METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/ Autorka metodiky: Anne Oertel Beruflichen Fortbildungszentren Projektkoordinatorin der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh Telefon: Bereichsleitung Nord Telefax: Schleizer Straße Hof

2

3 Úvod Hlavním cílem projektu Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji, který byl realizován v období , bylo rozšíření principů globálního vzdělávání na základních a středních školách v Plzeňském kraji. Principy globálního vzdělávání jsou nejvíce obsaženy v průřezových tématech Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech školních vzdělávacích plánů škol. Cílem projektu bylo vyškolit skupinu odborných učitelů, kteří budou schopni přenášet myšlenky Globálního vzdělávání v podmínkách českého školství nejen žákům, ale i ostatním pedagogům. Zástupci jednotlivých škol díky projektu získali odborné znalosti a dovednosti v problematice globálního vzdělávání, které využijí ve školách při výuce žáků a studentů i svých i kolegů. Své nové znalosti a dovednosti dokážou nyní vyhodnotit a zužitkovat při práci s účastníky dalšího vzdělávání, mají odborné znalosti pro práci s průřezovými tématy ŠVP aktuální informace a jsou vybaveni moderními metodami prožitkového učení. Pro svou práci ve školách i s dalšími účastníky dalšího vzdělávání mají lektorský kufřík se specifickými odbornými materiály k seminářům globálního vzdělávání, základní literaturou, zpracovanými scénáři a metodikami. Realizované semináře globálního vzdělávání byly garantovány odbornými lektory z Německa, kde je Globální vzdělávání realizováno pod záštitou Unesco. Výsledný metodický materiál byl vytvořen na základě spolupráce autorky této publikace, lektorů projektu v České republice a odborného garanta projektu v České republice. Metodika výuky byla přizpůsobena českému vzdělávání, byly doplněny aktivity, které nebylo možné z časových důvodů během seminářů realizovat a které jsou součástí výuky Globálního vzdělávání v Německu. Přílohou publikace je CD, které obsahuje rozsáhlý obrazový materiál a prezentace k jednotlivým seminářům.

4 ÚVODNÍ SEMINÁŘ GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání je vést účastníky k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, pohledy na svět, rozdílným kulturním zázemím a s odlišnými stravovacími zvyklostmi. Účastníci se naučí reflektovat ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, problémy lidstva na globální i lokální úrovni a jejich vzájemnou souvislost. Uvědomí si trendy ve vývoji společnosti a také, jak je s ní spojen jejich osobní život. Povede účastníky k pocitu zodpovědnosti za vlastní aktivity a osobní růst vůči sobě i svému okolí (světu). Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení) a schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr Cílem semináře je proškolit pedagogické pracovníky v problematice globálního vzdělávání v globálním a lokálním pohledu pomocí interaktivních metod výuky a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Forma vzdělávací akce Seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin je veden prezenční formou jako jednodenní setkání. Cílem je seznámení s metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby maximum poznatků a dovedností účastníci mohli ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly reflexe 1

5 AKTIVITY ROZDĚLENÍ SVĚTA Z kufru: Úvod do tématu, vyvození základních souvislostí židle v počtu podle účastníků Obrázky kontinentů s označením kontinentů (alternativa: mapa světa) 20 postaviček: představují obyvatelstvo světa, používají se, pokud je počet účastníků menší než obrázků papírových bankovek, které představují světový příjem 20 nafukovacích balónků, které představují produkci CO2 20 z papíru vystřižených žárovek, které představují spotřebu energie Popis: Závěr: Hra o rozdělení světa využívá role, ve kterých zřetelně ukazuje, jak je rozděleno světové obyvatelstvo a světové bohatství dnešního světa. V prvním kroku se účastníci odhadem rozdělí na obyvatelstvo kontinentů (1. Evropa a Ruská federace, 2. Severní Amerika, 3. Střední a Jižní Amerika, 4. Afrika, 5. Asie, 6. Oceánie a Austrálie). Množství osob, které jsou v místnosti, symbolizují světové obyvatelstvo. Rozdělení podle obyvatelstva: "Dnes hrajeme Svět - představovaný šesti kontinenty (obrázky se jmény kontinentů jsou rozmístěny po místnosti). Představujete obyvatelstvo světa. Rozdělte se prosím na tyto kontinenty, jak to podle vašeho názoru rozdělení odpovídá." Poté, co se účastníci rozdělí, seznámí lektor semináře se správným rozdělením podle tabulky (viz "tabulka rozdělení světa") a v případě potřeby koriguje rozdělení účastníků. Krátká diskuse: Co je překvapilo nebo napadlo? Rozdělení podle světových příjmů na kontinenty: následně účastníci rozdělí bankovky jako symbol světových příjmů na kontinenty. Jejich počty opět lektor semináře koriguje podle přiložené tabulky. Rozdělení podle spotřeby energie a produkce CO 2 : to samé se děje se žárovkami a nafukovacími balónky. V závěrečném vyhodnocení mohou účastníci spontánně mluvit o svých zkušenostech, které mají nebo vnímají o nerovnoměrnostech na světě. Mohou se zamyslet i nad tím, jak by mohly být brány v úvahu příčiny a důsledky této situace. 2

