VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014

2 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení Název školy Zřizovatel, adresa zřizovatele Právní forma školy Ředitel školy, zástupce ředitele školy Kontakt na školu Další informace o škole Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/ Školská rada Seznam mimoškolních sdružení 5 2. Vzdělávání Vzdělávací program Nové metody výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Mezinárodní spolupráce 6 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Věková struktura pracovníků Odchody pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické 10 způsobilosti učitelů 3.5. Nepedagogičtí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků Zdůvodnění využití finančních prostředků na vzdělávání 15

3 2 4. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti Výsledky a vzdělávání Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Celkový prospěch žáků ve škole Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výsledky prevence sociálně patologických jevů Pochvaly a ocenění Disciplinární opatření Snížený stupeň z chování za jednotlivá pololetí školního roku Neomluvené hodiny Údaje o integrovaných žácích Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Školní literární práce Využití počítačové a internetové třídy Školní výlety Školní družina Údaje o významných mimoškolních aktivitách Aktivita pedagogických pracovníků směrem k obci Kroužky vedené pedagogickými pracovníky Kroužky vedené rodiči a členy organizací Výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s mateřskými školami Spolupráce s Obcí Kvasice Spolupráce se Speciální školou Kroměříž pracoviště Kvasice Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI Údaje o provedených jiných kontrolách Závěr výroční zprávy 31 Příloha 34

4 3 1. Charakteristika školského zařízení 1.1 Název školy, sídlo Název školy: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Sídlo: Kvasice, Husova 642, PSČ Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatel: Obec Kvasice Adresa zřizovatele: Obec Kvasice, Kvasice, náměstí Antoše Dohnala č. 18, PSČ Právní forma školy Právní subjekt od Příspěvková organizace 1.4 Ředitel školy, zástupce ředitele školy Ředitel: Jméno, příjmení: Mgr. Ladislav Škrabal Adresa: Horní 644, Moravský Beroun, PSČ Statutární zástupce: Jméno, příjmení: Mgr. Zdenka Gašpárková Adresa: Tlumačovská 315, Kvasice, PSČ Kontakt na školu Telefon: Fax: Web: Pracovník pro informace: Ivana Zapletalová

5 4 1.6 Další informace o škole Škola založena: dnem platnosti kolaudačního rozhodnutí, tj , č.j. OV/1351/79/80 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě Škola sdružuje: Základní škola Školní družina Školní jídelna kapacita 500 žáků kapacita 56 žáků kapacita 500 jídel IZO: IZO: IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet ped. prac. (prac.šj) Počet žáků na ped. úvazek I.stupeň ,28 7,00 21,28 II. stupeň ,00 8,20 11,22 Školní družina Školní jídelna ,00 1,69 29, ,9 3,5 59,71 počet strávníků na 1 úvazek

6 5 1.9 Š k o l s k á r a d a Školská rada je zřízena Datum zřízení: Počet členů: 9 Počet jednání: 2x ročně 1.10 Seznam mimoškolních sdružení Školská rada SRPDŠ Asociace školních sportovních klubů ČR 2. Vzdělávání 2.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2014/2015 v ročnících počet žáků ŠVP - Škola pro život 1,2,3,4,5,6,7,8, Nové metody výuky a vzdělávání Učitelé se snaží, aby atmosféra školy byla neustále otevřená, n i c m é n ě klidná a sdílná, dále nezapomínají na pozitivní přístup k dítěti a respektování jeho osobnosti. Jsou si vědomi toho, že zdrojem poznání nesmí být jen školní učebnice, ale život sám. Všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo logicky vycházet z potřeby života a znovu se do něj vracet. Metody a formy výuky i výchovy musí předpokládat vlastní žákovo hledání, tvoření, řešení, nacházení souvislostí a vyvozování závěrů. Tyto zásady přijala naše škola do svého školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život.

