Nadpis presentace. Nové serverové. technologie Intel z pohledu TCO / ROI. Petr Hujňák CEO. strategie informatika projekty procesy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadpis presentace. Nové serverové. technologie Intel z pohledu TCO / ROI. Petr Hujňák CEO. www.perpartes.cz. strategie informatika projekty procesy"

Transkript

1 nezávislá podpora a poradenství s vazbou na ICT strategie informatika projekty procesy Nové serverové Nadpis presentace technologie Intel z pohledu TCO / ROI Petr Hujňák CEO Cost - Per Benefit Partes Consulting 1

2 Cena za nečinnost The Cost of Doing Nothing Nicnedělání je přístupem založeným na ponechání funkčních řešení ve stávajícím stavu. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale také nic nezíská. Nicnedělání maří schopnost uchopení příležitosti a vytváří ztráty ze zmeškané příležitosti, tzv. Opportunity Cost! 2

3 Aktuální otázky v krizovém ekonomickém období 1. Proč konat (investovat) dnes a ne až po krizi? 2. Pokud investovat dnes, tak kde? 3. Pokud investovat dnes, tak jak maximalizovat přínosy? Na tyto otázky odpovídá analýza přínosů a nákladů 3

4 Analýza přínosů a nákladů - CBA CBA - Cost-Benefit Analysis CBA představuje porovnání plánovaných nákladů vs. předpokládaných přínosů na základě analýzy negativních a pozitivních peněžních toků. Veličiny používané pro CBA: ROI (Return On Investment) TCO (Total Cost of Ownership) PP (Payback Period) NPV (Net Present Value) IRR (Internal Rate on Return) 4

5 ROI - Return on Investment Míra návratnosti investice ROI (Return on Investment, Accounting Rate of Return, Rate of Profit,...) je poměr peněz získaných nebo ztracených investicí (profit) vzhledem k množství investovaného kapitálu (náklady). Ukazatel ROI je také nazýván ukazatelem profitu (Rate of Profit). Malé a velké projekty mohou vycházet číselně stejně významné. profit Přínosy - Náklady [%] ROI = Náklady investovaný kapitál 5

6 ROI - Return on Investment Míra návratnosti investice Př. Investicí 10 mil Kč získám výnos ve výši 20 mil Kč. Jaké je ROI investičního projektu? získali jste ještě jednou to, co jste investovali ROI = 20 mil 10 mil 10 mil = 100% Př. Investicí 10 mil Kč získám výnos ve výši 12 mil Kč. Jaké je ROI investičního projektu? získali jste o 20% více, než jste investovali ROI = 12 mil 10 mil 10 mil 6 = 20%

7 ROI - Return on Investment Míra návratnosti investice Př. Investuji 10 mil Kč v investičním roce 1, přínosy v celkové výši 15 mil Kč získám ve třech následujících letech bez dalších nákladů. Přínosy se inkasují po ínvestici Přínosy Náklady ROI [%] Rok 1 10 mil =(0-10)/10-100% Rok 2 Rok 3 Rok 4 3 mil 7 mil 5 mil =(3-10)/10 =(10-10)/10 =(12-10)/10-70% 0% 50% Počáteční investice ROI=0 bod zvratu, od teď se investice vyplácí 7

8 Doba návratnosti Payback Period Doba návratnosti je množství času, po který potrvá navrácení všech finančních prostředků investovaných do projektu. Jde o lhůtu od počátku projektu po dosažení časového bodu zvratu (okamžiku návratnosti), kdy postupně narůstající čisté přínosy dosáhnou výše narůstajících nákladů. V bodě zvratu dosáhne rozdíl přínosů a nákladů hodnotu 0. Doba návratnosti se vyjadřuje v letech. Malé a velké projekty mohou mít stejnou dobu návratnosti a ukazatel je nerozliší Př. Doba návratnosti přínosy náklady Kč kumulované diskontované náklady bod zvratu kumulované diskontované přínosy rok 2. rok 3. rok 8 4. rok 5. rok

9 ROI - Return on Investment Míra návratnosti investice ROI [%] <0 =0 0-10% 11-20% > 20% Interpretace ztrátová investice vyrovnaná investice, přínosy stejné jako náklady průměrné málo zajímavé investice zajímavé investice vysoce preferované investice Analogie: Přemýšlejte o ROI podobně jako o zhodnocení peněz, které vám nabídne banka za uložené úspory. 9

10 Jak určit přínosy? Míra návratnosti investice Odkud určit přínosy? Vycházejte vždy z konkrétní specifické situace pro váš případ a identifikujte přínosy podle doporučených oblastí (viz dále). Přínosy se získávají zpravidla několik let po ukončení investice. Při přípravě investičního projektu je výpočet ROI založen na předpovědi očekávaných přínosů. Přínosy - Náklady [%] ROI = Náklady 10

