Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny"

Transkript

1 Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů, které sí stěna překonat, je H = 3,7. Stěna á svslý líc čl ω = 0, terén nad stěno je vodorovný, čl β = 0. Stěna bde sočástí nového průyslového areál a nvestor požadje nahodlé přtížení nad stěno o hodnotě q l = 10 kn -. Terén nad opěrno stěno nebde přtížen stálý zatížení, čl q d = 0. Zena za rbe stěny a v podloží stěny je charakterzovaná jako písčtý jíl o objeové hotnost γ r = γ f = 18,5 kn -3, o úhl vntřního tření φ r = φ f = 5º a o kohez c f =15 kpa. Vyztžená zena bde provedena z písk s alo příěsí jenozrnné zeny o objeové hotnost γ = 17,5 kn -3, o úhl vntřního tření φ = 30º a o nlové kohez. Hladna podzení vody nebyla v průběh geologckého průzk zasažena a nachází se tedy v hlobce větší než /3 výšky opěrné stěny. Externí stablta Obr. 11 Výpočetní schéa opěrné stěny pro potřeby externí stablty Výška opěrné stěny Výškový rozdíl terén před stěno a nad stěno je H = 3,7. Terén před stěno je vodorovný, takže nální hlobka zapštění stěny pod terén H eb bde H H'/ 0 3,7 / 0 0,185 eb Mnální výška stěny je H H' H 3,7 0,185 3,885 Návrh eb

2 Požít 1 řad tvarovek Gravty Stone a zákrytový prvek (výška prvk Gravty Stone je 190, zdění je sché a tdíž beze spáry, výška zákrytového prvk je 95, pro výpočet se počítá přblžně 100 ) Odpovídající výška opěrné stěny je H 10,19 0,1 4,09 Tlošťka opěrné stěny NCMA dává nální tlošťk opěrné stěny L 0,6H. Tato nální tlošťka vychází ale poze v případě kvaltních zeních podínek a vel nízkého přtížení terén nad stěno. Protože v toto případě je stěna sočástí průyslového areál a přtížení nad stěno není zanedbatelné, volíe tlošťk stěny 0,8 násobek její výšky. Tlošťka stěny tedy bde L 0,8 H 0,8 4,09 3,7 3,3 Šířka vyztžené zóny v nejvyšší ístě L β Proěnná L β se defnje pro potřeby započtatelnost rovnoěrného zatížení nad opěrno stěno. V toto případě, kdy líc stěny je svslý a terén nad stěno je vodorovný, je ožné hodnot L β stanovt takto L L W 3,3 0,3 3,0 Koefcent aktvního zeního tlak K ae = 5º, ω = 0º, δ e = 5º, β = 0º Úhel tření na stykové ploše ez zadní líce opěrné stěny a zeno za stěno δ e se rovná enší z hodnot úhl vntřního tření vyztžené zeny φ a úhl vntřního tření zeny za stěno φ r. V toto případě je enší úhel vntřního tření zeny za stěno a proto δ e = φ r = 5º. K ae cos cos cos e 1 r sn cos r e snr cos e cos 5 sn(5 5) sn(5 0) cos 0 cos0 51 cos0 5cos(0 0) 0,81 0,355 0,906,554 0,81 0,766 0,43 10, ,906 1 Síly od zeního tlak přtížení terén q l = 10,0 kn - sh ae r e P 0,5 K H h cos 0,5 0,355 18,5 4,09 cos5 49,78 kn / P K q q H h cos 0, ,09 cos5 13,16 kn / qh ae d l e Raena sl k bod O y H h / 3 4,09 / 3 1,36 s y H h / 4,09/,05 q Hotnost vyztžené stěny W L H 3,3 17,5 4,09 36,0 kn / r

3 Moentové raeno síly od hotnost vyztžené stěny x LH tan 3,3 4,09 tan0 / 1,65 r POSUNUTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE a) rozhodje-l vyztžená zena R C q L W W tan ,0 0 tan30 136,37 kn / R s ds d r r s b) rozhodje-l základová zena R tan ,3 0 36,0 0 tan5 159,64 / sf Cds cf L qd L Wr Wr f kn Sočntel bezpečnost prot posntí v základové spáře sl Rs 136,37,17 1,5 P P 49,78 13,16 sh qh PŘEKLOPENÍ STĚNY KOLEM BODU O Stablzjící oent M W x W x q L x 36, 1, ,73 kn / r r r r r d q Klopný oent M o PsH ys PqH yq 49,781,36 13,16,05 94,68kN / Sočntel bezpečnost prot překlopení Mr 389,73 ot 4,1 M 94,68 o bohatě ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY Stanovení excentrcty výslednce sl PsH ys PqH yq Wr xr L / Wr xr L / qd L xq L / e W W q L r r d 49,78 1,36 13,16,05 36,0 1,65 3,3 / 0 0 0,401 36, 0 0 Maxální velkost excentrcty eax L/ 6 3,3 / 6 0,550 e 0,401 excentrcta 1 Účnná šířka základ B Le 3,30,401,50 Napětí v základové spáře q a e W W q q L 36, ,0 106,48 kn B,5 r r d l e Mezní únosnost základové spáry 0 5 N 0,7 N 10,88 f c q c N 0,5 B N 15 0,7 0,5 18,5,50 10,88 56, 40 kn lt f c f e Sočntel bezpečnost únosnost základové spáry 1 Výpočetní postp podle NCMA nevyžadje, aby výslednce sl byla v jádr průřez, čl aby nedocházelo k tah v základové spáře. Výpočet je zde veden poze pro nforac o stav sl v základové spáře.

