V tomto čísle najdete

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete"

Transkript

1 Zpravodaj 1/2010 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vás informovat o změnách, které proběhly v naší společnosti. Po určitých majetkových peripetiích v loňském roce je jasno. Agro-Best vlastní Volac International LTD společnost, která v minulosti poskytla Agro-Bestu licenci na výrobu by-pasových tuků (Megalac, Flaxpro), proteinů (Megapro, Soyapro) a jejíž další produkty (Lactofeed 70, Agros) Agro- Best distribuoval. Došlo tak k logickému završení jedné etapy činnosti Agro-Bestu. Po 15 letech samostatného působení na trzích střední a východní Evropy se Agro-Best mění z licenčního výrobce na dceřinou obchodní společnosti Volac LTD a bude dál vystupovat pod novým názvem Volac Agro-Best spol. s r.o. Věřím, že provedené změny přinesou další benefit především Vám našim zákazníkům. Ing. Dalibor Mikyska Jednatel Volac Agro-Best spol. s r.o. Kalendář akcí společnosti Volac Agro-Best 11. března Výroční konference v Českých Heřmanicích (pořadatel) Mezinárodní veterinární veletrh Animal Vetex 2010 v Brně (účastník: najdete nás v Pavilonu A2 v přízemí ve stánku 46) Mezinárodní veletrh VIV Europe 2010 v Utrechtu Nizozemí (účastník společně s Volac International LTD) V tomto čísle najdete Mléčnou krizi v Dolním Újezdě řešili úsporou nákladů Pro špičkový podnik ZD Dolní Újezd jsou investice do výroby prakticky povinností. Proto v ekonomicky příznivých letech 2007 až 2008 družstvo investovalo přibližně 150 milionů korun. Z toho 75 milionů spolykala bioplynová stanice s výkonem 1 MW, která na rozdíl od většiny jiných zemědělských podniků byla pořízena bez jediné koruny z operačních programů. V areálu BPS to stvrzuje informační cedule, na jejíž text tu jsou po právu pyšní. Rostlinná výroba je se svými výsledky špičkou v republice, živočišná jí dlouhodobě šlape na paty. V roce 2009 jí však, jako po celé České republice, podrazily nohy tragické nákupní ceny mléka. To, že jsme navštívili zemědělský TOP podnik, kde hlavní roli hraje ekonomika, bylo však znát na každém kroku. ZD Brtnice nadále plánuje růst užitkovosti Stejně tak je ukázkovým příkladem současných otazníků v mléčné branži. Na jedné straně stojí špičkový chov skotu, odpovídající užitkovost a nemalé investice, na druhé straně žalostné farmářské ceny. Přesto plánují pro rok 2010 nárůst mléčné užitkovosti o tisíc litrů. Investice do výroby totiž v praxi začínají fungovat a ještě více zefektňují chov. ZD Čechtice stojí na TOP mléku a bramborách Zemědělské družstvo Čechtice na Benešovsku vzhledem ke své poloze a současné situaci na trhu sází na dvě nosné komodity. V oblasti živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka. Investice to byla sice náročná, ale podniku se rozhodně vyplatila. Jen v roce 2009 nám provoz BPS pomohl pokrýt zhruba polovinu výpadku v tržbách za mléko, říká předseda družstva ing. Václav Klejch. I špičkové ZD Bohuňovice cena mléka nutí přemýšlet Živočišná a rostlinná výroba fungují v rámci ZD Bohuňovice s. r. o. na Olomoucku účetně samostatně, tedy prakticky jako dva podniky. Zemědělské družstvo Brtnice na Jihlavsku by mohlo sloužit svými výsledky ze živočišné výroby jako vzor. Roční produkce mléka činí více než 6,26 milionů litrů mléka. Loňskou mléčnou šlamastiku i tady museli řešit výraznou úsporou výrobních nákladů. Volac Agro-Best spol. s r.o.

