Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ"

Transkript

1 Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ Smilovice Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno

2

3 Postup práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ Ing. Michaela Tichá Ing. Josef Babák Smilovice Obsah prezentace Popis vygenerovaných datových prostředí STM Obecné principy úprav datových prostředí systemizace Principy zachování podílů platových tříd Základní ovládání editoru Úprava datových prostředí systemizace - praktické předvedení Popis práce s programem EXCELENT v aplikaci STM 3

4 Datové prostředí systemizace na FŘ Generované organizační útvary Organizační útvary FÚ Organizační útvary FŘ Generované vzory systemizovaných míst Vzory systemizovaných míst na FÚ Vzory systemizovaných míst na FŘ Vygenerovaná systemizovaná místa 4 Organizační útvary Finančních úřadů Generování probíhalo dle modelů podle velikostních skupin Vygenerovány byly pouze ty útvary, které měly odpovídající záznam v tabulce TKLC Struktura čísla útvaru 5 Organizační útvary Finančních ředitelství Generování probíhalo přesně dle individuálních modelů Některé útvary vzniklé po mohou chybět Struktura čísla útvaru 6

5 Úrovně organizačních útvarů FÚ a FŘ 7 Vzory systemizovaných míst Stejná systemizovaná místa v rámci oddělení nebo referátu jsou založena na stejném vzoru systemizovaných míst Tato podmínka se ctí i napříč Velikostními modely FÚ Modely FŘ 8 Vzory systemizovaných míst Název místa Kategorie systemizovaného místa Systemizovaná platová třída Povolání Práce Platová skupina Požadovaný stupeň utajení Vedoucí. slovní název funkce na systemizovaném místě konstantně 10 pracovní poměr platová třída dle katalogu prací dle katalogu prací konstantně 2 zvýšená o 25%, státní správa konstantně 5 žádné příznak, zda se jedná o místo vedoucího 9

6 Vzory systemizovaných míst FÚ Text vzoru je tvořen textem FÚ velikostní skupina vzoru, případně označení, že se jedná o společný vzor slovní název útvaru název funkce platová třída Číslování vzorů 10 Vzory systemizovaných míst FŘ Text vzoru je tvořen textem FŘ (VZ) - číslo FŘ, případně označení, že se jedná o společný vzor text útvar a číslo útvaru název funkce text vedoucí a úroveň útvaru - platová třída Číslování vzorů 11 Systemizovaná místa Pro vygenerované útvary byla vygenerována systemizovaná místa přesně podle modelů (všechna uvedená v modelu) Všechna místa jsou vygenerována podle vzorů systemizovaných míst 12

7 Systemizovaná místa Podmínky pro výběr vzoru pro dané systemizované místo Vzor místa na FÚ musí být ze vzorů míst pro FÚ. Toto obdobně platí i pro FŘ a VZ. Zvolený vzor musí být vzorem pro stejný útvar, ve kterém je systemizované místo, které vytváříme. Po splnění předchozích dvou podmínek volíme přednostně vzory společné a pokud vhodný vzor mezi společnými nenajdeme, pak teprve ze vzorů pro příslušnou velikostní skupinu FÚ nebo příslušné FŘ. Pokud nenajdeme žádný vhodný vzor, požádáme ÚFDŘ o přidání vzoru do centrálně spravovaného číselníku vzorů. 13 Nastavená provázanost systemizace na ostatní aplikace PIS Přiřazení útvarů střediskům v tabulce Organizační struktury TKLC Pozor, provedete-li jakoukoli změnu v organizačních útvarech v systemizaci, je třeba zajistit, aby se odpovídajícím způsobem promítla i do tabulky TKLC. Zejména pokud budete rušit nebo přidávat útvary v systemizaci. Vazba organizačních útvarů a systemizovaných míst v souboru Pracovněprávní zařazení F4 14 Ostatní nastavení datových prostředí Nastavení uživatelů Správce databáze Uživatel Vedoucí pracovník Oprávnění v menu Úprava souborů a položek Nastavení projektu STM Konfigurace sestav 15

