SPONDYLARTRITIDY. VÝUKA (V.Ščudla) 5. ročník všeobecného směru (LS 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPONDYLARTRITIDY. VÝUKA (V.Ščudla) 5. ročník všeobecného směru (LS 2013) http://public.fnol.cz/www/3ik/index.htm"

Transkript

1 SPONDYLARTRITIDY VÝUKA (V.Ščudla) 5. ročník všeobecného směru (LS 2013)

2 SPONDYLARTRITIDY ( séronegativní, spondylartropatie ) (1) SpA chronická zánětlivá onemocnění se shodnou patogenezou, s preferenčním postihem axiálního skeletu (především spondylitida a sakroileitida), s genetickou dispozicí (HLA B 27 ) a s negativitou RF SPOLEČNÁ CHARAKTERISTIKA Klinická spondylitida zánětlivé bolesti zad sakroileitida asymetrická oligo/monoartritida ( synovitida ) perif. kloubů (DKK) zánětlivé, osifikující entezopatie extraartikulární projevy - oční (iritida, iridocyklitida, uveitida, konjunktivitida) - kožní, slizniční, GIT, urogenitální projevy nepřítomnost podkožních revmatoidních uzlů Laboratorní absence revmatoidních faktorů ( séronegativita ) Genetická častá asociace s HLA B27 familiární nahromadění SpA ( HLA B 27 nemoci např. PsA, UP, M. Crohn)

3 SPONDYLARTRITIDA KLASIFIKACE (2) SPONDYLARTRITIDY ( séronegativní ) Ankylozující spondylitida (M. Bechtěrev) Reaktivní artritidy a Reiterův syndrom Psoriatická artritida Enteropatické artritidy se sakroileitidou - M. Crohn, ulcerózní proktokolitida, M.Whipple, jejunoileální bypass Nediferencované spondylartritidy Sklon k překrývání neúplná/frustní manifestace přechody např. ReA v M. Bechtěrev aj.

4 Zjednodušené schéma konceptu spondylartritid

5 SPONDYLARTRITIDY ETIOPATOGENEZA (3) ETIOLOGIE A PATOGENEZA ne zcela vyřešena f. imunogenetický (HLA B 27 ) scestná imunitní odpověď na exo/endogenní noxy (a. mikrobiální ) selektivní patologická imunitní reakce kloubní struktury, oční. aseptický zánět bakteriální proteiny ( artritogenní oligopeptidy) molekuly MHC I. a II. třídy autoimunitní útok proti vlastním strukturám ( vykolejení ) - selhání tolerance vlastních antigenů - zkřížené imunitní reakce (?), molekul. mimikry (prolomení imunol. tolerance proti vlastní molekule HLA B 27 ) f. infekční infekce urogenitální (M. Reiter) infekce střevní (sek. SpA) genetické vlivy HLA B 27 u MB - ~ 90%, HLA B 27 pozitivní jen 20% má MB HLA B 27 v běžné populaci 6-8%

6 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA (M. Bechtěrev) (4) MB chronické systémové zánětlivé onemocnění s dominantním postihem páteře (inter/kostovertebrálních kloubů, intervertebrálních disků a přilehlých vazů), sakroiliakálních kloubů, případně i kořenových (kyčle, ramenní kloub) a periferních kloubů se sklonem k fibróze a ossifikující ankylóze, případně i s extraspinálními orgánovými projevy Epidemiologie prevalence 0.5 1%, (nejčastější) M:Ž 3-9:1, decénium (M 28let) Patol. anatomie nespec. zánět - proliferace, kulatobun. infiltrát, granulační tkáň entezitidy, sy. šlachových úponů (pánev, paty ) erozivní chondritis/osteitis fibrotizace, ossifikace kvadratizace obratlů, synostóza SI skloubení,ankylóza kloubů synchondróza manubrio-sternální a pubické symfýzy postižení kořene aorty, plicní fibróza.

