Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny"

Transkript

1 Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů, které sí stěna překonat, je H = 3,7. Stěna á svslý líc čl ω = 0, terén nad stěno je vodorovný, čl β = 0. Stěna bde sočástí nového průyslového areál a nvestor požadje nahodlé přtížení nad stěno o hodnotě q l = 10 kn -. Terén nad opěrno stěno nebde přtížen stálý zatížení, čl q d = 0. Zena za rbe stěny a v podloží stěny je charakterzovaná jako písčtý jíl o objeové hotnost γ r = γ f = 18,5 kn -3, o úhl vntřního tření φ r = φ f = 5º a o kohez c f =15 kpa. Vyztžená zena bde provedena z písk s alo příěsí jenozrnné zeny o objeové hotnost γ = 17,5 kn -3, o úhl vntřního tření φ = 30º a o nlové kohez. Hladna podzení vody nebyla v průběh geologckého průzk zasažena a nachází se tedy v hlobce větší než /3 výšky opěrné stěny. Externí stablta Obr. 11 Výpočetní schéa opěrné stěny pro potřeby externí stablty Výška opěrné stěny Výškový rozdíl terén před stěno a nad stěno je H = 3,7. Terén před stěno je vodorovný, takže nální hlobka zapštění stěny pod terén H eb bde H H'/ 0 3,7 / 0 0,185 eb Mnální výška stěny je H H' H 3,7 0,185 3,885 Návrh eb

2 Požít 1 řad tvarovek Gravty Stone a zákrytový prvek (výška prvk Gravty Stone je 190, zdění je sché a tdíž beze spáry, výška zákrytového prvk je 95, pro výpočet se počítá přblžně 100 ) Odpovídající výška opěrné stěny je H 10,19 0,1 4,09 Tlošťka opěrné stěny NCMA dává nální tlošťk opěrné stěny L 0,6H. Tato nální tlošťka vychází ale poze v případě kvaltních zeních podínek a vel nízkého přtížení terén nad stěno. Protože v toto případě je stěna sočástí průyslového areál a přtížení nad stěno není zanedbatelné, volíe tlošťk stěny 0,8 násobek její výšky. Tlošťka stěny tedy bde L 0,8 H 0,8 4,09 3,7 3,3 Šířka vyztžené zóny v nejvyšší ístě L β Proěnná L β se defnje pro potřeby započtatelnost rovnoěrného zatížení nad opěrno stěno. V toto případě, kdy líc stěny je svslý a terén nad stěno je vodorovný, je ožné hodnot L β stanovt takto L L W 3,3 0,3 3,0 Koefcent aktvního zeního tlak K ae = 5º, ω = 0º, δ e = 5º, β = 0º Úhel tření na stykové ploše ez zadní líce opěrné stěny a zeno za stěno δ e se rovná enší z hodnot úhl vntřního tření vyztžené zeny φ a úhl vntřního tření zeny za stěno φ r. V toto případě je enší úhel vntřního tření zeny za stěno a proto δ e = φ r = 5º. K ae cos cos cos e 1 r sn cos r e snr cos e cos 5 sn(5 5) sn(5 0) cos 0 cos0 51 cos0 5cos(0 0) 0,81 0,355 0,906,554 0,81 0,766 0,43 10, ,906 1 Síly od zeního tlak přtížení terén q l = 10,0 kn - sh ae r e P 0,5 K H h cos 0,5 0,355 18,5 4,09 cos5 49,78 kn / P K q q H h cos 0, ,09 cos5 13,16 kn / qh ae d l e Raena sl k bod O y H h / 3 4,09 / 3 1,36 s y H h / 4,09/,05 q Hotnost vyztžené stěny W L H 3,3 17,5 4,09 36,0 kn / r

3 Moentové raeno síly od hotnost vyztžené stěny x LH tan 3,3 4,09 tan0 / 1,65 r POSUNUTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE a) rozhodje-l vyztžená zena R C q L W W tan ,0 0 tan30 136,37 kn / R s ds d r r s b) rozhodje-l základová zena R tan ,3 0 36,0 0 tan5 159,64 / sf Cds cf L qd L Wr Wr f kn Sočntel bezpečnost prot posntí v základové spáře sl Rs 136,37,17 1,5 P P 49,78 13,16 sh qh PŘEKLOPENÍ STĚNY KOLEM BODU O Stablzjící oent M W x W x q L x 36, 1, ,73 kn / r r r r r d q Klopný oent M o PsH ys PqH yq 49,781,36 13,16,05 94,68kN / Sočntel bezpečnost prot překlopení Mr 389,73 ot 4,1 M 94,68 o bohatě ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY Stanovení excentrcty výslednce sl PsH ys PqH yq Wr xr L / Wr xr L / qd L xq L / e W W q L r r d 49,78 1,36 13,16,05 36,0 1,65 3,3 / 0 0 0,401 36, 0 0 Maxální velkost excentrcty eax L/ 6 3,3 / 6 0,550 e 0,401 excentrcta 1 Účnná šířka základ B Le 3,30,401,50 Napětí v základové spáře q a e W W q q L 36, ,0 106,48 kn B,5 r r d l e Mezní únosnost základové spáry 0 5 N 0,7 N 10,88 f c q c N 0,5 B N 15 0,7 0,5 18,5,50 10,88 56, 40 kn lt f c f e Sočntel bezpečnost únosnost základové spáry 1 Výpočetní postp podle NCMA nevyžadje, aby výslednce sl byla v jádr průřez, čl aby nedocházelo k tah v základové spáře. Výpočet je zde veden poze pro nforac o stav sl v základové spáře.

