UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny, a.s., která Vám umožní bez osobní návštvy poboky snadnou obsluhu Vašeho bžného i sporožirového útu. Pro využití této služby je nutné mít sjednanou službu SERVIS 24 a používat mobilní telefon podporující funkci SIM Toolkit. Díky této služb máte možnost kdykoliv pomocí pehledného menu ve Vašem mobilním telefonu získat informace o stavu svého útu a provádt vybrané bankovní operace nepetržit 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Rozsah nabízených služeb: Zjištní zstatku na útu - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Zadání píkazu k úhrad - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný úet v K a vkladový úet v K (zde se jedná o tzv. jednorázový výbr z vkladového útu viz. kapitola Jednorázový píkaz k úhrad). Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zízení trvalého píkazu - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zjištní kursu vybrané mny Modelování vkladových út Historie obrat na útu s možností parametrického hledání - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Prohlížení a archivování došlých zpráv Dobíjení O2 kreditu - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Po výbru nkteré položky v bankovním menu a submenu zadejte požadované údaje a zprávu odešlete. V pípad korektního požadavku bude systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením operace, v opaném pípad Vám odešle upozornní na chybu odmítnutí zpracování. * mže se lišit dle typu SIM karty 1/18

2 Bankovní menu* eské spoitelny, a.s. Pro pihlášení do bankovního menu postupn zvolte*: O2 GSM Banking Bank PIN CS Nabídka v bankovním menu Submenu 1. krok / dílí submenu 2. krok / dílí submenu Informace Zustatek <Ucet?> Odeslat Historie <Ucet?> Prijmy Odeslat Vydaje Hledani <Ucet?> <Od data?> <Do data?> 3. krok 4.krok <Od castky?> <Do castky?> <Variab.symbol?> Kurzy <Mena?> Odeslat Urok. sazba Jednu <Castka?> <Mena?> <Obdobi?> Odeslat Vsechny <Fax?> Odeslat Avizo <Text?> Odeslat Platba Zadat Nova <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> Pripravene (Po této volb se zobrazí pehled maximáln tí Vámi zadaných šablon. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) Priradit <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Splatnost?> <Text?> <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Splatnost?> <Text?> Odeslat Odeslat Odeslat Zprávy (Po této volb se zobrazí pehled maximáln tí Vámi zadaných šablon. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) Editovat Smazat <Nazev?> <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Splatnost?> <Text?> Odvolat <Reference?> Odeslat Trv. prikaz Zadat <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Perioda?> <Od data?> <Do data?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Text?> Odeslat * mže se lišit dle typu SIM karty 2/18

3 Odvolat <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Perioda?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Text?> Odeslat Na zaátek Term. vklad Zadat <Z uctu?> <Castka?> <Od data?> <Delka?> Odvolat <Z uctu?> <Castka?> <Opakovat?> <Test?> <Text?> <Text?> Odeslat Odeslat Dobijeni Rucne <Z uctu?> <Tel. cislo?> <Castka?> Odeslat Pro tení doruených bankovních SMS zvolte*: O2 GSM Banking Bank PIN Zpravy Nabídka v menu Zpravy Prijate (Po této volb se zobrazí pehled maximáln pti pijatých zpráv. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) Ulozene (Po této volb se zobrazí pehled maximáln tí uložených zpráv. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) 1. krok 2. krok 3. krok Cist Ulozit Poslat SMS <Tel. cislo?> Cist Smazat Opravdu smazat? Poslat SMS <Tel. cislo?> Podporované funkce v S Po výbru položky v bankovním menu a submenu je nutné vyplnit požadované údaje a zprávu odeslat do banky. V pípad korektního požadavku bude bankovní systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením píslušné operace 1 ), v opaném pípad je odesláno upozornní na chybu odmítnutí zpracování. Nepodporované funkce Pokud zvolíte v submenu položku, která není podporována, zadáte požadované údaje a odešlete zprávu, obdržíte upozornní, že požadovaná služba/funkce není podporována. 1 ) návaznost na zpracování v BS (bankovní systém) * mže se lišit dle typu SIM karty 3/18