11 Potenciální přínosy nad serverovou infrastrukturou Centralizace serverů Rozšíření výkonu Méně serverů a sw na zálohy, záplaty, ochranu a technickou podporu Zvýšení potřebného výkonu přidáním nového serveru či 1:1 výměnou serveru Obnova se zárukou Virtualizace Snížení nákladů na provoz a údržbu a start záruční podpory modernizací starší infrastruktury (od cca 3 let) Zvýšení utilizace a flexibility serverů modernizací serverů N:1 s virtualizačním software Migrace z RISC Licence Snížení nákladů přechodem z RISC serverů na levnější platformu Zdroj: Nabla Per Partes Snížení nákladů na licence modernizací serverů pod výhodnější sw licenční politikou 11

12 Potenciální přínosy nad serverovou infrastrukturou Snížení komplexity Odvrácení ztráty Projevuje se sníženou potřebou práce administrátorů, školení a konzultační podpory. Stabilnější řešení zabrání výpadkům popř. sníží RTO (Recovery Time Objective) Redukce energie Redukce vybavení Konsolidací serverů a jejich modernizací snížení nákladů na energii a chlazení Konsolidací serverů dochází ke snížení nároků na plochu a zařízení potřebná k provozu Centralizace médií Práce na dálku Méně nákladů na centralizovaná zálohovací zařízení a jejich management Zdroj: Nabla Per Partes Umožněním práce na dálku snížení nákladů na přesun a zvýšení ochoty pracovat i doma 12

13 Jak určit náklady? Míra návratnosti investice Odkud určit náklady? Koncept TCO zahrnuje do nákladů nejen pořizovací investici (náklady na investiční projekt), ale také náklady na provoz, údržbu a pracovní sílu. Náklady se počítají na stejné období jako přínosy. Přínosy - Náklady [%] ROI = Náklady 13

14 TCO - Total Cost of Ownership Total Cost of Ownership (Úplné náklady vlastnictví) Model pomáhající zahrnout všechny náklady do ROI v informačních technologiích. Protože modely pořízení IT vyzdvihovaly přímé náklady a potlačovaly vyvolané a zejména průběžné náklady, vycházely ROI příliš optimisticky. TCO = doba životnosti Přímé náklady + Vyvolané náklady roku t t=0 Přímé náklady = jednorázové náklady počáteční investice 14

15 Total Cost of Ownership Vývoj nákladů (výdajů) klasický model vlastnictví v ICT Provoz a údržba Asset Cost, Dollars Počáteční investice Planning Costs Acquisition Costs Operation and Maintenance Costs Mid-life Refurbishment Cost Asset Life Cycle, Years Source: (C) M. Wilson 15 Disposal Costs

16 Typické položky v TCO pro ICT Total Cost of Ownership (Úplné náklady vlastnictví) Pořizovací cena hardware Pořizovací cena software určeného k hardware Školení a trénink na nové zařízení a software Náklady na kompatibilitu ve stávajícím prostředí Vyvolané pořízení dalších zařízení (komunikačních, zálohovacích,...) Náklady na administrativní pracovníky Cena za záplaty a upgrade software Údržba a podpora od dodavatele Specializovaná expertní podpora Náklady na energii a chlazení Náklady na likvidaci zařízení 16

17 Na které přínosy se soustředí Intel? Most Common Approaches to Improving Data Center Health Performance Viz dále příklad na výpočet ROI Cost and Energy Insufficient Performance Too Many Data Centers/Servers Facing Data Center Construction Insufficient Power/Cooling 1:1 Server Replacement N:1 Server Replacement Asset Utilization Software / Standardization Underutilized Servers & Storage Inflexible Assets IT Management Complexity Deploy Virtualization Upgrade Software Inefficient Business Tools Every Business Has Unique Needs Many IT strategies involve a combination of these approaches Zdroj: Intel 17

18 Jak často obnovovat infrastrukturu? Overall value and ROI The Refresh Value Spectrum Infrastructure Churn Stale Infrastructure Constant deployment of latest technology keeps you on cutting edge but results in over managed environment with no time to recoup investment Insufficient performance for space, cooling, and growth with ever increasing costs profile due to excessive maintenance (patching) and reliability risks 6 Months 10 Years Refresh Rate Zdroj: Intel 18

19 Jak často obnovovat infrastrukturu? Estimate Your Refresh ROI Enter Current Configurations Calculate ROI, TCO, and Other Benefits n o i ng n i tra r fo le p am Ex Zdroj: Intel 19 ly

