TEAM SOCIOMAPPING. A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEAM SOCIOMAPPING. A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS"

Transkript

1 TEAM SOCIOMAPPING A Method of Increasing the Effectiveness of Teams and Team Coaching INFORMATION BOOKLET FOR BUSINESS PARTNERS

2

3 Vaši klienti využijí Sociomapování, když: budují nový tým, mají dojem, že tým nefunguje dobře jako celek, chtějí zhodnotit kvalitu spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, potřebují sledovat, jak se tým vyvíjí v čase, zajímá je, jak zlepšit komunikaci uvnitř týmu, zdá se jim, že vázne komunikace, spolupráce nebo sdílení informací, chtějí rozvíjet tým pomocí koučování, přicházejí do týmu jako jeho noví vedoucí. Sociomapování týmů Sociomapování týmů je jedinečná metoda umožňující budovat lépe fungující pracovní týmy. Efektivní tým je obtížné přesně definovat, nicméně obvykle je to skupina vzájemně provázaných lidí, kteří jsou odhodláni dosáhnout společných cílů, jejich spolupráce probíhá hladce a dodávají kvalitní výsledky. Tím, že dáme dohromady skupinu výkonných lidí, ještě zdaleka nezískáme výkonný tým. Výkon pracovního týmu závisí zejména na funkčnosti vztahů mezi jeho členy. Dobrá zpráva je, že zatímco lidé jako takoví se příliš nemění, vztahy mezi nimi jsou značně proměnlivé a díky tomu i snáze ovlivnitelné. Na druhou stranu se takové vztahy obtížněji sledují a navíc jich se zvyšujícím se počtem členů týmu značně přibývá. Takže zatímco mezi pěti lidmi je vzájemných vazeb dvacet, což se dá ještě sledovat, ve skupině, kde je lidí třicet, se počet vzájemných vazeb blíží tisíci. Hlavní předností Sociomapování týmů je to, že dokáže tyto vztahy odhalit a efektivně je prezentovat tak, aby bylo možné je dále využít pro rozvoj týmu. Proto patří Sociomapování týmů k jedné z nejžádanějších aplikací Sociomapování vůbec, neboť usnadňuje práci mnoha koučům, konzultantům, manažerům a HR specialistům. Díky tomu, že Sociomapování umožňuje identifikovat a pojmenovávat to, co je pro tým z pohledu jeho rozvoje nejdůležitější, je tento nástroj optimální volbou pro koučování týmů. Možnost sledovat týmovou spolupráci v čase navíc dovoluje průběžně navigovat tým směrem k vytyčeným cílům a dává tak manažerovi týmu k dispozici záznam o úspěšnosti jednotlivých intervencí. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 1

4 Co je to SOCIOMAPOVÁNÍ? Sociomapování je unikátní vizualizační nástroj, který umožňuje přehledné zobrazení komplexních systémů, jakými jsou například pracovní týmy. Odborníkům i laikům poskytuje možnost rychlé a intuitivní orientace v analyzovaném systému a dává jim oporu v rozhodování o tom, jak s ním nakládat. Původně bylo Sociomapování vyvinuto pro potřeby kosmického výzkumu za účelem monitorování vztahů a včasného odhalování kritických okamžiků v týmech, které tvořily experimentální posádky vesmírných letů. Pro podobné účely bylo Sociomapování nasazováno i v zahraničních misích armádních složek. Jeho využití umožňovalo včasnou předpověď blížícího se konfliktu a napomáhalo úspěšnému průběhu mise. Sociomapování již dávno není výsadou vesmírných středisek nebo bojových jednotek, ale má naopak celou řadu různých aplikací v oblasti psychologie, sociologie i ekonomie. Jeho hlavní těžiště však zůstává i nadále v podpoře rozvoje sociálních skupin a zejména pak pracovních týmů. Tato jedinečná metodologie spojuje robustnost tradiční statistiky, analýzy sociálních sítí, jedinečnost fuzzy logiky a sílu vizualizační metafory ve formě krajiny vazeb. Jedním z hlavních výstupů této analýzy je Sociomapa. Jak číst Sociomapu Každý člen analyzovaného týmu je na mapě představován jedním bodem. Jeho pozice na mapě je odrazem jeho pozice v systému vazeb daného týmu. vzdálenost mezi jednotlivými členy týmu je výpovědí o intenzitě vzájemných vazeb, ať už jde o četnost komunikace (častěji komunikující lidé jsou si blíž), efektivitu spolupráce (lidé, pro něž je spolupráce s druhými důležitá, jsou si blíž) apod. výška, vyjádřená vrstevnicemi a barevnou škálou (od modré po červenou), ukazuje úroveň zkoumané charakteristiky pro daného člověka. Např. jak často v průměru komunikuje (u četnosti komunikace), jak efektivně v průměru spolupracuje (u efektivity spolupráce) apod. Sociomapy obsahují velké množství informací, které není možné v rámci tohoto textu plně popsat. Na následujících stránkách se proto zaměřujeme jen na některé hlavní momenty na každé ze Sociomap, nejedná se tedy o jejich kompletní interpretaci. Sociomapování v praxi Zkuste si představit, že váš klient řídí významnou společnost a hodlá vyslat do zahraničí tým manažerů a senior specialistů, kteří zde budou provádět a spravovat jeho nové akvizice. Nenechá nic náhodě a sestaví tým z nejlepších lidí z různých oddělení svého podniku, protože chce dobře chránit svoji investici. Vaším úkolem je podpořit tým. Jelikož se jedná o složitou situaci a komplikovaný tým, sáhnete po metodě, která vám umožní rozkrýt jednotlivé vrstvy toho, co se s týmem děje. Použijete Sociomapování. 2 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