7 6 2.3 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Do výuky volitelných předmětů byli žáci zařazeni podle zájmu, se souhlasem rodičů. Volitelné předměty: ročník: Skupiny byly zřízeny dle zájmu žáků, každý má 2 volitelné předměty. Informatika 2 skupiny Historický seminář 2 skupiny Domácnost 3 skupiny Psaní všemi deseti 1 skupina Atletika 1 skupina Přírodovědný seminář 1 skupina Literární seminář 1 skupina Nepovinné předměty: Náboženství pro ročník 2.4 Mezinárodní spolupráce Škola mezinárodně v současné době s nikým nespolupracuje, po opakovaných pokusech o navázání kontaktů se zahraničními subjekty je odezva z jejich strany stále nulová.

8 7 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Interní ped. pracovníci (učitelé) Interní ped. pracovníci (vychovatelky ŠD) Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 16 15,18 2 1,69 Externí pracovníci 0 0 Interní ped. pracovníci (celkem) 18 16, Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace Roků ped. praxe 1. Učitelka 40,00 Středoškolské, vych.šd Učitelka 40,00 Vysokoškolské, 1.-5.roč Učitelka 40,00 Vysokoškolské,1.-5.roč Učitelka 40,00 Vysokoškolské, M - Bv Učitelka 10,91 Vysokoškolské, M- zákl.tech., Informatika Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Č-Ov 32

9 8 7. Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Č-N Učitel 40,00 Vysokoškolské, Č-D Učitelka 40,00 Středoškolské, sociál. pedagogika Učitel 38,18 Vysokoškolské, M-Tv Učitelka 40,00 Vysokoškolské, optika se zaměř. na optoelektroniku Ředitel školy 40,00 Vysokoškolské,Č-D Zást.řed.školy 40,00 Vysokoškolské,M-Ov učitelka 40,00 Středoškolské, uč.mš Vychovatelka ŠD 33, Vychovatelka ŠD 33,76 Vysokoškolské, pedagogika - veřejná správa Středošk., výchova dětí předšk.a ml.škol.věku 18. Vychovatelka ŠD 34,55 Středoškolské, vych. ŠD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Věková struktura pracovníků počet pracovníků do a více důchodci Věkový průměr všech pracovníků činí 49,63 let.

10 3.3.2 Odchody pedagogických pracovníků V listopadu byl ukončen pracovní poměr s učitelkou 1.stupně ve zkušební době, nahrazena důchodkyní..k byl ukončen pracovní poměr se 3 učitelkami pro nesplnění požadavků kvalifikace, trvání pracovního poměru na dobu určitou a vlastní žádost. 9

11 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 1.stupeň Třída Celkem Ú % P % N % hodin , , , ,00 Celkem , ,13 2. stupeň Předmět Celkem hodin Ú % P % ČJ , AJ NJ M VkO Z D Ch F Př VkZ Hv Vv Tv Pč Inf , ,67 Inf.volitel PVD Domácnost LS Atletika

12 11 Hist.seminář Celkem , ,19 Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú úplná, O pouze odborná, P pouze pedagogická, N - nevyhovující Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů počet učitelů % Požadovaný stupeň vzdělání 11 68,75 Nekvalifikovaní 5 31, ročník 6 tříd: - učitelé s požadovaným stupněm vzdělání učitelé se vzděláním pro školní družinu učitelé s vysokoškolským vzděláním učitelé se vzděláním pro MŠ ročník 4 třídy - 9 hodin jazyka anglického - vyučují vysokoškolsky vzdělaná učitelka s e s t á t n í z k o u š k o u A j, 21 - učitelka se středoškolským vzděláním studuje v kurzu Aj a 3 učitelka s aprobací Nj - TV dívky - vyučuje uč. s vysokoškolským vzděláním - jiná aprobace - Hv - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním - Dom - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - PvD - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Z - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Vv - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Ch - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Inf. - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Pč - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Př - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním, studuje VŠ obor Př - PřS - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním, studuje VŠ obor Př

