Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ"

Transkript

1 Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ Smilovice Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno

2

3 Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ Ing. Michaela Tichá Ing. Josef Babák Smilovice Obsah prezentace Popis vygenerovaných datových prostředí STM Obecné principy úprav datových prostředí systemizace Principy zachování podílů platových tříd Základní ovládání editoru Úprava datových prostředí systemizace - praktické předvedení Popis práce s programem EXCELENT v aplikaci STM 3

4 Datové prostředí systemizace na FŘ Generované organizační útvary Organizační útvary FÚ Organizační útvary FŘ Generované vzory systemizovaných míst Vzory systemizovaných míst na FÚ Vzory systemizovaných míst na FŘ Vygenerovaná systemizovaná místa 4 Organizační útvary Finančních úřadů Generování probíhalo dle modelů podle velikostních skupin Vygenerovány byly pouze ty útvary, které měly odpovídající záznam v tabulce TKLC Struktura čísla útvaru 5 Organizační útvary Finančních ředitelství Generování probíhalo přesně dle individuálních modelů Některé útvary vzniklé po mohou chybět Struktura čísla útvaru 6

5 Úrovně organizačních útvarů FÚ a FŘ 7 Vzory systemizovaných míst Stejná systemizovaná místa v rámci oddělení nebo referátu jsou založena na stejném vzoru systemizovaných míst Tato podmínka se ctí i napříč Velikostními modely FÚ Modely FŘ 8 Vzory systemizovaných míst Název místa Kategorie systemizovaného místa Systemizovaná platová třída Povolání Práce Platová skupina Požadovaný stupeň utajení Vedoucí. slovní název funkce na systemizovaném místě konstantně 10 pracovní poměr platová třída dle katalogu prací dle katalogu prací konstantně 2 zvýšená o 25%, státní správa konstantně 5 žádné příznak, zda se jedná o místo vedoucího 9

6 Vzory systemizovaných míst FÚ Text vzoru je tvořen textem FÚ velikostní skupina vzoru, případně označení, že se jedná o společný vzor slovní název útvaru název funkce platová třída Číslování vzorů 10 Vzory systemizovaných míst FŘ Text vzoru je tvořen textem FŘ (VZ) - číslo FŘ, případně označení, že se jedná o společný vzor text útvar a číslo útvaru název funkce text vedoucí a úroveň útvaru - platová třída Číslování vzorů 11 Systemizovaná místa Pro vygenerované útvary byla vygenerována systemizovaná místa přesně podle modelů (všechna uvedená v modelu) Všechna místa jsou vygenerována podle vzorů systemizovaných míst 12

7 Systemizovaná místa Podmínky pro výběr vzoru pro dané systemizované místo Vzor místa na FÚ musí být ze vzorů míst pro FÚ. Toto obdobně platí i pro FŘ a VZ. Zvolený vzor musí být vzorem pro stejný útvar, ve kterém je systemizované místo, které vytváříme. Po splnění předchozích dvou podmínek volíme přednostně vzory společné a pokud vhodný vzor mezi společnými nenajdeme, pak teprve ze vzorů pro příslušnou velikostní skupinu FÚ nebo příslušné FŘ. Pokud nenajdeme žádný vhodný vzor, požádáme ÚFDŘ o přidání vzoru do centrálně spravovaného číselníku vzorů. 13 Nastavená provázanost systemizace na ostatní aplikace PIS Přiřazení útvarů střediskům v tabulce Organizační struktury TKLC Pozor, provedete-li jakoukoli změnu v organizačních útvarech v systemizaci, je třeba zajistit, aby se odpovídajícím způsobem promítla i do tabulky TKLC. Zejména pokud budete rušit nebo přidávat útvary v systemizaci. Vazba organizačních útvarů a systemizovaných míst v souboru Pracovněprávní zařazení F4 14 Ostatní nastavení datových prostředí Nastavení uživatelů Správce databáze Uživatel Vedoucí pracovník Oprávnění v menu Úprava souborů a položek Nastavení projektu STM Konfigurace sestav 15

