Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek"

Transkript

1 Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Prezenci provedl: Předmět schůze: Ing. Petr Vávra, Angel Dončev, Tomáš Pařízek, Martin Krejčí, David Vodehnal 1. podpis prezentačního archu 2. informace o hospodaření v roce 2001 (zástupce J.N.Nova) 3. informace o převzetí správy domu 4. hodnocení činnosti výboru 5. schválení odměny pro členy výboru 6. schválení nového předpisu nájemného 7. návrh investic pro rok 2002 a doplňující volba členů výboru 9. diskuse 1. Úvod, podpis prezenčního archu Byla provedena prezence přítomných spolumajitelů. Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek Ing. Petr Vávra v uvítal všechny přítomné spoluvlastníky a zahájil schůzi. a. Volba řídícího schůze Na řídícího schůze byl navržen p. Bohumír Dufek. Žádný další návrh nebyl předložen. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Bohumír Dufek byl zvolen řídícím schůze. b. Volba osoby pro sčítání hlasování Pro sčítání byl navržen p. David Vodehnal. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. David Vodehnal byl zvolen pro sčítání.

2 c. Volba zapisovatele Na zapisovatele byl navržen p. Martin Krejčí. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Martin Krejčí byl zvolen zapisovatelem. d. Volba ověřovatelů Na ověřovatele byli navrženi p. Arabasz a p. Stránský. Žádný další návrh nebyl předložen. p. Bohumír Dufek zahájil hlasování. Pro: 436 hlasů 100% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0% přítomných spoluvlastníků p. Arabash a p. Stránský byli zvoleni ověřovateli. 2. Informace o hospodaření v roce 2001 Řídící p. Bohumír Dufek pokračuje dalším bodem schůze a předává slovo Ing. Petru Vávrovi předsedovi výboru. Ten přítomné informuje, že zástupce společnosti J.N.Nova, který přislíbil být přítomen na této schůzi se nedostavil a informace o hospodaření přednese osobně. - informuje o stavech účtů v bankách - informuje o zrušení provozního účtu, který vedla J.N.Nova - informuje o zrušení účtu sloužícího pro financování rekonstrukce výměníku (nedoplatky na tuto rekonstrukci, které doposud nebyly zaplaceny, byly vyrovnány ve vyúčtování za rok 2001, jak je uvedeno dále) - informoval o výši nedoplatků a především o výši nedoplatku DSZP. Dále uvedl, že závazek byl konkursním správcem DSZP uznán a je předmětem vyrovnání - další velký závazek k Společenství má majitel jednotky č. 5, který se odstěhoval a jeho dluh je řešen. Celková výše dluhu za tuto jednotku je 13114,- Kč Dále předseda výboru informoval o předepsaných zálohách a skutečné výši nákladů na vybrané služby. - teplo: náklady ,- předepsané zálohy ,- přeplatek - voda: náklady ,- předepsané zálohy ,- nedoplatek - osvětlení: náklady 70733,- předepsané zálohy ,- přeplatek - odpady: náklady 61304,- předepsané zálohy 74525,- přeplatek - výtahy: náklady ,- předepsané zálohy 60815,- nedoplatek - úklid: náklady ,- předepsané zálohy ,- nedoplatek Předseda výboru též informoval o dalších položkách, které byly na vyúčtování za rok Jednalo se o položky č. 6 a 7. Zde byly vyúčtovány služby, které nebylo možno vyúčtovat proti jiné záloze, zejména náklady na havarijní dispečink, odečty vody, založení společenství a údržba zeleně. Spoluvlastníci byli informování o zrušení smlouvy s MSV Liberec a uzavření smlouvy s MCH servis, kde bylo dosaženo 50% úspory za stejné služby. Celkové přeplatky za rok 2001 činily celkem cca ,- Kč. Ing. Vávra skončil informací o záložním účtu společenství, který bude sloužit pro ukládání prostředků pro investice a fond oprav. V současnosti na něm nejsou, kromě poplatků bance, žádné pohyby. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o hospodaření a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti.

