Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny"

Transkript

1 Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů, které sí stěna překonat, je H = 3,7. Stěna á svslý líc čl ω = 0, terén nad stěno je vodorovný, čl β = 0. Stěna bde sočástí nového průyslového areál a nvestor požadje nahodlé přtížení nad stěno o hodnotě q l = 10 kn -. Terén nad opěrno stěno nebde přtížen stálý zatížení, čl q d = 0. Zena za rbe stěny a v podloží stěny je charakterzovaná jako písčtý jíl o objeové hotnost γ r = γ f = 18,5 kn -3, o úhl vntřního tření φ r = φ f = 5º a o kohez c f =15 kpa. Vyztžená zena bde provedena z písk s alo příěsí jenozrnné zeny o objeové hotnost γ = 17,5 kn -3, o úhl vntřního tření φ = 30º a o nlové kohez. Hladna podzení vody nebyla v průběh geologckého průzk zasažena a nachází se tedy v hlobce větší než /3 výšky opěrné stěny. Externí stablta Obr. 11 Výpočetní schéa opěrné stěny pro potřeby externí stablty Výška opěrné stěny Výškový rozdíl terén před stěno a nad stěno je H = 3,7. Terén před stěno je vodorovný, takže nální hlobka zapštění stěny pod terén H eb bde H H'/ 0 3,7 / 0 0,185 eb Mnální výška stěny je H H' H 3,7 0,185 3,885 Návrh eb

2 Požít 1 řad tvarovek Gravty Stone a zákrytový prvek (výška prvk Gravty Stone je 190, zdění je sché a tdíž beze spáry, výška zákrytového prvk je 95, pro výpočet se počítá přblžně 100 ) Odpovídající výška opěrné stěny je H 10,19 0,1 4,09 Tlošťka opěrné stěny NCMA dává nální tlošťk opěrné stěny L 0,6H. Tato nální tlošťka vychází ale poze v případě kvaltních zeních podínek a vel nízkého přtížení terén nad stěno. Protože v toto případě je stěna sočástí průyslového areál a přtížení nad stěno není zanedbatelné, volíe tlošťk stěny 0,8 násobek její výšky. Tlošťka stěny tedy bde L 0,8 H 0,8 4,09 3,7 3,3 Šířka vyztžené zóny v nejvyšší ístě L β Proěnná L β se defnje pro potřeby započtatelnost rovnoěrného zatížení nad opěrno stěno. V toto případě, kdy líc stěny je svslý a terén nad stěno je vodorovný, je ožné hodnot L β stanovt takto L L W 3,3 0,3 3,0 Koefcent aktvního zeního tlak K ae = 5º, ω = 0º, δ e = 5º, β = 0º Úhel tření na stykové ploše ez zadní líce opěrné stěny a zeno za stěno δ e se rovná enší z hodnot úhl vntřního tření vyztžené zeny φ a úhl vntřního tření zeny za stěno φ r. V toto případě je enší úhel vntřního tření zeny za stěno a proto δ e = φ r = 5º. K ae cos cos cos e 1 r sn cos r e snr cos e cos 5 sn(5 5) sn(5 0) cos 0 cos0 51 cos0 5cos(0 0) 0,81 0,355 0,906,554 0,81 0,766 0,43 10, ,906 1 Síly od zeního tlak přtížení terén q l = 10,0 kn - sh ae r e P 0,5 K H h cos 0,5 0,355 18,5 4,09 cos5 49,78 kn / P K q q H h cos 0, ,09 cos5 13,16 kn / qh ae d l e Raena sl k bod O y H h / 3 4,09 / 3 1,36 s y H h / 4,09/,05 q Hotnost vyztžené stěny W L H 3,3 17,5 4,09 36,0 kn / r

3 Moentové raeno síly od hotnost vyztžené stěny x LH tan 3,3 4,09 tan0 / 1,65 r POSUNUTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE a) rozhodje-l vyztžená zena R C q L W W tan ,0 0 tan30 136,37 kn / R s ds d r r s b) rozhodje-l základová zena R tan ,3 0 36,0 0 tan5 159,64 / sf Cds cf L qd L Wr Wr f kn Sočntel bezpečnost prot posntí v základové spáře sl Rs 136,37,17 1,5 P P 49,78 13,16 sh qh PŘEKLOPENÍ STĚNY KOLEM BODU O Stablzjící oent M W x W x q L x 36, 1, ,73 kn / r r r r r d q Klopný oent M o PsH ys PqH yq 49,781,36 13,16,05 94,68kN / Sočntel bezpečnost prot překlopení Mr 389,73 ot 4,1 M 94,68 o bohatě ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY Stanovení excentrcty výslednce sl PsH ys PqH yq Wr xr L / Wr xr L / qd L xq L / e W W q L r r d 49,78 1,36 13,16,05 36,0 1,65 3,3 / 0 0 0,401 36, 0 0 Maxální velkost excentrcty eax L/ 6 3,3 / 6 0,550 e 0,401 excentrcta 1 Účnná šířka základ B Le 3,30,401,50 Napětí v základové spáře q a e W W q q L 36, ,0 106,48 kn B,5 r r d l e Mezní únosnost základové spáry 0 5 N 0,7 N 10,88 f c q c N 0,5 B N 15 0,7 0,5 18,5,50 10,88 56, 40 kn lt f c f e Sočntel bezpečnost únosnost základové spáry 1 Výpočetní postp podle NCMA nevyžadje, aby výslednce sl byla v jádr průřez, čl aby nedocházelo k tah v základové spáře. Výpočet je zde veden poze pro nforac o stav sl v základové spáře.

