VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 Obsah 1 Charakteristika školy Družina Školní klub Stravování Organizace Vzdělávací program Učební plány Zařazení volitelných předmětů do výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu Údaje o zaměstnancích školy Celkový stav k Jmenný seznam správních zaměstnanců Jmenný seznam pedagogických pracovníků Personální změny Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tabulka nejvýznamnějších absolvovaných vzdělávacích akcí Seznam odebíraných periodik Údaje o žácích Vývoj počtu žáků od roku Výsledky vzdělávání a chování žáků Žáci podle výsledků ve vzdělávání za školní rok 2011/2012 (k ) Absence Výchovná opatření ve školním roce 2011/ Výsledky přijímacích řízení ve školním roce 2011/ Talentovaní a integrovaní žáci Klima školy Výchovné poradenství Prevence Environmentální výchova a vzdělávání Mimotřídní a zájmová činnost Umístění žáků ve sportovních soutěžích Umístění žáků v okresních kolech vědomostních soutěží Škola, veřejnost a spolupráce Trendy, mezinárodní projekty a rozvoj školy Evaluace, autoevaluace, kontroly Údaje o výsledcích inspekce ČŠI a jiných kontrolách Vlastní hodnocení školy (autoevaluace) Výsledky testování Scio 7. tříd Stonožka (KEA) Závěr Přílohy Výroční zpráva o hospodaření v roce Certifikát Český den proti rakovině

3 1 Charakteristika školy Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Slavnostní otevření Právní subjektivita Příspěvková organizace IČO Tel.: Identifikátor zařízení Zřizovatel Město Kadaň Základní škola kapacita 470 žáků Školní jídelna kapacita 400 jídel Školní družina kapacita 150 žáků Školní klub kapacita 150 žáků Ředitel školy Zástupkyně ředitele Výchovná poradkyně Preventistka Metodik ICT Mgr. Stanislav Hakl Ing. Miloslava Kohoutová Mgr. Alena Hradilová Mgr. Pavla Štěrbová Martina Dvořáková Základní škola je postavena v tichém prostředí okrajové části města, obklopena zelení Smetanových sadů a Svatého kopce. Jedná se o dvoupatrovou cihlovou budovu s půdními prostorami, nově natřenou fasádou a plastovými okny. Levé křídlo budovy tvoří tělocvična s kabinetem TV a sociálním zařízením. V pravém křídle je školní kuchyně s jídelnou a družinou. U příležitosti 50. výročí svého otevření byl škole ministerstvem školství udělen čestný název Základní škola Rudolfa Koblice, kterým se pyšní od 1. září V suterénu jsou umístěny šatny žáků, dílny a školní prodejna Svačinka. V obou patrech jsou kromě kmenových tříd dobře vybavené odborné pracovny a kabinety. Chlapecké a dívčí toalety jsou po rekonstrukci. Součástí areálu školy je i multifunkční hřiště s umělohmotným povrchem (polytan), školní zahrada a koutek pro školní družinu s pískovištěm a prolézačkami. Hřiště je přístupné i pro veřejnost v rámci zájmových kroužků. Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na obou stupních školy je zpravidla po dvou paralelních třídách, k 30. září 2011 měla škola 437 žáků. Do spádové oblasti školy patří převážně přilehlá zástavba, historické centrum města s nábřežím a pak nově vystavěná čtvrť Strážiště. Asi pět minut chůze od školy jsou tři zastávky MHD

