro, Platinu a Palladium Ruské akciové indexy- přední indexy ruské burzy RTS-MICEX Světové indexy - Akciové indexy největších světových burz a mezinárodních raitingových agentur Exchange Traded Funds - Akcie, obchodované na burze indexových fondů Akcie USA - akcie nejlikvidnějších emitentů vedouucích burz USA Ruské akcie - "modré lupínky", které jsou obchodovány na Ruské burze RTS- MICEX Kromě volby balíku lze dodatečně upřesňovat obchodní nástroje, a to uvedením báze a měny kotace. Pokud zvolíte jak bázi, tak i měnu kotace, pak v tabulce nastavení se objeví pouze jeden řádek pro uvedený nástroj. Pokud zvolíte pouze bázi / měnu kotace, pak se v tabulce objeví všechny nástroje zapojené do označeného balíku a obsahující bázi / měnu kotace.

10 IX 1.2 Úroveň spolehlivosti indikátorů Pro indikátory existuje doplňující parametr řízení výpočtu ukazatelů úroveň spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti je číslový celočíselný ukazatel, který se mění v rozmezí od 1 do 10. Čim je vyšší, tím vyšší efektivita prognóz dle indikátorů se očekává. Při volbě určité minimální úrovně spolehlivosti se do výpočtu zapojují všechny indikátory s touto nebo s vyšší úrovni spolehlivosti. Například, když je zvolena úroveň spolehlivosti 8, pak se do výpočtů zapojují indikátory s úrovni spolehlivosti 8,9 a Výpočet zisku pro indikátory Pokud výpočet zisku pro obchodní signály nemusí vyvolávat další otázky, výpočet zisku pro indikátory vyžaduje dodatečné vysvětlení. Indikátor se charakterizuje měnovým párem, periodou prognózování a předpovídatelným směrem (tendencí) změny kotace v průběhu období prognózování. Zavedeme následující proměnné: RATE_START kotace obchodního nástroje na začátku období prognózování RATE_END kotace obchodního nástroje na konci období prognózování DIRECTION má hodnotu 1 pokud je prognózován růst kotace, -1 pokud j prognózováno snížení kotací DIGITS množství čísel za čárkou v kotaci obchodního nástroje Zisk dle indikátorů v bodech se vypočítává následovně: ZISK = (RATE_END - RATE_START) * DIRECTION * 10 DIGITS

11 X Jak vidíme vzoreček je jednoduchý, intuitivně pochopitelný a dost dobře odráží efektivitu indikátoru. Při výpočtu relativní změny obchodního účtu se vzorec komplikuje, jelikož indikátory původně neobsahují doporučení na volbu výše kontraktu. Základem je výše kontraktu doporučována pro obchodní signály, která je dále korigována s ohledem na úroveň spolehlivosti indikátorů. Proč vůbec je potřeba počítat zisk dle indikátorů, přece při reálném obchodování zisk ovlivňují stop-levely a jiné možnosti uzavření orderů, které nepočítají s ukončením období prognózování? Zaprvé potřebujeme vyhodnotit efektivitu indikátorů. Zadruhé z důvodu určité relativity hodnocení efektivity indikátorů můžeme hodnotit stabilitu efektivity orderů, které jsou podle těchto indikátorů otevírány. 2. INDIKÁTORY 2.1 Archiv Sekce «Archiv» umožňuje získat detailní data dle všech dříve vytvořených indikátorů. Historie je rozdělena na roky a je uchována v komprimovaných (zip-archiv) textových souborech csv-formátu. Soubor za aktuální rok je aktualizován začátkem každého týdne (doplňují se nová data). Formát csv-souborů je podporován populárními programovými balíky pro práci s tabulkami, například MS Excel. Také csv-formát lze číst pomocí jakéhokoliv textového editoru.

12 XI Detailní data jsou organizována ve formě tabulky a ukazují informace dle každého dříve vytvořeného indikátoru. Je dostupna historie všech indikátorů za uvedený rok. Tabulka detailních dat obsahuje následující sloupečky: symbol obchodní nástroj indikátoru time_start čas začátku období prognózování podle UTC time_start čas ukončení období prognózování indikátorem podle UTC direction prognózovaná tendence vývoje kotací za období prognózování o UP prognózování růstu kotací o DOWN prognózování snížení kotací level úroveň spolehlivosti indikátoru. Čim vyšší je úroveň spolehlivosti, tím efektivnější prognóza se očekává. profit_pips zisk v bodech dle indikátoru. Metoda výpočtu zisku indikátoru je uvedena v sekci Výpočet zisku pro indikátory.