8 Obecné principy úprav datových prostředí systemizace Systemizované místo musí být vždy založeno na nějakém platném vzoru a to přednostně společném vzoru a pokud společný vzor neexistuje, pak pro konkrétní velikostní skupinu FÚ nebo konkrétní FŘ. Společné vzory jsou vzory, které jsou v názvu systemizovaného místa uvozeny textem FÚ spol. nebo FŘ spol. Použitý vzor pro systemizované místo musí být vždy z téhož útvaru, na kterém je dané systemizované místo. 16 Základní ovládání editoru Režimy práce s editorem Oprava věty Prohlížení věty Vytvoření nové věty Hledání Podle klíče Vyhledání hodnoty (řetězce) Zúžení souboru Výběr položek 17 Úpravy datového prostředí STM Organizační útvary Systemizovaná místa 18

9 Vygenerovaný organizační útvar ve skutečnosti neexistuje Smazání organizačního útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Smazání systemizovaných míst útvaru Smazání podřízených organizačních útvarů 19 Vygenerovaný organizační útvar má jiný název než skutečný útvar Přepsání názvu útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Editace původního názvu Nový název 20 Vazba na nadřízený útvar je jiná než ve skutečnosti Výběr nového nadřízeného útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Podsoubor nadřízené útvary Výběr správného nadřízeného útvaru z číselníku v režimu oprav 21

10 Není vygenerován existující útvar Vytvoření nového organizačního útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Číslo organizačního útvaru Začátek platnosti Název útvaru Postavení útvaru Úrovně Výběr nadřízeného organizačního útvaru 22 Vygenerované systemizované místo ve skutečnosti neexistuje Smazání systemizovaného místa Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa 23 Není vygenerováno existující systemizované místo Vytvoření nového systemizovaného místa podle vzoru Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa Kód systemizovaného místa Vzor systemizovaného místa Kód organizačního útvaru Datum vzniku systemizovaného místa 24

11 Výběr jiného vzoru, na kterém je systemizované místo založeno Výběr vzoru z číselníku Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa Položka Vzor systemizovaného místa 25 Výběr jiného organizačního útvaru, kterému je systemizované místo přiděleno Výběr organizačního útvaru z číselníku Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa Položka Kód organizačního útvaru 26 Ostatní nastavení a dokumenty Testovací datové prostředí Ostré datové prostředí Nastavení uživatelů a hesel Související dokumenty Metodický pokyn k systemizaci pracovních míst a platových tříd územních finančních orgánů vydaný sekcí 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Pokyn č. 184 k postupu práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ 27

12 Excelent nástroj pro komunikaci aplikací DBV s MS Excelem MS Excel tabulkový procesor jednoduchá hromadná manipulace s daty filtrování a souhrny dat snadné výpočty pomocí vzorců analýza kontingenční tabulky a grafy automatizace práce makra, programování editor jazyka Visual Basic for Applications 28 Excelent nástroj pro komunikaci aplikací DBV s MS Excelem Excelent export dat z DBV do Excelu import dat z Excelu do DBV kontrola dat (formální správnost) porovnání dat (shoda všech položek) kontingenční tabulka doplnění číselníků převod dat 29 K čemu je výhodné Excelent využít složitější a hromadné úpravy dat (export zpracování import) import dat pořízených mimo aplikace Vema porovnání dat např. porovnání konfiguračních souborů v oddělených datových prostředích analýza dat vyexportovaných Excelentem v kontingenčních tabulkách převod dat z jiných informačních systémů spojený spřekódováním číselníkových hodnot 30

13 Spouštění Excelentu Z datového editoru Vema Z MS Excelu 31 Hlavní panel Excelentu otevírá se při volání z datového editoru obsahuje nabídku všech funkcí 32 Menu Excelent v MS Excelu funkce Export a Import nejsou v Excelu dostupné; je potřeba spouštět je z datového editoru Vema 33

14 Funkce Export vytvoří sešit MS Excelu naplní jej daty toho souboru, který je právě otevřen v datovém editoru a z nějž byl Excelent zavolán exportuje pouze viditelné věty a položky 34 Sešit Excelentu obsahuje: datový list list číselníků (podle volby uživatele) list metadat 35 Datový list v titulním řádku jsou názvy položek každá položka má připojený komentář klíčové položky jsou odlišeny kurzívou 36

