Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Prezenci provedl: Předmět schůze: Ing. Petr Vávra, Angel Dončev, Tomáš Pařízek, Martin Krejčí, David Vodehnal 1. podpis prezentačního archu 2. informace o hospodaření v roce 2001 (zástupce J.N.Nova) 3. informace o převzetí správy domu 4. hodnocení činnosti výboru 5. schválení odměny pro členy výboru 6. schválení nového předpisu nájemného 7. návrh investic pro rok 2002 a doplňující volba členů výboru 9. diskuse 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Ing. Petr Vávra v uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a zahájil schůzi. a. Volba řídícího schůze Na řídícího schůze byl navržen p. Bohumír Dufek. Žádný další návrh nebyl předložen. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Bohumír Dufek byl zvolen řídícím schůze. b. Volba osoby pro sčítání hlasování Pro sčítání byl navržen p. David Vodehnal. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. David Vodehnal byl zvolen pro sčítání.

2 c. Volba zapisovatele Na zapisovatele byl navržen p. Martin Krejčí. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Martin Krejčí byl zvolen zapisovatelem. d. Volba ověřovatelů Na ověřovatele byli navrženi p. Arabasz a p. Stránský. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Arabash a p. Stránský byli zvoleni ověřovateli. 2. Informace o hospodaření v roce 2001 Řídící p. Bohumír Dufek pokračuje dalším bodem schůze a předává slovo Ing. Petru Vávrovi předsedovi výboru. Ten přítomné informuje, že zástupce společnosti J.N.Nova, který přislíbil být přítomen na této schůzi se nedostavil a informace o hospodaření přednese osobně. - informuje o stavech účtů v bankách - informuje o zrušení provozního účtu, který vedla J.N.Nova - informuje o zrušení účtu sloužícího pro financování rekonstrukce výměníku (nedoplatky na tuto rekonstrukci, které doposud nebyly zaplaceny, byly vyrovnány ve vyúčtování za rok 2001, jak je uvedeno dále) - informoval o výši nedoplatků a především o výši nedoplatku DSZP. Dále uvedl, že závazek byl konkursním správcem DSZP uznán a je předmětem vyrovnání - další velký závazek k Společenství má majitel jednotky č. 5, který se odstěhoval a jeho dluh je řešen. Celková výše dluhu za tuto jednotku je 13114,- Kč Dále předseda výboru informoval o předepsaných zálohách a skutečné výši nákladů na vybrané služby. - teplo: náklady ,- předepsané zálohy ,- přeplatek - voda: náklady ,- předepsané zálohy ,- nedoplatek - osvětlení: náklady 70733,- předepsané zálohy ,- přeplatek - odpady: náklady 61304,- předepsané zálohy 74525,- přeplatek - výtahy: náklady ,- předepsané zálohy 60815,- nedoplatek - úklid: náklady ,- předepsané zálohy ,- nedoplatek Předseda výboru též informoval o dalších položkách, které byly na vyúčtování za rok Jednalo se o položky č. 6 a 7. Zde byly vyúčtovány služby, které nebylo možno vyúčtovat proti jiné záloze, zejména náklady na havarijní dispečink, odečty vody, založení společenství a údržba zeleně. Spoluvlastníci byli informování o zrušení smlouvy s MSV Liberec a uzavření smlouvy s MCH servis, kde bylo dosaženo 50% úspory za stejné služby. Celkové přeplatky za rok 2001 činily celkem cca ,- Kč. Ing. Vávra skončil informací o záložním účtu společenství, který bude sloužit pro ukládání prostředků pro investice a fond oprav. V současnosti na něm nejsou, kromě poplatků bance, žádné pohyby. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o hospodaření a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti.

