Chapeau Dalkia Morava!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chapeau Dalkia Morava!"

Transkript

1 Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia Morava entreprise de l année Dalkia Morava se stará o energie TONAKU, nejvût ího svûtového v robce kloboukû Chapeau Dalkia Morava! SETUZA nov klient Dalkie v Olomouci SETUZA, un nouveau client de Dalkia Olomouc

2 Chceme, aby si i za deset let mohly hrát ve stejně krásné přírodě. Věnujeme tomu všechnu svou energii. Dalkia Morava je tradičním dodavatelem tepla a elektřiny. Všechny výrobní zdroje má Dalkia Morava certifikovány podle ISO Základní pravidla, která v oblasti životního prostředí respektujeme: Shoda s legislativou Prevence před znečišťováním životního prostředí (hledání úspor energií, snižování počtu lokálních zdrojů, rozvoj centrálního systému vytápění) Předvídání rizik Otevřenost vůči vnějšímu prostředí Neustálé zlepšování našich výsledků Dalkia Morava, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava tel.: 069 / , fax: 069 / životní prostředí

3 EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři, Dostává se Vám do rukou červnové číslo Modrého reportéra. Po předcházejícím expres vydání, které jsme věnovali oslavě nového jména společnosti, akci Poprvé, všichni, spolu, se v tomto čísle opět dozvíte něco o dění mimo naši firmu, mimo jiné o tom, které nové významné a dlouhodobé klienty jsme získali v Novém Jičíně a Olomouci. Dalkia Morava může být také hrdá na nový počet pracovních míst, které pomohla zřídit naše nadace. Doposud se nám podařilo vytvořit více než 260 nových zaměstnaneckých míst. Připravili jsme pro Vás Modrého reportéra v novém atraktivním kabátu. Vaše náměty rádi uvítáme na ové adrese: Přeji Vám příjemné čtení a nádhernou letní dovolenou Milan Wagner Ch res lectrices, chers lecteurs, Et voici déj le numéro de juin. Si nous consacrions la derni re fois une édition enti re l événement qui avait rassemblé tous les salariés de Dalkia Morava, dans ce numéro nous avons choisi de nous intéresser deux de nos clients majeurs, des contrats récemment conclus Olomouc et Nov Jiãín. Ces pages vous donneront un nouveau témoignage du travail exemplaire de La Fondation Dalkia Morava ; ce fonds a accompagné ce jour la création de 260 emplois. Je vous souhaite une bonne lecture, la mise en page de votre revue évolue, et de bonnes vacances d été. Milan Wagner, directeur de la communication editorial OBSAH / SOMMAIRE AKTUALITA / ACTUALITÉ Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia Morava entreprise de l année Denis Givois: Budu se rád vracet! Denis Givois élargit ses résponsabilités dans la zone PECO TONAK zásobuje klobouky a fezy cel svût Tïtes chapeaux Dalkia Morava se stará o energie TONAKU, nejvût ího svûtového v robce kloboukû Chapeau Dalkia Morava! Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Generální ředitel společnosti Dalkia Morava Fran ois Hab gre přebírá z rukou olomouckého primátora Martina Tesaříka prestižní ocenění Podnikatel roku. Dalkia Morava entreprise de l année Fran ois Hab gre, directeur général de Dalkia Morava, re oit des mains du maire d Olomouc, Martin Tesafiík, le prix «d entreprise de l année». Hodnocení pfiispûje k lep í spolupráci L évaluation, une opportunité pour nous tous Den s vedoucím závodu TâA inïen rem Josefem Szyszkowiczem Tout sur Josef Szyszkowicz Spoleãnost SETUZA je dnes jedním z nejvût ích klientû Dalkie v Olomouci Le plus gros client de Dalkia à Olomouc Setuza je lídrem na domácím trhu olejû SETUZA : les huiles de République Tch que Vítejte na Tfietí roãník Gigacupu Dalkie Morava vyhráli fotbalisté z Divize Olomouc Champion Olomouc! Nadaãní fond podpofiil stolafiskou dílnu La Fondation sciée! Vydává/Editeur : Dalkia Morava, a.s., 28. fiíjna 3123/152, Ostrava, âeská republika Redakãní rada/rédaction : Fran ois Hab gre, Milan Wagner, Vojtûch Sláma, Soňa Plháková, Florian Chauveau Náklad/Tirage : ks/pc Foto/Photographies: Soňa Plháková, Vojtûch Sláma, Franti ek ezníãek, Dana Tkaãíková Design : Jana Bednáfiová Realizace/Réalisation : FLECK reprografické studio s.r.o. 3

4 ROZHOVOR / INTERVIEW Denis Givois: Budu se rád vracet! Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 4 Odstupující generální ředitel Dalkie v České republice Denis Givois si v rozhovoru pro Modrý reportér zavzpomínal na téměř deset let, které strávil v zemích střední Evropy. V létě odjíždíte z Prahy do Paříže, kde nastupujete na ředitelství společnosti Dalkia pro střední a východní Evropu. Můžete nám v krátkosti říci něco o vaší práci, kterou jste tak dlouho vykonával v zemích situovaných v samotném srdci evropského kontinentu? V červenci 1993 jsem přijel do Budapešti, kde jsem dostal na starost maďarskou filiálku Dalkie. Zde jsem pět let působil ve funkci generálního ředitele společnosti Prometheus. Musím říci, že jsem velice hrdý na to, že se naše společnost během krátké doby stala v oblasti energetických služeb významnou součástí Dalkie ve středoevropském regionu. O pět let později jsem dostal nabídku od pana Marca Boudiera, který byl v té době ředitelem Dalkie pro střední Evropu, abych přešel do Prahy. Díky své funkci generálního ředitele Dalkie v České republice jsem pak pomáhal při rozvoji filiálek naší společnosti v dalších zemích střední Evropy, jmenovitě v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Estonsku, Litvě a na Slovensku. V čem spočívají, podle vašeho názoru, nejdůležitější rozdíly mezi jednotlivými zeměmi středoevropského regionu? Na prvním místě se pochopitelně jedná o různou úroveň ekonomického rozvoje. Některé státy jsou navíc orientovány spíše na zemědělství, zatímco jiné jsou zaměřeny hlavně na průmyslovou výrobu. Je to však právě tato úžasná různorodost, spojená se specifickou kulturou a jedinečnou historií každého z těchto středoevropských národů, která se mi na mé práci snad nejvíce líbila. Mohl byste uvést nějaký příklad z vaší dlouholeté praxe, který vás po profesní stránce snad nejvíce uspokojil? Musím říci, že v každé z výše zmíněných středoevropských zemí bych mohl uvést vzory úspěšného rozvoje našich filiálek. Byl jsem například velmi spokojen, když jsme společně s Pascalem Guillaumem zakládali Dalkii Morava a mohli jsme pozorovat, jak se naše společnost dále úspěšně rozvíjí. Jakou pozici má dnes společnost Dalkia ve středoevropském prostoru? V současné době má Dalkia ve střední Evropě velmi silné postavení. Celkový očekávaný roční obrat je pro letošní rok I ve svém nabitém programu si Denis Givois našel čas na práci ve správní radě Nadačního fondu Dalkie Morava. Denis Givois a accompagné la naissance de La Fondation Dalkia Morava. Denis Givois élargit ses responsabilités dans la zone PECO «10 ans d aventure en Europe centrale» Vous quittez Prague pour rejoindre Paris le directeur de la zone PECO cet été. Pouvez-vous donner au Reporter Bleu un bref historique de votre parcours professionnel en Europe Centrale? Je suis arrivé en juillet 1993 BUDAPEST pour prendre la responsabilité de la filiale de Dalkia ( l époque la Générale de Chauffe) en HONGRIE. Je suis resté 5 ans dans cette fonction de directeur général de PROMETHEUS et je suis heureux et fier de constater qu elle est devenue en peu de temps une implantation forte de Dalkia en Europe Centrale, surtout dans les services énergétiques. En 1998, Marc BOUDIER, l époque Directeur de la zone pour Dalkia, m a proposé de venir Prague en tant que responsable opérationnel de la zone. Cela m a conduit accompagner le fonctionnement et le développement des filiales de Dalkia dans 7 pays d Europe Centrale (Pays Baltes, Pologne, République Tch que, Slovaquie, Hongrie, Roumanie) tout en étant responsable de Dalkia République Tch que. Quelles sont les particularités qui vous ont marquées entre les differents pays de cette région? Au dela des différences liées au degré de développement économique, la nature plus industrielle ou plus agricole, il est possible de voir que chacun des pays a son identité propre, sa culture propre, et ce qui m a beaucoup plu, c est justement cette diversité liée l histoire de chacun. Quelle est votre plus grande satisfaction proffessionnelle sur la période passée en Europe Centrale? Voir que dans chaque pays de cette zone, Dalkia a su s intégrer compl tement la culture des entreprises, développer les compétences des membres de ces entreprises, et y avoir participé. Je pourrai citer au moins une satisfaction par pays, mais s il fallait n en citer qu une, je parlerai de ma

