Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu"

Transkript

1 Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu Společnost Moto šije autopotahy. Údaje o nákladech za r jsou uvedeny v následujících tabulkách: Variabilní náklady na 1 ks Položka Variabilní nákldy v Kč Přímý materiál 400 Přímé mzdy 300 Ostatní variabilní náklady 150 Celkem 850 Fixní náklady Středisko Fixní náklady v Kč Výroba Prodej Správa Celkem Prodejní cena je v r ,- Kč, plánovaný prodej autopotahů v letošním roce je ks. Úkoly: 1) Vypočítejte marži výkonu a příspěvek k tržbám výrobku. 2) Vypočítejte plánovaný zisk pro letošní rok ) Vypočítejte bod zvratu v naturálním vyjádření (ks) a v hodnotovém vyjádření. 4) Vedení podniku předpokládá v následujícím r prodej ks. Zároveň bude muset zvýšit náklady na reklamu. Jaká je maximální výše nákladů na reklamu, aby podnik dosáhl stejnou rentabilitu tržeb jako v r. 2005? Řešení: ad. 1: Marže výrobku je rozdíl mezi prodejní cenou a variabilními náklady: m = = 400,- Kč/ks Příspěvek k tržbám = marže / cena PT = 400 / = 0,32 Marže na jeden autopotah je ve výši 400,- Kč / ks, příspěvek k tržbám činí 32%.

2 ad.2: Plánovaný zisk r Položka Výpočet Kč Tržby x Variabilní náklady 850 x Celková marže 400 x Fixní náklady Zisk Plánovaný zisk společnosti Moto na rok 2005 je ve výši 2 mil. Kč. ad.3: Jaký minimální objem výroby musí společnost Moto vyrobit? Bod zvratu v naturálním vyjádření Q (BZ) = / ( ) = ks autopotahů Bod zvratu v hodnotovém vyjádření Q (BZ) = / 0,32 = ,- Kč Q (BZ) = x = ,- Kč Bod zvratu tj. minimální počet autopotahů, které musí firma Moto vyrobit, je 20 tis. ks, v hodnotovém vyjádření je to 25 mil. Kč. ad. 4: Jaká je výše nákladů na reklamu při zachování rentability tržeb z r. 2005? Rentabilita tržeb r = 2 mil. / 31,25 mil. = 0,064 tj 6,4% Plánované tržby na r x Celková marže r x Fixní náklady Požadovaný zisk v r x 0, , Kč Maximální náklady na reklamu Maximální náklady na reklamu společnosti Moto mohou být ve výši 1,6 mil. Kč, aby byla zachována rentabilita tržeb z r ve výši 6,4%.

3 Příklad procvičovací: Využití analýzy bodu zvratu Společnost Copycentrum se zabývá prováděním barevných kopií. V současné době má dva kopírovací stroje s fixními náklady ve výši 600 tis. Kč. Cena jedné kopie je 10 Kč a variabilní náklady na 1 kopii jsou 4 Kč. Maximální kapacita je kopií za měsíc. 1) Vypočítejte bod zvratu 2) Současná kapacita často nedostačuje a proto firma uvažuje o pronájmu další kopírky. Tím by se zvýšily fixní náklady o 210 tis. Kč za měsíc a zároveň zvýšila maximální kapacita na kopií za měsíc. Jaká je výše bodu zvratu při rozšíření kapacit? 3) Jakého zisku a rentability tržeb dosáhne Copycentrum při maximálním využití původní i nové výrobní kapacity? 4) Při jakém objemu výkonů by společnost Copycentrum dosáhla zisku 100 tis.kč? 5) Graficky znázorněte. Řešení: ad. 1: Bod zvratu v naturálním vyjádření Q (BZ) = / (10-4) = ks Marže výrobku je rozdíl mezi prodejní cenou a variabilními náklady: m = 10-4 = 6,- Kč / ks Příspěvek k tržbám = marže / cena PT = 6 / 10 = 0,60 Bod zvratu v hodnotovém vyjádření Q (BZ) = / 0,6 = ,- Kč Q (BZ) = x 10 = ,- Kč Bod zvratu tj. minimální počet barevných kopií, které musí společnost Copycentrum vyrobit je 100 tis. ks, v hodnotovém vyjádření je to 1 mil. Kč. ad.2: Q (BZ) = / (10-4) = ks Marže výrobku je rozdíl mezi prodejní cenou a variabilními náklady: m = 10-4 = 6,- Kč / ks Příspěvek k tržbám = marže / cena PT = 6 / 10 = 0,60 Bod zvratu v hodnotovém vyjádření Q (BZ) = / 0,6 = ,- Kč

