Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Prezenci provedl: Předmět schůze: Ing. Petr Vávra, Angel Dončev, Tomáš Pařízek, Martin Krejčí, David Vodehnal 1. podpis prezentačního archu 2. informace o hospodaření v roce 2001 (zástupce J.N.Nova) 3. informace o převzetí správy domu 4. hodnocení činnosti výboru 5. schválení odměny pro členy výboru 6. schválení nového předpisu nájemného 7. návrh investic pro rok 2002 a doplňující volba členů výboru 9. diskuse 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Ing. Petr Vávra v uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a zahájil schůzi. a. Volba řídícího schůze Na řídícího schůze byl navržen p. Bohumír Dufek. Žádný další návrh nebyl předložen. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Bohumír Dufek byl zvolen řídícím schůze. b. Volba osoby pro sčítání hlasování Pro sčítání byl navržen p. David Vodehnal. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. David Vodehnal byl zvolen pro sčítání.

2 c. Volba zapisovatele Na zapisovatele byl navržen p. Martin Krejčí. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Martin Krejčí byl zvolen zapisovatelem. d. Volba ověřovatelů Na ověřovatele byli navrženi p. Arabasz a p. Stránský. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Arabash a p. Stránský byli zvoleni ověřovateli. 2. Informace o hospodaření v roce 2001 Řídící p. Bohumír Dufek pokračuje dalším bodem schůze a předává slovo Ing. Petru Vávrovi předsedovi výboru. Ten přítomné informuje, že zástupce společnosti J.N.Nova, který přislíbil být přítomen na této schůzi se nedostavil a informace o hospodaření přednese osobně. - informuje o stavech účtů v bankách - informuje o zrušení provozního účtu, který vedla J.N.Nova - informuje o zrušení účtu sloužícího pro financování rekonstrukce výměníku (nedoplatky na tuto rekonstrukci, které doposud nebyly zaplaceny, byly vyrovnány ve vyúčtování za rok 2001, jak je uvedeno dále) - informoval o výši nedoplatků a především o výši nedoplatku DSZP. Dále uvedl, že závazek byl konkursním správcem DSZP uznán a je předmětem vyrovnání - další velký závazek k Společenství má majitel jednotky č. 5, který se odstěhoval a jeho dluh je řešen. Celková výše dluhu za tuto jednotku je 13114,- Kč Dále předseda výboru informoval o předepsaných zálohách a skutečné výši nákladů na vybrané služby. - teplo: náklady ,- předepsané zálohy ,- přeplatek - voda: náklady ,- předepsané zálohy ,- nedoplatek - osvětlení: náklady 70733,- předepsané zálohy ,- přeplatek - odpady: náklady 61304,- předepsané zálohy 74525,- přeplatek - výtahy: náklady ,- předepsané zálohy 60815,- nedoplatek - úklid: náklady ,- předepsané zálohy ,- nedoplatek Předseda výboru též informoval o dalších položkách, které byly na vyúčtování za rok Jednalo se o položky č. 6 a 7. Zde byly vyúčtovány služby, které nebylo možno vyúčtovat proti jiné záloze, zejména náklady na havarijní dispečink, odečty vody, založení společenství a údržba zeleně. Spoluvlastníci byli informování o zrušení smlouvy s MSV Liberec a uzavření smlouvy s MCH servis, kde bylo dosaženo 50% úspory za stejné služby. Celkové přeplatky za rok 2001 činily celkem cca ,- Kč. Ing. Vávra skončil informací o záložním účtu společenství, který bude sloužit pro ukládání prostředků pro investice a fond oprav. V současnosti na něm nejsou, kromě poplatků bance, žádné pohyby. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o hospodaření a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti.