13 Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 9 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek hod./týden Stupeň vzdělání, obor 1. Ekonomka, admin.prac. 40,00 Středoškolské- ekonomie 2. Provozář, topič 40,00+4,00 Vyučen - elektrikář 3. Uklízečka 40,00 Vyučena - čalounice 4. Uklízečka 40,00 Vyučena - krejčová 5. Uklízečka 40,00 Vyučena stroj.mech. 6. Vedoucí školní jídelny 28 Středoškolské 7. Hlavní kuchařka 40,00 Vyučena v oboru 8. Kuchařka 40,00 Vyučena v oboru 9. Pomocná kuchařka 40,00 Nevyučena v oboru

14 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy od do Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Integrované dítě v jazyce českém 1 Zákon o pelagických pracovnících + pracovně právní vztahy 1 Agrese, šikana, proces řešení 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 Správná anglická výslovnost 1 Problémy v oblasti výchovné činnosti školy 1 Aktivní učení v matematice slovní úlohy 1 Péče o žáky s autismem 2 Školský zákon - novela 1 Právní minimum rizikové chování 1 Čtenářská gramostnos u dětí se SVP 1 Práva a povinnosti ředitele 1 Cvičení pro hyperaktivní děti 1 Občanský zákoník školská praxe 1 Specifické poruchy chování 1 Jak získat autoritu 2 Organizační řád školy 17 Počet vzdělávacích aktivit 17 Počet zúčastněných pracovníků 35

15 Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků od do Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných nepedagogických pracovníků Účetní závěrka PO 1 Aktuality v účetnictví 1 Sociální a nemocenské pojištění 1 Odborná příprava požární hlídky 4 Školení BOZP 9 Počet vzdělávacích aktivit 5 Počet zúčastněných pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků od do ,- Kč Finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků od do ,- Kč

16 Zdůvodnění využití finančních prostředků na vzdělávání U nepedagogických pracovníků je stále potřebné opětovně proškolovat ekonomku, školníka, administrativní pracovnici, vedoucí školní jídelny i kuchařky, aby mohli ve své práci využívat poznatků o provozu, bezpečnosti práce i změnách v legislativě školství. Vedení školy se zúčastnilo akcí zaměřených na aktuální změny právních předpisů, právní a školské předpisy, management, školskou legislativu, výměnu zkušeností. Pedagogičtí pracovníci se zdokonalovali ve svých oborech, práci na počítači, změnách ŠVP, věnovali pozornost interaktivní výuce matematiky, využití her pro rozvoj početních dovedností, využití dějepisného učiva na 1. stupni, specifickým poruchám učení a práci s integrovanými dětmi v jazyce českém, získávali poznatky v oblasti mimoškolních činností atd. Bude nutné počátkem následného školního roku zajistit doškolení učitelky v oblasti logopedie za učitelku, která rozvázala pracovní poměr koncem sledovaného školního roku. Do konce kalendářního roku 2014 bude maximálně využito z b ý v a j í c í c h finančních prostředků i na další důležité vzdělávací akce a semináře jak pro vedení školy, tak i pro pedagogické pracovníky. 4. Údaje o zařazování dětí a žáků 4.1 Zapsaní a zařazení žáci a děti Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tříd 2013 Zapsané do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tříd

17 16 5.Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol První termín: Gymnáziu 8 leté m 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU,U OU, PrŠ přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí V prvním kole přijímacích pohovorů bylo přijato celkem 100 % žáků.

18 Celkový prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo hodnoceno slovně uvolněn Celkem I. stupeň uvolněn uvolněn Celkem II. stupeň Škola celkem uvolněn uvolněni

