Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. ve znění 225/2009 Sb.

2 I. Základní charakteristika školy Dle zřizovací listiny příspěvková organizace Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje jim zájmové vzdělávání. IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové Ředitelka školy : Mgr. Hana Dvořáčková E. Beneše 1537 Hradec Králové Součásti školy : ZŠ praktická, kapacita 70 žáků Školní družina, kapacita 30 žáků ZŠ speciální, kapacita 6 žáků Zařazení do školského rejstříku: , poslední změna k Obory vzdělání: C/01 Základní škola, podle RVP ZV, příloha LMP B/01 Základní škola speciální B/001 Pomocná škola Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Kompas, č.j. 129/2007 Školní vzdělávací program Korálek, č.j. 78/2010 Pomocná škola, č.j /97-22 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [2]

3 Počty žáků Údaje z konce školního roku Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2012/ ,5 Školská rada Školská rada plní funkce, které jí předepisuje školský zákon. Během školního roku se školská rada sešla dvakrát, a to a Zájmová a občanská sdružení při škole Při škole pracuje pododdíl sportovního oddílu INTEGRA Hradec Králové. Oddíl je organizační jednotkou Českého svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS). Členové oddílu se účastní soutěží ČSMPS na regionální i republikové úrovni. V tomto školním roce jsme se zúčastnili soutěží ve stolním tenisu, nohejbalu, florbalu, přespolním běhu a malé kopané. V regionálním kole ve stolním tenisu se naši žáci pravidelně dobře umísťují a někteří postupují na mistrovství republiky. Občanské sdružení MOST - sdružení na podporu výchovně-vzdělávací práce školy. Z členských příspěvků a sponzorských darů hradí dopravu na soutěže, přispívá na sportovní a turistické kurzy, na dopravu do plavecké školy, organizuje nákup školních potřeb (sešity, kreslící kartony, barevné papíry) a mimočítankové četby, nakupuje potřeby pro výtvarné a pracovní činnosti, např. keramickou hlínu, glazury, různé barvy, pomáhá škole se sportovním vybavením a nakupuje odměny na soutěže. Díky občanskému sdružení získala škola v letošním školním roce pomůcky podporující pohybové schopnosti a rozvoj hrubé i jemné motoriky. Záměry školy, předpoklady a trend dalšího vývoje Podle zákona č. 561/2004 Sb. je škola druhem školy základní. Hlavní činností školy je základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kteří nemají předpoklady úspěšně zvládat běžnou základní školu a připravovat je pomocí speciálních postupů a pomůcek na další vzdělávání pro příští profesní uplatnění. Výchovná práce směřuje žáky tak, aby byli schopni se v co největší míře samostatně zapojit do společnosti. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [3]

4 Škola pracuje i s dětmi se středním a těžkým mentálním postižením a vzdělává je v desetiletém vzdělávacím programu. V tomto školním roce jsme měli 2 žáky v tomto programu, kteří byli v samostatné třídě spolu se 2 žáky s autismem. Podle školního vzdělávacího programu se škola zaměřuje především na efektivní výuku matematiky a českého jazyka, výuku praktických pracovních dovedností, informační technologie a prevenci rizikového chování. Praktické zaměření školy vyžaduje dobré zázemí pro pracovní činnosti. Máme samostatnou cvičnou kuchyň, která je využívána i jako pracovna dívek, a prostornou dílnu s keramickou pecí. K výuce pěstitelských prací slouží školní pozemek, děti se také učí udržovat zahradu kolem školy. V hodinách pracovního vyučování se žáci podílejí na údržbě okolí školy a parčíku u Klicperova domu. Škola má nad parčíkem patronát, žáci za to mají podle dohody s radou města 20% slevy na školní představení. V rámci environmentální výchovy se děti učí sbírat léčivé byliny, sbírají plody lesních stromů pro výsadbu a krmení zvěře. Učí se důsledně třídit odpad a ukládat ho na určená místa. V oblasti materiálního vybavení nemá škola již několik let možnost nakupovat potřebné nové zařízení. Důvodem jsou rostoucí ceny energií a služeb při současném snižování příspěvků. V tomto školním roce jsme nakoupili 4 křesílka se stolkem a nové regály se zásobníky na hry do školní družiny, pořídili jsme i nové sportovní potřeby a učební pomůcky. Pravidelně aktualizujeme náš web Na webu vyvěšujeme informace, které mají být podle zákona veřejně přístupné, ale i aktuality ze života školy. Na obsahu webu spolupracují i žáci. Ve školní družině bylo zapsáno 25 žáků. ŠD plnila své základní poslání - výchova v době mimo vyučování. Zde mohou trávit děti čas před a po vyučování a v době, kdy čekají na zájmové kroužky, což je významným preventivním prvkem rizikového chování. Vychovatelka připravuje žákům zaměstnání v rozmanitých činnostech. Po celý rok jsme pro žáky objednávali mléčné výrobky v rámci projektu Školní mléko. Ze strany žáků je o tyto výrobky velký zájem. S ohledem na výchovu ke zdravému životnímu stylu tento druh svačin budeme podporovat i nadále. Výdej potravin organizuje vychovatelka ŠD. I v tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu Ovoce do škol, který se týkal pouze žáků ročníku. Žáci dostávali každý týden různé druhy ovoce nebo ovocných šťáv. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [4]

