Metodika využití fiktivních firem na základních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika využití fiktivních firem na základních školách"

Transkript

1 PhDr. Alice Hamplová, PhDr. Tomáš Mertin ve spolupráci s učiteli účastnícími se projektu Metodika využití fiktivních firem na základních školách Centrum dohody, s.r.o. Vytvořeno v rámci projektu Podnikáme pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/

2 Obsah Informace o projektu 3 1. Zkušenosti z realizace Přínosy pro žáky Přínosy pro učitele 4 2. Doporučení pro realizaci na dalších školách Hlavní zásady vedení kroužku Příprava z pohledu vedení školy Příprava z pohledu učitele Motivace žáků k účasti na minipodniku Motivace žáků k celoroční činnosti Využití miniprojektu v rámci kroužku Význam veletrhu Jak pracovat se znevýhodněnými dětmi Vyhodnocení činnosti Závěr kroužku Doporučení Krizové momenty a opatření k jejich řešení Seznam minipodniků a kontakty Seznam minipodniků Užitečné kontakty a další zdroje 23 Příloha Zprávy z miniprojektů 24 Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 2

3 Informace o projektu Projekt Podnikáme - pomáháme! zrealizovala společnost Centrum dohody s. r. o. ve spolupráci se svými partnery a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt probíhal od září 2014 do července Zapojilo se do něj šestnáct základních a středních škol ze šesti krajů po celé ČR, celkem 53 učitelů a více než čtyři sta žáků. Cílem projektu bylo podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů. Dále příprava žáků na budoucí povolání a rozvoj prosociálních hodnot a vazeb díky sociálnímu zaměření minipodniků, do kterých byly děti zapojeny. S tím bylo spojeno proškolení pedagogů (prostřednictvím školení, e-learningové platformy, konzultací miniprojektů, veletrhů aj.), příprava metodiky postupu vzniku školních minipodniků a pomoc při jejich úspěšné realizaci. Jako vyvrcholení činnosti minipodniků proběhly tři veletrhy minipodniků v Praze. 1 Zkušenosti z realizace Tato metodika vychází ze zkušenosti realizace 27 studentských minipodniků na 14 základních školách. Studentské minipodniky byly pojaty jako zájmová činnost žáků. Časová dotace byla 1-3 vyučovací hodiny týdně, v rámci kroužku se však uskutečnila i řada projektů, které přesahovaly tuto časovou dotaci. Jakožto důležitý výstup projektu bude tento dokument sloužit jako zdroj informací pro učitele, kteří se rozhodnou realizovat podobný zájmový kroužek na své škole. Vzhledem k tomu, že projekt Podnikáme pomáháme! je jedním z prvních pokusů zavedení studentských minipodniků (fiktivních firem) na základní školy, mají tyto konkrétní praktické informace jedinečnou hodnotu. Informace o realizaci, doporučení a zkušenosti lidí, kteří projekt realizovali jsou přehledně uvedeny níže. První část této metodiky jsou uspořádané názory učitelů, kteří kroužek vedli. V druhé části jsou pak hlavní zásady a doporučení pro učitele, kteří by se v budoucnu do takové činnosti chtěli pustit. Přílohou této metodiky jsou zprávy z miniprojektů, které byly v rámci tohoto projektu uskutečněny předpokládáme, že budou sloužit především jako inspirace pro různé další aktivity s žáky. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 3