6 Nejde o to ostatním diktovat, jak snížit svou stopu, ale ukázat, jak můžeme žít lépe. Naše základní otázka je: Jak můžeme chránit naše životní prostředí a přírodní zdroje? Ty mají totiž zásadní význam pro kvalitu našeho budoucího života. Úvod: CESTA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM Cílem aktivity je ukázat fungování mechanismu mezinárodního obchodu a poukázat na nedostatek rovných příležitostí na světovém trhu v důsledku různých podmínek. Účastníci simulují ve hře mezinárodní obchod, mají si vyzkoušet, jak mohou být úspěšní na světovém trhu a jak mohou konkurovat a generovat pokud možno co nejvyšší zisky. Mezinárodní obchod v aktivitě by měl běžet v souladu s realitou na světovém trhu, kde obchod podléhá různým vnějším vlivům a variacím. Nejprve představte obsah a přibližný průběh projektu "Cesta světovým hospodářstvím", abyste studenty motivovali a aby věděli, co mohou od hry očekávat a jak se mohou zapojit. Hra "Cesta světovým hospodářstvím" simuluje světový obchod a jeho nerovné, nespravedlivé podmínky. Studenti produkují - vyrábějí ve skupinách, které odpovídají různým zemím na světovém trhu. Přitom země mají různé zdroje a rozdílné jsou i výrobní faktory, které ovlivňují produkci jednotlivých zemí. Po skončení hry má prioritu vyhodnocení. Lektor si hodnocení poznamená jako "výsledky". Při hodnocení mluví lektor společně se studenty o průběhu jejich emocí. Důležité je, aby po skončení hry účastníci všechny svoje emoce a názory řekli, aby se uvolnili. Samotná hra i vyhodnocení potřebují důkladnou přípravu. Toto je zapotřebí vzít v úvahu při plánování: teprve, když je všechno přesně připravené pro realizaci hry a její hodnocení, je možné začít. Čas: 60 minut 1 plakát: srovnávací tabulka světových tržních cen různých výrobků 1 plakát: nejdůležitější pravidla 12 jmenovek pro diplomaty a ekonomické ministry z každé země 12 připínacích špendlíků 6 velkých papírových obálek pro rozdělení zdrojů 1 černý lihový fix k popisu cen na světovém trhu 3

7 bloček bílých papírků k přelepení cen na světovém trhu 1 lepicí páska k zavěšení plakátů 100 listů A4, 40 je rezerva pro lektora 8 x nůžky, z toho 2 x rezerva pro lektora 8 pravítek, z toho 2 rezerva pro lektora 4 kružítka 4 trojúhelníky 14 tužek, z toho 2 rezerva pro lektora dalších 100 listů kancelářského papíru A4 jako rezerva Další pomůcky: Na semináři je zapotřebí následující materiál, který je i v příloze: Předlohy na výrobu papírových produktů Předloha pro papírové peníze, se kterými obchoduje manažer světového trhu Předloha pro nejdůležitější pravidla Předlohy pro jmenovky diplomatů a ekonomických ministrů jednotlivých zemí Předloha pro tabulky pro zhodnocení množství vyrobených produktů na konci hry. Funkce lektora v roli vedoucího aktivity: Lektor řídí aktivitu a jako vedoucí aktivity a má dva úkoly: 1. Představuje manažera světového trhu, určuje ceny a cenové výkyvy a nakupuje produkty v aktuálních cenách 2. Jeho druhou rolí je generální tajemník OSN. Z této pozice by měl určitě najít nějakou vnější událost a oznámit její následky, např. zvýšení cen určitého světového obchodního produktu díky zvýšené poptávce. Flexibilním použitím různých vnějších událostí a možnou cenovou regulací jako manažer světového trhu kontroluje hru a zajišťuje její požadovaný průběh. Požadovaný průběh hry: Hra "Cesta světovým hospodářstvím" má názorně ukázat účastníkům, jak moc závisí ekonomický úspěch na úrovni světového trhu, na úrovni vývoje a výroby spojené s možnostmi inovace. Během hry budou lepší podmínky zemí, které mají výhodnější podmínky k výrobě stále zřetelnější a jasnější. Chybějící rovné příležitosti na světovém trhu v důsledku různých podmínek a zkušeností by měli účastníci po skončení analyzovat a vyhodnotit. Cílem aktivity je poukázat na fungování globálního trhu s jeho nespravedlivými předpoklady a skutečností, že mezinárodní obchod zvyšuje nerovnosti. Tím pádem se dobře dotované země mohou stávat stále silnějšími. Tato podoba cíle by měla prolínat celou aktivitou. Způsob, jak funguje světový obchod: Účastníci jsou rozděleni do šesti skupin, které zastupují jednotlivé země. Každé skupině budou náhodně přidělen výrobní materiál a zdroje pro mezinárodní obchod. Z přidělených prostředků mají zhotovit určité světové produkty, s nimiž pak obchodují na světovém obchodním trhu. Se světovými produkty mohou obchodovat jen na světovém trhu, zatímco se zdroji, potřebnými k výrobě produktů mohou obchodovat - vyměňovat je i mezi jednotlivými zeměmi. Každá skupina si zvolí svého diplomata, který může být v kontaktu s ostatními zeměmi a ekonomického ministra, který obchoduje na světovém trhu. Tito vybraní účastníci dostanou své jmenovky a jen oni se mohou volně pohybovat v prostoru. Ostatní účastníci se zdržují pouze na svém výrobním místě. Výukový cíl: Cílem aktivity je, aby účastníci poznali nerovnost vstupních podmínek a nerovnost příležitostí. Mají také poznat v průběhu hry nebo při jejím vyhodnocení, že úspěch na 4

