Chapeau Dalkia Morava!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chapeau Dalkia Morava!"

Transkript

1 Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia Morava entreprise de l année Dalkia Morava se stará o energie TONAKU, nejvût ího svûtového v robce kloboukû Chapeau Dalkia Morava! SETUZA nov klient Dalkie v Olomouci SETUZA, un nouveau client de Dalkia Olomouc

2 Chceme, aby si i za deset let mohly hrát ve stejně krásné přírodě. Věnujeme tomu všechnu svou energii. Dalkia Morava je tradičním dodavatelem tepla a elektřiny. Všechny výrobní zdroje má Dalkia Morava certifikovány podle ISO Základní pravidla, která v oblasti životního prostředí respektujeme: Shoda s legislativou Prevence před znečišťováním životního prostředí (hledání úspor energií, snižování počtu lokálních zdrojů, rozvoj centrálního systému vytápění) Předvídání rizik Otevřenost vůči vnějšímu prostředí Neustálé zlepšování našich výsledků Dalkia Morava, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava tel.: 069 / , fax: 069 / životní prostředí

3 EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři, Dostává se Vám do rukou červnové číslo Modrého reportéra. Po předcházejícím expres vydání, které jsme věnovali oslavě nového jména společnosti, akci Poprvé, všichni, spolu, se v tomto čísle opět dozvíte něco o dění mimo naši firmu, mimo jiné o tom, které nové významné a dlouhodobé klienty jsme získali v Novém Jičíně a Olomouci. Dalkia Morava může být také hrdá na nový počet pracovních míst, které pomohla zřídit naše nadace. Doposud se nám podařilo vytvořit více než 260 nových zaměstnaneckých míst. Připravili jsme pro Vás Modrého reportéra v novém atraktivním kabátu. Vaše náměty rádi uvítáme na ové adrese: Přeji Vám příjemné čtení a nádhernou letní dovolenou Milan Wagner Ch res lectrices, chers lecteurs, Et voici déj le numéro de juin. Si nous consacrions la derni re fois une édition enti re l événement qui avait rassemblé tous les salariés de Dalkia Morava, dans ce numéro nous avons choisi de nous intéresser deux de nos clients majeurs, des contrats récemment conclus Olomouc et Nov Jiãín. Ces pages vous donneront un nouveau témoignage du travail exemplaire de La Fondation Dalkia Morava ; ce fonds a accompagné ce jour la création de 260 emplois. Je vous souhaite une bonne lecture, la mise en page de votre revue évolue, et de bonnes vacances d été. Milan Wagner, directeur de la communication editorial OBSAH / SOMMAIRE AKTUALITA / ACTUALITÉ Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia Morava entreprise de l année Denis Givois: Budu se rád vracet! Denis Givois élargit ses résponsabilités dans la zone PECO TONAK zásobuje klobouky a fezy cel svût Tïtes chapeaux Dalkia Morava se stará o energie TONAKU, nejvût ího svûtového v robce kloboukû Chapeau Dalkia Morava! Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Generální ředitel společnosti Dalkia Morava Fran ois Hab gre přebírá z rukou olomouckého primátora Martina Tesaříka prestižní ocenění Podnikatel roku. Dalkia Morava entreprise de l année Fran ois Hab gre, directeur général de Dalkia Morava, re oit des mains du maire d Olomouc, Martin Tesafiík, le prix «d entreprise de l année». Hodnocení pfiispûje k lep í spolupráci L évaluation, une opportunité pour nous tous Den s vedoucím závodu TâA inïen rem Josefem Szyszkowiczem Tout sur Josef Szyszkowicz Spoleãnost SETUZA je dnes jedním z nejvût ích klientû Dalkie v Olomouci Le plus gros client de Dalkia à Olomouc Setuza je lídrem na domácím trhu olejû SETUZA : les huiles de République Tch que Vítejte na Tfietí roãník Gigacupu Dalkie Morava vyhráli fotbalisté z Divize Olomouc Champion Olomouc! Nadaãní fond podpofiil stolafiskou dílnu La Fondation sciée! Vydává/Editeur : Dalkia Morava, a.s., 28. fiíjna 3123/152, Ostrava, âeská republika Redakãní rada/rédaction : Fran ois Hab gre, Milan Wagner, Vojtûch Sláma, Soňa Plháková, Florian Chauveau Náklad/Tirage : ks/pc Foto/Photographies: Soňa Plháková, Vojtûch Sláma, Franti ek ezníãek, Dana Tkaãíková Design : Jana Bednáfiová Realizace/Réalisation : FLECK reprografické studio s.r.o. 3

4 ROZHOVOR / INTERVIEW Denis Givois: Budu se rád vracet! Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 4 Odstupující generální ředitel Dalkie v České republice Denis Givois si v rozhovoru pro Modrý reportér zavzpomínal na téměř deset let, které strávil v zemích střední Evropy. V létě odjíždíte z Prahy do Paříže, kde nastupujete na ředitelství společnosti Dalkia pro střední a východní Evropu. Můžete nám v krátkosti říci něco o vaší práci, kterou jste tak dlouho vykonával v zemích situovaných v samotném srdci evropského kontinentu? V červenci 1993 jsem přijel do Budapešti, kde jsem dostal na starost maďarskou filiálku Dalkie. Zde jsem pět let působil ve funkci generálního ředitele společnosti Prometheus. Musím říci, že jsem velice hrdý na to, že se naše společnost během krátké doby stala v oblasti energetických služeb významnou součástí Dalkie ve středoevropském regionu. O pět let později jsem dostal nabídku od pana Marca Boudiera, který byl v té době ředitelem Dalkie pro střední Evropu, abych přešel do Prahy. Díky své funkci generálního ředitele Dalkie v České republice jsem pak pomáhal při rozvoji filiálek naší společnosti v dalších zemích střední Evropy, jmenovitě v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, Litvě a na Slovensku. V čem spočívají, podle vašeho názoru, nejdůležitější rozdíly mezi jednotlivými zeměmi středoevropského regionu? Na prvním místě se pochopitelně jedná o různou úroveň ekonomického rozvoje. Některé státy jsou navíc orientovány spíše na zemědělství, zatímco jiné jsou zaměřeny hlavně na průmyslovou výrobu. Je to však právě tato úžasná různorodost, spojená se specifickou kulturou a jedinečnou historií každého z těchto středoevropských národů, která se mi na mé práci snad nejvíce líbila. Mohl byste uvést nějaký příklad z vaší dlouholeté praxe, který vás po profesní stránce snad nejvíce uspokojil? Musím říci, že v každé z výše zmíněných středoevropských zemí bych mohl uvést vzory úspěšného rozvoje našich filiálek. Byl jsem například velmi spokojen, když jsme společně s Pascalem Guillaumem zakládali Dalkii Morava a mohli jsme pozorovat, jak se naše společnost dále úspěšně rozvíjí. Jakou pozici má dnes společnost Dalkia ve středoevropském prostoru? V současné době má Dalkia ve střední Evropě velmi silné postavení. Celkový očekávaný roční obrat je pro letošní rok I ve svém nabitém programu si Denis Givois našel čas na práci ve správní radě Nadačního fondu Dalkie Morava. Denis Givois a accompagné la naissance de La Fondation Dalkia Morava. Denis Givois élargit ses responsabilités dans la zone PECO «10 ans d aventure en Europe centrale» Vous quittez Prague pour rejoindre Paris le directeur de la zone PECO cet été. Pouvez-vous donner au Reporter Bleu un bref historique de votre parcours professionnel en Europe Centrale? Je suis arrivé en juillet 1993 BUDAPEST pour prendre la responsabilité de la filiale de Dalkia ( l époque la Générale de Chauffe) en HONGRIE. Je suis resté 5 ans dans cette fonction de directeur général de PROMETHEUS et je suis heureux et fier de constater qu elle est devenue en peu de temps une implantation forte de Dalkia en Europe Centrale, surtout dans les services énergétiques. En 1998, Marc BOUDIER, l époque Directeur de la zone pour Dalkia, m a proposé de venir Prague en tant que responsable opérationnel de la zone. Cela m a conduit accompagner le fonctionnement et le développement des filiales de Dalkia dans 7 pays d Europe Centrale (Pays Baltes, Pologne, République Tch que, Slovaquie, Hongrie, Roumanie) tout en étant responsable de Dalkia République Tch que. Quelles sont les particularités qui vous ont marquées entre les differents pays de cette région? Au dela des différences liées au degré de développement économique, la nature plus industrielle ou plus agricole, il est possible de voir que chacun des pays a son identité propre, sa culture propre, et ce qui m a beaucoup plu, c est justement cette diversité liée l histoire de chacun. Quelle est votre plus grande satisfaction proffessionnelle sur la période passée en Europe Centrale? Voir que dans chaque pays de cette zone, Dalkia a su s intégrer compl tement la culture des entreprises, développer les compétences des membres de ces entreprises, et y avoir participé. Je pourrai citer au moins une satisfaction par pays, mais s il fallait n en citer qu une, je parlerai de ma