4 1.1 Přínosy pro žáky Účast na zájmovém kroužku, kde provozovali vlastní minipodnik, byla pro žáky velkým přínosem v různých oblastech a také zábavou. Zvažujete podobný kroužek u vás na škole? Podívejte se, co všechno žákům účast na minipodniku přinese: Naučí se nést zodpovědnost za svou práci a pracovat společně v týmu Osvojí si základy podnikání a finanční gramotnosti Dozvědí se informace ze zákulisí skutečného podnikání při besedách s odborníky z praxe Rozvinou své dovednosti v různých oblastech podle zaměření minipodniku. Naučí se zacházet s moderní technikou, odborným nářadím či vybavením Mají možnost zažít úspěch, zvětší se jejich sebevědomí a výrazně se zlepší jejich komunikační dovednosti Minipodniky pro žáky často hrají důležitou roli při výběru budoucího povolání Žáci se naučí komunikovat s lidmi ze sociálně ohrožených skupin (např. seniory) a získají náhled a pochopení k jejich specifickým potřebám a omezením Žáci se naučí prezentovat své dovednosti při jednání se zákazníkem Jsou hrdí na svoji práci a postupem času se zvyšuje jejich zodpovědnost Užijí si výlety, exkurze a besedy s odborníky z praxe Zažijí si opravdové ocenění vlastní práce a úspěch 1.2 Přínosy pro učitele Vedení minipodniku je nejen zajímavou zkušeností, ale pro většinu učitelů také zábavou a naplněním. Nabízí propojení s výukou běžných předmětů a také přináší zajímavé momenty díky nadšení a zápalu dětí. Co nejvíce oceňovali učitelé, kteří kroužky vedli? Kroužek byl motivací k další práci viděli a pochopili jsme, že naše práce s dětmi má smysl a nese ovoce Navázali jsme přirozený kontakt se žáky, poznali je v jiném prostředí Uvědomili jsme si nové způsoby jak lze motivovat žáky a předávat jim část odpovědnosti Rozvíjeli jsme vlastní znalosti - základy podnikání, problematika nevýhodných úvěrů, apod., vlastním studiem i od odborníků z praxe Navázali jsme spolupráci s jinými učiteli ve škole i mimo vyučování Činnost kroužku nám pomohla navázat nové kontakty v obci, i mezi podnikateli z okolí Výstupy minipodniku jsme využili pro prezentaci školy Na zkušenosti z minipodniku jsme navazovali v hodinách pracovního vyučování, matematiky, informatiky, občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, přírodovědy, tělesné výchovy,... I ohlasy rodičů byly velmi pozitivní oceňovali sociální aspekt a zaměření na podnikání Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 4

5 2 Doporučení pro realizaci na dalších školách 2.1 Hlavní zásady vedení kroužku Příprava z pohledu vedení školy Předně je nutné ověřit, že je o plánovaný kroužek minipodnik na vaší škole zájem. To souvisí s jeho zaměřením, kvalitní propagací, a také s tím, jaká je nabídka jiných kroužků v nejbližším okolí. Tento průzkum provedený na konci roku vám dá představu o jádru žáků, kteří by o váš kroužek v příštím roce mohli mít zájem. Dobře promyslete, jaká by měla být kapacita kroužku a kolik žáků minimálně budete požadovat, abyste kroužek spustili. Na základě zkušeností s absencí a fluktuací žáků nedoporučujeme méně než 5 žáků v minipodniku. Naopak více než 20 žáků může být pro jednoho učitele obtížněji zvladatelné. V našem projektu navštěvovalo kroužek obvykle žáků což se ukázalo jako optimální počet žáků. Některé naše kroužky byly vedeny dvěma učiteli. Také je potřeba zvážit kritéria pro přihlášení žáků, např. věk (v našem projektu jsme měli jak kroužky pouze pro vyšší ročníky, tak i kroužky věkově zcela smíšené). V případě realizace kroužku bez finanční podpory bude počet žáků souviset také s cenou, kterou budou muset žáci zaplatit, aby bylo možné pokrýt vzniklé náklady. Je zřejmé, že tuto cenu se budete snažit tlačit co nejníže, ale jsou náklady, které lze redukovat jen obtížně. Pro snížení nákladů doporučujeme využít některé z možností, které využívaly i naše minipodniky: Hledejte podnikatele a firmy v regionu, když je zasvětíte do projektu a vysvětlíte, jak je pro děti přínosný, dost možná budou ochotni vám zdarma nabídnout exkurzi nebo krátkou besedu pro žáky. Užitečným zdrojem kontaktů a pomoci mohou být také rodiče přihlášených žáků, každý z nich má nějaké zaměstnání a možná by také oni mohli pomoci domluvit exkurzi nebo zakázku pro fiktivní firmu. Využívejte možnosti, kterými škola přirozeně disponuje, učte děti hledat méně nákladná řešení a kreativně využívat např. prostory školy apod. Zkuste požádat o podporu místní městský nebo obecní úřad, možná i tam bude možné získat nějaké zdroje, pokud projekt vhodně představíte. Další bod, který bude třeba zvážit, je výběr učitele. Možná stejně jako některé naše minipodniky budete začínat od toho, že někdo z vašich aktivních učitelů bude iniciovat vznik podobné aktivity, to je samozřejmě ideální kandidát na její vedení. Obecně je při výběru učitele důležité nadšení pro kroužek a podnikání, vhodná může být předchozí osobní zkušenost s podnikáním. U našich minipodniků se ukázalo jako užitečné, aby na kroužku pracovali vždy alespoň dva učitelé v týmu (ne nutně, aby byli oba přítomni na všech hodinách). Ve většině případů je před začátkem vlastního kroužku potřebné, aby učitel absolvoval úvodní vzdělání k podnikání (např. Centrum dohody nabízí specializované kurzy k podpoře podnikavosti u žáků). Věc, kterou je dobré také včas dohodnout a neopomenout, je stanovení nějaké odměny pro učitele, který bude kroužek vyučovat. I pokud je nadšený a plat není to jediné, co ho motivuje do organizace kroužku, je vhodné dohodnout nějakou formu Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 5

