Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. ve znění 225/2009 Sb.

2 I. Základní charakteristika školy Dle zřizovací listiny příspěvková organizace Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje jim zájmové vzdělávání. IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové Ředitelka školy : Mgr. Hana Dvořáčková E. Beneše 1537 Hradec Králové Součásti školy : ZŠ praktická, kapacita 70 žáků Školní družina, kapacita 30 žáků ZŠ speciální, kapacita 6 žáků Zařazení do školského rejstříku: , poslední změna k Obory vzdělání: C/01 Základní škola, podle RVP ZV, příloha LMP B/01 Základní škola speciální B/001 Pomocná škola Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Kompas, č.j. 129/2007 Školní vzdělávací program Korálek, č.j. 78/2010 Pomocná škola, č.j /97-22 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [2]

3 Počty žáků Údaje z konce školního roku Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2012/ ,5 Školská rada Školská rada plní funkce, které jí předepisuje školský zákon. Během školního roku se školská rada sešla dvakrát, a to a Zájmová a občanská sdružení při škole Při škole pracuje pododdíl sportovního oddílu INTEGRA Hradec Králové. Oddíl je organizační jednotkou Českého svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS). Členové oddílu se účastní soutěží ČSMPS na regionální i republikové úrovni. V tomto školním roce jsme se zúčastnili soutěží ve stolním tenisu, nohejbalu, florbalu, přespolním běhu a malé kopané. V regionálním kole ve stolním tenisu se naši žáci pravidelně dobře umísťují a někteří postupují na mistrovství republiky. Občanské sdružení MOST - sdružení na podporu výchovně-vzdělávací práce školy. Z členských příspěvků a sponzorských darů hradí dopravu na soutěže, přispívá na sportovní a turistické kurzy, na dopravu do plavecké školy, organizuje nákup školních potřeb (sešity, kreslící kartony, barevné papíry) a mimočítankové četby, nakupuje potřeby pro výtvarné a pracovní činnosti, např. keramickou hlínu, glazury, různé barvy, pomáhá škole se sportovním vybavením a nakupuje odměny na soutěže. Díky občanskému sdružení získala škola v letošním školním roce pomůcky podporující pohybové schopnosti a rozvoj hrubé i jemné motoriky. Záměry školy, předpoklady a trend dalšího vývoje Podle zákona č. 561/2004 Sb. je škola druhem školy základní. Hlavní činností školy je základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kteří nemají předpoklady úspěšně zvládat běžnou základní školu a připravovat je pomocí speciálních postupů a pomůcek na další vzdělávání pro příští profesní uplatnění. Výchovná práce směřuje žáky tak, aby byli schopni se v co největší míře samostatně zapojit do společnosti. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [3]

4 Škola pracuje i s dětmi se středním a těžkým mentálním postižením a vzdělává je v desetiletém vzdělávacím programu. V tomto školním roce jsme měli 2 žáky v tomto programu, kteří byli v samostatné třídě spolu se 2 žáky s autismem. Podle školního vzdělávacího programu se škola zaměřuje především na efektivní výuku matematiky a českého jazyka, výuku praktických pracovních dovedností, informační technologie a prevenci rizikového chování. Praktické zaměření školy vyžaduje dobré zázemí pro pracovní činnosti. Máme samostatnou cvičnou kuchyň, která je využívána i jako pracovna dívek, a prostornou dílnu s keramickou pecí. K výuce pěstitelských prací slouží školní pozemek, děti se také učí udržovat zahradu kolem školy. V hodinách pracovního vyučování se žáci podílejí na údržbě okolí školy a parčíku u Klicperova domu. Škola má nad parčíkem patronát, žáci za to mají podle dohody s radou města 20% slevy na školní představení. V rámci environmentální výchovy se děti učí sbírat léčivé byliny, sbírají plody lesních stromů pro výsadbu a krmení zvěře. Učí se důsledně třídit odpad a ukládat ho na určená místa. V oblasti materiálního vybavení nemá škola již několik let možnost nakupovat potřebné nové zařízení. Důvodem jsou rostoucí ceny energií a služeb při současném snižování příspěvků. V tomto školním roce jsme nakoupili 4 křesílka se stolkem a nové regály se zásobníky na hry do školní družiny, pořídili jsme i nové sportovní potřeby a učební pomůcky. Pravidelně aktualizujeme náš web Na webu vyvěšujeme informace, které mají být podle zákona veřejně přístupné, ale i aktuality ze života školy. Na obsahu webu spolupracují i žáci. Ve školní družině bylo zapsáno 25 žáků. ŠD plnila své základní poslání - výchova v době mimo vyučování. Zde mohou trávit děti čas před a po vyučování a v době, kdy čekají na zájmové kroužky, což je významným preventivním prvkem rizikového chování. Vychovatelka připravuje žákům zaměstnání v rozmanitých činnostech. Po celý rok jsme pro žáky objednávali mléčné výrobky v rámci projektu Školní mléko. Ze strany žáků je o tyto výrobky velký zájem. S ohledem na výchovu ke zdravému životnímu stylu tento druh svačin budeme podporovat i nadále. Výdej potravin organizuje vychovatelka ŠD. I v tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu Ovoce do škol, který se týkal pouze žáků ročníku. Žáci dostávali každý týden různé druhy ovoce nebo ovocných šťáv. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [4]