15 Listy číselníků a metadat list číselníků všechny hodnoty všech odkazovaných číselníků list metadat popis vlastností položek (definice dat) 37 Funkce Import (ve zjednodušeném případě) umožňuje: vkládat do DBV nové věty aktualizovat věty již existující v DBV 38 Schéma použití Excelentu import dat Aplikace Vema export prázdného souboru (struktury) Excelent Excelent MS Excel přeformátování externích dat externí data 39

16

17 Pokyn k postupu práce při začišťování datových POKYN č. 184 prostředí STM na jednotlivých FŘ Stav: Schváleno Vydáno: Připomínky do: Určeno pro: STMFŘ,SPRFŘ Platnost : Popis stavu datového prostředí po generování a instalaci V níže uvedených kapitolách je popsán stav datového prostředí PIS po doplnění o aplikaci Systemizace (STM). 1.1 Vygenerované organizační útvary Organizační útvary jednotlivých FÚ pro datová prostředí STM jednotlivých FŘ byly generovány podle organizačních útvarů velikostních modelů FÚ zpracovaných pracovní skupinou pro přípravu systemizace Organizační útvary na FÚ Při generování se vycházelo z číselníku FÚ s příznakem jejich velikostního zařazení v souladu s organizačním řádem ÚFO, případně dle rozhodnutí ředitele FŘ a příznakem, pod které FŘ příslušný FÚ patří. Posledním podkladem při generování útvarů FÚ byl číselník platných středisek z PIS jednotlivých FŘ. Samotné generování útvarů pak probíhalo tak, že se pro všechny FÚ daného FŘ vygenerovaly útvary dle příslušného velikostního modelu, ale pouze ty útvary, které měly odpovídající platné pracoviště v číselníku TKLC daného FŘ. Výjimky při generování mohly tvořit ty útvary, které ve skutečnosti existují, ale nejsou obsaženy v modelu a na které byla společnost Vema, a. s. (dále jen Vema) upozorněna v rámci podkladů, které zasílala jednotlivá FŘ společnosti Vema. Po vygenerování organizačních útvarů FÚ by teoreticky neměly být vygenerovány žádné útvary navíc oproti skutečnosti, ale naopak bude jistě řada útvarů, které do dat vygenerovány nejsou (nebyly v modelu) a které ale ve skutečnosti na FÚ existují. Tyto útvary je třeba dle níže popsané metodiky do datového prostředí doplnit.. Číslovací plán organizačních útvarů FÚ je následující: Pro číslování dále platí.: Je-li organizační útvar oddělením, je číslo organizačního útvaru pětimístné, je-li organizační útvar referátem, je číslo organizačního útvaru sedmimístné Organizační útvary na FŘ Organizační útvary FŘ byly generovány přesně podle individuálních modelů jednotlivých FŘ. Teoreticky by neměla nastat situace, že bylo vygenerováno více útvarů než na FŘ ve skutečnosti existuje (pokud byl zaslaný model správný). Některý organizační útvar však může chybět. Jedná se zejména o útvary zřizované k , které ještě v modelu nebyly obsaženy. Přidání organizačního útvaru provedete dle níže popsané metodiky. Číslovací plán organizačních útvarů FŘ je následující: 1

