Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky"

Transkript

1 Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček, Healthreform.cz poradce ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění

2 Rok 2006 Vynaložili jsme více peněz a dostali méně zdravotních služeb : podstatně vzrostla cena Dostupnost zdravotních služeb se snížila Systém nezareagoval zvýšením alokační efektivity V některých případech došlo k prokazatelnému zhoršení služeb pro významné skupiny pacientů

3 Rok 2006 růst ceny zdravotních služeb veřejného zdravotního pojištění 5,5 růst tržních cen služeb v ČR 3,0 3,5 3,1 3,3 1,0 2,0 1,5 1,6 2,3 1, ,4

4 Rok 2006 KDO VYHRÁL: - Neefektivní poskytovatelé zdravotních služeb - (Zdravotní pojišťovny) KDO PROHRÁL: - PACIENTI (konzumenti) (!) - Efektivní poskytovatelé zdravotních služeb ALE: KTEŘÍ?!

5 (ZDALEKA NE JEN ) ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ JE NEEFEKTIVNÍ Občané dostávají za své peníze v souhrnu podstatně méně, než je možné (platí příliš mnoho za to, co dostávají) NEDOSTATEČNĚ FINANCOVANÉ Občané poptávají více zdravotních služeb, než je zdravotnictví schopno poskytnout NEPRUŽNÉ, NEBEZPEČNÉ, NESPRAVEDLIVÉ Občané se nemohou spolehnout, že vůbec dostanou zdravotní služby, které potřebují Občané se mohou naopak spolehnout, že dostanou zdravotní služby, které nepotřebují Kvalita služeb není garantována, rozdíly jsou enormní Čím nemocnější člověk je, tím má horší postavení

6 Existují jen tři problémy: Jakou hodnotu za peníze mají zdravotní služby: problém alokační efektivity Jak zajistit všeobecnou dostupnost zdravotních služeb: problém dostupnosti ( solidarity ) Jak zajistit, aby zdravotní služby uspokojovaly měnící se poptávku: problém flexibility

7 Jsou rostoucí náklady na zdravotní péči problém? (USA) Řízená péče a Solidní růst HDP 20% 9% 13%

8 Existuje finanční krize zdravotnictví? 20% Podíl zdravotnictví na HDP v USA: 16% Existuje jen krize veřejných rozpočtů

9 Poučení: Nárůst podílu soukromých zdrojů je nevyhnutelný Poptávka po zdravotních službách Růst veřejných rozpočtů

10 John C. Goodman: Zdravotní služby mohou být zadarmo nebo snadno dostupné. Nikoli obojí současně.

11 Existují jen dvě příčiny problémů: Platba (ekonomicky impotentní ) třetí stranou Asymetrie informací NEBO střet zájmů = důsledek platby třetí stranou

12 John C. Goodman: Existuje jen jedna příčina problémů: Způsob, jakým platíme za zdravotní služby: - kdo platí - za co platí

13 Existují jen dva důsledky: Ekonomickou rovnováhu nezajišťuje cena, ale NEUSPOKOJENÁ POPTÁVKA - fronty = čekací seznamy - nedostatková = korupční ekonomika - naprosto netransparentní ceny Nejsme z principu schopni posoudit HODNOTU zdravotních služeb - příliš často dostáváme služby neznámé kvality - s (jinde) neakceptovatelným podílem zmetků - neuspokojivě řešící naše potřeby (management chronických stavů!)

14 Objednací doba šest měsíců a více u plánovaných přijetí k operaci Source: 2003 Commonwealth Fund International Health Policy Survey; Commonwealth Fund/Harvard/Harris Interactive 100% 75% Celmi často Často 50% 25% 0% Australie Kanada Holandsko UK US

15 ROZDÍL V NÁKLADECH: Celkové náklady na jednoho pojištěnce MEDICARE (1996) (standardizované podle věku, chronického zdr. stavu a cen!) 9 033USD 4 148USD Rochester,MN Zdroj: Dartmouth Atlas of health Care, 1999 McAllen, TX Reforma zdravotnictví-forum.cz

16 VYBRANÉ PŘÍČINY SMRTI, USA, Rozsah nejistoty (!) Chyby v léčbě Autonehody Rakovina prsu AIDS Institute of Medicine, To Err is Human: Building a Safer Health system, November 1999 Reforma zdravotnictví-forum.cz

17 Velké rozdíly ve výsledku: Průměrná pravděpodobnost přežití žen do 60 let s druhým stadiem rakoviny prsu podle TYPU pracoviště (rozdělení podle počtu provedených operací) Pracoviště typu I Pracoviště typu II Pracoviště typu III Zdroj: Masarykův onkologický ústav

18 Shrnutí: Díky špatnému způsobu financování a tomu odpovídajícím rolím institucí a regulacím : Ekonomickou rovnováhu nezajišťuje cena, ale NEUSPOKOJENÁ POPTÁVKA Nejsme z principu schopni posoudit HODNOTU zdravotních služeb