3 3. Informace o převzetí správy domu Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace o převzetí správy domu. Ing. Vávra stručně přednesl informace o založení společenství a převzetí správy domu společenstvím. Společenství bylo založeno i přesto, že nebyly dodány všechny nabývací smlouvy k jednotkám od spoluvlastníků. V rámci převzetí správy domu byla dohodnuta spolupráce s firmou J.N.Nova, která bude pro společenství provádět rozpis plateb a povede účetnictví. Za J.N.Nova bude v záležitostech společenství a správy domu jednat pí. Niederlová a pí. Kocourková. Ostatní činnosti bude společenství provádět samo, nebo pomocí smluvních partnerů. Při převzetí správy domu bylo nutné uzavřít nové smlouvy s dodavateli el. energie, tepla, vody atp. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o převzetí správy domu a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. 4. Hodnocení činnosti výboru Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace o činnosti výboru. Ing. Vávra stručně shrnul činnost výboru od založení společenství až ke dnešní schůzi. a. Komunikační záležitosti V této části činnosti výboru jde zejména o předávání informací všem členům společenství, tak aby se co nejdříve a v plné míře dozvěděli informace o správě a údržbě domu. Informace jsou sdělovány následujícími způsoby: Internetové stránky Nástěnkou umístěnou ve vestibulu v budově C Členové společenství mohou předávat informace výboru následujícími způsoby: Poštovní schránkou umístěnou ve vestibulu v budově C Elektronickou poštou, adresy členů výboru jsou www stránkách Je možné kontaktovat členy výboru pomocí mobilního telefonu 0777/ b. Procesní a zákonné záležitosti Zde Výbor především vykonával činnost vedoucí k založení společenství. Ing. Vávra sdělil postup při založení společenství. Byly vybrány nabývací smlouvy k jednotkám (bohužel ne všechny, přesto bylo společenství založeno) Zajištění zápisu společenství u Obchodním soudu přiděleno IČ: Byl založen provozní účet u ČSOB Poštovní spořitelna, č. účtu: /0300 Byl založen záložní účet u ČSOB Poštovní spořitelna, č. účtu: /0300 Přihlášení společenství na Finančním úřadě Praha 9 k dani z příjmu, přiděleno DIČ: c. Smluvní záležitosti Ing. Vávra sdělil přítomným přehled činnosti vykonané výborem, která vedla k uzavření smluv se smluvními partnery nutných pro chod a údržbu domu. Byla předána výpověď původnímu správci J.N.Nova Uzavřena smlouva s právním zástupcem JUDr. Šplíchalem Uzavření mandátní smlouvy o vedení účetnictví a rozpisu plateb s J.N.Nova. (úspora 33%) Převzetí nemovitosti od provozovny Praha 9, Na břehu J.N.Nova

4 Podání daňového přiznání Převedení smlouvy na SIPO České pošty z J.N.Nova na společenství Vypsání výběrového řízení na servis výtahů Ukončení spolupráce s MSV Liberec, uzavření nové smlouvy s MCH servis (úspora cca 50%) Uzavření nové smlouvy na úklid a údržbu vnitřních i venkovních prostor s pí.nečasovou Převedení smlouvy na dodávku tepla od Pražské Teplárenské z J.N.Nova na společenství Převedení smlouvy na údržbu výměníku u Pražské Teplárenské z J.N.Nova na společenství Jednání s pojišťovnami na pojištění domu bohužel neuskutečnitelné Vyjádření nesouhlasu s permanentní zálohou na teplo od Pražské Teplárenské Odmítnutí odběrového diagramu Pražské Teplárenské ve výši dvojnásobku odběru roku 2001 Převedení smlouvy na dodávku vody a odvod odpadu u PVK z REI na společenství Převedení všech sedmi smluv o dodávce elektřiny u PRE z J.N.Nova na společenství Úprava smlouvy s Nova Bene na havarijní dispečink snížení ceny d. Provozní záležitosti Zde Ing. Vávra stručně shrnul běžnou činnost výboru vykonanou od založení společenství až do května Vydání souhlasu se zasklením lodžie 16 a 85 Stížnost na Městskou část Praha 9 na Svatováclavskou pouť Zajištění označení u příjezdu k parkovištím u budovy A i B Zajištění zrcadla pro bezpečnější výjezd od budovy A Zajištění přechodu pro chodce v Litoměřické ulici Osazení stoupaček zpětnými ventily optimalizace rozvodu teplé vody Zajištění měření zvukové neprůzvučnosti mezi byty 3+kk Úprava zeleně na základě povolení OŽPD Praha 9 Zajištění geodetického vyměření pozemku Vytvoření projektu oplocení na základě doporučení OŽPD Praha 9 klasické pletivo, kovové