5 ROZHOVOR / INTERVIEW grande joie d avoir été, avec P. GUILLAUME l origine de la Fondation Dalkia Morava et de sentir avec quel enthousiasme cette fondation se développe. Pouvez vous nous donner en apercu de l implantation actuelle de Dalkia dans ces pays? Dalkia est implanté aujourd hui de fa on forte dans l ensemble de la zone puisque le chiffre d affaire total prévu pour 2002 est de 520 M (en 1996 il ne dépassait pas 18 M!). La part la plus importante est représentée par la République Tch que qui fait presque 50% du total. Viennent ensuite, grçce a des gains récents, les Pays Baltes (Vilnius et Tallin) et la Pologne (Poznan), puis Hongrie, Slovaquie et enfin Roumanie. Dans tous ces pays, hormis la Hongrie, l activité dominante (et souvent unique) est la gestion des réseaux de chaleur, soit en tant que propriétaire, soit en tant qu opérateur seulement. Seule la Hongrie a une activité de services énergétiques (écoles, hôpitaux, bçtiments publics ) équivalente celle de la gestion des réseaux. Ceci est du la législation compl tement libre du marché de la chaleur dans ce pays. A votre avis quelles sont les perspectives de Dalkia sur la région en général et en République Tch que en particulier? Les perspectives sur l ensemble de la zone sont multiples ; l Europe Centrale est pour Dalkia le plus important pôle de développement pour les prochaines années, et ceci dans tous les aspects de son métier (réseaux, industrie, services énergétiques). S il est vrai qu en Estonie et en Lituanie, nous avons atteint un maximum, tous les autres pays ont encore un formidable potentiel. En République Tch que, nous avons l ambition de continuer en Moravie la consolidation de Dalkia Morava tant sur le plan des réseaux secondaires que dans le domaine des services énergétiques et des services aux industriels. Les récents succ s montrent que notre approche est la bonne et la plus appropriée au marché. Nos espérons aussi continuer, aprés l acquisition de TUL et PPC, notre développement en Boh me o notre approche de gestionnaire de l énergie sera sapplerement la plus demandée tant dans les réseaux que dans les services énergétiques. Des acquisitions en ce sens sont déj l étude, dont certaines, je l esp re, aboutiront avant la fin de cette année. Et je souhaite donc beaucoup de succ s celles et ceux qui y travaillent. Sachez enfin que je resterai encore tr s présent, surtout en République Tch que, et serait toujours ravi de pouvoir venir rencontrer tous ceux qui ont fait ce qu est Dalkia en République Tch que aujourd hui. on y est tellement bien accueilli. Práce ředitele není jen kancelářskou rutinou, jak dokazuje náš snímek, na němž je zachycen Denis Givois těsně poté, co vyfáral z Dolu Lazy. Denis Givois au charbon. odhadován na 520 miliónů eur! Jen pro ilustraci v roce 1996 nepřekročil náš obrat 18 miliónů eur. Nejdůležitější podíl na tomto hypotetickém koláči představuje Česká republika s téměř padesáti procenty celkového obratu. Díky nedávným akvizicím pak následuje Estonsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Slovensko a nakonec Rumunsko. Ve všech těchto zemích, s výjimkou Maďarska, je dominantní, a navíc často jedinou činností, řízení tepelných sítí, které buď vlastníme nebo jsme jejich provozovateli. Pouze v Maďarsku jsme převzali energetická hospodářství škol, nemocnic a veřejných budov, která jsou ekvivalentem řízení sítí. Není od věci připomenout, že tyto naše aktivity jsou možné především díky naprosto svobodné legislativě v oblasti trhu s teplem ve všech uvedených zemích. Jaké jsou podle vás další perspektivy Dalkie v oblasti střední Evropy? Perspektivy v celé této oblasti jsou obrovské. Střední Evropa hraje ve strategických plánech Dalkie nejdůležitější úlohu, a proto počítáme v dalších letech s velkým rozvojem. Ten zasáhne všechny oblasti naší činnosti od sítí, přes průmysl, až po energetické služby. V Estonsku a v Litvě jsme sice již zřejmě dosáhli maxima, ale všechny ostatní středoevropské země pro nás stále ještě představují ohromný potenciál. To je velmi optimistické. Naše čtenáře by však nepochybně nejvíce zajímalo, co soudíte o potenciálu České republiky? Chtěl bych se zmínit nejprve o našich aktivitách na Moravě, kde bychom chtěli dále pokračovat v konsolidaci společnosti Dalkie Morava a to jak v oblasti sekundárních sítí, tak v oblasti energetických služeb a služeb pro průmyslové podniky. Současné úspěchy ukazují, že náš přístup je správný a nejvíce odpovídá situaci na trhu. Budeme proto rozhodně dále pokračovat v této nastoupené cestě. Po akvizici Tepláren Ústí nad Labem a PPC budeme také na území Čech dále rozšiřovat nabídku našich energetických služeb. Další akvizice jsou již ve stadiu projektu a jak doufám, některé z nich budou završeny již koncem letošního roku. Všem našim zaměstnancům, kteří na nich pracují, proto přeji mnoho úspěchů. Rád bych vám všem zároveň vzkázal, že se budu do střední Evropy a především do České republiky stále rád vracet. Bude mi potěšením, když se budu moci setkat se všemi zaměstnanci, díky nimž se stala Dalkia v České republice tím, čím dnes je. Vždy jsem se mezi Vámi cítil velmi dobře Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 5