4 bc qlt 56,40 5,8 q 106,48 a bohatě INTERNÍ STABILITA Koefcent aktvního zeního tlak K a φ = 30º, ω = 0º δ = ⅔. φ = ⅔. 30 = 0º β = 0º cos Ka sn sn cos cos 1 cos cos cos (30 0) sn(30 0) sn(30 0) cos 0 cos0 01 cos0 0cos(0 0) 0,75 0,75 0,97 0,766 0,5 0,94,684 10,94 1 0,94 1 Síly od zeního tlak přtížení terén q l = 10,0k N - H cos 10 0,97 4,09 cos 0 11,41kN / 0,5 K H cos 0,5 0,97 17,5 4,09 cos ,85 kn / sh a qh q q K d l a Stanovení dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže a nálního počt geoříží Volíe geoříž Mragrd 5XT: krátkodobá ezní pevnost geoříže v tah T lt = 6,7 kn/ Hodnota sočntele poškození geoříží př kládání pro písek je RF ID = 1,05. LTDS RF D T lt RF ID RF CR 6,7 33,93kN / 1,1 1,05 1,60 LTDS 33,93 Ta,6 kn / 1, 5 UNC Mnální počet geoříží N n sh qh 40,85 11,41,31 T,6 a N n = 3 Vyztženo opěrno stěn je ntné na základě požadavk, který vychází z dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříží, vyztžt nálně tře geoříže. Př volbě počt geoříží je ovše třeba vzít v úvah sktečnost, že axální vzdálenost geoříží je přblžně dvojnásobek hlobky betonového prvk, to je v toto případě cca 0,6. Z požadavk vychází, že geoříže je ntné ístt po třech tvarovkách. U většny případů je dále únosnost v přpojení geoříže k betonový prvků Gravty Stone nžší než dlohodobá přípstná návrhová pevnost geoříže T a a proto tahová pevnost geoříže př požtí s těto prvky není zpravdla rozhodjící. Proto zvolíe počet geoříží větší a to sed geoříží, čl bde platt N = 7 > N n = 3 Výškové úrovně geoříží E 1 = 0,19 E = 0,76 E 3 = 1,33 E 4 = 1,90

5 E 5 =,47 E 6 = 3,04 E 7 = 3,61 TAHOVÉ NAMÁHÁNÍ GEOMŘÍŽÍ A A c,1 c,3 výpočet zatěžovacích ploch A c,n E E1 0,76 0,19 0,475 E4 E 1, 9 0, 76 0,57 A A c, c,4 E3 E1 1, 33 0,19 0,57 E5 E3,47 1,33 0,57 E6 E4 3,04 1,90 E A c, 5 0, 57 E 7 5 3,61,47 A c, 6 0, 57 E7 E6 3,61 3,04 A c, 7 H 4,09 0, 765 výpočet hlobky střed zatěžovací plochy A c,n D H A / 4,09 0,475 / 3,85 1 c,1 D H A A / 4,09 0,475 0,57 / 3,33 c,1 c, D H A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 /,76 3 c,1 c, c,3 D H A A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 /,19 4 c,1 c, c,3 c,4 D H A A A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 0,57 / 1,6 5 c,1 c, c,3 c,4 c,5 D6 H A,1,,3,4,5 / c Ac Ac Ac Ac Ac,6 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 / 1,05 D A / 0,765 / 0,38 7 c,7 výpočet sl, které působí v jednotlvých vrstvách geoříž F g,n F D q K cos A 17,5 3, ,97 cos0.0,475 10,6 kn / g,1 1 l a c,1 F D q K cos A 17,5 3, ,97 cos0.0,57 10,86 kn / g, l a c, F D q K cos A 17,5, ,97 cos0.0,57 9,7 kn / g,3 3 l a c,3 F D q K cos A 17,5, ,97 cos 0.0,57 7,69 kn / g,4 4 l a c,4 F D q K cos A 17,5 1,6 10 0,97 cos0.0,57 6,10 kn / g,5 5 l a c,5 F D q K cos A 17,5 1, ,97 cos0.0,57 4,51 kn / g,6 6 l a c,6 F D q K cos A 17,5 0, ,97 cos0.0,765 3,55 kn / g,7 7 l a c,7 Porovnání působící tahové síly a dlohodobé přípstné návrhové pevnost 1 F g,1 = 10,6 kn/ < T a =,6 F g, = 10,86 kn/ < T a =,6 3 F g,3 = 9,7 kn/ < T a =,6 4 F g,4 = 7,69 kn/ < T a =,6 5 F g,5 = 6,10 kn/ < T a =,6 6 F g,6 = 4,51 kn/ < T a =,6 7 F g,7 = 3,55 kn/ < T a =,6 kn/ VYTAŽENÍ GEOMŘÍŽÍ ZE ZEMINY výpočet vntřního úhl poršení α φ = 30º δ = 0º ω = 0º β = 0º

