Metodika využití fiktivních firem na základních školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika využití fiktivních firem na základních školách"

Transkript

1 PhDr. Alice Hamplová, PhDr. Tomáš Mertin ve spolupráci s učiteli účastnícími se projektu Metodika využití fiktivních firem na základních školách Centrum dohody, s.r.o. Vytvořeno v rámci projektu Podnikáme pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/

2 Obsah Informace o projektu 3 1. Zkušenosti z realizace Přínosy pro žáky Přínosy pro učitele 4 2. Doporučení pro realizaci na dalších školách Hlavní zásady vedení kroužku Příprava z pohledu vedení školy Příprava z pohledu učitele Motivace žáků k účasti na minipodniku Motivace žáků k celoroční činnosti Využití miniprojektu v rámci kroužku Význam veletrhu Jak pracovat se znevýhodněnými dětmi Vyhodnocení činnosti Závěr kroužku Doporučení Krizové momenty a opatření k jejich řešení Seznam minipodniků a kontakty Seznam minipodniků Užitečné kontakty a další zdroje 23 Příloha Zprávy z miniprojektů 24 Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 2

3 Informace o projektu Projekt Podnikáme - pomáháme! zrealizovala společnost Centrum dohody s. r. o. ve spolupráci se svými partnery a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt probíhal od září 2014 do července Zapojilo se do něj šestnáct základních a středních škol ze šesti krajů po celé ČR, celkem 53 učitelů a více než čtyři sta žáků. Cílem projektu bylo podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů. Dále příprava žáků na budoucí povolání a rozvoj prosociálních hodnot a vazeb díky sociálnímu zaměření minipodniků, do kterých byly děti zapojeny. S tím bylo spojeno proškolení pedagogů (prostřednictvím školení, e-learningové platformy, konzultací miniprojektů, veletrhů aj.), příprava metodiky postupu vzniku školních minipodniků a pomoc při jejich úspěšné realizaci. Jako vyvrcholení činnosti minipodniků proběhly tři veletrhy minipodniků v Praze. 1 Zkušenosti z realizace Tato metodika vychází ze zkušenosti realizace 27 studentských minipodniků na 14 základních školách. Studentské minipodniky byly pojaty jako zájmová činnost žáků. Časová dotace byla 1-3 vyučovací hodiny týdně, v rámci kroužku se však uskutečnila i řada projektů, které přesahovaly tuto časovou dotaci. Jakožto důležitý výstup projektu bude tento dokument sloužit jako zdroj informací pro učitele, kteří se rozhodnou realizovat podobný zájmový kroužek na své škole. Vzhledem k tomu, že projekt Podnikáme pomáháme! je jedním z prvních pokusů zavedení studentských minipodniků (fiktivních firem) na základní školy, mají tyto konkrétní praktické informace jedinečnou hodnotu. Informace o realizaci, doporučení a zkušenosti lidí, kteří projekt realizovali jsou přehledně uvedeny níže. První část této metodiky jsou uspořádané názory učitelů, kteří kroužek vedli. V druhé části jsou pak hlavní zásady a doporučení pro učitele, kteří by se v budoucnu do takové činnosti chtěli pustit. Přílohou této metodiky jsou zprávy z miniprojektů, které byly v rámci tohoto projektu uskutečněny předpokládáme, že budou sloužit především jako inspirace pro různé další aktivity s žáky. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 3

4 1.1 Přínosy pro žáky Účast na zájmovém kroužku, kde provozovali vlastní minipodnik, byla pro žáky velkým přínosem v různých oblastech a také zábavou. Zvažujete podobný kroužek u vás na škole? Podívejte se, co všechno žákům účast na minipodniku přinese: Naučí se nést zodpovědnost za svou práci a pracovat společně v týmu Osvojí si základy podnikání a finanční gramotnosti Dozvědí se informace ze zákulisí skutečného podnikání při besedách s odborníky z praxe Rozvinou své dovednosti v různých oblastech podle zaměření minipodniku. Naučí se zacházet s moderní technikou, odborným nářadím či vybavením Mají možnost zažít úspěch, zvětší se jejich sebevědomí a výrazně se zlepší jejich komunikační dovednosti Minipodniky pro žáky často hrají důležitou roli při výběru budoucího povolání Žáci se naučí komunikovat s lidmi ze sociálně ohrožených skupin (např. seniory) a získají náhled a pochopení k jejich specifickým potřebám a omezením Žáci se naučí prezentovat své dovednosti při jednání se zákazníkem Jsou hrdí na svoji práci a postupem času se zvyšuje jejich zodpovědnost Užijí si výlety, exkurze a besedy s odborníky z praxe Zažijí si opravdové ocenění vlastní práce a úspěch 1.2 Přínosy pro učitele Vedení minipodniku je nejen zajímavou zkušeností, ale pro většinu učitelů také zábavou a naplněním. Nabízí propojení s výukou běžných předmětů a také přináší zajímavé momenty díky nadšení a zápalu dětí. Co nejvíce oceňovali učitelé, kteří kroužky vedli? Kroužek byl motivací k další práci viděli a pochopili jsme, že naše práce s dětmi má smysl a nese ovoce Navázali jsme přirozený kontakt se žáky, poznali je v jiném prostředí Uvědomili jsme si nové způsoby jak lze motivovat žáky a předávat jim část odpovědnosti Rozvíjeli jsme vlastní znalosti - základy podnikání, problematika nevýhodných úvěrů, apod., vlastním studiem i od odborníků z praxe Navázali jsme spolupráci s jinými učiteli ve škole i mimo vyučování Činnost kroužku nám pomohla navázat nové kontakty v obci, i mezi podnikateli z okolí Výstupy minipodniku jsme využili pro prezentaci školy Na zkušenosti z minipodniku jsme navazovali v hodinách pracovního vyučování, matematiky, informatiky, občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, přírodovědy, tělesné výchovy,... I ohlasy rodičů byly velmi pozitivní oceňovali sociální aspekt a zaměření na podnikání Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 4

