V tomto čísle najdete

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete"

Transkript

1 Zpravodaj 1/2010 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vás informovat o změnách, které proběhly v naší společnosti. Po určitých majetkových peripetiích v loňském roce je jasno. Agro-Best vlastní Volac International LTD společnost, která v minulosti poskytla Agro-Bestu licenci na výrobu by-pasových tuků (Megalac, Flaxpro), proteinů (Megapro, Soyapro) a jejíž další produkty (Lactofeed 70, Agros) Agro- Best distribuoval. Došlo tak k logickému završení jedné etapy činnosti Agro-Bestu. Po 15 letech samostatného působení na trzích střední a východní Evropy se Agro-Best mění z licenčního výrobce na dceřinou obchodní společnosti Volac LTD a bude dál vystupovat pod novým názvem Volac Agro-Best spol. s r.o. Věřím, že provedené změny přinesou další benefit především Vám našim zákazníkům. Ing. Dalibor Mikyska Jednatel Volac Agro-Best spol. s r.o. Kalendář akcí společnosti Volac Agro-Best 11. března Výroční konference v Českých Heřmanicích (pořadatel) Mezinárodní veterinární veletrh Animal Vetex 2010 v Brně (účastník: najdete nás v Pavilonu A2 v přízemí ve stánku 46) Mezinárodní veletrh VIV Europe 2010 v Utrechtu Nizozemí (účastník společně s Volac International LTD) V tomto čísle najdete Mléčnou krizi v Dolním Újezdě řešili úsporou nákladů Pro špičkový podnik ZD Dolní Újezd jsou investice do výroby prakticky povinností. Proto v ekonomicky příznivých letech 2007 až 2008 družstvo investovalo přibližně 150 milionů korun. Z toho 75 milionů spolykala bioplynová stanice s výkonem 1 MW, která na rozdíl od většiny jiných zemědělských podniků byla pořízena bez jediné koruny z operačních programů. V areálu BPS to stvrzuje informační cedule, na jejíž text tu jsou po právu pyšní. Rostlinná výroba je se svými výsledky špičkou v republice, živočišná jí dlouhodobě šlape na paty. V roce 2009 jí však, jako po celé České republice, podrazily nohy tragické nákupní ceny mléka. To, že jsme navštívili zemědělský TOP podnik, kde hlavní roli hraje ekonomika, bylo však znát na každém kroku. ZD Brtnice nadále plánuje růst užitkovosti Stejně tak je ukázkovým příkladem současných otazníků v mléčné branži. Na jedné straně stojí špičkový chov skotu, odpovídající užitkovost a nemalé investice, na druhé straně žalostné farmářské ceny. Přesto plánují pro rok 2010 nárůst mléčné užitkovosti o tisíc litrů. Investice do výroby totiž v praxi začínají fungovat a ještě více zefektňují chov. ZD Čechtice stojí na TOP mléku a bramborách Zemědělské družstvo Čechtice na Benešovsku vzhledem ke své poloze a současné situaci na trhu sází na dvě nosné komodity. V oblasti živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka. Investice to byla sice náročná, ale podniku se rozhodně vyplatila. Jen v roce 2009 nám provoz BPS pomohl pokrýt zhruba polovinu výpadku v tržbách za mléko, říká předseda družstva ing. Václav Klejch. I špičkové ZD Bohuňovice cena mléka nutí přemýšlet Živočišná a rostlinná výroba fungují v rámci ZD Bohuňovice s. r. o. na Olomoucku účetně samostatně, tedy prakticky jako dva podniky. Zemědělské družstvo Brtnice na Jihlavsku by mohlo sloužit svými výsledky ze živočišné výroby jako vzor. Roční produkce mléka činí více než 6,26 milionů litrů mléka. Loňskou mléčnou šlamastiku i tady museli řešit výraznou úsporou výrobních nákladů. Volac Agro-Best spol. s r.o.