5 Prevence projevů rizikového chování Mezi rizikové projevy chování u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek. V rámci prevence projevů rizikového chování má škola zpracovaný minimální preventivní program, který byl vytvořen pro potřeby naší školy a při jeho vypracování bylo čerpáno z předchozích preventivních akcí školy, z konkrétních potřeb jednotlivých ročníků a dále z připomínek a návrhů jednotlivých pedagogů. Konkrétní projevy rizikového chování jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Tento program se vzhledem k vyvíjejícím se situacím může modifikovat a upravit podle potřeb žáků, rodičů a pedagogického sboru. V tomto školním roce jsme v oblasti primární prevence pokračovali ve spolupráci s O. S. Prostor z Kolína. Program primární prevence O. S. Prostor se zaměřuje na specifickou formu prevence projevů rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Práce se skupinou probíhala výhradně interaktivní formou. Třída i třídní učitele jsou tak motivováni ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci. Mezi další aktivity v oblasti primární prevence lze zařadit podzimní Kohezivní pobyt žáků 6. a 7. ročníku. Přehled termínů a aktivit v primární prevenci - žáci Kohezivní pobyt Pecka ( ročník) Bezpečně po mediálním světě ( ročník) Šikana není hra ( ročník) Vztahy mezi námi ( ročník) Prosazení se ( ročník) Nikotin, marihuana ( ročník) Bezpečně po mediálním světě ( ročník) Týden proti drogám ( ročník) Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [5]

6 Kulturní akce V rámci výchovy ke kulturním hodnotám navštívili naši žáci celkem 13 kulturních představení. Byla to divadelní představení, výchovné koncerty, výstavy a vzdělávací pořady. Do výchovně vzdělávací práce byly zařazeny i exkurze, především do odborných učilišť v Hořicích a Městci Králové. Každoročně připravujeme vystoupení ke Dni matek. Letos jsme tímto představením opět potěšili i staré občany v Domově důchodců v Chlumci nad Cidlinou. Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili v Domově důchodců 2 pracovních dílen. Žáci si připravili pro klienty DD ukázku výroby jednoduché práce z papíru a dřevěných kolíčků. Protože šlo o úplně první setkání, měli jsme trochu obavy, jak bude spolupráce mezi dětmi a starší generací probíhat. Vše dopadlo výtečně, děti svým babičkám bez problémů vysvětlily postup práce a podle potřeb jim i pomáhaly. Na druhém setkání vyráběli velikonoční kraslice. Setkání proběhla v příjemné atmosféře a my se těšíme na další spolupráci. Datum pořady Dožínky O pejskovi a kočičce Láska ano, děti ještě ne Králíci z klobouku Beseda s p. Richterem Loutkobraní Mrazík Vánoční výstava v OU Městec Králové U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové Matylda zasahuje aneb Povídačky naší Kačky Tonda obal na cestách Princezna na hrášku Vystoupení ZUŠ Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [6]