18 Pro číslování dále platí.: Je-li organizační útvar oddělením, je číslo organizačního útvaru pětimístné, je-li organizační útvar referátem, je číslo organizačního útvaru sedmimístné. Text v názvu organizačních útvarů jak FÚ, tak FŘ je tvořen názvem FÚ resp. FŘ a za pomlčkou slovním názvem oddělení, příp. referátu uvedeném v modelech zpracovaných pracovní skupinou pro přípravu systemizace. V rámci generování organizačních útvarů byla vygenerována položka Úroveň a dále byla vygenerována hierarchie nadřízenosti a podřízenosti přesně dle modelů a to v rámci níže uvedených 4 úrovní. 1.2 Vygenerované vzory systemizovaných míst Do vzorů systemizovaných míst byla převedena všechna systemizovaná místa uvedená ve všech velikostních modelech a ve všech modelech FŘ. Vyskytovalo-li se na jednom oddělení více stejných systemizovaných míst, pak do vzorů bylo toto systemizované místo převedeno pouze jednou. I přesto však bylo stále velké množství vzorů systemizovaných míst. Proběhla proto jejich optimalizace a to tak, že pokud se v rámci stejného oddělení nebo referátu vyskytlo systemizované místo se stejnými vlastnostmi, bez ohledu na to, o jakou velikostní skupinu se jedná, bylo toto systemizované místo označeno ve vzorech jako společný vzor. Např. existuje-li ředitel FÚ ve všech velikostních skupinách se stejnými vlastnostmi systemizovaného místa (organizační útvar, oddělení, platová třída, vedoucí, povolání, práce dle katalogu), je pro všechny ředitele ze všech velikostních skupin do datových prostředí převeden pouze jeden společný vzor. Ve vzorech a následně i v systemizovaných místech byly z modelů převedeny následující údaje: Název místa Kategorie systemizovaného místa Systemizovaná platová třída slovní název funkce na systemizovaném místě konstantně 10 pracovní poměr platová třída 2

19 Povolání Práce Platová skupina Požadovaný stupeň utajení Vedoucí dle katalogu prací dle katalogu prací konstantně 2 zvýšená o 25%, státní správa konstantně 5 žádné Příznak, zda se jedná o místo vedoucího. Pro vzory bylo dohodnuto, že jejich správu budou zajišťovat pracovníci oddělení 482. Na jednotlivých FŘ není možné vzory jakkoli modifikovat Vzory systemizovaných míst FÚ Název místa (a potažmo i vzoru ve všech číselnících) je v případě místa na FÚ tvořen textem, který se skládá z: FÚ velikostní skupina vzoru, případně označení, že se jedná o společný vzor slovní název útvaru název funkce platová třída. Číslování vzorů pro FÚ má následující strukturu: Vzory systemizovaných míst na FŘ Název místa (a potažmo i vzoru ve všech číselnících) je v případě místa na FŘ tvořen textem, který se skládá z: FŘ - číslo FŘ, případně označení, že se jedná o společný vzor text útvar a číslo útvaru název funkce text vedoucí a úroveň útvaru - platová třída. V případě vzdělávacích zařízení je text názvu místa následující: VZ - název VZ, případně označení, že se jedná o společný vzor text útvar a číslo útvaru název funkce text vedoucí a úroveň útvaru - platová třída. Číslování vzorů pro FŘ má následující strukturu: 3