2 Mléčnou krizi v Dolním Újezdě řešili úsporou nákladů Zemědělské družstvo Dolní Újezd u Litomyšle patří mezi nejlepší ve svém odvětví v republice. V roce 2005 bylo zařazeno jako jeden ze dvou zemědělských podniků v České republice mezi Českých 100 nejlepších firem. Jedničkou v ČR je s roční dodávkou 17 milionů litrů družstvo i v produkci mléka. Jak nám řekl ing. Václav Klejch, předseda družstva a člen TOP 10 manažerů v rámci všech odvětví národního hospodářství za rok 2008, loňskou mléčnou krizi předpokládali a dopředu nachystali opatření. Předseda Zemědělského družstva Dolní Újezd u Litomyšle ing. Václav Klejch. Ještě v roce 2008 tu litr mléka zpeněžovali v průměru za 8,37 Kč a tržby za mléko činily 140 milionů korun. V roce 2009 spadla cena o více než čtvrtinu na 6,21 Kč/l. Tržby dosáhly 105 milionů korun, v meziročním srovnání o 35 milionů méně. Abychom se v ekonomice firmy nedostali do záporných čísel, museli jsme co nejrychleji reagovat úsporou nákladů. Jediná cesta, kterou jsme považovali za reálnou je s co nejnižšími náklady udržet solidní užitkovost. Zásah se nám povedl, oproti roku 2008 užitkovost nepoklesla a náklady na 1 litr mléka se podařilo snížit o rovnou 1 Kč. Největší přínos jsme zaznamenali v oblasti úspory nákladů za krmení, kde se nám podařilo ušetřit více než 65 haléřů na litr mléka, vysvětluje předseda družstva. Jak nám na farmě Makov potvrdili tamní zootechnici Jaroslav Zavoral a Ivana Vostrčilová, kromě komplexních zásahů v reprodukci a výživě se tu hodně snaží udělat i v oblasti welfare, ať už přímo v kravíně (např. instalace ventilátorů) či na dojírně. Krmnou dávku pro produkční dojnice v Makově aktuálně tvoří 16 kg jetelové senáže, 17 kg kukuřičné siláže, 0,5 kg sena, 0,5 kg slámy, 6 kg pivovarského mláta, 0,3 kg MEGALACU, 5,5 kg obilného šrotu, 3,5 kg bílkovinného premixu a minerální směs. Pokud celé ZD v loňském roce ušetřilo na výrobních nákladech na mléko rovnou korunu, farma Makov byla, a to především díky úspoře jádra, s výsledkem 1,16 Kč/l nad podnikovým průměrem. Z nabídky AGRO-BESTU se jim ve VKK Makov výborně osvědčilo zařazení mléka BLOS- SOM EASY MIX do výživy telat. Po roce krmení jsme s tímto doplňkem naprosto spokojeni. Máme nižší ztráty telat a výrazně se u nich zlepšila vitalita i přírůstky, dělí se o zkušenosti makovský zootechnik krmivář Jaroslav Zavoral. Z AGRO-BESTU BĚSTOVICE družstvo odebírá dlouhodobě škálu krmných doplňků. Kromě MEGALACU a BLOSSOM EASY MIX sem patří například LACTOFEED a konzervanty. V reprodukci VKK Makov dosahuje zabřezávání po první inseminaci 42 procenta, po všech inseminacích pak 46 procent. Krávy poprvé telí ve věku 25,15 měsíce, servis perioda činí 92 dní, inseminační interval 68,5 a mezidobí 396 dní. Investice za 150 milionů Pro špičkový podnik ZD Dolní Újezd jsou investice do výroby prakticky povinností. Proto v ekonomicky příznivých letech 2007 až 2008 družstvo investovalo přibližně 150 milionů korun. Z toho 75 milionů spolykala bioplynová stanice s výkonem 1 MW, která na rozdíl od většiny jiných zemědělských podniků byla pořízena bez jediné koruny z operačních programů. V areálu BPS to stvrzuje informační cedule, na jejíž text tu jsou po právu pyšní. Investice to byla sice náročná, ale podniku se rozhodně vyplatila. Jen v roce 2009 nám provoz BPS pomohl pokrýt zhruba polovinu výpadku v tržbách za mléko, argumentuje předseda družstva. BPS však pomohla nejen celému družstvu, Prioritou je VKK Makov V současnosti podnik chová celkem 2250 krav. Průměrná užitkovost za rok 2009 dosáhla 8,5 tisíce litrů mléka, při obsahu tuku 3,76 a bílkoviny 3,32 procenta. V oblasti chovu skotu má družstvo před sebou důležitý cíl postavit na nohy ekonomiku na farmě VKK Makov, která pochází z převzatého sousedního podniku. Tamní červenostrakaté stádo, které nyní čítá 365 krav, proto zdárně převádějí na holštýnské plemeno. Výrazně podle ing. Klejcha pomohly i opatření ve výživě dojnic. I za pomoci krmných doplňků z AGRO-BESTU BĚSTOVICE se jim povedl skok v užitkovosti o 1,90 litru za rok, takže mají v plánu dohnat ostatní stáje během dvou let. Zootechnik krmivář Jaroslav Zavoral a zootechnička Ivana Vostrčilová z farmy Makov s pracovníkem AGRO-BESTU ing. Jiřím Říhou (vpravo).

3 ale i živočišné výrobě. Je to tak. Z výživy skotu nám odčerpala dávky na hranici kvality, které by se ještě jinak daly zkrmit, protože by nám jich bylo líto. BPS se však také musí krmit, a pro nás je to v daném případě jenom plus, potvrzuje zootechnik Zavoral. BPS ve Vidlaté Seči kromě zhodnocení objemných krmiv využívá samozřejmě i kejdu a odpady z rostlinné výroby. Produkuje kvalitní statkové hnojivo, teplo a hlavně, jak již ing. Klejch uvedl, stabilizuje finanční tok podniku. Významnou investicí v posledních dvou letech byla také výstavba posklizňové linky a skladu v Dolním Újezdě. Zásadně zkvalitnila úroveň sušení, čištění a skladování produktů ze zhruba 70 procent obhospodařovaných ploch. Široký záběr a dlouhodobý zisk ZD Dolní Újezd hospodaří na 8 tisících hektarech, z toho zhruba tisícovku hektarů tvoří travní porosty. Chov skotu podporuje 800 ha jetele a stejná plocha kukuřic. V osevním postupu jsou dále z 52 % zastoupeny obiloviny, z 8 % řepka, ze 7 % mák a zbylá 2 % připadají na další plodiny. Ve své živočišné výrobě realizují produkci z 55 procent ploch, jelikož více než čtvrtina obilovin rovněž putuje do ŽV. Tržby družstva v živočišné výrobě doplňuje chov prasat a drůbeže. Pro zájemce tu tradičně chovají kuřičky. O intenzitě výroby svědčí stavy 5800 ks skotu celkem, prasat mají celkem 4 tisíce, z toho 370 ks prasnic. Drůbeže chovají 100 tisíc kusů. Úrodnost půdy ZD udržuje na vysoké úrovni dostatečným a pravidelným organickým hnojením, které je doplňováno přibližně 120 kg čistých živin na jeden hektar. Úroveň hnojení je optimálně sladěna s ekologickou zátěží. Činnost rostlinné výroby zabezpečují nejmodernější technikou, jako je například 11 sklízecích mlátiček New Holland, 3 samostatné postřikovače Tencoma, samochodné řezačky Class a New Holland. Nezemědělská výroba zajišťuje řadu činností, které většinou souvisejí se zemědělskou výrobou, nebo ji doplňují. Součástí ekonomicky významných činností je výroba krmných směsí, autodoprava a zemní práce, výroba skleníků, montáže dojíren, stájových technologií a systému čerpání kejdového hospodářství, včetně servisu. Patří sem také prodej pohonných hmot, opravy a údržby osobních a nákladních automobilů, šití pracovních oděvů, stravování či pěstební a těžební práce v lese. Družstvo dlouhodobě hospodaří se ziskem, který je základem úspěšnosti podniku a trvalé konkurenceschopnosti. Celkový roční obrat přesahuje půl miliardy korun a je tvořen ze 70 procent zemědělskou a ze 30 procent nezemědělskou činností. Družstvo poskytuje v současnosti práci pro 350 lidí.