13 XII 3. OBCHODNÍ SIGNÁLY 3.1 Detailní data Detailní data ukazují informace dle obchodních signálů, které jsou spojeny s již uzavřenými obchodními ordery. Historie obchodních signálů je uváděna pouze za aktuální týden. Pro každý obchodní signál, jeho otevření, modifikaci nebo uzavření existuje v tabulce zvláštní pole. Obchodní signály lze filtrovat, a to uvedením balíku nástrojů, uvedením báze, a měny kotace obchodního nástroje. Také tabulka obchodních signálů umožňuje provádět třídění. Stačí k tomu kliknutí na titulek příslušného sloupce. Tabulka obchodních signálů obsahuje následující sloupečky: Číslo orderu unikátní číselný identifikátor obchodního orderu v systému Faunus Čas události čas vytvoření obchodního signálů. Doporučení k otevření, modifikaci nebo uzavření obchodního orderu. Čas v modulu statistiky je vždy uveden podle UTC. Nástroj nástroj obchodního signálu Typ obchodního orderu o LONG dlouhá pozice (nákup nástroje) o SHORT krátká pozice (prodej nástroje)

14 Událost doporučována obchodním signálem operace o OPEN otevření obchodního orderu o MODIFY změna parametrů orderu, například změna stop-levelů XIII o TP uzavření orderu z důvodu dosažení úrovně limitního zisku (take profit) o SL uzavření orderů z důvodu dosažení úrovně limitní ztráty (stop loss) o CLOSE uzavření orderu při kotaci obchodního nástroje uvnitř limitů stop-levelů Zisk v bodech zisk v bodech dle obchodního orderu v okamžik jeho uzavření bez ohledu na brokerskou komisi 3.2 Archiv Sekce «Archiv» umožňuje získat detailní data dle všech dříve vytvořených obchodních signálů. Historie je rozdělena na roky a je uchována v komprimovaných (zip-archiv) textových souborech csv-formátu. Soubor za aktuální rok je aktualizován začátkem každého týdne. Formát csv-souborů je podporován řadou populárních programových balíků pro práci s tabulkami, například MS Excel. Také csv-soubory lze číst pomocí jakéhokoliv textového editoru.

15 XIV Detailní data jsou organizována ve formě tabulky a ukazují informace dle každého dříve vytvořeného obchodního signálů. Je dostupna historie všech obchodních signálů za uvedený rok. Pro každý obchodní signál, jeho otevření, modifikaci nebo uzavření existuje v tabulce zvláštní pole. Tabulka detailních dat obsahuje následující sloupečky: order_n unikátní číselný identifikátor orderu event_time čas otevření, modifikace nebo uzavření orderu. Čas v modulu výkaznictví je uveden podle UTC. symbol obchodní nástroj orderu order_type o o LONG dlouhá pozice (nákup nástroje) SHORT krátká pozice (prodej nástroje) event_type doporučována obchodním signálem operace o o o o o OPEN otevření orderu MODIFY změna parametrů pozice, například změna stop-levelů TP uzavření orderu z důvodu dosažení úrovně limitního zisku (take profit) SL uzavření orderů z důvodu dosažení úrovně limitní ztráty (stop loss) CLOSE uzavření orderu při kotaci obchodního nástroje uvnitř limitů stop-levelů open_price kotace obchodního nástroje current_price kotace obchodního nástroje v okamžik události spojené s orderem (otevření, modifikace nebo uzavření) stop_loss úroveň kotace maximálně přípustného zisku dle orderu take_profit úroveň kotace maximálního zisku dle orderu Zisk v bodech zisk v bodech dle obchodního orderu v okamžik jeho uzavření bez ohledu na brokerskou komisi change_balance relativní změna bilance obchodního účtu v % na okamžik uzavření nebo změny orderu bez ohledu na brokerské komise. Na rozdíl od zisku v bodech tento ukazatel bere v úvahu řízení výše kontraktů. Proto se může stát, že relativně velká ztráta v bodech podle orderu s relativně malým objemem může jen málo ovlivnit obchodní účet. Ale relativně nevelký zisk v bodech podle orderu s relativně velkým objemem může výrazně zvýšit zisk. Jelikož se analyzuje relativní změna bilance účtu v %, pak není důležité, jakou má konkrétní výši (jak při 100$, tak i při $ relativní změna bilance bude stejná).

