Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva Pelikánová ředitelka školy V Ostravě dne

2 Obsah A Základní údaje o organizaci... 1 B Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření... 3 B 1 Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti... 3 B 2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu... 4 B 3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat... 5 B 4 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele... 7 B 5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti... 8 B 6 Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku... 9 B 7 Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti C Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce C 1 Fond kulturních a sociálních potřeb C 2 Fond odměn C 3 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření C 4 Fond reprodukce majetku D Závodní stravování zaměstnanců organizace E Péče o spravovaný majetek E 1 Nemovitý majetek ve správě organizace E 2 Investiční činnost, provedené opravy a údržba na majetku E 3 Pojištění majetku E 4 Inventarizace majetku F Pohledávky a závazky F 1 Pohledávky F 2 Závazky G Výsledky kontrol H Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, údaj o projednání a schválení zprávy školskou radou. 22 I Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J Tabulková část včetně příloh... 24

3 A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (dále jen SZŠ a VOŠZ Ostrava), je ojedinělou vzdělávací institucí pro nelékařské profese v Moravskoslezském kraji, Ostravě, která připravuje zdravotnické pracovníky v sekundárním a terciárním odborném vzdělávání. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání pro nelékařská povolání v klinických i technických zdravotnických oborech. SZŠ a VOŠZ Ostrava ukončila v roce 2010 fází transformace jednotlivých studijních programů, která byla nutná v důsledku kurikulární reformy vzdělávání v České republice. Studijní programy na SZŠ jsou již realizovány podle školních vzdělávacích programů a na vyšší odborné škole zdravotnické byly zavedeny nové studijní obory v kombinované formě. V roce 2011 se prokázala správná forma řízení pro ekonomický úsek, který prokázal v roce 2011 stabilitu. Škola svou činností a kvalitou patří mezi otevřené evropské školy s mezinárodní spoluprací. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy se zapojili do efektivního využití Evropských strukturálních fondů pro vzdělávání dle možností v projektech jako partneři. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Hlavním účelem zřízení této organizace je podle Zřizovací listiny vzdělávání a výchova žáků a studentů podle vzdělávacích programů. O činnosti této vzdělávací instituce pojednává Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 ze dne 27. října Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace provozuje svou činnost ve třech budovách. Budova v Ostravě Vítkovicích na Jeremenkově ulici je majetkem Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice. Smlouva o výpůjčce je uzavřena do 31. července V této budově se vyučují obory střední zdravotnické školy: Zdravotnický asistent, Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum, praktická výuka oboru vyšší odborné školy Diplomovaný zubní technik. Také se zde nachází ředitelství školy. Budova v Ostravě Mariánských Horách na Klicperově ulici je majetkem Moravskoslezského kraje a slouží pro výuku oborů vyšší odborné školy - Diplomovaný Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 1

4 farmaceutický asistent denní i dálková forma. Tuto budovu také využívá Střední odborná škola Waldorfská. Třetí budova v Ostravě Mariánských Horách na ulici 1. máje 11 je majetkem Moravskoslezského kraje. V této budově působí vyšší odborná škola zdravotnická a vyučují se zde obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný nutriční terapeut. Část budovy, blok A, využívá i střední zdravotnická škola, neboť budova v Ostravě Vítkovicích již kapacitně nedostačovala. Ve své správě má organizace ještě budovu na ul. Fráni Šrámka, jejímž vlastníkem je rovněž Moravskoslezský kraj. Vzhledem ke zhoršenému technickému stavu budovy není využívána k výuce. Většina prostor je pronajata ke komerčnímu využití nájemcům, část budovy využívá zřizovatel Moravskoslezský kraj. Část objektu využívá Vědecká knihovna Ostrava jako sklad vzhledem k rekonstrukci knihovny. Ve školním roce 2010/2011 studovalo na střední i vyšší odborné škole ve všech formách studia celkem 1080 studentek a studentů (662 a 418 ve škole vyššího odborného studia).ve školním roce 2011/2011 studuje na střední i vyšší odborné škole ve všech formách studia celkem 1080 studentek a studentů (662 na střední škole a 418 ve škole vyššího odborného studia). V roce 2009 působilo na SZŠ a VOŠZ Ostrava p.o. celkem 127,20 zaměstnanců, v roce ,42 zaměstnanců a od ,63 zaměstnanců (snížen počet nepedagogických zaměstnanců). Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 2