5 2 Doporučení pro realizaci na dalších školách 2.1 Hlavní zásady vedení kroužku Příprava z pohledu vedení školy Předně je nutné ověřit, že je o plánovaný kroužek minipodnik na vaší škole zájem. To souvisí s jeho zaměřením, kvalitní propagací, a také s tím, jaká je nabídka jiných kroužků v nejbližším okolí. Tento průzkum provedený na konci roku vám dá představu o jádru žáků, kteří by o váš kroužek v příštím roce mohli mít zájem. Dobře promyslete, jaká by měla být kapacita kroužku a kolik žáků minimálně budete požadovat, abyste kroužek spustili. Na základě zkušeností s absencí a fluktuací žáků nedoporučujeme méně než 5 žáků v minipodniku. Naopak více než 20 žáků může být pro jednoho učitele obtížněji zvladatelné. V našem projektu navštěvovalo kroužek obvykle žáků což se ukázalo jako optimální počet žáků. Některé naše kroužky byly vedeny dvěma učiteli. Také je potřeba zvážit kritéria pro přihlášení žáků, např. věk (v našem projektu jsme měli jak kroužky pouze pro vyšší ročníky, tak i kroužky věkově zcela smíšené). V případě realizace kroužku bez finanční podpory bude počet žáků souviset také s cenou, kterou budou muset žáci zaplatit, aby bylo možné pokrýt vzniklé náklady. Je zřejmé, že tuto cenu se budete snažit tlačit co nejníže, ale jsou náklady, které lze redukovat jen obtížně. Pro snížení nákladů doporučujeme využít některé z možností, které využívaly i naše minipodniky: Hledejte podnikatele a firmy v regionu, když je zasvětíte do projektu a vysvětlíte, jak je pro děti přínosný, dost možná budou ochotni vám zdarma nabídnout exkurzi nebo krátkou besedu pro žáky. Užitečným zdrojem kontaktů a pomoci mohou být také rodiče přihlášených žáků, každý z nich má nějaké zaměstnání a možná by také oni mohli pomoci domluvit exkurzi nebo zakázku pro fiktivní firmu. Využívejte možnosti, kterými škola přirozeně disponuje, učte děti hledat méně nákladná řešení a kreativně využívat např. prostory školy apod. Zkuste požádat o podporu místní městský nebo obecní úřad, možná i tam bude možné získat nějaké zdroje, pokud projekt vhodně představíte. Další bod, který bude třeba zvážit, je výběr učitele. Možná stejně jako některé naše minipodniky budete začínat od toho, že někdo z vašich aktivních učitelů bude iniciovat vznik podobné aktivity, to je samozřejmě ideální kandidát na její vedení. Obecně je při výběru učitele důležité nadšení pro kroužek a podnikání, vhodná může být předchozí osobní zkušenost s podnikáním. U našich minipodniků se ukázalo jako užitečné, aby na kroužku pracovali vždy alespoň dva učitelé v týmu (ne nutně, aby byli oba přítomni na všech hodinách). Ve většině případů je před začátkem vlastního kroužku potřebné, aby učitel absolvoval úvodní vzdělání k podnikání (např. Centrum dohody nabízí specializované kurzy k podpoře podnikavosti u žáků). Věc, kterou je dobré také včas dohodnout a neopomenout, je stanovení nějaké odměny pro učitele, který bude kroužek vyučovat. I pokud je nadšený a plat není to jediné, co ho motivuje do organizace kroužku, je vhodné dohodnout nějakou formu Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 5

6 odměny. Když jsou tyto záležitosti vyjasněné, posílí se ochota učitele dělat věci dobrovolně navíc Příprava z pohledu učitele Před učitelem, který se rozhodne začít na své škole vyučovat zájmový kroužek minipodnik leží celá řada rozhodnutí a úkonů, které je třeba před začátkem připravit a promyslet. Výběr předmětu podnikání Pro žáky, kteří se budou do kroužku přihlašovat bude jistě více atraktivní, když se budou přihlašovat do cestovní kanceláře nebo zahradnictví, než pokud necháte téma podnikání zcela na nich. Výběr zaměření budoucího minipodniku vám také umožní udělat řadu příprav dopředu před přihlášením žáků. Jaké faktory mohou hrát roli v určování zaměření minipodniku: Vaše zaměření nebo znalost v daném oboru je samozřejmě lepší, když budete učit žáky tomu, co vás zajímá a o čem něco víte. Kontakty na reálné firmy v okolí máte nějakého známého úspěšného podnikatele, nebo fungující firmu v regionu? Zkuste s nimi navázat kontakt a zvažte založení firmy podobného zaměření, i pro ně by to mohlo být atraktivní a možná bude možné dohodnout nějakou formu spolupráce či konzultací. Specifikum vaší školy jaké je nejčastější uplatnění žáků vaší školy? Kam pokračují po studiu u vás? Má vaše škola nějakou specializaci? Možná i tyto otázky vás budou směrovat k nějakému konkrétnímu oboru podnikání, který bude pro žáky zajímavý např. jako zkušenost pro jejich budoucí povolání. Atraktivita vybraného oboru pro žáky obecná atraktivita oboru určitě hraje roli, ale je obvykle do značné míry ovlivněna schopností učitele zajímavě obor prezentovat. Pokud se nejedná rovnou o filmové studio, hraje atraktivita oboru spíše druhotnou roli. Sestavení tematického plánu Před samotným zahájením výuky je potřeba důkladně promyslet strukturovaný plán výuky na celý školní rok. Pro žáky je velmi důležité, aby jejich činnost jako firmy někam směřovala a měla své vrcholy a konkrétní deadliny. Jako vrcholné body lze využít prezentaci minipodniku na školních akcích, oslavách v dané obci (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.). Doporučujeme myslet i na motivaci žáků k práci v závěru školního roku plánovat činnosti firmy a aktivity, které bude možné v tomto období vykonávat. Pro inspiraci uvádíme ukázku možného tematického plánu: Téma Motivace k práci v kroužku: - Práce v týmu, týmové role - Firma - forma podnikání, firemní pozice říjen Časové rozvržení Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 6

