Bodhi Praha. Jan Honzík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bodhi Praha. Jan Honzík"

Transkript

1 Bodhi Praha Jan Honzík Toto je skutečný mír, toto je to nejvyšší totiž ustání všech formací, opuštění všech podkladů zrození, vymizení žádostivosti, odpoutání, vyhasnutí, nibbána. Buddha, Anguttara-nikája III, 32 Tradice Skupina Bodhi Praha se hlásí k tradici théravádového buddhismu. Théraváda doslova nauka starších byla přenesena z Indie na Srí Lanku ve 3. století př. n. l. a odtud se pak dále rozšířila do zemí jižní Asie. Théraváda představuje historicky nejstarší dochovanou formu původního Buddhova učení. Tato tradice je dnes živá na Srí Lance, v Barmě, Thajsku, Laosu a Kambodži. Učení théravádového buddhismu jsou zapsána v pálijském kánonu Tipitaka (Tři koše), tvořeném Sutta-pitakou, Vinaja-pitakou a Abhidhamma-pitakou. Několik století po Buddhově smrti byla jeho nauka předávána především ústně z učitele na žáka. Celý kánon byl pak zapsán až v 1. století př. n. l. na Srí Lance. Pro naši meditační praxi má velký význam znovuoživení metodiky meditace vhledu (satipatthána-vipassaná) barmským mnichem Mahásim Sajadó ve druhé polovině 20. století. Tato metoda vychází mimo jiné z praktického použití Buddhaghósovy rozsáhlé učebnice meditace Visuddhi-magga (Cesta očištění; 5. st. n. l.). Škola Mahási Sajadó výrazně ovlivnila přístup k meditační praxi také na Srí Lance, na niž máme z tradičních buddhistických zemí nejužší vazby. Zde žije náš hlavní učitel ctihodný Pemasiri Thera, do jehož centra jezdí řada našich členů a přátel meditovat. Na Srí Lance se také stalo několik našich členů buddhistickými mnichy či mniškami. Poslání Posláním Bodhi Praha je vytvářet podmínky, v nichž se mohou lidé rozvíjet v souladu s dhammou. Chceme nabídnout prostor, kde lze v přátelském prostředí kultivovat pozitivní a prospěšné vlastnosti, jakými jsou Théravádový buddhismus 59

2 Oslava svátku Vésákha v Mnichově Hradišti 2009 například moudrost, laskavost, soucit, štědrost, vyrovnanost, soustředění, radost a klid, a kde je možné čistit mysl od neprospěšných stavů, jakými jsou hněv, žádostivost, zaslepenost a podobně. Historie Občanské sdružení Bodhi Praha bylo založeno 17. ledna Během patnácti let naší dosavadní existence jsme uspořádali několik desítek meditačních kurzů, třídenních i dlouhodobých (dvou až šestitýdenních), řadu přednášek a oslav svátku Vésákha. Meditační kurzy vedli ctihodní Rewatadhamma Sajadó, Pemasiri Thera, bhikkhu Dhammadípa a laičtí učitelé dr. Veronika Nevolová, Daniel Kaucký, dr. Karel Hájek, Michal Horák, dr. Ivana Loučková, Slávek Keprt a Ondřej Skála. Do roku 2005 jsme úzce spolupracovali také s dr. Mirko Frýbou, později mnichem Kusalánandou. Jeho pozitivního přínosu pro rozvoj théravádového buddhismu v Čechách si vážíme, ale od další spolupráce s ním jsme upustili, neboť se jeho pozdější jednání neslučovalo se základními etickými principy dhammy. Našimi přednášejícími hosty byli dále bhante Sujiva, Ashin Ottama, bhikkhu Gavésakó, bhikkhuní Visuddhi, bhikkhu Sambódhi a bhikkhu Sunítha. Bodhi Praha dlouhodobě podporuje české mnichy a mnišky žijící na Srí Lance. Úzce spolupracujeme s Mezinárodním buddhistickým nadačním fondem a podporujeme buddhistické charitativní projekty. Máme blízký vztah k satiterapii, buddhistické psychoterapii, jejíž tříletý 60 Buddhistické skupiny a centra v České republice

