UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny, a.s., která Vám umožní bez osobní návštvy poboky snadnou obsluhu Vašeho bžného i sporožirového útu. Pro využití této služby je nutné mít sjednanou službu SERVIS 24 a používat mobilní telefon podporující funkci SIM Toolkit. Díky této služb máte možnost kdykoliv pomocí pehledného menu ve Vašem mobilním telefonu získat informace o stavu svého útu a provádt vybrané bankovní operace nepetržit 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Rozsah nabízených služeb: Zjištní zstatku na útu - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Zadání píkazu k úhrad - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný úet v K a vkladový úet v K (zde se jedná o tzv. jednorázový výbr z vkladového útu viz. kapitola Jednorázový píkaz k úhrad). Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zízení trvalého píkazu - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Zjištní kursu vybrané mny Modelování vkladových út Historie obrat na útu s možností parametrického hledání - služba je dostupná pro sporožirový úet, bžný a vkladový úet v K, kartový úet. Prohlížení a archivování došlých zpráv Dobíjení O2 kreditu - služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Po výbru nkteré položky v bankovním menu a submenu zadejte požadované údaje a zprávu odešlete. V pípad korektního požadavku bude systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením operace, v opaném pípad Vám odešle upozornní na chybu odmítnutí zpracování. * mže se lišit dle typu SIM karty 1/18

2 Bankovní menu* eské spoitelny, a.s. Pro pihlášení do bankovního menu postupn zvolte*: O2 GSM Banking Bank PIN CS Nabídka v bankovním menu Submenu 1. krok / dílí submenu 2. krok / dílí submenu Informace Zustatek <Ucet?> Odeslat Historie <Ucet?> Prijmy Odeslat Vydaje Hledani <Ucet?> <Od data?> <Do data?> 3. krok 4.krok <Od castky?> <Do castky?> <Variab.symbol?> Kurzy <Mena?> Odeslat Urok. sazba Jednu <Castka?> <Mena?> <Obdobi?> Odeslat Vsechny <Fax?> Odeslat Avizo <Text?> Odeslat Platba Zadat Nova <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> Pripravene (Po této volb se zobrazí pehled maximáln tí Vámi zadaných šablon. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) Priradit <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Splatnost?> <Text?> <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Splatnost?> <Text?> Odeslat Odeslat Odeslat Zprávy (Po této volb se zobrazí pehled maximáln tí Vámi zadaných šablon. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) Editovat Smazat <Nazev?> <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Splatnost?> <Text?> Odvolat <Reference?> Odeslat Trv. prikaz Zadat <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Perioda?> <Od data?> <Do data?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Text?> Odeslat * mže se lišit dle typu SIM karty 2/18

3 Odvolat <Z uctu?> <Na ucet?> <Banka?> <Castka?> <Perioda?> <Konst.symbol?> <Var.symbol?> <Spec.symbol?> <Text?> Odeslat Na zaátek Term. vklad Zadat <Z uctu?> <Castka?> <Od data?> <Delka?> Odvolat <Z uctu?> <Castka?> <Opakovat?> <Test?> <Text?> <Text?> Odeslat Odeslat Dobijeni Rucne <Z uctu?> <Tel. cislo?> <Castka?> Odeslat Pro tení doruených bankovních SMS zvolte*: O2 GSM Banking Bank PIN Zpravy Nabídka v menu Zpravy Prijate (Po této volb se zobrazí pehled maximáln pti pijatých zpráv. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) Ulozene (Po této volb se zobrazí pehled maximáln tí uložených zpráv. Po zvolení jedné z nich se zobrazí následující menu) 1. krok 2. krok 3. krok Cist Ulozit Poslat SMS <Tel. cislo?> Cist Smazat Opravdu smazat? Poslat SMS <Tel. cislo?> Podporované funkce v S Po výbru položky v bankovním menu a submenu je nutné vyplnit požadované údaje a zprávu odeslat do banky. V pípad korektního požadavku bude bankovní systém reagovat odpovdí na dotaz, pípadn informací o pevzetí položky ke zpracování a následným provedením píslušné operace 1 ), v opaném pípad je odesláno upozornní na chybu odmítnutí zpracování. Nepodporované funkce Pokud zvolíte v submenu položku, která není podporována, zadáte požadované údaje a odešlete zprávu, obdržíte upozornní, že požadovaná služba/funkce není podporována. 1 ) návaznost na zpracování v BS (bankovní systém) * mže se lišit dle typu SIM karty 3/18