8 Obecné principy úprav datových prostředí systemizace Systemizované místo musí být vždy založeno na nějakém platném vzoru a to přednostně společném vzoru a pokud společný vzor neexistuje, pak pro konkrétní velikostní skupinu FÚ nebo konkrétní FŘ. Společné vzory jsou vzory, které jsou v názvu systemizovaného místa uvozeny textem FÚ spol. nebo FŘ spol. Použitý vzor pro systemizované místo musí být vždy z téhož útvaru, na kterém je dané systemizované místo. 16 Základní ovládání editoru Režimy práce s editorem Oprava věty Prohlížení věty Vytvoření nové věty Hledání Podle klíče Vyhledání hodnoty (řetězce) Zúžení souboru Výběr položek 17 Úpravy datového prostředí STM Organizační útvary Systemizovaná místa 18

9 Vygenerovaný organizační útvar ve skutečnosti neexistuje Smazání organizačního útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Smazání systemizovaných míst útvaru Smazání podřízených organizačních útvarů 19 Vygenerovaný organizační útvar má jiný název než skutečný útvar Přepsání názvu útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Editace původního názvu Nový název 20 Vazba na nadřízený útvar je jiná než ve skutečnosti Výběr nového nadřízeného útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Podsoubor nadřízené útvary Výběr správného nadřízeného útvaru z číselníku v režimu oprav 21

10 Není vygenerován existující útvar Vytvoření nového organizačního útvaru Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary Číslo organizačního útvaru Začátek platnosti Název útvaru Postavení útvaru Úrovně Výběr nadřízeného organizačního útvaru 22 Vygenerované systemizované místo ve skutečnosti neexistuje Smazání systemizovaného místa Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa 23 Není vygenerováno existující systemizované místo Vytvoření nového systemizovaného místa podle vzoru Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa Kód systemizovaného místa Vzor systemizovaného místa Kód organizačního útvaru Datum vzniku systemizovaného místa 24

11 Výběr jiného vzoru, na kterém je systemizované místo založeno Výběr vzoru z číselníku Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa Položka Vzor systemizovaného místa 25 Výběr jiného organizačního útvaru, kterému je systemizované místo přiděleno Výběr organizačního útvaru z číselníku Editor souborů/ STM/ Systemizovaná místa/ TSMV Systemizovaná místa Položka Kód organizačního útvaru 26 Ostatní nastavení a dokumenty Testovací datové prostředí Ostré datové prostředí Nastavení uživatelů a hesel Související dokumenty Metodický pokyn k systemizaci pracovních míst a platových tříd územních finančních orgánů vydaný sekcí 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Pokyn č. 184 k postupu práce při začišťování datových prostředí STM na jednotlivých FŘ 27

12 Excelent nástroj pro komunikaci aplikací DBV s MS Excelem MS Excel tabulkový procesor jednoduchá hromadná manipulace s daty filtrování a souhrny dat snadné výpočty pomocí vzorců analýza kontingenční tabulky a grafy automatizace práce makra, programování editor jazyka Visual Basic for Applications 28 Excelent nástroj pro komunikaci aplikací DBV s MS Excelem Excelent export dat z DBV do Excelu import dat z Excelu do DBV kontrola dat (formální správnost) porovnání dat (shoda všech položek) kontingenční tabulka doplnění číselníků převod dat 29 K čemu je výhodné Excelent využít složitější a hromadné úpravy dat (export zpracování import) import dat pořízených mimo aplikace Vema porovnání dat např. porovnání konfiguračních souborů v oddělených datových prostředích analýza dat vyexportovaných Excelentem v kontingenčních tabulkách převod dat z jiných informačních systémů spojený spřekódováním číselníkových hodnot 30

13 Spouštění Excelentu Z datového editoru Vema Z MS Excelu 31 Hlavní panel Excelentu otevírá se při volání z datového editoru obsahuje nabídku všech funkcí 32 Menu Excelent v MS Excelu funkce Export a Import nejsou v Excelu dostupné; je potřeba spouštět je z datového editoru Vema 33

14 Funkce Export vytvoří sešit MS Excelu naplní jej daty toho souboru, který je právě otevřen v datovém editoru a z nějž byl Excelent zavolán exportuje pouze viditelné věty a položky 34 Sešit Excelentu obsahuje: datový list list číselníků (podle volby uživatele) list metadat 35 Datový list v titulním řádku jsou názvy položek každá položka má připojený komentář klíčové položky jsou odlišeny kurzívou 36