4 Zjištní zstatku na útu Prostednictvím této nabídky mžete zjistit zstatek na sporožirovém útu, bžném útu v K, vkladovém útu v K a kartovém útu. Postup zadání Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Zustatek*. Zadejte Ucet: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad dotazu na zstatek vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Odpov Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Ucet), nebo celou operaci zrušte volbou Obdržíte informaci o výši zstatku na: 1. bžném útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, blokace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. disponibilní zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek). 2. sporožirovém útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. okamžitý zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o nezaútované operace a o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace). 3. vkladovém útu zstatek = úetní zstatek. Jedná se o skutenou výši zstatku na vkladovém útu k aktuálnímu dni. disponibilní zstatek = ástka, se kterou je možno aktuáln disponovat. Na uctu je k dd.mm.rrrr zustatek: ,99Kc a disp./okamzity zustatek: ,99Kc 4. kartovém útu disponibilní zstatek (lze erpat) = zstatek kartového útu k uvedenému datu urený k erpání. ástka neobsahuje nezaútované transakce, mže se tedy lišit od zstatku zobrazeného v bankomatu eské spoitelny. celková dlužná ástka = výše poskytnutého úvru, úrok a poplatk k uvedenému datu. Z uctu k dd.mm.rrrr lze cerpat: ,99 Kc. Celkova dluzna castka: ,99 Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 4/18

5 Pohyby na útu (Historie) Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete obdržet struný pehled obrat týkajících se bžného útu v K, sporožirového útu, vkladového útu v K a kartového útu za posledních 30 dní. Obratem je jakýkoli píjem (kreditní obrat) i platba (debetní obrat) na útu. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Historie* Zadejte Ucet: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Zvolte jednu z možností, které aplikace nabídne: - Prijmy (jen kreditní obraty) - Vydaje (jen debetní obraty) Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Ucet), nebo celou operaci zrušte volbou Odpov Od systému obdržíte nejvýše 3 SMS zprávy s pehledem obrat odpovídajících zaslané žádosti ve tvaru: datum ve formátu DD.MM.RR, obratová položka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a oznaení mny. Jednotlivé obraty jsou od sebe oddleny stedníkem. Pokud se do tetí SMS zprávy nevejde poslední obrat (viz. výše uvedený tvar), nebude vložen. Pokud celkový poet obrat vyhovujících zaslané žádosti pesahuje kapacitu tí SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty (pejete li si v takovém pípad nalézt starší obraty, použijte možnosti popsané níže v kapitole Vyhledání obratu, tzn. budou zobrazeny aktuální obraty azené sestupn dle data provedení v maximální 3 SMS zprávách) Kc; Kc; Kc; Kc; Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 5/18

6 Vyhledání obratu Nabídku Hledani mžete použít, pokud si pejete obdržet podrobnjší pehled obrat na útu. U bžných a vkladových korunových út za posledních 18 msíc, u sporožirových út za posledních 13 msíc a u kartových út za poslední 3 msíce. Pouze v dob uzávrek, které probíhají v noních hodinách, budete mít k dispozici historii transakcí na za poslední dva msíce. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Hledani* Zadejte Ucet: Dále postupn vyplte: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Od data? Datum, od kterého si pejete hledat - datum nejstaršího obratu, který vás zajímá. 1) Do data? Od castky? Do castky? Variab.symbol? Datum, do kterého si pejete hledat - datum posledního obratu, který vás zajímá (maximální rozsah od : - do: je 90 dní). 1) Dolní limit ástky - nejnižší ástka obratu, který vás zajímá. Halée oddlte znakem hvzdika *. Horní limit ástky - nejvyšší ástka obratu, který vás zajímá. Halée oddlte znakem hvzdika *. Vyhledá platbu se shodným symbolem (v pípad vyhledávání na kartovém útu zadejte prosím nulu - znak 0, hledání dle variabilního symbolu není v tomto pípad dostupné). 1 ) Zápis do položek Od data? a Do data? pro hledávání mžete zadat v rozsahu 1 až 6 ísel viz. níže Tabulka pro možné zápisy zadání data (D- den, M-msíc, R-rok): Pokud pro nkterý údaj zadáte hodnotu 0, nebude hledání tímto údajem omezeno. Mžete takto vyplnit všechny údaje krom ísla útu. Pi požadavku na vyhledání pouze debetních obrat (plateb) zadejte do pole Od castky? od hodnotu 0 (nula) a do pole Do castky? do hodnotu 0*01 (jeden halé). * mže se lišit dle typu SIM karty 6/18