5 Prevence projevů rizikového chování Mezi rizikové projevy chování u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek. V rámci prevence projevů rizikového chování má škola zpracovaný minimální preventivní program, který byl vytvořen pro potřeby naší školy a při jeho vypracování bylo čerpáno z předchozích preventivních akcí školy, z konkrétních potřeb jednotlivých ročníků a dále z připomínek a návrhů jednotlivých pedagogů. Konkrétní projevy rizikového chování jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Tento program se vzhledem k vyvíjejícím se situacím může modifikovat a upravit podle potřeb žáků, rodičů a pedagogického sboru. V tomto školním roce jsme v oblasti primární prevence pokračovali ve spolupráci s O. S. Prostor z Kolína. Program primární prevence O. S. Prostor se zaměřuje na specifickou formu prevence projevů rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Práce se skupinou probíhala výhradně interaktivní formou. Třída i třídní učitele jsou tak motivováni ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci. Mezi další aktivity v oblasti primární prevence lze zařadit podzimní Kohezivní pobyt žáků 6. a 7. ročníku. Přehled termínů a aktivit v primární prevenci - žáci Kohezivní pobyt Pecka ( ročník) Bezpečně po mediálním světě ( ročník) Šikana není hra ( ročník) Vztahy mezi námi ( ročník) Prosazení se ( ročník) Nikotin, marihuana ( ročník) Bezpečně po mediálním světě ( ročník) Týden proti drogám ( ročník) Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [5]

6 Kulturní akce V rámci výchovy ke kulturním hodnotám navštívili naši žáci celkem 13 kulturních představení. Byla to divadelní představení, výchovné koncerty, výstavy a vzdělávací pořady. Do výchovně vzdělávací práce byly zařazeny i exkurze, především do odborných učilišť v Hořicích a Městci Králové. Každoročně připravujeme vystoupení ke Dni matek. Letos jsme tímto představením opět potěšili i staré občany v Domově důchodců v Chlumci nad Cidlinou. Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili v Domově důchodců 2 pracovních dílen. Žáci si připravili pro klienty DD ukázku výroby jednoduché práce z papíru a dřevěných kolíčků. Protože šlo o úplně první setkání, měli jsme trochu obavy, jak bude spolupráce mezi dětmi a starší generací probíhat. Vše dopadlo výtečně, děti svým babičkám bez problémů vysvětlily postup práce a podle potřeb jim i pomáhaly. Na druhém setkání vyráběli velikonoční kraslice. Setkání proběhla v příjemné atmosféře a my se těšíme na další spolupráci. Datum pořady Dožínky O pejskovi a kočičce Láska ano, děti ještě ne Králíci z klobouku Beseda s p. Richterem Loutkobraní Mrazík Vánoční výstava v OU Městec Králové U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové Matylda zasahuje aneb Povídačky naší Kačky Tonda obal na cestách Princezna na hrášku Vystoupení ZUŠ Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [6]

