Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění"

Transkript

1 production_broch_2007_press.indd :23:59

2 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích strojů pomalý, neefektivní a nepřesný proces. Obzvláště pak tam, kde obráběná součást obsahuje obecné tvarové plochy, komplexní prizmatické útvary nebo jejich kombinaci. A právě pomocí Computer Aided Manufacturing (CAM) systému pro programování CNC strojů je možné snížit výrobní čas, elimino- vat riziko programátorských chyb a výrazně zvýšit celkovou produktivitu CNC obrábění. EdgeCAM je dynamickým systémem, který jako jeden z celosvětově vedoucích řešení pro NC programování, nabízí výkonné řešení jak pro frézování, soustružení, kombinaci těchto profesí nebo drátové řezání. Vždy s důrazem na jedinečnou a propracovanou generaci dráhy nástroje. EdgeCAM je celosvětově používán, jak pro různorodou produkční výrobu, tak při výrobě forem a jiných složitých řešení. Modulární řešení umožňuje kontrolovat aplikace od produkčního frézování, tvorby tvarových nástrojů, až po soustružnicko/frézovací kombinace včetně víceosého obrábění. Široká nabídka modulů zahrnuje moduly pro 2 až 5 osé frézování, tak i moduly pro soustružení. Díky přímé návaznosti CAD/CAM systému EdgeCAM na nativní data ze všech předních CAD systémů a díky dalším pomocným nástrojům je EdgeCAM jediným CAM systémem, který budete kdy potřebovat. EdgeCAM Solid obráběč dokáže načítat a pracovat s nativními daty ze všech hlavních CAD systémů bez převodů. Tato schopnost garantuje bezproblémové načtení dat a umožňuje využít inteligence 3D objemových modelů. Myslím, že produkt EdgeCAM je výborným nástrojem pro technology a programátory CNC strojů. Systém EdgeCAM běží u nás v TAJMAC - ZPS již dlouhá léta. systém i technická podpora od firmy Nexnet jsou na špičkové úrovni. Jsme spokojeni. Ing. František Srovnal, vedoucí technologie v TAJMAC ZPS EdgeCAM nám vyhovuje svou uživatelskou jednoduchostí a hlavně obrovskými možnostmi nasazení pro kterýkoliv stroj a jeho řídící systém. Momentálně pracujeme s celkem pětadvaceti řídícími systémy CNC strojů a to znamená velké nároky na úpravu NC kódů. EdgeCAM to zvládá zcela automaticky a hlavně spolehlivě. Naprosto bezproblémové je také napojení na naši konstrukci, která používá CAD aplikaci Pro/ENGINEER WildFire. EdgeCAM kromě modelů z Pro/E také přímo načítá IGES a STL modely, čímž nedochází k chybám vzniklým při přechodu z CAD aplikace do CAM software. Oceňuji také možnost vymodelovat si vlastní nástroje a zařadit je do databáze EdgeCAM k dalšímu využití. Ing. Zbyněk Hamšík, vedoucí TPV v Ćeská zbrojovka a.s. Vysoce komfortní a výkonné obrábění solid modelů obsahuje možnost automatického rozpoznání útvarů a plné asociace dráhy nástroje s modelem. EdgeCAM poskytuje v kombinaci s IGES a DXF/DWG formáty a vestavěným modelovacím nástrojem plné řešení pro všechny typy datových souborů dostupných CAD systémů. Klíčem ke snížení času programování, maximalizaci účinnosti a zajištění neustálého využití nejlepších zkušeností v metodách obrábění je plná automatizace. EdgeCAM dokáže podpořit znalosti a zkušenosti vašich pracovníků, což pomáhá v návaznosti na rozličné aplikace zautomatizovat CAM proces pomocí vestavěných nástrojů a přináší tak firmám plnou konkurenceschopnost. production_broch_2007_press.indd :24:03