4 I špičkové ZD Bohuňovice cena mléka nutí přemýšlet Živočišná a rostlinná výroba fungují v rámci ZD BOHUŇOVICE s. r. o. na Olomoucku účetně samostatně, tedy prakticky jako dva podniky. Rostlinná výroba je se svými výsledky špičkou v republice, živočišná jí dlouhodobě šlape na paty. V roce 2009 jí však, jako po celé České republice, podrazily nohy tragické nákupní ceny mléka. To, že jsme navštívili zemědělský TOP podnik, kde hlavní roli hraje ekonomika, bylo však znát na každém kroku. Propad v tržbách za mléko byl v roce 2009 tak značný, že podnik dokonce řeší problém, co s chovem skotu dál. Ještě v roce 2007 vynesla produkce mléka firmě zisk 3,5 milionu korun, o rok později to byly dva miliony, při průměrné realizační ceně 8,22 Kč za litr dodaného mléka. Zmíněný žalostný rok 2009 přinesl s průměrnou roční realizační cenou 5,90 Kč/l v Olmě Olomouc ztrátu 4,1 milionu korun. Ještě jsme nakonec i v živočišné výrobě dokázali splnit plán a i loňský rok nám ekonomicky vyšel. Pokud by ale situace v cenách pokračovala, budeme muset na ni reagovat. A to říkám s plnou vážností. Vždyť náš čistý náklad na výrobu jednoho litru mléka je 7,20 Kč, dává čísla na stůl bohuňovický jednatel a hlavní zootechnik ing. Miroslav Hampl. Jednatel a hlavní zootechnik ZD Bohuňovice ing. Miroslav Hampl (vlevo) s obchodním zástupcem AGRO-BESTU ing. Jiřím Říhou. Pro úplnost dodejme, že v lednu 2010 podnik zpeněžoval mléko za 6,30 Kč/l. Tříletý skok v užitkovosti Dilema s mlékem není malé, protože družstvo chová celkem tisíc kusů skotu, z toho 425 krav holštýnského plemene z převodného křížení. V chovu prostém IBR dosahují užitkovost za uzavřenou laktaci litrů mléka. Hodně na tomto parametru zapracovali, protože ještě před třemi roky byla na hranici kolem sedmi tisíc litrů. Rekonstrukcí již postupně prošly stáje (stabilní teplota, izolovaný strop, příznivé welfare), dojírna (rybinová 2 x 10 Fullwood) i porodna, dva roky staré jsou nové silážní žlaby. Na jedné misce vah jsou tedy proinvestované peníze a chovatelský úspěch, na druhé farmářská cena mléka, jaká je. A jak sám bohuňovický jednatel připouští, nad tím vším jsou pochopitelně ještě zájmy akcionářů ZD. V roce 2006 se ve volném boxovém ustájení rozhodli pro stlaní separátem. Důvody byly opět čistě ekonomické, oproti stlaní slámou byl přínos výrazný. Vše má však své pro a proti, zejména když ještě chybějí zkušenosti. Separát ze začátku přinesl problémy se silnou bakteriální invazí na krávy. Atak na vemeno byl značný, což se projevilo ve vyšším obsahu somatických buněk. Záležitost jsme řešili s profesorem Hejníčkem z brněnské veteriny a našli východisko. Klíčové je nechat projít separát samozáhřevem nad 50 stupňů Celsia, což vybije nežádoucí mikrofaunu, dělí se o zkušenosti ing. Hampl. Levné krmení I krmná dávka je v Bohuňovicích postavena na ekonomice. Výživu zajišťuje kukuřičná siláž ze 140 hektarů, 40 ha vojtěšky a hrachová senáž ze 60 hektarů. Krmíme levně, ovšem na úkor nižšího obsahu vlákniny, což se projevuje v nižších složkách. Zdravotní stav krav je však velmi dobrý, například co je dislokace slezu prakticky v chovu neznám, říká hlavní zootechnik. Uvedené nižší složky tu znamenají obsah tuku 3,7 a bílkoviny 3,35 procenta. Jalovice zapouštějí ve 13. až 14 měsících, s reprodukčními parametry jsou celkem spokojeni, i když podle slov ing. Hampla by to mohlo být lepší. Zabřezávání krav po první inseminaci dosahují 35procentní, u jalovic 65 %, servis perioda činí 120 dní. Do chovu skotu patří i výkrm býků s porážkovou váhou 650 až 700 kilogramů a denní přírůstkem 1 kg. Ekonomicky zatím vychází. Podnik v oblasti dojnic dlouhodobě spolupracuje s AGRO-BESTEM BĚSTOVICE, od kterého má aktuálně v krmné dávce zařazen doplněk MEGAPRO. Dříve to byl MEGALAC a různé konzervanty. I přes propad farmářských cen a tlak na ekonomiku MEGAPRO v dávce zůstává, protože jeho zařazení se podle názoru ing. Hampla stále vyplácí.