4 Zjištní zstatku na útu Prostednictvím této nabídky mžete zjistit zstatek na sporožirovém útu, bžném útu v K, vkladovém útu v K a kartovém útu. Postup zadání Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Zustatek*. Zadejte Ucet: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad dotazu na zstatek vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Odpov Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Ucet), nebo celou operaci zrušte volbou Obdržíte informaci o výši zstatku na: 1. bžném útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, blokace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. disponibilní zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace, vinkulace, zákazy, minimální zstatek). 2. sporožirovém útu zstatek = úetní zstatek, ve kterém nejsou zohlednny rezervace, nezaútované operace a ástka povoleného kontokorentu. okamžitý zstatek = úetní zstatek navýšený o kontokorent a snížený o nezaútované operace a o ástky, které snižují úetní zstatek (rezervace). 3. vkladovém útu zstatek = úetní zstatek. Jedná se o skutenou výši zstatku na vkladovém útu k aktuálnímu dni. disponibilní zstatek = ástka, se kterou je možno aktuáln disponovat. Na uctu je k dd.mm.rrrr zustatek: ,99Kc a disp./okamzity zustatek: ,99Kc 4. kartovém útu disponibilní zstatek (lze erpat) = zstatek kartového útu k uvedenému datu urený k erpání. ástka neobsahuje nezaútované transakce, mže se tedy lišit od zstatku zobrazeného v bankomatu eské spoitelny. celková dlužná ástka = výše poskytnutého úvru, úrok a poplatk k uvedenému datu. Z uctu k dd.mm.rrrr lze cerpat: ,99 Kc. Celkova dluzna castka: ,99 Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 4/18

5 Pohyby na útu (Historie) Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete obdržet struný pehled obrat týkajících se bžného útu v K, sporožirového útu, vkladového útu v K a kartového útu za posledních 30 dní. Obratem je jakýkoli píjem (kreditní obrat) i platba (debetní obrat) na útu. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Historie* Zadejte Ucet: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Zvolte jednu z možností, které aplikace nabídne: - Prijmy (jen kreditní obraty) - Vydaje (jen debetní obraty) Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Ucet), nebo celou operaci zrušte volbou Odpov Od systému obdržíte nejvýše 3 SMS zprávy s pehledem obrat odpovídajících zaslané žádosti ve tvaru: datum ve formátu DD.MM.RR, obratová položka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a oznaení mny. Jednotlivé obraty jsou od sebe oddleny stedníkem. Pokud se do tetí SMS zprávy nevejde poslední obrat (viz. výše uvedený tvar), nebude vložen. Pokud celkový poet obrat vyhovujících zaslané žádosti pesahuje kapacitu tí SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty (pejete li si v takovém pípad nalézt starší obraty, použijte možnosti popsané níže v kapitole Vyhledání obratu, tzn. budou zobrazeny aktuální obraty azené sestupn dle data provedení v maximální 3 SMS zprávách) Kc; Kc; Kc; Kc; Kc * mže se lišit dle typu SIM karty 5/18

6 Vyhledání obratu Nabídku Hledani mžete použít, pokud si pejete obdržet podrobnjší pehled obrat na útu. U bžných a vkladových korunových út za posledních 18 msíc, u sporožirových út za posledních 13 msíc a u kartových út za poslední 3 msíce. Pouze v dob uzávrek, které probíhají v noních hodinách, budete mít k dispozici historii transakcí na za poslední dva msíce. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Hledani* Zadejte Ucet: Dále postupn vyplte: vypsáním zkratky píslušného útu (pro sporožira 1 až 19, pro bžné úty 20 až 49, pro kartové úty ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince vypsáním celého ísla útu (pedíslí oddlte znakem hvzdika * ) Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na historii vkladového útu je nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Od data? Datum, od kterého si pejete hledat - datum nejstaršího obratu, který vás zajímá. 1) Do data? Od castky? Do castky? Variab.symbol? Datum, do kterého si pejete hledat - datum posledního obratu, který vás zajímá (maximální rozsah od : - do: je 90 dní). 1) Dolní limit ástky - nejnižší ástka obratu, který vás zajímá. Halée oddlte znakem hvzdika *. Horní limit ástky - nejvyšší ástka obratu, který vás zajímá. Halée oddlte znakem hvzdika *. Vyhledá platbu se shodným symbolem (v pípad vyhledávání na kartovém útu zadejte prosím nulu - znak 0, hledání dle variabilního symbolu není v tomto pípad dostupné). 1 ) Zápis do položek Od data? a Do data? pro hledávání mžete zadat v rozsahu 1 až 6 ísel viz. níže Tabulka pro možné zápisy zadání data (D- den, M-msíc, R-rok): Pokud pro nkterý údaj zadáte hodnotu 0, nebude hledání tímto údajem omezeno. Mžete takto vyplnit všechny údaje krom ísla útu. Pi požadavku na vyhledání pouze debetních obrat (plateb) zadejte do pole Od castky? od hodnotu 0 (nula) a do pole Do castky? do hodnotu 0*01 (jeden halé). * mže se lišit dle typu SIM karty 6/18