5 B ROZBOR HOSPODAŘENÍ NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B 1 Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti Příspěvek na provozní činnost byl poskytnut celkem ve výši ,85 tis. Kč. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a čerpáním činí 1,591 tis. Kč. Tato částka byla vrácena na účty KÚ MSK jako vypořádání příspěvku k účelovému znaku Kč 174,- z toho 130,- Kč z OON a 44,- Kč odvody k OON a částka 1 417,- Kč účelový znak 33034, který byl vypořádaný dle pokynů KÚ MSK. V roce 2011 celkové výnosy v hlavní činnosti dosáhly ,31 tis. Kč (viz. Tabulka č.1). Z toho: Příspěvek na činnost v hlavní činnosti Dotace od jiných ÚSC Ostatní zdroje ,26 tis. Kč 30,00 tis. Kč 4 154,05 tis. Kč Příspěvek na činnost Příspěvek na provozní činnost školy byl vyčerpán ve výši tj ,26 tis. Kč. Přehled čerpání dle účelových znaků: ÚZ 205 ÚZ 001 ÚZ 001 ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ tis. Kč na krytí účetních odpisů DHM a nemovitého majetku 50 tis. Kč na ICT 5 757,1 tis. Kč na provozní náklady ,83 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání 21,96 tis. Kč na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 405 tis. Kč Rozvojový program Hustota a specifika pro nepedagogické pracovníky tis. Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků části maturitní zkoušky 103,37 tis. Kč Rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (viz. oddíl. B 2). Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 3

6 Dotace na projekt Mosty partnerství od Statutárního města Ostravy Pro výše uvedený projekt nám byla schválena dotace 30 tis. Kč z veřejného rozpočtu, a to z rozpočtu Města Ostravy. Tato dotace byla vyúčtována v souladu se stanovenými smluvními podmínkami v rámci kalendářního roku Dotace na náklady spojené s Univerzitou volného času od Úřadu městského obvodu Ostrava - Vítkovice Od výše uvedeného úřadu jsme získali dotaci ve výši 3 tis. Kč na náklady spojené s Univerzitou volného času, kterou vedeme pod doplňkovou činností. Tato dotace byla vyčerpána na mzdové prostředky vynaložené na přednášky Univerzity volného času. Všechny získané dotace od jiných ÚSC byly v rámci sledovaného roku plně vyčerpány a řádně zdokumentovány příslušným úřadům. B 2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Naše příspěvková organizace disponovala ve sledovaném období účelovými dotacemi na přímé náklady na vzdělávání v celkové částce ,163 tis.kč. Tyto dotace jsou členěny dle závazných účelových znaků takto: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání celkem Kč viz. Tabulka č. 1a Z toho: Prostředky na platy pedagogických pracovníků Ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků Prostředky na platy nepedagogických pracovníků Ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV náhrady Přímý ONIV přímý Veškeré finanční prostředky přidělené naší příspěvkové organizaci na přímé náklady na vzdělávání byly řádně dle časových podmínek a účelovosti jednotlivých účelových znaků vyčerpány. Přidělené finanční prostředky na ONIV přímý ve výši Kč byly zcela vyčerpány a navíc byly rozpuštěny na nákup učebních pomůcek i zbývající finanční prostředky, které organizaci vyplynuly z odvodů ke mzdám. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 4

7 Dále na ONIV náhrady jsme dostali dotaci ve výši ,-Kč, ale na nemocenské dávky bylo ve sledovaném roce použito pouze Kč. Zůstatek ve výši Kč byl taktéž rozpuštěn na nákup učebních pomůcek. Čerpání ONIV Ostatní neinvestiční výdaje z ÚZ 33353: Celkem vyčerpáno Učební pomůcky Cestovné DVPP OOPP Zákonné pojistné Preventivní lékařské prohlídky Maturity Hustota a specifika (1. a 2. etapa) ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců 300 tis. Kč - pojistné + FKSP 105 tis. Kč Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - prostředky na platy pedagogických zaměstnanců tis. Kč - pojistné + FKSP 394 tis. Kč Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - maturity odměny pedagogických zaměstnanců 21,96 tis. Kč Maturitní zkouška na vybraných školách v podzimním zkušebním období ÚZ v roce 2011 byly čerpány takto: - prostředky na platy pedagogických zaměstnanců 72,7 tis. Kč - pojistné + FKSP 30,677 tis. Kč B 3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V roce 2011 pracovalo v naší škole celkem 113,366 zaměstnanců, z toho 77,286 pedagogických pracovníků a 36,08 nepedagogických pracovníků. V porovnání s rokem 2010 se snížil počet pedagogických pracovníků o 0,833 a počet nepedagogických pracovníků poklesl o 7,307 zaměstnance. Naše organizace byla nucena ve sledovaném roce propustit 9 nepedagogických zaměstnanců v důsledku změny metodiky financování, kdy se rozdělily finanční prostředky na platy do dvou částí tj. na část pedagogickou a ostatní. Vzhledem k tomu, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 5