6 odměny. Když jsou tyto záležitosti vyjasněné, posílí se ochota učitele dělat věci dobrovolně navíc Příprava z pohledu učitele Před učitelem, který se rozhodne začít na své škole vyučovat zájmový kroužek minipodnik leží celá řada rozhodnutí a úkonů, které je třeba před začátkem připravit a promyslet. Výběr předmětu podnikání Pro žáky, kteří se budou do kroužku přihlašovat bude jistě více atraktivní, když se budou přihlašovat do cestovní kanceláře nebo zahradnictví, než pokud necháte téma podnikání zcela na nich. Výběr zaměření budoucího minipodniku vám také umožní udělat řadu příprav dopředu před přihlášením žáků. Jaké faktory mohou hrát roli v určování zaměření minipodniku: Vaše zaměření nebo znalost v daném oboru je samozřejmě lepší, když budete učit žáky tomu, co vás zajímá a o čem něco víte. Kontakty na reálné firmy v okolí máte nějakého známého úspěšného podnikatele, nebo fungující firmu v regionu? Zkuste s nimi navázat kontakt a zvažte založení firmy podobného zaměření, i pro ně by to mohlo být atraktivní a možná bude možné dohodnout nějakou formu spolupráce či konzultací. Specifikum vaší školy jaké je nejčastější uplatnění žáků vaší školy? Kam pokračují po studiu u vás? Má vaše škola nějakou specializaci? Možná i tyto otázky vás budou směrovat k nějakému konkrétnímu oboru podnikání, který bude pro žáky zajímavý např. jako zkušenost pro jejich budoucí povolání. Atraktivita vybraného oboru pro žáky obecná atraktivita oboru určitě hraje roli, ale je obvykle do značné míry ovlivněna schopností učitele zajímavě obor prezentovat. Pokud se nejedná rovnou o filmové studio, hraje atraktivita oboru spíše druhotnou roli. Sestavení tematického plánu Před samotným zahájením výuky je potřeba důkladně promyslet strukturovaný plán výuky na celý školní rok. Pro žáky je velmi důležité, aby jejich činnost jako firmy někam směřovala a měla své vrcholy a konkrétní deadliny. Jako vrcholné body lze využít prezentaci minipodniku na školních akcích, oslavách v dané obci (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.). Doporučujeme myslet i na motivaci žáků k práci v závěru školního roku plánovat činnosti firmy a aktivity, které bude možné v tomto období vykonávat. Pro inspiraci uvádíme ukázku možného tematického plánu: Téma Motivace k práci v kroužku: - Práce v týmu, týmové role - Firma - forma podnikání, firemní pozice říjen Časové rozvržení Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 6