3 3. Informace o převzetí správy domu Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace o převzetí správy domu. Ing. Vávra stručně přednesl informace o založení společenství a převzetí správy domu společenstvím. Společenství bylo založeno i přesto, že nebyly dodány všechny nabývací smlouvy k jednotkám od spoluvlastníků. V rámci převzetí správy domu byla dohodnuta spolupráce s firmou J.N.Nova, která bude pro společenství provádět rozpis plateb a povede účetnictví. Za J.N.Nova bude v záležitostech společenství a správy domu jednat pí. Niederlová a pí. Kocourková. Ostatní činnosti bude společenství provádět samo, nebo pomocí smluvních partnerů. Při převzetí správy domu bylo nutné uzavřít nové smlouvy s dodavateli el. energie, tepla, vody atp. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o převzetí správy domu a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. 4. Hodnocení činnosti výboru Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace o činnosti výboru. Ing. Vávra stručně shrnul činnost výboru od založení společenství až ke dnešní schůzi. a. Komunikační záležitosti V této části činnosti výboru jde zejména o předávání informací všem členům společenství, tak aby se co nejdříve a v plné míře dozvěděli informace o správě a údržbě domu. Informace jsou sdělovány následujícími způsoby: Internetové stránky Nástěnkou umístěnou ve vestibulu v budově C Členové společenství mohou předávat informace výboru následujícími způsoby: Poštovní schránkou umístěnou ve vestibulu v budově C Elektronickou poštou, adresy členů výboru jsou www stránkách Je možné kontaktovat členy výboru pomocí mobilního telefonu 0777/ b. Procesní a zákonné záležitosti Zde Výbor především vykonával činnost vedoucí k založení společenství. Ing. Vávra sdělil postup při založení společenství. Byly vybrány nabývací smlouvy k jednotkám (bohužel ne všechny, přesto bylo společenství založeno) Zajištění zápisu společenství u Obchodním soudu přiděleno IČ: Byl založen provozní účet u ČSOB Poštovní spořitelna, č. účtu: /0300 Byl založen záložní účet u ČSOB Poštovní spořitelna, č. účtu: /0300 Přihlášení společenství na Finančním úřadě Praha 9 k dani z příjmu, přiděleno DIČ: c. Smluvní záležitosti Ing. Vávra sdělil přítomným přehled činnosti vykonané výborem, která vedla k uzavření smluv se smluvními partnery nutných pro chod a údržbu domu. Byla předána výpověď původnímu správci J.N.Nova Uzavřena smlouva s právním zástupcem JUDr. Šplíchalem Uzavření mandátní smlouvy o vedení účetnictví a rozpisu plateb s J.N.Nova. (úspora 33%) Převzetí nemovitosti od provozovny Praha 9, Na břehu J.N.Nova

4 Podání daňového přiznání Převedení smlouvy na SIPO České pošty z J.N.Nova na společenství Vypsání výběrového řízení na servis výtahů Ukončení spolupráce s MSV Liberec, uzavření nové smlouvy s MCH servis (úspora cca 50%) Uzavření nové smlouvy na úklid a údržbu vnitřních i venkovních prostor s pí.nečasovou Převedení smlouvy na dodávku tepla od Pražské Teplárenské z J.N.Nova na společenství Převedení smlouvy na údržbu výměníku u Pražské Teplárenské z J.N.Nova na společenství Jednání s pojišťovnami na pojištění domu bohužel neuskutečnitelné Vyjádření nesouhlasu s permanentní zálohou na teplo od Pražské Teplárenské Odmítnutí odběrového diagramu Pražské Teplárenské ve výši dvojnásobku odběru roku 2001 Převedení smlouvy na dodávku vody a odvod odpadu u PVK z REI na společenství Převedení všech sedmi smluv o dodávce elektřiny u PRE z J.N.Nova na společenství Úprava smlouvy s Nova Bene na havarijní dispečink snížení ceny d. Provozní záležitosti Zde Ing. Vávra stručně shrnul běžnou činnost výboru vykonanou od založení společenství až do května Vydání souhlasu se zasklením lodžie 16 a 85 Stížnost na Městskou část Praha 9 na Svatováclavskou pouť Zajištění označení u příjezdu k parkovištím u budovy A i B Zajištění zrcadla pro bezpečnější výjezd od budovy A Zajištění přechodu pro chodce v Litoměřické ulici Osazení stoupaček zpětnými ventily optimalizace rozvodu teplé vody Zajištění měření zvukové neprůzvučnosti mezi byty 3+kk Úprava zeleně na základě povolení OŽPD Praha 9 Zajištění geodetického vyměření pozemku Vytvoření projektu oplocení na základě doporučení OŽPD Praha 9 klasické pletivo, kovové sloupky Podání žádosti o zřízení plotu stavební řízení probíhá Organizace výměn pevných částí oken za otvírací ve vlastní režii majitelů Vyznačení 2 parkovacích stání u zadního schodiště jedno pronajato, druhé dosud volné Změna zapojení osvětlení v suterénu budovy nyní již na časový spínač Zajištění revize hromosvodu Zajištění čísla popisného Průběžné řešení desítek písemných a telefonických dotazů, připomínek a stížností e. Nedodělky V této části schůze Ing. Vávra přednesl problémy, které má výbor při jednání s REI o odstranění nedodělků na domu. I přes mnoho jednání se nepovedlo dořešit všechny nedodělky. Poslední jednání se konalo minulý týden za účasti REI (Malík, Karč), TOWIN (arch.dřízhal), REKONT (Duchoň) a společenství (Vávra). Dosavadní jednání vyústila v následující řešení: Výměna vchodových dveří vyřízeno náhrada Kč (již na účtu) Výměna špatně položeného lina vyřízeno náhrada Kč (již na účtu) Kompletní oprava střechy vestibulu vyřízeno střecha opravena, nezatéká Oprava asfaltových ploch provedeno Fasáda na budově B zajistí pan Duchoň Zatékání do bytů pod nástavbami - je navrženo provedení zátopové zkoušky teras. Toto vyžaduje součinnost všech majitelů bytů v nástavbách i pod nimi. Po zjištění příčiny bude provedena definitivní oprava. Uvolňování slunolamů nad terasami u nástavbových bytů pan Duchoň prověří stav a zajistí opravu Přístup k uzavíracím ventilům v chodbě firmy STAVOPLAST KL Ing.Malík povede jednání k vyřešení uvedeného problému Převedení poslední majetkové účasti REI 2/1000 (telefonní ústředna) na společenství Ing.Malík připraví potřebné doklady Z uvedeného je zřejmé, že většina nedodělků se blíží vyřešení, otázkou zůstává, jak bude vyřešen přístup k ventilům. Zde ing. Vávra podrobněji informoval přítomné o problému přístupu k uzavíracím ventilům v chodbě firmy STAVOPLAST KL. Firma STAVOPLAST KL koupila od REI i chodbu v které jsou přístupy k uzavíracím ventilům. Bohužel při prodeji nabylo zřízeno věcné břemeno pro přístup k ventilům a proto v současné době nemá nikdo z domu (ani výbor) možnost nějak manipulovat s ventily a to ani v případě jakékoliv nehody či závady.