2 Mléčnou krizi v Dolním Újezdě řešili úsporou nákladů Zemědělské družstvo Dolní Újezd u Litomyšle patří mezi nejlepší ve svém odvětví v republice. V roce 2005 bylo zařazeno jako jeden ze dvou zemědělských podniků v České republice mezi Českých 100 nejlepších firem. Jedničkou v ČR je s roční dodávkou 17 milionů litrů družstvo i v produkci mléka. Jak nám řekl ing. Václav Klejch, předseda družstva a člen TOP 10 manažerů v rámci všech odvětví národního hospodářství za rok 2008, loňskou mléčnou krizi předpokládali a dopředu nachystali opatření. Předseda Zemědělského družstva Dolní Újezd u Litomyšle ing. Václav Klejch. Ještě v roce 2008 tu litr mléka zpeněžovali v průměru za 8,37 Kč a tržby za mléko činily 140 milionů korun. V roce 2009 spadla cena o více než čtvrtinu na 6,21 Kč/l. Tržby dosáhly 105 milionů korun, v meziročním srovnání o 35 milionů méně. Abychom se v ekonomice firmy nedostali do záporných čísel, museli jsme co nejrychleji reagovat úsporou nákladů. Jediná cesta, kterou jsme považovali za reálnou je s co nejnižšími náklady udržet solidní užitkovost. Zásah se nám povedl, oproti roku 2008 užitkovost nepoklesla a náklady na 1 litr mléka se podařilo snížit o rovnou 1 Kč. Největší přínos jsme zaznamenali v oblasti úspory nákladů za krmení, kde se nám podařilo ušetřit více než 65 haléřů na litr mléka, vysvětluje předseda družstva. Jak nám na farmě Makov potvrdili tamní zootechnici Jaroslav Zavoral a Ivana Vostrčilová, kromě komplexních zásahů v reprodukci a výživě se tu hodně snaží udělat i v oblasti welfare, ať už přímo v kravíně (např. instalace ventilátorů) či na dojírně. Krmnou dávku pro produkční dojnice v Makově aktuálně tvoří 16 kg jetelové senáže, 17 kg kukuřičné siláže, 0,5 kg sena, 0,5 kg slámy, 6 kg pivovarského mláta, 0,3 kg MEGALACU, 5,5 kg obilného šrotu, 3,5 kg bílkovinného premixu a minerální směs. Pokud celé ZD v loňském roce ušetřilo na výrobních nákladech na mléko rovnou korunu, farma Makov byla, a to především díky úspoře jádra, s výsledkem 1,16 Kč/l nad podnikovým průměrem. Z nabídky AGRO-BESTU se jim ve VKK Makov výborně osvědčilo zařazení mléka BLOS- SOM EASY MIX do výživy telat. Po roce krmení jsme s tímto doplňkem naprosto spokojeni. Máme nižší ztráty telat a výrazně se u nich zlepšila vitalita i přírůstky, dělí se o zkušenosti makovský zootechnik krmivář Jaroslav Zavoral. Z AGRO-BESTU BĚSTOVICE družstvo odebírá dlouhodobě škálu krmných doplňků. Kromě MEGALACU a BLOSSOM EASY MIX sem patří například LACTOFEED a konzervanty. V reprodukci VKK Makov dosahuje zabřezávání po první inseminaci 42 procenta, po všech inseminacích pak 46 procent. Krávy poprvé telí ve věku 25,15 měsíce, servis perioda činí 92 dní, inseminační interval 68,5 a mezidobí 396 dní. Investice za 150 milionů Pro špičkový podnik ZD Dolní Újezd jsou investice do výroby prakticky povinností. Proto v ekonomicky příznivých letech 2007 až 2008 družstvo investovalo přibližně 150 milionů korun. Z toho 75 milionů spolykala bioplynová stanice s výkonem 1 MW, která na rozdíl od většiny jiných zemědělských podniků byla pořízena bez jediné koruny z operačních programů. V areálu BPS to stvrzuje informační cedule, na jejíž text tu jsou po právu pyšní. Investice to byla sice náročná, ale podniku se rozhodně vyplatila. Jen v roce 2009 nám provoz BPS pomohl pokrýt zhruba polovinu výpadku v tržbách za mléko, argumentuje předseda družstva. BPS však pomohla nejen celému družstvu, Prioritou je VKK Makov V současnosti podnik chová celkem 2250 krav. Průměrná užitkovost za rok 2009 dosáhla 8,5 tisíce litrů mléka, při obsahu tuku 3,76 a bílkoviny 3,32 procenta. V oblasti chovu skotu má družstvo před sebou důležitý cíl postavit na nohy ekonomiku na farmě VKK Makov, která pochází z převzatého sousedního podniku. Tamní červenostrakaté stádo, které nyní čítá 365 krav, proto zdárně převádějí na holštýnské plemeno. Výrazně podle ing. Klejcha pomohly i opatření ve výživě dojnic. I za pomoci krmných doplňků z AGRO-BESTU BĚSTOVICE se jim povedl skok v užitkovosti o 1,90 litru za rok, takže mají v plánu dohnat ostatní stáje během dvou let. Zootechnik krmivář Jaroslav Zavoral a zootechnička Ivana Vostrčilová z farmy Makov s pracovníkem AGRO-BESTU ing. Jiřím Říhou (vpravo).

