SPONDYLARTRITIDY. VÝUKA (V.Ščudla) 5. ročník všeobecného směru (LS 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPONDYLARTRITIDY. VÝUKA (V.Ščudla) 5. ročník všeobecného směru (LS 2013) http://public.fnol.cz/www/3ik/index.htm"

Transkript

1 SPONDYLARTRITIDY VÝUKA (V.Ščudla) 5. ročník všeobecného směru (LS 2013)

2 SPONDYLARTRITIDY ( séronegativní, spondylartropatie ) (1) SpA chronická zánětlivá onemocnění se shodnou patogenezou, s preferenčním postihem axiálního skeletu (především spondylitida a sakroileitida), s genetickou dispozicí (HLA B 27 ) a s negativitou RF SPOLEČNÁ CHARAKTERISTIKA Klinická spondylitida zánětlivé bolesti zad sakroileitida asymetrická oligo/monoartritida ( synovitida ) perif. kloubů (DKK) zánětlivé, osifikující entezopatie extraartikulární projevy - oční (iritida, iridocyklitida, uveitida, konjunktivitida) - kožní, slizniční, GIT, urogenitální projevy nepřítomnost podkožních revmatoidních uzlů Laboratorní absence revmatoidních faktorů ( séronegativita ) Genetická častá asociace s HLA B27 familiární nahromadění SpA ( HLA B 27 nemoci např. PsA, UP, M. Crohn)

3 SPONDYLARTRITIDA KLASIFIKACE (2) SPONDYLARTRITIDY ( séronegativní ) Ankylozující spondylitida (M. Bechtěrev) Reaktivní artritidy a Reiterův syndrom Psoriatická artritida Enteropatické artritidy se sakroileitidou - M. Crohn, ulcerózní proktokolitida, M.Whipple, jejunoileální bypass Nediferencované spondylartritidy Sklon k překrývání neúplná/frustní manifestace přechody např. ReA v M. Bechtěrev aj.

4 Zjednodušené schéma konceptu spondylartritid

5 SPONDYLARTRITIDY ETIOPATOGENEZA (3) ETIOLOGIE A PATOGENEZA ne zcela vyřešena f. imunogenetický (HLA B 27 ) scestná imunitní odpověď na exo/endogenní noxy (a. mikrobiální ) selektivní patologická imunitní reakce kloubní struktury, oční. aseptický zánět bakteriální proteiny ( artritogenní oligopeptidy) molekuly MHC I. a II. třídy autoimunitní útok proti vlastním strukturám ( vykolejení ) - selhání tolerance vlastních antigenů - zkřížené imunitní reakce (?), molekul. mimikry (prolomení imunol. tolerance proti vlastní molekule HLA B 27 ) f. infekční infekce urogenitální (M. Reiter) infekce střevní (sek. SpA) genetické vlivy HLA B 27 u MB - ~ 90%, HLA B 27 pozitivní jen 20% má MB HLA B 27 v běžné populaci 6-8%

6 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA (M. Bechtěrev) (4) MB chronické systémové zánětlivé onemocnění s dominantním postihem páteře (inter/kostovertebrálních kloubů, intervertebrálních disků a přilehlých vazů), sakroiliakálních kloubů, případně i kořenových (kyčle, ramenní kloub) a periferních kloubů se sklonem k fibróze a ossifikující ankylóze, případně i s extraspinálními orgánovými projevy Epidemiologie prevalence 0.5 1%, (nejčastější) M:Ž 3-9:1, decénium (M 28let) Patol. anatomie nespec. zánět - proliferace, kulatobun. infiltrát, granulační tkáň entezitidy, sy. šlachových úponů (pánev, paty ) erozivní chondritis/osteitis fibrotizace, ossifikace kvadratizace obratlů, synostóza SI skloubení,ankylóza kloubů synchondróza manubrio-sternální a pubické symfýzy postižení kořene aorty, plicní fibróza.

7 ANYKLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA KLINICKÝ OBRAZ (I) (5) CELKOVÉ PROJEVY akutní začátek/vzplanutí - subfebrilie, pokles hmotnosti, nechutenství, pocení často pozdní dg. (> 5 let) ZÁNĚTLIVÉ BOLESTI ZAD klidová noční/ranní bolest ranní ztuhlost uvolnění pohybem zprvu intermit., posléze trvalá ( 3 měsíce) Sakroileitida klidové bolesti a ztuhlost v sakrální/gluteální oblasti s šířením do stehenní oblasti zhoršení při chůzi do schodů palpační bolestivost SI štěrbin, posit. Menellův manévr Spondylitida bolest L/S, Th/L a C páteře (domin. projev), ascendentní / descendentní typ svalový spasmus, bolesti mezi lopatkami omezení rozsahu hybnosti páteře (1. 5. st.) - omezení dorsální/ventrální/laterální flexe a rotace - omezení dechových exkurzí ( 2.5 cm) restrikční porucha ventilace - úplná ztuhlost páteře sulcus dorsalis persistens Thomayerova, Schoberova, Stiborova distance, fleche dle Forestiera Typický postoj anteflexe hlavy, Th kyfóza, aplanace bederní lordózy s vyklenutím břicha, semiflexe kolenních kloubů, atrofie svalstva