4 bc qlt 56,40 5,8 q 106,48 a bohatě INTERNÍ STABILITA Koefcent aktvního zeního tlak K a φ = 30º, ω = 0º δ = ⅔. φ = ⅔. 30 = 0º β = 0º cos Ka sn sn cos cos 1 cos cos cos (30 0) sn(30 0) sn(30 0) cos 0 cos0 01 cos0 0cos(0 0) 0,75 0,75 0,97 0,766 0,5 0,94,684 10,94 1 0,94 1 Síly od zeního tlak přtížení terén q l = 10,0k N - H cos 10 0,97 4,09 cos 0 11,41kN / 0,5 K H cos 0,5 0,97 17,5 4,09 cos ,85 kn / sh a qh q q K d l a Stanovení dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže a nálního počt geoříží Volíe geoříž Mragrd 5XT: krátkodobá ezní pevnost geoříže v tah T lt = 6,7 kn/ Hodnota sočntele poškození geoříží př kládání pro písek je RF ID = 1,05. LTDS RF D T lt RF ID RF CR 6,7 33,93kN / 1,1 1,05 1,60 LTDS 33,93 Ta,6 kn / 1, 5 UNC Mnální počet geoříží N n sh qh 40,85 11,41,31 T,6 a N n = 3 Vyztženo opěrno stěn je ntné na základě požadavk, který vychází z dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříží, vyztžt nálně tře geoříže. Př volbě počt geoříží je ovše třeba vzít v úvah sktečnost, že axální vzdálenost geoříží je přblžně dvojnásobek hlobky betonového prvk, to je v toto případě cca 0,6. Z požadavk vychází, že geoříže je ntné ístt po třech tvarovkách. U většny případů je dále únosnost v přpojení geoříže k betonový prvků Gravty Stone nžší než dlohodobá přípstná návrhová pevnost geoříže T a a proto tahová pevnost geoříže př požtí s těto prvky není zpravdla rozhodjící. Proto zvolíe počet geoříží větší a to sed geoříží, čl bde platt N = 7 > N n = 3 Výškové úrovně geoříží E 1 = 0,19 E = 0,76 E 3 = 1,33 E 4 = 1,90

5 E 5 =,47 E 6 = 3,04 E 7 = 3,61 TAHOVÉ NAMÁHÁNÍ GEOMŘÍŽÍ A A c,1 c,3 výpočet zatěžovacích ploch A c,n E E1 0,76 0,19 0,475 E4 E 1, 9 0, 76 0,57 A A c, c,4 E3 E1 1, 33 0,19 0,57 E5 E3,47 1,33 0,57 E6 E4 3,04 1,90 E A c, 5 0, 57 E 7 5 3,61,47 A c, 6 0, 57 E7 E6 3,61 3,04 A c, 7 H 4,09 0, 765 výpočet hlobky střed zatěžovací plochy A c,n D H A / 4,09 0,475 / 3,85 1 c,1 D H A A / 4,09 0,475 0,57 / 3,33 c,1 c, D H A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 /,76 3 c,1 c, c,3 D H A A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 /,19 4 c,1 c, c,3 c,4 D H A A A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 0,57 / 1,6 5 c,1 c, c,3 c,4 c,5 D6 H A,1,,3,4,5 / c Ac Ac Ac Ac Ac,6 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 / 1,05 D A / 0,765 / 0,38 7 c,7 výpočet sl, které působí v jednotlvých vrstvách geoříž F g,n F D q K cos A 17,5 3, ,97 cos0.0,475 10,6 kn / g,1 1 l a c,1 F D q K cos A 17,5 3, ,97 cos0.0,57 10,86 kn / g, l a c, F D q K cos A 17,5, ,97 cos0.0,57 9,7 kn / g,3 3 l a c,3 F D q K cos A 17,5, ,97 cos 0.0,57 7,69 kn / g,4 4 l a c,4 F D q K cos A 17,5 1,6 10 0,97 cos0.0,57 6,10 kn / g,5 5 l a c,5 F D q K cos A 17,5 1, ,97 cos0.0,57 4,51 kn / g,6 6 l a c,6 F D q K cos A 17,5 0, ,97 cos0.0,765 3,55 kn / g,7 7 l a c,7 Porovnání působící tahové síly a dlohodobé přípstné návrhové pevnost 1 F g,1 = 10,6 kn/ < T a =,6 F g, = 10,86 kn/ < T a =,6 3 F g,3 = 9,7 kn/ < T a =,6 4 F g,4 = 7,69 kn/ < T a =,6 5 F g,5 = 6,10 kn/ < T a =,6 6 F g,6 = 4,51 kn/ < T a =,6 7 F g,7 = 3,55 kn/ < T a =,6 kn/ VYTAŽENÍ GEOMŘÍŽÍ ZE ZEMINY výpočet vntřního úhl poršení α φ = 30º δ = 0º ω = 0º β = 0º