7 ANYKLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA KLINICKÝ OBRAZ (I) (5) CELKOVÉ PROJEVY akutní začátek/vzplanutí - subfebrilie, pokles hmotnosti, nechutenství, pocení často pozdní dg. (> 5 let) ZÁNĚTLIVÉ BOLESTI ZAD klidová noční/ranní bolest ranní ztuhlost uvolnění pohybem zprvu intermit., posléze trvalá ( 3 měsíce) Sakroileitida klidové bolesti a ztuhlost v sakrální/gluteální oblasti s šířením do stehenní oblasti zhoršení při chůzi do schodů palpační bolestivost SI štěrbin, posit. Menellův manévr Spondylitida bolest L/S, Th/L a C páteře (domin. projev), ascendentní / descendentní typ svalový spasmus, bolesti mezi lopatkami omezení rozsahu hybnosti páteře (1. 5. st.) - omezení dorsální/ventrální/laterální flexe a rotace - omezení dechových exkurzí ( 2.5 cm) restrikční porucha ventilace - úplná ztuhlost páteře sulcus dorsalis persistens Thomayerova, Schoberova, Stiborova distance, fleche dle Forestiera Typický postoj anteflexe hlavy, Th kyfóza, aplanace bederní lordózy s vyklenutím břicha, semiflexe kolenních kloubů, atrofie svalstva

8 M. Bechtěrev změny habitu při dlouhodobém průběhu Test stěna okcipitální krajina

9 M. Bechtěrev časné fáze pozdní fáze Thomayerův příznak synovitida kolen.kloubu osifikace postranních i intervertebr.vazů

10 M. Bechtěrev omezení hybnosti páteře M. Bechtěrev pokročilá fáze s typickou změnou habitu

11 SpA vyšetření páteře a SI skloubení

12 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA KLINICKÝ OBRAZ (II) (6) Artritida (30-50%) rhizomelická forma ramenní a kyčelní klouby - akutní synovitida ev. episodická/prespondyl. (kolenní klouby) - f. erozivní/destruktivní ev. ankylozující artritida f. periferní skandinávská především ženy Entezitidy zánětlivé event. osifikující Achillova šlacha, plant. aponeuróza, trochantery, tuber ossis ischii Ostatní mimokloubní projevy jednostranná recidivující iritida/iridocyklitida (25%), uveitida aortitida aortální regurgitace, poruchy A-V převodu plicní fibróza IgA nefropatie AA amyloidóza vzácně atlanto-okcipitální subluxace, sy. cauda equina Průběh mírný maligní/ fudroyantní vlny akutní exacerbace

13 M. Bechtěrev zánětlivá a osifikující entezopatie Zánětlivá entezopatie úponu šlachy Normální stav šlachového úponu ke kosti Zánětlivé entezopatie zánět a eroze Entezopatie degenerativní/osifikující plantární aponeurózy úponu Achilovy šlachy

14 Pravděpodobnost MB, nebo axiální spondylartropatie Manifestace MB v oblasti skeletu Chronické bolesti zad 5% Zánětlivé bolesti zad 14% Obraz spondylartropatie (entenzitida, pozitivní RA, uveitida, asymetrická artritida, dobrá odezva na NSAID) 30-70% RTG vyšetření SI skloubení, je-li normální, pak CT nebo MRI a HLA-B27 vyšetření 95% MB, axial. SpA Kostní změny obratlových těl Normální stav Osteolyty Syndesmofyty Nemarginální syndesmofyty OA MB Ps SpA entezopatie postižení skeletu

15 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA vyšetřovací metody (7) LABORATORNÍ nespecifické, monitorace aktivity nemoci RAF - SE, CRP, 2 a -globuliny, často IgA v séru/slinách, zřídka CK a AF RF a ANF negat., imunologicky tichá choroba HLA-B 27 posit. v 90% (ne projev nemoci, ale predispozice) Anémie chronických chorob Proteinurie AA amyloidóza (?) RADIOGRAFIE SKELETU positivní až v rozvinuté fázi nemoci RTG kriteria sakroileitidy 0 negat. nález 1 nejisté/iniciální změny SI 2 minim. změny (neostré kontury, juxtaartikulární skleróza, šířka štěrb. norm.) 3 eroze, změny šířky štěrbiny, část. ankylóza, transartikulární můstky 4 úplná ankylóza ( synostóza ) Spondylartritida - kvadratizace obratlů osteoporóza těl, přemosťující syndesmofyty, kostěná intervertebrální ankylóza (obraz bambusové hole ) - kalcifikace paravertebrálních vazů, synostóza symfýzy erozivní/ankylozující destruktivní artritida Dg. iniciálních změn MRI (STIR nebo T1) i u RTG negativity, event. 99 Tc-bisfosfonat scintigrafie

16 M. Bechtěrev radiografické změny zánik i.v štěrbiny SI synostóza eroze rozšíření SI skloubení, eroze a sklerotizace SI skloubení a symfýzy eroze a osifikace úponů Bambusová páteř symetrické syndesmofyty, osifikace interspinálních vazů