3 EdgeCAM - rychlý a spolehlivý způsob obrábění Produktivní frézování Frézovací moduly v EdgeCAM nabízí širokou škálu výkonných hrubovacích a dokončovacích cyklů, které můžou zabezpečit ty nejsložitější pracovní operace. Počínaje jednoduchými prismatickými částmi, až po nejsložitější 3D komponenty. Vysoká kvalita 3 osých cyklů je doplněna a rozšířena o celou řadu 4 a 5 osých plynulých strategií, které zajišťují flexibilitu a účinnost konkrétního obráběcího procesu. EdgeCAM dnes běžně podporuje, i včetně simulace kinematiky, všechna horizontální a vertikální obráběcí centra s integrovanými částmi pro mnohonásobné upnutí a také rotační obráběcí aplikace. Produktivní soustružení Pokud používáte tradiční 2 osé soustruhy, nejnovější vícevřetenové nebo soustružnické/frézovací centra, pak EdgeCAM dokáže ve všech případech uspokojit Vaše nejvyšší požadavky a nabídne Vám nejefektivnější obráběcí metody. EdgeCAM nabízí několik modulů pro soustružení, a to vždy podle konkrétní konfigurace obráběcího stroje. U soustružnicko/frézovacích strojů nabízí EdgeCAM modul řízení os C a Y nebo pro frézování a vrtání pomocí B osy, která je plně integrovaná do soustružnického prostředí. Plně realistická simulace obrábění zajišťuje bezpečné obrobení, bez rizika podřezání nebo kolize, což platí i pro obráběcí stroje s více vřeteny. EdgeCAM má schopnost najednou zobrazit nástrojové hlavy (včetně nástrojového osazení), druhého vřetene, podavače a plně ovládané indexované hlavy s B osou. Např. během předání obrobku z jednoho vřetene na druhé. Grafická časová osa dovoluje synchronizované a optimalizované operace na různých nástrojových hlavách a vřetenech, což vede k minimalizaci času cyklu. Formy a hluboké kapsy EdgeCAM je ideálním řešením pro výrobu forem a hlubokých kapes. U těchto případů dovoluje použít pokročilých 3D cyklů pro rychlou generaci a optimalizaci nástrojových drah na všech plochách a solid modelech. Generování drah nástroje přímo na solid modelu je nejrychlejší a nejjednodušší způsob. Navíc modul EdgeCAM Manažer Strategií umožňuje zautomatizovat obrábění prizmatických dílů forem. production_broch_2007_press.indd :24:05