5 f. všeobecné informace o provozu domu Zde Ing. Vávra informoval o některých provozních záležitostech. Veškerý úklid vnitřních i vnějších prostor, úpravu zeleně, úklid sněhu a běžné drobné opravy v domě provádí pí. Nečasová. Celková platební morálka je vcelku dobrá. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o činnosti výboru a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o p. Tomša, byt č. 80 o Proč je o problému s přístupem k ventilům jednáno se STAVOPLASTEM? Jednání probíhají se STAVOPLASTEM i REI. Bylo nevhodné prodat tuto část domu soukromému vlastníku aniž by byl řešen problém přístupu k uzavíracím ventilům. V této situaci se musí společenství, REI a STAVOPLAST dohodnout na nejvhodnějším řešením, bohužel největší ústupek musí provést současný vlastník a to je STAVOPLAST. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je již nějaký konkrétní termín pro vyřešení problému zatékání do bytů pod nadstavbami? Ne, v současné době jsou zástupci REI předávány kontakty na všechny takto postižené spoluvlastníky. Poté budou všichni kontaktováni a bude sdělen postup a termíny řešení problému. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je nutné se soudit, aby byl problém řešen? Ne, při posledním jednání byla navržena zátopová zkouška. Budou kontaktování vlastníci poškozených bytů a domluven termín. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude termín zátopové zkoušky dohodnut tak aby se nekryl s případnými dovolenými? Termín bude dohodnut s jednotlivými vlastníky a proto je možnost dohody na tomto termínu. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude přístup při řešení problému přes střechu, nebo bytem? Bohužel tuto informaci výbor nemá k dispozici a je nutno se informovat při dojednávání termínu. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude opraveno rozbité okno v budově C? Ano, bude opraveno okno i omítka. o pí. Brdlíková, byt č. 46 o Jak je řešen problém s hlučností mezi byty 3+kk? Tento problém bude řešen individuálně mezi REI a vlastníkem. Výbor projedná možnost řešení za jednotlivé vlastníky.