7 II. Učební plány Výuka probíhala podle vzdělávacích programů: Pomocná škola, MŠMT ČR, č.j /97-22, platnost od Školní vzdělávací program Kompas, č.j. 129/2007, platnost od Školní vzdělávací program Korálek, č. j. 78/2010, platnost od ŠVP Kompas Pomocná škola 4. ŠVP Korálek ČJ Čtení 3 Čtení 3 M Psaní 2 Psaní 2 PRV Počty 3 M 5 VLAST 1 1 VU 2 VLAST 2 PŘÍR 2 2 PV a VV 5 PŘÍR 3 HV TV 5 Inf 1 VV HV 2 VkZ 1 PV ŘV 1 Řv 1 TV Volit. př. 2 Tv 3 AJ Hv 1 INF PV 6 D Vv 1 Z PŘ F VkO 1 1 VkZ 1 1 CH 1 Volit. př Disp. h Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [7]

8 Ve všech ročnících základní školy praktické probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Kompas, č. j. 129/2007. Žáci docházeli na výuku do skupin (ročníků), kam byli zařazeni s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Žák 4. ročníku základní školy speciální byl vyučován podle vzdělávacího programu Pomocná škola č.j / Žákyně 9. ročníku se učila podle Školního vzdělávacího programu Korálek, č. j. 78/2010. Diferencovaná výuka Diferencovaná výuka matematiky, českého a anglického jazyka je realizována u vzdělávacího programu ŠVP Kompas. Vyučování matematiky, českého a anglického jazyka žáci absolvují v ročníku, jehož učivo zvládají. Při této organizaci vyučování je žákům poskytována maximální speciálně pedagogická péče vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. Pozitivem je, že žáci takto tvoří skupiny, které jsou oproti klasickým třídám více homogenní. Pokud má žák potíže v jednom předmětu, navštěvuje skupinu, kde učivo zvládá a nemusí opakovat ročník. V matematice, českém a anglickém jazyce je na vysvědčení používána klasifikace formou širšího slovního hodnocení. U ostatních předmětů se používá klasifikace stupni 1-5. U pomocné školy je používáno širší slovní hodnocení v souladu s příslušným metodickým pokynem. Počet žáků, kterým je věnována péče v jiném ročníku, jsou uvedeny v tabulce a vztahují se k poslednímu čtvrtletí. Ročník Celkem Žáků ve třídě ČJ V kmenové třídě Ve vyšším ročníku V nižším ročníku Ročník Celkem Žáků ve třídě M V kmenové třídě Ve vyšším ročníku V nižším ročníku Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [8]

9 Ročník Celkem Žáků ve třídě AJ V kmenové třídě Ve vyšším ročníku V nižším ročníku Volitelné předměty Žáci ročníku měli povinnost zapsat se do některého z volitelných předmětů: Sportovní hry Mgr. Horniková, Mgr. Blažek Pěvecké činnosti Mgr. Dvořáčková D. Keramické činnosti Mgr. Lebdušková Pracovní činnosti Mgr. Valentová Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu a jsou klasifikované. Zájmové útvary Ve škole byly otevřeny 4 zájmové útvary: Sportovní kroužek Mgr. Horniková Pěvecký kroužek Mgr. Dvořáčková D. Keramický kroužek Mgr. Lebdušková Kroužek pracovních činností Mgr. Valentová Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [9]