5 Claire John Mark Miguel Luis Susan Paula Ben Alicia Nancy Téměř stále Robert Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Zkoumaný tým Tým, který posíláte do zahraničí, sestává ze spolehlivé vedoucí celé akvizice (Susan) a její atraktivní asistentky (Paula). Ambiciózního finančního manažera (John), opatrné personální manažerky (Claire), rozpustilého manažera technologií (Mark) a dvou senior specialistů v dotyčném oboru, kteří jsou zároveň manželé (Ben, Nancy). Na místě je očekávají další čtyři členové týmu včetně zádumčivého manažera logistiky (Robert), který byl na místě již dříve, aby vše připravil, a zástupců místního vedení společnosti získané akvizicí (Alicia, Miguel, Luis). Projekt bude trvat tři roky a v závěrečné fázi by měl tým být schopen samostatného strategického rozhodování. To je ale ještě dlouhá cesta. Nejprve se musí tým zformovat, ujasnit si role a rozběhnout se. Prvním tématem Sociomapování proto bude Vytváření týmu. Témata Sociomapování a stádia týmového vývoje Každý tým se v průběhu času různě vyvíjí. Obecné trendy ve vývoji týmu objasnil americký psycholog Bruce Tuckman, který navrhl koncept několika stádií vývoje týmu. Některá z dále uváděných Sociomapovacích témat se mohou lépe uplatnit v určitém stádiu (např. Vytváření týmu se hodí zejména v období, kdy se tým vytváří), vhodnost jiných témat se spíše odvíjí od typu týmu (např. Rozhodování a strategie je vhodné pro týmy strategické, produktové nebo manažerské). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 3

6 R Vytváření týmu Sociomapovací analýza Vytváření týmu se zaměřuje na rozvoj týmové spolupráce a dosahování skupinových cílů. Hlavními tématy jsou současná a optimální frekvence komunikace v týmu, zvýšení vzájemné znalosti náplně práce jednotlivých členů a definování společných cílů. Analýza Vytváření týmu je vhodná zejména pro: nově založené týmy, jejichž členové spolu zatím příliš nespolupracují, týmy s výraznějšími personálními změnami či se změnou obsahu práce, týmy, které se výrazně rozšiřují, či naopak zužují. Jedním z výstupů analýzy Vytváření týmů je Sociomapa Současné frekvence komunikace. V té je ukryta řada cenných údajů. Můžete se soustředit na celkový obraz a klást si otázku, jaká je obecná úroveň frekvence komunikace v týmu (podle převládající barevnosti na mapě, která může sahat od tmavě modré po sytě rudou). Snadno můžete rozlišit, která osoba je na mapě komunikačně nejdůležitější, na koho se kolegové hodně obrací a naopak s kým se příliš nebaví. Rovněž si můžete klást otázku, zda to, jak jsou lidé na mapě rozmístěni, odpovídá struktuře v organizaci. Následující Sociomapa ukazuje stav frekvence komunikace krátce poté, co váš tým dorazil na místo. Zkuste, co byste z ní dokázali vyčíst. Mark Sociomapa současné komunikace Clair Ben Nancy Mark Paula Claire Robert John Pozice: Frekvence Ben vzájemné současné pracovní Nancy komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji spolu komunikují). Výška: Průměrná frekvence současné komunikace (čím výš, tím častěji komunikují). Paula Susan Susan Alicia Luis Téměř stále Často Miguel Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas 4 Téměř vůbec QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

