Nové trendy v investování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v investování"

Transkript

1 AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/ Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Yveta Tomášková, Ph. D. Ústecký kraj

2

3 OBSAH 1. MIKROEKONOMICKÉ POJETÍ INVESTIC BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA PENĚZ URČENÍ KAPITÁLOVÉHO VÝDAJE A PENĚŽNÍHO PŘÍJMU Z INVESTICE STATICKÉ METODY HODNOCENÍ INVESTIC DOBA NÁVRATNOSTI DYNAMICKÉ METODY HODNOCENÍ INVESTIC METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY NPV PORTFOLIO INVESTIC

4 4

5 1. MIKROEKONOMICKÉ POJETÍ INVESTIC 1. Určete výši hrubých investic (I) v ekonomice, v níž hrubý domácí produkt (HDP) na určitý rok činil 670 mld. peněžních jednotek, jestliže jsou známy tyto údaje (v mld. peněžních jednotek): Řešení: HDP = C + I + G + NX; NX = X - M Úpravou dostaneme I = HDP (C + G + X M) I = 300 mld. peněžních jednotek Výdaje domácností na spotřebu (C) 250 Vládní výdaje na statky a služby (G ) 170 Export (X) 150 Import (M) Určete výši čistých soukromých investic NI v ekonomice, v níž HDP na určitý rok činil 950 mld. peněžních jednotek, jestliže jsou známy tyto údaje (v mld. peněžních jednotek): Řešení: HDP = C + I + G + N X ; NX = M; I = NI +a Úpravou dostaneme NI = HDP (C + G + X M) - a Výdaje domácností na spotřebu (C) 400 Vládní výdaje na statky a služby (G ) 200 Export - vývozy (X) 350 Import - dovozy (M) 300 Opotřebení (a) 180 po dosazení: NI = 120» Čisté investice byly ve výši NI = 120 mld. peněžních jednotek. 5

6 3. Doplňte tabulku, jestliže znáte údaje v mld. Kč Hmotné a nehmotné investice (I) 370 Odpisy hmotného a nehmotného majetku (opotřebení) (a) 60 Čisté investice (NI) Podíl čistých investic na hrubých Řešení: čisté investice: NI = I - a» = 310 mld. Kč NI Podíl čistých investic na hrubých v % = 100» (310/370) 100 = 83,8 % I 2. BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA PENĚZ 1. Kolik budete mít na účtu úročeného 5 % p. a. (1) za tři roky, jestliže na tento účet jednorázově vložíte Kč. Neuvažujte zdanění. Řešení: Jedná se o výpočet budoucí hodnoty peněz, použijeme vztah: BH = SH*(1 + i) n, kde: i = úroková sazba/100 BH 3 = * (1 + 0,05) 3 = ,25 Kč 2. Pan Drahý touží mít za čtyři roky dražší automobil. V současné době má na hotovosti Kč a tyto dvě investiční možnosti: A. Vložit celou hotovost do obligací na 4 roky s roční výnosností 8 % p. a. B. Vytvořit následující investiční portfolio: 1. Vložit do obligací na čtyři roky pouze a v tom případě bude úročení 2. pouze 3 % p. a tisíc vložit na čtyři roky na termínovaný vklad, který je úročen 4 % p. a. 4. Zbytek na dva roky vložit do aktiva, vynášející 1,5 % p. a. a po dvou letech výnos z této transakce i s jistinou znovu vložit do aktiva vynášející 4 % p. a. na dva roky. Která z uvedených možností zajistí panu Drahému zakoupit dražší vůz? Neuvažujte zdanění. Řešení: Vyplývá z tabulky Panu Drahému se vyplatí vytvořit investiční portfolio. (1) Zkratka p. a. je z latinských slov per annum a znamená jako ročně nebo za rok. 6