5 současný mléčný výpadek. Proto uvažujeme o stavbě ještě jedné BPS se stejnou kapacitou, říká ing. Hampl. Generálním dodavatelem BPS byla firma AgriKomp Bohemia, zásobuje ji siláž z 200 ha ploch a kejda. Jak jsme již uvedli, v rostlinné výrobě je ZD Bohuňovice absolutní špičkou v republice. Svědčí o tom průměrné výnosy 10 t/ha ozimé pšenice, 7 t/ha ječmene, 5 t/ha řepky či 12,5 t/ha kukuřice na zrno. Na starosti toto samostatné odvětví má hlavní agronom ing. Rudolf na podmínky dle EU. Ovšem na začátku roku 2007 chov vycházel finančně tak bídně, že ho zrušit prostě museli. Poslední záchvěvem byl konec roku 2008, kdy ještě vyprodukovali 800 prasat, o obnově chovu vzhledem k vývoji farmářských cen zatím nemůže být řeč. Zlatým trumfem je BPS Pokud celou dobu celou dobu hovoříme o ekonomice, současným trumfem podniku je bioplynová stanice o výkonu 500 kw, kterou tu provozují třetím rokem. Vstupní investice do BPS byla 50 milionů korun. Polovinu této částky jsme řešili z vlastních zdrojů, druhou část peněz jsme získali z operačního programu. Nezastírám, že provoz BPS je ziskový a řeší nám Malaska. V roce 2007 přikoupili bohuňovičtí sousední podnik ZD Moravská Huzová. Jejich původní rozloha se tím rozrostla na současných 2700 obhospodařovaných hektarů, z toho zhruba 100 hektarů je luk, zbytek orné půdy. V celém podniku aktuálně pracuje 80 lidí. Jak sám hlavní zootechnik říká, optimální a odzkoušenou variantou je, že si kromě celé živočišné výroby sám řídí i výrobu objemných krmiv. V Bohuňovicích sestavují tři základní krmné dávky, pro I. fázi laktace do 100 dní, pro II. fázi laktace a suchostojné krávy. Pro krávy v rozdoji a v přípravě na porod dávky kombinují, před porodem s dotací propionátu vápenatého. Dávka pro I. fázi laktace obsahuje 20 kg kukuřičné siláže (31 % sušiny), 7 kg hrachové senáže, 1,2 kg slámy a sena, 10 kg jádra a 0,7 kg MEGAPRA. Podnik má vlastní míchárnu krmiv. Když bohuňovická společnost s ručením omezeným v roce 1994 vznikla formou odkupu majetkových podílů z bývalého zemědělského družstva, byla tehdejší živočišná výroba prakticky kompletní. Patřil sem zástav 50 tisíc kusů drůbeže, 450 prasnic a 500 kusů krav. Pracovalo tu 270 lidí. Zákonitě ale musely přijít redukční zásahy, aby si nová firma vylepšila ekonomiku. Již v roce 1994 zlikvidovali chov drůbeže, postupně rekonstruovali chov prasat

6 Skupina výrobků pro dojnice v počáteční fázi laktace. Dotace energie na základě destilátu mastných kyselin palmového oleje. Dokonalá technologie výroby zaručuje odolnost proti vlivu bachorového prostředí a tím využitelnost v tenkém střevě MEGALAC nejprozkoumanější a nejpoužívanější chráněný tuk s nejvyšší měřenou čistou laktační energii ze všech chráněných tuků na trhu. Jako jediný má skutečně změřenou energetickou hodnotu NEL. Mastné kyseliny obsažené v Megalacu mají nejvyšší stravitelnost ze všech chráněných tuků a stejně tak v Megalacu získáte výrazně nejlevnější jednotku energie ze všech chráněných tuků. MEGALAC PLUS chráněný tuk s dotací chráněného methioninu MEGAPRO ideální kombinace chráněné energie a chráněného proteinu s vysokým obsahem především sirných aminokyselin, z nichž zejména methionin je limitující z pohledu mléčné produkce. Využitelnost aminokyselin dosahuje 80% a v případě lyzinu 100%, protože ochrana proteinu není chemickými metodami, které modifikují aminokyseliny, zejména lyzin. FLAXPRO energetický doplněk s vysokým obsahem energie a omega 3 a 6 mastných kyselin, chráněných proti degradaci v bachoru. Tyto mastné kyseliny omezují embryonální úmrtnost a zvyšují plodnost. MEGAFAT chráněný tuk na bázi kyseliny palmitové C 16:0. Vysoce stravitelný, zvyšuje koncentraci mléčného tuku. Urychlovače fermentace v bachoru zvyšující mikrobiologickou aktivitu. FERMENTEN urychlovač fermentace v bachoru (více mikrobiálního proteinu, rychlejší nárůst tělesného rámce, vyšší produkce). BIO-CHLOR urychlovač fermentace v bachoru s dotací stravitelných aniontů (chutná náhrada iontových solí pro krávy v přípravě na porod). Laktóza pro dojnice a mláďata LACTOFEED 70 je krmný doplněk založený na bázi koncentrovaného zdroje laktózy a sóji. Obsahuje 70 % laktózy a 11,5 % N-látek. Energetická hodnota MEs je 13,3 MJ/kg suš. a MEp je 15,3 MJ/kg suš.. Předností je zejména podstatně vyšší využitelnost laktózy ve srovnání se sacharózou. Je určen především do krmných směsí pro mláďata a rovněž pro dojnice v období přípravy na porod a v poporodním období. LACTOFLO koncentrovaný zdroj laktózy Odchov telat vysoce stravitelné mléčné náhražky HEIFERLAC byl vyvinut speciálně pro moderní dojnice a je složen z vysoce kvalitních surovin čistého mléčného proteinu, laktózy a speciální směsi rostlinných olejů. BLOSSOM byl formulován k dosažení hodnot růstu potřebných pro maximální výkon jak mléčného tak masného skotu. ENERLAC jehož složení je určeno jak pro tradiční farmy zabývající se chovem mléčného skotu, tak i pro moderní podniky zaměřené na produkci hovězího masa. S Enerlacem dosáhnete výjimečných růstových hodnot při maximální efektivitě nákladů. Volac Agro-Best spol. s r.o.

