VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014

2 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení Název školy Zřizovatel, adresa zřizovatele Právní forma školy Ředitel školy, zástupce ředitele školy Kontakt na školu Další informace o škole Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/ Školská rada Seznam mimoškolních sdružení 5 2. Vzdělávání Vzdělávací program Nové metody výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Mezinárodní spolupráce 6 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Věková struktura pracovníků Odchody pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické 10 způsobilosti učitelů 3.5. Nepedagogičtí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků Zdůvodnění využití finančních prostředků na vzdělávání 15

3 2 4. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti Výsledky a vzdělávání Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Celkový prospěch žáků ve škole Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výsledky prevence sociálně patologických jevů Pochvaly a ocenění Disciplinární opatření Snížený stupeň z chování za jednotlivá pololetí školního roku Neomluvené hodiny Údaje o integrovaných žácích Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Školní literární práce Využití počítačové a internetové třídy Školní výlety Školní družina Údaje o významných mimoškolních aktivitách Aktivita pedagogických pracovníků směrem k obci Kroužky vedené pedagogickými pracovníky Kroužky vedené rodiči a členy organizací Výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s mateřskými školami Spolupráce s Obcí Kvasice Spolupráce se Speciální školou Kroměříž pracoviště Kvasice Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI Údaje o provedených jiných kontrolách Závěr výroční zprávy 31 Příloha 34

4 3 1. Charakteristika školského zařízení 1.1 Název školy, sídlo Název školy: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Sídlo: Kvasice, Husova 642, PSČ Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatel: Obec Kvasice Adresa zřizovatele: Obec Kvasice, Kvasice, náměstí Antoše Dohnala č. 18, PSČ Právní forma školy Právní subjekt od Příspěvková organizace 1.4 Ředitel školy, zástupce ředitele školy Ředitel: Jméno, příjmení: Mgr. Ladislav Škrabal Adresa: Horní 644, Moravský Beroun, PSČ Statutární zástupce: Jméno, příjmení: Mgr. Zdenka Gašpárková Adresa: Tlumačovská 315, Kvasice, PSČ Kontakt na školu Telefon: Fax: Web: Pracovník pro informace: Ivana Zapletalová

5 4 1.6 Další informace o škole Škola založena: dnem platnosti kolaudačního rozhodnutí, tj , č.j. OV/1351/79/80 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě Škola sdružuje: Základní škola Školní družina Školní jídelna kapacita 500 žáků kapacita 56 žáků kapacita 500 jídel IZO: IZO: IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet ped. prac. (prac.šj) Počet žáků na ped. úvazek I.stupeň ,28 7,00 21,28 II. stupeň ,00 8,20 11,22 Školní družina Školní jídelna ,00 1,69 29, ,9 3,5 59,71 počet strávníků na 1 úvazek

6 5 1.9 Š k o l s k á r a d a Školská rada je zřízena Datum zřízení: Počet členů: 9 Počet jednání: 2x ročně 1.10 Seznam mimoškolních sdružení Školská rada SRPDŠ Asociace školních sportovních klubů ČR 2. Vzdělávání 2.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2014/2015 v ročnících počet žáků ŠVP - Škola pro život 1,2,3,4,5,6,7,8, Nové metody výuky a vzdělávání Učitelé se snaží, aby atmosféra školy byla neustále otevřená, n i c m é n ě klidná a sdílná, dále nezapomínají na pozitivní přístup k dítěti a respektování jeho osobnosti. Jsou si vědomi toho, že zdrojem poznání nesmí být jen školní učebnice, ale život sám. Všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo logicky vycházet z potřeby života a znovu se do něj vracet. Metody a formy výuky i výchovy musí předpokládat vlastní žákovo hledání, tvoření, řešení, nacházení souvislostí a vyvozování závěrů. Tyto zásady přijala naše škola do svého školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život.

