PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ"

Transkript

1 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov října 0 PROGRAM

2 PARTNEŘI

3 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ : Hotel Růže, Horní ulice 54, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov STAVBA STÁNKŮ : VIP partneři ve foyeru Zámecké jízdárny : Partneři ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ můžete využít k odjezdu do Českého Krumlova zdarma mikrobus. Odjezd ve.0 hod. z parkoviště před terminálem Horního areálu Nemocnice Č. Budějovice, a.s. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu. 0 zahrnuje 5 sdělení + 5 diskuze 5 zahrnuje sdělení + diskuze 0 zahrnuje 7 sdělení + diskuze Pořadatel XX. Jihočeských onkologických dnů : Nemocnice České Budějovice, a.s. Organizační výbor: Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský Administrativa: PhDr. Marie Šotolová ( , , Mgr. Blanka Záleská ) Catering a zajištění prostor: Auviex, s. r. o. Český Krumlov Registrační poplatek: Do = 00 Kč, do = 600 Kč, na místě = 000 Kč. Cena včetně % DPH. Cena rautu v hotelu Zlatý anděl: 650,- Kč. Cena včetně % DPH. Číslo účtu: 705/000 VS Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD. Koncert duchovní hudby v klášterním kostele Zlatá Koruna. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 6. Po dobu konání XX. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

4 ČTVRTEK SATELITNÍ SYMPÓZIA Hotel Růže, Horní ul. 54, ČESKÝ KRUMLOV Firma Čas Místo konání PFIZER, SPOL. S R. O. Sekvence nedílnou součástí léčby renálního karcinomu Rotary salónek KOOPERATIVNÍ SKUPINA PRO NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY Jezuitský sál Zpráva o stavu projektů prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (. a VFN Praha) Prezentace vítězných interaktivních kazuistik ASTELLAS PHARMA S. R. O Salónek Rožmberk Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Můžeme zacílit? Úvod do problematiky mcrpc prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (. LF UK VFN a ÚVN) Enzalutamid Cíleně až do jádra prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. (FN u sv. Anny, Brno) Klinické zkušenosti s Xtandi v ČR doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (FN Plzeň) AMGEN S. R. O Hodovní síň k lepším léčebným výsledkům nejen u pacientek s karcinomem prsu Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. (FN Motol, Praha) XGEVA : Vyšší účinností k lepší kvalitě života MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) XGEVA : od inovace k léčebnému standardu prim. MUDr. Milan Kohoutek (KN Tomáše Bati, Zlín) Neulasta : Primární profylaxí k maximální účinnosti chemoterapie MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (FN Plzeň) NOVARTIS S. R.O Jezuitský sál Afinitor v léčbě HR+ / HER karcinomu prsu pokročilého NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY SOLIDNÍCH NÁDORŮ (edukační blok) Rotary salónek Nab paclitaxel u karcinomu prsu prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prsu MUDr. Martina Zimovjanová Nab paclitaxel u adenokarcinomu pankreatu prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. INPHARM SPOL. S R. O Salónek Rožmberk Od skorbutu k nádoru Význam infuzní terapie vitaminem C u onkologických pacientů Farmakologické a klinické aspekty doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. (FN Královské Vinohrady Praha) MUDr. Martin Majirský (FN Královské Vinohrady Praha) ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S. R. O Hodovní síň Diagnostika a hormonální léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu interpretace nových dat v klinické praxi Moderátor: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. (FN Motol, Praha) Nové metody v patologické diagnostice nádorů prsu začátek světlých zítřků nebo mnoho povyku pro nic? prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) Sekvence hormonální léčby pokročilého karcinomu prsu postmenopauzálních žen: Nové možnosti? prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (. LF UK a VFN v Praze) Nové horizonty v hormonální léčbě karcinomu prsu prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (FN Olomouc) TEVA PHARMACEUTICALS CR, S. R. O Salónek Rožmberk Průlomová bolest je něco nového? Výhody OraVescent technologie pro absorpci fentanylu PharmDr. Aleš Berka (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) Průlomová bolest z pohledu algeziologa MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) Průlomová bolest z pohledu klinického onkologa MUDr. Marek Sochor (Krajská nemocnice Liberec) ROCHE S. R. O Jezuitský sál Life Oncology Úvod prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (FN Plzeň) Blokace dimerizace HER Nová naděje v léčbě HER poz. metastatického ca prsu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (. LF UK a VFN Praha) Kvalita života očima pacientek Herceptin SC MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (MOÚ Brno) Má cílená léčba místo v terapii HER negativního karcinomu prsu? doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (. LF UK a VFN Praha) EISAI GESMBH Rotary salónek Halaven (eribulin) umí prodloužit život nemocným s pokročilým karcinomem prsu Eribulin u pokročilého karcinomu prsu výsledky klinických studií prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (MOÚ Brno) Účinnost a bezpečnost léčby eribulinem v paliativní léčbě ca prsu praktické aspekty doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (. LF UK a VFN Praha)

