Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068"

Transkript

1 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 1/2010 (56) 0 ISSN

2 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 1 ISSN Registrační číslo MK ČR E 1417 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Do čísla 1/2010 (56) přispěli Medicinae universae doctores: Radiodiagnostika 1/2010 (56) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 3 Skelet... 4 Nervový systém... 8 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice Kardiovaskulární systém Gastrointestinální systém Játra, žlučové cesty Slezina, pankreas Uropoetický systém Genitální orgány Měkké tkáně, žlázy (včetně endokrinních) CT, US, MR, jiné modality technika Radiodiagnostika 1/2010 (56) 2

4 Seznam excerpovaných časopisů Amer.J.Radiol Brit.J.Radiol. Europ.J.Radiol. Invest.Radiol. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 3

5 Skelet SABHARWAL, T., KATSANOS, K., BUY, X. a ost.: Ablační léčení kostních nádorů řízené zobrazením. /Image-Guided Ablation Therapy of Bone Tumors../ Semin.Ultrasound CT MRI, 30, 2009, č. 2, s Ke kurativní eradikaci a paliativnímu léčení řady nádorů kosti a měkké tkáně je k dispozici běžně velké rozpětí metod tepelné a kryoablace. Byla vyvinuta radiofrekvenční ablace (RFA), mnohoúčelová pomůcka pro kosterní systém. Kryoablace má další výhody přímé vizualizace počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) a také monitorování výsledku léčení s malou bolestí v období kolem operace a po ní. Bezpečnost a účinnost těchto technik zvyšuje použití vhodných tepelných senzorů a technik odloučení/izolace, jako je insuflace CO 2. Ablaci kostí je vhodné doplnit konsolidací cementem. Autoři uvádějí přehled současného stavu léčení perkutánní ablací řízené zobrazením nádorů kosti a měkké tkáně, hodnotí výhody a omezení různých dostupných systémů a diskutují o možných nových aplikacích v budoucnosti. Ablační techniky a obecné zásady: Široce využívanými technikami ablace kosterního systému řízeným zobrazením jsou: tradiční instilace alkoholu, tepelné ablační metody, např. radiofrekvenční, mikrovlnná a laserová fotokoagulace, kryoablace s chladicími aplikátory nové generace a plastika metyl-metakrylátovým cementem. Plastiky cementem, která má také protinádorové vlastnosti, je možno použít buď jako individuálního léčení bolestivých zlomenin z nedostatečnosti nebo jako přídatné stabilizace po ablačních léčeních páteře a pánve. CT a fluoroskopie jsou nejdostupnějšími způsoby vedení výkonů na kostře. Tradiční fluoroskopie je velmi přizpůsobivá k vedení výkonů se zlepšenou prostorovou orientací a nízkým rizikem ozáření, ale může se také použít jako doplňková technika k CT a MR. CT může snadno prokázat lytické nebo blastické vlastnosti kostní léze a kvantifikovat demineralizaci kosti. To je důležité při rozhodování a doplňkové plastice cementem kostí k minimalizaci rizika patologických zlomenin. Nevýhodou CT je zvýšené riziko ozáření pacienta a expozice lékaře při CT-fluoroskopii; ta má bez kontrastní látky s jodem nedostačující kontrast a nedostatečně vizualizuje některé nádory nebo hodnotí nekrózu tkáně po léčení. MR je i přes vysokou nákladnost a další praktická omezení vhodným nástrojem a je metodou volby pro ablaci struktur kostry a měkké tkáně řízenou zobrazením. Má vynikající kontrast a prostorové řešení a nejsou rizika ionizujícího ozáření pacienta nebo lékaře. Uvádějí se podrobnosti. Oblastní anestezie se preferuje obvykle při termoablaci osteoidních osteomů, ale vzácně se užívá u bolestivých metastatických kostních depozit. Celková anestezie se obhajuje u technicky náročných výkonů s lézemi s obtížným přístupem nebo v blízkosti důležitých struktur. Obecné komplikace ablace kostních depozit: poranění okolních struktur, např. nervových kořenů, střeva a příznaky z měchýře, tvorba píštěle mezi nádorem a kůží, patologické zlomeniny nebo únik cementu při výkonech s cementovou plastikou. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 4

6 Ablace alkoholem: nejjednodušší a nejlevnější metodou perkutánní ablace nádoru je injekce etanolu. Dochází k nekróze nádoru přímo dehydratací buněk a nepřímo cévní trombózou a tkáňovou ischemií. K místní anestezii se nejprve injikuje směs kontrastu s jodem (25 %) a lidokainu 1 % (75 %). Podle velikosti nádoru se do nádoru instiluje 3-30 ml 96% etanolu za předpokladu, že nekomunikuje s cévami nebo okolními životně důležitými orgány nebo nervovými strukturami (Moser, T. a ost., J.Radiol., 89, 2009, s a 1 další citace). RFA: Byla poprvé použita k léčení nádorů jater kolem r a je to t.č. nejrozšířenější a nejčastěji užívaná technika k perkutánní termoregulaci tuhých malignit (Ahmad, F. a ost., Surgery, 2008 v tisku a další 2 citace). Popisuje se postup. Teploty > 100 o C mění vodu v páru a mohou karbonizovat tkáně kolem elektrody a výsledkem je suboptimální účinek léčení. Účinnost RFA může být omezena okolními cévními strukturami s vysokým průtokem, působícím jako chlazení (fenomén snížení tepla heat-sink) a zvyšují impedanci tkáně při vaporizaci a/nebo zuhelnatění. Obecně musí mít kurativní léčení ablací nádoru okraj cm zdravé tkáně kolem cílové léze k obliteraci jakýchkoli mikroskopických satelitních ložisek a aby se předešlo včasné místní recidivě. Při paliativní ablaci kostních metastáz je hlavním cílem RFA odstranit vnitřní plochu nádoru kosti, kde je primární zdroj bolesti. Aby se předešlo poranění nervu, neprovádí se obecně ablace velkých objemů blízko páteře a sacra. Uvádějí se technické podrobnosti s citací zdrojů. Laserová fotokoagulace: Využívá energie infračerveného světla k produkci tepla a ablaci nádoru. Světelná energie se přenáší optickým vláknem s holým koncem a dochází k fotokoagulaci (tj. denaturaci bílkovin a okamžité nekróze buněk); v cílové tkáni je účinek difuzní. Uvádějí se technické podrobnosti. Mikrovlnná ablace: Tato tepelná koagulace je nová technologie založená na aplikaci elektromagnetické vlny (kolem 900 MHz) anténovou elektrodou. Uvádějí se technické podrobnosti. Tato metoda má určité výhody před RFA, neboť pracuje nezávisle na jakémkoli rozvodu elektrického proudu a je méně ovlivněna variabilitami impedance tkáně a heat-sink fenoménem. Mikrovlnná ablace se postupně osvědčuje jako přizpůsobivější a účinná metoda tepelné koagulace, neboť je schopna dosáhnout větších teplot v nádoru a větší ablační zóny rychleji než RF. Kryoablace: Je to alternativní technika, která zmrazí léze do tvaru ledové koule (ice-ball). Je to nejstarší ablační metoda, ale považovala se za nepraktickou, protože potřebuje získat tekutý dusík. Začal o ni být zájem při zavedení miniaturizovaných aplikátorů argonu, jež je možno zavést perkutánně a navodit kontrolované zmražení tkáně při monitorovacím zobrazení CT nebo MR s menší bolestí během výkonu a po něm. Rychlá expanze argonu dosahuje teploty -100 o C během několika vteřin vlivem Joule-Thomsonova efektu. Dochází k nekróze buněk a osmóze při teplotě pod -20 o C ve tkáních, denaturují se bílkoviny a praskají buněčné membrány. Popisují se podrobnosti probíhajících změn. Přestože je metoda časově náročnější než RF, je možno zónu kryoablace snáze posoudit a monitorovat a umožňuje to léčit léze rozsáhleji bez rizika pro okolní tkáně. Vznikající ledová kulička má v průměru až 3 cm, může mít různý tvar podle použité sondy (obvykle sférické) a je možno ji okamžitě rozlišit jako hypodenzní oblasti pomocí CT bez zvětšení. Při současném použití několika kryosond (až do G sond nové generace) může vzniknout Radiodiagnostika 1/2010 (56) 5