3 3. Informace o převzetí správy domu Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace o převzetí správy domu. Ing. Vávra stručně přednesl informace o založení společenství a převzetí správy domu společenstvím. Společenství bylo založeno i přesto, že nebyly dodány všechny nabývací smlouvy k jednotkám od spoluvlastníků. V rámci převzetí správy domu byla dohodnuta spolupráce s firmou J.N.Nova, která bude pro společenství provádět rozpis plateb a povede účetnictví. Za J.N.Nova bude v záležitostech společenství a správy domu jednat pí. Niederlová a pí. Kocourková. Ostatní činnosti bude společenství provádět samo, nebo pomocí smluvních partnerů. Při převzetí správy domu bylo nutné uzavřít nové smlouvy s dodavateli el. energie, tepla, vody atp. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o převzetí správy domu a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. 4. Hodnocení činnosti výboru Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace o činnosti výboru. Ing. Vávra stručně shrnul činnost výboru od založení společenství až ke dnešní schůzi. a. Komunikační záležitosti V této části činnosti výboru jde zejména o předávání informací všem členům společenství, tak aby se co nejdříve a v plné míře dozvěděli informace o správě a údržbě domu. Informace jsou sdělovány následujícími způsoby: Internetové stránky Nástěnkou umístěnou ve vestibulu v budově C Členové společenství mohou předávat informace výboru následujícími způsoby: Poštovní schránkou umístěnou ve vestibulu v budově C Elektronickou poštou, adresy členů výboru jsou www stránkách Je možné kontaktovat členy výboru pomocí mobilního telefonu 0777/ b. Procesní a zákonné záležitosti Zde Výbor především vykonával činnost vedoucí k založení společenství. Ing. Vávra sdělil postup při založení společenství. Byly vybrány nabývací smlouvy k jednotkám (bohužel ne všechny, přesto bylo společenství založeno) Zajištění zápisu společenství u Obchodním soudu přiděleno IČ: Byl založen provozní účet u ČSOB Poštovní spořitelna, č. účtu: /0300 Byl založen záložní účet u ČSOB Poštovní spořitelna, č. účtu: /0300 Přihlášení společenství na Finančním úřadě Praha 9 k dani z příjmu, přiděleno DIČ: c. Smluvní záležitosti Ing. Vávra sdělil přítomným přehled činnosti vykonané výborem, která vedla k uzavření smluv se smluvními partnery nutných pro chod a údržbu domu. Byla předána výpověď původnímu správci J.N.Nova Uzavřena smlouva s právním zástupcem JUDr. Šplíchalem Uzavření mandátní smlouvy o vedení účetnictví a rozpisu plateb s J.N.Nova. (úspora 33%) Převzetí nemovitosti od provozovny Praha 9, Na břehu J.N.Nova

4 Podání daňového přiznání Převedení smlouvy na SIPO České pošty z J.N.Nova na společenství Vypsání výběrového řízení na servis výtahů Ukončení spolupráce s MSV Liberec, uzavření nové smlouvy s MCH servis (úspora cca 50%) Uzavření nové smlouvy na úklid a údržbu vnitřních i venkovních prostor s pí.nečasovou Převedení smlouvy na dodávku tepla od Pražské Teplárenské z J.N.Nova na společenství Převedení smlouvy na údržbu výměníku u Pražské Teplárenské z J.N.Nova na společenství Jednání s pojišťovnami na pojištění domu bohužel neuskutečnitelné Vyjádření nesouhlasu s permanentní zálohou na teplo od Pražské Teplárenské Odmítnutí odběrového diagramu Pražské Teplárenské ve výši dvojnásobku odběru roku 2001 Převedení smlouvy na dodávku vody a odvod odpadu u PVK z REI na společenství Převedení všech sedmi smluv o dodávce elektřiny u PRE z J.N.Nova na společenství Úprava smlouvy s Nova Bene na havarijní dispečink snížení ceny d. Provozní záležitosti Zde Ing. Vávra stručně shrnul běžnou činnost výboru vykonanou od založení společenství až do května Vydání souhlasu se zasklením lodžie 16 a 85 Stížnost na Městskou část Praha 9 na Svatováclavskou pouť Zajištění označení u příjezdu k parkovištím u budovy A i B Zajištění zrcadla pro bezpečnější výjezd od budovy A Zajištění přechodu pro chodce v Litoměřické ulici Osazení stoupaček zpětnými ventily optimalizace rozvodu teplé vody Zajištění měření zvukové neprůzvučnosti mezi byty 3+kk Úprava zeleně na základě povolení OŽPD Praha 9 Zajištění geodetického vyměření pozemku Vytvoření projektu oplocení na základě doporučení OŽPD Praha 9 klasické pletivo, kovové sloupky Podání žádosti o zřízení plotu stavební řízení probíhá Organizace výměn pevných částí oken za otvírací ve vlastní režii majitelů Vyznačení 2 parkovacích stání u zadního schodiště jedno pronajato, druhé dosud volné Změna zapojení osvětlení v suterénu budovy nyní již na časový spínač Zajištění revize hromosvodu Zajištění čísla popisného Průběžné řešení desítek písemných a telefonických dotazů, připomínek a stížností e. Nedodělky V této části schůze Ing. Vávra přednesl problémy, které má výbor při jednání s REI o odstranění nedodělků na domu. I přes mnoho jednání se nepovedlo dořešit všechny nedodělky. Poslední jednání se konalo minulý týden za účasti REI (Malík, Karč), TOWIN (arch.dřízhal), REKONT (Duchoň) a společenství (Vávra). Dosavadní jednání vyústila v následující řešení: Výměna vchodových dveří vyřízeno náhrada Kč (již na účtu) Výměna špatně položeného lina vyřízeno náhrada Kč (již na účtu) Kompletní oprava střechy vestibulu vyřízeno střecha opravena, nezatéká Oprava asfaltových ploch provedeno Fasáda na budově B zajistí pan Duchoň Zatékání do bytů pod nástavbami - je navrženo provedení zátopové zkoušky teras. Toto vyžaduje součinnost všech majitelů bytů v nástavbách i pod nimi. Po zjištění příčiny bude provedena definitivní oprava. Uvolňování slunolamů nad terasami u nástavbových bytů pan Duchoň prověří stav a zajistí opravu Přístup k uzavíracím ventilům v chodbě firmy STAVOPLAST KL Ing.Malík povede jednání k vyřešení uvedeného problému Převedení poslední majetkové účasti REI 2/1000 (telefonní ústředna) na společenství Ing.Malík připraví potřebné doklady Z uvedeného je zřejmé, že většina nedodělků se blíží vyřešení, otázkou zůstává, jak bude vyřešen přístup k ventilům. Zde ing. Vávra podrobněji informoval přítomné o problému přístupu k uzavíracím ventilům v chodbě firmy STAVOPLAST KL. Firma STAVOPLAST KL koupila od REI i chodbu v které jsou přístupy k uzavíracím ventilům. Bohužel při prodeji nabylo zřízeno věcné břemeno pro přístup k ventilům a proto v současné době nemá nikdo z domu (ani výbor) možnost nějak manipulovat s ventily a to ani v případě jakékoliv nehody či závady.