4 1.1 Družina Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Ve čtyřech odděleních družiny bylo přihlášeno 120 dětí, o které se staraly čtyři vychovatelky s přepočteným úvazkem 3,4. Každé oddělení má svou samostatnou místnost s moderním vybavením včetně počítačů, televize a DVD. Venkovní činnosti jsou většinou realizovány na školním hřišti a zahradě s pískovištěm. A to proto, aby si rodiče v průběhu dne kdykoli mohli své dítě vyzvednout. Během školního roku probíhá v družině řada projektů a akcí, které jsou potom prezentovány na webových stránkách školy. Dlouhodobě naplněná kapacita družiny svědčí o kvalitě její práce. Vybrané finanční prostředky za družinu, které činí dle směrnice ředitele školy 150 Kč měsíčně za jedno dítě, jsou plně využívány na chod a rozvoj tohoto školského zařízení. Informace o družině jsou součástí webových stránek školy. září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Vystoupení kouzelníka Divadelní představení-divadlo Kos z Českých Budějovic Advent-zdobení stromečku na náměstí-vlastní výroba ozdob Vánoční koncert Madrigal Svatba ve ŠD-veliká a krásná událost,beseda s budoucím záchranářem Masopust-výroba masek-výhra masky oceněná panem starostou-1.místo Pyžamová párty Měsíc bezpečnosti-beseda s paní policistkou Návštěva hasičů-povídání a názorné ukázky na hřišti,noc v muzeu-spaní ve Františkánském klášteře-1.oddělení Adopce včeličky-družinky-2.oddělení,návštěva a prohlídka Františkánského kláštera-všechna oddělení ŠD,Přespání 1.odd.v klášterních zahradáchrozlučka s oddělením. 1.2 Školní klub Již třetím rokem funguje ve škole Školní klub, který zahrnuje množství zájmových útvarů pro žáky především II. stupně. Členství ve Školním klubu je za úplatu 120 Kč na celý školní rok bez ohledu na to, kolik kroužků si žák vybere. Činnost klubu se řídí Provozním řádem. Ve školním roce 2011/2012 měl školní klub 150 členů. Nabídka kroužků školní rok 2011/2012 Název kroužku Vedoucí kroužku Termín Věková hranice Začínáme s angličtinou pí Repková K. 1. B Začínáme s němčinou pí Beránková Út třídy Výtvarný kroužek pí Mišáková St třídy Náprava poruch učení Dysklub pí Pučelíková, Repková J. Po třída Logopedie pí Šedá St třída Paličkování pí Pavelková Pá třída - 3 -

5 Florbal pí Hradilová Út třída Začínáme s ruštinou pí Čejková Po začátečníci Kopaná FC BETIS p. Mezera Čt třída Basketbal pí Němečková Čt třída Teraristika p. Čtvrtníček Čt třída Kolektivní sporty (hoši) pí Perestjuková Pá třída Výpočetní technika pí Repková J. Út třída 1.3 Stravování Škola disponuje vlastní jídelnou s kuchyní. Interiér jídelny prošel před několika lety kompletní rekonstrukcí a představuje dnes moderní prostředí splňující všechny nároky na důstojné stravování. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo jídelnu 371 strávníků, kterým bylo vydáno obědů! V zařízení školního stravování je zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek. Díky přístupu paní vedoucí i kuchařek vládne v jídelně příjemná atmosféra a zhotovované pokrmy jsou na vysoké úrovni. Samozřejmostí je stravování dětí s bezlepkovou dietou i diabetiků. Informace o školní jídelně včetně aktuálního jídelníčku jsou součástí webových stránek školy. 1.4 Organizace 1. Škola se pro žáky otevírá v 7.40 hod, před odpoledním vyučováním v hod. Budova je v provozu od 6.30 do hod. 2. Vyučování začíná v 8.00 hod, odpolední vyučování ve hod a končí v hod. 3. Přítomnost pedagogických pracovníků je stanovena Organizačním řádem školy. 4. Školní družina se pro žáky ráno otevírá od 6.00 do 7.40 hod, odpoledne od do hod. 5. Provoz pro mimoškolní činnost v prostorách školy se řeší po dohodě s ředitelem. Rozvrh hodin a přestávek ve škole: vyučovací hodina přestávka 0. 7,00 7,45 7,45 8, ,00 8,45 8,45 8, ,55 9,40 9,40 10, ,00 10,45 10,45 10, ,55 11,40 11,40 11, ,50 12,35 12,35 12, ,45 13,30 13,30 13, ,35 14,20 14,20 14, ,25 15,10 * Polední přestávka Na dobu polední přestávky se vyučování přerušuje. Žákům je umožněn vstup do budovy ve hod - 4 -

