TEAM SOCIOMAPPING. A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEAM SOCIOMAPPING. A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS"

Transkript

1 TEAM SOCIOMAPPING A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS

2

3 Vaši klienti využijí Sociomapování, když: budují nový tým, mají dojem, že tým nefunguje dobře jako celek, chtějí zhodnotit kvalitu spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, potřebují sledovat, jak se tým vyvíjí v čase, zajímá je, jak zlepšit komunikaci uvnitř týmu, zdá se jim, že vázne komunikace, spolupráce nebo sdílení informací, chtějí rozvíjet tým pomocí koučování, přicházejí do týmu jako jeho noví vedoucí. Sociomapování týmů Sociomapování týmů je jedinečná metoda umožňující budovat lépe fungující pracovní týmy. Efektivní tým je obtížné přesně definovat, nicméně obvykle je to skupina vzájemně provázaných lidí, kteří jsou odhodláni dosáhnout společných cílů, jejich spolupráce probíhá hladce a dodávají kvalitní výsledky. Tím, že dáme dohromady skupinu výkonných lidí, ještě zdaleka nezískáme výkonný tým. Výkon pracovního týmu závisí zejména na funkčnosti vztahů mezi jeho členy. Dobrá zpráva je, že zatímco lidé jako takoví se příliš nemění, vztahy mezi nimi jsou značně proměnlivé a díky tomu i snáze ovlivnitelné. Na druhou stranu se takové vztahy obtížněji sledují a navíc jich se zvyšujícím se počtem členů týmu značně přibývá. Takže zatímco mezi pěti lidmi je vzájemných vazeb dvacet, což se dá ještě sledovat, ve skupině, kde je lidí třicet, se počet vzájemných vazeb blíží tisíci. Hlavní předností Sociomapování týmů je to, že dokáže tyto vztahy odhalit a efektivně je prezentovat tak, aby bylo možné je dále využít pro rozvoj týmu. Proto patří Sociomapování týmů k jedné z nejžádanějších aplikací Sociomapování vůbec, neboť usnadňuje práci mnoha koučům, konzultantům, manažerům a HR specialistům. Díky tomu, že Sociomapování umožňuje identifikovat a pojmenovávat to, co je pro tým z pohledu jeho rozvoje nejdůležitější, je tento nástroj optimální volbou pro koučování týmů. Možnost sledovat týmovou spolupráci v čase navíc dovoluje průběžně navigovat tým směrem k vytyčeným cílům a dává tak manažerovi týmu k dispozici záznam o úspěšnosti jednotlivých intervencí. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 1

4 Co je to SOCIOMAPOVÁNÍ? Sociomapování je unikátní vizualizační nástroj, který umožňuje přehledné zobrazení komplexních systémů, jakými jsou například pracovní týmy. Odborníkům i laikům poskytuje možnost rychlé a intuitivní orientace v analyzovaném systému a dává jim oporu v rozhodování o tom, jak s ním nakládat. Původně bylo Sociomapování vyvinuto pro potřeby kosmického výzkumu za účelem monitorování vztahů a včasného odhalování kritických okamžiků v týmech, které tvořily experimentální posádky vesmírných letů. Pro podobné účely bylo Sociomapování nasazováno i v zahraničních misích armádních složek. Jeho využití umožňovalo včasnou předpověď blížícího se konfliktu a napomáhalo úspěšnému průběhu mise. Sociomapování již dávno není výsadou vesmírných středisek nebo bojových jednotek, ale má naopak celou řadu různých aplikací v oblasti psychologie, sociologie i ekonomie. Jeho hlavní těžiště však zůstává i nadále v podpoře rozvoje sociálních skupin a zejména pak pracovních týmů. Tato jedinečná metodologie spojuje robustnost tradiční statistiky, analýzy sociálních sítí, jedinečnost fuzzy logiky a sílu vizualizační metafory ve formě krajiny vazeb. Jedním z hlavních výstupů této analýzy je Sociomapa. Jak číst Sociomapu Každý člen analyzovaného týmu je na mapě představován jedním bodem. Jeho pozice na mapě je odrazem jeho pozice v systému vazeb daného týmu. vzdálenost mezi jednotlivými členy týmu je výpovědí o intenzitě vzájemných vazeb, ať už jde o četnost komunikace (častěji komunikující lidé jsou si blíž), efektivitu spolupráce (lidé, pro něž je spolupráce s druhými důležitá, jsou si blíž) apod. výška, vyjádřená vrstevnicemi a barevnou škálou (od modré po červenou), ukazuje úroveň zkoumané charakteristiky pro daného člověka. Např. jak často v průměru komunikuje (u četnosti komunikace), jak efektivně v průměru spolupracuje (u efektivity spolupráce) apod. Sociomapy obsahují velké množství informací, které není možné v rámci tohoto textu plně popsat. Na následujících stránkách se proto zaměřujeme jen na některé hlavní momenty na každé ze Sociomap, nejedná se tedy o jejich kompletní interpretaci. Sociomapování v praxi Zkuste si představit, že váš klient řídí významnou společnost a hodlá vyslat do zahraničí tým manažerů a senior specialistů, kteří zde budou provádět a spravovat jeho nové akvizice. Nenechá nic náhodě a sestaví tým z nejlepších lidí z různých oddělení svého podniku, protože chce dobře chránit svoji investici. Vaším úkolem je podpořit tým. Jelikož se jedná o složitou situaci a komplikovaný tým, sáhnete po metodě, která vám umožní rozkrýt jednotlivé vrstvy toho, co se s týmem děje. Použijete Sociomapování. 2 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

