TEAM SOCIOMAPPING. A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEAM SOCIOMAPPING. A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS"

Transkript

1 TEAM SOCIOMAPPING A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS

2

3 Vaši klienti využijí Sociomapování, když: budují nový tým, mají dojem, že tým nefunguje dobře jako celek, chtějí zhodnotit kvalitu spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, potřebují sledovat, jak se tým vyvíjí v čase, zajímá je, jak zlepšit komunikaci uvnitř týmu, zdá se jim, že vázne komunikace, spolupráce nebo sdílení informací, chtějí rozvíjet tým pomocí koučování, přicházejí do týmu jako jeho noví vedoucí. Sociomapování týmů Sociomapování týmů je jedinečná metoda umožňující budovat lépe fungující pracovní týmy. Efektivní tým je obtížné přesně definovat, nicméně obvykle je to skupina vzájemně provázaných lidí, kteří jsou odhodláni dosáhnout společných cílů, jejich spolupráce probíhá hladce a dodávají kvalitní výsledky. Tím, že dáme dohromady skupinu výkonných lidí, ještě zdaleka nezískáme výkonný tým. Výkon pracovního týmu závisí zejména na funkčnosti vztahů mezi jeho členy. Dobrá zpráva je, že zatímco lidé jako takoví se příliš nemění, vztahy mezi nimi jsou značně proměnlivé a díky tomu i snáze ovlivnitelné. Na druhou stranu se takové vztahy obtížněji sledují a navíc jich se zvyšujícím se počtem členů týmu značně přibývá. Takže zatímco mezi pěti lidmi je vzájemných vazeb dvacet, což se dá ještě sledovat, ve skupině, kde je lidí třicet, se počet vzájemných vazeb blíží tisíci. Hlavní předností Sociomapování týmů je to, že dokáže tyto vztahy odhalit a efektivně je prezentovat tak, aby bylo možné je dále využít pro rozvoj týmu. Proto patří Sociomapování týmů k jedné z nejžádanějších aplikací Sociomapování vůbec, neboť usnadňuje práci mnoha koučům, konzultantům, manažerům a HR specialistům. Díky tomu, že Sociomapování umožňuje identifikovat a pojmenovávat to, co je pro tým z pohledu jeho rozvoje nejdůležitější, je tento nástroj optimální volbou pro koučování týmů. Možnost sledovat týmovou spolupráci v čase navíc dovoluje průběžně navigovat tým směrem k vytyčeným cílům a dává tak manažerovi týmu k dispozici záznam o úspěšnosti jednotlivých intervencí. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 1

4 Co je to SOCIOMAPOVÁNÍ? Sociomapování je unikátní vizualizační nástroj, který umožňuje přehledné zobrazení komplexních systémů, jakými jsou například pracovní týmy. Odborníkům i laikům poskytuje možnost rychlé a intuitivní orientace v analyzovaném systému a dává jim oporu v rozhodování o tom, jak s ním nakládat. Původně bylo Sociomapování vyvinuto pro potřeby kosmického výzkumu za účelem monitorování vztahů a včasného odhalování kritických okamžiků v týmech, které tvořily experimentální posádky vesmírných letů. Pro podobné účely bylo Sociomapování nasazováno i v zahraničních misích armádních složek. Jeho využití umožňovalo včasnou předpověď blížícího se konfliktu a napomáhalo úspěšnému průběhu mise. Sociomapování již dávno není výsadou vesmírných středisek nebo bojových jednotek, ale má naopak celou řadu různých aplikací v oblasti psychologie, sociologie i ekonomie. Jeho hlavní těžiště však zůstává i nadále v podpoře rozvoje sociálních skupin a zejména pak pracovních týmů. Tato jedinečná metodologie spojuje robustnost tradiční statistiky, analýzy sociálních sítí, jedinečnost fuzzy logiky a sílu vizualizační metafory ve formě krajiny vazeb. Jedním z hlavních výstupů této analýzy je Sociomapa. Jak číst Sociomapu Každý člen analyzovaného týmu je na mapě představován jedním bodem. Jeho pozice na mapě je odrazem jeho pozice v systému vazeb daného týmu. vzdálenost mezi jednotlivými členy týmu je výpovědí o intenzitě vzájemných vazeb, ať už jde o četnost komunikace (častěji komunikující lidé jsou si blíž), efektivitu spolupráce (lidé, pro něž je spolupráce s druhými důležitá, jsou si blíž) apod. výška, vyjádřená vrstevnicemi a barevnou škálou (od modré po červenou), ukazuje úroveň zkoumané charakteristiky pro daného člověka. Např. jak často v průměru komunikuje (u četnosti komunikace), jak efektivně v průměru spolupracuje (u efektivity spolupráce) apod. Sociomapy obsahují velké množství informací, které není možné v rámci tohoto textu plně popsat. Na následujících stránkách se proto zaměřujeme jen na některé hlavní momenty na každé ze Sociomap, nejedná se tedy o jejich kompletní interpretaci. Sociomapování v praxi Zkuste si představit, že váš klient řídí významnou společnost a hodlá vyslat do zahraničí tým manažerů a senior specialistů, kteří zde budou provádět a spravovat jeho nové akvizice. Nenechá nic náhodě a sestaví tým z nejlepších lidí z různých oddělení svého podniku, protože chce dobře chránit svoji investici. Vaším úkolem je podpořit tým. Jelikož se jedná o složitou situaci a komplikovaný tým, sáhnete po metodě, která vám umožní rozkrýt jednotlivé vrstvy toho, co se s týmem děje. Použijete Sociomapování. 2 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