7 Tabulka pro možné zápisy zadání data Zápis data Datum ve formátu Interpretace zadání do aplikace 1 íslo D íslo dne v msíci (1 až 9), napíklad 5 = 5. den aktuálního msíce a roku. 2 ísla DD íslo dne v msíci (01 až 31), napíklad 05 = 5. den aktuálního msíce a roku, 32 = chyba. 3 ísla DDM Dvoumístné íslo dne v msíci a jednomístné íslo msíce, napíklad 109 = aktuálního roku. 4 ísla DDMM Dvoumístné íslo dne v msíci a dvoumístné íslo msíce, napíklad 1009 = aktuálního roku, 1013 = chyba. 5 ísel DDMMR Dvoumístné íslo dne v msíci, Dvoumístné íslo msíce a koncové íslo roku, napíklad = ísel DDMMRR Dvoumístné íslo dne v msíci, Dvoumístné íslo msíce a koncové dvojíslí roku, napíklad = Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Ucet), nebo celou operaci zrušte volbou Odpov U bžných, sporožirových a vkladových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: protiúet (píjemce / odesílatele) datum ve tvaru DD.MM.RRRR ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny konstantní symbol variabilní symbol specifický symbol Protiucet /0800; DS ; ,99Kc; KS ; VS ; SS U kartových út Vám bude odesláno maximáln 5 SMS zpráv, z nichž každá bude obsahovat 1 obrat ve tvaru: ástka vetn znaménka + (píjem) nebo - (platba) a mny typ provedené transakce (nap. výbr z ATM ) datum pipsání (datum, kdy se provedená transakce promítla do kartového útu) datum transakce (datum, kdy držitel karty provedl danou transakci) ,58; vyber z ATM; datum transakce ; datum pripsani Pokud nebudou nalezeny obraty odpovídající zadaným výbrovým kritériím, bude Vám odeslána tato odpov: Nemate zadnou transakci odpovidajici zadanym parametrum. Chybová hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Do data Pokud celkový poet obrat vyhovující zaslané žádosti pesahuje kapacitu pti SMS zpráv, nebudou do pehledu zaazeny starší obraty. Pejete - li si v takovém pípad zjistit starší obraty, mžete požadavek opakovat se zkráceným asovým intervalem. * mže se lišit dle typu SIM karty 7/18

8 Zjištní smnného kurzu Postup zadání: Kódy dostupných mn : Zvolte v bankovním menu nabídku Informace Kurzy* Zadejte kód mny, jejíž kurz vás zajímá (podle tabulky viz. níže). vynechání kódu mny je chápáno jako žádost o smnný kurz EUR/CZK Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Mena), nebo celou operaci zrušte volbou Kód AUD CAD CHF EUR GBP HUF JPY PLN SKK USD Mna Dolar - Austrálie Dolar -Kanada Frank - Švýcarsko Euro - EU Libra - Británie Forint - Maarsko Jen - Japonsko Zlotý - Polsko Koruna - Slovensko Dolar - USA Odpov: Po odeslání požadavku obdržíte odpov s hodnotami: mna, valuty nákup,valuty sted,valuty prodej,devizy nákup,devizy sted,devizy prodej,datum ve formátu DD.MM.RRRR. Píklad odpovdi, zvolena nap. mna USD: Kurs 1 USD Valuty N:21,72 S:22,277 P:22,83 Devizy N:21,943 S:22,277 P:22,611 Dne: Chybové hlášení (špatn zadaná zkratka mny): Neznamy kod meny ve zprave: DEM * mže se lišit dle typu SIM karty 8/18