5 Claire John Mark Miguel Luis Susan Paula Ben Alicia Nancy Téměř stále Robert Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Zkoumaný tým Tým, který posíláte do zahraničí, sestává ze spolehlivé vedoucí celé akvizice (Susan) a její atraktivní asistentky (Paula). Ambiciózního finančního manažera (John), opatrné personální manažerky (Claire), rozpustilého manažera technologií (Mark) a dvou senior specialistů v dotyčném oboru, kteří jsou zároveň manželé (Ben, Nancy). Na místě je očekávají další čtyři členové týmu včetně zádumčivého manažera logistiky (Robert), který byl na místě již dříve, aby vše připravil, a zástupců místního vedení společnosti získané akvizicí (Alicia, Miguel, Luis). Projekt bude trvat tři roky a v závěrečné fázi by měl tým být schopen samostatného strategického rozhodování. To je ale ještě dlouhá cesta. Nejprve se musí tým zformovat, ujasnit si role a rozběhnout se. Prvním tématem Sociomapování proto bude Vytváření týmu. Témata Sociomapování a stádia týmového vývoje Každý tým se v průběhu času různě vyvíjí. Obecné trendy ve vývoji týmu objasnil americký psycholog Bruce Tuckman, který navrhl koncept několika stádií vývoje týmu. Některá z dále uváděných Sociomapovacích témat se mohou lépe uplatnit v určitém stádiu (např. Vytváření týmu se hodí zejména v období, kdy se tým vytváří), vhodnost jiných témat se spíše odvíjí od typu týmu (např. Rozhodování a strategie je vhodné pro týmy strategické, produktové nebo manažerské). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 3

6 R Vytváření týmu Sociomapovací analýza Vytváření týmu se zaměřuje na rozvoj týmové spolupráce a dosahování skupinových cílů. Hlavními tématy jsou současná a optimální frekvence komunikace v týmu, zvýšení vzájemné znalosti náplně práce jednotlivých členů a definování společných cílů. Analýza Vytváření týmu je vhodná zejména pro: nově založené týmy, jejichž členové spolu zatím příliš nespolupracují, týmy s výraznějšími personálními změnami či se změnou obsahu práce, týmy, které se výrazně rozšiřují, či naopak zužují. Jedním z výstupů analýzy Vytváření týmů je Sociomapa Současné frekvence komunikace. V té je ukryta řada cenných údajů. Můžete se soustředit na celkový obraz a klást si otázku, jaká je obecná úroveň frekvence komunikace v týmu (podle převládající barevnosti na mapě, která může sahat od tmavě modré po sytě rudou). Snadno můžete rozlišit, která osoba je na mapě komunikačně nejdůležitější, na koho se kolegové hodně obrací a naopak s kým se příliš nebaví. Rovněž si můžete klást otázku, zda to, jak jsou lidé na mapě rozmístěni, odpovídá struktuře v organizaci. Následující Sociomapa ukazuje stav frekvence komunikace krátce poté, co váš tým dorazil na místo. Zkuste, co byste z ní dokázali vyčíst. Mark Sociomapa současné komunikace Clair Ben Nancy Mark Paula Claire Robert John Pozice: Frekvence Ben vzájemné současné pracovní Nancy komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji spolu komunikují). Výška: Průměrná frekvence současné komunikace (čím výš, tím častěji komunikují). Paula Susan Susan Alicia Luis Téměř stále Často Miguel Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas 4 Téměř vůbec QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