5 Claire John Mark Miguel Luis Susan Paula Ben Alicia Nancy Téměř stále Robert Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Zkoumaný tým Tým, který posíláte do zahraničí, sestává ze spolehlivé vedoucí celé akvizice (Susan) a její atraktivní asistentky (Paula). Ambiciózního finančního manažera (John), opatrné personální manažerky (Claire), rozpustilého manažera technologií (Mark) a dvou senior specialistů v dotyčném oboru, kteří jsou zároveň manželé (Ben, Nancy). Na místě je očekávají další čtyři členové týmu včetně zádumčivého manažera logistiky (Robert), který byl na místě již dříve, aby vše připravil, a zástupců místního vedení společnosti získané akvizicí (Alicia, Miguel, Luis). Projekt bude trvat tři roky a v závěrečné fázi by měl tým být schopen samostatného strategického rozhodování. To je ale ještě dlouhá cesta. Nejprve se musí tým zformovat, ujasnit si role a rozběhnout se. Prvním tématem Sociomapování proto bude Vytváření týmu. Témata Sociomapování a stádia týmového vývoje Každý tým se v průběhu času různě vyvíjí. Obecné trendy ve vývoji týmu objasnil americký psycholog Bruce Tuckman, který navrhl koncept několika stádií vývoje týmu. Některá z dále uváděných Sociomapovacích témat se mohou lépe uplatnit v určitém stádiu (např. Vytváření týmu se hodí zejména v období, kdy se tým vytváří), vhodnost jiných témat se spíše odvíjí od typu týmu (např. Rozhodování a strategie je vhodné pro týmy strategické, produktové nebo manažerské). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 3

6 R Vytváření týmu Sociomapovací analýza Vytváření týmu se zaměřuje na rozvoj týmové spolupráce a dosahování skupinových cílů. Hlavními tématy jsou současná a optimální frekvence komunikace v týmu, zvýšení vzájemné znalosti náplně práce jednotlivých členů a definování společných cílů. Analýza Vytváření týmu je vhodná zejména pro: nově založené týmy, jejichž členové spolu zatím příliš nespolupracují, týmy s výraznějšími personálními změnami či se změnou obsahu práce, týmy, které se výrazně rozšiřují, či naopak zužují. Jedním z výstupů analýzy Vytváření týmů je Sociomapa Současné frekvence komunikace. V té je ukryta řada cenných údajů. Můžete se soustředit na celkový obraz a klást si otázku, jaká je obecná úroveň frekvence komunikace v týmu (podle převládající barevnosti na mapě, která může sahat od tmavě modré po sytě rudou). Snadno můžete rozlišit, která osoba je na mapě komunikačně nejdůležitější, na koho se kolegové hodně obrací a naopak s kým se příliš nebaví. Rovněž si můžete klást otázku, zda to, jak jsou lidé na mapě rozmístěni, odpovídá struktuře v organizaci. Následující Sociomapa ukazuje stav frekvence komunikace krátce poté, co váš tým dorazil na místo. Zkuste, co byste z ní dokázali vyčíst. Mark Sociomapa současné komunikace Clair Ben Nancy Mark Paula Claire Robert John Pozice: Frekvence Ben vzájemné současné pracovní Nancy komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji spolu komunikují). Výška: Průměrná frekvence současné komunikace (čím výš, tím častěji komunikují). Paula Susan Susan Alicia Luis Téměř stále Často Miguel Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas 4 Téměř vůbec QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