17 M. Bechtěrev radiografické změny fůze obratlů sklerotizace osteofyty eroze a osifikace eroze a osifikace entezopatie zánik kloubní štěrbiny

18 M.Bechtěrev radiografie, 99 TC-scintigrafie a CT vyšetření sakroileitida - rozšíření štěrbiny,transos.můstky sakroileitida eroze ( ozubení poštovní známky ) sakroileitida asymetr. pozitivita 99 TC sintigrafie CT obraz časné sakroileitidy

19 M. Bechtěrev MRI MR SI skloubení T1 obraz - eroze kyčelní kosti vlevo, distálně eroze oboustranně MR eroze a transartikulární můstky ( RTG obraz normální) MRI intenzita signálu edém kosti a kloubního pouzdra, nebo edém KD časné, pre-rtg stádium T2 STIR MR známky zánětu dřeně s edémem

20 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Dg. kritéria (New York, 1984) (8) KRITÉRIA KLINICKÉ ZNAKY klidová bolest Th-L a LS úseku zad 3 měsíce, mírnící se pohybem omezení pohybliv. bederní páteře ve frontální i v sagitální rovině omezení rozsahu hybnosti hrudníku ( 2.5 cm/4. mzž.) RADIOGRAFICKÉ ZNAKY oboustranná sakroileitida 2. stupně (eroze, fokální skleróza, ohraničená osifikace) nebo jednostranná sakroileitida 3. (rozsáhlá skleróza a fokální ankylóza) nebo 4. stupně (úplná ankylóza tj. synostóza) HODNOCENÍ Dg. jistá - přítomnost alespoň 1 rtg a 1 klinického kritéria Dg. pravděpodobná - přítomnost všech 3 klinických nebo 1 rtg znaku DIF. DIAGNOSTIKA neobyčejně široká OSP, prolaps disku, vertebrog. alg. sy při spondylartróze TBC a infekční spondylitidy Nádorové stavy vč. metastatického postižení páteře Ostatní HLA-asociované SpA

21 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Terapie (I) (9) KAUZÁLNÍ SPECIFICKÁ LÉČBA nyní biologická léčba léčit včas i bez RTG průkazu sakroileitidy REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A HYDROKINEZIOTERAPIE VELMI VÝZNAMNÁ osobní motivace denní aktivní cvičení, tonizace svalů, plavání, dech. cviky pevné/měkké lůžko, nezvedat břemena udržení rozsahu pohyblivosti FARMAKOTERAPIE potlačení aktivity zánětu, bolesti, ztuhlosti DMARS u aktivní perif. formy, MTX a sulfasalazin u f. axiální (malá účinnost, ovlivnění perif. kloubů nikoliv osového skeletu (?) glukokortikoidy jen krátkodobě při akutním vzplanutí (Methylprednisolon p.o. i i.v, spíše lokálně) NSAID základem celoživotní léčba, postačuje u 2/3 pacientů antirevmatika, trvale i on demand, rychlý efekt (ibuprofen, diklofenak, koxiby (nimesulid, meloxikam, celecoxib), výjimečně indometacin) často rychlý účinek NSA v oblasti axiálního skeletu patognomický rys MB? NSAID stále léky 1. volby Coxiby selekt. inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2) jsou méně ulcerogenní ale nikoliv účinnější NSAID nemají podstatný vliv na průběh onemocnění

22 ASAS (Assessment of SpondylArthritis international Society) klasifikační kritéria pro axiální i periferní SpA U pacientů s 3 měsíční bolestí zad a věkem na počátku <45 let POUZE u pacientů periferními projevy Sakroiliitida (rtg/mri) a 1 SpA projev* HLA-B27+ a 2 SpA projevy* Artritida / entezitida / daktylitida plus * SpA projevy Zánětlivá bolest zad artritida entezitida (pata) uveitida daktylitida psoriáza Crohnova nemoc/ kolitida dobrá odpověď na NSAIDs familiární výskyt SpA HLA-B27 zvýšené CRP Rudwaleit M, et al. Ann Rheum Dis. 2011;70: senzitivita: 79.5% specificita: 83.3% 1 SpA projev uveitida psoriáza Crohnova nemoc / kolitida předcházející infekce HLA-B27 sakroiliitida 2 SpA projevy artritida entezitida daktylitida anamnéza IBP familiární výskyt SpA