4 bc qlt 56,40 5,8 q 106,48 a bohatě INTERNÍ STABILITA Koefcent aktvního zeního tlak K a φ = 30º, ω = 0º δ = ⅔. φ = ⅔. 30 = 0º β = 0º cos Ka sn sn cos cos 1 cos cos cos (30 0) sn(30 0) sn(30 0) cos 0 cos0 01 cos0 0cos(0 0) 0,75 0,75 0,97 0,766 0,5 0,94,684 10,94 1 0,94 1 Síly od zeního tlak přtížení terén q l = 10,0k N - H cos 10 0,97 4,09 cos 0 11,41kN / 0,5 K H cos 0,5 0,97 17,5 4,09 cos ,85 kn / sh a qh q q K d l a Stanovení dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže a nálního počt geoříží Volíe geoříž Mragrd 5XT: krátkodobá ezní pevnost geoříže v tah T lt = 6,7 kn/ Hodnota sočntele poškození geoříží př kládání pro písek je RF ID = 1,05. LTDS RF D T lt RF ID RF CR 6,7 33,93kN / 1,1 1,05 1,60 LTDS 33,93 Ta,6 kn / 1, 5 UNC Mnální počet geoříží N n sh qh 40,85 11,41,31 T,6 a N n = 3 Vyztženo opěrno stěn je ntné na základě požadavk, který vychází z dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříží, vyztžt nálně tře geoříže. Př volbě počt geoříží je ovše třeba vzít v úvah sktečnost, že axální vzdálenost geoříží je přblžně dvojnásobek hlobky betonového prvk, to je v toto případě cca 0,6. Z požadavk vychází, že geoříže je ntné ístt po třech tvarovkách. U většny případů je dále únosnost v přpojení geoříže k betonový prvků Gravty Stone nžší než dlohodobá přípstná návrhová pevnost geoříže T a a proto tahová pevnost geoříže př požtí s těto prvky není zpravdla rozhodjící. Proto zvolíe počet geoříží větší a to sed geoříží, čl bde platt N = 7 > N n = 3 Výškové úrovně geoříží E 1 = 0,19 E = 0,76 E 3 = 1,33 E 4 = 1,90

5 E 5 =,47 E 6 = 3,04 E 7 = 3,61 TAHOVÉ NAMÁHÁNÍ GEOMŘÍŽÍ A A c,1 c,3 výpočet zatěžovacích ploch A c,n E E1 0,76 0,19 0,475 E4 E 1, 9 0, 76 0,57 A A c, c,4 E3 E1 1, 33 0,19 0,57 E5 E3,47 1,33 0,57 E6 E4 3,04 1,90 E A c, 5 0, 57 E 7 5 3,61,47 A c, 6 0, 57 E7 E6 3,61 3,04 A c, 7 H 4,09 0, 765 výpočet hlobky střed zatěžovací plochy A c,n D H A / 4,09 0,475 / 3,85 1 c,1 D H A A / 4,09 0,475 0,57 / 3,33 c,1 c, D H A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 /,76 3 c,1 c, c,3 D H A A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 /,19 4 c,1 c, c,3 c,4 D H A A A A A / 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 0,57 / 1,6 5 c,1 c, c,3 c,4 c,5 D6 H A,1,,3,4,5 / c Ac Ac Ac Ac Ac,6 4,09 0,475 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 / 1,05 D A / 0,765 / 0,38 7 c,7 výpočet sl, které působí v jednotlvých vrstvách geoříž F g,n F D q K cos A 17,5 3, ,97 cos0.0,475 10,6 kn / g,1 1 l a c,1 F D q K cos A 17,5 3, ,97 cos0.0,57 10,86 kn / g, l a c, F D q K cos A 17,5, ,97 cos0.0,57 9,7 kn / g,3 3 l a c,3 F D q K cos A 17,5, ,97 cos 0.0,57 7,69 kn / g,4 4 l a c,4 F D q K cos A 17,5 1,6 10 0,97 cos0.0,57 6,10 kn / g,5 5 l a c,5 F D q K cos A 17,5 1, ,97 cos0.0,57 4,51 kn / g,6 6 l a c,6 F D q K cos A 17,5 0, ,97 cos0.0,765 3,55 kn / g,7 7 l a c,7 Porovnání působící tahové síly a dlohodobé přípstné návrhové pevnost 1 F g,1 = 10,6 kn/ < T a =,6 F g, = 10,86 kn/ < T a =,6 3 F g,3 = 9,7 kn/ < T a =,6 4 F g,4 = 7,69 kn/ < T a =,6 5 F g,5 = 6,10 kn/ < T a =,6 6 F g,6 = 4,51 kn/ < T a =,6 7 F g,7 = 3,55 kn/ < T a =,6 kn/ VYTAŽENÍ GEOMŘÍŽÍ ZE ZEMINY výpočet vntřního úhl poršení α φ = 30º δ = 0º ω = 0º β = 0º