7 Hlavní body interpretace v průměru mezi sebou členové týmu komunikují spíše častěji, což naznačuje zelená barva mapy. Přestože si ale členové týmu mohou myslet, že už se vzájemně sžili, odhaluje mapa stále rozdělení týmu na skupinu místních a příchozích a také to, že Susan a Robert mezi nimi tvoří jakési mosty. vysoká pozice Roberta značící značnou frekvenci komunikace a jeho pozice uprostřed naznačují, že často komunikuje se všemi členy týmu. Je to pochopitelné, protože byl na místě už dříve, aby situaci připravil, a tak má od všeho klíče, doslova i metaforicky. Zná dobře místní poměry i místní část týmu a poskytuje různé klíčové informace. můžete postřehnout, že Miguel komunikuje v průměru jen občas. Když se ale v týmu zeptáte, zda to vadí, zjistíte, že nikoliv. Miguel má na starosti IT, a dokud nemají ostatní problémy s počítači, nepotřebují s ním komunikovat častěji. pro zajímavost si všimněte těsné blízkosti Bena a Nancy. To znamená hned dvě věci: jednak že spolu komunikují velmi často, ale také, že každý z nich komunikuje podobně často jako ten druhý i se zbytkem týmu. Je to pochopitelné s ohledem na to, že jsou blízcí spolupracovníci a specialisté mise a také manželé. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 5

8 Analýza komunikace Sociomapovací Analýza komunikace se zaměřuje na srovnání žádoucího a optimálního stavu komunikace, měření efektivity a identifikaci rozvojových míst v síti komunikačních vazeb. Hlavním cílem analýzy je popsat komunikační strukturu týmu, ukázat kritická místa v komunikaci a navrhnout vhodná opatření. Analýza komunikace je vhodná zejména pro: týmy spolupracující delší dobu, týmy s obtížemi v oblasti komunikace, týmy, kde došlo ke změnám struktury nebo k více či méně otevřeným konfliktům. Výstupem z analýzy komunikace je mimo mapu Současné komunikace například i mapa Optimální komunikace. Můžete je srovnávat mezi sebou, abyste zjistili, jak se reálný stav liší od stavu, který by si tým přál. Můžete se také zkusit podívat na srovnání se starší Sociomapou. Po naší první intervenci v týmu uplynulo několik měsíců. A tým se posunul do další fáze týmového vývoje. Atmosféra v týmu je teď trochu bouřlivější. Vaším cílem je pomoci týmu toto poněkud konfliktní stádium úspěšně přestát a posunout se dál. Sociomapa současné komunikace Mark Mark Pozice: Frekvence vzájemné současné pracovní Ben komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji spolu Nancy komunikují). Paula Ben John Claire Výška: Průměrná frekvence současné komunikace (čím výš, tím častěji komunikují). Robert Nancy Paula A Susan Miguel Robert Alicia Luis Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec 6 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