7 Tabulka pro možné zápisy zadání data Zápis data Datum ve formátu Interpretace zadání do aplikace 1 íslo D íslo dne v msíci (1 až 9), napíklad 5 = 5. den aktuálního msíce a roku. 2 ísla DD íslo dne v msíci (01 až 31), napíklad 05 = 5. den aktuálního msíce a roku, 32 = chyba. 3 ísla DDM Dvoumístné íslo dne v msíci a jednomístné íslo msíce, napíklad 109 = aktuálního roku. 4 ísla DDMM Dvoumístné íslo dne v msíci a dvoumístné íslo msíce, napíklad 1009 = aktuálního roku, 1013 = chyba. 5 ísel DDMMR Dvoumístné íslo dne v msíci, Dvoumístné íslo msíce a koncové íslo roku, napíklad = ísel DDMMRR Dvoumístné íslo dne v msíci, Dvoumístné íslo msíce a koncové dvojíslí roku, napíklad = Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Ucet), nebo celou operaci zrušte volbou Odpov U bžných, sporožirových a vkladových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: protiúet (píjemce / odesílatele) datum ve tvaru DD.MM.RRRR ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny konstantní symbol variabilní symbol specifický symbol Protiucet /0800; DS ; ,99Kc; KS ; VS ; SS U kartových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny typ provedené transakce (nap. výbr z ATM ) datum pipsání (datum, kdy se provedená transakce promítla do kartového útu) datum transakce (datum, kdy držitel karty provedl danou transakci) ,58; vyber z ATM; datum transakce ; datum pripsani Pokud nebudou nalezeny obraty odpovídající zadaným výbrovým kritériím, bude Vám odeslána tato odpov: Nemate zadnou transakci odpovidajici zadanym parametrum. Chybová hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Do data Pokud celkový poet obrat vyhovující zaslané žádosti pesahuje kapacitu pti SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty. Pejete - li si v takovém pípad zjistit starší obraty, mžete požadavek opakovat se zkráceným asovým intervalem. * mže se lišit dle typu SIM karty 7/18

8 Zjištní smnného kurzu Postup zadání: Kódy dostupných mn : Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Kurzy* Zadejte kód mny, jejíž kurz vás zajímá (podle tabulky viz. níže). vynechání kódu mny je chápáno jako žádost o smnný kurz EUR/CZK Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Mena), nebo celou operaci zrušte volbou Kód AUD CAD CHF EUR GBP HUF JPY PLN SKK USD Mna Dolar - Austrálie Dolar -Kanada Frank - Švýcarsko Euro - EU Libra - Británie Forint - Maarsko Jen - Japonsko Zlotý - Polsko Koruna - Slovensko Dolar - USA Odpov: Po odeslání požadavku obdržíte odpov s hodnotami: mna, valuty nákup,valuty sted,valuty prodej,devizy nákup,devizy sted,devizy prodej,datum ve formátu DD.MM.RRRR. Píklad odpovdi, zvolena nap. mna USD: Kurs 1 USD Valuty N:21,72 S:22,277 P:22,83 Devizy N:21,943 S:22,277 P:22,611 Dne: Chybové hlášení (špatn zadaná zkratka mny): Neznamy kod meny ve zprave: DEM * mže se lišit dle typu SIM karty 8/18