7 Plán aktivit: - Business plán - Milníky - Role v týmu, firmě Porada jako nástroj vedení: - Typy porad Management firmy Setkání s odborníkem z praxe: - Sociální podnikání - Zjištění potřeb seniorů Trh: - Cílová skupina - Průzkum trhu Vlastní činnost firmy Prezentace firmy na veřejnosti: - Možnosti se zaměřením na cílovou skupinu Propagace reálné akce: - Řešitelská porada - Zapojení managementu firmy - Tvorba materiálů Reálná akce Vyhodnocení reálné akce Konzultace s odborníkem z praxe: - Konfrontace představ žáků o plánovaných aktivitách s odborníkem Právní formy podnikání: - Základní legislativa - Informativní porada Vlastní činnost firmy: - Specifikace produktu - Práce na realizacích jednotlivých akcí Analýza stavu firmy: - Kontrola plánu činností - Auto-evaluace managementu Řešení krizových situací firmy: - Hledání rizik - Vyhodnocení rizik - Možnosti řešení Příprava na veletrh: - Kontrola dokumentace - Aktualizace a tisk propagačních materiálů Veletrh fiktivních firem Vyhodnocení veletrhu: - Postavení firmy na trhu - Konkurenceschopnost firmy - Kontrola plánu Vlastní činnost firmy: - Specifikace produktu II. část - Příprava reálné akce Konzultace s odborníkem z praxe: - fungování cestovní kanceláře - specifika cestování pro seniory Rituální porada listopad prosinec leden únor březen duben Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 7

8 Propagace reálné akce: - Řešitelská porada - Zapojení managementu firmy - Tvorba materiálů Reálná akce Zhodnocení reálné akce: - Vyhodnocení naplnění plánu - Vyhodnocení spokojenosti klientů Vlastní činnost firmy: - Specifikace produktu III. část - Práce na přípravě výletu Propagace reálné akce: - Řešitelská porada - Zapojení managementu firmy - Tvorba materiálů Reálná akce Zhodnocení reálné akce: - Vyhodnocení naplnění plánu - Vyhodnocení spokojenosti klientů Závěrečná slavnostní porada oslava květen červen Naplánování harmonogramu miniprojektu Součástí činnosti minipodniků v projektu Podnikáme - pomáháme! byl také tzv. reálný miniprojekt, který umožňoval žákům vyzkoušet si v reálné podobě podnikání, kterým se jejich minipodnik zabývá. Obvykle byl realizován ve formě několika jednorázových akcí. Tuto praktickou část považovala většina učitelů za klíčovou pro úspěch minipodniku. Naplánování harmonogramu reálných aktivit je velmi důležité pro dynamiku kroužku v průběhu i pro odhad a kontrolu nad rozpočtem. Školení po učitele Jak vést žáky k podnikavosti Jak už bylo zmíněno výše, pro vedení minipodniku je vhodné posílit vědomosti a dovednosti učitelů v oblasti podnikání a vedení dětí k podnikavosti. V projektu Podnikáme pomáháme absolvovali učitelé během roku dvě jednodenní školení pod vedením lektorů Centra dohody. První školení před zahájením vlastní výuky bylo zaměřeno na poskytnutí úvodních informací a pomoc se zahájením činnosti minipodniku. Jeho náplní byla tato témata: Očekávání od kroužků, motivace žáků a jejich rodičů k účasti Jak rozvíjet u žáků podnikavost Přínos tématu pro žáky Příprava zahájení kroužků a jejich tematického plánu Druhé školení proběhlo v pololetí a jeho účelem bylo sdílení zkušeností učitelů a doplnění dalších podnětů z oblasti podnikání a byznysu: Jaké vlastnosti by měla mít úspěšná prezentace Jaká sdělení se zapíší do paměti a nechtějí pryč Co je to minimální produkt? Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 8

9 Business model s pomocí příběhu Zde uvádíme několik reakcí, jak učitelé hodnotili absolvovaná školení a co si z nich odnesli: 1) Ocenil jsem dovednosti jak motivovat žáky k činnosti v minipodniku, orientaci v možnostech Jak začít podnikat. 2) Zajímavé byly informace z oblasti podnikání (vedení porad, minimální produkt, lean canvas, prezentační dovednosti, vedení porad a další). 3) Školení pro mě bylo motivující a dalo mi spoustu nápadů, jak bych mohla minipodniky vést. 4) Školení bylo přínosné i v tom, že se na něm člověk setkal s lidmi, kteří jsou zapálení pro stejnou věc a potýkají se na školách se stejnými nebo podobnými problémy, mohl sdílet a vyměnit si zkušenosti z fungování minipodniku. 5) Lektor měl zkušenosti z praxe a dokázal reagovat na jakékoliv otázky, poradit, jak se připravit na některé situace, které by mohly nastat a opravdu potom nastaly. 6) Kromě vlastního školení oceňuji také pomoc a možnost konzultací s Centrem dohody tvorba plánu, financování, velmi užitečné a fundované informace při jakémkoliv problému. 7) Seznámila jsem se s možnostmi sociálního podnikání. 8) Naučili jsme se konkrétní nové aktivity, které jsme potom mohli využít při vedení kroužku. 9) Pololetní školení pro nás bylo vhodnou motivací do druhé poloviny projektu Motivace žáků k účasti na minipodniku Při získávání žáků, kteří budou váš minipodnik navštěvovat je důležitá vhodná a atraktivní prezentace. Jako první krok přípravy propagace zájmového kroužku je zamyšlení nad tím, co je na vašem minipodniku pro žáky zajímavého. Z těchto bodů byste především měli vycházet při propagaci. Zde nabízíme některé aspekty, které byly motivující pro naše žáky: Sociální aspekt návštěvy seniorů v LDN, setkat se s potřebnými skupinami a udělat jim radost. Možnost naučit se novým dovednostem (v kuchyni, na zahradě, v dílně, s počítačem...). Možnost prezentace na školních akcích den otevřených dveří, školní akademie, vlastní akce pro spolužáky/rodiče. Nabídka besed se zajímavými odborníky z praxe, účasti na exkurzích, veletrhu v Praze. Možnost uplatnění své kreativity a následné prezentace vlastní práce. Motivace a pomoc při budoucí volbě dalšího studia, či povolání. Možnost vyzkoušet si, jak funguje podnikání. Možnost vyzkoušet si něco nového, co tu ještě nebylo. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 9

