PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ"

Transkript

1 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov října 0 PROGRAM

2 PARTNEŘI

3 ČTVRTEK SATELITNÍ SYMPÓZIA Hotel Růže, Horní ul. 54, ČESKÝ KRUMLOV Firma Čas Místo konání ROCHE S. R. O. BIOLOGICKÁ LÉČBA SOLIDNÍCH NÁDORŮ V ROCE Hodovní síň A V LETECH DALŠÍCH prim. MUDr. I. Kiss, PhD., prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., prim. MUDr. J. Prausová, Ph.D., MBA NOVARTIS, S. R. O. AFINITOR MOLEKULA 3 DIAGNÓZY Jezuitský sál (mrcc, pnet a nově pokročilý karcinom prsu) doc. MUDr. P. Tesařová, CSc., prim. MUDr. E. Kubala, MUDr. J. Tomášek PFIZER, SPOL. S R. O. NOVÝ LÉK = NOVÝ VÍTR V LÉČEBNÝCH POSTUPECH Hodovní síň ROCHE S. R. O. Diskuzní kulatý stůl na téma: SOUČASNÉ MÍSTO ERYTROPOETINU V LÉČBĚ ANEMIE Rotary salónek CHRONICKÝCH CHOROB doc. MUDr. P. Tesařová, CSc. Onkologická klinika.lf UK a VFN, Praha SANOFI KLINICKÁ ZKUŠENOST S JEVTANOU V LÉČBĚ PACIENTŮ Salónek Rožmberk S METASTATICKÝM HORMONÁLNĚ REFRAKTERNÍM KARCINOMEM PROSTATY ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S. R. O. DIAGNOSTIKA A LÉČBA PREMENOPAUZÁLNÍCH PACIENTEK Hodovní síň S KARCINOMEM PRSU MEZIOBOROVÝ POHLED NA MOŽNÉ KONTROVERZE prim. MUDr. K. Petráková PhD., prim. MUDr. P. Fabián, PhD., MUDr. M. Palácová, MUDr. R. Feranec Masarykův onkologický ústav Brno F-MARK SETKÁNÍ NECENTROVÝCH ONKOLOGŮ POD ZÁŠTITOU ČOS Jezuitský sál REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ : Hotel Růže, Horní ulice 54, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ : Zámecká jízdárna, Český Krumlov NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ můžete využít k odjezdu do Českého Krumlova zdarma mikrobus. Odjíždí ve.30 z parkoviště před terminálem Horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu. 0 zahrnuje 5 sdělení + 5 diskuze 0 zahrnuje 7 sdělení + 3 diskuze

4 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA 9.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MUDr. Václav Janovský, primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s POZDRAV KONGRESU Zástupce Nemocnice České Budějovice, a.s. EPIDEMIOLOGIE A DIAGNOSTIKA 9.0 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ ORL Abrahámová J., Dušek L. Onkologické oddělení. LF a FN (KOC NNB + VFN + TN), Praha Ústav biostatistiky a analýz, MU, Brno 9.30 KLINICKÝ VÝZNAM HPV U NÁDORŮ HLAVY A KRKU Klozar J. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku. LF UK a FN Motol, Praha 9.50 CT A MR VYŠETŘENÍ V OBLASTI HLAVY A KRKU Lhoták P. Radiologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s FDG-PET/CT V ORL OBLASTI Fencl P. PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha 0.30 DIAGNOSTICKÁ ENDOSKOPIE Pavlíček P. ORL odd. Nemocnice České Budějovice, a.s PŘESTÁVKA Během přestávky představí zástupci Mladé fronty, a. s. monografii Onkologie v klinické praxi autorů doc. MUDr. Jana Novotného, Ph.D., MUDr. Pavla Vítka, CSc., a kol. PATOLOGIE.0 MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ METODY V DIAGNOSTICE A PREDIKCI PROGNÓZY KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ Skálová A. Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni a FN Plzeň, Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň CHIRURGIE.30 SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY OROFACIÁLNÍ CHIRURGIE Mazánek J. Stomatologická klinika. LF UK a VFN, Praha.50 KARCINOM HRTANU ZKUŠENOSTI ORL KLINIKY LF UK A FN V PLZNI Slípka J. ORL klinika LF UK a FN, Plzeň.0 CHIRURGICKÁ LÉČBA NÁDORŮ OROFARYNGU Plzák J. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku. LF UK a FN Motol, Praha OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY

5 NUTRIČNÍ INTERVENCE JAKO NEPOSTRADATELNÝ NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY (Jednání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii s vedením Komplexních onkologických center spojený s obědem v restauraci Vlašský dvůr, Dlouhá 3, Český Krumlov /www.vdck.cz/.) Pro zvané! RADIOTERAPIE + CHEMOTERAPIE + JEJICH KOMBINACE + CÍLENÁ LÉČBA 4.00 STRATEGIE LÉČBY NÁDORŮ HLAVY A KRKU Vošmik M. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 4.0 TECHNIKY RADIOTERAPIE NÁDORŮ HLAVY A KRKU Vaňásek J., Kolářová I., Odrážka K., Doležel M., Zahradník L. Oddělení klinické a radiační onkologie Multiscan s. r. o., Pardubická krajská nemocnice, a.s BRACHYRADIOTERAPIE V OBLASTI HLAVY A KRKU Rychlík P., Vítek P., Pavlíček P., Opravil J. Onkologické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s NÁDORY ORL OBLASTI JSOU ALTERNATIVY STANDARDNÍ CHEMORADIOTERAPIE? Vítek P., Pála M., Holečková P., Třebický F. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha 5.0 CHEMOTERAPIE A BIOTERAPIE VÝHLEDY DO BUDOUCNOSTI Petruželka L. Onkologická klinika VFN, Praha 5.40 JAK DALECE MŮŽE HPV OVLIVNIT LÉČBU KARCINOMU OROFARYNGU? Mechl Z., Brančíková D., Pejčoch R. IHOK a ORL odd. LF MU Brno 5.50 PRVNÍ VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ HPV, P6 A P53 U PACIENTŮ S NÁDORY MESOFARYNGU Pejčoch R., Mechl Z., Bednářová J. 3, Pavlovský Z. 4 ORL odd. FN Brno, IHOK FN Brno, 3 OKM FN Brno, 4 ÚP Nemocnice Na Bulovce, Praha PŘESTÁVKA 6.5 ROLE INDUKČNÍ CHEMOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ HLAVY A KRKU Obermannová R. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno 6.5 ROLE SALVAGE TERAPIE U INOPERABILNÍCH RECIDIVUJÍCÍCH KARCINOMŮ HLAVY A KRKU Slavíček L., Blaha D., Benešová V., Cahová S., Vaněk P. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p. o REIRADIACE NÁDORŮ HLAVY A KRKU ANO ČI NE? Červená R., Burkoň P., Novotný T., Pospíšil P., Šlampa P. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav Brno 6.45 CYBERKNIFE A NÁDORY ORL OBLASTI Cvek J., Feltl D., Skácelíková E., Otáhal B., Knybel L., Komínek P., Matoušek P. Klinika onkologická FN Ostrava, Otorhinolaryngologická klinika FN Ostrava 6.55 ZKUŠENOSTI S LÉČBOU NÁDORŮ HLAVY A KRKU TECHNIKOU IMRT Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Dušek L., Jarkovský J., Chrobok V., Doležel M. Radiologické centrum Multiscan, s.r.o. Pardubice 7.05 KONKOMITANTNÍ TERAPIE V LÉČBĚ LOKÁLNĚ POKROČILÝCH KARCINOMŮ HLAVY A KRKU JEJÍ TOXICITA, EFEKT NAŠE ZKUŠENOSTI (RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA) Pospíšková M., Kohoutek M., Jakšičová A., Světlík M., Pár I., Zajíc J. 3 KOC KN T. Bati, a. s. Zlín, ORL odd. KN T. Bati, a. s. Zlín ORL odd. Kroměřížské nemocnice, a.s., 3 Radioterapie Holešov, s.r.o.