16 XV 4. RAITING Tato sekce modulu statistiky je určena k poskytnutí pomoci uživatelům při vyhodnocení efektivity obchodování ve smyslu jednotlivých nástrojů. Efektivita obchodování se hodnotí podle zobecněných statistických ukazatelů. Statistika je prezentována ve formě tabulky. 4.1 Grafický rating Grafický raiting je sadou diagramů, znázorňujících dynamiku změny jediného ukazatele zisku v bodech za 30 posledních dnů, a také za 3 a za 12 měsíců. Každý diagram je určen jednotlivému obchodnímu nastroji. Diagramy jsou interaktivní navedením kursoru myší na jakékoliv místo křivky, lze vidět hodnotu tohoto bodu. Diagram lze také zvětšit zmačknutím levého talčitku myší (pro zvětšené obrázky je k dispozici export ve formátu PNG, JPEG, PDF a SVG).

17 XVI 4.2 Tabulkový rating Jsou podporovány následující ukazatele: Ziskovost, % Celkový zisk v bodech na nástroj za období. Brokerské komise a swapy se nepočítají. Průměrný zisk na order s obdobím. Brokerské komise a swapy se při výpočtech nepočítají. Počet otevřených orderů na nástroj za období Popularita, % Ziskovost se určuje jako relativní změna obchodní bilance v důsledku uskutečnění operací spojených s příslušným obchodním nástrojem. Podrobněji je tento ukazatel popsán v sekci Agregáty Obecné informace. Upozorňujeme, že znak ziskovosti a zisku v bodech se mohou lišit. Je možné, že suma bodů je záporná, ale ziskovost je kladná. To je spojeno s tím, že zisk v bodech nezahrnuje řízení rozměru kontraktů. Relativně velká ztráta v bodech může být stejně významná pro změnu obchodní bilance, pokud byla rizika správně vyhodnocena a výše kontraktu byla včas snížena. A naopak, relativně nevelký zisk v bodech může významně zvýšit obchodní bilanci, pokud výše kontraktu byla včasně navýšena. Pro výpočty se používá klouzavé období. Volba délky periody výpočtů se provádí přechodem na příslušnou záložku.

18 XVII Při analýze efektivity nástrojů musí uživatel počítat se svými osobními podmínkami obchodování, a to zejména s brokerskou komisi a s brokerským spreadem. Pro pohodlí analýzy lze sestavu nástrojů filtrovat prostřednictvím zvolení balíku nástrojů, báze a měny kotace obchodního nástroje. Data v tabulce ukazatelů lze třídit. Stačí kliknout na titulek příslušného sloupečku. 5. NÁSTROJE Tato sekce poskytuje uživateli informace o podporovaných nástrojích. Informace jsou prezentovány ve formě tabulky a v grafické podobě. Tabulka podporovaných nástrojů obsahuje následující sloupečky: Označení nástroje Krátký popis nástroje Modelový spread v bodech Pojem modelového spready vyžaduje dodatečné vysvětlení. Každý broker poskytuje vlastní obchodní podmínky včetně politiky určení komisí a spreadů. Jelikož systém vyvinutý v rámci projektu Faunus Asset Management je univerzální, nemůže vyhovovat podmínkám konkrétního brokeru. V opačném případě by uživatele využívající služeb jiných brokerů měli nevýhodu. Místo toho systém určuje modelový spread na základě analýzy historie kotací nástrojů a požadavků na maximální ztráty potenciálního zisku kvůli spreadům. Získané modelové hodnoty se dále používají při optimalizaci různých parametrů obchodních strategií Faunusu. Modelové spready se mohou lišit od podmínek poskytovaných konkrétním brokerem nebo uživatelem. Je nutné s tím počítat pří příhlašení k obchodním signálům.