6 Pí. Kučerová, byt č. 60, informovala o přijaté náhradě ve výši ,- Kč a provedené úpravě. Konstatovala, že je nutné tuto úpravu provést na obou stranách zdi. P. Krejčí, byt č. 18, potvrdil tuto informaci a informoval o přijetí náhrady ve výši ,-Kč. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je termín schůzky k tomuto problému? Ne, není a pokud výbor na svém dalším jednání odsouhlasí možnost jednání za takto postižené společníky, budou informováni o jednání. o p. Arabasz, byt č. 33 o Je možné tento problém řešit centralizovaně? O této možnosti bude jednat výbor na následujícím jednání. o p. Arabasz, byt č. 33 o Bylo provedeno měření? Ano, měření bylo provedeno a bylo shledáno, že současné stavební provedení je nevyhovující. o p. Svorcik, byt č. 90 o Budou nové vchodové dveře do domu v budově C? V současné době jsou vybírány dveře s ohledem na zatížení a frekvenci otevírání. o p. Hnízdil, byt č. 41 o Nehrozí vypršení lhůty pro řešení těchto problémů, nebylo by jednoduší řešit věc soudně? Všechny problémy byly nahlášeny a v současné době probíhají jednání o způsobu jejich odstranění. V této věci byl kontaktován právník, který však po prostudování všech dokumentů shledal možnost řešení soudní cestou za nepravděpodobné. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz a proto řídící ukončil diskusi. 5. Schválení odměny pro členy výboru Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace k odměně pro členy výboru. Ing. Vávra shrnul dosavadní činnost výboru a přednesl návrh na vyplacení odměny 60000,- pro celý výbor. Upozornil přítomné, že výbor veškerou činnost provádí ve svém volném čase, že je tato částka pouze symbolické ohodnocení a je to mnohem menší částka než se podařilo uspořit za poslední rok. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace k odměně členům výboru a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. Řídící schůze dal hlasovat o odměně pro členy výboru.

7 Hlasování o odměně členům výboru Pro: 418 hlasů 95,9% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 18 hlasů 4,1% přítomných spoluvlastníků (členové výboru) Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Odměna členům výboru byla schválena. 6. Schválení nového rozpisu nájemného Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace k nově provedenému rozpisu nájemného. Ing. Vávra nejprve zhodnotil dosavadní systém výpočtu nájemného. Důvody pro vytvoření nového předpisu byly následující: Po podrobném prostudování současných předpisů pro všechny jednotky bylo zjištěno, že v jednotlivých kolonkách není stanoven jednotný systém předpisu. Pro stejný počet osob a stejnou velikost bytu vychází jiné předepsané částky. Nový systém plateb za odpady. Podle nového zákona o odpadech od roku 2002 platí za odvoz a likvidaci odpadu obci (Magistrátu hl. m. Prahy) každá trvale hlášená osoba, bez ohledu na to, kde skutečně bydlí. Počet sběrných nádob a četnost vyvážení stanovuje firma zajišťující sběr odpadu. Velký počet plateb účtovaný proti fondu oprav. Neaktuální stavy počtu osob v jednotkách při jejich pronájmu. Vysoké přeplatky za služby v roce Zavedení jasného a průhledného systému by mělo zmíněné nedostatky eliminovat. Zásady pro nový rozpis služeb vychází ze skutečných nákladů v roce 2001 a znalosti skutečných nákladů za 1.pololetí K výraznému snížení dochází u tepla o ohřevu pro teplou užitkovou vodu a částky na osvětlení společných prostor. K zvýšení naopak dochází u vodného, tj. kolonky SV a TUV, neboť ještě v roce 2001 jsme měli nefunkční patní vodoměr u domu a PVK nám fakturovali paušál vycházející z odběrů roku 1999, což bylo pro nás výhodné. Za 1.pololetí roku 2002 je faktura za vodné a stočné již v úrovni 70% roku V následující části schůze Ing. Vávra přednesl systém výpočtu nájemného. ÚT náklady na vytápění zálohy jsou stanoveny podle velikosti podlahové plochy vyúčtování bude provedeno podle velikosti podlahové plochy TUV náklady na ohřev vody + vodné a stočné za spotřebovanou teplou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru TUV v roce 2001 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů v roce 2002 SV náklady na vodné a stočné za spotřebovanou studenou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru SV v roce 2001 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů v roce 2002 ÚKLID náklady na úklid a údržbu nemovitosti zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu VÝTAH náklady na provoz výtahu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku OSVĚTLENÍ náklady na osvětlení společných prostor zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu FOND OPRAV předpis stanoven podle vlastnického podílu