3 terapeutický výcvik řada našich členů absolvovala. Podporujeme vydávání knih o buddhismu. V roce 2008 Bodhi Praha institucionálně zaštítilo projekt Jednota v rozmanitosti, jehož výstupem je též tato kniha. Praxe a metody Základ naší praxe spočívá, v souladu s ušlechtilou osmičlennou stezkou (arija-atthangika-magga), v rozvíjení etického jednání na úrovni těla, řeči a mysli. Základní etické principy jsou shrnuty v pěti etických pravidlech (paňča-síla): nezabíjet a neubližovat, nekrást, zdržovat se nesprávného jednání motivovaného smyslností, nelhat a nezatemňovat si mysl omamnými látkami. Pozitivními aspekty těchto principů jsou soucit a laskavost, štědrost a skromnost, zdrženlivost a trpělivost, pravdomluvnost a opravdovost, jasná a bystrá mysl. Případné nedodržení těchto pravidel má vést k moudré reflexi a ke svobodně zvolené změně jednání v budoucnu, neboť podmínkou smysluplné etiky je pochopení její prospěšnosti a její vnitřní přijetí. Etické jednání je výzvou pro naši praxi v každodenním životě. Je-li do určité míry očištěno jednání od hrubších forem chtivosti (lóbha) a nenávisti (dósa), je možné přistoupit k jemnějším úrovním kultivace mysli k meditaci. Meditační praxi se věnujeme v chráněném prostředí společných retreatů (zásedů, meditačních kurzů), na našich pravidelných setkáních v Lotusu a individuálně doma či v meditačních centrech v Asii. Za důležitou podmínku pro rozvíjení moudrosti a vhledu považujeme zklidnění mysli a dosažení vyššího stupně soustředění. K tomu využíváme meditaci klidu (samatha). Klid a soustředění lze rozvíjet mnoha způsoby a je na kompetentním učiteli, aby vybral meditujícímu vhodný meditační předmět. Na našich kurzech obvykle instruujeme pozorování nádechu a výdechu (ánápána-sati). Důležité je též vnější prostředí, v nemž se meditující své praxi věnují (každodenní životní styl, místo a režim kurzu, ostatní lidé). Ústřední meditaci, pro niž je prostor především na dlouhodobých retreatech, představuje satipatthána-vipassaná meditace vhledu. Tuto praxi vyložil Buddha například v Satipatthána-suttě pálijského kánonu (Madždžhima-nikája 10, Dígha-nikája 22). Jejím principem je soustředěné, důkladné a nehodnotící pozorování a poznávání všech procesů na úrovni mysli a těla. Meditující tímto způsobem nejprve očistí mysl od překážek (nívarana) smyslné touhy, zlovůle, strnulosti, malátnosti, neklidu, výčitek a pochybovačnosti. Jeho mysl se projasní a soustředí a začne vnímat všechny prožívané jevy takové, jaké opravdu jsou pomíjivé, neosobní a neuspokojivé (aničča, anattá, dukkha). Vhledy (vipassaná) do těchto univerzálních vlastností (lakkhaná) všech existujících Théravádový buddhismus 61

4 jevů a do jejich podmíněného vznikání (patičča-samuppáda) jsou více či méně intenzivním, prožitkově zakotveným nikoli tedy pouze rozumově odvozeným poznáním, které mění i hluboce zakořeněné struktury osobnosti. Smyslem a přirozeným důsledkem těchto poznání a správné praxe je osvobození se od neprospěšných (akusala) návyků naší mysli a od lpění (upádána), které brání šťastnému prožívaní. Jsou-li v mysli dostatečně rozvinuty tzv. faktory probuzení (bodždžhanga) tj. všímavost (sati), rozeznávání jevů (dhamma-vičaja), energie, respektive úsilí (virija), nadšení (píti), zklidnění (passaddhi), soustředění (samádhi) a vyrovnanost (upekkhá) vede tato praxe v konečném důsledku k vykořenění všech forem chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, k úplnému rozpuštění iluze já (atta) a k dosažení nejjemnějšího a trvalého štěstí nibbány. V rámci rozvíjení dobrých mezilidských vztahů se věnujeme na kurzech či individuálně meditaci dobrotivosti (mettá). Meditaci smrti (marana-sati), meditaci soucitu (karuná), sdílení radosti (muditá) a jiným meditačním praxím se věnujeme dle individuálního uvážení či na doporučení učitele. Vnější rámec meditace na kurzech tvoří ušlechtilé mlčení, dodržování pěti etických předsevzetí, pravidelné střídání meditace vsedě a meditace v chůzi (čankamana) po minutách, jídlo třikrát denně, odpočinek po obědě, spánek v noci, pravidelné rozhovory o meditaci s učitelem a přednesy dhammy. Tradiční buddhistické rituály tvoří svým rozsahem spíše okrajovou část naší praxe. Na úvod našich společných setkání a kurzů recitujeme pálijsky pozdrav Buddhovi, přijímáme trojí útočiště a pět etických rozhodnutí a zpřítomňujeme si kvality Buddhy, dhammy a sanghy. Pokud je přítomen mnich či mniška, děláme na závěr meditačních kurzů rituál sdílení zásluh či vázání ochranné šňůrky. Pravidelné aktivity Od roku 1999 se pravidelně scházíme v Pražském buddhistickém centru Lotus, vždy ve středu od 19:30. Nově příchozí zájemci o buddhismus a meditaci obdrží na požádání instrukci na meditaci klidu či meditaci dobrotivosti. Po krátkých recitacích se věnujeme cca 45 minut meditaci, poté je prostor na otázky, sdílení a povídání si. Dvakrát až třikrát do roka organizujeme třídenní kurz meditace klidu (samatha). Tyto kurzy jsou otevřeny všem zájemcům. Kapacita kurzu je kolem třiceti účastníků. Instruována je meditace sledování nádechu a výdechu (ánápána-sati), meditace v chůzi (čankamana) a meditace dobrotivosti (mettá). 62 Buddhistické skupiny a centra v České republice