8 M. Bechtěrev změny habitu při dlouhodobém průběhu Test stěna okcipitální krajina

9 M. Bechtěrev časné fáze pozdní fáze Thomayerův příznak synovitida kolen.kloubu osifikace postranních i intervertebr.vazů

10 M. Bechtěrev omezení hybnosti páteře M. Bechtěrev pokročilá fáze s typickou změnou habitu

11 SpA vyšetření páteře a SI skloubení

12 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA KLINICKÝ OBRAZ (II) (6) Artritida (30-50%) rhizomelická forma ramenní a kyčelní klouby - akutní synovitida ev. episodická/prespondyl. (kolenní klouby) - f. erozivní/destruktivní ev. ankylozující artritida f. periferní skandinávská především ženy Entezitidy zánětlivé event. osifikující Achillova šlacha, plant. aponeuróza, trochantery, tuber ossis ischii Ostatní mimokloubní projevy jednostranná recidivující iritida/iridocyklitida (25%), uveitida aortitida aortální regurgitace, poruchy A-V převodu plicní fibróza IgA nefropatie AA amyloidóza vzácně atlanto-okcipitální subluxace, sy. cauda equina Průběh mírný maligní/ fudroyantní vlny akutní exacerbace

13 M. Bechtěrev zánětlivá a osifikující entezopatie Zánětlivá entezopatie úponu šlachy Normální stav šlachového úponu ke kosti Zánětlivé entezopatie zánět a eroze Entezopatie degenerativní/osifikující plantární aponeurózy úponu Achilovy šlachy

14 Pravděpodobnost MB, nebo axiální spondylartropatie Manifestace MB v oblasti skeletu Chronické bolesti zad 5% Zánětlivé bolesti zad 14% Obraz spondylartropatie (entenzitida, pozitivní RA, uveitida, asymetrická artritida, dobrá odezva na NSAID) 30-70% RTG vyšetření SI skloubení, je-li normální, pak CT nebo MRI a HLA-B27 vyšetření 95% MB, axial. SpA Kostní změny obratlových těl Normální stav Osteolyty Syndesmofyty Nemarginální syndesmofyty OA MB Ps SpA entezopatie postižení skeletu

15 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA vyšetřovací metody (7) LABORATORNÍ nespecifické, monitorace aktivity nemoci RAF - SE, CRP, 2 a -globuliny, často IgA v séru/slinách, zřídka CK a AF RF a ANF negat., imunologicky tichá choroba HLA-B 27 posit. v 90% (ne projev nemoci, ale predispozice) Anémie chronických chorob Proteinurie AA amyloidóza (?) RADIOGRAFIE SKELETU positivní až v rozvinuté fázi nemoci RTG kriteria sakroileitidy 0 negat. nález 1 nejisté/iniciální změny SI 2 minim. změny (neostré kontury, juxtaartikulární skleróza, šířka štěrb. norm.) 3 eroze, změny šířky štěrbiny, část. ankylóza, transartikulární můstky 4 úplná ankylóza ( synostóza ) Spondylartritida - kvadratizace obratlů osteoporóza těl, přemosťující syndesmofyty, kostěná intervertebrální ankylóza (obraz bambusové hole ) - kalcifikace paravertebrálních vazů, synostóza symfýzy erozivní/ankylozující destruktivní artritida Dg. iniciálních změn MRI (STIR nebo T1) i u RTG negativity, event. 99 Tc-bisfosfonat scintigrafie

16 M. Bechtěrev radiografické změny zánik i.v štěrbiny SI synostóza eroze rozšíření SI skloubení, eroze a sklerotizace SI skloubení a symfýzy eroze a osifikace úponů Bambusová páteř symetrické syndesmofyty, osifikace interspinálních vazů

17 M. Bechtěrev radiografické změny fůze obratlů sklerotizace osteofyty eroze a osifikace eroze a osifikace entezopatie zánik kloubní štěrbiny

18 M.Bechtěrev radiografie, 99 TC-scintigrafie a CT vyšetření sakroileitida - rozšíření štěrbiny,transos.můstky sakroileitida eroze ( ozubení poštovní známky ) sakroileitida asymetr. pozitivita 99 TC sintigrafie CT obraz časné sakroileitidy