7 Hlavní body interpretace v průměru mezi sebou členové týmu komunikují spíše častěji, což naznačuje zelená barva mapy. Přestože si ale členové týmu mohou myslet, že už se vzájemně sžili, odhaluje mapa stále rozdělení týmu na skupinu místních a příchozích a také to, že Susan a Robert mezi nimi tvoří jakési mosty. vysoká pozice Roberta značící značnou frekvenci komunikace a jeho pozice uprostřed naznačují, že často komunikuje se všemi členy týmu. Je to pochopitelné, protože byl na místě už dříve, aby situaci připravil, a tak má od všeho klíče, doslova i metaforicky. Zná dobře místní poměry i místní část týmu a poskytuje různé klíčové informace. můžete postřehnout, že Miguel komunikuje v průměru jen občas. Když se ale v týmu zeptáte, zda to vadí, zjistíte, že nikoliv. Miguel má na starosti IT, a dokud nemají ostatní problémy s počítači, nepotřebují s ním komunikovat častěji. pro zajímavost si všimněte těsné blízkosti Bena a Nancy. To znamená hned dvě věci: jednak že spolu komunikují velmi často, ale také, že každý z nich komunikuje podobně často jako ten druhý i se zbytkem týmu. Je to pochopitelné s ohledem na to, že jsou blízcí spolupracovníci a specialisté mise a také manželé. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 5

8 Analýza komunikace Sociomapovací Analýza komunikace se zaměřuje na srovnání žádoucího a optimálního stavu komunikace, měření efektivity a identifikaci rozvojových míst v síti komunikačních vazeb. Hlavním cílem analýzy je popsat komunikační strukturu týmu, ukázat kritická místa v komunikaci a navrhnout vhodná opatření. Analýza komunikace je vhodná zejména pro: týmy spolupracující delší dobu, týmy s obtížemi v oblasti komunikace, týmy, kde došlo ke změnám struktury nebo k více či méně otevřeným konfliktům. Výstupem z analýzy komunikace je mimo mapu Současné komunikace například i mapa Optimální komunikace. Můžete je srovnávat mezi sebou, abyste zjistili, jak se reálný stav liší od stavu, který by si tým přál. Můžete se také zkusit podívat na srovnání se starší Sociomapou. Po naší první intervenci v týmu uplynulo několik měsíců. A tým se posunul do další fáze týmového vývoje. Atmosféra v týmu je teď trochu bouřlivější. Vaším cílem je pomoci týmu toto poněkud konfliktní stádium úspěšně přestát a posunout se dál. Sociomapa současné komunikace Mark Mark Pozice: Frekvence vzájemné současné pracovní Ben komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji spolu Nancy komunikují). Paula Ben John Claire Výška: Průměrná frekvence současné komunikace (čím výš, tím častěji komunikují). Robert Nancy Paula A Susan Miguel Robert Alicia Luis Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec 6 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

9 Sociomapa optimální komunikace Mark Mark Pozice: Frekvence vzájemné optimální pracovní komunikace (čím blíže k sobě, tím častěji by spolu chtěli komunikovat). Ben Nancy Paula Cla John Ben Nancy Paula Claire John Výška: Průměrná frekvence optimální komunikace (čím výš, tím častěji by si ostatní přáli komunikovat s daným člověkem). Robert Susan Alicia Robert Susan Alicia Miguel Luis Téměř stále Často Spíše častěji Občas Téměř vůbec Téměř stále Často Spíše častěji Občas Hlavní body interpretace Téměř vůbec oproti předcházejícímu stavu komunikuje v současné chvíli tým v průměru ještě intenzivněji (čemuž napovídá barevnost Sociomapy současné komunikace), ale Sociomapa optimální komunikace naznačuje touhu po ještě častější komunikaci. v současné chvíli je v průměru nejvíc komunikujícím členem Susanina asistentka Paula, ale hodně komunikují i Robert a John. optimální mapa nám ale ukazuje jiný stav komunikace. Lidé v týmu si přejí více komunikovat s vedoucí týmu Susan a méně s její asistentkou (Paula), která nyní hodně komunikace zprostředkovává. Také si přejí více komunikovat s Johnem. naopak Robert, který si na Sociomapě současné komunikace stále uchovává poměrně četnou komunikaci, se na optimální mapě propadá a odsouvá stranou. Jeho postavení na současné mapě je více dáno nutností (zná dobře místní situaci), ale tým si s ním tolik komunikovat nepřeje. Zdá se, že právě Robertovy komunikační vazby jsou aktuálně kritickým místem v komunikaci týmu. Tento postřeh však musel potvrdit samotný tým v průběhu intervence. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 7