7 Vám nabízí vše, co potřebujete k úspěšnému chovu skotu a zejména dojnic Komplexní program konzervace pícnin a zrnin AGROS CLAMP silážní inokulant s vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení. Vyznačuje se dostatečně dlouhou dobou aktivity namíchaného roztoku (4 dny). Velmi vhodný pro senážování bílkovinných a polobílkovinných pícnin. AGROS XL40 silážní inokulant s vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení s nízkým dávkováním. Aplikace pomocí atomizerů. AGROS DOMINATOR silážní inokulant s velmi vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení, dodává 2 miliony bakterií mléčného kvašení na každý gram píce. AGROS HI-DRI inokulant pro středně a obtížně silážovatelné pícniny při vyšší sušině a silážování do balíků. Omezuje riziko aerobního kažení. AGROS MAIZE inokulant pro ošetření kukuřice na siláž, LKS i CCM. V přípravku je použita přírodní česneková silice, která zároveň i silně potlačuje rozvoj kvasinek a plísní. Jednoduchá aplikace, cenově velmi dostupný. AGROS PRESERVER chemický mikrobiální inhibitor na bázi sloučeniny síry zastavuje růst mikroorganismů, zlepšuje stabilitu siláží či senáží. ALKALICKÁ KONZERVACE využití čpavku ke konzervaci celých obilovin o sušině >65 %. STRETCH FILM vysoce kvalitní balící fólie, cenově velmi dostupná. ROUND BALE NET je prověřená síťovina vysoké kvality pro balení siláže. Vyrobena z vysoce kvalitních materálů. SILAGE CLAMP COVERS plachta pro přikrytí silážních jam nebo balíků. Vyrobena ze 100% HDPE nejvyšší kvality s pravidelnou vazbou a odolná proti UV záření. Zdraví zvířat IMUNOPRO 35 je zdrojem Imunoglobulinu a Lactalalbuminu. Podporuje imunitu mladých zvířat. Obsahuje Lactoferin a Lactoperoxidázu, které mají baktericidní účinky. Zvyšuje příjem krmiva a zlepšuje konverzi. AS GOLD je rychle působící elektrolytická terapie pro telata s průjmem. Jedná se o dobře vyváženou směs elektrolytů s vysokou hladinou glukózy a citrátů, která pomáhá zajišťovat rychlou rehydrataci a zotavení z průjmu. CAL PLUS Vápenatý drenč s vitamínem D3 určený pro dojnice před a po otelení z důvodu prevence mléčné horečky, zadržených lůžek a dalších komplikací spojených s deficitem vápníku. RUMEN BOOSTER nápoj pro dojnice po otelení pro zlepšení funkce bachoru a předcházení metabolických komplikací. CALF AID pasta podporující imunitu nově narozených telat obsahující chráněný vitamín C, omega 3 mastné kyseliny a minerální látky.

8 ZD Brtnice nadále plánuje růst užitkovosti Zemědělské družstvo Brtnice na Jihlavsku by mohlo sloužit svými výsledky ze živočišné výroby jako vzor. Stejně tak je ukázkovým příkladem současných otazníků v mléčné branži. Na jedné straně stojí špičkový chov skotu, odpovídající užitkovost a nemalé investice, na druhé straně žalostné farmářské ceny. Přesto plánují pro rok 2010 nárůst mléčné užitkovosti o tisíc litrů. Investice do výroby totiž v praxi začínají fungovat a ještě více zefektňují chov. K výraznému progresu došlo i v denním nádoji. V říjnu 2009, těsně po rekonstrukci dojírny, dosahoval 25 litrů na kus a den, v listopadu 26,1 litru, v prosinci 27,5 litru, v lednu 2010 už 28 litrů a v únoru 29 litrů mléka. MEGALAC dostal pochvalu Velmi dobré zkušenosti v Brtnici mají i s chlazením mléka přes předchladič, kdy z původních Čísla za rok 2009 jsou jako všude jasná, pouze čím více dojnic, tím více se červenají. Družstvo, které do mlékárny Moravia Lacto Jihlava v současnosti dodává 29 tisíc litrů mléka denně, dosáhlo v kontrole užitkovosti litrů mléka (894 uzávěrek), reálnou užitkovost litrů. V roce 2008 mělo průměrnou realizační cenu 8,60 za litr mléka, o rok později 6,21 Kč/l, při obsahu tuku 3,59 % a bílkoviny 3,29 procenta. Rovnice je jednoznačná, loňská ztráta 20 milionů korun v tržbách za mléko. K tomuto výsledku je ještě nutné započítat investici do rekonstrukce dojírny na VKK Uhřínovice, která vyšla na 25 milionů korun. Necelou třetinu z této částky zaplatili z operačního programu. Investice ale rozhodně nelitujeme. Původní dvě kruhové dojírny od firmy Fullwood přebudovala Westfalia Surge na jednu kruhovou se 36 místy stání. Samozřejmostí je 100procentní evidence, včetně aktivometrů. S těmi máme ve výsledcích zabřezávání velmi dobré zkušenosti, říká hlavní zootechnik ing. Karel Kašík. Přes non-stop provoz přinesla rekonstrukce dojírny i personální úspory. Na obsluze ušetřili pět ošetřovatelů jak ve stáji, tak i na dojírně. Dojíme 3krát denně. I když kolegové z praxe předpokládali, že by po rekonstrukci u nás mohl nastat problém například s březostí či zdravotním stavem končetin krav, žádné potíže jsme doposud nezaznamenali, chválí dosavadní praxi ing. Kašík.