8 světovém trhu - tj. zisk v penězích velmi závisí na náhodně vybraných podmínkách. Díky pracovitosti a píli není možné ani vyjednáváním získat výhodnější podmínky pro země. Naopak, toto vedení se tím může ještě zvětšovat. Příprava lektora na aktivitu: Hra Cesta světovým hospodářstvím vyžaduje hodně přípravy, zato pak poskytuje velmi živý a motivující způsob, jak seznámit účastníky s mechanismy fungování mezinárodního obchodu. Příprava: Malé papírové štítky (post-it) jsou připraveny pro vydání pro každou následující změnu ceny - přelepí se přes starou cenu. Hlavní pravidla jsou zvětšena a vyvěšena na druhém plakátu. Předloha s nedokončenými větami k emocionálnímu vyhodnocení je zvětšena. Tyto čtyři předlohy mohou být vyvěšeny na 4 různých místech v učebně. Papírové peníze budou zkopírovány a vystřiženy. Je nutné mít od každého druhu cca 100 kousků (sto 50 dolarových bankovek, sto 100 dolarových bankovek...). Jmenovky jsou vystřiženy, případně nalepeny na papír, aby se mohly dobře připevnit na oblečení účastníka. Důležitá je také příprava každé papírové předlohy v originální velikosti, aby mohly být snadno kontrolovatelné na světovém trhu. Pro přípravu papírových předloh je nutno použít kancelářský papír. Ten bude použit k vystřižení. Příprava zdrojů pro skupiny: Zdroje (nůžky, tužky, trojúhelníky, pravítka, kružítka a papír) jsou rozděleny takto do 6 obálek: Typ A - 2 obálky - 2 nůžky, 2 pravítka, 1 kružítko, 1 trojúhelník, 3 tužky a 10 listů papíru A4 Typ B - 2 obálky - 1 nůžky, 1 pravítko, 2 tužky a 10 papíru A4 Typ C - 1 pravítko, 20 listů papíru A4 Ostatní zbývající zdroje zůstávají jako rezerva u lektora (při větších akcích venku). Je velmi důležité se při hře ujistit, že účastníci nebudou využívat vlastní zdroje, tzn., že nechají své nůžky, pravítka ve svých školních taškách. Příprava v učebně: Účastníci budou rozdělení do skupin, které jsou dvou - osmi členné. Každá skupina, která představuje zemi, volí svého diplomata a ekonomického ministra. Lektor vysvětlí úlohy rolí diplomata a ekonomického ministra. Připevní si jmenovky. Každá skupina má svůj stůl, který je dostatečně velký k výrobě papírových předloh. Také lektor má svůj stůl pro práci na světových obchodních trzích. Oba plakáty (Světové produkty s cenami, Pravidla), jsou vyvěšeny tak, aby byly dobře vidět. Každá země dostane náhodně zvolenou obálku se zdroji. Účastníci se nesmí dívat dovnitř do obálky. Teď je vysvětlena spoluhráčům jejich role. Úloha spoluhráčů: Každá země má za úkol během hry nahospodařit tolik peněz, kolik je možné. To lze výrobou světových produktů a jejich prodejem na světovém trhu. Světové produkty: Z materiálu a zdrojů, které jsou v papírových obálkách, je možné vyrábět v papírové podobě světové produkty. Na světovém trhu je obchodováno pět různých produktů: obdélníky: zemědělské produkty velké trojúhelníky: textilie malé trojúhelníky: chemické výrobky čtverce: stroje kruhy: elektronika, PC 5

