Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012"

Transkript

1 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd zemědělství a lesní hospodářství ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy, desinsekce(vosy) 30 systém sběru - psí exkrementy správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře celospolečenské funkce lesů ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 celkem odd odd průmysl, stavebnictví, obchod a služby vnitřní obchod prezentace města - publikace, opravy, VFP cestovní ruch ostatní správa v průmyslu 0 vratka pokuty - rezerva 500 celkem odd odd doprava silnice parkovací automaty - provoz 25 Autobusové nádraží - provoz (pojistné) 20 příspěvek Mikroregion provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost (JMK - standard, nadstandard) 1100 ostatní služby - inzerce bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení- provoz) 10 celkem odd odd vodní hospodářství pitná voda příspěvek Svazku VaK 60 voda, opravy odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 20 nájemné, ostatní služby 5 Stránka 1 z 9

2 celkem odd odd spoje záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 72 celkem odd odd vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Husova - provoz vč. VFP ostatní služby základní školy Základní škola Ivančická vč. VFP Základní škola Klášterní vč. VFP Dotace EU základní školy 0 ostatní služby - inzerce ostatní záležitosti školství rezerva gymnázia ostatní záležitosti vzdělávání - celkem odd odd kultura, církve, sdělovací prostředky divadelní činnost 0 VFP, Loutky hudební činnost příspěvek Concentus moraviae kino vydavatelská činnost provize z prodeje publikace zachování a obnova kulturních památek oprava sochy sv.jana Nepomuckého 0 oprava kříže na hrobě Hermanna Classena 0 oprava Boží muka ul. Znojemská 0 příspěvek - oprava sochy Sv.J.Nepomuckého 0 drobné sakrální stavby zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí VFP v oblasti kultury rozhlas a televize Stránka 2 z 9

3 vysílání televize Ivančice 72 městský rozhlas (neinvestice) zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko nájemné INCHEBA 0 konzultační služby (stav.úpravy zámek) 0 Městské kulturní středisko - ostatní dotace 0 soudní řízení - MSE ostatní záležitosti kultury ples města 60 vítání občánků - dary pro narozené děti 70 ostatní - revize rozvaděče, el. energie, plakáty 30 vybavení obřadní síně - elektrický klavír 30 celkem odd odd tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce záměr - koupaliště, dětské hřiště ostatní tělovýchovná činnost (VFP) využití volného času dětí (VFP) 0 celkem odd odd zdravotnictví lékařská služba první pomoci 0 celkem odd odd bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství pojištění veřejné osvětlení veřejné osvětlení Floriánku pohřebnictví zajištění pohřbu komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Technická a zahradní správa (vč. WC na AN) daně a poplatky (daň z převodu nemovitostí) 100 ostatní služby (vytyčování pozemků apod.) 55 veřejná služba (pomůcky, pojištění apod.) 30 Stránka 3 z 9

4 vratka kupní ceny pozemku 0 celkem odd odd ochrana životního prostředí sběr a svoz komunálních odpadů kontejnery sběr a svoz ostatních odpadů sběrné hnízdo ul.břízová chráněné části přírody naučná stezka 5 ošetření památných stromů ORP Mor.Krumlov péče o veřejnou zeleň 0 kácení stromů - zámecký park u ZŠ Ivančická celkem odd odd dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým, 0 příspěvek na péči 0 celkem odd odd sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ostatní sociální péče prevence 20 výchovně-rekrační tábor pro děti sociální rehabilitace příspěvek Charita Třebíč pečovatelská služba příspěvek Centru sociálních služeb 800 provozní náklady DPS Mor. Krumlov platy 642 sociální pojištění 161 zdravotní pojištění 58 ostatní pojištění 3 náhrady nemocenská 6 Stránka 4 z 9

5 nákup materiálu (kanc.potřeby, čistící prostředky apod.) 11 drobný hmotný majetek (vybavení kanceláře) 0 studená voda 200 plyn 705 elektrická energie 100 služby pošt 6 služby telekomunikací (telefony) 25 služby peněžních ústavů (pojištění) 41 služby školení 2 nákup služeb (stravné, revize, udrž.poplatky, výtah) 100 opravy a udržování 40 cestovné 1 náhrady (vyúčtování předcházejího roku) 0 budovy, haly Tísňová péče (Azylový dům pro matky s dětmi) mzdové náklady 348 ostatní osobní náklady 0 sociální pojištění 87 zdravotní pojištění 31 ostatní pojištění 2 náhrady nemocenská 5 potraviny 0 drobný hmotný majetek 156 nákup materiálu 15 voda 10 plyn 50 elektrická energie 20 služby telekomunikací 20 pojistné 1 školení a vzdělávání 5 ostatní služby 110 opravy a udržování 10 cestovné ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče činnost klubů důchodců 40 příspěvek Tyflocentrum 57 příspěvky na dopravu - občané nad 70 let věku 5 veřejná podpora nízkoprahové denní centrum příspěvek na provoz COOLNA ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence VFP v dané oblasti 0 Stránka 5 z 9