10 Efektivita spolupráce Sociomapovací analýza toku práce, zadání, podkladů a výstupů. Tento typ analýzy je vhodný pro týmy, které nefungují optimálně, a je třeba identifikovat, které konkrétní spolupracovní kanály snižují efektivitu celého týmu. Výstupem je akční plán, který pomůže vrátit pracovní výkon týmu zpět do vysokých obrátek. Analýza Efektivity spolupráce je vhodná zejména pro: projektové a vývojové týmy, týmy s vysokou vzájemnou závislostí výstupů, týmy, které spolupracují déle, přičemž efektivita spolupráce není dostačující. Jedním z výstupů analýzy Efektivity spolupráce je totožně pojmenovaná Sociomapa Efektivita spolupráce. Ta v sobě kombinuje informace o důležitosti spolupráce jednotlivých členů a kvalitě výstupů. Platí zde, že pokud je vzájemná spolupráce mezi dvěma lidmi důležitá, klade se na její kvalitu větší důraz a naopak. Po nějaké době opět zjišťujeme současný stav týmu. Došlo v něm ke dvěma změnám, ke kterým spěl stav už v předcházející analýze. Robert byl vyslán připravit akvizici v jiné zemi a přibyl jeden nový člen (Raul), který dostal na starosti jeho post tedy logistiku. Sociomapa efektivity spolupráce Susan Paula John Susan Paula John Pozice: Důležitost spolupráce (čím blíže k sobě, Claire tím je pro ně vzájemná spolupráce důležitější). Rau Claire Miguel Raul Mark Nancy Ben Výška: Průměrná efektivita spolupráce (čím výš, tím efektivněji spolupracují). Šipky jsou našimi doporučeními, kdo vůči komu by měl svou spolupráci zlepšit. Miguel Luis Alicia Alicia Excelentní Luis Vyhovující Ke zlepšení Excelentní Vyhovující Ke zlepšení 8 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

11 Hlavní body interpretace Z hlediska efektivity spolupráce (vyjádřené výškou) se většina lidí na mapě nachází v pásmu vyhovující až excelentní. výška osob na Sociomapě nám naznačuje, že zejména John spolupracuje excelentně, a to především v důležitých vztazích, velmi dobře spolupracují také Alicia, Claire a Susan. nejméně efektivně spolupracujícím členem týmu je Raul. Jeho pozice ve středu mapy naznačuje, že byť je spolupráce s ním pro ostatní důležitá, výstupy, které dodává, nejsou kvalitní. Zlepšení výstupů je zvlášť důležité směrem k Johnovi, Paule, Claire a Alicii, což naznačují i šipky. Zkvalitnění výstupů šipky doporučují také Benovi a Claire (oběma směrem k Johnovi). Z hlediska důležitosti spolupráce (vyjádřené rozmístěním na mapě) je zajímavé sledovat, zda vyobrazená struktura kopíruje formální strukturu v organizaci. Zde lze vidět, že v některých částech odpovídá (např. technologická část týmu Mark, Ben a Nancy), ovšem vedoucí celého týmu (Susan) je poněkud na okraji a spolupráce s ní je důležitá jen pro část managementu (John, Claire) a pochopitelně její asistentku (Paulu). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 9

12 Rozhodování a strategie Sociomapovací analýza, která odpovídá na otázku, zda je rozhodování týmu efektivní, a zjišťuje, zda neexistují ještě možnosti dalšího zlepšení. Výstupem jsou konkrétní doporučení ke sdílení rozhodovacích procesů při řízení jednotlivých oddělení či oblastí. V rámci projektu se řeší vzájemná závislost v rozhodování, dostupnost jednotlivých členů týmu, sdílení klíčových rozhodnutí, prezentace strategií a podobně. Analýza Rozhodování a strategie je vhodná zejména pro: týmy závislé na efektivním sdílení strategických informací a systému rozhodování, top management a strategický management, projektové, vývojové a specializované poradenské týmy. Mezi výstupy z analýzy Rozhodování a strategie patří Sociomapa dostupnosti a Sociomapa Závislosti v rozhodování. Jejich srovnání nám dává možnost zjistit, zda jsou lidé, na kterých jsou ostatní závislí v rozhodování, pro ostatní také dostupní. Po mnohem delší době se situace týmu do značné míry změnila. Zamýšlené akvizice úspěšně proběhly a řada členů původního týmu byla vyslána na další mise do jiných zemí. Menší část původního týmu ale zůstala, aby získané akvizice řídila. Je to především nový vedoucí pobočky (John), manažer technologií (Mark), manažer logistiky (Raul), nová personální manažerka (Alicia) a nový finanční manažer (Luis). Existují však pochybnosti o tom, zda je tento okleštěný tým dostatečně efektivní ve svém rozhodování. Sociomapa dostupnosti Pozice: Vzájemná dostupnost (čím blíže si jsou, John tím jsou si dostupnější k řešení pracovních záležitostí). John Luis Výška: Průměrná dostupnost (čím výš, tím dostupnější). Ma Raul Alicia Mark Téměř vždy dostupný Spíše dostupný Jak kdy Spíše nedostupný Téměř nedostupný 10 Téměř vždy dostupný Spíše dostupný Jak kdy Spíše nedostupný QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