9 Předlohy - produkty (symboly a počáteční ceny produktů) jsou v učebně zřetelně umístěny a k vidění na plakátu světových cen. Výrobní metody: Pro výrobu obdélníků jsou zapotřebí nůžky, pravítko a tužky. Provizorně mohou být rohy vyrobeny ohýbáním a trháním. Totéž platí pro výrobu velkých trojúhelníků. Tyto dva produkty jsou relativně jednoduché, a proto levné na světových trzích, tj. mají nízkou počáteční cenu. Výroba malých trojúhelníků a čtverců vyžaduje nůžky, tužku a trojúhelník. Tyto dvě formy jsou uvedeny na plakátu, protože je potřeba pracovat s kružítkem a pravítkem a není možné je vyrobit skládáním a trháním. Proto mají vyšší vstupní ceny na světovém trhu. Nejobtížnější je vyrobit kruhy. Vzhledem k tomu, že průměr kruhu je na plakátu na světovém trhu a k výrobě je zapotřebí kružítko, trojúhelník a nůžky, kruhy jsou od začátku světově nejdražší komerční produkt. Různé výrobní možnosti: Ne každá země je schopna vyrábět s prostředky přidělenými výrobci na světovém trhu. Země s obálkou typu C mohou využít provizorní možnost ohýbání a trhání k výrobě levných obdélníků a velkých trojúhelníků. Možnosti provizorní výroby nejsou lektorem vysloveny, pokud možno by je měli objevit účastníci sami. Výrobky vyrobené provizorní cestou budou na trhu vykoupeny jen za poloviční cenu. Produkty špatné kvality, které se příliš odlišují od předlohy, mohou být zamítnuty. Chtějí-li kvalitní výrobky a za plnou cenu, musí diplomaté dotčených zemí kontaktovat lépe vybavené země a pokusit se měnit (obchodovat) výrobní prostředky. Nejdůležitější pravidla: Nejvyšším cílem každé země je vydělání co největšího množství peněz. Vlastní zdroje zůstávají v taškách. K dispozici jsou pouze přidělené materiály a pomůcky používané k výrobě. Moje nůžky, tužky, atd. zůstávají v taškách. Výrobky na světových trzích musí být zpracovány přesně. Pouze produkty, které splňují požadavky, budou obchodovatelné na světovém trhu. Světový trh nakupuje výrobky pouze za aktuální cenu. Pouze diplomaté a ekonomičtí ministři se smí pohybovat po prostoru. Papírové produkty se smí prodávat pouze na světovém trhu. Diplomaté mezi sebou jednají pouze o prodeji nebo výměně zdrojů, materiálů. Nákup produktů: Lektor nakupuje na světovém trhu od ekonomických ministrů produkty za aktuální, na plakátě vyvěšené ceny. Platidlem jsou Talery (dolary), které mají podobu papírových bankovek. Lektor musí dávat pozor na to, aby každá země měla svou produkci, aby po sečtení a vyhodnocení aktivity byl počet výrobků vyrobených v každé zemi rozmanitý. Vnější faktory: Po nějakém čase může nastat situace, kdy vnější faktor ovlivní ceny na světovém trhu. Úlohou lektora je vše oznámit a oznámit zároveň změny konkrétních cen na trhu, které věrohodně vysvětlí. Pro živé hraní je důležité, aby události byly dobře odvyprávěny a byly operativně použity. Změněné ceny na světovém trhu vyhlašuje lektor a na plakátě jsou přelepeny přes staré ceny. Možné vnější faktory, které vyvolávají změnu ceny: Pomoc rozvojovým zemím: Spojené národy se rozhodly vyvinout program na pomoc rozvojovým zemím se zdroji typu C. Tyto skupiny obdrží od vedoucího hry do svého 6

10 držení nůžky, pravítko a tužku. Toto opatření bude veřejně vyhlášeno jako pomoc rozvojovým zemím a po nějakou dobu se nebudou měnit světové ceny. Objevení nových nalezišť: V zemích typu C budou objeveny nové zdroje (papír). Odpovídající skupina obdrží od vedoucího hry 20 dalších papírů k možné další výrobě nebo prodeji. Cena bude dojednána diplomaty jednotlivých států. Přírodní katastrofa: Došlo k přírodní katastrofě, jako pomoc při nápravě škod je zapotřebí větší množství jeřábů, míchaček, lešení atd. Z toho důvodu vzroste poptávky po strojích a zvýší se cena na trhu. Mor/ Epidemie: Svět zachvátila epidemie. Díky tomu se zesílila poptávka po lécích tzn., po chemických produktech a stoupne prudce cena. Inovace: Je vynalezen nový produkt složený z kruhu a trojúhelníku. Vedoucí hry stanoví cenu tohoto produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o inovaci, bude produkt stát více než kruh. Škůdce: Vzhledem k plošnému napadení škůdci, klesá kvalita agrárních produktů. V důsledku toho dojde ke snížení ceny. Konec hry: Všechny události, ke kterým došlo, může teď lektor vysvětlit. Světový trh je uzavřen, země ukončí svou produkci a počítají peníze. Na závěr se může začít s vyhodnocením hry a skupin. Vyhodnocení aktivity: Přímo na konci aktivity jsou zaznamenány a spočítány výsledky. Na jedné straně je stanoven konečný výsledek produkce na světovém trhu manažerem světového trhu: množství a rozmanitost vyrobených výrobků jednotlivých zemí je spočítáno a zaznamenáno. Na druhé straně jsou výsledky zaznamenány a dokumentovány v tabulkách země: peněžitý zisk a zbylé zdroje. Tabulky jsou v příloze. Vyhodnocení emocí: Na závěr (15 min) jsou vyhodnoceny emoce, které mohli účastníci prožít při aktivitě. Pracuje se s nedokončenými větami, které visely po celou dobu v učebně. Účastníci se vyjádří, lektor neopravuje, neargumentuje proti, emoce přijímá: Byl jsem velmi frustrován, vadí mi, protože Hra byla nespravedlivá, protože Obzvláště mě to bavilo Byl bych raději, kdyby Účastníci mohou dokončení vět psát na lístečky a ty lepit k nedokončeným větám, pak je možné výsledek emocí přečíst. Je možná i diskuze v kruhu. 7