sloupky Podání žádosti o zřízení plotu stavební řízení probíhá Organizace výměn pevných částí oken za otvírací ve vlastní režii majitelů Vyznačení 2 parkovacích stání u zadního schodiště jedno pronajato, druhé dosud volné Změna zapojení osvětlení v suterénu budovy nyní již na časový spínač Zajištění revize hromosvodu Zajištění čísla popisného Průběžné řešení desítek písemných a telefonických dotazů, připomínek a stížností e. Nedodělky V této části schůze Ing. Vávra přednesl problémy, které má výbor při jednání s REI o odstranění nedodělků na domu. I přes mnoho jednání se nepovedlo dořešit všechny nedodělky. Poslední jednání se konalo minulý týden za účasti REI (Malík, Karč), TOWIN (arch.dřízhal), REKONT (Duchoň) a společenství (Vávra). Dosavadní jednání vyústila v následující řešení: Výměna vchodových dveří vyřízeno náhrada Kč (již na účtu) Výměna špatně položeného lina vyřízeno náhrada Kč (již na účtu) Kompletní oprava střechy vestibulu vyřízeno střecha opravena, nezatéká Oprava asfaltových ploch provedeno Fasáda na budově B zajistí pan Duchoň Zatékání do bytů pod nástavbami - je navrženo provedení zátopové zkoušky teras. Toto vyžaduje součinnost všech majitelů bytů v nástavbách i pod nimi. Po zjištění příčiny bude provedena definitivní oprava. Uvolňování slunolamů nad terasami u nástavbových bytů pan Duchoň prověří stav a zajistí opravu Přístup k uzavíracím ventilům v chodbě firmy STAVOPLAST KL Ing.Malík povede jednání k vyřešení uvedeného problému Převedení poslední majetkové účasti REI 2/1000 (telefonní ústředna) na společenství Ing.Malík připraví potřebné doklady Z uvedeného je zřejmé, že většina nedodělků se blíží vyřešení, otázkou zůstává, jak bude vyřešen přístup k ventilům. Zde ing. Vávra podrobněji informoval přítomné o problému přístupu k uzavíracím ventilům v chodbě firmy STAVOPLAST KL. Firma STAVOPLAST KL koupila od REI i chodbu v které jsou přístupy k uzavíracím ventilům. Bohužel při prodeji nabylo zřízeno věcné břemeno pro přístup k ventilům a proto v současné době nemá nikdo z domu (ani výbor) možnost nějak manipulovat s ventily a to ani v případě jakékoliv nehody či závady.

5 f. všeobecné informace o provozu domu Zde Ing. Vávra informoval o některých provozních záležitostech. Veškerý úklid vnitřních i vnějších prostor, úpravu zeleně, úklid sněhu a běžné drobné opravy v domě provádí pí. Nečasová. Celková platební morálka je vcelku dobrá. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o činnosti výboru a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o p. Tomša, byt č. 80 o Proč je o problému s přístupem k ventilům jednáno se STAVOPLASTEM? Jednání probíhají se STAVOPLASTEM i REI. Bylo nevhodné prodat tuto část domu soukromému vlastníku aniž by byl řešen problém přístupu k uzavíracím ventilům. V této situaci se musí společenství, REI a STAVOPLAST dohodnout na nejvhodnějším řešením, bohužel největší ústupek musí provést současný vlastník a to je STAVOPLAST. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je již nějaký konkrétní termín pro vyřešení problému zatékání do bytů pod nadstavbami? Ne, v současné době jsou zástupci REI předávány kontakty na všechny takto postižené spoluvlastníky. Poté budou všichni kontaktováni a bude sdělen postup a termíny řešení problému. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je nutné se soudit, aby byl problém řešen? Ne, při posledním jednání byla navržena zátopová zkouška. Budou kontaktování vlastníci poškozených bytů a domluven termín. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude termín zátopové zkoušky dohodnut tak aby se nekryl s případnými dovolenými? Termín bude dohodnut s jednotlivými vlastníky a proto je možnost dohody na tomto termínu. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude přístup při řešení problému přes střechu, nebo bytem? Bohužel tuto informaci výbor nemá k dispozici a je nutno se informovat při dojednávání termínu. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude opraveno rozbité okno v budově C? Ano, bude opraveno okno i omítka. o pí. Brdlíková, byt č. 46 o Jak je řešen problém s hlučností mezi byty 3+kk? Tento problém bude řešen individuálně mezi REI a vlastníkem. Výbor projedná možnost řešení za jednotlivé vlastníky.

