Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak"

Transkript

1 Transformace veřejného zdravotního pojištění v ČR směrem k holandskému modelu : proč a jak Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček konference o holandském modelu zdravotního pojištění březen 2011

2 Agenda Základní rysy holandské reformy z r Proč je holandský model prototypem ideálního zdravotního systému? Proč české zdravotnictví potřebuje holandskou reformu? V čem tato reforma spočívá Jak ji provést posloupnost kroků 2

3 Dlouhá cesta ke změně 20 let 1987 Deckerova komise: Vůle ke změně 1. nezdařený pokus o reformu: začátek 90.let : malé reformy 1990 : Zavedení nominálního pojistného jako druhé složky pojistného 1992: Zrušení povinnosti pojišťoven kontrahovat nezávislé praktiky 1996: Svobodná volba pojišťovny 2000 Otázka poptávky : vybudování sofistikovaného systému přerozdělení Kontinuální politická debata 2006 Radikální reforma systému 3

4 Zásadní reforma v r Co se změnilo oproti 1990? Politická podpora Slučování a propojování veřejných a soukromých pojišťoven do koncernů Rozsáhlá veřejná diskuse, její transparentnost r. 2000, materiál Otázka poptávky (A question of demand) Důvody pro reformu: Nerovnost mezi občani s různými příjmy Neefektivnost, malá inovativnost Prodlužování čekacích dob Nespokojenost: spolurozhodovat o péči, diskontinuita péče, strukturální nerovnosti 4

5 Základní rysy holandské reformy z r Jeden univerzální systém povinného zdravotního pojištění postavený na tržních principech (koncept řízené konkurence) Soukromoprávní operátoři veřejného zdravotního pojištění (legislativní zakotvení v právu EU), soukromoprávní vztah s pojištěncem (marginální) prostor pro dodatečné zdravotní pojištění 5

6 Před reformou a po reformě Financování Před reformou (do 2006) Po reformě 4. Spoluúčast a přímé platby 3. Doplňková péče/ pojištění 2. Léčebná péče (pojistitelná) 1. Dlouhodobá péče - zejména léky a vyloučená péče - cca 9-10% -Soukromé připojištění (13%, 2005) -pojistné dle rizika, méně regulované - Zdravotní pojištění - povinné do < 29,493 ročního příjmu - 2/3 populace - pojistné: 85% dle příjmu, 15% fixní nominální pojistné - Zaměstnanci: 1,25%, zaměstnavatelé: 6,75% - Dle pojišťovny -Povinné a dobrovolné odpočitatelné, - spoluúčast - cca 9-10% - Dobrovolné vystoupení / opt out při ročním příjmu > 29,493 - Soukromé pojištění (dobrovolné) - 1/3 populace - pojistné dle rizika - Cenová regulace - Zákon o výjimečných zdravotních výdajích (Exceptional Medical Expenses Act ) -povinné: 13,45% zdanitelného příjmu, po max. - 41% celkových výdajů na zdravotnictví (2008) Dobrovolné připojištění (4%, 2007) Povinné zdravotní pojištění (59%, 2009) - Z.o výjimeč. zdrav. výdajích (27%) - povinné: 12,55% zdanitelného příjmu 6

7 Agenda Základní rysy holandské reformy z r Proč je holandský model prototypem ideálního zdravotního systému? Proč české zdravotnictví potřebuje holandskou reformu? V čem tato reforma spočívá Jak ji provést posloupnost kroků 7

8 Holandský systém zdravotního pojištění jako prototyp ideálního systému Konceptuální základ: koncept řízené konkurence (A. C. Enthoven, 1978 a dále) Jeden univerzální risk pool Trh konkurujících si produktů zdravotního pojištění (zdravotních plánů) Stát jako veřejný sponzor zdravotního pojištění Rizikově oceněné příspěvky z veřejného fondu zdravotního pojištění sofistikovaný systém kompenzace struktury rizika Nominální pojistné jako nástroj cenové konkurence (!) Standardizace produktů zdravotního pojištění Nákupní aliance soustřeďující poptávku po zdravotním pojištění Viz Alain C.Enthoven, Market forces and Efficient health care systems, Health Affairs, 23, no. 2 (2004):