7 Hlavní body interpretace v průměru mezi sebou členové týmu komunikují spíše častěji, což naznačuje zelená barva mapy. Přestože si ale členové týmu mohou myslet, že už se vzájemně sžili, odhaluje mapa stále rozdělení týmu na skupinu místních a příchozích a také to, že Susan a Robert mezi nimi tvoří jakési mosty. vysoká pozice Roberta značící značnou frekvenci komunikace a jeho pozice uprostřed naznačují, že často komunikuje se všemi členy týmu. Je to pochopitelné, protože byl na místě už dříve, aby situaci připravil, a tak má od všeho klíče, doslova i metaforicky. Zná dobře místní poměry i místní část týmu a poskytuje různé klíčové informace. můžete postřehnout, že Miguel komunikuje v průměru jen občas. Když se ale v týmu zeptáte, zda to vadí, zjistíte, že nikoliv. Miguel má na starosti IT, a dokud nemají ostatní problémy s počítači, nepotřebují s ním komunikovat častěji. pro zajímavost si všimněte těsné blízkosti Bena a Nancy. To znamená hned dvě věci: jednak že spolu komunikují velmi často, ale také, že každý z nich komunikuje podobně často jako ten druhý i se zbytkem týmu. Je to pochopitelné s ohledem na to, že jsou blízcí spolupracovníci a specialisté mise a také manželé. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 5

8 Analýza komunikace Sociomapovací Analýza komunikace se zaměřuje na srovnání žádoucího a optimálního stavu komunikace, měření efektivity a identifikaci rozvojových míst v síti komunikačních vazeb. Hlavním cílem analýzy je popsat komunikační strukturu týmu, ukázat kritická místa v komunikaci a navrhnout vhodná opatření. Analýza komunikace je vhodná zejména pro: týmy spolupracující delší dobu, týmy s obtížemi v oblasti komunikace, týmy, kde došlo ke změnám struktury nebo k více či méně otevřeným konfliktům. Výstupem z analýzy komunikace je mimo mapu Současné komunikace například i mapa Optimální komunikace. Můžete je srovnávat mezi sebou, abyste zjistili, jak se reálný stav liší od stavu, který by si tým přál. Můžete se také zkusit podívat na srovnání se starší Sociomapou. Po naší první intervenci v týmu uplynulo několik měsíců. A tým se posunul do další fáze týmového vývoje. Atmosféra v týmu je teď trochu bouřlivější. Vaším cílem je pomoci týmu toto poněkud konfliktní stádium úspěšně přestát a posunout se dál. Sociomapa současné komunikace Mark Mark Pozice: Frekvence vzájemné současné pracovní Ben komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji spolu Nancy komunikují). Paula Ben John Claire Výška: Průměrná frekvence současné komunikace (čím výš, tím častěji komunikují). Robert Nancy Paula A Susan Miguel Robert Alicia Luis Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec 6 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

9 Sociomapa optimální komunikace Mark Mark Pozice: Frekvence vzájemné optimální pracovní komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji by spolu chtěli komunikovat). Ben Nancy Paula Cla John Ben Nancy Paula Claire John Výška: Průměrná frekvence optimální komunikace (čím výš, tím častěji by si ostatní přáli komunikovat s daným člověkem). Robert Susan Alicia Robert Susan Alicia Miguel Luis Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas Hlavní body interpretace Téměř vůbec oproti předcházejícímu stavu komunikuje v současné chvíli tým v průměru ještě intenzivněji (čemuž napovídá barevnost Sociomapy současné komunikace), ale Sociomapa optimální komunikace naznačuje touhu po ještě častější komunikaci. v současné chvíli je v průměru nejvíc komunikujícím členem Susanina asistentka Paula, ale hodně komunikují i Robert a John. optimální mapa nám ale ukazuje jiný stav komunikace. Lidé v týmu si přejí více komunikovat s vedoucí týmu Susan a méně s její asistentkou (Paula), která nyní hodně komunikace zprostředkovává. Také si přejí více komunikovat s Johnem. naopak Robert, který si na Sociomapě současné komunikace stále uchovává poměrně četnou komunikaci, se na optimální mapě propadá a odsouvá stranou. Jeho postavení na současné mapě je více dáno nutností (zná dobře místní situaci), ale tým si s ním tolik komunikovat nepřeje. Zdá se, že právě Robertovy komunikační vazby jsou aktuálně kritickým místem v komunikaci týmu. Tento postřeh však musel potvrdit samotný tým v průběhu intervence. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 7