6 1tg tg cotg tg( ) tg tg cot g 1 tg cot g tg( ) tg30 tg30 tg30 cot g30 1tg0 cot g30 = = 1tg0 tg30 cot g30 0,577 0,577 0,577 1,73 10,364 1,73 0,897 = 0, ,364 0,577 1,73 1,840 α φ = 5,99º α 30 = 5,99º α = 55,99º 56º výpočet kotevních délek neoříží L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 0,19 tg 90 56,87 a,1 1 1 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 0,76 tg 90 56,49 a, L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 1,33 tg 90 56,10 a,3 3 3 L LW E tg 90 E tg 3,30,31,9tg ,7 a,4 4 4 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3,47 tg ,33 a,5 5 5 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 3,04 tg ,95 a,6 6 6 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 3,61tg ,57 a,7 7 7 výpočet průěrné hlobky nadloží d n E L 1 a,1 d1 H E1 H tg tg 4,09 0,19 3,90 tg E L a, d H E H tg tg 4,09 0,76 3,33 tg E L 3 a,3 d3 H E3 H tg tg 4,09 1,33,76 tg E L 4 a,4 d4 H E4 H tg tg 4,09 1,9,19 tg E L 5 a,5 d5 H E5 H tg tg 4,09,47 1,6 tg E L 6 a,6 d6 H E6 H tg tg 4,09 3,04 1,05 tg E L 7 a,7 d7 H E7 H tg tg 4,09 3,61 0, 48 tg výpočet kotvící síly AC n pro každo geoříž hodnot sočntele nterakce ez geoříží a písčto zeno važjee C = 0,8 AC L C d tg,87 0,8 3,90 17,5 tg30 180,94 kn / 1 a,1 1 AC L C d tg,49 0,8 3,33 17,5 tg30 134,04 kn / a, AC L C d tg,10,8,7617,5tg30 93,70 kn / 3 a,3 3 AC L C d tg 1,7 0,8,19 17,5 tg30 60,89 kn / 4 a,4 4

7 AC L C d tg 1,33 0,8 1,6 17,5 tg30 34,83 kn / 5 a,5 5 AC L C d tg 0,95 0,8 1,05 17,5 tg30 16,13 kn / 6 a,6 6 AC L C d tg 0,57 0,8 0, 48 17,5 tg30 4, 4 kn / 7 a,7 7 Sočntelé bezpečnost prot vytažení geoříží ze zeny po,1 po, po,3 po,4 po,5 po,6 po,7 AC1 180,94 17,64 1,5 F 10,6 g,1 AC 134,04 1,34 1,5 F 10,86 g, AC3 93,70 10,11 1,5 F 9,7 g,3 AC4 60,89 7,9 1,5 F 7,69 g,4 AC5 34,83 5,71 1,5 F 6,10 g,5 AC6 16,13 3,58 1,5 F 4,51 g,6 AC7 4,4 1, 5 1, 5 F 3,55 g,7 bohatě bohatě bohatě bohatě ne Nejvýše položená geoříž ne na vytažení ze zeny, její zakotvení do zeního asv je nedostatečné. Řešení je prodložt tto geoříž. Toto prodložení je ožné provést lokálně, to znaená, že bde prodložena poze nejvýše položená geoříž a ostatní geoříže bdo ít původní délk. Prodložení nejvýše položené geoříže na 3,5, to je o 0, kotevní délka bde ít hodnot L LW E tg 90 E tg 3,5 0,3 3,61tg ,77 a,7 7 7 kotvící síla bde ít hodnot AC L C d tg 0,77 0,8 0, 48 17,5 tg30 5,97 kn / 7 a,7 7 Sočntel bezpečnost prot vytažení geoříže ze zeny po,7 AC7 5,97 1, 68 1, 5 F 3,55 g,7 Nejvýše položeno geoříž je ntné prodložt o 0,, což je tedy na celkovo délk 3,5. Tato geoříž vychází nejdelší ze dvo důvodů. První důvode je sklon vntřní rovny poršení, což znaená, že čí výše je geoříž položená, tak tí kratší jso kotevní délky a drhý důvode je to, že s výško klesá tlak nadloží a tí také kotevní síla. VNITŘNÍ POSUNUTÍ PO NEJNÍŽE POLOŽENÉ GEOMŘÍŽI výpočet úhl vnější rovny poršení α e φ r = 5º δ e = 5º ω = 0º β = 0º

