200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU let SYRENY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012"

Transkript

1 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ 40 let KLUBU let SYRENY PRÁZDNINY PODZIM Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF KLUB JE ČLENEM STF-SČF PRAHA A PRACUJE POD PATRONACÍ KF KARVINÁ

2 - 2 - Jak je to vlastně s R-razítky pošty CIESZYN 2 z období polského záboru ? Polská pošta na Těšínském Slezsku v období používala na R-zásilky jen R-razítka. Menší pošty měly toto R-razítko pouze se samotným písmenem R + příslušný název pošty. Větší pošty měly R-razítek více a rozlišovaly je tak, že byla razítka R/a, R/b, R/c. Pošta Těšín 2 (za Rakouska nejdříve Teschen Bahnhof, později Teschen 2) měla, jak to uvádí ve své práci Jiří Neumann (Filatelie č. 13 z r. 1991, Filatelistické sešity str. 198) v období polského záboru R-razítko s rozlišením R/a. Autor uvádí, že se předpokládá nález R-razítka s rozlišením R/b!! O jiném nepíše! V témže místě je reprodukce doporučené zásilky poslané 19.IV.1939 do Moravské Ostravy na Mährisch Ostrauer Sparkasse. Viz reprodukce zásilky dole. Zásilku nám pro Syrenu zapůjčil kolega ing.svatopluk PETR. Jelikož je to tatáž zásilka, která je publikovaná ve Filatelii č.13 z r.1991, musel ji kolega kdysi zapůjčit v r.1991 i Jiřímu Neumannovi. R-zásilka s razítkem R/a poslaná do Moravské Ostravy, tehdy zahraniční (do Protektorátu). Tarif při váze do 20g 45+45gr., celkem 90gr. V polské literatuře je v časopise Filatelistka č.6 z r.1999 zobrazeno z pošty CIESZYN 2 také jen samotné razítko R/a. Jiné jsme dosud neviděli!! My jsme v Syreně č.84 na str.1 publikovali doporučenou zásilku poslanou do Prahy II. s datem 24.IV I tato námi publikovaná zásilka měla R-razítko a expediční razítka pošty CIESZYN 2 s rozlišením b, stejně jako naše zásilka nahoře! V časopise Filatelistyka č.10 z r.1992 se ale objevilo samostatné R-razítko pošty CIESZYN 2 s rozlišením R/e! Jelikož autor Tadeusz Wincewicz dělal článek podle mu zpřístupněného materiálu z Poštovního muzea ve Wrocławi, lze předpokládat, že takové R-razítko s rozlišením R/e skutečně

3 - 3 - existovalo! Proč se ale dosud z pošty CIESZYN 2 objevila jen R-razítka s rozlišením R/a a s jiným rozlišením ne! Jelikož pošta CIESZYN 2 byla větší pošta, je možné, že existují u této pošty i jiná razítka než s rozlišením R/a! Má je někdo? Není jistě náhodou to, že za existence Syreny jsme z této pošty mohli publikovat pouze dvě (!!) R-zásilky (Syrena č.84/1 a dnešní Srena č.200). A obě jsou s rozlišením R/a!! Podobné je to i s výskytem expedičních razítek z této pošty. Jiří Neumann uvádí mu známý výskyt razítek s rozlišením a, b, c, d, e, f, k. My jsme ale dosud v Syreně publikovali jen razítka s rozlišením: a (Syrena č.55/20. č.172/39), b (Syrena č.84/1 a č.200/2), c (Syrena č.16/17-18, č.90/29 a č.123/25-26). Nejvíce se vyskytuje razítko s rozlišením c (!). Toto se vyskytuje dokonce i na zpětných potvrzeních odběru. Zpětné potvrzení odběru na zásilku poslanou prokurátorovi Obvodního soudu v Těšíně. Razítko CIESZYN 2 *c* je s datem -6 IV a je zde jako potvrzení o doručení zásilky z Fryštátu do Těšína. U zásilek posílaných od počátku polského záboru (X/1938) do konce roku 1938, můžeme na zásilkách posílaných do ČESKO-SLOVENSKA potkat i československou cenzuru na korespondenci z Polska (viz zásilka na následující straně nahoře poslaná do Zlína krátce po záboru 27 X 39 12). Expediční razítka CIESZYN 2 /*c*. Cenzurní razítko Cenzurováno je obdélníkové, jednořádkové a je na zásilku otištěno v červené barvě. Jedná se o korespondenční lístek, katal.č. Cp 78 I. Signatura nákladu je P.P.T.T. (VI-1938) U Cp 78 I je délka nápisu KARTKA POCZTOWA 55,5 mm. Existuje i Cp 78 II s délkou nápisu KARTKA POCZTOWA jen 53 mm. Jedná se o dopisnici s propagačním nápisem typu H, I nebo J. Naše dopisnice má propagační nápis I TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYŚPIESZA. Na dopisnici je natištěna známka prezident Ignacy Mościcki. Nominální hodnota natištěné známky je 15 gr. (tarif pro vnitrostátní poštovní přepravu). Do zahraničí je zásilka doplacena do tarifu známkou 10 gr., katal.č.fi:295 (vydání z ). Druhá zásilka na následující straně dole je použita již pro vnitrostátní poštovní přepravu, tarif jen 15 gr. Jedná se o stejnou dopisnici Cp 78 I, délka nápisu KARTKA POCZTOWA 55,5 mm a o stejný propagační nápis typu I. Dopisnice má i stejnou signaturu nákladu.

4 - 4 - Zásilka poslaná do Zlína 27 X s československo cenzurou Cenzurováno. Zásilka je poslána z Těšín do Chorzowa -4 X 38. Je to tedy jen dva dny po záboru bývalého Českého Těšína. V té době používali Poláci na zásilky propagační, fialové, dvouřádkové, obdélníkové razítko BOHATERSKIE ZAOLZIE / WRÓCIŁO DO POLSKI. Jak je vidět, tak nejčastěji používaným expedičním razítkem na zásilkách je razítko CIESZYN 2 *c*. Razítka s rozlišením d, e, f, k, která ve své práci jako mu známá uvádí Jiří Neumann jsme

