nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R"

Transkript

1 Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH ÚVOD... 7 JAK S KNIHOU PRACOVAT... 7 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES Výroba a výrobní proces, činnosti podniku: Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity I Výroba a výrobní proces, činnosti podniku Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity II Výroba a výrobní proces, činnosti podniku Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity III TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB Trh výrobků a služeb: Vzájemné působení nabídky a poptávky Trh výrobků a služeb: Pružnost poptávky I Trh výrobků a služeb: Pružnost poptávky II OSTATNÍ TRHY Ostatní trhy: Akcie I Ostatní trhy: Akcie II Ostatní trhy: Dluhopisy Ostatní trhy: Přepočty kurzů men DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU Doprovodné jevy tržního mechanismu: Nezaměstnanost Doprovodné jevy tržního mechanismu: Inflace NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY Národohospodářské agregáty: Metody výpočtu HDP BANKY A JEJICH ÚLOHA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Jednoduché a složené úročení I Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Jednoduché a složené úročení II Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Jednoduché a složené úročení III Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Rozvaha obchodní banky I Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Rozvaha obchodní banky II FINANCOVÁNÍ PODNIKU Financování podniku: Výpočet úvěru Financování podniku: Tok peněz (cash-flow) I

3 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení 7.3 Financování podniku: Tok peněz (cash-flow) II PŘÍMÉ DANĚ Přímé daně: Zdanění příjmu fyzických osob Přímé daně: Silniční daň Přímé daně: Daň z nemovitosti NEPŘÍMÉ DANĚ Nepřímé daně: Spotřební daň Nepřímé daně: Výpočet daně z přidané hodnoty Nepřímé daně: Vyčíslení odvodu DPH / stanovení nadměrného odpočtu MAJETEK PODNIKU A JEHO POŘIZOVÁNÍ Majetek podniku a jeho pořizování: Kapitálová struktura podniku Majetek podniku a jeho pořizování: Výpočet vlastního kapitálu podniku (pomocí rozvahy) ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy osobního automobilu Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy stroje Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy hmotného majetku Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy dlouhodobého majetku při technickém zhodnocení Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy dlouhodobého majetku - rovnoměrné i zrychlené ZÁSOBY Zásoby: Výpočty normy zásob I Zásoby: Výpočty normy zásob II Zásoby: Dodávka materiálu a finanční prostředky vázané v zásobách Zásoby: Výpočet počtu obrátek zásob materiálu a doby obratu ČINNOSTI PODNIKU Management podniku: Nezisková sféra - řízení Management podniku: Podnikatelský záměr PERSONÁLNÍ PRÁCE PODNIKU Personální práce podniku: Produktivita práce Personální práce podniku: Výpočet přidané hodnoty a změny počtu pracovníků

4 Obsah 14.3 Personální práce podniku: Přidaná hodnota, změna počtu pracovníků a denní výkonová norma Personální práce podniku: Výpočty v oblasti výkonových norem Personální práce podniku: Výpočet spotřeby pracovního času Personální práce podniku: Fond pracovní doby Personální práce podniku: Plánované počty pracovníků ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Odměňování pracovníků: Výpočet hrubé měsíční mzdy Odměňování pracovníků: Reálná mzda Odměňování pracovníků: Pobídková mzda Odměňování pracovníků: Úkolová mzda Odměňování pracovníků: Měsíční mzda I Odměňování pracovníků: Měsíční mzda II Odměňování pracovníků: Měsíční mzda III VÝROBNÍ NÁKLADY PODNIKU,HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Náklady, výnosy, tržby Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Hospodářský výsledek podniku I Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Hospodářský výsledek podniku II Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Nákladovost a ziskovost výroby Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Rozdělení zisku u komanditní společnosti Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Výpočty v oblasti příjmů podniku Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Určení nákladů podniku KALKULACE Kalkulace: Prostá a stupňovitá kalkulace dělením Kalkulace: Kalkulace dělením s poměrovými čísly Kalkulace: Výpočet nákladů u jednotlivých výrobků Kalkulace: Kalkulace přirážková Kalkulace: Kalkulace ve sdružené výrobě - odečítací metoda Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů I