7 6 2.3 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Do výuky volitelných předmětů byli žáci zařazeni podle zájmu, se souhlasem rodičů. Volitelné předměty: ročník: Skupiny byly zřízeny dle zájmu žáků, každý má 2 volitelné předměty. Informatika 2 skupiny Historický seminář 2 skupiny Domácnost 3 skupiny Psaní všemi deseti 1 skupina Atletika 1 skupina Přírodovědný seminář 1 skupina Literární seminář 1 skupina Nepovinné předměty: Náboženství pro ročník 2.4 Mezinárodní spolupráce Škola mezinárodně v současné době s nikým nespolupracuje, po opakovaných pokusech o navázání kontaktů se zahraničními subjekty je odezva z jejich strany stále nulová.

8 7 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Interní ped. pracovníci (učitelé) Interní ped. pracovníci (vychovatelky ŠD) Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 16 15,18 2 1,69 Externí pracovníci 0 0 Interní ped. pracovníci (celkem) 18 16, Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace Roků ped. praxe 1. Učitelka 40,00 Středoškolské, vych.šd Učitelka 40,00 Vysokoškolské, 1.-5.roč Učitelka 40,00 Vysokoškolské,1.-5.roč Učitelka 40,00 Vysokoškolské, M - Bv Učitelka 10,91 Vysokoškolské, M- zákl.tech., Informatika Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Č-Ov 32

9 8 7. Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Učitelka 40,00 Vysokoškolské, Č-N Učitel 40,00 Vysokoškolské, Č-D Učitelka 40,00 Středoškolské, sociál. pedagogika Učitel 38,18 Vysokoškolské, M-Tv Učitelka 40,00 Vysokoškolské, optika se zaměř. na optoelektroniku Ředitel školy 40,00 Vysokoškolské,Č-D Zást.řed.školy 40,00 Vysokoškolské,M-Ov učitelka 40,00 Středoškolské, uč.mš Vychovatelka ŠD 33, Vychovatelka ŠD 33,76 Vysokoškolské, pedagogika - veřejná správa Středošk., výchova dětí předšk.a ml.škol.věku 18. Vychovatelka ŠD 34,55 Středoškolské, vych. ŠD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje Věková struktura pracovníků počet pracovníků do a více důchodci Věkový průměr všech pracovníků činí 49,63 let.

10 3.3.2 Odchody pedagogických pracovníků V listopadu byl ukončen pracovní poměr s učitelkou 1.stupně ve zkušební době, nahrazena důchodkyní..k byl ukončen pracovní poměr se 3 učitelkami pro nesplnění požadavků kvalifikace, trvání pracovního poměru na dobu určitou a vlastní žádost. 9

11 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 1.stupeň Třída Celkem Ú % P % N % hodin , , , ,00 Celkem , ,13 2. stupeň Předmět Celkem hodin Ú % P % ČJ , AJ NJ M VkO Z D Ch F Př VkZ Hv Vv Tv Pč Inf , ,67 Inf.volitel PVD Domácnost LS Atletika

12 11 Hist.seminář Celkem , ,19 Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú úplná, O pouze odborná, P pouze pedagogická, N - nevyhovující Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů počet učitelů % Požadovaný stupeň vzdělání 11 68,75 Nekvalifikovaní 5 31, ročník 6 tříd: - učitelé s požadovaným stupněm vzdělání učitelé se vzděláním pro školní družinu učitelé s vysokoškolským vzděláním učitelé se vzděláním pro MŠ ročník 4 třídy - 9 hodin jazyka anglického - vyučují vysokoškolsky vzdělaná učitelka s e s t á t n í z k o u š k o u A j, 21 - učitelka se středoškolským vzděláním studuje v kurzu Aj a 3 učitelka s aprobací Nj - TV dívky - vyučuje uč. s vysokoškolským vzděláním - jiná aprobace - Hv - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním - Dom - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - PvD - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Z - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Vv - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Ch - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Inf. - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Pč - učitelé s vysokoškolským vzděláním jiná aprobace - Př - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním, studuje VŠ obor Př - PřS - vyučuje učitelka s bakalářským vzděláním, studuje VŠ obor Př