6 1tg tg cotg tg( ) tg tg cot g 1 tg cot g tg( ) tg30 tg30 tg30 cot g30 1tg0 cot g30 = = 1tg0 tg30 cot g30 0,577 0,577 0,577 1,73 10,364 1,73 0,897 = 0, ,364 0,577 1,73 1,840 α φ = 5,99º α 30 = 5,99º α = 55,99º 56º výpočet kotevních délek neoříží L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 0,19 tg 90 56,87 a,1 1 1 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 0,76 tg 90 56,49 a, L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 1,33 tg 90 56,10 a,3 3 3 L LW E tg 90 E tg 3,30,31,9tg ,7 a,4 4 4 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3,47 tg ,33 a,5 5 5 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 3,04 tg ,95 a,6 6 6 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 3,61tg ,57 a,7 7 7 výpočet průěrné hlobky nadloží d n E L 1 a,1 d1 H E1 H tg tg 4,09 0,19 3,90 tg E L a, d H E H tg tg 4,09 0,76 3,33 tg E L 3 a,3 d3 H E3 H tg tg 4,09 1,33,76 tg E L 4 a,4 d4 H E4 H tg tg 4,09 1,9,19 tg E L 5 a,5 d5 H E5 H tg tg 4,09,47 1,6 tg E L 6 a,6 d6 H E6 H tg tg 4,09 3,04 1,05 tg E L 7 a,7 d7 H E7 H tg tg 4,09 3,61 0, 48 tg výpočet kotvící síly AC n pro každo geoříž hodnot sočntele nterakce ez geoříží a písčto zeno važjee C = 0,8 AC L C d tg,87 0,8 3,90 17,5 tg30 180,94 kn / 1 a,1 1 AC L C d tg,49 0,8 3,33 17,5 tg30 134,04 kn / a, AC L C d tg,10,8,7617,5tg30 93,70 kn / 3 a,3 3 AC L C d tg 1,7 0,8,19 17,5 tg30 60,89 kn / 4 a,4 4

7 AC L C d tg 1,33 0,8 1,6 17,5 tg30 34,83 kn / 5 a,5 5 AC L C d tg 0,95 0,8 1,05 17,5 tg30 16,13 kn / 6 a,6 6 AC L C d tg 0,57 0,8 0, 48 17,5 tg30 4, 4 kn / 7 a,7 7 Sočntelé bezpečnost prot vytažení geoříží ze zeny po,1 po, po,3 po,4 po,5 po,6 po,7 AC1 180,94 17,64 1,5 F 10,6 g,1 AC 134,04 1,34 1,5 F 10,86 g, AC3 93,70 10,11 1,5 F 9,7 g,3 AC4 60,89 7,9 1,5 F 7,69 g,4 AC5 34,83 5,71 1,5 F 6,10 g,5 AC6 16,13 3,58 1,5 F 4,51 g,6 AC7 4,4 1, 5 1, 5 F 3,55 g,7 bohatě bohatě bohatě bohatě ne Nejvýše položená geoříž ne na vytažení ze zeny, její zakotvení do zeního asv je nedostatečné. Řešení je prodložt tto geoříž. Toto prodložení je ožné provést lokálně, to znaená, že bde prodložena poze nejvýše položená geoříž a ostatní geoříže bdo ít původní délk. Prodložení nejvýše položené geoříže na 3,5, to je o 0, kotevní délka bde ít hodnot L LW E tg 90 E tg 3,5 0,3 3,61tg ,77 a,7 7 7 kotvící síla bde ít hodnot AC L C d tg 0,77 0,8 0, 48 17,5 tg30 5,97 kn / 7 a,7 7 Sočntel bezpečnost prot vytažení geoříže ze zeny po,7 AC7 5,97 1, 68 1, 5 F 3,55 g,7 Nejvýše položeno geoříž je ntné prodložt o 0,, což je tedy na celkovo délk 3,5. Tato geoříž vychází nejdelší ze dvo důvodů. První důvode je sklon vntřní rovny poršení, což znaená, že čí výše je geoříž položená, tak tí kratší jso kotevní délky a drhý důvode je to, že s výško klesá tlak nadloží a tí také kotevní síla. VNITŘNÍ POSUNUTÍ PO NEJNÍŽE POLOŽENÉ GEOMŘÍŽI výpočet úhl vnější rovny poršení α e φ r = 5º δ e = 5º ω = 0º β = 0º

8 1tg tg cotg tg( r ) tg r tg r cot g r 1 tg e cot g r tg( e r) e r r tg5 tg5 tg5 cot g5 1tg5 cot g5 = 1tg5 tg5cotg5 0, 466 0, 466 0, 466,145 10, 466,145 1,094 = 0, ,466 0,466,145,17 α e φ r = 6,7º α e 5 = 6,7º α e = 6,7+5 = 51,7º 51,3º E E1 0,76 0,19 L1 0,46 tg tg51,3 e L' LW L 3,3 0,3 0,46,54 s,1 1 Obr. 1 Výpočetní schéa opěrné stěny pro potřeby nterní stablty Hotnost vyztžené zeny nad první geoříží W ' L' H E,54 4,09 0,19 17,5 173,36 kn / r,1 s,1 1 Hotnost betonových prvků nad 1. geoříží Stěna je svslá, čl není potřeba vypočítávat započtatelno výšk H h.