8 PROVOZNÍ FOND předpis stanoven podle vlastnického podílu ÚČETNICTVÍ náklady za vedení rozpisu služeb a za účetnictví zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku Konkrétní rozpis byl předán přítomným vlastníkům ostatním bude zaslát. Platnost nového rozpisu je od Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o výpočtu nájemného a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o pí. Benešová, byt č. 82 o Proč se zvýšila platba za výtah? Dosavadní sytém zvýhodňoval plátce, kteří nenahlásili správný počet osob v bytě a proto byl přepracován na platbu za jednotku. o pí. Králová, byt č. 21 o Kolik se platilo za úklid v sterém systému? Bohužel tuto informaci nemám k dispozici. Informaci o výši této částky bude informovat výbor v nejbližší době. Srovnání nákladů na úklid v roce 2001 a 2002 (doplněno při přepisování zápisu) Původní Nové úklid vnitřních prostor ,70 Kč ,00 Kč úklid chodníku a ostatních komunikací 7 776,80 Kč 8 000,00 Kč údržba zeleně 6 961,50 Kč 6 000,00 Kč drobné opravy* ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč * drobné opravy byly v roce 2001 placeny pod různými fakturami, jako servis výtahů, elektrikář, oprava o pí. Kučerová, byt č. 60 o Co je FO-provoz? Jsou to zálohy na provoz domu jako je např. Drobné opravy Pronájem sálu Dále pak různé platby na provoz domu, které nelze nikam jinam zařadit o pí. Kučerová, byt č. 60 o Co je hodnota pro účetnictví? Tato částka slouží pro pokrytí nákladů na provádění služeb J.N.Nova. Což znamená rozpis plateb, vedení účetnictví a ostatní úkony dle zákona o účetnictví a daních, které se na náš dům vztahují. o pí. Brdlíková, byt č. 46 o Velké byty v kterých bydlí pouze jedna osoba budou doplácet na malé byty v kterých bydlí více osob? Odpovídá p. Dufek Celý systém se nedá vyřešit tak aby vyhovoval všem. Aby byly co nejmenší platby, je třeba snižovat náklady všude kde je to možné.

9 Novým systémem se snažíme snížit křivdy a nesrovnalosti starého systému. Bohužel, asi nelze udělat ideální rozpis plateb. Odpovídá p. Dufek Například se snížily platby za teplo a již není žádný dotaz ohledně vysokých záloh na teplo. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz a proto řídící ukončil diskusi. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek. Vyzval přítomné k předložení protinávrhu, popřípadě pozměňovacího návrhu k novému systému rozpisu nájemného. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. Řídící schůze dal hlasovat o novém rozpisu nájemného. Hlasování o novém rozpisu nájemného Pro: 438 hlasů 96,6% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 9 hlasů 1,9% přítomných spoluvlastníků Proti: 7 hlasů 1,5% přítomných spoluvlastníků Nový rozpis nájemného byl schválen. 7. Návrhy investic pro rok 2002 a 2003 Řídící schůze předal slovo Ing. Vávrovi, aby přednesl návrh investic. a. Dostatečná rezerva pro fond oprav Pro uvedené období je naším cílem vytvoření dostatečné finanční rezervy na fondu oprav pro případnou rekonstrukci přívodního potrubí studené vody od vodoměru k domu, či jiné zásadní opravy. Zatím je případná havárie přívodního potrubí, která se již vyskytla v období vánoc 1998 a 1999 kryta příslibem Ing. Malíka, že v případě havárie přívodního potrubí během dvou let uhradí náklady na opravu. Životnost potrubí je dle Ing.Malíka ještě minimálně 20 let. b. Oplocení pozemku Stavba oplocení části domu již byla odsouhlasena na ustavující schůzi společenství. Vzhledem k vyjádření Odboru životního prostředí a dopravy bude toto oplocení provedeno pletivem na kovových sloupcích. Sloupky budou vybudovány ve stejné rozteči jako u sousedního oploceného parkoviště pro případné budoucí sjednocení. Stavební řízení na stavbu plotu probíhá. c. Centrální satelit Vzhledem k množícím se žádostem umístění satelitu na střechu, či fasádu domu, navrhujeme pro zachování vzhledu domu a pro rozšíření příjmu TV zřízení centrálního satelitu zajišťující příjem programů šířených prostřednictvím družice Astra nebo Hot Bird. Veškeré navrhované řešení se bude realizovat pouze v hlavní stanici STA a v bytech se všechny programy naladí na televizorech bez jakýchkoliv přídavných zařízení a bez nutnosti hrazení poplatku. Uvedené zařízení umožní příjem analogových i digitálních programů. Navrhované zařízení STC Grundig umožňuje rozvádět až 32 programů. Pro zavedení uvažujeme se základním modulem umožňujícím příjmem 8 programů. Do budoucna bude možné příjem rozšířit o dalších 24 programů. Celkové náklady na realizaci celého projektu včetně instalace a odladění vychází na Kč. d. Relaxační zóna za budovou C Po instalaci oplocení navrhujeme úpravu relaxační zóny za budovou B. Úpravu tohoto prostoru navrhujeme tak, aby se stalo místem možného odpočinku pro děti i dospělé. Navrhujeme opětovnou výměnu písku na pískovišti, rozšíření počtu laviček a instalaci dětské prolézačky, či skluzavky, nebo houpačky, dle vhodnosti zakomponování do prostoru a cenové náročnosti. Maximální cenu úpravy relaxační zóny navrhujeme Kč.