5 f. všeobecné informace o provozu domu Zde Ing. Vávra informoval o některých provozních záležitostech. Veškerý úklid vnitřních i vnějších prostor, úpravu zeleně, úklid sněhu a běžné drobné opravy v domě provádí pí. Nečasová. Celková platební morálka je vcelku dobrá. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o činnosti výboru a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o p. Tomša, byt č. 80 o Proč je o problému s přístupem k ventilům jednáno se STAVOPLASTEM? Jednání probíhají se STAVOPLASTEM i REI. Bylo nevhodné prodat tuto část domu soukromému vlastníku aniž by byl řešen problém přístupu k uzavíracím ventilům. V této situaci se musí společenství, REI a STAVOPLAST dohodnout na nejvhodnějším řešením, bohužel největší ústupek musí provést současný vlastník a to je STAVOPLAST. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je již nějaký konkrétní termín pro vyřešení problému zatékání do bytů pod nadstavbami? Ne, v současné době jsou zástupci REI předávány kontakty na všechny takto postižené spoluvlastníky. Poté budou všichni kontaktováni a bude sdělen postup a termíny řešení problému. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je nutné se soudit, aby byl problém řešen? Ne, při posledním jednání byla navržena zátopová zkouška. Budou kontaktování vlastníci poškozených bytů a domluven termín. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude termín zátopové zkoušky dohodnut tak aby se nekryl s případnými dovolenými? Termín bude dohodnut s jednotlivými vlastníky a proto je možnost dohody na tomto termínu. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude přístup při řešení problému přes střechu, nebo bytem? Bohužel tuto informaci výbor nemá k dispozici a je nutno se informovat při dojednávání termínu. o p. Svorcik, byt č. 90 o Bude opraveno rozbité okno v budově C? Ano, bude opraveno okno i omítka. o pí. Brdlíková, byt č. 46 o Jak je řešen problém s hlučností mezi byty 3+kk? Tento problém bude řešen individuálně mezi REI a vlastníkem. Výbor projedná možnost řešení za jednotlivé vlastníky.

