VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014

2 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení Název školy Zřizovatel, adresa zřizovatele Právní forma školy Ředitel školy, zástupce ředitele školy Kontakt na školu Další informace o škole Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/ Školská rada Seznam mimoškolních sdružení 5 2. Vzdělávání Vzdělávací program Nové metody výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Mezinárodní spolupráce 6 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Věková struktura pracovníků Odchody pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické 10 způsobilosti učitelů 3.5. Nepedagogičtí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků Zdůvodnění využití finančních prostředků na vzdělávání 15

3 2 4. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti Výsledky a vzdělávání Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Celkový prospěch žáků ve škole Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výsledky prevence sociálně patologických jevů Pochvaly a ocenění Disciplinární opatření Snížený stupeň z chování za jednotlivá pololetí školního roku Neomluvené hodiny Údaje o integrovaných žácích Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Školní literární práce Využití počítačové a internetové třídy Školní výlety Školní družina Údaje o významných mimoškolních aktivitách Aktivita pedagogických pracovníků směrem k obci Kroužky vedené pedagogickými pracovníky Kroužky vedené rodiči a členy organizací Výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s mateřskými školami Spolupráce s Obcí Kvasice Spolupráce se Speciální školou Kroměříž pracoviště Kvasice Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI Údaje o provedených jiných kontrolách Závěr výroční zprávy 31 Příloha 34

4 3 1. Charakteristika školského zařízení 1.1 Název školy, sídlo Název školy: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Sídlo: Kvasice, Husova 642, PSČ Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatel: Obec Kvasice Adresa zřizovatele: Obec Kvasice, Kvasice, náměstí Antoše Dohnala č. 18, PSČ Právní forma školy Právní subjekt od Příspěvková organizace 1.4 Ředitel školy, zástupce ředitele školy Ředitel: Jméno, příjmení: Mgr. Ladislav Škrabal Adresa: Horní 644, Moravský Beroun, PSČ Statutární zástupce: Jméno, příjmení: Mgr. Zdenka Gašpárková Adresa: Tlumačovská 315, Kvasice, PSČ Kontakt na školu Telefon: Fax: Web: Pracovník pro informace: Ivana Zapletalová

5 4 1.6 Další informace o škole Škola založena: dnem platnosti kolaudačního rozhodnutí, tj , č.j. OV/1351/79/80 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě Škola sdružuje: Základní škola Školní družina Školní jídelna kapacita 500 žáků kapacita 56 žáků kapacita 500 jídel IZO: IZO: IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet ped. prac. (prac.šj) Počet žáků na ped. úvazek I.stupeň ,28 7,00 21,28 II. stupeň ,00 8,20 11,22 Školní družina Školní jídelna ,00 1,69 29, ,9 3,5 59,71 počet strávníků na 1 úvazek

6 5 1.9 Š k o l s k á r a d a Školská rada je zřízena Datum zřízení: Počet členů: 9 Počet jednání: 2x ročně 1.10 Seznam mimoškolních sdružení Školská rada SRPDŠ Asociace školních sportovních klubů ČR 2. Vzdělávání 2.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2014/2015 v ročnících počet žáků ŠVP - Škola pro život 1,2,3,4,5,6,7,8, Nové metody výuky a vzdělávání Učitelé se snaží, aby atmosféra školy byla neustále otevřená, n i c m é n ě klidná a sdílná, dále nezapomínají na pozitivní přístup k dítěti a respektování jeho osobnosti. Jsou si vědomi toho, že zdrojem poznání nesmí být jen školní učebnice, ale život sám. Všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo logicky vycházet z potřeby života a znovu se do něj vracet. Metody a formy výuky i výchovy musí předpokládat vlastní žákovo hledání, tvoření, řešení, nacházení souvislostí a vyvozování závěrů. Tyto zásady přijala naše škola do svého školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život.