10 e. Elektronické filtry Osazení elektronických filtrů do přívodu vody, zajišťující její čistotu i v případech havárií ve vodovodní síti. Filtry zároveň zlepšují kvalitu vody a šetří a chrání výměníkovou stanici. Cena za osazení nutných tří filtrů se pohybuje kolem Kč. f. Komory na chodbách Zřízení komor v mrtvých prostorách vedle výtahů. Tyto komory ovšem sníží světelnost v prostorách, proto doporučujeme v budově A maximálně dvě na patře, na budově B pak maximálně jednu, což je dáno i umístěním hydrantu. Cena za zřízení by byla placena jednotlivými zájemci za dvouroční nájem zdarma, poté by se za komoru již vybíral nájem 100 Kč/měsíčně. Cenová náročnost pro společenství je nulová. Návrhy investic vzešlých z přítomných spolumajitelů: g. Dlažba na schodiště za budovou C Schodiště je na přímém působení povětrnostních podmínek a bylo by vchodné ho ochránit dlažbou. Navrhl p. Nečásek, byt. č h. Nákup pozemků za budovou A Bylo by vhodné zjistit ceny popřípadě možnosti koupě pozemků za budovou A. V případě plánované výstavby obytných budov by se tím společenství stalo přímým sousedem zastavovaných pozemků a mohlo se stát účastníkem stavebního řízení. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o investicích a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Bude nutné zrušit rozvod společné antény nebo kabelovou televizi? Ne, ani jedno se nemusí rušit. Signál ze satelitu bude pouštěn do společné antény. Kabelová televize má samostatný rozvod. o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Za jak dlouho bude 32 programů? V současnosti se jedná o 8 programů, případné rozšíření bude obsahem dalších jednání. o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Jaká bude skladba programů? Programovou skladbu bude dělat výběr volně šířených programů. Preferovány budou programy v českém jazyce. o p. Svorcik, byt č. 90 o Kde bude plot? Plot bude rekonstruován za budovou B, v místech dětského hřiště. A nový plot povede od tohoto rekonstruovaného plotu k oplocení parkoviště vedle budovy A. V novém plotu budou dvě branky. o pí. Králová, byt č. 21

11 o Bude zabezpečeno otevíraní branek? Ano, branky budou na klíč, nebo na nějaký typ čipového zámku. o pí. Benešová, byt č. 82 o Budou případné závory umožňovat vjezd všem majitelům? Ano. o p. Kysela, byt č. 136 o Byl vzhled plotu konzultován s architektem? NE, vzhled plotu vzešel z jednání s odborem životního prostředí. Odpovídá Ing. Bydžovská Ke schválení plotu je potřeba souhlas okolních vlastníků, odboru životního prostředí a stavebního odboru. o p. Laštovka, byt č. 137 o Co se rozumí pod pojmem dostatečná rezerva? Jedná se o fond oprav. Jeho výše by měla pokrývat náklady na případné havárie a nutné investice. o p. Laštovka, byt č. 137 o Je investice do el. filtrů jednorázová, nebo bude potřeba v průběhu používání něco měnit? Investice je jednorázová. Malá částka se bude vynaložena cca. jednou ročně na výměnu mechanický filtrů. o p. Arabash, byt č. 33 o Bude voda po namontování filtrů odpovídat normám? Odpovídá p. Pařízek Ano, potvrzení bude součástí smlouvy. o p. Laštovka, byt č. 137 o Je el. filtr určen pro eliminaci vápníku, nebo má i jiný účel? Odpovídá p. Pařízek El. filtr snižuje schopnost vápníků vázat se na kovové části potrubí a celé vodovodní soustavy. Dále změkčuje vodu. o p. Tomša, byt č. 80 o Cena za dodávku je dost vysoká? Odpovídá p. Pařízek Do domu jsou dva přívody vody a celkem budou namontovány dva mechanické filtry a čtyři el.mag. filtry. Cena je také dána velikostí průtoku. Samozřejmě budou porovnány i jiné cenové nabídky. o p. Havel, byt č. 128 o Je vyjádření hygienika, dá se použít jako pitná voda? Odpovídá p. Pařízek Ano, veškerá certifikace a potvrzení budou součástí smlouvy.