6 Pí. Kučerová, byt č. 60, informovala o přijaté náhradě ve výši ,- Kč a provedené úpravě. Konstatovala, že je nutné tuto úpravu provést na obou stranách zdi. P. Krejčí, byt č. 18, potvrdil tuto informaci a informoval o přijetí náhrady ve výši ,-Kč. o pí. Benešová, byt č. 82 o Je termín schůzky k tomuto problému? Ne, není a pokud výbor na svém dalším jednání odsouhlasí možnost jednání za takto postižené společníky, budou informováni o jednání. o p. Arabasz, byt č. 33 o Je možné tento problém řešit centralizovaně? O této možnosti bude jednat výbor na následujícím jednání. o p. Arabasz, byt č. 33 o Bylo provedeno měření? Ano, měření bylo provedeno a bylo shledáno, že současné stavební provedení je nevyhovující. o p. Svorcik, byt č. 90 o Budou nové vchodové dveře do domu v budově C? V současné době jsou vybírány dveře s ohledem na zatížení a frekvenci otevírání. o p. Hnízdil, byt č. 41 o Nehrozí vypršení lhůty pro řešení těchto problémů, nebylo by jednoduší řešit věc soudně? Všechny problémy byly nahlášeny a v současné době probíhají jednání o způsobu jejich odstranění. V této věci byl kontaktován právník, který však po prostudování všech dokumentů shledal možnost řešení soudní cestou za nepravděpodobné. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz a proto řídící ukončil diskusi. 5. Schválení odměny pro členy výboru Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace k odměně pro členy výboru. Ing. Vávra shrnul dosavadní činnost výboru a přednesl návrh na vyplacení odměny 60000,- pro celý výbor. Upozornil přítomné, že výbor veškerou činnost provádí ve svém volném čase, že je tato částka pouze symbolické ohodnocení a je to mnohem menší částka než se podařilo uspořit za poslední rok. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace k odměně členům výboru a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. Řídící schůze dal hlasovat o odměně pro členy výboru.

7 Hlasování o odměně členům výboru Pro: 418 hlasů 95,9% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 18 hlasů 4,1% přítomných spoluvlastníků (členové výboru) Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Odměna členům výboru byla schválena. 6. Schválení nového rozpisu nájemného Řídící schůze pokračoval v programu schůze a předal slovo předsedovi výboru Ing. Vávrovi aby přednesl informace k nově provedenému rozpisu nájemného. Ing. Vávra nejprve zhodnotil dosavadní systém výpočtu nájemného. Důvody pro vytvoření nového předpisu byly následující: Po podrobném prostudování současných předpisů pro všechny jednotky bylo zjištěno, že v jednotlivých kolonkách není stanoven jednotný systém předpisu. Pro stejný počet osob a stejnou velikost bytu vychází jiné předepsané částky. Nový systém plateb za odpady. Podle nového zákona o odpadech od roku 2002 platí za odvoz a likvidaci odpadu obci (Magistrátu hl. m. Prahy) každá trvale hlášená osoba, bez ohledu na to, kde skutečně bydlí. Počet sběrných nádob a četnost vyvážení stanovuje firma zajišťující sběr odpadu. Velký počet plateb účtovaný proti fondu oprav. Neaktuální stavy počtu osob v jednotkách při jejich pronájmu. Vysoké přeplatky za služby v roce Zavedení jasného a průhledného systému by mělo zmíněné nedostatky eliminovat. Zásady pro nový rozpis služeb vychází ze skutečných nákladů v roce 2001 a znalosti skutečných nákladů za 1.pololetí K výraznému snížení dochází u tepla o ohřevu pro teplou užitkovou vodu a částky na osvětlení společných prostor. K zvýšení naopak dochází u vodného, tj. kolonky SV a TUV, neboť ještě v roce 2001 jsme měli nefunkční patní vodoměr u domu a PVK nám fakturovali paušál vycházející z odběrů roku 1999, což bylo pro nás výhodné. Za 1.pololetí roku 2002 je faktura za vodné a stočné již v úrovni 70% roku V následující části schůze Ing. Vávra přednesl systém výpočtu nájemného. ÚT náklady na vytápění zálohy jsou stanoveny podle velikosti podlahové plochy vyúčtování bude provedeno podle velikosti podlahové plochy TUV náklady na ohřev vody + vodné a stočné za spotřebovanou teplou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru TUV v roce 2001 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů v roce 2002 SV náklady na vodné a stočné za spotřebovanou studenou vodu zálohy jsou stanoveny podle odběru SV v roce 2001 vyúčtování bude provedeno podle skutečných odběrů v roce 2002 ÚKLID náklady na úklid a údržbu nemovitosti zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu VÝTAH náklady na provoz výtahu zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku OSVĚTLENÍ náklady na osvětlení společných prostor zálohy jsou stanoveny podle vlastnického podílu vyúčtování bude provedeno podle vlastnického podílu FOND OPRAV předpis stanoven podle vlastnického podílu