7 II. Učební plány Výuka probíhala podle vzdělávacích programů: Pomocná škola, MŠMT ČR, č.j /97-22, platnost od Školní vzdělávací program Kompas, č.j. 129/2007, platnost od Školní vzdělávací program Korálek, č. j. 78/2010, platnost od ŠVP Kompas Pomocná škola 4. ŠVP Korálek ČJ Čtení 3 Čtení 3 M Psaní 2 Psaní 2 PRV Počty 3 M 5 VLAST 1 1 VU 2 VLAST 2 PŘÍR 2 2 PV a VV 5 PŘÍR 3 HV TV 5 Inf 1 VV HV 2 VkZ 1 PV ŘV 1 Řv 1 TV Volit. př. 2 Tv 3 AJ Hv 1 INF PV 6 D Vv 1 Z PŘ F VkO 1 1 VkZ 1 1 CH 1 Volit. př Disp. h Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [7]

8 Ve všech ročnících základní školy praktické probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Kompas, č. j. 129/2007. Žáci docházeli na výuku do skupin (ročníků), kam byli zařazeni s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Žák 4. ročníku základní školy speciální byl vyučován podle vzdělávacího programu Pomocná škola č.j / Žákyně 9. ročníku se učila podle Školního vzdělávacího programu Korálek, č. j. 78/2010. Diferencovaná výuka Diferencovaná výuka matematiky, českého a anglického jazyka je realizována u vzdělávacího programu ŠVP Kompas. Vyučování matematiky, českého a anglického jazyka žáci absolvují v ročníku, jehož učivo zvládají. Při této organizaci vyučování je žákům poskytována maximální speciálně pedagogická péče vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. Pozitivem je, že žáci takto tvoří skupiny, které jsou oproti klasickým třídám více homogenní. Pokud má žák potíže v jednom předmětu, navštěvuje skupinu, kde učivo zvládá a nemusí opakovat ročník. V matematice, českém a anglickém jazyce je na vysvědčení používána klasifikace formou širšího slovního hodnocení. U ostatních předmětů se používá klasifikace stupni 1-5. U pomocné školy je používáno širší slovní hodnocení v souladu s příslušným metodickým pokynem. Počet žáků, kterým je věnována péče v jiném ročníku, jsou uvedeny v tabulce a vztahují se k poslednímu čtvrtletí. Ročník Celkem Žáků ve třídě ČJ V kmenové třídě Ve vyšším ročníku V nižším ročníku Ročník Celkem Žáků ve třídě M V kmenové třídě Ve vyšším ročníku V nižším ročníku Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [8]

9 Ročník Celkem Žáků ve třídě AJ V kmenové třídě Ve vyšším ročníku V nižším ročníku Volitelné předměty Žáci ročníku měli povinnost zapsat se do některého z volitelných předmětů: Sportovní hry Mgr. Horniková, Mgr. Blažek Pěvecké činnosti Mgr. Dvořáčková D. Keramické činnosti Mgr. Lebdušková Pracovní činnosti Mgr. Valentová Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu a jsou klasifikované. Zájmové útvary Ve škole byly otevřeny 4 zájmové útvary: Sportovní kroužek Mgr. Horniková Pěvecký kroužek Mgr. Dvořáčková D. Keramický kroužek Mgr. Lebdušková Kroužek pracovních činností Mgr. Valentová Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [9]