9 36 stupňů Celsia přichází do tanku mléko bez problémů s teplotou kolem 20 stupňů. Chlazení vodou přináší také nemalou úsporu v elektrické energii (měsíčně zhruba tisíc kw). tento údaj podle vysvětlení ing. Kašíka negativně ovlivnil průběh rekonstrukce, u jalovic je to 68 procent. S tím související je i propad v servis periodě na 128 dní. V hodnocení exteriéru vykazuje stádo 81 bodů. Odchovna jalovic pro 750 kusů v Panské Lhotě s boxy stlanými separátem má špičkové parametry a výborné výsledky. Investice i do prasat Do živočišné výroby v ZD Brtnice patří i rozmnožovací chov 300 prasnic z genetické dílny France Hybrides. Komplexní rekonstrukci porodny a předvýkrmu provedli v roce 2007, což výrazně vylepšilo ekonomiku. Na prasnici tu odchovávají 23,5 selete. V předvýkrmu na suchém krmení dosahují přírůstku 0,55 kg/ den, konverzi živin 1,9 kg, a to při průměrné délce pobytu 58 dní. Ve výkrmu na tekutém krmení dosahují při pobytu 75 dní přírůstek 0,96 kg a konverzi živin 3 kg. V roce 2009 průměrná realizační cena dosáhla 30,50 Kč/ kg, aktuální cena v únoru 2010 byla o více než čtyři koruny nižší. Do chovu prasat na zlepšení konverze živin hodlají v letošním roce pořídit kladívkový šrotovník, který nahradí válcové mačkadlo. Jako zdroj chráněného tuku rovněž zařadili od ledna 2010 do výživy kojících a březích prasnic MEGALAC v dávce 1 % do KBB a 4 % do KPK. Družstvo chová v současnosti kusů skotu celkem, z toho krav. Ve výživě dojnic sestavuje pět krmných dávek (rozdoj, vrchol laktace, konec laktace, suchostojné krávy a příprava na porod). Dávku pro produkční dojnice tvoří 19 kg siláže, 18 kg senáže (vojtěšková + hrachová směska), 9 kg krmné směsi s 2,5 % MEGALACU, 2 kg sóji, 1 kg řepkových pokrutin, 1 kg louhovaného obilí a 0,8 kg melasy. MEGALAC od AGRO-BESTU BĚSTOVICE, v aktuální dávce 0,22 kg na kus a den, zařadili do krmné dávky v srpnu 2009, zatím k plné spokojenosti. S přihlédnutím k více faktorům došlo k růstu užitkovosti, zlepšilo se zabřezávání a dojnice si udržují potřebnou kondici, vypočítává efekt hlavní zootechnik. V zabřezávání krav po 1. inseminaci v loňském roce se propadli o 6 % na 33 procent, ovšem Zemědělské družstvo Brtnice hospodaří na 2260 hektarech, na členitém terénu Vysočiny (nadmořská výška m n. m.). Rostlinná výroba je v podniku plně podřízena živočišné výrobě.ttp zaujímají přibližně 500 ha, pícniny na orné půdě pěstují na 350 hektarech, obiloviny na 950 ha, řepku na 210 ha a silážní kukuřici na 240 hektarech. U obilovin průměrně sklízejí 5,6 t/ha. V družstvu pracuje celkem 95 lidí, z toho polovina v živočišné výrobě.