7 ledová koule velká kolem 8 cm. Uvedeny podrobnosti. Kryoablace také uchovává struktur nativní tkáně aniž by došlo k retrakci vláken kolagenu. Plastika cementem: Je možno použít perkutánní injekce cementu do kosti (polymetylmetakrylát) ke zmenšení bolesti při metastázách do obratlů. Uvedeny technické podrobnosti postupu. Předpokládá-li se patologická zlomenina, je možno alternativně kombinovat různé formy albace kosti s přídatnou profylaktickou plastikou cementem. Uvádějí se navržená kritéria zjišťování kostních lézí s vysokým rizikem patologické fraktury. Plastika cementem se neprovádí současně s ablací kosti, ale obvykle až další den. Výskyt závažných komplikací se uváděl na 0,9 % - závažný únik cementu nebo neurologické příznaky vyžadující operaci. Únik cementu je poměrně častý zjev (až v 41 %). Výskyt embolizace cementem je nepatrný (uvádí se 0,1 %) a případy s příznaky se omezují na kazuistiky (Yoo, K.Y. a ost., Spine, 2004, 29, s ). Paliativní ablace kostních metastáz: Jejím důležitým úkolem je rychlá úleva od bolesti k obnově funkce a kvality života. Pitvy potvrdily, že až u 85 % pacientů s onemocněním prsu, prostaty a plic jsou v době jejich smrti metastázy do kosti. Bolest vlivem kostních metastáz nezávisí na histologii, lokalizaci či velikosti nádoru, nebo počtu jeho depozit. Teoreticky ji působí kombinace napětí okostice expanzí nádoru, uvolňování cytokinetik buňkami nádoru, osteolýza a fragmenty zlomeniny pohybující se při tlaku a infiltrace nebo komprese nervů a měkkých tkání. Účinky zevního rtg ozáření jsou variabilní a přechodné a může trvat týdny než je účinné; není také schopno ulevit od bolesti u % případů a nelze je opakovat pro omezení tkáně snášet ozáření. K úlevě od bolesti lze použít opiátů, nesteroidních protizánětlivých analgetik a k inhibici osteolýzy biofosfonátů. V podstatě je možno léčit těžkou bolest při metastázách perkutánní ablací, nejsou-li účinné jiné druhy léčení nebo působí pomalu nebo mají nepřijatelné vedlejší účinky. Uváděly se příznivé účinky injekce alkoholu do osteolytických metastáz pro paliaci bolesti. Uvádělo se významné zlepšení příznaků u 70 % případů a při kombinaci s RFA, ale být až 95 %. Bohužel nelze předvídat difuzi alkoholu do nádoru a okolních tkání a tak je omezeno toto léčení blízko citlivých struktur páteře. RFA je vhodná pro metastázy, kde je nevhodná ablace alkoholem. Uvádí se řada podrobností z citované literatury. Pro zmírnění bolesti při metastázách do kosterního systému je příslibem perkutánní kryoablace metastáz řízená zobrazením (Ullrick, S.R. a ost., Curr.Probl.Diagn.Radiol., 2008, 37, s ). Při zmírnění bolesti se zjistily podobné výsledky jako při RF. Uvádí se zmírnění nejhorší bolesti téměř o 40 %. Plastika lézí cementem mimo páteř se obecně navrhuje v případech hrozících zlomenin zatížených kostí (acetabulum, kosti pánve a DK). Měla by se potvrdit zlomenina obratle jako nejpravděpodobnější příčina bolesti pacienta, degenerativních změn a radikulopatie, o nichž by se mělo uvažovat a vyloučit je. Uvádějí se údaje z literatury. Depozita v acetabulu lze alternativně léčit nejprve RF nebo kryoablací a potom přídatnou profylaktickou plastikou cementem. Ablace benigních nádorů kosti: Hemangiomy páteře s příznaky: Bezpečné a účinné léčení je perkutánní plastika cementem nejen pro úlevu u zlomenin kosti vlivem malignity, ale také kompresních fraktur z osteoporózy u agresivních hemangiomů obratlů s neurologickým Radiodiagnostika 1/2010 (56) 6