5 - 5 - v Syreně neměli dosud možnost publikovat. Jiří Neumann uvádí jako možný výskyt i expediční razítka s rozlišením g, h, i, j. Na ně jsme dosud rovněž ještě nenarazili, ani v polské literatuře. Zásilka služební s expedičním razítkem CIESZYN 2/*c* s datem 25 XI 38 13, tedy krátce po záboru Českého Těšína Polskem. Posláno na poštovní úřad do Moravské Ostravy, tedy do okleštěného ČESKO-SLOVENSKA. Zajímavé je to, že zásilka nemá československou cenzuru!! (je listopad 1938!). Co je ale na zásilce zvlášť zajímavé je otisk polského, služebního, dvouřádkového razítka pošty CIESZYM 2 (levý horní roh zásilky. Razítko má text URZĄD POCZTOWO-TELEKOM. / CIESZYN 2. Razítko je otištěno ve fialové barvě, stejně tak i dvouřádkové razítko Sprawa służbowa / wolna od opłaty (věc služební, osvobozená od poplatku). Před polským záborem používala pošta v Českém Těšíně razítka typu M 45 s rozlišením: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r. Je proto možný nález i polských expedičních razítek pošty CIESZYN 2 s jinými rozlišeními, než byla v tomto článku uvedena. Použito ukázky Mgr. ing. Karola MICZE, ing. Svatopluka PETRA a moje vlastní. Ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Přetisková série k I. Polské výstavě známek ve Varšavě z 3.V.1919 Jedná se o pěti známkovou sérii s přetiskem provedeným ve dvou přetiskových formách: Přetisková forma I: (na reprodukci vlevo) přetisk je proveden v pěti řádcích I / POLSKA / WYSTAWA / MAREK / 5F + křížek + F5. Přetisk I.formou byl proveden na známkách Fi: katal.č.86, zelená 5 fen., č.87, fialová 10 fen. a č.88, karmínová 15 fen. Přetištěny byly známky katal.č perforované i neperforované. Přetisková forma II: (na reprodukci na následující straně) přetisk je proveden opět v pěti řádcích, ale v trochu jiném uspořádání textu I POLSKA / WYSTAWA / MAREK / křížek / 5 5. Přetisk II. formou byl proveden na známkách Fi: katal.č. 90, olivová 25 fen. a č. 91, modrozelená, 50 fen. Přetištěny byly opět známky katal. č. 90 a 91, a to perforované i neperforované. Přetiskové formy se tedy od sebe výrazně liší!

6 - 6 - Přetisková forma II. Známky byly v prodeji s doplatkem 5 fen (vytištěný na známkách) ve dnech V Ode dne 26.XI.1919 byly známky zavedeny do dalšího oběhu již bez doplatku, a to v Ředitelství pošt ŁÓDŹ a WARSZAWA. Všechny známky u obou variant přetiskové formy byly bez perforace nebo s perforací řádkovou Zř. 9 až 14 ½. Papír známek je x -hladký, y -vodorovně pruhovaný a z svisle pruhovaný. Nerazítkovaná, neperforovaná série je v katalogu Fischer I/2011 oceněna na 5 zł., razítkovaná série na 7 zł. Jednotlivé, neperforované známky na celistvosti jsou po 45 zł./kus, jen nominální hodnota fen je oceněna na 70 zł. Nerazítkovaná i razítkovaná, perforovaná série je v katalogu Fischer I/2011 oceněna na 4 zł. Jednotlivé perforované známky na celistvostech jsou oceněny v katalogu po 35 zł. za kus, jen opět celistvost s perforovanou známkou fen. je oceněna na 60 zł. Série známek s razítkem výstavy je neperforovaná oceněna na 10 zł. a série známek s razítkem výstavy perforovaná je oceněna na 8 zł. Katalog oceňuje i některé chybotisky přetisku, známky se scházející vodorovnou perforací i se scházející svislou perforací. Oceňuje i značné posuny přetisku na známkách, jakož i výrazné posuny perforace známek. Náklad známek: 5+5 fen. a 50+5 fen. neperforovaných bylo přetištěno po 800 tisíc kusů, náklad známky 10+5 fen. neperforované je 200 tisíc kusů a náklady známek 15+5 a fen. se uvádí ve výši po 400 tisíc kusů. Největší zajímavostí u tohoto vydání je známka Fi: 50 fen, neperforovaná,katal.č.91 s přetiskem formy č.i místo formy II. Vlevo je neperforovaná známka Fi: katal. č fen. s přetiskem formy I. Katalog Fischer I/2011 oceňuje tuto známku částkou: (*) 3000 zł. a (**) 4000 zł. Za ukázku této tiskové odchylky děkujeme mgr. ing. Karolovi MICZOWI. Reprodukce základních tiskových forem nám vykouzlil kolega mgr. Stanisław Fołta. Při zvýraznění přetisků pro snadné odlišení došlo ale ke změně barev známek, proto tyto nejsou na reprodukcích zcela originální. Při zachování originálních barev známek a přetisků je problém na originálních známkách odlišit přetisky od pozadí barev známek (přetisk s pozadím většinou splývá). Můžete se o tom sami přesvědčit, máte-li tyto známky ve své sbírce. Z historie tohoto zajímavého chybotisku víme, že: k záměně přetiskové formy u známky 50 fen., stříhané došlo jen u jednoho tiskového archu této známky. Tiskový arch obsahoval 4 tiskové sektory, každý po 100 kusů známek. Celkem bylo tedy 400 kusů těchto známek. Když se to zjistilo, byl jeden tiskový sektor (100 kusů známek) rozparcelován a známky byly použity jako dárky pro členy tehdejší, Polské filatelistické společnosti. Zbytek 300 kusů známek (to je 3 tiskové sektory) byl zničen. Asi se tomu tak skutečně i stalo, protože výskyt tohoto chybotisku je na filatelistické trhu minimální a cena chybotisku je skutečně vysoká. **********************************************************************************

7 - 7 - Najde se konečně i jiná zásilka s razítkem poštovny DARKÓW / DARKAU? Nahoře je dosud jediná, známá zásilka poštovny v Darkově. Tato zásilka byla publikována již v práci pana Oldřicha Tovačovského Historie poštoven na Těšínsku (str.10 z roku 1999). O téže zásilce se zmiňuje i práce P.Gebauer, J.Tekel České a slovenské poštovny (str.90, katal.č.0159 z r.2005). O jiné zásilce s touto poštovnou nevíme a neviděli jsme ji. Dnešním majitelem této zásilky je MUDr.Adrian JUNGA, který nám ji pro publikaci v Syreně laskavě zapůjčil. Poštovna zahájila provoz Vpú poštovny byla pošta Freistadt, Österr. Schlesien / Frysztat, Śląsk Austr. Razítko poštovny je známo jen jedno, je dvouřádkové, obdélníkové, jeho rozměr je 30x15 mm. Je na zásilku otištěno v barvě fialové *DARKÓW / DARKAU* Zásilka (korespondenční lístek) je poslána Představenstvem obce Darkov na Představenstvo Obecního úřadu v Karviné. Expediční razítko na zásilce je s rozlišením c a má na můstku razítka datum 14.IV Kresba razítka, ale s jiným datem, je na reprodukci vlevo. Razítko je typu G137, má průměr 30 mm, je dvoukruhové, německo-polské, datum s časovým rozlišením. Jeho známé použití podle Mgr.Manteryse je od r.1908 do Pan Tovačovský píše, že není známo, zda poštovna pracovala i v letech Dr.Gebauer uvádí, že poštovna ukončila svoji činnost od (??!) Poštovna každopádně pracovala několik roků, ale dosud z ní známe jen tu jednu, jedinou zásilku. Dr.Gebauer oceňuje zásilku s razítkem poštovny na 50 euro! Toto asi bude podceněno, protože výskyt zásilek s tímto razítkem poštovny je minimální a jak je vidět od zveřejnění v r.1999 (12 let) prakticky nulový!! Na zásilce nahoře je zajímavý otisk razítka obce Darkov. Zásilka došla do Karviné následující den, kdy byl její příchod zaevidován příchozím, dvouřádkovým razítkem GEMEINDE-AMT KARWIN / PRÄS/am 15.APR zásilka má evidenční číslo Opravdu se nenajde další zásilka s tímto razítkem poštovny? Bude ta, kterou nyní vlastní Dr.A.JUNGA stále jedinou?? Kdo zásilku s touto poštovnou vlastní, ozvěte se prosím! Za zapůjčení zásilky pro Syrenu Dr.Jungovi srdečně děkujeme.