10 ZD Čechtice stojí na TOP mléku a bramborách Zemědělské družstvo Čechtice na Benešovsku vzhledem ke své poloze a současné situaci na trhu sází na dvě nosné komodity. V oblasti živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka. Roční produkce mléka činí více než 6,26 milionů litrů mléka. Loňskou mléčnou šlamastiku i tady museli řešit výraznou úsporou výrobních nákladů. Náklady na kus a den jsme u dojnic od ledna 2009 snížili o 15 korun na kus a den. Úspory se týkaly nejen výživy a chovu zvířat, ale i personální oblasti. K redukci došlo ve mzdách i počtu pracovníků, kterých nyní máme v živočišné výrobě o 12 méně než před rokem. Prakticky v první polovině loňského roku krávy dojily z podstaty. Každý zasvěcený ví, o čem mluvím, řekl nám na úvod hlavní zootechnik Vladimír Havlík. ZD Čechtice chová 750 krav holštýnského plemene a 250 kusů červených strak. Užitkovost holštýnského plemene dosahuje litrů (s průměrným obsahem tuku 3,54 %, bílkoviny 3,08 %), u červených strak litrů (obsah tuku 3,74 a bílkoviny 3,32 %). Holštýnky tu telí v 733 a červené straky v 760 dnech. Přírůstky u telat do šesti měsíců mají 0,8 kg, u jalovic do 12 měsíců 0,95 kg, u býků 1,08 kilogramu na kus a den. Průměrná denní dodávka z Čechtic činí 24,1 litru mléka. Vývoj farmářských cen tu jako všude kopíruje celorepublikový trend. Průměrná realizační cena za rok 2008 ještě byla 8,30 Kč za litr, v roce 2009 spadla na průměrných 6,37Kč/l. Mléko tu zpeněžují přes Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy do Madety. Včetně množstevních příplatků přinesl prosinec 2009 vzhledem k známým změnám v obchodní politice jihočeské Madety posun v realizační ceně na 7,28 Kč za litr, v lednu 2010 na 7,31 Kč/l mléka. Čtyři krmné dávky Ve výživě dojnic tu uplatňují čtyři krmné dávky pro rozdoj a vrchol laktace, konec laktace, suchostojné krávy a krávy před porodem. Krmná dávka pro produkční dojnice obsahuje 9 kg jetelové senáže, 2 kg travní senáže, 5 kg bobové senáže, 4 kg pivovarského mláta, 2kg šrotovaného kukuřičného zrna, 0,4 kg glycerinu, 20 kg kukuřice a 8,8 kg produkční směsi, ve které je 0,3 kg MEGALACU z AGROBESTU BĚS- TOVICE. Rozdojová skupina ještě navíc dostává zákvas z kvasnic a propylenglykol. V reprodukci s velkým úspěchem užívají služeb plemenného býka. Je to opravdový dělník.

11 Zastávám názor, že přírodě se má spíš pomáhat, než ji znásilňovat, naráží například na metodu Ovsynch u jalovic čechtický zootechnik, který ji rozhodně u této kategorie zvířat nepodporuje. Vynachválit si tu nemohou také služby nově pořízeného mléčného taxíku Milktaxi, který usnadňuje krmení telat. Jeho předností je jednoduchá mobilní obsluha a zejména přesné a bezztrátové dávkování. Investice zhruba 150 Hlavní zootechnik ZD Čechtice Vladimír Havlík s mléčným taxíkem. tisíc korun do tohoto pojízdného zařízení se podle dosavadních zkušeností hlavního zootechnika rozhodně vyplatila. Už aby byla BPS Jako v každém progresivním zemědělském podniku se tu již těší na výstavbu a budoucí služby bioplynové stanice s výkonem 500 kw, jejíž projekt finišuje a stavět by se BPS měla začít letos na jaře. Do provozu by pak měla být uvedena v roce Stavba BPS vyjde přibližně na 65 milionů korun, 35 procent nákladů se bude hradit z operačního programu. Pro výrobu i odbyt mléka a masa disponuje družstvo plně vybaveným zázemím. Vyrábí vlastní krmné směsi v mísírně krmiv s kapacitou tun ročně a provozuje vlastní jatka v Jeníkově s kapacitou porážky a zpracování 500 tun hovězího a 500 tun vepřového masa ročně. Stěžejním výrobním programem v rostlinné výrobě je pěstování sadbových brambor v partnerství s firmou Europlant šlechtitelská s.r.o. Družstvu si osvojilo technologii pěstování nejkvalitnějších odrůd bramborové sadby, kterou pěstuje na 70 hektarech. Na dalších 120 hektarech pěstují konzumní brambory určené ke zpracování na lupínky, část z této plochy je osázena průmyslovými bramborami pro dodávku do škrobáren. Kromě nosného programu bramborářství se družstvo zaměřuje na pěstování dalších plodin celého sortimentu obilnin, řepky, kukuřice na siláž a jetelovin. Zvolené technologie v plné míře respektují místní klimatické podmínky. ZD Čechtice hospodaří na výměře necelých hektarů v jižní části Středočeského kraje. Nadmořská výška pozemků je od 450 do 600 metrů nad mořem.

12 Quality Products & Performance Mléčné náhražky Pro zdraví zvířat Silážní přípravky Krmné suroviny Krmná zařízení Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice 115, Choceň, tel./fax: ,

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

ZPRAVODAJ. Hraničář" z Loděnice " na Opavsku hájí TOP pozici. Slovo úvodem. V tomto čísle najdete. jaro 2005

ZPRAVODAJ. Hraničář z Loděnice  na Opavsku hájí TOP pozici. Slovo úvodem. V tomto čísle najdete. jaro 2005 ZPRAVODAJ jaro 2005 Časopis společnosti AGRO-BEST Běstovice - specialisty na výživu skotu Slovo úvodem Vážení přátelé, máme za sebou první zkušenosti s naším členstvím ve společnosti vyspělých evropských

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj 1/2013 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce 2013 a doufám, že společnost Volac Agro-Best spol. s r.o. a jí nabízené

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

VOD Zdislavice si udržuje mléčnou TOP pozici

VOD Zdislavice si udržuje mléčnou TOP pozici ZPRAVODAJ jaro 2008 Vážení přátelé a obchodní partneři, naše firma Vás zve k návštěvě svého stánku č. 45 v pavilonu A 2 při příležitosti výstavy TECHAGRO 2008 konané v termínu 6. 10. 4. v Brně. kolektiv

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Kompletní program pro konzervaci objemných krmiv

Kompletní program pro konzervaci objemných krmiv Kompletní program pro konzervaci objemných krmiv Kompletní program pro konzervaci objemných krmiv Složení aditiv Agros odpovídá podmínkám chovů v EU. Zajišťuje účinnou fermentaci při zachování nutričních

Více

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Kvalitnější siláží k vyšší produkci mléka na dojnici/den a delší laktaci Dr.H.-H.Herrmann Feb. 2013 AgriBusiness Consulting Struktura prezentace Požadavky dojnic