13 Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 9 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek hod./týden Stupeň vzdělání, obor 1. Ekonomka, admin.prac. 40,00 Středoškolské- ekonomie 2. Provozář, topič 40,00+4,00 Vyučen - elektrikář 3. Uklízečka 40,00 Vyučena - čalounice 4. Uklízečka 40,00 Vyučena - krejčová 5. Uklízečka 40,00 Vyučena stroj.mech. 6. Vedoucí školní jídelny 28 Středoškolské 7. Hlavní kuchařka 40,00 Vyučena v oboru 8. Kuchařka 40,00 Vyučena v oboru 9. Pomocná kuchařka 40,00 Nevyučena v oboru

14 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy od do Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Integrované dítě v jazyce českém 1 Zákon o pelagických pracovnících + pracovně právní vztahy 1 Agrese, šikana, proces řešení 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 Správná anglická výslovnost 1 Problémy v oblasti výchovné činnosti školy 1 Aktivní učení v matematice slovní úlohy 1 Péče o žáky s autismem 2 Školský zákon - novela 1 Právní minimum rizikové chování 1 Čtenářská gramostnos u dětí se SVP 1 Práva a povinnosti ředitele 1 Cvičení pro hyperaktivní děti 1 Občanský zákoník školská praxe 1 Specifické poruchy chování 1 Jak získat autoritu 2 Organizační řád školy 17 Počet vzdělávacích aktivit 17 Počet zúčastněných pracovníků 35

15 Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků od do Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných nepedagogických pracovníků Účetní závěrka PO 1 Aktuality v účetnictví 1 Sociální a nemocenské pojištění 1 Odborná příprava požární hlídky 4 Školení BOZP 9 Počet vzdělávacích aktivit 5 Počet zúčastněných pracovníků Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků od do ,- Kč Finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků od do ,- Kč

16 Zdůvodnění využití finančních prostředků na vzdělávání U nepedagogických pracovníků je stále potřebné opětovně proškolovat ekonomku, školníka, administrativní pracovnici, vedoucí školní jídelny i kuchařky, aby mohli ve své práci využívat poznatků o provozu, bezpečnosti práce i změnách v legislativě školství. Vedení školy se zúčastnilo akcí zaměřených na aktuální změny právních předpisů, právní a školské předpisy, management, školskou legislativu, výměnu zkušeností. Pedagogičtí pracovníci se zdokonalovali ve svých oborech, práci na počítači, změnách ŠVP, věnovali pozornost interaktivní výuce matematiky, využití her pro rozvoj početních dovedností, využití dějepisného učiva na 1. stupni, specifickým poruchám učení a práci s integrovanými dětmi v jazyce českém, získávali poznatky v oblasti mimoškolních činností atd. Bude nutné počátkem následného školního roku zajistit doškolení učitelky v oblasti logopedie za učitelku, která rozvázala pracovní poměr koncem sledovaného školního roku. Do konce kalendářního roku 2014 bude maximálně využito z b ý v a j í c í c h finančních prostředků i na další důležité vzdělávací akce a semináře jak pro vedení školy, tak i pro pedagogické pracovníky. 4. Údaje o zařazování dětí a žáků 4.1 Zapsaní a zařazení žáci a děti Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. tříd 2013 Zapsané do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tříd

17 16 5.Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol První termín: Gymnáziu 8 leté m 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU,U OU, PrŠ přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí V prvním kole přijímacích pohovorů bylo přijato celkem 100 % žáků.

18 Celkový prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo hodnoceno slovně uvolněn Celkem I. stupeň uvolněn uvolněn Celkem II. stupeň Škola celkem uvolněn uvolněni