6 7.5 VYHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTŮ LÉČENÝCH V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU PRO NÁDORY HLAVY A KRKU TECHNIKOU IMRT Novotný T., Syptáková B., Červená R., Piler T. Masarykův onkologický ústav Brno, LF MU Brno 7.5 BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ RTU ZKUŠENOSTI KOC ČESKÉ BUDĚJOVICE Vítek P., Rychlík P. Onkologické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s METASTAZUJÍCÍ PLEOMORFNÍ ADENOM Sýkora V., Přibáň V. ORL odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., Neurochirurgické oddělení FN Plzeň 7.45 CETUXIMAB V INDIKACI KARCINOMŮ HLAVY A KRKU VLASTNÍ VÝSLEDKY LÉČBY A HLEDÁNÍ PREDIKTIVNÍCH MARKERŮ Neuwirthová J., Smilek P., Kostřica R., Červená R., Srovnal J. 3, Hajdúch M. 3, Drábek J. 3, Jarkovský J. 4, Dušek L. 4, Klozar J. 5 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, MU Brno a FN u sv. Anny v Brně Klinika radiační onkologie MOÚ Brno, 3 Laboratoř experimentální medicíny Palackého univerzity a FN Olomouc, 4 Institut biostatistiky MU FN Brno, 5 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. LF UK a FN Motol, Praha 7.55 ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL K poslechu a k tanci hraje skupina jazzíkaspol. SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA, HLAVNÍ SÁL LÉČBA NÁDORŮ ORL, JEJÍ HODNOCENÍ 9.00 ŘEŠENÍ NÁDORŮ VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN A RINOBAZE Svoboda M., Fiedler J., Přibáň V. 3 ORL odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., Neurochirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., 3 Neurochirurgické odd. FN Plzeň 9.0 SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ Stárek I. ORL klinika FN a LF UP Olomouc 9.30 VÝZNAM A LÉČBA REGIONÁLNÍCH METASTÁZ U NÁDORŮ HLAVY A KRKU Štefanička P. I. ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava 9.40 UZLINOVÁ METASTÁZA BEZ ZNÁMÉHO PRIMÁRNÍHO NÁDORU Pár I. ORL odd. Kroměřížské nemocnice, a.s VÝSLEDKY LÉČBY KRČNÍCH METASTÁZ PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU Vítek P., Pavlíček P., Kočová M. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. ORL odd. Nemocnice České Budějovice, a.s JAK NEZNÁMÝ JE KARCINOM NEZNÁMÉHO PRIMÁRNÍHO ZDROJE METASTAZUJÍCÍ DO KRČNÍCH UZLIN? Pála M., Holečková P., Buřil J., Bilská K., Suková J. Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a. LF UK Praha 0.0 KOMBINOVANÉ OBLIČEJOVÉ REKONSTRUKCE Mařík V., Střihavka P., Kurial P. Odd. plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s. Stomatochirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.

7 0.30 INDIKACE VOLNÉHO LALOKU U PALIATIVNÍ RESEKCE Kurial P., Mařík V. Odd. plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s TUMORY V OBLASTI ÚSTNÍHO KOUTKU, RTU A TVÁŘE S NUTNOSTÍ REKONSTRUKCE POMOCÍ ESTLANDER FLAP + BILOBE, BILOBE, NATÁHNI SE, KAM TO JDE ANEB PUTOVÁNÍ PO OBLIČEJI S BILOBULÁRNÍM LALOKEM Ptáček F., Kučera I. Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie KN Liberec, a.s PŘESTÁVKA VARIA.0 OSTEONEKRÓZA ČELISTI PŘI LÉČBĚ BISFOSFONÁTY Děkanová J. Stomatochirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s..30 VIDEOFLUOROSKOPIE VYŠETŘENÍ POLYKACÍHO AKTU MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY Čapek V. Radiodiagnostická klinika VFN a. LF UK, Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenské nemocnice a Vojenské fakultní nemocnice Praha.40 DYSFAGIE U PACIENTŮ PO ONKOCHIRURGICKÝCH ZÁKROCÍCH A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ Nieblerová J., Foltán R. Klinika Ústní, čelistní a obličejové chirurgie. LF UK a VFN, Praha.50 MOŽNOSTI LOGOPEDICKÉ INTERVENCE U PACIENTŮ S OROFACIÁLNÍMI NÁDORY Baborová E., Lebedová Z. Neurologicka klinika. LF UK a VFN, Praha.00 NUTRIČNÍ PODPORA A DYSFAGIE U NÁDORŮ HLAVY A KRKU Novák F., Onderková R., Meisnerová E., Pertrášková H., Šafránek O. IV. interní klinika. LF UK a VFN, Praha.0 PERSONALIZOVANÁ LIEČBA A REŠPEKTOVANIE PREFERENCIÍ PACIENTKA PŘI ROZHODOVANÍ O STRATÉGII A TAKTIKE PROTINÁDOROVEJ LIEČBY Jurga Ľ. M., Benedikovičová A. Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity, Trnava.30 ZAKONČENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KOSTELE SV. VÍTA v Č. KRUMLOVĚ Účinkuje ženský pěvecký sbor Maraveja z Prachatic, varhany Karel Haymann. POSTERY. KAZUISTIKA PACIENTA ASIJSKÉ NÁRODNOSTI S KOMBINOVANOU LÉČBOU CETUXIMABEM A RADIOTERAPIÍ PRO NÁDOR HYPOFARYNGU Bustová I., Šiffnerová H., Hušková M. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.. SROVNÁNÍ TECHNIKY 3DCR S IMRT U NÁDORŮ HLAVY A KRKU, ANEB IMRT TECHNIKA PŘINESLA BENEFIT VŠEM, NĚKTERÝM JEŠTĚ VÍC Dolečková M., Králová D., Kutová J., Kučera P., Kostohryzová Š., Rusinová J., Chourová A., Capouch J., Hušková M. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.