8 1tg tg cotg tg( r ) tg r tg r cot g r 1 tg e cot g r tg( e r) e r r tg5 tg5 tg5 cot g5 1tg5 cot g5 = 1tg5 tg5cotg5 0, 466 0, 466 0, 466,145 10, 466,145 1,094 = 0, ,466 0,466,145,17 α e φ r = 6,7º α e 5 = 6,7º α e = 6,7+5 = 51,7º 51,3º E E1 0,76 0,19 L1 0,46 tg tg51,3 e L' LW L 3,3 0,3 0,46,54 s,1 1 Obr. 1 Výpočetní schéa opěrné stěny pro potřeby nterní stablty Hotnost vyztžené zeny nad první geoříží W ' L' H E,54 4,09 0,19 17,5 173,36 kn / r,1 s,1 1 Hotnost betonových prvků nad 1. geoříží Stěna je svslá, čl není potřeba vypočítávat započtatelno výšk H h.

9 Ww,1 H E1 W 4,09 0,19 0,5 0,3 3,99 kn / odolnost prot nterní posntí po první geoříž o ve vyztžené zeně hodnot sočntele příého posntí pro písek važjee přblžně C ds = 0,8 R' C W ' tg 0,8 173,36 tg30 80,07 kn / s,1 ds r,1 o ez betonový prvky W 3,99 kn / N 34 kn / w,1 ax (axální hodnota norálové síly, která byla požta př experentálních zkoškách) je ožné požít následjící vztah V a W tg 6,3 W tg44,7 6,3 3,99 tg44,7 30,04 kn /,1 w,1 w,1 síly od zeního tlak P 0,5 K H E cos 0,5 0,355 18,5 4,09 0,19 cos5 45,7 kn / sh,1 ae r 1 e PqH,1 qd ql Kae H E1 cos e 10 0,355 4,09 0,19 cos5 1,55 kn / Sočntel bezpečnost prot posntí po nejníže položené geoříž sl,1 R' s,1 V,1 80,07 30,04 1, 90 1, 5 P P 45,7 1,55 sh,1 qh,1 LOKÁLNÍ STABILITA Přpojení geoříží k betonový prvků W 3,99 kn / N 34 kn / w,1 ax (axální hodnota norálové síly požté př experentálních zkoškách) a proto je ožné požít následjící vztahy: Pevnost v přpojení pro ltní stav je defnovaná na základě zkošek vztahe T a W tg 7,9 W tg0 7,9 kn / ltconn, n cs w, n cs w, n a pro stav požtelnost vztahe T a' W tg ' 16,6 W tg 1,3 n cs w, n cs w, n Stěna je svslá, a proto není ntné se zabývat započtatelno výško H h. Únosnost v přpojení je grafcky znázorněná na následjící obrázk. Tato únosnost v přpojení je v podstatě daná nejenší ze tří následjících hodnot: 1) Ltní pevnost v přpojení stanovená na základě zkošek a zenšená na 1,5 násobek ) Pevnost v přpojení stanovená za základě zkošek př dosažení deforace rovné 0 3) Hodnota dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže T a

