Vztahy mezi populacemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahy mezi populacemi"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Evokace Prodiskutujte ve dvojicích a poté s celou skupinou: Co je to populace? Jaké vztahy mohou mezi populacemi (jedinci) existovat? 2. Práce s textem - I.N.S.E.R.T. Přečtěte si následující text: V průběhu čtení si informace v textu označujte znaménky: známé myšlenky + neznámé nové informace - nesouhlasím, myslel(a) jsem, že je to jinak? chci se dozvědět více Nemusíte označovat každou informaci, kterou text obsahuje. Po analýze textu doplňte tabulku pod ním (nejdůležitější informace). (Při prvním čtení ignorujte vynechané výrazy.) Vztahy mezi populacemi Populace různých druhů se mohou navzájem ovlivňovat. Toto působení je buď pozitivní, nebo negativní. V případě, že na sebe populace nijak nepůsobí, mluvíme o neutrálním vztahu. Všechny vztahy mezi populacemi (i mezi jednotlivými jedinci v rámci populace) představují biotické faktory prostředí. Protokooperace je volné, dočasné, vzájemně prospěšné sdružování populací. Příkladem jsou společná hnízdiště několika druhů ptáků, kteří na sebe nejsou vázáni (mohou hnízdit i samostatně). Společné sdružování (1) a (2) je kombinací využívání dobrého zraku (1) a čichu (2). Mutualismus je typ soužití, který je nezbytný pro obě populace. Často se označuje jako symbióza v užším slova smyslu. Sem patří např. vzájemný vztah přežvýkavců s prvoky bachořci, kteří žijí v jejich žaludku. Přežvýkavec zajišťuje přísun rostlinné hmoty a bachořci svými enzymy rozkládají celulózu z rostlinných buněk, kterou by jinak přežvýkavci sami nestrávili. Podobná je i mykorhiza - soužití hub s kořeny vyšších rostlin. Podhoubí pomáhá rostlinám přijímat vodu s rozpuštěnými živinami, zatímco rostliny poskytují houbě vytvořené organické látky. Komenzalismus je soužití nezbytné pro jeden druh, přičemž druhý druh na něm závislý není, není však ani poškozen. Např. (3) nebo (4) se sdružují se (5), neboť se výhodně přiživují na zanechaných zbytcích

3 potravy. Epifytní rostliny ((6), (7) ) a liány využívají stromy jako podklad, který jim umožní přístup ke světlu. Konkurence (kompetice) - jde o vzájemné soutěžení mezi populacemi (druhy) o potravu, prostor, přístup ke světlu, vodě apod. Např. (8) a (9) spolu soutěží především o drobné (10), kteří jsou jejich hlavní složkou potravy; housenky obaleče dubového i dospělci chrousta obecného požírají listy dubů. Příkladem vnitrodruhové konkurence mohou být semenáčky smrku v lese nebo ptačí mláďata na hnízdě. Amenzalismus (antibióza) je vztah mezi dvěma populacemi, kdy jedna vytváří chemické látky, jimiž potlačuje růst druhé populace. (11) vylučuje do půdy látky, které zabraňují klíčení semen a růstu jiných rostlinných druhů. Řada bakterií a hub produkuje antibiotika a omezuje tak růst konkurenčních mikroorganismů. Mnohé vyšší rostliny tvoří fytoncidy, proto je člověk využívá jako léčivé rostliny s antibakteriálním účinkem ((12) ). Predace je vztah predátora a kořisti. Predátor bývá větší než kořist, početně slabší a požírá více druhů: (13) loví zebry, antilopy, prasata bradavičnatá; masožravé rostliny do svých pastí chytají různé druhy členovců. Predátor je na kořisti dlouhodobě závislý, v přirozených ekosystémech svou kořist nemůže vyhubit, neboť po poklesu početnosti populace kořisti následuje zákonitě pokles početnosti predátora. Udržuje se tak rovnovážný stav mezi predátorem a kořistí. Pokud dojde k vyhubení predátora, může následovat přemnožení kořisti. To se často stává následkem lidské činnosti. Např. vyhubení dravců vede k přemnožení hlodavců; vyhubení (14) a (15) má za následek přemnožení (16) a (17) zvěře. Obr. 1 Rys ostrovid 6 Obr. 2 Poštolka obecná 7 Obr. 3 Rez travní 8 Obr. 4 Jmelí bílé 9 Parazitismus je vztah parazita (cizopasníka) a hostitele. Na rozdíl od predace je parazit zpravidla menší a početnější než hostitel a rychleji se rozmnožuje. Parazit oslabuje hostitele nebo jej až usmrtí, ale ani zde nedochází k úplnému vyhubení populace hostitele. Na povrchu hostitele parazitují ektoparazité ((18) na kůži savců a ptáků), uvnitř těla hostitele žijí endoparazité ((19) ve střevě, krevní parazité v krvinkách). Většina parazitů je úzce specializována jen na určitého hostitele. Parazité mohou mít složité vývojové cykly, řadu vývojových stadií, během nichž vystřídají i více hostitelů. Rez travní parazituje na lipnicovitých rostlinách a může tak působit škody na obilninách. Jejím mezihostitelem je (20). (21) je rostlinný parazit napadající kopřivy, chmel aj. rostliny. (22) parazituje na savcích. Poloparazitismus (hemiparazitismus) je znám u rostlin. Např. jmelí samostatně fotosyntetizuje, ale některé anorganické látky přijímá od svého hostitele.

4 + -? 3. Hra - Co mám na zádech? Pomůcky: kartičky s názvy organismů, samolepky nebo lepicí páska Každému žákovi učitel nalepí na záda jednu kartičku s názvem rostliny, živočicha atd. Vaším úkolem bude najít organismus, se kterým jste v nějakém vztahu a vytvořit dvojici. Při hledání však nikdo nesmí nahlas přečíst, co má druhý na zádech. Lze jen vysvětlovat, popisovat, používat synonyma apod. Po uhodnutí organismu se pokuste nalézt "partnera" a identifikovat, jak na sebe navzájem působíte. Na závěr všechny dvojice seznámí ostatní s tím, jak zjistili, co jsou a jaký vztah mezi nimi existuje.

5 4. Domácí úkoly A/ Přečtěte si ještě jednou text a doplňte do něj vynechané výrazy: srnčí, česnek, jelení, zebry, blechy, dřišťál obecný, pštrosi, poštolka, klíště obecné, trnovník akát, orchideje, lvi (2x), kokotice evropská, káně, hyeny, vlci, bromélie, rysi, hlodavci, šakali, tasemnice B/ Přiřaďte k definicím pojmy a vymyslete ke každému alespoň 1 příklad: neutralismus, protokooperace, mutualismus, komenzalismus, amenzalismus, kompetice, predace, parazitismus 1. Jeden druh (inhibitor) potlačuje růst druhého druhu a brání jeho přežití, aniž využívá jeho potravu. 2. Jeden druh zabíjí jiný jako potravu. 3. Druhy jsou na sobě nezávislé. 4. Jeden druh získává potravu ze žijícího těla jiného druhu. 5. Volný vztah, v němž soužití není nutné, ale prospěšné. 6. Jeden druh potlačuje druhý, oba jsou si navzájem škodné a oba spolužitím strádají. 7. Uzavřený vztah, z něhož mají oba partneři prospěch. 8. Uzavřený vztah, v němž pouze jeden z partnerů má ze spolužití prospěch, druhý (hostitel) zůstává nedotčen.

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MINISTERSTVO

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více