13 Mark Sociomapa závislosti v rozhodování Luis Mark Luis Pozice: Nakolik jsou na sobě v rozhodování vzájemně závislí (čím blíže si jsou, tím vyšší závislost). Výška: Průměrný vliv na rozhodování ostatních John Al John Alicia Raul Zcela závislý Raul Spíše závislý Spíše nezávislý Zcela nezávislý Zcela závislý Spíše závislý Spíše nezávislý Hlavní body interpretace Zcela nezávislý výška na Sociomapě dostupnosti při řešení pracovních záležitostí má rozsah od celkově spíše dostupného člena týmu (Raul), až po spíše nedostupného (John). Zároveň můžeme vidět, že nejvíce jsou si vzdáleni (a tedy nejméně pro sebe dostupní) Alicia a John. Zatímco relativně pro sebe dostupní jsou například Mark a Raul. na Sociomapě závislosti v rozhodování lze vidět členy, na nichž ostatní členové v rozhodování závislí spíše nejsou (Raul, Mark), a také členy, na kterých jsou lidé v rozhodování poměrně závislí a často potřebují jejich rozhodnutí (John), což je pochopitelné s ohledem na to, že je to nový vedoucí celého týmu. na první pohled zaujme, že John, na kterém jsou ostatní nejvíc závislí (uprostřed mapy závislosti v rozhodování a nejvýše) je nejméně dostupný (stranou a nízko na mapě dostupnosti). Takový stav může zpomalovat nebo dokonce znemožňovat efektivní rozhodování týmu. podobný vliv na rozhodování může mít také fakt, že John a Alicia, kteří jsou na sobě v rozhodování zjevně závislí, jsou pro sebe současně velmi málo dostupní. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 11

14 Jak probíhá projekt Pro realizaci projektů jsme vytvořili systém technické podpory, jehož cílem je zabezpečit hladkou spolupráci v rámci celé mezinárodní partnerské sítě. Celý systém funguje online, takže není důležité, kde se právě nacházíte. Projekt můžete realizovat odkudkoli, kde je dostupné připojení k internetu. Schéma realizace projektu Design projektu Poskytovatel sociomapovacích služeb (Service Provider) si v online systému vybere odpovídající standardizovaný design, který případně doplní anebo si vytvoří vlastní design, pokud má odpovídající kvalifikaci (viz část Certifikace). Objednávka Service Providera Service Provider si objedná pomocí online rozhraní projekt u svého Regionálního distributora. V případě, že v dané zemi Regionální distributor není, objedná si projekt přímo u společnosti QED GROUP. Potvrzení objednávky Regionální distributor nebo QED GROUP objednávku zkontroluje a potvrdí zahájení projektu. Sběr dat QED GROUP připraví projekt dle zadání, zpřístupní Service Providerovi online systém pro sběr dat. Analýza a vytvoření výstupů Po dokončení sběru dat, zpracuje QED GROUP analýzu a zpřístupní Service Providerovi všechny objednané výstupy (zprávy, Sociomapy, atd.) Ověření spokojenosti klienta Po realizaci projektu Service Provider zjistí spokojenost svého klienta a výsledek zpřístupní svému regionálnímu distributorovi nebo společnosti QED GROUP. 12 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

15 Sociomap Viewer Součástí tohoto systému technické podpory našich partnerů je také offline software (Sociomap Viewer), který umožňuje interaktivní prezentaci Sociomap. Tento software je našim partnerům zdarma dostupný na webu: Díky systému automatické aktualizace jsou našim partnerů takřka ihned dostupné všechny inovace, které náš vývojový tým vytvoří. Hlavní přednosti Sociomap Vieweru: 2D i 3D zobrazení Sociomapy s možností její rotace, barevné i černobílé vykreslení, interaktivní stupnice výšek s možností zvýraznění objektů s určitou výškou, možnost anonymizovaného zobrazení map, srovnávací mód dvou map vedle sebe, možnost promítnout do Sociomapy doplňující informace o týmu (subtýmy, pozice, významné vazby apod.). QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 13