7 varianta A: varianta 5: Postup výpočtu Výsledek Postup výpočtu Výsledek BH 4 = *(1,08) ,96 BH1 4 = *(1,03) ,52 BH2 4 = *(1,04) ,57 BH3 2 = *(1,015) ,50 BH3 2 = ,50*(1,04) ,41 Celkem za variantu: ,96 Kč BH1 4+ BH2 4 + BH3 2+ BH ,00 Kč 3. Jste investiční poradce. Jakou byste doporučili investiční variantu, jestliže investor chce investovat Kč na dobu 6 let a má tyto možnosti (neuvažujte zdanění): a. Vložit celou částku na dobu celých 6 let s úrokem 3 % p. a. Uložit na 6 let na termínovaný vklad se zaručeným úrokem 2,5 % p. a na 6 let vložit do obligací s výnosem 2 % p. a. Řešení: Vyplývá z tabulky doporučíte první variantu. varianta I: Varianta II: Postup výpočtu Výsledek Postup výpočtu Výsledek BH6 = *(1,03) ,15 BH13 = *(1,025) ,36 BH23 = *(1,02) ,60 Celkem za variantu: ,15 Kč BH13 + BH ,96 Kč 4. Jakou roční úrokovou sazbou jsou úročeny obligace ve jmenovité hodnotě Kč, jestliže investor za 5 let obdrží ,56 Kč. Neuvažujte zdanění. Řešení: Vyjdeme ze vztahu: BH = SH (1 + i) n (1 + i) si označíme jako x Pak: BH = SH* x n a dosadíme: ,56 = * x 5» x = , x = 1,026» i = 1,026-1» i = 0,026» úroková sazba = 2,6 % 7

8 5. Kolik musí investor uložit při úrokové sazbě 3,2 % p. a. na termínovaný vklad, jestliže chce mít za 10 let Kč. Řešení: Jedná se o současnou hodnotu peněz, výpočet provedeme pomocí odúročitele t dle vztahu: po 1 SH = BH + 2 (1 i ) 1 po dosazení: SH = SH = ,25 (1+ 0,032) 10 Pro splnění požadovaných podmínek musí investor vložit ,25 Kč. 6. Za dodávku technologie za Kč dostal dodavatel po dohodě s odběratelem zaplaceno směnkou, jejíž splatnost je 4 roky. Dodavatel však z obavy, že v dalších letech banka zvýší úrokovou sazbu, chce hotové peníze hned a hodlá si je uložit na termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou 2,8 % p. a. na dobu 2 let. Potom bude potřebovat hotovost. Banka sráží za předčasné diskontování směnek diskontní sazbu ve výši 12 %. Kolik dostal dodavatel za směnku při okamžitém eskontu a kolik bude mít na termínovaném vkladu za dva roky? Řešení: Pro výpočet výše diskontu použijeme vztah pro výpočet současné hodnoty peněz. Za n dosazujeme 1 4 roky, neboť ty chybí do dospělosti směnky. SH = (1+ 0,12) 4 diskontu směnky obdrží ,39 Kč.» Dodavatel při okamžitém Když tuto částku uloží na termínovaný vklad při 2,8 % p. a.,, musíme počítat budoucí hodnotu peněz: BH = ,39*(1,028) 2» uloží-li peníze získané diskontem směnky na termínovaný vklad, za dva roky bude mít na účtu ,69 Kč. 7. Zjistěte současnou hodnotu budoucích výnosů z investice do nového stroje s plánovanou dobou životnosti 5 let, jestliže v prvním roce je očekávaný peněžní příjem z této investice Kč, ve druhém a třetím a čtvrtém roce Kč a v pátém Kč. Jedná se o obnovovací investici a diskontní sazba je 8 %. Řešení: Pro výpočet použijeme modifikovaný vztah pro výpočet současné hodnoty (2) budoucích peněžních příjmů z investice: n 1 SH = Pi = PV n (1 + i) i= 1 (2) Používá se zkratka SH současná hodnota nebo také PV z anglického Present Value. 8