9 Sociomapa optimální komunikace Mark Mark Pozice: Frekvence vzájemné optimální pracovní komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji by spolu chtěli komunikovat). Ben Nancy Paula Cla John Ben Nancy Paula Claire John Výška: Průměrná frekvence optimální komunikace (čím výš, tím častěji by si ostatní přáli komunikovat s daným člověkem). Robert Susan Alicia Robert Susan Alicia Miguel Luis Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas Hlavní body interpretace Téměř vůbec oproti předcházejícímu stavu komunikuje v současné chvíli tým v průměru ještě intenzivněji (čemuž napovídá barevnost Sociomapy současné komunikace), ale Sociomapa optimální komunikace naznačuje touhu po ještě častější komunikaci. v současné chvíli je v průměru nejvíc komunikujícím členem Susanina asistentka Paula, ale hodně komunikují i Robert a John. optimální mapa nám ale ukazuje jiný stav komunikace. Lidé v týmu si přejí více komunikovat s vedoucí týmu Susan a méně s její asistentkou (Paula), která nyní hodně komunikace zprostředkovává. Také si přejí více komunikovat s Johnem. naopak Robert, který si na Sociomapě současné komunikace stále uchovává poměrně četnou komunikaci, se na optimální mapě propadá a odsouvá stranou. Jeho postavení na současné mapě je více dáno nutností (zná dobře místní situaci), ale tým si s ním tolik komunikovat nepřeje. Zdá se, že právě Robertovy komunikační vazby jsou aktuálně kritickým místem v komunikaci týmu. Tento postřeh však musel potvrdit samotný tým v průběhu intervence. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 7

10 Efektivita spolupráce Sociomapovací analýza toku práce, zadání, podkladů a výstupů. Tento typ analýzy je vhodný pro týmy, které nefungují optimálně, a je třeba identifikovat, které konkrétní spolupracovní kanály snižují efektivitu celého týmu. Výstupem je akční plán, který pomůže vrátit pracovní výkon týmu zpět do vysokých obrátek. Analýza Efektivity spolupráce je vhodná zejména pro: projektové a vývojové týmy, týmy s vysokou vzájemnou závislostí výstupů, týmy, které spolupracují déle, přičemž efektivita spolupráce není dostačující. Jedním z výstupů analýzy Efektivity spolupráce je totožně pojmenovaná Sociomapa Efektivita spolupráce. Ta v sobě kombinuje informace o důležitosti spolupráce jednotlivých členů a kvalitě výstupů. Platí zde, že pokud je vzájemná spolupráce mezi dvěma lidmi důležitá, klade se na její kvalitu větší důraz a naopak. Po nějaké době opět zjišťujeme současný stav týmu. Došlo v něm ke dvěma změnám, ke kterým spěl stav už v předcházející analýze. Robert byl vyslán připravit akvizici v jiné zemi a přibyl jeden nový člen (Raul), který dostal na starosti jeho post tedy logistiku. Sociomapa efektivity spolupráce Susan Paula John Susan Paula John Pozice: Důležitost spolupráce (čím blíže k sobě, Claire tím je pro ně vzájemná spolupráce důležitější). Rau Claire Miguel Raul Mark Nancy Ben Výška: Průměrná efektivita spolupráce (čím výš, tím efektivněji spolupracují). Šipky jsou našimi doporučeními, kdo vůči komu by měl svou spolupráci zlepšit. Miguel Luis Alicia Alicia Excelentní Luis Vyhovující Ke zlepšení Excelentní Vyhovující Ke zlepšení 8 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

11 Hlavní body interpretace Z hlediska efektivity spolupráce (vyjádřené výškou) se většina lidí na mapě nachází v pásmu vyhovující až excelentní. výška osob na Sociomapě nám naznačuje, že zejména John spolupracuje excelentně, a to především v důležitých vztazích, velmi dobře spolupracují také Alicia, Claire a Susan. nejméně efektivně spolupracujícím členem týmu je Raul. Jeho pozice ve středu mapy naznačuje, že byť je spolupráce s ním pro ostatní důležitá, výstupy, které dodává, nejsou kvalitní. Zlepšení výstupů je zvlášť důležité směrem k Johnovi, Paule, Claire a Alicii, což naznačují i šipky. Zkvalitnění výstupů šipky doporučují také Benovi a Claire (oběma směrem k Johnovi). Z hlediska důležitosti spolupráce (vyjádřené rozmístěním na mapě) je zajímavé sledovat, zda vyobrazená struktura kopíruje formální strukturu v organizaci. Zde lze vidět, že v některých částech odpovídá (např. technologická část týmu Mark, Ben a Nancy), ovšem vedoucí celého týmu (Susan) je poněkud na okraji a spolupráce s ní je důležitá jen pro část managementu (John, Claire) a pochopitelně její asistentku (Paulu). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 9