11 GLOBÁLNÍ PRODUKTY ANEB "CESTA DŽÍNOVÉ BUNDY" Přiblížit vizualizací fungování globálních ekonomických sítí, rozdílné pracovní a životní podmínky. karty s rolemi 3 různobarevné pletací příze nůžky 5 velkých kusů papírů pro kontinenty křída mapa světa Průběh: Hledání ve skupině: Každý účastník dostane kartu s rolí s následujícím zadáním: Hledejte další osoby, které jsou společně s vámi zodpovědné za výrobu produktu. Popište ostatním ve skupině vaši práci - aktivitu. Využijte pro to informace na kartách s rolemi a popište je blíže (Jaké je vaše zaměstnání? Jak se Vám líbí Vaše práce? Pro koho pracuješ? Jak je důležitá Vaše práce? Jak probíhá Váš den? Porovnejte své činnosti. Práce v malých skupinách: Účastníci dostanou 10 minut na dosažení dohody ve skupině. Pak jsou požádáni, aby si představili světovou mapu na podlaze v místnosti a postavili se na místo, kde žijí a pracují v prostoru. Prezentace: Je vhodné začít s nejdelším řetězcem (džínová bunda). Přitom řetězec má začít jako první osoba ta, která je na začátku celého řetězce: popíše pracovní podmínky, svoji mzdu a práci. Pak vrhne barevnou kouli s přízí dalšímu článku řetězce a přitom drží pevně konec vlněné příze. Nakonec bunda skončí u prodejce v Německu. Ostatní účastníci se smějí během prezentace ještě doptávat. Lektor koriguje, pokud není v řetězci někdo postaven ve správném pořadí. Pak se může řetězec s vlnou v ruce posadit a představuje se řetězec s čokoládou nebo s PC. Nakonec se všichni smějí posadit "na Svět", takže zhodnocení může být díky tomu celkově uvolněné. 8

12 Vyhodnocení, otázky k moderaci o produkci: Co vás napadá? Co jsou to globální výrobky? Jaké aktivity jsou prováděné na severu a které na jihu? Kde začíná a kde končí linie? Jak to, že je to tak? Kdo o tom rozhoduje? Jsou ta místa zaměnitelná? Proč se nacházejí určité výrobní kroky vždy na stejných místech? Jaký mustr - vzor tu lze pozorovat? Uvědomujete si některé tyto postřehy, odkazy, zde znázorněné linií, když nakupujete? Které rozdíly jsou mezi jednotlivými produkty? (oblečení okolo celého světa a kakao ihned do Evropy?) Na čem to závisí? Otázky k moderaci o pracovních a životních podmínkách: Jaké jsou rozdíly v platech a pracovních podmínkách? Na jaké pozici byste chtěl být a na které ne? Jak se dají opravdu rozdílné platy ohodnotit? Co myslíte, kdo může opravdu tyto produkty nakupovat? Prohlubování znalostí o různých výrobcích ve vztahu k životní úrovni spotřebitelů a výrobců: Čokoláda: Oblečení: 1. Je konzumována především v zemích na severu. Každý občan sní za rok cca 9 kg. 2. Vyrábí se v několika málo mezinárodních koncernech, jako např. Nestlé, Jacobs Suchard, Cadbury, Mars, Ferrero. 3. Latinská Amerika, kontinent, ze kterého pochází nabídka kakaa, má dnes jen 20% světové produkce. Ze západní Afriky je nyní o 60% méně. Poslední kakaová oblast s nejrychlejším tempem růstu je v jihovýchodní Asii, která zachytila během krátké doby 20% trhu. 4. Zpracování (lisování) probíhá zejména v Nizozemí, SRN, USA, Brazílie (příčinou jsou vysoké tarify EU na dalších zpracovávané produkty, jako je kakaové máslo nebo kakaový prášek (12-16%), na kakaové boby jsou to pouhá 3%). 5. Z 24 kusů čokolády dostane výrobce pouze 1 tabulku. 1. V průměru si koupí každý občan na severu kusů oblečení za rok, jeden Ind si může dovolit 2 kousky oblečení za stejnou dobu. 2. Pracovní podmínky v továrnách na světovém trhu (švadlena, atd.): dlouhé hodiny, nízké mzdy, téměř výlučně mladé ženy, hluk, dusno, atd., žádné přestávky, žádné sociální zabezpečení, propouštění pro činnost v odborovém svazu, sexuální obtěžování. 3. Velký tlak na stále nové kolekce, které musí být produkovány ve stále kratším čase: rekordní čas mezi designem a kouskem oděvu v obchodě. 4. Oblečení cestuje po celém světě, "Made in Bangladesh" znamená, že látkové díly jsou sešity tam - bavlna byla v té době již tisíce kilometrů na cestě. 9