6 2 Vzdělávací program Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohodě. 2.1 Učební plány Předmět R O Č N Í K 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika Nepovinný předmět Celkem povinné př Celkem

7 Předmět Ročník 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Český jazyk Cizí jazyk Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika Volitelný předmět I Volitelný předmět II Nepovinný předmět Celkem Zařazení volitelných předmětů do výuky 6. třída informatika 7. třída přírodovědný seminář 8. třída domácnost, přírodovědný seminář, německý jazyk 9. třída zeměpisný seminář, dramatická výchova, německý jazyk - 6 -

8 2.3 Výuka podle školního vzdělávacího programu Již pátým rok probíhalo vzdělávání podle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) vytvořeného podle dokumentu s názvem Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Hlavní koordinátorkou tvorby a údržby ŠVP byla pí Repková, absolventka akreditovaného studia pro koordinátory. Úpravou učebních plánů v minulém roce se podařilo vyhnout se odpoledním vyučování ve čtvrtých třídách, což přivítali zejména zákonní zástupci žáků. Ve výuce je kladen důraz na utváření klíčových kompetencí žáka: komunikační schopnosti, tolerance, schopnost spolupracovat, prakticky řešit problémy, pečovat o své zdraví a životní prostředí, úctu k sobě i k ostatním, kulturní cítění, orientace v potřebách člověka a občana, samostatnost, zodpovědnost, objektivní vnímání životních situací apod. Žáci se neučí jen strohá fakta, ale informace jsou předávány v souvislostech. Děti běžně zažívají skupinové práce, při kterých se naučí sbírat a třídit informace, diskutovat o rozdílných názorech a své myšlenky a výsledky práce prezentovat. Při své práci se samozřejmostí používají informační a komunikační technologie počítač, internet, interaktivní tabule, digitální fotoaparát či kameru. Výuka je kombinací tradičního vzdělávání a moderního učení. Do výuky je zařazeno i plavání tříd, ačkoli jsme ho z nedostatku finančních prostředků museli přesunout do malého bazénu 1.ZŠ v Kadani. Zajímavým projektem byla dnes již tradiční akce ke Dni Země. Celá se nesla ve znamení příprav na výstavu v galerii, jejíž vernisáž proběhla 19. dubna Ve třídách vznikala originální umělecká díla a 8.A šla dokonce čistit úsek řeky pod františkánským klášterem od pohozených odpadků, kterých žáci nasbírali jedenáct pytlů. Dopoledne pak zástupci tříd soustředění ve školním parlamentu zasadili symbolicky na školním pozemku strom jinan dvoulaločný věnovaný škole sponzorsky firmou Studený, s.r.o. Během roku pak proběhlo velké množství menších projektů v rámci výuky jednotlivých předmětů. Naše škola se snaží svým vzdělávacím programem s motivačním názvem Škola v pohodě vyjít vstříc nárokům dnešní společnosti. Do popředí se dostávají přírodní vědy, práce na počítačích a znalost cizích jazyků. Angličtina by pro dnešního mladého člověka neměl být jazyk cizí, ale druhý. Přitom všem je nutné umět komunikovat, pracovat v týmu, respektovat jiný názor, prosadit se, ale učinit i kompromis. Nabyté schopnosti a dovednosti žáci zúročují mimo jiné v různých soutěžích a olympiádách. Školní vzdělávací program Škola v pohodě byl schválen pedagogickou radou dne Údaje o zaměstnancích školy 3.1 Celkový stav k Celkový počet zaměstnanců 40 Přepočtený stav 38,9 Pedagogických pracovníků 29 Přepočtený stav PP 28,4 Správní zaměstnanci 11 Přepočtený stav SZ 10,5-7 -