9 Ww,1 H E1 W 4,09 0,19 0,5 0,3 3,99 kn / odolnost prot nterní posntí po první geoříž o ve vyztžené zeně hodnot sočntele příého posntí pro písek važjee přblžně C ds = 0,8 R' C W ' tg 0,8 173,36 tg30 80,07 kn / s,1 ds r,1 o ez betonový prvky W 3,99 kn / N 34 kn / w,1 ax (axální hodnota norálové síly, která byla požta př experentálních zkoškách) je ožné požít následjící vztah V a W tg 6,3 W tg44,7 6,3 3,99 tg44,7 30,04 kn /,1 w,1 w,1 síly od zeního tlak P 0,5 K H E cos 0,5 0,355 18,5 4,09 0,19 cos5 45,7 kn / sh,1 ae r 1 e PqH,1 qd ql Kae H E1 cos e 10 0,355 4,09 0,19 cos5 1,55 kn / Sočntel bezpečnost prot posntí po nejníže položené geoříž sl,1 R' s,1 V,1 80,07 30,04 1, 90 1, 5 P P 45,7 1,55 sh,1 qh,1 LOKÁLNÍ STABILITA Přpojení geoříží k betonový prvků W 3,99 kn / N 34 kn / w,1 ax (axální hodnota norálové síly požté př experentálních zkoškách) a proto je ožné požít následjící vztahy: Pevnost v přpojení pro ltní stav je defnovaná na základě zkošek vztahe T a W tg 7,9 W tg0 7,9 kn / ltconn, n cs w, n cs w, n a pro stav požtelnost vztahe T a' W tg ' 16,6 W tg 1,3 n cs w, n cs w, n Stěna je svslá, a proto není ntné se zabývat započtatelno výško H h. Únosnost v přpojení je grafcky znázorněná na následjící obrázk. Tato únosnost v přpojení je v podstatě daná nejenší ze tří následjících hodnot: 1) Ltní pevnost v přpojení stanovená na základě zkošek a zenšená na 1,5 násobek ) Pevnost v přpojení stanovená za základě zkošek př dosažení deforace rovné 0 3) Hodnota dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže T a

10 Z graf je patrné, že hodnota dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže T a nebde rozhodjící. Pro enší výšky slopce betonových prvků, to je pro výše položené geoříže, bde rozhodovat stav požtelnost a od výšky slopce betonových prvků cca 1,5 bde rozhodovat pevnost pro ltní stav zenšená sočntele bezpečnost. Oblast vyhovjící únosnost přpojení geoříží k betonový prvků je na obrázk vyšrafovaná. Do graf je ožné vynést na svslo os hodnoty tahových sl v geořížích F g,n pro příslšno hodnot hotnost betonových prvků W w,n, která se vynese na vodorovno os. Pokd se tato hodnota objeví ve vyšrafované ploše, tak je přpojení vyhovjící. Hodnoty těchto sl jso do graf vyneseny krhovo značko, zatíco výsledky experentálních zkošek jso vyneseny čtverečkovo značko. Pro výsledky zkošek pro ltní stav jso požty pootočené čtverečky a pro výsledky zkošek pro stav požtelnost př deforac 0 jso požty klascké čtverečky. Výsledky experentálních zkošek není ožné extrapolovat nad hodnot největší norálové síly požté př zkoškách prvků Gravty Stone a geoříže Mragrd 5XT. Tato hodnota byla N ax = 34kN/. Proto á graf požtelnost nad toto hodnoto konstantní průběh. Obr. 13 Graf únosnost přpojení geoříže k betonový 1 Ww,1 H E1 W 4,09 0,19 0,5 0,3 3,99 kn / ltní stav Tltconn,1 7,9 kn / T T / 7,93 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl,1 ltconn,1 cs a porovnání působící síly T 18,60 kn / F 10,6 kn / cl,1 g,1

11 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 3,99 tan1,3 1,83 kn / 0,1 w,1 Tcs,1 0,1 1,83 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 1,83 kn / F 10,6 kn / cs,1 Ww, H E W 4,09 0,76 0,5 0,3 0, 48 kn / ltní stav Tltconn, 7,9 kn / T T / 7,9 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl, ltconn, cs a porovnání působící síly Tcl, 18,6 kn / Fg, 10,86 kn / stav požtelnost 0, 16,6 Ww, tan1,3 16,6 0,48 tan1,3 1,07 kn / Tcs, 0, 1,07 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 1,07 kn / F 10,86 kn / cs, 3 Ww,3 H E3 W 4,09 1,33 0,5 0,3 16,97 kn / ltní stav Tltconn,3 7,9 kn / T T / 7,9 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl,3 ltconn,3 cs a porovnání působící síly T 18,60 kn / F 9,7 kn / cl,3 g,3 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 16,97 tan1,3 0,3 kn / w,3 Tcs,3 0,3 0,3 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 0,3 kn / F 9,7 kn / cs,3 4 Ww,4 H E4 W 4,09 1,9 0,5 0,3 13,47 kn / ltní stav Tltconn,4 7,9 kn / Tcl,4 Tltconn,4 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 7,69 kn / cl,4 g,4 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 13, 47 tan1,3 19,54 kn / 0,4 w,4 Tcs,4 19,54 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 19,54 kn / F 7,69 kn / cs,4 g,4