9 Po dosazení: Výpočet uspořádáme do tabulky lze s výhodou počítat v Microsoft Excel Rok životnosti CELKEM Roční peněžní příjem z investice v Kč i 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 xxx 1 + i 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 xxx (1 + i) n 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 xxx Diskontovaný roční příjem z investice Z tabulky vidíme vliv faktoru času. Prostý součet budoucích peněžních příjmů z investice činí Kč, při zohlednění faktoru času součet budoucích peněžních příjmů z této investice činí pouze Kč. 3. URČENÍ KAPITÁLOVÉHO VÝDAJE A PENĚŽNÍHO PŘÍJMU Z INVESTICE 1. Firma plánuje pořídit novou výrobní linku v ceně 66 mil. Kč. Výdaje na dopravu činí 0,4 mil. Kč a instalace stojí 0,9 mil. Kč. Pro zahájení výroby, musí firma zvýšit zásoby o 1,2 mil. Kč a v důsledku toho se zvýší krátkodobé závazky o 0,4 mil Kč. Stanovte výši kapitálového výdaje. Řešení je znázorněno v tabulce Druh výdaje Cena v mil. Kč Výdaj na koupi linky 66 Výdaj na dopravu 0,4 Výdaj na instalaci 0,9 Výdaj na přírůstek čistého pracovního kapitálu: (1,2 mil. - 0,4mil.) 0,8 Kapitálový výdaj celkem 68,1 2. Společnost s ručením omezeným hodlá koupit novou linku. Celkový kapitálový výdaj na tuto investici bude 3,8 mil. Kč. Určete celkový peněžní příjem z investice v jednotlivých letech, jestliže znáte následující skutečnosti: 9

10 Sazba daně z příjmu právnických osob se předpokládá po celou dobu životnosti konstantní 19 %. Roční odpisy jsou 0,8 mil. Kč. Plánované roční přírůstky tržeb a provozních nákladů (bez odpisů) v mil. Kč vyjadřuje následující tabulka: Řešení: Rok: Přírůstek tržeb v mil. Kč Přírůstek provozních nákladů bez odpisů, v mil. Kč 1,2 1,5 1,7 1,6 Postup při stanovování předpokládaného ročního peněžního příjmu z investice shrnuje níže uvedená tabulka. Roční peněžní příjem z investice se pak vypočte jako provozní zisk po zdanění + odpisy. ř. Roky životnosti (n) Přírůstek tržeb v mil. Kč Přírůstek provozních nákladů bez odpisů v mil. Kč 1,2 1,5 1,7 1,6 3 Přírůstek odpisů v mil. Kč 0,8 0,8 0,8 0,8 4 Přírůstek provozního zisku před úroky a zdaněním v mil. Kč (EBIT) ř. 1 - ř. 2 - ř ,7 4,5 3,6 5 Daň ze zisku 19 % ř. 4*0,19 v mil. Kč 0,19 0,323 0,855 0,684 6 Přírůstek provozního zisku po zdanění v mil. Kč (EBIT * (1-0,19) ř. 4 ř. 5 0,81 1,377 3,645 2,916 7 Přírůstek odpisů v mil. Kč 0,8 0,8 0,8 0,8 8 Předpokládaný peněžní příjem z investice v mil. Kč v jednotlivých letech: ř. 6 + ř. 7 1,61 2,177 4,445 3, STATICKÉ METODY HODNOCENÍ INVESTIC DOBA NÁVRATNOSTI 1. Vypočtěte dobu návratnosti investičního projektu v pořizovací ceně , u něhož se předpokládá každý rok po dobu 6 let peněžní příjem 0,9 mil. Kč. Řešení: Vzhledem k tomu, že očekávaný roční peněžní příjem z investice je každý rok stejný, je postup řešení velmi jednoduchý. Pořizovací cenu investice vydělíme očekávaným ročním peněžním příjmem z investice. K Doba návratnosti = = » Doba návratnosti = 4 roky P