7 Plán aktivit: - Business plán - Milníky - Role v týmu, firmě Porada jako nástroj vedení: - Typy porad Management firmy Setkání s odborníkem z praxe: - Sociální podnikání - Zjištění potřeb seniorů Trh: - Cílová skupina - Průzkum trhu Vlastní činnost firmy Prezentace firmy na veřejnosti: - Možnosti se zaměřením na cílovou skupinu Propagace reálné akce: - Řešitelská porada - Zapojení managementu firmy - Tvorba materiálů Reálná akce Vyhodnocení reálné akce Konzultace s odborníkem z praxe: - Konfrontace představ žáků o plánovaných aktivitách s odborníkem Právní formy podnikání: - Základní legislativa - Informativní porada Vlastní činnost firmy: - Specifikace produktu - Práce na realizacích jednotlivých akcí Analýza stavu firmy: - Kontrola plánu činností - Auto-evaluace managementu Řešení krizových situací firmy: - Hledání rizik - Vyhodnocení rizik - Možnosti řešení Příprava na veletrh: - Kontrola dokumentace - Aktualizace a tisk propagačních materiálů Veletrh fiktivních firem Vyhodnocení veletrhu: - Postavení firmy na trhu - Konkurenceschopnost firmy - Kontrola plánu Vlastní činnost firmy: - Specifikace produktu II. část - Příprava reálné akce Konzultace s odborníkem z praxe: - fungování cestovní kanceláře - specifika cestování pro seniory Rituální porada listopad prosinec leden únor březen duben Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 7

8 Propagace reálné akce: - Řešitelská porada - Zapojení managementu firmy - Tvorba materiálů Reálná akce Zhodnocení reálné akce: - Vyhodnocení naplnění plánu - Vyhodnocení spokojenosti klientů Vlastní činnost firmy: - Specifikace produktu III. část - Práce na přípravě výletu Propagace reálné akce: - Řešitelská porada - Zapojení managementu firmy - Tvorba materiálů Reálná akce Zhodnocení reálné akce: - Vyhodnocení naplnění plánu - Vyhodnocení spokojenosti klientů Závěrečná slavnostní porada oslava květen červen Naplánování harmonogramu miniprojektu Součástí činnosti minipodniků v projektu Podnikáme - pomáháme! byl také tzv. reálný miniprojekt, který umožňoval žákům vyzkoušet si v reálné podobě podnikání, kterým se jejich minipodnik zabývá. Obvykle byl realizován ve formě několika jednorázových akcí. Tuto praktickou část považovala většina učitelů za klíčovou pro úspěch minipodniku. Naplánování harmonogramu reálných aktivit je velmi důležité pro dynamiku kroužku v průběhu i pro odhad a kontrolu nad rozpočtem. Školení po učitele Jak vést žáky k podnikavosti Jak už bylo zmíněno výše, pro vedení minipodniku je vhodné posílit vědomosti a dovednosti učitelů v oblasti podnikání a vedení dětí k podnikavosti. V projektu Podnikáme pomáháme absolvovali učitelé během roku dvě jednodenní školení pod vedením lektorů Centra dohody. První školení před zahájením vlastní výuky bylo zaměřeno na poskytnutí úvodních informací a pomoc se zahájením činnosti minipodniku. Jeho náplní byla tato témata: Očekávání od kroužků, motivace žáků a jejich rodičů k účasti Jak rozvíjet u žáků podnikavost Přínos tématu pro žáky Příprava zahájení kroužků a jejich tematického plánu Druhé školení proběhlo v pololetí a jeho účelem bylo sdílení zkušeností učitelů a doplnění dalších podnětů z oblasti podnikání a byznysu: Jaké vlastnosti by měla mít úspěšná prezentace Jaká sdělení se zapíší do paměti a nechtějí pryč Co je to minimální produkt? Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 8