5 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení 17.7 Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů I Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů III Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů IV Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů V Kalkulace: Hospodářský výsledek a výhodnost výrobků Kalkulace: Výhodnost výrobku Kalkulace: Vlastní náklady výkonu I Kalkulace: Vlastní náklady výkonu II VYUŽITÍ BODU ZVRATU, CENA, OBJEM VÝROBY Využití bodu zvratu, cena: Bod zvratu, stanovení ceny Využití bodu zvratu, cena: Stanovení nákladů a ceny Využití bodu zvratu, cena: Stanovení ceny a výpočet objemu tržeb Využití bodu zvratu, cena: Objem výroby Využití bodu zvratu, cena: Výpočet prodejní ceny pro maloobchodní prodej Využití bodu zvratu, cena: Zajištění prodeje při stanovení přiměřené ceny Využití bodu zvratu, cena: Stanovení ceny výrobku ROZVOJ PODNIKU, SDRUŽOVÁNÍ, SANACE A ZÁNIK PODNIKU Rozvoj podniku, sdružování, sanace a zánik podniku: Zakladatelský rozpočet Rozvoj podniku, sdružování, sanace a zánik podniku: Likvidace podniku INVESTICE Investice: Rozhodování při financování investic - metoda bodu zvratu Investice: Rozhodování při financování investic - metoda porovnání nákladů

6 Jak s knihou pracovat ÚVOD Publikace Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení je praktickou cvičebnicí k učebnicím Ekonomie nejen k maturitě 1. díl Obecná ekonomie a Ekonomie nejen k maturitě 2. díl Ekonomika podniku. Vhodně doplňuje teoretickou výuku obecné ekonomie a zejména pak ekonomiky podniku. Je koncipována tak, že vždy k danému tématu z obou dílů knih Ekonomie nejen k maturitě je vytvořeno alespoň jedno cvičení, zahrnující dle obsáhlosti látky několik příkladů. Každé cvičení je označeno číslem vyjadřujícím jeho obtížnost a odhadem doby potřebné k jeho vypracování. Kniha Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ obsahuje texty zadání a nezbytné doplňující informace sloužící k provedení výpočtů. Má kroužkovou vazbu a je navržena tak, aby vypracování výpočtů a zapsání správných odpovědí mohli studenti provádět přímo do knihy. Kniha Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ŘEŠENÍ obsahuje kromě zadání i vyřešené výpočty a správné odpovědi. JAK S KNIHOU PRACOVAT Sada příkladů je rozdělena do jednotlivých okruhů; vztahuje se k tematickým okruhům obou učebnic Ekonomie nejen k maturitě. V záhlaví stránky je v tabulce uvedeno jednak číselné označení s názvem tématu a jednak název cvičení. V pravé části tabulky pak naleznete pomyslný stupeň obtížnosti a odhadovanou časovou dotaci v minutách, během níž by mělo být cvičení (sada příkladů) vyřešeno. 1.1 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES, ČINNOSTI PODNIKU Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity 4 45 min Číslo cvičení. V rámci daného cvičení je sada 1-4 modelových příkladů. Název cvičení Název kapitoly - tématu cičení Stupeň obtížnosti Časová dotace Stupeň obtížnosti Údaj pomyslné obtížnosti. Stupeň 1 znamená cvičení s nejnižší obtížností, stupeň 5 pak cvičení nejsložitější. Stupeň obtížnosti nemusí být v přímé úměře k délce času potřebného k vypracování cvičení. Údaje o časové dotaci čase k vypracování V hlavičce každého cvičení se nachází údaj o době potřebné k vypracování, jež by měla pro zvládnutí cvičení postačovat. Jedná se o průměrný čas s nadsazením přibližně 5-10 % (zohlednění věku, znalostí a dovedností řešitele). Tento údaj zároveň slouží i jako orientační čas k naplánování výuky. Je velmi pravděpodobné, že řada řešitelů bude schopna cvičení vyřešit za kratší dobu, jiným zadaná doba nemusí stačit. Konečnou časovou dotaci na každý příklad stanovuje zadavatel. FORMA VYPRACOVÁNÍ CVIČENÍ Cvičebnice ZADÁNÍ obsahuje pod textem zadání příkladů volný prostor ten je přichystán pro přímý zápis vzorců, výpočtů a textových odpovědí. 7