8 postižením. Pro dlouhodobou úlevu od bolesti u hemangiomů s příznaky je plastika cementem jako jediné léčení pravděpodobně méně účinná než operace. Její význam je většinou omezen na případy kompresních zlomenin těla obratle než neurologických příznaků. Může se použít před operací ke konsolidaci těla obratle a k omezení rizika krvácení. Osteoidní osteomy (OO): Pro jejich kurativní minimálně invazivní eradikaci se stala perkutánní ablace léčením volby prvního sledu. Typická pro ně je vysoce cévnatá osteoblastická proliferace postihující hlavně metafýzu a diafýzu dlouhých kostí mladých dospělých. I když se tradičně užívá resekce malých nádorů (< 15 mm) je výhodné léčení RF v jediném sezení nebo ablace laserem. Perkutánní ablace OO je výhodnější než operace, protože obecně nepotřebuje hospitalizaci; má minimum komplikací a rychlou rekonvalescenci. Uvádějí se výsledky laserové fotokoagulace u velkého souboru s úspěšností téměř 100 % a s pozdní recidivou jen 5 %. Uvádějí se další výsledky z literatury. Chondroblastomy: Jde o benigní nádor chrupavky kosti. Metodou volby k zabránění progrese je chirurgická resekce. Může být technicky náročná a s komplikacemi. Nedávno byly publikovány malé soubory s povzbudivými výsledky při léčení RFA (Christie-Large, M. a ost., Skeletal Radiol., 2008 v tisku a další 2 citace). Teplo při RFA ale může poškodit blízkou kloubní chrupavku a funkci kloubu. U lézí v zatížených oblastech vede nedostatek náhrady kosti po RFA k mechanickému oslabení kosti a zvyšuje riziko mechanického selhání. Ablace nádorů měkké tkáně: Léčení sarkomů měkké tkáně vyžaduje synergii chirurgické resekce a rekonstrukce, radioterapii a ve vybraných případech chemoterapii. Je málo publikací o RFA u pacientů s neoperabilními a neresekovatelnými nádory jako jsou sakrální chordomy a sarkomy měkké tkáně. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 7

9 Nervový systém ANDIC, F., ORS, Y., NIANG, U. a ost.: Dozimetrické srovnání běžného ozáření celého mozku přílbicovým polem s trojrozměrnou radioterapií: homogenita dávky a pokrytí retroorbitální oblasti. /Dosimetric comparison of conventional helmet-field whole-brain irradiation with threedimensional comformal radiotherapy: dose homogenity and retro-orbital area coverage./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Při léčení různých mozkových nádorů, včetně medulloblastomu a nádorů ze zárodečných buněk se užívá účinně ozáření celého mozku (WBI whole-brain irradiation) (Jakacki, R.I.: J.Neurosurg., 2005, 102, s a 1 další citace). Aplikuje se také profylakticky u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií a malobuněčným Ca plic (Pui, C.H. a ost., Lancet Oncol., 2008, 9, s a 1 další citace). Při tomto léčení, zvlášť u vysoce rizikového medulloblastomu a u případů leukémie dochází k vysokým počtům relapsu v CNS. Za tyto recidivy jsou zodpovědny nesprávný tvar pole a příliš nízké dávkování u mozkových plen (3 citace). Účelem této práce bylo srovnat dozimetrické údaje z běžného 2D WBI s helmicovým polem s údaji 3D-CRT (conformal radiotherapy) a zjistit možné výhody 3D-CRT jak vzhledem ke krycí dávce mozku a oblasti za orbitami (RO retro-orbital) a k ochraně čočky oka. Bylo použito simulace CT vyšetření u skupiny 30 pacientů. Při plánování 3D-CRT byly načrtnuty obrysy mozku, optických nervů, očních čoček, a RO oblasti. Byla použita dvě proti sobě postavená boční pole a byla přizpůsobena nedivergentně za očními čočkami. Nominální předepsaná dávka paprsku fotonu byla 1800 Gy v 10 frakcích s použitím 6 MV fotonů. Mozek a RO oblasti byly pokryty nejméně 95 % a 90 % předepsané dávky a maximální dávky byly omezeny na 110 % předepsané dávky. U běžného 2D plánování bylo použito téhož středu pole a úhlů jako u 3D-CRT rovin. Pole byla vytvořena pomocí digitálně rekonstruovaných rtg snímků a referenčními kostními značkami bez informace o kontuře struktur. Mozek, oční čočky a RO oblasti byly srovnávány pomocí histogramů kumulativní dávky objemu. Výsledky: Průměrné, minimální a maximální dávky mozku, očních čoček a RO oblastí jsou uvedeny v přehledu v tabulce. Průměrná hodnota minimálních dávek mozku byla u 3D-CRT rovin významně vyšší (p = 0,008) než u běžných 2D radiografických rovin: všichni pacienti dostali minimálně 95 % předepsané dávky. Průměrné dávky levých RO oblasti (p = 0,004) a pravých RO oblastí (p = 0,003) byly také vyšší u 3D-CRT rovin než u běžných 2D rovin. Všichni pacienti dostali minimálně 90 % předepsané dávky. Kromě toho byly průměrné hodnoty minimálních dávek u obou RO oblastí statisticky vyšší u 3D-CRT (p < 0,001). Závěr: Při srovnání s 2D radioterapií zlepšilo 3D-CRT plánování významně krycí dávku RO oblastí a homogenitu dávky u WBI i při ochraně očních čoček. Je třeba provést další studii srovnávající 3D-CRT plánování s IMRT (intensity-modulated radiotherapy), aby bylo možno zhodnotit vliv uniformity dávky na dlouhodobou kognitivní funkci a místní kontrolu u pacientů, u nichž lze předpokládat, že budou ještě dlouho žít. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 8

