Slovní úlohy na lineární funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1.15 Slovní úlohy na lineární funkce"

Transkript

1 Slovní úloh na lineární funkce Předpoklad: 2108 Pedagogická poznámka: Obsah hodin přesahuje 45 minut (pokud necháte student pracovat samostatně). Poslední příklad tak zůstává na další hodinu nebo na doma. Př. 1: Petr zálohuje internet a proto potřebuje velké množství zapisovatelných DVD disků. Může je koupit buď v obchodě ve svém městečku za 1 Kč/kus nebo může dojet do okresního města, kde stojí pouze 10 Kč/kus. Cesta do okresního města a zpět stojí 40 Kč. Sestav funkce, které udávají závislost zaplacené cen na množství koupených DVD, v případě že nakupuje doma a v případě, že nakupuje ve městě. Urči pro všechna možná množství kupovaných DVD výhodnější způsob nákupu. Počet koupených DVD Zaplacená cena Nákup doma: = 1 (za každé DVD 1 korun) Nákup ve městě: = (za každé DVD 10 korun a 40 korun za cestu) Nákup doma je výhodnější, kdž zaplatí menší cenu. Kd zaplatí stejně? 1 = = = = 1, Protože DVD se kupují pouze po celých kusech platí, že pro nákup méně než 14 DVD je výhodnější nakupovat doma, pro 14 a více DVD je lepší dojet do města. Poznámka: Minimální počet disků, pro který se vplatí jet do města, můžeme určit i úvahou. Disk je ve městě o Kč levnější, ale dražší o cestovní náklad, které se rozpočítávají na počet nakoupených disků. Musíme spočítat kolik disků musíme koupit, ab na každý připadl Kč cestovních nákladů: 40 = = 1,. Tento výsledek přesně odpovídá poslední fázi výpočtu. Pedagogická poznámka: Studenti mají pro mě až překvapivé problém se sestavením rovnosti obou funkčních předpisů. Bavíme se pak o tom, že pro malé množství disků je určitě výhodnější nakupovat doma, pro obrovská množství disků pak ve městě. Hraničním počtem pak bude situace, kd nám celý nákup vjde stejně draho ve městě i doma. 1

2 Př. 2: V rbníce je m vod. Otevřeme-li stavidla, každou sekundu vteče 10 m vod. Urči funkci, která udává závislost množství vod v rbníce na čase od otevření stavidla, za předpokladu, že rbník má stálý přítok m /s. Za jak dlouho bude rbník vpuštěn? Množství vod Čas od otevření stavidla Za jednu sekundu, odteče 10 m, přiteče m ubude Množství vod v rbníce na začátku m Množství bod v rbníce po 1 s Množství bod v rbníce po 2 s Množství bod v rbníce po 5 s Množství bod v rbníce po s Funkce = Rbník bude vpuštěný až v něm bude 0 m = 0 0 = = s = 5,95 hod Rbník bude zcela vpuštěný za 6 hodin. 7 m. Pedagogická poznámka: Následující příklad je důležitý. Tak tři čtvrtin studentů ho řeší špatně, přesto je dobré nechat je, ab se trochu potrápili a po vřešení příkladu nebo v jeho průběhu diskutovat chb, kterých se při svém řešení dopustili. Upozorňuju je hlavně na fakt, že si skoro nikd odvozený vztah zpětně neozkoušejí, například jestli jim neříká, že student bude mít příjm už při studiu na vsoké škole. Př. : Výše průměrné mzd silně závisí na nejvšším dosaženém vzdělání. V roce 2002 bl průměrný plat středoškoláka s maturitou Kč za měsíc, průměrný plat vsokoškoláka bl už Kč. Na druhou stranu musí vsokoškoláci strávit ve škole pět let, po které již středoškoláci chodí do práce a vdělávají. Napiš funkce, které udávají celkovou částku v tisících vdělanou průměrným středoškolákem a vsokoškolákem v závislosti na počtu let uplnulých od maturit. Po kolika letech od maturit si průměrný vsokoškolák vdělá víc než jeho spolužák, který má pouze maturitu. Částk ročních příjmů zakrouhli na tisíce. Urči rozdíl v celoživotních příjmech vsokoškoláka a středoškoláka, pokud oba odejdou do důchodu v 65 letech a maturovali v devatenácti. roční příjem středoškoláka: = roční příjem vsokoškoláka: = vdělané peníze let od maturit středoškolák 1 rok od maturit rok od maturit = 400 2