15 Listy číselníků a metadat list číselníků všechny hodnoty všech odkazovaných číselníků list metadat popis vlastností položek (definice dat) 37 Funkce Import (ve zjednodušeném případě) umožňuje: vkládat do DBV nové věty aktualizovat věty již existující v DBV 38 Schéma použití Excelentu import dat Aplikace Vema export prázdného souboru (struktury) Excelent Excelent MS Excel přeformátování externích dat externí data 39

16

17 Pokyn k postupu práce při začišťování datových POKYN č. 184 prostředí STM na jednotlivých FŘ Stav: Schváleno Vydáno: Připomínky do: Určeno pro: STMFŘ,SPRFŘ Platnost : Popis stavu datového prostředí po generování a instalaci V níže uvedených kapitolách je popsán stav datového prostředí PIS po doplnění o aplikaci Systemizace (STM). 1.1 Vygenerované organizační útvary Organizační útvary jednotlivých FÚ pro datová prostředí STM jednotlivých FŘ byly generovány podle organizačních útvarů velikostních modelů FÚ zpracovaných pracovní skupinou pro přípravu systemizace Organizační útvary na FÚ Při generování se vycházelo z číselníku FÚ s příznakem jejich velikostního zařazení v souladu s organizačním řádem ÚFO, případně dle rozhodnutí ředitele FŘ a příznakem, pod které FŘ příslušný FÚ patří. Posledním podkladem při generování útvarů FÚ byl číselník platných středisek z PIS jednotlivých FŘ. Samotné generování útvarů pak probíhalo tak, že se pro všechny FÚ daného FŘ vygenerovaly útvary dle příslušného velikostního modelu, ale pouze ty útvary, které měly odpovídající platné pracoviště v číselníku TKLC daného FŘ. Výjimky při generování mohly tvořit ty útvary, které ve skutečnosti existují, ale nejsou obsaženy v modelu a na které byla společnost Vema, a. s. (dále jen Vema) upozorněna v rámci podkladů, které zasílala jednotlivá FŘ společnosti Vema. Po vygenerování organizačních útvarů FÚ by teoreticky neměly být vygenerovány žádné útvary navíc oproti skutečnosti, ale naopak bude jistě řada útvarů, které do dat vygenerovány nejsou (nebyly v modelu) a které ale ve skutečnosti na FÚ existují. Tyto útvary je třeba dle níže popsané metodiky do datového prostředí doplnit.. Číslovací plán organizačních útvarů FÚ je následující: Pro číslování dále platí.: Je-li organizační útvar oddělením, je číslo organizačního útvaru pětimístné, je-li organizační útvar referátem, je číslo organizačního útvaru sedmimístné Organizační útvary na FŘ Organizační útvary FŘ byly generovány přesně podle individuálních modelů jednotlivých FŘ. Teoreticky by neměla nastat situace, že bylo vygenerováno více útvarů než na FŘ ve skutečnosti existuje (pokud byl zaslaný model správný). Některý organizační útvar však může chybět. Jedná se zejména o útvary zřizované k , které ještě v modelu nebyly obsaženy. Přidání organizačního útvaru provedete dle níže popsané metodiky. Číslovací plán organizačních útvarů FŘ je následující: 1