7 6 2.3 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Do výuky volitelných předmětů byli žáci zařazeni podle zájmu, se souhlasem rodičů. Volitelné předměty: ročník: Skupiny byly zřízeny dle zájmu žáků, každý má 2 volitelné předměty. Informatika 2 skupiny Historický seminář 2 skupiny Domácnost 3 skupiny Psaní všemi deseti 1 skupina Atletika 1 skupina Přírodovědný seminář 1 skupina Literární seminář 1 skupina Nepovinné předměty: Náboženství pro ročník 2.4 Mezinárodní spolupráce Škola mezinárodně v současné době s nikým nespolupracuje, po opakovaných pokusech o navázání kontaktů se zahraničními subjekty je odezva z jejich strany stále nulová.

8 7 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Interní ped. pracovníci (učitelé) Interní ped. pracovníci (vychovatelky ŠD) Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 16 15,18 2 1,69 Externí pracovníci 0 0 Interní ped. pracovníci (celkem) 18 16, Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace Roků ped. praxe 1. Učitelka 40,00 Středoškolské, vych.šd Učitelka 40,00 Vysokoškolské, 1.-5.roč Učitelka 40,00 Vysokoškolské,1.-5.roč Učitelka 40,00 Vysokoškolské, M - Bv Učitelka 10,91 Vysokoškolské, M- zákl.tech., Informatika Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Č-Ov 32

9 8 7. Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Č-N Učitel 40,00 Vysokoškolské, Č-D Učitelka 40,00 Středoškolské, sociál. pedagogika Učitel 38,18 Vysokoškolské, M-Tv Učitelka 40,00 Vysokoškolské, optika se zaměř. na optoelektroniku Ředitel školy 40,00 Vysokoškolské,Č-D Zást.řed.školy 40,00 Vysokoškolské,M-Ov učitelka 40,00 Středoškolské, uč.mš Vychovatelka ŠD 33, Vychovatelka ŠD 33,76 Vysokoškolské, pedagogika - veřejná správa Středošk., výchova dětí předšk.a ml.škol.věku 18. Vychovatelka ŠD 34,55 Středoškolské, vych. ŠD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Věková struktura pracovníků počet pracovníků do a více důchodci Věkový průměr všech pracovníků činí 49,63 let.

10 3.3.2 Odchody pedagogických pracovníků V listopadu byl ukončen pracovní poměr s učitelkou 1.stupně ve zkušební době, nahrazena důchodkyní..k byl ukončen pracovní poměr se 3 učitelkami pro nesplnění požadavků kvalifikace, trvání pracovního poměru na dobu určitou a vlastní žádost. 9

11 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 1.stupeň Třída Celkem Ú % P % N % hodin , , , ,00 Celkem , ,13 2. stupeň Předmět Celkem hodin Ú % P % ČJ , AJ NJ M VkO Z D Ch F Př VkZ Hv Vv Tv Pč Inf , ,67 Inf.volitel PVD Domácnost LS Atletika

12 11 Hist.seminář Celkem , ,19 Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú úplná, O pouze odborná, P pouze pedagogická, N - nevyhovující Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů počet učitelů % Požadovaný stupeň vzdělání 11 68,75 Nekvalifikovaní 5 31, ročník 6 tříd: - učitelé s požadovaným stupněm vzdělání učitelé se vzděláním pro školní družinu učitelé s vysokoškolským vzděláním učitelé se vzděláním pro MŠ ročník 4 třídy - 9 hodin jazyka anglického - vyučují vysokoškolsky vzdělaná učitelka s e s t á t n í z k o u š k o u A j, 21 - učitelka se středoškolským vzděláním studuje v kurzu Aj a 3 učitelka s aprobací Nj - TV dívky - vyučuje uč. s vysokoškolským vzděláním - jiná aprobace - Hv - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním - Dom - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - PvD - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Z - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Vv - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Ch - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Inf. - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Pč - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Př - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním, studuje VŠ obor Př - PřS - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním, studuje VŠ obor Př

