PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ"

Transkript

1 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov října 0 PROGRAM

2 PARTNEŘI

3 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ : Hotel Růže, Horní ulice 54, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov : Foyer Zámecké jízdárny, Český Krumlov STAVBA STÁNKŮ : VIP partneři ve foyeru Zámecké jízdárny : Partneři ve výstavním stanu před Zámeckou jízdárnou NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ můžete využít k odjezdu do Českého Krumlova zdarma mikrobus. Odjezd ve.0 hod. z parkoviště před terminálem Horního areálu Nemocnice Č. Budějovice, a.s. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK Časový harmonogram přednášek obsahuje celkový čas věnovaný tématu. 0 zahrnuje 5 sdělení + 5 diskuze 5 zahrnuje sdělení + diskuze 0 zahrnuje 7 sdělení + diskuze Pořadatel XX. Jihočeských onkologických dnů : Nemocnice České Budějovice, a.s. Organizační výbor: Vědecký sekretář kongresu: prim. MUDr. Václav Janovský Administrativa: PhDr. Marie Šotolová ( , , Mgr. Blanka Záleská ) Catering a zajištění prostor: Auviex, s. r. o. Český Krumlov Registrační poplatek: Do = 00 Kč, do = 600 Kč, na místě = 000 Kč. Cena včetně % DPH. Cena rautu v hotelu Zlatý anděl: 650,- Kč. Cena včetně % DPH. Číslo účtu: 705/000 VS Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechna odborná jednání, sborník, občerstvení v průběhu JOD. Koncert duchovní hudby v klášterním kostele Zlatá Koruna. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 6. Po dobu konání XX. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

4 ČTVRTEK SATELITNÍ SYMPÓZIA Hotel Růže, Horní ul. 54, ČESKÝ KRUMLOV Firma Čas Místo konání PFIZER, SPOL. S R. O. Sekvence nedílnou součástí léčby renálního karcinomu Rotary salónek KOOPERATIVNÍ SKUPINA PRO NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY Jezuitský sál Zpráva o stavu projektů prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (. a VFN Praha) Prezentace vítězných interaktivních kazuistik ASTELLAS PHARMA S. R. O Salónek Rožmberk Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Můžeme zacílit? Úvod do problematiky mcrpc prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (. LF UK VFN a ÚVN) Enzalutamid Cíleně až do jádra prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. (FN u sv. Anny, Brno) Klinické zkušenosti s Xtandi v ČR doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (FN Plzeň) AMGEN S. R. O Hodovní síň k lepším léčebným výsledkům nejen u pacientek s karcinomem prsu Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. (FN Motol, Praha) XGEVA : Vyšší účinností k lepší kvalitě života MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) XGEVA : od inovace k léčebnému standardu prim. MUDr. Milan Kohoutek (KN Tomáše Bati, Zlín) Neulasta : Primární profylaxí k maximální účinnosti chemoterapie MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (FN Plzeň) NOVARTIS S. R.O Jezuitský sál Afinitor v léčbě HR+ / HER karcinomu prsu pokročilého NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY SOLIDNÍCH NÁDORŮ (edukační blok) Rotary salónek Nab paclitaxel u karcinomu prsu prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prsu MUDr. Martina Zimovjanová Nab paclitaxel u adenokarcinomu pankreatu prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. INPHARM SPOL. S R. O Salónek Rožmberk Od skorbutu k nádoru Význam infuzní terapie vitaminem C u onkologických pacientů Farmakologické a klinické aspekty doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. (FN Královské Vinohrady Praha) MUDr. Martin Majirský (FN Královské Vinohrady Praha) ASTRAZENECA CZECH REPUBLIC S. R. O Hodovní síň Diagnostika a hormonální léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu interpretace nových dat v klinické praxi Moderátor: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. (FN Motol, Praha) Nové metody v patologické diagnostice nádorů prsu začátek světlých zítřků nebo mnoho povyku pro nic? prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové) Sekvence hormonální léčby pokročilého karcinomu prsu postmenopauzálních žen: Nové možnosti? prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (. LF UK a VFN v Praze) Nové horizonty v hormonální léčbě karcinomu prsu prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (FN Olomouc) TEVA PHARMACEUTICALS CR, S. R. O Salónek Rožmberk Průlomová bolest je něco nového? Výhody OraVescent technologie pro absorpci fentanylu PharmDr. Aleš Berka (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) Průlomová bolest z pohledu algeziologa MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno) Průlomová bolest z pohledu klinického onkologa MUDr. Marek Sochor (Krajská nemocnice Liberec) ROCHE S. R. O Jezuitský sál Life Oncology Úvod prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (FN Plzeň) Blokace dimerizace HER Nová naděje v léčbě HER poz. metastatického ca prsu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (. LF UK a VFN Praha) Kvalita života očima pacientek Herceptin SC MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (MOÚ Brno) Má cílená léčba místo v terapii HER negativního karcinomu prsu? doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (. LF UK a VFN Praha) EISAI GESMBH Rotary salónek Halaven (eribulin) umí prodloužit život nemocným s pokročilým karcinomem prsu Eribulin u pokročilého karcinomu prsu výsledky klinických studií prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (MOÚ Brno) Účinnost a bezpečnost léčby eribulinem v paliativní léčbě ca prsu praktické aspekty doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (. LF UK a VFN Praha)