6 Naši klienti / Nos clients TONAK zásobuje klobouky a fezy celý svět Víte co mají společného farmář z Arizony, nigerijský diplomat, japonský manažer, německý úředník nebo třeba australský zlatokop? Opravdu vás nic nenapadá? A odpověď je přitom tak jednoduchá! Přestože tito lidé žijí na pěti různých kontinentech, zdobí jejich hlavy klobouky, fezy a barety od jednoho jediného výrobce, kterým je světoznámá společnost TONAK z Nového Jičína. Jednička ve výrobě pokrývek hlavy Do zahraničí dnes exportujeme 88% procent naší produkce. Vůbec největším odběratelem jsou Spojené státy americké, řekl pro Modrý reportér generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti TONAK inženýr Michal Šimek. Majoritní podíl akcií TONAKU získala v prosinci roku 2000 akciová společnost FEZKO Strakonice. O rok později TONAK koupil jednu ze dvou divizí FEZKA, kde se vyrábějí pokrývky hlavy. V Novém Jičíně tak dnes zaměstnáváme 1050 lidí a v našem strakonickém závodě máme tři stovky pracovníků, vysvětluje inženýr Šimek současnou situaci společnosti. Když sestupujeme z elegantního secesního schodiště vedoucí od jeho pracovny do výrobních prostor novojičínského závodu vysvětluje nám generální ředitel výrobní program TONAKU: V Novém Jičíně se specializujeme především na klobouky a polotovary. Přestože je náš sortiment velmi široký, lze naše výrobky rozdělit na dva hlavní Tïtes chapeaux TONAK couvre des tïtes sur les cinq continents : fez, bibis, bérets, chapkas, casquettes, Le numéro un du chapeau. «88 % de notre production va l exportation, nos débouchés les plus importants se trouvent aux Etats-unis» nous explique d emblée Michal imek, le président du directoire de TONAK. «Notre production se répartit sur deux sites, Nov Jiãín o nous employons 1050 personnes et Strakonice, une usine de 300 personnes dont nous avons pris le contrôle en décembre 2000 (société FEZKO)». De style moderniste, l escalier d honneur qui m ne au bureau de Michal imek est imposant, mais que produit TONAK exactement? «Des chapeaux en laine et en poil. Nous sommes leader mondial de la fabrication de chapeaux en poil avec un million et demi de chapeaux vendus chaque année, la peau de li vre est élégante, nous utilisons de la zibeline ou du castor pour nos chapeaux de luxe. Notre développement sur le marché du chapeau en laine est croissant. Ce sont pr s de trois millions de chapeaux de ce type qui sortent chaque année de nos ateliers de Strakonice». Dalkia Morava, un partenariat stratégique. «C est en partie cause de l expérience réussie de notre filiale FEZKO que nous avons choisi d étendre l ensemble de l entreprise un programme de sous-traitance des activités non directement liées notre métier. L appel d offre que nous avons lancé pour la gestion de nos installations thermiques 6

7 dans le courant du trimestre 2001 a permis de désigner Dalkia Morava, un partenaire stratégique fiable. C était du reste mon favori dés le départ!», conclut Michal imek. typy vlněné a srstěné. Základní surovinou pro exkluzívnější srstěný typ jsou především králičí a zaječí kožky. Někteří zákazníci však mají zájem i o luxusní pokrývky hlavy ze sibiřských sobolů či bobrů. Každoročně v Novém Jičíně vyprodukujeme jeden a půl miliónu našich žádaných výrobků. V produkci srstěných klobouků jsme dokonce první na světě. Velmi dobře se však daří i export v našem závodě ve Strakonicích, kde každoročně vyrábíme tři milióny kusů pletených pokrývek hlavy. I tady jsme největším výrobcem na světě. Výhodná spolupráce s Dalkií Morava Model, v němž jsme se rozhodli vyčlenit činnosti, které přímo nesouvisejí s naším hlavním výrobním programem pod jinou organizaci, se velmi osvědčil ve společnosti FEZKO ve Strakonicích, která je naším hlavním akcionářem. Není tedy divu, že jsme se k podobnému kroku rozhodli i ve společnosti TONAK. V polovině roku 2001 jsme proto vypsali výběrové řízení na dodavatele tepelné energie. Samozřejmě jsme chtěli silného a spolehlivého partnera. Zakázku nakonec získala společnost Dalkia Morava, která byla ostatně mým favoritem, říká Michal Šimek. Naši klienti / Nos clients Dalkia Morava se stará o energie TONAKU, největšího světového výrobce klobouků Světově proslulá společnost TONAK z Nového Jičína se stala dalším významným klientem Dalkie Morava. Detaily smlouvy se společností TONAK upřesnil pro Modrý reportér náměstek obchodního ředitele Dalkie Morava inženýr Petr Přívozník. Dalkia expanduje mimo tradiční teritoria Smlouva se společností Tonak je pro Dalkii velmi významná, protože jde o první referenci tohoto druhu. Dalkia totiž vstupuje na trh služeb mimo svá tradiční teritoria, která jsou dána dosahem tepelných sítí jednotlivých divizí, říká Petr Přívozník. Vedení akciové společnosti TONAK se rozhodlo v rámci takzvaného outsourcingu k vyčlenění všech činností, Chapeau Dalkia Morava! * TONAK a choisi Dalkia Morava, Petr Pfiívozník, directeur commercial adjoint commente : «Le contrat conclu avec TONAK revït pour Dalkia Morava un caract re particulier, Dalkia Morava a signé pour la premi re fois un contrat d exploitation chez un industriel non raccordé l un de ses réseaux. Generální ředitel Tonaku Michal Šimek a Petr Přívozník z Dalkie Morava Michal Šimek et Petr Přívozník. 7

8 Naši klienti / Nos clients 8 které přímo nesouvisejí s hlavní výrobou s tím, že si je nechá realizovat externími firmami. Management TONAKU tím chce snížit výrobní náklady a zároveň zajistit, aby byla služba poskytována kvalitněji než kdyby si ji firma zajišťovala vlastními silami. V polovině roku 2001 vypsal Tonak výběrové řízení na dodavatele tepelné energie. Zakázku nakonec v mimořádně tvrdé konkurenci šesti silných společností získala Dalkia Morava. Smlouva podepsaná se společností TONAK platí do roku 2029, čímž svému partnerovi garantujeme nejen dlouhodobé partnerství, ale i cenu. Když jsme od TONAKU převzali výtopnu, akceptovali jsme pochopitelně i veškerá práva a povinnosti s tím související. Musím proto připomenout, že v rámci provozování tepelného hospodářství společnosti TONAK, jde podle podepsané smlouvy významná část námi vyráběné tepelné energie také do města Nového Jičína. Naše teplo dodáváme prostřednictvím firmy DOTEP- CT s. r. o., která má od tamního magistrátu pronajaté celé tepelné hospodářství Nového Jičína. Součástí podepsané dohody také bylo převedení deseti pracovníků společnosti TONAK do stavu zaměstnanců Dalkie, vysvětluje podrobnosti náročné smlouvy inženýr Přívozník. Afin de réduire ses coapplets et d augmenter sa qualité de service, TONAK a fait le choix de sous-traiter plusieurs de ses activités et de se recentrer sur son métier». Un appel d offre pour l exploitation de leurs installations thermiques a mis en concurrence au cours du premier trimestre 2001 six sociétés. Dalkia Morava a remporté ce marché pour une durée de 28 ans. Un engagement a été pris sur la stabilité des prix, également sur le transfert de dix salariés. «Une partie de l énergie produite par les installations de TONAK approvisionne aussi la ville de Nov Jiãín, c est la société DOTEP -CT qui la distribue», précise enfin Petr Pfiívozník. * l occasion est trop bonne!