12 Rozhodování a strategie Sociomapovací analýza, která odpovídá na otázku, zda je rozhodování týmu efektivní, a zjišťuje, zda neexistují ještě možnosti dalšího zlepšení. Výstupem jsou konkrétní doporučení ke sdílení rozhodovacích procesů při řízení jednotlivých oddělení či oblastí. V rámci projektu se řeší vzájemná závislost v rozhodování, dostupnost jednotlivých členů týmu, sdílení klíčových rozhodnutí, prezentace strategií a podobně. Analýza Rozhodování a strategie je vhodná zejména pro: týmy závislé na efektivním sdílení strategických informací a systému rozhodování, top management a strategický management, projektové, vývojové a specializované poradenské týmy. Mezi výstupy z analýzy Rozhodování a strategie patří Sociomapa dostupnosti a Sociomapa Závislosti v rozhodování. Jejich srovnání nám dává možnost zjistit, zda jsou lidé, na kterých jsou ostatní závislí v rozhodování, pro ostatní také dostupní. Po mnohem delší době se situace týmu do značné míry změnila. Zamýšlené akvizice úspěšně proběhly a řada členů původního týmu byla vyslána na další mise do jiných zemí. Menší část původního týmu ale zůstala, aby získané akvizice řídila. Je to především nový vedoucí pobočky (John), manažer technologií (Mark), manažer logistiky (Raul), nová personální manažerka (Alicia) a nový finanční manažer (Luis). Existují však pochybnosti o tom, zda je tento okleštěný tým dostatečně efektivní ve svém rozhodování. Sociomapa dostupnosti Pozice: Vzájemná dostupnost (čím blíže si jsou, John tím jsou si dostupnější k řešení pracovních záležitostí). John Luis Výška: Průměrná dostupnost (čím výš, tím dostupnější). Ma Raul Alicia Mark Téměř vždy dostupný Spíše dostupný Jak kdy Spíše nedostupný Téměř nedostupný 10 Téměř vždy dostupný Spíše dostupný Jak kdy Spíše nedostupný QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

13 Mark Sociomapa závislosti v rozhodování Luis Mark Luis Pozice: Nakolik jsou na sobě v rozhodování vzájemně závislí (čím blíže si jsou, tím vyšší závislost). Výška: Průměrný vliv na rozhodování ostatních John Al John Alicia Raul Zcela závislý Raul Spíše závislý Spíše nezávislý Zcela nezávislý Zcela závislý Spíše závislý Spíše nezávislý Hlavní body interpretace Zcela nezávislý výška na Sociomapě dostupnosti při řešení pracovních záležitostí má rozsah od celkově spíše dostupného člena týmu (Raul), až po spíše nedostupného (John). Zároveň můžeme vidět, že nejvíce jsou si vzdáleni (a tedy nejméně pro sebe dostupní) Alicia a John. Zatímco relativně pro sebe dostupní jsou například Mark a Raul. na Sociomapě závislosti v rozhodování lze vidět členy, na nichž ostatní členové v rozhodování závislí spíše nejsou (Raul, Mark), a také členy, na kterých jsou lidé v rozhodování poměrně závislí a často potřebují jejich rozhodnutí (John), což je pochopitelné s ohledem na to, že je to nový vedoucí celého týmu. na první pohled zaujme, že John, na kterém jsou ostatní nejvíc závislí (uprostřed mapy závislosti v rozhodování a nejvýše) je nejméně dostupný (stranou a nízko na mapě dostupnosti). Takový stav může zpomalovat nebo dokonce znemožňovat efektivní rozhodování týmu. podobný vliv na rozhodování může mít také fakt, že John a Alicia, kteří jsou na sobě v rozhodování zjevně závislí, jsou pro sebe současně velmi málo dostupní. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 11