5 Jednou ročně organizujeme dlouhodobý (dvou až šestitýdenní) kurz meditace vhledu (satipatthána-vipassaná) pod vedením zkušených českých či zahraničních učitelů. Účastní se jej obvykle dvacet až čtyřicet meditujících. Několikrát ročně pořádáme v centru Lotus veřejné přednášky buddhistických mnichů a učitelů dhammy a ve spolupráci s Mezinárodním buddhistickým nadačním fondem organizujeme v květnu oslavy svátku Vésákha. Dle théravádové tradice probíhá výuka dhammy na všech našich kurzech zdarma. Je darem učitelů a organizátora. Účastníci si hradí pouze ubytování, stravu a nezbytné organizační náklady. Na závěr kurzu mohou anonymně obdarovat učitele či organizátora dle svého uvážení. Učitelé Duchovního učitele chápeme ve shodě s Buddhovými slovy jako ušlechtilého přítele, který na základě svých zkušeností, znalostí a dovedností pomáhá ostatním na cestě dhammy. Mezi našimi učiteli jsou jak mniši, tak i laičtí učitelé. Mnišský život v souladu s řádovými pravidly považujme obecně za ideální rámec pro kultivaci mysli. Jsme ale přesvědčeni, že není nezbytnou podmínkou pro dosažení nejvyšších spirituálních cílů ani není sám o sobě zárukou kompetentnosti vést druhé lidi. Naším hlavním učitelem je v současnosti ctihodný Pemasiri Thera (*1943), představený kláštera a meditačního centra Sumatiphálo Na Himi v Kandubodě na Srí Lance. Bhante Pemasiri je žákem zesnulého Sumatiphála Na Himi, který byl od 50. let 20. století hlavním srílanským učitelem meditace vipassaná v barmské tradici Mahási Sajadó. Ctihodný Pemasiri meditoval též u U Pandity Sajadó a Webu Sajadó. Sám vyučuje meditaci satipatthána-vipassaná z pověření Mahási Sajadó již přes čtyřicet let. Způsob jeho výuky je ovlivněný mnohaletou zkušeností s meditujícími, včetně těch ze Západu. Jeho přístup k meditujícím a k jejich praxi je velmi laskavý a nenásilný. Meditační instrukce přizpůsobuje zcela individuálně konkrétnímu meditujícímu a jeho aktuálnímu stavu. Žákům se věnuje během intenzivní meditace osobně, kdykoli je to potřeba. Dále máme tu čest spolupracovat s mnichem českého původu ctihodným bhikkhuem Dhammadípou (*1949), který je v mahájánových zemích známý pod jménem Xing Kong. Vážíme si jeho rozsáhlých teoretických i praktických znalostí dhammy, jak je vykládána v různých buddhistických tradicích, v nichž sám žil. Ctihodný Dhammadípa vystudoval čínskou literaturu a filozofii na Pařížské univerzitě a sanskrt a buddhistickou filozofii na univerzitě Nálanda v Indii. Ovládá plynně češtinu, francouzštinu, němčinu, angličtinu, čínštinu a sanskrt. V roce 1987 získal Théravádový buddhismus 63

6 Obdarování mnichů jídlem, Mnichovo Hradiště 2009 théravádovou ordinaci na Srí Lance, v roce 1989 pak mahájánovou ordinaci v tchajwanském klášteře Fo Guang Shan v Kalifornii. V roce 1996 byl jako první Zápaďan kvalifikován jako meditační učitel barmské školy Pa Auk. V současnosti přednáší a učí meditaci na univerzitách a v klášterech v Asii, USA i Evropě. Do češtiny přeložil Šántidévovo Uvedení na cestu probuzení. Řada našich členů navštěvuje meditační kurzy vedené malajským mnichem bhantem Sujivou, který byl též žákem U Pandity. Mezi naše v současnosti aktivní laické učitele meditace patří Veronika Nevolová, Daniel Kaucký, Michal Horák, Slávek Keprt a Ondřej Skála. Příležitostně navštěvujeme též kurzy dalších učitelů. Buddhistická a meditační centra V Praze využíváme pro naše aktivity Pražského buddhistického centra Lotus, na jehož chod členové Bodhi Praha přispívají. Nově příchozí mohou vhodit dánu (dar) dle svého uvážení do kasičky na chodbě, ale nikdo po nich žádný příspěvek nežádá. Na kurzy pořádané v Čechách či na Slovensku si prostory pronajímáme. Na kratší kurzy využíváme obvykle bývalý kapucínský klášter v Mnichově Hradišti, na ty delší pak Chatu pod Hrbom ve slovenském pohoří Polana poblíž Banské Bystrice. 64 Buddhistické skupiny a centra v České republice