6 Pí. Kučerová, byt č. 60, informovala o přijaté náhradě ve výši ,- Kč a provedené úpravě. Konstatovala, že je nutné tuto úpravu provést na obou stranách zdi. P. Krejčí, byt č. 18, potvrdil tuto informaci a informoval o přijetí náhrady ve výši ,-Kč. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je termín schůzky k tomuto problému? Ne, není a pokud výbor na svém dalším jednání odsouhlasí možnost jednání za takto postižené společníky, budou informováni o jednání. o p. Arabasz, byt č. 33 o Je možné tento problém řešit centralizovaně? O této možnosti bude jednat výbor na následujícím jednání. o p. Arabasz, byt č. 33 o Bylo provedeno měření? Ano, měření bylo provedeno a bylo shledáno, že současné stavební provedení je nevyhovující. o p. Svorcik, byt č. 90 o Budou nové vchodové dveře do domu v budově C? V současné době jsou vybírány dveře s ohledem na zatížení a frekvenci otevírání. o p. Hnízdil, byt č. 41 o Nehrozí vypršení lhůty pro řešení těchto problémů, nebylo by jednoduší řešit věc soudně? Všechny problémy byly nahlášeny a v současné době probíhají jednání o způsobu jejich odstranění. V této věci byl kontaktován právník, který však po prostudování všech dokumentů shledal možnost řešení soudní cestou za nepravděpodobné. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz a proto řídící ukončil diskusi. 5. Schválení odměny pro členy výboru Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace k odměně pro členy výboru. Ing. Vávra shrnul dosavadní činnost výboru a přednesl návrh na vyplacení odměny 60000,- pro celý výbor. Upozornil přítomné, že výbor veškerou činnost provádí ve svém volném čase, že je tato částka pouze symbolické ohodnocení a je to mnohem menší částka než se podařilo uspořit za poslední rok. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace k odměně členům výboru a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. Řídící schůze dal hlasovat o odměně pro členy výboru.

7 Hlasování o odměně členům výboru Pro: 418 hlasů 95,9% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 18 hlasů 4,1% přítomných spoluvlastníků (členové výboru) Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Odměna členům výboru byla schválena. 6. Schválení nového rozpisu nájemného Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace k nově provedenému rozpisu nájemného. Ing. Vávra nejprve zhodnotil dosavadní systém výpočtu nájemného. Důvody pro vytvoření nového předpisu byly následující: Po podrobném prostudování současných předpisů pro všechny jednotky bylo zjištěno, že v jednotlivých kolonkách není stanoven jednotný systém předpisu. Pro stejný počet osob a stejnou velikost bytu vychází jiné předepsané částky. Nový systém plateb za odpady. Podle nového zákona o odpadech od roku 2002 platí za odvoz a likvidaci odpadu obci (Magistrátu hl. m. Prahy) každá trvale hlášená osoba, bez ohledu na to, kde skutečně bydlí. Počet sběrných nádob a četnost vyvážení stanovuje firma zajišťující sběr odpadu. Velký počet plateb účtovaný proti fondu oprav. Neaktuální stavy počtu osob v jednotkách při jejich pronájmu. Vysoké přeplatky za služby v roce Zavedení jasného a průhledného systému by mělo zmíněné nedostatky eliminovat. Zásady pro nový rozpis služeb vychází ze skutečných nákladů v roce 2001 a znalosti skutečných nákladů za 1.pololetí K výraznému snížení dochází u tepla o ohřevu pro teplou užitkovou vodu a částky na osvětlení společných prostor. K zvýšení naopak dochází u vodného, tj. kolonky SV a TUV, neboť ještě v roce 2001 jsme měli nefunkční patní vodoměr u domu a PVK nám fakturovali paušál vycházející z odběrů roku 1999, což bylo pro nás výhodné. Za 1.pololetí roku 2002 je faktura za vodné a stočné již v úrovni 70% roku V následující části schůze Ing. Vávra přednesl systém výpočtu nájemného. ÚT náklady na vytápění zálohy jsou stanoveny podle velikosti podlahové plochy vyúčtování bude provedeno podle velikosti podlahové plochy TUV náklady na ohřev vody + vodné a stočné za