11 2. Vyberte nejvýhodnější projekt dle kritéria nejkratší prosté doby návratnosti, jestliže máte k dispozici údaje uvedené v tabulce: Doba životnosti roky Kapitálový výdaj v tis. Kč Pravidelný roční peněžní příjem v tis. Kč sloupec sl. 1 sl. 2 sl. 3 Projekt A Projekt B Projekt C Řešení: Stejným postupem jako v předchozím příkladu vypočteme prostou dobu návratnosti. Doba životnosti roky Kapitálový výdaj v tis. Kč Pravidelný roční peněžní příjem v tis. Kč Doba návratnosti roky Postup výpočtu sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2/sl. 3 Projekt A ,0 Projekt B ,0 Projekt C ,5 Z tabulky vyplývá, že nejkratší dobu návratnosti 5 let má Projekt C, ale POZOR! Projekt C má dobu životnosti pouze 3 roky, což znamená, že je nepřijatelný, protože se kapitálový výdaj vynaložený na tento projekt během jeho životnosti nevrátí. Podle stanoveného kritéria bude vybrán Projekt A, jehož prostá doba návratnosti je 5 let. 3. Určete dobu návratnosti dlouhodobého hmotného majetku, který má předpokládanou dobu životnosti 5 let. Pro zjednodušení uvažujte lineární odpisy, zůstatková cena tohoto majetku je na konci doby životnosti nulová. Daň z příjmu v prvním roce životnosti investice je 19 %. V dalších letech se předpokládá její nárůst na 20 %. Kapitálový výdaj V tis. Kč Roky životnosti Roční zisk před zdaněním v tis. Kč Daň z příjmu v % 19 % 20 % 20 % 20 % 20 % Daň z příjmu v tis. Kč Řešení: Nejprve vypočteme v jednotlivých letech daň z příjmu a zisk v jednotlivých letech životnosti investice po zdanění. Dále vypočteme roční odpisy, jako poměr kapitálového výdaje a doby životnosti O n = /5. 11

12 Pro výpočet doby návratnosti je potřeba stanovit roční peněžní příjem z investice dle vztahu P n = Z n + O n podrobný postup viz tabulku. Dobu návratnosti určíme dle vztahu: K = ( Zn + On) kde: n= 1 a - doba návratnosti; K - kapitálový výdaj; Z n - roční zisk po zdanění v jednotlivých letech životnosti ; n - jednotlivá léta životnosti; P n - peněžní příjem z investice v n-té roce; O n - roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnost. Dobu návratnosti = zjistíme načítáním peněžních příjmů z investice v jednotlivých letech do té doby, až se jejich součet bude rovnat kapitálovému výdaji. a Kapitálový výdaj tis. Kč řádek Roky životnosti n Roční zisk z investice před zdaněním v tis. Kč Daň z příjmu v % 19 % 20 % 20 % 20 % 20 % 3 Daň z příjmu v tis. Kč ř. 1* (ř. 2/100) Zisk z investice po zdanění v tis. Kč Zn = ř. 1- ř Odpisy On v tis. Kč Roční peněžní příjem Pn v tis. Kč ř. 4+ ř Z níže uvedené tabulky je vidět, že doba návratnosti jsou necelé 4 roky. Dobu návratnosti je však potřeba určit přesně na dny. Ve čtvrtém roce stačí peněžní příjem ve výši tis. Kč, ale za celý rok se očekává peněžní příjem tis. Kč. Kolik dnů ze čtvrtého roku (označíme x) je potřeba pro ukončení doby návratnosti, zjistíme pomocí trojčlenky: Peněžní příjem z investice v jednotlivých letech v tis. Kč P 1 P 2 P 3 P4 Kapitálový výdaj (K) v tis. Kč (z ) x x = = 232 dní Doba návratnosti sledovaného projektu s dobou životnosti 5 let je 3 roky a 232 dnů. 12