9 Jednorázový píkaz k úhrad Prostednictvím této nabídky mžete pevést prostedky z sporožirového útu, bžného nebo vkladového útu v K (tzv. jednorázový výbr z vkladového útu). Pi zadávání jednorázového píkazu k úhrad lze použít jedné z pedpipravených šablon píkazu (maximáln ti šablony), nebo zadat zcela novou platbu.* Šablony píkaz k úhrad jsou uloženy na SIM kart a je možno je zakládat, editovat i mazat.* Postup zadání jednorázového píkazu k úhrad (bez využití pedpipravené šablony): Zvolte v bankovním menu nabídku Platba - Zadat Nova* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu? Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Povinný údaj Poznámka: Vkladovým útm nejsou zkratky pidlovány, proto je v pípad požadavku na jednorázový výbr z vkladového útu nutné vždy vypsat celé íslo vkladového útu. Na ucet? Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), Povinný údaj na který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Banka? íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 4 ísla, nap. Povinný údaj 0800 pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tyech znacích. Castka? ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte Povinný údaj na dv desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *.Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Konst. symbol? Konstantní symbol (4 znaky) Povinný údaj 1 Var. symbol? Variabilní symbol (1-10 íslic) Povinný údaj 2 Spec. symbol? Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Splatnost? Text? Datum splatnosti. Datum mžete zadat ve formátu DDMMRR. Vynechání data je chápáno jako zadání aktuálního data (tj. datum splatnosti = den zadání píkazu). Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ Nepovinný údaj Nepovinný údaj Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj, pokud nechcete zadat konstantní symbol vyplte do aplikace tyikrát 0 (nula), píklad: pokud nechcete zadat variabilní symbol, údaj lze vynechat zadáním hodnoty 0 (nula) Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (volba Nove / Pripravene), nebo celou operaci zrušte volbou Odeslaný obrat nelze zrušit ani stornovat. * mže se lišit dle typu SIM karty 9/18

10 Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce POZOR: Píkaz k úhrad z vkladového útu (jednorázový výbr z vkladového útu) lze uskutenit pouze v den splatnosti tohoto vkladového útu v dob od 6:00 do 20:00 a následující den ve stejnou dobu. Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde nap. k chyb pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena píklad odpovdi: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Cislo uctu prijemce Pokud by došlo zpracováním transakce nap. k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva píklad odpovdi: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 Postup zadání jednorázového píkazu k úhrad (s využitím pedpipravené šablony)*: Zvolte v bankovním menu nabídku Platba - Zadat Pripravene* a po zobrazení maximáln tí pedpipravených šablon vyberte volbou Zvolit tu, kterou chcete použít. Volbou Priradit budete pesmrováni na postup zadání jednorázového píkazu k úhrad, kde již budou všechna pole (krom pole Text?) pedvyplnna údaji z šablony. Obsah každého pole lze v * mže se lišit dle typu SIM karty 10/18

11 prbhu zadávání píkazu mnit, pípadn jen potvrdit pedvyplnnou hodnotu z šablony. Celou operaci zrušíte volbou, Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (volba Nove / Pripravene), nebo celou operaci zrušte volbou Postup založení, zmny a zrušení šablony jednorázového píkazu k úhrad*: Zvolte v bankovním menu nabídku Platba - Zpravy* a po zobrazení tí volných 1 pozic pro šablony vyberte volbou Zvolit tu, kterou chcete použít. Volbou Editovat budete pesmrováni na postup založení (zmny 2 ) šablony, který je velmi podobný postupu zadání jednorázového píkazu k úhrad budete aplikací vyzváni k zadání názvu šablony a následn pak k zadání jednotlivých parametr píkazu. Volbou Smazat vymažete již založenou šablonou. Poznámka: 1 pokud již byla njaká šablona založena, je zde zobrazen její název 2 pokud budete editovat již založenou šablonu, bude si aplikace pamatovat poslední hodnoty v jednotlivých polích, pouze název. Pole Text zstává vždy prázdné, aplikace si nepamatuje jeho hodnotu. * mže se lišit dle typu SIM karty 11/18