16 Schéma spolupráce Pokud máte, stejně jako naši další partneři, zájem nabízet Sociomapování týmů, bude to snadné stačí jen podepsat licenční smlouvu a nechat Vaše konzultanty certifikovat pro práci se Sociomapováním. Následně budete moci nabízet svým klientům celé spektrum projektů Sociomapování týmů od nejjednodušších (standardních) projektů až po komplexní projekty s vlastním návrhem sběru dat a vytvoření Sociomap. QED GROUP Školení, supervize a certifikace Marketingové materiály Know-how a technologie Technická a metodologická podpora Regionální distributor Provize Informace o kvalitě poskytovaných služeb Koncový poskytovatel služeb Koncový poskytovatel služeb Klient Správci lokálních trhů Kromě standardních partnerů (Koncových poskytovatelů služeb) hledáme pro naši partnerskou síť také Regionální distributory našich produktů, kteří jsou schopni budovat partnerské sítě v dosud nepokrytých zemích, dělat pro produkt marketing a PR a být kontaktním a certifikačním centrem pro lokální poskytovatele Sociomapování týmů. V případě zájmu o tento typ partnerství nás kontaktuje a vyžádejte si aktuální informace o naší partnerské síti. 14 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

17 Licence Licenční smlouva vytváří spolehlivý rámec pro naši spolupráci. Upravuje především: práci s citlivými údaji a údaji třetích stran (Vašich klientů), garantované termíny výstupních analýz, stanovování cen, ochranu Vašeho a našeho know-how, vaše a naše práva a povinnosti. Na začátku jednání o spolupráci Vás seznámíme se zněním smlouvy a významem jejích jednotlivých oddílů. Licenční smlouva byla napsána pro evropský právní rámec, ale je možné, že některé specifické zákony Vaší země budou vyžadovat dílčí úpravy proto je vhodné, abyste si před podpisem smlouvy zjistili podrobnosti u Vašeho advokáta. Rozšířená řada produktů Kromě Sociomapování týmů umožňuje Licenční smlouva poskytovat také naše další atraktivní produkty systém pro 360stupňovou zpětnou vazbu nebo psychodiagnostický nástroj 4 Elements. Kromě podepsané licenční smlouvy bude Vaše společnost potřebovat konzultanty certifikované pro vedení workshopů Sociomapování týmů. Podrobnosti o certifikaci a jejích stupních naleznete v kapitole Certifikace a školení. Základní certifikační školení trvá tři dny a certifikace je platná 3 roky. Licenci můžete získat také od našich partnerů (Regionálních distributorů) ve Vašem regionu. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 15

18 Cenový model U návrhu cenového modelu jsme usilovali především o to, aby byla cena pro koncového klienta přijatelná a zároveň pro Vás jako poskytovatele Sociomapování týmů atraktivní. Koncová cena Sociomapování týmů se skládá ze tří komponent: a) sběru dat, vytvoření Sociomap a závěrečných zpráv, b) Vaší provize za vedení projektu, c) provedení workshopu. Část a) připadne QED GROUP za provedení analýzy a spravování serverů, na kterých je vytvářena, části b) a c) náleží Vám. Stanovili jsme doporučenou tržní cenu, která je určena za části a) + b), a to samostatně pro jednotlivé typy analýz. Cenu workshopu (část c) si určujete sami dle Vašich cenových sazeb. Další zajímavé využití metody sociomapování pro týmy Metodu Sociomapování využívá také software Team Profile Analyzer, který umožňuje vytváření týmových zpráv z výsledků psychologických testů. Více informací naleznete na 16 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

19 CERTIFIKACE A ŠKOLENÍ Systém certifikace a odpovídajících školení byl vytvořen tak, abychom byli schopni zabezpečit, že lidé pracující v oblasti Sociomapování týmů jsou proškolenými profesionály, kteří dovedou svým klientům poskytnout vysokou kvalitu služeb. Proto mohou Sociomapování týmů používat pouze ti, kdo absolvovali příslušná školení a splnili další kvalifikační požadavky, které certifikace vyžaduje. Tato školení i certifikáty poskytuje buď přímo společnost QED GROUP a.s. anebo jsou poskytovány našimi obchodními partnery, kteří jsou kvalifikovaní pro trénink a supervizi. Seznam našich obchodních partnerů poskytujících školení najdete webu Ze zkušenosti víme, že s metodou Sociomapování týmů obvykle pracují dva typy profesionálů. Jsou to jednak konzultanti nebo koučové, kteří se věnují rozvoji a koučování týmů, a analytici, kteří se věnují více analýze dat a vytváření zpráv. Proto jsme vytvořili dvě linie vzdělávání a certifikace (facilitační a analytickou), které toto reflektují. Základním školením je v obou případech školení Sociomapování Týmů - I, které je nutnou podmínkou pro získání základního certifikátu Analyst, jenž je rovněž společný pro obě linie. Facilitační linie potom navazuje certifikáty Facilitator a Supervisor Facilitator, které vyžadují především získání praktických zkušeností v oblasti práce se skupinami. Analytická linie pak navazuje certifikáty Designer a Supervisor Designer, které vyžadují další vzdělávání a získávání praxe v oblasti vytváření specifických analytických designů a jejich aplikace v praxi. Sociomapování týmů I Analyst Sociomapování týmů II Facilitator Designer Supervisor Facilitator Supervisor Designer QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 17