20 Jak často obnovovat infrastrukturu? 2009 Single Core Energy Efficient Refresh when simplification and operating cost reduction is your goal 2005 single core W per server 51 K business operation per second 2009 Xeon 5500 series 9:1 6:1 6:1 single core 31 5W per server 447K second business operations per New Xeon 5500 series Intel Xeon Processor Server Energy Estimator Zdroj: Intel 20

21 Př. Obnovit servery pořízené v roce 2005? Vyplatí se obnovit stávající skupinu čtyř jednoprocesorových serverů pořízených v roce 2005? 4 x 1 Processor Intel(R) Server :16:1 single core 2009? New Xeon series 21

22 1. Volba nového serveru a energetické spotřeby x 1 Processor Intel(R) Server x Intel(R) Xeon(R) Processor 5300 Series 4:1 6:1 6:1 single core without virtualization Nw Xeon series ; Náklady 1. rok (investice) Intel Xeon Processor Server Energy Estimator 22

23 2. Výpočet TCO nákladů a přínosů A. Zvolena doba pro výpočet ROI / TCO analýzy 3 roky a diskontní sazba 9,5% B. Z údajů Intelu stanovena počáteční investice do nového serveru C. Do výpočtu zanesena spočtená zůstatková hodnota 4 starých serverů D. Spočteny TCO náklady 4 staré vs. 1 nový server E. Přínosy stanoveny jako rozdíl TCO nákladů na 4 staré 1 nový server A. TCO na 3 roky Cumulat ive 3 Year TCO Comparison Current Environment Proposed Int el Savings Xeon Processor C. zůstatková hodnota Environment B. počáteční Investice Hardw are Costs $7,780 $4,083 $3, % $0 $0 $0 0.0% $6,065 $1,310 $4, % $161 $40 $ % tons 77.5% $14,006 $5,433 Virtualization Softw are costs Hardw are Pow er and Cooling Costs Data Center Space Costs Data Center CO2 Emissions Data Center Performance per W att Tot al TCO D. TCO náklady staré vs. nový server Intel Xeon Processor Server Energy Estimator 23 E. přínosy $8, %

24 3. Výpočet ROI Míra návratnosti investice B. počáteční Investice E. přínosy Investicí $4,083 do nového serveru získáme přínosy ve výši $8,573. Jaké je ROI investičního projektu? Přínosy - Náklady [%] ROI = Náklady ROI = $8,573 $4,083 $4, získali jste o 110% více, než jste investovali = 110%

25 4. Komentář k výpočtu ROI podle Intel Xeon Processor Server Energy Estimator A. Výsledek TCO / ROI analýzy získán z úspor v ceně hardware, spotřeby energie a chlazení a ceny místa v datacentru (tzv. tvrdé finanční hodnoty ). Množství dalších prokazatelných přínosů nebylo zaneseno do výpočtu. Cumulat ive 3 Year TCO Comparison Current Environment Hardw are Costs $4,083 $3, % $0 $0 $0 0.0% $6,065 $1,310 $4, % $161 $40 $ % tons 77.5% $14,006 $5,433 $8, % Hardw are Pow er and Cooling Costs Data Center Space Costs Data Center CO2 Emissions Data Center Performance per W att Intel Xeon Processor Server Energy Estimator Savings $7,780 Virtualization Softw are costs Tot al TCO Proposed Int el Xeon Processor Environment 25

26 4. Komentář k výpočtu ROI podle Intel Xeon Processor Server Energy Estimator B. Mimořádně vysoká hodnota ROI=110% je ovlivněna zavedením zůstatkové účetní hodnoty 4 starých serverů do výpočtu. Výsledek TCO / ROI analýzy při neuvážení zůstatkové hodnoty dává přesto vynikající energetické ROI=19,4% Proposed Intel Xeon Processor C. zůstatková hodnota Environment Cumulat ive 3 Year TCO Comparison Hardw are Costs Current Environment Virtualization Softw are costs Hardw are Pow er and Cooling Costs Data Center Space Costs Data Center CO2 Emissions Data Center Performance per W att Total TCO 26 Savings % % % tons 77.5% E. přínosy ,74

27 Potenciální přínosy nad serverovou infrastrukturou Výpočet ROI podle metodiky Intelu má rezervy ve výpočtu přínosů, které podle metodiky Nabla Per Partes nad serverovou infrastrukturou typicky nastávají. Zahrnutím těchto přínosů by se investice ukázala ještě více výnosnou. Centralizace serverů Rozšíření výkonu Obnova se zárukou Virtualizace Migrace z RISC Licence Snížení komplexity Odvrácení ztráty Redukce energie Redukce vybavení Zdroj: Nabla Per Partes Centralizace médií Práce na dálku 27 ROI = 19,4%

