Preference dopravních prostředků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preference dopravních prostředků"

Transkript

1 Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce ze Statistiky Preference dopravních prostředků sk Vraniaková Terézia Vrobelová Ester Žváčková Jitka

2 Obsah 1) Úvod 3 2) Testování 4 2.1) Postoj k veřejné hromadné dopravě v České a Slovenské republice 4 2.2) Vliv dopravy na životní prostředí veřejné mínění vs. Skutečnost 7 2.3) Nehodovost dopravy veřejné mínění vs. Skutečnost 9 2.4) Volba dopravního prostředku pro přemístění na velké vzdálenosti ) Preference dopravy podle věkových skupin ) Závislost názoru na investování pro rozvoj dopravy v ČR na místě bydliště 15 3) Závěr 21

3 1) Úvod V této semestrální práci se zabýváme problematikou volby preference dopravních prostředků. Potřebná data jsme získávali formou ankety, kterou jsme rozšířili v elektronické podobě. V našem průzkumu jsme se snažili oslovit co nejvíce lidí a to tak, aby byly zastoupené všechny věkové kategorie. Otázky v anketě byly orientované dvěma směry. První část byla zaměřená na dopravu denní, druhá se zabývala volbou dopravy při dálkovém dojíždění. A na závěr byly lidem kladeny otázky ohledně jejich názoru na dopravu z různých hledisek. Na náš dotazník odpovědělo 439 respondentů, kteří tvoří náš základní výběrový soubor. Měli jsme možnost získat názory lidí i ze Slovenské republiky a díky tomu jsme mohli porovnávat některé údaje mezi Čechy a Slováky. Z celkového součtu odpovědí bylo 9.8 % dotazovaných ze Slovenské republiky. Oponenti: Lukáš Vopava Martin Zach 3

4 2) Testování 2.1) Postoj k veřejné hromadné dopravě v České a Slovenské republice U tohoto tématu jsme se snažili zjistit, jestli existuje závislost postoje k veřejné hromadné dopravě na tom, jestli je respondent z České nebo Slovenské republiky. Rozdělená data jsme si vložili do kontingenční tabulky a stanovili jsme nulovou a alternativní hypotézu. Poté jsme provedli chí-kvadrát test, abychom získali jeho signifikaci potřebnou k zamítnutí nebo přijetí nulové hypotézy na dané hladině významnosti. Nulová hypotéza: Spokojenost s MHD nezávisí na tom, zda pocházíte z České nebo Slovenské republiky. Alternativní hypotéza: Spokojenost s MHD závisí na tom, zda pocházíte z České nebo Slovenské republiky. Hladina významnosti α=0.05 Kontingenční tabulka: Národnost Data Spokojení s Nespokojení s MHD MHD Celkový součet slovenská Počet % 49.00% 51.00% % česká Počet % 66.30% 33.70% % celkem počet Celkem % 64.61% 35.39% % Pozorované četnosti: Očekávané četnosti: Signifikace chí-kvadrátu:

5 Dosažená hladina signifikace p=0,07 je větší než 0,05, nulovou hypotézu na hladině významnosti α = 0,05 tedy zamítnout nelze. 5

6 Závěr testování: Spokojenost s MHD nezávisí na tom, jestli je respondent z České nebo Slovenské republiky. 6

7 2.2) Vliv dopravy na životní prostředí veřejné mínění vs. Skutečnost Naší další úvahou bylo zjistit, zda jsou Češi správně informováni o vlivu dopravy na životní prostředí. Srovnali jsme data z naší statistiky s daty získanými z Ročenky dopravy Graf procentuálně vyjadřuje to, která doprava má podle lidí největší vliv na znečištění životního prostředí. Vplyv na životné prostredie Silniční věřejná osobní doprava Vodní doprava Letecká doprava Individuální automobilová doprava Želeniční doprava 26% 5% 50% 15% 4% Údaje z tabulky čerpané z Ročenky dopravy 2010 o vlivu dopravy na životní prostředí: 1... CO 2 2 CO 3 NO x 4 N Těkavé org.látky Individuální automob. doprava Silniční veřejná osob. doprava(i busy MHD) Železniční doprava- motorová trakce Vodní doprava Letecká doprava CH 4 7 SO 2 8 Pevné částice 9 Pb Individuální automob. doprava ,9 Silniční veřejná osob. doprava(i busy MHD) Železniční doprava- motorová trakce Vodní doprava Letecká doprava