8 PROVOZNÍ FOND předpis stanoven podle vlastnického podílu ÚČETNICTVÍ náklady za vedení rozpisu služeb a za účetnictví zálohy jsou stanoveny na jednotku vyúčtování bude provedeno také na jednotku Konkrétní rozpis byl předán přítomným vlastníkům ostatním bude zaslát. Platnost nového rozpisu je od Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o výpočtu nájemného a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o pí. Benešová, byt č. 82 o Proč se zvýšila platba za výtah? Dosavadní sytém zvýhodňoval plátce, kteří nenahlásili správný počet osob v bytě a proto byl přepracován na platbu za jednotku. o pí. Králová, byt č. 21 o Kolik se platilo za úklid v sterém systému? Bohužel tuto informaci nemám k dispozici. Informaci o výši této částky bude informovat výbor v nejbližší době. Srovnání nákladů na úklid v roce 2001 a 2002 (doplněno při přepisování zápisu) Původní Nové úklid vnitřních prostor ,70 Kč ,00 Kč úklid chodníku a ostatních komunikací 7 776,80 Kč 8 000,00 Kč údržba zeleně 6 961,50 Kč 6 000,00 Kč drobné opravy* ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč * drobné opravy byly v roce 2001 placeny pod různými fakturami, jako servis výtahů, elektrikář, oprava o pí. Kučerová, byt č. 60 o Co je FO-provoz? Jsou to zálohy na provoz domu jako je např. Drobné opravy Pronájem sálu Dále pak různé platby na provoz domu, které nelze nikam jinam zařadit o pí. Kučerová, byt č. 60 o Co je hodnota pro účetnictví? Tato částka slouží pro pokrytí nákladů na provádění služeb J.N.Nova. Což znamená rozpis plateb, vedení účetnictví a ostatní úkony dle zákona o účetnictví a daních, které se na náš dům vztahují. o pí. Brdlíková, byt č. 46 o Velké byty v kterých bydlí pouze jedna osoba budou doplácet na malé byty v kterých bydlí více osob? Odpovídá p. Dufek Celý systém se nedá vyřešit tak aby vyhovoval všem. Aby byly co nejmenší platby, je třeba snižovat náklady všude kde je to možné.

9 Novým systémem se snažíme snížit křivdy a nesrovnalosti starého systému. Bohužel, asi nelze udělat ideální rozpis plateb. Odpovídá p. Dufek Například se snížily platby za teplo a již není žádný dotaz ohledně vysokých záloh na teplo. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz a proto řídící ukončil diskusi. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek. Vyzval přítomné k předložení protinávrhu, popřípadě pozměňovacího návrhu k novému systému rozpisu nájemného. Nikdo z přítomných nevyužil této možnosti. Řídící schůze dal hlasovat o novém rozpisu nájemného. Hlasování o novém rozpisu nájemného Pro: 438 hlasů 96,6% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 9 hlasů 1,9% přítomných spoluvlastníků Proti: 7 hlasů 1,5% přítomných spoluvlastníků Nový rozpis nájemného byl schválen. 7. Návrhy investic pro rok 2002 a 2003 Řídící schůze předal slovo Ing. Vávrovi, aby přednesl návrh investic. a. Dostatečná rezerva pro fond oprav Pro uvedené období je naším cílem vytvoření dostatečné finanční rezervy na fondu oprav pro případnou rekonstrukci přívodního potrubí studené vody od vodoměru k domu, či jiné zásadní opravy. Zatím je případná havárie přívodního potrubí, která se již vyskytla v období vánoc 1998 a 1999 kryta příslibem Ing. Malíka, že v případě havárie přívodního potrubí během dvou let uhradí náklady na opravu. Životnost potrubí je dle Ing.Malíka ještě minimálně 20 let. b. Oplocení pozemku Stavba oplocení části domu již byla odsouhlasena na ustavující schůzi společenství. Vzhledem k vyjádření Odboru životního prostředí a dopravy bude toto oplocení provedeno pletivem na kovových sloupcích. Sloupky budou vybudovány ve stejné rozteči jako u sousedního oploceného parkoviště pro případné budoucí sjednocení. Stavební řízení na stavbu plotu probíhá. c. Centrální satelit Vzhledem k množícím se žádostem umístění satelitu na střechu, či fasádu domu, navrhujeme pro zachování vzhledu domu a pro rozšíření příjmu TV zřízení centrálního satelitu zajišťující příjem programů šířených prostřednictvím družice Astra nebo Hot Bird. Veškeré navrhované řešení se bude realizovat pouze v hlavní stanici STA a v bytech se všechny programy naladí na televizorech bez jakýchkoliv přídavných zařízení a bez nutnosti hrazení poplatku. Uvedené zařízení umožní příjem analogových i digitálních programů. Navrhované zařízení STC Grundig umožňuje rozvádět až 32 programů. Pro zavedení uvažujeme se základním modulem umožňujícím příjmem 8 programů. Do budoucna bude možné příjem rozšířit o dalších 24 programů. Celkové náklady na realizaci celého projektu včetně instalace a odladění vychází na Kč. d. Relaxační zóna za budovou C Po instalaci oplocení navrhujeme úpravu relaxační zóny za budovou B. Úpravu tohoto prostoru navrhujeme tak, aby se stalo místem možného odpočinku pro děti i dospělé. Navrhujeme opětovnou výměnu písku na pískovišti, rozšíření počtu laviček a instalaci dětské prolézačky, či skluzavky, nebo houpačky, dle vhodnosti zakomponování do prostoru a cenové náročnosti. Maximální cenu úpravy relaxační zóny navrhujeme Kč.

