Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y"

Transkript

1 Zahraniční vztahy

2 Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí statky NX = X-M, NX = čistý export, X = export, M = import Y = C+I+G+NX Základní (keynesiánská) funkce exportu a inportu X = autonomní závisí na zahraniční poptávce, kterou nejsme schopni ovlivnit, M = Ma+m*Y, Ma = autonomní import = import, který nezávisí na Y, tj. to, co vždy musíme dovést, m*y = import závislý na domácím HDP, m = mezní sklon k dovozu: o kolik vzroste dovoz, pokud Y vzroste o jednotku Názory na m: - stejné - s růstem Y roste: jsme bohatší a můžeme si kupovat více zahraničních věcí V praxi export a import závisí na řadě faktorů. Změna NX ovlivňuje též NFI (čisté zahraniční investice).

3 Základní tvar NX Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný NX NX = X - Ma - my 0 Y

4 NX a NFI NFI = čisté zahraniční investice, NFI = FIH-HIF, FIH = investice zahraničních subjektů v tuzemsku, HIF = investice tuzemských subjektů v zahraničí, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy. Obdobně: NX = X-M, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy.

5 Evidence zahraničních vztahů platební bilance Běžný účet (CA): evidence NX dělí se zejména na bilanci zboží a bilanci služeb. Kapitálový účet: evidence některých neekonomických operací, lze v zásadě zanedbat Finanční účet (CF): zejména evidence NFI Platební bilance je de facto účetní dokument (stejně jako rozvaha) zahrnující pohledávky a závazky dané země.proto musí být účetně vyrovnaná, řeší se účetně tak, že přírůstek devizových rezerv je značen znaménkem mínus, úbytek devizových rezerv znaménkem plus.

6 Rovnováha platební bilance Říká, že změna NX se projeví v NFI, respektive změna NFI se odrazí v NX. Pokud (dlouhodobě) vyvážíme více než dovážíme, získáváme devizy (devizové rezervy). Tyto devizy neschováváme pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale jsou nějak použity nikoliv na M (ten je menší než X), ale na HIF. Opačně: pokud (dlouhodobě) více dovážíme než vyvážíme, získávají zahraniční subjekty domácí měnu. Ta není schována pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale je nějak použita nikoliv na X (X z tuzemska X je menší jak M), ale na FIH. Dlouhodobě tedy musí platit (vzhledem k tomu, že NX = X-M a NFI = FIH HIF): NX = - NFI, respektive NX = NFI Krátkodobě daná rovnost platit nemusí, příslušná měna nemusí být používána na HIF, respektive FIH. Banky si udržují devizové rezervy, tj. část zahraničních peněz leží krátkodobě nečinně aby byly k dispozici pro případné zahraniční operace. Vzhledem k rozsahu zahraničních operací lze takto udržovat rezervy v řádu desítek mld. příslušné měny.

7 Nominální a reálné kursy Rozlišujeme: - nominální měnový kurs (kurs ve směnárně, bance ) - reálný měnový kurs: R = E*(P f /P) R = reálný měnový kurs, E = nominální měnový kurs (ve struktuře: 1 jednotka zahraniční měny = x jednotek domácí měny, např. 1EUR = 30 Kč, tzv. přímý záznam devizového kursu), P f = zahraniční cenová hladina, P = domácí cenová hladina Pozn.: přímý záznam devizového kursu: 1EUR = X Kč nepřímý záznam devizového kursu: 1Kč = XEUR Dále v prezentaci používáme přímý záznam!!!