28 4. Komentář k výpočtu ROI podle Intel Xeon Processor Server Energy Estimator Výsledné ROI=19,4% vypočítané jen z úspory energie a nároků na prostor je velmi vysoké a dává prostor, při uvážení dalších možných přínosů, k mimořádně vysoké návratnosti investice do obnovy staré infrastruktury! 1 x Intel(R) Xeon(R) Processor 5300 Series x 1 Processor Intel(R) Server :1 6:1 6:1 single core New Xeon series 28

29 Rady Intelu jsou podloženy ROI / TCO analýzou Key Considerations in Improving Data Center Health Refresh Regularly A proven, integral part of IT strategy 3-4 year refresh rate typical Many IT shops are accelerating their standard refresh cycles Maximize ROI by selecting technology that will reduce TCO over your server s useful life Source: Intel. See Legal information slides for detailed comparisons. Zdroj: Intel 29

30 CBA jako součást IT Governance IT investments have little impact unless they are accompanied by first-rate management practices, and those companies that combined good management practices with investments performed best of all. Business Case je v pojetí investičního managementu dokument pro zdůvodnění projektové investice, na základě kterého dochází k rozhodnutí, zda investiční projekt realizovat či nikoliv. Jeho základem je dobře provedená analýza přínosu a nákladů, jejíž součástí je rovněž analýza finančně nepostižitelných přínosů. Zdroj: ISACA, Enterprise value: Governance of IT investments, p #11 30

31 Aktuální otázky v krizovém ekonomickém období Mohu si dovolit neinvestovat a čekat na lepší časy? ANO, pokud mi nevadí platit cenu za nicnedělání v dynamicky se rozvíjejícím infrastrukturním odvětví. Cena za nicnedělání Cost of Doing Nothing NE, pokud mi zisk a navíc inovace přinese rychle návratná investice! 31

32 Prezentaci naleznete na v odkazu na hlavní stránce. Per Partes Consulting, s.r.o. Bohunická 47a Brno Hlavní Praha 4 AKTUÁLNÍ AKCE PER PARTES Zapojte se na do průzkumu managementu znalostí v českých firmách probíhajícího pod záštitou roku EU Creativity and Innovation a získejte zdarma znalosti o managementu znalostí! 32

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Více

Nadpis presentace. ICT jako zdroj. inovačního potenciálu. Petr Hujňák CEO. www.perpartes.cz. 05.10.2009 Per Partes Consulting

Nadpis presentace. ICT jako zdroj. inovačního potenciálu. Petr Hujňák CEO. www.perpartes.cz. 05.10.2009 Per Partes Consulting nezávislá podpora a poradenství s vazbou na ICT strategie informatika projekty procesy ICT jako zdroj Nadpis presentace inovačního potenciálu Petr Hujňák CEO www.perpartes.cz 05.10.2009 Per Partes Consulting

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Zpracovatel: Centrum RIA, s.r.o. Kolektiv autorů: Jiřina Jílková,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZATEPLENÍ DOMU ECONOMIC EVALUATION OF THERMAL INSULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se...

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se... 8 2012 zaostřeno na průmysl téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? Výrobní podnik je organizace z hlediska řízení podstatně složitější než například banka nebo státní úřad.

Více

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V PARDUBICKÉM KRAJI UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TÉMA IV/1.SEMINÁŘ (4.SEMINÁŘ

Více

Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem

Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem Acta Informatica Pragensia 3(3), 2014, 259 279, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

SBORNÍK KONFERENCE. Konference IT FOR PEOPLE 2010. 16. září 2010 Nová Aula, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

SBORNÍK KONFERENCE. Konference IT FOR PEOPLE 2010. 16. září 2010 Nová Aula, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Konference IT FOR PEOPLE 2010 16. září 2010 Nová Aula, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SBORNÍK KONFERENCE Hlavní partneři konference: Partneři konference: Počátkem roku 2006 vznikl po

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU 1

VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU 1 Abstrakt VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU 1 doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Ing. Adriana Knápková, Ph.D., Ing. Libor

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny

Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny Plzeň, 2014 Lukáš Havlík Zde bude oficiální zadání Prohlášení

Více

Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné

Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné Záštita Program 9:30-9:40 Úvod - jak poskytovat sdílené služby ve veřejné správě - 9:40-10:00 Sdílené služby v egovernmentu v České republice -

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti Autor BP: Alena Ustohalová Vedoucí BP: Ing. Jakub Lodr 2013 Praha PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Roman Nedzelský Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více