9 Hodnocení přispěje k lepší spolupráci Jak jste již jistě byli informováni, společnost Dalkia Morava zavedla pro své zaměstnance systém hodnocení. V tomto čísle Modrého reportéra jsme pro vás proto připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky, které se týkají právě této problematiky. Co je vlastně hlavním smyslem zavedení nového systému hodnocení? Ať je pracovní funkce či míra zodpovědnosti zaměstnance společnosti jakákoli, každý plní nějaké konkrétní úkoly. Z toho logicky vyplývá, že všichni pracovnici Dalkie Morava musí být zodpovědni za výsledky své práce, tedy nejen za úspěchy, ale i za případné neúspěchy. O všech těchto profesních záležitostech by měl být každý zaměstnanec schopen diskutovat se svým nadřízeným. Nový systém tedy skýtá příležitost ke zhodnocení práce každého zaměstnance za uplynulý rok. Hodnocení se týká dělníků, administrativních pracovníků, ale i mistrů a personálních záloh. Dalším přínosem nového systému hodnocení by se však mělo stát i zamyšlení nad úkoly roku příštího a to nejen nad pracovními cíli, ale i nad prostředky pro jejich dosažení. Zaměstnanec má možnost aktivně přistupovat k dalšímu zlepšování pracovních vztahů i k případnému zvyšování svého vzdělání či kvalifikace. Jak často a jakou formou hodnocení probíhá? Hodnocení se provádí jednou ročně a děje se formou rozhovoru příslušného pracovníka s jeho přímým nadřízeným. Pro hodnocení jsou připraveny dva typy formulářů. Formulář žluté barvy je určen pro technicko-hospodářské administrativní pracovníky a pro personální zálohy. Zelený formulář pak slouží jako podklad k hodnocení dělníků a provozních technicko-hospodářských pracovníků. I když nadřízený pracovník postupuje podle závazného formuláře, osobní rozhovor mezi ním jako hodnotícím a podřízeným jako hodnoceným umožní přátelštější a otevřenější dialog. Je potřeba zdůraznit, že je absolutně nezbytné, aby byl při celkovém hodnocení výrazně oddělen subjektivní názor na daného člověka od objektivních výsledků jeho práce. Hodnotící rozhovor by zkrátka měl přispět především k vytvoření kvalitnější spolupráce. Co bude výstupem všech hodnotících rozhovorů a kdo bude jejich výsledky zpracovávat? Hodnocení postupuje hierarchicky směrem shora dolů. Stejným způsobem jsou postupně předávány také vyplněné formuláře. Tuto agendu pak následně zpracovávají pracovníci personálních útvarů. Výstupy z hodnocení umožňují zaměstnavateli získat celkový, a často nový pohled na své zaměstnance. Zároveň mu dává možnost přizpůsobit styl práce lidem a odhalit jejich pracovní a kreativní potenciál. Zaměstnavatel se také může zabývat dalšími návrhy a přáními pracovníků a v neposlední řadě může efektivněji naplánovat další vzdělávání či zvyšování jejich kvalifikace. Do kterého termínu musí hodnotící rozhovory proběhnout? Podle jasně stanoveného termínu musí být hodnotící rozhovory se všemi provozními zaměstnanci provedeny do konce měsíce listopadu Kde se mohou zaměstnanci Dalkie dozvědět více informací o systému hodnocení? V případě jakýchkoliv dotazů či případných nejasností týkajících se problematiky pracovních hodnocení se zaměstnanci Dalkie Morava mohou obrátit na pracovníky personálních oddělení divizí, kteří ochotně zodpoví všechny jejich otázky. Podrobnější informace také rádi podají pracovníci z úseku řízení lidských zdrojů na ředitelství společnosti. Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie L évaluation,une opportunité pour nous tous. Sans doute en avez vous entendu parler, Dalkia Morava étend l ensemble de son personnel un syst me d évaluation. Qu est ce que l évaluation? Quelque soit notre niveau de responsabilité, nous poursuivons des objectifs, nous devons assumer nos choix, nos succ s, nos échecs et ïtre capables d en parler. D s lors, l évaluation se présente comme un moyen pour chaque collaborateur, ouvrier, employé, contrema tre, cadre, de faire le point sur son travail de l année écoulée et d envisager l année suivante : objectifs, moyens pour atteindre ses objectifs, évolution de la relation de travail, besoins en formation. Quelle forme prend l évaluation? L évaluation a lieu une fois par an sous la forme d un entretien avec son supérieur hiérarchique. Si le supérieur suit la démarche du formulaire d entretien d évaluation (jaune pour le personnel «cadre» et administratif, vert pour le personnel ouvrier et technicien), l entretien doit permettre qu un dialogue courageux s instaure entre l évaluateur et le salarié évalué sur la fa on dont ce dernier s acquitte de sa tçche (il faut séparer le jugement sur la personne du jugement sur le travail). La collaboration doit ressortir grandie. Quelle conséquence? Les formulaires d entretien sont transmis hiérarchiquement et sont exploités. Ils permettent l entreprise d avoir une vue d ensemble de ses collaborateurs, d adapter son organisation aux hommes, de conna tre ses potentiels, d étudier les souhaits de mobilité et de planifier la formation. Quand? Un objectif a été fixé, celui que tout le personnel d exploitation ait bénéficié d un entretien d évaluation pour la fin novembre Les services ressources humaines de votre division ou du si ge se tiennent bien sappler votre disposition pour tout complément d information. 9

10 DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie Den s vedoucím závodu TČA inženýrem Josefem Szyszkowiczem 10 Sluneční paprsky se prodírají do pracovny vedoucího závodu Tepláren československé armády (TČA) Josefa Szyszkowicze. Dnes je venku moc hezky a to se mi vůbec nelíbí, říká sympatický inženýr. Když však uvidí nesouhlasný výraz v tváři fotografky Modrého reportéra, zasměje se a prohodí, že pro teplárnu opravdu není slunečné počasí zrovna ideální. Pro naši výrobu je zkrátka lepší, když je chladno, vysvětluje a usmívá se přitom pod vousy. Potom však smířlivě prohodí, že si dnešní podvečer alespoň užije trochu té slunečné pohody na své oblíbené zahradě. 5:10 Pronikavé drnčení budíku oznamuje začátek nového dne, ale inženýr Szyszkowicz už je několik minut v koupelně. Pak si dá šálek bylinkového čaje a počká až mu manželka Alena přichystá snídani, na které si však pochutná až v práci. Dvacet minut před odchodem z domu ještě vzbudí své dvě děti, desetiletého Marka a osmiletou Marii, které si chtějí se svým tatínkem alespoň chvíli popovídat. Po zábavě se svými ratolestmi zavírá dveře domu a nastupuje do auta. Během cesty, jako ostatně každé ráno, na chvíli vystoupí a kupuje si dnešní noviny. Na jejich četbu však přijde řada až večer. Tout sur Josef Szyszkowicz. Le soleil inonde le bureau de Josef Szyszkowicz (appelons le Josef) : «c est pas aujourd hui qu on va vendre des giga joules mais au moins ce soir je pourrai planter mes tomates!». Le Reporter Bleu a suivi heure par heure une journée du directeur de l usine Teplarny âeskoslovenské Armády (dit TCA) et c est mordant! 5 heures 10. Sonnerie du réveil, surtout pour que madame aille préparer du thé car Josef lui est déj dans sa salle de bain, presque rasé. Le petit déjeuner d Alena, il ne le prendra qu au bureau. Alena aura t-elle le droit de se recoucher? 6 heures moins le quart. Josef s apprïte partir, il réveille encore, cette fois Marek (10 ans au moment du récit), Marie (8 ans au mïme moment), pas question de leur laisser un quart d heure de plus? Il claque la porte de la maison, de la porti re et prend le