10 EDELMAN, R.R., DUNCLE, E., KOKTZOGLOU, I. a ost.: Rychlé zobrazení celého mozku magnetickou rezonancí s izotropním řešením při 3 Tesla. /Rapid whole-brain magnetic resonance imaging with isitropic resolution at 3 Tesla./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Izotropní zobrazení nabízí možnost zlepšené detekce lézí a účinnosti zobrazení tím, že umožňuje ortogonální přestavby obrazu bez ztráty prostorového řešení. I přes možnou klinickou užitečnost je jen málo publikací popisujících výhody izotropního zobrazení mozku, ani se tato technika nezačala rozsáhle používat v klinické praxi. To je možno zčásti vysvětlit delšími časy vyšetření, zvlášť u vyšetření celého mozku T1 váženými pulzními sekvencemi. Autoři proto použili optimalizované pulzní sekvence 3D SPGR (3-dimensional spoiled gradient-echo), která poskytuje vynikající T1 kontrast s rychlým krytím celého mozku. Metoda byla hodnocena se 3 Tesla pomocí 0,8 mm x 0,8 mm x 0,8 mm (0,51 mm) voxelů. Autoři testovali proveditelnost použití rychlého T1 váženého zobrazení celého mozku s využitím zlepšeného poměru signálu k šumu se 3 Tesla a s izotropními voxely. Metoda byla ověřována u zdravých dobrovolníků a pacientů. Systémem 3 Tesla MR bylo provedeno zobrazovací vyšetření 8 zdravých osob (z toho 6 M, stáří let) před aplikací kontrastu a po ní. Byly získány T1 vážené 3D SPGR údaje s tloušťkou vrstvy 0,8 mm a rekonstruovány při 2mm tloušťce ve 3 ortogonálních orientacích. Doba vyšetření byla 4 minuty, 42 vteřin. Technika byla srovnávána se SPGR-IR (inversion recovery-prepared spoiled gradient echo) a 2D SE (spin echo) vzhledem ke srovnatelnému prostorovému řešení a době vyšetření. Byla pak také testována srovnáním se 2D SE v souborech 10 pacientů se zvětšenými lézemi mozku. Výsledky: Technika 3D SPGR poskytla přibližně dvojnásobný CNR (contrast-to-noise ratio) SPGR-IR a o 50 % větší CNR než 2D SE k rozlišení šedé a bílé hmoty. Hodnocení kvality obrazu při neparametrických analýzách byla také významně vyšší u 3D SPGR jak u dobrovolníků (p < 0,05) a pacientů se zvětšenými lézemi (p < 0,05). Hlavně bylo důležité vyloučení artefaktů pulzace cév po kontrastu, které se často objevovaly při 2D SE a jednotnější hypointenzita mozkomíšní tekutiny. Zvětšení lézí pacientů se významně nelišilo u 2D SE a 3D SPGR. Závěr: Výsledky autorů prokázaly proveditelnost rychlého izotropního zobrazení celého mozku při 3 Tesla pomocí submilimetrových voxelů. Artefakty byly minimální, zvláště při srovnání se 2D SE, zatímco CNR bylo 2x lepší než SPGR IR. Schopnost vytvořit reformované obrazy v ortogonálních orientacích z jediného izotropního získaného výsledku zlepšuje účinnost ve srovnání se 2D získáním v mnoha rovinách. I když je třeba další klinická studie u většího souboru pacientů, ukazují tyto počáteční výsledky značný klinický příslib této techniky. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 9

11 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice OKADA, F., ANDO, Y., HONDA, K. a ost.: Srovnání nálezů při CT plic a hladin KL-6 v séru u pacientů s kryptogenní organizující pneumonií. /Comparison of pulmonary CT findings and serum KL-6 levels in patients with cryptogenic organizing pneumonia./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s KL-6 je glykoprotein podobný mucinu s vysokou molekulární vahou, vylučovaný pneumocyty typu II a buňkami respiračního bronchiolárního epitelu v normálních plicích. Hladiny KL-6 v séru jsou zvýšeny u různých respiračních a nerespiračních stavů, např. Ca prsu a pankreatu a DM. Většina pozornosti se ale zaměřila na KL-6 jako na diagnostickou a prognostickou pomůcku u respiračních onemocnění. Uváděny příklady s citacemi. Účelem práce bylo srovnat retrospektivně nálezy vysoce výkonné CT u pacientů s COP (cryptogenic organizing pneumonia) s normálními a zvýšenými hladinami KL-6. V době od dubna 1999 do dubna 2007 byly provedeny CT snímky hrudníku u 20 pacientů s COP s normální hladinou KL-6 (7 M, 13 Ž, průměrné stáří 51,5 let, rozpětí 21-75) průměr 282,1 U ml -1 ( U ml -1 ) a u 17 pacientů s COP (9 M, 8 Ž, 56,5 let, 47-74) se zvýšenou hladinou KL-6 (průměr 1206,3 U ml -1 ; U ml -1 ); retrospektivně je hodnotili 2 radiologové se zaměřením na hrudník. Výsledky: CT nálezy u pacientů s COP buď s normální nebo se zvýšenou hladinou KL-6 zahrnovaly většinou konsolidaci (n = 17, resp. n = 13) a dále pak neprůhlednost matného skla (n = 11, resp. n = 13). Statisticky častější byly trakční bronchiektazie a porucha architektury u pacientů se zvýšenou hladinou KL-6 než u těch s normálními hladinami (n = 7 a n = 1; resp. n = 13 a n = 3) (p = 0,0077 a p = 0,00017). U kontrolních CT snímků se objevil relaps během 1 roku po počátečním léčení u 2/16 pacientů (12,5 %) s normální hladinou KL-6 a u 6/16 (37,5 %) se zvýšenou hladinou KL-6. U pacientů se zvýšenou hladinou KL-6 byla frekvence relapsu větší než u těch s normální hladinou KL-6; nezjistil se ale významný rozdíl mezi oběma skupinami (p = 0,103). Závěr: CT nálezy trakční bronchiektazie a poruchy architektury u pacientů s COP související se zvýšenými hladinami KL-6, které mohou být ve vztahu k relapsu po léčení. ARAKAWA, H., SHIDA, H., SAITO, Y. a ost.: Plicní malignita při silikóze: ukazatelem související s radiografickou detekcí. /Pulmonary malignancy in silicosis: Factors associated with radiographic detection./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Koncem 20. století se považoval krystalický křemen (silica) za lidský karcinogen. Avšak i přes ohlášené potvrzení této skutečnosti WHO, nebyly publikace schopny prokázat kauzální vztah s krystalickým křemenem, přestože se jeho karcinogenita u lidí stále publikovala (Mc Donald, A.D. a ost., Ann.Ocup.Hyg., 2001, 45/3, s ; Checkoway, H. a ost., Amer.J.Ind.Med., 2000, 37/3, Radiodiagnostika 1/2010 (56) 10