6 1tg tg cotg tg( ) tg tg cot g 1 tg cot g tg( ) tg30 tg30 tg30 cot g30 1tg0 cot g30 = = 1tg0 tg30 cot g30 0,577 0,577 0,577 1,73 10,364 1,73 0,897 = 0, ,364 0,577 1,73 1,840 α φ = 5,99º α 30 = 5,99º α = 55,99º 56º výpočet kotevních délek neoříží L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 0,19 tg 90 56,87 a,1 1 1 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 0,76 tg 90 56,49 a, L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 1,33 tg 90 56,10 a,3 3 3 L LW E tg 90 E tg 3,30,31,9tg ,7 a,4 4 4 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3,47 tg ,33 a,5 5 5 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 3,04 tg ,95 a,6 6 6 L LW E tg 90 E tg 3,3 0,3 3,61tg ,57 a,7 7 7 výpočet průěrné hlobky nadloží d n E L 1 a,1 d1 H E1 H tg tg 4,09 0,19 3,90 tg E L a, d H E H tg tg 4,09 0,76 3,33 tg E L 3 a,3 d3 H E3 H tg tg 4,09 1,33,76 tg E L 4 a,4 d4 H E4 H tg tg 4,09 1,9,19 tg E L 5 a,5 d5 H E5 H tg tg 4,09,47 1,6 tg E L 6 a,6 d6 H E6 H tg tg 4,09 3,04 1,05 tg E L 7 a,7 d7 H E7 H tg tg 4,09 3,61 0, 48 tg výpočet kotvící síly AC n pro každo geoříž hodnot sočntele nterakce ez geoříží a písčto zeno važjee C = 0,8 AC L C d tg,87 0,8 3,90 17,5 tg30 180,94 kn / 1 a,1 1 AC L C d tg,49 0,8 3,33 17,5 tg30 134,04 kn / a, AC L C d tg,10,8,7617,5tg30 93,70 kn / 3 a,3 3 AC L C d tg 1,7 0,8,19 17,5 tg30 60,89 kn / 4 a,4 4

7 AC L C d tg 1,33 0,8 1,6 17,5 tg30 34,83 kn / 5 a,5 5 AC L C d tg 0,95 0,8 1,05 17,5 tg30 16,13 kn / 6 a,6 6 AC L C d tg 0,57 0,8 0, 48 17,5 tg30 4, 4 kn / 7 a,7 7 Sočntelé bezpečnost prot vytažení geoříží ze zeny po,1 po, po,3 po,4 po,5 po,6 po,7 AC1 180,94 17,64 1,5 F 10,6 g,1 AC 134,04 1,34 1,5 F 10,86 g, AC3 93,70 10,11 1,5 F 9,7 g,3 AC4 60,89 7,9 1,5 F 7,69 g,4 AC5 34,83 5,71 1,5 F 6,10 g,5 AC6 16,13 3,58 1,5 F 4,51 g,6 AC7 4,4 1, 5 1, 5 F 3,55 g,7 bohatě bohatě bohatě bohatě ne Nejvýše položená geoříž ne na vytažení ze zeny, její zakotvení do zeního asv je nedostatečné. Řešení je prodložt tto geoříž. Toto prodložení je ožné provést lokálně, to znaená, že bde prodložena poze nejvýše položená geoříž a ostatní geoříže bdo ít původní délk. Prodložení nejvýše položené geoříže na 3,5, to je o 0, kotevní délka bde ít hodnot L LW E tg 90 E tg 3,5 0,3 3,61tg ,77 a,7 7 7 kotvící síla bde ít hodnot AC L C d tg 0,77 0,8 0, 48 17,5 tg30 5,97 kn / 7 a,7 7 Sočntel bezpečnost prot vytažení geoříže ze zeny po,7 AC7 5,97 1, 68 1, 5 F 3,55 g,7 Nejvýše položeno geoříž je ntné prodložt o 0,, což je tedy na celkovo délk 3,5. Tato geoříž vychází nejdelší ze dvo důvodů. První důvode je sklon vntřní rovny poršení, což znaená, že čí výše je geoříž položená, tak tí kratší jso kotevní délky a drhý důvode je to, že s výško klesá tlak nadloží a tí také kotevní síla. VNITŘNÍ POSUNUTÍ PO NEJNÍŽE POLOŽENÉ GEOMŘÍŽI výpočet úhl vnější rovny poršení α e φ r = 5º δ e = 5º ω = 0º β = 0º