12 @E 5 Ww,5 H E5 W 4,09,47 0,5 0,3 9,96 kn / ltní stav Tltconn,5 7,9 kn / Tcl,5 Tltconn,5 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 6,10 kn / cl,5 g,5 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 9,96 tan1,3 18,77 kn / w,5 Tcs,5 0,5 18,77 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,77 kn / F 6,10 kn / cs,5 6 Ww,6 H E6 W 4,09 3,04 0,5 0,3 6,46 kn / ltní stav Tltconn,6 7,9 kn / Tcl,6 Tltconn,6 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 4,51 kn / cl,6 g,6 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 6,46 tan1,3 18,01 kn / 0,6 w,6 Tcs,6 0,6 18,01 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síl T 18,01 kn / F 4,51 kn / cs,6 7 Ww,7 H E7 W 4,09 3,61 0,5 0,3,95 kn / ltní stav Tltconn,7 7,9 kn / Tcl,7 Tltconn,7 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly Tcl,7 18,60 kn / Fg,7 3,55 kn / stav požtelnost 16,6 Ww,7 tan1,3 16,6,95 tan1,3 17,4 kn / Tcs,7 0,7 17,4 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 17,4 kn / F 3,55 kn / cs,7 g,7 BOULENÍ SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ V ÚROVNÍCH 1 výpočet sl od aktvního zeního tlak v úrovních geoříží sh,10,5ka H E1 cos q q K H E cos qh,1 d l a 1 0,5 0,97 17,5 4,09 0,19 cos0 37,14 kn / 10 0,97 4,09 0,19 cos0 10,88 kn /

13 @E sh,0,5ka H E cos q q K H E cos qh, d l a 0,5 0,97 17,5 4,09 0,76 cos0 7,08 kn / 10 0,97 4,09 0,76 cos0 9,9 kn 3 sh,30,5ka H E3 cos q q K H E cos qh,3 d l a 3 0,5 0,97 17,5 4,09 1,33 cos0 18,60 kn / 10 0,97 4,09 1,33 cos0 7,70 kn 4 sh,40,5ka H E4 cos q q K H E cos qh,4 d l a 4 0,5 0,97 17,5 4,09 1,9 cos0 11,71 kn / 10 0,97 4,09 1,9 cos0 6,11 kn 5 sh,5 0,5 Ka H E5 cos q q K H E cos qh,5 d l a 5 0,5 0,97 17,5 4,09,47 cos0 6,41 kn / 10 0,97 4,09,47 cos0 4,5 kn 6 sh,6 0,5 Ka H E6 cos q q K H E cos qh,6 d l a 6 0,5 0,97 17,5 4,09 3,04 cos0,69 kn / 10 0,97 4,09 3,04 cos0,93 kn / výpočet sykové únosnost ložné spáry ez betonový prvky s vloženo geoříž o ltní 1 V 6,3 W tg44,7 6,3 3,99 tg44,7 30,04 kn /,1 V 6,3 W tg44,7 6,3 0, 48 tg44,7 6,57 kn /, 3 V 6,3 W tg44,7 6,3 16,97 tg44,7 3,09 kn /,3 4 V 6,3 W tg44,7 6,3 13, 47 tg44,7 19,63 kn /,4 5 V 6,3 W tg44,7 6,3 9,96 tg44,7 16,16 kn /,5 6 V 6,3 W tg44,7 6,3 6,46 tg44,7 1,69 kn /,6 w,6 Sočntelé bezpečnost prot bolení v úrovních vyztžení sc,1 V,1 F F F F F F sh,1 qh,1 g, g,3 g,4 g,5 g,6 g,7 30,04 4,97 1,5 37,14 10,88 10,86 9,7 7,69 6,10 4,51 3,55 sc, V, F F F F F sh, qh, g,3 g,4 g,5 g,6 g,7 6,57 5,06 1,5 7,08 9,9 9,7 7,69 6,10 4,51 3,55 sc,3 V,3 F F F F sh,3 qh,3 g,4 g,5 g,6 g,7