3 ale i živočišné výrobě. Je to tak. Z výživy skotu nám odčerpala dávky na hranici kvality, které by se ještě jinak daly zkrmit, protože by nám jich bylo líto. BPS se však také musí krmit, a pro nás je to v daném případě jenom plus, potvrzuje zootechnik Zavoral. BPS ve Vidlaté Seči kromě zhodnocení objemných krmiv využívá samozřejmě i kejdu a odpady z rostlinné výroby. Produkuje kvalitní statkové hnojivo, teplo a hlavně, jak již ing. Klejch uvedl, stabilizuje finanční tok podniku. Významnou investicí v posledních dvou letech byla také výstavba posklizňové linky a skladu v Dolním Újezdě. Zásadně zkvalitnila úroveň sušení, čištění a skladování produktů ze zhruba 70 procent obhospodařovaných ploch. Široký záběr a dlouhodobý zisk ZD Dolní Újezd hospodaří na 8 tisících hektarech, z toho zhruba tisícovku hektarů tvoří travní porosty. Chov skotu podporuje 800 ha jetele a stejná plocha kukuřic. V osevním postupu jsou dále z 52 % zastoupeny obiloviny, z 8 % řepka, ze 7 % mák a zbylá 2 % připadají na další plodiny. Ve své živočišné výrobě realizují produkci z 55 procent ploch, jelikož více než čtvrtina obilovin rovněž putuje do ŽV. Tržby družstva v živočišné výrobě doplňuje chov prasat a drůbeže. Pro zájemce tu tradičně chovají kuřičky. O intenzitě výroby svědčí stavy 5800 ks skotu celkem, prasat mají celkem 4 tisíce, z toho 370 ks prasnic. Drůbeže chovají 100 tisíc kusů. Úrodnost půdy ZD udržuje na vysoké úrovni dostatečným a pravidelným organickým hnojením, které je doplňováno přibližně 120 kg čistých živin na jeden hektar. Úroveň hnojení je optimálně sladěna s ekologickou zátěží. Činnost rostlinné výroby zabezpečují nejmodernější technikou, jako je například 11 sklízecích mlátiček New Holland, 3 samostatné postřikovače Tencoma, samochodné řezačky Class a New Holland. Nezemědělská výroba zajišťuje řadu činností, které většinou souvisejí se zemědělskou výrobou, nebo ji doplňují. Součástí ekonomicky významných činností je výroba krmných směsí, autodoprava a zemní práce, výroba skleníků, montáže dojíren, stájových technologií a systému čerpání kejdového hospodářství, včetně servisu. Patří sem také prodej pohonných hmot, opravy a údržby osobních a nákladních automobilů, šití pracovních oděvů, stravování či pěstební a těžební práce v lese. Družstvo dlouhodobě hospodaří se ziskem, který je základem úspěšnosti podniku a trvalé konkurenceschopnosti. Celkový roční obrat přesahuje půl miliardy korun a je tvořen ze 70 procent zemědělskou a ze 30 procent nezemědělskou činností. Družstvo poskytuje v současnosti práci pro 350 lidí.

4 I špičkové ZD Bohuňovice cena mléka nutí přemýšlet Živočišná a rostlinná výroba fungují v rámci ZD BOHUŇOVICE s. r. o. na Olomoucku účetně samostatně, tedy prakticky jako dva podniky. Rostlinná výroba je se svými výsledky špičkou v republice, živočišná jí dlouhodobě šlape na paty. V roce 2009 jí však, jako po celé České republice, podrazily nohy tragické nákupní ceny mléka. To, že jsme navštívili zemědělský TOP podnik, kde hlavní roli hraje ekonomika, bylo však znát na každém kroku. Propad v tržbách za mléko byl v roce 2009 tak značný, že podnik dokonce řeší problém, co s chovem skotu dál. Ještě v roce 2007 vynesla produkce mléka firmě zisk 3,5 milionu korun, o rok později to byly dva miliony, při průměrné realizační ceně 8,22 Kč za litr dodaného mléka. Zmíněný žalostný rok 2009 přinesl s průměrnou roční realizační cenou 5,90 Kč/l v Olmě Olomouc ztrátu 4,1 milionu korun. Ještě jsme nakonec i v živočišné výrobě dokázali splnit plán a i loňský rok nám ekonomicky vyšel. Pokud by ale situace v cenách pokračovala, budeme muset na ni reagovat. A to říkám s plnou vážností. Vždyť náš čistý náklad na výrobu jednoho litru mléka je 7,20 Kč, dává čísla na stůl bohuňovický jednatel a hlavní zootechnik ing. Miroslav Hampl. Jednatel a hlavní zootechnik ZD Bohuňovice ing. Miroslav Hampl (vlevo) s obchodním zástupcem AGRO-BESTU ing. Jiřím Říhou. Pro úplnost dodejme, že v lednu 2010 podnik zpeněžoval mléko za 6,30 Kč/l. Tříletý skok v užitkovosti Dilema s mlékem není malé, protože družstvo chová celkem tisíc kusů skotu, z toho 425 krav holštýnského plemene z převodného křížení. V chovu prostém IBR dosahují užitkovost za uzavřenou laktaci litrů mléka. Hodně na tomto parametru zapracovali, protože ještě před třemi roky byla na hranici kolem sedmi tisíc litrů. Rekonstrukcí již postupně prošly stáje (stabilní teplota, izolovaný strop, příznivé welfare), dojírna (rybinová 2 x 10 Fullwood) i porodna, dva roky staré jsou nové silážní žlaby. Na jedné misce vah jsou tedy proinvestované peníze a chovatelský úspěch, na druhé farmářská cena mléka, jaká je. A jak sám bohuňovický jednatel připouští, nad tím vším jsou pochopitelně ještě zájmy akcionářů ZD. V roce 2006 se ve volném boxovém ustájení rozhodli pro stlaní separátem. Důvody byly opět čistě ekonomické, oproti stlaní slámou byl přínos výrazný. Vše má však své pro a proti, zejména když ještě chybějí zkušenosti. Separát ze začátku přinesl problémy se silnou bakteriální invazí na krávy. Atak na vemeno byl značný, což se projevilo ve vyšším obsahu somatických buněk. Záležitost jsme řešili s profesorem Hejníčkem z brněnské veteriny a našli východisko. Klíčové je nechat projít separát samozáhřevem nad 50 stupňů Celsia, což vybije nežádoucí mikrofaunu, dělí se o zkušenosti ing. Hampl. Levné krmení I krmná dávka je v Bohuňovicích postavena na ekonomice. Výživu zajišťuje kukuřičná siláž ze 140 hektarů, 40 ha vojtěšky a hrachová senáž ze 60 hektarů. Krmíme levně, ovšem na úkor nižšího obsahu vlákniny, což se projevuje v nižších složkách. Zdravotní stav krav je však velmi dobrý, například co je dislokace slezu prakticky v chovu neznám, říká hlavní zootechnik. Uvedené nižší složky tu znamenají obsah tuku 3,7 a bílkoviny 3,35 procenta. Jalovice zapouštějí ve 13. až 14 měsících, s reprodukčními parametry jsou celkem spokojeni, i když podle slov ing. Hampla by to mohlo být lepší. Zabřezávání krav po první inseminaci dosahují 35procentní, u jalovic 65 %, servis perioda činí 120 dní. Do chovu skotu patří i výkrm býků s porážkovou váhou 650 až 700 kilogramů a denní přírůstkem 1 kg. Ekonomicky zatím vychází. Podnik v oblasti dojnic dlouhodobě spolupracuje s AGRO-BESTEM BĚSTOVICE, od kterého má aktuálně v krmné dávce zařazen doplněk MEGAPRO. Dříve to byl MEGALAC a různé konzervanty. I přes propad farmářských cen a tlak na ekonomiku MEGAPRO v dávce zůstává, protože jeho zařazení se podle názoru ing. Hampla stále vyplácí.