10 Když rozhodnete, co bude pro vaše žáky nejatraktivnější a jak jim kroužek chcete představit, budete potřebovat dostat informaci o novém kroužku k žákům. Zde je několik tipů jak na to: Letáček do každé z 8. a 9. tříd, které vyučující osobně roznese a v každé třídě naznačí, čeho by se práce v minipodniku měla týkat Informace rodičům na třídních schůzkách, aby je s dětmi prodiskutovali Informace žákům na třídnických hodinách ve třídách, které připadají v úvahu Vyvěšení plakátku na hlavní nástěnku ve škole (ideálně v kombinaci se setkáním viz následující bod) Setkání zájemců o práci v minipodniku bližší seznámení s konkrétní náplní kroužku během celého školního roku, rozdání přihlášek důraz kladen na podnikání i sociální aspekt Motivace žáků k celoroční činnosti Když se kroužek naplní a se začátkem školního roku se žáci začnou scházet, budou nějakou dobu nadšení z toho, že založili minipodnik a že jim funguje spolupráce. Toto nadšení však může rychle vyprchat, nebude-li vhodně podpořeno dalšími adekvátními výzvami a podněty ze strany učitele. Atraktivní aktivity Zajímavá naplň kroužku hraje hlavní roli v motivaci žáků k pravidelné celoroční činnosti. Té lze dosáhnout různými způsoby: Možnost vyzkoušet si rozmanité činnosti minipodniku (sezónní práce např. u zahradnictví). Vyzkoušení si jiných týmových rolí (v některých minipodnicích si žáci role střídali). Týmové hry a fiktivní nácvik situací, které nelze zažít doopravdy (výběrové řízení, přijímací pohovor, atd.). Střídání teoretické části s praktickými aktivitami. Setkání s odborníkem z praxe, které dodává minipodniku větší kontakt s realitou a přináší zajímavé informace pro žáky. Samostatnost a zodpovědnost Posunutí role učitele z hlavního vedoucího všech aktivit do pozice mentora a rádce je pro žáky velmi atraktivní. Možnost zažít opravdovou zodpovědnost a realizovat své vlastní nápady je motivující. Učitel by měl jaksi zpovzdálí kontrolovat situaci v minipodniku, přinášet nové impulzy, radit a doplňovat vědomosti a předcházet větším chybám (menší chyby je naopak dobré někdy nechat dopadnout na žáky a dát jim tak možnost vyrovnávat se s krizovou situací). Vyvrcholení činnosti Dobře připravený tematický plán by měl být vystavěn tak, aby v průběhu roku žáci měli několik vrcholů svého snažení. Jedná se o konkrétní výstupy činnosti firmy, Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 10

11 které jsou časově rozloženy do celého roku. Může se jednat o prezentaci minipodniku na školní akademii, městských vánočních trzích, veletrhu minipodniků (viz níže) nebo například natáčení filmu, závěrečnou sklizeň úrody či organizaci koncertu ve škole. Zažít si úspěch Jeden z velkých motivátorů činnosti žáků je určitě úspěch, který je oceněn někým druhým. O to více je pro žáky úspěch cenný, že ho dosáhli sami na základě vlastních rozhodnutí a vlastního úsilí. Nebojte se žáky ocenit za jejich úspěchy také vy a hledejte příležitosti, aby zažili ocenění i od svých klientů či rodičů. Jednou z možných cest je prezentace na webových stránkách školy, případně článek v místních novinách. Dobrá atmosféra a vztahy Stejně jako u jiných kroužků je základním předpokladem pro dobré fungování to, že se podaří dobře nastavit atmosféru a kamarádské vztahy v kroužku. Užitečným faktorem, je to, že děti chodí do kroužku dobrovolně a tedy dělají něco, co si samy vybraly. Využívejte možnosti s tímto rozhodnutím pracovat, vysvětlujte dětem důležitost a smysl jednotlivých činností a nechte je dělat svobodná rozhodnutí. Udržte si pozici rádce a mentora a podporujte dobré vztahy mezi žáky. Drobné odměny Motivace žáků se dá občas podpořit drobnými odměnami nějakým způsobem navázanými na činnost minipodniku. Může se jednat o propagační předměty firem, se kterými spolupracují, nebo například výpěstky z vlastní zahrady (u zahradnictví). V některých našich minipodnicích také zařazovali po realizaci akce hodnoticí porady s občerstvením. Zde, kromě malé sladké odměny, efektivně zhodnotili svůj výkon na proběhlé akci a možnosti dalšího zlepšení do příště Využití miniprojektu v rámci kroužku Důležitou součástí minipodniků v našem projektu byly tzv. reálné miniprojekty aktivity, kdy žáci mohli zažít činnost firmy doopravdy formou malého projektu. Podle vyučujících tato fáze reálné činnosti byla velmi důležitá pro zábavnost i praktickou využitelnost celého kroužku. Jelikož se jednalo o reálnou činnost a kontakt s reálnými klienty měli žáci možnost vyzkoušet si v malém opravdové výzvy reálného podnikání. Nejen, že se dostali mimo školní prostředí a zažili opravdovou týmovou práci a vlastní zodpovědnost za sjednanou práci, ale také navázali kontakty s okolními podnikateli a sociálními subjekty. V projektu Podnikáme - pomáháme! byly všechny reálné miniprojekty nějak spojeny s oblastí sociálního podnikání. Mnoho učitelů i žáků oceňovalo možnost autentické práce a kontaktu se staršími a nemohoucími občany v domovech pro seniory nebo Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 11