10 Efektivita spolupráce Sociomapovací analýza toku práce, zadání, podkladů a výstupů. Tento typ analýzy je vhodný pro týmy, které nefungují optimálně, a je třeba identifikovat, které konkrétní spolupracovní kanály snižují efektivitu celého týmu. Výstupem je akční plán, který pomůže vrátit pracovní výkon týmu zpět do vysokých obrátek. Analýza Efektivity spolupráce je vhodná zejména pro: projektové a vývojové týmy, týmy s vysokou vzájemnou závislostí výstupů, týmy, které spolupracují déle, přičemž efektivita spolupráce není dostačující. Jedním z výstupů analýzy Efektivity spolupráce je totožně pojmenovaná Sociomapa Efektivita spolupráce. Ta v sobě kombinuje informace o důležitosti spolupráce jednotlivých členů a kvalitě výstupů. Platí zde, že pokud je vzájemná spolupráce mezi dvěma lidmi důležitá, klade se na její kvalitu větší důraz a naopak. Po nějaké době opět zjišťujeme současný stav týmu. Došlo v něm ke dvěma změnám, ke kterým spěl stav už v předcházející analýze. Robert byl vyslán připravit akvizici v jiné zemi a přibyl jeden nový člen (Raul), který dostal na starosti jeho post tedy logistiku. Sociomapa efektivity spolupráce Susan Paula John Susan Paula John Pozice: Důležitost spolupráce (čím blíže k sobě, Claire tím je pro ně vzájemná spolupráce důležitější). Rau Claire Miguel Raul Mark Nancy Ben Výška: Průměrná efektivita spolupráce (čím výš, tím efektivněji spolupracují). Šipky jsou našimi doporučeními, kdo vůči komu by měl svou spolupráci zlepšit. Miguel Luis Alicia Alicia Excelentní Luis Vyhovující Ke zlepšení Excelentní Vyhovující Ke zlepšení 8 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

11 Hlavní body interpretace Z hlediska efektivity spolupráce (vyjádřené výškou) se většina lidí na mapě nachází v pásmu vyhovující až excelentní. výška osob na Sociomapě nám naznačuje, že zejména John spolupracuje excelentně, a to především v důležitých vztazích, velmi dobře spolupracují také Alicia, Claire a Susan. nejméně efektivně spolupracujícím členem týmu je Raul. Jeho pozice ve středu mapy naznačuje, že byť je spolupráce s ním pro ostatní důležitá, výstupy, které dodává, nejsou kvalitní. Zlepšení výstupů je zvlášť důležité směrem k Johnovi, Paule, Claire a Alicii, což naznačují i šipky. Zkvalitnění výstupů šipky doporučují také Benovi a Claire (oběma směrem k Johnovi). Z hlediska důležitosti spolupráce (vyjádřené rozmístěním na mapě) je zajímavé sledovat, zda vyobrazená struktura kopíruje formální strukturu v organizaci. Zde lze vidět, že v některých částech odpovídá (např. technologická část týmu Mark, Ben a Nancy), ovšem vedoucí celého týmu (Susan) je poněkud na okraji a spolupráce s ní je důležitá jen pro část managementu (John, Claire) a pochopitelně její asistentku (Paulu). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 9

12 Rozhodování a strategie Sociomapovací analýza, která odpovídá na otázku, zda je rozhodování týmu efektivní, a zjišťuje, zda neexistují ještě možnosti dalšího zlepšení. Výstupem jsou konkrétní doporučení ke sdílení rozhodovacích procesů při řízení jednotlivých oddělení či oblastí. V rámci projektu se řeší vzájemná závislost v rozhodování, dostupnost jednotlivých členů týmu, sdílení klíčových rozhodnutí, prezentace strategií a podobně. Analýza Rozhodování a strategie je vhodná zejména pro: týmy závislé na efektivním sdílení strategických informací a systému rozhodování, top management a strategický management, projektové, vývojové a specializované poradenské týmy. Mezi výstupy z analýzy Rozhodování a strategie patří Sociomapa dostupnosti a Sociomapa Závislosti v rozhodování. Jejich srovnání nám dává možnost zjistit, zda jsou lidé, na kterých jsou ostatní závislí v rozhodování, pro ostatní také dostupní. Po mnohem delší době se situace týmu do značné míry změnila. Zamýšlené akvizice úspěšně proběhly a řada členů původního týmu byla vyslána na další mise do jiných zemí. Menší část původního týmu ale zůstala, aby získané akvizice řídila. Je to především nový vedoucí pobočky (John), manažer technologií (Mark), manažer logistiky (Raul), nová personální manažerka (Alicia) a nový finanční manažer (Luis). Existují však pochybnosti o tom, zda je tento okleštěný tým dostatečně efektivní ve svém rozhodování. Sociomapa dostupnosti Pozice: Vzájemná dostupnost (čím blíže si jsou, John tím jsou si dostupnější k řešení pracovních záležitostí). John Luis Výška: Průměrná dostupnost (čím výš, tím dostupnější). Ma Raul Alicia Mark Téměř vždy dostupný Spíše dostupný Jak kdy Spíše nedostupný Téměř nedostupný 10 Téměř vždy dostupný Spíše dostupný Jak kdy Spíše nedostupný QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