12 Trvalý píkaz k úhrad Tuto nabídku mžete použít, pokud si pejete založit trvalý píkaz k úhrad ze sporožirového nebo bžného útu v K. Postup zadání trvalého píkazu k úhrad: Zvolte v bankovním menu nabídku Trvaly prikaz - Zadat a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu? Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou zkratku (pro Povinný údaj sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Na ucet? Zadejte celé íslo útu nebo zkratku píjemce (bez kódu banky), na Povinný údaj který má být pevod uskutenn. Pedíslí ísla útu píjemce oddlte znakem hvzdika: *. Seznam zkratek píjemce ( *1 až *10 ) lze zjistit v aplikaci S24 Internetbanking, kde lze rovnž píjemce založit a piadit k nmu Vámi požadovanou zkratku. Banka? íselný kód banky píjemce. Vždy musí obsahovat 4 ísla, nap Povinný údaj pro eskou spoitelnu. Pi použití zástupné zkratky píjemce vyplte libovolné íslo o tyech znacích. Castka? ástka píkazu k úhrad (v K), vetn halé. Halée zadejte na dv Povinný údaj desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *.Píklad: K 5000,- zadejte jako 5000 a K 5135,40 zadejte jako 5135*40. Perioda? Uruje v jakém intervalu se bude trvalý píkaz provádt, nap. týdn Povinný údaj (jen pro bžné úty),msín, tvrtletn apod. Zadejte kód podle níže uvedené tabulky íselník periodicit Od data? Datum splatnosti. Datum lze zadat v rozsahu 1-6 znak viz. Tabulka Povinný údaj pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu. Bližší informace, jak vyplovat toto pole najdete níže v odstavci Splatnost. Do data? Zadejte 0 (nula), údaj není v souasné dob využíván Povinný údaj Konst. symbol? Konstantní symbol (4 znaky) Povinný údaj 1 Var. symbol? Variabilní symbol (1-10 íslic) Povinný údaj 2 Spec. symbol? Specifický symbol píjemce (0-10 íslic) Nepovinný údaj Text? Textová poznámka (maximáln 17 znak). Údaj nemá vliv Nepovinný na zpracování píkazu. Nepoužívejte eskou diakritiku a tchto 5 údaj znak: kížek #, hvzdika *, pomlka (minus) -, lomítko / a podtržítko _ * mže se lišit dle typu SIM karty 12/18