5 ROZHOVOR / INTERVIEW grande joie d avoir été, avec P. GUILLAUME l origine de la Fondation Dalkia Morava et de sentir avec quel enthousiasme cette fondation se développe. Pouvez vous nous donner en apercu de l implantation actuelle de Dalkia dans ces pays? Dalkia est implanté aujourd hui de fa on forte dans l ensemble de la zone puisque le chiffre d affaire total prévu pour 2002 est de 520 M (en 1996 il ne dépassait pas 18 M!). La part la plus importante est représentée par la République Tch que qui fait presque 50% du total. Viennent ensuite, grçce a des gains récents, les Pays Baltes (Vilnius et Tallin) et la Pologne (Poznan), puis Hongrie, Slovaquie et enfin Roumanie. Dans tous ces pays, hormis la Hongrie, l activité dominante (et souvent unique) est la gestion des réseaux de chaleur, soit en tant que propriétaire, soit en tant qu opérateur seulement. Seule la Hongrie a une activité de services énergétiques (écoles, hôpitaux, bçtiments publics ) équivalente celle de la gestion des réseaux. Ceci est du la législation compl tement libre du marché de la chaleur dans ce pays. A votre avis quelles sont les perspectives de Dalkia sur la région en général et en République Tch que en particulier? Les perspectives sur l ensemble de la zone sont multiples ; l Europe Centrale est pour Dalkia le plus important pôle de développement pour les prochaines années, et ceci dans tous les aspects de son métier (réseaux, industrie, services énergétiques). S il est vrai qu en Estonie et en Lituanie, nous avons atteint un maximum, tous les autres pays ont encore un formidable potentiel. En République Tch que, nous avons l ambition de continuer en Moravie la consolidation de Dalkia Morava tant sur le plan des réseaux secondaires que dans le domaine des services énergétiques et des services aux industriels. Les récents succ s montrent que notre approche est la bonne et la plus appropriée au marché. Nos espérons aussi continuer, aprés l acquisition de TUL et PPC, notre développement en Boh me o notre approche de gestionnaire de l énergie sera sapplerement la plus demandée tant dans les réseaux que dans les services énergétiques. Des acquisitions en ce sens sont déj l étude, dont certaines, je l esp re, aboutiront avant la fin de cette année. Et je souhaite donc beaucoup de succ s celles et ceux qui y travaillent. Sachez enfin que je resterai encore tr s présent, surtout en République Tch que, et serait toujours ravi de pouvoir venir rencontrer tous ceux qui ont fait ce qu est Dalkia en République Tch que aujourd hui. on y est tellement bien accueilli. Práce ředitele není jen kancelářskou rutinou, jak dokazuje náš snímek, na němž je zachycen Denis Givois těsně poté, co vyfáral z Dolu Lazy. Denis Givois au charbon. odhadován na 520 miliónů eur! Jen pro ilustraci v roce 1996 nepřekročil náš obrat 18 miliónů eur. Nejdůležitější podíl na tomto hypotetickém koláči představuje Česká republika s téměř padesáti procenty celkového obratu. Díky nedávným akvizicím pak následuje Estonsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Slovensko a nakonec Rumunsko. Ve všech těchto zemích, s výjimkou Maďarska, je dominantní, a navíc často jedinou činností, řízení tepelných sítí, které buď vlastníme nebo jsme jejich provozovateli. Pouze v Maďarsku jsme převzali energetická hospodářství škol, nemocnic a veřejných budov, která jsou ekvivalentem řízení sítí. Není od věci připomenout, že tyto naše aktivity jsou možné především díky naprosto svobodné legislativě v oblasti trhu s teplem ve všech uvedených zemích. Jaké jsou podle vás další perspektivy Dalkie v oblasti střední Evropy? Perspektivy v celé této oblasti jsou obrovské. Střední Evropa hraje ve strategických plánech Dalkie nejdůležitější úlohu, a proto počítáme v dalších letech s velkým rozvojem. Ten zasáhne všechny oblasti naší činnosti od sítí, přes průmysl, až po energetické služby. V Estonsku a v Litvě jsme sice již zřejmě dosáhli maxima, ale všechny ostatní středoevropské země pro nás stále ještě představují ohromný potenciál. To je velmi optimistické. Naše čtenáře by však nepochybně nejvíce zajímalo, co soudíte o potenciálu České republiky? Chtěl bych se zmínit nejprve o našich aktivitách na Moravě, kde bychom chtěli dále pokračovat v konsolidaci společnosti Dalkie Morava a to jak v oblasti sekundárních sítí, tak v oblasti energetických služeb a služeb pro průmyslové podniky. Současné úspěchy ukazují, že náš přístup je správný a nejvíce odpovídá situaci na trhu. Budeme proto rozhodně dále pokračovat v této nastoupené cestě. Po akvizici Tepláren Ústí nad Labem a PPC budeme také na území Čech dále rozšiřovat nabídku našich energetických služeb. Další akvizice jsou již ve stadiu projektu a jak doufám, některé z nich budou završeny již koncem letošního roku. Všem našim zaměstnancům, kteří na nich pracují, proto přeji mnoho úspěchů. Rád bych vám všem zároveň vzkázal, že se budu do střední Evropy a především do České republiky stále rád vracet. Bude mi potěšením, když se budu moci setkat se všemi zaměstnanci, díky nimž se stala Dalkia v České republice tím, čím dnes je. Vždy jsem se mezi Vámi cítil velmi dobře Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 5

6 Naši klienti / Nos clients TONAK zásobuje klobouky a fezy celý svět Víte co mají společného farmář z Arizony, nigerijský diplomat, japonský manažer, německý úředník nebo třeba australský zlatokop? Opravdu vás nic nenapadá? A odpověď je přitom tak jednoduchá! Přestože tito lidé žijí na pěti různých kontinentech, zdobí jejich hlavy klobouky, fezy a barety od jednoho jediného výrobce, kterým je světoznámá společnost TONAK z Nového Jičína. Jednička ve výrobě pokrývek hlavy Do zahraničí dnes exportujeme 88% procent naší produkce. Vůbec největším odběratelem jsou Spojené státy americké, řekl pro Modrý reportér generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti TONAK inženýr Michal Šimek. Majoritní podíl akcií TONAKU získala v prosinci roku 2000 akciová společnost FEZKO Strakonice. O rok později TONAK koupil jednu ze dvou divizí FEZKA, kde se vyrábějí pokrývky hlavy. V Novém Jičíně tak dnes zaměstnáváme 1050 lidí a v našem strakonickém závodě máme tři stovky pracovníků, vysvětluje inženýr Šimek současnou situaci společnosti. Když sestupujeme z elegantního secesního schodiště vedoucí od jeho pracovny do výrobních prostor novojičínského závodu vysvětluje nám generální ředitel výrobní program TONAKU: V Novém Jičíně se specializujeme především na klobouky a polotovary. Přestože je náš sortiment velmi široký, lze naše výrobky rozdělit na dva hlavní Tïtes chapeaux TONAK couvre des tïtes sur les cinq continents : fez, bibis, bérets, chapkas, casquettes, Le numéro un du chapeau. «88 % de notre production va l exportation, nos débouchés les plus importants se trouvent aux Etats-unis» nous explique d emblée Michal imek, le président du directoire de TONAK. «Notre production se répartit sur deux sites, Nov Jiãín o nous employons 1050 personnes et Strakonice, une usine de 300 personnes dont nous avons pris le contrôle en décembre 2000 (société FEZKO)». De style moderniste, l escalier d honneur qui m ne au bureau de Michal imek est imposant, mais que produit TONAK exactement? «Des chapeaux en laine et en poil. Nous sommes leader mondial de la fabrication de chapeaux en poil avec un million et demi de chapeaux vendus chaque année, la peau de li vre est élégante, nous utilisons de la zibeline ou du castor pour nos chapeaux de luxe. Notre développement sur le marché du chapeau en laine est croissant. Ce sont pr s de trois millions de chapeaux de ce type qui sortent chaque année de nos ateliers de Strakonice». Dalkia Morava, un partenariat stratégique. «C est en partie cause de l expérience réussie de notre filiale FEZKO que nous avons choisi d étendre l ensemble de l entreprise un programme de sous-traitance des activités non directement liées notre métier. L appel d offre que nous avons lancé pour la gestion de nos installations thermiques 6