7 Řada našich členů a přátel jezdí na delší retreaty na Srí Lanku do meditační centra v Kandubodě, jehož představeným je ctihodný Pemasiri. Pobyt v centru je třeba předem domluvit a je většinou podmíněn doporučením a několikadenní zkušební lhůtou. Literatura a teorie Studium textů považujeme za důležitou součást studia dhammy a významnou inspiraci. Mělo by samozřejmě být doprovázeno odpovídající praxí, aby nezůstávalo jen u teoretických znalostí. Mezi doporučeníhodné tituly patří zejména: pálijský kánon Tipitaka (české překlady některých významných sutt vyšly v nakladatelství DharmaGaia pod názvem Buddhovy rozpravy, některé jsou k dispozici na internetu); Bhadantáčariya Buddhaghosa: Visuddhi-magga (anglický překlad Bhikkhu Ňánamoli: The Path of Purification); Nyanaponika Thera: Jádro buddhistické meditace a Kořeny dobrého a zlého; Nyanatiloka Thera: Slovo Buddhovo a Buddhistický slovník; Mahási Sajadó: Praxe meditace vhledu; Sujiva: Základy meditace vhledu; Nárada Thera: Buddha a jeho učení; Adžán Čá: Jak chutná svoboda; Jack Kornfield: Cesta srdce a další. Mýty o théravádě Názor: Théraváda znamená totéž co hínajána. Odpověď: Théraváda (doslova nauka starších, sanskrtsky sthaviraváda) je jednou ze starých buddhistických škol, které vznikly v Indii ve 3. st. př. n. l. Pejorativním termínem hínajána (dosl. malý vůz ) označovali někteří přívrženci mahájány starší buddhistické školy, které neuznávaly autoritu nových mahájánových sutt jakožto autentického slova Buddhova. 4 Názor: Učení théravády je svým ideálem individuálního osvícení egoistické ve srovnání s pozdějšími buddhistickými školami (mahájána, vadžrajána) a nevede k soucitu s druhými bytostmi. Odpověď: Probuzení (nibbána) arahata spočívá podle théravádové tradice v úplném vykořenění všech forem chtivosti, nenávisti a zaslepenosti a v naprostém rozpuštění iluze já. Pro egoismus v jakékoli formě tu tudíž nezbývá žádný prostor. Meditace soucitu se všemi bytostmi (karuná) je též jednou z théravádových praxí. Na základě našich zkušeností můžeme tvrdit, že ušlechtilé osoby věnující se dhammě v théravádové tradici [4] Podrobný výklad této problematiky viz např. P. Harvey: An introduction to Buddhism, Cambridge University Press 1990 (str ). Théravádový buddhismus 65

8 jsou obdařeny velikým soucitem, laskavostí a obětavostí vůči druhým bytostem. Názor: Jádrem théravádové nauky je učení o příčině a následku. Tuto nauku vyložil Buddha těm, kteří nebyli připraveni přijmout vyšší úrovně jeho učení reprezentované mahájánou či vadžrajánou. Odpověď: Nauka o příčině a následku je pouze jednou z mnoha nauk théravádového buddhismu. Za ústřední nauky théravády lze považovat především nauku o čtyřech ušlechtilých pravdách (arija-sačča), o ne-já (anattá), o podmíněném vznikání (patičča-samuppáda) či o podkladech všímavosti (satipatthána). Pálijský kánon théravády je ovšem natolik komplexní a obsáhlý, že jej zdaleka nelze redukovat na těchto několik principů. Z Buddhových rozprav (Sutta-pitaka) je patrné, že vedl každého žáka k osvobození tím individuálně nejvhodnějším způsobem, aniž přitom vytyčoval různé úrovně svého učení. Názor: Mnišský život, který je v théravádě spojen s celibátem, je vhodný pouze pro jedince bez pozitivního vztahu k sexu. Odpověď: Ve druhé vznešené pravdě Buddha říká, že příčinou veškerého utrpení (dukkha) je touha (tanhá). Sexuální touha představuje nejsilnější formu smyslné touhy (káma-tanhá). Proto Buddha ustanovil v řádových pravidlech celibát pro mnichy a mnišky jakožto nástroj k překonání smyslné touhy, což je podmínkou osvobození se od lpění na smyslovém světě a dosažení úplné svobody. Pro laiky, kteří právě neaspirují na uskutečnění nejvyšších cílů duchovní stezky, je sexuální jednání, které nikomu neubližuje, v pořádku a nemusí být v daném období překážkou na jejich spirituální cestě. Na druhou stranu, dobrovolný celibát realizovaný například v rámci mnišství je prospěšný i pro toho, kdo má v jiném životním kontextu pozitivní vztah k sexu. Kontakt Bodhi Praha, o. s. Slezská 140, Praha Buddhistické skupiny a centra v České republice

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek listopad 2012 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

Nabídka nahrávek Červen 2009

Nabídka nahrávek Červen 2009 Nabídka nahrávek Červen 2009 Objednávky posílejte na adresu: Ing. Jitka Hašková, Churáňovská 5/2694, 150 00 Praha 5; tel: 257 210 585, mobil: 608 709 422, email: mangala@buddha.cz Po domluvě lze objednávku