19 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výchovné poradenství řídil v tomto školním roce jmenovaný výchovný poradce.je přímo podřízen řediteli školy, v interních otázkách jedná svým jménem, v externích vztazích školy s rodiči, ve všech věcech týkajících se jejich dětí jedná jménem školy. Během celého školního roku výchovný poradce koordinuje práci všech vyučujících v oblasti přijímacího řízení na střední školy, s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h a psychologických vyšetření žáků, zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o dítě. V oblasti volby povolání bylo uskutečněno několik akcí pro žáky osmých a devátých tříd. Proběhly d n y o t e vř e n ý c h d veří n a s t ř e d n í c h š k o l á c h, aby se mohli žáci seznámit s konkrétními nabídkami, které by je mohly inspirovat, žáci navštívili úřad práce v Kroměříži. Výchovný poradce informoval pravidelně žáky devátých tříd o požadavcích škol našeho regionu a popřípadě podle zájmu i z jiných krajů. Každou středu se rodiče mohli poradit o schopnostech svého dítěte, vhodnosti vybrané školy. Připravoval nástěnky z propagačních materiálů jednotlivých škol. Pořádal besedy se zástupci jednotlivých středních odborných učilišť. Přihlášky žáků byly řádně odeslány na příslušné školy. Již tradičně i v letošním roce byly na přání rodičů v 9. ročníku provedeny SCIOTESTY na porovnání schopností žáků v celostátním měřítku jak v matematice, tak i v jazyce českém a cizím jazyce. Jak rodiče, tak i samotní učitelé měli tedy možnost seznámit se s výší percentilů jednotlivých žáků v celostátním porovnání a jejich předpoklady ke studiu zvoleného oboru či školy. V oblasti péče o děti se SVPU spolupracoval s jednotlivými vyučujícími. Pravidelně byly odesílány kontrolní dotazníky do PPP v Kroměříži, vždy se souhlasem rodičů. Nově se objevující případy, byly konzultovány s rodiči a po vzájemné dohodě děti odeslány na vyšetření SVPU a ADHD. Integrovaní žáci jsou evidováni u výchovného poradce, který má za úkol kontrolovat dodržování doporučení pedagogicko psychologické poradny, informuje vyučující o výsledcích vyšetření, úzce spolupracuje také se střediskem výchovné péče v Kroměříži a dětskou psycholožkou v Otrokovicích. Ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence kontroluje záškoláctví, šikanu, spolupracuje s příslušnými kompetentními orgány apod. Jednotlivé případy jsou individuálně projednávány. Ve škole byl v l e t o š n í m r o c e o p ě t zaznamenán závažný kázeňský přestupek žáků vůči spolužákovi, j e n ž s e p o d t í h o u t l a k u z e s t r a n y s t a r š í c h s p o l u ž á k ů d o p u s t i l z á v a ž n é h o p r o h ř e š k u š í ř e n í p o p l a š n é z p r á v y. O k o l n o s t i t o h o t o p ř í p a d u musely být řešeny na vyšší úrovni, výchovným poradcem byla požádána o spolupráci v objasnění této opakované šikany policie České republiky. Spolupráce s policií ČR je na velmi dobré úrovni, případné problémy jsou okamžitě řešeny. Spolupráce s OSPOD a sociální komisí při OÚ by mohla být ze strany

20 19 dotčených orgánů lepší. Mnohdy totiž vzniká ze strany učitelů pocit, že pracovnice nejsou příliš ochotny spolupracovat nad rámec své pracovní doby. Výchovný poradce sledoval všechny změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamoval s nimi pedagogické pracovníky. Ve škole spolupracoval s metodikem prevence, s třídními učiteli v oblasti patologických jevů. Během školního roku se pravidelně zúčastňoval akcí pořádaných pedagogicko psychologickou poradnou.