10 III. Pracovníci školy Ve škole pracovalo 12 pracovníků, z toho 10 pedagogických. Nepedagogičtí pracovníci uklizečka a účetní. Údaje o pedagogických pracovnících Pracovník ředitelka Absolvovaná škola, titul PdF Hradec Králové; Mgr. Kvalifikace Odborná způsobilost uč. 1. st.; spec. ped. Délka pedagogické praxe 28 let zástupkyně PdF UP Olomouc; Mgr. uč. 1. st.; spec. ped. 7 let učitelka učitelka učitelka učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. PdF Hradec Králové; Mgr. PdF Hradec Králové; Mgr. PdF Ústí n. Labem; Mgr. uč. 1. st.; spec. ped. uč. 1. st.; spec. ped. uč. Bi-Ch; spec. ped. uč. 1. st.; spec. ped. 21 let 29 let 32 let 26 let učitelka PdF UK Praha; Mgr. spec. ped. - učitelství 29 let učitel vychovatelka PdF Hradec Králové; Mgr. SŠ, PdF UK Praha doplň. vzděl. pro vych. uč. 1. st. 22 let 16 let asistent pedagoga Stř. ped. škola 6 let Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovník Stupeň vzdělání Odborná způsobilost Pracovní poměr hospodářka - účetní USO ano 0, 5 uklizečka SO _ 1, 0 mzdová účetní USO ano DPČ Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [10]

11 Nekvalifikovaní pracovníci pedagogové 1, 27 nepedagogové 0 Jeden učitel v hlavní činnosti nesplňuje předepsané kvalifikační předpoklady, nemá speciálně pedagogické vzdělání. Vychovatelka ve školní družině je pro ŠD plně kvalifikována včetně ukončeného studia speciální pedagogiky. Má však souběžně úvazek 0, 27 jako učitelka a nemá předepsané VŠ vzdělání učitelského směru. Absolventi škol V tomto školním roce na školu nenastoupil žádný absolvent VŠ pedagogického směru. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro ICT koordinátory Enviromentální výchova Druh studia, kurzu Ovlivnění zdravotního stavu výživou Setkání výchovných poradců Školní poradenství Zážitková pedagogika Hrové činnosti v matematice Interaktivní metody ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ Monitoring a prevence rizikových jevů spojených s novými technologiemi Komunikace v praxi ředitele Spisová služba Právo ve škole Hravá finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ Jazyk pro život učitele v zahraničí Pořadatel UHK Ochrana fauny ČR IDV UHK ÚP HK KÚ KHK Čmelák Liberec ŠZ pro DVPP HK PdF UHK NIDV HK ŠZ pro DVPP HK SCIENS Krtěnov ŠZ pro DVPP HK ŠZ pro DVPP HK MAGIC ENGLISH s.r.o. Náchod Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [11]

12 Zástupkyně ředitelky dokončila v lednu studium pro ICT koordinátory. Škola odebírá odborné časopisy Prevence, Rodina a škola, Speciální pedagogika a pro přípravu na vyučování odebíráme časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka, Tvořivý Ámos. Do učitelské knihovny jsme v letošním roce zakoupili 1 titul. IV. Přijímací řízení Přehled o vycházejících žácích ukončili pov. škol. docházku podali přihlášku na OU byli přijati na zvolený obor nepokračují ve vzdělávání pokračují v 9. roč. 2013/ ročník ročník Celkem V. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků Na konci školního roku neprospěl 1 žák 9. ročníku ze 2 předmětů. Po vykonání opravné zkoušky neprospěl z 1 předmětu. Dva žáci 8. ročníku měli z důvodu velké absence odloženou klasifikaci. Jeden žák vykonal zkoušku úspěšně, druhý žák neuspěl ani v jednom z klasifikovaných předmětů a opravné zkoušky odmítl. Oba žáci 8. ročníku splnili povinnou školní docházku, na učiliště přihlášku nepodali. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [12]

13 Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník počet žáků 1. 0 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl PŠ PŠ 1 1 Celkem Zameškané hodiny Zameškané hodiny ročník počet žáků omluvené neomluvené průměr. počet zameš. hodin na žáka , , , , , ,5 PŠ Celkem ,7 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [13]