8 1tg tg cotg tg( r ) tg r tg r cot g r 1 tg e cot g r tg( e r) e r r tg5 tg5 tg5 cot g5 1tg5 cot g5 = 1tg5 tg5cotg5 0, 466 0, 466 0, 466,145 10, 466,145 1,094 = 0, ,466 0,466,145,17 α e φ r = 6,7º α e 5 = 6,7º α e = 6,7+5 = 51,7º 51,3º E E1 0,76 0,19 L1 0,46 tg tg51,3 e L' LW L 3,3 0,3 0,46,54 s,1 1 Obr. 1 Výpočetní schéa opěrné stěny pro potřeby nterní stablty Hotnost vyztžené zeny nad první geoříží W ' L' H E,54 4,09 0,19 17,5 173,36 kn / r,1 s,1 1 Hotnost betonových prvků nad 1. geoříží Stěna je svslá, čl není potřeba vypočítávat započtatelno výšk H h.

9 Ww,1 H E1 W 4,09 0,19 0,5 0,3 3,99 kn / odolnost prot nterní posntí po první geoříž o ve vyztžené zeně hodnot sočntele příého posntí pro písek važjee přblžně C ds = 0,8 R' C W ' tg 0,8 173,36 tg30 80,07 kn / s,1 ds r,1 o ez betonový prvky W 3,99 kn / N 34 kn / w,1 ax (axální hodnota norálové síly, která byla požta př experentálních zkoškách) je ožné požít následjící vztah V a W tg 6,3 W tg44,7 6,3 3,99 tg44,7 30,04 kn /,1 w,1 w,1 síly od zeního tlak P 0,5 K H E cos 0,5 0,355 18,5 4,09 0,19 cos5 45,7 kn / sh,1 ae r 1 e PqH,1 qd ql Kae H E1 cos e 10 0,355 4,09 0,19 cos5 1,55 kn / Sočntel bezpečnost prot posntí po nejníže položené geoříž sl,1 R' s,1 V,1 80,07 30,04 1, 90 1, 5 P P 45,7 1,55 sh,1 qh,1 LOKÁLNÍ STABILITA Přpojení geoříží k betonový prvků W 3,99 kn / N 34 kn / w,1 ax (axální hodnota norálové síly požté př experentálních zkoškách) a proto je ožné požít následjící vztahy: Pevnost v přpojení pro ltní stav je defnovaná na základě zkošek vztahe T a W tg 7,9 W tg0 7,9 kn / ltconn, n cs w, n cs w, n a pro stav požtelnost vztahe T a' W tg ' 16,6 W tg 1,3 n cs w, n cs w, n Stěna je svslá, a proto není ntné se zabývat započtatelno výško H h. Únosnost v přpojení je grafcky znázorněná na následjící obrázk. Tato únosnost v přpojení je v podstatě daná nejenší ze tří následjících hodnot: 1) Ltní pevnost v přpojení stanovená na základě zkošek a zenšená na 1,5 násobek ) Pevnost v přpojení stanovená za základě zkošek př dosažení deforace rovné 0 3) Hodnota dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže T a

10 Z graf je patrné, že hodnota dlohodobé přípstné návrhové pevnost geoříže T a nebde rozhodjící. Pro enší výšky slopce betonových prvků, to je pro výše položené geoříže, bde rozhodovat stav požtelnost a od výšky slopce betonových prvků cca 1,5 bde rozhodovat pevnost pro ltní stav zenšená sočntele bezpečnost. Oblast vyhovjící únosnost přpojení geoříží k betonový prvků je na obrázk vyšrafovaná. Do graf je ožné vynést na svslo os hodnoty tahových sl v geořížích F g,n pro příslšno hodnot hotnost betonových prvků W w,n, která se vynese na vodorovno os. Pokd se tato hodnota objeví ve vyšrafované ploše, tak je přpojení vyhovjící. Hodnoty těchto sl jso do graf vyneseny krhovo značko, zatíco výsledky experentálních zkošek jso vyneseny čtverečkovo značko. Pro výsledky zkošek pro ltní stav jso požty pootočené čtverečky a pro výsledky zkošek pro stav požtelnost př deforac 0 jso požty klascké čtverečky. Výsledky experentálních zkošek není ožné extrapolovat nad hodnot největší norálové síly požté př zkoškách prvků Gravty Stone a geoříže Mragrd 5XT. Tato hodnota byla N ax = 34kN/. Proto á graf požtelnost nad toto hodnoto konstantní průběh. Obr. 13 Graf únosnost přpojení geoříže k betonový 1 Ww,1 H E1 W 4,09 0,19 0,5 0,3 3,99 kn / ltní stav Tltconn,1 7,9 kn / T T / 7,93 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl,1 ltconn,1 cs a porovnání působící síly T 18,60 kn / F 10,6 kn / cl,1 g,1