7 dans le courant du trimestre 2001 a permis de désigner Dalkia Morava, un partenaire stratégique fiable. C était du reste mon favori dés le départ!», conclut Michal imek. typy vlněné a srstěné. Základní surovinou pro exkluzívnější srstěný typ jsou především králičí a zaječí kožky. Někteří zákazníci však mají zájem i o luxusní pokrývky hlavy ze sibiřských sobolů či bobrů. Každoročně v Novém Jičíně vyprodukujeme jeden a půl miliónu našich žádaných výrobků. V produkci srstěných klobouků jsme dokonce první na světě. Velmi dobře se však daří i export v našem závodě ve Strakonicích, kde každoročně vyrábíme tři milióny kusů pletených pokrývek hlavy. I tady jsme největším výrobcem na světě. Výhodná spolupráce s Dalkií Morava Model, v němž jsme se rozhodli vyčlenit činnosti, které přímo nesouvisejí s naším hlavním výrobním programem pod jinou organizaci, se velmi osvědčil ve společnosti FEZKO ve Strakonicích, která je naším hlavním akcionářem. Není tedy divu, že jsme se k podobnému kroku rozhodli i ve společnosti TONAK. V polovině roku 2001 jsme proto vypsali výběrové řízení na dodavatele tepelné energie. Samozřejmě jsme chtěli silného a spolehlivého partnera. Zakázku nakonec získala společnost Dalkia Morava, která byla ostatně mým favoritem, říká Michal Šimek. Naši klienti / Nos clients Dalkia Morava se stará o energie TONAKU, největšího světového výrobce klobouků Světově proslulá společnost TONAK z Nového Jičína se stala dalším významným klientem Dalkie Morava. Detaily smlouvy se společností TONAK upřesnil pro Modrý reportér náměstek obchodního ředitele Dalkie Morava inženýr Petr Přívozník. Dalkia expanduje mimo tradiční teritoria Smlouva se společností Tonak je pro Dalkii velmi významná, protože jde o první referenci tohoto druhu. Dalkia totiž vstupuje na trh služeb mimo svá tradiční teritoria, která jsou dána dosahem tepelných sítí jednotlivých divizí, říká Petr Přívozník. Vedení akciové společnosti TONAK se rozhodlo v rámci takzvaného outsourcingu k vyčlenění všech činností, Chapeau Dalkia Morava! * TONAK a choisi Dalkia Morava, Petr Pfiívozník, directeur commercial adjoint commente : «Le contrat conclu avec TONAK revït pour Dalkia Morava un caract re particulier, Dalkia Morava a signé pour la premi re fois un contrat d exploitation chez un industriel non raccordé l un de ses réseaux. Generální ředitel Tonaku Michal Šimek a Petr Přívozník z Dalkie Morava Michal Šimek et Petr Přívozník. 7

8 Naši klienti / Nos clients 8 které přímo nesouvisejí s hlavní výrobou s tím, že si je nechá realizovat externími firmami. Management TONAKU tím chce snížit výrobní náklady a zároveň zajistit, aby byla služba poskytována kvalitněji než kdyby si ji firma zajišťovala vlastními silami. V polovině roku 2001 vypsal Tonak výběrové řízení na dodavatele tepelné energie. Zakázku nakonec v mimořádně tvrdé konkurenci šesti silných společností získala Dalkia Morava. Smlouva podepsaná se společností TONAK platí do roku 2029, čímž svému partnerovi garantujeme nejen dlouhodobé partnerství, ale i cenu. Když jsme od TONAKU převzali výtopnu, akceptovali jsme pochopitelně i veškerá práva a povinnosti s tím související. Musím proto připomenout, že v rámci provozování tepelného hospodářství společnosti TONAK, jde podle podepsané smlouvy významná část námi vyráběné tepelné energie také do města Nového Jičína. Naše teplo dodáváme prostřednictvím firmy DOTEP- CT s. r. o., která má od tamního magistrátu pronajaté celé tepelné hospodářství Nového Jičína. Součástí podepsané dohody také bylo převedení deseti pracovníků společnosti TONAK do stavu zaměstnanců Dalkie, vysvětluje podrobnosti náročné smlouvy inženýr Přívozník. Afin de réduire ses coapplets et d augmenter sa qualité de service, TONAK a fait le choix de sous-traiter plusieurs de ses activités et de se recentrer sur son métier». Un appel d offre pour l exploitation de leurs installations thermiques a mis en concurrence au cours du premier trimestre 2001 six sociétés. Dalkia Morava a remporté ce marché pour une durée de 28 ans. Un engagement a été pris sur la stabilité des prix, également sur le transfert de dix salariés. «Une partie de l énergie produite par les installations de TONAK approvisionne aussi la ville de Nov Jiãín, c est la société DOTEP -CT qui la distribue», précise enfin Petr Pfiívozník. * l occasion est trop bonne!