8 že máme svěřeny do správy tři budovy a jednu v nájmu, je velmi zatěžující zvládnout práci zejména údržbovou v tomto sníženém počtu nepedagogických pracovníků. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl Krajským úřadem stanoven na 121,42 zaměstnanců. Naše organizace zaměstnává o 8,054 zaměstnanců méně. Limit mzdových prostředků včetně rozvojových programů (platy + OON) ve výši ,66 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši ,53. Rozdíl činí 130,- Kč, které byly odeslány zpět na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vrácené finanční prostředky jsou tvořeny nevyčerpáním OON pro nepedagogické zaměstnance. Tento zůstatek vznikl zaokrouhlením poskytnuté částky na OON. Procentuální nárůst výše průměrného platu uvádíme v této tabulce včetně rozvojových programů a použití fondu odměn: Rok Průměrný plat celkem % Průměrný plat pedagog. pracovníka % Průměrný plat nepedagog. pracovníka , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Podíl jednotlivých složek platu v roce 2011 znázorňuje graf: % Graf - podíl jednotlivých složek platu pedagogických zaměstnanců Náhrady platu; 18,20% Osobní příplatky; 6,98% Odměny; 12,69% Platové tarify; 55,26% Příplatky za vedení; 1,48% Zvláštní příplatky; 0,86% Ostatní příplatky; 9,00% Platy za přesčasy; 0,05% Nadúvazky; 4,38% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 6

9 Graf - podíl jednotlivých složek platu nepedagogických zaměstnanců Platové tarify; 69,10% Náhrady platu; 0,10% Osobní příplatky; 10,09% Příplatky za vedení; 1,46% Odměny; 8,39% Ostatní příplatky; 0,12% Platy za přesčasy; 0,55% Finanční prostředky na ostatní platy za provedenou práci (OPPP) pro pedagogické zaměstnance ve výši tis. Kč byly použity pro externí pracovníky, kteří vyučují na naší škole. OPPP pro nepedagogické zaměstnance ve výši 294,87 tis. Kč použila příspěvková organizace na odstupné tj. 287,01 tis. Kč v rámci propuštění 9 pracovníků v důsledku změny metodiky financování platné od a 7,86 tis. Kč na externí pracovnici, která uklízela naše pronajaté šatny ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde vykonávají praxi naši žáci. K byla tato služba převedena na externí firmu a tyto náklady jsou hrazeny z ostatních finančních zdrojů školy. B 4 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Z rozpočtu zřizovatele nám byly pro rok 2011 přiznány účelové příspěvky na provozní náklady včetně prostředků na ICT, účelový příspěvek určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, Provozní příspěvek Z toho na ICT Z toho na odměny pracovníkům podílejícím se na realizaci přijímacích zkoušek Z toho na zvýšené náklady na zajištění státních maturitních zkoušek Příspěvek na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 7