10 III. Pracovníci školy Ve škole pracovalo 12 pracovníků, z toho 10 pedagogických. Nepedagogičtí pracovníci uklizečka a účetní. Údaje o pedagogických pracovnících Pracovník ředitelka Absolvovaná škola, titul PdF Hradec Králové; Mgr. Kvalifikace Odborná způsobilost uč. 1. st.; spec. ped. Délka pedagogické praxe 28 let zástupkyně PdF UP Olomouc; Mgr. uč. 1. st.; spec. ped. 7 let učitelka učitelka učitelka učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. PdF Hradec Králové; Mgr. PdF Hradec Králové; Mgr. PdF Ústí n. Labem; Mgr. uč. 1. st.; spec. ped. uč. 1. st.; spec. ped. uč. Bi-Ch; spec. ped. uč. 1. st.; spec. ped. 21 let 29 let 32 let 26 let učitelka PdF UK Praha; Mgr. spec. ped. - učitelství 29 let učitel vychovatelka PdF Hradec Králové; Mgr. SŠ, PdF UK Praha doplň. vzděl. pro vych. uč. 1. st. 22 let 16 let asistent pedagoga Stř. ped. škola 6 let Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovník Stupeň vzdělání Odborná způsobilost Pracovní poměr hospodářka - účetní USO ano 0, 5 uklizečka SO _ 1, 0 mzdová účetní USO ano DPČ Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [10]

11 Nekvalifikovaní pracovníci pedagogové 1, 27 nepedagogové 0 Jeden učitel v hlavní činnosti nesplňuje předepsané kvalifikační předpoklady, nemá speciálně pedagogické vzdělání. Vychovatelka ve školní družině je pro ŠD plně kvalifikována včetně ukončeného studia speciální pedagogiky. Má však souběžně úvazek 0, 27 jako učitelka a nemá předepsané VŠ vzdělání učitelského směru. Absolventi škol V tomto školním roce na školu nenastoupil žádný absolvent VŠ pedagogického směru. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro ICT koordinátory Enviromentální výchova Druh studia, kurzu Ovlivnění zdravotního stavu výživou Setkání výchovných poradců Školní poradenství Zážitková pedagogika Hrové činnosti v matematice Interaktivní metody ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ Monitoring a prevence rizikových jevů spojených s novými technologiemi Komunikace v praxi ředitele Spisová služba Právo ve škole Hravá finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ Jazyk pro život učitele v zahraničí Pořadatel UHK Ochrana fauny ČR IDV UHK ÚP HK KÚ KHK Čmelák Liberec ŠZ pro DVPP HK PdF UHK NIDV HK ŠZ pro DVPP HK SCIENS Krtěnov ŠZ pro DVPP HK ŠZ pro DVPP HK MAGIC ENGLISH s.r.o. Náchod Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [11]

12 Zástupkyně ředitelky dokončila v lednu studium pro ICT koordinátory. Škola odebírá odborné časopisy Prevence, Rodina a škola, Speciální pedagogika a pro přípravu na vyučování odebíráme časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka, Tvořivý Ámos. Do učitelské knihovny jsme v letošním roce zakoupili 1 titul. IV. Přijímací řízení Přehled o vycházejících žácích ukončili pov. škol. docházku podali přihlášku na OU byli přijati na zvolený obor nepokračují ve vzdělávání pokračují v 9. roč. 2013/ ročník ročník Celkem V. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků Na konci školního roku neprospěl 1 žák 9. ročníku ze 2 předmětů. Po vykonání opravné zkoušky neprospěl z 1 předmětu. Dva žáci 8. ročníku měli z důvodu velké absence odloženou klasifikaci. Jeden žák vykonal zkoušku úspěšně, druhý žák neuspěl ani v jednom z klasifikovaných předmětů a opravné zkoušky odmítl. Oba žáci 8. ročníku splnili povinnou školní docházku, na učiliště přihlášku nepodali. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [12]

13 Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník počet žáků 1. 0 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl PŠ PŠ 1 1 Celkem Zameškané hodiny Zameškané hodiny ročník počet žáků omluvené neomluvené průměr. počet zameš. hodin na žáka , , , , , ,5 PŠ Celkem ,7 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [13]