13 4. Vypočtěte prostou dobu návratnosti z příkladu 2 v kapitole 1.3. Řešení: Vyjdeme z výsledků příkladu 2 v kapitole rekapitulace viz tabulku: KAPITÁLOVÝ VÝDAJ celkem v mil. Kč 3,8 Roky životnosti investice (n) Příjem z investice v mil. Kč 1,61 2,177 4,445 3,716 Další postup je stejný jako v předchozím příkladu: Roční peněžní příjem z investice v jednotlivých letech v mil. Kč P 1 P 2 P 3 Kapitálový výdaj (K) v mil. Kč 1,610 2,177 0,013 (ze 4,445) 3,800 0, x = = 1 den 4,445 Doba návratnosti sledovaného projektu s dobou životnosti 4 roky jsou 2 roky a 1 den. 5. DYNAMICKÉ METODY HODNOCENÍ INVESTIC METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY NPV 1. Který ze dvou projektů je ekonomicky efektivnější? Vysvětlete, proč se nelze rozhodnout dle doby návratnosti. Diskontní sazba projektu je 10 %» i = 0,1. Kapitálový výdaj (K) v mil. Kč Peněžní příjem P n v mil. Kč 1. rok 2. rok 3. rok Projekt A Projekt B Řešení: Nejprve určíme prostou dobu návratnosti: Doba návratnosti: Projekt A = Projekt B = Doba návratnosti je u obou projektů stejná 2 roky, proto nelze rozhodnout, který je ekonomicky efektivnější. 13

14 Pro rozhodnutí budeme vycházet z metody čisté současné hodnoty, která je zároveň přesnější, neboť respektuje faktor času. Pro výpočet použijeme vztah: NPV = ( Pn K n N 1 ; i = 0,1 (1 + i) kde: NPV - čistá současná hodnota (Net Present Value); P n - peněžní příjem z investice; i - diskontní sazba projektu; n - jednotlivá léta životnosti; N - doba životnosti ; K - kapitálový výdaj; n - jednotlivá léta životnosti Projekt A v mil. Kč: NPVA = ( + + ) 9000 NPV A = (mil. Kč) 1,1 1,1 1, Projekt B v mil. Kč: NPV B = ( + + ) NPV 1,1 1,1 1,1 B = (mil. Kč) Z výsledků vidíme, že na základě výsledků čisté současné hodnoty je ekonomicky efektivnější projekt B, neboť jeho čistá současná hodnota je vyšší. Současně je na tomto příkladu jasně vidět další nedostatek doby návratnosti, že nerespektuje peněžní příjmy vytvořené po době návratnosti. 2. Podnik pořizuje novou technologii v hodnotě 12 mil. Kč. Diskontní sazba projektu je 10 %. Doba životnosti jsou 4 roky a předpokládané peněžní příjmy v mil Kč jsou v jednotlivých letech následující: i= 1 Rok Roční příjem P n z technologie v mil. Kč Řešení: Nejprve určíme diskontní sazbu. Jedná se o novou technologii, podle tabulky 3 (viz studijní materiály kapitola Nové trendy v investování) lze použít diskontní sazbu 10 %» i = 0,1. Dosazením do vztahu pro výpočet NPV zjistíme, čistá současná hodnota projektu je záporná NPV = ( ) 12» NPV = -1, ,1 1,1 1,1 1,1 Projekt se nevyplatí realizovat - bude zamítnut. 3. Rozhodněte, který z následujících tří projektů by měla firma realizovat. K posouzení použijte metodu čisté současné hodnoty, diskontní sazba je 12 %. Projekt A: Plánovaná životnost je 8 let Celkový roční příjem investice jednotlivých lete v mil. Kč: Kapitálový výdaj: 32 mil. Kč