5 současný mléčný výpadek. Proto uvažujeme o stavbě ještě jedné BPS se stejnou kapacitou, říká ing. Hampl. Generálním dodavatelem BPS byla firma AgriKomp Bohemia, zásobuje ji siláž z 200 ha ploch a kejda. Jak jsme již uvedli, v rostlinné výrobě je ZD Bohuňovice absolutní špičkou v republice. Svědčí o tom průměrné výnosy 10 t/ha ozimé pšenice, 7 t/ha ječmene, 5 t/ha řepky či 12,5 t/ha kukuřice na zrno. Na starosti toto samostatné odvětví má hlavní agronom ing. Rudolf na podmínky dle EU. Ovšem na začátku roku 2007 chov vycházel finančně tak bídně, že ho zrušit prostě museli. Poslední záchvěvem byl konec roku 2008, kdy ještě vyprodukovali 800 prasat, o obnově chovu vzhledem k vývoji farmářských cen zatím nemůže být řeč. Zlatým trumfem je BPS Pokud celou dobu celou dobu hovoříme o ekonomice, současným trumfem podniku je bioplynová stanice o výkonu 500 kw, kterou tu provozují třetím rokem. Vstupní investice do BPS byla 50 milionů korun. Polovinu této částky jsme řešili z vlastních zdrojů, druhou část peněz jsme získali z operačního programu. Nezastírám, že provoz BPS je ziskový a řeší nám Malaska. V roce 2007 přikoupili bohuňovičtí sousední podnik ZD Moravská Huzová. Jejich původní rozloha se tím rozrostla na současných 2700 obhospodařovaných hektarů, z toho zhruba 100 hektarů je luk, zbytek orné půdy. V celém podniku aktuálně pracuje 80 lidí. Jak sám hlavní zootechnik říká, optimální a odzkoušenou variantou je, že si kromě celé živočišné výroby sám řídí i výrobu objemných krmiv. V Bohuňovicích sestavují tři základní krmné dávky, pro I. fázi laktace do 100 dní, pro II. fázi laktace a suchostojné krávy. Pro krávy v rozdoji a v přípravě na porod dávky kombinují, před porodem s dotací propionátu vápenatého. Dávka pro I. fázi laktace obsahuje 20 kg kukuřičné siláže (31 % sušiny), 7 kg hrachové senáže, 1,2 kg slámy a sena, 10 kg jádra a 0,7 kg MEGAPRA. Podnik má vlastní míchárnu krmiv. Když bohuňovická společnost s ručením omezeným v roce 1994 vznikla formou odkupu majetkových podílů z bývalého zemědělského družstva, byla tehdejší živočišná výroba prakticky kompletní. Patřil sem zástav 50 tisíc kusů drůbeže, 450 prasnic a 500 kusů krav. Pracovalo tu 270 lidí. Zákonitě ale musely přijít redukční zásahy, aby si nová firma vylepšila ekonomiku. Již v roce 1994 zlikvidovali chov drůbeže, postupně rekonstruovali chov prasat