9 Hodnocení přispěje k lepší spolupráci Jak jste již jistě byli informováni, společnost Dalkia Morava zavedla pro své zaměstnance systém hodnocení. V tomto čísle Modrého reportéra jsme pro vás proto připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky, které se týkají právě této problematiky. Co je vlastně hlavním smyslem zavedení nového systému hodnocení? Ať je pracovní funkce či míra zodpovědnosti zaměstnance společnosti jakákoli, každý plní nějaké konkrétní úkoly. Z toho logicky vyplývá, že všichni pracovnici Dalkie Morava musí být zodpovědni za výsledky své práce, tedy nejen za úspěchy, ale i za případné neúspěchy. O všech těchto profesních záležitostech by měl být každý zaměstnanec schopen diskutovat se svým nadřízeným. Nový systém tedy skýtá příležitost ke zhodnocení práce každého zaměstnance za uplynulý rok. Hodnocení se týká dělníků, administrativních pracovníků, ale i mistrů a personálních záloh. Dalším přínosem nového systému hodnocení by se však mělo stát i zamyšlení nad úkoly roku příštího a to nejen nad pracovními cíli, ale i nad prostředky pro jejich dosažení. Zaměstnanec má možnost aktivně přistupovat k dalšímu zlepšování pracovních vztahů i k případnému zvyšování svého vzdělání či kvalifikace. Jak často a jakou formou hodnocení probíhá? Hodnocení se provádí jednou ročně a děje se formou rozhovoru příslušného pracovníka s jeho přímým nadřízeným. Pro hodnocení jsou připraveny dva typy formulářů. Formulář žluté barvy je určen pro technicko-hospodářské administrativní pracovníky a pro personální zálohy. Zelený formulář pak slouží jako podklad k hodnocení dělníků a provozních technicko-hospodářských pracovníků. I když nadřízený pracovník postupuje podle závazného formuláře, osobní rozhovor mezi ním jako hodnotícím a podřízeným jako hodnoceným umožní přátelštější a otevřenější dialog. Je potřeba zdůraznit, že je absolutně nezbytné, aby byl při celkovém hodnocení výrazně oddělen subjektivní názor na daného člověka od objektivních výsledků jeho práce. Hodnotící rozhovor by zkrátka měl přispět především k vytvoření kvalitnější spolupráce. Co bude výstupem všech hodnotících rozhovorů a kdo bude jejich výsledky zpracovávat? Hodnocení postupuje hierarchicky směrem shora dolů. Stejným způsobem jsou postupně předávány také vyplněné formuláře. Tuto agendu pak následně zpracovávají pracovníci personálních útvarů. Výstupy z hodnocení umožňují zaměstnavateli získat celkový, a často nový pohled na své zaměstnance. Zároveň mu dává možnost přizpůsobit styl práce lidem a odhalit jejich pracovní a kreativní potenciál. Zaměstnavatel se také může zabývat dalšími návrhy a přáními pracovníků a v neposlední řadě může efektivněji naplánovat další vzdělávání či zvyšování jejich kvalifikace. Do kterého termínu musí hodnotící rozhovory proběhnout? Podle jasně stanoveného termínu musí být hodnotící rozhovory se všemi provozními zaměstnanci provedeny do konce měsíce listopadu Kde se mohou zaměstnanci Dalkie dozvědět více informací o systému hodnocení? V případě jakýchkoliv dotazů či případných nejasností týkajících se problematiky pracovních hodnocení se zaměstnanci Dalkie Morava mohou obrátit na pracovníky personálních oddělení divizí, kteří ochotně zodpoví všechny jejich otázky. Podrobnější informace také rádi podají pracovníci z úseku řízení lidských zdrojů na ředitelství společnosti. Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie L évaluation,une opportunité pour nous tous. Sans doute en avez vous entendu parler, Dalkia Morava étend l ensemble de son personnel un syst me d évaluation. Qu est ce que l évaluation? Quelque soit notre niveau de responsabilité, nous poursuivons des objectifs, nous devons assumer nos choix, nos succ s, nos échecs et ïtre capables d en parler. D s lors, l évaluation se présente comme un moyen pour chaque collaborateur, ouvrier, employé, contrema tre, cadre, de faire le point sur son travail de l année écoulée et d envisager l année suivante : objectifs, moyens pour atteindre ses objectifs, évolution de la relation de travail, besoins en formation. Quelle forme prend l évaluation? L évaluation a lieu une fois par an sous la forme d un entretien avec son supérieur hiérarchique. Si le supérieur suit la démarche du formulaire d entretien d évaluation (jaune pour le personnel «cadre» et administratif, vert pour le personnel ouvrier et technicien), l entretien doit permettre qu un dialogue courageux s instaure entre l évaluateur et le salarié évalué sur la fa on dont ce dernier s acquitte de sa tçche (il faut séparer le jugement sur la personne du jugement sur le travail). La collaboration doit ressortir grandie. Quelle conséquence? Les formulaires d entretien sont transmis hiérarchiquement et sont exploités. Ils permettent l entreprise d avoir une vue d ensemble de ses collaborateurs, d adapter son organisation aux hommes, de conna tre ses potentiels, d étudier les souhaits de mobilité et de planifier la formation. Quand? Un objectif a été fixé, celui que tout le personnel d exploitation ait bénéficié d un entretien d évaluation pour la fin novembre Les services ressources humaines de votre division ou du si ge se tiennent bien sappler votre disposition pour tout complément d information. 9

10 DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie Den s vedoucím závodu TČA inženýrem Josefem Szyszkowiczem 10 Sluneční paprsky se prodírají do pracovny vedoucího závodu Tepláren československé armády (TČA) Josefa Szyszkowicze. Dnes je venku moc hezky a to se mi vůbec nelíbí, říká sympatický inženýr. Když však uvidí nesouhlasný výraz v tváři fotografky Modrého reportéra, zasměje se a prohodí, že pro teplárnu opravdu není slunečné počasí zrovna ideální. Pro naši výrobu je zkrátka lepší, když je chladno, vysvětluje a usmívá se přitom pod vousy. Potom však smířlivě prohodí, že si dnešní podvečer alespoň užije trochu té slunečné pohody na své oblíbené zahradě. 5:10 Pronikavé drnčení budíku oznamuje začátek nového dne, ale inženýr Szyszkowicz už je několik minut v koupelně. Pak si dá šálek bylinkového čaje a počká až mu manželka Alena přichystá snídani, na které si však pochutná až v práci. Dvacet minut před odchodem z domu ještě vzbudí své dvě děti, desetiletého Marka a osmiletou Marii, které si chtějí se svým tatínkem alespoň chvíli popovídat. Po zábavě se svými ratolestmi zavírá dveře domu a nastupuje do auta. Během cesty, jako ostatně každé ráno, na chvíli vystoupí a kupuje si dnešní noviny. Na jejich četbu však přijde řada až večer. Tout sur Josef Szyszkowicz. Le soleil inonde le bureau de Josef Szyszkowicz (appelons le Josef) : «c est pas aujourd hui qu on va vendre des giga joules mais au moins ce soir je pourrai planter mes tomates!». Le Reporter Bleu a suivi heure par heure une journée du directeur de l usine Teplarny âeskoslovenské Armády (dit TCA) et c est mordant! 5 heures 10. Sonnerie du réveil, surtout pour que madame aille préparer du thé car Josef lui est déj dans sa salle de bain, presque rasé. Le petit déjeuner d Alena, il ne le prendra qu au bureau. Alena aura t-elle le droit de se recoucher? 6 heures moins le quart. Josef s apprïte partir, il réveille encore, cette fois Marek (10 ans au moment du récit), Marie (8 ans au mïme moment), pas question de leur laisser un quart d heure de plus? Il claque la porte de la maison, de la porti re et prend le