9 Jednorázový píkaz k úhrad Prostednictvím této nabídky mžete pevést prostedky z sporožirového útu, bžného nebo vkladového útu v K (tzv. jednorázový výbr z vkladového útu). Pi zadávání jednorázového píkazu k úhrad lze použít jedné z pedpipravených šablon píkazu (maximáln ti šablony), nebo zadat zcela novou platbu.* Šablony píkaz k úhrad jsou uloženy na SIM kart a je možno je zakládat, editovat i mazat.* Postup zadání jednorázového píkazu k úhrad (bez využití pedpipravené šablony): Zvolte v bankovním menu nabídku Platba - Zadat Nova* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu? Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Povinný údaj Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na jednorázový výbr z vkladového útu nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Na ucet? Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), Povinný údaj na který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Banka? íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 4 ísla, nap. Povinný údaj 0800 pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tyech znacích. Castka? ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte Povinný údaj na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *.Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Konst. symbol? Konstantní symbol (4 znaky) Povinný údaj 1 Var. symbol? Variabilní symbol (1-10 íslic) Povinný údaj 2 Spec. symbol? Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Splatnost? Text? Datum splatnosti. Datum mžete zadat ve formátu DDMMRR. Vynechání data je chápáno jako zadání aktuálního data (tj. datum splatnosti = den zadání píkazu). Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ Nepovinný údaj Nepovinný údaj Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj, pokud nechcete zadat konstantní symbol vyplte do aplikace tyikrát 0 (nula), píklad: pokud nechcete zadat variabilní symbol, údaj lze vynechat zadáním hodnoty 0 (nula) Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (volba Nove / Pripravene), nebo celou operaci zrušte volbou Odeslaný obrat nelze zrušit ani stornovat. * mže se lišit dle typu SIM karty 9/18

10 Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce POZOR: Píkaz k úhrad z vkladového útu (jednorázový výbr z vkladového útu) lze uskutenit pouze v den splatnosti tohoto vkladového útu v dob od 6:00 do 20:00 a následující den ve stejnou dobu. Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde nap. k chyb pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena píklad odpovdi: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Cislo uctu prijemce Pokud by došlo zpracováním transakce nap. k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva píklad odpovdi: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 Postup zadání jednorázového píkazu k úhrad (s využitím pedpipravené šablony)*: Zvolte v bankovním menu nabídku Platba - Zadat Pripravene* a po zobrazení maximáln tí pedpipravených šablon vyberte volbou Zvolit tu, kterou chcete použít. Volbou Priradit budete pesmrováni na postup zadání jednorázového píkazu k úhrad, kde již budou všechna pole (krom pole Text?) pedvyplnna údaji z šablony. Obsah každého pole lze v * mže se lišit dle typu SIM karty 10/18

11 prbhu zadávání píkazu mnit, pípadn jen potvrdit pedvyplnnou hodnotu z šablony. Celou operaci zrušíte volbou, Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (volba Nove / Pripravene), nebo celou operaci zrušte volbou Postup založení, zmny a zrušení šablony jednorázového píkazu k úhrad*: Zvolte v bankovním menu nabídku Platba - Zpravy* a po zobrazení tí volných 1 pozic pro šablony vyberte volbou Zvolit tu, kterou chcete použít. Volbou Editovat budete pesmrováni na postup založení (zmny 2 ) šablony, který je velmi podobný postupu zadání jednorázového píkazu k úhrad budete aplikací vyzváni k zadání názvu šablony a následn pak k zadání jednotlivých parametr píkazu. Volbou Smazat vymažete již založenou šablonou. Poznámka: 1 pokud již byla njaká šablona založena, je zde zobrazen její název 2 pokud budete editovat již založenou šablonu, bude si aplikace pamatovat poslední hodnoty v jednotlivých polích, pouze název. Pole Text zstává vždy prázdné, aplikace si nepamatuje jeho hodnotu. * mže se lišit dle typu SIM karty 11/18