13 Mark Sociomapa závislosti v rozhodování Luis Mark Luis Pozice: Nakolik jsou na sobě v rozhodování vzájemně závislí (čím blíže si jsou, tím vyšší závislost). Výška: Průměrný vliv na rozhodování ostatních John Al John Alicia Raul Zcela závislý Raul Spíše závislý Spíše nezávislý Zcela nezávislý Zcela závislý Spíše závislý Spíše nezávislý Hlavní body interpretace Zcela nezávislý výška na Sociomapě dostupnosti při řešení pracovních záležitostí má rozsah od celkově spíše dostupného člena týmu (Raul), až po spíše nedostupného (John). Zároveň můžeme vidět, že nejvíce jsou si vzdáleni (a tedy nejméně pro sebe dostupní) Alicia a John. Zatímco relativně pro sebe dostupní jsou například Mark a Raul. na Sociomapě závislosti v rozhodování lze vidět členy, na nichž ostatní členové v rozhodování závislí spíše nejsou (Raul, Mark), a také členy, na kterých jsou lidé v rozhodování poměrně závislí a často potřebují jejich rozhodnutí (John), což je pochopitelné s ohledem na to, že je to nový vedoucí celého týmu. na první pohled zaujme, že John, na kterém jsou ostatní nejvíc závislí (uprostřed mapy závislosti v rozhodování a nejvýše) je nejméně dostupný (stranou a nízko na mapě dostupnosti). Takový stav může zpomalovat nebo dokonce znemožňovat efektivní rozhodování týmu. podobný vliv na rozhodování může mít také fakt, že John a Alicia, kteří jsou na sobě v rozhodování zjevně závislí, jsou pro sebe současně velmi málo dostupní. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 11

14 Jak probíhá projekt Pro realizaci projektů jsme vytvořili systém technické podpory, jehož cílem je zabezpečit hladkou spolupráci v rámci celé mezinárodní partnerské sítě. Celý systém funguje online, takže není důležité, kde se právě nacházíte. Projekt můžete realizovat odkudkoli, kde je dostupné připojení k internetu. Schéma realizace projektu Design projektu Poskytovatel sociomapovacích služeb (Service Provider) si v online systému vybere odpovídající standardizovaný design, který případně doplní anebo si vytvoří vlastní design, pokud má odpovídající kvalifikaci (viz část Certifikace). Objednávka Service Providera Service Provider si objedná pomocí online rozhraní projekt u svého Regionálního distributora. V případě, že v dané zemi Regionální distributor není, objedná si projekt přímo u společnosti QED GROUP. Potvrzení objednávky Regionální distributor nebo QED GROUP objednávku zkontroluje a potvrdí zahájení projektu. Sběr dat QED GROUP připraví projekt dle zadání, zpřístupní Service Providerovi online systém pro sběr dat. Analýza a vytvoření výstupů Po dokončení sběru dat, zpracuje QED GROUP analýzu a zpřístupní Service Providerovi všechny objednané výstupy (zprávy, Sociomapy, atd.) Ověření spokojenosti klienta Po realizaci projektu Service Provider zjistí spokojenost svého klienta a výsledek zpřístupní svému regionálnímu distributorovi nebo společnosti QED GROUP. 12 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