8 Hodnota tohoto bodu byla upravena v tomto grafu kvůli lepší přehlednosti, přesná hodnota je uvedena v tabulce Individuální automob. doprava Silniční veřejná osob. doprava(i busy MHD) Železniční doprava- motorová trakce Vodní doprava Letecká doprava Závěr: Z průzkumu vyplynulo, že si myslíme, že životní prostředí nejvíce znečišťuje silniční veřejná osobní doprava. A možná proto vzniká problém s individuální dopravou, jelikož lidé si myslí, že když cestují autem, tak životní prostředí namáhají méně jak autobus. Proto ve skutečnosti nejvíc znečišťujících látek produkuje individuální automobilová doprava. 8

9 2.3) Nehodovost v dopravě veřejné mínění vs. skutečnost U tohoto tématu jsme sledovali všeobecné mínění o dopravních nehodách. Graf veřejného mínění o nehodovosti v dopravě Nehodovost Letecká dopr. Vodní doprava Silniční dopr. Železniční dopr. 4% 17% 8% 71% Výtah údajů z Ročenky dopravy 2010 Počet obětí při nehodách Železniční dopr. 155 Silniční dopr Vodní dopr. 1 Letecká dopr. 9 Závěr: Nejdřív se v klidu usaďte!! Čeká vás šok! Podle našeho průzkumu je nejnebezpečnější cestování letadlem! Oproti tomu skončila silniční doprava na pomyslném žebříčku na posledním místě. I když ve skutečnosti (potvrzeno i údaji z Ročenky dopravy 2010) je opak pravdou. Domníváme se, že je to způsobeno katastrofickými událostmi v letecké dopravě v poslední době, veřejnost ovlivnili události, které se odehráli v Rusku (Pád letadla s polským prezidentem a jeho posádkou nebo tragická nehoda hokejového týmu Jaroslavlje). Občané jsou ovlivňováni spíše tragickými událostmi než nehodami s dobrým koncem- světlým příkladem může být přistání polského pilota bez předního podvozku. 9

10 2.4) Volba dopravního prostředku pro přemístění na velké vzdálenosti Na níže uvedeném grafu vidíme, který dopravní prostředek by si lidé vybrali při přemístění na velké vzdálenosti (na dovolenou, na kolej,...). Preferencia dopravy na veľké vzdialenosti autobus lietadlo loď osobný automobil motocykel vlak 29% 16% 19% 1% 35% 0% Z grafu vyplývá, že nejvíce preferovaným prostředkem při cestování na velkou vzdálenost je osobní automobil. Můžeme se domnívat, že je to způsobeno tím, že cestování osobním automobilem je pro lidi mnohem pohodlnější (doprava z místa bydliště na místo cíle). Srovnávací tabulka Nejnižší náklady na provoz podle odpovědí Skutečně využívaný prostředek BUS Letadlo Loď Auto Motocykl Vlak Autobus 6,67% lietadlo 75% loď 0% osobný automobil 44% motocykel 1,14% vlak 32% 10

11 Závěr: U tohoto bodu jsme porovnávali názor lidí na to, který dopravní prostředek má nejnižší náklady na provoz s tím, který dopravní prostředek doopravdy využívají na přepravu na velké vzdálenosti. VÝSLEDEK BYL NAPROSTO ŠOKUJÍCÍ!!!!! Například: Z 16 % lidí, kteří uvedli, že nejnižší náklady na provoz má autobus, si jen 6,67% tento prostředek naozaj vybere. 11