13 Poznámka: 1 - pamatuje si poslední zadaný údaj, pokud nechcete zadat konstantní symbol vyplte do aplikace tyikrát 0 (nula), píklad: pokud nechcete zadat variabilní symbol, údaj lze vynechat zadáním hodnoty 0 (nula) Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Z uctu?), nebo celou operaci zrušte volbou Tabulka íselník periodicit pro trvalé píkazy: Kód Význam periodicity 01 msíní platba s úhradou každý msíc v roce, 02 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervna a ervence, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 03 msíní platba s úhradou každý msíc s výjimkou ervence a srpna, (nelze u bžných út - pouze pro sporožira) 04 tvrtletní platba s úhradou každé 3 msíce od data první platby Kód Význam periodicity 05 pololetní platba s úhradou každých 6 msíc od data první platby 06 roní platba s úhradou každých 12 msíc od data první platby 10 denní platba 11 týdenní platba (nelze u sporožir - pouze pro bžné úty) Poznámka: Pokud íslo útu píjemce obsahuje více než 10 znak (bez pomlky), tj. íslo útu není rozdleno na íslo útu píjemce a pedíslí ísla útu píjemce, je nutné jej rozdlit manuáln. Od konce ísla (zprava) se odpoítá posledních deset znak. Tyto znaky se uvádjí jako íslo útu píjemce a zbylé (pedcházející) znaky se uvádjí jako pedíslí ísla útu píjemce. Pro oddlení pedíslí a ísla útu použijte znak *. Pi pevodu na jiný vlastní úet nelze použít jako íslo útu píjemce zkratku pro tento vlastní úet (tyto zkratky nelze použít v polích urených pro úty píjemc), ale je možno si tento úet nadefinovat jako dalšího píjemce se svou vlastní zkratkou a tu pak použít. V pípad, že íslo útu píjemce je ve starém formátu sporožirových út (s povinným specifickým symbolem) je tento úet automaticky peveden na nový formát ísla útu (bez povinného specifického symbolu), který je pak vrácen i v odpovdi. Píklad: íslo útu píjemce je nutné zadat takto: 19* pedíslí íslo útu píjemce Splatnost Pole Od data? uruje, kdy by mla probhnout první platba z trvalého píkazu. Další platby budou probíhat vždy v den první platby podle zadané periodicity. Zadání tohoto pole je povinné. Aplikace umožuje zadat datum v rzných formátech (viz. Tabulka pro možné zápisy zadání data v kapitole Vyhledání obratu). Pro sporožirové úty platí, že datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den (obchodní den je definován od 20:00 do 20:00, nap ve 21:00 je již obchodním dnem ) a mže nabývat hodnoty v rozsahu (pro bližší vysvtlení viz. píklady níže): 1 28 pro úhradu první až dvacátýosmý den v msíci (v únoru pouze den), nebo 28 (pouze únor), 30 (pouze duben, erven, záí, listopad) a 31 (pouze leden, bezen, kvten, ervenec, srpen, íjen, prosinec) pro úhradu provádnou vždy poslední kalendání den v msíci (tedy 31.1., 28.2., 31.3., atd...). Je li napíklad zadáno datum splatnosti ( ), bude den první platby a každá další platba bude probíhat 22. den podle zadané periodicity. Pokud u sporožirového útu (úet plátce) zadáte datum splatnosti , bude den první platby a každá další platba bude probíhat vždy poslední den v msíci (tedy následující platba probhne ). Stejná situace nastane pokud zadáte datum splatnosti nap , nebo nap Pokud zadáte datum splatnosti , bude datum první platby a každá další platba probhne 28. den podle zadané periodicity. Pokud bude zadán den splatnosti nap nebo 29.5., vyjde den splatnosti mimo povolený rozsah. Trvalý píkaz bude proto odmítnut a bude zasláno upozornní na chybu. V tomto pípad musíte zadat jiné datum splatnosti (z povolených hodnot). * mže se lišit dle typu SIM karty 13/18

14 Pozor: Jeli trvalý píkaz zadáván nap ve 21:00, datum první platby mže být nejdíve Protože ve 21:00 je již obchodním dnem a datum první platby musí být vtší než aktuální obchodní den, je možné zadat nejbližší datum první platby aktuální obchodní den + 1 ( = ). Pro bžné úty tato omezení neplatí. Píklady: Následující píklady platí pro nov zadávané trvalé píkazy k úhrad dne Je-li zadána msíní periodicita a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Neboli nemžete zadat starší datum úinnosti. - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti ervenec 2006( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou první msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 20-tého, je prvním možným datem splatnosti leden 2006 ( ). - Je-li zadána pololetní periodicita s úhradou druhý msíc v pololetí a požadovaný den splatnosti každého 15-tého, je prvním možným datem splatnosti únor 2006( ). Odpov Pokud k provedení transakce není vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas pozadavek byl prijat pod ref.c. <referenní íslo transakce>; ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> Vas pozadavek byl prijat pod ref.c ; ucet /0800; 9.787,25Kc; VS Pokud k provedení transakce je vyžadováno její pipodepsání, obdržíte následující text: Vas trvaly prikaz k uhrade ucet <íslo útu píjemce>; <ástka transakce>kc; VS <variabilní symbol transakce> byl odeslán do uloziste. Vas trvaly prikaz k uhrade ucet /0800; 9.787,25Kc; VS byl odeslán do uloziste. Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Perioda Pokud by došlo zpracováním transakce k pekroení limitu útu, nebude píkaz pijat ke zpracování a bude Vám zaslána následující zpráva: Byl prekrocen denni limit uctu pro transakce SERVIS24 * mže se lišit dle typu SIM karty 14/18