13 Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 9 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek hod./týden Stupeň vzdělání, obor 1. Ekonomka, admin.prac. 40,00 Středoškolské- ekonomie 2. Provozář, topič 40,00+4,00 Vyučen - elektrikář 3. Uklízečka 40,00 Vyučena - čalounice 4. Uklízečka 40,00 Vyučena - krejčová 5. Uklízečka 40,00 Vyučena stroj.mech. 6. Vedoucí školní jídelny 28 Středoškolské 7. Hlavní kuchařka 40,00 Vyučena v oboru 8. Kuchařka 40,00 Vyučena v oboru 9. Pomocná kuchařka 40,00 Nevyučena v oboru

14 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy od do Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Integrované dítě v jazyce českém 1 Zákon o pelagických pracovnících + pracovně právní vztahy 1 Agrese, šikana, proces řešení 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 Správná anglická výslovnost 1 Problémy v oblasti výchovné činnosti školy 1 Aktivní učení v matematice slovní úlohy 1 Péče o žáky s autismem 2 Školský zákon - novela 1 Právní minimum rizikové chování 1 Čtenářská gramostnos u dětí se SVP 1 Práva a povinnosti ředitele 1 Cvičení pro hyperaktivní děti 1 Občanský zákoník školská praxe 1 Specifické poruchy chování 1 Jak získat autoritu 2 Organizační řád školy 17 Počet vzdělávacích aktivit 17 Počet zúčastněných pracovníků 35

15 Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků od do Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných nepedagogických pracovníků Účetní závěrka PO 1 Aktuality v účetnictví 1 Sociální a nemocenské pojištění 1 Odborná příprava požární hlídky 4 Školení BOZP 9 Počet vzdělávacích aktivit 5 Počet zúčastněných pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků od do ,- Kč Finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků od do ,- Kč

16 Zdůvodnění využití finančních prostředků na vzdělávání U nepedagogických pracovníků je stále potřebné opětovně proškolovat ekonomku, školníka, administrativní pracovnici, vedoucí školní jídelny i kuchařky, aby mohli ve své práci využívat poznatků o provozu, bezpečnosti práce i změnách v legislativě školství. Vedení školy se zúčastnilo akcí zaměřených na aktuální změny právních předpisů, právní a školské předpisy, management, školskou legislativu, výměnu zkušeností. Pedagogičtí pracovníci se zdokonalovali ve svých oborech, práci na počítači, změnách ŠVP, věnovali pozornost interaktivní výuce matematiky, využití her pro rozvoj početních dovedností, využití dějepisného učiva na 1. stupni, specifickým poruchám učení a práci s integrovanými dětmi v jazyce českém, získávali poznatky v oblasti mimoškolních činností atd. Bude nutné počátkem následného školního roku zajistit doškolení učitelky v oblasti logopedie za učitelku, která rozvázala pracovní poměr koncem sledovaného školního roku. Do konce kalendářního roku 2014 bude maximálně využito z b ý v a j í c í c h finančních prostředků i na další důležité vzdělávací akce a semináře jak pro vedení školy, tak i pro pedagogické pracovníky. 4. Údaje o zařazování dětí a žáků 4.1 Zapsaní a zařazení žáci a děti Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tříd 2013 Zapsané do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tříd

17 16 5.Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol První termín: Gymnáziu 8 leté m 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU,U OU, PrŠ přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí V prvním kole přijímacích pohovorů bylo přijato celkem 100 % žáků.

18 Celkový prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo hodnoceno slovně uvolněn Celkem I. stupeň uvolněn uvolněn Celkem II. stupeň Škola celkem uvolněn uvolněni