12 2.5) Preference dopravy podle věkových skupin V této části dotazníku jsme se snažili zjistit, co nejvíce ovlivňuje věkové kategorie lidí při výběru dopravního prostředku. Před dotazováním jsme předpokládali, že mladé lidi nejvíce ovlivňuje při výběru dopravního prostředku celková jízdní doba a cena. A že lidé staršího věku budou při rozhodování ovlivněni nejvíce dostupností a komfortem. Kontingenční tabulka preference dopravních prostředků α=5% Průměrný věk 21,5 30,5 40,5 50,5 63 Σ Dostupnost % 72% 10,60% 2,70% 10,70% 4% 100% Celková jízdní doba % 74,20% 19,10% 1,10% 3,40% 2,20% 100% Cena % 80,70% 7,10% 7,90% 2,90% 1,40% 100,00% Komfort % 76,80% 12,50% 4,50% 3,60% 2,60% 100,00% Bezpečnost % 69,20% 30,80% 0% 0% 0% 100,00% Prostředí % 100,00% 0% 0% 0% 0% 100,00% Celkem % 76,60% 12,30% 4,40% 4,40% 2,30% 100,00% 12

13 Preference věk a víc Dostupnost Celková jízdní doba Cena Komfort Bezpečnost Prostředí Preference věk a víc Dostupnost 56,42 8,8 2,93 2,93 1,47 72,55 Celková jízdní doba 69,7 10,86 3,62 3,62 1,81 89,61 Cena 106,2 16,55 5,52 5,52 2,76 136,55 Komfort 86,29 13,45 4,48 4,48 2,24 110,94 Bezpečnost 9,96 1,55 0,52 0,52 0,26 12,81 Prostředí 1,66 0,26 0,09 0,09 0,04 2,14 S= =0,096 Χ 0,05 (20) = 31,4 13

14 Závěr testu nezávislosti dvou veličin: v testu nám vyšla statistická hodnota 0,096, která se limitně blíží nule. V intervalu od 0 do 31,4 je to tak nízka hodnota, že ji můžeme zanedbat. Nelze zamítnou závislost. Graf závislosti věkových skupin na výběru dopravních prostředků Dostupnost Celková jízdní doba Cena Komfort Bezpečnost Životní prostredí Konečný závěr: Z grafu je jednoznačně vidět, že existuje závislost mezi věkem a preferencí na dopravu. Náš průzkum ukázal, že věková skupina v intervalu od let si nejčastěji vybírá dopravní prostředek podle ceny. Prvky z výběrového souboru v intervalu se nejčastěji rozhodují podle celkové jízdní doby. V intervalu dominuje preference dopravy podle ceny. Výběr lidí ve věku od 46 do 55 nejvíce ovlivňuje dostupnost na zastávku. Lidi nad 56 si dopravní prostředek volí podle dostupnosti a komfortu. Je to nejspíš způsobeno tím, že lidé vyššího věku mají omezenou pohyblivost. 14