spotřebovanou teplou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru TUV v roce 2001 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů v roce 2002 SV náklady na vodné a stočné za spotřebovanou studenou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru SV v roce 2001 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů v roce 2002 ÚKLID náklady na úklid a údržbu nemovitosti zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu VÝTAH náklady na provoz výtahu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku OSVĚTLENÍ náklady na osvětlení společných prostor zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu FOND OPRAV předpis stanoven podle vlastnického podílu

8 PROVOZNÍ FOND předpis stanoven podle vlastnického podílu ÚČETNICTVÍ náklady za vedení rozpisu služeb a za účetnictví zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku Konkrétní rozpis byl předán přítomným vlastníkům ostatním bude zaslát. Platnost nového rozpisu je od Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o výpočtu nájemného a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o pí. Benešová, byt č. 82 o Proč se zvýšila platba za výtah? Dosavadní sytém zvýhodňoval plátce, kteří nenahlásili správný počet osob v bytě a proto byl přepracován na platbu za jednotku. o pí. Králová, byt č. 21 o Kolik se platilo za úklid v sterém systému? Bohužel tuto informaci nemám k dispozici. Informaci o výši této částky bude informovat výbor v nejbližší době. Srovnání nákladů na úklid v roce 2001 a 2002 (doplněno při přepisování zápisu) Původní Nové úklid vnitřních prostor ,70 Kč ,00 Kč úklid chodníku a ostatních komunikací 7 776,80 Kč 8 000,00 Kč údržba zeleně 6 961,50 Kč 6 000,00 Kč drobné opravy* ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč * drobné opravy byly v roce 2001 placeny pod různými fakturami, jako servis výtahů, elektrikář, oprava o pí. Kučerová, byt č. 60 o Co je FO-provoz? Jsou to zálohy na provoz domu jako je např. Drobné opravy Pronájem sálu Dále pak různé platby na provoz domu, které nelze nikam jinam zařadit o pí. Kučerová, byt č. 60 o Co je hodnota pro účetnictví? Tato částka slouží pro pokrytí nákladů na provádění služeb J.N.Nova. Což znamená rozpis plateb, vedení účetnictví a ostatní úkony dle zákona o účetnictví a daních, které se na náš dům vztahují. o pí. Brdlíková, byt č. 46 o Velké byty v kterých bydlí pouze jedna osoba budou doplácet na malé byty v kterých bydlí více osob? Odpovídá p. Dufek Celý systém se nedá vyřešit tak aby vyhovoval všem. Aby byly co nejmenší platby, je třeba snižovat náklady všude kde je to možné.

9 Novým systémem se snažíme snížit křivdy a nesrovnalosti starého systému. Bohužel, asi nelze udělat ideální rozpis plateb. Odpovídá p. Dufek Například se snížily platby za teplo a již není žádný dotaz ohledně vysokých záloh na teplo. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz a proto řídící ukončil diskusi. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek. Vyzval přítomné k předložení protinávrhu, popřípadě pozměňovacího návrhu k novému systému rozpisu nájemného. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. Řídící schůze dal hlasovat o novém rozpisu nájemného. Hlasování o novém rozpisu nájemného Pro: 438 hlasů 96,6% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 9 hlasů 1,9% přítomných spoluvlastníků Proti: 7 hlasů 1,5% přítomných spoluvlastníků Nový rozpis nájemného byl schválen. 