11 DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC chemin de l usine, petit tour au passage chez le marchand de journaux, euh les buralistes sont ouverts cette heure ci? peut ïtre va t- il falloir les réveiller? Josef lira ses journaux le soir! 6 heures et quart. Josef est dans son bureau et consulte les derni re données de l exploitation sur son ordinateur, dans quelques minutes, il entamera une visite de l usine. 6 heures et demi. Salle de contrôle électrique, de l électronique partout, quelques mots échangés avec Monsieur pandel, l opérateur en service ce jour l. Salle des machines, dans un bruit assourdissant, Josef nous fait signe que tout va bien, la pression d huile est «ok». C est que Josef sait reconna tre aux vibrations les défaillance de sa machine! Salle de contrôle thermique, Josef s enquiert aupr s de Monsieur Koziel, de Monsieur Kijonka et de Monsieur Stolarãík des livraisons de chaleur de Karviná et d Havífiov. 7 heures 10. Déj une premi re réunion, br ve, avec le chef de production, Miroslav Andûl et le chef du service électrique, Otakar Bednáfi, : état des installations, plan de travail pour la journée, nomination de Monsieur afran comme responsable de la distribution de chaleur, café. Chaque matin, Daniela afarãíková, la secrétaire de Josef prépare le café, sont ils sensibles une si douce attention? Josef passe ensuite un coup de fil Monsieur Ryba, le directeur adjoint de la production, la question du jour, c est l arrït d une chaudi re. 9 heures 10. Chouette, Josef prend quelques minutes pour nous parler de sa passion! les centrales de chauffe de la région mini re de Karviná, en particulier celle de TâA, ah ouais?, super! N empïche que Josef, il a une série de bouquins et de photos sur le sujet dans son bureau! 9 heures et demi. C est l heure de la lecture des mails, lecture aussi des nouveaux r glements intérieurs de l exploitation uniformisées l occasion de la récente fusion MST TEK. Josef nous explique ensuite : «la centrale termine sa saison de chauffe en mai, nous la rallumerons en septembre ou octobre prochain, je dois 6:15 Josef Szyszkowicz vstupuje do své příjemně zařízené kanceláře a zapíná počítač. Na chladně zářícím monitoru si prohlíží všechna důležitá data z předcházejícího i dnešního dne. Všechno se zdá být v pořádku a tak může vyrazit do provozu, který má podle svých slov daleko raději než kancelářskou práci. 6:30 První zastávka vedoucího závodu na obchůzce provozem začíná na elektrovelíně. Na tomto elektronikou prošpikovaném místě hovoří se zdejším manipulantem panem Špandelem, který mu krátce sděluje, jaká je dnešní výroba elektřiny. Inženýr Szyszkowicz spokojeně opuští toto relativně klidné místo a vstupuje do hlučící a rachotící strojovny. S jistotou profesionála naslouchá hukotu turbíny a vysvětluje nám, že skutečný provozní expert pozná možné problémy již podle jejího zvuku a vibrací. Po letech praxe tak lze bezpečně zjistit možné závady i bez upozornění z počítače. S pohledem upřeným na měřiče tlaků oleje pak s úsměvem konstatuje, že je opravdu všechno tak, jak má být. Další zastávkou je tepelný velín, kde se vedoucí závodu setkává s pány Kozielem, Kijonkou a Stolarčíkem, kteří mu hlásí, jak to vypadá s dodávkami tepla do Karviné a Havířova. 7:10 Vedoucí provozu svolává bleskovou poradu s šéfy výroby Miroslavem Andělem a elektro Otakarem Bednářem. Jedná se o stavu zařízení a plánech na další den. Mezitím mu sympatická sekretářka Daniela Šafarčíková přináší dva vonící šálky s kávou a čajem. Jak inženýr Szyszkowicz přiznává, tento nápojový rituál už má sám natolik zažitý, že ho opakuje prakticky každý den. Po rozdělení úkolů šéfům výroby a elektro vytáčí číslo vedoucího rozvodu tepla pana Šafrana. Po konzultaci o běžných výrobních záležitostech, zatelefonuje ještě náměstkovi ředitele pro výrobu inženýru Rybovi, se kterým diskutuje o dnešním odstavení kotle. 9:10 Inženýr Szyszkowicz si na nás udělal ještě chvíli čas a tak se rozhovoří o svém koníčku, kterým je historie energetických závodů na Karvinsku a především pak závodu TČA. O jeho zálibě ostatně svědčí nejen pečlivě schraňované fotografie dnes již neexistujících provozů, ale i zajímavé publikace, které nám vytahuje ze své knihovny. 9:30 Inženýr Szyszkowicz vyřizuje svou ovou poštu a studuje místní provozní předpisy, jejichž forma se po relativně nedávné fúzi s Dalkií Morava sjednocuje. Pak se ještě zahloubá nad plány pro chystané květnové odstavení teplárny a nad probíhající diagnostikou kotlů. Teplárnu opět najíždíme až v září nebo říjnu a já musím připravit rozpisy práce pro své podřízené na léto. Mým úkolem je mimo jiné i sladění všech vybíraných dovolených s přemísťováním některých pracovníků na Teplárnu Karviná, vysvětluje vedoucí závodu TČA. Ani tady se však nebude zahálet. Naši zaměstnanci budou například natírat horkovody a vyřezávat křoviny. Někteří z nich budou také asistovat při kontrolách výměníkových stanic. Práce je tady opravdu hodně, dodává inženýr Szyszkowicz. 11:40 Vedoucí závodu odchází do provozu ke směnovým inženýrům a pak společně vyjíždíme na střechu TČA, kde fotografka Modrého reportéra v akrobatických pozicích pořizuje snímky. 12:50 Inženýr Szyszkowicz odchází na oběd do jídelny Dolu armáda, kde si dopřává porci pečeného kuřete. Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 11

12 Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC 12 13:30 Cesta vedoucího závodu vede opět do provozu, tentokrát za směnovým inženýrem Otiskem, který mu hlásí plánované odstavení kotle a jedné turbíny z důvodu přebytku tepla. Jak inženýr Szyszkowicz později vysvětlil Modrému reportérovi, během dnešního mimořádně teplého dne tak bude na teplárně pracovat jenom jeden kotel. V zimě je však situace pochopitelně diametrálně odlišná a tak zpravidla jedou tři kotle. Čtvrtý pak slouží jako záložní pro případ mimořádně třeskutých mrazů. 15:50 Vedoucí závodu provádí běžnou denní agendu a znovu se vrací k včerejšímu reportingu, o němž jsme hovořili v úvodu našeho povídání. Jak je Modrý reportér poučen, jedná se v podstatě o skládání účtů ekonomickému řediteli. Zasvěcený si v tabulkách může snadno najít údaje o tom, zda se splnil plán, stejně jako informace o tom, kolik se spotřebovalo financí či uhlí pro výrobu tepla. 16:10 Další pracovní den vedoucího závodu Teplárny československé armády pomalu končí a on míří ke svému autu. 16:40 Děti radostně vítají svého otce a hovoří se nejen o rodinných záležitostech, ale i o tom, jak bylo ve škole. Inženýr Szyszkowicz je na své potomky náležitě pyšný a jak nám sdělil, dělají mu většinou jen samou radost. 17:20 Josef Szyszkowicz odjel na svou zahrádku v Karviné-Ráji. Při práci také préparer d ores et déj un bilan de l état des installations, les plan de congés et de transfert des salariés de l usine. Il y a du travail pour cet été : peinture et jardinage mais surtout contrôle des échangeurs. Midi moins 20. Josef nous emm ne la rencontre des ingénieurs d équipe, détour par le toit, c est vrai que la vue panoramique vaut le coup. 1 heure moins 10. Les salariés de TâA prennent leur repas au réfectoire de la mine Armáda, Josef prend du poulet, y avait il le choix? 1 heure et demie. Josef est informé par monsieur Otisk, ingénieur d équipe qu une turbine doit ïtre arrïtée, on vient de découvrir qu elle chauffait anormalement. «Il fait chaud aujourd hui, une chaudi re suffit, en hiver ce sont trois ou quatre chaudi res qui fonctionnent en permanence», nous indique un peu plus tard Josef. 4 heures moins le quart. Josef consulte son agenda pour demain, il nous présente encore un tableau de données financi res : il est aussi en charge du suivi du budget de son usine : consommations, production. 4 heures dix. a y est, c est la fin de la journée de travail de Josef. 5 heures moins 20. Les enfants accueillent avec plaisir le retour de leur p re. On parle d école, Josef est