8 - 8 - Zajímavý způsob reklamy na vlastní zboží prostřednictvím filatelistického suvenýru. Přední a zadní strana zásilky TISKOVINY (DRUKI) firmy Janina Böhm, univerzální sklad v Mikołowie. Zásilka je poslána do redakce časopisu Filatelista v Katowicícch. Obsah přední strany zásilky (nahoře), volný překlad: V době balonových závodů o pohár Gordon-Bennetta poslala firma Philips balonovou poštou se souhlasem příslušných orgánů určité množství zásilek s vlastními balonovými známkami (nálepkami). Firma si dovoluje poslat adresátovi originální exemplář této balonové známky. Píší, že jestli sám nesbíráte specielní poštovní známky, můžete udělat velkou příjemnost kolegům, sběratelům, jestliže jim tuto známku pošlete. Zásilka (Tiskoviny) je vyplacena v hotovosti 65% porta. Zásilka je orazítkovaná expedičním razítkem

9 - 9 - pošty MIKOŁÓW/* s datem na můstku razítka 23 IX Na zadní straně zásilky je nalepena avizovaná balonová nálepka rádia Philips oražená stejným expedičním razítkem pošty MIKOŁÓW/* jak na přední straně. Na zadní straně zásilky je pak nabídka novinek radiové sezóny firmy 1936/1937. Je to pozvánka k návštěvě skladů firmy a k nezávazné prohlídce zboží bez závazku zakoupení zboží. Inu zajímavý způsob propagace zboží firmy prostřednictvím filatelistického suvenýru. Za ukázku děkujeme Mgr. ing. Karolowi MICZOWI. ********************************************************************************** Nové číslo vlakové pošty USTRON-GOLLESCHAU 2760 (Ustroń-Goleszów), které v publikaci Mgr. Manteryse nenajdete! Tato vlaková pošta začala jezdit na této trati v r Mgr. Manterys ve své práci o poště na Těšínském Slezsku do r.1918 na této trati uvádí jemu čtyři známá čísla této vlakové pošty: 1.1. USTRON-GOLLESCHAU 2718, razítko o průměru 29 mm s číslem vlakové pošty v rámečku. Jako jemu známou dobu provozu uvádí , 1.2. USTRON-GOLLESCHAU 2732, razítko o průměru 29 mm s číslem vlakové pošty v rámečku. Jako jemu známou dobu použití uvádí období od do Zásilka z byla publikována v Syreně č.169 na str.8-9, 1.3. USTRON-GOLLESCHAU 1760, známá doba použití kolem r USTRON-GOLLESCHAU 2758, razítko o průměru 29 mm s číslem vlakové pošty v rámečku. Jako jemu známou dobu použití uvádí Všechna 4 čísla této vlakové pošty hodnotí Mgr. Manterys 30 body. Na reprodukci nahoře je další číslo této vlakové pošty Můžeme si tedy doplnit: 1.5. USTRON-GOLLESCHAU 2760, razítko o průměru 29 mm s číslem vlakové pošty v rámečku,doba použití je podle data na razítku z Zásilka je poslána do Liptovského Mikuláše (Liptó-Szt.Mikloś). Pošta v Liptovském Mikuláši byla v provozu od r Příchozí razítko v Liptovském Mikuláši je typu G 472 s datem 912-VII-3, tedy následující den. Razítko je s rozlišením F (pro názornost je razítko typu G 472, ale s rozlišením A a z pošty Miava na reprodukci vlevo). Pošta v Liptovském Mikuláši používala razítka typu G 472 s rozlišením A, B, C (od r.1904), s rozlišením E, F (od r.1907) a s rozlišením H (od r. 1914). Za dobu své existence používala pošta v Lip-

10 tovském Mikuláši razítka typu E 401, E 421, E 464, G 437, G 431 a G 472. Za dnešní ukázku děkujeme kolegovi Kazkowi Wenglorzowi z Těšína. ********************************************************************************** Krakovská vojenská cenzura katal.č.8 Kr. / D.P. v kruhu na zásilkách. Toto cenzurní razítko krakovské cenzury má katal.číslo 8. Jedná se o nápis Kr. / D.P. v kruhu o průměru 29 mm. Otisky tohoto cenzurního razítka jsou známé zatím jen v černé barvě. Známá doba používání je z období květen 1920 až prosinec Razítko na zásilce je hodnoceno jen 15 body ze 100 možných. Na zásilkách z té doby se vyskytuje poměrně často. Podle otisku má razítko drobné odchylky, které jsou ale způsobeny nestejným tlakem na razítko a mnohdy i různou intenzitou barvy na podušce razítka (viz reprodukce otisků razítek). Naše první ukázka nahoře je doporučenou zásilkou poslanou z pošty ŁAŃCUT do Berlína Je to tedy zahraniční zásilka. R-nálepka pošty je žlutá, nápisy na R-nálepce jsou v barvě černé. R- nálepka má okraje perforované. Pro vyplacení zásilky je použita známka nominální hodnoty 20 Mk, a to okrajový kus se zbytkem ochranné lišty na pravém okraji PA. Známka má katalogové číslo Fi: 101, olivově zelená. Je to vydání z II.-V./1920. Známka pozbyla poštovní platnost Známku na zásilce hodnotí katalog Fi rok 2011 částkou 30.zł. Expediční razítko pošty ŁAŃCUT/*4A* je s datem na můstku razítka 16.II Razítko je podle polské typologie razítek typu VIII, dvoukruhové (s můstkem přesahujícím mezikruží). Tarif za zásilku v době její expedice byl: Zásilka do 20g 10 Mk., příplatek DOPORUČENĚ také 10 Mk., celkem zásilka 20 Mk. Tarif platil od 15.XII.1920 do 15.VII Druhá dnešní ukázka s cenzurním razítkem Krakova Kr. / D.P. je na následující straně nahoře. Jedná se o korespondenční lístek poslaný obchodníkem se známkami z Chrzanowa do Utrechtu v Holandsku. Je to tedy obyčejná zásilka poslaná do zahraničí.