12 léčebně dlouhodobě nemocných. V kontrastu s někdy poněkud umělým školním prostředí, měli žáci možnost zažít opravdovou práci, kontakt s lidi z jiné sociální skupiny a také opravdový úspěch a spokojenost klientů Význam veletrhu Přibližně v polovině školního roku proběhly v Praze tři veletrhy minipodniků, kde se žáci z jednotlivých škol mohli setkat a navzájem si prezentovat své služby a výrobky. Svou prezentaci a výzdobu stánku připravovali někdy i několik měsíců dopředu. Na místě si měli možnost vyzkoušet roli nabízejícího (u vlastního stánku), zákazníka ostatních stánků a nakonec i hodnotitele, kdy se zamýšleli a hodnotili stánky žáků z ostatních škol. Na veletrhu byli také přítomní odborní hodnotitelé z řad reálných podnikatelů a lektorů Centra dohody, kteří se žáky sdíleli své zkušenosti a dávali jim užitečné podněty k jejich činnosti. Pro žáky byl veletrh výraznou motivací a zároveň odměnou. Připadali si zde jako opravdoví podnikatelé, setkali se se svými vrstevníky a navazovali obchodní kontakty s ostatními minipodniky, nebo se jen inspirovali jejich nabídkou či zaměřením Jak pracovat se znevýhodněnými dětmi Jak prověřil náš projekt, je možné zájmové kroužky se žákovskými minipodniky realizovat i s různě znevýhodněnými žáky. Učitelé, kteří takové skupiny žáků vedli, oceňovali přínos spolupráce znevýhodněných žáků s ostatními žáky. Zapojení těchto specifických skupin žáků s sebou přináší specifická rizika, se kterými je dobré počítat už při plánování a co nejlépe se na ně připravit. Pro tělesně postižené žáky je vhodné nakoupit specifické pomůcky (např. existuje i speciální kompostér, se kterým je možné manipulovat z invalidního vozíku) a připravit speciální činnosti, které mohou vykonávat. Žáci sami by se měli učit hledat možnosti využití schopností znevýhodněných spolužáků. Pomáhejte jim je objevovat a vymýšlet smysluplné zapojení. Možná jsou manuálně zruční, nebo dokáží dobře komunikovat s klienty (seniory). Právě rozvoj takového způsobu uvažování je cenný nejen pro žáky, ale i pro celou naši společnost. Z hlediska přípravy učitele je vhodné mít připravených několik úrovní náročnosti cílů a úkolů pro žáky tak, aby odpovídaly jejich schopnostem. V případě, že budou stanovené cíle příliš ambiciózní nebo příliš snadné, můžete vždy zvolit jinou připravenou variantu. Alespoň ze začátku, než zjistíte tempo a schopnosti dětí, vám tento postup jistě usnadní nastavení programu vyhovujícího potřebám znevýhodněných dětí. U sociálně znevýhodněných žáků může být ještě významnější potřeba budování pracovních návyků. Zde bude potřeba dobře promyslet tematický plán kroužku a úkoly pro žáky tak, aby byli pozvolna vedeni ke zkušenosti práce, která přináší ocenění a pocit úspěchu. Je důležité dobře zvážit náročnost úkolů a podle potřeby zvolit více direktivní a aktivní přístup učitele. U těchto žáků také může nastat problém při pořádání akcí pro veřejnost, jako jsou různé besídky či výstavy, na které zvete rodiče žáků. Podle naší zkušenosti se může stát, že rodiče nedorazí. Počítejte s touto možností a zajistěte jiné dospělé lidi, kteří přijdou a ocení práci dětí. Podobné ocenění je pro děti velmi důležité a působí na ně motivujícím způsobem. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 12

13 2.1.8 Vyhodnocení činnosti Součástí projektu Podnikáme pomáháme! bylo také pravidelné vyhodnocování jednotlivých činností, které tvořily náplň kroužků. V rámci evaluace učitelé zapisovali ke každému probíranému tématu, co se povedlo, co bylo pro ně překvapivé a na co žáci reagovali pasivně nebo negativně. Toto zamyšlení, prováděné průběžně každé dva měsíce, pomáhalo učitelům zlepšovat kvalitu aktivit, které připravovali. Ve spolupráci s lektory Centra dohody byli takto schopni identifikovat slabá místa vyučování a zároveň aktivity, které žáky bavili, a ty využívat více. Na základě naší zkušenosti doporučujeme pravidelné vyhodnocení proběhlých aktivit a zamyšlení nad jejich funkčností a riziky jako výborný nástroj pro zvyšování kvality výuky Závěr kroužku S koncem školního roku je dobré připravit také hezké uzavření roční činnosti minipodniku. Žáci mají možnost zažít atmosféru firemní oslavy, kterou si sami připraví. Doporučujeme také zařadit společnou poradu, kde zhodnotíte činnost firmy po celý rok a úspěchy týmu i jednotlivců. V této fázi můžete dětem předat nějaké drobné odměny např. drobné sponzorské dary od podnikatelů, se kterými jste spolupracovali, nebo nějaké diplomy či osvědčení. 2.2 Doporučení Zde uvádíme několik nejdůležitějších doporučení k různým oblastem realizace minipodniku. Všechna vychází z našich přímých zkušeností a z doporučení učitelů, kteří minipodniky vedli. Co určitě v minipodniku nevynechat? Sociální aspekt podnikání Vše dostatečně naplánovat a vykomunikovat s vedením partnerského sociálního subjektu, možnosti realizace, termíny, atd. Konzultace se sociální pracovnicí, správné rozdělení rolí Veletrh minipodniků Děti navzájem obohatit o zkušenosti z jiných fiktivních firem Atmosférou žáky velmi motivovat k další činnosti (Jakmile se dověděli o veletrhu, začali mnohem intenzivněji pracovat.) Zúročení jejich snahy. Po úspěchu jsou na sebe právem pyšní. Návštěva reálné firmy Kontakt s reálným podnikatelským prostředím, seznámení žáků s prostředím reálných firem, např. formou exkurze, praxe apod. Důležité je spojení minipodniku s praxí Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 13