19 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výchovné poradenství řídil v tomto školním roce jmenovaný výchovný poradce.je přímo podřízen řediteli školy, v interních otázkách jedná svým jménem, v externích vztazích školy s rodiči, ve všech věcech týkajících se jejich dětí jedná jménem školy. Během celého školního roku výchovný poradce koordinuje práci všech vyučujících v oblasti přijímacího řízení na střední školy, s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h a psychologických vyšetření žáků, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o dítě. V oblasti volby povolání bylo uskutečněno několik akcí pro žáky osmých a devátých tříd. Proběhly d n y o t e vř e n ý c h d veří n a s t ř e d n í c h š k o l á c h, aby se mohli žáci seznámit s konkrétními nabídkami, které by je mohly inspirovat, žáci navštívili úřad práce v Kroměříži. Výchovný poradce informoval pravidelně žáky devátých tříd o požadavcích škol našeho regionu a popřípadě podle zájmu i z jiných krajů. Každou středu se rodiče mohli poradit o schopnostech svého dítěte, vhodnosti vybrané školy. Připravoval nástěnky z propagačních materiálů jednotlivých škol. Pořádal besedy se zástupci jednotlivých středních odborných učilišť. Přihlášky žáků byly řádně odeslány na příslušné školy. Již tradičně i v letošním roce byly na přání rodičů v 9. ročníku provedeny SCIOTESTY na porovnání schopností žáků v celostátním měřítku jak v matematice, tak i v jazyce českém a cizím jazyce. Jak rodiče, tak i samotní učitelé měli tedy možnost seznámit se s výší percentilů jednotlivých žáků v celostátním porovnání a jejich předpoklady ke studiu zvoleného oboru či školy. V oblasti péče o děti se SVPU spolupracoval s jednotlivými vyučujícími. Pravidelně byly odesílány kontrolní dotazníky do PPP v Kroměříži, vždy se souhlasem rodičů. Nově se objevující případy, byly konzultovány s rodiči a po vzájemné dohodě děti odeslány na vyšetření SVPU a ADHD. Integrovaní žáci jsou evidováni u výchovného poradce, který má za úkol kontrolovat dodržování doporučení pedagogicko psychologické poradny, informuje vyučující o výsledcích vyšetření, úzce spolupracuje také se střediskem výchovné péče v Kroměříži a dětskou psycholožkou v Otrokovicích. Ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence kontroluje záškoláctví, šikanu, spolupracuje s příslušnými kompetentními orgány apod. Jednotlivé případy jsou individuálně projednávány. Ve škole byl v l e t o š n í m r o c e o p ě t zaznamenán závažný kázeňský přestupek žáků vůči spolužákovi, j e n ž s e p o d t í h o u t l a k u z e s t r a n y s t a r š í c h s p o l u ž á k ů d o p u s t i l z á v a ž n é h o p r o h ř e š k u š í ř e n í p o p l a š n é z p r á v y. O k o l n o s t i t o h o t o p ř í p a d u musely být řešeny na vyšší úrovni, výchovným poradcem byla požádána o spolupráci v objasnění této opakované šikany policie České republiky. Spolupráce s policií ČR je na velmi dobré úrovni, případné problémy jsou okamžitě řešeny. Spolupráce s OSPOD a sociální komisí při OÚ by mohla být ze strany

20 19 dotčených orgánů lepší. Mnohdy totiž vzniká ze strany učitelů pocit, že pracovnice nejsou příliš ochotny spolupracovat nad rámec své pracovní doby. Výchovný poradce sledoval všechny změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamoval s nimi pedagogické pracovníky. Ve škole spolupracoval s metodikem prevence, s třídními učiteli v oblasti patologických jevů. Během školního roku se pravidelně zúčastňoval akcí pořádaných pedagogicko psychologickou poradnou.

21 Výsledky prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů se řídí minimálním preventivním programem vypracovaným na celý školní rok pro I. i II. stupeň. Učitelé jednotlivých předmětů zařazují do svých tématických plánů učivo zabývající se především prevencí požívání drog, alkoholu a jiných omamných látek i ostatních patologických jevů. V letošním roce jsme se o p ě t zaměřili na spolupráci s rodiči a to zvláště na účelné využití volného času jejich dětí. Při řešení nastalých problémů v oblasti šikany ze strany spolužáků jsme drobné problémy řešili jednak vlastními silami otevřenými pohovory s rodiči dotčených žáků, jednak jsme využili při závažném problému spolupráce s Policií České republiky, která tento případ šikany šetřila vlastními silami a řešila i s dotčenými rodiči. Šlo o tak závažný případ, že vyústil u šikanovaného žáka dokonce k šíření poplašné zprávy. Vedení školy vlastní preventivně alkohol tester a tester na přítomnost drogy v těle. Žáci o nich jsou informováni a třídní učitelé mají k dispozici i souhlas rodičů s použitím testerů v případě podezření na požití alkoholu nebo užití drogy. Testování však zatím nebylo nutné provést Pochvaly a ocenění Třída Počet žáků písemné rozhlas Udělil Důvod 1.A třída třída Celé třídě za aktivní přístup k výuce během 1. i 2. pololetí 1.B Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí třída Celé třídě ve 2. pol. za aktivitu ve výuce a nacvičování literárního pásma v průběhu druhého pololetí 3.A třída Celé třídě ve 2. pol. za přípravu a práci ve školním roce, vzorné chování na škole v přírodě 3.B třída Jednotlivkyni za odpovědný přístup k výuce a ve 2.pol. celé třídě za zapojení do přípravy výstavy Éra dinosaurů třída Celé třídě ve 2. pol. za vzorné chování na škole v přírodě