14 Počet zameškaných hodin je uveden za celý školní rok. Ve srovnání s minulým školním rokem počet omluvených hodin klesl. Došlo také k výraznému snížení počtu neomluvených hodin. Jednalo se o chybějící omluvenky nebo o neuznané omluvenky za dobu, kdy se někteří žáci v době nemoci pohybovali venku. Počet žáků v tabulce je odlišný od počtu žáků na konci školního roku, jelikož během roku dochází k migraci žáků. Snížený stupeň z chování V chování se objevovaly běžné problémy jako neplnění školních povinností, porušování školního řádu a neomluvené absence. Kromě výchovných opatření byla použita i klasifikace chování sníženým stupněm. Závěrečná klasifikace chování stupeň z chování počet z celku % % % VI. Údaje o inspekcích ČŠI a kontrolách Ve školním roce navštívili naši školu pracovníci České školní inspekce. Škola byla hodnocena ve všech oblastech kladně, nebylo shledáno žádné porušení právních předpisů. Proběhly také dvě veřejnosprávní kontroly: 1. Použití finančních prostředků kontrola proběhla bez nálezu. 2. Hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky zjištěny drobné formální nedostatky při provedení inventarizace. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [14]

15 VII. Mimoškolní aktivity Okresní, oblastní a celostátní soutěže V tomto školním roce naše škola organizovala následující soutěže okresního a krajského formátu: datum soutěž místo ročník Přespolní běh ZŠ praktických krajský přebor Atletický čtyřboj okresní kolo Atletický čtyřboj krajské kolo Turnaj v kopané a vybíjené ZŠ praktických Zámecký park v Chlumci n. C. Chlumec n. C. Stadion SOKOL Hradec Králové Chlumec n. C. 6. ročník 23. ročník Příprava a účast žáků školy na různých soutěžích Datum soutěž místo Turnaj v kopané Nový Bydžov Kopidlenské poupě Kopidlno Regionální přebor ve stolním tenisu Hradec Králové Turnaj v kopané Trutnov MČR ve stolním tenisu Hradec Králové Regionální kolo v nohejbale Hradec Králové MČR v nohejbale Údlice Přátelské utkání ve florbalu Hradec Králové Regionální kolo ve florbalu Hradec Králové Turnaj ve vybíjené Trutnov Turnaj ve stolním tenisu Městec Králové Dílenská soutěž Hradec Králové Krajský přebor v přespolním běhu Chlumec nad Cidlinou Školní kolo Atletického čtyřboje Chlumec nad Cidlinou Regionální kolo v malé kopané Hradec Králové Okresní kolo Atletického čtyřboje Chlumec nad Cidlinou Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [15]

16 Taneční soutěž Skok za krokem Chlumec nad Cidlinou Krajské kolo Atletického čtyřboje Hradec Králové Kouřimská stezka Kouřim Turnaj v kopané a vybíjené Chlumec nad Cidlinou Další aktivity Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali povinnou plaveckou výuku v Plavecké škole ZÉVA v Hradci Králové. 3 žáci se zúčastnili soustředění ve stolním tenisu v Hradci Králové a 2 žákyně v Tanvaldu V rámci sportovního kroužku jsme uspořádali během školního roku 3 přátelská utkání ve vybíjené a kopané se žáky ZŠ z Nového Bydžova jsme pro žáky zajistili školní výlet do lanového centra v Hradci Králové. Všichni žáci se zúčastnili projektu Zdravá pětka. Žáci 9. ročníku se opět zapojili do projektu Příběhy bezpráví. VIII. Projekty V letošním školním roce pokračoval projekt EU peníze školám. Během roku jsme vytvořili a ve vyučovacích hodinách ověřili zbývající digitální učební materiály. Odeslali jsme 2. a 3. monitorovací zprávu, které prošly schvalovacím procesem bez jediné chyby. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [16]

17 Základní údaje o hospodaření školy Škola zpracovává samostatnou výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok, kterou odevzdává zřizovateli a předkládá školské radě vždy po uzavření účetního období roku. Kopie základního rozboru hospodaření za rok 2012 je přiložena. Znění výroční zprávy projednala pedagogická rada dne V Chlumci nad Cidlinou 9. října 2013 Mgr. Hana Dvořáčková ředitelka školy Výroční zprávu projednala a schválila školská rada dne Mgr. Václava Horniková předsedkyně školské rady Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [17]

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. v pozdějším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 2005 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více