6 Skupina výrobků pro dojnice v počáteční fázi laktace. Dotace energie na základě destilátu mastných kyselin palmového oleje. Dokonalá technologie výroby zaručuje odolnost proti vlivu bachorového prostředí a tím využitelnost v tenkém střevě MEGALAC nejprozkoumanější a nejpoužívanější chráněný tuk s nejvyšší měřenou čistou laktační energii ze všech chráněných tuků na trhu. Jako jediný má skutečně změřenou energetickou hodnotu NEL. Mastné kyseliny obsažené v Megalacu mají nejvyšší stravitelnost ze všech chráněných tuků a stejně tak v Megalacu získáte výrazně nejlevnější jednotku energie ze všech chráněných tuků. MEGALAC PLUS chráněný tuk s dotací chráněného methioninu MEGAPRO ideální kombinace chráněné energie a chráněného proteinu s vysokým obsahem především sirných aminokyselin, z nichž zejména methionin je limitující z pohledu mléčné produkce. Využitelnost aminokyselin dosahuje 80% a v případě lyzinu 100%, protože ochrana proteinu není chemickými metodami, které modifikují aminokyseliny, zejména lyzin. FLAXPRO energetický doplněk s vysokým obsahem energie a omega 3 a 6 mastných kyselin, chráněných proti degradaci v bachoru. Tyto mastné kyseliny omezují embryonální úmrtnost a zvyšují plodnost. MEGAFAT chráněný tuk na bázi kyseliny palmitové C 16:0. Vysoce stravitelný, zvyšuje koncentraci mléčného tuku. Urychlovače fermentace v bachoru zvyšující mikrobiologickou aktivitu. FERMENTEN urychlovač fermentace v bachoru (více mikrobiálního proteinu, rychlejší nárůst tělesného rámce, vyšší produkce). BIO-CHLOR urychlovač fermentace v bachoru s dotací stravitelných aniontů (chutná náhrada iontových solí pro krávy v přípravě na porod). Laktóza pro dojnice a mláďata LACTOFEED 70 je krmný doplněk založený na bázi koncentrovaného zdroje laktózy a sóji. Obsahuje 70 % laktózy a 11,5 % N-látek. Energetická hodnota MEs je 13,3 MJ/kg suš. a MEp je 15,3 MJ/kg suš.. Předností je zejména podstatně vyšší využitelnost laktózy ve srovnání se sacharózou. Je určen především do krmných směsí pro mláďata a rovněž pro dojnice v období přípravy na porod a v poporodním období. LACTOFLO koncentrovaný zdroj laktózy Odchov telat vysoce stravitelné mléčné náhražky HEIFERLAC byl vyvinut speciálně pro moderní dojnice a je složen z vysoce kvalitních surovin čistého mléčného proteinu, laktózy a speciální směsi rostlinných olejů. BLOSSOM byl formulován k dosažení hodnot růstu potřebných pro maximální výkon jak mléčného tak masného skotu. ENERLAC jehož složení je určeno jak pro tradiční farmy zabývající se chovem mléčného skotu, tak i pro moderní podniky zaměřené na produkci hovězího masa. S Enerlacem dosáhnete výjimečných růstových hodnot při maximální efektivitě nákladů. Volac Agro-Best spol. s r.o.