11 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 3,99 tan1,3 1,83 kn / 0,1 w,1 Tcs,1 0,1 1,83 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 1,83 kn / F 10,6 kn / cs,1 Ww, H E W 4,09 0,76 0,5 0,3 0, 48 kn / ltní stav Tltconn, 7,9 kn / T T / 7,9 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl, ltconn, cs a porovnání působící síly Tcl, 18,6 kn / Fg, 10,86 kn / stav požtelnost 0, 16,6 Ww, tan1,3 16,6 0,48 tan1,3 1,07 kn / Tcs, 0, 1,07 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 1,07 kn / F 10,86 kn / cs, 3 Ww,3 H E3 W 4,09 1,33 0,5 0,3 16,97 kn / ltní stav Tltconn,3 7,9 kn / T T / 7,9 / 1,5 18,60 kn / T,6 kn / cl,3 ltconn,3 cs a porovnání působící síly T 18,60 kn / F 9,7 kn / cl,3 g,3 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 16,97 tan1,3 0,3 kn / w,3 Tcs,3 0,3 0,3 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 0,3 kn / F 9,7 kn / cs,3 4 Ww,4 H E4 W 4,09 1,9 0,5 0,3 13,47 kn / ltní stav Tltconn,4 7,9 kn / Tcl,4 Tltconn,4 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 7,69 kn / cl,4 g,4 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 13, 47 tan1,3 19,54 kn / 0,4 w,4 Tcs,4 19,54 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 19,54 kn / F 7,69 kn / cs,4 g,4

12 @E 5 Ww,5 H E5 W 4,09,47 0,5 0,3 9,96 kn / ltní stav Tltconn,5 7,9 kn / Tcl,5 Tltconn,5 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 6,10 kn / cl,5 g,5 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 9,96 tan1,3 18,77 kn / w,5 Tcs,5 0,5 18,77 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,77 kn / F 6,10 kn / cs,5 6 Ww,6 H E6 W 4,09 3,04 0,5 0,3 6,46 kn / ltní stav Tltconn,6 7,9 kn / Tcl,6 Tltconn,6 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 18,60 kn / F 4,51 kn / cl,6 g,6 stav požtelnost T 16,6 W tan1,3 16,6 6,46 tan1,3 18,01 kn / 0,6 w,6 Tcs,6 0,6 18,01 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síl T 18,01 kn / F 4,51 kn / cs,6 7 Ww,7 H E7 W 4,09 3,61 0,5 0,3,95 kn / ltní stav Tltconn,7 7,9 kn / Tcl,7 Tltconn,7 / cs 7,9 / 1,5 18,60 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly Tcl,7 18,60 kn / Fg,7 3,55 kn / stav požtelnost 16,6 Ww,7 tan1,3 16,6,95 tan1,3 17,4 kn / Tcs,7 0,7 17,4 kn / Ta,6 kn / porovnání působící síly T 17,4 kn / F 3,55 kn / cs,7 g,7 BOULENÍ SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ V ÚROVNÍCH 1 výpočet sl od aktvního zeního tlak v úrovních geoříží sh,10,5ka H E1 cos q q K H E cos qh,1 d l a 1 0,5 0,97 17,5 4,09 0,19 cos0 37,14 kn / 10 0,97 4,09 0,19 cos0 10,88 kn /

13 @E sh,0,5ka H E cos q q K H E cos qh, d l a 0,5 0,97 17,5 4,09 0,76 cos0 7,08 kn / 10 0,97 4,09 0,76 cos0 9,9 kn 3 sh,30,5ka H E3 cos q q K H E cos qh,3 d l a 3 0,5 0,97 17,5 4,09 1,33 cos0 18,60 kn / 10 0,97 4,09 1,33 cos0 7,70 kn 4 sh,40,5ka H E4 cos q q K H E cos qh,4 d l a 4 0,5 0,97 17,5 4,09 1,9 cos0 11,71 kn / 10 0,97 4,09 1,9 cos0 6,11 kn 5 sh,5 0,5 Ka H E5 cos q q K H E cos qh,5 d l a 5 0,5 0,97 17,5 4,09,47 cos0 6,41 kn / 10 0,97 4,09,47 cos0 4,5 kn 6 sh,6 0,5 Ka H E6 cos q q K H E cos qh,6 d l a 6 0,5 0,97 17,5 4,09 3,04 cos0,69 kn / 10 0,97 4,09 3,04 cos0,93 kn / výpočet sykové únosnost ložné spáry ez betonový prvky s vloženo geoříž o ltní 1 V 6,3 W tg44,7 6,3 3,99 tg44,7 30,04 kn /,1 V 6,3 W tg44,7 6,3 0, 48 tg44,7 6,57 kn /, 3 V 6,3 W tg44,7 6,3 16,97 tg44,7 3,09 kn /,3 4 V 6,3 W tg44,7 6,3 13, 47 tg44,7 19,63 kn /,4 5 V 6,3 W tg44,7 6,3 9,96 tg44,7 16,16 kn /,5 6 V 6,3 W tg44,7 6,3 6,46 tg44,7 1,69 kn /,6 w,6 Sočntelé bezpečnost prot bolení v úrovních vyztžení sc,1 V,1 F F F F F F sh,1 qh,1 g, g,3 g,4 g,5 g,6 g,7 30,04 4,97 1,5 37,14 10,88 10,86 9,7 7,69 6,10 4,51 3,55 sc, V, F F F F F sh, qh, g,3 g,4 g,5 g,6 g,7 6,57 5,06 1,5 7,08 9,9 9,7 7,69 6,10 4,51 3,55 sc,3 V,3 F F F F sh,3 qh,3 g,4 g,5 g,6 g,7