10 Z graf je patrné, že hodnota dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže T a nebde rozhodjící. Pro enší výšky slopce betonových prvků, to je pro výše položené geoříže, bde rozhodovat stav požtelnost a od výšky slopce betonových prvků cca 1,5 bde rozhodovat pevnost pro ltní stav zenšená sočntele bezpečnost. Oblast vyhovjící únosnost přpojení geoříží k betonový prvků je na obrázk vyšrafovaná. Do graf je ožné vynést na svslo os hodnoty tahových sl v geořížích F g,n pro příslšno hodnot hotnost betonových prvků W w,n, která se vynese na vodorovno os. Pokd se tato hodnota objeví ve vyšrafované ploše, tak je přpojení vyhovjící. Hodnoty těchto sl jso do graf vyneseny krhovo značko, zatíco výsledky experentálních zkošek jso vyneseny čtverečkovo značko. Pro výsledky zkošek pro ltní stav jso požty pootočené čtverečky a pro výsledky zkošek pro stav požtelnost př deforac 0 jso požty klascké čtverečky. Výsledky experentálních zkošek není ožné extrapolovat nad hodnot největší norálové síly požté př zkoškách prvků Gravty Stone a geoříže Mragrd 5XT. Tato hodnota byla N ax = 34kN/. Proto á graf požtelnost nad toto hodnoto konstantní průběh. Obr. 13 Graf únosnost přpojení geoříže k betonový 1 Ww,1 H E1 W 4,09 0,19 0,5 0,3 3,99 kn / ltní stav Tltconn,1 7,9 kn / T T / 7,93 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl,1 ltconn,1 cs a porovnání působící síly T 18,60 kn / F 10,6 kn / cl,1 g,1

11 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 3,99 tan1,3 1,83 kn / 0,1 w,1 Tcs,1 0,1 1,83 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 1,83 kn / F 10,6 kn / cs,1 Ww, H E W 4,09 0,76 0,5 0,3 0, 48 kn / ltní stav Tltconn, 7,9 kn / T T / 7,9 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl, ltconn, cs a porovnání působící síly Tcl, 18,6 kn / Fg, 10,86 kn / stav požtelnost 0, 16,6 Ww, tan1,3 16,6 0,48 tan1,3 1,07 kn / Tcs, 0, 1,07 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 1,07 kn / F 10,86 kn / cs, 3 Ww,3 H E3 W 4,09 1,33 0,5 0,3 16,97 kn / ltní stav Tltconn,3 7,9 kn / T T / 7,9 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl,3 ltconn,3 cs a porovnání působící síly T 18,60 kn / F 9,7 kn / cl,3 g,3 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 16,97 tan1,3 0,3 kn / w,3 Tcs,3 0,3 0,3 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 0,3 kn / F 9,7 kn / cs,3 4 Ww,4 H E4 W 4,09 1,9 0,5 0,3 13,47 kn / ltní stav Tltconn,4 7,9 kn / Tcl,4 Tltconn,4 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 7,69 kn / cl,4 g,4 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 13, 47 tan1,3 19,54 kn / 0,4 w,4 Tcs,4 19,54 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 19,54 kn / F 7,69 kn / cs,4 g,4

12 @E 5 Ww,5 H E5 W 4,09,47 0,5 0,3 9,96 kn / ltní stav Tltconn,5 7,9 kn / Tcl,5 Tltconn,5 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 6,10 kn / cl,5 g,5 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 9,96 tan1,3 18,77 kn / w,5 Tcs,5 0,5 18,77 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,77 kn / F 6,10 kn / cs,5 6 Ww,6 H E6 W 4,09 3,04 0,5 0,3 6,46 kn / ltní stav Tltconn,6 7,9 kn / Tcl,6 Tltconn,6 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 4,51 kn / cl,6 g,6 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 6,46 tan1,3 18,01 kn / 0,6 w,6 Tcs,6 0,6 18,01 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síl T 18,01 kn / F 4,51 kn / cs,6 7 Ww,7 H E7 W 4,09 3,61 0,5 0,3,95 kn / ltní stav Tltconn,7 7,9 kn / Tcl,7 Tltconn,7 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly Tcl,7 18,60 kn / Fg,7 3,55 kn / stav požtelnost 16,6 Ww,7 tan1,3 16,6,95 tan1,3 17,4 kn / Tcs,7 0,7 17,4 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 17,4 kn / F 3,55 kn / cs,7 g,7 BOULENÍ SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ V ÚROVNÍCH 1 výpočet sl od aktvního zeního tlak v úrovních geoříží sh,10,5ka H E1 cos q q K H E cos qh,1 d l a 1 0,5 0,97 17,5 4,09 0,19 cos0 37,14 kn / 10 0,97 4,09 0,19 cos0 10,88 kn /