19 M. Bechtěrev MRI MR SI skloubení T1 obraz - eroze kyčelní kosti vlevo, distálně eroze oboustranně MR eroze a transartikulární můstky ( RTG obraz normální) MRI intenzita signálu edém kosti a kloubního pouzdra, nebo edém KD časné, pre-rtg stádium T2 STIR MR známky zánětu dřeně s edémem

20 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Dg. kritéria (New York, 1984) (8) KRITÉRIA KLINICKÉ ZNAKY klidová bolest Th-L a LS úseku zad 3 měsíce, mírnící se pohybem omezení pohybliv. bederní páteře ve frontální i v sagitální rovině omezení rozsahu hybnosti hrudníku ( 2.5 cm/4. mzž.) RADIOGRAFICKÉ ZNAKY oboustranná sakroileitida 2. stupně (eroze, fokální skleróza, ohraničená osifikace) nebo jednostranná sakroileitida 3. (rozsáhlá skleróza a fokální ankylóza) nebo 4. stupně (úplná ankylóza tj. synostóza) HODNOCENÍ Dg. jistá - přítomnost alespoň 1 rtg a 1 klinického kritéria Dg. pravděpodobná - přítomnost všech 3 klinických nebo 1 rtg znaku DIF. DIAGNOSTIKA neobyčejně široká OSP, prolaps disku, vertebrog. alg. sy při spondylartróze TBC a infekční spondylitidy Nádorové stavy vč. metastatického postižení páteře Ostatní HLA-asociované SpA

21 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Terapie (I) (9) KAUZÁLNÍ SPECIFICKÁ LÉČBA nyní biologická léčba léčit včas i bez RTG průkazu sakroileitidy REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A HYDROKINEZIOTERAPIE VELMI VÝZNAMNÁ osobní motivace denní aktivní cvičení, tonizace svalů, plavání, dech. cviky pevné/měkké lůžko, nezvedat břemena udržení rozsahu pohyblivosti FARMAKOTERAPIE potlačení aktivity zánětu, bolesti, ztuhlosti DMARS u aktivní perif. formy, MTX a sulfasalazin u f. axiální (malá účinnost, ovlivnění perif. kloubů nikoliv osového skeletu (?) glukokortikoidy jen krátkodobě při akutním vzplanutí (Methylprednisolon p.o. i i.v, spíše lokálně) NSAID základem celoživotní léčba, postačuje u 2/3 pacientů antirevmatika, trvale i on demand, rychlý efekt (ibuprofen, diklofenak, koxiby (nimesulid, meloxikam, celecoxib), výjimečně indometacin) často rychlý účinek NSA v oblasti axiálního skeletu patognomický rys MB? NSAID stále léky 1. volby Coxiby selekt. inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2) jsou méně ulcerogenní ale nikoliv účinnější NSAID nemají podstatný vliv na průběh onemocnění

22 ASAS (Assessment of SpondylArthritis international Society) klasifikační kritéria pro axiální i periferní SpA U pacientů s 3 měsíční bolestí zad a věkem na počátku <45 let POUZE u pacientů periferními projevy Sakroiliitida (rtg/mri) a 1 SpA projev* HLA-B27+ a 2 SpA projevy* Artritida / entezitida / daktylitida plus * SpA projevy Zánětlivá bolest zad artritida entezitida (pata) uveitida daktylitida psoriáza Crohnova nemoc/ kolitida dobrá odpověď na NSAIDs familiární výskyt SpA HLA-B27 zvýšené CRP Rudwaleit M, et al. Ann Rheum Dis. 2011;70: senzitivita: 79.5% specificita: 83.3% 1 SpA projev uveitida psoriáza Crohnova nemoc / kolitida předcházející infekce HLA-B27 sakroiliitida 2 SpA projevy artritida entezitida daktylitida anamnéza IBP familiární výskyt SpA

23 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Terapie (II) (10a) BIOLOGICKÁ LÉČBA převrat v léčbě MB axiální, periferní, entezitická forma dle ASAS kritérií selhání standardní léčby (> 3měs.) aktivita AS (klin. + CRP) nepřítomnost kontraindikací časná/indukční léčba? u pacientů s MB - vysoké hodnoty TNF- v séru a v synovii inhibitory TNF- Etanercept (Enbrel) blokátor receptoru pro TNF- (rekomb. stnf R/IgG1 Fc) - 1x týdně s.c. Infliximab (Remicade) chimerická MoAb proti TNF- - 5 mg/kg i.v. infuze: 0, 2, 6 a následně à 6 týdnů Adalimumab (Humira): humánní protilátka IgG 1 proti TNF mg s.c. ob týden Golimumab: humánní MoAb IgG1 anti TNF- - s.c.1x / měs. Certolizumab pegol