14 3,09 5,19 1,5 18,60 7,70 7,69 6,10 4,51 3,55 sc,4 V,4 F F F sh,4 qh,4 g,5 g,6 g,7 19,63 5,36 1,5 11,71 6,11 6,10 4,51 3,55 sc,5 V,5 ( F F ) sh,5 qh,5 g,6 g,7 16,16 5,63 1,5 6,414,5 (4,513,55) sc,6 V,6 1,69 6,13 1,5 F,69,93 3,55 sh,6 qh,6 g,7 o stav požtelnost NCMA požadje, aby axální syková deforace líce stěny byla 0. Př zkoškách sykové odolnost betonových prvků Gravty Stone v ložné spáře s vloženo geoříží Mragrd nebylo žádné ze zkošek př dosažení axální sykové síly dosaženo této hodnoty sykové deforace. PŘEKLOPENÍ HORNÍHO NEVYZTUŽENÉHO SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ Síly od zeního 7 sh,7 0,5 Ka H E 7 cos qh,7 qd ql Ka H E 7 cos 0,5 0,97 17,5 4,09 3,61 cos0 0,56 kn / 10 0,97 4,09 3,61 cos0 1,34 kn / raena ys,7 ( H E7)/3 (4,093,61)/30,16 y ( H E )/ (4,093,61)/0,4 Klopný oent q,7 7 M y y 0,56 0,16 1,34 0,4 0,41 kn / o,7 sh,7 s,7 qh,7 q,7 Stablzjící oent Mr,7 Ww,7 xw,7,95 0,15 0,44 kn/ Sočntel bezpečnost prot překlopení horního slopce betonových prvků ot,7 Mr,7 0,44 1, 07 1, 5 M 0,41 o,7 ne

15 Př větší přtížení stěny se ůže stát, že nevyhoví horní nevyztžený slopec betonových prvků na překlopení, tak jako se to stalo v toto příkladě. Je zde názorně kázáno, že je účelné horní geoříž ístt co nejvýše. Další ožný řešení je horních několk vrstev betonových tvarovek probetonovat a do dtn v tvarovkách vložt výztž. V dané případě by bylo ožné probetonovat horní čtyř řady betonových prvků tak, aby výztž spojtě probíhala přes ložno spár s nejvýše položeno geoříží. Toto řešení je ntné a velce často požívané v stacích, kdy se požadje větší přtížení terén nad stěno a horní slopec betonových prvků není ožné konstrovat systée sché ontáže. POSUNUTÍ HORNÍHO NEVYZTUŽENÉHO SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ Syková únosnost v úrovn sedé geoříže ltní stav V a W tg 6,3 W tg44,7 6,3,95 tg44,7 9, kn /,7 w,7 w,7 Sočntel bezpečnost prot posntí horního slopce betonových prvků sc,7 V,7 9, 4,85 1,5 0,561,34 sh,7 qh,7 Stav požtelnost Maxální vodorovná syková deforace ez betonový prvky je podle požadavků NCMA stanovena na 0. Př experentálních zkoškách nebylo př dosažení axální sykové síly dosaženo této hodnoty deforace. Z hledska požadované hodnoty sykové deforace je sché spojení ez betonový prvky Gravty Stone s vloženo geoříží Mragrd vyhovjící.

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Á Š Ř ý ů ý Ž ů ý ů ý Č ý Ž ý ě ě Š ů ě ý ý ů ý ů ě ě Š ů ý ý ů ýš ý ů ý ň ý ň Ž ě ý É ý ý ž ý ň Ý Ý ů ě ě ý ě ě ý ě Ž ě ů Ý Š ě Š Ž ě ě Š ě ě Š ů ě ě ě ů ý ý ž ý ě ě Š ů ě ě ě Š ů ý ý ý ů ě ě Š ů ě ě

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

ř ř ě ý Í Č Š ě ů Č Í Š ě ě ř ů ú ě Š ř Š ú ú Í ý ř Í ů úč ý ý ý ř Í ě ý ý ý ř ě ý ý ř ý ý ř Í Č Í ý ř Í Í ý Í ú Í ě ř ý ř Č ŠÍ ř Í ý Ž ý ě ů ý š ř ě ě ů ň ý Č Č ý ě ř Č Í ý Ž ý ě ý ř Č ř ě ú Ž ř ů Í ě

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

ó ý ě ŘÍ ú š ě ů ě ě ý ýš ň Í ě ý Č ť ť ý ř š ě ř š ě ýš ě š ě š ě ě ýš ě š ě šť ě ž š ě ý ý ý š š ě š ě š ř ě š ě ě ř š ě ě š ě š ě ý ě š ě ý ě ř Ž ú ů ř ž ú š ě Ž š ě ě š ě Č ť ú ú ř Ž š ě ýš ř š ě ý

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ě ů ň ř ů ě é Č Č ř ý ú ě é ň é ž ř ř ú š ř ř ř é ě ý ž ě é ř ž é ě é ě ě š ř ů ě ú ě é ý ý ě ř ý ě é ů ž ú é úř ě š ě ýš ěř ě é Č ř ě ě Č ě ě š ř ů ě ě ě ě š ř ů ě é š ě ť ť ě ě š ř ů ě ř ěř ý ú ř é ř

Více

é ú ú Ř Ř Č Č é Í ú ů ů ó ú ú ň Í ů ů ú Í Ž ú é Š Í Í é Í ů é é é Ž é ú Č ů é é Í Ž Š Š Č Š Č Š Š Š Č Š ů Ž Ž Í ů é ú Č Š Š Í Č ů ů Č ů Í š Č é Š Č ú Č ů é Č é ú ň ň Ž ú é Š š Š ň é Ž ň é é é é Ž ů é é

Více

ě ý ť ť é ě č ž é š é ě ž Ž Ž É Ž č č č č č ř ó ó ž č é ěř ě ýš é ž ý ě ž é ú ú ď Ů ú é ž Ť Ť Ť ň ť ň ď Ž ě ý ť é é ě č ž é ýš é ě ž Ž Ž É Ž č č č č č ř é é ž č é ěř ě ýš é ž ý ěž Ú ď ú ď Ú ť ú É Ó ř Ď