8 Zhodnocení a znehodnocení R Dva způsoby zhodnocení: 1. cenové hladiny se nemění, E zhodnocuje (dříve 1EUR = 30 Kč, nyní 1EUR = 25 Kč) 2. E se nemění, P roste rychleji než P f. Znehodnocení opačné příčiny. V každém případě zhodnocení R snižuje NX, znehodnocení zvyšuje NX NX = X M + v R (v = ΔNX / ΔR)

9 Nominální a reálné kursy zhodnocení a znehodnocení Zhodnocení i znehodnocení má vliv, jak na NX, tak na NFI. NX: - zhodnocení: zlevňuje dovoz, zdražuje vývoz, NX a Y klesá. - znehodnocení: zdražuje dovoz, zlevňuje vývoz, NX a Y roste NFI: - zhodnocení činí investice zahraničních subjektů v tuzemsku výhodnější znamená vyšší hodnotu FIH a nižší hodnotu HIF a vede k růstu hodnoty NFI - znehodnocení: činí investice zahraničních subjektů v tuzemsku méně výhodné a naopak zvýhodňuje investice tuzemských subjektů v zahraničí, znamená vyšší HIF a nižší FIH, tedy pokles hodnoty NFI

10 Příklady na zhodnocení Původní kurs: 1 EUR = 30 Kč, nový kurs 1 EUR = 20 Kč NX: X - vyvážím zboží za 300 Kč, při původním kursu stojí 10 EUR, při novém 15 EUR, domácí zboží je v zahraničí dražší, X bude klesat Y dovážím zboží za 10 EUR, při původním kursu stojí 300 Kč, při novém 200 Kč, zahraniční zboží je v tuzemsku levnější, M poroste NFI: zahraniční investor investuje v ČR 1 EUR (čili po směně za původní kurs 30 Kč), úroková míra je 100 % p.a., za rok tedy má 60 Kč. Při původním kursu by měl za rok 2 EUR, při novém kursu má 3 EUR, díky zhodnocení kursu vzrostl výnos na 200 %. V ČR se vyplatí investovat, FIH roste. Tuzemský investor investuje v zahraničí 30 Kč, při původním kursu 1EUR, úroková míra je 100 % p.a., za rok tedy má 2EUR. Při původním kursu by měl za rok 60 Kč, při novém kursu má jen 40 Kč, díky zhodnocení kursu činí výnos jen 33 %. V zahraniční se tolik nevyplatí investovat, FIH klesá.

11 Příklady na znehodnocení Původní kurs: 1 EUR = 30 Kč, nový kurs 1 EUR = 40 Kč NX: X - vyvážím zboží za 600 Kč, při původním kursu stojí 20 EUR, při novém 15 EUR, domácí zboží je v zahraničí levnější, X poroste Y dovážím zboží za 10 EUR, při původním kursu stojí 300 Kč, při novém 400 Kč, zahraniční zboží je v tuzemsku dražší, M bude klesat NFI: zahraniční investor investuje v ČR 1 EUR (čili po směně za původní kurs 30 Kč), úroková míra je 100 % p.a., za rok tedy má 60 Kč. Při původním kursu by měl za rok 2 EUR, při novém kursu má 1,5 EUR, díky zhodnocení kursu vzrostl klesl na 150 %. V ČR se nevyplatí tolik investovat, FIH klesá. Tuzemský investor investuje v zahraničí 30 Kč, při původním kursu 1EUR, úroková míra je 100 % p.a., za rok tedy má 2EUR. Při původním kursu by měl za rok 60 Kč, při novém kursu má 80 Kč, díky znehodnocení kursu činí výnos 166 %. V zahraniční se vyplatí investovat, HIF roste.

12 Marshall-Lernerova podmínka Říká, že efekty znehodnocení a zhodnocení se projeví v určitých časech, respektive v delším období Vysvětleno pro znehodnocení domácí měny V krátkém období působí cenový efekt: množství X a M se nemění (je dopředu dané, nasmlouvané, proniknout na zahraniční trhy vyžaduje určitý čas), takže znehodnocení vede k tomu, že za dovoz platíme více, za vývoz dostaneme méně V dlouhém období začne platit objemový efekt domácí zboží začne být na zahraničních trzích levnější, tudíž se víc objemově vyváží, a zahraniční zboží je domácím trhu dražší, tudíž se ho méně objemově dováží

13 Marshall-Lernerova podmínka Důležitou roli hraje elasticita X a M. Elasticita X: o kolik se změní export (ve fyzickém vyjádření), v důsledku změny nominálního kursu: ε x = ( X1-X2 /(0,5*(X1+X2)) Elasticita M: o kolik se změní import (v fyzickém vyjádření), v důsledku změny nominálního kursu: ε m = ( M1-M2 /(0,5*(M1+M2)) Hodnoty s indexem 1 = původní, hodnoty s indexem 2 = nové, ( X1-X2 = absolutní hodnota rozdílu Fyzické hodnoty je třeba přepočítat na hodnotové v domácí měně Znehodnocení bude mít pozitivní vliv jen tehdy, pokud ε x + ε m > 1 Proč? Při znehodnocení vývoz roste a dovoz klesá, pokud je ε x + ε m < 1, tak objemový efekt nepřekoná cenový efekt (viz př.)