4 Q (BZ) = x 10 = ,- Kč Při pronájmu další kopírky musí společnost Copycentrum provést minimálně ks barevných kopií, v hodnotovém vyjádření je to 1,35 mil. aby došlo k pokrytí dodatečných fixních nákladů ve výši 210 tis. Kč. ad.3: Plánovaný zisk původní maximální využití kapacity Položka Výpočet Kč Tržby maximální x Variabilní náklady x Celková marže x Fixní náklady Zisk Rentabilita tržeb / ,8% Plánovaný zisk nové maximální využití kapacity Položka Výpočet Kč Tržby maximální x Variabilní náklady x Celková marže x Fixní náklady Zisk Rentabilita tržeb / ,5% Při pronájmu dalšího kopírovacího stroje se zvýší rentabilita tržeb z 13,8% na 18,5% je to tedy velmi výhodné. ad.4: Při jakém objemu výkonů by Copycentrum dosáhlo zisku ve výši100 tis.kč? 1) původní varianta - 2 kopírovací stroje Q (BZ) = (FN + Zisk) / (p - v) Q (BZ) = ( ) / (10-4) = ks 1) nová varianta - 3 kopírovací stroje Q (BZ) = (FN + Zisk) / (p - v) Q (BZ) = ( ) / (10-4) = ks

5 Aby společnost dosáhla zisku ve výši 100 tis. Kč musí ofotit při vytížení 2 strojů minimálně barevných kopií, při vytížení 3 kopírek minimálně ks barených kopií.

6 Příklad procvičovací Bod zvratu Společnost Copycentrum se zabývá prováděním barevných kopií. V současné době má dva kopírovací stroje s fixními náklady ve výši 600 tis. Kč. Cena jedné kopie je 10 Kč a variabilní náklady na 1 kopii jsou 4 Kč. Maximální kapacita je kopií za měsíc. 1) Vypočítejte bod zvratu 2) Současná kapacita často nedostačuje a proto firma uvažuje o pronájmu další kopírky. Tím by se zvýšily fixní náklady o 210 tis. Kč za měsíc a zároveň zvýšila maximální kapacita na kopií za měsíc. Jaká je výše bodu zvratu při rozšíření kapacit? 3) Jakého zisku a rentability tržeb dosáhne Copycentrum při maximálním využití původní i nové výrobní kapacity? 4) Při jakém objemu výkonů by společnost Copycentrum dosáhla zisku 100 tis.kč? 5) Graficky znázorněte. Řešení:

7 Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu více výrobků Firma Nabytex vyrábí pět druhů nábytku: židle, křesla, stoly,skříně. Údaje o nákladech a ceně jsou následující: Počet prodaných výrobků (ks) Celkové variab. náklady (Kč) Výrobek Cena (Kč) Variabilní náklady / ks Celkové tržby (Kč) židle křeslo stůl stolek pohovka Celkem Fixní náklady jsou ,- Kč. Úkoly: 1) Vypočítejte celkovou výši tržeb, při kterých podnik dosáhne bodu zvratu, za předpokladu nezměněné struktury výkonů. 2) Vypočítejte podíl jednotlivých výrobků na celkové výši tržeb při dosažení bodu zvratu. 3) Za předpokladu konstantní struktury výkonů vypočítejte výši tržeb celkem i za jednotlivé výrobky, při kterých podnik dosáhne zisk ve výši ,- Kč. 4) Graficky znázorněte. Řešení: ad.1: Výpočet bodu zvratu při nehomogenních výkonech vychází z variabilních nákladů na 1,- Kč tržeb a z příspěvku k tržbám na stanovenou strukturu výkonů. v = VN / CT v = / = 0,56 Variabilní náklady na 1,- Kč tržeb činí 0,56 Kč a příspěvek k tržbám je 0,44 (1-0,56). Stanovení bodu zvratu: Celkové tržby při dosažení bodu zvratu = FN / 1 - v CT = / 0,44 = ,- Kč. Podnik Nabytex dosáhne bodu zvratu při tržbách ,- Kč.

8 ad.2: Podíl na celkových tržbách v % Tržby při dosažení bodu zvratu Výrobek židle 6, křeslo 42, stůl 4, stolek 6, pohovka 41, Celkem 100, ad.3: Celkové tržby = (FN + Z) / (1- v) CT = ( ) / 0, CT = ,- Kč. Podnik Nabytex dosáhne zisku ve výši 5 mil. Kč při celkových tržbách ve výši tis. Kč.

9 Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu více výrobků Společnost Orion vyrábí 5 druhů čokolád. Údaje o nákladech, ceně a podílu na prodeji jsou uvedeny v následující tabulce: Variabilní Cena (Kč / ks) ( náklady (Kč/ks) Podíl na prodeji Čokoláda c ) ( v ) ( p ) v % Mléčná Oříšková Hořká Bílá Jogurtová Fixní náklady činí Kč. Úkoly: 1) Vypočítejte výši tržeb, při kterých podnik dosáhne bodu zvratu. 2) Vypočítejte výši tržeb, při kterých podnik dosáhne zisk ve výši Kč. Řešení: Řešení vychází ze stanovení průměrné ceny a průměrných variabilních nákladů, které se stanoví jako vážený průměr variabilních nákladů a cen jednotlivých výrobků, kde vahami je poměr či podíl ve struktuře výkonů. průměrné variabilní náklady ( vp ) = v *p / p průměrná cena (cp) = c *p / p Čokoláda var.n. x podíl na prodeji cena x podíl na prodeji Mléčná Oříšková Hořká Bílá Jogurtová Celkem vp = 1605 / 100 = 16,05 Kč cp = 2090 / 100 = 20,9 Kč CT = FN / ( 1 - vp / cp) 0,77 CT = / (1-16,05/20,8) = ,-Kč Podnik dosáhne bodu zvratu při tržbách ,- Kč.