9 Holandský systém zdravotního pojištění jako prototyp ideálního systému Prvním návrhem aplikace managed competition v oblasti veřejného zdravotního pojištění byl reformní plán vypracovaný Dekkerovou komisí v Holandsku (Willingness to change, 1987) První důslednou implementací NA NÁRODNÍ ÚROVNI je holandská reforma zdravotního pojištění (2006) 9 9

10 NOMINÁLNÍ ( JMENOVITÉ ) POJISTNÉ V konceptu managed competition Alaina C. Enthovena je DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ zajištěna financováním pojištění ze dvou zdrojů: sponzor zdravotního pojištění (v našem případě veřejný fond plněný odvody na veřejné zdravotní pojištění) + spotřebitel (pojištěnec) platící nominální pojistné, které vyjadřuje cenovou preferenci pojištěnce ( a podíl pojištěnce na nákladech pojištění) Koncept managed competition řeší dostupnost a efektivní nakupování zdravotního pojištění Je dodnes nepřekonaným konceptem financování a organizace trhu zdravotního pojištění

11 NOMINÁLNÍ POJISTNÉ V HOLANDSKÉM SYSTÉMU Stanovené komunitní sazbou stejná výše pro každého v rámci daného produktu (zdravotního plánu) bez ohledu na riziko Tvoří vysoký podíl na pojistném (téměř 50%) Rodiče za nezaopatřené děti nominální pojistné neplatí Celkové pojistné (!) je individuálně rizikově oceněno (rizikově oceněný veřejný příspěvek za pojištěnce s nízkým rizikem může být i záporný!) Sleva pro skupinové pojistky je možná Doplněno sociálními kompenzacemi v závislosti na příjmu (přes 60% populace) 11 11

12 FINANČNÍ TOKY V HOLANDSKÉM SYSTÉMU Fond na kompenzaci nákladů vysokých rizik 1. Odvody z příjmů (95%) 2. Příspěvek z obecných daní (5%) Risk-adjustment Rizikově oceněný veřejný příspěvek Nominální pojistné POJISTNÉ Ex post kompenzace nákladů vysokých rizik Příjem zdravotní pojišťovny 12

13 Nominální pojistné bázické bazické individuálne individuální kolektívne skupinové Max. 10% sleva % pojištěnců Zdroj: 13

14 Povinné a volitelné odečitatelné (deductible) Povinné odečitatelné (deductible) (od r.2009): 155 eur v r Vyloučena primární péče a péče v těhotenství Chronicky nemocní mohou dostat kompenzaci od státu 47 eur (2008) Vybírají zdravotní pojištovny (!) Nesmí být pokryto připojištěním Od r vyloučení péče čerpané v síti preferovaných poskytovatelů Volitelné odečitatelné (deductible) ( eur) Výměnou za nižší sazbu nominálního pojistného ( eur) 14

15 Konkurence zdravotních plánů Standardizace produktu: rozsah (standard benefit package) standardy dostupnosti standardy kvality zdravotní péče (?) Prostor pro konkurenci: Typ zdravotního plánu in kind (> 40%), in cash - pokladenský systém (20%) nebo mix zdravotní plány řízené péče (PPO) Volitelná spoluúčast (odpočitatelné) Cena (nominální pojistné) Sdružené produkty připojištění 15

16 Koncentrace trhu zdravotního pojištění dle regionů ( ) 0,5 oligopol 0,18-,5 koncentrovaný trh 0-0,18 mírně koncentrovaný trh 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, CELKEM Zdroj: Zorgthermometer-2010-Verzekerden-in-beweging 16

17 Holandský systém zdravotního pojištění je unikátní Povinné zdravotní pojištění, avšak nikoli úplně všeobecné (1,5% nepojištěných) opt-out klausule z důvodů svědomí neplatiči nominálního pojistného Vztah mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou je soukromoprávní (kontrakt) Legální status zdravotních pojišťoven je soukromoprávní (3. direktiva EU o neživotním pojištění) Zdravotní pojišťovny mohou rozdělovat zisk akcionářům, většina jsou ale mutuality (not-for profit) Produkt je standardizován Veřejný příspěvek na zdravotní pojištění a sociální kompenzace nominálního pojistného Vysoce sofistikovaný systém kompenzace struktury rizika vysoká míra přerozdělení (týká se i nominálního pojistného!) ex-post kompenzace vysokých výdajů 17 17