10 e. Elektronické filtry Osazení elektronických filtrů do přívodu vody, zajišťující její čistotu i v případech havárií ve vodovodní síti. Filtry zároveň zlepšují kvalitu vody a šetří a chrání výměníkovou stanici. Cena za osazení nutných tří filtrů se pohybuje kolem Kč. f. Komory na chodbách Zřízení komor v mrtvých prostorách vedle výtahů. Tyto komory ovšem sníží světelnost v prostorách, proto doporučujeme v budově A maximálně dvě na patře, na budově B pak maximálně jednu, což je dáno i umístěním hydrantu. Cena za zřízení by byla placena jednotlivými zájemci za dvouroční nájem zdarma, poté by se za komoru již vybíral nájem 100 Kč/měsíčně. Cenová náročnost pro společenství je nulová. Návrhy investic vzešlých z přítomných spolumajitelů: g. Dlažba na schodiště za budovou C Schodiště je na přímém působení povětrnostních podmínek a bylo by vchodné ho ochránit dlažbou. Navrhl p. Nečásek, byt. č h. Nákup pozemků za budovou A Bylo by vhodné zjistit ceny popřípadě možnosti koupě pozemků za budovou A. V případě plánované výstavby obytných budov by se tím společenství stalo přímým sousedem zastavovaných pozemků a mohlo se stát účastníkem stavebního řízení. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek, který poděkoval předsedovi výboru za přednesené informace o investicích a vyzval přítomné spoluvlastníky k diskusi k získaným informacím. Diskuse o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Bude nutné zrušit rozvod společné antény nebo kabelovou televizi? Ne, ani jedno se nemusí rušit. Signál ze satelitu bude pouštěn do společné antény. Kabelová televize má samostatný rozvod. o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Za jak dlouho bude 32 programů? V současnosti se jedná o 8 programů, případné rozšíření bude obsahem dalších jednání. o p. Mitrofanov, byt č. 120 o Jaká bude skladba programů? Programovou skladbu bude dělat výběr volně šířených programů. Preferovány budou programy v českém jazyce. o p. Svorcik, byt č. 90 o Kde bude plot? Plot bude rekonstruován za budovou B, v místech dětského hřiště. A nový plot povede od tohoto rekonstruovaného plotu k oplocení parkoviště vedle budovy A. V novém plotu budou dvě branky. o pí. Králová, byt č. 21

11 o Bude zabezpečeno otevíraní branek? Ano, branky budou na klíč, nebo na nějaký typ čipového zámku. o pí. Benešová, byt č. 82 o Budou případné závory umožňovat vjezd všem majitelům? Ano. o p. Kysela, byt č. 136 o Byl vzhled plotu konzultován s architektem? NE, vzhled plotu vzešel z jednání s odborem životního prostředí. Odpovídá Ing. Bydžovská Ke schválení plotu je potřeba souhlas okolních vlastníků, odboru životního prostředí a stavebního odboru. o p. Laštovka, byt č. 137 o Co se rozumí pod pojmem dostatečná rezerva? Jedná se o fond oprav. Jeho výše by měla pokrývat náklady na případné havárie a nutné investice. o p. Laštovka, byt č. 137 o Je investice do el. filtrů jednorázová, nebo bude potřeba v průběhu používání něco měnit? Investice je jednorázová. Malá částka se bude vynaložena cca. jednou ročně na výměnu mechanický filtrů. o p. Arabash, byt č. 33 o Bude voda po namontování filtrů odpovídat normám? Odpovídá p. Pařízek Ano, potvrzení bude součástí smlouvy. o p. Laštovka, byt č. 137 o Je el. filtr určen pro eliminaci vápníku, nebo má i jiný účel? Odpovídá p. Pařízek El. filtr snižuje schopnost vápníků vázat se na kovové části potrubí a celé vodovodní soustavy. Dále změkčuje vodu. o p. Tomša, byt č. 80 o Cena za dodávku je dost vysoká? Odpovídá p. Pařízek Do domu jsou dva přívody vody a celkem budou namontovány dva mechanické filtry a čtyři el.mag. filtry. Cena je také dána velikostí průtoku. Samozřejmě budou porovnány i jiné cenové nabídky. o p. Havel, byt č. 128 o Je vyjádření hygienika, dá se použít jako pitná voda? Odpovídá p. Pařízek Ano, veškerá certifikace a potvrzení budou součástí smlouvy.