7 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES T BZ = FC / (1 VC/T) Q = T / p T BZ tržby bodu zvratu FC fi xní náklady VC variabilní náklady T tržby VK výrobní kapacita V VK využití výrobní kapacity Kalendářní časový fond počet dní v kalendáři za sledované období Nominální časový fond kolik dní se bude v podniku pracovat = počet dní v roce (počet týdnů * 2) Využitelný časový fond doba, po kterou může být zařízení v provozu = (nominální časový fond prostoje) * počet směn * počet hodin každé směny 1.1 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES, ČINNOSTI PODNIKU Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity I min 1. Podnik má 5 stejných výrobních linek. Maximální výkon jedné linky jsou 2 výrobky za jednu hodinu. Roční časový fond při dvousměnném provozu je hodin. Kolik činí výrobní kapacita? Příklad č Výrobní kapacita podniku je ks výrobků za rok. Podnik plánoval výrobu ks výrobků, ve skutečnosti vyrobil a prodal ks výrobků. Vypočítejte: a) plánované využití výrobní kapacity b) skutečné využití výrobní kapacity c) procento splnění plánu 8

8 Výroba a výrobní proces 3. Strojírenský podnik vyrábí jeden druh výrobku. Pro následující rok jsou plánovány tyto ukazatele: Příklad č. 3 Cena výrobku za kus Kč Tržby (při využití 60 % výrobní kapacity) Kč Variabilní náklady za období Kč Fixní náklady za období Kč Vypočítejte: a) objem výroby odpovídající bodu zvratu b) výrobní kapacitu (ks) c) využití výrobní kapacity (%) 9

9 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ NABÍDKY A POPTÁVKY Q = množství P - ceny PRUŽNOST POPTÁVKY cenová pružnost poptávky: E DP = Q2 - Q1 P2 - P1 : (Q2 + Q1)/2 (P2 + P1)/2 Q = množství P - ceny 2.1 TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB Vzájemné působení nabídky a poptávky 2 15 min 1. Poptávka je určena rovnicí P = 25-4Q a nabídka rovnicí P = Q. Určete rovnovážné množství a rovnovážnou cenu. Příklad č Pokud je poptávka určena rovnicí P = 60 5Q a nabídka rovnicí P = Q, jaké bude rovnovážné množství a rovnovážná cena? a) Q = 4, P = 20 b) Q = 0, P = 60 c) Q = 4, P = 40 d) Q = 8, P = 20 Příklad č Poptávku po zboží lze vyjádřit rovnicí Q =1800 4P, nabídku zboží pak popisuje rovnice Q = P. Určete rovnovážné množství tohoto zboží. 14

10 Trh výrobků a služeb TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB Pružnost poptávky I min 1. Jaká bude pružnost poptávky zboží, jestliže se zvýší prodej z 800 ks o 11 % a cena se sníží z Kč o 20 %? 2. Jaká bude cenová elasticita, když se počet prodaných kusů sníží z na a cena se zvýší ze 150 Kč za kus na 240 Kč na kus? Příklad č Obchodní firma se zabývá prodejem hraček. Původní prodejní cena hračky se snížila z 350 Kč na 290 Kč, což způsobilo zvýšení poptávky objem prodeje vzrostl z kusů na kusů hraček. Vypočítejte stupeň cenové elasticity poptávky. Příklad č. 3 15

11 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU NEZAMĚSTNANOST n = (N / L) * 100 n = míra nezaměstnanosti N = počet nezaměstnaných L = počet ekonomicky aktivních obyvatel INFLACE In = [ (CPI n CPI n-1 ) / CPI n-1 ] * 100 index spotřebitelských cen DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU Nezaměstnanost 3 30 min 1. Počet nezaměstnaných dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2007 hodnoty Míra nezaměstnanosti dosáhla v tomto období 8,2 %. Jaký je počet ekonomicky aktivních obyvatel? Příklad č Jaká byla míra nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí roku 2008, když počet ekonomicky aktivních obyvatel byl a počet nezaměstnaných ? Příklad č Ve 2. čtvrtletí roku 2008 byl počet nezaměstnaných , ve 3. čtvrtletí se zvýšil o 2 %. Míra nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí činila 7,8 %. Jaký je počet ekonomicky aktivních obyvatel v tomto období? 22