23 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Terapie (II) (10a) BIOLOGICKÁ LÉČBA převrat v léčbě MB axiální, periferní, entezitická forma dle ASAS kritérií selhání standardní léčby (> 3měs.) aktivita AS (klin. + CRP) nepřítomnost kontraindikací časná/indukční léčba? u pacientů s MB - vysoké hodnoty TNF- v séru a v synovii inhibitory TNF- Etanercept (Enbrel) blokátor receptoru pro TNF- (rekomb. stnf R/IgG1 Fc) - 1x týdně s.c. Infliximab (Remicade) chimerická MoAb proti TNF- - 5 mg/kg i.v. infuze: 0, 2, 6 a následně à 6 týdnů Adalimumab (Humira): humánní protilátka IgG 1 proti TNF mg s.c. ob týden Golimumab: humánní MoAb IgG1 anti TNF- - s.c.1x / měs. Certolizumab pegol

24 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA Terapie (III) (10b) BIOLOGICKÁ LÉČBA převrat v léčbě MB Významné zlepšení projevů a funkčních parametrů nemoci u většiny stavů ústup únavy, bolestí zad, perif. artritid, enteritid, ranní ztuhlosti rychlý nástup účinku! ( 2 týdny), zlepšení kvality života, RAF efekt i u závažných, pozdních stavů zlepšení změn na MRI i v histologii kombinace biol. léčby s MTX!, při selhání výměna působku nežádoucí účinky: sepse, TBC, NHL, anémie Perspektivně inhibitory T-bb alefacept (Amevive)? perspektivně inhibitory B-bb anti CD 20 (Rituximab)?, anti IL-6 (Tocilizumab)? Bisfosfonáty pamidronat (OSP a protizánětlivý efekt) Thalidomid klinické zlepšení (?) Revmatochirurgie TEP, korekční operace Aktinoterapie - opuštěna (výjimečně u nezvl. stavů, radiač. synovektomie 90 Ytrium) PROGNÓZA celoživotní onemocnění, proměnlivá i uspokojivá kvalita života nepříznivý průběh invalidita, bezmocnost

25 M.Bechtěrev zlepšení stavu po operační léčbě

26 M. Bechtěrev soubor cviků k udržení rozsahu pohyblivosti páteře

27 PSORIATICKÁ (SPONDYL) ARTRITIDA (I) (11) PsA zánětlivé, séronegativní onemocnění kloubů a/nebo axiálního skeletu u psoriázy 5-10% pacientů s psoriázou, let, M:Ž 1:1 ¾ až po kožní manifestaci, 15% současně, 10% před kožními projevy ~ 40% posit. s HLA-B 27, genet. predispozice, posit. RA nejenom pestrá asymetrická artritida, ale i entezitidy, tenosynovitidy, daktylitidy Klinické typy Asymetrická oligoartikulární forma (~ 20-40%) DIP, PIP event. MCP/MTP a klouby HKK/DKK (kolena, kyčle) daktylitis, tenovaginitis, onycholýza/ dolíčkování nehtů rtg bizarní akroosteolýzy termin. falang ( pencil in cup ) Symetrická destruktivní polyartritida typu RA (~ 30-50%) nejčastější, postih i DIP Asymetrická artritida DIP (~ 5-15%) drobné klouby rukou/nohou, onycholýza daktylitis, klobáskové prsty Mutilující artritida se sakroileitidou (~ 5%) nejcharakterističtější, digiti telescopici mutilace se zkrácením prstů Axiální forma bez postihu periferních kloubů (~ 25%) ankylozující spondylitida, asymetrické parasyndesmofyty ( býčí roh ), paravertebrální osifikace jedno/oboustranná sakroileitida entezopatie v oblasti pánve a patní kosti i klouby přední hrudní stěny (sternoklavikulární, manubriosternální klouby)

28 Ps SpA dolíčkování nehtů incip. onycholýza onycholýza a diskolorace

29 PsSpA postižení DIP PsSpA postižení DIP RA-like forma psoriatické artritidy PsSpA artritida DIP PsSpA onycholýza, artritida DIP PsSpA onychodystrofie, daktylitida ( klobáskový prst )

30 PsSpA asymetrická oligoartritida PsSpA mutilující artritida, distorse a deviace kloubů ( krátké prsty ) pencil-in-cup deformity PsSpA deformující artritida klobásková daktylitida, onychodystrofie PsSpA mutilující artritida, digiti telescopicí PsSpA RTG obraz mutilující artritidy, osteolýza, zkrácení prstů