21 Výsledky prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů se řídí minimálním preventivním programem vypracovaným na celý školní rok pro I. i II. stupeň. Učitelé jednotlivých předmětů zařazují do svých tématických plánů učivo zabývající se především prevencí požívání drog, alkoholu a jiných omamných látek i ostatních patologických jevů. V letošním roce jsme se o p ě t zaměřili na spolupráci s rodiči a to zvláště na účelné využití volného času jejich dětí. Při řešení nastalých problémů v oblasti šikany ze strany spolužáků jsme drobné problémy řešili jednak vlastními silami otevřenými pohovory s rodiči dotčených žáků, jednak jsme využili při závažném problému spolupráce s Policií České republiky, která tento případ šikany šetřila vlastními silami a řešila i s dotčenými rodiči. Šlo o tak závažný případ, že vyústil u šikanovaného žáka dokonce k šíření poplašné zprávy. Vedení školy vlastní preventivně alkohol tester a tester na přítomnost drogy v těle. Žáci o nich jsou informováni a třídní učitelé mají k dispozici i souhlas rodičů s použitím testerů v případě podezření na požití alkoholu nebo užití drogy. Testování však zatím nebylo nutné provést Pochvaly a ocenění Třída Počet žáků písemné rozhlas Udělil Důvod 1.A třída třída Celé třídě za aktivní přístup k výuce během 1. i 2. pololetí 1.B Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí třída Celé třídě ve 2. pol. za aktivitu ve výuce a nacvičování literárního pásma v průběhu druhého pololetí 3.A třída Celé třídě ve 2. pol. za přípravu a práci ve školním roce, vzorné chování na škole v přírodě 3.B třída Jednotlivkyni za odpovědný přístup k výuce a ve 2.pol. celé třídě za zapojení do přípravy výstavy Éra dinosaurů třída Celé třídě ve 2. pol. za vzorné chování na škole v přírodě

22 Jednotlivcům za pomoc třídní učitelce Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí Jednotlivcům za výborný prospěch a reprezentaci školy ve sport.a naukových soutěžích Jednotlivcům jen do žákovských knížek za práci v 1. a 2. pololetí třída Jednotlivci za vzorný přístup ke studiu a ochotu pomáhat, třídě za aktivitu a reprezentaci v soutěžích Celkem udělených pochval do žák.knížek za celý školní rok: Do školního rozhlasu hlášená pochvala pro třídy a jednotlivce. 12x

23 Disciplinární opatření Třída Počet žáků Opatření Kdo udělil Důvod 1.A B NTU neplnění školních povinností 3.A 3.B NTU,2DTU 6NTU neplnění školních povinností, nevhodné chování neplnění školních povinností NTU neplnění školních povinností NTU,1DTU neplnění školních povinností NTU, 6DTU,3DŘŠ 1x 2.st.z chov. ŘŠ neplnění školních povinností NTU,6DTU 4DŘŠ 2x 2.st.z chov. neplnění školních povinností, šikana spolužáka,šíření poplašné zprávy NTU, 2DTU neplnění povinností NTU neplnění školních povinností

24 23 Celkem udělených kázeňských opatření za celý školní rok: Celkem za školní rok: napomenutí TU: důtka TU: důtka ředitele školy: stupeň z chování: stupeň z chování: Snížený stupeň z chování za jednotlivá pololetí školního roku 2 - uspokojivé Počet 0 3 % ze všech žáků školy 0 1,24 3 -neuspokojivé Neomluvené hodiny Počet % ze všech zameškaných hodin I. pololetí 2 0,02731 z 7322 II. pololetí 2 0,02375 z 8420 za školní rok 4 0,25853 z 15742

25 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Z toho dívek Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Autismus Celkem Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků Přehled o účasti žáků a umístění je přiložen v příloze zprávy BULLETIN

26 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivita školy, počet účastníků Viz příloha Bulletin vydaný na konci školního roku pro rodiče žáků základní školy Školní literární práce V rámci hodin českého jazyka a literatury se vyučující po celý školní rok snažili probudit v žácích zájem o mateřský jazyk nejen v mluvené, ale i psané podobě. Žáci se proto zúčastnili opět několika literárních soutěží, kde si děti mohly porovnat znalosti s ostatními spolužáky z jiných škol Využití počítačové a interneto vé třídy - vyučuje se povinný a volitelný předmět informatika - využití pro výuku ČJ, cizích jazyků a odborných předmětů, sexuální výchovy - od 2. pololetí pravidelně navštěvují počítačovou třídu 1. ročníky, využívají programy především na M a ČJ - děti ve ŠD mají možnost procvičování učiva, pro odpočinek využívají také počítačových her - žákům je poskytnuto rozšiřování vědomostí a dovedností ve volitelném předmětu: psaní všemi deseti - využití výukových programů při vyučování Používané programy: - TERASOFT - Veselý slabikář, Pohádková matematika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk - DIDAKTA fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, český jazyk - MATIK - ATF psaní strojem všemi deseti - ZAV psaní na klávesnici počítače všemi deseti - ALF interaktivní testy snadno a rychle Internetová učebna je také využívána pedagogickými pracovníky při dalším vzdělávání. Je nutné neustálá obnova a nákup novějších počítačů. Viz ICT plán, který je součástí plánu školy pro každý školní rok. K obnově počítačového vybavení jsou každoročně využívány sponzorské dary. Ve školním roce bylo zakoupeno či získáno sponzorským darem 6 PC.