14 3,09 5,19 1,5 18,60 7,70 7,69 6,10 4,51 3,55 sc,4 V,4 F F F sh,4 qh,4 g,5 g,6 g,7 19,63 5,36 1,5 11,71 6,11 6,10 4,51 3,55 sc,5 V,5 ( F F ) sh,5 qh,5 g,6 g,7 16,16 5,63 1,5 6,414,5 (4,513,55) sc,6 V,6 1,69 6,13 1,5 F,69,93 3,55 sh,6 qh,6 g,7 o stav požtelnost NCMA požadje, aby axální syková deforace líce stěny byla 0. Př zkoškách sykové odolnost betonových prvků Gravty Stone v ložné spáře s vloženo geoříží Mragrd nebylo žádné ze zkošek př dosažení axální sykové síly dosaženo této hodnoty sykové deforace. PŘEKLOPENÍ HORNÍHO NEVYZTUŽENÉHO SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ Síly od zeního 7 sh,7 0,5 Ka H E 7 cos qh,7 qd ql Ka H E 7 cos 0,5 0,97 17,5 4,09 3,61 cos0 0,56 kn / 10 0,97 4,09 3,61 cos0 1,34 kn / raena ys,7 ( H E7)/3 (4,093,61)/30,16 y ( H E )/ (4,093,61)/0,4 Klopný oent q,7 7 M y y 0,56 0,16 1,34 0,4 0,41 kn / o,7 sh,7 s,7 qh,7 q,7 Stablzjící oent Mr,7 Ww,7 xw,7,95 0,15 0,44 kn/ Sočntel bezpečnost prot překlopení horního slopce betonových prvků ot,7 Mr,7 0,44 1, 07 1, 5 M 0,41 o,7 ne

15 Př větší přtížení stěny se ůže stát, že nevyhoví horní nevyztžený slopec betonových prvků na překlopení, tak jako se to stalo v toto příkladě. Je zde názorně kázáno, že je účelné horní geoříž ístt co nejvýše. Další ožný řešení je horních několk vrstev betonových tvarovek probetonovat a do dtn v tvarovkách vložt výztž. V dané případě by bylo ožné probetonovat horní čtyř řady betonových prvků tak, aby výztž spojtě probíhala přes ložno spár s nejvýše položeno geoříží. Toto řešení je ntné a velce často požívané v stacích, kdy se požadje větší přtížení terén nad stěno a horní slopec betonových prvků není ožné konstrovat systée sché ontáže. POSUNUTÍ HORNÍHO NEVYZTUŽENÉHO SLOUPCE BETONOVÝCH PRVKŮ Syková únosnost v úrovn sedé geoříže ltní stav V a W tg 6,3 W tg44,7 6,3,95 tg44,7 9, kn /,7 w,7 w,7 Sočntel bezpečnost prot posntí horního slopce betonových prvků sc,7 V,7 9, 4,85 1,5 0,561,34 sh,7 qh,7 Stav požtelnost Maxální vodorovná syková deforace ez betonový prvky je podle požadavků NCMA stanovena na 0. Př experentálních zkoškách nebylo př dosažení axální sykové síly dosaženo této hodnoty deforace. Z hledska požadované hodnoty sykové deforace je sché spojení ez betonový prvky Gravty Stone s vloženo geoříží Mragrd vyhovjící.