14 Počet zameškaných hodin je uveden za celý školní rok. Ve srovnání s minulým školním rokem počet omluvených hodin klesl. Došlo také k výraznému snížení počtu neomluvených hodin. Jednalo se o chybějící omluvenky nebo o neuznané omluvenky za dobu, kdy se někteří žáci v době nemoci pohybovali venku. Počet žáků v tabulce je odlišný od počtu žáků na konci školního roku, jelikož během roku dochází k migraci žáků. Snížený stupeň z chování V chování se objevovaly běžné problémy jako neplnění školních povinností, porušování školního řádu a neomluvené absence. Kromě výchovných opatření byla použita i klasifikace chování sníženým stupněm. Závěrečná klasifikace chování stupeň z chování počet z celku % % % VI. Údaje o inspekcích ČŠI a kontrolách Ve školním roce navštívili naši školu pracovníci České školní inspekce. Škola byla hodnocena ve všech oblastech kladně, nebylo shledáno žádné porušení právních předpisů. Proběhly také dvě veřejnosprávní kontroly: 1. Použití finančních prostředků kontrola proběhla bez nálezu. 2. Hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky zjištěny drobné formální nedostatky při provedení inventarizace. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [14]

15 VII. Mimoškolní aktivity Okresní, oblastní a celostátní soutěže V tomto školním roce naše škola organizovala následující soutěže okresního a krajského formátu: datum soutěž místo ročník Přespolní běh ZŠ praktických krajský přebor Atletický čtyřboj okresní kolo Atletický čtyřboj krajské kolo Turnaj v kopané a vybíjené ZŠ praktických Zámecký park v Chlumci n. C. Chlumec n. C. Stadion SOKOL Hradec Králové Chlumec n. C. 6. ročník 23. ročník Příprava a účast žáků školy na různých soutěžích Datum soutěž místo Turnaj v kopané Nový Bydžov Kopidlenské poupě Kopidlno Regionální přebor ve stolním tenisu Hradec Králové Turnaj v kopané Trutnov MČR ve stolním tenisu Hradec Králové Regionální kolo v nohejbale Hradec Králové MČR v nohejbale Údlice Přátelské utkání ve florbalu Hradec Králové Regionální kolo ve florbalu Hradec Králové Turnaj ve vybíjené Trutnov Turnaj ve stolním tenisu Městec Králové Dílenská soutěž Hradec Králové Krajský přebor v přespolním běhu Chlumec nad Cidlinou Školní kolo Atletického čtyřboje Chlumec nad Cidlinou Regionální kolo v malé kopané Hradec Králové Okresní kolo Atletického čtyřboje Chlumec nad Cidlinou Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [15]

16 Taneční soutěž Skok za krokem Chlumec nad Cidlinou Krajské kolo Atletického čtyřboje Hradec Králové Kouřimská stezka Kouřim Turnaj v kopané a vybíjené Chlumec nad Cidlinou Další aktivity Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali povinnou plaveckou výuku v Plavecké škole ZÉVA v Hradci Králové. 3 žáci se zúčastnili soustředění ve stolním tenisu v Hradci Králové a 2 žákyně v Tanvaldu V rámci sportovního kroužku jsme uspořádali během školního roku 3 přátelská utkání ve vybíjené a kopané se žáky ZŠ z Nového Bydžova jsme pro žáky zajistili školní výlet do lanového centra v Hradci Králové. Všichni žáci se zúčastnili projektu Zdravá pětka. Žáci 9. ročníku se opět zapojili do projektu Příběhy bezpráví. VIII. Projekty V letošním školním roce pokračoval projekt EU peníze školám. Během roku jsme vytvořili a ve vyučovacích hodinách ověřili zbývající digitální učební materiály. Odeslali jsme 2. a 3. monitorovací zprávu, které prošly schvalovacím procesem bez jediné chyby. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [16]

17 Základní údaje o hospodaření školy Škola zpracovává samostatnou výroční zprávu o hospodaření za kalendářní rok, kterou odevzdává zřizovateli a předkládá školské radě vždy po uzavření účetního období roku. Kopie základního rozboru hospodaření za rok 2012 je přiložena. Znění výroční zprávy projednala pedagogická rada dne V Chlumci nad Cidlinou 9. října 2013 Mgr. Hana Dvořáčková ředitelka školy Výroční zprávu projednala a schválila školská rada dne Mgr. Václava Horniková předsedkyně školské rady Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 Výroční zpráva za rok 2012/2013 [17]

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí: 1. 1. Základní

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola, Broumov,

Základní škola, Broumov, Základní škola, Broumov, Kladská 164, 550 01 Broumov 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012-2013 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více