20 1.3 Vygenerovaná systemizovaná místa Systemizovaná místa byla do prostředí systemizace vygenerována přesně podle modelů. Tedy pro ty organizační útvary, které se pro dané FŘ generovaly, byla vygenerována všechna systemizovaná místa, která na daném útvaru byla naplánována v modelu. Prakticky to tedy znamená, že řadu systemizovaných míst bude třeba na konkrétní útvary doplnit a řadu z nich naopak vymazat. Postup, jak rušit nebo vytvářet systemizovaná místa, je popsán níže. Všechna systemizovaná místa byla a do budoucna musí být vytvářena pomocí vzorů a musí mít nastavenu položku Zajistit shodu se vzorem SM na hodnotu 1 Ano. Při volbě, který vzor pro systemizované místo použít, je třeba se řídit následujícími podmínkami. 1) Vzor místa na FÚ musí být ze vzorů míst pro FÚ. Toto obdobně platí i pro FŘ a VZ. 2) Zvolený vzor musí být vzorem pro stejný útvar, ve kterém je systemizované místo, které vytváříme. 3) Po splnění předchozích dvou podmínek volíme přednostně vzory společné a pokud vhodný vzor mezi společnými nenajdeme, pak teprve ze vzorů pro příslušnou velikostní skupinu FÚ nebo příslušné FŘ. 4) Pokud nenajdeme žádný vhodný vzor, požádáme ÚFDŘ o přidání vzoru do centrálně spravovaného číselníku vzorů. Hodnoty údajů, které se vygenerovaly do systemizovaných míst, jsou shodné s hodnotami z příslušného vzoru 1.4 Nastavení útvarů v tabulce Organizační struktury TKLC V rámci instalace systemizace na jednotlivých FŘ byla rozšířena tabulka Struktura organizace TKLC o položku Útvar. Jedná se o organizační útvar z pohledu systemizace. Obecně totiž nemusí být střediska z pohledu organizační struktury totožná s organizačními útvary z pohledu systemizace. Platí tedy, že jeden organizační útvar v systemizaci může být provázán s více středisky v TKLC. V rámci instalace byla pracovníky společnosti Vema doplněna hodnota do položky útvar a to u většiny středisek. U těch středisek, které jsou stále platná (platnost = 1) a nepodařilo se k nim hromadně přiřadit organizační útvar v systemizaci, je toto třeba provést ručně přímo pracovníky FŘ. Nejčastěji k tomuto jevu mohlo dojít u středisek, která sice mají platnost = 1, ale ve skutečnosti jsou to již zrušená střediska nebo naopak u středisek nově vzniklých, pro která se nevygeneroval útvar, protože ještě nemohly být v modelu. Je proto potřeba, zkontrolovat v tabulce TKLC, zda příznak o platnosti střediska odpovídá realitě a případně střediska zneplatnit nebo doplnit do položky útvar příslušný útvar v systemizaci. Pokud v systemizaci takový útvar neexistuje, je třeba ho doplnit dle níže popsané metodiky. Pozor, provedete-li jakoukoli změnu v organizačních útvarech v systemizaci, je třeba zajistit, aby se odpovídajícím způsobem promítla i do tabulky TKLC. Zejména pokud budete rušit nebo přidávat útvary v systemizaci. 1.5 Nastavení v souboru Pracovně právní údaje V rámci instalace STM na FŘ byly provedeny následující činnosti v souboru Pracovně právní údaje F4. 1) Pro všechny záznamy pracovníků, kteří jsou v evidenčním stavu byly vytvořeny kopie aktuálních vět s příznakem Začátku platnosti ) Do nově vytvořených vět byla skupinovým dosazením doplněna hodnota organizačního útvaru z pohledu systemizace U těch vět, kde se nepodařilo doplnit hodnotu útvar hromadně, toto nebylo možné, protože pro daná pracoviště nebyl doplněn organizační útvar viz předchozí bod. Po doplnění tabulky 4

21 TKLC dle předchozího bodu bude možné doplnit útvar i v souboru F4. Vyplnění organizačního útvaru by mělo být u všech osob v evidenčním stavu. A to se začátkem platnosti Nastavení prostředí systemizace V samotné aplikaci systemizace došlo oproti standardu k řadě nastavení, která jsou uvedena v kapitolách níže. Toto nastavení by mělo vést ke zefektivnění práce pracovníků FŘ s aplikací systemizace Uživatelé Do prostředí systemizace byly vytvořeny 3 skupiny uživatelů. Zjednodušený model práv je uveden v následující tabulce. Správce databáze Uživatel Vedoucí pracovník Povoleny všechny přístupy do všech nabídek a to jak s právem číst, tak s právem modifikace Má zakryty některé nabídky a soubory, jako jsou standardní číselníky nebo vzory systemizovaných míst (pouze v režimu Pohleď). Má dostupné stejné nabídky jako Uživatel, ale nemá povolenu modifikaci jakéhokoli datového souboru a všechny je má v režimu Pohleď Oprávnění v menu Na následujícím obrázku je znázorněn rozsah nabídek přístupných uživatelům ve skupinách Uživatel a Vedoucí pracovník. Uživatelé ve skupině Správce databáze nemá nijak omezen přístup do nabídek menu. 5