24 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Terapie (III) (10b) BIOLOGICKÁ LÉČBA převrat v léčbě MB Významné zlepšení projevů a funkčních parametrů nemoci u většiny stavů ústup únavy, bolestí zad, perif. artritid, enteritid, ranní ztuhlosti rychlý nástup účinku! ( 2 týdny), zlepšení kvality života, RAF efekt i u závažných, pozdních stavů zlepšení změn na MRI i v histologii kombinace biol. léčby s MTX!, při selhání výměna působku nežádoucí účinky: sepse, TBC, NHL, anémie Perspektivně inhibitory T-bb alefacept (Amevive)? perspektivně inhibitory B-bb anti CD 20 (Rituximab)?, anti IL-6 (Tocilizumab)? Bisfosfonáty pamidronat (OSP a protizánětlivý efekt) Thalidomid klinické zlepšení (?) Revmatochirurgie TEP, korekční operace Aktinoterapie - opuštěna (výjimečně u nezvl. stavů, radiač. synovektomie 90 Ytrium) PROGNÓZA celoživotní onemocnění, proměnlivá i uspokojivá kvalita života nepříznivý průběh invalidita, bezmocnost

25 M.Bechtěrev zlepšení stavu po operační léčbě

26 M. Bechtěrev soubor cviků k udržení rozsahu pohyblivosti páteře

27 PSORIATICKÁ (SPONDYL) ARTRITIDA (I) (11) PsA zánětlivé, séronegativní onemocnění kloubů a/nebo axiálního skeletu u psoriázy 5-10% pacientů s psoriázou, let, M:Ž 1:1 ¾ až po kožní manifestaci, 15% současně, 10% před kožními projevy ~ 40% posit. s HLA-B 27, genet. predispozice, posit. RA nejenom pestrá asymetrická artritida, ale i entezitidy, tenosynovitidy, daktylitidy Klinické typy Asymetrická oligoartikulární forma (~ 20-40%) DIP, PIP event. MCP/MTP a klouby HKK/DKK (kolena, kyčle) daktylitis, tenovaginitis, onycholýza/ dolíčkování nehtů rtg bizarní akroosteolýzy termin. falang ( pencil in cup ) Symetrická destruktivní polyartritida typu RA (~ 30-50%) nejčastější, postih i DIP Asymetrická artritida DIP (~ 5-15%) drobné klouby rukou/nohou, onycholýza daktylitis, klobáskové prsty Mutilující artritida se sakroileitidou (~ 5%) nejcharakterističtější, digiti telescopici mutilace se zkrácením prstů Axiální forma bez postihu periferních kloubů (~ 25%) ankylozující spondylitida, asymetrické parasyndesmofyty ( býčí roh ), paravertebrální osifikace jedno/oboustranná sakroileitida entezopatie v oblasti pánve a patní kosti i klouby přední hrudní stěny (sternoklavikulární, manubriosternální klouby)

28 Ps SpA dolíčkování nehtů incip. onycholýza onycholýza a diskolorace

29 PsSpA postižení DIP PsSpA postižení DIP RA-like forma psoriatické artritidy PsSpA artritida DIP PsSpA onycholýza, artritida DIP PsSpA onychodystrofie, daktylitida ( klobáskový prst )

30 PsSpA asymetrická oligoartritida PsSpA mutilující artritida, distorse a deviace kloubů ( krátké prsty ) pencil-in-cup deformity PsSpA deformující artritida klobásková daktylitida, onychodystrofie PsSpA mutilující artritida, digiti telescopicí PsSpA RTG obraz mutilující artritidy, osteolýza, zkrácení prstů

31 PSORIATICKÁ (SPONDYL)-ARTRITIDA (II) (12) KLINICKÉ PROJEVY vedle typu 1-5 překryvné sy. s ostatními SpA SAPHO sy. Synovitis, Akne konglobata, Psoriáza, Hyperostóza, Osteitis/Osteomyelitis extraartikulární oční, kardiální.. VYŠETŘENÍ Laboratorní nespecifické, spíše aktivita nemoci RAF-SE, CRP, -globuliny event. IgA, CH 50, CD4/CD 8, negativita RF, ANF Zobrazovací metody Radiografie - destrukce, akroosteolýza falang, eroze, skleróza a ankylóza kloubů - periart. periostózy falang, osif. entezopatie, parasyndesmofyty, paravert. osifikace MR časné změny u artritidy, CT časné sakroileitidy Kostní scintigrafie aktivita TERAPIE v podstatě symptomatická, klasická léčba málo účinná NSAID 1. volba DMARDs při aktivitě a progresi Metotrexat, Sulfasalazin, Cy-A, leflunomid, azathioprin (?), Mykofenolát mofetil (?) kortikosteroidy lokálně (intraartikulárně) etretinat?, UV záření, metoxypsoralen Revmatochirurgie a rehabilitace