Více

Nabídka nahrávek září 2013. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek září 2013. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek září 2013 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

minus 50 Kč (např. nahrávka á 150 Kč zaslaná přes úschovnu stojí 100 Kč) Seznam nahrávek

minus 50 Kč (např. nahrávka á 150 Kč zaslaná přes úschovnu stojí 100 Kč) Seznam nahrávek Nabídka nahrávek Leden 2011 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Annenská 5, 110 00 Praha 1, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke kaţdé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

Rozhovor s Pemasirim Therou 4

Rozhovor s Pemasirim Therou 4 Rozhovor s Pemasirim Therou 4 Mají podle vás čeští meditující nějaká specifika nebo jiný přístup k nauce oproti meditujícím z Asie? Ano. Především co se týká názoru (ditthi). Ostatních věcí není moc, ale

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Okružník jaro - 2014

Okružník jaro - 2014 Okružník jaro - 2014 6480 minut, 621 šálků čaje, 574 laskavých úsměvů, 23 vyšlapaných cestiček, 4 665 600 nádechů a výdechů, 4 665 601, 4 665 602, 4 665 603, Milí příznivci meditace i skupiny Buddha Mangala,

Více

Buddhistická etika v praxi

Buddhistická etika v praxi Buddhistická etika v praxi Jan Burian Vyšlo v religionistickém časopise Dingir (2012/1). - - - Zajímám se zejména o to, co nazývám sekulární etikou. Lidé, kteří se nezajímají o náboženství a víru, také

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

THERAVADA DHAMMA. Bhikkhu Bódhi Překročit práh porozumění

THERAVADA DHAMMA. Bhikkhu Bódhi Překročit práh porozumění THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Rozprava o roztočení kola Nauky

Rozprava o roztočení kola Nauky Silvie Kotherová: Proseminář k Buddhismu I. Rozprava o roztočení kola Nauky (Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta) analýza textu DOCHOVANÝ TEXT Odkazy různých filosofických škol a sekt

Více

OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ

OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Jaroslav MAREK UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA RELIGIONISTIKY

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

společné zúčastněné pozorování

společné zúčastněné pozorování společné zúčastněné pozorování ve společenství Bodhi Praha Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 středa 9. března 2011 v 19:20 cca půlhodinový úvod a instrukce k meditaci meditace 30-40 minut sdílení,

Více

(Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar

(Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar Meditace vipassaná (Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha

Více

Okružník jaro - 2015

Okružník jaro - 2015 Okružník jaro - 2015 Milí přátelé, nejprve vám přejeme vše nejlepší do roku 2015. Někteří z nás do něj vstoupili na Novoročním kurzu (vedeným Adžán Čandasiri). Mezitím uplynula řada všedních dní, ale přesto

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

(Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar

(Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar Meditace vipassaná (Poučení o meditaci všímavosti a vhledu) Ct. Sajadó U Janakábhivamsa, Meditační centrum Chanmyay, Rangún, Myanmar Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta humanitních studií. Eva Trojanová. Meditace v théravádovém buddhismu. Bakalářská práce

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta humanitních studií. Eva Trojanová. Meditace v théravádovém buddhismu. Bakalářská práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta humanitních studií Eva Trojanová Meditace v théravádovém buddhismu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Honzík Praha 2010 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou

Více

Bhikkhuní Áyukusala Vajira

Bhikkhuní Áyukusala Vajira Copyright ACES-ESA, 2004 JHÁNANGA ÈLÁNKY POHROUŽENÍ Bhikkhuní Áyukusala Vajira (Záznam pøednesu na kurzu Meditace Dibba-Vihára, Pekaøov, 7. záøí 2004) Buddha uèil tøi typy meditace. Ve dvou pøedchozích

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Okružník podzim 2013

Okružník podzim 2013 Okružník podzim 2013 Milí kamarádi, jako každoročně na podzim se vám dostává do rukou nový Okružník. Věříme, že jste prožili pěkné léto, které vám přineslo inspiraci na rovině osobní i duchovní, a že pozitivní

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Učení na základě Buddhova prvního otočení kolem Dharmy / Dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání Meditační kurz v hotelu Zvíkov 3. 5. dubna 2011 Jsme

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Příručka pro učitele Dharmy

Příručka pro učitele Dharmy Příručka pro učitele Dharmy ÚVOD Tato příručka je věnována zenovému mistru Seung Sahnovi. Je to poklona jeho učení, poklona jeho neúnavnému úsilí pomoci nám uvidět cestu a následně pomáhat ostatním. Jako

Více

Okružník podzim - 2014

Okružník podzim - 2014 Okružník podzim - 2014 Vážení přátelé, v tomto Okružníku bychom se opět rádi vrátili ve vzpomínce na letošní jarní a letní akce a seznámili Vás s novinkami pro nejbližší období. V březnovém termínu přijala