12 ). I přes tvrzení, zda krystalický křemen je či není lidský karcinogen, většina nedávných prací ukazuje, že je vysoká úmrtnost na Ca plic u pacientů se silikózou. Účelem práce bylo zjistit radiografické rysy plicních malignit a zjistit zamlžující ukazatele v jejich detekci. V době od r do 2003 byl sledován soubor pacientů se silikózou (n = 501). U 54 pacientů (10,8 %) bylo patologicky potvrzeno 60 plicních malignit. Sériové rtg snímky těchto pacientů zkontrolovali 2 radiologové, aby zjistili radiografické rysy nádoru (velikost, okraj, uzlík nebo konsolidaci, lokalizaci, překrývající struktury) a silikózu (profuzní nebo pneumokoniozní opacity, progresivní masivní fibrózu - PMF, lymfadenopatii hilu). Výsledky: Radiograficky negativních bylo 11 nádorů. Na rtg snímcích bylo retrospektivně patrno 49 nádorů. Z nich bylo 15 nádorů zjištěno klinicky na rtg snímku, ale 25 se jich nezjistilo. Zbývajících 9 nádorů bylo radiologicky pozitivních po pozitivním cytologickém nálezu ve sputu. Nezjistily se rozdíly mezi nezjištěnými a objevenými uzlíky vzhledem k radiografickým nálezům. Průměrná velikost nádoru byla 30 mm (rozpětí mm) a byly významně větší u pacientů s PMF nebo s lymfadenopatií hilu než u těch bez těchto nálezů (35 mm proti 24 mm, p = 0,006; 33 m proti 24 mm, p = 0,038). Nález koreloval s profuzí malých pneumokoniozních opacit (r = 0,433; p = 0,024). Retrospektivní hodnotící testy 3 radiologů prokázaly přesnou lokalizaci nádoru v 75 %, avšak pouze u 54 % byla zjištěna správná diagnóza s vysokou spolehlivostí. Závěr: Radiologická detekce malignity u silikózy se ukázala být obtížným úkolem a zjistilo se, že žádný jednotlivý radiografický nález nesouvisí s neobjeveným nádorem. Velikost nádoru při jeho detekci ovlivňuje PMF, lymfadenopatie hilu a profuze malých pneumokoniozních uzlíků. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 11

13 Kardiovaskulární systém OSZTIE, É., HANZÉLY, Z., ÁFRA, D.: Gliomy boční komory a centrální neurocytomy v diagnóze a perspektivách dospělých. /Lateral ventricle gliomas and central neurocytomas in adults diagnosis and perspectives./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s U dospělých jsou gliomy v komorách vzácné, zvlášť pak ty, které vznikají v bočních komorách. Frekvence těchto nádorů je asi 1 % či méně ze všech nitrolebních neoplazmat. Vyrůstají z povrchu komory nebo ve spojení s ní, nebo ze septumpellucidum. Astrocytomy stupňů I-IV vznikají obvykle v nejbližším okolí komor a postupně vrůstají do jejich kavity, až nakonec značná jejich část je nádorem vyplněna. (International Agency for Research on Cancer, 2007). Centrální neurocytomy (CN) byly popsány Hassounem, J. a ost. v r jako nezávislá entita, nicméně jsou ale často diagnostikovány jako ependymomy nebo oligodendrogliomy. Byla provedena kontrola údajů ze zobrazení nervového systému u gliomů boční komory a centrálních neurocytomů, diagnostikovaných na pracovišti autorů (Národní ústav neurochirurgie, Budapešť) a na pracovišti autorů (Národní ústav neurochirurgie, Budapešť) a tyto údaje byly srovnávány s údaji v literatuře. V této práci se hodnotí soubory nádorů boční komory, léčené v období 25 let ( ). Zobrazovací charakteristiky CT a MRI obou typů nádorů jsou značně odlišné, jak u publikovaných případů, tak i v materiálu autorů. V souborech autorů byly komorové ependymomy (n = 8) většinou hyperdenzní (se zvětšenou hustotou) se zřejmou spotřebou kontrastu. Subependymomy (13 případů) měly sníženou hustotu, většinou bez zvětšení, ale příležitostně bylo možno zjistit lehké nebo střední zvětšení. Subependymální astrocytomy z obrovských buněk (n = 8) vypadaly také jako hypodenzní, vzácně pak hyperdenzní nebo se smíšenými charakteristikami zobrazení, a vždy vykazovaly značný stupeň zvětšení kontrastu. Centrální neurocytomy (n = 19) vykazovaly sníženou nebo smíšenou hustotu, ale většinou lehké až střední zvětšení. Charakteristiky ependymomů a anaplastických astrocytomů a glioblastomů byly podobné jako u stejných typů mimo komoru. V souborech autorů byly astrocytomy nízkého stupně, WHO I-II (Lous D.N., Ohgaki, H., Wiesler O.D., Canevee, W.K. WHO klasifikace nádorů CNS. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2007) hypodenzní bez spotřeby kontrastu. Údaje autorů podporují údaje předchozích studií v tom, že se zjistilo, že je MRI výhodnější než CT pro přesnější zobrazení gliomů boční komory. Je ale třeba dodat, že pro ověření nitrokomorového nádoru je CT dostačující. U 65 případů byly k dispozici údaje o přežívání; ty potvrdily příznivý výsledek u většiny pacientů se subependymomem, subependymálním astrocytomem z obrovských buněk, u CN nebo pilocytického astrocytomu. Přežívání pacientů s dalšími typy nádorů glie bylo podobné jako u pacientů s podobným nádorem, ale s lokalizací mimo komoru. YANAGAWA, M., TOMIYAMA, N., SUMIKAWA, H. a ost.: Tenký řez CT plic bez záznamu EKG: 64- detector row CT může značně omezit artefakt z pohybu srdce, který může napodobovat plicní Radiodiagnostika 1/2010 (56) 12