14 Jak probíhá projekt Pro realizaci projektů jsme vytvořili systém technické podpory, jehož cílem je zabezpečit hladkou spolupráci v rámci celé mezinárodní partnerské sítě. Celý systém funguje online, takže není důležité, kde se právě nacházíte. Projekt můžete realizovat odkudkoli, kde je dostupné připojení k internetu. Schéma realizace projektu Design projektu Poskytovatel sociomapovacích služeb (Service Provider) si v online systému vybere odpovídající standardizovaný design, který případně doplní anebo si vytvoří vlastní design, pokud má odpovídající kvalifikaci (viz část Certifikace). Objednávka Service Providera Service Provider si objedná pomocí online rozhraní projekt u svého Regionálního distributora. V případě, že v dané zemi Regionální distributor není, objedná si projekt přímo u společnosti QED GROUP. Potvrzení objednávky Regionální distributor nebo QED GROUP objednávku zkontroluje a potvrdí zahájení projektu. Sběr dat QED GROUP připraví projekt dle zadání, zpřístupní Service Providerovi online systém pro sběr dat. Analýza a vytvoření výstupů Po dokončení sběru dat, zpracuje QED GROUP analýzu a zpřístupní Service Providerovi všechny objednané výstupy (zprávy, Sociomapy, atd.) Ověření spokojenosti klienta Po realizaci projektu Service Provider zjistí spokojenost svého klienta a výsledek zpřístupní svému regionálnímu distributorovi nebo společnosti QED GROUP. 12 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

15 Sociomap Viewer Součástí tohoto systému technické podpory našich partnerů je také offline software (Sociomap Viewer), který umožňuje interaktivní prezentaci Sociomap. Tento software je našim partnerům zdarma dostupný na webu: Díky systému automatické aktualizace jsou našim partnerů takřka ihned dostupné všechny inovace, které náš vývojový tým vytvoří. Hlavní přednosti Sociomap Vieweru: 2D i 3D zobrazení Sociomapy s možností její rotace, barevné i černobílé vykreslení, interaktivní stupnice výšek s možností zvýraznění objektů s určitou výškou, možnost anonymizovaného zobrazení map, srovnávací mód dvou map vedle sebe, možnost promítnout do Sociomapy doplňující informace o týmu (subtýmy, pozice, významné vazby apod.). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 13

16 Schéma spolupráce Pokud máte, stejně jako naši další partneři, zájem nabízet Sociomapování týmů, bude to snadné stačí jen podepsat licenční smlouvu a nechat Vaše konzultanty certifikovat pro práci se Sociomapováním. Následně budete moci nabízet svým klientům celé spektrum projektů Sociomapování týmů od nejjednodušších (standardních) projektů až po komplexní projekty s vlastním návrhem sběru dat a vytvoření Sociomap. QED GROUP Školení, supervize a certifikace Marketingové materiály Know-how a technologie Technická a metodologická podpora Regionální distributor Provize Informace o kvalitě poskytovaných služeb Koncový poskytovatel služeb Koncový poskytovatel služeb Klient Správci lokálních trhů Kromě standardních partnerů (Koncových poskytovatelů služeb) hledáme pro naši partnerskou síť také Regionální distributory našich produktů, kteří jsou schopni budovat partnerské sítě v dosud nepokrytých zemích, dělat pro produkt marketing a PR a být kontaktním a certifikačním centrem pro lokální poskytovatele Sociomapování týmů. V případě zájmu o tento typ partnerství nás kontaktuje a vyžádejte si aktuální informace o naší partnerské síti. 14 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

17 Licence Licenční smlouva vytváří spolehlivý rámec pro naši spolupráci. Upravuje především: práci s citlivými údaji a údaji třetích stran (Vašich klientů), garantované termíny výstupních analýz, stanovování cen, ochranu Vašeho a našeho know-how, vaše a naše práva a povinnosti. Na začátku jednání o spolupráci Vás seznámíme se zněním smlouvy a významem jejích jednotlivých oddílů. Licenční smlouva byla napsána pro evropský právní rámec, ale je možné, že některé specifické zákony Vaší země budou vyžadovat dílčí úpravy proto je vhodné, abyste si před podpisem smlouvy zjistili podrobnosti u Vašeho advokáta. Rozšířená řada produktů Kromě Sociomapování týmů umožňuje Licenční smlouva poskytovat také naše další atraktivní produkty systém pro 360stupňovou zpětnou vazbu nebo psychodiagnostický nástroj 4 Elements. Kromě podepsané licenční smlouvy bude Vaše společnost potřebovat konzultanty certifikované pro vedení workshopů Sociomapování týmů. Podrobnosti o certifikaci a jejích stupních naleznete v kapitole Certifikace a školení. Základní certifikační školení trvá tři dny a certifikace je platná 3 roky. Licenci můžete získat také od našich partnerů (Regionálních distributorů) ve Vašem regionu. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 15