13 @E sh,0,5ka H E cos q q K H E cos qh, d l a 0,5 0,97 17,5 4,09 0,76 cos0 7,08 kn / 10 0,97 4,09 0,76 cos0 9,9 kn 3 sh,30,5ka H E3 cos q q K H E cos qh,3 d l a 3 0,5 0,97 17,5 4,09 1,33 cos0 18,60 kn / 10 0,97 4,09 1,33 cos0 7,70 kn 4 sh,40,5ka H E4 cos q q K H E cos qh,4 d l a 4 0,5 0,97 17,5 4,09 1,9 cos0 11,71 kn / 10 0,97 4,09 1,9 cos0 6,11 kn 5 sh,5 0,5 Ka H E5 cos q q K H E cos qh,5 d l a 5 0,5 0,97 17,5 4,09,47 cos0 6,41 kn / 10 0,97 4,09,47 cos0 4,5 kn 6 sh,6 0,5 Ka H E6 cos q q K H E cos qh,6 d l a 6 0,5 0,97 17,5 4,09 3,04 cos0,69 kn / 10 0,97 4,09 3,04 cos0,93 kn / výpočet sykové únosnost ložné spáry ez betonový prvky s vloženo geoříž o ltní 1 V 6,3 W tg44,7 6,3 3,99 tg44,7 30,04 kn /,1 V 6,3 W tg44,7 6,3 0, 48 tg44,7 6,57 kn /, 3 V 6,3 W tg44,7 6,3 16,97 tg44,7 3,09 kn /,3 4 V 6,3 W tg44,7 6,3 13, 47 tg44,7 19,63 kn /,4 5 V 6,3 W tg44,7 6,3 9,96 tg44,7 16,16 kn /,5 6 V 6,3 W tg44,7 6,3 6,46 tg44,7 1,69 kn /,6 w,6 Sočntelé bezpečnost prot bolení v úrovních vyztžení sc,1 V,1 F F F F F F sh,1 qh,1 g, g,3 g,4 g,5 g,6 g,7 30,04 4,97 1,5 37,14 10,88 10,86 9,7 7,69 6,10 4,51 3,55 sc, V, F F F F F sh, qh, g,3 g,4 g,5 g,6 g,7 6,57 5,06 1,5 7,08 9,9 9,7 7,69 6,10 4,51 3,55 sc,3 V,3 F F F F sh,3 qh,3 g,4 g,5 g,6 g,7

14 3,09 5,19 1,5 18,60 7,70 7,69 6,10 4,51 3,55 sc,4 V,4 F F F sh,4 qh,4 g,5 g,6 g,7 19,63 5,36 1,5 11,71 6,11 6,10 4,51 3,55 sc,5 V,5 ( F F ) sh,5 qh,5 g,6 g,7 16,16 5,63 1,5 6,414,5 (4,513,55) sc,6 V,6 1,69 6,13 1,5 F,69,93 3,55 sh,6 qh,6 g,7 o stav požtelnost NCMA požadje, aby axální syková deforace líce stěny byla 0. Př zkoškách sykové odolnost betonových prvků Gravty Stone v ložné spáře s vloženo geoříží Mragrd nebylo žádné ze zkošek př dosažení axální sykové síly dosaženo této hodnoty sykové deforace. PŘEKLOPENÍ HORNÍHO NEVYZTUŽENÉHO SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ Síly od zeního 7 sh,7 0,5 Ka H E 7 cos qh,7 qd ql Ka H E 7 cos 0,5 0,97 17,5 4,09 3,61 cos0 0,56 kn / 10 0,97 4,09 3,61 cos0 1,34 kn / raena ys,7 ( H E7)/3 (4,093,61)/30,16 y ( H E )/ (4,093,61)/0,4 Klopný oent q,7 7 M y y 0,56 0,16 1,34 0,4 0,41 kn / o,7 sh,7 s,7 qh,7 q,7 Stablzjící oent Mr,7 Ww,7 xw,7,95 0,15 0,44 kn/ Sočntel bezpečnost prot překlopení horního slopce betonových prvků ot,7 Mr,7 0,44 1, 07 1, 5 M 0,41 o,7 ne

15 Př větší přtížení stěny se ůže stát, že nevyhoví horní nevyztžený slopec betonových prvků na překlopení, tak jako se to stalo v toto příkladě. Je zde názorně kázáno, že je účelné horní geoříž ístt co nejvýše. Další ožný řešení je horních několk vrstev betonových tvarovek probetonovat a do dtn v tvarovkách vložt výztž. V dané případě by bylo ožné probetonovat horní čtyř řady betonových prvků tak, aby výztž spojtě probíhala přes ložno spár s nejvýše položeno geoříží. Toto řešení je ntné a velce často požívané v stacích, kdy se požadje větší přtížení terén nad stěno a horní slopec betonových prvků není ožné konstrovat systée sché ontáže. POSUNUTÍ HORNÍHO NEVYZTUŽENÉHO SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ Syková únosnost v úrovn sedé geoříže ltní stav V a W tg 6,3 W tg44,7 6,3,95 tg44,7 9, kn /,7 w,7 w,7 Sočntel bezpečnost prot posntí horního slopce betonových prvků sc,7 V,7 9, 4,85 1,5 0,561,34 sh,7 qh,7 Stav požtelnost Maxální vodorovná syková deforace ez betonový prvky je podle požadavků NCMA stanovena na 0. Př experentálních zkoškách nebylo př dosažení axální sykové síly dosaženo této hodnoty deforace. Z hledska požadované hodnoty sykové deforace je sché spojení ez betonový prvky Gravty Stone s vloženo geoříží Mragrd vyhovjící.