3 rok od maturit 200 = 600 let od maturit 200 Funkce = 200, 0; ) vsokoškolák 1 rok od maturit 0 2 rok od maturit 0 6 let od maturit 42 1 = 42 zápis je sice správný, ale nikde se v něm nevsktuje číslice 6, která udává počet let uplnulých od maturit, tuto číslici v zápisu potřebujeme, pak ji naradíme proměnnou zapíšeme 1 = 6 5 (1 rok v práci = 6 let od maturit 5 let studia na VŠ) = 42 6 let od maturit ( ) 7 let od maturit 42( 7 5) = let od maturit 42( 8 5) = 1026 let od maturit ( ) Funkce ( ) 42 5 = = 42 5 = , 5; ) Kde vdělají stejně? 200 = = 142 = 12,04... Po 12 letech od maturit (ted po 7 letech od promoce) budou příjm vsokoškoláka téměř stejné jako příjm středoškoláka s maturitou, po 1 letech pak už budou podstatně všší. Důchod 65 let od maturit = 46 let středoškolák: = 200 = = 9200 vsokoškolák: = = rozdíl: = 4822 Vsokoškolák vdělá za svůj život průměrně o Kč více než středoškolák. Pedagogická poznámka: Někteří studenti argumentují tím, že jednodušší než sestavovat funkční závislosti, je příklad natvrdo spočítat. Bráním se tím, že jakmile se podaří závislosti sestavit, je výpočet čehokoliv strašně jednoduchý. Při přímém počítání začínáme vžd znova od začátku. Př. 4: Vsvětli význam čísla 1710 v roznásobeném tvaru funkce pro vsokoškoláka v předchozím příkladu. ( ) = 42 5 = = číslo 1710 má význam částk, kterou b vsokoškolák vdělal, kdb po maturitě nastoupil do práce a bral mzdu vsokoškoláka Př. 5: Najdi na internetu na další údaje vztahující se k problematice předchozích dvou příkladů a najdi fakta, která podporují názor, že:

4 a) rozdíl v příjmech vsokoškoláků a středoškoláků jsou ve skutečnosti větší než jsme spočítali b) rozdíl v příjmech vsokoškoláků a středoškoláků jsou ve skutečnosti menší než jsme spočítali jen několik z mnoha argumentů: a) argument pro větší rozdíl v příjmech vsokoškoláci si vdělávají už při studiu plat rostou, roste zřejmě i minimální rozdíl v nominálních příjmech b) argument pro menší rozdíl v příjmech studium na vsoké škole přináší i náklad, které musí student hradit u vsokoškoláků jsou rozdíl v příjmech daleko větší než u středoškoláků, rozdíl mezi skutečnou mzdou většin vsokoškoláků a většin středoškoláků není tak velký podíl vsokoškoláků v české populaci se rchle zvšuje. VŠ vzdělání tak přestává být výjimečnou záležitostí a bude se snižovat jeho finanční ohodnocení Pedagogická poznámka: Vzhledem k tomu, že následující příklad nikd nestihneme a doděláváme ho v další hodině, kontrolujeme si příklad 5 také až v další hodině a studenti mají možnost se pokusit o sehnání nějakých informací. Př. 6: Petr jel na výlet na kole. V polovině výletu se mu kolo rozbilo. Domů se může vrátit třemi způsob: a) pěšk rchlostí 5 km/h b) může za hodinu provizorně opravit kolo a vrátit se pak rchlostí 10 km/h. c) může 2 a půl hodin čekat na vlak a vrátit se domů rchlostí 0 km/h. Sestav funkce, které udávají vzdálenost, kterou Petr urazil z AAmísta poruch, v závislosti na čase od poruch v hodinách. Při jaké vzdálenosti od domova se mu jednotlivé postup vplatí? čas od poruch v hodinách vzdálenost od místa poruch v km a) jde pěšk vchází ihned a každou hodinu ujde 5 km vzdálenost po jedné hodině 1 5 vzdálenost po dvou hodinách 2 5 vzdálenost po hodinách 5 funkce = 5 b) opravuje kolo hodinu opravuje a pak každou hodinu ujede 10 km vzdálenost po jedné hodině vzdálenost po dvou hodinách ( ) vzdálenost po třech hodinách ( 1) 10 vzdálenost po hodinách ( 1) 10 funkce = 10( 1) = Funkci je také možné sestavit tímto postupem: každou hodinu ujede 10 km 10 4