14 Marshall-Lernerova podmínka Př. Původní kurs je 10 Kč za 1 EUR. Pivo stojí 20 Kč, 1 l ropy 5 EUR. Při tomto se vyveze 100 piv (hodnotově 2000 Kč, resp. 200 EUR) a doveze 120 l ropy (hodnotově 600 EUR, resp Kč), NX je záporný: 4000 Kč (= EUR). Nový kurs je 20 Kč za 1 EUR. Ceny dováženého a vyváženého zboží se nemění. Při tomto kursu se vyveze 105 piv (hodnotově 2100 Kč, respektive 105 EUR), doveze 110 l ropy (hodnotově 550 EUR, respektive Kč). NX je Kč, resp. 445 EUR. ε x = (5/(0,5*( ))= 0,048, ε m = (10/(0,5*( )) = 0,060, ε x + ε m = 0,108

15 Marshall Lernerova podmínka Př. Původní kurs je 10 Kč za 1 EUR. Pivo stojí 20 Kč, 1 l ropy 5 EUR. Při tomto kursu se vyveze 100 piv (hodnotově 2000 Kč, resp. 200 EUR) a doveze 120 l ropy (hodnotově 600 EUR, resp Kč), NX je záporný: 4000 Kč (= EUR). Nový kurs je 20 Kč za 1 EUR. Ceny dováženého a vyváženého zboží se nemění. Při tomto kursu se vyveze 180 piv (hodnotově 3600 Kč, respektive 180 EUR), doveze 80 l ropy (hodnotově 350 EUR, respektive 7000 Kč). NX je Kč, resp. 170 EUR. ε x = (80/(0,5*( ) = 0,57, ε m = (50/(0,5*(120+70)) = 0,52 ε x + ε m = 1,09

16 Marshall Lernerova podmínka, J křivka Pokud se ML podmínka projeví až za určitý čas, má vývoj NX v hodnotovém vyjádření po znehodnocení měny (či devalvaci) tvar písmene J: NX nejprve klesá, postupně začne růst

17 Nabídka a poptávka po zahr. měnách Pokud nabízím domácí měnu, poptávám zároveň zahraniční měnu. Pokud poptávám domácí měnu, nabízím zároveň zahraniční měnu. Měnu, kterou nabízím, budu nabízet tím více, čím více druhé měny za ní dostávám. Měnu, kterou poptávám, budu poptávat tím více, čím méně druhé měny za ní zaplatím. Cenou měny je právě devizový kurs. Graf křivek nabídky a poptávky po měně. Nabízím a poptávám měnu vyjádřenou na vodorovné ose. Na svislé ose je cena této měny. Používáme přímý záznam (x jednotek domácí měny za 1 jednotku zahraniční měny), takže zkoumáme nabídku a poptávku zahraniční měny.

18 Nabídka a poptávka po zahr. měnách XKč za 1 EUR D S EUR

19 Nabídka a poptávka po zahr. měnách Mění-li se cena měny, kterou nabízím a poptávám (tj. devizový kurs), pohybujeme se po křivkách nabídky (FS) a poptávky (FD) dané měny. Mění-li se něco jiného, posouvá se některá z křivek. Např. pokud vzroste v ČR HDP, vroste poptávka po zahraničním zboží, takže vzroste poptávka po zahraniční měně (např. EUR). Křivka poptávky po zahraniční měně se potom posune doprava nahoru. Recipročně v grafu nabídky a poptávky po korunách se křivka nabídky Kč posune doleva dolů.