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2 Krmení krav jak lze ušetřit? V současné době jsme opět svědky turbulence ve vývoji ceny syrového kravského mléka a to směrem dolů. Situace tak trochu začíná připomínat období let 2008 2009, kdy jsme si

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás Sano koncept výživy prasat ve výkrmu zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015 ZOD Brniště a.s. 471 29 Brniště, Jáchymov 1 IČO: 00119407 V Brništi dne 31. 3. 2016 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA STRUKTURA NÁKLADŮ mléko - litry 645355 5,81 Kč / q 1880076 Kč/l krmiva 1589348 2,91 ND kuk.sil 90 523311 0,811 mzdy 957845 1,48 vojt.komp 100

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj 2/2010 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vám poděkovat za projevenou důvěru v uplynulém roce 2010 a doufám, že společnost Volac Agro-Best spol. s r.o. a jí nabízené produkty Vám pomohly k dosažení

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti za rok 2013 Valná hromada se koná 20. 6. 2014 od 13.00 hodin v sále pohostinství ve Velkém Újezdě. Prezence od 12.30 hodin. Program jednání:

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Volac Agro-Best, spol. s r.o. vyhlašuje soutěž O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Hlavní cenou je krmný automat pro telata URBAN U20 2. cena: 24 q mléčné náhražky VOLAC Heiferlac 3. cena: 24 q mléčné náhražky

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

Výroční zpráva za rok POLABÍ Vysoká a.s. DIČ: CZ Vysoká nad Labem 160. oddíl B, vložka 1781

Výroční zpráva za rok POLABÍ Vysoká a.s. DIČ: CZ Vysoká nad Labem 160. oddíl B, vložka 1781 Výroční zpráva za rok 2015 POLABÍ Vysoká a.s. IČO: 252 901 42 Sídlo společnosti: DIČ: CZ 252 901 42 OR KS Hradec Králové okres Hradec Králové oddíl B, vložka 1781 Ing. Vladimír Tichý předseda představenstva

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Ing. František Mikyska

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 Červen 2014 Předkládá : Ing. Tomáš Kysilka jednatel společnosti 1 I. Charakteristika společnosti Společnost

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU

Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás zaujal koncept výživy zástavového skotu a býků od společnosti Sano. Na následujících

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins (Transition Cow Strategies) Lloyd W. Holterman Rosy-Lane Holsteins LLC Watertown, Wis. USA Rosy-Lane Holsteins LLC Vlastníci: Lloyd & Daphne Holtermanovi,Tim

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj 2016 Vážení obchodní přátelé, Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce 2016 a zároveň bych Vám rád popřál hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních

Více

V Morašicích hospodaří v intencích svého názvu

V Morašicích hospodaří v intencích svého názvu ZPRAVODAJ podzim 2006 Vážení obchodní přátelé, Naše firma má za sebou dvanáctý rok svého působení na našem i zahraničním trhu. Především díky Vám, našim obchodním partnerům a Vaší důvěře zaujímáme pevné

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Plzeňském kraji

3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Plzeňském kraji 3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Plzeňském kraji 3.1. Zemědělství Plzeňský kraj je jedním z krajů ČR, kde má zemědělství a lesnictví významné postavení. Vyšší podíl na hrubé přidané hodnotě má pouze

Více

Genoservis Skalička je v genetice bezkonkurenční

Genoservis Skalička je v genetice bezkonkurenční ZPRAVODAJ podzim 2008 Vážení přátelé a obchodní partneři, do nového roku bychom Vám rádi popřáli pevné zdraví a hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. Zároveň Vám děkujeme za spolupráci v roce 2008

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 24. ČERVNA 2016 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 24. ČERVNA 2016 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 24. ČERVNA 2016 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

Zde je dobré místo pro život.

Zde je dobré místo pro život. Zde je dobré místo pro život. Zemědělská firma ZOD Brniště a.s. Zemědělská firma ZOD Brniště a.s. hospodaří v půvabné krajině v podhůří Lužických hor. Pracujeme tak, aby naše venkovská krajina dala svým

Více

ZPRAVODAJ. jaro 2007. Vážení přátelé a obchodní partneři,

ZPRAVODAJ. jaro 2007. Vážení přátelé a obchodní partneři, ZPRAVODAJ jaro 2007 Vážení přátelé a obchodní partneři, Vstoupili jsme do roku 2007 po extrémně mírné zimě. Avšak takovéto podmínky farmáři v České republice zcela jistě v tomto roce čekat nemohou. Cena

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

PŘÍSEVY DO TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ

PŘÍSEVY DO TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 Ruzyně Výzkumná stanice Jevíčko K. H. Borovského 461, 569 43 Jevíčko Tel/fax: 461 327 814 PŘÍSEVY DO TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ Ing. Alois Kohoutek, CSc.

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy prasniček zaujal. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

ZPRAVODAJ. Slovo úvodem. V tomto čísle najdete. podzim 2004. Časopis společnosti AGRO-BEST Běstovice - specialisty na výživu skotu

ZPRAVODAJ. Slovo úvodem. V tomto čísle najdete. podzim 2004. Časopis společnosti AGRO-BEST Běstovice - specialisty na výživu skotu ZPRAVODAJ podzim 2004 Časopis společnosti AGRO-BEST Běstovice - specialisty na výživu skotu Slovo úvodem Vážení přátelé, i díky Vám má AGRO-BEST společně s VOLAC LTD, Church&Dwight, PGEO Group letošní

Více

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu : Plemena strakatá horská : překřížením původních evropských plemen býky simenského, bernského plemene

Více