Posouzení tížné zdi. Zadání úlohy: Verifikační manuál č. 1 Aktualizace: 02/2016

Posouzení tížné zdi. Zadání úlohy: Verifikační manuál č. 1 Aktualizace: 02/2016 Verifikační anál č. Aktalizace 0/06 Posození tížné zdi Progra Sobor Tížná zeď Deo_v_0.gtz V toto verifikační anál je veden rční výpočet posození tížné zdi na trvalo a seizicko návrhovo sitaci. Aby byla

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

STATIKA STAVEBNÍHO SYSTÉMU VAREA MODUL

STATIKA STAVEBNÍHO SYSTÉMU VAREA MODUL VAEA ODUL s.r.o., áměstí, 766 Štramberk, Č:85 95 5, DČ: CZ 85 95 5 Zapsána KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7 STATKA STAVEBÍHO SYSTÉU VAEA ODUL Požité podklady: Zpráva statika a statický výpočet ng. Aleandr

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

Pracovní list č. 6: Stabilita svahu. Stabilita svahu. Návrh či posouzení svahu zemního tělesa. FS s

Pracovní list č. 6: Stabilita svahu. Stabilita svahu. Návrh či posouzení svahu zemního tělesa. FS s Pracovní lst č. 6: Stablta svahu Stablta svahu 1 - máme-l násyp nebo výkop, uvntř svahu vznká smykové napětí - aktvuje se smykový odpor zemny - porušení - na celé smykové ploše se postupně dosáhne maxma

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící

Více

Sylabus 18. Stabilita svahu

Sylabus 18. Stabilita svahu Sylabus 18 Stablta svahu Stablta svahu Smykové plochy rovnná v hrubozrnných zemnách ev. u vrstevnatého ukloněného podloží válcová v jemnozrnných homogenních zemnách obecná nehomogenní podloží vč. stavebních

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Stavební jámy Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí 4. Střídavý prod 4. Vznk střídavého prod Doteď jse se zabýval poze prode, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný prod). V prax se kázalo, že tento prod je značně nevýhodný. Zdroje napětí

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Skupina piloty. Cvičení č. 6 Skupina piloty Cvičení č. 6 Příklad zadání Navrhněte pilotový základ ŽB rámové konstrukce zatížené svislým zatížením působícím sexcentricitami e 1 e 2. Povrch roznášecí patky je vúrovni terénu její výška

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně 1 Tato Příloha 801 je sočástí článk 19 Návrh axiálních a diagonálních stpňů lopatkových strojů, http://wwwtransformacni-technologiecz/navrh-axialnicha-diagonalnich-stpn-lopatkovych-strojhtml Odvození rovnice

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE

3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE 3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE Stěnový systém Gravity Stone se skládá ze vzájemně zaměnitelných částí, které se mohou použít v různých kombinacích a tak řešit různé případy opěrných zdí. Projektant by

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI Stavba Díl Stupeň Investor Lískovec : Fotbalové a softballové hřiště areálu Pod Plachtai : D.1.2 Stavebně

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

Pohybová energie pro translační pohyb

Pohybová energie pro translační pohyb ázev a adresa školy: třední škola průyslová a uělecká, Opava, příspěvková organzace, Praskova 399/8, Opava, 746 ázev operačního prograu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory.5 Regstrační

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Á Š Ř ý ů ý Ž ů ý ů ý Č ý Ž ý ě ě Š ů ě ý ý ů ý ů ě ě Š ů ý ý ů ýš ý ů ý ň ý ň Ž ě ý É ý ý ž ý ň Ý Ý ů ě ě ý ě ě ý ě Ž ě ů Ý Š ě Š Ž ě ě Š ě ě Š ů ě ě ě ů ý ý ž ý ě ě Š ů ě ě ě Š ů ý ý ý ů ě ě Š ů ě ě

Více

ěž ú ý Š Š ýš ž ě é é ě ý ů é š š é é š é š ě š é ž ý ů ž š Š é é é é ů Ž é š š ě é ň é ň Č é š ě é ů š ě é š š ě é ě é ň Č š ě é ě é Č Ú ú é ě é ýš ě ě ý ů š é ě é š š ě ě ž é š š ú Ú é ýš Ú š é š š ě