5 PÁTEK ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍCH XX. JIHOČESKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNŮ Janovský V. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod. PŘEDNÁŠKA RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů 994. Pecha V. Onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIKA 9.0 EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ PRSU Abrahámová J., Dušek L. Onkologické oddělení. LF a FTN, Praha Ústav biostatistiky a analýz, MU, Brno 9.45 SCREENING MMG, UZ, VAKUOVÁ BIOPSIE U NÁDORŮ PRSU Skovajsová M. Breast Unit Prague, Praha 0.05 MRI PRSU V DETEKCI KARCINOMU PRSU Schneiderová M. Oddělení radiologie MOÚ, Brno 0.0 POSTAVENÍ PET/CT U KARCINOMU PRSU Bělohlávek O., Skopalová M. PET centrum Nemocnice Na Homolce, Praha hod. PŘESTÁVKA Během přestávky proběhne v hlavním sále křest edukativního DVD pro pacienty Průvodce onemocněním zhoubným nádorem, vydaného obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius Praha s předsedkyní správní rady a odbornou garantkou doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc. (Onkologická klinika. LF UK a VFN Praha). PATOLOGIE, GENETIKA 0.55 INVAZIVNÍ A IN SITU KARCINOM PRSU Z POHLEDU PATOLOGA Skálová A. Bioptická laboratoř, s. r. o. Plzeň.5 KLADY A ZÁPORY NOVÉ MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE NÁDORŮ PRSU Ryška A. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové.5 SYNDROM HEREDITÁRNÍHO KARCINOMU PRSU A OVARIÍ Štěpánková H., Macháčková E. Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s., Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno CHIRURGIE.50 CHIRURGIE KARCINOMU PRSU, SOUČASNÝ POHLED Chromý M. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s..0 ZMĚNY PŘÍSTUPU K CHIRURGII AXILLY Fait V., Coufal O., Krsička P. Odd. chirurgické onkologie, MOÚ Brno