11 Frankatura známkami: 1 Mk červená Fi: 114, platnost do a 3 Mk modrá Fi: 116, platnost do Frankatura celkem 4 Mk. To odpovídá zahraničnímu tarifu za dopisnici od do Expediční razítka pošty CHRZANÓW /*2a* s datem na můstku razítek 24.II Otisky razítek K1 8 a K1 D 128 (barva světle šedá) po stranách krakovského cenzurního razítka pocházejí z příchodu do Utrechtu, kde je na zásilku otiskli. Třetí dnešní zásilka je poslána z PORT OF SPAIN (TRINIDAD) 14.února 1921 do Krakova. Zásilka byla otevřena. Po cenzuře byla zalepena krakovskou zálepkou s textem ROZPIECZĘTOWANE /PRZEZ/ WOJSK.-DOZÓR POCZT. / KRAKÓW (rozpečetěno vojenským dozorem pošty Kraków). Je to druhá ze zálepek vojenské cenzury v Krakově. Má rozměr 50x19 mm. Papír je nažloutlý, potisk je černý. Doba použití je známa z období XII/1920 až III/1921. Katalog hodnotí zálepku 100 body ze 100 možných.

12 Je to tedy poměrně vzácně se vyskytujících zálepka Krakovské cenzury. Na zásilku byly následně otištěny dva otisky krakovské, vojenské cenzury Kr. / D.P.. Zásilka je vyplacena dvěma červenými známkami TRINIDAD & TOBAGO po 1 PENNY a jednou známkou zelenou za ½ PENNY. Byl to tarif za zahraniční dopis z Trinidadu platný od února Zásilka je v publikaci o polských vojenských cenzurách na str Asi ji autorům publikace jako nám vlastník zásilky zapůjčil. Čtvrtá dnešní ukázka s razítkem vojenské cenzury Krakova Kr. / D.P. je opět zahraniční zásilkou poslanou z pošty CZĘSTOCHOWA do Erlangen v Německu v Bavorsku. Je to severně od Nűrnbergu. Je to pohlednice, proto frankatura stejná jak u dnešní ukázky zásilky 4 Mk ( Fi:114 a Fi:116). Tarif odpovídá platnému tarifu ke dni expedice zásilky. Zásilka byla odeslána 9.III Zásilka má mimo dvoukruhového expedičního razítka pošty z Częstochové ještě vlevo otisk jediného, cenzurního razítka vojenské cenzury Częstochowa. Reprodukce razítka je vlevo. Text razítka je Eksp.Wojsk / Kontr. Koresp. / w Częstochowie (Vojenské odbavení, kontrola korespondence v Częstochové). Razítko má rozměr 33x22 mm. Je známo s otisky v barvě fialové nebo černé. Známá doba použití je jen z března Razítko je v publikaci o vojenských cenzurách oceněno cenou záliby (c.a. cena amatorska). Jedná se tedy o hodně vzácné razítko vojenské cenzury. Na naší ukázce je barva otisku tohoto razítka fialová! Naše zásilka šla tedy do Německa z Częstochové přes Krakov, protože má otisky obou cenzurních razítek, Częstochové i Krakova. S cenzurním razítkem Częstochové můžeme dnes ukázat ještě jednu zásilku. Její přední a zadní strana je na reprodukci na následující straně. Jedná se o korespondenční lístek s natištěnou známkou 50 fen. a s prodejní cenou dopisnice vytištěnou nad natištěnou známkou Cena 75 fen.. Jedná se o Cp 35. U této Cp rozlišujeme dva typy: Cp 35 I:, dopisnice je bez propagačních nápisů na dopisnici Cp 35 II:, dopisnice s propagačními nápisy C, D nebo E. Na zásilce dolepené známky případný propagační nápis (kdyby tam byl) zakrývají. Je zakryt i nápis KARTKA POCZTOWA v horní části dopisnice. Zde rozlišujeme u Cp 35 I dvě varianty: 1) s dělící linkou dopisnice v prodloužení zasahující mezi P a O (POCZTOWA),

13 - 13-2) s dělící linkou dopisnice v prodloužení zasahující mezi A a P KARTKA POCZTOWA. Dopisnice byla vydána v r Její platnost skončila Zásilka je tedy ke škodě pošty, protože byla poslána 5.den po skončení platnosti dopisnice. (-5.III.21-3). Expediční razítka dvoukruhová s můstkem přesahujícím mezikruží (podle polské typologie razítek je razítko typu VIII), CZĘSTOCHOWA / *b* s datem na můstku razítka -5.III Tarif za dopisnici je opět 4 Mk ( 50 f. + 2x25f + 3x 1 Mk), což odpovídalo tarifu za dopisnici do zahraničí v době expedice zásilky. Na zadní straně zásilky je vzácný otisk razítka vojenské cenzury Częstochové. Barva razítka je opět fialová. I tato zásilka je publikována v publikaci o vojenských cenzurách na str.160. Všechny dnešní ukázky vojenských cenzur Krakova a Częstochové nám k publikaci v Syreně zapůjčil

14 kolega Stefan PETRIUK z Německa. Za zapůjčení mu srdečně děkujeme a touto cestou jej i srdečně pozdravujeme! Zásilky s jinak bodově slabými cenzurami Kr. / D.P. zálepka č.2 Krakova a vojenská cenzura Częstochové patřičně vyšperkovaly. ********************************************************************************** R-zásilka z pošty Rychvald z období polského záboru je na světě! Pošta Rychvald byla Polskem v r.1938 obsazena jako jedna z posledních Název pošty RYCHVALD byl změněn na RYCHWAŁD ŚLĄSKI. Při sčítání lidu v r.1921 měla obec 6406 obyvatel (5335 čs., 363 pol., 60 něm. a 25 žid., ostatní bez udání národnosti). V roce 1930 měla obec 7190 obyvatel (6290 čs., 523 pol. a 45 něm., ostatní bez udání národnosti) Proto na poště ve druhé polovině r.1938 nebylo zavedeno česko-polské razítko typu M 50! Podíl polského obyvatelstva k českému byl malý. Po záboru Rychvaldu Polskem byla na poště používána dvě expediční razítka RYCHWAŁD ŚLĄSKI s rozlišením *a*, *b*. Obě razítka jsme již v Syreně publikovali. V Syreně 165 na str.30 razítko s rozlišením *a* na lístku na předplatné časopisu a s rozlišením *b* na ústřižku o zaplacení předplatného za časopis. Obě s datem 24 VI V Syreně 199 na str.21 jsme publikovali razítko s rozlišením *b* na peněžní průvodce s datem 10 II Ani samotné R-razítko pošty dosud nebylo v Syreně publikováno, ani v polské literatuře (Filatelistyka r.1992/10 a Filatelistyka 1999/6). V článku o polském záboru Těšínského Slezska v časopise Filatelie 1991 č.15, Filatelistické sešity str.206 se uvádí, že R-razítko pošty existuje, ale dosud jsme se s takovou R-zásilkou nesetkali. R-zásilka je dokonce poslaná EXPRÉS do Moravské Ostravy. Vlevo dole je R-razítko pošty. Otisky (3) expedičního razítka s rozlišením *a* na známkách mají sice špatně čitelné datum, ale datum lze na tomto razítku přečíst na otisku přes nálepku devizové kontroly. Je to -3 II Exprés nálepka je tmavě červená s černým potiskem. Frankatura známkou Fi:č.317 (50gr.karmínově fialová, vydání z , platnost do vypuknutí války ) a dvěmi známkami Fi:č.245 (75 gr. hnědě fialová, vydání z , platnost do ). Frankatura celkem 2 zł. Platný tarif ke dni expedice zásilky: zahraniční zásilka do 20g 45gr., příplatek DOPORUČENĚ 45 gr. a příplatek Exprés 1,10 zł. Celkem tarif 2 zł. Zásilka je tedy vyplacena správně! Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Ten nám poslal z pošty Rychvald z období polského záboru ještě jednu zásilku, obyčejnou. Její reprodukce je na následující straně.