6 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Komunitní plánování sociálních služeb 20 celkem odd odd civilní připravenost na krizové stavy ochrana obyvatelstva ostatní správa v oblasti krizového řízení krizové řízení města 90 celkem odd odd bezpečnost a veřejný pořádek bezpečnost a veřejný pořádek činnost městské policie platy 1995 sociální pojištění 499 zdravotní pojištění 180 náhrady nemocenská 15 ostatní pojištění 10 prádlo, oděv, obuv 50 knihy, učební pomůcky, tisk 1 drobný hmotný majetek ( uspávací puška) 40 nákup materiálu 20 voda 5 plyn 27 elektrická energie 18 pohonné hmoty 45 služby pošt 0 služby telekomunikací 60 služby peněžních ústavů 5 konzultační služby 0 služby školení 40 ostatní služby (přísp.na obědy, ostraha, půjčovné radaru, apod.) 100 opravy a udržování 20 programové vybavení 0 cestovné 10 platby daní 4 splátky leasingu - automobil 0 ostatní výdaje 0 nákup - radar 0 celkem odd Stránka 6 z 9

7 odd požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část provozní náklady jednotek sborů dobrovolných hasičů ostatní platy - refundace mezd 5 ostatní povinné pojistné 2 prádlo, oděv, obuv 0 drobný hmotný majetek 0 nákup materiálu 0 vodné 5 plyn 46 elektrická energie 25 pohonné hmoty 25 telekomunikace 25 pojištění 10 služby školení a vzdělávání 6 ostatní služby (STK, kabel.televize, přeškolení řidičů apod.) 15 opravy a udržování 0 rezerva - pro každou JSDH po 30 tis. Kč - spoluúčasti k dotacím 90 celkem odd odd státní správa, územní samospráva zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva 1322 sociální pojištění 268 zdravotní pojištění 119 náhrady nemocenská 22 knihy, tisk 2 drobný hmotný majetek 10 nákup materiálu 15 pohonné hmoty 40 služby telekomunikací 80 služby peněžních ústavů 11 školení a vzděvávání 10 ostatní služby 10 opravy a udržování 0 cestovné 10 pohoštění 75 věcné dary (kalendáře, diáře, dary v soutěžích) 70 platby daní a poplatků SR 0 ostatní osobní náklady volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstvev územních samospráv ostatní všeobecná vnitřní správa 0 0 Stránka 7 z 9

8 činnost místní správy provozní náklady městského úřadu platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje 250 odstupné 0 sociální pojištění 4337 zdravotní pojištění ostatní pojištění 73 náhrady nemocenské 60 potraviny 4 léky prádlo, oděv, obuv 40 knihy, učební pomůcky, tisk 50 drobný hmotný majetek (obnova techniky - 150, ost. 150) 300 nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící prostředky) 580 studená voda 46 plyn 400 elektrická energie 340 pohonné hmoty 85 služby pošt (vč. poštovného sociál.dávek) 500 služby telekomunikací (telefony, internet - posílení) 300 služby peněžních ústavů 100 nájemné (licence) 5 konzulační a právní služby (Dr. Šopák, dopravní znalci, daňový poradce) 140 služby vzdělávání 200 nákup ostatních služeb: příspěvky na obědy 460 udržovací poplatky k programovému vybavení vč. ost.služeb 425 platby Czech radar 45 správa webových stránek 10 závodní lékař 30 Česká pošta - certifikace 30 ostatní služby (inzerce, likvidace bioodpadu, PDO, televizní popl. apod.) 220 opravy a udržování (běžné - autopark, kopírky, LAN apod.) 140 programové vybavení, nákup nových licencí 100 cestovné 100 náhrady (autorská práva, náhrady svědečného přest.komise) 10 převody k jiným fondům (depozitní účet) 0 platby daní (dálniční známky apod.) 5 výdaje sociálního fondu 551 odvody za neplnění povinnosti - zdrav.postižení 40 záloha pokladně 0 celkem odd odd finanční operace obecné výdaje z finančních operací poplatky za účty, položky, rezervace k úvěru 170 konzultační služby Stránka 8 z 9

9 rezerva ostatní finanční operace daň z příjmu obce, DPH 1000 celkem odd odd ostatní činnosti finanční vypořádání minulých let (kraj) finanční vypořádání minulých let (obce) ostatní činnosti j.n. členský příspěvek - Mikroregion Moravskokrumlovsko 180 členské příspěvky ostatní - Energoregion 2020, 139 Znojemský regionální rozvoj, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy Sdružení místních samospráv rezerva 0 rezerva - veřejná finanční podpora 1500 provozní rozpočtová rezerva 2000 odd Výdaje celkem Převod kladného zůstatku provozních prostředků do prostředků rozvoje "fond MK 2022" 2 629,30 Stránka 9 z 9

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč

Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč Město Loštice Příjmová část rozpočtu na r. 2015 č. j. 64/2015 IČO 302945 Návrh Paragraf/položka Název Celkem v Kč 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. pož. 6 000 000,00 1112 daň z příjmu FO

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více