11 DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC chemin de l usine, petit tour au passage chez le marchand de journaux, euh les buralistes sont ouverts cette heure ci? peut ïtre va t- il falloir les réveiller? Josef lira ses journaux le soir! 6 heures et quart. Josef est dans son bureau et consulte les derni re données de l exploitation sur son ordinateur, dans quelques minutes, il entamera une visite de l usine. 6 heures et demi. Salle de contrôle électrique, de l électronique partout, quelques mots échangés avec Monsieur pandel, l opérateur en service ce jour l. Salle des machines, dans un bruit assourdissant, Josef nous fait signe que tout va bien, la pression d huile est «ok». C est que Josef sait reconna tre aux vibrations les défaillance de sa machine! Salle de contrôle thermique, Josef s enquiert aupr s de Monsieur Koziel, de Monsieur Kijonka et de Monsieur Stolarãík des livraisons de chaleur de Karviná et d Havífiov. 7 heures 10. Déj une premi re réunion, br ve, avec le chef de production, Miroslav Andûl et le chef du service électrique, Otakar Bednáfi, : état des installations, plan de travail pour la journée, nomination de Monsieur afran comme responsable de la distribution de chaleur, café. Chaque matin, Daniela afarãíková, la secrétaire de Josef prépare le café, sont ils sensibles une si douce attention? Josef passe ensuite un coup de fil Monsieur Ryba, le directeur adjoint de la production, la question du jour, c est l arrït d une chaudi re. 9 heures 10. Chouette, Josef prend quelques minutes pour nous parler de sa passion! les centrales de chauffe de la région mini re de Karviná, en particulier celle de TâA, ah ouais?, super! N empïche que Josef, il a une série de bouquins et de photos sur le sujet dans son bureau! 9 heures et demi. C est l heure de la lecture des mails, lecture aussi des nouveaux r glements intérieurs de l exploitation uniformisées l occasion de la récente fusion MST TEK. Josef nous explique ensuite : «la centrale termine sa saison de chauffe en mai, nous la rallumerons en septembre ou octobre prochain, je dois 6:15 Josef Szyszkowicz vstupuje do své příjemně zařízené kanceláře a zapíná počítač. Na chladně zářícím monitoru si prohlíží všechna důležitá data z předcházejícího i dnešního dne. Všechno se zdá být v pořádku a tak může vyrazit do provozu, který má podle svých slov daleko raději než kancelářskou práci. 6:30 První zastávka vedoucího závodu na obchůzce provozem začíná na elektrovelíně. Na tomto elektronikou prošpikovaném místě hovoří se zdejším manipulantem panem Špandelem, který mu krátce sděluje, jaká je dnešní výroba elektřiny. Inženýr Szyszkowicz spokojeně opuští toto relativně klidné místo a vstupuje do hlučící a rachotící strojovny. S jistotou profesionála naslouchá hukotu turbíny a vysvětluje nám, že skutečný provozní expert pozná možné problémy již podle jejího zvuku a vibrací. Po letech praxe tak lze bezpečně zjistit možné závady i bez upozornění z počítače. S pohledem upřeným na měřiče tlaků oleje pak s úsměvem konstatuje, že je opravdu všechno tak, jak má být. Další zastávkou je tepelný velín, kde se vedoucí závodu setkává s pány Kozielem, Kijonkou a Stolarčíkem, kteří mu hlásí, jak to vypadá s dodávkami tepla do Karviné a Havířova. 7:10 Vedoucí provozu svolává bleskovou poradu s šéfy výroby Miroslavem Andělem a elektro Otakarem Bednářem. Jedná se o stavu zařízení a plánech na další den. Mezitím mu sympatická sekretářka Daniela Šafarčíková přináší dva vonící šálky s kávou a čajem. Jak inženýr Szyszkowicz přiznává, tento nápojový rituál už má sám natolik zažitý, že ho opakuje prakticky každý den. Po rozdělení úkolů šéfům výroby a elektro vytáčí číslo vedoucího rozvodu tepla pana Šafrana. Po konzultaci o běžných výrobních záležitostech, zatelefonuje ještě náměstkovi ředitele pro výrobu inženýru Rybovi, se kterým diskutuje o dnešním odstavení kotle. 9:10 Inženýr Szyszkowicz si na nás udělal ještě chvíli čas a tak se rozhovoří o svém koníčku, kterým je historie energetických závodů na Karvinsku a především pak závodu TČA. O jeho zálibě ostatně svědčí nejen pečlivě schraňované fotografie dnes již neexistujících provozů, ale i zajímavé publikace, které nám vytahuje ze své knihovny. 9:30 Inženýr Szyszkowicz vyřizuje svou ovou poštu a studuje místní provozní předpisy, jejichž forma se po relativně nedávné fúzi s Dalkií Morava sjednocuje. Pak se ještě zahloubá nad plány pro chystané květnové odstavení teplárny a nad probíhající diagnostikou kotlů. Teplárnu opět najíždíme až v září nebo říjnu a já musím připravit rozpisy práce pro své podřízené na léto. Mým úkolem je mimo jiné i sladění všech vybíraných dovolených s přemísťováním některých pracovníků na Teplárnu Karviná, vysvětluje vedoucí závodu TČA. Ani tady se však nebude zahálet. Naši zaměstnanci budou například natírat horkovody a vyřezávat křoviny. Někteří z nich budou také asistovat při kontrolách výměníkových stanic. Práce je tady opravdu hodně, dodává inženýr Szyszkowicz. 11:40 Vedoucí závodu odchází do provozu ke směnovým inženýrům a pak společně vyjíždíme na střechu TČA, kde fotografka Modrého reportéra v akrobatických pozicích pořizuje snímky. 12:50 Inženýr Szyszkowicz odchází na oběd do jídelny Dolu armáda, kde si dopřává porci pečeného kuřete. Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 11

12 Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC 12 13:30 Cesta vedoucího závodu vede opět do provozu, tentokrát za směnovým inženýrem Otiskem, který mu hlásí plánované odstavení kotle a jedné turbíny z důvodu přebytku tepla. Jak inženýr Szyszkowicz později vysvětlil Modrému reportérovi, během dnešního mimořádně teplého dne tak bude na teplárně pracovat jenom jeden kotel. V zimě je však situace pochopitelně diametrálně odlišná a tak zpravidla jedou tři kotle. Čtvrtý pak slouží jako záložní pro případ mimořádně třeskutých mrazů. 15:50 Vedoucí závodu provádí běžnou denní agendu a znovu se vrací k včerejšímu reportingu, o němž jsme hovořili v úvodu našeho povídání. Jak je Modrý reportér poučen, jedná se v podstatě o skládání účtů ekonomickému řediteli. Zasvěcený si v tabulkách může snadno najít údaje o tom, zda se splnil plán, stejně jako informace o tom, kolik se spotřebovalo financí či uhlí pro výrobu tepla. 16:10 Další pracovní den vedoucího závodu Teplárny československé armády pomalu končí a on míří ke svému autu. 16:40 Děti radostně vítají svého otce a hovoří se nejen o rodinných záležitostech, ale i o tom, jak bylo ve škole. Inženýr Szyszkowicz je na své potomky náležitě pyšný a jak nám sdělil, dělají mu většinou jen samou radost. 17:20 Josef Szyszkowicz odjel na svou zahrádku v Karviné-Ráji. Při práci také préparer d ores et déj un bilan de l état des installations, les plan de congés et de transfert des salariés de l usine. Il y a du travail pour cet été : peinture et jardinage mais surtout contrôle des échangeurs. Midi moins 20. Josef nous emm ne la rencontre des ingénieurs d équipe, détour par le toit, c est vrai que la vue panoramique vaut le coup. 1 heure moins 10. Les salariés de TâA prennent leur repas au réfectoire de la mine Armáda, Josef prend du poulet, y avait il le choix? 1 heure et demie. Josef est informé par monsieur Otisk, ingénieur d équipe qu une turbine doit ïtre arrïtée, on vient de découvrir qu elle chauffait anormalement. «Il fait chaud aujourd hui, une chaudi re suffit, en hiver ce sont trois ou quatre chaudi res qui fonctionnent en permanence», nous indique un peu plus tard Josef. 4 heures moins le quart. Josef consulte son agenda pour demain, il nous présente encore un tableau de données financi res : il est aussi en charge du suivi du budget de son usine : consommations, production. 4 heures dix. a y est, c est la fin de la journée de travail de Josef. 5 heures moins 20. Les enfants accueillent avec plaisir le retour de leur p re. On parle d école, Josef est

