STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY"

Transkript

1 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA ALEXANDRA MAKEDOSKÉHO ZMĚNA VÝZNAMU: PŘEMOŽENÍ OPOZICE (NEPŘÍTELE) A VYTVOŘENÍ SYSTÉMU VŠEOBECNÉ NADVLÁDY - OBDOBA V DOBĚ 2. SVĚT. VÁLKY A V SOUČASNOSTI

2 02 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (2) HENRY MINTZBERG: 1. PLAN (PLÁN), 2. PLOY (KOMPLOT), 3. PATTERN (MODEL CHOVÁNÍ), 4. POSITION (POZICE) 5. PERSPECTIVE (CHARAKTER ORGANIZACE)

3 03 PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ TRADIČNÍ MODEL PROCESU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ DLE THOMPSONA A STRICKLANDA 1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok Vymezení předmětu podnikání a formulace poslání podniku Stanovení cílů Hodnocení a volba strategie Zavádění a realizace strategie Zhodnocení výsledků Analýza situace Iniciování opravných opatření Revidování podle potřeby Revidování podle potřeby Vylepšení Změna podle potřeby Vylepšení Změna podle potřeby Návrat ke krokům 1, 2, 3 nebo 4

4 04 PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ LOGICKÝ INCREMENTALISMUS (JAMES B. QUIN) CYKLICKÝ PROCES ZAHRNUJÍCÍ ZPĚTNOU VAZBU K PŘEDCHOZÍMU STADIU S MOŽNOSTÍ ZNOVU DEFINOVAT NEBO PŘEFORMULOVAT PROBLÉM NEBO JEHO ŘEŠENÍ VOLBA SRATEGIE MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM REVIZE HNED V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH JEJÍHO ROZVOJE

5 05 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ PRINCIP: VYTVÁŘENÍ KONKURENČNÍ VÝHODY SPOJENÍ S PROCESEM ROZHODOVÁNÍ - TŘI OBLASTI: - OPERATIVNÍ ROZHODOVÁNÍ, - ADMINISTRATIVNÍ ROZHODOVÁNÍ, - STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ (DLE ANSOFFA)

6 06 SLOŽKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 1. DEFINOVÁNÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI PODNIKU A JEHO POSLÁNÍ 2. STANOVENÍ STRATEGICKÝCH A VÝKONOVÝCH CÍLŮ 3. FORMULACE 5. ZAVÁDĚNÍ A REALIZACE ZVOLENÉ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRH OPRAVNÝCH OPATŘENÍ

7 07 STRATEGICKÉ ZDRAVÍ prostředí kultura STRUKTURA PODNIKU

8 08 FORMULACE PODNIKOVÉ TYPOLOGIE STRATEGIÍ PODLE PORTERA NÁKLADOVÉ VEDENÍ DIFERENCIACE ZAMĚŘENÍ

9 09 FORMULACE PODNIKOVÉ STRATEGICKÁ ANALÝZA: VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU (1) STEP analýza FAKTORY V SEGMENTECH VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ: SPOLEČENSKÝ TECHNOLOGICKÝ EKONOMICKÝ POLITICKÝ (POLITICKO PRÁVNÍ)

10 10 FORMULACE PODNIKOVÉ STRATEGICKÁ ANALÝZA: VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU (2) ANALÝZA EKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ODVĚTVÍ CHARAKTERISTICKÉ VZTAHY: CENA NÁKLAD ZISK DETERMINANTY: NABÍDKA POPTÁVKA

11 11 FORMULACE PODNIKOVÉ STRATEGICKÁ ANALÝZA: VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU (3) PORTERŮV MODEL POTENCIÁLNÍ SUBSTITUTY DODAVATELÉ KONKURENČNÍ RING ODBĚRATELÉ NOVÍ KONKURENTI

12 12 FORMULACE PODNIKOVÉ HLAVNÍ NÁSTROJE: SPACE MATICE SWOT MATICE GRAND STRATEGY MATICE BCG MATICE

13 13 STRATEGICKÁ ANALÝZA: VNNITŘNÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU MATICE BCG (BOSTON CONSOULTING GROUP) MÍRA RŮSTU ODVĚTVÍ HVĚZDY OTAZNÍKY PENĚŽNÍ KRÁVY BÍDNÍ PSI RELATIVNÍ PODÍL NA TRHU