10 ad.:2 CT = ( FN + Z ) / ( 1 - vp / cp) CT =( ) / (1-16,05/20,8) = Kč. Zisku ve výši ,- Kč dosáhne podnik při tržbách ve výši ,- Kč.

11 Příklad procvičovací: Využití analýzy bodu zvratu více výrobků Mlékarna Lakros vyrábí 5 druhů jogurtů Údaje o nákladech, ceně a podílu na prodeji jsou uvedeny v následující tabulce: Variabilní Cena (Kč / ks) ( náklady (Kč/ks) Podíl na prodeji Jogurt c ) ( v ) ( p ) v % Smetanový Oříškový Jahodový 8, Borůvkový 8, Čokoládový Fixní náklady činí Kč. Úkoly: 1) Vypočítejte výši tržeb, při kterých podnik dosáhne bodu zvratu. 2) Vypočítejte výši tržeb, při kterých podnik dosáhne zisk ve výši Kč. Řešení: Řešení vychází ze stanovení průměrné ceny a průměrných variabilních nákladů, které se stanoví jako vážený průměr variabilních nákladů a cen jednotlivých výrobků, kde vahami je poměr či podíl ve struktuře výkonů. průměrné variabilní náklady ( vp ) = v *p / p průměrná cena (cp) = c *p / p Jogurt var.n. x podíl na prodeji cena x podíl na prodeji Smetanový Oříškový Jahodový Borůvkový ,5 Čokoládový Celkem vp = 630 / 100 = 6,30 Kč cp = 913 / 100 = 9,13 Kč 0,31 CT = FN / ( 1 - vp / cp) CT = / (1-6,30 / 9,13) = Podnik dosáhne bodu zvratu při tržbách ve výši Kč.

12 ad.:2 CT = ( FN + Z ) / ( 1 - vp / cp) CT =( ) / (1-6,30 / 9,13) = Kč. Zisku ve výši ,- Kč dosáhne mlékarna Lakros při tržbách ve výši ,- Kč.

13 Příklad procvičovací: Využití analýzy bodu zvratu více výrobků Mlékarna Lakros vyrábí 5 druhů jogurtů Údaje o nákladech, ceně a podílu na prodeji jsou uvedeny v následující tabulce: Variabilní Cena (Kč / ks) ( náklady (Kč/ks) Podíl na prodeji Jogurt c ) ( v ) ( p ) v % Smetanový Oříškový Jahodový 8, Borůvkový 8, Čokoládový Fixní náklady činí Kč. Úkoly: 1) Vypočítejte výši tržeb, při kterých podnik dosáhne bodu zvratu. 2) Vypočítejte výši tržeb, při kterých podnik dosáhne zisk ve výši Kč. Řešení: Jogurt Smetanový Oříškový Jahodový Borůvkový Čokoládový Celkem

14 Příklad procvičovací: Využití analýzy bodu zvratu více výrobků Nákladatelství vydává dva druhy časopisů. Časopis Evropa vychází každý týden v nákladů ks a časopis Svět vychází každých 14 dní v nákladů ks. Údaje o cenách a nákladech jsou uvedeny v následující tabulce: Výkon (časopis) Cena za 1 ks v (Kč) Variabilní náklady na 1 ks (Kč) Svět Evropa Fixní náklady za rok v tis. (Kč) Celkem ) Jaký je maximální zisk, kterého může nakladatelství dosáhnout za 52 týdnů? 2) Vypočtěte bod zvratu při této struktuře, pokud se neprodané výtisky dodají do knihoven Svět za 8 Kč a Evropa za 6 Kč. 1) Maximální roční zisk? Výkon (časopis) Počet ks za rok Tržby roční Variabilní náklady Rozdíl Svět Evropa Fixní náklady Zisk

15

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Příklad ukázkový: Zjiš'tování Hospodářského výsledku na bázi druhového členění nákladů

Příklad ukázkový: Zjiš'tování Hospodářského výsledku na bázi druhového členění nákladů Příklad ukázkový: Zjiš'tování Hospodářského výsledku na bázi druhového Firma SUNSHINE vynaložila v měsíci březnu 2005 celkové prvotní náklady ve druhovém členění ve výši 3 600 000,- Kč. 1 800 000 Kč 600

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč]

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč] Vyhodnocení ů podaných do programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v rámci první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 1. Program ALFA Cílem programu ALFA je podpora

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 8. PREZENTACE DAT Jakými prostředky sdělujeme informace, údaje, účetní a statistické charakteristiky? Používáme tyto prostředky sdělování

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro jednání ekonomických ministrů Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1.

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více