5 chbí mu 10 km, které b ujel v první hodině, kterou stál = c) čeká na vlak 2 a půl hodin čeká na vlak a pak každou hodinu ujede vlakem 0 km vzdálenost po jedné hodině 0 vzdálenost po dvou hodinách 0 2,5 0 vzdálenost po třech hodinách ( ) vzdálenost po čtřech hodinách ( 4 2,5) 0 vzdálenost po hodinách ( 2,5) 0 funkce = 0( 2,5) = 0 75 Funkci je také možné sestavit tímto postupem: každou hodinu ujede 0 km 0 chbí mu 75 km, které b ujel během čekání, kdb vlak jel ihned = 0 75 Jaký postup se vplatí při různých vzdálenostech od domova? Nejvhodnější postup mu umožní dosáhnout domova za nejkratší dobu. Nakreslíme graf všech tří lineárních funkcí: vlakem na kole 40 pěšk Z grafu je vidět, že pro krátké vzdálenosti je nejvýhodnější jít pěšk, pro střední vzdálenosti je nevýhodnější jet na kole a největší vzdálenosti je nejrchlejší vracet se vlakem. Kolo je výhodnější než chůze, kdž funkce pro kolo má větší hodnotu než funkce pro chůzi. Kd mají funkce stejnou hodnotu? = 5 5 = 10 = 2 Pokud b cesta trvala na kole alespoň 2 hodin (a její délka b bla alespoň 10 km) je výhodnější než chůze opravit kolo a jet na něm. Vlak je výhodnější než kolo, kdž funkce pro vlak má větší hodnotu než funkce pro kolo. Kd mají funkce stejnou hodnotu? 0 75 = = 65 =,25 5

6 Pokud b cesta vlakem (včetně čekání) trvala alespoň,25 hodin (a její délka b bla alespoň 22,5 km) je výhodnější než opravit kolo a jet na něm počkat na vlak. Nejvýhodnější způsob doprav: 0-10 km chůze 10-22,5 km kolo s opravou 22,5 a více vlak Pedagogická poznámka: Pokud studenti řeší příklad sami, snaží se úvodnímu rozpisu uražených drah po jednotlivých hodinách vhnout a píšou předpis funkcí rovnou. Na tom b neblo nic špatného, kdb si vmšlené předpis zpětně zkontrolovali, výpočtem pro některou z hodin, což nedělají. Snažím se na tomto tpu zkoušk trvat. Odpovídá to logickému postupu (kdž mě něco napadne ozkouším si to), bohužel je to v rozporu z běžnou školskou zkušeností (vědomosti jsou zjevené všší mocí a proto se jim věří a nemusí se ověřovat). Kdb se studenti naučili během této hodin jenom provádění takových jednoduchých kontrol (jako, že se to bohužel nenaučí), bl b to obrovský úspěch. Nezbývá než se o to snažit. Př. 7: Na grafu pohbů z předchozího příkladu: a) vsvětli význam vznačených vzdálenosti b) zjisti, ve kterém okamžiku, b měl při jízdě na kole největší náskok oproti ostatním druhům pohbu c) jaký způsob návratu b měl Petr zvolit, kdb bl od domova 15 km d) jak dlouho b se jednotlivými způsob vracel domů, kdb bl v okamžiku poruch 0 km od domova 60 vlakem na kole pěšk a) význam vznačených vzdáleností Vodorovné vzdálenosti = časové úsek v hodinách (na vodorovnou osu nanášíme čas od poruch) Svislé vzdálenosti = vzdálenosti v km (na svislou osu nanášíme vzdálenosti v km) Modrá vzdálenost = doba, která b uplnula mezi okamžikem, kd se Petr začal vracet pěšk a okamžikem, kd b se začal vracet na provizorně opraveném kole (1 hodina) 6