32 Klasifikační kritéria CASPER Zánětlivé muskuloskeletární onemocnění (klouby, páteř, enteze)+ 3 nebo více bodů s následujících Prokázaná psoriáza Aktuálně přítomná 2 Psoriáza na kůži, ve kštici dle dermatologa nebo revmatologa Postižení nehtů psoriázou Nepřítomnost RF v OA v RA 1 Od pacienta, dermatologa, praktika nebo revmatologa 1 V prvo- nebo druhostupňovém příbuzenstvu 1 Typická dystrofie nehtů onycholýza, pitting a hyperkeratóza 1 Jakoukoliv metodou vyjma LFT, preferenčně ELISA nebo nefelometrie Daktylitida Aktuálně přítomná 1 Otok celého prstu v OA RTG průkaz juxtaartikulární kostní novotvorby 1 Dokumentovaná revmatologem 1 Osifikace kloubních okrajů (nikoliv osteofyt) na standardním snímku rukou nebo nohou Specificita 98,7%, Senzitivita 91,4% Taylor et al. Arthritis Rheum 2006, 54:

33 PSORIATICKÁ ARTRITIDA III (13) BIOLOGICKÁ LÉČBA Zásadní obrat v terapii PsA (CASPER kritéria) Východiskem neúčinnost DMARDs u části nemocných (> 3-4 měs.) aktivita PsA klinická a SE a CRP nepřítomnost kontraindikací zásah na různých stupních imunopatogenese klíčová tole T-Ly a cytokinů produkovaných imunokompetentnímí bb. v patogenezi PsA TNF-α a IL-1 neutralizace těchto cytokinů při léčbě antagonisté TNF-α příznivé léčebné ovlivnění entezitidy, daktyliditidy, axiálního sy., ev. i onycholýzy zpomalení ev. zastavení RTG-progrese ANTAGONISTÉ TNF-α INFLIXIMAB (Remicade) MoAb (chimerická) proti TNF-α (i.v. a 6-8 týdnů) ev. + Metotrexat ETANERCEPT (Enbrel) fúzovaný protein ze 2 částí humárního receptoru pro TNF-α a IgG1 váže TNF-α jeho inaktivace (50mg s.c. 1x/týden) ADALIMUMAB (Humira) rhumoab anti IgG1 specifická proti TNF-α vazba na TNF-α neutralizace biologické funkce (s.c. 1x týdně) Prospektivně: Golimumab humární MoAb anti TNF-α Certolizumab (Cimzia) Aefacept - CD4 a CD8 Ly Abatacept blokace CD80/86 s CD28

34 Anti-TNF alfa terapie pacientů s PSORIATICKOU ARTRITIDOU

35 PsSpA osteolýzy, destrukce kloubů, pencil-in-cup PsSpA parasyndesmofyt PsSpA časná sakroilitida a spondylitida PsSpA pokročilá sakroileitida a spondylitida PsSpA 99 TC scintigrafie při normálním RTG obraze a) aktivita v oblasti paty úponu plantární aponeurózy b) pozitivita v oblasti prox.falang 1. a 2. prstu levé nohy

36 ENTEROPATICKÉ SPONDYLARTRITIDY (12) ENTEROPATICKÉ SpA E-SpA postenteritická RA (provázející chronické střevní záněty) Etiologie role patolog. střevní flory E-SpA - nespec. střevní záněty: ulcer. proktokolitida, M. Crohn, event. i glutenová enteropatie, M. Whipple, celiakie, střevní bypass, karcinoid střeva Poměr střevní, kloubní a páteřní entezitidy v různém poměru Asociace s HLA B 27 asi 25-50% Klinický obraz Ulcerózní proktokolitida - asi 10% artritida, 15% spondylitida a sakroileitida asymetrická oligoartritida velké klouby Crohnova choroba % nemocných perif. asymet. oligoartritida velkých kloubů u závažné GIT formy 15% SpA plíživě bez vztahu k aktivitě M. Crohn Terapie Artritida - určující je léčba základní nemoci (glukokortikoidy, opatrně NSAID) SpA fyziatrická léčba, sulfasalazin, intraartikulárně KS Biolog. léčba Infliximab u Crohnovy nemoci

37 NEDIFERENCOVANÉ SPONDYLARTRITIDY (13) N-SpA syndrom, neúplná kritéria jednotl. typů SpA bez jednoznač. zařazení sy. N-SpA sdružuje iniciální a nekompletní formy různých SpA s možností následného upřesnění v konkrétní typ SpA některé N-SpA zůstanou ve stádiu nediferencovanosti trvale Kritéria nediferencované séronegat. spondylartritidy (N-SpA, ESSG) Zánětlivá páteřní bolest nebo asymetrická synovitida predominantně na kloubech DKK + následující znak: pozitivní RA (SpA, ReA, psoriázy) psoriáza zánětlivé střevní onemocnění 1 měsíc před artritidou: uretritis, cervicitis, průjmové onemocnění intermitentní gluteální bolesti entezopatie sakroileitida (jednostr. 3.st., oboustr. 2. st.) Jde o dg. pracovní trvalá dispenzarizace, u 50% se vyvine MB Terapie NSAID, Sulfasalazin, MTX, Infliximab, Etanercept (?) Kineziterapie