18 Pro číslování dále platí.: Je-li organizační útvar oddělením, je číslo organizačního útvaru pětimístné, je-li organizační útvar referátem, je číslo organizačního útvaru sedmimístné. Text v názvu organizačních útvarů jak FÚ, tak FŘ je tvořen názvem FÚ resp. FŘ a za pomlčkou slovním názvem oddělení, příp. referátu uvedeném v modelech zpracovaných pracovní skupinou pro přípravu systemizace. V rámci generování organizačních útvarů byla vygenerována položka Úroveň a dále byla vygenerována hierarchie nadřízenosti a podřízenosti přesně dle modelů a to v rámci níže uvedených 4 úrovní. 1.2 Vygenerované vzory systemizovaných míst Do vzorů systemizovaných míst byla převedena všechna systemizovaná místa uvedená ve všech velikostních modelech a ve všech modelech FŘ. Vyskytovalo-li se na jednom oddělení více stejných systemizovaných míst, pak do vzorů bylo toto systemizované místo převedeno pouze jednou. I přesto však bylo stále velké množství vzorů systemizovaných míst. Proběhla proto jejich optimalizace a to tak, že pokud se v rámci stejného oddělení nebo referátu vyskytlo systemizované místo se stejnými vlastnostmi, bez ohledu na to, o jakou velikostní skupinu se jedná, bylo toto systemizované místo označeno ve vzorech jako společný vzor. Např. existuje-li ředitel FÚ ve všech velikostních skupinách se stejnými vlastnostmi systemizovaného místa (organizační útvar, oddělení, platová třída, vedoucí, povolání, práce dle katalogu), je pro všechny ředitele ze všech velikostních skupin do datových prostředí převeden pouze jeden společný vzor. Ve vzorech a následně i v systemizovaných místech byly z modelů převedeny následující údaje: Název místa Kategorie systemizovaného místa Systemizovaná platová třída slovní název funkce na systemizovaném místě konstantně 10 pracovní poměr platová třída 2

19 Povolání Práce Platová skupina Požadovaný stupeň utajení Vedoucí dle katalogu prací dle katalogu prací konstantně 2 zvýšená o 25%, státní správa konstantně 5 žádné Příznak, zda se jedná o místo vedoucího. Pro vzory bylo dohodnuto, že jejich správu budou zajišťovat pracovníci oddělení 482. Na jednotlivých FŘ není možné vzory jakkoli modifikovat Vzory systemizovaných míst FÚ Název místa (a potažmo i vzoru ve všech číselnících) je v případě místa na FÚ tvořen textem, který se skládá z: FÚ velikostní skupina vzoru, případně označení, že se jedná o společný vzor slovní název útvaru název funkce platová třída. Číslování vzorů pro FÚ má následující strukturu: Vzory systemizovaných míst na FŘ Název místa (a potažmo i vzoru ve všech číselnících) je v případě místa na FŘ tvořen textem, který se skládá z: FŘ - číslo FŘ, případně označení, že se jedná o společný vzor text útvar a číslo útvaru název funkce text vedoucí a úroveň útvaru - platová třída. V případě vzdělávacích zařízení je text názvu místa následující: VZ - název VZ, případně označení, že se jedná o společný vzor text útvar a číslo útvaru název funkce text vedoucí a úroveň útvaru - platová třída. Číslování vzorů pro FŘ má následující strukturu: 3