9 Business model s pomocí příběhu Zde uvádíme několik reakcí, jak učitelé hodnotili absolvovaná školení a co si z nich odnesli: 1) Ocenil jsem dovednosti jak motivovat žáky k činnosti v minipodniku, orientaci v možnostech Jak začít podnikat. 2) Zajímavé byly informace z oblasti podnikání (vedení porad, minimální produkt, lean canvas, prezentační dovednosti, vedení porad a další). 3) Školení pro mě bylo motivující a dalo mi spoustu nápadů, jak bych mohla minipodniky vést. 4) Školení bylo přínosné i v tom, že se na něm člověk setkal s lidmi, kteří jsou zapálení pro stejnou věc a potýkají se na školách se stejnými nebo podobnými problémy, mohl sdílet a vyměnit si zkušenosti z fungování minipodniku. 5) Lektor měl zkušenosti z praxe a dokázal reagovat na jakékoliv otázky, poradit, jak se připravit na některé situace, které by mohly nastat a opravdu potom nastaly. 6) Kromě vlastního školení oceňuji také pomoc a možnost konzultací s Centrem dohody tvorba plánu, financování, velmi užitečné a fundované informace při jakémkoliv problému. 7) Seznámila jsem se s možnostmi sociálního podnikání. 8) Naučili jsme se konkrétní nové aktivity, které jsme potom mohli využít při vedení kroužku. 9) Pololetní školení pro nás bylo vhodnou motivací do druhé poloviny projektu Motivace žáků k účasti na minipodniku Při získávání žáků, kteří budou váš minipodnik navštěvovat je důležitá vhodná a atraktivní prezentace. Jako první krok přípravy propagace zájmového kroužku je zamyšlení nad tím, co je na vašem minipodniku pro žáky zajímavého. Z těchto bodů byste především měli vycházet při propagaci. Zde nabízíme některé aspekty, které byly motivující pro naše žáky: Sociální aspekt návštěvy seniorů v LDN, setkat se s potřebnými skupinami a udělat jim radost. Možnost naučit se novým dovednostem (v kuchyni, na zahradě, v dílně, s počítačem...). Možnost prezentace na školních akcích den otevřených dveří, školní akademie, vlastní akce pro spolužáky/rodiče. Nabídka besed se zajímavými odborníky z praxe, účasti na exkurzích, veletrhu v Praze. Možnost uplatnění své kreativity a následné prezentace vlastní práce. Motivace a pomoc při budoucí volbě dalšího studia, či povolání. Možnost vyzkoušet si, jak funguje podnikání. Možnost vyzkoušet si něco nového, co tu ještě nebylo. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 9

10 Když rozhodnete, co bude pro vaše žáky nejatraktivnější a jak jim kroužek chcete představit, budete potřebovat dostat informaci o novém kroužku k žákům. Zde je několik tipů jak na to: Letáček do každé z 8. a 9. tříd, které vyučující osobně roznese a v každé třídě naznačí, čeho by se práce v minipodniku měla týkat Informace rodičům na třídních schůzkách, aby je s dětmi prodiskutovali Informace žákům na třídnických hodinách ve třídách, které připadají v úvahu Vyvěšení plakátku na hlavní nástěnku ve škole (ideálně v kombinaci se setkáním viz následující bod) Setkání zájemců o práci v minipodniku bližší seznámení s konkrétní náplní kroužku během celého školního roku, rozdání přihlášek důraz kladen na podnikání i sociální aspekt Motivace žáků k celoroční činnosti Když se kroužek naplní a se začátkem školního roku se žáci začnou scházet, budou nějakou dobu nadšení z toho, že založili minipodnik a že jim funguje spolupráce. Toto nadšení však může rychle vyprchat, nebude-li vhodně podpořeno dalšími adekvátními výzvami a podněty ze strany učitele. Atraktivní aktivity Zajímavá naplň kroužku hraje hlavní roli v motivaci žáků k pravidelné celoroční činnosti. Té lze dosáhnout různými způsoby: Možnost vyzkoušet si rozmanité činnosti minipodniku (sezónní práce např. u zahradnictví). Vyzkoušení si jiných týmových rolí (v některých minipodnicích si žáci role střídali). Týmové hry a fiktivní nácvik situací, které nelze zažít doopravdy (výběrové řízení, přijímací pohovor, atd.). Střídání teoretické části s praktickými aktivitami. Setkání s odborníkem z praxe, které dodává minipodniku větší kontakt s realitou a přináší zajímavé informace pro žáky. Samostatnost a zodpovědnost Posunutí role učitele z hlavního vedoucího všech aktivit do pozice mentora a rádce je pro žáky velmi atraktivní. Možnost zažít opravdovou zodpovědnost a realizovat své vlastní nápady je motivující. Učitel by měl jaksi zpovzdálí kontrolovat situaci v minipodniku, přinášet nové impulzy, radit a doplňovat vědomosti a předcházet větším chybám (menší chyby je naopak dobré někdy nechat dopadnout na žáky a dát jim tak možnost vyrovnávat se s krizovou situací). Vyvrcholení činnosti Dobře připravený tematický plán by měl být vystavěn tak, aby v průběhu roku žáci měli několik vrcholů svého snažení. Jedná se o konkrétní výstupy činnosti firmy, Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 10