10 Nařízený odvod do rozpočtu kraje odvod z fondu reprodukce majetku činil Kč v souladu s plánem účetních odpisů DHM a DNM pro období 2011 schváleným zřizovatelem. Prostředky na provozní výdaje naší organizace byly vyčerpány na 100 %. Nedošlo k nedočerpání těchto finančních prostředků. Prostředky na ICT výdaje jsme vyčerpali taktéž v plné výši a použili je na pravidelné platby související s připojením k internetu celkem 4,62 % z celkové částky a pořízením výukového softwaru celkem 95,38 % z celkové částky určené na ICT. Prostředky na krytí odpisů DHM a DNM byly vyčerpány a dle plánu účetních odpisů pro sledovaný kalendářní rok tyto činily Kč. Z toho odpisy z doplňkové činnosti činily ,76 Kč a ,24 Kč jsme dokryli z ostatních zdrojů. B 5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti Na výši ostatních zdrojů se podílejí v největší míře výnosy ze školného studentů VOŠZ (3 tis na školní rok). Dále následuje stravné a výnosy z pořádaných školních akcí, které jsou rovny nákladům těchto akcí. Jedná se např. o lyžařské, sportovní, letní kurzy studentů střední školy apod. Zůstatek z těchto akcí je vyúčtován studentům zpět. Výjimku tvoří nejnižší nerozdělitelný zůstatek, tento zůstává v ostatních finančních výnosech ostatních zdrojů hlavní činnosti. Rozdělení: Školné Stravné Grant Biomedicínská technika na středních školách Grant Život pod akátem Školní akce Ostatní finanční výnosy 1 311,00 tis. Kč 1 409,85 tis. Kč 48,18 tis. Kč 8,78 tis. Kč 406,38 tis. Kč 969,86 tis. Kč Školní akce 9,78% Graf výnosů hlavní činnosti Ostatní finanční výnosy 23,35% Grant Biomedicínsk á technika na středních školách 1,16% Grant Život pod akátem 0,21% Školné 31,56% Stravné 33,94% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 8

11 B 6 Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 2011 celkové náklady v hlavní činnosti dosáhly ,97 tis. Kč (viz. Tabulka č.2). Z této částky bylo vyčerpáno na přímé náklady ,83 tisíc Kč (viz analýza v oddílu B2), na hustotu a specifika (1. a 2. etapa) 405 tis. Kč, na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků tis. Kč, na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 21,96 tis. Kč, na maturitní zkoušku na vybraných školách v podzimním zkušebním období 103,377 tis. Kč a na provozní náklady od zřizovatele 6 457,1 tisíc Kč. Celkové náklady hlavní činnosti v roce 2011 zobrazuje tabulka č. 2. V porovnání s rokem 2010 došlo ke snížení nákladů v hlavní činnosti o 397,12 tis. Kč. V porovnání s minulým obdobím došlo ke snížení v oblasti spotřeby materiálu o tisíc Kč (řádek č. 2 tabulky č. 2), v energiích snížení o 136,19 tis. Kč (ř. č. 5 tabulky č. 2), v opravách došlo ke zvýšení o 65 tis. Kč (řádek č. 6 tabulky č. 2), cestovné se zvýšilo o 21,65 tis. Kč. Služby byly poníženy o 455 tis. Kč. Ve mzdové oblasti jsme mohli utratit více oproti minulému roku a to o 1 457,04 tis. Kč. S tím adekvátně vzrostly odvody ke mzdám. Značné šetření hlavně v oblasti nákladů na spotřebu materiálu bylo cílené. Potřebovali jsme vytvořit daňovou opravnou položku k pohledávce za firmou Soveko plast s.r.o., která je v insolvenci. Tato položka činila 579,37 tis. Kč viz oddíl B 7. Spotřeba energie; 6,07% Spotřeba materiálu; 4,27% Graf nákladů hlavní činnosti Opravy a udržování; 2,19% Cestovné; 0,26% Služby; 3,19% Ostatní náklady; 0,7% Daňové opravné položky; 0,06% Mzdové náklady; 59,43% Odpisy; 1,09% Daně a poplatky; 0,002% Zákonné sociální pojištění; 20,31% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 9

12 Graf porovnání nákladů hlavní činnosti v letech 2010 a 2011 Ostatní náklady Odpisy Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady Služby Cestovné Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu 0,90% 0,70% 1,13% 1,09% 3,89% 3,19% 0,23% 0,26% 2,07% 2,19% 6,25% 6,07% 6,67% 4,27% 20,51% 20,31% 58,35% 59,43% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% B 7 Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti V roce 2011 probíhala v naší příspěvkové organizaci doplňková činnost již osmým rokem. Na střední škole proběhlo 8 let výuky Univerzity volného času se zaměřením na vzdělávání občanů vyšší věkové skupiny. Na vyšší odborné škole byly pořádány jednodenní vzdělávací semináře pro odbornou zdravotnickou veřejnost a pedagogické pracovníky. Pro velký zájem veřejnosti budou konference pořádány i v roce následujícím. Cílem doplňkové vzdělávací činnosti není jen odborné vzdělávání, ale také zvyšování prestiže a reklamy školy pro zdravotnická povolání na úrovni regionální, ale také celostátní. V této doplňkové činnosti chceme pokračovat i v roce 2012 a využít tak efektivně příležitostně volných lidských a materiálních zdrojů. Další doplňkovou činností a ekonomicky nejvýznamnější jsou pronájmy nebytových prostor, které představují podstatnou část našeho rozpočtu. Dále naše příspěvková provozuje hostinskou činnost a sice stravování cizích strávníků a závodní stravování. Stravování cizích strávníků na naší škole v tomto roce skončilo k Jedním z důvodů bylo odstěhování Státní jazykové školy k Zaměstnanci této školy se u nás pravidelně stravovali. Druhým důvodem je výše ceny oběda, která je od vyšší oproti minulému roku a to Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 10