12 o pí. Klímová, byt č. 64 o Budou na zde schvalované investice vybírány nové příspěvky od vlastníků? Ne, financovat se budou z fondu oprav. o pí. Laštovka, byt č. 137 o Nebude provedena investice na odstranění zápachu v přízemí budovy B? Na odstranění této závady se pracuje průběžně. Odpovídá p. Nečas, Ing. Bydžovská Na odstranění zápachu byl položen do některých kanálů s el. vedením materiál ROCKWOOL. Bohužel se zjistilo, že zdroje zápachu jsou dva. Výbor bude informovat o průběhu odstraňování. o p. Pilař, byt č. 96 o V chodbě budovy B je pevné okno. Šlo by ho předělat na otvírací z důvodu větrání? Ano, sice to neřeší problém, ale bude projednáno ve výboru a zjištěna finanční náročnost. o p. Pilař, byt č. 96 o Bude se schvalovat rozpočet na plot? Ne. Úkol již schválilo schromáždění. Cena bude minimalizována a vyúčtování předloženo. Odpovídá Ing. Bydžovská Plot je částečně stavěn svépomocí. P. Nečas s pí. Nečasovou upravili zeleň za budovou B, odkopali zeminu pro budoucí plot. Dosavadní náklady byly jen na kontejner a písek. Dále se p. Laštovka, byt. č. 137, p. Havel, byt č. 128, pí. Králová, byt č. 21, pí. Kučerová, byt č. 60 a p. Kysela, byt č. 136 zapojili do diskuse ohledně možnosti nákupu pozemků sousedících s našimi pozemky za budovou A. Tomuto problému se bude výbor zabývat. Zjistí výměry pozemků a případné cenové požadavky prodávajících, poté bude sjednána mimořádná schůze společenství ve vestibulu budovy C. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek. A navrhl, že bude zahájeno hlasování o investicích. Navrhl aby se o investicích v bodech a až e hlasovalo najednou v jednom hlasování. Řídící schůze dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování o tom jestli se bude o investicích v bodech a až e hlasovat najednou Pro: 333 hlasů 82,0% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 73 hlasů 18,0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Bylo schváleno aby se o investicích v bodech a až e hlasovalo najednou v jednom hlasování. Řídící schůze dal hlasovat o investicích v bodech a až e. Hlasování o investicích v bodech a až e Pro: 401 hlasů 98,8% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 5 hlasů 1,2% přítomných spoluvlastníků

13 Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Investice v bodech a až e byly schváleny. Řídící schůze dal hlasovat o návrhu na zřízení komor. Hlasování o návrhu na zřízení komor dle bodu f Z důvodu špatných součtů, bylo hlasování zrušeno. Řídící schůze dal podruhé hlasovat o návrhu na zřízení komor. Druhé hlasování o návrhu na zřízení komor dle bodu f Pro: 146 hlasů 43,6% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 55 hlasů 16,4% přítomných spoluvlastníků Proti: 134 hlasů 40,0% přítomných spoluvlastníků Návrh na zřízení komor byl zamítnut. Investice v bodech g a h budou projednány ve výboru. A poté popřípadě předloženy ke schválení. 8. Doplňující volba členů výboru. Řídící schůze přednesl návrh na nového člena výboru. Byl navržen p. Stránský, byt. č. 88. Řídící schůze vyzval přítomné k navržení jiného kandidáta. Nikdo z přítomných jiného kandidáta nenavrhl a proto dal řídící schůze hlasovat o zvolení p. Stránského za člena výboru. Hlasování o novém členu výboru ing. Stránském Pro: 319 hlasů 95,2% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 16 hlasů 4,8% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků P. Stránský byl zvolen za člena výboru. 9. Všeobecná diskuse přítomných se členy výboru. V této části schůze se jednalo o různých problémech a možnostech, které nebyly projednány dříve. Bylo zde diskutováno o návrhu p. Zajíce byt č. 52 o vegetačním oplocení zepředu budovy. Dále se zde vedla diskuse o komorách. Jelikož již o nich bylo rozhodnuto, neplyne z této diskuse žádný úkol. Projednávalo se zde i dotaz p. Laštovky, byt č. 137 o osvětlení ve výtazích. Dotaz byl zodpovězen p. Nečasem. Byly vymontovány dvě trubice zářivek z výtahů z důvodu úspory el. en. Na dotaz p. Laštovky, byt č. 137 o tom jak budou použity peníze od REI za nedodělky odpověděl Ing. Vávra, že jsou v současné době na fondu oprav a bude o tom rozhodnuto v budoucnu. Dále Ing. Vávra sdělil přítomným, že veškeré nedoplatky na výměník byly zúčtovány ve vyúčtování za rok Ostatní informace Řídící schůze předal slovo Ing. Vávrovi a ten přítomným sdělil následující informace a doporučení. Odstávka teplé vody Dle informací PT bude odstávka teplé vody provedena v období: : :00