14 Besedy s odborníky z praxe Minipodniky by se mohly navštěvovat mezi sebou Pečlivé plánování Jít krok za krokem tak, jako by se reálně zakládala opravdová firma se vším, včetně rizik. Nechat žáky, aby si na to v modelové situaci přišli. Pozornost věnovat i prezentaci a propagaci firmy, dát žákům pocit hrdosti na to, že jsou členy firmy (volba názvu, loga, struktura firmy, firemní trička ). Dobře zpracované plány, harmonogram prací a veškerá dokumentace se nám velmi vyplatí. Neúspěch brát jako podnět ke zlepšení, hledání cesty, jak pracovat lépe. Praktický nácvik nanečisto Nácvik různých situací, např. pohovor při výběrovém řízení, rozhovor s obchodním partnerem, rozhovor se zákazníkem apod. Podpora pro učitele Spolupráce s Centrem dohody průběžné konzultace, koučink, mentoring Školení a semináře pro učitele Rozdělení rolí v minipodniku Na počátku je dobré ujasnit si roli každého žáka v minipodniku, aby měl každý své povinnosti a důležitou roli Seznámit se základními pravidly pro práci v minipodniku Nechat prostor na sebepoznání a uvědomění si svých silných stránek, které se využijí v rámci kolektivu Na nástěnku dávat přehledy akcí se jmény žáků, kteří se jich mají zúčastnit Moderní technika Velkou motivací pro naše žáky byl nákup nové ICT techniky. Bavila je práce s novými grafickými programy, tvoření webových stránek. Žáci uvítali, že mohli po tento školní rok pracovat s tablety. Dostatek spolehlivých žáků Vybrat si spolehlivé žáky u kterých je předpoklad, že budou kroužek pravidelně navštěvovat. Vhodné je nabrat do kroužku více žáků musí se počítat s tím, že zájem některých žáků během realizace opadne. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 14

15 Je vhodné přijímat také nové žáky v průběhu kroužku. Další doporučení Osvědčení obrázkové metody - žáci I. stupně rádi koukají na obrázky, díky kterým lépe pochopí a zapamatují si důležitý údaj. Při vysvětlování finanční gramotnosti jsme využít papírové peníze ze hry Dostihy a sázky (doporučuji) Pobyt a několik dní intenzivního věnování natáčení filmu. Film a televize jsou velice časově náročné. Proto pouze pobyt umožní natáčení větších projektů. Vše založit na principu dobrovolnosti. Co považuji za zásadní? Kontakt se zákazníky Zpětná vazba od zákazníků Zájem žáků o podnikání a dobrý vztah k seniorům. Reálný miniprojekt Žáci si sami zkusí zorganizovat a vést kroužky, účastnit se veletrhu a získat nové zkušenosti. Získat zkušenost v reálné situaci. Začlenění reálného prodeje. Správný výběr typu podnikání. Skrze reálný miniprojekt zvýšit srozumitelnost a atraktivnost fungování firmy pro žáky. Naučit se trpělivosti a pečlivosti při práci, vše si vyzkoušet na vlastní kůži konkrétní, hmatatelné výsledky. Stanovení cíle projektu (natočený film). Je to velká motivace pro děti. Velký úspěch projektu je v jeho reálnosti a stanovení skutečných úkolů. Žáky činnost baví myslím dáno spojením s praxí a možností vidět skutečný výsledek svoji práce. Správné motivaci pro práci v kroužku velmi pomáhají reálné akce a exkurze, na kterých si žáci vyzkouší to, čemu se naučili Principy fungování firmy Seznámení žáků s principy fungování firmy, s administrativou, kterou mnozí považují za nepodstatnou, dokud nenastane nějaký problém Naučit žáky nést zodpovědnost za svou práci a dodržovat termíny, nebát se vystoupit s vlastním nápadem, i když není zcela dopracován Pořádat hodnotící porady (nejlépe s občerstvením), které žákům dodávají pocit realističnosti minipodniku, a samozřejmě neustálá podpora žáků v jejich činnosti. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 15

16 Nechat žáky vše řídit a organizovat samostatně. Učitel by měl vstupovat z pozice rádce. Osvědčilo se mi, že i pokud jsem o chybě žáků věděla, nechala jsem je, aby se z vlastních chyb poučili samozřejmě ne vždy je to možné. Co nejvíce práce dotáhnout do konce, projít celý proces zpracování zakázky. Finanční podpora Dostatek finančních prostředků na nákup materiálu a nářadí pro výrobu. Materiální podpora pro úspěšné fungování firmičky. Za zásadní považuji finanční dotace na pořízení skleníku, pařeniště a vhodného nářadí. Bez těchto dotací by všechny aktivity nemohly být uskutečněny. Příjemná týmová atmosféra Neustále děti motivovat, plánovat s nimi všechny akce v průběhu roku, účast a samotná organizace akcí. Děti stále musí pociťovat, že jsou součásti týmu, mají možnost sami přemýšlet o novinkách, vylepšeních, cítí se v miniprojektu potřební a je to jejich seberealizace. V našem kroužku panovala vždy velmi příjemná atmosféra, což považujeme za zásadní. Budovat dobrý vztah učitel žák. Spolupráce s okolím Jako zásadní se překvapivě objevila nutnost dobré spolupráce s IT pracovníkem školy (prezentace, fungování elektroniky apod.). S dostatečným předstihem nechat na zvážení zapojení do projektu žákům i rodičům, od kterých je nutná podpora stejně jako od vedení školy a kolegů při realizaci a zapojení v jiných předmětech. Velmi dobrá spolupráce s ředitelkou a s aktivizační pracovnicí MěCKP, jejich ocenění práce dětí a dobrý vztah k našim žákům. Co je hlavní důvod toho, že byl kroužek úspěšný? Smysluplná práce Spolupráce se sociálním partnerem žáci se snažili potěšit pacienty LDN. Práce minipodniku byla opravdu skutečná. Žáci si vše vyzkoušeli v reálu. Pozitivní zpětná vazba od našich klientů a neutuchající nadšení žáků. Žáci dokázali i s fiktivní firmou a nedokonalým technickým zázemím odvést kvalitní, v praxi upotřebitelnou práci. Byli pyšní na to, co vše nakonec dokázali a velmi si cenili pochval ze stran vedení, učitelů a hlavně spolužáků Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 16