15 Zásilka je adresována na Krajský obchodní soud do Moravské Ostravy. Frankatura dvěmi známkami Fi: č.309, hnědě fialová, vydání , platnost do vypuknutí války Obyčejná zásilka do zahraničí, tarif 45 gr., přeplaceno o 5 gr. ********************************************************************************** Doporučené zásilky z období polského záboru , pošta BOGUMIN 1. Je zajímavé, že z této pošty jsme dosud nepublikovali v Syreně ani obyčejnou, ani doporučenou zásilku. Vše co jsme z Bohumína z toho období dosud publikovali se týkalo pošty BOGUMIN 2. Naše zásilka nahoře je poslána okresním soudem v Bohumíně na soukromou osobu do Rychvaldu. Zásilka

16 je poslána v původní, ještě české obálce soudu s českými nápisy, proto je někdo začernil. Zásilka je poslána se zpětným potvrzením odběru zásilky, což je na přední straně dole vlevo vyznačeno dvouřádkovým razítkem ve fialové barvě: Za zwrotnym / poświadczeniem odbioru. Jelikož se jedná o zásilku na soukromou osobu, je vlevo dole vyznačeno ručně, že poštovní poplatek za zásilku uhradí adresát: Opłatę poczt. uiści adresat. V horní části je hlavička soudu vyznačena opět fialovým, ale jednořádkovým razítkem: SĄD GRODSKI W BOGUMINIE. Pod razítkem je ručně vypsáno na základě čeho je zásilka adresátce do Rychvaldu poslána. Zásilka je poslána doporučeně, což je na zásilce vyznačeno otiskem R-razítka v černé barvě R/a BOGUMIN 1 / Nr.199. Na zásilku je otištěno i expediční razítko pošty BOGUMIN 1 / *d* s datem na můstku razítka 17 II na přední straně zásilky je ještě vyznačeno velké T, což znamenalo, že se má za ni od adresáta vybrat poštovné za doručení. Zásilka byla druhý den v Rychvaldě. Nalepili na ni na zadní stranu tři doplatní známky přetiskové série, vydání z : 1x 50/40gr. Fi: D 87, hnědá a 2x 15gr./2 zł. Fi: D 82, hnědá, celkem doplatné 80gr. ( tarif: zásilka váhy g w mimo místní přepravě 50gr. a příplatek DOPORU- ČENĚ 30 gr. Tarif platil od do vypuknutí války ). Známky jsou znehodnoceny expedičním razítkem pošty v Rychvaldě RYCHWAŁD ŚLĄSKI *a* s datem na můstku razítka 18 II Na zadní straně zásilky je na klopě poznámka, že adresát odmítl zásilku přijmout adresat odmówił przyjęcio + datum a podpis. Je to hezká zásilka, navíc poslaná doporučeně a ještě s doplatným. Za její ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Zásilka zároveň doplňuje o další ukázku zásilku z pošty v Rychvaldě! Tato zásilka byla již publikována ve Filatelii č.12/1991, filatelistické sešity str.196. Autorovi tehdejšího článku Jiřímu Neumannovi byla rovněž tehdy zapůjčena jako dnes nám jejím majitelem. Na následující straně je další, zajímavá, úřední zásilka poslaná opět soudem v Bohumíně, tentokráte ale na Finanční úřad ve Fryštátě. Jako hlavička obálky slouží opět otisk fialového, jednořádkového razítka SĄD GRODZKI W BOGUMINIE. Zásilka je poslána doporučeně, proto je na ní otištěno černé R-razítko Bohumínské pošty R/a / BOGUMIN 1 / Nr.415. Navíc je v levém dolním rohu otištěnno jednořádkové razítko POLECONE (Doporučeně), opět ve fialové barvě. Jelikož je to zásilka mezi dvěma úřady je na její frankaturu použita červená, úřední známka Fi: U 20. Pro doporučené zásilky byla známka červená, pro obyčejné, úřední zásilky to byla známka fialově modrá. Známka je z vydání z , používána byla do vypuknutí války do Úředních,

17 doporučených zásilek z polského záboru zase až tak moc není, v nabídce jsou jen vyjímečně. Expedičními razítky na zásilce jsou razítka BOGUMIN 1 / *d* s datem na můstku razítek 28 III Reprodukce zásilky je na této stránce nahoře. Za tuto ukázku děkujeme mgr. ing. Karolowi MICZOWI. Zásilka je opravdu luxusní!! Poštovní úřad byl Polskem zabrán 11. října Pošta Bohumín 1 (nádraží), používala v době polského záboru expediční razítka BOGUMIN 1 s rozlišením a nebo d. R-razítko je známo jen s rozlišením R/a. Bohumín měl v r.1930 celkem 3188 obyvatel (1756 čs., 720 něm. a jen 449 pol.) Jelikož polské obyvatelstvo zde bylo v menšině, neměla zde Československá pošta od poloviny roku 1938 ani razítko typu M 50 (česko-polské), jak tomu bylo na některých jiných poštách Těšínského Slezska, kde byl podíl polského obyvatelstva větší. Bohumín byl před záborem více německý, jak polský! byl Bohumín zabrán Německem, začleněn do Říše a byl mu vrácen jeho název z období Rakousko-Uherska ODERBERG (Oberschlesien). Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Rakouské razítko pro zásilky vyjmuté z nádražních poštovních schránek, JAWORZE.