14 Informace o montáži zařízení na budovu. Upozorňujeme všechny majitele, že v případě zájmu o osazení satelitu na střechu, či fasádu, je nutné si vyžádat souhlas Výboru. Jako odstrašující příklad slouží společnost Jia Nian Hua s.r.o., která si osadila parabolu satelitu na hromosvodovou tyč na střechu bez vědomí Výboru a ohrožuje tak život i majetek nás všech. Informace ke změně majitele jednotky. Apelujeme na Všechny majitele, aby při prodeji bytu ve vlastním zájmu dodrželi veškeré náležitosti. Při prodeji bytu je potřeba předat účetní firmě J.N.Nova: kopii první a poslední strany kupní smlouvy kopii návrhu na vklad do katastru přesný datum od kdy platí změna majitele zda nový majitel přebírá závazky původního majitele novou adresu původního majitele (z důvodu vyúčtování) stavy všech vodoměrů ke dni předání telefonické spojení na nového majitele V neposlední řadě jsme při podrobné kontrole hlášených stavů vodoměrů zjistili, že některé vodoměry v bytech se pravděpodobně netočí, neboť mají proti minulému roku minimální, či nulové nárůsty. Na vodoměry na SV je záruka 6 let, na vodoměry na TUV je záruka 4 roky. Vodoměry ovšem budou pravděpodobně pouze zaneseny, tzn. že se na ně záruka nevztahuje. Na problematických vodoměrech byl ve vyúčtování uplatněn náhradní výpočet, ovšem do budoucna je potřeba nefunkční vodoměry opravit. Prosíme proto všechny majitele, aby si překontrolovali, zda se jim všechny vodoměry při odběru vody točí a případně závadu nahlásili formou lístečku do schránky. Odstranění vadných vodoměrů bude centrálně organizováno. Kam hlásit problémy Drobné opravy pan Nečas, případně do schránky společenství. Havárie havarijní servis Nova Bene 0603/497396, či Rozpis plateb J.N.Nova , paní Kocourková. V 20:45 řídící schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Předseda výboru: Ing. Petr Vávra Řídící schůze: Bohumír Dufek Zapisovatel: Martin Krejčí Zápis ověřil: p. Arabasz p. Stránský

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 26.7.2007 18:00 Místo jednání:výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Martin Krejčí Hana Marková Yveta Bravencová Markéta Krčová Robert Stránský Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 4.1.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Yveta Bravencová Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 06.01.2005 18:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová pan a paní Nečasovi Datum příštího zasedání:

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 sek Datum schůze: 9. 6. 2010 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 sek Schůzi svolal:

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 08.01.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra David Vodehnal Nepřítomen: - Přizván: - pan a

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 6. 5. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Angel Dončev František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Yveta Bravencová Přizván: pan Nečas

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.10.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová pan a

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 02.09.2004 19:30 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal pan a paní Nečasovi Datum

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění (dále jen Společenství), které se konalo 7.12.2010 ve společenské místnosti tohoto domu. Shromáždění se zúčastnili členové Společenství s vlastnickým podílem ve výši 56,243%. Shromáždění

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12. 8. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.08.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal pan a paní Nečasovi Datum

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 21.07.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal, pan a paní Nečasovi Přizván:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis ze 3. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov V Praze dne 23.11.2010 Předkládá: M.Kremlička Správa a údržba nemovitostí Zpracoval : Miroslav Kremlička

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 24.5.2005 18.30 hod. Místo schůze: Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Finanční plán na rok 2010

Finanční plán na rok 2010 Finanční plán na rok 2010 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov V Praze dne 25.11.2008 Předkládá: Správa a údržba nemovitostí M.Kremlička Zpracoval : Miroslav Kremlička

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

Praha, 9. 6. 2009. Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9,

Praha, 9. 6. 2009. Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek -------------------------------------------- Praha, 9. 6. 2009 Vážení spoluvlastníci, zveme vás vlastníky jednotek v domě č. p. 405,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Z á p i s ze Shromáždění č.6 Společenství vlastníků jednotek Mírová 474, Milovice

Z á p i s ze Shromáždění č.6 Společenství vlastníků jednotek Mírová 474, Milovice Z á p i s ze Shromáždění č.6 Společenství vlastníků jednotek Mírová 474, Milovice Datum konání : 20. května 2009 Místo konání : KD Milovice malý sál; ul. 5.května, Milovice Čas konání : od 18:00 hod. do

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno Den konání: 12. dubna 2012 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Viz. prezenční

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice Na shromáždění bylo přítomno celkem 135 632 podílů

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více