20 1.3 Vygenerovaná systemizovaná místa Systemizovaná místa byla do prostředí systemizace vygenerována přesně podle modelů. Tedy pro ty organizační útvary, které se pro dané FŘ generovaly, byla vygenerována všechna systemizovaná místa, která na daném útvaru byla naplánována v modelu. Prakticky to tedy znamená, že řadu systemizovaných míst bude třeba na konkrétní útvary doplnit a řadu z nich naopak vymazat. Postup, jak rušit nebo vytvářet systemizovaná místa, je popsán níže. Všechna systemizovaná místa byla a do budoucna musí být vytvářena pomocí vzorů a musí mít nastavenu položku Zajistit shodu se vzorem SM na hodnotu 1 Ano. Při volbě, který vzor pro systemizované místo použít, je třeba se řídit následujícími podmínkami. 1) Vzor místa na FÚ musí být ze vzorů míst pro FÚ. Toto obdobně platí i pro FŘ a VZ. 2) Zvolený vzor musí být vzorem pro stejný útvar, ve kterém je systemizované místo, které vytváříme. 3) Po splnění předchozích dvou podmínek volíme přednostně vzory společné a pokud vhodný vzor mezi společnými nenajdeme, pak teprve ze vzorů pro příslušnou velikostní skupinu FÚ nebo příslušné FŘ. 4) Pokud nenajdeme žádný vhodný vzor, požádáme ÚFDŘ o přidání vzoru do centrálně spravovaného číselníku vzorů. Hodnoty údajů, které se vygenerovaly do systemizovaných míst, jsou shodné s hodnotami z příslušného vzoru 1.4 Nastavení útvarů v tabulce Organizační struktury TKLC V rámci instalace systemizace na jednotlivých FŘ byla rozšířena tabulka Struktura organizace TKLC o položku Útvar. Jedná se o organizační útvar z pohledu systemizace. Obecně totiž nemusí být střediska z pohledu organizační struktury totožná s organizačními útvary z pohledu systemizace. Platí tedy, že jeden organizační útvar v systemizaci může být provázán s více středisky v TKLC. V rámci instalace byla pracovníky společnosti Vema doplněna hodnota do položky útvar a to u většiny středisek. U těch středisek, které jsou stále platná (platnost = 1) a nepodařilo se k nim hromadně přiřadit organizační útvar v systemizaci, je toto třeba provést ručně přímo pracovníky FŘ. Nejčastěji k tomuto jevu mohlo dojít u středisek, která sice mají platnost = 1, ale ve skutečnosti jsou to již zrušená střediska nebo naopak u středisek nově vzniklých, pro která se nevygeneroval útvar, protože ještě nemohly být v modelu. Je proto potřeba, zkontrolovat v tabulce TKLC, zda příznak o platnosti střediska odpovídá realitě a případně střediska zneplatnit nebo doplnit do položky útvar příslušný útvar v systemizaci. Pokud v systemizaci takový útvar neexistuje, je třeba ho doplnit dle níže popsané metodiky. Pozor, provedete-li jakoukoli změnu v organizačních útvarech v systemizaci, je třeba zajistit, aby se odpovídajícím způsobem promítla i do tabulky TKLC. Zejména pokud budete rušit nebo přidávat útvary v systemizaci. 1.5 Nastavení v souboru Pracovně právní údaje V rámci instalace STM na FŘ byly provedeny následující činnosti v souboru Pracovně právní údaje F4. 1) Pro všechny záznamy pracovníků, kteří jsou v evidenčním stavu byly vytvořeny kopie aktuálních vět s příznakem Začátku platnosti ) Do nově vytvořených vět byla skupinovým dosazením doplněna hodnota organizačního útvaru z pohledu systemizace U těch vět, kde se nepodařilo doplnit hodnotu útvar hromadně, toto nebylo možné, protože pro daná pracoviště nebyl doplněn organizační útvar viz předchozí bod. Po doplnění tabulky 4

21 TKLC dle předchozího bodu bude možné doplnit útvar i v souboru F4. Vyplnění organizačního útvaru by mělo být u všech osob v evidenčním stavu. A to se začátkem platnosti Nastavení prostředí systemizace V samotné aplikaci systemizace došlo oproti standardu k řadě nastavení, která jsou uvedena v kapitolách níže. Toto nastavení by mělo vést ke zefektivnění práce pracovníků FŘ s aplikací systemizace Uživatelé Do prostředí systemizace byly vytvořeny 3 skupiny uživatelů. Zjednodušený model práv je uveden v následující tabulce. Správce databáze Uživatel Vedoucí pracovník Povoleny všechny přístupy do všech nabídek a to jak s právem číst, tak s právem modifikace Má zakryty některé nabídky a soubory, jako jsou standardní číselníky nebo vzory systemizovaných míst (pouze v režimu Pohleď). Má dostupné stejné nabídky jako Uživatel, ale nemá povolenu modifikaci jakéhokoli datového souboru a všechny je má v režimu Pohleď Oprávnění v menu Na následujícím obrázku je znázorněn rozsah nabídek přístupných uživatelům ve skupinách Uživatel a Vedoucí pracovník. Uživatelé ve skupině Správce databáze nemá nijak omezen přístup do nabídek menu. 5