12 Doprovodné jevy tržního mechanismu 4. Kolik obyvatel bylo v roce 2007 bez zaměstnání, když počet ekonomicky aktivních obyvatel činil a míra nezaměstnanosti v tomto roce byla 7,4 %? Příklad č DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU Inflace 3 15 min 1. Index spotřebitelských cen v roce 2007 byl 105,5. V roce 2008 byl tento průměr 107,7. Vypočítejte míru inflace a napište, o jaký typ inflace se jedná. 2. Index spotřebitelských cen byl v roce 2006 průměrně 97,2 a inflace v roce 2007 činila 2,5 %. Jaký byl index spotřebitelských cen v roce 2007? Příklad č. 2 23

13 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení FINANCOVÁNÍ PODNIKU ÚVĚR anuita = {[i * (1 + i) n ] / [(1 + i) n 1]} * K K velikost úvěru i úrok z úvěru n splatnost úvěru FINANCOVÁNÍ PODNIKU Výpočet úvěru 3 25 min 1. Společnost Morava, a.s. uvažuje o úvěru na pořízení stroje v hodnotě 2 mil. Kč, přičemž úrok z úvěru činí 8 % p.a., splatnost úvěru je 4 roky. Vypočítejte výši anuity a úroky a splátky v každém roce. Rok Počáteční stav úvěru Úrok Splátka Konečný stav úvěru

14 Financování podniku FINANCOVÁNÍ PODNIKU Tok peněz (cash flow) I min 1. Podnikatel zvažuje založení firmy, od ledna 2008 chce provozovat cukrárnu. Podle průzkumu zjistil, že by mohl měsíčně dosahovat průměrně Kč tržeb. Očekává vysoký zájem zákazníků hlavně v červenci, srpnu a prosinci předpokládá tržby vyšší asi o 40 %, naopak v lednu a únoru předpokládá pokles tržeb o Kč. Podnikatel má vlastní peněžní kapitál Kč vložený do podnikání v lednu. Vypočítal předpokládané výdaje během roku: - nákup zboží každý měsíc (cukrovinky, limonády, zmrzlina) v ceně asi Kč; na počátek podnikání si musí v lednu nakoupit více zásob za Kč; v červnu plánuje udělat větší zásoby občerstvení za Kč - režie elektřina a nájem měsíčně Kč (záloha splatná k 10. dni každého měsíce od počátku podnikání) - drobné vybavení cukrárny na počátku podnikání v lednu Kč, dále v červnu nákup nového vybavení stoly, chladicí boxy za Kč - leasing na auto akontace v lednu Kč, dále bude splácet Kč měsíčně - od června bude zaměstnávat 1 pracovníka s hrubou mzdou Kč měsíčně, k tomu za něj musí počítat s odvody na sociální a zdravotní pojištění (35 % z HM) - sociální a zdrav. poj. za podnikatele měsíční záloha Kč (splatná do 8. dne v měsíci od počátku podnikání) - každý měsíc od počátku podnikání si bude brát peníze na osobní spotřebu Kč Úkoly: 1. Sestavte cash-flow a určete, kolik bude činit hotovost na konci roku. 2. Bude si muset vzít během roku půjčku, aby mohl pokrýt uvedené výdaje? Pokud ano, navrhněte kdy a kolik. Můžete také navrhnout nějaký jiný způsob řešení dočasného nedostatku peněz. 3. Bude si moci v listopadu dovolit rozšíření provozovny za 100 tis. Kč? Položka Celkem P a V + tržby Vl. zdroje - zboží Režie Mzda SZP zaměst. SZP podnik. Vybavení Os. spotřeba Leasing CF ACF