15 Sociomap Viewer Součástí tohoto systému technické podpory našich partnerů je také offline software (Sociomap Viewer), který umožňuje interaktivní prezentaci Sociomap. Tento software je našim partnerům zdarma dostupný na webu: Díky systému automatické aktualizace jsou našim partnerů takřka ihned dostupné všechny inovace, které náš vývojový tým vytvoří. Hlavní přednosti Sociomap Vieweru: 2D i 3D zobrazení Sociomapy s možností její rotace, barevné i černobílé vykreslení, interaktivní stupnice výšek s možností zvýraznění objektů s určitou výškou, možnost anonymizovaného zobrazení map, srovnávací mód dvou map vedle sebe, možnost promítnout do Sociomapy doplňující informace o týmu (subtýmy, pozice, významné vazby apod.). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 13

16 Schéma spolupráce Pokud máte, stejně jako naši další partneři, zájem nabízet Sociomapování týmů, bude to snadné stačí jen podepsat licenční smlouvu a nechat Vaše konzultanty certifikovat pro práci se Sociomapováním. Následně budete moci nabízet svým klientům celé spektrum projektů Sociomapování týmů od nejjednodušších (standardních) projektů až po komplexní projekty s vlastním návrhem sběru dat a vytvoření Sociomap. QED GROUP Školení, supervize a certifikace Marketingové materiály Know-how a technologie Technická a metodologická podpora Regionální distributor Provize Informace o kvalitě poskytovaných služeb Koncový poskytovatel služeb Koncový poskytovatel služeb Klient Správci lokálních trhů Kromě standardních partnerů (Koncových poskytovatelů služeb) hledáme pro naši partnerskou síť také Regionální distributory našich produktů, kteří jsou schopni budovat partnerské sítě v dosud nepokrytých zemích, dělat pro produkt marketing a PR a být kontaktním a certifikačním centrem pro lokální poskytovatele Sociomapování týmů. V případě zájmu o tento typ partnerství nás kontaktuje a vyžádejte si aktuální informace o naší partnerské síti. 14 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

17 Licence Licenční smlouva vytváří spolehlivý rámec pro naši spolupráci. Upravuje především: práci s citlivými údaji a údaji třetích stran (Vašich klientů), garantované termíny výstupních analýz, stanovování cen, ochranu Vašeho a našeho know-how, vaše a naše práva a povinnosti. Na začátku jednání o spolupráci Vás seznámíme se zněním smlouvy a významem jejích jednotlivých oddílů. Licenční smlouva byla napsána pro evropský právní rámec, ale je možné, že některé specifické zákony Vaší země budou vyžadovat dílčí úpravy proto je vhodné, abyste si před podpisem smlouvy zjistili podrobnosti u Vašeho advokáta. Rozšířená řada produktů Kromě Sociomapování týmů umožňuje Licenční smlouva poskytovat také naše další atraktivní produkty systém pro 360stupňovou zpětnou vazbu nebo psychodiagnostický nástroj 4 Elements. Kromě podepsané licenční smlouvy bude Vaše společnost potřebovat konzultanty certifikované pro vedení workshopů Sociomapování týmů. Podrobnosti o certifikaci a jejích stupních naleznete v kapitole Certifikace a školení. Základní certifikační školení trvá tři dny a certifikace je platná 3 roky. Licenci můžete získat také od našich partnerů (Regionálních distributorů) ve Vašem regionu. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 15

18 Cenový model U návrhu cenového modelu jsme usilovali především o to, aby byla cena pro koncového klienta přijatelná a zároveň pro Vás jako poskytovatele Sociomapování týmů atraktivní. Koncová cena Sociomapování týmů se skládá ze tří komponent: a) sběru dat, vytvoření Sociomap a závěrečných zpráv, b) Vaší provize za vedení projektu, c) provedení workshopu. Část a) připadne QED GROUP za provedení analýzy a spravování serverů, na kterých je vytvářena, části b) a c) náleží Vám. Stanovili jsme doporučenou tržní cenu, která je určena za části a) + b), a to samostatně pro jednotlivé typy analýz. Cenu workshopu (část c) si určujete sami dle Vašich cenových sazeb. Další zajímavé využití metody sociomapování pro týmy Metodu Sociomapování využívá také software Team Profile Analyzer, který umožňuje vytváření týmových zpráv z výsledků psychologických testů. Více informací naleznete na 16 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