Více

Á Ý Á Ť ĚŽ Í Ý Ť ŘÍ Ť Š Í ť Č Ž Č Č Ý Á Í Ž Š Á Ž ň Á Í Í Í Á Č Ř Á ÁČ Á Ž ť ť Í ť Ť ť Ť Ť Ť Ť Í ŘÍ Š Ť Ť Ž ŠŽ ň Ť Ť ň Š ň Ť ú Í Ý Á ď Š Ř ď Ť Í ď ň Ť ň ň Ď Ž Ž ň ň ň Š Ť Š ň Í ň Í ň Ť ň ť Č ň Š Š ň Í

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPĚRNÁ ŢELEZOBETONOVÁ

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Založení komunikace na velmi měkkém podloží

Založení komunikace na velmi měkkém podloží Založení komunikace na velmi měkkém podloží Ing. Petr KOMÁREK Základní údaje o projektu Název: Investor: Cíl: BOLSHAYA NEFT SPD SALYM PETROLEUM DEVELOPMENT (joint-venture Shell / Sibir Energy) 2005 - těžba

Více

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Zemní tlaky Rozdělení, aktivizace Výpočet pro soudržné i nesoudržné zeminy Tlaky zemin a vody na pažení Katedra geotechniky a podzemního

Více

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40 PŘÍKL ETILNÍ SKLY POEZÍVKY SLOUPKU 400x400 RETRO blok 390/190/190 Typ prvku RETRO blok 390/190/90 na stojatě Základ ze Z 20 Z 40 ZS RETRO bloků 300/195/70 E F PŘÍKL SLOŽENÍ POEZÍVKY, SLOUPKU 400x200 SLOUPKU

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Výpočet sednutí nad výrubem Vstupní data

Výpočet sednutí nad výrubem Vstupní data V Lipkách 7 Výpočet sednutí nad výrube Vstupní data Projekt Datu : 8..007 Budovy tel.: +0 78 968 Projekt: Obchodní centru Z+M Pořadnice Výška Hloubka x [] x [] v [] h [] B nr. 90,00 0,00,7,0 Celkové nastavení

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. Beroun Identifikační údaje stavby a stavebníka Místo stavby k.ú. Beroun, parc.č. 1410/121

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE Miloš Řejha PVP syntetik s.r.o., Praha 1. Vyztužené zemní konstrukce obecně Volba technologie vyztužené zemní konstrukce pomocí geosyntetických výztužných prvků přímo závisí

Více

ČÍ Í Č ČÍ Č Í Ř Ť Ř Ú Í Í ě Í ň š Á Ť ě ě š Ť ú Í ž žá ě Í ě Č ř Í é Ť Ž ě š ě š ě Í ň ň ě Ť Š ě é Š ť é ě Ť Ť Ť ž Š Ť Š Ť Ť Š ž Š é Ť š Č Ř É Í Š ť Š éň Ť Š Š ě Ť Ť Š ž Š šť ě Š Š Ú é é Š Í Š ž Ť Š ě

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY VÝSTAVBY SE SYSTÉMEM PlayBlok, PlayBlok II, WallfishBlok a Lidovka 1) Tvarovky jsou svojí rozměrovou přesností určeny pro suché zdění bez nutnosti použití malty, lepidla či jiného

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova S T A T I C K É P O S O U Z E N Í Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova Stavebně technické posouzení stávajícího stavu stěny a návrh opravy Místo stavby: Brno-Černovice, areál PN BRNO, Húskova 2,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Semestrální práce z předmětu MM Stanovení deformace soustav ocelových prutů Václav Plánčka 6..006 OBSAH ZADÁNÍ... 3 TEORETICKÁ ČÁST... 4 PRAKTICKÁ ČÁST...

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

ř ř ě ý Í Č Š ě ů Č Í Š ě ě ř ů ú ě Š ř Š ú ú Í ý ř Í ů úč ý ý ý ř Í ě ý ý ý ř ě ý ý ř ý ý ř Í Č Í ý ř Í Í ý Í ú Í ě ř ý ř Č ŠÍ ř Í ý Ž ý ě ů ý š ř ě ě ů ň ý Č Č ý ě ř Č Í ý Ž ý ě ý ř Č ř ě ú Ž ř ů Í ě

Více

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

Schöck Isokorb typ EQ-Modul

Schöck Isokorb typ EQ-Modul EQ 1- Schöck Isokorb typ EQ 2- Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 112 Dimenzační tabulky/řezy a půdorysy 113 Příklad dimenzování 114 Upozornění 115 Montážní návod 116 Kontrola správného

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Schöck Isokorb typ HP-Modul

Schöck Isokorb typ HP-Modul Schöck Isokorb typ HPB- HPA- Schöck Isokorb typ HPC- Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 106 Dimenzační tabulky/řezy/půdorysy 107 Upozornění 108 Montážní návod 109 Kontrola správného postupu

Více