5 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍCH XX. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ Janovský V. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod. PŘEDNÁŠKA RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů 994. Pecha V. Onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA 9.0 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ PRSU Abrahámová J., Dušek L. Onkologické oddělení. LF a FTN, Praha Ústav biostatistiky a analýz, MU, Brno 9.45 SCREENING MMG, UZ, VAKUOVÁ BIOPSIE U NÁDORŮ PRSU Skovajsová M. Breast Unit Prague, Praha 0.05 MRI PRSU V DETEKCI KARCINOMU PRSU Schneiderová M. Oddělení radiologie MOÚ, Brno 0.0 POSTAVENÍ PET/CT U KARCINOMU PRSU Bělohlávek O., Skopalová M. PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha hod. PŘESTÁVKA Během přestávky proběhne v hlavním sále křest edukativního DVD pro pacienty Průvodce onemocněním zhoubným nádorem, vydaného obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius Praha s předsedkyní správní rady a odbornou garantkou doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc. (Onkologická klinika. LF UK a VFN Praha). PATOLOGIE, GENETIKA 0.55 INVAZIVNÍ A IN SITU KARCINOM PRSU Z POHLEDU PATOLOGA Skálová A. Bioptická laboratoř, s. r. o. Plzeň.5 KLADY A ZÁPORY NOVÉ MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE NÁDORŮ PRSU Ryška A. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové.5 SYNDROM HEREDITÁRNÍHO KARCINOMU PRSU A OVARIÍ Štěpánková H., Macháčková E. Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s., Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno CHIRURGIE.50 CHIRURGIE KARCINOMU PRSU, SOUČASNÝ POHLED Chromý M. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s..0 ZMĚNY PŘÍSTUPU K CHIRURGII AXILLY Fait V., Coufal O., Krsička P. Odd. chirurgické onkologie, MOÚ Brno

6 .5 REKONSTRUKCE PRSU PO MASTEKTOMII Kurial P., Mařík V. Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s hod. OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY ČASNÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA 4.00 SYSTÉMOVÁ LÉČBA ČASNÝCH STÁDIÍ KARCINOMU PRSU Melichar B. LF UP a FN Olomouc 4.0 STANDARDY A NOVINKY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU Šlampa P., Burkoň P., Čoupek P., Princ D., Slávik M. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno 4.40 INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Petera J., Sirák I., Jandík P. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové, Chirurgická klinika FN a LF Hradec Králové LOKÁLNĚ POKROČILÝ A METASTATICKÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA 5.00 LOKÁLNĚ POKROČILÝ KARCINOM PRSU A JEHO LÉČBA Petráková K., Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno 5.0 CHEMOTERAPIE, BIOTERAPIE A HORMONÁLNÍ LÉČBA METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Petruželka L. Onkologická klinika. LF UK a VFN Praha 5.40 STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ TECHNIKY PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE U KARCINOMU PRSU Hynková L., Krupa P. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno hod. PŘESTÁVKA 6.0 ROZSAH SLEDOVÁNÍ PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ NÁDORU PRSU S KURATIVNÍM ZÁMĚREM PRO A PROTI Šiffnerová H., Fínek J. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň 6.40 DUKTÁLNÍ IN SITU A MULTILOKULÁRNÍ KARCINOM Z POHLEDU CHIRURGA, SPECIFIKA LÉČBY Polanka F. Chirurgické oddělení FN Plzeň 6.50 MEDULÁRNÍ KARCINOM PRSU: EPIDEMIOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ ASPEKTY Svoboda M., Fabian P. Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno, Oddělení onkologické patologie MOÚ, Brno 7.00 PRIMÁRNÍ SARKOMY PRSU VZÁCNÁ A OBTÍŽNÁ REALITA DIAGNOSTIKY PATOLOGA Kinkor Z. Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň

7 7.0 JAK DLOUHO JE MOŽNÉ ŽÍT S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU? Kožnar P., Louda V. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. 7.0 BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ D BRACHYRADIOTERAPIE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PĚTILETÉ VÝSLEDKY Doležel M., Šťastný K., Kohlová T., Dvořáková D., Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Kroulík T., Jalcová L., Kohoutková G. KOC Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, Multiscan s.r.o. Chirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Ambulance klinické onkologie Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 7.0 CHIRURG A RADIAČNÍ ONKOLOG U JEDNOHO OPERAČNÍHO STOLU Jandík P., Petera J., Asqar A., Motyčka P., Sirák I. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 7.40 ALTERNATIVNÍ FRAKCIONAČNÍ REŽIMY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU. ZHODNOCENÍ AKUTNÍ A POZDNÍ TOXICITY V ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU U PACIENTEK LÉČENÝCH ALTERNATIVNÍM FRAKCIONAČNÍM REŽIMEM VE FN MOTOL ZA ROK 009 PRVNÍ ZKUŠENOSTI Hlaváčová A., Malinová B., Prausová J. Onkologická klinika FN v Motole, Praha 7.50 ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod. RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL (nám. Svornosti, Český Krumlov) Ke zpestření slavnostního večeru přispějete součástí oblečení nebo doplňkem v růžové barvě. Cena: 650,- Kč/ os. Vstup pouze s platnými vstupenkami. SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA, HLAVNÍ SÁL 8.55 hod. ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s PROJEKT 5 Tesařová P. Onkologická klinika. LF UK a VFN Praha 9.0 KARCINOM PRSU V TĚHOTENSTVÍ Stankušová H., Halaška M. J., Rob L., Škultéty J. Onkologická klinika a Gynekologicko-porodnická klinika. LF UK a FN v Motole, Praha 9.0 LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava 9.40 MASTITIS, OBEZITA A RIZIKA VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava

8 9.50 GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (KASTRACE VS ZACHOVÁNÍ FERTILITY) Bendová M., Pavlásek J., Malina R., Kučera E., Kubecová M., Brychta M. Gynekologicko-porodnická klinika. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Onkologická klinika. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 0.00 PATOLOGICKÁ MASA PRSU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ Bajčiová V., Skotáková J., Hušek K. Klinika dětské onkologie FN Brno, Klinika dětské radiologie FN Brno, Ústav patologické anatomie FN Brno 0.0 VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER+ KARCINOMU PRSU DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST Slavíček L., Benešová V., Hejduk K., Dušek L. Onkologické oddělení a KOC Nemocnice Jihlava, p. o. Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno 0.0 NOVÉ HORIZONTY LÉČBY S BMA (BONE MODIFYING AGENTS) Holoubek H., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. 0.0 OSTEONEKRÓZY OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ V SOUVISLOSTI S LÉČBOU BISFOSFONÁTY A DALŠÍMI LÉČIVY MODIFIKUJÍCÍMI KOSTNÍ METABOLISMUS Pavlíková G., Klíma K., Levorová J. Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. LF UK a VFN Praha hod. PŘESTÁVKA VARIA.00 OKAMŽITÉ REKONSTRUKCE PRSU V MOÚ DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Coufal O.,, Zapletal O., Gabrielová L., Justan I., Hýža P. Oddělení chirurgické onkologie MOÚ, Brno, Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno, Klinika plastické a estetické chirurgie FN U svaté Anny, Brno.0 ÚSKALÍ PŘI PRS ZÁCHOVNÝCH VÝKONECH U NEHMATNÝCH TUMORŮ Motyčka P., Jandík P., Asqar A., Urminská H., Kohoutová J., Nikolov D. H. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, Radiologická klinika FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové.0 METRONOMICKÁ TERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno.0 KAZUISTIKA INTRATHÉKÁLNÍ PODÁVÁNÍ TRASTUZUMABU U HER+ NEMOCNÉ S VYČERPANOU LÉČBOU PRO MENINGEÁLNÍ INFILTRACI KARCINOMEM PRSU Sedláčková E., Barkmanová J., Petruželka L., Netíková I. Onkologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ÚVN Praha, Oddělení klinické farmacie. LF UK a VFN, Praha.40 ČASNÉ A POZDNÍ KOMPLIKACE INTRAVENÓZNÍCH PORTŮ Fricová J., Stříteský M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. LF UK a VFN, Praha.50 OBNOVENÍ FUNKCE INTRAVENÓZNÍHO PORTU NÍZKODÁVKOVOU TROMBOLÝZOU Chovanec V., Renc O., Žák P., Slováček L., Vacková J. 4, Raupach J. Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, 4 Nemocniční lékarna FN Hradec Králové.00 VASKULÁRNA TOXICITA Jurga Ĺ. Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave

9 .0 hod. ZAKONČENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU hod. OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY hod. Prohlídka národní kulturní památky klášter Zlatá Koruna s průvodcem (www.klaster-zlatakoruna.eu) Možnost využít zdarma mikrobus. Odjezd ve 4.00 hodin z parkoviště za Jízdárnou. Návrat autobusu po skončení koncertu tamtéž. Vstupné 00,- Kč/ os. se hradí v pokladně kláštera hod. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE ZLATÉ KORUNĚ Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan. POSTERY KARCINOM PRSU JAKO SOUČÁST VÍCEČETNÉ MALIGNITY KAZUISTIKA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostřížková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno NEOADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO CENTRA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostřížková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno LÉČEBNÉ ZAŘAZENÍ AVASTINU U PACIENTEK S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU Bustová I. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. ODHALENÍ ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY DÍKY BENIGNÍ LÉZI PRSU KAZUISTIKA Černá M., Zedníková I., Hes O., Svoboda T., Hlaváčková M. 4 Chirurgická klinika FN Plzeň Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň Oddělení onkologické a radioterapeutické FN Plzeň 4 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň AVASTIN V. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Čmejlová V. Onkologická klinika FN v Motole, Praha KDY POUŽÍT BOLUS PŘI OZAŘOVÁNÍ PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU? Dolečková M., Chourová A., Králová D., Kutová J., Berkovský P., Kučera P. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. VÝZNAM SPOLUPRÁCE SESTRY A LÉKAŘE V PREVENCI NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ BISFOSFONÁTŮ Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. SPOLUPRÁCE RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA A LÉKAŘE PŘI PLÁNOVÁNÍ LÉČBY A V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Križan K., Coufalová J., Bětíková L. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. MOŽNOSTI VYNECHÁNÍ ADJUVATNÍ RADIOTERAPIE U PACIENTEK STARŠÍCH 70 LET Lukešová L., Vrána D., Gatěk J., Melichar B., Švach I., Šrámek V. Onkologická klinika FN Olomouc Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas, Zlín Chirurgická klinika FN Olomouc RADIKALITA KONZERVATIVNÍCH PRS ŠETŘÍCÍCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ A KOSMETICKÝ EFEKT NAŠE ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Mergancová J., Mergancová J. Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.

10 POSTAVENÍ, VÝHODY A LIMITACE BRACHYTERAPIE U KARCINOMU PRSU Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. TAXANY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Richter I., Dvořák J., Chalupa J., Bartoš J. Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové PROJEKT OSOBNOST PACIENTA JAKO SPOLUDETERMINANTA ÚSPĚŠNOSTI ONKOLOGICKÉ LÉČBY, SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY Skřivanová K., Brančíková D.,, Peterková H.,6, Bendová M.,, Minář L., Dušek L. 4, Elfmarková N., 5, Gregor J. 4 Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 5 CEITEC Středoevropský technologický institut, Brno 6 Katedra psychologie FF UP, Olomouc RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PO PRS ŠETŘÍCÍCH ZÁKROCÍCH LÉČENÝCH NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC V LETECH Švach I., Zlámalová N., Vrána D., Ćwiertka K., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci Onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci NÁDORY PLIC U PACIENTEK PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU Vančurová J. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. JAKÁ JE OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST RESEKČNÍHO OKRAJE V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ KARCINOMU PRSU PO PRS ZÁCHOVNÉM VÝKONU? Vrána D., Gatěk J., Cwiertka K., Lukešová L., Šrámek V. Onkologická klinika FN Olomouc, Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín KAZUISTIKY POKROČILÝCH INOPERABILNÍCH CA PRSŮ Zábojníková M., Kohoutek M., Pospíšková M. Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín SARKOM HRUDNÍ STĚNY PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU KAZUISTIKA Zedníková I., Šafránek J., Hlaváčková M., Hes O., Svoboda T. 4 Chirurgická klinika FN Plzeň Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň XXI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY SE USKUTEČNÍ TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT

11 MEDIÁLNÍ A OSTATNÍ PARTNEŘI

12 V.I.P. PARTNEŘI

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 17. 19. října 2013 PROGRAM REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 17. 10. 2013 14. 00-20. 00: Hotel Růţe, Horní ulice

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

Český Krumlov 9. 11. října 2008

Český Krumlov 9. 11. října 2008 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka Český

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 26.2. - 28.2. 2014 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 27.2. 2014 Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA. Český Krumlov 13. 15. ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA Český Krumlov. 5. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK. 0.

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ČESKÝ KRUMLOV 5. 7. října 205 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM www.jod205.cz REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 5. 0. 205, 4.00 20.00: hotel Růže, Horní ulice 54, Český

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY DIAGNOSTIKA

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXII. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 15. 17. října 2015 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE A MOZKU PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ KŮŽE

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie Ţerotínský zámek Nový Jičín Pátek 14.9.2007 9,00 9,15 Zahájení, organizační pokyny: Radina M., Soumarová R. 1. blok předsednictvo: Petera J., Hajduch M. 1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou 13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou Pardubice, 24. 25. února 2011 Aula Univerzity Pardubice Výbor

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více