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

ů Č Č Č Č Č ě ú ě Ý š Š ě ě ě ě ž Č Č ě ú ě ě Í š Š ě ě š ů ě ě š ů ě ů Ú ů š Č ě ú ů š ú ů ě Č ě ě ě Č ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ů ů ů ě ěž Ž Ž Ž Í ě ú ž ě ú Ž ě ě ú Ž ů ů ú Ž ě ú Ž ú ž ě ů ě ě ů ě ů ě ů ů

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Č č č Ž ěš Ž š ř ř š ý š č ů ý ť Ž é č č Ž č ů ý ř š Ž ý ů č Ž é ě č Ž é ř ř Š ů ů é ý č ě č ě š Í ň š ď ů ý ý ěř Ž š ř ě é š é š č č č ř Í č é č é ň Ó č ě Č Ž č č ů ý č ů ř č É ň ř É ý é č ý ů ý ř ě ý

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

ě ů É ď ů š ě ů ů ž ů ě ě ú Ú ě Ú ě é ě ě é ě š ú ů š š é ě ě ů ě ě ž Í Á Á é ě ěž Ú ě ů ěž ě Ú é ě é é ů é Ž é ě ě ě é é ě ě ú é ě ě ě é ě ď Ú š ú ů é ď ů ě ů ů ě é é ě ů Ú é ů ů é ě Í Á ě ě ů é ě ěž

Více

é é Ž ý Ž ý ý ů é ů é é é Š é Ý š ů ů ý é Ž š ú ý ý ý ý é ů Í é ú Ž ýš é Í ú ý ú ý ůú ý ů ú ú Ž ý ů ů Č é ý é Ž ú ý ů š ý š é é é ů é é é Č Ž ů Ž ů š ýš Č šť Ž ž ší ý ů é ú Ú ý š é š ý ý ú ž š ú ú ý ý

Více

Č ž é ý ý Í ž é ž š š ě ž ě ý ú é š ě ý ě š ž ú Ú Ú š ě ě ň ý ě ý ů ž é é é ě ý ý ů ů ě ě š ě ě ž é é ď ž ě ě ě é ý ů ý ú ě ž ů é ňé š ž ý ů ů ů ú ó ó ě ý ů ě ě š ů ó óó ě ě š ů é ý ě é š ž é é ě ý é é

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

4.2.15 Funkce kotangens

4.2.15 Funkce kotangens 4..5 Funkce kotangens Předpoklady: 44 Pedagogická poznámka: Pokud nemáte čas, doporučuji nechat tuto hodinu studentům na domácí práci. Nedá se na tom nic zkazit a v budoucnu to není nikde příliš potřeba.

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

ř Í ř ě Ú ý ě ř ě Ú ú Ú ě ě Ú é Ú ž é ě ř ž é ě Ř Ě ř ě é ů é é ř ý ě é ř é é ř ř ř é š ě é ž ř ý ú ýš ý ř ě ř š ě ž ý é ř ě ň é é š ž ž ř ě ž ř ý ž š é ú ř ý ů ě ě š ž ž ý ř ů ř é ř é ř é é é é ě ž ž

Více

Ú ů ěš Š ň š Ú ě ě ě ů ž ý ě Ú ž ý ž ý ů ď š ě ž ů ů ů ýš ě ý ý ů ě š ě ě Š ě ý ě ď ě š ýš ž ě š ěž ěž ů ěš ý ě š ý ý ý ý ý ý ý š š Ř ž ž ě ě ž ý ú ů ů ě ý š ě ě ě ě š š ň ě Č ý ě ěž ž ý ú ů ž ě ě ě ý

Více

ň ý ú ž ě ě Ž š ý ú š ý ě ě ě ý š ů ě ě ě š ů ě ě š ů ů ýš ý ě ž ú ě ě ě š ů ě ě š ů ě ě ý ž ů ů ó ě Č ú ě ě š ú ň ě ý ž ů ů ý ě ý ž ů ý ě ý ž ů ů ý ů š Ž ů É ď ť ý ž ú Ž Ž ý ů ů ů ú ý ů ě ý ů ě ě š ů

Více

ř ú ú Š Í Á É ř ř ř é é ř ř š é ř ř š ř é ž é ž š é š é é ř ů ž ž ř é ř ů é é ž é ř é é ř é ú é é ž é é š ň é ř š é š é Ť é ř ů ž ž ď ř é é é ž ř é Š ů é ř é ř é Š ú ř Í ž ž ř ř Í é š ž é ř Ť š ř ř ř š

Více

ň ý ě ý ý ý ě ň ý ě ý Ú ú ň ň ý ě ý ó ž ý ň ě ě ě ú ú Ř ň ň ý ě ý ě ě ž ý ž ě ý ě ý ě ě ů ě Ů Č Í Ě Á Á Í ě ě ě ě Ž Ů ú ě ě ě Ú ě ů ě ý ě ě ú ň ý ě Ů ž ů ž ě ý ý ý ý ě Č Č ě Č ě ů ý ě ý ý ž ě ě ž ů ž ě

Více

ě ě ú ě ě ě ě ě ň ě ň ů ě ů Ý ě ě ů ň ě Í ě ň ě ě Ž ě ň ě ě ú ů ú ě ě ě ú ě ě ě ě ě ě ů ě ů ě ě ú ů ě ě ě Ž ů ě ě ú Ž Ž Ú ě ě ě ě Ž Ž ě ť Ž Í ě Ž ě Ž Ž ů ěž ů ěž ě Í Ú ů ě ů ě Ž Ž Ž ě ě ě ů ě ě ě ě ě ů

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení.