22 6

23 1.6.3 Úprava souborů a položek Následující tabulka uvádí soubory, ve kterých byly nastaveny restrikce pro některé skupiny uživatelů a míru těchto restrikcí. Soubor Přístup do souboru Režim pohleď A001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A004 Bez omezení všichni Všichni kromě správce A007 Bez omezení všichni Všichni kromě správce akcepo Bez omezení všichni Všichni kromě správce B001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce B002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce B003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce B004 Bez omezení všichni Všichni kromě správce C001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce C002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce C003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce citac Pouze správce a uživatelé Nenastaven cpkp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci cpor Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci D001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D003 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D004 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D005 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D006 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D007 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D008A Bez omezení všichni Všichni kromě správce D008B Bez omezení všichni Všichni kromě správce D009 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D010 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D012 Bez omezení všichni Všichni kromě správce D013 Bez omezení všichni Všichni kromě správce E001 Bez omezení všichni Všichni kromě správce E002 Bez omezení všichni Všichni kromě správce hodnosti Pouze správce Nenastaven osks Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci osoby Pouze správce Nenastaven pjzn Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci pozp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci ppkp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci pvdeu Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci pvzpp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci schform Pouze správce Všichni kromě správce schsabb Pouze správce Všichni kromě správce smobsazv Bez omezení všichni Všichni kromě správce smrezerv Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci smvyjm Bez omezení všichni Všichni kromě správce stmk Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci 7

24 Soubor Přístup do souboru Režim pohleď takce Bez omezení všichni Všichni kromě správce tczicse Pouze správce Nenastaven tformat Pouze správce Všichni kromě správce tfr Pouze správce Nenastaven tituly Pouze správce Nenastaven tkat Pouze správce Nenastaven tklc Bez omezení všichni Všichni kromě správce tkppov Bez omezení všichni Všichni kromě správce tkppra Bez omezení všichni Všichni kromě správce tmzdza Pouze správce Nenastaven tmzrp Pouze správce Nenastaven tnah Pouze správce Nenastaven tobvz Pouze správce Nenastaven todf Pouze správce Nenastaven todm Pouze správce Nenastaven todp Pouze správce Nenastaven todz Pouze správce Nenastaven torcel Pouze správce Nenastaven torjed Pouze správce Nenastaven tplarad Pouze správce Nenastaven tplasku Pouze správce Nenastaven tplastu Pouze správce Nenastaven tplatvym Pouze správce Nenastaven tplt Pouze správce Nenastaven tpour Bez omezení všichni Všichni kromě správce tppv Pouze správce Nenastaven tpzr Pouze správce Nenastaven tros Pouze správce Nenastaven trozb1 Pouze správce Nenastaven trozb2 Pouze správce Nenastaven trs Pouze správce Nenastaven tsmkrit Pouze správce Nenastaven tsmv Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci tspezzk Bez omezení všichni Všichni kromě správce tstmk Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci tstvz Pouze správce Nenastaven tufo Pouze správce Nenastaven tutv Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci tutvnad Pouze správce Vedoucí pracovníci tutvpod Pouze správce Vedoucí pracovníci tzpracm Pouze správce Nenastaven unpe Bez omezení všichni Všichni kromě správce vcpkp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vcpor Bez omezení všichni Všichni kromě správce vosks Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpjzn Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpozp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vppkp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpvdeu Bez omezení všichni Všichni kromě správce vpvzpp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vtsm Bez omezení všichni Všichni kromě správce 8

25 Soubor Přístup do souboru Režim pohleď vzdsp Bez omezení všichni Všichni kromě správce vzniksm Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci zaniksm Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci zdsp Bez omezení všichni Vedoucí pracovníci V nastavení samotných položek byly zakryty pouze následující položky všem uživatelům kromě Správce databáze. Soubor Položka tutv Komentář pro organizační schémata tutv Komentář pro organizační schémata v jazyku 1 tutv Komentář pro organizační schémata v jazyku 2 tsmv Název v jazyku 1 tsmv Název v jazyku 2 tutvnad Název v jazyku 1 tutvnad Název v jazyku 2 tutv Rezerva tsmv Kategorie systemizovaného místa tutv Uživatelská rezerva tutv Název v jazyku 1 tutv Název v jazyku Nastavení projektu STM Do nastavení projektu STM byla pro všechny uživatele nastavena kontrola na referenční datum a podmínka zobrazovat pouze záznamy platné k tomuto datu Konfigurace sestav Do konfigurace sestav byly vytvořeny varianty sestavy S05 Přehled systemizovaných míst. Jedná se o varianty: 2 Volná místa 3 Obsazená místa 4 Všechna místa 2 Obecná pravidla pro úpravy datového prostředí Systemizované místo musí být vždy založeno na nějakém platném vzoru a to přednostně společném vzoru a pokud společný vzor neexistuje, pak pro konkrétní velikostní skupinu FÚ nebo konkrétní FŘ. Společné vzory jsou vzory, které jsou v názvu systemizovaného místa uvozeny textem FÚ spol. nebo FŘ spol. Použitý vzor pro systemizované místo musí být vždy z téhož útvaru, na kterém je dané systemizované místo. 3 Úprava datového prostředí STM dle skutečnosti V této kapitole jsou uvedeny postupy, jak upravit datové prostředí STM podle skutečnosti. 3.1 Princip zachování podílu platových tříd na ÚFO podle velikostních modelů V případě menšího počtu systemizovaných míst na FÚ než obsahuje příslušný velikostní model, budou nadpočetná funkční místa odstraněna tak, aby byl zachován procentní podíl platových tříd uvedený v přiložené tabulce: 9