13 DEN S... / UNE JOURNÉE AVEC bien sappler tr s fier de sa progéniture. 5 heures 20. Premier coup de pioche dans son jardin de Karviná-Ráj, Josef nous confie, rçteau en main, que c est ici qu il est le plus créatif, que na tront les meilleures idées de demain. 8 heures 5. Alena dans la cuisine prépare un repas frugal. Josef peut enfin lire ses journaux. Le Reporter Bleu a pris congé de Josef depuis longtemps mais l histoire dit que c est 11 heures que Josef se couche. trochu relaxuje a jak se Modrému reportérovi přiznal, také trochu urovnává myšlenky. Právě tady totiž dostává ty nejlepší nápady, které pak realizuje jak doma, tak v práci. 20:05 Po návratu ze zahrady si inženýr Szyszkowicz v rodinném kruhu pochutnává na lehké večeři, kterou mu připravila manželka Alena. Potom si ještě chvíli povídá s ženou i dětmi. 21:00 Vedoucí závodu TČA sáhne po novinách, které si konečně může v klidu přečíst. Jen pro zajímavost, v kiosku si je koupil téměř před patnácti hodinami. 23:00 Inženýr Szyszkowicz odchází spát a zítra ho čeká další perný pracovní den. Dalkia na Moravě PŘEDSTAVUJEME / PROFIL Josef Szyszkowicz est né en mars 1963 âesk Tû ín (Nord Est de la République Tch que, la fronti re polonaise), c est l qu il ira l école. L école secondaire sera pour lui l occasion de faire de la mécanique. Ce moravien du Nord poursuivra des études universitaires l université technique de Brno. Il décrochera un diplôme d ingénieur en 1988 : «machines et équipements de centrales thermiques et nucléaires». Son premier poste, il l exercera Brno. En 1991, il est embauché chez OKD Ostrava comme contrema tre. Ce n est que deux ans plus tard que Josef Szyszkowicz commencera travailler chez Teplárny âeskoslovenské Armády, une usine de la future société Dalkia Morava. D abord responsable des questions mécaniques, il est nommé responsable d unité en 1999, puis directeur d usine en Josef Szyszkowicz est marié avec Alena qui ne travaille plus, ils ont deux enfants, Marek (10 ans) et Marie (8 ans). Josef Szyszkowicz passe beaucoup de temps dans son jardin et la lecture de revues professionnelles. Inženýr Josef Szyszkowicz se narodil v Českém Těšíně. Po ukončení základního vzdělání pokračoval ve studiu na strojní průmyslovce v Karviné. Při rozhodování o své další profesionální kariéře si zvolil Vysoké učení technické v Brně, kde vystudoval náročný obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení pro tepelné a jaderné elektrárny. Diplom převzal v roce 1988 a hned nastoupil asistentské místo v jihomoravské metropoli. V roce 1991 se stává směnovým mistrem koksových baterií v OKD Ostrava. O dva roky později nastupuje jako vedoucí strojního provozu v Teplárně československé armády (TČA), kde byl v roce 1999 jmenován vedoucím jednotky TČA a v roce 2002 vedoucím závodu TČA. Inženýr Szyszkowicz je šťastně ženatý. Společně s manželkou Alenou, která je v domácnosti, vychovávají dvě děti osmiletou Marii a desetiletého Marka. Oblíbenou činností inženýra Szyszkowicze je především práce na zahradě a četba knih a odborných časopisů. 13

14 Naši klienti / Nos clients Le plus gros client de Dalkia à Olomouc. Interrogé par le Reporter Bleu, Jan Holpuch, directeur de division parle de SETUZA, le deuxi me plus gros client de Dalkia Olomouc : «Depuis le 1er janvier, nous exploitons l unité de cogénération combinée chaleur et électricité de la société SETU- ZA. Fonctionnant actuellement au gaz, nous prévoyions de relier cette unité notre réseau l été prochain, le gaz ne subsistera alors que comme source d appoint. En vue de ce nouvel approvisionnement, SETUZA se charge de la transformation des ses installations. SETUZA réduira ainsi ses coapplets, notre vapeur présente des avantages concurrentiels sur le gaz». Des prestations multitechniques. «Notre prestation ne se résume pas une simple exploitation thermique, nos prestations sont multitechniques : eau et gaz. Nous nous sommes au moment de la signature du contrat engagés reprendre 12 salariés de SETUZA», explique encore Jan Holpuch. Un contrat de 25 ans. Le contrat a nécessité un an et demi de travail, il est conclu pour une durée de 25 ans. Dalkia Morava doit ce succ s commercial principalement quatre de ses collaborateurs, Stanislav Kubáãek, responsable commercial de la division d Olomouc, Jifií Vlastník, responsable de centrale, Rostislav Deingruber et Rostislav Hegar, deux salariés du si ge qui sont intervenus en support. SETUZA : les huiles de République Tch que En ce début de printemps, les horizons infinis de champs de colza sont une particularité de la région du Hana. Ces étendus jaunes auraient elles autant séduit Vincent Van Gogh que les tournesols? Mais que fait la société SETUZA avec le colza? «Depuis l été 1994, SETUZA, leader dans son domaine en République Tch que, produit de l ester méthylique partir d huile de colza, il s agit d un élément fondamental de la fabrication du biopétrole. Nous en produisant trente milles tonnes par an» explique Petr Seifert, directeur de SETUZA Olomouc. «L usine SETUZA d Olomouc qui compte 282 salariés, transforme chaque année 220 milles tonnes de semences oléagineuses, soit une production de 100 milles tonnes d huile. Nos huiles comestibles sont vendues sous les marques Ceresol et Lukana» ajoute t-il. SETUZA, un client de Dalkia Morava. SETUZA est le deuxi me client de Dalkia Morava Olomouc, selon Petr Seifert, SETUZA a choisi de sous traiter l exploitation de ses installations thermiques pour deux raisons classiques : se recentrer sur son métier principal, la production d huiles comestibles et réduire termes ses coapplets liés l énergie. La production et le commerce comme stratégie. L entreprise développe une stratégie clairement centrée sur le produit, de nouvelles tendances naissent : une nouvelle gamme de qualité supérieure, des bouteilles selon un nouveau design, un nouveau packaging. C est dans cette optique que l organisation de l entreprise est modifiée, que plusieurs fonctions et activités techniques sont sous traitées. 14

15 Ing. Petr Seifert Společnost SETUZA je dnes jedním z největších klientů Dalkie v Olomouci Akciová společnost SETUZA je, hned po Oltermu, naším druhým největším klientem, řekl pro Modrý reportér ředitel olomoucké divize inženýr Jan Holpuch. Od 1. ledna roku 2002 jsme převzali plynovou kotelnu a kogenerační jednotku (tj. kombinovanou výrobu tepla a elektřiny) společnosti SETUZA. Během letošního léta k nim přivedeme náš parovod a budeme tak dodávat veškeré teplo z naší sítě. Z plynové kotelny se potom stane jen záložní zdroj. SETUZA při té příležitosti provede rekonstrukci svých zařízení tak, aby mohla využít našeho tepla, které má nižší tlak než teplo z plynové kotelny. Tyto úpravy se SETUZE rozhodně vyplatí, protože naše teplo dodávané v páře je levnější než teplo produkované plynem, dodává ředitel Holpuch. Dalkia poskytuje multitechnické služby Převzetím tepelného hospodářství však naše práce pro tohoto významného klienta v žádném případě nekončí. SETUZE dnes také poskytujeme multitechnické služby, což znamená, že zde provozujeme vodní hospodářství a rozvod plynu. V rámci ratifikované dohody jsme převzali rovněž dvanáct zaměstnanců společnosti SETUZA, dodává ředitel Holpuch. Smlouvu se SETUZOU jsme podepsali 19. prosince roku 2001 a pracovali jsme na ní usilovně jeden a půl roku. Dohoda staví na našem dlouhodobém partnerství a je uzavřena na dobu 25 let, upřesňuje spolupráci Dalkie Morava a SETUZY inženýr Holpuch. Mezi zaměstnance Dalkie Morava, kteří mají na uzavření smlouvy se SETUZOU největší zásluhy, patří především inženýr Stanislav Kubáček z obchodního oddělení divize Olomouc a inženýr Jiří Vlastník, vedoucí Špičkové výtopny Olomouc, který zároveň šéfuje i našim dalším menším provozovnám. Z ředitelství musím připomenout práci inženýrů Rostislava Deingrubera a Rostislava Hegara, stejně tak práci kolegů z finančního, obchodního a právního útvaru ředitelství společnosti. Obrovské žluté plochy vlnící se řepky olejky ozvláštňují hanáckou krajinu a skýtají půvabnou podívanou, které neodolá snad žádný fotograf či malíř. Dokonce i samotný Vincent van Gogh se nechal inspirovat pohledem na zářivé pole poseté žlutými květy a namočil svůj štětec do oblíbené barvy, aby namaloval jeden ze svých proslulých obrazů. Vraťme se však z abstraktních výtvarných výšin opět na pevnou zem a povězme si něco o hlavním smyslu pěstování řepky olejky. V závěru léta 1994 došlo v našem závodě k zahájení výroby metylesteru řepkového oleje, který je stěžejní surovinou pro produkci bionafty. Produkce metylesteru řepkového oleje dnes dosahuje ročního objemu přes třicet tisíc tun, vysvětluje pro Modrý reportér jedno z nejdůležitějších využití řepky olejky ředitel závodu Olomouc akciové společnosti SETUZA inženýr Petr Seifert. Celkově dnes představuje roční zpracovatelská kapacita olomouckého závodu SETUZY zhruba 220 tisíc tun olejnatých semen, přičemž celková kapacita vyrobeného oleje dosahuje sto tisíc tun. Mezi naše nejznámější výrobky patří jedlé oleje značky Ceresol a Lukana., rozvádí Setuza je lídrem na domácím trhu olejů dále inženýr Seifert výrobní program a dodává, že se na bezproblémovém chodu olomouckého závodu podílí celkem 282 zaměstnanců. SETUZA je významným klientem Dalkie v Olomouci Akciová společnost SETUZA je dnes druhým největším klientem olomoucké divize Dalkie Morava. Modrý reportér proto požádal inženýra Seiferta, aby našim čtenářům vysvětlil, co jeho závodu převzetí tepelného hospodářství Dalkií vlastně přináší. Smlouva s Dalkií Morava nám umožní soustředit se jen na hlavní předmět našeho podnikání, tedy na výrobu jedlých olejů. Další výhodou, toho, že si vedlejší činnosti necháváme realizovat externě, budou finanční úspory, k nimž však dojde až v delším časovém horizontu., říká ředitel Seifert. Strategie SETUZY: Výroba a obchod Celková strategie firmy vyplývá z rozhodnutí zaměřit se především na výrobu a obchodní činnost. Tomuto cíli se podřizuje i organizační struktura společnosti. Obslužné a technické činnosti zabezpečující její chod přecházejí postupně na takzvaný model outsourcingu, což představuje externí nákup služeb. Jednoznačná je i marketingová strategie firmy: nový a kvalitnější sortiment, nové a atraktivnější obaly výrobků. To vše lze právě v těchto dnech ve firmě zaznamenat. Právě v těchto dnech si mohou zákazníci například všimnout nového designu PET lahví rostlinných jedlých olejů. Naši klienti / Nos clients 15