18 O rakouských razítkách nádražních poštovních schránek jsme psali v Syreně 171 na str Přinesli jsme tam i jejich seznam. Na území Galicie jich rozlišujeme celkem 25 a patřila 21 poštovním úřadům. Na území Těšínského Slezska jich známe celkem 4 a patřila 4 poštovním úřadům. Mezi Těšínskými je razítko ERNSDORF, SCHLES. / JAWORZE, ŚLĄSK. Je typu G 2 a jeho kresba s datem 19.II.15 je ve zmíněném článku na str.5. Písmo razítka je grotesk, rozměr razítka je 37x22 mm a používáno bylo v období Dnes máme k dispozici dokonce i zásilku s tímto razítkem (reprodukce je na předcházející straně). Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Zásilka je poslána do obce Příkazy u Olomouce (na půli cesty mezi Olomoucem a Litovlem). Zásilka je poslána jako Feldpostka, odesílatel V. Hrabal má adresu K.k.Schűtz Reg.15 Feldpost 600 (Feldpostka č.600 měla sídlo v Bohumíně). Datum na razítku pošty JAWORZE je -3.VIII.17. ********************************************************************************** Poštovna Sedliště. Náves v Sedlišti s budovou poštovny. Obec leží severně asi 4,5 km od Frýdku-Místku. Poštovna byla v obci otevřena Vpú pro poštovnu byla pošta Friedek 1/Frýdek 1 (1903), Friedek 2 /Frýdek 2 (1905) a Frýdek 2 (1918). Jediným razítkem poštovny bylo razítko: *SEDLISCHT (SCHLES.)/SEDLIŠTĚ (SLEZ.)*. Razítko je dvouřádkové, obdélníkové, v rámečku, jeho rozměr je 43x15 mm. Používáno bylo od r.1903, otisky jsou známy jen ve fialové barvě. Pan Tovačovský uvádí mu známý výskyt zásilek s tímto razítkem poštovny na dopisech z , a Činnost poštovny byla ukončena , když od vznikl v obci již poštovní a telegrafní úřad. Poštovna měla údajně od roku 1920 používat své první razítko ve znárodněné podobě (vylámaný německý text), ale dosud je nikdo nepředložil!! Proto jakoby toto znárodněné razítko neexistovalo. Petr Gebauer a Jozef Tekel v publikaci České a slovenské poštovny uvádějí jim známý výskyt prvního, německo-českého razítka poštovny od X/1903 do VIII/1914. Razítko hodnotí 20 euro! Na následující straně nahoře je firemní zásilka poslaná firmou Parní pila a obchod dřevem Johann Možišek, Sedliště u Frýdku. Zásilka je poslána do Jablunkova. Razítka Frýdecké Vpú jsou dosti nečitelná, ale je na nich datum Zásilka byla publikována již v práci pana Tovačovského na str. 47. Dnešní majitel zásilky Dr. Adrian JUNGA nám ji zapůjčil pro publikaci v Syreně.

19 Razítko poštovny je jako expediční otištěno vlevo od nalepených známek a razítka Vpú. Nahoře je druhá zásilka - korespondenční lístek s natištěnou známkou 5 hal.císař, potisk zelený, text německo-český. Lístek je poslaný do Jablunkova. Expediční razítko je od Vpú Friedek 2 * Frýdek 2

20 (nádraží). Razítko je s rozlišením d a na jeho můstku je datum 26.VI Tedy Razítko je typu G 137. Bylo poslední rakouské razítko používané na této poště. Odesilatelem je opět parní pila v Sedlišti u Frýdku. Razítko poštovny je zde použito jako expediční a zásilka byla dále poslána přes Vpú Frýdek 2. Přes razítko poštovny je otištěno příchozí razítko pošty v Jablunkově, JABLUNKAU/OESTERR.SCHLESIEN, typ E 82, kde zásilka dorazila následující den Obě zásilky i pohled na návsí v Sedlišti nám pro Syrenu zapůjčil Dr. Adrian JUNGA. Třetí ukázka s razítkem poštovny je dopisnice poslaná do Orlové. Razítko Vpú je stejné jako u první zásilky FRIEDEK 2 * FRÝDEK 2 /d. Je opět typu G 137. V datu na můstku razítka je problém přesně přečíst měsíc, 24. (??) Zásilka je tedy ale určitě z roku Za ukázku této třetí dnešní zásilky děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Všechny tři dnešní ukázky mají otisky razítek poštovny Sedliště hezky čitelné. Razítka této poštovny se na trhu vyskytují jen zřídka, proto jsme zásilky z této poštovny dosud v Syreně ještě nepublikovali. ********************************************************************************** Polský zábor české části Těšínského Slezska , pošta Hnojník. Je to menší obec ležící mezi Českým Těšínem a Frýdkem-Místkem (asi 12 km severovýchodně od Frýdku-Místku). Obec měla v r.1921 jen 612 obyvatel (v tom 332 čs. a 153 pol.) V roce 1930 měla obec 815 obyvatel (v tom čs. 499, pol. 157 a něm. 17 ). Protože druhou nejpočetnější skupinou obyvatel byli občané hlásící se k polské národnosti, používala pošta v Hnojníku od 2 poloviny června 1938 česko-polská razítka typu M 50, a to s rozlišením a, b a c. Hnojník byl Polskem zabrán a obec byla přejmenována na GNOJNIK ŚLĄSKI. V době polského záboru používala pošta jen jedno expediční razítko GNOJNIK ŚLĄSKI/*a*. Pošta si tedy na rozdíl od české správy musela vystačit pouze s jedním, expedičním razítkem!! Mimo expedičního razítka používala pošta v době polského záboru ještě R-razítko R/GNOJNIK ŚLĄSKI /Nr. V Syreně jsme publikovali zatím jen R-zásilku poslanou do Třince (tehdy vnitrostátní poštovní přeprava). Zásilka byla oražena expedičním razítkem s rozlišením *a* a datem na můstku razítka -4 IV (viz Syrena 130 str.31). Mimo to jsme publikovali ještě v Syreně č.188 na str.27 zásilku poslanou z Velehradu do Domaslovic, kde bylo razítko GNOJNIK ŚLĄSKI/*a* s datem 16 V otištěno na zásilku jako příchozí. Po obsazení Německem po používala pošta razítko s náz-

Polské poštovní nálepky s čárkovým kódem. Ad 1) Typ I Typ Ia Typ Ib) (00) 2, 3

Polské poštovní nálepky s čárkovým kódem. Ad 1) Typ I Typ Ia Typ Ib) (00) 2, 3 - 1 - - 2 - Polské poštovní nálepky s čárkovým kódem. V roce 2006 zavedla Polská pošta nové poštovní nálepky s čárkovým kódem: 1) na doporučené listovní zásilky ve vnitrostátní poštovní přepravě, 2) na

Více

MILITÄRZENSUR / GRANICA

MILITÄRZENSUR / GRANICA - 1 - - 2 - Doporučené zásilky s R-nálepkami a razítky Etapních poštovních úřadů posílané na soukromé osoby, proto musely být vylepeny známkami. Problematikou jsme se zabývali již v Syreně 223/str.5-9,