12 Trvalý píkaz k úhrad Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete založit trvalý píkaz k úhrad ze sporožirového nebo bžného útu v K. Postup zadání trvalého píkazu k úhrad: Zvolte v bankovním menu nabídku Trvaly prikaz - Zadat a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu? Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro Povinný údaj sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Na ucet? Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), na Povinný údaj který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Banka? íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 4 ísla, nap Povinný údaj pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tyech znacích. Castka? ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte na dv Povinný údaj desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *.Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Perioda? Uruje v jakém intervalu se bude trvalý píkaz provádt, nap. týdn Povinný údaj (jen pro bžné úty),msín, tvrtletn apod. Zadejte kód podle níže uvedené tabulky íselník periodicit Od data? Datum splatnosti. Datum lze zadat v rozsahu 1-6 znak viz. Tabulka Povinný údaj pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu. Bližší informace, jak vyplovat toto pole najdete níže v odstavci Splatnost. Do data? Zadejte 0 (nula), údaj není v souasné dob využíván Povinný údaj Konst. symbol? Konstantní symbol (4 znaky) Povinný údaj 1 Var. symbol? Variabilní symbol (1-10 íslic) Povinný údaj 2 Spec. symbol? Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Text? Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv Nepovinný na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 údaj znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ * mže se lišit dle typu SIM karty 12/18

13 Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj, pokud nechcete zadat konstantní symbol vyplte do aplikace tyikrát 0 (nula), píklad: pokud nechcete zadat variabilní symbol, údaj lze vynechat zadáním hodnoty 0 (nula) Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Z uctu?), nebo celou operaci zrušte volbou Tabulka íselník periodicit pro trvalé píkazy: Kód Význam periodicity 01 msíní platba s úhradou každý msíc v roce, 02 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervna a ervence, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 03 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervence a srpna, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 04 tvrtletní platba s úhradou každé 3 msíce od data první platby Kód Význam periodicity 05 pololetní platba s úhradou každých 6 msíc od data první platby 06 roní platba s úhradou každých 12 msíc od data první platby 10 denní platba 11 týdenní platba (nelze u sporožir - pouze pro bžné úty) Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce Splatnost Pole Od data? uruje, kdy by mla probhnout první platba z trvalého píkazu. Další platby budou probíhat vždy v den první platby podle zadané periodicity. Zadání tohoto pole je povinné. Aplikace umožuje zadat datum v rzných formátech (viz. Tabulka pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu). Pro sporožirové úty platí, že datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den (obchodní den je definován od 20:00 do 20:00, nap ve 21:00 je již obchodním dnem ) a mže nabývat hodnoty v rozsahu (pro bližší vysvtlení viz. píklady níže): 1 28 pro úhradu první až dvacátýosmý den v msíci (v únoru pouze den), nebo 28 (pouze únor), 30 (pouze duben, erven, záí, listopad) a 31 (pouze leden, bezen, kvten, ervenec, srpen, íjen, prosinec) pro úhradu provádnou vždy poslední kalendání den v msíci (tedy 31.1., 28.2., 31.3., atd...). Je li napíklad zadáno datum splatnosti ( ), bude den první platby a každá další platba bude probíhat 22. den podle zadané periodicity. Pokud u sporožirového útu (úet plátce) zadáte datum splatnosti , bude den první platby a každá další platba bude probíhat vždy poslední den v msíci (tedy následující platba probhne ). Stejná situace nastane pokud zadáte datum splatnosti nap , nebo nap Pokud zadáte datum splatnosti , bude datum první platby a každá další platba probhne 28. den podle zadané periodicity. Pokud bude zadán den splatnosti nap nebo 29.5., vyjde den splatnosti mimo povolený rozsah. Trvalý píkaz bude proto odmítnut a bude zasláno upozornní na chybu. V tomto pípad musíte zadat jiné datum splatnosti (z povolených hodnot). * mže se lišit dle typu SIM karty 13/18