14 léze. /Thin-section CT of lung without ECG gating: 64-detector row CT can markedly reduce cardiac motion artifact which can simulate lung lesions./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Tenký řez CT plic se stal obecně přijatou metodou k přesnému zobrazení plicního parenchymu a také onemocnění plic (uvádějí se), ale kvalita obrazu je často zhoršena vlivem artefaktů z dýchacích pohybů nebo pohybu srdce. Velké pohyby při dýchání, které působí značné rozmazání obrazu, je možno omezit spoluprací pacienta se zadržením dechu, ale není možno omezit či potlačit artefakty vlivem pohybu srdce, jako jsou zdvojení plicních struktur na obraze, zdvojení či rozostření okraje srdce a pulzační artefakty z pohybu srdce. Dvojité zobrazení plicních cév nebo fisur může být důsledek malého pohybu vlivem přenášených srdečních pulzací. Pohybové artefakty, které mohou napodobit ztluštěnou stěnu bronchu a cystický vzhled bronchiektazií, představují možnou nástrahu v diagnóze intersticiálních či bronchiálních onemocnění. Účelem této studie proto bylo zhodnotit, zda umožňuje vyšetření 64-MDCT (64-detector row CT) omezení artefaktů vlivem dýchacích pohybů či pohybů srdce v oblasti plic při tenkém řezu CT bez záznamu Ekg a zjistit korelaci mezi artefaktem pohybu srdce a srdeční fekvencí. Studie se zúčastnilo 32 pacientů (13 M, 19 Ž, průměrné stáří 62 let, rozpětí let) se suspektním difuzním plicním onemocněním, u nichž byla provedena vyšetření jak 8- a 64-4 MDCT ( gantry rotační doba, 0,5, resp. 0,4 s.). Byly měřeny hodnoty TF u dalších 155 pacientů (rozpětí tepů/min., průměr 76/min.) bezprostředně před vyšetřením 64-MDCT a byly srovnávány se stupněm artefaktu z pohybu srdce. Dva nezávislí vyšetřující hodnotili artefakty na monitoru, aniž by znali důležitou klinickou informaci: 1) artefakty při 8- a 64-MDCT zobrazeních s 1,25 mm tloušťkou a ty při 64-MDCT zobrazeních s tloušťkou 0,625 mm u 32 pacientů. 2) artefakty při zobrazeních 64-MDCT s tloušťkou 0,625 mm u 155 pacientů. Výsledky: Zjistila se dobrá shoda mezi vyšetřujícími při hodnocení artefaktů zobrazení 8- MDCT s tloušťkou 1,25 mm (vážený Kappa test, k = 0,61-0,71) a zřetelná nebo špatná při dalších hodnoceních (k < 0,31). Dva hodnotící uvedli, že byly artefakty z pohybu srdce významnější při 8- MDCT než při 64-MDCT u všech 32 pacientů. Zjistily se statisticky významné rozdíly při různých srovnávacích bodech pouze při srovnání artefaktů mezi 8- a 64-MDCT s tloušťkou 1,25 mm (Wilkoxonův rank test, p < 0,0017). Artefakty z pohybu srdce při 64-MDCT nekorelovaly významně s tepovou frekvencí (Spearmanův korelační koeficient při rank testu). Závěr: Zdá se, že vysoce výkonné vyšetření 64-MDCT omezuje artefakty vlivem pohybu srdce, které mohou ovlivnit vyšetření plicního parenchymu s tenkou vrstvou. CANYIGIT, M., HAZIROLAN, T., KARCAALTINCABA, M. a ost.: Přemostění myokardu při hodnocení MDCT se 16 pořadími. /Myocardial bridging as evaluated by 16 row MDCT./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 13

15 Přemostění myokardu (MB-myocardial bridging) je anatomická abnormalita koronárních tepen; je pro ni typické vložení těchto tepen v myokardu. Vložená tepna se nazývá tunelovaná tepna (Bourassa, M.G. a ost., J.Amer.Col.Cardiol., 2003, 41, s , von Kodolitsch, Y. a ost., Z.Kardiol., 2005, 94, s a další 3 cit.). I přesto, že jde o vrozenou anomálii, jsou pacienti obvykle bez příznaků až do 30 let (Alegria, J.R. a ost., Europ.Heart, 2005, 26, s ). I když se tento fenomén považuje za benigní, může být také příčinou ischemie myokardu a jeho infarktu, stunning myokardu, dysfunkce LK, předčasné smrti po transplantaci srdce, komorové tachykardie a náhlé srdeční smrti (9 citací). Účelem práce je zjistit výskyt, vzhled a klinické příznaky MB pomocí MDCT koronarografie (CTA). V období od ledna do dubna 2006 bylo provedeno vyšetření CTA pomocí přístroje 16-MDCT vcelku 280 po sobě jdoucích pacientů (230 M, 50 Ž) s ICHS nebo zavedeným stentem po operaci a s kontrolou bypasu. Byla hodnocena krátká osa zobrazení v mnoha rovinách. Za MBs se považovalo úplné nebo neúplné přemostění vzhledem ke kontinuitě myokardu nad tunelovaným segmentem LAD (left anterior descending artery a. descendens anterior sinistra) v drážce mezi komorami a kritická hodnota byla 1,3 mm. Bylo provedeno opětné vyšetření CTA u pacientů s diagnostikovaným MB, u nichž byla provedena dříve angiografická vyšetření s katétrem se zaměřením na existenci MB. Výsledky: U 108 (38,5 %) pacientů se zjistilo 120 MBs (na LAD 98/81,6 %, 2 (1,6 %) na diagonální větvi, 11 (9,1 %) na tupém okraji 4 (3,3 %) na a. coronaria dextra, 5 (4,1 %) na ramus intermediaris arteriae). Úplných bylo 85 (70,8 %) přemostěných segmentů u 79 (28,2 %) pacientů a zbytek (35-29,2 %) u 34 12,1 % pacientů) bylo neúplných. U 12 pacientů se zjistily 2 MBs (buď na různých tepnách nebo na téže tepně). Délka přemostěných segmentů se měnila u pacientů s úplnými MBs mezi 4 50,9 mm (průměr 18 mm) a u neúplných MBs 4 37,3 mm (průměr 13,6 mm) a hloubka myokardu nad tepnou byla v rozmezí mezi 1-6,4 mm (průměr 2,3 mm) a 1 1,2 mm (průměr 1 mm). U 30 (27,7 %) ze 108 pacientů, u nichž se zjistila při CTA MB se retrospektivně zjistilo, že u nich byla provedena angiografická vyšetření s katétrem. Při opakované kontrole zkušeným kardiologem s intervenční praxí se zjistila na středním segmentu LAD MB u 4 pacientů (13,3 %). Závěr: MDCT koronární angiografie je neinvazivní, účinná metoda pro diagnózu MB a zabraňuje rizikům při výkonu, která se objevují při angiografii s katétrem. MDCT koronarografie umožňuje přímou vizualizaci samotného můstku, a může proto umožnit rozlišit mezi úplnými a neúplnými přemostěními myokardu. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 14