15 2.6) Závislost názoru na investování pro rozvoj dopravy v ČR na místě bydliště Naším úkolem bylo prověřit závislost mezi původem, odkud lidé pocházejí a jejich názorem na investování pro rozvoj dopravy v ČR. Ptáme se, zda podíl lidí, kteří by preferovali investování do propojení letiště Ruzyně s centrem města metrem je stejný u Pražanů i u lidí z ostatních měst z české republiky, zda jejich preference na výstavbu vysokorychlostní železniční sítě, na opravu stávající silniční sítě a na výstavbu nových dálnic a silnic pro motorová vozidla je stejný u obou skupin. Stanovení nulové a alternativní hypotézy: 1. Nulová hypotéza: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do letiště Ruzyně je stejný u obou skupin Alternativní hypotéza: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do propojení letiště Ruzyně s centrem se liší u obou skupin. 2. Nulová hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby vysokorychlostní železniční sítě nezávisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné časti republiky. Alternativní hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby vysokorychlostní železniční sítě závisí na faktu, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné části republiky. 3. Nulová hypotéza: podíl lidí, kteří by preferovali investici do opravy stávající silniční sítě je stejný u Pražanů i u lidí z ostatních měst. Alternativní hypotéza: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do opravy stávající silniční sítě není stejný u Pražanů i u lidí z ostatních měst. 4. Nulová hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby nových dálnic a silnic nezávisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné časti republiky. Alternativní hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby nových dálnic a silnic závisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné části republiky. 1. Hypotéza Nulová hypotéza: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do letiště Ruzyně je stejný u obou skupin Alternativní hypotéza: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do propojení letiště Ruzyně s centrem se liší u obou skupin. Hladina významnosti α = 0,05 Kontingenční tabulka: Ruzyně propojená s centrem Původ Data ano ne (preferují jinou volbu) celkový součet Pražané Počet % 73,83% 26,17% 100,00% Ostatní Počet % 3,64% 96,36% 100,00% Celkem počet Celkem % 30,05% 69,95% 100,00% 15

16 Pozorované četnosti: Očekávané četnosti: , , , ,7753 Signifikace chí-kvadrát testu: 2, Je-li dosažená hladina statistické významnosti menší než 0,05, nulovou hypotézu zamítáme. Je-li dosažená hladina větší, nulovou hypotézu zamítnout nemůžeme. V tomto příkladu p = 2, , nulovou hypotézu lze zamítnout. Ve výsledku nám vyšla velmi malá pravděpodobnost (p = 2, ), že nastane tak nevyhovující situace (tj. že lidé z obou skupin by preferovali stejnou věc), že na hladině významnosti α = 0,05, nulovou hypotézu lze zamítnout. Závěr testování: podíl lidí, kteří preferují investování do propojení letiště Ruzyně s centrem města se liší u obou skupin. 2. Hypotéza Nulová hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby vysokorychlostní železniční sítě nezávisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné časti republiky. Alternativní hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby vysokorychlostní železniční sítě závisí na faktu, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné části republiky. Hladina významnosti α = 0,05 kontingenční tabulka: Výstavba vysokorychl. Žel. Sítě Původ Data ano ne (preferují jinou volbu) celkový součet Pražané Počet % 2,01% 97,99% 100,00% Ostatní Počet % 29,55% 70,45% 100,00% Celkem počet Celkem % 19,20% 80,80% 100,00% 16

17 Pozorované četnosti: Očekávané četnosti: , ,404 47, ,596 Signifikace chí-kvadrát testu: 1, Dosažená hladina signifikace p=1, , na hladině významnosti α = 0,05 lze nulovou hypotézu zamítnout. Závěr testování: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby vysokorychlostní železniční sítě závisí na faktu, zda jsem Pražan nebo pocházím z jiné části republiky. 3. Hypotéza Nulová hypotéza: podíl lidí, kteří by preferovali investici do opravy stávající silniční sítě je stejný u Pražanů i u lidí z ostatních měst. Alternativní hypotéza: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do opravy stávající silniční sítě není stejný u Pražanů i u lidí z ostatních měst. Kontingenční tabulka: oprava stávajících silnic Původ Data ano ne (preferují jinou volbu) celkový součet Pražané Počet % 10,07% 89,93% 100% Ostatní Počet % 36,44% 63,56% 100% Celkem počet Celkem % 26,52% 73,48% 100% Pozorované četnosti: Očekávané četnosti: 39, , , ,5076 Signifikace chí-kvadrát testu: 8,