20 Teorie parity úrokových sazeb nekrytá i Používá se jako jedna z teorií, co ovlivňuje devizový kurs (v krátkém období), aneb jaký by měl v budoucnu kurs být. Investor se rozhoduje, zda investovat v domácích nebo zahraničních aktivech (každé aktivum je vyjádřeno v jiné měně, tj. domácí peněžní jednotka HPJ a zahraniční peněžní jednotka FPJ) Z hlediska výnosnosti investic investora zajímá domácí a zahraniční úroková míra (i H a i F ) a očekávaný kurs, po skončení zahraniční investice (E e ). Současný kurs (E) je znám. E a E e používáme přímý záznam: 1 FPJ = X HPJ, z nějž vyplývá 1 HPJ = 1/X FPJ (Pozn. Soukup od str. 226 používá nepřímý záznam!)

21 Teorie nekryté parity i Investor bude indiferentní, pokud za stejné období výnos v domácí měně bude stejný jako výnos v zahraniční měně Obecně investujeme 1 HPJ. Výnos v domácí měně 1*(1+i H ). Výnos v zahraniční měně (1/X) * (1+i F )* E e Platí tedy z hlediska indiference: (1+i H ) = (1/X) * (1+i F )* E e Výraz lze upravit (viz Soukup, s. 231 a 232): i H = i F + (E e - E)/E Po další úpravě: i H - i F =(E e - E)/E. Výraz na pravé straně: % změna devizového kursu. Kladná hodnota znehodnocení HPJ, záporná zhodnocení HPJ. Výrazu se říká podmínka nekryté parity úrokových mír. Výraz říká, že očekávaný kurs záleží na úrokovém diferenciálu domácí a zahraniční měny a aktuálním kursu.

22 Teorie nekryté úrokové parity II Říká jaký by měl být v budoucnu kurs (jaká by měla být hodnota E e ), aby byl investor indiferentní, kam investovat. Pokud by budoucí kurs (E f ) byl odlišný od hodnoty vypočtené dle výrazu nekryté úrokové parity (E e ), vyplatí se investorovi preferovat investici v určité měně. Př. Budoucí kurs E f je vyšší než E e. Potom i zlomek (E f - E)/E je vyšší než zlomek (E e - E)/E. Domácí měna tedy více znehodnotí. To činí investice do tuzemska atraktivnější. Tudíž ale roste hodnota E a zlomek (E f - E)/E se snižuje. Domácí měna tedy ve výsledku znehodnocuje méně, snižování znehodnocování pokračuje až do okamžiku, kdy se zlomky (E f - E)/E a E e - E)/E rovnají.

23 Nekrytá úroková parita - křivka UIRP Vyjadřuje o kolik se musí změnit devizový kurs za daný čas, pokud se liší i H a i F, aby investorovi bylo jedno, kam bude investovat (Ee - E)/E Vodorovná osa: rozdíl i H i F Svislá osa: (E e - E)/E Pokud je i H i F kladný, musí domácí měna o stejné % znehodnotit, pokud je i H i F záporný, musí domácí měna o stejné % zhodnotit UIRP má sklon 45 % (při stejném měřítku os) ih if

24 Graf: určení kursu na základě nekryté měnové parity Na vodorovné ose výnos domácích aktiv (1*(1+i H )) a výnos zahraničních aktiv ((1/X) * (1+i F )* E e ) Na svislé ose očekávané zhodnocení nebo znehodnocení zahraniční měny ((E e - E)/E) Výnos domácích aktiv: dán i H. Křivka výnosu domácích aktiv (R H ) z pohledu domácího investora nezávisí na kursu, je svislá na úrovni i H. Výnos zahraničních aktiv dán a kursem. Pokud domácí měna znehodnocuje (např. z kursu 1EUR = 25 Kč na kurs 1 EUR = 30 Kč, vyplatí se domácímu investorovi investovat v zahraničí, výnos se zahraničních aktiv je rostoucí. Křivka výnosu zahraničních aktiv (R F ) je rostoucí. Rovnovážný kurs, kde se obě křivky protínají.