22 6

23 1.6.3 Úprava souborů a položek Následující tabulka uvádí soubory, ve kterých byly nastaveny restrikce pro některé skupiny uživatelů a míru těchto restrikcí. Soubor Přístup do souboru Režim pohleď A001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A004 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A007 Bez omezení všichni Všichni kromě správce akcepo Bez omezení všichni Všichni kromě správce B001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce B002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce B003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce B004 Bez omezení všichni Všichni kromě správce C001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce C002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce C003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce citac Pouze správce a uživatelé Nenastaven cpkp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci cpor Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci D001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D004 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D005 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D006 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D007 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D008A Bez omezení všichni Všichni kromě správce D008B Bez omezení všichni Všichni kromě správce D009 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D010 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D012 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D013 Bez omezení všichni Všichni kromě správce E001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce E002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce hodnosti Pouze správce Nenastaven osks Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci osoby Pouze správce Nenastaven pjzn Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci pozp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci ppkp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci pvdeu Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci pvzpp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci schform Pouze správce Všichni kromě správce schsabb Pouze správce Všichni kromě správce smobsazv Bez omezení všichni Všichni kromě správce smrezerv Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci smvyjm Bez omezení všichni Všichni kromě správce stmk Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci 7

24 Soubor Přístup do souboru Režim pohleď takce Bez omezení všichni Všichni kromě správce tczicse Pouze správce Nenastaven tformat Pouze správce Všichni kromě správce tfr Pouze správce Nenastaven tituly Pouze správce Nenastaven tkat Pouze správce Nenastaven tklc Bez omezení všichni Všichni kromě správce tkppov Bez omezení všichni Všichni kromě správce tkppra Bez omezení všichni Všichni kromě správce tmzdza Pouze správce Nenastaven tmzrp Pouze správce Nenastaven tnah Pouze správce Nenastaven tobvz Pouze správce Nenastaven todf Pouze správce Nenastaven todm Pouze správce Nenastaven todp Pouze správce Nenastaven todz Pouze správce Nenastaven torcel Pouze správce Nenastaven torjed Pouze správce Nenastaven tplarad Pouze správce Nenastaven tplasku Pouze správce Nenastaven tplastu Pouze správce Nenastaven tplatvym Pouze správce Nenastaven tplt Pouze správce Nenastaven tpour Bez omezení všichni Všichni kromě správce tppv Pouze správce Nenastaven tpzr Pouze správce Nenastaven tros Pouze správce Nenastaven trozb1 Pouze správce Nenastaven trozb2 Pouze správce Nenastaven trs Pouze správce Nenastaven tsmkrit Pouze správce Nenastaven tsmv Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci tspezzk Bez omezení všichni Všichni kromě správce tstmk Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci tstvz Pouze správce Nenastaven tufo Pouze správce Nenastaven tutv Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci tutvnad Pouze správce Vedoucí pracovníci tutvpod Pouze správce Vedoucí pracovníci tzpracm Pouze správce Nenastaven unpe Bez omezení všichni Všichni kromě správce vcpkp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vcpor Bez omezení všichni Všichni kromě správce vosks Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpjzn Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpozp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vppkp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpvdeu Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpvzpp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vtsm Bez omezení všichni Všichni kromě správce 8

25 Soubor Přístup do souboru Režim pohleď vzdsp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vzniksm Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci zaniksm Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci zdsp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci V nastavení samotných položek byly zakryty pouze následující položky všem uživatelům kromě Správce databáze. Soubor Položka tutv Komentář pro organizační schémata tutv Komentář pro organizační schémata v jazyku 1 tutv Komentář pro organizační schémata v jazyku 2 tsmv Název v jazyku 1 tsmv Název v jazyku 2 tutvnad Název v jazyku 1 tutvnad Název v jazyku 2 tutv Rezerva tsmv Kategorie systemizovaného místa tutv Uživatelská rezerva tutv Název v jazyku 1 tutv Název v jazyku Nastavení projektu STM Do nastavení projektu STM byla pro všechny uživatele nastavena kontrola na referenční datum a podmínka zobrazovat pouze záznamy platné k tomuto datu Konfigurace sestav Do konfigurace sestav byly vytvořeny varianty sestavy S05 Přehled systemizovaných míst. Jedná se o varianty: 2 Volná místa 3 Obsazená místa 4 Všechna místa 2 Obecná pravidla pro úpravy datového prostředí Systemizované místo musí být vždy založeno na nějakém platném vzoru a to přednostně společném vzoru a pokud společný vzor neexistuje, pak pro konkrétní velikostní skupinu FÚ nebo konkrétní FŘ. Společné vzory jsou vzory, které jsou v názvu systemizovaného místa uvozeny textem FÚ spol. nebo FŘ spol. Použitý vzor pro systemizované místo musí být vždy z téhož útvaru, na kterém je dané systemizované místo. 3 Úprava datového prostředí STM dle skutečnosti V této kapitole jsou uvedeny postupy, jak upravit datové prostředí STM podle skutečnosti. 3.1 Princip zachování podílu platových tříd na ÚFO podle velikostních modelů V případě menšího počtu systemizovaných míst na FÚ než obsahuje příslušný velikostní model, budou nadpočetná funkční místa odstraněna tak, aby byl zachován procentní podíl platových tříd uvedený v přiložené tabulce: 9