9 3.2 Jmenný seznam správních zaměstnanců Miroslava Birošová Oldřich Čtvrtníček Ivana Bížová Jaromíra Bartlová Věra Lukešová Hana Kůsová Miroslava Lebdušková Alena Mayerová Alena Kochová Darina Bendová Lucie Hyklová hospodářka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka hlavní kuchařka pomocná kuchařka pomocná kuchařka vedoucí stravování pomocná kuchařka 3.3 Jmenný seznam pedagogických pracovníků Jméno Mgr. Stanislav Hakl Ing. Miloslava Kohoutová Mgr. Michaela Krouparová Mgr. Helena Čejková Mgr. Alena Hradilová Mgr. Dana Mišáková Mgr. Dana Kulhánková Kristýna Repková Ing. Martina Frimlová Mgr. Iveta Velcová Mgr. Eva Culková Mgr.L. Perestjuková Mgr. Jaromíra Repková Mgr. Pavlína Pavelková Jakub Fischer Jana Milecká Martina Dvořáková Mgr. Pavlína Kostínková Mgr. Stanislava Pučelíková Mgr. Pavla Štěrbová Mgr. Vladislava Beránková Mgr. Leona Koritinová Jana Svobodová Mgr. Ivana Balogová Jan Panský Mgr. Radka Řeháková Martina Krupičková Ludmila Haklová Alena Babčaníková Funkce ředitel školy zástupkyně učitel (MD) učitel vychovatelka vychovatelka (MD) vychovatelka - 8 -

10 Tereza Genserová Jana Selingerová vychovatelka vychovatelka Věková struktura pedagogů Pedagogů do 25 let let let let 56 a více Věková kategorie Průměrný věk pedagogů je 42,72 roku. Celkem 84 % učitelů je kvalifikovaných, přičemž z celkového počtu nekvalifikovaných učitelů (4) jedna studuje na PF a jedna splňuje kvalifikační předpoklady díky počtu odučených let. 3.4 Personální změny Během školní roku došlo k několika personálním změnám, které jsou pro přehlednost uvedené v tabulce. Datum Jméno odcházejícího Důvod Jméno nastupujícího za Mgr. Pavlína Kostínková vlastní žádost Mgr. Petra Milková ( ) Ivana Bížová vlastní žádost Nasťa Bláhová ( ) Martina Krupičková vlastní žádost Marta Malá (změna PS) Jana Selingerová vlastní žádost Vladěna Kalašová ( ) Zastupování v nemoci, mateřské dovolené a v době studijního volna Datum Jméno Důvod Jméno nastupujícího za Do Ivana Bížová nemoc Nasťa Bláhová Jaromíra Bartlová nemoc Marie Šimčíková

11 4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v plánu DVPP. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je na další vzdělávání pedagogických pracovníků kladen velký důraz. Upřednostňovanými oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova s důrazem na emoční inteligenci, moderní metody v didaktice výuky a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Preferujeme semináře lektora přímo ve škole, aby byl proškolen celý sbor. Při dodržení předchozího principu a podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující studijní zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků. Při výběru vzdělávacích akcí využíváme především nabídek NIDV a dalších institucí. V letošním roce jsme se soustředili na posílení dovedností práce s interaktivní tabulí a tvorbou DUM. Bohužel stále se snižující prostředky na DVPP omezují možnosti vzdělávání pedagogů. Na PF UJEP studuje 5. rokem Kristýna Repková obor I. stupeň ZŠ. 4.1 Tabulka nejvýznamnějších absolvovaných vzdělávacích akcí Organizátor Název akce jméno účastníka Akademie moder. vzdělávání Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení a S. Pučelíková D. Mišáková čten. gramot. ve výuce mat. na 1.st. ZŠ Mgr. Veselá Michaela Kázeň a klima školy všichni AV MEDIA, a.s. Rozvoj ped. prac. ve výuce všichni s inter. tab. úroveň POKROČILÝ Akademie moder. vzdělávání Konference pro učit. 1. stupně P. Pavelková I. Balogová Národní ins. pro další Kolokvium ředitelů S. Hakl vzdělávání Regionální. koord. Ú.n.L. Přírodovědná dílna, Kurz nov. metod a výuky L. Koritinová D. Kulhánková AV MEDIA, a.s. PASCO konference 2012 L. Koritinová M. Frimlová AJAK Chomutov Výuka ang. pro žáky se spec. por. učení H. Čejková V. Beránková Společně k bezpečí Komunikace a právo ve škole S. Hakl M. Kohoutová Hubatka Miloslav Třídní učitel jako lídr všichni Vzdělávání nepedagogických pracovníků AJAK Chomutov Řádná úč. závěr. a přip. M. Birošová změny v obl. úč. Pedag.centrum Most Aktuality v úč.. přís. org i jin. nevýděl.org. v r M.Birošová