16 KLUMPP, B., HOEVELBORN, T., FENCHEL, M. a ost.: Zobrazení prokrvení myokardu magnetickou rezonancí první zkušenost s 3.0 T. /Magnetic resonance myocardial perfusion imaging First experience at 3,0 T./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Hlavní příčinou smrti v západní Evropě a v USA je ischemická choroba srdeční (ICHS). Zlatým standardem pro diagnózu ICHS je dnes invazivní koronární angiografie, umožňující detekci stenóz koronární tepny, ale nikoli zjištění jejich vlivu na prokrvení srdečního svalu pro zamlžovací ukazatele jako je kolateralizace a onemocnění malých tepen. V různých studiích byla ověřena schopnost MRMPI (magnetic resonance myocardial perfusion imaging (Nagel, E. a ost., Circulation, 2003, 108, s a další 2 citace). MRMPI má vysokou citlivost a specifičnost pro detekci hemodynamicky významných stenóz koronární tepny. Ve srovnání s 1,5 T má zobrazení prokrvení se 3.0 T určitý výhody. Účelem této studie bylo zhodnotit zobrazení prokrvení myokardu MR s 0,3 T. Se 3,0 T bylo vyšetřeno 12 pacientů (10 M, 2 Ž, s průměrným stářím 63,2 ± 12,0 let, rozpětí 34-75) se stabilní anginou pectoris a známou nebo suspektní ICHS. Prokrvení myokardu se zjišťovalo pomocí echa saturačního zotavovacího gradientu 2D sekvencí (TR 1,0 ms, FA 12 o ) s 0,05 mmol Gd-DTPA (Magnevist, Scherring, Berlín, Německo) na kg váhy těla při zátěži během injekce 140 μg adenosinu/kg váhy těla/min. a v klidu s orientací krátké osy. Hodnocení prokrvení bylo založeno na least square fit křivky signál/čas (intenzita nejvyššího signálu, sklon). Soubory prokrvení hodnotili 2 nezávislí pracovníci. Referenční metodou pro významné stenózy koronární tepny byla invazivní koronární angiografie. Dva zkušené pracovníci hodnotili koronární angiogramy v projekcích ve 2 rovinách se zaměřením na stupeň stenóz. Výsledky byly pak srovnávány s hodnocením prokrvení při MR. Výsledky: Všechna vyšetření MR bylo možno provést bezpečně a poskytovaly obraz vysoké kvality. U 8 pacientů se zjistila snížená perfuze vlivem zátěže (stenóza > 70 % při koronární angiografii). U 4 pacientů byla vyloučena snížená perfuze myokardu (stenóza < 70 %). Index rezervy prokrvení myokardu byl významně nižší u myokardu se sníženým prokrvením s hodnotou 1,9 ± 1,6 ve srovnání se 2,5 ± 1,6 u normálně prokrveného myokardu (p < 0,05). Při koronární angiografii se zjistila u 8 pacientů ICHS, zatímco u 4 pacientů byla ICHS vyloučena. Závěr: První výsledky autorů ukazují, že MRMPI se 3,0 T poskytne spolehlivě obraz vysoké kvality a diagnostické přesnosti. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 15

17 Gastrointestinální systém MATSUMOTO, T., YAMAGAMI, T., KATO, T: a ost.: Účinnost lymfangiografie jako metody léčení různých úniků žaludeční šťávy. /The effectiveness of lymphangiography as a treatment metod for various chyle leakages./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Od doby, kdy se zlepšila diagnostická schopnost zobrazení CT a MRI, se začalo méně používat běžné lymfangiografie. Ta byla metodou volby k zobrazení lymfatických uzlin. Kromě toho byla cennou pomůckou k detekci různých úniků žaludeční šťávy, jako je chlothorax, chylozní ascites, chylurie a lymfatické píštěle. Nedávno byl publikován případ, kdy měla lymfangiografie důležitou úlohu nejen pro diagnózu, ale i jako přístup k léčení úniků chylu. Po retrográdní lymfadektomii zmizel spontánně po lymfangiografii chylozní ascites nereagující na konzervativní léčení. Účelem této práce je zjistit účinnost lymfangiografie jako léčení různých úniků chylu. Byla provedena lymfangiografie nohy (pedal) u skupiny 9 pacientů (6 M, 3, Ž, průměrný věk 59 let, rozpětí 34-83), u nichž nebylo pravděpodobné, že se vyléčí pouze konzervativním léčením dietou s triglyceridy se středně dlouhým řetězcem a nízkým obsahem tuku, celkovou parenterální výživou a zavedením drenážní sondy a u nichž nereagovaly chylothorax (n = 5), chylozní ascites (n = 2) a lymfatické píštěle (n = 2) na konzervativní léčení. Výsledky: U 7 z těchto 9 pacientů (78 %) mohli autoři zjistit místa úniku chylu. U 8/9 pacientů (89 %) se únik lymfy zastavil po lymfografii a nebylo nutno provést chirurgickou re-intervenci. V žádných případech nedošlo k recidivě úniku chylu během sledování (1-54 měsíců, průměr 18 měsíců). Závěr: Lymfangiografie je účinná nejen pro diagnózu, ale také jako léčení různých úniků chylu. Proto se doporučuje včasná lymfangiografie u pacientů s úniky chylu, kde není pravděpodobné, že by se vyléčily pouze konzervativně. Práce uvádí výsledky v 1 celostránkové tabulce, jeden 3dílný černobílý obrázek (chylothorax po ezofagektomii u 55leté pacientky) a 24 literárních citací (z toho je 5 prací z let ; problematikou úniku chylu většinou chylothorax se zabývá 19 citovaných prací a 4 práce lymfangiografií). KUMAR, DOMJAN, J., BHANDARI, P. a ost.: Existuje vztah mezi střevní perfuzí a aktivitou Crohnova onemocnění? Studie o proveditelnosti při použití ultrazvuku se zvětšeným kontrastem. /Is there an association between intestinal perfusion and Crohn s disease activity? A feasibility study using contrast enhanced ultrasound./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 16