15 Modelování vkladových út Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Term.vklad - Zadat* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Protože se jedná pouze o modelování vkladového útu, lze použít zkratku libovolného Vašeho útu, bez ohledu na jeho aktuální zstatek. Castka ástka vkladu (v K), vetn halé. Halée zadejte na dv Povinný údaj desetinná místa a oddlte znakem hvzdika *. Minimální ástka vkladu iní 5000,- K. Píklad K 5 000,- zadejte jako 5000 a K 5000,40 zadejte jako 5000*40. Od data Zadejte 0 (nula) Povinný údaj Délka Délka vkladu. Zadejte kód z íselníku termínovanosti viz. tabulka Povinný údaj níže Opakovat? Zadejte 0 (nula) Povinný údaj Test? Zadejte 0 (nula) Povinný údaj Text? Ponechte prázdné Nepovinný údaj Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (pole Z uctu?), nebo celou operaci zrušte volbou Kódy termínovanosti piazené k délce trvání vkladu: Kód termínovanosti vkladu 7D 14D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 24M 36M 48M Délka trvání vkladu 7 dní 14 dní 1 msíc 2 msíce 3 msíce 4 msíce 5 msíc 6 msíc 7 msíc 8 msíc 9 msíc 10 msíc 11 msíc 12 msíc 24 msíc 36 msíc 48 msíc * mže se lišit dle typu SIM karty 15/18

16 Odpov na žádost o modelování vkladového útu Bankovní systém odpoví odesláním informací: - výše vkladu - délka vkladu ve tvaru, napíklad: 6M (= 6 msíc), nebo 14D (= 14 dní), - roní úroková sazba (v procentech), - hrubý zisk (ped zdanním) - poslední den vázanosti vkladu ve formátu DDMMRRRR. Vklad: ,00Kc; Obdobi: 6M; Urokova sazba: 1,40% Hruby zisk:4.200,00kc Den vazanosti: Chybové hlášení: Pokud dojde k chyb pi zadávání požadavku, bude Vám zaslána zpráva upesující, v které ásti požadavku byla chyba nalezena: Pozadavek odmitnut. Chyba v: Delka vkladu * mže se lišit dle typu SIM karty 16/18

17 O2 Dobíjení (dobíjení pedplacených O2 karet) Tato služba je dostupná pro sporožirový úet a bžný úet v K. Mohou ji využít pouze disponenti s právem aktivních transakcí. Jedná se o službu, kterou banka nabízí ve spolupráci se spoleností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Prostednictvím služby O2 Dobíjení si mžete navýšit kredit jak Vaší O2 karty, tak i Vašich blízkých a pátel. - Po zadání všech údaj bude Vaše žádost o dobití O2 karty automaticky odeslána nejprve do eské spoitelny a po její akceptaci pak spolenosti Telefónica O2. Postup zadání: Zvolte v bankovním menu nabídku Dobijeni - Rucne* a dále postupujte podle následující tabulky: Výzva aplikace Zadání Poznámka Z uctu? Zadejte celé íslo útu (bez kódu banky) nebo piazenou Povinný údaj zkratku (pro sporožiro 1 až 19, pro bžný úet 20 až 49 ). Piazené zkratky Vašich út lze zjistit bu pes aplikaci S24 Internetbanking nebo prostednictvím telefonního bankée na lince Tel. cislo? Telefonní íslo O2 karty, pro kterou chcete navýšit kredit. Povinný údaj Telefonní íslo zadávejte vždy bez první nuly tedy pouze 9 íslic! Nap. pro zadejte Jiný formát telefonního ísla nebude spoleností Telefónica O2 akceptován a požadavek na dobití bude odmítnut. Castka? ástka, o kterou chcete zvýšit kredit na O2 kart. Zadávejte Povinný údaj pouze ástky od 200 K. Potvrte operaci volbou Odeslat, volbou se vrate na zaátek operace (volba Rucne?), nebo celou operaci zrušte volbou Pro dobití O2 kreditu je stanoven maximální denní limit K z jednoho útu. Úhrada služby O2 Dobíjení Úhradu služby O2 Dobíjení nemžete odvolat, proto tato úhrada není zaazena do pehledu píkaz k úhrad. Pouze v pípad, že bylo provedeno dobití O2 kreditu (žádost nebyla eskou spoitelnou ani spoleností Telefónica O2 odmítnuta), bude systémem automaticky zpracován píkaz k úhrad za dobití požadovaného O2 kreditu. Je-li vše v poádku (tzn. žádost o dobití O2 karty nebude ani bankou, ani mobilním operátorem odmítnuta), dojde k odútování finanních prostedk ve výši dobíjené ástky z Vámi vybraného útu ve prospch spolenosti Telefónica O2 a souasn Vám bude zaslána informaní SMS o pijetí transakce: Vas pozadavek na dobiti O2 karty pro telefonni cislo na castku 800 Kc byl prijat ke zpracovani. Mobilní operátor Telefónica O2 rovnž zasílá informaní SMS o navýšení kreditu na O2 kart. V pípad, že byla provedena úhrada a kredit na Vaší O2 kart nebyl navýšen, kontaktujte zákaznické centrum spolenosti Telefónica O2 O2 linku (linka *11). Pokud banka obratem neobdrží od mobilního operátora souhlas s požadavkem na navýšení kreditu nebo zamítnutí tohoto požadavku bude Vám zaslána SMS zpráva tohoto znní: Vas pozadavek na dobiti O2 karty ceka v odlozenych mobil. platbach. Stav transakce lze overit v S24 IB nebo TB. * mže se lišit dle typu SIM karty 17/18