17 Osvojení znalostí a dovedností, které budou moci využít v budoucnu. Dobře vybrané zaměření, úspěch při realizaci aktivit. Aktivní a zapálení žáci Zapálení a práce žáků firmy. Zájem, dobrá nálada a spolupráce mezi žáky a učiteli. Velká trpělivost ze strany učitelů i žáků. Myslím si, že velkou roli sehrálo klima a atmosféra v celém týmu, sešla se opravdu dobrá parta žáků (I. i II. stupeň), která táhla za jeden provaz. Nemalou roli v tom sehrál i vztah žáků ke sportu (pozn. jednalo se o minipodnik sportovní klub) - někdo miluje kopanou, někdo florbal - přihlášení do těchto kroužků bylo dobrovolné. Dobrá nálada a parta dětí, které se těší na každé setkání, mají možnost seberealizace a plánovat si velké cíle. Velmi dobrá atmosféra dětí v natáčecím štábu, důsledné trvání na dobrých vztazích mezi dětmi i učiteli. Vznikl dobrý kolektiv žáků se společným cílem. Vytrvalí žáci a nadšený pedagog. Nasazení učitelů Pečlivá příprava učitelů na každou schůzku a bezva parta dětí, které se v něm sešly (ne všichni jsou ve školní činnosti bezproblémoví). Výhodou byla jistě i dlouholetá ekonomická praxe učitelky a její zkušenost s vedením podniku i fiktivní firmy. Čas věnovaný minipodniku nad stanovený rámec ze strany žáků i učitelů dodělávání výrobků ve volném čase. Velká trpělivost a ochota věnovat kroužku daleko více času než je určeno. Reálné aktivity Reálné akce, jejich propagace a kladné hodnocení těchto akcí veřejností. Za úspěšnost vděčíme také zdravému jádru kroužku, tzn. šikovným žákyním a žákům. Reálná část a možnost prezentace na veletrhu. Stanovení cíle natočit film bylo po celý rok velkou motivací, abychom se na to důkladně připravili a celý projekt mohl takto vyvrcholit. Děti mají z celého projektu velké zážitky, nenahraditelné zkušenosti a rády by pokračovaly v dalším školním roce. Různé způsoby motivace žáků Soustavná motivace žáků a hledání nových způsobů práce Získání zájmu žáků o tuto činnost návštěva truhlářské dílny, jednoduché časově nenáročné výrobky. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 17

18 Výroba skutečných výrobků, o které projevili dospělí zájem. Pravidelná práce jádra firmy (žáků v managementu), reálné krátkodobé cíle, které se dařilo plnit. Žáci (hlavně žákyně) rádi pomáhají, zvláště, když je jejich práce oceněna. Důležité bylo často žákům opakovat důležitost jejich práce. Ochota žáků spolupodílet se na činnostech, praktické ukázky a realizace. Vidina reálného výsledku, i po delším časovém období (např. sklizni musí předcházet výsev, zalévání, kypření apod.). Dostatečná motivace a vedení žáků ke kreativitě především při výrobě masek, loutek strašidel a vymýšlení převleků a hlášek pro jednotlivá strašidla. Rozložení konkrétních aktivit pro seniory po třech měsících, aby se stále bylo na co připravovat a těšit. 2.3 Krizové momenty a opatření k jejich řešení S každou novou aktivitou se přirozeně pojí krizové momenty. I v případě projektu Podnikáme pomáháme! se nějaké vyskytly. Naštěstí se nám podařilo všechny překonat. Uvádíme je tu jako cenný zdroj zkušeností pro každého, kdo se rozhodně pro realizaci podobného kroužku. Pro přehlednost jsme krizové momenty rozdělili do několika skupin a ke každé skupině přidáváme zamyšlení a doporučení pro řešení podobných problémů. Absence žáků Občasné problémy s nemocností žáků v době realizace kroužku před připravovanou akcí museli jsme zvládnout přípravu i samotnou akci v menším počtu žáků, než bylo původně plánováno. Krizovým bodem fungování kroužku bylo období přípravy žáků na přijímací zkoušky na střední školy. Ne všichni z minipodniku jsou výbornými studenty a pro někoho příprava na přijímací zkoušky byla dost náročná. Fluktuace zaměstnanců minipodniků, důvodem byl pokles zájmu podílet se na projektu. Na druhou stranu jsme zaznamenali i menší přísun nových pracovníků. Fluktuace a občasná absence zaměstnanců je problém, který musí řešit i reálné firmy. Je dobré do řešení tohoto problému zapojit také žáky, kteří se starají o chod minipodniku. Lze apelovat na jejich dobré rozdělení úkolů a předávání zodpovědnosti za dílčí úkoly kolegům v případě nemoci, případně efektivní zapojení nově příchozích zaměstnanců do práce minipodniku. Učitel může žákům pomoci a navrhnout možná opatření. Lze např. upravit dobu setkávání, někteří si mohou částečně plnit své úkoly z domu a komunikovat nějakou dobu přes (v případě, že se absence týká jen několika členů týmu). Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 18