7 Červená vzdálenost = doba, za kterou b se Petr vrátil domů, kdb jel na kole a od místa poruch b se musel vracet 20 km( hodina) Fialová vzdálenost = rozdíl v dobách návratu vlakem a pěšk, kdb Petr bdlel 25 km od místa poruch (1 hodina a 40 minut) Zelená vzdálenost = vzdálenost, kterou od místa poruch urazí Petr pěšk za 2,5 hodin (12,5 km) Žlutá vzdálenost = vzdálenost, mezi místem, na které b Petr dojel za 4 hodin na kole, a místem, na které b za 4 hodin došel pěšk (10 km). b) zjisti, ve kterém okamžiku, b měl při jízdě na kole největší náskok oproti ostatním druhům pohbu Největší náskok bude mít Petr při jízdě na kole ve chvíli, kd je přímka pro kole ve svislém směru nejvíce vzdálenost od ostatních dvou přesně ve hodině, má jízda na kole 5 km náskok před dopravou vlakem i chůzí c) jaký způsob návratu b měl Petr zvolit, kdb bl od domova 15 km hledáme, která z přímek nejdříve protne vodorovnou čáru pro 15 km nejvýhodnější je návrat na kole (2,5 hodin) návrat pěšk i vlakem vjde bude trvat stejně dlouho hodin d) jak dlouho b se jednotlivými způsob vracel domů, kdb bl v okamžiku poruch 0 km od domova hledáme, kd se jednotlivé přímk protnou s vodorovnou čáru pro 0 km vlak,5 hodin kolo 4 hodin chůze 6 hodin Shrnutí: 7

2.1.17 Parametrické systémy lineárních funkcí II

2.1.17 Parametrické systémy lineárních funkcí II .1.17 Parametrické sstém lineárních funkcí II Předpoklad: 11 Pedagogická poznámka: Celá hodina vznikla na základě jednoho příkladu ze sbírk úloh od Jindr Petákové. S příkladem mělo několik generací studentů

Více

0.12.1 Problémy se žáky

0.12.1 Problémy se žáky 0.1 - Nejčastější problémy při studiu Předpoklady: 0.1.1 Problémy se žáky Jak bylo uvedeno v úvodu, základní problémy při výuce jsou dva: neochota studentů pracovat a jejich neschopnost se učit. Právě

Více

1.1.2 Jak se počítají známky

1.1.2 Jak se počítají známky 1.1.2 Jak se počítají známky Předpoklady: Pedagogická poznámka: Je naivní předpokládat, že by většinu žáků na začátku zajímala matematika nebo svět okolo nich. Známky však (bohužel) zajímají (zejména kvůli

Více

1.1.6 Rovnoměrný pohyb I

1.1.6 Rovnoměrný pohyb I 1.1.6 Rovnoměrný pohyb I Předpoklady: 1105 Kolem nás se nepohybují jenom šneci. Existuje mnoho různých druhů pohybu. Začneme od nejjednoduššího druhu pohybu rovnoměrného pohybu. Př. 1: Uveď příklady rovnoměrných

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

2.5.17 Dvojitá trojčlenka

2.5.17 Dvojitá trojčlenka 2..1 Dvojitá trojčlenka Předpoklady: 020 Př. 1: Čerpadlo o výkonu 1, kw vyčerpá ze sklepa vodu za hodiny. Za jak dlouho by vodu ze sklepa vyčerpalo čerpadlo o výkonu 2,2 kw? Čím výkonnější čerpadlo, tím