27 25 Z EU v rámci dotačního programu, do něhož se škola v předchozích letech přihlásila, byly v předchozím školním roce nově zřízeny tři třídy s interaktivními tabulemi, z toho jedna na 1. stupni a dvě na druhém, takže se v současné době může vyučovat pomocí interaktivních tabulí v pěti třídách školy (ve dvou na 1. a třech na 2. stupni) Školní výlety Třída Trasa Datum Ped.doprovod (vedoucí+další) 1.A ZOO park Vyškov + Dinopark aaaa 1.B ZOO park Vyškov + Dinopark vychov. aaaa 2. Kroměříž A 3.A Škola v přírodě chata Orientka vychovatelka 3.B Staré Město u Uherského Hradiště učitelkaučitelkavýchov.ův třídní + 4. Škola v přírodě chata Orientka ychov.vychov.vychovelka 5. Olomouc Svatý kopeček, ZOO učitelka 6. Kamínka Roštín tř. uč.+učit. AA 7. Punkevní jeskyně, Macocha učučitelkau + učitelka AAAA8. Štramberk uuuuuuučitel + učitel AAAA9. Osvětim, Krakov uuuitelka Třídní učitelka + + učitelka AAAA učitel AAAA AAAA uuuuuuuuuuu uitelka AAAA AAAA AA AA

28 Školní družina Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků, má i sociální poslání. Svou činnost naplňuje různými akcemi. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě klidové hry, klidné zájmové a poslechové činnosti. Jejich organizace a plnění má psychologické poslání. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími prvky pohybovými, sportovními, turistickými nebo rukodělnými. Jsou realizovány převážně venku ve skupinách nebo jako spontánní činnost. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost dítěte. Umožní dětem nejen seberealizaci, ale i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Zájmová činnost je motivována, aby se vzbudil v dětech zájem o činnost. Akce školní družiny ve školním roce 2013/ Vítání dětí do života - Dopravní výchova s BESIPEM - Den dětí - Návštěva Muzea Kroměřížska celkem 3x - Návštěva zábavního parku GLAXIE Zlín celkem 2x - Karneval - Beseda v knihovně Kvasice - Ukázka první pomoci studentů a učitelů Střední zdravotní školy Kroměříž - DDH Kroměříž - Beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem - Indiánské odpoledne na ranči v Kostelanech - Chile přednáška o životě tamních obyvatel - Road 66 jak žijí indiáni v této oblasti - Rozsvěcování vánočního stromu

29 27 6. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 6.1 Aktivita pedagogických pracovníků směrem k obci Název akce Počet akcí Návštěva hasičské zbrojnice 2 Výstava žákovských prací v prostorách vestibulu - Brontosauři 1 Vítání občánků 6 Kulturní vystoupení-zahájení vánočního setkání 2 Příspěvek do Kvasických novin 9 Organizace výtvarné soutěže Mladý zahrádkář 1 Kulturní vystoupení při akcích Obce Kvasice 3 Kvasická knihovna- spolupráce na akcích 4 Vystoupení na hrách seniorů mikroregionu Jižní Haná v Tlumač. 1 Opakovaná vystoupení v domově důchodců 2 Návštěva zahradnictví Kohout 1 Návštěva Muzea Kvasic Besedy s paní Koutňákovou - písmařkou 1 Beseda s farářem v husitském kostele 1 Besedy s paní Koutňákovou - písmařkou 2 Návštěva Domova důchodců se zvláštní péčí kulturní program 1 Celkem Kroužky vedené pedagogickými pracovníky Název kroužku Počet žáků Fotbal HOŠI 12 Fotbal DÍVKY 12 Dyslektický 10 Logopedický 6 Míčové hry 10 Dramatický 10 Příprava na přijímací zkoušky 10