Systém programů pro projektování prutových mostních konstrukcí NEXIS 32 TM18. Součást dodávky programového vybavení. Systé prograů pro projektování prutových ostních konstrukcí NEXIS 32 TM18 Součást dodávky prograového vybavení. TM18 NEXIS 32 Datu poslední revize: 7. 7. 2002 Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

Více

ř Í ÚŘ š ř ř ť ý ř ř ě éž ž é ř ěř ěř Ý ř ř ř ř ř úř Ž ú ř ř é ř ř ú ý ů ý ů ě ě š ř ů ř ř é ř ř ú é ú ě é ř ů Ů Ú ř ě ě ŠÍ ř Ů ý ú Ů ě ě ŠÍ ř Ů ý ě ě ě ý Ů ě ě š ř ů ú ě ě š ř Ů š ě ě ě ú ě ě š ř ů ě

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu

Více

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU PROFESIONÁLNÍSTAEBNÍRÁTKY ŠIKMÉASISLÉŽEBŘÍKOÉÝTAHY SISLÝNÁKLADNÍÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOÝOZÍKDOTERÉNU KATALOGACENÍK208/9 MINOR - profesionální stavební vrátky Nosnost

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

š š ý Ú ň Í óš Í ď ýú É Ú Í Í š ý ú ý Ý ž ý š š š ž ž ý ý ú ý ž óď ý ú ý š š ý ý ý ú ý ú Ý Í š ý ý ý ý š š š ž ž ý Í ý ď ý ž ý ď ú ý š š ý ď ý ý ú ý ť Ň ý š ú ý ý š š Ů ú ó ď š Č ň ý ž ž ť Ů ý ť ý ď ý

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ý ě ě ř ý ř é ř é ý ě ů ě ř ý ýš é é š é Í ř ě ř é ř ě ř é ř é ý ě Ů ř ě ý ř ě ě Í žš ě ě ú é Ů ě ý ě ě ŠÍ ř é ý ě ř Ž Ý ú é ů ě ý ě ě š Ž ý ě š Č ř é é ý ě ř ž é ú š Ů ř ě ř ý ň é ň ý š ý Č ý Í Č ý Č

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

ý ý ž ž š š ě ě ě ě ě ě ž Á ť ě ý ý ý Ú ý ž š ý ý ž ý ž ý ž Š ě ý ž ý ž Í ý ž ě ž ě ý ú ě ě ý ý ě ě ý ě ú ů ý ž ě ú ú ě ý Ú š ú ů ýš ů ě ú š š ý Ú š ý ě ďě š ú ž Š ě ú Š ě Ť ž ú š ú ž ú ě ě ť ě ý ú ě ž

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Ý Ř É Á ý ď Ř Á É Á Á ě Ř É Á ě ě ó ý ř ě Ů ě ř ý ě ě š ř ů Á É Ř ý ř ý ů ž ž ý ěř ř ě ž ý š ě ř ě ř ý ý ě ě ď ř ó ů ď Ú ú ř ě ě ě ř ě ě ř ý ž ě ě ř ě ý ě ě Ř Ě Ř É ř ě ř ě ď Ž ř ď ý ď ř ý ě ř š ě ě š

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Č Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ů š š Č ž ž š ž ň ů ž š Č Á Á ž Ě Ý Ě Á ž ž Ž ů ž š ž ž ž š Ž ž ž ú š ž ň ž ň ú š ž ž ú š ž ž ú ů ť ž š ž š ů ú š ž š ů ú š Š Ě ú Č Á Á ž Ě Ý Ě Ě Á Í ž Ů ž š š ž ž š ů ž ů ž ů Č ú

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

ě ů ě é ž ž ů ř ř ý ý ž Ě Ů Á š Š Á Á Á Á é ž é ž ž ž ž é š ě é ř š ěž š ěň ý é ě ý ř ř ý ř é ě ž ý ř ž ž é ů ě ů ý é ů š é ý ů ů ý ů ú ů ý ě ř é ý ě ý é Ě ú Á Á Á Á ů ř é Ý Ě ú Á Š Á Á Á Á ř ž ů šó Ť

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

ý Ó Í Í ó Ě Á Í Ť ě č ý č ý ě č š ý š š ý ř Š š ý ě Š š ž ě é éž ě č ě ř ž ě č ý ú ů é ě š Ž ú ě ř ě ě ř ě ě é ž ě é ř č č é ž ř č ž ý ž ý ž é ý ž ř ě č é ř ě ž ž é ř č é ý ž ž ý š ý ž č ě ž ř č é ďš ž

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více