11 které jsou časově rozloženy do celého roku. Může se jednat o prezentaci minipodniku na školní akademii, městských vánočních trzích, veletrhu minipodniků (viz níže) nebo například natáčení filmu, závěrečnou sklizeň úrody či organizaci koncertu ve škole. Zažít si úspěch Jeden z velkých motivátorů činnosti žáků je určitě úspěch, který je oceněn někým druhým. O to více je pro žáky úspěch cenný, že ho dosáhli sami na základě vlastních rozhodnutí a vlastního úsilí. Nebojte se žáky ocenit za jejich úspěchy také vy a hledejte příležitosti, aby zažili ocenění i od svých klientů či rodičů. Jednou z možných cest je prezentace na webových stránkách školy, případně článek v místních novinách. Dobrá atmosféra a vztahy Stejně jako u jiných kroužků je základním předpokladem pro dobré fungování to, že se podaří dobře nastavit atmosféru a kamarádské vztahy v kroužku. Užitečným faktorem, je to, že děti chodí do kroužku dobrovolně a tedy dělají něco, co si samy vybraly. Využívejte možnosti s tímto rozhodnutím pracovat, vysvětlujte dětem důležitost a smysl jednotlivých činností a nechte je dělat svobodná rozhodnutí. Udržte si pozici rádce a mentora a podporujte dobré vztahy mezi žáky. Drobné odměny Motivace žáků se dá občas podpořit drobnými odměnami nějakým způsobem navázanými na činnost minipodniku. Může se jednat o propagační předměty firem, se kterými spolupracují, nebo například výpěstky z vlastní zahrady (u zahradnictví). V některých našich minipodnicích také zařazovali po realizaci akce hodnoticí porady s občerstvením. Zde, kromě malé sladké odměny, efektivně zhodnotili svůj výkon na proběhlé akci a možnosti dalšího zlepšení do příště Využití miniprojektu v rámci kroužku Důležitou součástí minipodniků v našem projektu byly tzv. reálné miniprojekty aktivity, kdy žáci mohli zažít činnost firmy doopravdy formou malého projektu. Podle vyučujících tato fáze reálné činnosti byla velmi důležitá pro zábavnost i praktickou využitelnost celého kroužku. Jelikož se jednalo o reálnou činnost a kontakt s reálnými klienty měli žáci možnost vyzkoušet si v malém opravdové výzvy reálného podnikání. Nejen, že se dostali mimo školní prostředí a zažili opravdovou týmovou práci a vlastní zodpovědnost za sjednanou práci, ale také navázali kontakty s okolními podnikateli a sociálními subjekty. V projektu Podnikáme - pomáháme! byly všechny reálné miniprojekty nějak spojeny s oblastí sociálního podnikání. Mnoho učitelů i žáků oceňovalo možnost autentické práce a kontaktu se staršími a nemohoucími občany v domovech pro seniory nebo Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 11