18 Realizaci dobití (pípadn jeho zamítnutí) si lze následn ovit prostednictvím Internetbankingu nebo telefonního bankée. Žádost o dobití O2 SIM karty bude bankou odmítnuta napíklad v pípadech kdy: - ástka dobití není kryta zstatkem na útu. Chybová zpráva zní: Nelze dobit O2 kartu. Zadana castka je vyssi nez disponibilni zustatek uctu. - klient požaduje dobití O2 kreditu ástkou pevyšující stanovený denní limit/ zbývající denní limit. Chybová zpráva zní: Byl prekrocen denni limit uctu pro mobilní platby SERVIS24 - bylo zvoleno chybné íslo útu (pípadn chybná zkratka). Chybová zpráva zní: Požadavek odmítnut. Chyba v: Cislo uctu - klient požaduje dobití O2 kreditu ástkou pevyšující zvolený limit pipodepisování. Chybová zpráva zní: Limit pro samostatne jednani disponentu byl prekrocen a tento typ transakce nepodporuje pripodepisovani. Rovnž Vám mže být zaslána informaní SMS o chyb mobilním operátorem, nap. pokud se budete pokoušet navýšit kredit na neexistujícím telefonním ísle. Spolenost Telefónica O2 si vyhrazuje právo na stanovení a zmnu podmínek použití služby O2 Dobíjení. Podrobné podmínky služby stanovené spoleností Telefónica O2 najdete ve znakových prodejnách Telefónica O2 a na Zprávy* Chcete-li si prohlížet zabezpeené došlé zprávy z banky pro postupujte takto: Postupn zvolte : O2 GSM Banking Bank PIN Zpravy V menu si vyberte jednu z možností: Prijate - zobrazí se pehled posledních 5 doruených zpráv. Nepetené zprávy jsou ped názvem oznaeny znakem vykiník!. Po vybrání jedné ze zpráv Vám bankovní aplikace nabídne možnosti: íst zprávu, uložit zprávu nebo peposlat zprávu formou standardní (nezabezpeené) SMS. Ulozene - zde je možno prohlížet až 3 archivované zprávy, uložením nové dojde k pepsání nejstarší pvodní zprávy. Po vybrání jedné ze zpráv Vám bankovní aplikace nabídne možnosti: íst zprávu, smazat zprávu nebo peposlat zprávu formou standardní (nezabezpeené) SMS. Tyto nabídky je dostupná pokud jste obdrželi alespo jednu bankovní SMS zprávu. Zmna BPIN Zmnu BPIN lze provést pouze zadáním chybného BPIN tikrát po sob. Následn budete aplikací vyzváni k zadání BPUK a následn k nastavení nového BPIN. V Praze eská spoitelna, a.s. * mže se lišit dle typu SIM karty 18/18

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone)

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone) Uživatelský manuál pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě Vodafone) Vážení klienti, představujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking České

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vážený kliente, Vaše Poštovní spořitelna

Vážený kliente, Vaše Poštovní spořitelna Příručka Max Mobil PS Vážený kliente, Max Mobil PS je moderní služba využívající systému SMS zpráv ve spojení s moderní technologií SIM Toolkit. Pro ovládání Vašeho účtu tak stačí pouze vyplňovat údaje

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2 www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010 Manuál internetového bankovnictví verze 1 / září 2011December 2010 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud jste klientem banky Equa bank od 19.9.2011, můžete rovnou

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Systém internetového bankovnictví OBSAH ÚVOD. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ.. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU. 6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK... 7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ....10

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více