13 DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC bien sappler tr s fier de sa progéniture. 5 heures 20. Premier coup de pioche dans son jardin de Karviná-Ráj, Josef nous confie, rçteau en main, que c est ici qu il est le plus créatif, que na tront les meilleures idées de demain. 8 heures 5. Alena dans la cuisine prépare un repas frugal. Josef peut enfin lire ses journaux. Le Reporter Bleu a pris congé de Josef depuis longtemps mais l histoire dit que c est 11 heures que Josef se couche. trochu relaxuje a jak se Modrému reportérovi přiznal, také trochu urovnává myšlenky. Právě tady totiž dostává ty nejlepší nápady, které pak realizuje jak doma, tak v práci. 20:05 Po návratu ze zahrady si inženýr Szyszkowicz v rodinném kruhu pochutnává na lehké večeři, kterou mu připravila manželka Alena. Potom si ještě chvíli povídá s ženou i dětmi. 21:00 Vedoucí závodu TČA sáhne po novinách, které si konečně může v klidu přečíst. Jen pro zajímavost, v kiosku si je koupil téměř před patnácti hodinami. 23:00 Inženýr Szyszkowicz odchází spát a zítra ho čeká další perný pracovní den. Dalkia na Moravě PŘEDSTAVUJEME / PROFIL Josef Szyszkowicz est né en mars 1963 âesk Tû ín (Nord Est de la République Tch que, la fronti re polonaise), c est l qu il ira l école. L école secondaire sera pour lui l occasion de faire de la mécanique. Ce moravien du Nord poursuivra des études universitaires l université technique de Brno. Il décrochera un diplôme d ingénieur en 1988 : «machines et équipements de centrales thermiques et nucléaires». Son premier poste, il l exercera Brno. En 1991, il est embauché chez OKD Ostrava comme contrema tre. Ce n est que deux ans plus tard que Josef Szyszkowicz commencera travailler chez Teplárny âeskoslovenské Armády, une usine de la future société Dalkia Morava. D abord responsable des questions mécaniques, il est nommé responsable d unité en 1999, puis directeur d usine en Josef Szyszkowicz est marié avec Alena qui ne travaille plus, ils ont deux enfants, Marek (10 ans) et Marie (8 ans). Josef Szyszkowicz passe beaucoup de temps dans son jardin et la lecture de revues professionnelles. Inženýr Josef Szyszkowicz se narodil v Českém Těšíně. Po ukončení základního vzdělání pokračoval ve studiu na strojní průmyslovce v Karviné. Při rozhodování o své další profesionální kariéře si zvolil Vysoké učení technické v Brně, kde vystudoval náročný obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení pro tepelné a jaderné elektrárny. Diplom převzal v roce 1988 a hned nastoupil asistentské místo v jihomoravské metropoli. V roce 1991 se stává směnovým mistrem koksových baterií v OKD Ostrava. O dva roky později nastupuje jako vedoucí strojního provozu v Teplárně československé armády (TČA), kde byl v roce 1999 jmenován vedoucím jednotky TČA a v roce 2002 vedoucím závodu TČA. Inženýr Szyszkowicz je šťastně ženatý. Společně s manželkou Alenou, která je v domácnosti, vychovávají dvě děti osmiletou Marii a desetiletého Marka. Oblíbenou činností inženýra Szyszkowicze je především práce na zahradě a četba knih a odborných časopisů. 13

14 Naši klienti / Nos clients Le plus gros client de Dalkia à Olomouc. Interrogé par le Reporter Bleu, Jan Holpuch, directeur de division parle de SETUZA, le deuxi me plus gros client de Dalkia Olomouc : «Depuis le 1er janvier, nous exploitons l unité de cogénération combinée chaleur et électricité de la société SETU- ZA. Fonctionnant actuellement au gaz, nous prévoyions de relier cette unité notre réseau l été prochain, le gaz ne subsistera alors que comme source d appoint. En vue de ce nouvel approvisionnement, SETUZA se charge de la transformation des ses installations. SETUZA réduira ainsi ses coapplets, notre vapeur présente des avantages concurrentiels sur le gaz». Des prestations multitechniques. «Notre prestation ne se résume pas une simple exploitation thermique, nos prestations sont multitechniques : eau et gaz. Nous nous sommes au moment de la signature du contrat engagés reprendre 12 salariés de SETUZA», explique encore Jan Holpuch. Un contrat de 25 ans. Le contrat a nécessité un an et demi de travail, il est conclu pour une durée de 25 ans. Dalkia Morava doit ce succ s commercial principalement quatre de ses collaborateurs, Stanislav Kubáãek, responsable commercial de la division d Olomouc, Jifií Vlastník, responsable de centrale, Rostislav Deingruber et Rostislav Hegar, deux salariés du si ge qui sont intervenus en support. SETUZA : les huiles de République Tch que En ce début de printemps, les horizons infinis de champs de colza sont une particularité de la région du Hana. Ces étendus jaunes auraient elles autant séduit Vincent Van Gogh que les tournesols? Mais que fait la société SETUZA avec le colza? «Depuis l été 1994, SETUZA, leader dans son domaine en République Tch que, produit de l ester méthylique partir d huile de colza, il s agit d un élément fondamental de la fabrication du biopétrole. Nous en produisant trente milles tonnes par an» explique Petr Seifert, directeur de SETUZA Olomouc. «L usine SETUZA d Olomouc qui compte 282 salariés, transforme chaque année 220 milles tonnes de semences oléagineuses, soit une production de 100 milles tonnes d huile. Nos huiles comestibles sont vendues sous les marques Ceresol et Lukana» ajoute t-il. SETUZA, un client de Dalkia Morava. SETUZA est le deuxi me client de Dalkia Morava Olomouc, selon Petr Seifert, SETUZA a choisi de sous traiter l exploitation de ses installations thermiques pour deux raisons classiques : se recentrer sur son métier principal, la production d huiles comestibles et réduire termes ses coapplets liés l énergie. La production et le commerce comme stratégie. L entreprise développe une stratégie clairement centrée sur le produit, de nouvelles tendances naissent : une nouvelle gamme de qualité supérieure, des bouteilles selon un nouveau design, un nouveau packaging. C est dans cette optique que l organisation de l entreprise est modifiée, que plusieurs fonctions et activités techniques sont sous traitées. 14