Více

208 S Y R E N A. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013

208 S Y R E N A. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013 - 1-208 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 III PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

207 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013

207 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013 - 1-207 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 II PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF - 1-218 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 PRÁZDNINY II čtvrtletí 2011

Více

166 S Y R E N A. IV. čtvrtletí. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008

166 S Y R E N A. IV. čtvrtletí. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008 - 1-166 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 36 let KLUBU 1972 2008 27 let SYRENA 1981 2008 IV. čtvrtletí 2008 Vyznamenaný

Více

220 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

220 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-220 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Léto PRÁZDNINY 2 2011 2014

Více

205 S Y R E N A. jaro. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013

205 S Y R E N A. jaro. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013 - 1-205 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 jaro PRÁZDNINY 2011 2013

Více

219 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

219 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-219 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Léto PRÁZDNINY 2011 2014

Více

- 2 - .Specielní vydání u příležitosti XXI.Celopolské, filatelistické výstavy VARSZAWA 2014!

- 2 - .Specielní vydání u příležitosti XXI.Celopolské, filatelistické výstavy VARSZAWA 2014! - 1 - - 2 -.Specielní vydání u příležitosti XXI.Celopolské, filatelistické výstavy VARSZAWA 2014! 10. října 2014 bylo vydáno v Polsku 8 poštovních známek, na nichž byly zobrazeny různé druhy ryb: Uvádíme

Více

167 S Y R E N A. I. čtvrtletí. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009

167 S Y R E N A. I. čtvrtletí. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009 - 1-167 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENA 1981 2009 I. čtvrtletí 2009 Vyznamenaný

Více

- 1-159. IV. čtvrtletí 2007. Syrena 159

- 1-159. IV. čtvrtletí 2007. Syrena 159 - 1-159. IV. čtvrtletí 2007 - 2 - Obálka s natištěnou známkou (Ck9) s přetiskem pro Kancelář Hlavního velitelství Ministerstva národní obrany. Z minulosti jsou známy případy použití nevypotřebovaných předválečných

Více

163 S Y R E N A. III. čtvrtletí 2008. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008

163 S Y R E N A. III. čtvrtletí 2008. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008 - 1-163 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 36 let KLUBU 1972 2008 27 let SYRENA 1981 2008 III. čtvrtletí 2008 Vyznamenaný

Více

Vlaková pošta č.134 z období 1921-1939. KRAKÓW DZIEDICE / 134 KRAKÓW PETROVICE / 134 PETROVICE KRAKÓW /134 /*b* 22.VI.28 KRAKÓW ZEBRZYDOWICE / 134

Vlaková pošta č.134 z období 1921-1939. KRAKÓW DZIEDICE / 134 KRAKÓW PETROVICE / 134 PETROVICE KRAKÓW /134 /*b* 22.VI.28 KRAKÓW ZEBRZYDOWICE / 134 - 1 - - 2 - Vlaková pošta č.134 z období 1921-1939. Tato vlaková pošta v tomto období vystřídala v období 1921-139 celkem 4 trati: 1) KRAKÓW DZIEDICE / 134, od 15. 2. 1921 do 31. 3. 1922. Z této vlakové

Více

198 S Y R E N A. Léto. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

198 S Y R E N A. Léto. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-198 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 Léto PRÁZDNINY 2011 2012

Více

204 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013

204 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013 - 1-204 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 I PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ - 1-223 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Podzim PRÁZDNINY 2011 2014

Více

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI Nacistické symboly na jičínském náměstí PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA BÖHMEN UND MÄHREN 1939-1945 Dne 15.3. 1939 začala jedna z nejhorších kapitol historie

Více

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou - 1 - - 2 - Další dvě razítka poštovny RADIM (Brantice), Opavské Slezsko. O poštovně jsme psali v Syreně č.220 na str.38-39. Brantice leží v okrese Bruntál mezi Krnovem a Bruntálem (asi 6 km od Krnova).

Více

221 S Y R E N A. čtvrtletí. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

221 S Y R E N A. čtvrtletí. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-221 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 PRÁZDNINY III čtvrtletí 2011

Více

201 S Y R E N A IV. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

201 S Y R E N A IV. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-201 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 IV. PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

- 2 - Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918. Syrena 156

- 2 - Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918. Syrena 156 - 1 - - 2 - Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918. - 3 - Jerzy Gruszczyński: Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1921 Výběr vojenských a filatelistických dokumentů. Vydání Hlavního výboru

Více

II. čtvrtletí 2010. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010

II. čtvrtletí 2010. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010 - 1-177 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 38 let KLUBU 1972 2010 29 let SYRENY 1981 2010 II. čtvrtletí 2010 Vyznamenaný

Více

.Neperforovaný aršík AK (Fi bl.106) a aršík Jan- tarová cesta (Fi bl.107), bez čísla s razítky SAMPLE ( ZKOUŠKA), rozřešení záhady.

.Neperforovaný aršík AK (Fi bl.106) a aršík Jan- tarová cesta (Fi bl.107), bez čísla s razítky SAMPLE ( ZKOUŠKA), rozřešení záhady. - 1 - - 2 -.Neperforovaný aršík AK (Fi bl.106) a aršík Jantarová cesta (Fi bl.107), bez čísla s razítky SAMPLE ( ZKOUŠKA), rozřešení záhady. Od určité doby se na filatelistickém trhu objevují v prodeji

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF - 1-215 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 Vánoce PRÁZDNINY 2013 2011

Více

168 S Y R E N A JARO. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009

168 S Y R E N A JARO. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009 - 1-168 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENA 1981 2009 JARO 2009 Vyznamenaný Zlatým

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

185 S Y R E N A. Zima 2010 2011. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010

185 S Y R E N A. Zima 2010 2011. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010 - 1-185 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 38 let KLUBU 1972 2010 29 let SYRENY 1981 2010 Zima 2010 2011 Vyznamenaný

Více

Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. 16 1

Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. 16 1 - 1 - - 2 - Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. O razítkách jsme již v Syreně psali několikrát. Nejprve to byla diskuse i o tom, kde měla tato Etapní pošta sídlo. V Polsku bylo

Více

188 S Y R E N A. II. čtvrtletí 2011. 30 let SYRENY 1981 2011. 39 let KLUBU 1972 2011

188 S Y R E N A. II. čtvrtletí 2011. 30 let SYRENY 1981 2011. 39 let KLUBU 1972 2011 - 1-188 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 39 let KLUBU 1972 2011 30 let SYRENY 1981 2011 II. čtvrtletí 2011 Vyznamenaný

Více

Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF

Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF - 1-211 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 PRÁZDNINY Léto 3 2011 2013

Více

212 S Y R E N A. Podzim. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013

212 S Y R E N A. Podzim. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013 - 1-212 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 Podzim PRÁZDNINY 2011 2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

16.VII.1938 BOHUMÍN-KOŠICE

16.VII.1938 BOHUMÍN-KOŠICE - 1 - - 2 - Služební zásilka vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/ 969/a/*** s datem 16.VII.38. Na trati BOHUMÍN-KOŠICE a KOŠICE-BOHUMÍN jezdily vlakové pošty 966, 967, 968, 969 a 970. Všechny jsme v Syreně publikovali.