20 Popis školení Vzdělávací model pro Sociomapování týmů zahrnuje dvě základní úrovně školení, kazuistické semináře a získávání praktických zkušeností pod supervizí. Kazuistické semináře i supervize jsou vedeny odborníky certifikovanými na úrovni Supervizor. Sociomapování týmů I Základní školení v oblasti Sociomapování týmů. Obsahem školení jsou jednak základy vytváření a interpretace sociomap a také aplikace Sociomapování pro rozvoj týmů. Školení je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro získání certifikátu Analyst (viz dále). Sociomapování týmů II Rozšiřující školení zaměřené na vytváření Sociomapovacích analýz. Cílem školení je příprava na vytváření vlastních analytických designů pro Sociomapování týmů. Obsahem školení je především metodologie vytváření analýz, principy konstrukce Sociomap a vytváření komplexních Sociomapovacích designů. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro získání certifikátu Designer (viz dále). Kazuistické semináře Tyto semináře slouží k prohlubování znalostí v oblasti Sociomapování týmů a sdílení zkušeností z praxe mezi profesionály, kteří Sociomapování využívají k práci se svými klienty. Absolvování kazuistických seminářů je podmínkou pro získání certifikátů na úrovni Supervisor. 18 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

21 Popis certifikátů Certifikát Analyst Tento certifikát je základním certifikátem v oblasti Sociomapování týmů a opravňuje využívat metodu Sociomapování týmů pro analýzu skupin, tj. interpretovat výsledky získané na základě standardizovaných Sociomapovacích designů, které definuje společnost QED GROUP a.s. (např. vytváření a prezentace výzkumných a týmových zpráv). Certifikát neopravňuje k práci se skupinami (např. vedení workshopů) s pomocí metody Sociomapování týmů. Certifikát Facilitator Certifikát Facilitator navazuje na znalosti a zkušenosti získané při certifikaci na úroveň Analyst a rozšiřuje je o témata týkající se práce se skupinami (např. konzultace v oblasti rozvoje týmů, vedení workshopů atd.) a především o praktické zkušenosti v této oblasti. Získání tohoto certifikátu opravňuje vést týmové workshopy s pomocí metody Sociomapování týmů v rozsahu standardizovaných Sociomapovacích designů, které definuje společnost QED GROUP a.s. Certifikát Designer Pro ty, kteří se chtějí orientovat na vytváření vlastních analytických designů, je určen certifikát Designer, který stejně jako certifikát Facilitator navazuje školením Sociomapování týmů II na základní certifikaci Analyst. Po obdržení tohoto certifikátu získáte oprávnění samostatně vytvářet analytické designy pro Sociomapování týmů analogické standardizovaným designům, které vytváří QED GROUP a.s. Certifikát Supervisor Designer Nejvyšší úrovní certifikace v oblasti vytváření sociomapovacích designů je certifikát Supervisor Designer, který je určen především našim regionálním distributorům, kteří zabezpečují školení a certifikaci v rámci mezinárodní sítě našich partnerů. Tento certifikát tedy svého držitele opravňuje školit a supervidovat analytiky a designéry v oblasti Sociomapování týmů. Certifikát Supervisor Facilitator Analogicky k certifikátu Supervisor Designer odpovídá tento certifikát nejvyšší úrovni certifikace v oblasti facilitace týmových workshopů a práce s týmy. Je také určen našim regionálním distributorům, kteří zabezpečují školení a certifikaci v rámci mezinárodní sítě našich partnerů a svého držitele opravňuje školit a supervidovat analytiky a facilitátory v oblasti Sociomapování týmů. QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners 19