19 Moderní řešení SHRNUTÍ Překonané řešení Jednotlivec se významně podílí na nakupování zdravotních služeb je sponzorován z veřejných zdrojů podle principů kompenzace struktury rizika jak na trhu zdravotního pojištění, tak na trhu zdravotních služeb Mezi poskytovateli zdravotního pojištění i mezi poskytovateli zdravotních služeb existuje cenová konkurence. Efektivita roste Sektor roste DŮSLEDKY Veřejné zdroje jsou cíleně použity k ochraně slabých a potřebných Jednotlivci jsou přidělovány zdravotní služby v systému financovaném z veřejných zdrojů v rozporu s principy trhu a jeho skutečnými potřebami Neuspokojené potřeby jednotlivec řeší na volném trhu bez podpory veřejných zdrojů Oba systémy jsou striktně odděleny DŮSLEDKY Principiální překážky pro růst efektivity Sektor stagnuje Veřejné zdroje jsou kořistí silných

20 DOPADY POKRAČUJÍCÍHO ODKLÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH REFOREM Nedostatek financí a nízká efektivita ve veřejném sektoru povede k dalšímu snížení dostupnosti a kvality služeb poskytovaných v rámci veřejného zdravotního pojištění Ekonomicky silnější skupiny obyvatelstva budou hledat alternativu na černém trhu a v soukromém pojištění a poskytování zdravotní péče. Dobré služby tak budou nedostupné pro chudé a vážně nemocné Důsledky: Rostoucí nerovnosti v přístupu k zdravotní péči Dvojí systém, zbytečně složitý a nákladný Veřejný systém uzavřený působení trhu, neefektivní a korupční Zdravotnictví jako obor předurčený k růstu bude dále živořit

21 Neexistují jednoduchá řešení: Efektivita: dobře regulovaný trh Dostupnost: sponzorování konzumentů z veřejných zdrojů - INDIVIDUALIZACE Flexibilita: decentralizace

22 Řešení leží ve třech rovinách: Reforma postojů Reforma institucí Reforma financování

23 Reforma postojů aneb finanční nástroje na krytí zdravotních potřeb z pohledu jednotlivce: Peněženka Spoření Cca 30-35% nákladů Úvěr Pojištění a/nebo předplatné

24 REFORMA INSTITUCÍ Zdravotní pojišťovny Subjekty v tržním prostředí: Umožnit nakupování zdravotní péče na trhu Zavést motivaci k racionálnímu chování a plnou zodpovědnost za výsledky hospodaření Podpořit konkurenci v kvalitě a ceně služeb Poskytovatelé zdravotní péče Subjekty v tržním prostředí: Zrovnoprávnit postavení jednotlivých poskytovatelů Zavést motivaci k racionálnímu chování a plnou zodpovědnost za výsledky hospodaření Podpořit konkurenci vedoucí k růstu kvalitních a efektivních poskytovatelů Stát Regulace trhů a podpora občanů: Posílit výkon legislativní a regulační role Podporovat občana v systému: Zajistit urgentní přednemocniční péči a veřejnou ochranu zdraví Konkurence ve zdravotním pojištění a poskytování zdravotních služeb povede k významnému zvýšení efektivity

25 REFORMA FINANCOVÁNÍ Individualizace části veřejných zdrojů Použít veřejné zdroje k přímé finanční podpoře jednotlivců (většina veřejných zdrojů zůstává určena k sponzorování zdravotního pojištění). Postupné zvýšení přívodu soukromých zdrojů Umožnit legální sdružování veřejných a soukromých zdrojů na úrovni zdravotního pojištění i zdravotních služeb ( koncept osobního zdravotního účtu) Umožnění volby občanům Umožnit občanům volbu rozsahu a podmínek zdravotního pojištění Podporovat jejich volbu ve prospěch zdravotního spoření Tato opatření dokáží vytvořit systém schopný reagovat na stárnutí obyvatelstva, nové medicínské postupy i vzrůstající požadavky občanů

26 AKTUÁLNÍ STAV FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZDROJE SOUKROMÉ ZDROJE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

27 REFORMA FINANCOVÁNÍ : cílový stav Individualizace veřejných zdrojů Umožnění volby VEŘEJNÉ ZDROJE SOUKROMÉ ZDROJE Růst soukromých zdrojů Účet zdravotního spoření ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

28 IMPLEMENTACE REFORMY : STAKEHOLDEŘI REFORMY Pacienti / konzumenti NEMAJÍ HLAS Pokud mají hlas, jsou proti NOVÉ zdravotní pojišťovny JEŠTÉ NEEXISTUJÍ a již jsou diskreditováni ( ziskový princip ) Efektivní poskytovatelé NEVÍ SE, KTEŘÍ TO JSOU MEDIÁLNÍ OBRAZ: REFORMU NIKDO NECHCE

29 IMPLEMENTACE REFORMY : BUDOVÁNÍ PODPORY motto: kdo se chce líbit všem, nezíská nikoho 1. Posílení vymahatelnosti nároků občanů (nebezpečný) KLÍČ K REFORMĚ 2. Odkrytí problému neuspokojené poptávky Znesnadnění obvyklého řešení problému, tj. na úkor konzumentů. Důsledkem: - (opět) finanční problémy systému - posílení pozice poskytovatelů - zlepšení vztahu lékař - pacient 3. Poptávka po řešení Příležitost pro efektivní poskytovatele a nové pojišťovny: Konflikt, nikoli konsensus