14 Pozor: Jeli trvalý píkaz zadáván nap ve 21:00, datum první platby mže být nejdíve Protože ve 21:00 je již obchodním dnem a datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den, je možné zadat nejbližší datum první platby aktuální obchodní den + 1 ( = ). Pro bžné úty tato omezení neplatí. Píklady: Následující píklady platí pro nov zadávané trvalé píkazy k úhrad dne Je-li zadána msíní periodicita a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Neboli nemžete zadat starší datum úinnosti. - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti ervenec 2006( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 20-tého, je prvním možným datem splatnosti leden 2006 ( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou druhý msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas trvaly prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas trvaly prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Perioda Pokud by došlo zpracováním transakce k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 * mže se lišit dle typu SIM karty 14/18

15 Modelování vkladových út Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Term.vklad - Zadat* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Protože se jedná pouze o modelování vkladového útu, lze použít zkratku libovolného Vašeho útu, bez ohledu na jeho aktuální zstatek. Castka ástka vkladu (v K), vetn halé. Halée zadejte na dv Povinný údaj desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *. Minimální ástka vkladu iní 5000,- K. Píklad K 5 000,- zadejte jako 5000 a K 5000,40 zadejte jako 5000*40. Od data Zadejte 0 (nula) Povinný údaj Délka Délka vkladu. Zadejte kód z íselníku termínovanosti viz. tabulka Povinný údaj níže Opakovat? Zadejte 0 (nula) Povinný údaj Test? Zadejte 0 (nula) Povinný údaj Text? Ponechte prázdné Nepovinný údaj Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Z uctu?), nebo celou operaci zrušte volbou Kódy termínovanosti piazené k délce trvání vkladu: Kód termínovanosti vkladu 7D 14D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 24M 36M 48M Délka trvání vkladu 7 dní 14 dní 1 msíc 2 msíce 3 msíce 4 msíce 5 msíc 6 msíc 7 msíc 8 msíc 9 msíc 10 msíc 11 msíc 12 msíc 24 msíc 36 msíc 48 msíc * mže se lišit dle typu SIM karty 15/18

16 Odpov na žádost o modelování vkladového útu Bankovní systém odpoví odesláním informací: - výše vkladu - délka vkladu ve tvaru, napíklad: 6M (= 6 msíc), nebo 14D (= 14 dní), - roní úroková sazba (v procentech), - hrubý zisk (ped zdanním) - poslední den vázanosti vkladu ve formátu DDMMRRRR. Vklad: ,00Kc; Obdobi: 6M; Urokova sazba: 1,40% Hruby zisk:4.200,00kc Den vazanosti: Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Delka vkladu * mže se lišit dle typu SIM karty 16/18

17 O2 Dobíjení (dobíjení pedplacených O2 karet) Tato služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Jedná se o službu, kterou banka nabízí ve spolupráci se spoleností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Prostednictvím služby O2 Dobíjení si mžete navýšit kredit jak Vaší O2 karty, tak i Vašich blízkých a pátel. - Po zadání všech údaj bude Vaše žádost o dobití O2 karty automaticky odeslána nejprve do eské spoitelny a po její akceptaci pak spolenosti Telefónica O2. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Dobijeni - Rucne* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu? Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Tel. cislo? Telefonní íslo O2 karty, pro kterou chcete navýšit kredit. Povinný údaj Telefonní íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic! Nap. pro zadejte Jiný formát telefonního ísla nebude spoleností Telefónica O2 akceptován a požadavek na dobití bude odmítnut. Castka? ástka, o kterou chcete zvýšit kredit na O2 kart. Zadávejte Povinný údaj pouze ástky od 200 K. Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (volba Rucne?), nebo celou operaci zrušte volbou Pro dobití O2 kreditu je stanoven maximální denní limit K z jednoho útu. Úhrada služby O2 Dobíjení Úhradu služby O2 Dobíjení nemžete odvolat, proto tato úhrada není zaazena do pehledu píkaz k úhrad. Pouze v pípad, že bylo provedeno dobití O2 kreditu (žádost nebyla eskou spoitelnou ani spoleností Telefónica O2 odmítnuta), bude systémem automaticky zpracován píkaz k úhrad za dobití požadovaného O2 kreditu. Je-li vše v poádku (tzn. žádost o dobití O2 karty nebude ani bankou, ani mobilním operátorem odmítnuta), dojde k odútování finanních prostedk ve výši dobíjené ástky z Vámi vybraného útu ve prospch spolenosti Telefónica O2 a souasn Vám bude zaslána informaní SMS o pijetí transakce: Vas pozadavek na dobiti O2 karty pro telefonni cislo na castku 800 Kc byl prijat ke zpracovani. Mobilní operátor Telefónica O2 rovnž zasílá informaní SMS o navýšení kreditu na O2 kart. V pípad, že byla provedena úhrada a kredit na Vaší O2 kart nebyl navýšen, kontaktujte zákaznické centrum spolenosti Telefónica O2 O2 linku (linka *11). Pokud banka obratem neobdrží od mobilního operátora souhlas s požadavkem na navýšení kreditu nebo zamítnutí tohoto požadavku bude Vám zaslána SMS zpráva tohoto znní: Vas pozadavek na dobiti O2 karty ceka v odlozenych mobil. platbach. Stav transakce lze overit v S24 IB nebo TB. * mže se lišit dle typu SIM karty 17/18