STATIKA STAVEBNÍHO SYSTÉMU VAREA MODUL

STATIKA STAVEBNÍHO SYSTÉMU VAREA MODUL VAEA ODUL s.r.o., áměstí, 766 Štramberk, Č:85 95 5, DČ: CZ 85 95 5 Zapsána KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7 STATKA STAVEBÍHO SYSTÉU VAEA ODUL Požité podklady: Zpráva statika a statický výpočet ng. Aleandr

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí

Měření příkonu míchadla při míchání suspenzí U8 Ústav procesní a zpracovatelské technky FS ČVUT v Praze Měření příkonu rotačních íchadel př íchání suspenzí I. Úkol ěření V průyslu téěř 60% všech operacích, kdy je íchání používáno, představuje íchání

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí

4. Střídavý proud. Časový průběh harmonického napětí 4. Střídavý prod 4. Vznk střídavého prod Doteď jse se zabýval poze prode, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný prod). V prax se kázalo, že tento prod je značně nevýhodný. Zdroje napětí

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila

11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 bunkry sila 11. Zásobníky, nádrže, potrubí Zatížení, konstrukce stěn a podpor. Návrh upravuje ČSN EN 1993-4 Zásobníky - na sypké materiály bunkry sila Nádrže Plynojemy - na tekuté materiály - na plyny nízkotlaké (

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE Miloš Řejha PVP syntetik s.r.o., Praha 1. Vyztužené zemní konstrukce obecně Volba technologie vyztužené zemní konstrukce pomocí geosyntetických výztužných prvků přímo závisí

Více

3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE

3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE 3.0 PRVKY SYSTÉMU GRAVITY STONE Stěnový systém Gravity Stone se skládá ze vzájemně zaměnitelných částí, které se mohou použít v různých kombinacích a tak řešit různé případy opěrných zdí. Projektant by

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI Stavba Díl Stupeň Investor Lískovec : Fotbalové a softballové hřiště areálu Pod Plachtai : D.1.2 Stavebně

Více

Založení komunikace na velmi měkkém podloží

Založení komunikace na velmi měkkém podloží Založení komunikace na velmi měkkém podloží Ing. Petr KOMÁREK Základní údaje o projektu Název: Investor: Cíl: BOLSHAYA NEFT SPD SALYM PETROLEUM DEVELOPMENT (joint-venture Shell / Sibir Energy) 2005 - těžba

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Á Š Ř ý ů ý Ž ů ý ů ý Č ý Ž ý ě ě Š ů ě ý ý ů ý ů ě ě Š ů ý ý ů ýš ý ů ý ň ý ň Ž ě ý É ý ý ž ý ň Ý Ý ů ě ě ý ě ě ý ě Ž ě ů Ý Š ě Š Ž ě ě Š ě ě Š ů ě ě ě ů ý ý ž ý ě ě Š ů ě ě ě Š ů ý ý ý ů ě ě Š ů ě ě

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

ěž ú ý Š Š ýš ž ě é é ě ý ů é š š é é š é š ě š é ž ý ů ž š Š é é é é ů Ž é š š ě é ň é ň Č é š ě é ů š ě é š š ě é ě é ň Č š ě é ě é Č Ú ú é ě é ýš ě ě ý ů š é ě é š š ě ě ž é š š ú Ú é ýš Ú š é š š ě

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů

Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů Daniel Makovička, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6, Česká republika & Daniel Makovička, jr., Statika

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. Beroun Identifikační údaje stavby a stavebníka Místo stavby k.ú. Beroun, parc.č. 1410/121

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

STATICKÝ VÝPOČET 0. Obsah: 1)Stanovení zatížení dle ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1991-2 1. 2)Dimenzování dle ČSN EN 1992-2 9. 3)Posouzení na únavu 13

STATICKÝ VÝPOČET 0. Obsah: 1)Stanovení zatížení dle ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1991-2 1. 2)Dimenzování dle ČSN EN 1992-2 9. 3)Posouzení na únavu 13 KH osty a statik Projekční a statická kancelář, prohlídky ostů a investorsko-inženýrská činnost Kancelář č.406,hrnčířská 2985, 47001 Česká Lípa, www.kh-osty.cz Most Nový Bor - M - 19 Obsah: Název Strana

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

ř ř ě ý Í Č Š ě ů Č Í Š ě ě ř ů ú ě Š ř Š ú ú Í ý ř Í ů úč ý ý ý ř Í ě ý ý ý ř ě ý ý ř ý ý ř Í Č Í ý ř Í Í ý Í ú Í ě ř ý ř Č ŠÍ ř Í ý Ž ý ě ů ý š ř ě ě ů ň ý Č Č ý ě ř Č Í ý Ž ý ě ý ř Č ř ě ú Ž ř ů Í ě

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

š š Ť ř ň š ú ř ý ž š ř ě Š ě š ř ň š ú ř ý ž ř ý ě ř š ř ň š ú ý ř ý ž ě ě š š ě ě ě ž ž š ě ř ý ěž ů ň ů ý š ř ý ř ě ž ř ě ž ý ž ý ř š ř š ě ř ý š ý ě ž ř ě ž ě ř ěž ř ž ř ň ř ý ý š ě ě ž ň ř ý ř ě ý

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem

Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem Navrhování betonových železnčních mostů podle evropských norem Doc. Ing. Vladslav Hrdoušek, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze Ing. Roman Šafář, Stavební fakulta ČVUT v Praze Do soustavy ČSN se postupně