31 PSORIATICKÁ (SPONDYL)-ARTRITIDA (II) (12) KLINICKÉ PROJEVY vedle typu 1-5 překryvné sy. s ostatními SpA SAPHO sy. Synovitis, Akne konglobata, Psoriáza, Hyperostóza, Osteitis/Osteomyelitis extraartikulární oční, kardiální.. VYŠETŘENÍ Laboratorní nespecifické, spíše aktivita nemoci RAF-SE, CRP, -globuliny event. IgA, CH 50, CD4/CD 8, negativita RF, ANF Zobrazovací metody Radiografie - destrukce, akroosteolýza falang, eroze, skleróza a ankylóza kloubů - periart. periostózy falang, osif. entezopatie, parasyndesmofyty, paravert. osifikace MR časné změny u artritidy, CT časné sakroileitidy Kostní scintigrafie aktivita TERAPIE v podstatě symptomatická, klasická léčba málo účinná NSAID 1. volba DMARDs při aktivitě a progresi Metotrexat, Sulfasalazin, Cy-A, leflunomid, azathioprin (?), Mykofenolát mofetil (?) kortikosteroidy lokálně (intraartikulárně) etretinat?, UV záření, metoxypsoralen Revmatochirurgie a rehabilitace

32 Klasifikační kritéria CASPER Zánětlivé muskuloskeletární onemocnění (klouby, páteř, enteze)+ 3 nebo více bodů s následujících Prokázaná psoriáza Aktuálně přítomná 2 Psoriáza na kůži, ve kštici dle dermatologa nebo revmatologa Postižení nehtů psoriázou Nepřítomnost RF v OA v RA 1 Od pacienta, dermatologa, praktika nebo revmatologa 1 V prvo- nebo druhostupňovém příbuzenstvu 1 Typická dystrofie nehtů onycholýza, pitting a hyperkeratóza 1 Jakoukoliv metodou vyjma LFT, preferenčně ELISA nebo nefelometrie Daktylitida Aktuálně přítomná 1 Otok celého prstu v OA RTG průkaz juxtaartikulární kostní novotvorby 1 Dokumentovaná revmatologem 1 Osifikace kloubních okrajů (nikoliv osteofyt) na standardním snímku rukou nebo nohou Specificita 98,7%, Senzitivita 91,4% Taylor et al. Arthritis Rheum 2006, 54:

33 PSORIATICKÁ ARTRITIDA III (13) BIOLOGICKÁ LÉČBA Zásadní obrat v terapii PsA (CASPER kritéria) Východiskem neúčinnost DMARDs u části nemocných (> 3-4 měs.) aktivita PsA klinická a SE a CRP nepřítomnost kontraindikací zásah na různých stupních imunopatogenese klíčová tole T-Ly a cytokinů produkovaných imunokompetentnímí bb. v patogenezi PsA TNF-α a IL-1 neutralizace těchto cytokinů při léčbě antagonisté TNF-α příznivé léčebné ovlivnění entezitidy, daktyliditidy, axiálního sy., ev. i onycholýzy zpomalení ev. zastavení RTG-progrese ANTAGONISTÉ TNF-α INFLIXIMAB (Remicade) MoAb (chimerická) proti TNF-α (i.v. a 6-8 týdnů) ev. + Metotrexat ETANERCEPT (Enbrel) fúzovaný protein ze 2 částí humárního receptoru pro TNF-α a IgG1 váže TNF-α jeho inaktivace (50mg s.c. 1x/týden) ADALIMUMAB (Humira) rhumoab anti IgG1 specifická proti TNF-α vazba na TNF-α neutralizace biologické funkce (s.c. 1x týdně) Prospektivně: Golimumab humární MoAb anti TNF-α Certolizumab (Cimzia) Aefacept - CD4 a CD8 Ly Abatacept blokace CD80/86 s CD28

34 Anti-TNF alfa terapie pacientů s PSORIATICKOU ARTRITIDOU

35 PsSpA osteolýzy, destrukce kloubů, pencil-in-cup PsSpA parasyndesmofyt PsSpA časná sakroilitida a spondylitida PsSpA pokročilá sakroileitida a spondylitida PsSpA 99 TC scintigrafie při normálním RTG obraze a) aktivita v oblasti paty úponu plantární aponeurózy b) pozitivita v oblasti prox.falang 1. a 2. prstu levé nohy