26 Model systemizace (počet systemizovaných míst) Platová třída do více než více než místa 9 % (± 1 místo) 9 % (± 1 místo) 10 % (± 1 místo) 10 % (± 2 místa) 10 % (± 2 místa) 10 % (± 3 místa) % (± 1 místo) 48 % (± 2 místa) 48 % (± 3 místa) 48 % (± 5 míst) 48 % (± 7 míst) 48 % (± 9 míst) 48 % (± 12 míst) % (± 1 místo) 28 % (± 2 místa) 27 % (± 2 místa) 27 % (± 3 místa) 30 % (± 4 místa) 30 % (± 6 míst) 30 % (± 7 míst) Příklad propočtu podle výše uvedené tabulky: a) model systemizace FÚ systemizovaných míst Počet systemizovaných míst Podíl Platová platové třída třídy základní propočet příklad A příklad B základní propočet příklad A příklad B % % % celkem b) model systemizace FÚ systemizovaných míst Počet systemizovaných míst Podíl Platová platové třída třídy základní propočet příklad A příklad B základní propočet příklad A příklad B % % % celkem

27 3.2 Obecné postupy Změny provádíme v režimu oprav. Nové záznamy vytváříme v režimu vytvoř. Indikace režimu je v pravém dolním rohu obrazovky. Klávesové ovládání, které je v tomto pokynu popsáno odpovídá Standardu Vema. Schéma stavů editoru v režimu věta a přechodů mezi nimi: F8 Ins F8 F8 Ins Ins F4 vytvoř kopírováním F4 vytvoř kopírováním Hledání Známe-li klíčovou položku (např. číslo organizačního útvaru v souboru TUTV Organizační útvary), stisknutím F3 se objeví dotaz na zadání klíčové položky a po vyplnění a Enter se dostaneme na hledanou větu. Hledat se dá ale podle libovolné položky, například pokud hledáme útvar pro FÚ v Benešově podle názvu, otevřeme soubor TUTV Organizační útvary, přepneme ho do tabulkového tvaru (klávesou Tab nebo tlačítkem ), postavíme se na sloupec Název útvaru (utvart), stiskneme kombinaci Ctrl+T nebo tlačítko neklíčové (sekvenční) hledání tam a zadáme část řetězce nebo celý řetězec, např. slovo Benešov bez nebo s diakritikou. 3.3 Organizační útvary V kapitolách níže jsou popsány situace, které mohly nastat a jejich řešení Vygenerovaný útvar ve skutečnosti neexistuje smazání organizačního útvaru Pokud útvar, který je v Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary ve skutečnosti neexistuje, je třeba postupovat níže uvedeným způsobem. Při mazání útvarů je nutné začít vždy od nejníže v organizační struktuře postavených útvarů, které nemají podřízené útvary, a postupně neexistující útvary mazat, až se dostaneme k nadřízeným útvarům. Tyto je možné smazat jedině v tom případě, že k nim neexistují podřízené organizační útvary a systemizovaná místa. V Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary najít tento neexistují útvar. Pomocí kláves Ctrl + Enter nebo dvojkliku myší na => přejít do podsouboru Systemizovaná místa útvaru (sm) a tato místa pomocí Delete vymazat. Pokud má útvar podřízené útvary v souboru Podřízené organizační útvary (pod) a tyto také ve skutečnosti neexistují, je třeba nejdříve smazat systemizovaná místa, která k těmto útvarům patří a poté vymazat vlastní útvary pomocí klávesy Delete. 11