30 Kroužky vedené rodiči a členy organizací Název kroužku Počet žáků Rybářský 8 Šachový 4 Taneční 9 TAEKWON 12 Keramika Výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu Hudební nástroj Počet žáků Flétna 4 Kytara 6 Klavír a klávesy 9 Zpěv 1 Bicí 2 Výtvarný obor 8 Celkem ve škole: 6 oborů Celkem ve škole žáků: 30

31 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s mateřskými školami Již řadu let spolupracuje naše základní škola s mateřskými školami v okolí Střížovice, Kvasice, Nová Dědina, Karolín. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Děti i paní učitelky mají možnost přicházet na pravidelné návštěvy do školy, kde se děti seznamují s novým prostředím školy. Vzájemné konzultace o chování a prospěchu dětí utužují dobré vztahy nejen mezi dětmi, ale i učitelkami. Společně i letos prožili spoustu zajímavých akcí např. divadelní představení, besídky, Pohádkový les na Nové Dědině, rozloučení s prvňáčky, koncerty, divadelní představení a již tradiční Olympiádu v Karolíně Spolupráce s Obcí Kvasice Škola poskytuje základní vzdělání a činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako právní subjekt hospodaří vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost se svěřeným majetkem tak, aby bylo plně zajištěno jeho využití v souladu s hlavním posláním. Obec Kvasice poskytuje finanční prostředky nutné k provozu. Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo vychází vstříc požadavkům kladeným se strany školy. Spolupráce je stále na velmi dobré úrovni, zvláště se starostou, místostarostou, radou obce i členy zastupitelstva obce. Zvlášť pozitivní skutečností ze strany obecního zastupitelstva je vstřícný krok k zajištění plavání žáků, kdy byl navýšen stávající rozpočet tak, aby mohli žáci 3. a 4. ročníku tuto výuku absolvovat. Na dobu dvou let bylo totiž plavání vyřazeno i ze školního vzdělávacího programu, protože se nedostávalo finančních prostředků na mzdy plaveckých instruktorů, jež vedení školy hradilo ze státního rozpočtu. Dle školského zákona je zřízena školská rada, v níž jsou delegováni tři členové zastupitelstva, ze strany tohoto orgánu je škola rovněž kontrolována a jsou dávány podněty k činnostem školy. Členové rady se zasloužili o prosazení plné úhrady plaveckého výcviku. Kontrolní a finanční výbor obce prostřednictvím svých členů pravidelně kontroluje formou auditů hospodaření s finančními prostředky obce. Ředitel školy se pravidelně zúčastňuje veřejných zasedání, ne nichž tak může přímo odpovídat na dotazy kladené zastupiteli či občany obce.

32 Spolupráce se Speciální školou Kroměříž - pracoviště Kvasice Paní učitelky tohoto pracoviště zapojují děti do všech odpovídajících akcí pořádaných základní školou i místním domovem pro postiženou mládež, spolupracovaly v s učiteli i vychovatelkami ŠD, což přispívá ke kladnému působení v oblasti výchovy a začleňování postižených dětí do normálního života.

33 31 7. Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI Ve školním roce 2013/2014 byla provedena - veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu - státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků - státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování 8. Údaje o provedených jiných kontrolách: 2x provedena kontrola vedení účetnictví ve vztahu k obci pravidelný audit kontrolního a finančního výboru obce prováděný vždy v pololetí a na konci roku Tématická požární kontrola, školení požární hlídky, proškolení zaměstnanců školy Námětové cvičení Sboru dobrovolných hasičů prověření evakuace školy Hygienická kontrola provozu školní kuchyně dodržování hygienických podmínek v prost. kuchyně a jídelny Kontrola dodržování podmínek BOZP ve škole, školení zaměstnanců

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více