36 ENTEROPATICKÉ SPONDYLARTRITIDY (12) ENTEROPATICKÉ SpA E-SpA postenteritická RA (provázející chronické střevní záněty) Etiologie role patolog. střevní flory E-SpA - nespec. střevní záněty: ulcer. proktokolitida, M. Crohn, event. i glutenová enteropatie, M. Whipple, celiakie, střevní bypass, karcinoid střeva Poměr střevní, kloubní a páteřní entezitidy v různém poměru Asociace s HLA B 27 asi 25-50% Klinický obraz Ulcerózní proktokolitida - asi 10% artritida, 15% spondylitida a sakroileitida asymetrická oligoartritida velké klouby Crohnova choroba % nemocných perif. asymet. oligoartritida velkých kloubů u závažné GIT formy 15% SpA plíživě bez vztahu k aktivitě M. Crohn Terapie Artritida - určující je léčba základní nemoci (glukokortikoidy, opatrně NSAID) SpA fyziatrická léčba, sulfasalazin, intraartikulárně KS Biolog. léčba Infliximab u Crohnovy nemoci

37 NEDIFERENCOVANÉ SPONDYLARTRITIDY (13) N-SpA syndrom, neúplná kritéria jednotl. typů SpA bez jednoznač. zařazení sy. N-SpA sdružuje iniciální a nekompletní formy různých SpA s možností následného upřesnění v konkrétní typ SpA některé N-SpA zůstanou ve stádiu nediferencovanosti trvale Kritéria nediferencované séronegat. spondylartritidy (N-SpA, ESSG) Zánětlivá páteřní bolest nebo asymetrická synovitida predominantně na kloubech DKK + následující znak: pozitivní RA (SpA, ReA, psoriázy) psoriáza zánětlivé střevní onemocnění 1 měsíc před artritidou: uretritis, cervicitis, průjmové onemocnění intermitentní gluteální bolesti entezopatie sakroileitida (jednostr. 3.st., oboustr. 2. st.) Jde o dg. pracovní trvalá dispenzarizace, u 50% se vyvine MB Terapie NSAID, Sulfasalazin, MTX, Infliximab, Etanercept (?) Kineziterapie

38 REAKTIVNÍ ARTRITIDY (I) (14) ReA aseptická ( sterilní ), imunologicky zprostředkovaná asymetrická synovitida/ s oligoartritidou (DKK), nebo sakroileitidou, navazující po určité latenci nejčastěji na urogenitální, gastrointestinální nebo jinou bakteriální infekci Etiologie 2-3% pac. s GIT a urogenitální infekcí f. postvenerická ( uroartritida ) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum event. Klebsiella pneumoniae, Mykoplazmata f. postenterická (Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia, Clostridium difficile) f. respirační (tonsilitis, pneumonie, Chlamydia pneumoniae), kožně-slizniční (stafylokokové aj.) perzistence infekce trvání ReA ( bakteriální antigeny ve výpotku ) imunitně zprostředkovaná synovitida následek pomalé bakteriální infekce s perzistencí živých, kultivačně neprokazatelných bakterií s přítomností imunogenetických antigenů bakterií (přítomny v kloubu nebo v jiné tkáni) cytotoxické T-Ly porucha apoptózy infikovaných bb., dysbalance cytokin. sítě mezi Th1 a Th2 RA infekční choroba se systémovým postižením organismu, kdy vedoucím projevem je kloubní zánět ReA formy: HLA B 27 (vnímavý jedinec HLA B 27 ) asociovaná (enterická, urogenitální) klasické mikroby vztah k bakter. artritidě jasný, pozitivita bakt. struktur v kloubu většinou oligoartritida ev. Reiterův sy a SpA sklon k chronicitě HLA neasociovaná řada mikrobů vztah k bakt. artritidě nejasný, bakt. struktury v kloubu negat. (Borrelie, Haemophilus, Leptospira, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus ) oligo i polyartritida ne Reiterův sy a SpA

39 Reaktivní artritida Klinický obraz ReA erythema nodosum ReA erozivní balanitis circinata Hydrops kloubu Urethritida Balanitida Bolest kloubu Synovitida MPT kloubu Párkovitý prst Keratoderma blenorhagica ReA - episkleritida

40 ReA fibrozitida kalkanea ReA asymetrická sakroileitida ReA atypické solitární osifikace na páteři ReA asymetrický parasyndesmofyt, obraz býčího rohu