7 Vám nabízí vše, co potřebujete k úspěšnému chovu skotu a zejména dojnic Komplexní program konzervace pícnin a zrnin AGROS CLAMP silážní inokulant s vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení. Vyznačuje se dostatečně dlouhou dobou aktivity namíchaného roztoku (4 dny). Velmi vhodný pro senážování bílkovinných a polobílkovinných pícnin. AGROS XL40 silážní inokulant s vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení s nízkým dávkováním. Aplikace pomocí atomizerů. AGROS DOMINATOR silážní inokulant s velmi vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení, dodává 2 miliony bakterií mléčného kvašení na každý gram píce. AGROS HI-DRI inokulant pro středně a obtížně silážovatelné pícniny při vyšší sušině a silážování do balíků. Omezuje riziko aerobního kažení. AGROS MAIZE inokulant pro ošetření kukuřice na siláž, LKS i CCM. V přípravku je použita přírodní česneková silice, která zároveň i silně potlačuje rozvoj kvasinek a plísní. Jednoduchá aplikace, cenově velmi dostupný. AGROS PRESERVER chemický mikrobiální inhibitor na bázi sloučeniny síry zastavuje růst mikroorganismů, zlepšuje stabilitu siláží či senáží. ALKALICKÁ KONZERVACE využití čpavku ke konzervaci celých obilovin o sušině >65 %. STRETCH FILM vysoce kvalitní balící fólie, cenově velmi dostupná. ROUND BALE NET je prověřená síťovina vysoké kvality pro balení siláže. Vyrobena z vysoce kvalitních materálů. SILAGE CLAMP COVERS plachta pro přikrytí silážních jam nebo balíků. Vyrobena ze 100% HDPE nejvyšší kvality s pravidelnou vazbou a odolná proti UV záření. Zdraví zvířat IMUNOPRO 35 je zdrojem Imunoglobulinu a Lactalalbuminu. Podporuje imunitu mladých zvířat. Obsahuje Lactoferin a Lactoperoxidázu, které mají baktericidní účinky. Zvyšuje příjem krmiva a zlepšuje konverzi. AS GOLD je rychle působící elektrolytická terapie pro telata s průjmem. Jedná se o dobře vyváženou směs elektrolytů s vysokou hladinou glukózy a citrátů, která pomáhá zajišťovat rychlou rehydrataci a zotavení z průjmu. CAL PLUS Vápenatý drenč s vitamínem D3 určený pro dojnice před a po otelení z důvodu prevence mléčné horečky, zadržených lůžek a dalších komplikací spojených s deficitem vápníku. RUMEN BOOSTER nápoj pro dojnice po otelení pro zlepšení funkce bachoru a předcházení metabolických komplikací. CALF AID pasta podporující imunitu nově narozených telat obsahující chráněný vitamín C, omega 3 mastné kyseliny a minerální látky.

8 ZD Brtnice nadále plánuje růst užitkovosti Zemědělské družstvo Brtnice na Jihlavsku by mohlo sloužit svými výsledky ze živočišné výroby jako vzor. Stejně tak je ukázkovým příkladem současných otazníků v mléčné branži. Na jedné straně stojí špičkový chov skotu, odpovídající užitkovost a nemalé investice, na druhé straně žalostné farmářské ceny. Přesto plánují pro rok 2010 nárůst mléčné užitkovosti o tisíc litrů. Investice do výroby totiž v praxi začínají fungovat a ještě více zefektňují chov. K výraznému progresu došlo i v denním nádoji. V říjnu 2009, těsně po rekonstrukci dojírny, dosahoval 25 litrů na kus a den, v listopadu 26,1 litru, v prosinci 27,5 litru, v lednu 2010 už 28 litrů a v únoru 29 litrů mléka. MEGALAC dostal pochvalu Velmi dobré zkušenosti v Brtnici mají i s chlazením mléka přes předchladič, kdy z původních Čísla za rok 2009 jsou jako všude jasná, pouze čím více dojnic, tím více se červenají. Družstvo, které do mlékárny Moravia Lacto Jihlava v současnosti dodává 29 tisíc litrů mléka denně, dosáhlo v kontrole užitkovosti litrů mléka (894 uzávěrek), reálnou užitkovost litrů. V roce 2008 mělo průměrnou realizační cenu 8,60 za litr mléka, o rok později 6,21 Kč/l, při obsahu tuku 3,59 % a bílkoviny 3,29 procenta. Rovnice je jednoznačná, loňská ztráta 20 milionů korun v tržbách za mléko. K tomuto výsledku je ještě nutné započítat investici do rekonstrukce dojírny na VKK Uhřínovice, která vyšla na 25 milionů korun. Necelou třetinu z této částky zaplatili z operačního programu. Investice ale rozhodně nelitujeme. Původní dvě kruhové dojírny od firmy Fullwood přebudovala Westfalia Surge na jednu kruhovou se 36 místy stání. Samozřejmostí je 100procentní evidence, včetně aktivometrů. S těmi máme ve výsledcích zabřezávání velmi dobré zkušenosti, říká hlavní zootechnik ing. Karel Kašík. Přes non-stop provoz přinesla rekonstrukce dojírny i personální úspory. Na obsluze ušetřili pět ošetřovatelů jak ve stáji, tak i na dojírně. Dojíme 3krát denně. I když kolegové z praxe předpokládali, že by po rekonstrukci u nás mohl nastat problém například s březostí či zdravotním stavem končetin krav, žádné potíže jsme doposud nezaznamenali, chválí dosavadní praxi ing. Kašík.