12 Pedag.centrum Most Spisová služ. ve škol. a ŠZ a její změny od r M. Birošová 4.2 Seznam odebíraných periodik Český jazyk a literatura Informatorium Junior Školní sport Rodina a škola Pedagogika a psych. diag. Sluníčko Školství Výživa a potraviny Biologie, zeměpis, chemie Prevence Tvořivý Amos Tělesná výchova a sport Učitelské noviny Dnešní svět Škola odebírá dále regionální tiskovinu Kadaňské noviny

13 5 Údaje o žácích Počet žáků k Z toho přijatých prvňáčků 74 Dodatečné odklady 1 Počet žáků k Počet kmenových tříd Vývoj počtu žáků od roku 1999 Vývoj počtu žáků podle zahajovacích výkazů Počet žáků Počet žáků Rok 5.2 Výsledky vzdělávání a chování žáků I. pololetí II. pololetí Celkem žáků Vyznamenaní Prospěli Neprospěli 2 2 Pochvaly stupeň z chování stupeň z chování

14 5.3 Žáci podle výsledků ve vzdělávání za školní rok 2011/2012 (k ) I.čtvrtletí I.pololetí III.čtvrtletí II.pololetí čtyřek čtyřkařů pětek pětkařů čtyřek čtyřkařů pětek pětkařů 1.A B C A B A B A B A B I.stupeň A B A B A B A B II.stupeň Celkem vyznamenání čtyřek čtyřkařů pětek pětkařů čtyřek čtyřkařů pětek pětkařů vyznamenání

15 Vývoj počtu neúspěšných žáků počet žáků 60 8 čtyřek čtyřkařů pětek pětkařů čtvrtletí 1. pololetí 3. čtvrtletí 2. pololetí čtyřek čtyřkařů pětek pětkařů čtrvrtletí 5.4 Absence I. pololetí II. pololetí Celkem hodin Z toho neomluvená absence Zvýšená absence v druhé polovině školního roku je způsobena tradičně výjezdem žáků na zahraniční pobyt a zvýšeným zájmem rodičů o uvolnění svých dětí v závěru školního roku pro ozdravné pobyty mimo sezónu

16 5.5 Výchovná opatření ve školním roce 2011/2012 I.čtvrtletí I.pololetí III.čtvrtletí II.pololetí I.pol. II.pol. DTU DŘŠ DTU DŘŠ DTU DŘŠ DTU DŘŠ pochvaly pochvaly 1.A B C A B A B A B A B I.stupeň A B A B A B A B II.stupeň Celkem