26 Model systemizace (počet systemizovaných míst) Platová třída do více než více než místa 9 % (± 1 místo) 9 % (± 1 místo) 10 % (± 1 místo) 10 % (± 2 místa) 10 % (± 2 místa) 10 % (± 3 místa) % (± 1 místo) 48 % (± 2 místa) 48 % (± 3 místa) 48 % (± 5 míst) 48 % (± 7 míst) 48 % (± 9 míst) 48 % (± 12 míst) % (± 1 místo) 28 % (± 2 místa) 27 % (± 2 místa) 27 % (± 3 místa) 30 % (± 4 místa) 30 % (± 6 míst) 30 % (± 7 míst) Příklad propočtu podle výše uvedené tabulky: a) model systemizace FÚ systemizovaných míst Počet systemizovaných míst Podíl Platová platové třída třídy základní propočet příklad A příklad B základní propočet příklad A příklad B % % % celkem b) model systemizace FÚ systemizovaných míst Počet systemizovaných míst Podíl Platová platové třída třídy základní propočet příklad A příklad B základní propočet příklad A příklad B % % % celkem

27 3.2 Obecné postupy Změny provádíme v režimu oprav. Nové záznamy vytváříme v režimu vytvoř. Indikace režimu je v pravém dolním rohu obrazovky. Klávesové ovládání, které je v tomto pokynu popsáno odpovídá Standardu Vema. Schéma stavů editoru v režimu věta a přechodů mezi nimi: F8 Ins F8 F8 Ins Ins F4 vytvoř kopírováním F4 vytvoř kopírováním Hledání Známe-li klíčovou položku (např. číslo organizačního útvaru v souboru TUTV Organizační útvary), stisknutím F3 se objeví dotaz na zadání klíčové položky a po vyplnění a Enter se dostaneme na hledanou větu. Hledat se dá ale podle libovolné položky, například pokud hledáme útvar pro FÚ v Benešově podle názvu, otevřeme soubor TUTV Organizační útvary, přepneme ho do tabulkového tvaru (klávesou Tab nebo tlačítkem ), postavíme se na sloupec Název útvaru (utvart), stiskneme kombinaci Ctrl+T nebo tlačítko neklíčové (sekvenční) hledání tam a zadáme část řetězce nebo celý řetězec, např. slovo Benešov bez nebo s diakritikou. 3.3 Organizační útvary V kapitolách níže jsou popsány situace, které mohly nastat a jejich řešení Vygenerovaný útvar ve skutečnosti neexistuje smazání organizačního útvaru Pokud útvar, který je v Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary ve skutečnosti neexistuje, je třeba postupovat níže uvedeným způsobem. Při mazání útvarů je nutné začít vždy od nejníže v organizační struktuře postavených útvarů, které nemají podřízené útvary, a postupně neexistující útvary mazat, až se dostaneme k nadřízeným útvarům. Tyto je možné smazat jedině v tom případě, že k nim neexistují podřízené organizační útvary a systemizovaná místa. V Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary najít tento neexistují útvar. Pomocí kláves Ctrl + Enter nebo dvojkliku myší na => přejít do podsouboru Systemizovaná místa útvaru (sm) a tato místa pomocí Delete vymazat. Pokud má útvar podřízené útvary v souboru Podřízené organizační útvary (pod) a tyto také ve skutečnosti neexistují, je třeba nejdříve smazat systemizovaná místa, která k těmto útvarům patří a poté vymazat vlastní útvary pomocí klávesy Delete. 11