18 Dosažená hladina signifikace p=8,5 10-9, na hladině významnosti α = 0,05 lze nulovou hypotézu zamítnout. Závěr testování: Podíl lidí, kteří by preferovali investici do opravy stávající silniční sítě není stejný u Pražanů i u lidí z ostatních měst. 4. Hypotéza Nulová hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby nových dálnic a silnic nezávisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné časti republiky. Alternativní hypotéza: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby nových dálnic a silnic závisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné části republiky. hladina významnosti α = 0,05 kontingenční tabulka: výstavba nových dálnic Původ Data ano ne (preferují jinou volbu) celkový součet Pražané Počet % 14,10% 85,90% 100,00% Ostatní Počet % 30,36% 69,64% 100,00% Celkem počet Celkem % 24,24% 75,76% 100,00% Pozorované četnosti: Očekávané četnosti: Signifikace chí-kvadrát testu: 0, , , , ,1212 Dosažená hladina signifikace p=0,000252, na hladině významnosti α = 0,05 lze nulovou hypotézu zamítnout. Závěr testování: Preference lidí, kteří by investovali do výstavby nových dálnic a silnic závisí na tom, zda jsou z Prahy nebo pochází z jiné části republiky. Celková hypotéza Nulová hypotéza: názor na investování pro rozvoj dopravy v ČR nezávisí na tom, zda jste Pražan nebo pocházíte z jiné části republiky Alternativní hypotéza: názor na investování pro rozvoj dopravy v ČR závisí na tom, zda jste Pražan nebo pocházíte z jiné části republiky. hladina významnosti α= 0,05 18

19 Kontingenční tabulka: Původ Data Ruzyně propojená s centrem výstavba vysokorychlostní žel. Sítě oprava stávajících silnic výstavba nových dálnic celkový součet Pražané Počet % 73,83% 2,02% 14,08% 10,07% 100,00% Ostatní Počet % 3,65% 29,55% 30,36% 36,44% 100,00% Celkem počet Celkem % 30,05% 19,19% 26,52% 24,24% 100,00% Pozorované četnosti: Očekávané četnosti: 44, , , , , , , , Signifikace chí-kvadrát testu: 1, Dosažená hladina signifikace p=1,9*10-42 je menší než 0,05, nulovou hypotézu na hladině významnosti α = 0,05 lze zamítnout. Přijímáme její alternativu. Závěr testování: Názor na investování pro rozvoj dopravy v ČR závisí na tom, odkud lidé pochází. 19

20 Pražané 14,08 % 10,07 % 73,83 % Ruzyně propojená s centrem 2,02 % výstavba vysokorychlostní žel. Sítě oprava stávajících silnic výstavba nových dálnic Ostatní 36,44 % 3,65 % 29,55 % 30,36 % Ruzyně propojená s centrem výstavba vysokorychlostní žel. Sítě oprava stávajících silnic výstavba nových dálnic 20