19 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výchovné poradenství řídil v tomto školním roce jmenovaný výchovný poradce.je přímo podřízen řediteli školy, v interních otázkách jedná svým jménem, v externích vztazích školy s rodiči, ve všech věcech týkajících se jejich dětí jedná jménem školy. Během celého školního roku výchovný poradce koordinuje práci všech vyučujících v oblasti přijímacího řízení na střední školy, s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h a psychologických vyšetření žáků, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o dítě. V oblasti volby povolání bylo uskutečněno několik akcí pro žáky osmých a devátých tříd. Proběhly d n y o t e vř e n ý c h d veří n a s t ř e d n í c h š k o l á c h, aby se mohli žáci seznámit s konkrétními nabídkami, které by je mohly inspirovat, žáci navštívili úřad práce v Kroměříži. Výchovný poradce informoval pravidelně žáky devátých tříd o požadavcích škol našeho regionu a popřípadě podle zájmu i z jiných krajů. Každou středu se rodiče mohli poradit o schopnostech svého dítěte, vhodnosti vybrané školy. Připravoval nástěnky z propagačních materiálů jednotlivých škol. Pořádal besedy se zástupci jednotlivých středních odborných učilišť. Přihlášky žáků byly řádně odeslány na příslušné školy. Již tradičně i v letošním roce byly na přání rodičů v 9. ročníku provedeny SCIOTESTY na porovnání schopností žáků v celostátním měřítku jak v matematice, tak i v jazyce českém a cizím jazyce. Jak rodiče, tak i samotní učitelé měli tedy možnost seznámit se s výší percentilů jednotlivých žáků v celostátním porovnání a jejich předpoklady ke studiu zvoleného oboru či školy. V oblasti péče o děti se SVPU spolupracoval s jednotlivými vyučujícími. Pravidelně byly odesílány kontrolní dotazníky do PPP v Kroměříži, vždy se souhlasem rodičů. Nově se objevující případy, byly konzultovány s rodiči a po vzájemné dohodě děti odeslány na vyšetření SVPU a ADHD. Integrovaní žáci jsou evidováni u výchovného poradce, který má za úkol kontrolovat dodržování doporučení pedagogicko psychologické poradny, informuje vyučující o výsledcích vyšetření, úzce spolupracuje také se střediskem výchovné péče v Kroměříži a dětskou psycholožkou v Otrokovicích. Ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence kontroluje záškoláctví, šikanu, spolupracuje s příslušnými kompetentními orgány apod. Jednotlivé případy jsou individuálně projednávány. Ve škole byl v l e t o š n í m r o c e o p ě t zaznamenán závažný kázeňský přestupek žáků vůči spolužákovi, j e n ž s e p o d t í h o u t l a k u z e s t r a n y s t a r š í c h s p o l u ž á k ů d o p u s t i l z á v a ž n é h o p r o h ř e š k u š í ř e n í p o p l a š n é z p r á v y. O k o l n o s t i t o h o t o p ř í p a d u musely být řešeny na vyšší úrovni, výchovným poradcem byla požádána o spolupráci v objasnění této opakované šikany policie České republiky. Spolupráce s policií ČR je na velmi dobré úrovni, případné problémy jsou okamžitě řešeny. Spolupráce s OSPOD a sociální komisí při OÚ by mohla být ze strany

20 19 dotčených orgánů lepší. Mnohdy totiž vzniká ze strany učitelů pocit, že pracovnice nejsou příliš ochotny spolupracovat nad rámec své pracovní doby. Výchovný poradce sledoval všechny změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamoval s nimi pedagogické pracovníky. Ve škole spolupracoval s metodikem prevence, s třídními učiteli v oblasti patologických jevů. Během školního roku se pravidelně zúčastňoval akcí pořádaných pedagogicko psychologickou poradnou.