7. Návrhy investic pro rok 2002 a 2003 Řídící schůze předal slovo Ing. Vávrovi, aby přednesl návrh investic. a. Dostatečná rezerva pro fond oprav Pro uvedené období je naším cílem vytvoření dostatečné finanční rezervy na fondu oprav pro případnou rekonstrukci přívodního potrubí studené vody od vodoměru k domu, či jiné zásadní opravy. Zatím je případná havárie přívodního potrubí, která se již vyskytla v období vánoc 1998 a 1999 kryta příslibem Ing. Malíka, že v případě havárie přívodního potrubí během dvou let uhradí náklady na opravu. Životnost potrubí je dle Ing.Malíka ještě minimálně 20 let. b. Oplocení pozemku Stavba oplocení části domu již byla odsouhlasena na ustavující schůzi společenství. Vzhledem k vyjádření Odboru životního prostředí a dopravy bude toto oplocení provedeno pletivem na kovových sloupcích. Sloupky budou vybudovány ve stejné rozteči jako u sousedního oploceného parkoviště pro případné budoucí sjednocení. Stavební řízení na stavbu plotu probíhá. c. Centrální satelit Vzhledem k množícím se žádostem umístění satelitu na střechu, či fasádu domu, navrhujeme pro zachování vzhledu domu a pro rozšíření příjmu TV zřízení centrálního satelitu zajišťující příjem programů šířených prostřednictvím družice Astra nebo Hot Bird. Veškeré navrhované řešení se bude realizovat pouze v hlavní stanici STA a v bytech se všechny programy naladí na televizorech bez jakýchkoliv přídavných zařízení a bez nutnosti hrazení poplatku. Uvedené zařízení umožní příjem analogových i digitálních programů. Navrhované zařízení STC Grundig umožňuje rozvádět až 32 programů. Pro zavedení uvažujeme se základním modulem umožňujícím příjmem 8 programů. Do budoucna bude možné příjem rozšířit o dalších 24 programů. Celkové náklady na realizaci celého projektu včetně instalace a odladění vychází na Kč. d. Relaxační zóna za budovou C Po instalaci oplocení navrhujeme úpravu relaxační zóny za budovou B. Úpravu tohoto prostoru navrhujeme tak, aby se stalo místem možného odpočinku pro děti i dospělé. Navrhujeme opětovnou výměnu písku na pískovišti, rozšíření počtu laviček a instalaci dětské prolézačky, či skluzavky, nebo houpačky, dle vhodnosti zakomponování do prostoru a cenové náročnosti. Maximální cenu úpravy relaxační zóny navrhujeme Kč.

10 e. Elektronické filtry Osazení elektronických filtrů do přívodu vody, zajišťující její čistotu i v případech havárií ve vodovodní síti. Filtry zároveň zlepšují kvalitu vody a šetří a chrání výměníkovou stanici. Cena za osazení nutných tří filtrů se pohybuje kolem Kč. f. Komory na chodbách Zřízení komor v mrtvých prostorách vedle výtahů. Tyto komory ovšem sníží světelnost v prostorách, proto doporučujeme v budově A maximálně dvě na patře, na budově B pak maximálně jednu, což je dáno i umístěním hydrantu. Cena za zřízení by byla placena jednotlivými zájemci za dvouroční nájem zdarma, poté by se za komoru již vybíral nájem 100 Kč/měsíčně. Cenová náročnost pro společenství je nulová. Návrhy investic vzešlých z přítomných spolumajitelů: g. Dlažba na schodiště za budovou C Schodiště je na přímém působení povětrnostních podmínek a bylo by vchodné ho ochránit dlažbou. Navrhl p. Nečásek, byt. č h. Nákup pozemků za budovou A Bylo by vhodné zjistit ceny popřípadě možnosti koupě pozemků za budovou A. V případě plánované výstavby obytných budov by se tím společenství stalo přímým sousedem zastavovaných pozemků a mohlo se stát účastníkem stavebního řízení. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o investicích a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Bude nutné zrušit rozvod společné antény nebo kabelovou televizi? Ne, ani jedno se nemusí rušit. Signál ze satelitu bude pouštěn do společné antény. Kabelová televize má samostatný rozvod. o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Za jak dlouho bude 32 programů? V současnosti se jedná o 8 programů, případné rozšíření bude obsahem dalších jednání. o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Jaká bude skladba programů? Programovou skladbu bude dělat výběr volně šířených programů. Preferovány budou programy v českém jazyce. o p. Svorcik, byt č. 90 o Kde bude plot? Plot bude rekonstruován za budovou B, v místech dětského hřiště. A nový plot povede od tohoto rekonstruovaného plotu k oplocení parkoviště vedle budovy A. V novém plotu budou dvě branky. o pí. Králová, byt č. 21