38 REAKTIVNÍ ARTRITIDY (I) (14) ReA aseptická ( sterilní ), imunologicky zprostředkovaná asymetrická synovitida/ s oligoartritidou (DKK), nebo sakroileitidou, navazující po určité latenci nejčastěji na urogenitální, gastrointestinální nebo jinou bakteriální infekci Etiologie 2-3% pac. s GIT a urogenitální infekcí f. postvenerická ( uroartritida ) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum event. Klebsiella pneumoniae, Mykoplazmata f. postenterická (Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia, Clostridium difficile) f. respirační (tonsilitis, pneumonie, Chlamydia pneumoniae), kožně-slizniční (stafylokokové aj.) perzistence infekce trvání ReA ( bakteriální antigeny ve výpotku ) imunitně zprostředkovaná synovitida následek pomalé bakteriální infekce s perzistencí živých, kultivačně neprokazatelných bakterií s přítomností imunogenetických antigenů bakterií (přítomny v kloubu nebo v jiné tkáni) cytotoxické T-Ly porucha apoptózy infikovaných bb., dysbalance cytokin. sítě mezi Th1 a Th2 RA infekční choroba se systémovým postižením organismu, kdy vedoucím projevem je kloubní zánět ReA formy: HLA B 27 (vnímavý jedinec HLA B 27 ) asociovaná (enterická, urogenitální) klasické mikroby vztah k bakter. artritidě jasný, pozitivita bakt. struktur v kloubu většinou oligoartritida ev. Reiterův sy a SpA sklon k chronicitě HLA neasociovaná řada mikrobů vztah k bakt. artritidě nejasný, bakt. struktury v kloubu negat. (Borrelie, Haemophilus, Leptospira, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus ) oligo i polyartritida ne Reiterův sy a SpA

39 Reaktivní artritida Klinický obraz ReA erythema nodosum ReA erozivní balanitis circinata Hydrops kloubu Urethritida Balanitida Bolest kloubu Synovitida MPT kloubu Párkovitý prst Keratoderma blenorhagica ReA - episkleritida

40 ReA fibrozitida kalkanea ReA asymetrická sakroileitida ReA atypické solitární osifikace na páteři ReA asymetrický parasyndesmofyt, obraz býčího rohu

41 REAKTIVNÍ ARTRITIDY (II) 15 VÝSKYT Prevalence ReA 0.1%, M:Ž 1.0, HLA B 27 ~ 65% Výskyt ReA dekáda, f. postvenerická M/Ž 9:1, f. ostatní 1:1 KLINICKÝ OBRAZ ~ 1-6 týdenní latentní interval od infekce (u 1/3 inaparentní) Muskuloskeletální projevy asymetrická artralgie, mono či oligoartritida (synovitida s výpotkem) 1 kloub predikční postih velkých kloubů (80-90% DKK) postupný bolestivý postih několika kloubů za sebou, i daktylitida ( buřtíkové prsty) pelvický a axiální sy 20-50% i bolestivá sakroileitida, ev. spondylitida (10-30%) Extraartikulární projevy inzerční entezitidy, perikarditida/karditida, uveitida/iridocyklitida, konjunktivitida erytema nodosum, nefritida/iga nefropatie, osteitida, střevní záněty, uretritida, prostatitida, cervicitida, balanitida, paréza perif./hlavových nervů Reiterův sy Průběh ohraničené trvání (týdny) - tendence k úplné úpravě někdy vyhasnutí i bez léčby ale i chronický několikaletý průběh (relaps 15-30%) bez tendence k destrukcím - spíše fibrózní kontraktury s omezením pohybu