9 36 stupňů Celsia přichází do tanku mléko bez problémů s teplotou kolem 20 stupňů. Chlazení vodou přináší také nemalou úsporu v elektrické energii (měsíčně zhruba tisíc kw). tento údaj podle vysvětlení ing. Kašíka negativně ovlivnil průběh rekonstrukce, u jalovic je to 68 procent. S tím související je i propad v servis periodě na 128 dní. V hodnocení exteriéru vykazuje stádo 81 bodů. Odchovna jalovic pro 750 kusů v Panské Lhotě s boxy stlanými separátem má špičkové parametry a výborné výsledky. Investice i do prasat Do živočišné výroby v ZD Brtnice patří i rozmnožovací chov 300 prasnic z genetické dílny France Hybrides. Komplexní rekonstrukci porodny a předvýkrmu provedli v roce 2007, což výrazně vylepšilo ekonomiku. Na prasnici tu odchovávají 23,5 selete. V předvýkrmu na suchém krmení dosahují přírůstku 0,55 kg/ den, konverzi živin 1,9 kg, a to při průměrné délce pobytu 58 dní. Ve výkrmu na tekutém krmení dosahují při pobytu 75 dní přírůstek 0,96 kg a konverzi živin 3 kg. V roce 2009 průměrná realizační cena dosáhla 30,50 Kč/ kg, aktuální cena v únoru 2010 byla o více než čtyři koruny nižší. Do chovu prasat na zlepšení konverze živin hodlají v letošním roce pořídit kladívkový šrotovník, který nahradí válcové mačkadlo. Jako zdroj chráněného tuku rovněž zařadili od ledna 2010 do výživy kojících a březích prasnic MEGALAC v dávce 1 % do KBB a 4 % do KPK. Družstvo chová v současnosti kusů skotu celkem, z toho krav. Ve výživě dojnic sestavuje pět krmných dávek (rozdoj, vrchol laktace, konec laktace, suchostojné krávy a příprava na porod). Dávku pro produkční dojnice tvoří 19 kg siláže, 18 kg senáže (vojtěšková + hrachová směska), 9 kg krmné směsi s 2,5 % MEGALACU, 2 kg sóji, 1 kg řepkových pokrutin, 1 kg louhovaného obilí a 0,8 kg melasy. MEGALAC od AGRO-BESTU BĚSTOVICE, v aktuální dávce 0,22 kg na kus a den, zařadili do krmné dávky v srpnu 2009, zatím k plné spokojenosti. S přihlédnutím k více faktorům došlo k růstu užitkovosti, zlepšilo se zabřezávání a dojnice si udržují potřebnou kondici, vypočítává efekt hlavní zootechnik. V zabřezávání krav po 1. inseminaci v loňském roce se propadli o 6 % na 33 procent, ovšem Zemědělské družstvo Brtnice hospodaří na 2260 hektarech, na členitém terénu Vysočiny (nadmořská výška m n. m.). Rostlinná výroba je v podniku plně podřízena živočišné výrobě.ttp zaujímají přibližně 500 ha, pícniny na orné půdě pěstují na 350 hektarech, obiloviny na 950 ha, řepku na 210 ha a silážní kukuřici na 240 hektarech. U obilovin průměrně sklízejí 5,6 t/ha. V družstvu pracuje celkem 95 lidí, z toho polovina v živočišné výrobě.

10 ZD Čechtice stojí na TOP mléku a bramborách Zemědělské družstvo Čechtice na Benešovsku vzhledem ke své poloze a současné situaci na trhu sází na dvě nosné komodity. V oblasti živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka. Roční produkce mléka činí více než 6,26 milionů litrů mléka. Loňskou mléčnou šlamastiku i tady museli řešit výraznou úsporou výrobních nákladů. Náklady na kus a den jsme u dojnic od ledna 2009 snížili o 15 korun na kus a den. Úspory se týkaly nejen výživy a chovu zvířat, ale i personální oblasti. K redukci došlo ve mzdách i počtu pracovníků, kterých nyní máme v živočišné výrobě o 12 méně než před rokem. Prakticky v první polovině loňského roku krávy dojily z podstaty. Každý zasvěcený ví, o čem mluvím, řekl nám na úvod hlavní zootechnik Vladimír Havlík. ZD Čechtice chová 750 krav holštýnského plemene a 250 kusů červených strak. Užitkovost holštýnského plemene dosahuje litrů (s průměrným obsahem tuku 3,54 %, bílkoviny 3,08 %), u červených strak litrů (obsah tuku 3,74 a bílkoviny 3,32 %). Holštýnky tu telí v 733 a červené straky v 760 dnech. Přírůstky u telat do šesti měsíců mají 0,8 kg, u jalovic do 12 měsíců 0,95 kg, u býků 1,08 kilogramu na kus a den. Průměrná denní dodávka z Čechtic činí 24,1 litru mléka. Vývoj farmářských cen tu jako všude kopíruje celorepublikový trend. Průměrná realizační cena za rok 2008 ještě byla 8,30 Kč za litr, v roce 2009 spadla na průměrných 6,37Kč/l. Mléko tu zpeněžují přes Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy do Madety. Včetně množstevních příplatků přinesl prosinec 2009 vzhledem k známým změnám v obchodní politice jihočeské Madety posun v realizační ceně na 7,28 Kč za litr, v lednu 2010 na 7,31 Kč/l mléka. Čtyři krmné dávky Ve výživě dojnic tu uplatňují čtyři krmné dávky pro rozdoj a vrchol laktace, konec laktace, suchostojné krávy a krávy před porodem. Krmná dávka pro produkční dojnice obsahuje 9 kg jetelové senáže, 2 kg travní senáže, 5 kg bobové senáže, 4 kg pivovarského mláta, 2kg šrotovaného kukuřičného zrna, 0,4 kg glycerinu, 20 kg kukuřice a 8,8 kg produkční směsi, ve které je 0,3 kg MEGALACU z AGROBESTU BĚS- TOVICE. Rozdojová skupina ještě navíc dostává zákvas z kvasnic a propylenglykol. V reprodukci s velkým úspěchem užívají služeb plemenného býka. Je to opravdový dělník.