Více

ZPRAVODAJ KARUNĀ SEVENA

ZPRAVODAJ KARUNĀ SEVENA Vážení přátelé, ZPRAVODAJ KARUNĀ SEVENA otevíráme pro vás nový zpravodaj o aktualitách Karunā Sevena. Přečtete si v něm vždy příspěvek od ct. Visuddhi, článek o použití Dhammy v denním životě, informace

Více

Okružník podzim 2012

Okružník podzim 2012 Okružník podzim 2012 Milí kamarádi, jako každoročně na podzim se vám dostává do rukou nový Okružník. Věříme, že jste prožili pěkné léto, které vám přineslo inspiraci na rovině osobní i duchovní, a že pozitivní

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 9 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 9 CANOPUS Slovo Buddhovo Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 9 CANOPUS Nyánatiloka Maháthera Květoslav Minařík Slovo Buddhovo CANOPUS Praha 2013 SLOVO BUDDHOVO Výtah z mravně-filozofické soustavy Buddhova učení

Více

Okružník jaro - 2013

Okružník jaro - 2013 Okružník jaro - 2013 Milí přátelé meditace, již tradičně se s vámi na přelomu zimy a jara potkáváme na stránkách nového Okružníku, kde najdete pozvání na pravidelné schůzky Buddha Mangaly i na víkendová

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

v Nìmecku. Nemohl jsem se spoléhat na existenci zdravých struktur osobnosti, které jsem byl

v Nìmecku. Nemohl jsem se spoléhat na existenci zdravých struktur osobnosti, které jsem byl Ti Loka Òána znalost tøí svìtù Rozhovor ctihodného Áyukusala Thery a ctihodného Bhikkhu Hitakusaly, Áyukusala Assama, Kananvila, Srí Lanka, 11. 9. 2003 Bhikkhu Hitakusala (BH): Žijeme teï na Srí Lance,

Více

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů Vysvětlivky zenových názvů a výrazů UŽÍVANÝCH V ZENOVÉ ŠKOLE KWAN UM AIGO (korej.): výraz pro reakci na nepochopitelnou situaci, jako např. náhlé úmrtí či neštěstí, nebo jen překvapení Anuttara Samjak

Více

1. Sledování těla kája anupassaná

1. Sledování těla kája anupassaná 12 1. Sledování těla kája anupassaná A jak, mniši, pobývá mnich při sledování těla v těle? 1. 1. Všímání nádechu a výdechu ána apána sati Tu se, mniši, mnich odebere do lesa, k patě stromu nebo do prázdného

Více

Buddha Mangala, o.s. Okružník únor 2010

Buddha Mangala, o.s. Okružník únor 2010 Buddha Mangala, o.s. Okružník únor 2010 2010 Vážení přátelé, zdravíme vás uprostřed zimy, kterou bychom vám už tradičně chtěli zpestřit informacemi o letošních akcích a kurzech i trochou inspirativního

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Okružník podzim - 2015

Okružník podzim - 2015 Vážení přátelé, Okružník podzim - 2015 zdravíme vás na konci léta, jako obvykle touto dobou nejnovějším Okružníkem, v němž bychom rádi nejprve připomněli letošní jarní a letní akce a v další části vás

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Magisterská diplomová práce. 2011 Bc. Lenka Kolísková

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Magisterská diplomová práce. 2011 Bc. Lenka Kolísková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Lenka Kolísková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Bc. Lenka

Více

Meditace a šamanské nauky.,,nově s indiánskou potní saunou Temazcal v krásné letní přírodě,,

Meditace a šamanské nauky.,,nově s indiánskou potní saunou Temazcal v krásné letní přírodě,, Meditace a šamanské nauky,,nově s indiánskou potní saunou Temazcal v krásné letní přírodě,, DIBBAVANA, SEDLIŠTĚ 5. - 9.8.2013 Máte rádi meditaci? Chtěli byste nahlédnout do tajů buddhistického učení? Chtěli

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu devíti ján a úvod k fázím vytváření a završení Meditační kurz v hotelu Svratka 25. 27. října 2014 Jsme velice potěšeni, že Její Eminence

Více

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 OBSAH Náplň programu... 3 Popis praxí... 4 Organizační detaily... 5 Ceny... 6 Strana 2 Jóga v Karibiku Náplň programu: Zveme Vás na jogový, meditační a relaxační

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY POBYTU V ĀRĀMĚ KARUṆĀ SEVENA

PRAVIDLA A PODMÍNKY POBYTU V ĀRĀMĚ KARUṆĀ SEVENA PRAVIDLA A PODMÍNKY POBYTU V ĀRĀMĚ KARUṆĀ SEVENA ĀRĀMA KARUṆĀ SEVENA Ārāma Karuṇā Sevena byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště Bhikkhunī Visuddhi. V ārāmě Karuṇā Sevena se žije podle učení a jasně

Více

Podobenství o kládě dle Buddhovy rozpravy (Dárukkhandha-Sutta) a odpovědi ctihodného Sayadó na otázky meditujících

Podobenství o kládě dle Buddhovy rozpravy (Dárukkhandha-Sutta) a odpovědi ctihodného Sayadó na otázky meditujících Podobenství o kládě dle Buddhovy rozpravy (Dárukkhandha-Sutta) a odpovědi ctihodného Sayadó na otázky meditujících Janaka Sayadó (U Janakabhivamsa Maháthera) 1 Přeloženo z anglického originálu: PARABLE

Více

Okružník jaro 2012. Co najdete v Okružníku?