22 Jak navázat spolupráci? Chcete-li mít možnost nabídnout svým klientům Sociomapování týmů, postupujte následovně: Napište nám na že máte zájem o spolupráci. Získejte licenci pro poskytování Sociomapování podpisem licenční smlouvy. Nechte certifikovat své konzultanty pro provádění Sociomapovacích workshopů. Získejte od nás reklamní materiály pro své klienty. Pošlete Vaše obchodní zástupce na školení v oblasti prodeje Sociomap. nabídněte Sociomapování týmů svým klientům. Zúčastňujte se kasuistických seminářů pro sdílení zkušeností. Naučte se vytvářet vlastní designy Sociomapování týmů, abyste mohli dobře reagovat na specifické potřeby Vašich klientů. Kontakt QED GROUP a.s. Haštalská 760/27, Praha 1, Tel.: , fax: Web: team.sociomap.com/partners Chcete-li získat další informace o Sociomapování, navštivte naši stránku team.sociomap.com/partners nebo kontaktuje přímo náš tým telefonicky či mailem. Informace uvedené v této brožuře mají pouze informativní charakter a QED GROUP a.s. si vyhrazuje právo uvedené informace a podmínky měnit. 20 QED GROUP 2009 team.sociomap.com/partners

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Úvod Sociomapování týmů je našimi klienty často užíváno

Více

Případová studie: Team Profile Analyzer

Případová studie: Team Profile Analyzer Případová studie: Team Profile Analyzer QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Úvod Představte si tým složený z úspěšných jedinců z různých oblastí sportu a byznysu. Jak by tento tým vypadal a pracoval?

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Nezůstávejte stranou a zapojte se. Nemovitostní portál pro profesionály

Nezůstávejte stranou a zapojte se. Nemovitostní portál pro profesionály Nezůstávejte stranou a zapojte se Nemovitostní portál pro profesionály Sdílení informací Záruka úspěchu IMMO 2 je internetový portál pro profesionály se zaměřením na nemovitosti. Prostřednictvím tohoto

Více

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7

Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 Imo24h Staráme se o Váš majetek 24/7 OBSAH Imo24h Stavby a opravy.kdo jsme.co děláme.jak to děláme.platební modely.proč zvolit Imo24h? Imo24h - Franšíza.Síť franšíz.profil franšízanta.jak se stát franšízantem.podmínky

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Copyright Gaudens s.r.o. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright Gaudens s.r.o. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL REALITNÍ MAKLÉŘ PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRACOVNÍMI POSTUPY, PRODEJNÍMI TECHNIKAMI A LISTINNOU STRÁNKOU PRÁCE V REALITÁCH GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

VIRTUÁLNÍ AC. www.motivp.com

VIRTUÁLNÍ AC. www.motivp.com VIRTUÁLNÍ AC www.motivp.com PROČ VIRTUÁLNÍ AC? Firmy chtějí dosahovat efektivních výsledků, proto potřebují mít správné lidi na správných místech. Pomocí spolehlivých metod tak můžeme zjišťovat potenciál

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Historický vývoj systemických výcvikových programů institutů Poradenské skupiny Extima Klára Hejduková

Historický vývoj systemických výcvikových programů institutů Poradenské skupiny Extima Klára Hejduková Historický vývoj systemických výcvikových programů institutů Poradenské skupiny Extima Klára Hejduková Vývoj cílových skupin, cílů výcviku a jeho marketingu Stručný přehled vývoje zkušeností v oblasti

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba)

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba) PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ (Výroba) Warehouse Pro Phone Nezbytná pomůcka pro všechny operátory výroby s Windows Phone. Jedním kliknutím můžete řešit prodej, dodávku, revize, spravovat sériová čísla a mnoho

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Nová a moderní podoba portálu elogistika.info

Nová a moderní podoba portálu elogistika.info Tisková zpráva Teplice, 10. prosince 2014 Nová a moderní podoba portálu elogistika.info Logistický zpravodajský portál elogistika je neustále vylepšován a rozvíjen a tudíž přirozeně roste i zájem a čtenářská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Fraud management. Richard Dobiš 2.2.2011

Fraud management. Richard Dobiš 2.2.2011 Fraud management Richard Dobiš 2.2.2011 Lidská mysl je úžasný nástroj a když má patričnou zkušenost... Co víc business potřebuje? Odborný odhad HPP al. HPH Zbytečná otázka Kritické množství Projektový

Více

Partnerský program APC

Partnerský program APC Partnerský program APC Nabídněte zákazníkům řešení, které právě potřebují Příležitosti se mění rychlostí blesku. Pomůžeme vám s nimi držet krok. > Odlište se od konkurence na trhu > Připravte každému zákazníkovi

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts...

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts... Přehled modulů Zoho CRM Modul Zoho CRM Vám nabízí kompletní řešení v oblasti řízení vztahů se zákazníky s funkcemi, které lze individuálně přizpůsobit Vašim procesům. Každé pole lze kromě toho libovolně

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P Semestrální práce KIV/PPR Michal Bryxí A08N0060P 30. května 2010 Obsah 1 Krycí list nabídky 2 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 3 3 Reference v oblasti e-learningových řešení 4 4 Návrh smlouvy

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 2 Autor: Markéta

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více