19 XVIII Máte následující varianty řešení: Přihlašovat se pouze k nástrojům, které svým modelovým spreadem odpovídají (rovnají se nebo jsou menší) spreadům uvalovaným vašim brokerem. Obrátit se na jiného brokera. Jako varianta také otevřít dodatečný obchodní účet u brokera poskytujícího výhodnější podmínky pro část nástrojů. Akceptovat rizika spojená s vyšší hodnotou spreadu uvalovaného vašim brokerem.

20 XIX 6. O BALÍCÍCH NÁSTROJŮ V řádě sekcí modulu výkaznictví je dostupná volba balíku nástrojů. Všechny nástroje jsou seskupeny do balíků. V současné realizaci se používají následující balíky nástrojů. FOREX - Základní balík obsahuje nástroje s nejvyšší likviditou a prognózovatelností. FOREX - Rozšířený balík obsahuje nástroje, které nejsou zapojeny do základního balíku, více rizikové, ale podporované systémem. Drahé kovy - obsahuje Zlato, Stříbro, Platinu a Palladium Ruské akciové indexy- přední indexy ruské burzy RTS-MICEX Světové indexy - Akciové indexy největších světových burz a mezinárodních raitingových agentur Exchange Traded Funds - Akcie, obchodované na burze indexových fondů Akcie USA - akcie nejlikvidnějších emitentů vedouucích burz USA Ruské akcie - "modré lupínky", které jsou obchodovány na Ruské burze RTS- MICEX Rozhodnutí o podpoře obchodního nástroje a o jeho zapojení do určitého balíku je založeno na analýze vlastností a přijímá se pouze specialisty teamu projektu Faunus Asset Management. O změnách struktury a obsahu balíku je sdělováno v sekci zpráv.

Subscription Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 2.4 Česky

Subscription Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 2.4 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Subscription Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 2.4 Česky I Copyright 2012 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti Faunus

Více

Auto Trade API Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.9 Česky

Auto Trade API Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.9 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Auto Trade API Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.9 Česky II Copyright 2011 Faunus Analytics LLC. Všechna práva vyhrazena. Daný dokument

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Investiční strategie na základě scoringu

Investiční strategie na základě scoringu FAR 2-38. Non-confidential Česky Investiční strategie na základě scoringu Andrej Chomič Faunus Analytics Research Překlád z Ruštiny Úvod V první části se popisuje pojem scoringu, uvádějí se příklady použití

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Automatizace obchodování na finančních trzích Jan

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

MetaTrader. Uživatelský manuál. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/61

MetaTrader. Uživatelský manuál. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/61 MetaTrader Uživatelský manuál 1/61 Obsah 1. Získání investiční platformy MetaTrader... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace nového účtu (demo)... 7 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)...

Více

Uživatelská příručka Colosseum, a.s.

Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89 info@colosseum.cz, Celkový přehled Colosseum MetaTrader 4 (Colosseum MT4)

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Technická analýza při obchodování s ropou FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Technická analýza při obchodování s ropou FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technická analýza při obchodování s ropou Vypracovala: Zuzana Větrovská Vedoucí: Ing. Patrice Marek, Ph.D. Plzeň

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU EXCELOVÝ KALKULÁTOR PRO VÝPOČET RPSN říjen 2013 Dr. Gloria

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.

Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7. Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.2009 Obsah 1 Úvodem 3 2 O aplikaci 3 Finanční analýza 3 Finanční

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Projekt zhodnocení vlastního majetku s využitím technické a fundamentální analýzy. Bc. Jakub Zubík

Projekt zhodnocení vlastního majetku s využitím technické a fundamentální analýzy. Bc. Jakub Zubík Projekt zhodnocení vlastního majetku s využitím technické a fundamentální analýzy Bc. Jakub Zubík Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlastního majetku prostřednictvím

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Patria Forex Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Obsah O PATRIA FOREX... - 3 - ÚVOD... - 4 - STAŽENÍ APLIKACE... - 5 - AKTUALIZACE APLIKACE...- 6 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 7 - VKLAD

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Patria Forex Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Obsah O PATRIA FOREX... - 3 - ÚVOD... - 4 - STAŽENÍ APLIKACE... - 5 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 7 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 8 - VKLAD

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Projekt CCI 2003/16/P/PA/005 Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v České

Více

Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech

Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech Část I Strategie pro každý případ Výběr certifikátů ve 3 krocích Vytváření a význam trhu certifikátů Který produkt je vhodný pro který typ investora? Část

Více