Okružník jaro 2012. Co najdete v Okružníku? Okružník jaro 2012 Milí přátelé meditace vipassana, již tradičně se s vámi na přelomu zimy a jara potkáváme na stránkách nového Okružníku, kde najdete pozvání na meditační ústraní, ale také několik článků,

Více

Strom moudrosti, řeka bez návratu

Strom moudrosti, řeka bez návratu 2 3 4 sujiva Strom moudrosti, řeka bez návratu Praxe a rozvoj meditace vhledu 5 Sujiva Strom moudrosti, Řeka bez návratu Praxe a rozvoj meditace vhledu Z anglického originálu The Tree of Wisdom, The River

Více

Skutečná láska SKUTEČNÁ LÁSKA. Thich Nhat Hanh

Skutečná láska SKUTEČNÁ LÁSKA. Thich Nhat Hanh Skutečná láska SKUTEČNÁ LÁSKA Thich Nhat Hanh 1 Skutečná láska SKUTEČNÁ LÁSKA Probuďme svoje srdce Thich Nhat Hanh Přeložil Lumír Mikulka 3 Thich Nhat Hanh Nakladatelství děkuje panu Martinu Augustínovi

Více

Okruţník březen - 2011

Okruţník březen - 2011 Okruţník březen - 2011 Milí přátelé meditace, zdravíme vás na sklonku zimy a jako kaţdoročně touto dobou bychom vás chtěli informovat o letošních akcích a kurzech a také přidat trochu inspirativního čtení.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Magdaléna Hylenová Třída: 3. C Datum: 16. 2. 2017 1. Náboženství BUDDHISMUS a) Obecná charakteristika tématu Je to moderní souhrnný

Více

Základy Buddhova učení v kostce

Základy Buddhova učení v kostce Základy Buddhova učení v kostce Buddhismus 1 sám sebe nepovažuje za náboženství, filosofii, ideologii ani za způsob života, nýbrž za vznešenou Pravdu. Buddha svůj návod na cestu k Pravdě velmi jednoduše

Více

Meditace, jóga a šamanské nauky

Meditace, jóga a šamanské nauky Meditace, jóga a šamanské nauky aneb,, Hory učí samy,, PENZION POD PRALESEM, DOLNÍ LOMNÁ, JABLŮNKOVSKO 26. - 28.7.2013 www.podpralesem.euweb.cz Máte rádi meditaci? Chtěli by jste se zrelaxovat a zkusit

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Slovo Buddhovo. Systematický přehled Buddhova učení

Slovo Buddhovo. Systematický přehled Buddhova učení Slovo Buddhovo Systematický přehled Buddhova učení v jeho vlastních slovech vybral, seřadil a vysvětlil ctihodný Nyánatiloka Maháthera Vydalo nakladatelství Stratos Haštalská 4, 110 00 Praha 1-1 - Pubbe

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Kořeny dobrého a zlého

Kořeny dobrého a zlého Kořeny dobrého a zlého Základy buddhistické etiky Z pálijského kánonu vybral, do angličtiny přeložil a úvodem a poznámkami opatřil Nyanaponika Thera Vydala BUDDHISTICKÁ ASOCIACE ve spolupráci s nakladatelstvím

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

POZVÁNKA na 4 denní intenzivní kurz Nová vize ve dnech 25.-29. března 2009 v Rusavě v Hostýnských vrších

POZVÁNKA na 4 denní intenzivní kurz Nová vize ve dnech 25.-29. března 2009 v Rusavě v Hostýnských vrších POZVÁNKA na 4 denní intenzivní kurz Nová vize ve dnech 25.-29. března 2009 v Rusavě v Hostýnských vrších Annie Fornander (Stockholm - Švédsko), Karel Nejedlý (Praha), Jarka Olžbutová (Písek), Jan Rychlík

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

MOJE ZKUŠENOST - rozhovor s ctihodnou Visuddhi

MOJE ZKUŠENOST - rozhovor s ctihodnou Visuddhi MOJE ZKUŠENOST - rozhovor s ctihodnou Visuddhi 6.11.2011 S ctihodnou Visuddhi, buddhistickou mniškou českého původu, jsem se seznámil prostřednictvím aktivit našeho buddhistického centra Gotama. Toto centrum

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

TAIJI Podlupou. kurz Plamínky energie I ťin ťing. Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová

TAIJI Podlupou. kurz Plamínky energie I ťin ťing. Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová kurz Plamínky energie I ťin ťing Vyučuje: MgA. Vlasta Pechová Obsah Plamínky energie I ťin ťing Kurz pod vedením MgA. Vlasty Pechové (ČR) je určený pro všechny věkové generace od 18 let. Je vhodný pro

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus Filozofie,

Více

Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději

Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději Bakalářská diplomová práce Autor: Ondřej Horák Vedoucí práce: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Více

Tlo jako nástroj emancipace v Buddhov nauce

Tlo jako nástroj emancipace v Buddhov nauce Tlo jako nástroj emancipace v Buddhov nauce Zdenk Trávníek Publikováno: In: Doležalová, I., Hamar, N. (Eds.). Náboženství a tlo. Brno: Masarykova univerzita. 2006. Buddha již ve svém prvním pednesu nazvaném

Více

Dva druhy skutečnosti

Dva druhy skutečnosti Dva druhy skutečnosti Sayadaw U Jotika Z anglického originálu přeložila Laura Kratochvílová Úvod Toto je jedna z řady promluv Sayadaw U Jotiky, jež slouží jako úvod k retreatu v australském Melbourne roku

Více

OKRUŽNÍK BODHIPÁLA. Dhamma Centrum. březen 2006

OKRUŽNÍK BODHIPÁLA. Dhamma Centrum. březen 2006 Dhamma Centrum BODHIPÁLA V zídkách 105, 252 46 Vrané nad Vltavou tel./záz. 257 761 566, e-mail: bodhipala@volny.cz www.bodhipala.cz OKRUŽNÍK březen 2006 "...Zamyslel jsem se jak dlouho už mám povědomí

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mniši theravádového buddhismu Srí Lanky: minulost a současnost

Mniši theravádového buddhismu Srí Lanky: minulost a současnost UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Ústav etnologie magisterské prezenční jednooborové studium Ondřej Skála Mniši theravádového buddhismu Srí Lanky: minulost a současnost DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

Více

Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta 1 (Rozprava o roztočení kola Nauky)

Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta 1 (Rozprava o roztočení kola Nauky) Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta 1 (Rozprava o roztočení kola Nauky) dcps_tex.doc, 29.10.01 Takto jsem slyšel: 2 Jednou dlel Vznešený 3 u Váránasí na místě zvaném Isipatana v Gazelím

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Zvyky ušlechtilých

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Zvyky ušlechtilých THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Základní informace o naší stezce a skupině

Základní informace o naší stezce a skupině Jiří Vacek Základní informace o naší stezce a skupině V následujícím jsem se pokusil stručně podat podstatné informace o naší stezce pro všechny nepředpojaté zájemce. Její sepsání si vynutily neustálé

Více

SLOVO BUDDHOVO. Systematický přehled Buddhova učení v jeho vlastních slovech vybral, seřadil a vysvětlil. ctihodný Nyánatiloka Maháthera.

SLOVO BUDDHOVO. Systematický přehled Buddhova učení v jeho vlastních slovech vybral, seřadil a vysvětlil. ctihodný Nyánatiloka Maháthera. SLOVO BUDDHOVO Systematický přehled Buddhova učení v jeho vlastních slovech vybral, seřadil a vysvětlil ctihodný Nyánatiloka Maháthera. Kanonické texty z páli a vysvětlivky z němčiny přeložil Mirko Frýba.

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení.

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení. Mnozí vyznavači východních učení se domnívají, že o buddhismu už víme všechno a že veškeré důležité texty vyšly v překladu do všech světových jazyků. A přece tomu tak není. Učení o tom, jak si počínat

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Mindfulness od kořenů všímavosti k jejímu potenciálu v pomáhajících profesích

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Mindfulness od kořenů všímavosti k jejímu potenciálu v pomáhajících profesích Pražská vysoká škola psychosociálních studií Mindfulness od kořenů všímavosti k jejímu potenciálu v pomáhajících profesích Pavel Mareš Vedoucí práce: PhDr. Jan Jakub Zlámaný, PhD. Praha 2016 Prague College

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD A ETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Satiterapie (Satitherapy) VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. DIPLOMANT: Zbyněk

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Fenomenologická redukce a meditace satipatthána-vipassaná

Fenomenologická redukce a meditace satipatthána-vipassaná Fenomenologická redukce a meditace satipatthána-vipassaná Písemná práce k atestu z filosofie pro neoborové studenty doktorského studia PhDr. Jan Benda (tel.: +420 777 268 729, e-mail: jan.benda@centrum.cz)

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

ZPRAVODAJ METTĀČEK KARUNĀ SEVENA

ZPRAVODAJ METTĀČEK KARUNĀ SEVENA ZPRAVODAJ METTĀČEK KARUNĀ SEVENA Vážení přátelé, zasíláme vám další zpravodaj Mettāček o aktualitách Karunā Sevena. Začínají Vassa, ve kterém buddhističtí mniši a mnišky tradičně zůstávají ve svých klášterech

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více