16 DALKIA NA MORAVĚ / DALKIA EN MORAVIE Vítejte na Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 16 Spuštění webových stránek Dalkie Morava bylo slavnostně oznámeno 28. ledna roku 2001 na velkolepé akci Poprvé, všichni, spolu, které se zúčastnilo 1300 zaměstnanců společnosti. Chystá se nový projekt e-dalkia Koncept a obsah nových webových stran byl připraven útvarem public relations Dalkie Morava. Ve výběrovém řízení na zhotovení webových stran zvítězila akciová společnost Autocont, která také zabezpečuje technickou podporu při jejich aktualizaci. Server je umístěn na informačním středisku Dalkie Morava na Zelené ulici v Ostravě, říká o vzniku tohoto náročného projektu vedoucí útvaru public relations Milan Wagner. V budoucích měsících připravujeme úpravu našich webových stran v souvislosti s realizací projektu e-dalkia, který umožní zaměstnancům Dalkie Morava i našim klientům získávat informace, které je zajímají, vysvětluje Milan Wagner další změny k nimž dojde na informační dálnici. Co všechno lze najít na stranách Dalkie Po zadání adresy se před vámi objeví graficky propracovaná úvodní strana s několika ilustračními fotografiemi, na které si můžete vybrat některý z devíti základních odkazů na další webové strany. Avez vous déj visité les pages webs de Dalkia Morava? Celles que nous avaient présentées Milan Wagner en janvier alors que nous étions tous réunis pour la convention Dalkia Morava. Une conception originale, e-dalkia en perspective. «Ces pages ont été con ues par la direction de la communication de Dalkia Morava, l agence Autocont d Ostrava a été choisi pour sa proposition graphique. Elle est actuellement en charge de la gestion et de l actualisation du site, le serveur se trouve dans les locaux de Dalkia Morava», commente Milan Wagner. Le directeur de la communication signale, par ailleurs, que ces pages webs vont évoluer rapidement, qu elles vont intégrer dans quelques semaines les pages e-dalkia qui vont permettre chaque salarié, chaque client d obtenir et d échanger des informations sur le groupe Dalkia. Et que trouve t- on aujourd hui sur ces pages? D abord, c est la page d introduction, soin apporté aux graphismes, choix de plusieurs photos, liens actifs. Puis ce sont neuf chapitres : actualité de l entreprise, informations sur les exploita-

17 DALKIA NA MORAVĚ / DALKIA EN MORAVIE tions et la production, actualité des filiales, présentation de références commerciales, notre action sur l environnement, rapport annuel, offres d emploi, mise en ligne du Modr reportér, présentation de la Fondation Dalkia Morava. Outre un énoncé de son activité principale, producteur et fournisseur de chaleur et d électricité pour les collectivités locales, le site de Dalkia Morava présente aussi le groupe Dalkia, leader européen des services de l énergie et renvoie aux sites internet de ses deux principaux actionnaires : Vivendi Environnement et Electricité de France. Po jejich otevření se můžete seznámit s detailními informacemi o celé společnosti Dalkia Morava, výrobních divizích, dceřiných společnostech, referencích, kapitole životní prostředí, výroční zprávě, nabídkách zaměstnání, Nadačním fondu a také o časopisu Modrý reportér, který právě teď držíte v rukách. Na úvodní stránce se může čtenář seznámit také s krátkou charakteristikou společnosti Dalkie Morava, která je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro městské aglomerace. Dalkia Morava je součástí francouzské nadnárodní společnosti Dalkia International, která zaujímá v Evropě vedoucí pozici v oblasti energetických služeb. Dalkia International je vlastněna společnostmi Vivendi Environnement a EdF (Electricité de France), jejichž webové strany lze snadno navštívit přímo z úvodní webové strany Dalkie Morava. Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 17

18 Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie 18 Třetí ročník Gigacupu Dalkie Morava vyhráli fotbali Champion Olomouc! Dvě bílé branky, upravené hřiště a slunečné počasí, co více si může fotbalový fanda přát? Třetí ročník Gigacupu Dalkie Morava v malé kopané, který se odehrál na hřišti v Havířově-Suché, tyto podmínky naplnil měrou vrchovatou. Když k tomu všemu připočítáme také vysoké sportovní nasazení zúčastněných hráčů, okořeněné i špetkou humoru a přátelské soutěživosti, je jasné, že se sobota s datem dvaadvacátého června skutečně vydařila. K zápasu o prestižní trofej nastoupilo dvanáct týmů. Největší zastoupení měla tradičně Divize Ostrava, která poslala do fotbalové bitvy čtyři družstva. Na ochozech zasedli, vedle jiných fandů, také ředitelé všech divizí, aby povzbudili své borce. Šéf Divize Ostrava Renaud Capri dokonce podpořil družstvo ETB 1 přímo na hřišti a hrál s takovým nasazením, že si zranil koleno. Podle již zavedené tradice byla letos pořadatelem Gigacupu Dalkie Morava Divize Karviná, která vyhrála předcházející ročník. Své vítězství však karvinští fotbalisté neobhájili a tak hlavní trofej třetího ročníku nakonec zaslouženě pozvedli borci z Divize Olomouc k velké radosti tamního ředitele Jana Holpucha. Není jistě od věci připomenout, že se na vítězství olomouckých fotbalistů nepochybně projevilo i velmi profesionální vedení jejich kouče Vladimíra Stojana. Symbolické stříbro si domů odvezli hráči z Rozvodu tepla (Divize Ostrava). Třetí byli fotbalisté z ETB 2 (Divize Ostrava) a čtvrtou příčku letošního Gigacupu Dalkie Morava obsadili nováčci z Teplárny v Ústí nad Labem. Hra barev aneb slavnostní nástup v ech dvanácti t mû, které se utkaly na tfietím roãníku leto ního Gigacupu Dalkie Morava. A chaque équipe sa couleur. La troisième édition de la giga cup est ouverte! La troisi me édition de la giga cup qui opposait les salariés de Dalkia en République Tch que le 22 juin dernier a consacré les joueurs de la division Dalkia Morava d Olomouc. Toutes les conditions étaient réunies pour une journée réussie : un terrain propret, de l enthousiasme, de l esprit d équipe, du soleil et beaucoup beaucoup de bonne humeur. Les douze équipes sont l, prïtes s affronter, les Generální fieditel Dalkie Morava François Habègre vede vá nivou diskusi s fieditelem Divize Karviná Fredericem Farochem. François Habègre, directeur général de Dalkia Morva confronte une stratégie avec Frederic Faroche, directeur de Karviná. Nejvy í trofej Gigacupu Dalkie Morava letos putovala do Olomouce. Champion Olomouc!