21 Výsledky prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů se řídí minimálním preventivním programem vypracovaným na celý školní rok pro I. i II. stupeň. Učitelé jednotlivých předmětů zařazují do svých tématických plánů učivo zabývající se především prevencí požívání drog, alkoholu a jiných omamných látek i ostatních patologických jevů. V letošním roce jsme se o p ě t zaměřili na spolupráci s rodiči a to zvláště na účelné využití volného času jejich dětí. Při řešení nastalých problémů v oblasti šikany ze strany spolužáků jsme drobné problémy řešili jednak vlastními silami otevřenými pohovory s rodiči dotčených žáků, jednak jsme využili při závažném problému spolupráce s Policií České republiky, která tento případ šikany šetřila vlastními silami a řešila i s dotčenými rodiči. Šlo o tak závažný případ, že vyústil u šikanovaného žáka dokonce k šíření poplašné zprávy. Vedení školy vlastní preventivně alkohol tester a tester na přítomnost drogy v těle. Žáci o nich jsou informováni a třídní učitelé mají k dispozici i souhlas rodičů s použitím testerů v případě podezření na požití alkoholu nebo užití drogy. Testování však zatím nebylo nutné provést Pochvaly a ocenění Třída Počet žáků písemné rozhlas Udělil Důvod 1.A třída třída Celé třídě za aktivní přístup k výuce během 1. i 2. pololetí 1.B Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí třída Celé třídě ve 2. pol. za aktivitu ve výuce a nacvičování literárního pásma v průběhu druhého pololetí 3.A třída Celé třídě ve 2. pol. za přípravu a práci ve školním roce, vzorné chování na škole v přírodě 3.B třída Jednotlivkyni za odpovědný přístup k výuce a ve 2.pol. celé třídě za zapojení do přípravy výstavy Éra dinosaurů třída Celé třídě ve 2. pol. za vzorné chování na škole v přírodě

22 Jednotlivcům za pomoc třídní učitelce Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí Jednotlivcům za výborný prospěch a reprezentaci školy ve sport.a naukových soutěžích Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí třída Jednotlivci za vzorný přístup ke studiu a ochotu pomáhat, třídě za aktivitu a reprezentaci v soutěžích Celkem udělených pochval do žák.knížek za celý školní rok: Do školního rozhlasu hlášená pochvala pro třídy a jednotlivce. 12x

23 Disciplinární opatření Třída Počet žáků Opatření Kdo udělil Důvod 1.A B NTU neplnění školních povinností 3.A 3.B NTU,2DTU 6NTU neplnění školních povinností, nevhodné chování neplnění školních povinností NTU neplnění školních povinností NTU,1DTU neplnění školních povinností NTU, 6DTU,3DŘŠ 1x 2.st.z chov. ŘŠ neplnění školních povinností NTU,6DTU 4DŘŠ 2x 2.st.z chov. neplnění školních povinností, šikana spolužáka,šíření poplašné zprávy NTU, 2DTU neplnění povinností NTU neplnění školních povinností

24 23 Celkem udělených kázeňských opatření za celý školní rok: Celkem za školní rok: napomenutí TU: důtka TU: důtka ředitele školy: stupeň z chování: stupeň z chování: Snížený stupeň z chování za jednotlivá pololetí školního roku 2 - uspokojivé Počet 0 3 % ze všech žáků školy 0 1,24 3 -neuspokojivé Neomluvené hodiny Počet % ze všech zameškaných hodin I. pololetí 2 0,02731 z 7322 II. pololetí 2 0,02375 z 8420 za školní rok 4 0,25853 z 15742

25 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Z toho dívek Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Autismus Celkem Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků Přehled o účasti žáků a umístění je přiložen v příloze zprávy BULLETIN

26 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivita školy, počet účastníků Viz příloha Bulletin vydaný na konci školního roku pro rodiče žáků základní školy Školní literární práce V rámci hodin českého jazyka a literatury se vyučující po celý školní rok snažili probudit v žácích zájem o mateřský jazyk nejen v mluvené, ale i psané podobě. Žáci se proto zúčastnili opět několika literárních soutěží, kde si děti mohly porovnat znalosti s ostatními spolužáky z jiných škol Využití počítačové a interneto vé třídy - vyučuje se povinný a volitelný předmět informatika - využití pro výuku ČJ, cizích jazyků a odborných předmětů, sexuální výchovy - od 2. pololetí pravidelně navštěvují počítačovou třídu 1. ročníky, využívají programy především na M a ČJ - děti ve ŠD mají možnost procvičování učiva, pro odpočinek využívají také počítačových her - žákům je poskytnuto rozšiřování vědomostí a dovedností ve volitelném předmětu: psaní všemi deseti - využití výukových programů při vyučování Používané programy: - TERASOFT - Veselý slabikář, Pohádková matematika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk - DIDAKTA fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, český jazyk - MATIK - ATF psaní strojem všemi deseti - ZAV psaní na klávesnici počítače všemi deseti - ALF interaktivní testy snadno a rychle Internetová učebna je také využívána pedagogickými pracovníky při dalším vzdělávání. Je nutné neustálá obnova a nákup novějších počítačů. Viz ICT plán, který je součástí plánu školy pro každý školní rok. K obnově počítačového vybavení jsou každoročně využívány sponzorské dary. Ve školním roce bylo zakoupeno či získáno sponzorským darem 6 PC.