15 Ing. Petr Seifert Společnost SETUZA je dnes jedním z největších klientů Dalkie v Olomouci Akciová společnost SETUZA je, hned po Oltermu, naším druhým největším klientem, řekl pro Modrý reportér ředitel olomoucké divize inženýr Jan Holpuch. Od 1. ledna roku 2002 jsme převzali plynovou kotelnu a kogenerační jednotku (tj. kombinovanou výrobu tepla a elektřiny) společnosti SETUZA. Během letošního léta k nim přivedeme náš parovod a budeme tak dodávat veškeré teplo z naší sítě. Z plynové kotelny se potom stane jen záložní zdroj. SETUZA při té příležitosti provede rekonstrukci svých zařízení tak, aby mohla využít našeho tepla, které má nižší tlak než teplo z plynové kotelny. Tyto úpravy se SETUZE rozhodně vyplatí, protože naše teplo dodávané v páře je levnější než teplo produkované plynem, dodává ředitel Holpuch. Dalkia poskytuje multitechnické služby Převzetím tepelného hospodářství však naše práce pro tohoto významného klienta v žádném případě nekončí. SETUZE dnes také poskytujeme multitechnické služby, což znamená, že zde provozujeme vodní hospodářství a rozvod plynu. V rámci ratifikované dohody jsme převzali rovněž dvanáct zaměstnanců společnosti SETUZA, dodává ředitel Holpuch. Smlouvu se SETUZOU jsme podepsali 19. prosince roku 2001 a pracovali jsme na ní usilovně jeden a půl roku. Dohoda staví na našem dlouhodobém partnerství a je uzavřena na dobu 25 let, upřesňuje spolupráci Dalkie Morava a SETUZY inženýr Holpuch. Mezi zaměstnance Dalkie Morava, kteří mají na uzavření smlouvy se SETUZOU největší zásluhy, patří především inženýr Stanislav Kubáček z obchodního oddělení divize Olomouc a inženýr Jiří Vlastník, vedoucí Špičkové výtopny Olomouc, který zároveň šéfuje i našim dalším menším provozovnám. Z ředitelství musím připomenout práci inženýrů Rostislava Deingrubera a Rostislava Hegara, stejně tak práci kolegů z finančního, obchodního a právního útvaru ředitelství společnosti. Obrovské žluté plochy vlnící se řepky olejky ozvláštňují hanáckou krajinu a skýtají půvabnou podívanou, které neodolá snad žádný fotograf či malíř. Dokonce i samotný Vincent van Gogh se nechal inspirovat pohledem na zářivé pole poseté žlutými květy a namočil svůj štětec do oblíbené barvy, aby namaloval jeden ze svých proslulých obrazů. Vraťme se však z abstraktních výtvarných výšin opět na pevnou zem a povězme si něco o hlavním smyslu pěstování řepky olejky. V závěru léta 1994 došlo v našem závodě k zahájení výroby metylesteru řepkového oleje, který je stěžejní surovinou pro produkci bionafty. Produkce metylesteru řepkového oleje dnes dosahuje ročního objemu přes třicet tisíc tun, vysvětluje pro Modrý reportér jedno z nejdůležitějších využití řepky olejky ředitel závodu Olomouc akciové společnosti SETUZA inženýr Petr Seifert. Celkově dnes představuje roční zpracovatelská kapacita olomouckého závodu SETUZY zhruba 220 tisíc tun olejnatých semen, přičemž celková kapacita vyrobeného oleje dosahuje sto tisíc tun. Mezi naše nejznámější výrobky patří jedlé oleje značky Ceresol a Lukana., rozvádí Setuza je lídrem na domácím trhu olejů dále inženýr Seifert výrobní program a dodává, že se na bezproblémovém chodu olomouckého závodu podílí celkem 282 zaměstnanců. SETUZA je významným klientem Dalkie v Olomouci Akciová společnost SETUZA je dnes druhým největším klientem olomoucké divize Dalkie Morava. Modrý reportér proto požádal inženýra Seiferta, aby našim čtenářům vysvětlil, co jeho závodu převzetí tepelného hospodářství Dalkií vlastně přináší. Smlouva s Dalkií Morava nám umožní soustředit se jen na hlavní předmět našeho podnikání, tedy na výrobu jedlých olejů. Další výhodou, toho, že si vedlejší činnosti necháváme realizovat externě, budou finanční úspory, k nimž však dojde až v delším časovém horizontu., říká ředitel Seifert. Strategie SETUZY: Výroba a obchod Celková strategie firmy vyplývá z rozhodnutí zaměřit se především na výrobu a obchodní činnost. Tomuto cíli se podřizuje i organizační struktura společnosti. Obslužné a technické činnosti zabezpečující její chod přecházejí postupně na takzvaný model outsourcingu, což představuje externí nákup služeb. Jednoznačná je i marketingová strategie firmy: nový a kvalitnější sortiment, nové a atraktivnější obaly výrobků. To vše lze právě v těchto dnech ve firmě zaznamenat. Právě v těchto dnech si mohou zákazníci například všimnout nového designu PET lahví rostlinných jedlých olejů. Naši klienti / Nos clients 15

16 DALKIA NA MORAVĚ / DALKIA EN MORAVIE Vítejte na Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 16 Spuštění webových stránek Dalkie Morava bylo slavnostně oznámeno 28. ledna roku 2001 na velkolepé akci Poprvé, všichni, spolu, které se zúčastnilo 1300 zaměstnanců společnosti. Chystá se nový projekt e-dalkia Koncept a obsah nových webových stran byl připraven útvarem public relations Dalkie Morava. Ve výběrovém řízení na zhotovení webových stran zvítězila akciová společnost Autocont, která také zabezpečuje technickou podporu při jejich aktualizaci. Server je umístěn na informačním středisku Dalkie Morava na Zelené ulici v Ostravě, říká o vzniku tohoto náročného projektu vedoucí útvaru public relations Milan Wagner. V budoucích měsících připravujeme úpravu našich webových stran v souvislosti s realizací projektu e-dalkia, který umožní zaměstnancům Dalkie Morava i našim klientům získávat informace, které je zajímají, vysvětluje Milan Wagner další změny k nimž dojde na informační dálnici. Co všechno lze najít na stranách Dalkie Po zadání adresy se před vámi objeví graficky propracovaná úvodní strana s několika ilustračními fotografiemi, na které si můžete vybrat některý z devíti základních odkazů na další webové strany. Avez vous déj visité les pages webs de Dalkia Morava? Celles que nous avaient présentées Milan Wagner en janvier alors que nous étions tous réunis pour la convention Dalkia Morava. Une conception originale, e-dalkia en perspective. «Ces pages ont été con ues par la direction de la communication de Dalkia Morava, l agence Autocont d Ostrava a été choisi pour sa proposition graphique. Elle est actuellement en charge de la gestion et de l actualisation du site, le serveur se trouve dans les locaux de Dalkia Morava», commente Milan Wagner. Le directeur de la communication signale, par ailleurs, que ces pages webs vont évoluer rapidement, qu elles vont intégrer dans quelques semaines les pages e-dalkia qui vont permettre chaque salarié, chaque client d obtenir et d échanger des informations sur le groupe Dalkia. Et que trouve t- on aujourd hui sur ces pages? D abord, c est la page d introduction, soin apporté aux graphismes, choix de plusieurs photos, liens actifs. Puis ce sont neuf chapitres : actualité de l entreprise, informations sur les exploita-

17 DALKIA NA MORAVĚ / DALKIA EN MORAVIE tions et la production, actualité des filiales, présentation de références commerciales, notre action sur l environnement, rapport annuel, offres d emploi, mise en ligne du Modr reportér, présentation de la Fondation Dalkia Morava. Outre un énoncé de son activité principale, producteur et fournisseur de chaleur et d électricité pour les collectivités locales, le site de Dalkia Morava présente aussi le groupe Dalkia, leader européen des services de l énergie et renvoie aux sites internet de ses deux principaux actionnaires : Vivendi Environnement et Electricité de France. Po jejich otevření se můžete seznámit s detailními informacemi o celé společnosti Dalkia Morava, výrobních divizích, dceřiných společnostech, referencích, kapitole životní prostředí, výroční zprávě, nabídkách zaměstnání, Nadačním fondu a také o časopisu Modrý reportér, který právě teď držíte v rukách. Na úvodní stránce se může čtenář seznámit také s krátkou charakteristikou společnosti Dalkie Morava, která je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro městské aglomerace. Dalkia Morava je součástí francouzské nadnárodní společnosti Dalkia International, která zaujímá v Evropě vedoucí pozici v oblasti energetických služeb. Dalkia International je vlastněna společnostmi Vivendi Environnement a EdF (Electricité de France), jejichž webové strany lze snadno navštívit přímo z úvodní webové strany Dalkie Morava. Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 17