4 Myslím, že bychom v dnešním konkurenčním prostředí nepřežili bez progresivního využití moderních technologií, ať se to týká strojů nebo software. Nasazení EdgeCAM bylo pro nás historickým milníkem. Nepřeháním, když řeknu, že jsme díky EdgeCAM čtyřikrát zvýšili produktivitu výroby. Jozef Plencner, technolog, TOPOS Tovarníky, a.s. (Slovenská republika) Vysoce výkonné frézování EdgeCAM nabízí širokou škálu frézovacích strategií připravených k minimalizaci časů cyklu a maximalizaci životnosti nástroje. Vždy pak při zajištění vysoké kvality dokončení povrchu obrobku. Inteligentní hrubovací strategie nabízí rychlé a účinné obrábění prostřednictvím pokročilých prvků, jako jsou trochoidní frézování a adaptivní posuvy, které poskytují rychlejší odběr materiálu a prodlužují životnost nástroje. Flexibilní dokončovací cykly dovolují optimální dokončení povrchů v závislosti na geometrii obrobku. Automatické zbytkové obrábění představuje další nástroj pro zvýšení efektivity obrábění. Tato strategie se zaměřuje výhradně na taková místa, kde se předchozí dokončovací nástroj nedostal, což vede k výraznému snížení času cyklu a daleko lepšímu výslednému povrchu obrobku. Soustružnicko/frézovací stroje Tyto stroje umožňují využít obou profesí v jediném postupu, což přináší enormní růst produktivity a dokazuje, že investice do EdgeCAM se rozhodně vyplatí. Možnost zobrazení grafické časové osy umožňuje uživateli synchronizovat operace na různých nástrojových hlavách a vřetenech, optimalizovat obráběcí procesy a minimalizovat čas cyklu. Víceosé obrábění EdgeCAM nabízí komplexní strategie pro plynulé 4 a 5 osé obrábění. Tato řešení jsou využívána hlavně pro požadavky specializovaných odvětví, jako jsou letecký, automobilový a petrochemický průmysl. Klíčovou výhodou víceosého obrábění je možnost snížení počtu požadovaných operací pro výrobu složitých komponentů, vyšší efektivita a zároveň i produktivita práce. 5 osé plynulé frézování Víceosé funkce systému, včetně komplexní simulace pro 4 a 5 osé obráběcí strategie byly vyvinuty zejména pro automobilový a letecký průmysl. Hlavní výhodou 5-ti osého plynulého obrábění je možnost zásadně snížit obráběcí čas nutný pro obrobení složitých komplexních součástí díky jednomu upnutí. Dále také vynikající kvalita povrchu při dokončování to je zajištěno plynulým vykláněním nástroje, tak aby byl dosažen optimální kontaktní bod nástroje s obrobkem po celou dobu obrábění. Navíc, zlepšeným přístupem k obrobkům, u kterých je potřeba obrábět negativní stěny nebo hluboké kapsy, lze opět použít naklonění nástroje nebo stolu a výrazně tak snížit čas sériového obrábění, zlepšit kvalitu povrchu a eliminovat nutnost dalšího upínání. Pětiosé strategie obrábění zahrnují třískové obrábění pro obrábění, proměnných kuželových stěn a sofistikované víceplošné dokončování s automatickou kontrolou kolizí. K dispozici jsou také další strategie pro obrábění takových součástí, jakými jsou turbínové lopatky nebo vstřikovací formy. 4 osé V návaznosti na nové vlastnosti 5osého obrábění byly zapracovány také obráběcí cykly pro plynulé 4 osé rotační obrábění, které najdou uplatnění při výrobě komponent pro automobilový a letecký průmysl, jako jsou např. vačkové hřídele nebo vrtulové listy. Simulace a verifikace S přesným modelem obráběcího stroje, včetně zobrazení nástrojových hlav, vřeten a dalších pohyblivých součástí stroje, můžete dnes v EdgeCAM sledovat špičkovou simulaci obrábění. Verifikace nástrojové dráhy navíc ukazuje přímý odběr materiálu a ukazuje technologovi reálný vzhled obráběného dílu, včetně možnosti detailního zobrazení povrchu obrobku nebo volby kovového lesku. production_broch_2007_press.indd :24:13