6 .5 REKONSTRUKCE PRSU PO MASTEKTOMII Kurial P., Mařík V. Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s hod. OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY ČASNÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA 4.00 SYSTÉMOVÁ LÉČBA ČASNÝCH STÁDIÍ KARCINOMU PRSU Melichar B. LF UP a FN Olomouc 4.0 STANDARDY A NOVINKY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU Šlampa P., Burkoň P., Čoupek P., Princ D., Slávik M. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno 4.40 INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Petera J., Sirák I., Jandík P. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové, Chirurgická klinika FN a LF Hradec Králové LOKÁLNĚ POKROČILÝ A METASTATICKÝ KARCINOM PRSU CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, CÍLENÁ LÉČBA 5.00 LOKÁLNĚ POKROČILÝ KARCINOM PRSU A JEHO LÉČBA Petráková K., Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno 5.0 CHEMOTERAPIE, BIOTERAPIE A HORMONÁLNÍ LÉČBA METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Petruželka L. Onkologická klinika. LF UK a VFN Praha 5.40 STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ TECHNIKY PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE U KARCINOMU PRSU Hynková L., Krupa P. Klinika radiační onkologie MOÚ, Brno hod. PŘESTÁVKA 6.0 ROZSAH SLEDOVÁNÍ PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ NÁDORU PRSU S KURATIVNÍM ZÁMĚREM PRO A PROTI Šiffnerová H., Fínek J. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň 6.40 DUKTÁLNÍ IN SITU A MULTILOKULÁRNÍ KARCINOM Z POHLEDU CHIRURGA, SPECIFIKA LÉČBY Polanka F. Chirurgické oddělení FN Plzeň 6.50 MEDULÁRNÍ KARCINOM PRSU: EPIDEMIOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ ASPEKTY Svoboda M., Fabian P. Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno, Oddělení onkologické patologie MOÚ, Brno 7.00 PRIMÁRNÍ SARKOMY PRSU VZÁCNÁ A OBTÍŽNÁ REALITA DIAGNOSTIKY PATOLOGA Kinkor Z. Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň

7 7.0 JAK DLOUHO JE MOŽNÉ ŽÍT S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU? Kožnar P., Louda V. Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. 7.0 BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ D BRACHYRADIOTERAPIE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PĚTILETÉ VÝSLEDKY Doležel M., Šťastný K., Kohlová T., Dvořáková D., Kolářová I., Vaňásek J., Odrážka K., Kroulík T., Jalcová L., Kohoutková G. KOC Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, Multiscan s.r.o. Chirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Ambulance klinické onkologie Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 7.0 CHIRURG A RADIAČNÍ ONKOLOG U JEDNOHO OPERAČNÍHO STOLU Jandík P., Petera J., Asqar A., Motyčka P., Sirák I. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 7.40 ALTERNATIVNÍ FRAKCIONAČNÍ REŽIMY V RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU. ZHODNOCENÍ AKUTNÍ A POZDNÍ TOXICITY V ADJUVANTNÍ RADIOTERAPII KARCINOMU PRSU U PACIENTEK LÉČENÝCH ALTERNATIVNÍM FRAKCIONAČNÍM REŽIMEM VE FN MOTOL ZA ROK 009 PRVNÍ ZKUŠENOSTI Hlaváčová A., Malinová B., Prausová J. Onkologická klinika FN v Motole, Praha 7.50 ZAKONČENÍ PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s hod. RAUT V HOTELU ZLATÝ ANDĚL (nám. Svornosti, Český Krumlov) Ke zpestření slavnostního večeru přispějete součástí oblečení nebo doplňkem v růžové barvě. Cena: 650,- Kč/ os. Vstup pouze s platnými vstupenkami. SOBOTA ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA, HLAVNÍ SÁL 8.55 hod. ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU Janovský V. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s PROJEKT 5 Tesařová P. Onkologická klinika. LF UK a VFN Praha 9.0 KARCINOM PRSU V TĚHOTENSTVÍ Stankušová H., Halaška M. J., Rob L., Škultéty J. Onkologická klinika a Gynekologicko-porodnická klinika. LF UK a FN v Motole, Praha 9.0 LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava 9.40 MASTITIS, OBEZITA A RIZIKA VZNIKU KARCINÓMA PRSNÍKA Bella V., Zámečníková E. Mamologické oddelenie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava

8 9.50 GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (KASTRACE VS ZACHOVÁNÍ FERTILITY) Bendová M., Pavlásek J., Malina R., Kučera E., Kubecová M., Brychta M. Gynekologicko-porodnická klinika. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Onkologická klinika. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 0.00 PATOLOGICKÁ MASA PRSU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ Bajčiová V., Skotáková J., Hušek K. Klinika dětské onkologie FN Brno, Klinika dětské radiologie FN Brno, Ústav patologické anatomie FN Brno 0.0 VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER+ KARCINOMU PRSU DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST Slavíček L., Benešová V., Hejduk K., Dušek L. Onkologické oddělení a KOC Nemocnice Jihlava, p. o. Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno 0.0 NOVÉ HORIZONTY LÉČBY S BMA (BONE MODIFYING AGENTS) Holoubek H., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. 0.0 OSTEONEKRÓZY OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ V SOUVISLOSTI S LÉČBOU BISFOSFONÁTY A DALŠÍMI LÉČIVY MODIFIKUJÍCÍMI KOSTNÍ METABOLISMUS Pavlíková G., Klíma K., Levorová J. Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. LF UK a VFN Praha hod. PŘESTÁVKA VARIA.00 OKAMŽITÉ REKONSTRUKCE PRSU V MOÚ DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Coufal O.,, Zapletal O., Gabrielová L., Justan I., Hýža P. Oddělení chirurgické onkologie MOÚ, Brno, Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno, Klinika plastické a estetické chirurgie FN U svaté Anny, Brno.0 ÚSKALÍ PŘI PRS ZÁCHOVNÝCH VÝKONECH U NEHMATNÝCH TUMORŮ Motyčka P., Jandík P., Asqar A., Urminská H., Kohoutová J., Nikolov D. H. Chirurgická klinika FN Hradec Králové, Radiologická klinika FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové.0 METRONOMICKÁ TERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Palácová M. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno.0 KAZUISTIKA INTRATHÉKÁLNÍ PODÁVÁNÍ TRASTUZUMABU U HER+ NEMOCNÉ S VYČERPANOU LÉČBOU PRO MENINGEÁLNÍ INFILTRACI KARCINOMEM PRSU Sedláčková E., Barkmanová J., Petruželka L., Netíková I. Onkologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ÚVN Praha, Oddělení klinické farmacie. LF UK a VFN, Praha.40 ČASNÉ A POZDNÍ KOMPLIKACE INTRAVENÓZNÍCH PORTŮ Fricová J., Stříteský M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. LF UK a VFN, Praha.50 OBNOVENÍ FUNKCE INTRAVENÓZNÍHO PORTU NÍZKODÁVKOVOU TROMBOLÝZOU Chovanec V., Renc O., Žák P., Slováček L., Vacková J. 4, Raupach J. Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, 4 Nemocniční lékarna FN Hradec Králové.00 VASKULÁRNA TOXICITA Jurga Ĺ. Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave

9 .0 hod. ZAKONČENÍ SOBOTNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU hod. OBĚDOVÝ RAUT V HLAVNÍM SÁLE ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY hod. Prohlídka národní kulturní památky klášter Zlatá Koruna s průvodcem (www.klaster-zlatakoruna.eu) Možnost využít zdarma mikrobus. Odjezd ve 4.00 hodin z parkoviště za Jízdárnou. Návrat autobusu po skončení koncertu tamtéž. Vstupné 00,- Kč/ os. se hradí v pokladně kláštera hod. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE ZLATÉ KORUNĚ Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu zdejších varhan. POSTERY KARCINOM PRSU JAKO SOUČÁST VÍCEČETNÉ MALIGNITY KAZUISTIKA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostřížková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno NEOADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO CENTRA Brančíková D., Protivánková M., Jandáková E., Dvořák K., Minář L., Ostřížková L., Bednařík O., Szturz P. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Patologie FN Brno, Radiodiagnostická klinika FN Brno LÉČEBNÉ ZAŘAZENÍ AVASTINU U PACIENTEK S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU Bustová I. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. ODHALENÍ ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY DÍKY BENIGNÍ LÉZI PRSU KAZUISTIKA Černá M., Zedníková I., Hes O., Svoboda T., Hlaváčková M. 4 Chirurgická klinika FN Plzeň Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň Oddělení onkologické a radioterapeutické FN Plzeň 4 Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň AVASTIN V. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU Čmejlová V. Onkologická klinika FN v Motole, Praha KDY POUŽÍT BOLUS PŘI OZAŘOVÁNÍ PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU? Dolečková M., Chourová A., Králová D., Kutová J., Berkovský P., Kučera P. Onkologické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. VÝZNAM SPOLUPRÁCE SESTRY A LÉKAŘE V PREVENCI NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ BISFOSFONÁTŮ Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. SPOLUPRÁCE RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA A LÉKAŘE PŘI PLÁNOVÁNÍ LÉČBY A V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Križan K., Coufalová J., Bětíková L. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. MOŽNOSTI VYNECHÁNÍ ADJUVATNÍ RADIOTERAPIE U PACIENTEK STARŠÍCH 70 LET Lukešová L., Vrána D., Gatěk J., Melichar B., Švach I., Šrámek V. Onkologická klinika FN Olomouc Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas, Zlín Chirurgická klinika FN Olomouc RADIKALITA KONZERVATIVNÍCH PRS ŠETŘÍCÍCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ A KOSMETICKÝ EFEKT NAŠE ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Mergancová J., Mergancová J. Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.

10 POSTAVENÍ, VÝHODY A LIMITACE BRACHYTERAPIE U KARCINOMU PRSU Neumanová R. Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo, p. o. TAXANY V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU Richter I., Dvořák J., Chalupa J., Bartoš J. Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové PROJEKT OSOBNOST PACIENTA JAKO SPOLUDETERMINANTA ÚSPĚŠNOSTI ONKOLOGICKÉ LÉČBY, SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY Skřivanová K., Brančíková D.,, Peterková H.,6, Bendová M.,, Minář L., Dušek L. 4, Elfmarková N., 5, Gregor J. 4 Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 5 CEITEC Středoevropský technologický institut, Brno 6 Katedra psychologie FF UP, Olomouc RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PO PRS ŠETŘÍCÍCH ZÁKROCÍCH LÉČENÝCH NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC V LETECH Švach I., Zlámalová N., Vrána D., Ćwiertka K., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci Onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci NÁDORY PLIC U PACIENTEK PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU Vančurová J. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. JAKÁ JE OPTIMÁLNÍ VZDÁLENOST RESEKČNÍHO OKRAJE V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ KARCINOMU PRSU PO PRS ZÁCHOVNÉM VÝKONU? Vrána D., Gatěk J., Cwiertka K., Lukešová L., Šrámek V. Onkologická klinika FN Olomouc, Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín KAZUISTIKY POKROČILÝCH INOPERABILNÍCH CA PRSŮ Zábojníková M., Kohoutek M., Pospíšková M. Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín SARKOM HRUDNÍ STĚNY PO OZÁŘENÍ PRO KARCINOM PRSU KAZUISTIKA Zedníková I., Šafránek J., Hlaváčková M., Hes O., Svoboda T. 4 Chirurgická klinika FN Plzeň Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň XXI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY SE USKUTEČNÍ TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT

11 MEDIÁLNÍ A OSTATNÍ PARTNEŘI

12 V.I.P. PARTNEŘI

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11.

OBSAH. I. Onkologická prevence. III. Právo a onkologie. IV. Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. 11. OBSAH I. Onkologická prevence 1. Mamografický screening v ČR 20 Žižlavská A., Rašínová L. 2. Prevence karcinomu prsu 20 Augustinová B. 3. Liga proti rakovině Brno - náplň preventivní činnosti neziskové

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

5. celostátní konference

5. celostátní konference 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Téma: Infekční komplikace v gynekologii, porodnictví a břišní chirurgii 8. listopad 2014 Kongresové centrum Clarion

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více