18 Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 18 Třetí ročník Gigacupu Dalkie Morava vyhráli fotbali Champion Olomouc! Dvě bílé branky, upravené hřiště a slunečné počasí, co více si může fotbalový fanda přát? Třetí ročník Gigacupu Dalkie Morava v malé kopané, který se odehrál na hřišti v Havířově-Suché, tyto podmínky naplnil měrou vrchovatou. Když k tomu všemu připočítáme také vysoké sportovní nasazení zúčastněných hráčů, okořeněné i špetkou humoru a přátelské soutěživosti, je jasné, že se sobota s datem dvaadvacátého června skutečně vydařila. K zápasu o prestižní trofej nastoupilo dvanáct týmů. Největší zastoupení měla tradičně Divize Ostrava, která poslala do fotbalové bitvy čtyři družstva. Na ochozech zasedli, vedle jiných fandů, také ředitelé všech divizí, aby povzbudili své borce. Šéf Divize Ostrava Renaud Capri dokonce podpořil družstvo ETB 1 přímo na hřišti a hrál s takovým nasazením, že si zranil koleno. Podle již zavedené tradice byla letos pořadatelem Gigacupu Dalkie Morava Divize Karviná, která vyhrála předcházející ročník. Své vítězství však karvinští fotbalisté neobhájili a tak hlavní trofej třetího ročníku nakonec zaslouženě pozvedli borci z Divize Olomouc k velké radosti tamního ředitele Jana Holpucha. Není jistě od věci připomenout, že se na vítězství olomouckých fotbalistů nepochybně projevilo i velmi profesionální vedení jejich kouče Vladimíra Stojana. Symbolické stříbro si domů odvezli hráči z Rozvodu tepla (Divize Ostrava). Třetí byli fotbalisté z ETB 2 (Divize Ostrava) a čtvrtou příčku letošního Gigacupu Dalkie Morava obsadili nováčci z Teplárny v Ústí nad Labem. Hra barev aneb slavnostní nástup v ech dvanácti t mû, které se utkaly na tfietím roãníku leto ního Gigacupu Dalkie Morava. A chaque équipe sa couleur. La troisième édition de la giga cup est ouverte! La troisi me édition de la giga cup qui opposait les salariés de Dalkia en République Tch que le 22 juin dernier a consacré les joueurs de la division Dalkia Morava d Olomouc. Toutes les conditions étaient réunies pour une journée réussie : un terrain propret, de l enthousiasme, de l esprit d équipe, du soleil et beaucoup beaucoup de bonne humeur. Les douze équipes sont l, prïtes s affronter, les Generální fieditel Dalkie Morava François Habègre vede vá nivou diskusi s fieditelem Divize Karviná Fredericem Farochem. François Habègre, directeur général de Dalkia Morva confronte une stratégie avec Frederic Faroche, directeur de Karviná. Nejvy í trofej Gigacupu Dalkie Morava letos putovala do Olomouce. Champion Olomouc!

19 sté z Divize Olomouc directeurs de division sont d ailleurs l aussi pour encourager leurs joueurs, certain sont mïme sur le terrain! L équipe de Karviná, organisatrice de la manifestation parviendra t-elle défendre son titre? Champion Olomouc! c est non sans fierté que Jan Holpuch re oit le trophée au nom de son équipe, il faut dire que les joueurs ont subis un entra nement quasiment professionnel, Vladimír Stojan n a cédé sur rien! Allez, honneur aussi au second : l usine Rozvod tepla aux troisi mes : les joueurs d ETB et aussi aux quatri mes, il venait de bien loin : les joueurs de l usine d Ústí nad Labem. Nad ení vítûzného t mu Divize Olomouc. Ve druhé fiadû zcela vlevo je zachycen jásající fieditel Jan Holpuch (v zelené ko ili) a vedle nûj se spokojenû usmívá kouã úspû n ch fotbalistû Vladimír Stojan. Les vainqueurs d Olomouc ne cachent pas leur joie, le directeur de la division, Jan Holpuch (chemise verte) et Vladimir Stojan non plus! Borci z Rozvodu Tepla (Divize Ostrava) jsou na své stfiíbro právem hrdí. Snad proto zapózovali fotografovi jako skuteãní profesionálové. Rozvod Tepla : une belle pose pour une deuxième place! Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie Fotbalisté z ETB 2 (Divize Ostrava) se radují nad ziskem tfietího místa, které vybojovali po mimofiádnû nároãném zápase nad leto ním nováãkem soutûïe z Teplárny Ústí nad Labem. Les footballeurs d ETB ont durement combattus pour mériter leur troisième place. 19

20 Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie O tfietím místû fotbalistû z ETB 2 (Divize Ostrava) rozhodl aï penaltov rozstfiel. Le penalty qui a décidé de tout! Ostfiílení fotbalisté z Divize Karviná (ve Ïlut ch dresech s ãern mi pruhy) se bûhem napínavého utkání nûkolikrát stfietli v ostrém hlaviãkovém souboji s hráãi z Divize Fr dek-místek. Maillots jaunes raillés, les joueurs de Karviná nous ont offerts un beau spectacle contre Fr dek-místek. Brankáfi z ETB 2 zfiejmû nalévá sportovní rozumy do hlavy fotbalisty z t mu ETB 1. Tato pfiátelská v pomoc je dal ím dûkazem bratrského ducha mezi obûma t my, které postavila do pole Divize Ostrava. Solidarité entre les équipes d Ostrava : une tête qui sauve l équipe adverse. 20 Mezi Závodem Ostrava stfied (v modr ch dresech) a t mem ETB 2 vypukl skuteãn bratrovraïedn boj. V ichni urputnû hrající fotbalisté totiï pocházejí z líhnû Divize Ostrava. Lutte sans merci des joueurs de l usine Ostrava Stfied (maillots bleus).

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3 VITE! 1. díl Lekce 1 Les mots (str. 17) Přízvuky a znaky Pozoruj následující slova: Émilie atd. Ve francouzštině můţe být psaný přízvuk tzv. ostrý (aiguë) nachází se nad e nebo tzv. těţký (grave) nachází

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast Další cizí jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá jazyková

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Francouzský jazyk Třída / Class: VIII. Vyučující / Teacher: Mgr. Michaela Kašparová Časová dotace / Lessons per week: 3 hodiny Prováděcí plán / Unit Plan

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Vstupné Entrée 70 Kč ČTVRTEK JEUDI 24/11. PÁTEK VENDREDI 25/11 20:00 U konce s dechem A bout de souffle, 87 min. L Auberge espagnole, 120 min.

Vstupné Entrée 70 Kč ČTVRTEK JEUDI 24/11. PÁTEK VENDREDI 25/11 20:00 U konce s dechem A bout de souffle, 87 min. L Auberge espagnole, 120 min. fff.volny.cz Vstupné Entrée 70 Kč Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée en tchèque. BRNO KINO ART Cihlářská 19, Tel.:

Více

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň PROVENCE Prénom et nom: 2013 Version française Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň Manuel pour les étudiants du lycée à Kadaň Circuit touristique Provence 2013 Avant de commencer: Figurez

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

Přeložte. Přeložte. Přeložte. 4. Číslovky

Přeložte. Přeložte. Přeložte. 4. Číslovky 4. Číslovky Přeložte. 16. páté poschodí 17. má první láska 18. náš třetí syn 19. jedenácté dveře nalevo 20. devátá rodina 21. jeho čtvrtý rozvod 22. patnáctý okrsek (= v Paříži) 23. moje první auto 24.

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku prosím vyplňte

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

21/ Divadlo klasicismu

21/ Divadlo klasicismu 21/ Divadlo klasicismu 1 P/ Jean Racine: Faidra (uvedeno 1677) [Narodil se v roce 1639 do rodiny nižších úředníků v La Ferté-Milon v Pikardii. Ve třech letech se stal sirotkem a byl vychováván prarodiči

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová

Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl Mgr. Martina Finsterlová 1 Systém francouzských samohlásek 1. Samohlásky ústní [a] podobné našemu, zavřenější; place [plas], madame [madam]

Více