12 o pí. Klímová, byt č. 64 o Budou na zde schvalované investice vybírány nové příspěvky od vlastníků? Ne, financovat se budou z fondu oprav. o pí. Laštovka, byt č. 137 o Nebude provedena investice na odstranění zápachu v přízemí budovy B? Na odstranění této závady se pracuje průběžně. Odpovídá p. Nečas, Ing. Bydžovská Na odstranění zápachu byl položen do některých kanálů s el. vedením materiál ROCKWOOL. Bohužel se zjistilo, že zdroje zápachu jsou dva. Výbor bude informovat o průběhu odstraňování. o p. Pilař, byt č. 96 o V chodbě budovy B je pevné okno. Šlo by ho předělat na otvírací z důvodu větrání? Ano, sice to neřeší problém, ale bude projednáno ve výboru a zjištěna finanční náročnost. o p. Pilař, byt č. 96 o Bude se schvalovat rozpočet na plot? Ne. Úkol již schválilo schromáždění. Cena bude minimalizována a vyúčtování předloženo. Odpovídá Ing. Bydžovská Plot je částečně stavěn svépomocí. P. Nečas s pí. Nečasovou upravili zeleň za budovou B, odkopali zeminu pro budoucí plot. Dosavadní náklady byly jen na kontejner a písek. Dále se p. Laštovka, byt. č. 137, p. Havel, byt č. 128, pí. Králová, byt č. 21, pí. Kučerová, byt č. 60 a p. Kysela, byt č. 136 zapojili do diskuse ohledně možnosti nákupu pozemků sousedících s našimi pozemky za budovou A. Tomuto problému se bude výbor zabývat. Zjistí výměry pozemků a případné cenové požadavky prodávajících, poté bude sjednána mimořádná schůze společenství ve vestibulu budovy C. Nikdo z přítomných již neměl k tomuto bodu schůze dotaz. Slovo převzal řídící schůze p. Bohumír Dufek. A navrhl, že bude zahájeno hlasování o investicích. Navrhl aby se o investicích v bodech a až e hlasovalo najednou v jednom hlasování. Řídící schůze dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování o tom jestli se bude o investicích v bodech a až e hlasovat najednou Pro: 333 hlasů 82,0% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 73 hlasů 18,0% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Bylo schváleno aby se o investicích v bodech a až e hlasovalo najednou v jednom hlasování. Řídící schůze dal hlasovat o investicích v bodech a až e. Hlasování o investicích v bodech a až e Pro: 401 hlasů 98,8% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 5 hlasů 1,2% přítomných spoluvlastníků