22 Jednotlivcům za pomoc třídní učitelce Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí Jednotlivcům za výborný prospěch a reprezentaci školy ve sport.a naukových soutěžích Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí třída Jednotlivci za vzorný přístup ke studiu a ochotu pomáhat, třídě za aktivitu a reprezentaci v soutěžích Celkem udělených pochval do žák.knížek za celý školní rok: Do školního rozhlasu hlášená pochvala pro třídy a jednotlivce. 12x

23 Disciplinární opatření Třída Počet žáků Opatření Kdo udělil Důvod 1.A B NTU neplnění školních povinností 3.A 3.B NTU,2DTU 6NTU neplnění školních povinností, nevhodné chování neplnění školních povinností NTU neplnění školních povinností NTU,1DTU neplnění školních povinností NTU, 6DTU,3DŘŠ 1x 2.st.z chov. ŘŠ neplnění školních povinností NTU,6DTU 4DŘŠ 2x 2.st.z chov. neplnění školních povinností, šikana spolužáka,šíření poplašné zprávy NTU, 2DTU neplnění povinností NTU neplnění školních povinností

24 23 Celkem udělených kázeňských opatření za celý školní rok: Celkem za školní rok: napomenutí TU: důtka TU: důtka ředitele školy: stupeň z chování: stupeň z chování: Snížený stupeň z chování za jednotlivá pololetí školního roku 2 - uspokojivé Počet 0 3 % ze všech žáků školy 0 1,24 3 -neuspokojivé Neomluvené hodiny Počet % ze všech zameškaných hodin I. pololetí 2 0,02731 z 7322 II. pololetí 2 0,02375 z 8420 za školní rok 4 0,25853 z 15742

25 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Z toho dívek Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Autismus Celkem Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků Přehled o účasti žáků a umístění je přiložen v příloze zprávy BULLETIN

26 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivita školy, počet účastníků Viz příloha Bulletin vydaný na konci školního roku pro rodiče žáků základní školy Školní literární práce V rámci hodin českého jazyka a literatury se vyučující po celý školní rok snažili probudit v žácích zájem o mateřský jazyk nejen v mluvené, ale i psané podobě. Žáci se proto zúčastnili opět několika literárních soutěží, kde si děti mohly porovnat znalosti s ostatními spolužáky z jiných škol Využití počítačové a interneto vé třídy - vyučuje se povinný a volitelný předmět informatika - využití pro výuku ČJ, cizích jazyků a odborných předmětů, sexuální výchovy - od 2. pololetí pravidelně navštěvují počítačovou třídu 1. ročníky, využívají programy především na M a ČJ - děti ve ŠD mají možnost procvičování učiva, pro odpočinek využívají také počítačových her - žákům je poskytnuto rozšiřování vědomostí a dovedností ve volitelném předmětu: psaní všemi deseti - využití výukových programů při vyučování Používané programy: - TERASOFT - Veselý slabikář, Pohádková matematika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk - DIDAKTA fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, český jazyk - MATIK - ATF psaní strojem všemi deseti - ZAV psaní na klávesnici počítače všemi deseti - ALF interaktivní testy snadno a rychle Internetová učebna je také využívána pedagogickými pracovníky při dalším vzdělávání. Je nutné neustálá obnova a nákup novějších počítačů. Viz ICT plán, který je součástí plánu školy pro každý školní rok. K obnově počítačového vybavení jsou každoročně využívány sponzorské dary. Ve školním roce bylo zakoupeno či získáno sponzorským darem 6 PC.