28 Pokud má útvar podřízené útvary v souboru Podřízené organizační útvary (pod) a tyto také ve skutečnosti existují, ale mají být podřízené jinému útvaru, je třeba postupovat jako v bodě Útvar nemá systemizovaná místa a podřízené útvary. Nyní je možné jej pomocí Delete v souboru TUTV - Organizační útvary smazat Vygenerovaný útvar má jiný název než skutečný útvar změna názvu V Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary najdeme útvar, který má jiný název, než by ve skutečnosti měl mít. Kurzorem se postavíme na položku Název útvaru (utvart) tak, aby se název označil modře a můžeme jej přepsat. Nebo v položce dvojklikneme myší tak, aby se v názvu rozblikal kurzor. Nyní je možné jej upravovat Vazba na nadřízený útvar je jiná než ve skutečnosti změna nadřízenosti V Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary najdeme útvar, který ve skutečnosti patří pod jiný organizační útvar. Vstoupíme dvojklikem myší nebo pomocí kláves CTRL + Enter do podsouboru Nadřízené útvary (nad). Kurzor necháme 12

29 postavený na první položce Nadřízený organizační útvar (nutvar) a z číselníku kliknutím na tlačítko vedle položky nebo pomocí klávesy F2 vybereme správný nadřízený útvar a potvrdíme OK Není vygenerován existující útvar vytvoření organizačního útvaru Nový organizační útvar zadáme v Soubory/Editor souborů/stm/organizační útvary/tutv - Organizační útvary. Tlačítkem na nástrojové liště nebo klávesou Insert vytvoříme novou větu souboru, přepneme se tlačítkem nebo klávesou Tab do formulářového tvaru. Postupně vyplníme následující položky (povinně vyplňované jsou označeny symbolem otazník? ): Číslo organizačního útvaru (utvar) Začátek platnosti (zapl) - zadáme Název útvaru (utvart) Postavení útvaru (situace)- ponecháme hodnotu 1 Systemizovaný útvar Úrovně (urovne) - nad množinovou položkou (umožňuje vícenásobný výběr z číselníku) klávesou F2 nebo kliknutím na tlačítko vedle položky zobrazíme číselník Tabulka popisů úrovní (TPOUR). Levým tlačítkem myši označíme správnou hodnotu, viz. níže a stiskneme tlačítko OK. Poznámka: Položka má vazbu na třídění a stránkování sestav v aplikaci STM. V aplikaci PAM se podle ní plní položky UTVUR1 až UTVUR7 výstupního souboru Mzdový přehled (MZDPREH). Nastavení položky UROVNE provádí uživatel výběrem z číselníku Názvy úrovní (TPOUR). Pro útvar musí být vždy označeny všechny odpovídající úrovně tak, aby při zvoleném třídění výstupních sestav dle konfigurace nebyl tento útvar vynechán. Příklad nastavení položky UROVNE: V číselníku TPOUR máme nadefinovány 4 úrovně. Pro jednotlivé organizační útvary naplníme položku UROVNE takto: Útvar UROVNE Finanční ředitelství Finanční úřad/odbor FŘ Oddělení / Úsek Referát / Pracoviště

Informační systém Win RDG

Informační systém Win RDG Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright 1992-2008 Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová -2- 1. CHARAKTERISTIKA

Více

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08)

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele komplexní ekonomický systém Začínáme pracovat se systémem. FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J UŽIVATELSKÁ A ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA Duben 09 Ing. Eva Sýkorová Příručka je určena pro potřeby školení a rutinního provozu systému PassPort v ČEZ, a. s. ČEZ a.s. 2009 I-1 Příručka

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program VP21: Řídicí informační systémy v podnikové praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ OBSAH: 1

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2012

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2. Obsah Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.4 Nápověda 6 1.3 Moduly 6 1.4 Nástrojová lišta 7 1.5 Strom

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více