27 25 Z EU v rámci dotačního programu, do něhož se škola v předchozích letech přihlásila, byly v předchozím školním roce nově zřízeny tři třídy s interaktivními tabulemi, z toho jedna na 1. stupni a dvě na druhém, takže se v současné době může vyučovat pomocí interaktivních tabulí v pěti třídách školy (ve dvou na 1. a třech na 2. stupni) Školní výlety Třída Trasa Datum Ped.doprovod (vedoucí+další) 1.A ZOO park Vyškov + Dinopark aaaa 1.B ZOO park Vyškov + Dinopark vychov. aaaa 2. Kroměříž A 3.A Škola v přírodě chata Orientka vychovatelka 3.B Staré Město u Uherského Hradiště učitelkaučitelkavýchov.ův třídní + 4. Škola v přírodě chata Orientka ychov.vychov.vychovelka 5. Olomouc Svatý kopeček, ZOO učitelka 6. Kamínka Roštín tř. uč.+učit. AA 7. Punkevní jeskyně, Macocha učučitelkau + učitelka AAAA8. Štramberk uuuuuuučitel + učitel AAAA9. Osvětim, Krakov uuuitelka Třídní učitelka + + učitelka AAAA učitel AAAA AAAA uuuuuuuuuuu uitelka AAAA AAAA AA AA

28 Školní družina Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků, má i sociální poslání. Svou činnost naplňuje různými akcemi. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě klidové hry, klidné zájmové a poslechové činnosti. Jejich organizace a plnění má psychologické poslání. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími prvky pohybovými, sportovními, turistickými nebo rukodělnými. Jsou realizovány převážně venku ve skupinách nebo jako spontánní činnost. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost dítěte. Umožní dětem nejen seberealizaci, ale i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Zájmová činnost je motivována, aby se vzbudil v dětech zájem o činnost. Akce školní družiny ve školním roce 2013/ Vítání dětí do života - Dopravní výchova s BESIPEM - Den dětí - Návštěva Muzea Kroměřížska celkem 3x - Návštěva zábavního parku GLAXIE Zlín celkem 2x - Karneval - Beseda v knihovně Kvasice - Ukázka první pomoci studentů a učitelů Střední zdravotní školy Kroměříž - DDH Kroměříž - Beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem - Indiánské odpoledne na ranči v Kostelanech - Chile přednáška o životě tamních obyvatel - Road 66 jak žijí indiáni v této oblasti - Rozsvěcování vánočního stromu

29 27 6. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 6.1 Aktivita pedagogických pracovníků směrem k obci Název akce Počet akcí Návštěva hasičské zbrojnice 2 Výstava žákovských prací v prostorách vestibulu - Brontosauři 1 Vítání občánků 6 Kulturní vystoupení-zahájení vánočního setkání 2 Příspěvek do Kvasických novin 9 Organizace výtvarné soutěže Mladý zahrádkář 1 Kulturní vystoupení při akcích Obce Kvasice 3 Kvasická knihovna- spolupráce na akcích 4 Vystoupení na hrách seniorů mikroregionu Jižní Haná v Tlumač. 1 Opakovaná vystoupení v domově důchodců 2 Návštěva zahradnictví Kohout 1 Návštěva Muzea Kvasic Besedy s paní Koutňákovou - písmařkou 1 Beseda s farářem v husitském kostele 1 Besedy s paní Koutňákovou - písmařkou 2 Návštěva Domova důchodců se zvláštní péčí kulturní program 1 Celkem Kroužky vedené pedagogickými pracovníky Název kroužku Počet žáků Fotbal HOŠI 12 Fotbal DÍVKY 12 Dyslektický 10 Logopedický 6 Míčové hry 10 Dramatický 10 Příprava na přijímací zkoušky 10