27 25 Z EU v rámci dotačního programu, do něhož se škola v předchozích letech přihlásila, byly v předchozím školním roce nově zřízeny tři třídy s interaktivními tabulemi, z toho jedna na 1. stupni a dvě na druhém, takže se v současné době může vyučovat pomocí interaktivních tabulí v pěti třídách školy (ve dvou na 1. a třech na 2. stupni) Školní výlety Třída Trasa Datum Ped.doprovod (vedoucí+další) 1.A ZOO park Vyškov + Dinopark aaaa 1.B ZOO park Vyškov + Dinopark vychov. aaaa 2. Kroměříž A 3.A Škola v přírodě chata Orientka vychovatelka 3.B Staré Město u Uherského Hradiště učitelkaučitelkavýchov.ův třídní + 4. Škola v přírodě chata Orientka ychov.vychov.vychovelka 5. Olomouc Svatý kopeček, ZOO učitelka 6. Kamínka Roštín tř. uč.+učit. AA 7. Punkevní jeskyně, Macocha učučitelkau + učitelka AAAA8. Štramberk uuuuuuučitel + učitel AAAA9. Osvětim, Krakov uuuitelka Třídní učitelka + + učitelka AAAA učitel AAAA AAAA uuuuuuuuuuu uitelka AAAA AAAA AA AA

28 Školní družina Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků, má i sociální poslání. Svou činnost naplňuje různými akcemi. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě klidové hry, klidné zájmové a poslechové činnosti. Jejich organizace a plnění má psychologické poslání. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími prvky pohybovými, sportovními, turistickými nebo rukodělnými. Jsou realizovány převážně venku ve skupinách nebo jako spontánní činnost. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost dítěte. Umožní dětem nejen seberealizaci, ale i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Zájmová činnost je motivována, aby se vzbudil v dětech zájem o činnost. Akce školní družiny ve školním roce 2013/ Vítání dětí do života - Dopravní výchova s BESIPEM - Den dětí - Návštěva Muzea Kroměřížska celkem 3x - Návštěva zábavního parku GLAXIE Zlín celkem 2x - Karneval - Beseda v knihovně Kvasice - Ukázka první pomoci studentů a učitelů Střední zdravotní školy Kroměříž - DDH Kroměříž - Beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem - Indiánské odpoledne na ranči v Kostelanech - Chile přednáška o životě tamních obyvatel - Road 66 jak žijí indiáni v této oblasti - Rozsvěcování vánočního stromu

29 27 6. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 6.1 Aktivita pedagogických pracovníků směrem k obci Název akce Počet akcí Návštěva hasičské zbrojnice 2 Výstava žákovských prací v prostorách vestibulu - Brontosauři 1 Vítání občánků 6 Kulturní vystoupení-zahájení vánočního setkání 2 Příspěvek do Kvasických novin 9 Organizace výtvarné soutěže Mladý zahrádkář 1 Kulturní vystoupení při akcích Obce Kvasice 3 Kvasická knihovna- spolupráce na akcích 4 Vystoupení na hrách seniorů mikroregionu Jižní Haná v Tlumač. 1 Opakovaná vystoupení v domově důchodců 2 Návštěva zahradnictví Kohout 1 Návštěva Muzea Kvasic Besedy s paní Koutňákovou - písmařkou 1 Beseda s farářem v husitském kostele 1 Besedy s paní Koutňákovou - písmařkou 2 Návštěva Domova důchodců se zvláštní péčí kulturní program 1 Celkem Kroužky vedené pedagogickými pracovníky Název kroužku Počet žáků Fotbal HOŠI 12 Fotbal DÍVKY 12 Dyslektický 10 Logopedický 6 Míčové hry 10 Dramatický 10 Příprava na přijímací zkoušky 10