28 Pokud má útvar podřízené útvary v souboru Podřízené organizační útvary (pod) a tyto také ve skutečnosti existují, ale mají být podřízené jinému útvaru, je třeba postupovat jako v bodě Útvar nemá systemizovaná místa a podřízené útvary. Nyní je možné jej pomocí Delete v souboru TUTV - Organizační útvary smazat Vygenerovaný útvar má jiný název než skutečný útvar změna názvu V Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary najdeme útvar, který má jiný název, než by ve skutečnosti měl mít. Kurzorem se postavíme na položku Název útvaru (utvart) tak, aby se název označil modře a můžeme jej přepsat. Nebo v položce dvojklikneme myší tak, aby se v názvu rozblikal kurzor. Nyní je možné jej upravovat Vazba na nadřízený útvar je jiná než ve skutečnosti změna nadřízenosti V Soubory/ Editor souborů/ STM/ Organizační útvary/ TUTV Organizační útvary najdeme útvar, který ve skutečnosti patří pod jiný organizační útvar. Vstoupíme dvojklikem myší nebo pomocí kláves CTRL + Enter do podsouboru Nadřízené útvary (nad). Kurzor necháme 12

29 postavený na první položce Nadřízený organizační útvar (nutvar) a z číselníku kliknutím na tlačítko vedle položky nebo pomocí klávesy F2 vybereme správný nadřízený útvar a potvrdíme OK Není vygenerován existující útvar vytvoření organizačního útvaru Nový organizační útvar zadáme v Soubory/Editor souborů/stm/organizační útvary/tutv - Organizační útvary. Tlačítkem na nástrojové liště nebo klávesou Insert vytvoříme novou větu souboru, přepneme se tlačítkem nebo klávesou Tab do formulářového tvaru. Postupně vyplníme následující položky (povinně vyplňované jsou označeny symbolem otazník? ): Číslo organizačního útvaru (utvar) Začátek platnosti (zapl) - zadáme Název útvaru (utvart) Postavení útvaru (situace)- ponecháme hodnotu 1 Systemizovaný útvar Úrovně (urovne) - nad množinovou položkou (umožňuje vícenásobný výběr z číselníku) klávesou F2 nebo kliknutím na tlačítko vedle položky zobrazíme číselník Tabulka popisů úrovní (TPOUR). Levým tlačítkem myši označíme správnou hodnotu, viz. níže a stiskneme tlačítko OK. Poznámka: Položka má vazbu na třídění a stránkování sestav v aplikaci STM. V aplikaci PAM se podle ní plní položky UTVUR1 až UTVUR7 výstupního souboru Mzdový přehled (MZDPREH). Nastavení položky UROVNE provádí uživatel výběrem z číselníku Názvy úrovní (TPOUR). Pro útvar musí být vždy označeny všechny odpovídající úrovně tak, aby při zvoleném třídění výstupních sestav dle konfigurace nebyl tento útvar vynechán. Příklad nastavení položky UROVNE: V číselníku TPOUR máme nadefinovány 4 úrovně. Pro jednotlivé organizační útvary naplníme položku UROVNE takto: Útvar UROVNE Finanční ředitelství Finanční úřad/odbor FŘ Oddělení / Úsek Referát / Pracoviště

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Grid 2 Krok za krokem Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Kopírování sady mřížek (uživatele) Chceme-li si vyzkoušet práci s programem Grid 2, je nejlepší upravit si již vytvořené mřížky

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (16. část) Ing. Josef Kunc Projektování systémové elektrické instalace KNX/EIB nastavení ETS a komunikace Dříve, než zahájíme vlastní projektovou činnost, je vhodné

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_17 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Ukázkový příklad v programu ReBytCalc

Ukázkový příklad v programu ReBytCalc Příloha metodiky č. 3 Ukázkový příklad v programu ReBytCalc Zpracováno v rámci projektu: TAČR TD020040 Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení Zpracováno pro: Metodiku objektivizace rozpočtů

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku program MAJETEK 3.025 od firmy DATAX 2.7.2012 Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku Program implementuje ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky,

Více