21 3) Závěr V části 2.1 jsme porovnávali spokojenost Městské hromadné dopravy v České a Slovenské republice. Pomocí chí-kvadrát testu jsme došli k tomu, že tato spokojenost nezávisí na tom, ze které z těchto republik pocházejí. Průzkum ukázal, že na Slovensku je 49% občanů spokojených, zatímco v Česku je spokojených 66% lidí. V další úloze jsme se věnovali vlivu dopravy na životní prostředí. Údaje získané anketou jsme porovnávali s údaji z Ročenky dopravy 2010, kterou jsme získali ze stránek Statistiky dopravy České republiky. 50% odpovědivších uvedlo, že největší negativní vliv na životní prostředí má silniční veřejná osobní doprava. Ve skutečnosti má největší podíl na znečištění doprava individuální automobilová. Část 2.3 nepotřebuje další komentáře, neboť výsledky mluví sami za sebe. Je vidět, že poslední události, které nám podstrkují média, nás a naše názory velmi ovlivňují. U rozebírání úlohy 2.4 nás nejvíce překvapilo, že výběr prostředku při dálkové přepravě na nákladech na provoz vůbec nezávisí! Výsledek v části 2.5 se shodoval s naším předpokladem a ten byl, že závislost mezi věkem a preferencí existuje. Tuto úvahu nám potvrdil test nezávislosti dvou veličin. Poslední úloha byla zaměřená na investici do dopravy. Zjišťovali jsme, jestli závisí výběr Investice na oblasti bydliště. Tento test byl nejrozsáhlejší a na konci nám ukázal, že skoro 74% Pražanů by investovali do propojení Ruzyně s centrem Prahy, zatímco ostatní by nejraději Investovali do výstavby nových dálnic a opravy stávající silniční sítě. Jak je zmíněno v úvodu, na náš dotazník odpovědělo 439 respondentů. Je to relativně vysoké číslo, ale bohužel jen zlomek toho, kolik lidí jsme o vyplnění požádali. Přitom 76% dotazovaných, kteří byli ochotni nám odpovědět, patří do věkové skupiny 18-25let. Z tohoto důvodu mohou být naše výsledky lehce nepřesné. V této kategorii jsou lidé, kteří ještě nemají tolik životních zkušeností a kteří nevědí, že žijeme silou ducha a všechno ostatní pohltí smrt. Ale to se dozví, až v roce Protože nestačí jen žít, hledět sám na sebe a na své zaměření, ale zajímat se o vše kolem nás a uchopovat podstatu všech věcí. Chceme být vzdělaní inženýři a do všeho vidět, ten kdo nesouhlasí, má názory technokrata. 21

22 22

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA:

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: LEPŠÍ ZPŮSOB CESTOVANÍ ZA ŠKOLOU A PRACÍ Studenti: Stanislav Skyba,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY STATISTIKA Průzkum skladby cestujících v městské hromadné dopravě a jejich preferencích při volbě dopravního prostředku

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚNU STATISTIKA

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚNU STATISTIKA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚNU STATISTIKA Vypracovaly: Aneta Rotková Martina Radová Témata semestrální práce: Fastfood vs. zdravá strava 1 Úvodní zpráva: Konzumace jídla ve Fastfoodech je v dnešní době velice

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611. Semestrální práce ze Statistiky (SIS)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611. Semestrální práce ze Statistiky (SIS) České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce ze Statistiky (SIS) Petr Procházka, Jakub Feninec Skupina: 97 Akademický rok: 01/013 Úvod V naší

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Osoby na vozíku a veřejná doprava v ČR on-line celorepublikové šetření 2011 cíl: zjistit

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky Semestrální práce ze statistiky Téma: Stravovací návyky studentů vysokých škol Autor: David Bursík Ročník: 3 7 Akademický

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky Statistickou hypotézou rozumíme hypotézu o populaci (základním souboru) např.: Střední hodnota základního souboru je rovna 100.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha. Hypotézy o populacích

Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha. Hypotézy o populacích Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha Hypotézy o populacích Příklad IQ test: Předpokládejme, že z nějakého důvodu ministerstvo školství věří, že studenti absolventi středních škol v Hradci Králové

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 8. KAPITOLA STATISTICKÉ TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 22.11.2016 Opakování: CLV příklad 1 Zadání: Před volbami je v populaci státu 52 % příznivců

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení. ( ) (p počet odhadovaných parametrů)

Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení. ( ) (p počet odhadovaných parametrů) VYBRANÉ TESTY NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ TESTY DOBRÉ SHODY Název testu Předpoklady testu Testová statistika Nulové rozdělení test dobré shody Očekávané četnosti, alespoň 80% očekávaných četností >5 ( ) (p

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Statistika (11SIS) Semestrální práce Akademický rok 2012/2013 Vypracovali: Veronika Kratochvilová, Antonín Volný skupina 2 36 Obsah Téma... 2 Grafická

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ

ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ 2011-2012 STATISTICKÝ PROJEKT STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKU 2 40 ROMAN VOKÁČ VALERIYA SIMBAEVA Obsah 1. Úvod...1 2. Plány studentů po maturitě...2 3. Volba vysoké školy...3 4.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY Facebook vs. studium Vypracovali: Martina Grivalská Nikola Karkošiaková Barbora Brůhová Obsah 1. Úvod 2. Dotazník 3.