11 o Bude zabezpečeno otevíraní branek? Ano, branky budou na klíč, nebo na nějaký typ čipového zámku. o pí. Benešová, byt č. 82 o Budou případné závory umožňovat vjezd všem majitelům? Ano. o p. Kysela, byt č. 136 o Byl vzhled plotu konzultován s architektem? NE, vzhled plotu vzešel z jednání s odborem životního prostředí. Odpovídá Ing. Bydžovská Ke schválení plotu je potřeba souhlas okolních vlastníků, odboru životního prostředí a stavebního odboru. o p. Laštovka, byt č. 137 o Co se rozumí pod pojmem dostatečná rezerva? Jedná se o fond oprav. Jeho výše by měla pokrývat náklady na případné havárie a nutné investice. o p. Laštovka, byt č. 137 o Je investice do el. filtrů jednorázová, nebo bude potřeba v průběhu používání něco měnit? Investice je jednorázová. Malá částka se bude vynaložena cca. jednou ročně na výměnu mechanický filtrů. o p. Arabash, byt č. 33 o Bude voda po namontování filtrů odpovídat normám? Odpovídá p. Pařízek Ano, potvrzení bude součástí smlouvy. o p. Laštovka, byt č. 137 o Je el. filtr určen pro eliminaci vápníku, nebo má i jiný účel? Odpovídá p. Pařízek El. filtr snižuje schopnost vápníků vázat se na kovové části potrubí a celé vodovodní soustavy. Dále změkčuje vodu. o p. Tomša, byt č. 80 o Cena za dodávku je dost vysoká? Odpovídá p. Pařízek Do domu jsou dva přívody vody a celkem budou namontovány dva mechanické filtry a čtyři el.mag. filtry. Cena je také dána velikostí průtoku. Samozřejmě budou porovnány i jiné cenové nabídky. o p. Havel, byt č. 128 o Je vyjádření hygienika, dá se použít jako pitná voda? Odpovídá p. Pařízek Ano, veškerá certifikace a potvrzení budou součástí smlouvy.

12 o pí. Klímová, byt č. 64 o Budou na zde schvalované investice vybírány nové příspěvky od vlastníků? Ne, financovat se budou z fondu oprav. o pí. Laštovka, byt č. 137 o Nebude provedena investice na odstranění zápachu v přízemí budovy B? Na odstranění této závady se pracuje průběžně. Odpovídá p. Nečas, Ing. Bydžovská Na odstranění zápachu byl položen do některých kanálů s el. vedením materiál ROCKWOOL. Bohužel se zjistilo, že zdroje zápachu jsou dva. Výbor bude informovat o průběhu odstraňování. o p. Pilař, byt č. 96 o V chodbě budovy B je pevné okno. Šlo by ho předělat na otvírací z důvodu větrání? Ano, sice to neřeší problém, ale bude projednáno ve výboru a zjištěna finanční náročnost. o p. Pilař, byt č. 96 o Bude se schvalovat rozpočet na plot? Ne. Úkol již schválilo schromáždění. Cena bude minimalizována a vyúčtování předloženo. Odpovídá Ing. Bydžovská Plot je částečně stavěn svépomocí. P. Nečas s pí. Nečasovou upravili zeleň za budovou B, odkopali zeminu pro budoucí plot. Dosavadní náklady byly jen na kontejner a písek. Dále se p. Laštovka, byt. č. 137, p. Havel, byt č. 128, pí. Králová, byt č. 21, pí. Kučerová, byt č. 60 a p. Kysela, byt č. 136 zapojili do diskuse ohledně možnosti nákupu pozemků sousedících s našimi pozemky za budovou A. Tomuto problému se bude výbor zabývat. Zjistí výměry pozemků a případné cenové požadavky prodávajících, poté bude sjednána mimořádná schůze společenství ve vestibulu budovy C. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek. A navrhl, že bude zahájeno hlasování o investicích. Navrhl aby se o investicích v bodech a až e hlasovalo najednou v jednom hlasování. Řídící schůze dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování o tom jestli se bude o investicích v bodech a až e hlasovat najednou Pro: 333 hlasů 82,0% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 73 hlasů 18,0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Bylo schváleno aby se o investicích v bodech a až e hlasovalo najednou v jednom hlasování. Řídící schůze dal hlasovat o investicích v bodech a až e. Hlasování o investicích v bodech a až e Pro: 401 hlasů 98,8% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 5 hlasů 1,2% přítomných spoluvlastníků