13 z důvodů potřebnosti obnovovat strojový park ve školní kuchyni, který je již v některých případech nevyhovující. Do kuchyně byly v roce 2011 zakoupeny dvě investice a kuchyňský robot a krouhač. Celkové náklady doplňkové činnosti činily 1 457,53 tis. Kč. Ty jsou podrobně rozepsány v tabulce č. 2. K hlavním nákladům patří především spotřeba energie 355,97 tisíc Kč, opravy a udržování 92,7 tis. Kč, služby 213,44 tis. Kč, mzdové náklady, které jsou vynakládány v rámci Univerzity volného času. Dále byla vytvořena daňová opravná položka ve výši 579,37 tis. Kč, odpisy nemovitého majetku (budova Fr. Šrámka) ve výši 24,52 tis. Kč, ostatní náklady činí 4,34 a daň z příjmů 137,14 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti jsme dostali také dotaci od Úřadu města Ostravy - Vítkovic ve výši 3 tis. Kč na mzdové náklady - dohody přednášejícím v rámci Univerzity volného času. Značná část nákladů vyvstává z toho, že od jsou pronájmy nemovitého majetku převedeny do doplňkové činnosti tzn. tím jsou převedeny taktéž související náklady na doplňkovou činnost. Ty představují nejvyšší položku v oblasti energií. Celkové výnosy doplňkové činnosti činily 2 124,80 tis. Kč (viz. tabulka č. 1). Z toho: výnosy ze služeb 45,55 tis. Kč výnosy z pronájmů - služby 688,23 tis. Kč výnosy z čistých pronájmů 1 365,84 tis. Kč ostatní výnosy 22,18 tis. Kč dotace Úřadu městského obvodu na Univerzitu volného času 3,00 tis. Kč Graf výnosů doplňkové činnosti Výnosy ze služeb 2,14% Výnosy z pronájmů - služby 32,39% Výnosy z čistých pronájmů 64,28% Dotace Úřadu městského obvodu na Univerzitu volného času 0,14% Ostatní výnosy 1,04% Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 11

14 Výsledek hospodaření Vzhledem k tomu, že v hlavní činnosti naší příspěvkové organizace jsou náklady v hlavní činnosti vyšší než výnosy z hlavní činnosti (viz. tabulka č. 1 a č. 2) je hospodářský výsledek hlavní činnosti záporný a to 496,67 tis. Kč. V okruhu doplňkové činnosti jsme naopak dospěli ke kladnému hospodářskému výsledku 667,27 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek naší školy představuje částku Kč. Zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do roku ti % zaokrouhlenými na tisíce dolů do fondu odměn a zbytek HV do fondu rezervního. V korunách to vypadá takto: Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 12

15 C PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE C 1 Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k činil 187,53 tis. Kč. Příděl v roce 2011 zvýšil stav FKSP o 365,42 tis. Kč. V dané roce jsme fond použili takto: Stravování Rekreace zaměstnanců s rekondiční pobyty Penzijní připojištění 159,38 tis. Kč 95,16 tis. Kč 158,00 tis. Kč do roku Stav FKSP k činí 140,42 tis. Kč. Tyto prostředky jsou automaticky převedeny C 2 Fond odměn Stav fondu odměn k činil 67,3 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl proúčtován na fond příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 291 tis. Kč. Fond ve sledovaném období byl čerpán na překročení mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců ve výši 160,125 tis. Kč tzn., že stav fondu odměn k činí 198,18 tis. Kč. C 3 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav rezervního fondu k činil 256,18 tis. Kč. Fond je rozdělen na rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu z ostatních titulů. Rezervní fond ze zlepšeného HV měl k počáteční stav 249,18 tis. Kč, přídělem do fondu byla částka 73,79 tis. Kč ze zlepšeného HV (hospodářský výsledek) roku Čerpání ve sledovaném období bylo nulové. Stav fondu k činí 322,97 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů měl počáteční stav 7 tis. Kč, přídělem byly peněžní dary účelově vázané v darovacích smlouvách ve výši 504,50 tis. Kč a použitím těchto darů ve výši 511,50 tis. Kč zůstává ve fondu rezerv z ostatních titulů k pouze nula korun. Finanční dar ve výši 500 tis. Kč, který jsme přijali od Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice na opravu rozvodů teplé a studené vody v budově B na ulici Jeremenkova, ve které jsme v nájmu, jsem vyčerpali v plné výši na daný účel. Dalšími finančními dary ve výši 4,5 tis. Kč, které nám poskytli dodavatelé potravin, jsme použili na drobné vybavení školní jídelny a kuchyně. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 13