19 CERTIFIKACE A ŠKOLENÍ Systém certifikace a odpovídajících školení byl vytvořen tak, abychom byli schopni zabezpečit, že lidé pracující v oblasti Sociomapování týmů jsou proškolenými profesionály, kteří dovedou svým klientům poskytnout vysokou kvalitu služeb. Proto mohou Sociomapování týmů používat pouze ti, kdo absolvovali příslušná školení a splnili další kvalifikační požadavky, které certifikace vyžaduje. Tato školení i certifikáty poskytuje buď přímo společnost QED GROUP a.s. anebo jsou poskytovány našimi obchodními partnery, kteří jsou kvalifikovaní pro trénink a supervizi. Seznam našich obchodních partnerů poskytujících školení najdete webu Ze zkušenosti víme, že s metodou Sociomapování týmů obvykle pracují dva typy profesionálů. Jsou to jednak konzultanti nebo koučové, kteří se věnují rozvoji a koučování týmů, a analytici, kteří se věnují více analýze dat a vytváření zpráv. Proto jsme vytvořili dvě linie vzdělávání a certifikace (facilitační a analytickou), které toto reflektují. Základním školením je v obou případech školení Sociomapování Týmů - I, které je nutnou podmínkou pro získání základního certifikátu Analyst, jenž je rovněž společný pro obě linie. Facilitační linie potom navazuje certifikáty Facilitator a Supervisor Facilitator, které vyžadují především získání praktických zkušeností v oblasti práce se skupinami. Analytická linie pak navazuje certifikáty Designer a Supervisor Designer, které vyžadují další vzdělávání a získávání praxe v oblasti vytváření specifických analytických designů a jejich aplikace v praxi. Sociomapování týmů I Analyst Sociomapování týmů II Facilitator Designer Supervisor Facilitator Supervisor Designer QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 17

20 Popis školení Vzdělávací model pro Sociomapování týmů zahrnuje dvě základní úrovně školení, kazuistické semináře a získávání praktických zkušeností pod supervizí. Kazuistické semináře i supervize jsou vedeny odborníky certifikovanými na úrovni Supervizor. Sociomapování týmů I Základní školení v oblasti Sociomapování týmů. Obsahem školení jsou jednak základy vytváření a interpretace sociomap a také aplikace Sociomapování pro rozvoj týmů. Školení je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro získání certifikátu Analyst (viz dále). Sociomapování týmů II Rozšiřující školení zaměřené na vytváření Sociomapovacích analýz. Cílem školení je příprava na vytváření vlastních analytických designů pro Sociomapování týmů. Obsahem školení je především metodologie vytváření analýz, principy konstrukce Sociomap a vytváření komplexních Sociomapovacích designů. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro získání certifikátu Designer (viz dále). Kazuistické semináře Tyto semináře slouží k prohlubování znalostí v oblasti Sociomapování týmů a sdílení zkušeností z praxe mezi profesionály, kteří Sociomapování využívají k práci se svými klienty. Absolvování kazuistických seminářů je podmínkou pro získání certifikátů na úrovni Supervisor. 18 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

21 Popis certifikátů Certifikát Analyst Tento certifikát je základním certifikátem v oblasti Sociomapování týmů a opravňuje využívat metodu Sociomapování týmů pro analýzu skupin, tj. interpretovat výsledky získané na základě standardizovaných Sociomapovacích designů, které definuje společnost QED GROUP a.s. (např. vytváření a prezentace výzkumných a týmových zpráv). Certifikát neopravňuje k práci se skupinami (např. vedení workshopů) s pomocí metody Sociomapování týmů. Certifikát Facilitator Certifikát Facilitator navazuje na znalosti a zkušenosti získané při certifikaci na úroveň Analyst a rozšiřuje je o témata týkající se práce se skupinami (např. konzultace v oblasti rozvoje týmů, vedení workshopů atd.) a především o praktické zkušenosti v této oblasti. Získání tohoto certifikátu opravňuje vést týmové workshopy s pomocí metody Sociomapování týmů v rozsahu standardizovaných Sociomapovacích designů, které definuje společnost QED GROUP a.s. Certifikát Designer Pro ty, kteří se chtějí orientovat na vytváření vlastních analytických designů, je určen certifikát Designer, který stejně jako certifikát Facilitator navazuje školením Sociomapování týmů II na základní certifikaci Analyst. Po obdržení tohoto certifikátu získáte oprávnění samostatně vytvářet analytické designy pro Sociomapování týmů analogické standardizovaným designům, které vytváří QED GROUP a.s. Certifikát Supervisor Designer Nejvyšší úrovní certifikace v oblasti vytváření sociomapovacích designů je certifikát Supervisor Designer, který je určen především našim regionálním distributorům, kteří zabezpečují školení a certifikaci v rámci mezinárodní sítě našich partnerů. Tento certifikát tedy svého držitele opravňuje školit a supervidovat analytiky a designéry v oblasti Sociomapování týmů. Certifikát Supervisor Facilitator Analogicky k certifikátu Supervisor Designer odpovídá tento certifikát nejvyšší úrovni certifikace v oblasti facilitace týmových workshopů a práce s týmy. Je také určen našim regionálním distributorům, kteří zabezpečují školení a certifikaci v rámci mezinárodní sítě našich partnerů a svého držitele opravňuje školit a supervidovat analytiky a facilitátory v oblasti Sociomapování týmů. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 19