30 Kroužky vedené rodiči a členy organizací Název kroužku Počet žáků Rybářský 8 Šachový 4 Taneční 9 TAEKWON 12 Keramika Výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu Hudební nástroj Počet žáků Flétna 4 Kytara 6 Klavír a klávesy 9 Zpěv 1 Bicí 2 Výtvarný obor 8 Celkem ve škole: 6 oborů Celkem ve škole žáků: 30

31 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s mateřskými školami Již řadu let spolupracuje naše základní škola s mateřskými školami v okolí Střížovice, Kvasice, Nová Dědina, Karolín. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Děti i paní učitelky mají možnost přicházet na pravidelné návštěvy do školy, kde se děti seznamují s novým prostředím školy. Vzájemné konzultace o chování a prospěchu dětí utužují dobré vztahy nejen mezi dětmi, ale i učitelkami. Společně i letos prožili spoustu zajímavých akcí např. divadelní představení, besídky, Pohádkový les na Nové Dědině, rozloučení s prvňáčky, koncerty, divadelní představení a již tradiční Olympiádu v Karolíně Spolupráce s Obcí Kvasice Škola poskytuje základní vzdělání a činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako právní subjekt hospodaří vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost se svěřeným majetkem tak, aby bylo plně zajištěno jeho využití v souladu s hlavním posláním. Obec Kvasice poskytuje finanční prostředky nutné k provozu. Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo vychází vstříc požadavkům kladeným se strany školy. Spolupráce je stále na velmi dobré úrovni, zvláště se starostou, místostarostou, radou obce i členy zastupitelstva obce. Zvlášť pozitivní skutečností ze strany obecního zastupitelstva je vstřícný krok k zajištění plavání žáků, kdy byl navýšen stávající rozpočet tak, aby mohli žáci 3. a 4. ročníku tuto výuku absolvovat. Na dobu dvou let bylo totiž plavání vyřazeno i ze školního vzdělávacího programu, protože se nedostávalo finančních prostředků na mzdy plaveckých instruktorů, jež vedení školy hradilo ze státního rozpočtu. Dle školského zákona je zřízena školská rada, v níž jsou delegováni tři členové zastupitelstva, ze strany tohoto orgánu je škola rovněž kontrolována a jsou dávány podněty k činnostem školy. Členové rady se zasloužili o prosazení plné úhrady plaveckého výcviku. Kontrolní a finanční výbor obce prostřednictvím svých členů pravidelně kontroluje formou auditů hospodaření s finančními prostředky obce. Ředitel školy se pravidelně zúčastňuje veřejných zasedání, ne nichž tak může přímo odpovídat na dotazy kladené zastupiteli či občany obce.

32 Spolupráce se Speciální školou Kroměříž - pracoviště Kvasice Paní učitelky tohoto pracoviště zapojují děti do všech odpovídajících akcí pořádaných základní školou i místním domovem pro postiženou mládež, spolupracovaly v s učiteli i vychovatelkami ŠD, což přispívá ke kladnému působení v oblasti výchovy a začleňování postižených dětí do normálního života.

33 31 7. Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI Ve školním roce 2013/2014 byla provedena - veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu - státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků - státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování 8. Údaje o provedených jiných kontrolách: 2x provedena kontrola vedení účetnictví ve vztahu k obci pravidelný audit kontrolního a finančního výboru obce prováděný vždy v pololetí a na konci roku Tématická požární kontrola, školení požární hlídky, proškolení zaměstnanců školy Námětové cvičení Sboru dobrovolných hasičů prověření evakuace školy Hygienická kontrola provozu školní kuchyně dodržování hygienických podmínek v prost. kuchyně a jídelny Kontrola dodržování podmínek BOZP ve škole, školení zaměstnanců

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. FOTO: Jiří Košťál

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. FOTO: Jiří Košťál VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 212/213 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 213 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel, adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 214/215 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Zdenka Gašpárková V Kvasicích říjen 215 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel, adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více