15 Projekt B: Plánovaná životnost je 6 let Celkový roční příjem investice jednotlivých let v mil. Kč: Kapitálový výdaj: 36 mil. Kč Projekt C: Plánovaná životnost je 5 let Celkový roční příjem investice jednotlivých let v mil. Kč: Kapitálový výdaj: 10 mil. Kč Řešení: Dosazením do vzorce pro výpočet NPV stejně jako v předchozích příkladech při i = 0,12 zjistíme, že firma by měla realizovat projekt A, který má nejvyšší čistou současnou hodnotu. 2. Projekt A: NPV = 39,581 mil. Kč; Projekt B: NPV = 37,775 mil. Kč; Projekt C: NPV = 26,434 mil. Kč 4. Určete pomocí čisté současné hodnoty ekonomickou efektivnost projektu z příkladu 2 v kapitole 1.3., jestliže diskontní sazba projektu je 20 %. Řešení: Při výpočtu opět vycházíme z výsledků příkladu 2 v kapitole 1.3. (viz tabulku), diskontní sazba projektu je 20 %» i = 0,2. KAPITÁLOVÝ VÝDAJ celkem v mil. Kč 3,8 Roky životnosti investice (n) Příjem z investice v mil. Kč 1,61 2,177 4,445 3,716 1, 61 2,177 4, 445 3,716 Dosadíme do vzorce NPV = ( ) 3,8» NPV = 7,218-3, , 2 1, 2 1, 2 1, 2 NPV = 3,418 mil. Kč» Projekt lze přijmout, NPV > 0. 15

16 6. PORTFOLIO INVESTIC 1. Rozhodli jste se investovat do tří podniků s různou očekávanou výnosností. Určete výnosnost portfolia investic. Investované částky i očekávanou výnosnost jednotlivých investic uvádí tabulka: řádek Podnik Kapitálový výdaj v tis. Kč Očekávaná výnosnost Vi 1 Alfa % 2 Beta % 3 Gama % 4 Celkem Řešení: Nejprve vypočteme podíl jednotlivých investic na celém portfoliu řádek Podnik Kapitálový výdaj v tis. Kč Očekávaná výnosnost Vi Pi podíl jednotlivých investic na celkovém portfoliu 1 Alfa % ř. 1/ř. 4 0,3 2 Beta % ř. 2/ř. 4 0,4 3 Gama % ř. 3/ř. 4 0,3 4 Celkem Hodnoty pak dosadíme do vztahu kde: V p - výnosnost portfolia investic; V i - výnosnost jednotlivých druhů investic v portfoliu; P i - podíl jednotlivých portfoliových investic na kapitálovém výdaji, kdy 0 P i 1 a Σ P i = 1; n - počet investic v portfoliu. V p = 0,3*7 % + 0,4*10 % + 0,3*2 %» Výnosnost portfolia je 6,7 % 2. Rozhodujete se mezi portfoliem uvedeným v příkladu 1 a mezi druhým, jehož hodnoty jsou: Podnik Kapitálový výdaj v tis. Kč Očekávaná výnosnost Vi Delta % Kapa % Omega % Řešení: Nejprve opět vypočteme podíl jednotlivých investic na celém portfoliu 16

17 řádek Podnik Kapitálový výdaj v tis. Kč Očekávaná výnosnost Vi Pi podíl jednotlivých investic na celkovém portfoliu 1 Delta % 0,45 2 Kapa % 0,35 3 Omega % 0, V p = 0,45*9 % + 0,35*7 % + 0,2*3 %» Výnosnost portfolia je 7,1 % Bylo výhodnější investovat do tohoto portfolia, neboť jeho výnosnost je vyšší než výnosnost portfolia v příkladu 1. 17

18 18

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ 9.. 0 Veronika Kajurová Katedra financí kancelář č. 0 vkajurova@mail.muni.cz PROGRAM DNEŠNÍHO TUTORIÁLU Část I. - Časová hodnota peněz Příklady - opakování Část II. - Podnikové

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Finanční řízení podniku 1. cvičení. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku 1. cvičení. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku 1. cvičení I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ DRUHÝ TUTORIÁL 30. 11. 2013 Veronika Kajurová Katedra financí kancelář č. 510 vkajurova@mail.muni.cz 1 INFORMACE V ISu vypsány termíny: So 11. 1. 2014 13:00 učebna P11 So 1.