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí

Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí Číslo a proměnná Kouzelnické triky s Fibonacciho posloupností... 3 Poměr... 7 Zlomky... 19 Zlomky... 39 Finanční gramotnost Finanční

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Jiří Cihlář Eva Lesáková Eva Řídká Milan Zelenka Financováno z prostředků ESF v rámci systémového projektu Kvalita 1, úkol 4A2U2 Praha 2007

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

0.2.1 Obecně přijímané důvody úpadku našeho školství

0.2.1 Obecně přijímané důvody úpadku našeho školství Předpoklady: 0.01 0.2 - Jak by to ve škole být mělo a jak to je Při konstrukci čehokoliv musíte mít rozmyšlené dvě věci: cíl a podmínky, ve kterých má Váš výsledek pracovat. Stejně tak je při řešení libovolného

Více

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo 0.6 - Jak se učit Předpoklady: Nechci tady stanovovat nějaký závazný a jistý postup jak se něco naučit. Nic takového asi neexistuje, stejně jako se liší lidé, liší se i jejich postupy. Přesto mají tyto

Více

Pracovní listy z matematiky

Pracovní listy z matematiky Pracovní listy z matematiky 0 Čísla a algebra Celá čísla... 3 Formáty a jejich využití v matematice ZŠ... 9 Magické čtverce... 18 Matematický scrabble... 26 Mocniny čísla 2... 33 Porovnávání zlomků...

Více

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny. učitelské noviny ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.cz A B C D E F G H C H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Y

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

Osobní. f inance. řízení financí pro každého. 2. aktualizované vydání. Petr Syrový Tomáš Tyl. jak si uspořádat vlastní peníze

Osobní. f inance. řízení financí pro každého. 2. aktualizované vydání. Petr Syrový Tomáš Tyl. jak si uspořádat vlastní peníze Osobní finance řízení financí pro každého 2. aktualizované vydání Petr Syrový Tomáš Tyl jak si uspořádat vlastní peníze co pojistit a jak zvolit správnou pojistku s jakými riziky musíte počítat a jak se

Více

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO?

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? Plán vyučovací hodiny (č. 4) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Výdajů hodně, ale peněz málo? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

Jsou české školy nebezpečné (a budou díky nové metodice bezpečnější?)

Jsou české školy nebezpečné (a budou díky nové metodice bezpečnější?) Jsou české školy nebezpečné (a budou díky nové metodice bezpečnější?) V neděli 22. června 2008 jsem v rámci televizních novin na ČT1 viděl příspěvek, který se zabýval bezpečností dětí na českých školách.

Více

součet druhé mocniny čísla zvětšeného o jedna a odmocniny z jeho trojnásobku

součet druhé mocniny čísla zvětšeného o jedna a odmocniny z jeho trojnásobku .7. Zápisy pomocí výrazů I Předpoklady: 70 Pedagogická poznámka: Hodina obsahuje poměrně málo příkladů, protože se snažím, aby z ní všichni spočítali opravdové maximum. Postupujeme tedy pomalu a kontrolujeme

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Finanční gramotnost v matematice Bakalářská práce Autor: Naďa Lundáková Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí

Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí Komentované výsledky projektu Matematika s chutí Školní rok 2012/13 vstupní test a vstupní dotazník RNDr. Oldřich Botlík, CSc., RNDr. David Souček Kalibro Projekt s.r.o. Praha, leden 2013 1. Matematika

Více

Obor přirozených čísel 49

Obor přirozených čísel 49 Obor přirozených čísel 49 Kniha přítel člověka ZADÁNÍ Vezmi si do školy svou oblíbenu knihu a pracuj s ní dle zadání učitele. POSTUP ŘEŠENÍ Příklad: žák si donese do školy 1 nepřečtenou knihu, je možná

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny

Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny Plzeň, 2014 Lukáš Havlík Zde bude oficiální zadání Prohlášení

Více