11 Zastávám názor, že přírodě se má spíš pomáhat, než ji znásilňovat, naráží například na metodu Ovsynch u jalovic čechtický zootechnik, který ji rozhodně u této kategorie zvířat nepodporuje. Vynachválit si tu nemohou také služby nově pořízeného mléčného taxíku Milktaxi, který usnadňuje krmení telat. Jeho předností je jednoduchá mobilní obsluha a zejména přesné a bezztrátové dávkování. Investice zhruba 150 Hlavní zootechnik ZD Čechtice Vladimír Havlík s mléčným taxíkem. tisíc korun do tohoto pojízdného zařízení se podle dosavadních zkušeností hlavního zootechnika rozhodně vyplatila. Už aby byla BPS Jako v každém progresivním zemědělském podniku se tu již těší na výstavbu a budoucí služby bioplynové stanice s výkonem 500 kw, jejíž projekt finišuje a stavět by se BPS měla začít letos na jaře. Do provozu by pak měla být uvedena v roce Stavba BPS vyjde přibližně na 65 milionů korun, 35 procent nákladů se bude hradit z operačního programu. Pro výrobu i odbyt mléka a masa disponuje družstvo plně vybaveným zázemím. Vyrábí vlastní krmné směsi v mísírně krmiv s kapacitou tun ročně a provozuje vlastní jatka v Jeníkově s kapacitou porážky a zpracování 500 tun hovězího a 500 tun vepřového masa ročně. Stěžejním výrobním programem v rostlinné výrobě je pěstování sadbových brambor v partnerství s firmou Europlant šlechtitelská s.r.o. Družstvu si osvojilo technologii pěstování nejkvalitnějších odrůd bramborové sadby, kterou pěstuje na 70 hektarech. Na dalších 120 hektarech pěstují konzumní brambory určené ke zpracování na lupínky, část z této plochy je osázena průmyslovými bramborami pro dodávku do škrobáren. Kromě nosného programu bramborářství se družstvo zaměřuje na pěstování dalších plodin celého sortimentu obilnin, řepky, kukuřice na siláž a jetelovin. Zvolené technologie v plné míře respektují místní klimatické podmínky. ZD Čechtice hospodaří na výměře necelých hektarů v jižní části Středočeského kraje. Nadmořská výška pozemků je od 450 do 600 metrů nad mořem.

12 Quality Products & Performance Mléčné náhražky Pro zdraví zvířat Silážní přípravky Krmné suroviny Krmná zařízení Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice 115, Choceň, tel./fax: ,

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne 12.6.2015 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne 25.4.2014 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne 24.5.2013 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou dne 17.6.2011 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Do nového roku s úspěchem

Do nového roku s úspěchem Brambory jsou v našem jídelníčku již dvě stovky let Strany 20 21 Výzkum produkce biomasy z čiroku v podmínkách ČR Strany 24 25 Kypr: Snaha o vliv na finanční rámec EU v období 2014 2020 Strana 37 MIMOŘÁDNÁ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

MJM. magazín. jaro 2013. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota

MJM. magazín. jaro 2013. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2013 Zemědělství s nejvyšší kvalitou 7 11 14 18 Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Číslo 8 - prosinec 2012

Číslo 8 - prosinec 2012 Venkov PROGRAMU INFORMAČNÍ PERIODIKUM ROZVOJE VENKOVA Číslo 8 - prosinec 2012 Konference Venkov 2012 Obec Rudka získala titul Oranžová stuha ČR 2012 Česko polská konference v Olomouckém kraji Úspěšné projekty

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Z Hradu až k Parlamentu

Z Hradu až k Parlamentu Školní mléko zlepšuje zdraví a návyky dětí Strany 4 a 5 Mezi Top 100 jsou opět potravináři a zemědělci Strana 19 Návštěva USA potvrdila, že Evropě ujíždí vlak Strana 41 Informační noviny Agrární komory

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Vize českého zemědělství po roce 2010

Vize českého zemědělství po roce 2010 Vize českého zemědělství po roce 2010 27.5.2010 Úvodní slovo Váţené čtenářky, váţení čtenáři, kolegyně, kolegové, je mi potěšením, ţe Vám mohu předloţit materiál nazvaný Vize českého zemědělství po roce

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva,

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva, 2/2013 Čtvrtletník o energii, co roste JÍZDA NA BIOETANOL Přestavbové jednotky mají nově kvalitu potvrzenou homologací Zájemci o jízdu na bioetanol i přes pokles nabídky nových Flexi Fuelů automobilů uzpůsobených

Více