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic. Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Analýza návratnosti investic/akvizic. Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Analýza návratnosti investic/akvizic Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Obsah Definice investice/akvizice, Vliv času a rizika Postup hodnocení investic

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

ÚROK = částka v Kč, kterou dostaneme z uložené nebo zaplatíme z vypůjčené částky

ÚROK = částka v Kč, kterou dostaneme z uložené nebo zaplatíme z vypůjčené částky Otázka: Úročení a příklady výpočtu Předmět: Ekonomie Přidal(a): Penny ÚROK = částka v Kč, kterou dostaneme z uložené nebo zaplatíme z vypůjčené částky ÚROKOVÁ SAZBA (MÍRA) = v % vyjadřuje, jakou část z

Více

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy

3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy 3 Jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota, střadatel, fondovatel, nestejné peněžní proudy Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Prosté úročení: Denní sazba krát počet dní, plus 1 = úrokový faktor. Složené úročení: roční úrokový faktor umocněný na počet let

Prosté úročení: Denní sazba krát počet dní, plus 1 = úrokový faktor. Složené úročení: roční úrokový faktor umocněný na počet let Prosté úročení: Denní sazba krát počet dní, plus 1 = úrokový faktor PV (1 + u) u (sazba) r (sazba p.a.) d (dní) (dní) Složené úročení: roční úrokový faktor umocněný na počet let Úroky lze vyplácet nebo

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Úročení vkladů. jednoduché složené anuitní

Úročení vkladů. jednoduché složené anuitní jednoduché složené anuitní Úročení vkladů Úrok = cena půjčených peněz, kterou platí ten, kdo peníze dočasně užívá, je vyjádřen v peněžních jednotkách (v Kč) (míra) = v %, vyjadřuje v procentech jakou část

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

FRP 6. cvičení Měření rizika

FRP 6. cvičení Měření rizika FRP 6. cvičení Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO180

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

4 Zásobitel, reálná úroková míra, diskont směnky

4 Zásobitel, reálná úroková míra, diskont směnky 4 Zásobitel, reálná úroková míra, diskont směnky Zásobitel, nebo-li také věčná renta, řeší, kolik dnes uložit peněžních prostředků, aby mi mohla být vyplácena pravidelná částka po určité období. Známe

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2008 podnik koupil výrobní linku v ceně 8 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve dvou splátkách, první ve výši 3 mil., která bude uhrazena na konci roku

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ) příklad 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ) příklad 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VZZ) příklad 1 Z níže uvedených položek sestavte výkaz zisku a ztráty firmy DELTA s.r.o. za rok 2019. Firma je plátcem DPH, není však plátcem spotřební daně. Sazba daně z příjmů je

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Ukazatel rychlosti obratu zásob je definován jako: a. podíl ročních tržeb a průměrného stavu zásob. b. součin vázanosti zásob a hodnoty 360. c. rozdíl doby obratu zásob a doby obratu krátkodobých

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2 Dobrý den. Kladno, 22. 3. 2007 21:35 Chtěl bych se všem omluvit za ten závěr přednášky. Bohužel mě chyba v jednom z příkladů vykolejila natolik, že jsem se již velice těžko soustředil na svůj výkon. Chtěl

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY podle vyhlášky 500/2002 Sb ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název ke dni 31.12.2008 ACHENBACH CZ s.r.o. (v celých tisících Kč) Sídlo

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D. INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

4. Přednáška Časová hodnota peněz.

4. Přednáška Časová hodnota peněz. FINANCE PODNIKU 4. Přednáška Časová hodnota peněz. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Časová hodnota peněz představuje finanční metodu, která umožňuje porovnání různých částek v různých časech se zohledněním skutečnosti,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více