13 OBRÁZKOVÉ ASOCIACE Zjištění názorové úrovně a odlišností k tématu globalizace Různé obrázky k tématu v počtu větším než je počet účastníků, židle v kruhu. " Vyhledejte si obrázek, který je spojen s globalizací. Vysvětlete, proč jste si obrázek vybrali a popřípadě, co pro Vás znamená. Pokud není mezi obrázky žádný, který by Vás oslovil, můžete popsat jakýkoliv obrázek, který byste s globalizací spojili." Pomůcky: Popis: OVOCNÝ SALÁT Zjištění, které všechny každodenní činnosti souvisejí s globalizací Kruh židlí, o jednu méně, než je účastníků. Účastníci sedí v kruhu na židlích a jeden uprostřed dává pokyn, který souvisí s globalizací, např.: Své místo vymění ti, kdo jezdí do práce autem. Své místo si vymění, všichni co nakupují na internetu. Své místo si vymění, všichni co mají na sobě oblečení "Made in China" 10

14 VÝŽIVA V GLOBÁLNÍM A LOKÁLNÍM POHLEDU Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání je vést účastníky k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, pohledy na svět a rozdílným kulturním zázemím, s odlišnými stravovacími zvyklostmi a jejími možnostmi. Účastníci se naučí reflektovat ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, problémy lidstva na globální i lokální úrovni a jejich vzájemnou souvislost. Uvědomí si trendy ve společnosti a také, jak je s ní spojen jejich osobní život. Vede účastníky k cítění zodpovědnosti za vlastní aktivitu a osobní růst vůči sobě i svému okolí (světu). Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr Cílem semináře je proškolit pedagogické pracovníky v problematice globálního vzdělávání se zaměřením na Výživu v globálním a lokálním pohledu pomocí interaktivních metod výuky a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Účastníci budou prostřednictvím předložených aktivit reflektovat své znalosti, dovednosti a postoje v oblasti Výživa v globálním a lokálním pohledu v celé jeho komplexnosti vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat své pocity užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Výživy s propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentálního vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova seznámí se se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast výživy. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. 11

15 Použité metody evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly reflexe AKTIVITY Tvrzení: JDI PŘES LINII Úvod do tématu Provázek V místnosti je vytvořena linie. Účastníci se postaví na jednu stranu linie. Lektor vysloví tvrzení. Ti účastníci, kterých se tvrzení dotýká, přejdou přes linii. Lektor se ptá účastníků, z jakého důvodu překročili linii. Přes linii přejdou všichni, co právě drží dietu. Přes linii přejdou všichni, kteří někdy drželi dietu. Přes linii přejdou všichni, kteří se stravují vegetariánsky. Přes linii přejdou všichni, kteří z náboženských důvodů nejedí některé pokrmy. Přes linii přejdou všichni, kteří jsou alergičtí na některé potraviny. Přes linii přejdou všichni, kteří ve svém životě někdy museli hladovět. Přes linii přejdou všichni, kteří nejedí maso. JAK JEDÍ LIDÉ V JINÝCH ZEMÍCH? Uvědomění si výživových odlišností v různých zemích. Obrázky Takto jíme, názvy zemí Na podlaze jsou rozloženy fotografie různých rodin z různých zemí. Účastníci se snaží rozpoznat, která rodina žije v které zemi a přiřadit k jednotlivým fotografiím název jednotlivých zemí. Následně probíhá diskuze o jednotlivých fotografiích a rozdílech mezi nimi. 12