15 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Zc zůstatková cena (Vc oprávky) Zvc zvýšená zůstatková cena (v důsledku technického zhodnocení) N počet let, po která byl již majetek odpisován, Vc vstupní (pořizovací) cena Kz koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu, Ko koefi cient v prvním roce odpisování, Kr koeficient pro následující roky odpisování 1. Přehled vzorců pro výpočet daňového odpisu - zrychlené odpisování: Zdaňovací období HM bez technického zhodnocení HM zvýšený o technické zhodnocení 1. rok Vc / Ko 2 * Zvc / Kz Každý další rok 2 * Zc / (Kr N) 2 * Zvc / (Kz N) 2. Vzorec pro výpočet daňového odpisu - rovnoměrné odpisování: (Vc * Ko) / Maximální roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování ( 31): Odpisová skupina Sazba v prvním roce odpisování Ko 4. Koeficienty pro zrychlené odpisování ( 32): Sazba pro další roky odpisování Kr Sazba pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Odpisová skupina Sazba v prvním roce odpisování Ko V dalších letech odpisování Kr Sazba pro zvýšenou zůstatkovou cenu ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy osobního automobilu 4 20 min 1. Podnikatel vlastní automobil - využívá jej pro svoji podnikatelskou činnost. Cena automobilu je Kč. Vypočítejte rovnoměrný odpis tohoto majetku (odpisová skupina 2) Rok Výpočet rovnoměrného odpisu Celkem Rovnoměrný odpis 40

16 Odpisy dlouhodobého majetku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy stroje 4 25 min 1. Akciová společnost nakoupila stroj v hodnotě Kč. Vypočítejte zrychlený odpis tohoto majetku (odpisová skupina 2) Rok Výpočet zrychleného odpisu Celkem Zrychlený odpis Zůstatková cena Pomocné výpočty a údaje: ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy hmotného majetku 4 25 min 1. V podniku byl pořízen hmotný majetek v hodnotě Kč. Vypočítejte zrychlený a rovnoměrný odpis, přičemž majetek je zařazen do 1. odpisové skupiny. Zrychlený odpis: Rok Výpočet zrychleného odpisu Celkem Zrychlený odpis Zůstatková cena Rovnoměrný odpis: Rok Výpočet rovnoměrného odpisu Celkem Rovnoměrný odpis Pomocné výpočty a údaje: 41

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení Řešení Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH ÚVOD... 7 JAK S KNIHOU PRACOVAT... 7

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW Provozní páka je změna zisku v souvislosti se změnou objemu výroby (tržeb) při různých proporcích mezi fixními a variabilními náklady - automatizace a robotizace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Semestrální projekt z předmětu X36PMA

Semestrální projekt z předmětu X36PMA Semestrální projekt z předmětu X36PMA Autoři: Radim Roška (2/41), Jan Skalický (2/41) 6.12.2005 Projekt X16PMA, Roška, Skalický 1/6 1. část (Varianta A) Zakladatelský rozpočet společnosti Trpajzlik s.r.o.

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu Osnova učiva Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příklad 25/1 Zjistěte pomocí metody dvou bodů výši variabilních nákladů na jednu dodávku a výši čtvrtletních fixních nákladů útvaru Zásobování.

Příklad 25/1 Zjistěte pomocí metody dvou bodů výši variabilních nákladů na jednu dodávku a výši čtvrtletních fixních nákladů útvaru Zásobování. Příklad 25/1 Část nákladů útvaru Zásobování je fixní a část je závislá na počtu dodávek. Celkové náklady a počet dodávek v uplynulých dvou čtvrtletích byly následující: Období Počet dodáveknáklady celkem

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Výrobní kapacita. 100 [%] = 242 000 zákazníků. VK 1 = 242 000 1,1 [navýšení pracovní doby o 10%] = 266 200 zákazníků

Výrobní kapacita. 100 [%] = 242 000 zákazníků. VK 1 = 242 000 1,1 [navýšení pracovní doby o 10%] = 266 200 zákazníků Adam Luňáček 2008 Výrobní kapacita př.: Hypermarket TESCO má měsíčně 193 600 zákazníků, což činí 80% kapacity pokladen. Vedení se rozhodlo zvýšit využití kapacity z 80% na 90% a prodloužit pracovní dobu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více