22 Jak navázat spolupráci? Chcete-li mít možnost nabídnout svým klientům Sociomapování týmů, postupujte následovně: Napište nám na že máte zájem o spolupráci. Získejte licenci pro poskytování Sociomapování podpisem licenční smlouvy. Nechte certifikovat své konzultanty pro provádění Sociomapovacích workshopů. Získejte od nás reklamní materiály pro své klienty. Pošlete Vaše obchodní zástupce na školení v oblasti prodeje Sociomap. nabídněte Sociomapování týmů svým klientům. Zúčastňujte se kasuistických seminářů pro sdílení zkušeností. Naučte se vytvářet vlastní designy Sociomapování týmů, abyste mohli dobře reagovat na specifické potřeby Vašich klientů. Kontakt QED GROUP a.s. Haštalská 760/27, Praha 1, Tel.: , fax: Web: team.sociomap.com/partners Chcete-li získat další informace o Sociomapování, navštivte naši stránku team.sociomap.com/partners nebo kontaktuje přímo náš tým telefonicky či mailem. Informace uvedené v této brožuře mají pouze informativní charakter a QED GROUP a.s. si vyhrazuje právo uvedené informace a podmínky měnit. 20 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Úvod Sociomapování týmů je našimi klienty často užíváno

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Případová studie: Team Profile Analyzer

Případová studie: Team Profile Analyzer Případová studie: Team Profile Analyzer QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Úvod Představte si tým složený z úspěšných jedinců z různých oblastí sportu a byznysu. Jak by tento tým vypadal a pracoval?

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA

MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA Výhody spolupráce minimální vynaložení nákladů při prodeji systému TWIS systém TWIS je modulární a vždy on-line přístupný, neprodáváte krabice, ale jednoduše on-line registrujete

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Funkční studium DOTO

Funkční studium DOTO Funkční studium DOTO Bylo nebylo Před 17ti lety Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Co bylo na začátku Praktické studium, 1 rok prezenčního vzdělávání (semináře,

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

NABÍDKA MONITORINGU MÉDIÍ

NABÍDKA MONITORINGU MÉDIÍ NABÍDKA MONITORINGU MÉDIÍ Kontakt Pro: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Datum zpracování: 26. 6. 2015 Zpracoval: Petr Janovský T: +420 602 524 743 E: petr.janovsky@newtonmedia.cz

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II.

Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II. Metodika konzultační činnosti ve školách v projektu Školy v pohybu II. Realizátor projektu: o. s. AISIS Kladno Realizace projektu: říjen 2009 prosinec 2011 Autoři: realizační tým projektu Tento projekt

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People

Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům

3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům 3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům Z předešlého přímo vyplývá nutnost provázat podnikové procesy s kritickými faktory, k čemuž nám nejlépe poslouží jejich vynesení do tabulky

Více

Nezůstávejte stranou a zapojte se. Nemovitostní portál pro profesionály

Nezůstávejte stranou a zapojte se. Nemovitostní portál pro profesionály Nezůstávejte stranou a zapojte se Nemovitostní portál pro profesionály Sdílení informací Záruka úspěchu IMMO 2 je internetový portál pro profesionály se zaměřením na nemovitosti. Prostřednictvím tohoto

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Jak tvarovat tým zlepšování týmové komunikace a výkonnosti

Jak tvarovat tým zlepšování týmové komunikace a výkonnosti Jak tvarovat tým zlepšování týmové komunikace a výkonnosti Radvan Bahbouh 8.10.2012 Přístupy v sociodiagnostice 1. Sociometrický přístup 2. Topologický přístup 3. Interakční přístup Číslo kategorie

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Zaměření portálu. Vážení zákazníci,

Zaměření portálu. Vážení zákazníci, Zaměření portálu Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více