18 Cenový model U návrhu cenového modelu jsme usilovali především o to, aby byla cena pro koncového klienta přijatelná a zároveň pro Vás jako poskytovatele Sociomapování týmů atraktivní. Koncová cena Sociomapování týmů se skládá ze tří komponent: a) sběru dat, vytvoření Sociomap a závěrečných zpráv, b) Vaší provize za vedení projektu, c) provedení workshopu. Část a) připadne QED GROUP za provedení analýzy a spravování serverů, na kterých je vytvářena, části b) a c) náleží Vám. Stanovili jsme doporučenou tržní cenu, která je určena za části a) + b), a to samostatně pro jednotlivé typy analýz. Cenu workshopu (část c) si určujete sami dle Vašich cenových sazeb. Další zajímavé využití metody sociomapování pro týmy Metodu Sociomapování využívá také software Team Profile Analyzer, který umožňuje vytváření týmových zpráv z výsledků psychologických testů. Více informací naleznete na 16 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

19 CERTIFIKACE A ŠKOLENÍ Systém certifikace a odpovídajících školení byl vytvořen tak, abychom byli schopni zabezpečit, že lidé pracující v oblasti Sociomapování týmů jsou proškolenými profesionály, kteří dovedou svým klientům poskytnout vysokou kvalitu služeb. Proto mohou Sociomapování týmů používat pouze ti, kdo absolvovali příslušná školení a splnili další kvalifikační požadavky, které certifikace vyžaduje. Tato školení i certifikáty poskytuje buď přímo společnost QED GROUP a.s. anebo jsou poskytovány našimi obchodními partnery, kteří jsou kvalifikovaní pro trénink a supervizi. Seznam našich obchodních partnerů poskytujících školení najdete webu Ze zkušenosti víme, že s metodou Sociomapování týmů obvykle pracují dva typy profesionálů. Jsou to jednak konzultanti nebo koučové, kteří se věnují rozvoji a koučování týmů, a analytici, kteří se věnují více analýze dat a vytváření zpráv. Proto jsme vytvořili dvě linie vzdělávání a certifikace (facilitační a analytickou), které toto reflektují. Základním školením je v obou případech školení Sociomapování Týmů - I, které je nutnou podmínkou pro získání základního certifikátu Analyst, jenž je rovněž společný pro obě linie. Facilitační linie potom navazuje certifikáty Facilitator a Supervisor Facilitator, které vyžadují především získání praktických zkušeností v oblasti práce se skupinami. Analytická linie pak navazuje certifikáty Designer a Supervisor Designer, které vyžadují další vzdělávání a získávání praxe v oblasti vytváření specifických analytických designů a jejich aplikace v praxi. Sociomapování týmů I Analyst Sociomapování týmů II Facilitator Designer Supervisor Facilitator Supervisor Designer QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 17

20 Popis školení Vzdělávací model pro Sociomapování týmů zahrnuje dvě základní úrovně školení, kazuistické semináře a získávání praktických zkušeností pod supervizí. Kazuistické semináře i supervize jsou vedeny odborníky certifikovanými na úrovni Supervizor. Sociomapování týmů I Základní školení v oblasti Sociomapování týmů. Obsahem školení jsou jednak základy vytváření a interpretace sociomap a také aplikace Sociomapování pro rozvoj týmů. Školení je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro získání certifikátu Analyst (viz dále). Sociomapování týmů II Rozšiřující školení zaměřené na vytváření Sociomapovacích analýz. Cílem školení je příprava na vytváření vlastních analytických designů pro Sociomapování týmů. Obsahem školení je především metodologie vytváření analýz, principy konstrukce Sociomap a vytváření komplexních Sociomapovacích designů. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro získání certifikátu Designer (viz dále). Kazuistické semináře Tyto semináře slouží k prohlubování znalostí v oblasti Sociomapování týmů a sdílení zkušeností z praxe mezi profesionály, kteří Sociomapování využívají k práci se svými klienty. Absolvování kazuistických seminářů je podmínkou pro získání certifikátů na úrovni Supervisor. 18 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