18 Holandský systém zdravotního pojištění splňuje téměř všechna kritéria ideálního zdravotního systému Distribuce nákladů v populaci (solidarita): jeden všeobecný risk pool, redistribuce nákladů prostřednictvím daňového systému (sponzorování zdravotního pojištění z veřejných zdrojů) Zdroje : mix veřejných zdrojů a soukromých zdrojů (již téměř výhradně) na úrovni zdravotního pojištění bez institucionálního oddělení (!) Financování zdravotních služeb: Jeden univerzální TRŽNÍ systém všeobecně dostupného zdravotního pojištění Postupný rychlý útlum dotací poskytovatelů z veřejných zdrojů Otevření možnosti pro plány s vysokou spoluúčastí Poskytování zdravotních služeb: postupná deregulace a nakupování zdravotních služeb na trhu 18 18

19 .. a je hodnocen jako nejlepší (EHCI 2008, 2009) 19

20 Agenda Základní rysy holandské reformy z r Proč je holandský model prototypem ideálního zdravotního systému? Proč české zdravotnictví potřebuje holandskou reformu? V čem tato reforma spočívá Jak ji provést posloupnost kroků 20

21 Proč české zdravotnictví potřebuje holandskou reformu? protože zdravotnictví všech vyspělých zemí potřebují holandskou reformu 21 21

22 Zdravotní systémy všech vyspělých zemí potřebují provést holandskou reformu Pokud chtějí systém, který Dokáže nabídnout lepší hodnotu za vynaložené peníze neplýtvat zajistit vyšší bezpečnost zajistit lepší výsledky Vytvoří pro uživatele ekonomický rámec, který: vede k preferenci udržování zdraví před čerpáním zdravotních služeb eliminuje nebo alespoň omezí morální hazard při čerpání zdravotních služeb (důsledek platby třetí stranou) Respektuje hodnoty a preference zákazníků (nebo vůbec akceptuje roli pacienta jako zákazníka) Je schopen reagovat na změnu hodnot a preferencí!! Přitom všem nezruinuje veřejné rozpočty a neomezí dostupnost zdravotních služeb 22 22

23 Klíč je v inovacích Úspěšně zvládnout uvedené výzvy dokáže jen systém, který je schopen se spontánně měnit který je schopen generovat inovace Kritickým místem, v kterém se protínají všechny výzvy moderních zdravotních systémů, je produkt zdravotního pojištění zdravotní plán INOVACE PRODUKTŮ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ DOKÁŽE GENEROVAT JEN SOUTĚŽ NA TRHU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 23 23

24 Moderní produkt zdravotního pojištění Aktivní péče o zdraví Zdravotní plán NENÍ JEN pouhé pojištění nákladů zdravotních služeb ALE Komplexní produkt, motivující k preferování zachování zdraví před spotřebou zdravotních služeb A SOUČASNĚ Macháček, 2010 Poptávka po zdravotních službách Nabídka zdravotních služeb market maker, který udržuje rovnováhu na trhu zdravotních služeb tím, že formuje ZMĚNU struktury, sortimentu a objem zdravotních služeb jejich nakupováním jménem svých klientů A/NEBO podporou svých klientů při nakupování 24 24

25 Proč všechny vyspělé země potřebují holandskou reformu? Protože k tomu, aby zdravotní pojišťovny reagovaly na preference a potřeby svých klientů, je NUTNÝ konkurenční trh zdravotního pojištění, který je založen na korektní kompenzaci struktury rizika jasném, standardizovaném a vymahatelném nároku k tomu, aby všichni měli rovný přístup k zdravotnímu pojištění, je NUTNÉ sponzorování (zejména) pojištěnců s vysokým rizikem a nízkými příjmy z veřejných zdrojů k tomu, aby mohl systém veřejného zdravotního pojištění zajistit nároky svých klientů, NESMÍ BÝT odkázán pouze na veřejné zdroje 25 25

26 Agenda Základní rysy holandské reformy z r Proč je holandský model prototypem ideálního zdravotního systému? Proč české zdravotnictví potřebuje holandskou reformu? V čem tato reforma spočívá Jak ji provést posloupnost kroků 26

27 V čem spočívá holandská reforma českého zdravotnictví? viz Pažitný, Zajac, 2002: Stratégia reformy zdravotníctva reálnej reformy pre občana viz Hroboň, Macháček, Julínek, 2005: Reforma zdravotnictví pro Českou republiku v Evropě 21. století 27