19 sté z Divize Olomouc directeurs de division sont d ailleurs l aussi pour encourager leurs joueurs, certain sont mïme sur le terrain! L équipe de Karviná, organisatrice de la manifestation parviendra t-elle défendre son titre? Champion Olomouc! c est non sans fierté que Jan Holpuch re oit le trophée au nom de son équipe, il faut dire que les joueurs ont subis un entra nement quasiment professionnel, Vladimír Stojan n a cédé sur rien! Allez, honneur aussi au second : l usine Rozvod tepla aux troisi mes : les joueurs d ETB et aussi aux quatri mes, il venait de bien loin : les joueurs de l usine d Ústí nad Labem. Nad ení vítûzného t mu Divize Olomouc. Ve druhé fiadû zcela vlevo je zachycen jásající fieditel Jan Holpuch (v zelené ko ili) a vedle nûj se spokojenû usmívá kouã úspû n ch fotbalistû Vladimír Stojan. Les vainqueurs d Olomouc ne cachent pas leur joie, le directeur de la division, Jan Holpuch (chemise verte) et Vladimir Stojan non plus! Borci z Rozvodu Tepla (Divize Ostrava) jsou na své stfiíbro právem hrdí. Snad proto zapózovali fotografovi jako skuteãní profesionálové. Rozvod Tepla : une belle pose pour une deuxième place! Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie Fotbalisté z ETB 2 (Divize Ostrava) se radují nad ziskem tfietího místa, které vybojovali po mimofiádnû nároãném zápase nad leto ním nováãkem soutûïe z Teplárny Ústí nad Labem. Les footballeurs d ETB ont durement combattus pour mériter leur troisième place. 19

20 Dalkia na Moravě / Dalkia en Moravie O tfietím místû fotbalistû z ETB 2 (Divize Ostrava) rozhodl aï penaltov rozstfiel. Le penalty qui a décidé de tout! Ostfiílení fotbalisté z Divize Karviná (ve Ïlut ch dresech s ãern mi pruhy) se bûhem napínavého utkání nûkolikrát stfietli v ostrém hlaviãkovém souboji s hráãi z Divize Fr dek-místek. Maillots jaunes raillés, les joueurs de Karviná nous ont offerts un beau spectacle contre Fr dek-místek. Brankáfi z ETB 2 zfiejmû nalévá sportovní rozumy do hlavy fotbalisty z t mu ETB 1. Tato pfiátelská v pomoc je dal ím dûkazem bratrského ducha mezi obûma t my, které postavila do pole Divize Ostrava. Solidarité entre les équipes d Ostrava : une tête qui sauve l équipe adverse. 20 Mezi Závodem Ostrava stfied (v modr ch dresech) a t mem ETB 2 vypukl skuteãn bratrovraïedn boj. V ichni urputnû hrající fotbalisté totiï pocházejí z líhnû Divize Ostrava. Lutte sans merci des joueurs de l usine Ostrava Stfied (maillots bleus).

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur 2 18 314 21 LEÇON VINGT ET UN Problèmes d ordinateur Au musée, l inauguration de l exposition approche à pas de géant et il reste encore beaucoup à faire. Ces derniers jours, Hélène est à son bureau du

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

Le Petit Chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge Le Petit Chaperon rouge 2 Le Petit Chaperon rouge Il était une fois une petite fille. Sa mère en était folle et sa mère-grand encore plus. Elle lui avait offert un petit chaperon rouge qui lui allait si

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 8LEÇON HUIT VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ autobusové gare routière, f nádraží baterka lampe de poche, f batoh sac à dos, m celnice douane, f cena prix, m cesta voyage, m cestovat voyager cestovní

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte anglicky? Parlez-vous anglais? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Mluvíte _[language]_?

Více

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal 0 LEÇON DIX À la frontière Tôt le matin, le train arrive à Forbach. On ne contrôle plus systématiquement les passeports depuis que la République tchèque est membre de l Union européenne. Le vieux monsieur

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Můžete mi pomoci, prosím? Mluvíte anglicky? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK. 5. ročník. úroveň A1

STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK. 5. ročník. úroveň A1 STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK 5. ročník úroveň A1 Vypracovala skupina pro přípravu standardů z francouzského jazyka ve složení: Vedoucí: Členové: Mgr. Anna Lukešová, ZŠ s RVJ Fr. Plamínkové, Praha PhDr.

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Stéphane Audeguy : Rom@

Stéphane Audeguy : Rom@ MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav románských jazyků a literatur Překladatelství francouzského jazyka Barbora Kašová Magisterská diplomová práce Stéphane Audeguy : Rom@ (analyse traductologique

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Václav A. Hruška Les formules de quadrature approchee de M. K. Petr Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 66 (937), No., 26--33 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/229

Více

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros C est ma famille 1 Complète par des pronoms personnels. els. Doplň osobní obní zájmena. 3 1. es 4. êtes 2. sommes 5. parles 7. chantons 3. parlent 6. suis 8. est 2 Complète le tableau. Doplň tabulku. parler

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux Je suis perdu. Ne pas savoir où vous êtes Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Demander un sur un plan Où puis-je trouver? Demander où se trouve une en particulier Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských jazyků a literatur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Bakalářská diplomová práce 2012 Martina Gromešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta románských jazyků a literatur Francouzský

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE FÉVRIER PROSINEC ÚNOR 74 2014/15 WWW.CCFT-FCOK.CZ VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY Beaujolais nouveau & Svatomartinské 20. 11.

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

SUR LES TRACES DE LA PREMIÈRE TRADUCTION TCHÈQUE DE ZONE DE GUILLAUME APOLLINAIRE. Kateřina DRSKOVÁ Université de Bohême du Sud, České Budějovice

SUR LES TRACES DE LA PREMIÈRE TRADUCTION TCHÈQUE DE ZONE DE GUILLAUME APOLLINAIRE. Kateřina DRSKOVÁ Université de Bohême du Sud, České Budějovice SUR LES TRACES DE LA PREMIÈRE TRADUCTION TCHÈQUE DE ZONE DE GUILLAUME APOLLINAIRE Kateřina DRSKOVÁ Université de Bohême du Sud, České Budějovice 1. Introduction Cent ans s étaient écoulés, en avril 2013,

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník a sexta Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE Allemagne Russie Chine Slovaquie Pologne Ukraine USA Inde France Canada Autre 34,3 % 14,8 % 5,8 %

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FRANCOUZSKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ýtení A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 PĜeþtČte si pčt krátkých textĥ. Na základč informací v textech vyberte k úlohám

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

Potraviny. Na trhu. Maée jede nakoupit do města. Nejprve jde Maée na trh. (Chez le fruitier, elle achète des fruits et des légumes.

Potraviny. Na trhu. Maée jede nakoupit do města. Nejprve jde Maée na trh. (Chez le fruitier, elle achète des fruits et des légumes. A Na trhu Maée jede nakoupit do města. Nejprve jde Maée na trh. (Chez le fruitier, elle achète des fruits et des légumes.) Maée: Bonjour, je voudrais des pommes rouges. Fruitier: Combien en voulez-vous?

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Le quiz sur la France Êtes-vous forts en géographie de la France? 1. Complétez avec les mots proposés. montagne, mer, hexagone, océan Atlantique,

Více

d électricité stagne actualités aktuality

d électricité stagne actualités aktuality ÉCONOMie en BreF ekonomika ve zkratce actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více