8 3. SÉROVÁ HLADINA RETINOLU A ALFA-TOKOFEROLU A HLADINA NEOPTERINU V MOČI PACIENTŮ S KARCINOMEM HLAVY A KRKU. NOVÉ PROGNOSTICKÉ FAKTORY? Holečková P. Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a. LF UK Praha 4. SEKUNDÁRNÍ NÁDORY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, DIAGNOSTIKA, CHIRURGICKÁ TERAPIE Jirava D., Očadlík M., Málek J., Kurzová A. Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK Praha, Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV a 3. LF UK Praha 5. NUTNOST SPRÁVNÉ HISTOLOGIE ZMĚNA STRATEGIE LÉČBY A PROGNÓZY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTKY S NÁDOREM TONZILY Karpianusová T., Pirnos J. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. 6. OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP A PODPŮRNÁ LÉČBA RADIODERMATITIDY A POSTRADIAČNÍ STOMATITIDY U PACIENTKY LÉČENÉ KONKOMITANTNÍ RADIOTERAPIÍ A BIOLOGICKOU LÉČBOU ERBITUXEM PRO KARCINOM HLAVY A KRKU Kindlová M., Mazánek J. KOC KN T. Bati, a. s., Zlín 7. SPOLUPRÁCE MAXILOFACIÁLNÍHO CHIRURGA A PATOLOGA PŘI ŘEŠENÍ NÁDORŮ OBLIČEJE Kučera I., Ptáček F., Řeháková P. Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie KN Liberec Odd. patologicko-anatomické KN Liberec 8. VÝHODY ZAVEDENÍ PICC (PERIFERNĚ IMPLANTOVANÉ CENTRÁLNÍ KANYLY) PRO POTŘEBY STŘEDNĚDOBÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE U PACIENTŮ S NÁDORY ORL OBLASTI Maňásek V., Jarolímová P., Lopatníková S., Kociánová I. KOC Nový Jičín, a.s. 9. VÝZNAM A POSTAVENÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ ORL OBLASTI Neumanová R. ORKO Nemocnice Znojmo, p. o. 0. ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST U NÁDORŮ HLAVY A KRKU Málek J., Kurzová A., Jirava D., Očadlík M. KAR 3. LF UK a FNKV, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha. HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ S POKROČILÝMI ORL NÁDORY LÉČENÝCH POOPERAČNÍ/DEFINITIVNÍ CHEMORADIOTERAPIÍ Pála M., Pokorný O., Huráková L. Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a. LF UK Praha. DODRŽENÍ DÁVKY CETUXIMABU U OZAŘOVANÝCH PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝMI NÁDORY ORL Šiffnerová H., Bustová I., Karpianusová T. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. 3. ENDOSKOPICKÁ LÉČBA TUMORŮ HYPOFÝZY Šteffl M., Pejčoch R., Máca K., Vidlák M. ORL FN Brno, Neurochirurgická klinika FN Brno 4. KARCINOM Z MERKELOVÝCH BUNĚK Větrovcová E., Markalous B., Šurda P., Gabrielová H., Cempírková D. Ušní, nosní a krční oddělení, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

9 XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY SE USKUTEČNÍ TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Pořadatel XIX. Jihočeských onkologických dnů : Nemocnice České Budějovice, a.s. Organizační výbor: Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský Administrativa: PhDr. Marie Šotolová ( , , Mgr. Blanka Záleská ) Catering a zajištění prostor: Auviex, s. r. o. Český Krumlov Registrační poplatek: Do = 300 Kč, do = 600 Kč, na místě = 000 Kč. Cena včetně 0 % DPH. Číslo účtu: /000 VS Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD, vstupné na společenský večer včetně rautu, vstupné na sobotní koncert. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 6. Po dobu konání XIX. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

10

11 MEDIÁLNÍ A OSTATNÍ PARTNEŘI

12 V.I.P. PARTNEŘI

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn lícního nervu / GOLD Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J. a kol.

Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn lícního nervu / GOLD Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J. a kol. INSTRUKTÁŽNÍ KURZY (IC) KULATÉ STOLY (RT) DISKUSNÍ STOLY PRO PROTI (PP) ZVANÉ PŘEDNÁŠKY (ZP) VOLNÁ SDĚLENÍ (VS) POSTEROVÁ SEKCE (P) FIREMNÍ SYMPOZIA (FS) NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI (S) LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Program kongresu www.spinalni-kongres.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague Program NJ 2013 Pátek 21.6.2013 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I: Indikace RT, cílové objemy Předsednictvo: Petera J., Soumarová R. 9,10 Perková H., Soumarová R., Maňásek V. Management

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více