12 léčebně dlouhodobě nemocných. V kontrastu s někdy poněkud umělým školním prostředí, měli žáci možnost zažít opravdovou práci, kontakt s lidi z jiné sociální skupiny a také opravdový úspěch a spokojenost klientů Význam veletrhu Přibližně v polovině školního roku proběhly v Praze tři veletrhy minipodniků, kde se žáci z jednotlivých škol mohli setkat a navzájem si prezentovat své služby a výrobky. Svou prezentaci a výzdobu stánku připravovali někdy i několik měsíců dopředu. Na místě si měli možnost vyzkoušet roli nabízejícího (u vlastního stánku), zákazníka ostatních stánků a nakonec i hodnotitele, kdy se zamýšleli a hodnotili stánky žáků z ostatních škol. Na veletrhu byli také přítomní odborní hodnotitelé z řad reálných podnikatelů a lektorů Centra dohody, kteří se žáky sdíleli své zkušenosti a dávali jim užitečné podněty k jejich činnosti. Pro žáky byl veletrh výraznou motivací a zároveň odměnou. Připadali si zde jako opravdoví podnikatelé, setkali se se svými vrstevníky a navazovali obchodní kontakty s ostatními minipodniky, nebo se jen inspirovali jejich nabídkou či zaměřením Jak pracovat se znevýhodněnými dětmi Jak prověřil náš projekt, je možné zájmové kroužky se žákovskými minipodniky realizovat i s různě znevýhodněnými žáky. Učitelé, kteří takové skupiny žáků vedli, oceňovali přínos spolupráce znevýhodněných žáků s ostatními žáky. Zapojení těchto specifických skupin žáků s sebou přináší specifická rizika, se kterými je dobré počítat už při plánování a co nejlépe se na ně připravit. Pro tělesně postižené žáky je vhodné nakoupit specifické pomůcky (např. existuje i speciální kompostér, se kterým je možné manipulovat z invalidního vozíku) a připravit speciální činnosti, které mohou vykonávat. Žáci sami by se měli učit hledat možnosti využití schopností znevýhodněných spolužáků. Pomáhejte jim je objevovat a vymýšlet smysluplné zapojení. Možná jsou manuálně zruční, nebo dokáží dobře komunikovat s klienty (seniory). Právě rozvoj takového způsobu uvažování je cenný nejen pro žáky, ale i pro celou naši společnost. Z hlediska přípravy učitele je vhodné mít připravených několik úrovní náročnosti cílů a úkolů pro žáky tak, aby odpovídaly jejich schopnostem. V případě, že budou stanovené cíle příliš ambiciózní nebo příliš snadné, můžete vždy zvolit jinou připravenou variantu. Alespoň ze začátku, než zjistíte tempo a schopnosti dětí, vám tento postup jistě usnadní nastavení programu vyhovujícího potřebám znevýhodněných dětí. U sociálně znevýhodněných žáků může být ještě významnější potřeba budování pracovních návyků. Zde bude potřeba dobře promyslet tematický plán kroužku a úkoly pro žáky tak, aby byli pozvolna vedeni ke zkušenosti práce, která přináší ocenění a pocit úspěchu. Je důležité dobře zvážit náročnost úkolů a podle potřeby zvolit více direktivní a aktivní přístup učitele. U těchto žáků také může nastat problém při pořádání akcí pro veřejnost, jako jsou různé besídky či výstavy, na které zvete rodiče žáků. Podle naší zkušenosti se může stát, že rodiče nedorazí. Počítejte s touto možností a zajistěte jiné dospělé lidi, kteří přijdou a ocení práci dětí. Podobné ocenění je pro děti velmi důležité a působí na ně motivujícím způsobem. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 12

13 2.1.8 Vyhodnocení činnosti Součástí projektu Podnikáme pomáháme! bylo také pravidelné vyhodnocování jednotlivých činností, které tvořily náplň kroužků. V rámci evaluace učitelé zapisovali ke každému probíranému tématu, co se povedlo, co bylo pro ně překvapivé a na co žáci reagovali pasivně nebo negativně. Toto zamyšlení, prováděné průběžně každé dva měsíce, pomáhalo učitelům zlepšovat kvalitu aktivit, které připravovali. Ve spolupráci s lektory Centra dohody byli takto schopni identifikovat slabá místa vyučování a zároveň aktivity, které žáky bavili, a ty využívat více. Na základě naší zkušenosti doporučujeme pravidelné vyhodnocení proběhlých aktivit a zamyšlení nad jejich funkčností a riziky jako výborný nástroj pro zvyšování kvality výuky Závěr kroužku S koncem školního roku je dobré připravit také hezké uzavření roční činnosti minipodniku. Žáci mají možnost zažít atmosféru firemní oslavy, kterou si sami připraví. Doporučujeme také zařadit společnou poradu, kde zhodnotíte činnost firmy po celý rok a úspěchy týmu i jednotlivců. V této fázi můžete dětem předat nějaké drobné odměny např. drobné sponzorské dary od podnikatelů, se kterými jste spolupracovali, nebo nějaké diplomy či osvědčení. 2.2 Doporučení Zde uvádíme několik nejdůležitějších doporučení k různým oblastem realizace minipodniku. Všechna vychází z našich přímých zkušeností a z doporučení učitelů, kteří minipodniky vedli. Co určitě v minipodniku nevynechat? Sociální aspekt podnikání Vše dostatečně naplánovat a vykomunikovat s vedením partnerského sociálního subjektu, možnosti realizace, termíny, atd. Konzultace se sociální pracovnicí, správné rozdělení rolí Veletrh minipodniků Děti navzájem obohatit o zkušenosti z jiných fiktivních firem Atmosférou žáky velmi motivovat k další činnosti (Jakmile se dověděli o veletrhu, začali mnohem intenzivněji pracovat.) Zúročení jejich snahy. Po úspěchu jsou na sebe právem pyšní. Návštěva reálné firmy Kontakt s reálným podnikatelským prostředím, seznámení žáků s prostředím reálných firem, např. formou exkurze, praxe apod. Důležité je spojení minipodniku s praxí Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 13

