8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky"

Transkript

1 PÁTEK zahájení Prostata a ORL ( ) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie karcinomu prostaty první zkušenosti Masarykův onkologický ústav Brno Kubeš J., Bilská K, Dědečková K., Dvořák J., Vítek P, Suková J., Argalacsová S., Třebický F., Vondráček V., Buřil J.: Prodloužení celkové doby radioterapie ovlivňuje přežití bez biochemického selhání u nemocných s karcinomem prostaty a iniciálním PSA > 12 ng/m Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce a 1. LF UK Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1, 2, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 5, Zouhar M. 6, Šefrová J. 7, Paluska P. 6, Navrátil P. 8, Broďák M. 8, Morávek P. 8, Hafuda A. 9, Prošvic P. 9, Hoffmann P. 10 IMRT karcinomu prostaty 5leté výsledky 1) Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan & Pardubická krajská nemocnice; 2) 1. a 3) 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze; 4) Katedra radiační onkologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; 5) Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Trutnov; 6) Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové; 7) Onkologická ambulance, Nemocnice Prachatice; 8) Urologická klinika, FN Hradec Králové; 9) Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod; 10) Radiologická klinika, FN Hradec Králové Kubeš J. 1, Cvek J. 2, Vošmik M. 3, Vojtíšek R. 4 : Studie CZERT akcelerovaná RT vs. CHRT v léčbě nádorů hlavy a krku zhodnocení průběhu po 4 letech od zahájení 1) Ústav radiační onkologie FN Bulovka a I. LF UK; 2) Klinika onkologická FN Ostrava; 3) Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové a LF UK; 4) Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

2 Petera J. 1, Sirák I. 1, Tuček L. 2, Hodek M. 1, Paluska P. 1, Kašaova L. 1, Paulikova S. 1, Vošmik M. 1, Doležalova H. 2, Laco J. 3 :Predikční faktory lokoregionální recidivy po samostatné brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem pro karcinom jazyka. 1) Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové; 2) Stomatologická klinika, FN a LF Hradec Králové; 3) Fingerlandův ústav patologické anatomie, FN a LF Hradec Králové přestávka Plíce, nádory GIT ( ) Předsednictvo: MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Vítek, Ph.D Feltl D., Cvek J., Skácelíková E., Otáhal B., Knybel L. Stereotaktická ablativní radioterapie plicních lézí FN Ostrava Vítek P., Zapletal R., Holečková P., Pála M. : Chemoradiace ca anu tolerance jako primární cíl? Ústav radiační onkologie Nem. Na Bulovce, Praha Zbořil P., Hudínková L., Cwiertka K., Gremlica D.: Hodnocení funkce análního svěrače u pacientů ozařovaných pro karcinom prostaty FN Olomouc Dvořák J. 1, Sitorová V. 2, Ryška A. 2, Sirák I. 1, Richter I. 3, 4, Hátlová J. 2, Melichar B. 5, Petera J. 1 : Vliv předoperační radiochemoterapie na expresi EGFR adenokarcinomu rekta 1) Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové; 2) Fingerlandův ústav patologie LFUK a FN Hradec Králové; 3) Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.; 4) LFUK Hradec Králové; 5) Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

3 oběd Fyzikální sekce ( ) Předsednictvo: ing. Milan Zouhar, MUDr. Pavel Dvořák Ekendahl D., Fáberová M.: TLD audit v radioterapii v ČR: stav, zkušenosti a možnosti Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha Dufek V., Horáková I.: Použitelnost gafchromických filmů při nezávislých prověrkách v radioterapii Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), Praha Dvořák P., Dawes S.: 4D radioterapie praktické aspekty The London Clinic, London, UK Dvořák P., Stevens S., McQuaid M.: Dozimetrická studie RPM gated IMRT karcinomu jícnu The London Clinic, London, UK Knybel L., Otáhal B., Cvek J., Feltl D.: Problematika dodání předepsané dávky do pohyblivého cíle Klinika onkologická, FN Ostrava Accuray EIMEA Moving targets: treating prostate and lung tumours with the CyberKnife přestávka

4 Fyzikální sekce varia ( ) Předsednictvo: ing. Martin Steiner, ing. Matěj Navrátil Ivanková J.: Príspevok kontaminačných neutrónov k celkovej dávke vo fotónových zväzkoch Nemocnice Jihlava Navrátil M. 1, 2, Vondráček V. 1 : Vlastnosti diamantového detektoru porovnání s ionizačními komorami 1) Ústav radiační onkologie Radiofyzikální oddělení, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8; 2) ČVUT, Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, Praha Steiner M. 1, Procházka T. 2 : Stanovení dozimetrické nejistoty vyplývající z měření ionizačními komorami a výpočtu plánovacím systémem u polí IMRT/RapidArc 1) FJFI ČVUT Praha; 2) MOÚ Brno Tobiáš P.: Exaktní zaměření cílových objemů a zvyšování bezpečnosti při ozařování Elekta Hofman A: Novinky u PTW Freiburg dozimetrické přístroje a metodiky PTW Freiburg Steiner M., Čechák T., Vávrů K., Urban T.: Radiologická fyzika v medicíně vzdělávání a praxe Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Katedra dozimetrie ionizujícího záření, Praha 1