5 EdgeCAM nabízí daleko více než jen generování NC kódu. Inovativní produkční nástroje pomáhají zjednodušit programování pro maximální účinnost a kvalitu. EdgeCAM Manažer Strategií EdgeCAM Manažer Strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě dlouholetých zkušeností Vašich technologů. Díky tomu, že je princip Manažera Strategií založen na jednoduchém vývojovém diagramu, může technolog snadno vytvářet a modifikovat obráběcí strategie i bez znalostí jakéhokoliv programovacího jazyka. Manažer Strategií firmě přináší rychlou návratnost vložené investice při výrazném zvýšení produktivity. Navíc využitím znalostních postupů Vašich pracovníků z předchozích projektů, může usměrnit programování, což Vám pomůže dosáhnout na nebývalý stupeň důslednosti a automatizace. EdgeCAM Part Modelář EdgeCAM Part Modelář je uživatelsky jednoduchý, ale plně výkonný nástroj pro parametrické modelování, které je ideální pro přípravu strojních součástí, upínek a dalších technologických přípravků. EdgeCAM Part Modelář pomáhá technologům rychle a jednoduše připravit 3D model z původní 2D geometrie. EdgeCAM Konstruktér postprocesorů Modul Konstruktér postprocesorů je unikátní nástroj pro vytváření vysoce kvalitního NC kódu, který je pevně svázán s individuálními požadavky a preferencemi firmy. Při tvorbě postprocesoru je možné využít databázi vzorů postprocesorů, kde se jednoduše zvolí příslušný CNC stroj podle počtu řízených os a profese obrábění. Databáze Konstruktéru postprocesorů ob- Inteligentní nástroje pro bezkonkurenční přesnost a kvalitu sahuje šablony jak pro nejpoužívanější stroje (2 a 3 osé), až po nejmodernější soustružnicko/frézovací centra. EdgeCAM Zásobník nástrojů EdgeCAM Zásobník nástrojů je uživatelsky jednoduchá, komplexní databáze pro nástroje, technologie a materiály. Výhodou databáze je schopnost vlastní tvorby nástrojů, které je možné kombinovat s knihovnou materiálů a vytvářet vazby mezi řeznými podmínkami, obráběným materiálem a nástrojem. Databáze je otevřená a obsahuje velké množství předvoleb pro zadávání a úpravu řezných podmínek, včetně dalších možností a způsobů nastavení. Přístup do databáze může být přes firemní síť nebo na jednotlivých pracovištích EdgeCAM. EdgeCAM Manažer zakázek EdgeCAM Manažer zakázek umožňuje uchovávat cenné informace, které se vztahují ke konkrétní zakázce, včetně libovolného počtu příloh a obrázků (NC soubor, CAD soubor, seznamu použitých nástrojů, strojních časů, atd.). Je to uživatelsky jednoduchý nástroj, který dovoluje sdílet informace, jenž jsou automaticky uloženy ve formátu HTML, což umožňuje jejich dostupnost přes internet nebo v rámci vnitřní podnikové sítě. Kompletní TPV pro nový typ ucpávky dříve trvala asi měsíc neboť celá sestava obsahuje sice 4 dílce. Ale zároveň byla vyráběna až ve 35 velikostech. Bylo tedy nutno udělat 4 x 35 programů. Teď stačí udělat 4 modely, navázat je na tabulky a připravit 4 programy. Na to stačí jedna směna. Petr Vrtěl, Production engineer, John Crane Sigma, a.s. production_broch_2007_press.indd :24:18

6 Nejproduktivnější obráběcí metody, vynikající poměr výkon/cena, rychlá návratnost Vaší investice a úplná česká lokalizace dělají z EdgeCAM jediný CAM systém, který budete kdy potřebovat. CAD/CAM systém EdgeCAM vyvíjí a prostřednictvím svých partnerů celosvětově podporuje firma Pathtrace, která je od roku 2006 součástí skupiny Planit Holdings plc. Tento holding se soustředí na vývoj software pro strojírenství a dřevozpracující průmysl. Od roku 1984 firma Pathtrace nepřetržitě vytváří a inovuje řešení, která vedou ke zlepšení možností obrábění za použití nejmodernějších technologií. Snaha porozumět potřebám svých zákazníků, vede k zabezpečení nejlepších služeb a kvalitního servisu, což přináší maximální návratnost vložených investic do EdgeCAM. Pathtrace těsně spolupracuje s mnoha vývojovými partnery, kteří patří mezi vedoucí společnosti z oboru, tak aby zajistila jeho návaznost na nejnovější generace CAD produktů, obráběcích strojů a nástrojů. Pro více informací nejen o firmě Pathtrace a produktu EdgeCAM, můžete navštívit webové stránky Hlavní prodejce a distributor EdgeCAM pro Českou republiku a Slovensko Nexnet, a.s. je nejdynamičtějším partnerem společnosti Pathtrace a je jedním z jejích nejvýznamnějších celosvětových partnerů. Díky úspěšným obchodním výsledkům se firma Nexnet, a.s. stala od 1. září 2006 hlavním prodejcem a distributorem CAD/CAM systému EdgeCAM v České republice a na Slovensku. NEXNET,a.s. zajišťuje vlastní prodej, technickou podporu a lokalizaci systému. Prodej v ČR a SR je rozvíjen jak přímým prodejem společnosti NEXNET, a.s. tak i sítí autorizovaných obchodních partnerů. Novinky o CAD/CAM systému EdgeCAM, zákaznickou oblast a celou řadu dalších informací naleznete na adrese Vaším dodavatelem EdgeCAM je: Obchod Centrum technické podpory Nexnet, a.s. Vejvanovského 1592 Kroměříž, Česká republika Tel.: Mob.: Fax: Nexnet, a.s. tř. Tomáše Bati 2112 Zlín, Česká republika Fax: PTB142 Copyright 2007 Pathtrace. All rights reserved. production_broch_2007_press.indd :24:21