41 REAKTIVNÍ ARTRITIDY (II) 15 VÝSKYT Prevalence ReA 0.1%, M:Ž 1.0, HLA B 27 ~ 65% Výskyt ReA dekáda, f. postvenerická M/Ž 9:1, f. ostatní 1:1 KLINICKÝ OBRAZ ~ 1-6 týdenní latentní interval od infekce (u 1/3 inaparentní) Muskuloskeletální projevy asymetrická artralgie, mono či oligoartritida (synovitida s výpotkem) 1 kloub predikční postih velkých kloubů (80-90% DKK) postupný bolestivý postih několika kloubů za sebou, i daktylitida ( buřtíkové prsty) pelvický a axiální sy 20-50% i bolestivá sakroileitida, ev. spondylitida (10-30%) Extraartikulární projevy inzerční entezitidy, perikarditida/karditida, uveitida/iridocyklitida, konjunktivitida erytema nodosum, nefritida/iga nefropatie, osteitida, střevní záněty, uretritida, prostatitida, cervicitida, balanitida, paréza perif./hlavových nervů Reiterův sy Průběh ohraničené trvání (týdny) - tendence k úplné úpravě někdy vyhasnutí i bez léčby ale i chronický několikaletý průběh (relaps 15-30%) bez tendence k destrukcím - spíše fibrózní kontraktury s omezením pohybu

42 REAKTIVNÍ ARTRITIDY (III) (16) Laboratorní obraz HLA-B 27 RAF-SE, globuliny oj. ANA posit. sérologické testy (protilátky proti chlamydiím, yersiniím ) a kultivace (S, U, cervik. stěr) PCR - moč, cervik/prost. sekret - synoviál. výpotek RTG kloubů nediagnostické výpotek - mononukláry, mikrobiol. vyšetření anémie chron. chorob event. Bi, ALT, AST, GMT, urea, kreatinin, proteinurie, mikrohematurie, glomerulonefritida/iga nefropatie EKG poruchy AV vedení, aortitida oční vyšetření Diagnóza anamnéza (RA, průkaz předchozí infekce, diarhea, uretritida ) asymetrická oligoartritida (2-4 klouby), aktivní DKK negativita RF, ANF, ASLO a vyloučení kloubní infekce positivní séroreakce proti inkriminovaným mikrobům speciální stěry/kultivace (uretra, cervix) stolice, moče PCR, ELISA MR a CT, sono- a scintigrafie časná dg. sakroileitidy Dif. diagnóza infekční/pyogenní artritida (TBC, sarkoidóza, Lymeská borelióza, incip. séronegat. RA) traumatická synovitida Průběh krátký samolimitující < 6 měsíců chronický > 6 měsíců event. rekurentní ¾ kompletní remise do 2 let

43 ReA TERAPIE (IV) (17) ReA LÉČBA AKUTNÍ FÁZE NSAID plná protizánětlivá dávka Glukokortikoidy přechodně (1-4 měs.) celkově velmi efektivní při artritidě intraartikulárně mono/oligoartritida (po lokální evakuaci kloubu) Léčba aktivní urogenitální infekce úvodně azitromycin, doxycyklin, makrolidy, ampicilin (10 dnů 3 měsíce) zřejmě prevence vzniku postchlamydiové ReA u aktivní enteritické infekce celková ATB terapie se obecně nedoporučuje - ale seniorský věk, těžký průběh a imunodeficience se ATB léčí Odlehčení kloubu V budoucnu biologická léčba (anti TNF-α, Infliximab, Etanercept, thalidomid (?) Rea LÉČBA CHRONICKÉ FÁZE Sulfasalazin Metotrexát zejména u periferní artritidy Azathioprin event. Cyklosporin A, leflunomid, CFA (?) ATB bez průkazu aktivní infekce chybí konsenzus Rehabilitace

44 ReA REITERŮV SYNDROM (18) REITERŮV SYNDROM varianta ReA (1/3 nemocných), decénium, M Reiterova trias Artritida - asymetrická, event. migrující oligoartritida - přednostně kolenní nebo hlezenní kloub - přechod do chronicity? Uretritida prostatitida, u žen cervicitida, ev. i průjmové onemocnění Konjuktivitida ev. iritida a episkleritida všechny 3 příznaky se nemusí vyskytovat současně! Reiterova tetráda - často současně Reiterova dermatóza - balanitis circinata, afty dutiny ústní, keratoderma lenorrhoicum dlaní/chodidel Další projevy - teplota, sakroileitida a SpA (20-40%), entezopatie (achilodynie), karditida, pleuritida PCR synovie - Chlamydia trachomatis i postdysenterická forma Terapie ATB (např. doxycyklin, makrolidy, klaritromycin, chinolony) - delší léčba 3 měsíce (persistence chlamydií v inaktivní formě) léčit i partnera! ostatní léčba viz ReA včetně sulfasalazinu a NSAID 80% vyléčeno po ~ 12 měsících

45 Reiterův sy. oboustranná konjuktivitida Reiterův sy. tendovaginitida Achilovy šlachy balanitis circumscripta keratoderma blenorrhagica asymetrická artritida spondylitida parasyndesmofyt sakroileitida transart. můstky

46 eroze eroze patní kosti, známky přilehlé kostní novotvorby kostní novotvorba Reiterův sy. tendovaginitida a entezopatie Achilovy šlachy

47 Děkuji za pozornost

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV)

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M.