13 Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků Investice v bodech a až e byly schváleny. Řídící schůze dal hlasovat o návrhu na zřízení komor. Hlasování o návrhu na zřízení komor dle bodu f Z důvodu špatných součtů, bylo hlasování zrušeno. Řídící schůze dal podruhé hlasovat o návrhu na zřízení komor. Druhé hlasování o návrhu na zřízení komor dle bodu f Pro: 146 hlasů 43,6% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 55 hlasů 16,4% přítomných spoluvlastníků Proti: 134 hlasů 40,0% přítomných spoluvlastníků Návrh na zřízení komor byl zamítnut. Investice v bodech g a h budou projednány ve výboru. A poté popřípadě předloženy ke schválení. 8. Doplňující volba členů výboru. Řídící schůze přednesl návrh na nového člena výboru. Byl navržen p. Stránský, byt. č. 88. Řídící schůze vyzval přítomné k navržení jiného kandidáta. Nikdo z přítomných jiného kandidáta nenavrhl a proto dal řídící schůze hlasovat o zvolení p. Stránského za člena výboru. Hlasování o novém členu výboru ing. Stránském Pro: 319 hlasů 95,2% přítomných spoluvlastníků Zdrželi se: 16 hlasů 4,8% přítomných spoluvlastníků Proti: 0 hlasů 0,0% přítomných spoluvlastníků P. Stránský byl zvolen za člena výboru. 9. Všeobecná diskuse přítomných se členy výboru. V této části schůze se jednalo o různých problémech a možnostech, které nebyly projednány dříve. Bylo zde diskutováno o návrhu p. Zajíce byt č. 52 o vegetačním oplocení zepředu budovy. Dále se zde vedla diskuse o komorách. Jelikož již o nich bylo rozhodnuto, neplyne z této diskuse žádný úkol. Projednávalo se zde i dotaz p. Laštovky, byt č. 137 o osvětlení ve výtazích. Dotaz byl zodpovězen p. Nečasem. Byly vymontovány dvě trubice zářivek z výtahů z důvodu úspory el. en. Na dotaz p. Laštovky, byt č. 137 o tom jak budou použity peníze od REI za nedodělky odpověděl Ing. Vávra, že jsou v současné době na fondu oprav a bude o tom rozhodnuto v budoucnu. Dále Ing. Vávra sdělil přítomným, že veškeré nedoplatky na výměník byly zúčtovány ve vyúčtování za rok Ostatní informace Řídící schůze předal slovo Ing. Vávrovi a ten přítomným sdělil následující informace a doporučení. Odstávka teplé vody Dle informací PT bude odstávka teplé vody provedena v období: : :00

14 Informace o montáži zařízení na budovu. Upozorňujeme všechny majitele, že v případě zájmu o osazení satelitu na střechu, či fasádu, je nutné si vyžádat souhlas Výboru. Jako odstrašující příklad slouží společnost Jia Nian Hua s.r.o., která si osadila parabolu satelitu na hromosvodovou tyč na střechu bez vědomí Výboru a ohrožuje tak život i majetek nás všech. Informace ke změně majitele jednotky. Apelujeme na Všechny majitele, aby při prodeji bytu ve vlastním zájmu dodrželi veškeré náležitosti. Při prodeji bytu je potřeba předat účetní firmě J.N.Nova: kopii první a poslední strany kupní smlouvy kopii návrhu na vklad do katastru přesný datum od kdy platí změna majitele zda nový majitel přebírá závazky původního majitele novou adresu původního majitele (z důvodu vyúčtování) stavy všech vodoměrů ke dni předání telefonické spojení na nového majitele V neposlední řadě jsme při podrobné kontrole hlášených stavů vodoměrů zjistili, že některé vodoměry v bytech se pravděpodobně netočí, neboť mají proti minulému roku minimální, či nulové nárůsty. Na vodoměry na SV je záruka 6 let, na vodoměry na TUV je záruka 4 roky. Vodoměry ovšem budou pravděpodobně pouze zaneseny, tzn. že se na ně záruka nevztahuje. Na problematických vodoměrech byl ve vyúčtování uplatněn náhradní výpočet, ovšem do budoucna je potřeba nefunkční vodoměry opravit. Prosíme proto všechny majitele, aby si překontrolovali, zda se jim všechny vodoměry při odběru vody točí a případně závadu nahlásili formou lístečku do schránky. Odstranění vadných vodoměrů bude centrálně organizováno. Kam hlásit problémy Drobné opravy pan Nečas, případně do schránky společenství. Havárie havarijní servis Nova Bene 0603/497396, či Rozpis plateb J.N.Nova , paní Kocourková. V 20:45 řídící schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Předseda výboru: Ing. Petr Vávra Řídící schůze: Bohumír Dufek Zapisovatel: Martin Krejčí Zápis ověřil: p. Arabasz p. Stránský

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 24.06.2004 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010 I. Program: 1. Schválení programu...1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise...2 3. Vyúčtování za rok 2009

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky.

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. 1 Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. Podle přiložené prezenční listiny byl přítomen potřebný počet hlasů nad 75%. Shromáždění

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Zápis z jednání Shromáždění

Zápis z jednání Shromáždění Zápis z jednání Shromáždění Společenství vlastníků a Stezce 489, Praha 10, se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10 Strašnice konaného dne 26.2.2009 od 18:30 v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 učebna

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod.

Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod. Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod. Přítomni za Výbor SVJ (VSVJ): M. Bašta (příchod 21:09 hod), V. Blažek,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany

Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 15.ledna, roku 2007, 19:00 21:00 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Vážení vlastníci, správa objektu Vám tímto předkládá ke schválení sestavený finanční plán pro rok 2015. části: 1- rozúčtovací a vyúčtovací klíč 2 -položky

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více