Více

XXII. ZOH A XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA SOČI 2014

XXII. ZOH A XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA SOČI 2014 XXII. ZOH A XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA SOČI 2014 12. září 2012 vydala Ruská pošta celinovou dopisnici s natištěnou známkou s písmenem B a přítiskem, který připomíná, že do zimních olympijských her zbývá 500

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

217 S Y R E N A. Jaro. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

217 S Y R E N A. Jaro. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-217 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Jaro PRÁZDNINY 2011 2014

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4)

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4) INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Na svých zásilkách (obálky i dopisnice) při žádosti o doporučenou nálepku

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Léto 2011. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011

Léto 2011. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011 - 1-189 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 39 let KLUBU 1972 2011 30 let SYRENY 1981 2011 Léto 2011 Vyznamenaný Zlatým

Více

Číslo PA je na jeho zadní straně. Syrena 155

Číslo PA je na jeho zadní straně. Syrena 155 - 1 - - 2 - Číslo PA je na jeho zadní straně. - 3 - Okresní razítka Těšínského Slezska, čísla okresních razítek, která dosud ve známé literatuře nebyla uváděna. O problematice píše námi několikrát zmiňovaná

Více

196 S Y R E N A JARO. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

196 S Y R E N A JARO. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-196 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 JARO PRÁZDNINY 2011 2012

Více

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ Některé z minule popsaných resp. vyobrazených materiálů jsou zveřej něny poprvé, jiné skutečnosti jsou naopak sběratelům dávno známy. Není divu, od té do - by uplynulo skoro čtyřicet let. Přesto se dodnes

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

- 1 - KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF. Doporučená, služební zásilka s R-razítkem FELDPOST 186/REK.No z 31. III. 1915.

- 1 - KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF. Doporučená, služební zásilka s R-razítkem FELDPOST 186/REK.No z 31. III. 1915. - 1-172 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENY 1981 2009 PODZIM Vyznamenaný Zlatým

Více

194 S Y R E N A. z i m a. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011

194 S Y R E N A. z i m a. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011 - 1-194 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 39 let KLUBU 1972 2011 30 let SYRENY 1981 2011 z i m a PRÁZDNINY 2011 2011

Více

ČESKOSLOVENSKO 1918 1939 CZECHOSLOVAKIA. Hradčany. Alfons Mucha. http://www.hradcany-stamps.com/

ČESKOSLOVENSKO 1918 1939 CZECHOSLOVAKIA. Hradčany. Alfons Mucha. http://www.hradcany-stamps.com/ Hradčany Alfons Mucha Hradčany Kolem prvních československých známek často vzkvétají neuvěřitelné, dokonce i přehnané historky a nejasné informace. Uplynulo již přez 90 let od vzniku prvních československých

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 VÝSTAVNÍ PROPOZICE 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 2. 1. Cíle výstavy 2.česko-slovenská filatelistická výstava,,žďár nad Sázavou 2016 (dále jen výstava,,žďár nad Sázavou

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 92 Vydání cenné nálepky na Apost - Telč 93 Vydání cenné nálepky na Apost - Jihlava 1 94 Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Jihlava 50 95

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá Kontakty Zde naleznete informace o tom, kdo Vámi oblíbené hity nabízí, kde sídlí a kde si můžete vybrané zboží osobně vyzvednout. Na níže uvedené kontakty můžete směřovat jakékoliv dotazy, připomínky,

Více

Číslo 12/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 27. června 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 12/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 27. června 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 12/2014, ročník LXX 27. června 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás Příznivé ceny pro Vás Cenová politika České pošty vychází vstříc potřebám všech zákazníků. Každý se může na přesvědčit, že ceny České pošty jsou skutečně bezkonkurenční. Více informací podají i obchodní

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Užívání znaku, loga a razidla Univerzity Palackého v Olomouci

Užívání znaku, loga a razidla Univerzity Palackého v Olomouci B3-02/7-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY (SR) B3-02/7-SR Užívání znaku, loga a razidla Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Oddíl I. Úvodní ustanovení Oddíl II. Znak UP popis, užití

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo informatiky Poštovní věstník Ministerstvo informatiky Částka 10 Praha dne 2. října 2003 SDĚLENÍ MINISTERSTVA 98 Udělení souhlasu k provozování poštovních služeb 99 Vydání příležitostné poštovní známky Portál baziliky

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. srpna 2013 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 19. 3. 2015 (str. 1 5)

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 19. 3. 2015 (str. 1 5) INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 19. 3. 2015 (str. 1 5) 16. 3. 21. 3. 2015, CN Apost, pošta 760 01 Zlín 1 u příležitosti 80. výročí založení klubu

Více

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Hotovostní platební styk JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Měna Tento pojem znamená: konkrétní formu nebo druh peněz, konkrétní soustavu peněz zavedenou v určitém státě a systematicky upravenou právním řádem

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Praxe POŠTOVNÍ POUKÁZKA

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. července 2015 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 15. listopadu 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

195 S Y R E N A. 40 let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

195 S Y R E N A. 40 let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-195 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 I. PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

Jak použít, které písmeno?

Jak použít, které písmeno? 28.4.2010 Dnešní den se zařadí do české známkové tvorby jako historický milník. Česká pošta dnes vydává první samolepící známku navíc označenou písmenem. Na části známkové produkce, označené jako písmenové

Více

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky na bankovkách Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky Každá emisní banka chrání své bankovky proti padělání. Od prvního zavedení peněz se padělatelé snaží bankovky napodobit a uvést do oběhu.

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních sluţeb a ostatních sluţeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. ledna 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich 09ORZapisDoORAS_info.pdf Pokyny k akciové 10 i jestliže je 11 návrh 12 i vymazávaná, úplná, jestliže je. Obec je povinné, ky obce a Ulice se uvedou v a. Na domu se dané obci zavedena. Na odací pošty. ka

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB... 1 I. POŠTOVNÍ

Více

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny)

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) semestrální práce Zdeněk Čumpelík Martin Čížek V Praze

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Technická specifikace variant a atributů Vlastních známek a úpravy tiskových listů a výplatních známkových sešitků

Technická specifikace variant a atributů Vlastních známek a úpravy tiskových listů a výplatních známkových sešitků Příloha č. 2 Technická specifikace variant a atributů Vlastních známek a úpravy tiskových listů a výplatních známkových sešitků 1. Popis variant vydání Vlastních známek 1.1. Popis tiskových listů Vlastních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více