17 5.6 Výsledky přijímacích řízení ve školním roce 2011/2012 Počet přihlášených žáků Počet přijatých žáků SPŠ stavební a OA Kadaň Gymnázium Chomutov 1 1 Gymnázium Klášterec n. O. 1 1 Gymnázium Kadaň 9 9 VOŠ ekon., sociál., zdrav., SPg Most 4 4 SPŠ a VOŠ Chomutov 2 2 SPŠ Ostrov 1 1 SŠ energ. a stav. Chomutov Na Průhoně 4 4 SOŠ služeb a SOU Kadaň 1 1 SŠ technická a automobilní Chomutov 1 1 SŠ EDUCHEM Meziboří 1 1 SŠ hotelová Mariánské Lázně 1 1 SOŠ Litvínov - Hamr 1 1 OA, SOŠ gastronom. a SOU Chomutov 2 2 Sportovní podnikatelská Plzeň 1 1 SZŠ Kladno 1 1 SOŠ a SOU Podbořany 1 1 OA, SOŠ Žatec 2 2 VOŠ a SŠ Varnsdorf 1 1 Bukaschool s.r.o. Most 1 1 Mezinárodní konzervatoř Praha 1 1 CELKEM Vycházející žáci z nižších ročníků Víceletá gymnázia Z 8. ročníku 3 3 CELKEM 14 14

18 9% 2%2% SOŠ Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Graf přijímacího řízení 2011/ % 62% Gymnázia SOU SPg Konzervatoř 6 Talentovaní a integrovaní žáci Škola se snaží dle své koncepce vytvářet prostor pro všechny žáky. Ve spolupráci s PPP Kadaň a výchovným poradcem pečují učitelé o žáky se specifickými poruchami učení a chování (kroužky nápravy SPU, logopedický kroužek pro I. stupeň) podle individuálních plánů. Více viz Výchovné poradenství. V učebním plánu II. stupně je žákům umožněna diferenciace do volitelných předmětů (VP). Školní knihovna ztratila z prostorových důvodů charakter studovny s možností využití internetu, ale vzhledem ke kompletnímu zasíťování celé školy a přístupu k ICT v každé třídě, není tato skutečnost příliš významná. Knihovna pracuje plnohodnotně dál a knižní fond je doplňován i s přispěním zákonných zástupců žáků. Celá škola je od tohoto školního roku pokryta wi-fi, takže se žáci mohou připojit k internetu také z vlastních přístrojů. Ve vyučovacím procesu jsou používány moderní pomůcky a ve velké míře se využívá interaktivních tabulí. Pro talentované žáky je zpracován systém školních soutěží, na které navazují okresní popř. krajská kola. Zapojujeme se také do mezinárodní matematické soutěže Klokan. Na vysoké úrovni je tradičně organizování sportovních soutěží a také účast našich žáků na ostatních sportovních akcích. Všemi těmito aktivitami se snažíme odhalovat a rozvíjet u nadaných žáků jejich talent. Spolupracujeme přitom s jejich zákonnými zástupci, ZUŠ a sportovními kluby. Ve školním roce 2011/2012 jsme pracovali s čtyřmi nadanými žáky. 7 Klima školy Také v letošním roce jsme se snažili rozvíjet kulturní prostředí školy. Chodby i třídy jsou vymalovány teplými barvami a v podobném rázu jsou upraveny i žákovské šatny. Ve třídách je udržována výzdoba a obzvlášť na I. stupni jsou třídy velmi pěkné. Protože se nám zatím z prostorových a organizačních důvodů nedaří lépe využívat přestávky pro relaxaci, umožňujeme žákům trávit velkou přestávku za pěkného počasí na školním hřišti.