16 EKOLOGICKÁ STOPA Uvědomění si výživových odlišností v různých zemích a ekologického dopadu. Obrázky Takto jíme, názvy zemí, ekologická stopa K vybraným zemím je přiřazena CO 2 - ekologická stopa. USA 9,7 ha Německo 4,8 ha Mali 1,8 ha Egypt 1,7 ha Indie 0,6 ha KŘÍŽOVKA HALLAL Seznámení se s pojmem a stravováním Hallal Křížovka Hallal, vyhodnocení Účastníci jsou v úvodu seznámeni s tím, co znamená stravovat se Hallal. Poté je rozdána křížovka, ve které hledají 18 jídel, na které si musí muslimové dávat pozor KVÍZ Úvod do problematiky Karty s odpověďmi A, B, C pro všechny účastníky Účastníci sedí v kruhu, každý obdrží karty pro odpověď A, B, C. Lektor pokládá otázky a účastníci odpovídají prostřednictvím karet. 13

17 Otázky: Kolik kalorií potřebuje dospělá osoba na den A 3200 kcal B 2400 kcal C 1690 kcal Správně: B Kolik peněz vydá průměrný Čech ze svého příjmu na potraviny? A 15% B 25% C 50% Správně A Jaký podíl vydá EU - domácnost na agrární subvence? A 1/5 B 1/3 C 1/2 Správně: 1/5 (43 mld. EU) Před 50 lety dostal zemědělec 66 % z ceny chleba. Kolik procent z ceny chleba dostane dnes? A cca 5% B cca 10% C cca 20% Správně: A Délka: Příprava: Hra: Zhodnocení: SIMULAČNÍ HRA LOV RYB Účastníci mohou analyzovat, které tržní mechanismy vedou k nadměrnému rybolovu a které politické a hospodářské instance by měly vést k zodpovědnému obchodu. Účastníci pochopí, že někdy krátkodobý zisk, může dlouhodobě přijít vniveč tím, že mohou být přírodní zdroje rychle a nečekaně spotřebovány. Ukazuje se, že je zapotřebí najít řešení a definovat pravidla. 60 minut dle délky následující diskuze. Krabička nebo košíček simulující oceán s 50 rybami, 200 ryb - ryby mohou představovat, např. knoflíky, kancelářské sponky, korálky aj., papírová lodička pro každou skupinu s číslem skupiny lodička může být nahrazena např. hrnečkem, 10 prázdných papírových kartiček nebo proužků pro každou skupinu, pravidla hry Vložte 50 ryb do oceánu (košíček, krabička). Rozdělte účastníky na stejně velké skupiny. Dejte každé skupině loď s 10 papírovými proužky. Každá skupina si vymyslí název a napíše ho na loďku nebo jsou skupiny jen očíslovány 1, 2, 3. Uveďte účastníky do hry. Vysvětlete, že každá skupina představuje jeden rybářský podnik, který se snaží do konce hry maximalizovat svůj úlovek ryb. Vysvětlete pravidla hry a regenerační křivku: V oceánu může žít maximálně 50 ryb. Počet zbylých ryb po výlovu bude zdvojnásoben. Pokud v oceánu nezbude žádná ryba, žádná také již nepřibude. Pokud zbyde 10 ryb, přidá se k nim dalších 10, pokud zbyde 25 ryb, přidá se k nim dalších 25. Pokud zbyde 38 ryb, přidá se k nim 12 (neboť v oceánu může žít maximálně 50). Popište průběh hry a dejte skupinám pár minut na to, aby mohly prodiskutovat strategii. Výši ryb, které skupina chce ulovit, napíší na papírek a svou loď s papírovým proužkem odevzdají. Srovnejte lodě do náhodného pořadí a v tomto pořadí naplňte lodě požadovaným množstvím ryb. Pokud poptávané množství převyšuje počet dostupných ryb, zůstane loď prázdná a budeme pokračovat naplněním další lodě. Až budete hotoví, vrátíte lodě skupině zpět. Doplňte oceán dle regenerační křivky. Tím začne druhá sezóna. Jednotlivé skupiny opět napíši počet ryb, které chtějí vylovit, a opět vyberte lodě s lístečky a postupujte stejně jako v prvním roce. Pokud účastníci oceán velmi rychle vyloví, nechte je hrát ještě dvě nebo tři kola, dokud nevytuší správné chování v této hře. Pokud skupina zvolí strategii, při které dojde k maximálnímu počtu vylovených ryb, můžete hru přerušit. Na základě regenerační křivky může být ročně vyloveno maximálně 25 ryb tak, aby byl vývoj udržitelný. Za 10 let, tak může být vyloveno max. 250 ryb. Když tento počet rozdělíme podle počtu skupin, dostaneme maximální číslo, které každá skupina mohla ulovit. To, že žádná skupina tohoto čísla nedosáhla, je vlivem nadměrného rybolovu. Nechte skupiny představit své výsledky rybolovu a okomentovat je. Na závěr mohou být tyto body prodiskutovány: 14