21 Popis certifikátů Certifikát Analyst Tento certifikát je základním certifikátem v oblasti Sociomapování týmů a opravňuje využívat metodu Sociomapování týmů pro analýzu skupin, tj. interpretovat výsledky získané na základě standardizovaných Sociomapovacích designů, které definuje společnost QED GROUP a.s. (např. vytváření a prezentace výzkumných a týmových zpráv). Certifikát neopravňuje k práci se skupinami (např. vedení workshopů) s pomocí metody Sociomapování týmů. Certifikát Facilitator Certifikát Facilitator navazuje na znalosti a zkušenosti získané při certifikaci na úroveň Analyst a rozšiřuje je o témata týkající se práce se skupinami (např. konzultace v oblasti rozvoje týmů, vedení workshopů atd.) a především o praktické zkušenosti v této oblasti. Získání tohoto certifikátu opravňuje vést týmové workshopy s pomocí metody Sociomapování týmů v rozsahu standardizovaných Sociomapovacích designů, které definuje společnost QED GROUP a.s. Certifikát Designer Pro ty, kteří se chtějí orientovat na vytváření vlastních analytických designů, je určen certifikát Designer, který stejně jako certifikát Facilitator navazuje školením Sociomapování týmů II na základní certifikaci Analyst. Po obdržení tohoto certifikátu získáte oprávnění samostatně vytvářet analytické designy pro Sociomapování týmů analogické standardizovaným designům, které vytváří QED GROUP a.s. Certifikát Supervisor Designer Nejvyšší úrovní certifikace v oblasti vytváření sociomapovacích designů je certifikát Supervisor Designer, který je určen především našim regionálním distributorům, kteří zabezpečují školení a certifikaci v rámci mezinárodní sítě našich partnerů. Tento certifikát tedy svého držitele opravňuje školit a supervidovat analytiky a designéry v oblasti Sociomapování týmů. Certifikát Supervisor Facilitator Analogicky k certifikátu Supervisor Designer odpovídá tento certifikát nejvyšší úrovni certifikace v oblasti facilitace týmových workshopů a práce s týmy. Je také určen našim regionálním distributorům, kteří zabezpečují školení a certifikaci v rámci mezinárodní sítě našich partnerů a svého držitele opravňuje školit a supervidovat analytiky a facilitátory v oblasti Sociomapování týmů. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 19

22 Jak navázat spolupráci? Chcete-li mít možnost nabídnout svým klientům Sociomapování týmů, postupujte následovně: Napište nám na že máte zájem o spolupráci. Získejte licenci pro poskytování Sociomapování podpisem licenční smlouvy. Nechte certifikovat své konzultanty pro provádění Sociomapovacích workshopů. Získejte od nás reklamní materiály pro své klienty. Pošlete Vaše obchodní zástupce na školení v oblasti prodeje Sociomap. nabídněte Sociomapování týmů svým klientům. Zúčastňujte se kasuistických seminářů pro sdílení zkušeností. Naučte se vytvářet vlastní designy Sociomapování týmů, abyste mohli dobře reagovat na specifické potřeby Vašich klientů. Kontakt QED GROUP a.s. Haštalská 760/27, Praha 1, Tel.: , fax: Web: team.sociomap.com/partners Chcete-li získat další informace o Sociomapování, navštivte naši stránku team.sociomap.com/partners nebo kontaktuje přímo náš tým telefonicky či mailem. Informace uvedené v této brožuře mají pouze informativní charakter a QED GROUP a.s. si vyhrazuje právo uvedené informace a podmínky měnit. 20 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

a faktory jeho úspěšnosti

a faktory jeho úspěšnosti Ukazujeme, co umí internetová řešení e-shop a faktory jeho úspěšnosti Napsal kolektiv autorů: Václav Šourek, Asociace poskytovatelů internetových řešení Asociace.BIZ Jiří Štěpán, Et netera, a.s. Josef

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů M O D E LY M Ě Ř E N Í A Z L E P Š O V Á N Í S P O K O J E N O S T I Z Á K A Z N Í K Ů O D T E O R I E K P R A X I Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004 GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více