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav aplikované matematiky (K611) SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKA TÉMA: Děti a dopravní pravidla Ekaterina Koshkina 2 32 Zuzana Prekalova

Více

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele

analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat Epidemiologické ukazatele Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 1 Záznam epidemiologických dat Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Příklad 1. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 11

Příklad 1. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 11 Příklad 1 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví předpokládala, že doba dojezdu k pacientovi od nahlášení požadavku nepřekročí 17 minut. Hodnoty deseti náhodně vybraných dob příjezdu sanitky k nemocnému byly:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 9 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Inferenční statistika Konfidenční intervaly Z-test Postup při testování hypotéz

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II Základy biostatistiky II Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II Teoretické rozložení-matematické modely rozložení Naměřená data Výběrové rozložení Teoretické rozložení 1 e 2 x 2 Teoretické rozložení-matematické

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 11. téma

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 11. téma Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 11. téma Testy založené na χ 2 rozdělení V přehledu významných rozdělení jsme si uvedli, že Poissonovým rozdělením se modeluje počet událostí, které nastanou

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE

PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE Náplní tohoto projektu byl prvotní průzkum, následné statistické zpracování dat a vyhodnocení. Data jsme získaly skrze internetový dotazník, který jsme rozeslaly

Více

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK Vznikají při zkoumání vztahů kvalitativních resp. diskrétních znaků Jedná se o analogii s korelační analýzou spojitých znaků Přitom předpokládáme, že každý prvek populace

Více

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ STATISTICKÁ HYPOTÉZA Statistické testy Testovací kritérium = B B > B < B B - B - B < 0 - B > 0 oboustranný test = B > B TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ Od statistického šetření neočekáváme pouze elementární informace o velikosti některých statistických ukazatelů. Používáme je i k ověřování našich očekávání o výsledcích nějakého procesu,

Více

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer Vypracoval: Peter Šourek ( sourepet@fel.cvut.cz ) Obsah 1Úvod...3 1.1Cíl testování...3 1.2Proměnné...3

Více

Sever Jih Západ Plechovka Točené Sever Jih Západ Součty Plechovka Točené Součty

Sever Jih Západ Plechovka Točené Sever Jih Západ Součty Plechovka Točené Součty Neparametrické testy (motto: Hypotézy jsou lešením, které se staví před budovu a pak se strhává, je-li budova postavena. Jsou nutné pro vědeckou práci, avšak skutečný vědec nepokládá hypotézy za předmětnou

Více

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Zpracování dat v edukačních vědách - Testování hypotéz Kamila Fačevicová Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci Obsah seminářů 5.11. Úvod do matematické

Více

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E

Epidemiologické ukazatele. lních dat. analýza kategoriáln. Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Záznam epidemiologických dat. a I E Testování statistických hypotéz z a analýza kategoriáln lních dat Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Epidemiologické ukazatele Rizikový faktor Populace Přítomen Nepřítomen Celkem Nemocní a b a+b Kontroly

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Prezident Václav Havel Praha 22. prosinec 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing &

Více

7.1. Podstata testu statistické hypotézy

7.1. Podstata testu statistické hypotézy 7. TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ 7.1. Podstata testu statistické hypotézy Statistická hypotéza určitý předpoklad o parametrech nebo tvaru rozdělení zkoumaného st. znaku. Testování hypotéz proces ověřování