18 Co se ve hře stalo? Co nebo kdo byl za výsledek zodpovědný? Účastníci sami nebo struktura hry? Jaký byl možný nejvyšší příjem pro podnik? Kolik jednotlivé skupiny získaly? Kdo je vítěz hry? Jaká strategie vede k maximálnímu zisku všech týmů? Proč nebyla tato strategie zvolena? Jak realistickou vidíte tuto simulační hru? Jak by se změnila situace, pokud by měly podniky různé technické možnosti k dispozici? Např. menší loď. Co ještě můžeme nechat na trhu a kde už musí zasáhnout politiky a poplatky? Proč je důležitá hospodářské koordinace a stanovení politických rámcových podmínek? Pravidla hry: Každá skupina představuje rybářský podnik, jehož cílem je maximalizovat rybolov do konce hry. V oceánu nelovíte sami, nýbrž i další rybářské podniky, které také chtějí maximalizovat svůj rybolov. Regenerační množství činí každou sezónu (rok) 100%, avšak v oceánu může žít maximálně 50 ryb. Vám je dovoleno v následujících 10 letech v oceánu lovit. Ročně je stanoveno množství ryb v oceánu. Jedno kolo představuje jeden rok (jednu rybářskou sezónu). V každém kole se každý podnik rozhoduje, kolik ryb chce v tomto roce vylovit. Svoje množství ryb vylovíte tak, že každý rok napíšete na papírek požadované množství ryb. Svojí loď s papírkem pak odevzdáte vedoucímu hry. Vedoucí hry naplní lodě ve stanoveném pořadí, dokud budou ryby v oceánu. Pokud budete chtít vylovit více ryb, než bude v oceánu, zůstane vaše loď prázdná. Po výlovu ryb dojde k regeneraci počtu ryb do následujícího roku dle regenerační křivky. 1 Regenerační křivka počet nově narozených ryb po výlovu 1.1 počet zbylých ryb po výlovu 15

19 VYHAZOVÁNÍ NEPRODANÉHO PEČIVA Seznámení s problematikou nadbytku výroby potravin Film Jídlo pro budoucnost: Jak se stravovat udržitelně Blok s papírovými lístečky Co vás napadlo při dnešním tématu? Účastníci pracují ve 3 skupinách a radí se, jak mohou v budoucnu přispět k řešení tématu v oblasti: Ochrany životního prostředí, Vyhazování potravin, Zdraví člověka, Hospodářství, Nápady tipy, Sociální problematika. Po diskusi účastníci vylepí lístky k jednotlivým oblastem, vysvětlí proč. Následuje diskuse k jednotlivým tématům, na závěr se vyhodnotí podle toho, co je možné lokálně, co globálně. KUŘECÍ PRSA Ukázka propojení světa na příkladu kuřecích prsou Obrázky k tématu Následující obrázky spolu globálně souvisejí. Kdo může nalézt mezi obrázky propojení? 16

20 RAJČATOVÝ SALÁT - CO 2 SROVNÁNÍ Porovnání produkce CO 2 na různých způsobech pěstování rajčat Karty s druhy produkce rajčat, karty s produkcí CO 2 Na zemi jsou položeny karty s různými možnostmi pěstování rajčat a karty s množstvím produkce CO 2. Přiřaďte rajčatům produkci CO 2 dle způsobu pěstování, sezóny a transportu. PEXESO Sezónní ovoce a zelenina Karty na pexeso Účastníci jsou rozděleni na tři skupiny, každá skupina dostane karty na pexeso. Skupiny hrají pexeso. Každý si ponechá vyhrané karty. 17

Globální učení a výživa

Globální učení a výživa Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: NABÍDKA, POPTÁVKA A ŽIVOT

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS (jeho

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES Cíl(e): Žáci by si měli uvědomit, jaké cestovní návyky máme dnes, jak se cestovalo v minulosti, a to s ohledem na vzdálenost, volbu způsobu přepravy a dopad na životní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: EKONOMICKÉ SEKTORY (rozdělení

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje"

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik

Více

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky.

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Přímá a nepřímá úměrnost Ročník 7. Materiál slouží

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Metodický list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: MONOPOLY (podstata nedokonalé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: NEZAMĚSTNANOST (popis

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Úvodní projektový den Co jsou to Sudety? Samotnému projektovému dni by měl předcházet historický vhled zaměřený na problematiku

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Cena. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.6.notebook. September 04, 2013

Cena. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.6.notebook. September 04, 2013 Cena HOR_62_INOVACE_8.ZSV.6 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 19. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Cena 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1 Člověk a společnost 17. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 17

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ROVNICE A NEROVNICE

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

VY_62_INOVACE_1ZIM70. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 14.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika

VY_62_INOVACE_1ZIM70. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 14.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika VY_62_INOVACE_1ZIM70 Autor: Mgr. Jana Zimková Datum: 14.10.2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost Předmět: Matematika Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy Téma: Banka

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více