28 Komplexní návrh komplexní reformy ( ) Reforma institucí a rolí Reforma financování Reforma informační infrastruktury 28

29 Reforma institucí a rolí Legislativní definice a klasifikace zdravotních služeb (podle účelu, časové naléhavosti a formy poskytování) Legislativní funkční definice rozsahu veřejného zdravotního pojištění (BBP) založená na klasifikaci zdravotních služeb Legislativní definice provozování zdravotního pojištění a produktů zdravotního pojištění a na ní založená vymahatelnost nároku (oblast působnosti, standardy místní a časové dostupnosti, transparentní čekací seznamy, registrace žádostí a stížností, reporting, rozhodování ve věci nároku) Vytvoření nezávislého regulátora trhu zdravotního pojištění a dohledu nad zdravotními pojišťovnami, regulace zisku Transformace stávajících zdravotních pojišťoven a jejich odstátnění Možnost vstupu na trh obchodním společnostem orientovaným na zisk Možnost obchodovat s produkty zdravotního pojištění (zdravotními plány) 29

30 Reforma financování Změna přerozdělení, zohlednění zdravotního stavu (chronických chorob) Zavedení nominálního pojistného a systému sociálních kompenzací Zavedení osobních zdravotních účtů dotovaných podle rizika (v kombinaci s možností volby plánu s vysokou spoluúčastí) Zrušení dohodovacího řízení a odstranění vládní ingerence do kontrahování ceny a objemu zdravotních služeb (zrušení úhradové vyhlášky) Zavedení spoluúčasti při čerpání zdravotních služeb mimo preferovanou síť (v rámci možnosti uvést na trh zdravotní plány v režimu řízené péče) Zavedení regulačních poplatků 30

31 Reforma informační infrastruktury Zavedení nového konceptuálního modelu zdravotních služeb (strukturování do epizod, případů zdravotní péče a léčebných plánů) a jeho promítnutí do datového rozhraní mezi poskytovateli a plátci Vytvoření repozitoře zdravotnických meta-dat Zavedení katalogu zdravotních služeb jako nástroje Pro administraci oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dohledu Pro standardizaci nabídky zdravotních služeb Pro účely kontrahování Zavedení národního registru zdravotních služeb k udržování informace o kompletní nabídce zdravotních služeb a cenách Aktualizace DRG klasifikace zavedení standardní klasifikace procedur, metodik kódování, vytvoření infrastruktury pro udržování DRG a porovnávání produkce nemocnic s využitím DRG (Národní referenční centrum) Vytvoření a udržování národní sady indikátorů kvality zdravotních služeb a kvality produktů zdravotního pojištění (!) 31

32 V čem je podobnost naší reformy s Holandskem Koncept a cílový stav byly definovány První pokus skončil neúspěchem Nastává čas diskuse a malých reformních kroků 32

33 Naše slabá místa co trochu Holanďanům závidíme Přerušená tradice soukromé iniciativy, étos podnikání Zkušenost se skutečným zdravotním pojištěním a vědomí jeho hodnoty Silné postavení spotřebitele pacienta a pojištěnce, hlas pacientských skupin v politické debatě Korektní na faktech založená - politická diskuse Její strukturování a schopnost hledat shodu na strategickém řešení 33

34 Poučení: strategická posloupnost kroků Posílení postavení pacienta a pojištěnce a nastolení požadavku vymahatelnosti nároku Změna přerozdělení a Zavedení nominálního pojistného Změna legislativního a institucionálního rámce pro provozování veřejného zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb (vlastní reforma) 34

35 Chcete-li se dožít holandské reformy, podporujte think tank Reforma zdravotnictví-fórum.cz Děkuji za pozornost 35

Úsporná (ekonomická) etika reformy Tomáše Julínka

Úsporná (ekonomická) etika reformy Tomáše Julínka Reforma financování a poskytování zdravotních služeb: Proč trh? Kde stát? Aneb Úsporná (ekonomická) etika reformy Tomáše Julínka Tomáš Macháček, Konference PULS, Praha, 16.9.2008 Health Reform.cz Moderní

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Poděkování Autoři knihy Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě by chtěli především poděkovat Paulu van Hoofovi,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Obalka_Prosinec 19.12.2007 10:36 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Lidské zdroje Ekonomika a kouření tabáku Veřejné zdravotnictví Svědkové Jehovovi a krevní transfuze Falešná zdravotní pojištění

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více