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce:

Více

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Lymeská borrelióza. Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Lymeská borrelióza Štrosová L. 15.12. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy ceska revma 2 6/18/07 1:59 PM Str. 100 Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy Pudlač A. Revmatologický ústav, Praha Souhrn Ankylozující spondylitida je zánětlivé

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (REVMATICKÁ ARTRITIDA, M. BECHTĚREV) Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Martina Langová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Martina Langová Studijní obor:

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Ošetřovatelský proces u nemocných se zánětlivým onemocněním kostí a kloubů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocných se zánětlivým onemocněním kostí a kloubů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocných se zánětlivým onemocněním kostí a kloubů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetřovací metody 1 Fyzikální vyšetření: Vyšetření pohybového aparátu Pohledem V klidu,

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Klinické zkušenosti léčby artrózy kyčelního kloubu. MUDr. Eva Klimešová - revmatolog Medicentrum České Budějovice

Klinické zkušenosti léčby artrózy kyčelního kloubu. MUDr. Eva Klimešová - revmatolog Medicentrum České Budějovice Klinické zkušenosti léčby artrózy kyčelního kloubu MUDr. Eva Klimešová - revmatolog Medicentrum České Budějovice Nejčastější onemocnění kloubů Primárně degenerativní onemocnění postihuje 12 % populace,

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické,

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické, Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy. Účinnost a strategie léčby Bečvář R., Vencovský J., Němec P. 1, Suchý D. 2, Procházková L. 1, Pavelka K. Revmatologický ústav,

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Imunodeficiemtní choroby

Imunodeficiemtní choroby Imunodeficiemtní choroby Primární vrozené Sekundární- získané Podle postižené složky: Protilátkové T lymfocytů Kombinované Fagocytů komplementu Primární imunodeficience Selektivní deficit IgA Brutonova

Více

Artróza. Úvod do problematiky + kazuistika. MUDr. Eva Klimešová. Medicentrum České Budějovice

Artróza. Úvod do problematiky + kazuistika. MUDr. Eva Klimešová. Medicentrum České Budějovice Artróza Úvod do problematiky + kazuistika MUDr. Eva Klimešová Medicentrum České Budějovice Artróza Artróza je onemocnění charakterizované bolestí a snížením pohyblivosti kloubů. Postihuje až 80 % starších

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

Biologická léčba revmatických chorob

Biologická léčba revmatických chorob 76 Biologická léčba revmatických chorob MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav Praha Neúčinnost chorobu modifikujících farmak u části pacientů se zánětlivými artropatiemi a nepřesvědčivé výsledky studií

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Agrekan Vysokomolekulární proteoglykan, obsažený v mezibuněčné hmotě kloubní chrupavky. Jeho molekula je složena z centrálního bílkovinného řetězce, na který

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií MUDr. Dana Hrubá VIDIA-DIAGNOSTIKA Poliklinika Černý Most, Praha 9 hruba@vidia-diagnostika.cz Onemocnění u lidí způsobovaná chlamydiemi Druh chlamydií Sérotypy

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích Požadavek na aktualizaci seznamu nzp a zařazení onemocnění páteře i u nás Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Dosavadnípracovnínávrh

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě

Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě Pavel Frühauf Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha Karlov Katedra pediatrie IPVZ kostel Nanebevzetí panny Marie a sv. Karla Velikého

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

dialogem k reformě Občan v síti 09/2010 www.sdruzeniobcan.cz Co přináší biologická léčba? Karel Pavelka Radan Keil Jana Skoupá úhel pohledu Zuzana

dialogem k reformě Občan v síti 09/2010 www.sdruzeniobcan.cz Co přináší biologická léčba? Karel Pavelka Radan Keil Jana Skoupá úhel pohledu Zuzana dialogem k reformě Občan v síti Biologická neboli cílená léčba se snaží léčit nemocné zásahem do jejich vlastních obranných mechanismů a činí tak se slibnými výsledky za O BČAN www.sdruzeniobcan.cz hodně

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více