19 Motivace a pozornost žáků Zpočátku projektu jsme měli problém s dodržováním termínů. Žáci nebyli zvyklí nést zodpovědnost za svou práci a počítali s tím, že to za ně vždy někdo vyřeší. Udržení pozornosti žáků po celou dvouhodinovou dobu kroužku. Dětem se nechtělo do vyplňování dokumentace, která je potřebná při realizaci firmy. Žákům se nechtělo na začátku vést knihu tržeb, či pokladní deník. Žáci neuměli systematicky pracovat na daném úkolu, nezvládali týmovou spolupráci. Neplnění přidělených úkolů, nedodržování termínů. Některé role ve firmě byly více oblíbené, některé méně. Ubývající motivace žáků po veletrhu. Nechuť, neobjektivnost při hodnocení své práce vysvětlovali jsme, že pokud nepojmenují své chyby, nemohou je odstranit. Žáci si nepřipouštěli rizika, neviděli v nich problém museli se naučit hledat alternativy řešení. Samostatná práce v minipodniku je pro některé žáky zcela novou zkušeností a přináší pro ně spoustu nových výzev. Je třeba aby se naučili zodpovědnosti, dochvilnosti a spolehlivosti, zároveň je potřeba, aby práce žáky bavila. Právě tyto dovednosti patří k tomu nejcennějšímu, co může žákům kroužek dát. V roli učitele je důležité, aby dokázal vysvětlit smysl a důležitost týmové spolupráce a dodržování vlastních závazků, je ale také potřeba, aby značná část odpovědnosti za kvalitu práce zůstala na samotných žácích. Stejně jako v reálné práci je při práci v minipodniku zodpovědnost a smysluplnost důležitým motivačním faktorem. Veďte žáky k uvědomění si důsledků kvalitní a nekvalitní (odfláknuté) práce. Atraktivitu práce pro žáky lze zvýšit střídáním rolí ve firmě. Některé role jako ředitel firmy, režisér, pracovník ovládající moderní techniku, apod., mohou být pro žáky lákavější než jiné, a právě tím, že si během roku vyzkouší více rolí, docení jejich důležitost. Pro dostatečnou motivaci při práci ve firmě je také důležitý dostatek nových výzev plánů do budoucnosti. Věnujte s dětmi čas plánování dalších projektů jejich minipodniku, aby věděli, co je čeká v následujících měsících. V našem projektu také skvěle fungoval veletrh jako motivace pro práci žáků. Problémy spojené se zaměřením minipodniku Výroba krmítka pro drobné ptactvo příliš dlouhý čas na výrobu. Další výrobky jsme volili jednodušší. Někteří žáci byli při výrobě velmi pomalí motivací pro ně bylo, když viděli hotový výrobek ostatních žáků. Nepříznivé počasí - nemožnost včasného zahájení zahradnických činností. Byli jsme nuceni prodloužit přípravu a plánování a vlastní praktickou činnost zahájit později. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 19

20 Úhyn některých předpěstovaných sazenic, napadení sazenic škůdcem. Žáci zažili realitu zahradnické práce, různá rizika se kterými musí zahradník pracovat. Špatná domluva s personálem sociálního zařízení (LDN) ohledně návštěvy a specifických diet pacientů LDN. Neznalost reality v možnostech seniorů pomohly besedy se sociální pracovnicí. U některých zaměření minipodniků se učitelé setkávají se specifickými problémy vyplývajícími z podstaty zaměření daného minipodniku. Tyto problémy obvykle vychází z faktu, že učitel není profesionálem v daném oboru (např. truhlářství, zahradnictví, sociální péče). Podle naší zkušenosti je dobré v odborných záležitostech navázat spolupráci s odborníkem z praxe a s ním před zahájením kroužku i v průběhu konzultovat odborné záležitosti. Kontakt s odborníkem z praxe je také jedním z důležitých faktorů, který hraje roli při výběru zaměření vašeho minipodniku. Nákup a zacházení s technikou Obtížné rozhodování při nákupu techniky a softwaru potřeba zvolit správné parametry a výběr firmy. Seznámení se s novou technikou, seznámení dětí s technikou. Rozpočet, výběr a nákup zařízení i materiálu museli v některých minipodnicích řešit pouze učitelé, děti toho nebyly schopny práce učitelů navíc. Pro některá zaměření minipodniků je potřeba specifické zařízení, jindy jen spotřební materiál, který je nutné nakoupit. Do nákupu bylo v některých minipodnicích možné zapojit děti a bylo to pro ně i pro učitele přínosné. V takovém případě je důležité nastavit, že poslední slovo má učitel, který schvaluje výdaje minipodniku. Takový přístup nakonec také velmi dobře odpovídá realitě firem, kde je vždy někdo, kdo je zodpovědný za schvalování nákladů, komu je potřeba prezentovat důvody pro nákup a výběr daného zařízení. V některých případech, veškerá zátěž s nákupem zařízení a materiálu leží na učitelích (např. v případě mladších dětí). Při zacházení s moderní technikou může nastat problém s její neznalostí, pak je dobré podle možností věnovat čas prostudování správného zacházení, nebo pověřit někoho ze žáků tímto úkolem může udělat miniškolení pro kolegy. U specializovanějších zařízení může opět pomoci konzultace s odborníkem z praxe. Znalosti učitelů Počáteční nedostatek znalostí učitelů o založení a fungování firmy, postupně si tyto znalosti doplňovali s pomocí lektorů Centra dohody. Zvláště zpočátku velká administrativní zátěž musela jsem se naučit mnoho nových znalostí, postupů a dovedností, poté již zátěž nebyla tak velká. Centrum dohody s.r.o., Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1, , 20

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Dobalová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika Ing. Josef Koch / informační technologie

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Hodnocení MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

Hodnocení MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Hodnocení MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů září 2015 Založení a pilotní ověření 3 školních klubů Zpráva z pilotního ověření Společná řešení pro lepší učení CZ.1.07/1.1.00/46.0006 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ÚVOD Tato zpráva dokumentuje založení a

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více