5 Satelitní sympózia ( ) Novartis Kubala E.: Renální karcinom: volba strategie ve 2. linii cílené léčby ve světle medicíny založené na důkazech Linke Z.: Význam adjuvantní terapie u gastrointestinálního stromálního nádoru Roche Julius ÖRhalmi: Možnosti chirurgického přístupu u karcinomů v aborální třetině rekta Pavel Šlampa: Předoperační chemoradioterapie s bevacizumabem u karcinomu konečníku E. Kubala: Algoritmy léčby nádoru tlustého střeva

6 SOBOTA Radiobiologie, nové léčebné metody v onkologii ( ) Předsednictvo: doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc Matula P., Končik J., Jasenčak J.,Olejár M.: Ako stanoviť pravdepodobnosť komplikácii pri nekonvenčnej frakcionácií a re-ožarovaní z konvertovaných DVH? VOÚ a. s. Košice, SR Filip S. :Nové technologie v léčbě nádorů biotechnologie a nanotechnologie Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové Gynekologické nádory, radioterapie nenádorových onemocnění ( ) Předsednictvo: MUDr. Martin Doležel, MUDr. Jan Stejskal, Ph.D Paulíková S. 1, Beránek M. 2, Sirák I. 1, Drastíková M. 2, Vošmik M. 1, Petera J. 1 : Genetická predikce radiosenzitivity a její význam v předpovědi chronické toxicity radioterapie u pacientek léčených pro karcinom hrdla děložního 1) Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové; 2) ÚKBD FNHK Doležel M. 1, Vaňásek J. 1, Odrážka K. 1, Kroulík T. 1, Hlávka A. 1, Ulrych V. 1, Vinakurau S. 1, Štuk J. 4, Mrklovský M. 2, Tichý M. 3, Košťál M. 3 : 3D-brachyterapie u pacientek s lokálně pokročilým karcinomem děložního čípku - klinické výsledky. 1) Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a. s., Multiscan s. r. o.; 2) Radiodiagnostické oddělení, Multiscan s. r. o.; 3) Porodnicko-gynekologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a. s.; 4) Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Jičín, a. s.

7 Otáhal B., Doležel M., Cvek J., Knybel K., Seget J., Feltl D. Virtualní HDR léčba karcinomu čípku děložního přístrojem CyberKnife Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika onkologická Stejskal J. 1, 2, Kubecová M. 3, Dvořáková D. 4, Ulrych V. 1, 2, Vaňásek J. 1, 2 Konsolidační ozáření dutiny břišní po druhé linii chemoterapie pro relaps karcinomu ovária 1) Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice; 2) Multiscan s. r. o., Pardubice; 3) Radioterapeutická a onkologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha; 4) Oddělení klinické onkologie, Oblastní nemocnice Náchod Jansa J., Sirák I., Vošmik M., Petera J.: Analgetická radioterapie v léčbě bolestivé patní ostruhy. Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Petera J.: Zpráva o činnosti SROBF Šlampa P. Nový systém postgraduálního vzdělávání v radiační onkologii Závěr oběd

8 Postery: Dolečková M., Kutová J., Králová D., Berkovský P., Chourová A., Kostohryzová Š., Rusinová J.: Radioterapie u karcinomu těla děložního: retrospektivní studie Nemocnice České Budějovice Doležal J.: Paliativní analgetická terapie kostních metastáz 186 Rheniem-HEDP Oddělení nukleární medicíny, FN Hradec Králové Bartlová R. 1, Odložilíková A. 1, Šlampa P. 2 : Celotělové ozařování akutní radiobiologická reakce na snižování imunity pro transplantaci kostní dřeně 1) Oddělení radiologické fyziky, Masarykův onkologický ústav Brno; 2) Klinika Radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno UPOZORNĚNÍ Vzhledem k rozsahu programu je nezbytné dodržet časový limit přednášky, tj. 12 minut. Děkuji za pochopení a spolupráci prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

9 UBYTOVÁNÍ Nové Adalbertinum 1lůžkový pokoj Kč 2lůžkový pokoj Kč tel.: fax: Penzion Pod Věží 1lůžkový pokoj Kč 2lůžkový pokoj Kč Apartmá Kč Sleva 10 % při platbě v hotovosti. tel.: , fax: Hotel u Královny Elišky 1lůžkový pokoj 95 EUR 2lůžkový pokoj 100 EUR tel.: fax: v nabídce hotely vybrat Hotel u Královny Elišky Boromeum residence Apartmán 1 2 os./1 750 den tel.: , fax: Uvedené ceny jsou z roku 2011.

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague Program NJ 2013 Pátek 21.6.2013 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I: Indikace RT, cílové objemy Předsednictvo: Petera J., Soumarová R. 9,10 Perková H., Soumarová R., Maňásek V. Management

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více