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

Světu vládne DYNAMIC CAD/CAM software.

Světu vládne DYNAMIC CAD/CAM software. Světu vládne DYNAMIC CAD/CAM software. FRÉZOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ VÍCE-OSÉ OBRÁBĚNÍ SWISS DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ ROUTER DESIGN 2014-15 Produktový katalog Be Dynamic. DYNAMICKÝ POHYB...2 MASTERCAM X8 FRÉZOVÁNÍ...4 SOUSTRUŽENÍ...8

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ.

VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ. PEPS Verze 8.0 3 VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ. PEPS FRÉZOVÁNÍ MILL-Expert... 13 2.5D Frézování... 14 3D Frézování... 16 Vysokorychlostní obrábění... 17 5-osé simultánní frézování...

Více

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky PEPS CAD/CAM SYSTEM česky 2 Obsah SolidCut CAD 5 2,5D Frézování 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frézování 3D 10 Databáze nástrojů 12 SolidElectrode 13 3D Drátové řezání 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Děrování/stříhání

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

CAD/CAM. Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM. Přehled. ZW3D Unikátní Hodnoty:

CAD/CAM. Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM. Přehled. ZW3D Unikátní Hodnoty: CAM Vše-v-jednom, dostupný CAD/CAM Forma CAD Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM CAD/CAM Přehled ZW3D je integrované CAD / CAM řešení, navržené pro celý proces vývoje produktů. Nabízí nejrychlejší jádro pro

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení

TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení Nový model TNC 640 HEIDENHAIN: spojuje technologii frézování a soustružení ve spole ném TNC ízení. Uživatelé mohou nyní libovoln kombinovat v

Více

CAD, CAM, CIM systémy

CAD, CAM, CIM systémy 181 CAD, CAM, CIM systémy Petr Vavruška, Jaroslav Rybín, Matěj Sulitka Abstrakt: Článek je zaměřen na přiblížení současné situace na trhu v oblasti CAD/CAM systémů. Není zde uveden vyčerpávající přehled

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro 04 09 Energy Hightech kompetence pro komponenty a zařízení v energetice 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie v oblasti kompletního obrábění 16 21 Medical Hightech kompetence pro komponenty ve zdravotnické

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Innovative Motion Control

Innovative Motion Control Momentové Motory O MOMENTOVÝCH MOTORECH ETEL Během posledních 20 let už přinesly přímé pohony s momentovými motory podstatné zlepšení parametrů u mnoha aplikací v řadě vyspělých průmyslových odvětvích.

Více

Těšíme se na vás. pavilon P / 122. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery září / 2012. www.kovosvit.

Těšíme se na vás. pavilon P / 122. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery září / 2012. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery září / 2012 www.kovosvit.cz MSV BRNO 2012 reportáž kalendář 2013 Přehled exponátů Kovák CUP Lidé ve světě obráběcích

Více