14 Besedy s odborníky z praxe Minipodniky by se mohly navštěvovat mezi sebou Pečlivé plánování Jít krok za krokem tak, jako by se reálně zakládala opravdová firma se vším, včetně rizik. Nechat žáky, aby si na to v modelové situaci přišli. Pozornost věnovat i prezentaci a propagaci firmy, dát žákům pocit hrdosti na to, že jsou členy firmy (volba názvu, loga, struktura firmy, firemní trička ). Dobře zpracované plány, harmonogram prací a veškerá dokumentace se nám velmi vyplatí. Neúspěch brát jako podnět ke zlepšení, hledání cesty, jak pracovat lépe. Praktický nácvik nanečisto Nácvik různých situací, např. pohovor při výběrovém řízení, rozhovor s obchodním partnerem, rozhovor se zákazníkem apod. Podpora pro učitele Spolupráce s Centrem dohody průběžné konzultace, koučink, mentoring Školení a semináře pro učitele Rozdělení rolí v minipodniku Na počátku je dobré ujasnit si roli každého žáka v minipodniku, aby měl každý své povinnosti a důležitou roli Seznámit se základními pravidly pro práci v minipodniku Nechat prostor na sebepoznání a uvědomění si svých silných stránek, které se využijí v rámci kolektivu Na nástěnku dávat přehledy akcí se jmény žáků, kteří se jich mají zúčastnit Moderní technika Velkou motivací pro naše žáky byl nákup nové ICT techniky. Bavila je práce s novými grafickými programy, tvoření webových stránek. Žáci uvítali, že mohli po tento školní rok pracovat s tablety. Dostatek spolehlivých žáků Vybrat si spolehlivé žáky u kterých je předpoklad, že budou kroužek pravidelně navštěvovat. Vhodné je nabrat do kroužku více žáků musí se počítat s tím, že zájem některých žáků během realizace opadne. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 14

15 Je vhodné přijímat také nové žáky v průběhu kroužku. Další doporučení Osvědčení obrázkové metody - žáci I. stupně rádi koukají na obrázky, díky kterým lépe pochopí a zapamatují si důležitý údaj. Při vysvětlování finanční gramotnosti jsme využít papírové peníze ze hry Dostihy a sázky (doporučuji) Pobyt a několik dní intenzivního věnování natáčení filmu. Film a televize jsou velice časově náročné. Proto pouze pobyt umožní natáčení větších projektů. Vše založit na principu dobrovolnosti. Co považuji za zásadní? Kontakt se zákazníky Zpětná vazba od zákazníků Zájem žáků o podnikání a dobrý vztah k seniorům. Reálný miniprojekt Žáci si sami zkusí zorganizovat a vést kroužky, účastnit se veletrhu a získat nové zkušenosti. Získat zkušenost v reálné situaci. Začlenění reálného prodeje. Správný výběr typu podnikání. Skrze reálný miniprojekt zvýšit srozumitelnost a atraktivnost fungování firmy pro žáky. Naučit se trpělivosti a pečlivosti při práci, vše si vyzkoušet na vlastní kůži konkrétní, hmatatelné výsledky. Stanovení cíle projektu (natočený film). Je to velká motivace pro děti. Velký úspěch projektu je v jeho reálnosti a stanovení skutečných úkolů. Žáky činnost baví myslím dáno spojením s praxí a možností vidět skutečný výsledek svoji práce. Správné motivaci pro práci v kroužku velmi pomáhají reálné akce a exkurze, na kterých si žáci vyzkouší to, čemu se naučili Principy fungování firmy Seznámení žáků s principy fungování firmy, s administrativou, kterou mnozí považují za nepodstatnou, dokud nenastane nějaký problém Naučit žáky nést zodpovědnost za svou práci a dodržovat termíny, nebát se vystoupit s vlastním nápadem, i když není zcela dopracován Pořádat hodnotící porady (nejlépe s občerstvením), které žákům dodávají pocit realističnosti minipodniku, a samozřejmě neustálá podpora žáků v jejich činnosti. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 15

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více