30 Kroužky vedené rodiči a členy organizací Název kroužku Počet žáků Rybářský 8 Šachový 4 Taneční 9 TAEKWON 12 Keramika Výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu Hudební nástroj Počet žáků Flétna 4 Kytara 6 Klavír a klávesy 9 Zpěv 1 Bicí 2 Výtvarný obor 8 Celkem ve škole: 6 oborů Celkem ve škole žáků: 30

31 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s mateřskými školami Již řadu let spolupracuje naše základní škola s mateřskými školami v okolí Střížovice, Kvasice, Nová Dědina, Karolín. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Děti i paní učitelky mají možnost přicházet na pravidelné návštěvy do školy, kde se děti seznamují s novým prostředím školy. Vzájemné konzultace o chování a prospěchu dětí utužují dobré vztahy nejen mezi dětmi, ale i učitelkami. Společně i letos prožili spoustu zajímavých akcí např. divadelní představení, besídky, Pohádkový les na Nové Dědině, rozloučení s prvňáčky, koncerty, divadelní představení a již tradiční Olympiádu v Karolíně Spolupráce s Obcí Kvasice Škola poskytuje základní vzdělání a činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako právní subjekt hospodaří vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost se svěřeným majetkem tak, aby bylo plně zajištěno jeho využití v souladu s hlavním posláním. Obec Kvasice poskytuje finanční prostředky nutné k provozu. Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo vychází vstříc požadavkům kladeným se strany školy. Spolupráce je stále na velmi dobré úrovni, zvláště se starostou, místostarostou, radou obce i členy zastupitelstva obce. Zvlášť pozitivní skutečností ze strany obecního zastupitelstva je vstřícný krok k zajištění plavání žáků, kdy byl navýšen stávající rozpočet tak, aby mohli žáci 3. a 4. ročníku tuto výuku absolvovat. Na dobu dvou let bylo totiž plavání vyřazeno i ze školního vzdělávacího programu, protože se nedostávalo finančních prostředků na mzdy plaveckých instruktorů, jež vedení školy hradilo ze státního rozpočtu. Dle školského zákona je zřízena školská rada, v níž jsou delegováni tři členové zastupitelstva, ze strany tohoto orgánu je škola rovněž kontrolována a jsou dávány podněty k činnostem školy. Členové rady se zasloužili o prosazení plné úhrady plaveckého výcviku. Kontrolní a finanční výbor obce prostřednictvím svých členů pravidelně kontroluje formou auditů hospodaření s finančními prostředky obce. Ředitel školy se pravidelně zúčastňuje veřejných zasedání, ne nichž tak může přímo odpovídat na dotazy kladené zastupiteli či občany obce.

32 Spolupráce se Speciální školou Kroměříž - pracoviště Kvasice Paní učitelky tohoto pracoviště zapojují děti do všech odpovídajících akcí pořádaných základní školou i místním domovem pro postiženou mládež, spolupracovaly v s učiteli i vychovatelkami ŠD, což přispívá ke kladnému působení v oblasti výchovy a začleňování postižených dětí do normálního života.

33 31 7. Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI Ve školním roce 2013/2014 byla provedena - veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu - státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků - státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování 8. Údaje o provedených jiných kontrolách: 2x provedena kontrola vedení účetnictví ve vztahu k obci pravidelný audit kontrolního a finančního výboru obce prováděný vždy v pololetí a na konci roku Tématická požární kontrola, školení požární hlídky, proškolení zaměstnanců školy Námětové cvičení Sboru dobrovolných hasičů prověření evakuace školy Hygienická kontrola provozu školní kuchyně dodržování hygienických podmínek v prost. kuchyně a jídelny Kontrola dodržování podmínek BOZP ve škole, školení zaměstnanců

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více