13 Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Investice v bodech a až e byly schváleny. Řídící schůze dal hlasovat o návrhu na zřízení komor. Hlasování o návrhu na zřízení komor dle bodu f Z důvodu špatných součtů, bylo hlasování zrušeno. Řídící schůze dal podruhé hlasovat o návrhu na zřízení komor. Druhé hlasování o návrhu na zřízení komor dle bodu f Pro: 146 hlasů 43,6% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 55 hlasů 16,4% přítomných spoluvlastníků Proti: 134 hlasů 40,0% přítomných spoluvlastníků Návrh na zřízení komor byl zamítnut. Investice v bodech g a h budou projednány ve výboru. A poté popřípadě předloženy ke schválení. 8. Doplňující volba členů výboru. Řídící schůze přednesl návrh na nového člena výboru. Byl navržen p. Stránský, byt. č. 88. Řídící schůze vyzval přítomné k navržení jiného kandidáta. Nikdo z přítomných jiného kandidáta nenavrhl a proto dal řídící schůze hlasovat o zvolení p. Stránského za člena výboru. Hlasování o novém členu výboru ing. Stránském Pro: 319 hlasů 95,2% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 16 hlasů 4,8% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků P. Stránský byl zvolen za člena výboru. 9. Všeobecná diskuse přítomných se členy výboru. V této části schůze se jednalo o různých problémech a možnostech, které nebyly projednány dříve. Bylo zde diskutováno o návrhu p. Zajíce byt č. 52 o vegetačním oplocení zepředu budovy. Dále se zde vedla diskuse o komorách. Jelikož již o nich bylo rozhodnuto, neplyne z této diskuse žádný úkol. Projednávalo se zde i dotaz p. Laštovky, byt č. 137 o osvětlení ve výtazích. Dotaz byl zodpovězen p. Nečasem. Byly vymontovány dvě trubice zářivek z výtahů z důvodu úspory el. en. Na dotaz p. Laštovky, byt č. 137 o tom jak budou použity peníze od REI za nedodělky odpověděl Ing. Vávra, že jsou v současné době na fondu oprav a bude o tom rozhodnuto v budoucnu. Dále Ing. Vávra sdělil přítomným, že veškeré nedoplatky na výměník byly zúčtovány ve vyúčtování za rok Ostatní informace Řídící schůze předal slovo Ing. Vávrovi a ten přítomným sdělil následující informace a doporučení. Odstávka teplé vody Dle informací PT bude odstávka teplé vody provedena v období: : :00

14 Informace o montáži zařízení na budovu. Upozorňujeme všechny majitele, že v případě zájmu o osazení satelitu na střechu, či fasádu, je nutné si vyžádat souhlas Výboru. Jako odstrašující příklad slouží společnost Jia Nian Hua s.r.o., která si osadila parabolu satelitu na hromosvodovou tyč na střechu bez vědomí Výboru a ohrožuje tak život i majetek nás všech. Informace ke změně majitele jednotky. Apelujeme na Všechny majitele, aby při prodeji bytu ve vlastním zájmu dodrželi veškeré náležitosti. Při prodeji bytu je potřeba předat účetní firmě J.N.Nova: kopii první a poslední strany kupní smlouvy kopii návrhu na vklad do katastru přesný datum od kdy platí změna majitele zda nový majitel přebírá závazky původního majitele novou adresu původního majitele (z důvodu vyúčtování) stavy všech vodoměrů ke dni předání telefonické spojení na nového majitele V neposlední řadě jsme při podrobné kontrole hlášených stavů vodoměrů zjistili, že některé vodoměry v bytech se pravděpodobně netočí, neboť mají proti minulému roku minimální, či nulové nárůsty. Na vodoměry na SV je záruka 6 let, na vodoměry na TUV je záruka 4 roky. Vodoměry ovšem budou pravděpodobně pouze zaneseny, tzn. že se na ně záruka nevztahuje. Na problematických vodoměrech byl ve vyúčtování uplatněn náhradní výpočet, ovšem do budoucna je potřeba nefunkční vodoměry opravit. Prosíme proto všechny majitele, aby si překontrolovali, zda se jim všechny vodoměry při odběru vody točí a případně závadu nahlásili formou lístečku do schránky. Odstranění vadných vodoměrů bude centrálně organizováno. Kam hlásit problémy Drobné opravy pan Nečas, případně do schránky společenství. Havárie havarijní servis Nova Bene 0603/497396, či Rozpis plateb J.N.Nova , paní Kocourková. V 20:45 řídící schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Předseda výboru: Ing. Petr Vávra Řídící schůze: Bohumír Dufek Zapisovatel: Martin Krejčí Zápis ověřil: p. Arabasz p. Stránský

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více