42 REAKTIVNÍ ARTRITIDY (III) (16) Laboratorní obraz HLA-B 27 RAF-SE, globuliny oj. ANA posit. sérologické testy (protilátky proti chlamydiím, yersiniím ) a kultivace (S, U, cervik. stěr) PCR - moč, cervik/prost. sekret - synoviál. výpotek RTG kloubů nediagnostické výpotek - mononukláry, mikrobiol. vyšetření anémie chron. chorob event. Bi, ALT, AST, GMT, urea, kreatinin, proteinurie, mikrohematurie, glomerulonefritida/iga nefropatie EKG poruchy AV vedení, aortitida oční vyšetření Diagnóza anamnéza (RA, průkaz předchozí infekce, diarhea, uretritida ) asymetrická oligoartritida (2-4 klouby), aktivní DKK negativita RF, ANF, ASLO a vyloučení kloubní infekce positivní séroreakce proti inkriminovaným mikrobům speciální stěry/kultivace (uretra, cervix) stolice, moče PCR, ELISA MR a CT, sono- a scintigrafie časná dg. sakroileitidy Dif. diagnóza infekční/pyogenní artritida (TBC, sarkoidóza, Lymeská borelióza, incip. séronegat. RA) traumatická synovitida Průběh krátký samolimitující < 6 měsíců chronický > 6 měsíců event. rekurentní ¾ kompletní remise do 2 let

43 ReA TERAPIE (IV) (17) ReA LÉČBA AKUTNÍ FÁZE NSAID plná protizánětlivá dávka Glukokortikoidy přechodně (1-4 měs.) celkově velmi efektivní při artritidě intraartikulárně mono/oligoartritida (po lokální evakuaci kloubu) Léčba aktivní urogenitální infekce úvodně azitromycin, doxycyklin, makrolidy, ampicilin (10 dnů 3 měsíce) zřejmě prevence vzniku postchlamydiové ReA u aktivní enteritické infekce celková ATB terapie se obecně nedoporučuje - ale seniorský věk, těžký průběh a imunodeficience se ATB léčí Odlehčení kloubu V budoucnu biologická léčba (anti TNF-α, Infliximab, Etanercept, thalidomid (?) Rea LÉČBA CHRONICKÉ FÁZE Sulfasalazin Metotrexát zejména u periferní artritidy Azathioprin event. Cyklosporin A, leflunomid, CFA (?) ATB bez průkazu aktivní infekce chybí konsenzus Rehabilitace

44 ReA REITERŮV SYNDROM (18) REITERŮV SYNDROM varianta ReA (1/3 nemocných), decénium, M Reiterova trias Artritida - asymetrická, event. migrující oligoartritida - přednostně kolenní nebo hlezenní kloub - přechod do chronicity? Uretritida prostatitida, u žen cervicitida, ev. i průjmové onemocnění Konjuktivitida ev. iritida a episkleritida všechny 3 příznaky se nemusí vyskytovat současně! Reiterova tetráda - často současně Reiterova dermatóza - balanitis circinata, afty dutiny ústní, keratoderma lenorrhoicum dlaní/chodidel Další projevy - teplota, sakroileitida a SpA (20-40%), entezopatie (achilodynie), karditida, pleuritida PCR synovie - Chlamydia trachomatis i postdysenterická forma Terapie ATB (např. doxycyklin, makrolidy, klaritromycin, chinolony) - delší léčba 3 měsíce (persistence chlamydií v inaktivní formě) léčit i partnera! ostatní léčba viz ReA včetně sulfasalazinu a NSAID 80% vyléčeno po ~ 12 měsících

45 Reiterův sy. oboustranná konjuktivitida Reiterův sy. tendovaginitida Achilovy šlachy balanitis circumscripta keratoderma blenorrhagica asymetrická artritida spondylitida parasyndesmofyt sakroileitida transart. můstky

46 eroze eroze patní kosti, známky přilehlé kostní novotvorby kostní novotvorba Reiterův sy. tendovaginitida a entezopatie Achilovy šlachy

47 Děkuji za pozornost

SPONDYLARTRITIDY V. Ščudla

SPONDYLARTRITIDY V. Ščudla SPONDYLARTRITIDY V. Ščudla 5. ročník všeobecného směru LS 2014/2015 http://public.fnol.cz/www/3ik/index.htm SpA vymezení pojmu a základní charakteristika SpA chronická zánětlivá onemocnění s obdobnou patogenezou,

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Axiální spondyloartritida

Axiální spondyloartritida Axiální spondyloartritida prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha Úvod Do

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní idiopatická artritida Verze č 2016 1. CO JE JIA 1.1 Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované přetrvávajícím

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ SPONDYLARTRITIDA/ARTRITIDA S ENTEZITIDOU (SpA-ERA) 1.1 Co je to?

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 12 Ukončení léčby... 12 Zahájení léčby novým přípravkem...

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 10 Ukončení léčby... 10 Zahájení léčby novým přípravkem... 10

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 Diagnostika chlamydiových infekcí MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 TAXONOMIE CHLAMYDIÍ Nová a znovu opuštěná klasifikace chlamydií přijatá z roku 2000 zahrnuje v čeledi Chlamydiaceae

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV)

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Patofyziologie hybného systému pro Bc FTP. Helena Smítková KTL FN Motol, 2007

Patofyziologie hybného systému pro Bc FTP. Helena Smítková KTL FN Motol, 2007 Patofyziologie hybného systému pro Bc FTP Helena Smítková KTL FN Motol, 2007 Systémová onemocnění pojiva (kolagenózy, systémová autoimunitní onemocnění) Chronicita Variabilní průběh Invalidizace + vyšší

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy

Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K. Revmatologický ústav Praha Souhrn Psoriatická artritida (PsA) je v současné době nazírána

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě. MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková. MUDr. Martina Olejárová, CSc.