Více

STATISTICKÉ HYPOTÉZY

STATISTICKÉ HYPOTÉZY STATISTICKÉ HYPOTÉZY ZÁKLADNÍ POJMY Bodové/intervalové odhady Maruška řešila hodnoty parametrů (průměr, rozptyl atd.) Zde bude Maruška dělat hypotézy (předpoklady) ohledně parametrů Z.S. Výsledek nebude

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistickou hypotézou se rozumí určité tvrzení o parametrech rozdělení zkoumané náhodné veličiny (µ, σ 2, π,

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Analýza výsledků dotazníkového šetření - fakultní dotazník Vypracovaly: Klára Habrová,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA Semestrální práce Semestrální práce z předmětu Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Vypracoval: Bonaconzová, Bryknarová, Milkovičová, Škrdlová

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ing. Petr Chmela FD ČVUT, Praha 2, Horská,, dveře č.. 438 ROPID, Praha 1, Rytířsk ská 10, 5. patro chmela@ropid ropid.cz Přednášky umíst stěny na: ids.zastavka

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Problematika analýzy rozptylu Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému Již umíte testovat shodu dvou středních hodnot prostřednictvím t-testů. Otázka: Jaké předpoklady musí být splněny, abyste mohli použít

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY INDIKÁTORU MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V UHERSKÉM HRADIŠTI V OBDOBÍ 2009 A 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2011 Akce je součástí aktivit

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2014/2015 Tutoriál č. 6: ANOVA Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Testování hypotéz opakování ANOVA Testování hypotéz (opakování) Testování

Více

Semestrální práce z předmětu Statistika

Semestrální práce z předmětu Statistika České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Hudební nástroje v životě studentů a jejich vliv na výuku Studenti:

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Vzorová prezentace do předmětu Statistika Vzorová prezentace do předmětu Statistika Popis situace: U 3 náhodně vybraných osob byly zjišťovány hodnoty těchto proměnných: SEX - muž, žena PUVOD Skandinávie, Středomoří, 3 západní Evropa IQ hodnota

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Napajedla Červen 2011 Obsah

Více

A7B39TUR - Semestrální práce

A7B39TUR - Semestrální práce A7B39TUR - Semestrální práce Úloha B1 Kvantitativní testování Vojtěch Kaiser 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cílová skupina 3 3 Příprava testu 3 3.1 Hypotéza 3 3.2 Nulová hypotéza 3 3.3 Testovací metoda 3 3.4 Dotazník

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Tisková konference pořádaná u příležitosti zahájení Evropského týdne mobility 2015 MĚSTA S DOBROU ADRESOU

Tisková konference pořádaná u příležitosti zahájení Evropského týdne mobility 2015 MĚSTA S DOBROU ADRESOU Tisková konference pořádaná u příležitosti zahájení Evropského týdne mobility 2015 MĚSTA S DOBROU ADRESOU Praha, 14. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber.

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 Příloha č. 17 Výsledky socio-dopravního průzkumu Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYHODNOCENÍ DOMÁCNOSTÍ 5 2.1 KOLIK OSOB ŽIJE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI?... 5 2.2

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz Princip: Ověřování určitého předpokladu zjišťujeme, zda zkoumaný výběr pochází ze základního souboru, který má určité rozdělení zjišťujeme,

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Aktivita A 0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení 1/62 Aktivita A0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Datum

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY

TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ ZÁKLADNÍ POJMY Statistická hypotéza je určitá domněnka (předpoklad) o vlastnostech ZÁKLADNÍHO SOUBORU. Test statistické hypotézy je pravidlo (kritérium), které na základě

Více

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Testování hypotéz statistická indukce Úvod do problému Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika by Birom

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně

Rozhodnutí / Skutečnost platí neplatí Nezamítáme správně chyba 2. druhu Zamítáme chyba 1. druhu správně Testování hypotéz Nechť,, je náhodný výběr z nějakého rozdělení s neznámými parametry. Máme dvě navzájem si odporující hypotézy o parametrech daného rozdělení: Nulová hypotéza parametry (případně jediný

Více