16 Ve sledovaném období byl také vyčerpán dar na projekt Zdraví do školek ve výši 3 tis. Kč a 4 tis. Kč na Univerzitu volného času. Tyto prostředky byly převedeny z roku Konečným zůstatkem na fondu z ostatních titulů je nula. C 4 Fond reprodukce majetku Stav fondu reprodukce majetku k činil 1 520,59 tis. Kč. Tvorbou fondu byl roční účetní odpis ve výši 718,25 tis. Kč. V daném roce příspěvková organizace dostala investiční dotaci ve výši 150,96 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce střechy na školní jídelně budovy Vyšší odborné školy na ulici 1. Máje 11 v Ostravě. Tuto investiční dotaci škola plně vyčerpala na daný účel. Fond škola ve sledovaném období čerpala ve výši 355,94 tis. Kč na pořízení nového strojového parku do školní kuchyně (kuchyňský robot a krouhač). Pro obor zubní technik a diplomovaný zubní technik jsme pořídili 3 ks mikromotorů, které je nutné postupně obnovovat a digestoř do zubní laboratoře, která byla v nevyhovujícím stavu. Pro zabezpečení chodu počítačové sítě v budově na Jeremenkové ulici PO zakoupila nové datové uložiště. Nařízený odvod do rozpočtu kraje činil 126 tis. Kč. Stav fondu k je ve výši 1 756,90 tis. Kč. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 14

17 D ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE SZŠ a VOŠZ provozuje školní jídelnu, vývařovnu a výdejnu. Školní jídelna a vývařovna se nachází v budově na ulici 1. máje v Mariánských Horách a výdejna na ulici Jeremenkově ve Vítkovicích. Obsluhu výdejny i přípravu a převoz obědů zajišťujeme vlastními silami. Zaměstnanci tak využívají závodního stravování v místě, kde právě probíhá jejich výuka nebo pedagogická činnost. Stravu si zaměstnanci mohou vybrat ze dvou druhů. Z celkového průměrného počtu našich 113 zaměstnanců se formou závodního stravování ve školní jídelně stravuje průměrně 99 zaměstnanců, což představuje 86,61 %. Cena oběda od do činila dle minulé kalkulace nákladů Kč 62,-. Z toho potraviny činily 28,- Kč. Od je celková cena oběda dle kalkulace nákladů vypočtena na 85,- Kč vč. DPH. Z toho zaměstnanec hradí pouze cenu potravin, která činí 28,- Kč. Každému zaměstnanci organizace přispívala od 1. ledna ,-Kč na jeden odebraný oběd z fondu kulturních a sociálních potřeb a s datem od byl příspěvek snížen na 6,- Kč na jeden odebraný oběd. Naše organizace stravovala do cizí strávníky z řad zaměstnanců Státní jazykové školy, která u nás sídlila. Taktéž se u nás stravovali zaměstnanci Střední odborné školy waldorfské. Od škola nemá cizí strávníky. Nyní stravujeme pouze naše studenty a zaměstnance školy vč. našich důchodců. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 15