25 Graf: určení kursu na základě nekryté měnové parity (Ee-E)/E RH RF ih, IF + (Ee-E)/E

26 Nerovnováhy u nekryté úrokové parity Pokud je (E e - E)/E na hodnotě E1, očekává se v budoucnu znehodnocení HPJ a výhodné zahraniční investice. To vede k tomu, že investoři nakupují FPJ, takže aktuální HPJ znehodnotí, čili hodnota (E e - E)/E klesne. Pokud je (E e - E)/E na hodnotě E2, očekává se v budoucnu zhodnocení HPJ a nevýhodné zahraniční investice. To vede k tomu, že investoři prodávají FPJ, takže aktuální HPJ zhodnotí, čili hodnota (E e - E)/E vzroste. (Ee-E)/E E1 E2 RH RF ih, IF + (Ee-E)/E

27 Teorie nekryté úrokové parity Říká, jaká by měl být budoucí kurs (hodnota E e ). Skutečná hodnota kursu v budoucnu se od hodnoty E e může lišit. Důvody: - aktiva jsou různě riziková - máme celou řadu různých srovnatelných aktiv v tuzemsku a zahraničí (tuzemské a zahraniční dluhopisy, tuzemské a zahraniční akcie apod.), u každého ze srovnatelných aktiv může být odlišný úrokový diferenciál, hodnota E e je průsečíkem jednotlivých rozdílů (váha aktiv) - další faktory, které působí na kurs (změna HDP, inflace, politická stabilita apod. )

28 Úroková parita - krytá Investor se opět rozhoduje mezi investicí do domácího nebo zahraničního aktiva, tentokrát se chce zajistit, aby výnos byl stejný, tj. aby při investici do zahraničního aktiva neprodělal (pokud by došlo k znehodnocení zahraniční měny a zhodnocení domácí měny). Zajistí se. Podmínka zajištění, stejná jako u nekryté úrokové parity. (1+i H ) = (1/X) * (1+i F )* E e, čili i H - i F =(E e - E)/E Pokud bude v okamžiku výnosu kurs jiný než zajištěný (forwardový) kurs, může vydělat nebo prodělat.

29 Parita kupní síly absolutní verze Teorie parity kupní síly v absolutní verzi říká, že nominální kurs by měl odpovídat cenovým hladinám příslušných zemí používajících danou měnu. Čili další teorie vysvětlující, jaký by měl být kurs. E = P H/ P F Jinými slovy se tak říká, že reálný kurs (R = E*(P F /P H )) by měl být roven 1. Pokud reálný kurs se odlišuje od hodnoty 1, vyplatí do tuzemska dovážet (R <1) nebo vyvážet (R>1). Vyšší dovoz do tuzemska znamená vyšší poptávku po zahraniční měně a znehodnocení domácí měny (nominálního kursu), vyšší vývoz z tuzemska má opačné účinky. Změna nominálního kursu vede ke změně reálného kursu. V praxi se reálný kurs od hodnoty 1 odlišuje. Důvody: - neobchodovatelné zboží - náklady na dopravu, pojištění apod. - úrokový diferenciál mezi domácími a zahraničními i Všechny tyto faktory způsobují, že se nominální kurs nerovná poměru cenových hladin.

30 Parita kupní síly relativní verze Říká, že dlouhodobě by se nominální kurs měl vyvíjet podle toho, jak se mění cenové hladiny Roste-li cenová hladina v tuzemsku (π) více než cenová hladina v zahraničí (π F ), měla by tuzemská měna znehodnocovat. Roste-li cenová hladina v tuzemsku méně než v zahraničí, měla by tuzemská měna zhodnocovat. Relativní verze PPP: % míra depreciace E = π π F. míra změny R = míra změny nom. kurzu + (π F π) = 0%. Dlouhodobý vývoj devizového kursu lze nejlépe zdůvodnit podle relativní teorie parity kupní síly.

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech.

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech. 17 Trh kapitálu 17.1 Kapitál Pro trh kapitálu platí obecné principy utváření cen na trhu výrobních faktorů, se kterými jsme se seznámili ve 13. kapitole. Na druhé straně však trh kapitálu vykazuje řadu

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU MIKROEKONOMIE grafy AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více