30 POSÍLENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKU ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉHO ZRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. Definice nároku - Konkrétní definice rozsahu založená na dobré typologii zdravotních služeb: - časová naléhavost - cíl (předpokládaný výstup) - forma - druh (odbornost) - Obecná definice standardu : Nárok na zdravotní služby s prokázanou účinností, přiměřené zdravotnímu stavu a cíli a v případě variant nejméně ekonomicky náročné - Přesná definice podmínek (specifické pro jednotlivé produkty zdravotní plány): - Prostřednictvím smluvní sítě (s výjimkami) - Možnost ZP posoudit oprávněnost předem (preautorizace gate keeping)

31 POSÍLENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKU ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉHO ZRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2. Definice standardů dostupnosti - Vymezení oblasti působnosti zdravotního plánu: minimální velikost daná počtem obyvatel ( ) minimální katastrální jednotka - Standardy geografické dostupnosti pro definované skupiny zdravotních služeb založené na typologii - vzdálenost (nebo) dojezdová doba - Standardy efektivní dostupnosti pro definované skupiny zdravotních služeb založené na typologii - Neodkladné zdravotní služby fyzická síť - Akutní plánované služby závazná časová lhůta - Plánované služby standardy maximálních objednacích dob

32 POSÍLENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKU ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉHO ZRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. Administrace nároku - Transparentní objednací seznamy - povinnost poskytovatele - u regulátorem stanovených zdravotních služeb - v případě, že objednací doba daného poskytovatele překročí definovanou mez - závazná metodika - dohled zdravotních pojišťoven - Agenda žádostí evidence uspokojování nároku - Povinnost zdravotní pojišťovny - Závazná metodika a typologie - Nárok na referenční číslo případu - Agenda stížností - dtto

33 POSÍLENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKU ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉHO ZRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 3. Dohled Povolování zdravotních plánů Úřadem pro dohled : - kvalifikace tzv. zdravotních plánů řízené péče - standardy minimální dostupnosti Dohled nad zdravotními pojišťovnami - Reporting zdravotních pojišťoven vůči Úřadu pro dohled - Kontroly dokumentace agend Úřadem na místě - Sankce, kompenzace klientům Dohled nad poskytovateli zdravotních služeb: - Sankce za zamlčování možností léčby - Sankce za chyby a manipulace při vedení transparentních objednacích seznamů

34 POSÍLENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKU ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉHO ZRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Posílení práv pojištěnců: 4. Plány řízené péče - právo na second opinion u nesmluvního poskytovatele - právo na informaci o objednacích dobách v síti Plánu Posílení dohledu : - Reporting objednacích dob v síti Plánu - Reporting second opinion - Podrobnější reporting agend dároků a stížností

35 POSÍLENÍ VYMAHATELNOSTI NÁROKU ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉHO ZRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VÝZNAMNĚ VYŠŠÍ NÁROKY NA KVALITU DOKUMENTACE A DAT KULTIVACE INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY SYSTÉMU JE NUTNOU PODMÍNKOU ÚSPĚCHU REFORMY

36 Díky za pozornost

Úsporná (ekonomická) etika reformy Tomáše Julínka

Úsporná (ekonomická) etika reformy Tomáše Julínka Reforma financování a poskytování zdravotních služeb: Proč trh? Kde stát? Aneb Úsporná (ekonomická) etika reformy Tomáše Julínka Tomáš Macháček, Konference PULS, Praha, 16.9.2008 Health Reform.cz Moderní

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak

Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček konference o holandském modelu zdravotního pojištění březen 2011

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Obsah Souhrn... 3 Účel a cíle studie... 4 Zdravotnictví ve vyspělých státech... 4 Způsoby financování zdravotnictví... 5 Vztahy

Více

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2011

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2011 BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2011 www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek třetího ročníku speciálního celostátního

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie Ústřední knihovna FSS MU Brno Ollllllllllllllllllllllllllllllllll! í4«m 4240737596 ' MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Politika ČSSD ve zdravotnictví Bakalářská

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Alternativy pro české zdravotnictví: Institucionální rámec systému veřejného zdravotního pojištění

Alternativy pro české zdravotnictví: Institucionální rámec systému veřejného zdravotního pojištění Alternativy pro české zdravotnictví: Institucionální rámec systému veřejného zdravotního pojištění Zpracováno na základě podkladu Ing. Vratislava Matyse, JUDr. Karla Hlaváčka (Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění

Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Ondřej Dostál JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health, s r.o. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Úvod

Více

Reforma sociálního systému

Reforma sociálního systému Reforma sociálního systému Kateřina Havlíčková Spolupracovali: Josef Lukášek, Pavel Kohout OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Současný stav a možná východiska... 3 1.2. Administrativní náročnost... 7 1.3. Fiskální

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více