14 14 FORMULACE PODNIKOVÉ MATICE SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) Finační síla podniku Konzervativní 5 Agresivní í Konkurenč n výhoda Síla odvětví Defenzivní Orientace na soutěž - 5 Stabilita prostředí

15 15 MATICE SPACE AGRESIVNÍ - penetrace trhu, horizontální strategie, vývoj nových výrobků, diverzifikace KONZERVATIVNÍ - penetrace trhu, vývoj trhu nebo produktů, koncentrická diverzifikace DEFENZIVNÍ - snižování nákladů a míry investic, likvidace ORIENTOVANÁ NA SOUTĚŽ - penetrace trhu, dopředná a zpětná integrace, horizontální integrace, vývoj produktů, jointventure

16 16 MATICE SWOT SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) S PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) O SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) W HROZBY (THREATS) T

17 17 MATICE SWOT SO - využít interních silných stránek a externích příležitostí WO - využít externích příležitostí k eliminaci interních slabých stránek ST - silných stránek využít k redukci vlivů externích hrozeb WT - eliminace interních slabých stránek a externích hrozeb

18 18 MATICE GRAND STRATEGY VOLBA NA ZÁKLADĚ DIMENZÍ: TRŽNÍ RŮST A KONKURENČNÍ POZICE rychlý tržní růst 2.KVADRANT PROBLÉM S DOSAVADNÍM PŘÍSTUPEM NA TRH, RYCHLE ROSTOUCÍ TRH NEDOSTATEČNÁ KONKURENCESCHOPNOST 1. KVADRANT VYNIKAJÍCÍ VÝCHOZÍ POZICE VYUŽÍT SILNÝCH STRÁNEK K VNÍMÁNÍ EXTERNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ slabá konkur. pozice silná konkur. pozice 3. KVADRANT 4. KVADRANT ŠPATNÁ KONKURENČNÍ POZICE, POMALU ROSTOUCÍ TRH DOBRÁ KONKURENČNÍ POZICE NA POMALU ROSTOUCÍM TRHU pomalý tržní růst

19 19 VOLBA TYPOLOGIE STRATEGIÍ PODLE ANSOFFA EXISTUJÍCÍ PRODUKT NOVÝ PRODUKT EXISTUJÍCÍ TRH PRONIKÁNÍ NA TRH ROZVOJE PRODUKTU NOVÝ TRH ROZVOJE TRHU DIVERZIFIKACE

20 20 IMPLEMENTACE REALIZACE : BSC (BALANCED SCORECARD) BSC JE MILTIDIMENZIONÁLNÍ BSC ZOHLEDŇUJE CELÝ ŘETĚZ PŮSOBNOSTI BSC NEMĚŘÍ ÚSPĚCH JEN NA VÝSTUPU BSC MĚŘÍ ÚSPĚCH JIŽ BĚHEM VZNIKU BSC NEZAHRNUJE DO HODNOCENÍ MONETÁRNÍ VELIČINY

21 21 IMPLEMENTACE (PRINCIP PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ) ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU A. PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE SITUACE KOMPOZICE PŘIJMOUT PROJEKT? NUTNÉ ÚPRAVY NE KONEC ANO B. INVESTIČNÍ FÁZE DISPOZICE REALIZACE C. FÁZE PROVOZU A VYHODNOCENÍ PROVOZ OBJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní pomůcka pro kombinované studium Strategické řízení Studijní text Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2004 Obsah Strategické přístupy v řízení...

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Diplomová práce Analýza marketingové strategie vybraného hotelu Analysis of marketing strategy chosen hotel Bc. Karolína Vojířová 13284 Studijní obor: Management

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti,

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti, Analýza SWOT Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma analýza SWOT, který vám doplní informace k materiálu základy marketingu, které budete aplikovat ve své semestrální

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

obchodní strategie založení advokátní kanceláře

obchodní strategie založení advokátní kanceláře obchodní strategie založení advokátní kanceláře Bronislava Wittnerová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Bronislava Wittnerová 2012

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více