4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě. MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková. MUDr. Martina Olejárová, CSc. v praxi 8/2014 revmatologie, osteologie a vnitřní lékařství 4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková 6 Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková Neobvyklá příčina bolesti třísla MUDr. Mirka Vacková K hospitalizaci přichází... Chlapec 10 let Bolest P třísla, vnitřní, zadní strany stehna Bez jiných klinických příznaků Anamnesa: Úraz neguje (pouze

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2003 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5076 Svazek 43 Literární a technická

Více

Patologie pohybového ústrojí

Patologie pohybového ústrojí Patologie pohybového ústrojí Osteoporóza řídnutí kostní tkáně - atrofie kosti fyziologická: určitý stupeň ve stáří patologická: estrogenů (urychlení v menopauze) hyperkortizolismus (Cushingův syndrom,

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Biologická léãba psoriatické artritidy

Biologická léãba psoriatické artritidy Biologická léãba psoriatické artritidy MUDr. Jiří Štolfa Revmatologick ústav, Praha Úvod Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánûtlivé kloubní onemocnûní charakterizované pfiítomností artritidy a

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy ceska revma 2 6/18/07 1:59 PM Str. 100 Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy Pudlač A. Revmatologický ústav, Praha Souhrn Ankylozující spondylitida je zánětlivé

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Lymeská borrelióza Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M.

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce:

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Seminář 6: Diagnostika

Seminář 6: Diagnostika DIAGNOSTIKA AUTOIMUNITNÍCH CHOROB Seminář 6: Diagnostika autoimunitních chorob I Anamnéza plemenná predispozice, stáří (spíše zvířata středního věku), akutnost x chronicita, teplota a jiné léky (antibiotika

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní idiopatická artritida Verze č 2016 3. DIAGNÓZA A TERAPIE 3.1 Jaká laboratorní vyšetření jsou potřeba? Ke stanovení typu JIA a odhalení pacientů s

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované zánětem kloubů. Bolest kloubu, otok a omezení

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Korčáková E, Mírka H, Suchý D. Úloha magnetické rezonance v diagnostickém algoritmu séronegativních spondylartritid

Korčáková E, Mírka H, Suchý D. Úloha magnetické rezonance v diagnostickém algoritmu séronegativních spondylartritid Úloha magnetické rezonance v diagnostickém algoritmu séronegativních spondylartritid The role of magnetic resonance imaging in the diagnostic algorithm of seronegative spondyloarthritis původní práce Eva

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATICKÁ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce:

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Komplexní léčba juvenilní revmatoidní artritidy

Komplexní léčba juvenilní revmatoidní artritidy Komplexní léčba juvenilní revmatoidní artritidy Kritéria pro indikaci TNF blokujících léků u revmatoidní artritidy v České republice: Léky blokující TNF jsou indikovány u pacientů s RA, kteří nedostatečně

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA 1.1 Co je to? Juvenilní dermatomyozitida (JDM) je vzácné onemocnění, které postihuje

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Artrózy. Machartová L., Štrosová L. 10.11. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Artrózy. Machartová L., Štrosová L. 10.11. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Artrózy Machartová L., Štrosová L. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11. 2012

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Ošetřovatelský proces u nemocných se zánětlivým onemocněním kostí a kloubů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocných se zánětlivým onemocněním kostí a kloubů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocných se zánětlivým onemocněním kostí a kloubů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetřovací metody 1 Fyzikální vyšetření: Vyšetření pohybového aparátu Pohledem V klidu,

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy DOPORUČENÍ ČESKÉ REVMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy Pavelka K. Revmatologický ústav Praha a Klinika revmatologie 1. LF UK Praha Souhrn

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Přímá a nepřímá diagnostika etiologie infekčních nemocí, titritidy. Vilma Marešová 1. infekční klinika UK 2.LF a IPVZ NNB Praha 8

Přímá a nepřímá diagnostika etiologie infekčních nemocí, titritidy. Vilma Marešová 1. infekční klinika UK 2.LF a IPVZ NNB Praha 8 Přímá a nepřímá diagnostika etiologie infekčních nemocí, titritidy Vilma Marešová 1. infekční klinika UK 2.LF a IPVZ NNB Praha 8 Infekce etiologická agens bakteriální virové mykotické protozoární parazitární

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Martina Langová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Martina Langová Studijní obor:

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více