19 Celkově působí škola rodinným dojmem, což je podtrženo vztahy mezi učiteli a žáky i mezi žáky samotnými. Ve vztahu k žákům se snaží učitelé vycházet z předpokladu, že jsou si partnery s přihlédnutím k odlišné životní zkušenosti a míře vzdělání. Abychom zlepšili vztahy mezi žáky, pokračujeme již šestým rokem v systému tzv. patronátních tříd, kdy třída z druhého stupně úzce spolupracuje s vybranou třídou prvního stupně. Součástí tohoto projektu jsou společné hodiny vždy připravené jednou z dvojice tříd a v některých případech dokonce společné nocování v tělocvičně s noční procházkou po škole. Žáci i učitelé hodnotí tyto aktivity velmi kladně. Na škole také pracuje žákovský parlament vedený pí učitelkou Perestjukovou. Zástupci tříd se pravidelně scházejí, jednání se řídí jednacím řádem. Častými tématy jsou náměty na zlepšení pracovního prostředí a organizace akcí pořádaných přímo žáky školy. Vedení školy se podněty z jednání zabývá a reaguje na ně. Žáci vyjížděli v průběhu roku na školní výlety, které se většinou uskutečnily na konci školního roku. Příkladem takových akcí byl týdenní letecký zájezd žáků do Bulharska, výlet do Legolandu v SRN nebo poznávací zájezd do Paříže vše s Mgr. Lenkou Perestjukovou. Znovu se také uskutečnil lyžařský výcvik na Božím Daru. Velkou akcí pro celý I. stupeň byla škola v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou, kterou pořádá agentura Packa. Děti i učitelé byli opět velmi spokojeni a rýsuje se tu spolupráce i pro další školní rok. Vztahy mezi pedagogy jsou upevňovány při společných posezeních, na která jsou zváni také důchodci. 7.1 Výchovné poradenství Funkci výchovné poradkyně zastává Mgr. Alena Hradilová. V přízemí školy má k dispozici kancelář, tzv. hovornu, vybavenou počítačem a pedagogicko-psychologickou knihovnou. Při vstupu do hovorny je umístěna schránka důvěry. Jsou stanoveny konzultační hodiny, ale žáci i rodiče si mohou sjednávat individuální schůzky podle potřeby. Na velice slušné úrovni jsou také internetové stránky výchovného poradenství naší školy s možností elektronické komunikace s poradkyní. Pokračuje spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) v Kadani. Pracovnice poradny paní Zdena Nyklíčková navštěvuje každý měsíc školu a konzultuje situaci s výchovnou poradkyní, sleduje práci s integrovanými žáky při vyučování a je také přítomna při všech třídních schůzkách. Rodiče tento servis hodnotí velmi kladně. Rozsah působení VP: 1. Poradenská činnost pro učitele, rodiče a žáky, kariérové poradenství S učiteli i rodiči byly probírány výchovné i výukové problémy a zajišťována vyšetření v PPP. Žáci devátých ročníků se každoročně účastní besedy, která se v letošním školním roce opět konala na naší škole. Zde jim p. Holoubek z IPS Chomutov zodpověděl jejich osobní dotazy a pomohl jim s výběrem vhodné střední školy či učiliště. Také jsme se zúčastnili pravidelné akce Vzdělávání 2012 v Chomutově jak se žáky vycházejícími, tak i se žáky osmé třídy. Zde se prezentují všechny střední školy našeho okresu. Pro rodiče vycházejících žáků byla uspořádána informativní schůzka k přijímacímu řízení s besedou s jednotlivými zástupci středních škol. Této akce se pravidelně účastní rodiče i žáci

20 2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami K 30. červnu 2012 bylo integrováno celkem 16 žáků, z toho 10 žáků se specifickou poruchou učení a 2 žáci se zdravotním postižením. Dále pak jsme evidovali 4 nadané žáky. Počet integrovaných žáků se během školního roku mění podle výsledků následných vyšetření v PPP. Všem integrovaným žákům byla věnována individuální péče v jednotlivých předmětech, pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů a jsou zohledňováni dle platných předpisů. O žáky se zdravotním postižením pečovala třídní, v jednom případě též ve spolupráci s pracovnicemi z Centra pro neslyšící v Chomutově. Žáci s vadami řeči mají možnost již od 1. třídy docházet na pravidelnou nápravu k logopedce, která působí na naší škole. Na vypracování IVP se podílí učitelé jednotlivých předmětů, příslušné PPP a rodiče. Tyto plány se během školních roku stále kontrolují a doplňují. Všichni vyučující byli seznámeni s problematikou a doporučenými metodami. 3. Spolupráce s Úřadem práce a PPP Spolupráce s Úřadem práce v Chomutově a PPP v Kadani je velmi přínosná. Kromě pravidelných šetření integrovaných žáků v PPP a kontrol individuálních plánů byl zajištěn poradenský servis pro rodiče během třídních schůzek. Pracovníci PPP nám pomáhají i s vyhledáváním nadaných žáků, kteří také pracují dle IVP. Nejvýznamnější akce výchovného poradenství Akce Třídy Beseda s pracovníkem IPS Chomutov p. Holoubkem 9. třída Prezentace středních škol v Chomutově Vzdělávání třída Hollandovy osobnostní typy, skupiny povolání profesní dotazníky 9. třída Spolupráce s Hospodářskou komorou v Chomutově exkurze 8. třídy 9.třída Prevence rizik. chování a návykových látek - PPP Kadaň 8. třídy Testy profesní orientace - PPP Kadaň 9. třída Kontrola IVP - PPP Kadaň Práce s nadanými žáky (Vypracovala: Mgr. Alena Hradilová) 7.2 Prevence Na základě dokumentů Strategie prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT a Metodického pokynu MŠMT v prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže (č.j /02-51) byl vypracován na naší základní škole minimální preventivní program na období , který je rozčleněn na jednotlivé měsíce. Minimální preventivní program vymezuje v koncepčních záměrech obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. K naplnění tohoto cíle se minimální preventivní program naší školy zaměřil na:

21 rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí Žáci se s problematikou sociálně patologických jevů ve společnosti seznamují především v rámci vyučovacích předmětů Ov a Rv. Důraz je kladen na přiměřenost učiva a spoluúčast dětí. Již před lety se škola zapojila do projektu ŠIK (Školní informační kanál) v rámci něhož byla ve škole instalována velkoplošná obrazovka, na které celý den běží důležité informace z oblasti prevence. Pedagogové mohou program využívat i ve výuce. Ve školním roce 2011/2012 proběhlo na škole několik besed a interaktivních programů s preventivní tématikou. Spolupráci udržuje naše škola s Městskou policií, PPP, Světlem, K centrem a i ostatními organizacemi v Kadani. Všechny tyto organizace zajistily jak besedy, tak i programy pro 1. i 2. stupeň. Žáci 2. tříd se zapojili do projektu Policie ČR Ajax, který vede pan Sadílek. Děti pracovaly se Zápisníkem Ajax. Žáci 4. a 5. ročníků absolvovali několik teoretických hodin dopravní výchovy s příslušníky MP a v měsících květen a červen praktickou část pod odborným dohledem na místním dopravním hřišti. Ostatní ročníky 1. stupně absolvovaly totéž, pouze však jen s třídními mi. Ve spolupráci s občanským sdružením Společně k bezpečí jsme opakovaně uspěli v rámci dotačního programu Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce Navázali jsme tak na velmi úspěšnou spolupráci s touto organizací. Náš vlastní projekt nazvaný Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování dětí a mládeže byl vybrán jako jeden z úspěšných a byl opět realizován od září do prosince 2011 v ročnících naší školy. Vzhledem k ohlasům z řad pedagogů, žáků i lektorů jsme se rozhodli zpracovat další projekt a v tomto dlouhodobém programu pokračovat. Náš projekt měl úspěch a tak se můžeme i v nacházejícím školním roce těšit na pokračování tolik užitečného projektu. Preventivní akce ve školním roce 2011/2012 Září r. Den bez aut Říjen 2.,3.r. Návštěva u hasičů města Kadaně tř. Dopravní výchova Listopad tř. Preventivní program Prosinec 9.r. Bylo mi 15 - právní odpovědnost (beseda), preventivní program Leden 7.A,B Světlo - beseda Drogy Únor 3., 4., 5.r. Divadlo preventivní program Duben 8.A,B Drogy - beseda Květen 8.A,B Drogy - beseda- pokračování

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků...

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků... Informace pro rodiče budoucích prvňáčků... Školní rok 2012/2013 Historie a charakteristika školy Areál naší školy byl slavnostně otevřen 11. ledna 1959 jako jedenáctiletá střední škola. V roce 1964/1965

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Kadani 30. 8. 2013 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více