18 E PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Naše organizace vede účetní a operativní evidenci majetku v programu VEMA, provádí pravidelnou roční inventarizaci a odepisuje dlouhodobý hmotný majetek podle opisového plánu schváleného zřizovatelem. Odepisování se provádí měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odepisování. Odpisy DHM činily v roce 2011 celkem 718,25 tis. Kč. E 1 Nemovitý majetek ve správě organizace Příspěvková organizace má ve správě tento nemovitý majetek - budovy: Odloučené pracoviště SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, 1. Máje 11 Odloučené pracoviště SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, Klicperova 8 Odloučené pracoviště SZŠ a VOŠZ Ostrava, Mariánské Hory, Fráni Šrámka Hlavní školní budova SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2 - ve výpůjčce E 2 Investiční činnost, provedené opravy a údržba na majetku Na naší škole během roku 2011 proběhly tyto investiční činnosti: Technické zhodnocení budovy na ulici 1. máje (rekonstrukce střechy na budově školní jídelny celkem za ,- Kč Nákup 3 kusů mikromotorů pro zubní techniky a diplomované zubní techniky celkem za ,- Kč + jeden mikromotor ve stejné ceně jsme dostali darem Nákup digestoře pro zubní laboratoř za ,- Kč Robot kuchyňský pro školní kuchyň za ,- Kč Krouhač kuchyňský na zeleninu ve výši ,- Kč Datové úložiště pro chod ,- Kč Na údržbu a opravy jsme v roce 2011 vynaložili částku 1 480,7 tis. Kč. Z toho náklad oprav na doplňkovou činnost byl 92,7 tis. Kč. Provedené opravy a udržování se týkají všech tří budov: Opravy a udržování nemovitého majetku budovy Opravy a udržování movitého majetku Opravy a udržování movitého majetku auto Opravy a udržování ostatní 1 372,840 tis. Kč 76,343 tis. Kč 6,552 tis. Kč 24,961 tis. Kč Organizace spravuje 4 budovy, tudíž je nutno vynakládat vysoké finanční prostředky na jejich opravu a údržbu. Ve většině případů se problém řeší až jako havarijní stav. V havarijním stavu jsou především střešní krytiny, především pak u budovy na ulici 1. máje. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 16

19 K rekonstrukci jedné střešní krytiny tj. na školní jídelně v budově na ulici 1. máje došlo v období letních prázdnin Investiční požadavky na opravy dalších střešních krytin předkládáme každým rokem jako požadavek na majetkový odbor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. E 3 Pojištění majetku Rada kraje svým usnesením č. 80/4894 ze dne rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny a.s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období od do V období od do byly uzavřeny tzv. dočasné pojistné smlouvy uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. a Krajským úřadem MSK. Hlášení škodních událostí probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje, kterým je firma SATUM CZECH s.r.o. E 4 Inventarizace majetku Na základě zákona č. 563/91 Sb. O účetnictví, vnitřního předpisu a příkazu ředitelky školy byla za rok 2011 provedena řádná inventarizace majetku. Skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány fyzickou a dokladovou inventarizací. Fyzickou inventarizací byly odsouhlašeny stavy s inventurními seznamy, se stavy na skladových kartách a se stavy pokladních hotovostí. Dokladovou inventarizací byl odkontrolován evidenční stav majetku na majetkové účty a podrozvahovou evidenci v účetnictví. Dále byly odkontrolovány stavy na účtech, které byly doloženy příslušnými doklady. Inventurní soupisy byly podepsány pověřenými odpovědnými osobami a členy inventarizační komise. Se zaměstnanci, kteří nesou hmotnou zodpovědnost za finanční prostředky v pokladně, za zásoby potravin, za přísně zúčtovatelné tiskopisy a zabezpečení budov školy a jejich vybavení, jsou sepsány dohody o hmotné odpovědnosti. Pedagogičtí pracovníci, kteří spravují učební pomůcky, didaktickou techniku, pracovní oděvy pedagogů i studentů a spotřební materiál pro provoz laboratoří, jsou touto správou pověřeni ředitelkou školy. Drobný spotřební materiál pro provádění údržby školních budov, kancelářské potřeby, spotřební materiál pro provoz laboratoří nakupujeme pro přímou spotřebu. Výjimku tvoří potraviny, které jsou evidovány ve skladu potravin na základě příjemek. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 17

20 U peněžních prostředků v pokladnách byla provedena fyzická inventarizace k Během roku byla kontrola hotovostí v pokladnách školy provedena k a k Byly vystaveny řádné protokoly o výsledcích vnitřní kontroly. Fyzická inventarizace byla zahájena dne a ukončena Dokladová inventarizace byla zahájena po ukončení účetního období a byla ukončena dne Závěrečný inventarizační zápis a rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů za rok 2011 byly předloženy a zaslány Ústřední inventarizační komisi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Strana 18

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2012 Číslo jednací: Předkládá: SZSOs/269/2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2013 Číslo jednací: Předkládá: SZSOs/150/2014

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2014 Číslo jednací: Předkládá: SZSOs/153/2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více