18 Realizaci dobití (pípadn jeho zamítnutí) si lze následn ovit prostednictvím Internetbankingu nebo telefonního bankée. Žádost o dobití O2 SIM karty bude bankou odmítnuta napíklad v pípadech kdy: - ástka dobití není kryta zstatkem na útu. Chybová zpráva zní: Nelze dobit O2 kartu. Zadana castka je vyssi nez disponibilni zustatek uctu. - klient požaduje dobití O2 kreditu ástkou pevyšující stanovený denní limit/ zbývající denní limit. Chybová zpráva zní: Byl prekrocen denni limit uctu pro mobilní platby SERVIS24 - bylo zvoleno chybné íslo útu (pípadn chybná zkratka). Chybová zpráva zní: Požadavek odmítnut. Chyba v: Cislo uctu - klient požaduje dobití O2 kreditu ástkou pevyšující zvolený limit pipodepisování. Chybová zpráva zní: Limit pro samostatne jednani disponentu byl prekrocen a tento typ transakce nepodporuje pripodepisovani. Rovnž Vám mže být zaslána informaní SMS o chyb mobilním operátorem, nap. pokud se budete pokoušet navýšit kredit na neexistujícím telefonním ísle. Spolenost Telefónica O2 si vyhrazuje právo na stanovení a zmnu podmínek použití služby O2 Dobíjení. Podrobné podmínky služby stanovené spoleností Telefónica O2 najdete ve znakových prodejnách Telefónica O2 a na Zprávy* Chcete-li si prohlížet zabezpeené došlé zprávy z banky pro postupujte takto: Postupn zvolte : O2 GSM Banking Bank PIN Zpravy V menu si vyberte jednu z možností: Prijate - zobrazí se pehled posledních 5 doruených zpráv. Nepetené zprávy jsou ped názvem oznaeny znakem vykiník!. Po vybrání jedné ze zpráv Vám bankovní aplikace nabídne možnosti: íst zprávu, uložit zprávu nebo peposlat zprávu formou standardní (nezabezpeené) SMS. Ulozene - zde je možno prohlížet až 3 archivované zprávy, uložením nové dojde k pepsání nejstarší pvodní zprávy. Po vybrání jedné ze zpráv Vám bankovní aplikace nabídne možnosti: íst zprávu, smazat zprávu nebo peposlat zprávu formou standardní (nezabezpeené) SMS. Tyto nabídky je dostupná pokud jste obdrželi alespo jednu bankovní SMS zprávu. Zmna BPIN Zmnu BPIN lze provést pouze zadáním chybného BPIN tikrát po sob. Následn budete aplikací vyzváni k zadání BPUK a následn k nastavení nového BPIN. V Praze eská spoitelna, a.s. * mže se lišit dle typu SIM karty 18/18

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone)

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone) Uživatelský manuál pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone) Vážení klienti, představujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking České

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více