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!! Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci jméno: stud. skupina: příjmení: pořadové číslo: datum: Materiály: Lepené lamelové dřevo třídy GL 36h : norma ČSN EN 1194 (najít si hodnotu modulu

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Stojíenská technologie v příklaech po stuijní a učební stojíenské oboy SOUBOR PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šejkal Naklaatelství a vyavatelství R Vzìlávání, kteé baví www.coputeeia.cz Obsah Obsah Téatický okuh Stana

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov 2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov Příčné uspořádání nosných panelových stěn omezuje možnost volnějšího provozně dispozičního spojení sousedních travé, které

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

4. Příklady schémat vlastní spotřeby elektrické energie kondenzačních elektráren a tepláren Příklad schématu čs. konvenční elektrárny s blokem 200 MW

4. Příklady schémat vlastní spotřeby elektrické energie kondenzačních elektráren a tepláren Příklad schématu čs. konvenční elektrárny s blokem 200 MW 4. říklady schémat vlastní spotřeby elektrcké energe kondenzačních elektráren a tepláren říklad schémat čs. konvenční elektrárny s blokem 00 W a čtyřm bloky po 0 W. Výkon vyveden na napěťovo úroveň 0 kv

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

BO03 / BO06 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

BO03 / BO06 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BO03 / BO06 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PODKLADY DO CVIČENÍ Tento aterál slouží výhraně jao poůca o cvčení a v žáné přípaě objee an type norací nenahrazuje náplň přenáše. Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ...

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny 146 Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c. doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D. Ing. Radek ZIGLER, Ph.D. Ing. Jan KUBÁT

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Komínové a ventilační průduchy

Komínové a ventilační průduchy Komínové a ventilační průduchy Komíny a ventilační průduchy Odvádí spaliny, které vznikají při vytápění do okolního prostoru. Komínové těleso se skládá z: - komínový průduch; - komínový plášť; - sopouch

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost .1. Relativní atoová a elativní oleklová hotnost Předpoklady: Pedagogická poznáka: Tato a následjící dvě hodiny jso pokse a toch jiné podání pobleatiky. Standadní přístp znaená několik ne zcela půhledných

Více

TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok prvky tvarovek PlayBlok perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová úprava barevné

Více

š š ý Ú ň Í óš Í ď ýú É Ú Í Í š ý ú ý Ý ž ý š š š ž ž ý ý ú ý ž óď ý ú ý š š ý ý ý ú ý ú Ý Í š ý ý ý ý š š š ž ž ý Í ý ď ý ž ý ď ú ý š š ý ď ý ý ú ý ť Ň ý š ú ý ý š š Ů ú ó ď š Č ň ý ž ž ť Ů ý ť ý ď ý

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

Á Ý Á Ť ĚŽ Í Ý Ť ŘÍ Ť Š Í ť Č Ž Č Č Ý Á Í Ž Š Á Ž ň Á Í Í Í Á Č Ř Á ÁČ Á Ž ť ť Í ť Ť ť Ť Ť Ť Ť Í ŘÍ Š Ť Ť Ž ŠŽ ň Ť Ť ň Š ň Ť ú Í Ý Á ď Š Ř ď Ť Í ď ň Ť ň ň Ď Ž Ž ň ň ň Š Ť Š ň Í ň Í ň Ť ň ť Č ň Š Š ň Í

Více

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS 10. PŘEVOY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS Jedná se o převody s tvarový styke výhody - relativně alé roěry - dobrá spolehlivost a životnost - dobrá echanická účinnost - přesné dodržení

Více

é é Č Č č Č Č ý šš š ů š ě ž ž č č č č č č ý Ž š ý ě é ů ě ě é é é ý ě ý ů č ě č ě ý ě č é ě ě é ý ů ě č ů ů č č č č č ě ě č ý č ě č č č ě ě ě ě ě ž Ů ň ž é č č ě ě š ů é é Č ě ě š ů ě ů ýš é ž é é Ž é

Více

Stabilita svahu Mechanika hornin a zemin - cvičení 05

Stabilita svahu Mechanika hornin a zemin - cvičení 05 Iovace studjího oboru eotechka reg. č. CZ..07/2.2.00/28.0009 Stablta svahu Mechaka hor a zem - cvčeí 05 Iovace studjího oboru eotechka reg. č. CZ..07/2.2.00/28.0009 Slové metody (metody mezí rovováhy)

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ú É Á Č ď Ú ž Ů ž Á Á ž Á Ř É š Ú Ě Ě Ť ž Ú Í Č Ů Ú ů ž Ý ú ú Č ž ú ž ď ž ů ů ú š š ž Ů ž š Á ť Á ú Ů ž ť šť šť ž š ž ů ž ž Ů ž ž š ž š ž Ů Á šť šť ž šť ž š šť ž ž Ů Í ž ž ž š ž ŠÍ ž Á Ý š ž ž Ů ž ů Ů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu

Více