18 Crohnovo onemocnění (CE je chronický zánětlivý stav GI traktu, pro nějž jsou typické transmurální zánět a skokové (skip) léze. V UK se odhaduje výskyt CD v rozmezí / osob v populaci (Williams, J.G. a ost., Gut, 2007, 56, 1-113). Nejčastěji užívanými kritérii ke kategorizaci stavu onemocnění pacientů jsou CDAI (CD Activity Index) a vyšetření s bariem. U těchto metod vyšetření jsou ale trvalé neshody (Stange, E.F. a ost.., Gut, 2006, 55, s. 1-15). Různé studie se zaměřily při hodnocení aktivity onemocnění na vyšetření a. mesenterica superior Dopplerovskou sonografií. (Yekeler, E. a ost., J.Ultrasound Med., 2005, 24, 59-65). Nikdo ale neuvažoval o možnosti vyšetření CEUS (contrast enhanced ultrasound) při zjišťování vztahu mezi dobou průchodu cirkulace splanchnickou oblastí a aktivitou CD. Nedávná studie použila vyšetření CEUS k vyšetření hemodynamiky splanchniku (Marshall, M. a ost., Invest.Radiol., 40, 2005, s ). Tato studie zjišťuje, zda existuje vztah mezi aktivitou onemocnění a dobou průchodu oblastí splanchniku u pacientů se suspektním CD. Studie byla provedena ve velké hlavní krajské nemocnici v době od září 2004 do ledna 2005; bylo do ní prospektivně zařazeno 18 po sobě jdoucích pacientů se suspektním nebo potvrzeným CD (11 Ž, 8 M, průměrné stáří 40 let, rozpětí let). V injekci do periferní žíly byla aplikována dávka kontrastní látky pro UZ a hodnotily se křivky doba-intenzita v a. a v. mesenterica superior. Byla vypočtena doba průchodu splanchnickou oblastí jako časový interval mezi zvýšením intenzity signálu na > 10 % nad výchozí hodnotu. Byly měřeny výchozí ukazatele průměrná doba maximální rychlosti a průřezová plocha a. mesenterica superior (SMA). K testování vztahů mezi různými numerickými měřeními bylo použito Pearsonových korelací a nezávislých vzorků t-testu ke srovnání hodnot mezi pacienty s aktivním a neaktivním onemocněním. Výsledky: Zjistil se slabý negativní vztah mezi dobou průchodu splanchnickou oblastí a hodnotou CDAI (CD aktivity index r = 0,42), který nedosáhl hranice statistické významnosti (p = 0,13), i když byla u aktivní skupiny průměrná doba průchodu nižší (4,0 s. proti 6,9 s.). Průtok SMA byl u aktivní skupiny významně vyšší (37 ml s -1 proti 22 ml s -1 ; Mann-Whitney U, p = 0,02). Závěr: Tato studie prokazuje, že je možno použít vyšetření CEUS jako způsobu k zhodnocení Crohnova onemocnění. Práce uvádí přehled výsledků ve 3 tabulkách, 2 černobílé obrázky, 3 barevné diagramy a 24 literárních citací (z toho je 11 prací z let ; problematikou Crohnova onemocnění se zabývá 10 citovaných prací MEESON, S., ALVEY, C.M., GOLDING, S.J.: Vhodnost multidetekční CT u sepse břicha doba pro zhodnocení? /Justiying multidetector CT in abdominal sepsis: time to review?/ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Radiodiagnostika 1/2010 (56) 17

19 Nitrobřišní absces a infekce se projevují velmi různě. Podle příznaků a stavu pacienta, u něhož se zjišťuje diagnóza, je možno použít řadu mikrobiologických testů a zobrazovacích vyšetření, včetně UZ. Avšak ve většině případů je diagnostickou volbou u nitrobřišní sepse nebo abscesu CT břicha a pánve (Saber, A.A. a ost a další 2 citace z r. 2008). CT doporučují i národní směrnice Americké radiologické společnosti (www guideline,gov ). Při dalším vývoji MDCT (multidetector row CT) došlo ke změnám v aplikaci a technice vyšetření a bylo třeba zhodnotit úroveň a častost expozice vůči záření při MDCT. Účelem práce bylo provést přehled běžné literatury vzhledem k užívání MDCT k diagnóze břišní sepse a porovnat její použití s praxí autorů se zvláštní pozorností k expozici pacienta. Metodika: Byl proveden přehled literatury, jak ovlivnilo použití moderních přístrojů diagnózu a následná roční retrospektivní studie MDCT vyšetření pacientů s příznaky břišní sepse. Zjišťovala se diagnostická přesnost detekce příčin břišní sepse touto technologií. Vyšetření byla provedena systémem LightSpeed 16 (GE Healthcare Medical Systems, Slough UK a Milwaukee, WI). Klinické diagnózy byly podloženy chirurgickými a histopatologickými nálezy, výsledkem léčení a kontrolními vyšetřeními. Systém zaznamenaných dávek byly DLP (dose-lenght product) a index objemu dávky CT. Od doby běžné CT se významně nezměnila literatura zjišťující břišní sepsi. Do studie bylo zařazeno 94 pacientů (většina z nich > 45 let; bylo 53 M, průměrné stáří 58,9 ± 3,0 let; ženy 59,3 ± 2,9 let). Zjišťovaly se příčiny břišní sepse s citlivostí 0,95 a specifičností 0,91. Hlavním nálezem bylo opakované vyšetření a kumulativní expozice. Výsledky: Pacienti s abscesy a akutní pankreatitidou měli nejnižší počet návštěv, nejnižší kumulativní DLP a nejkratší dobu hospitalizace. Kumulativní dávku DLP ovlivnila délka vyšetření, jejich počet a velikost pacienta. Závěr: Údaje o diagnostické přesnosti údajů vyšetření MDCT pomocí 16 vrstev potvrzují, že CT je i nadále vhodným způsobem k zobrazení břišní sepse, ale existuje prostor pro ohrožení dávkou. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 18

20 Játra, žlučové cesty WANG, H., SUN, X., CHEN, F. a ost.: Léčení nádoru jater hlodavců combrestatin A4 fosfátem. Neinvazivní hodnocení léčení pomocí multiparametrického zobrazení magnetickou rezonancí v korelaci s mikroangiografií a histologií. /Treatment therapeutic evaluation using multiparametric magnetic resonance imaging in correlation with microangiography and histology./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Ve vývoji léků proti rakovině se ukázaly být slibné 2 přístupy proti cévám v pokusné a klinické onkologii: antiangiogenní látky omezují proliferaci nového prokrvení nádoru, zatímco VTAs (vascular targeting agents látky zaměřené na cévy) ničí selektivně stávající cévy nádoru jak protikancerózními vlivy při omezování dodávky krve nádoru a oslabením činnosti maligních buněk. Tyto látky prošly klinickými pokusy v různých fázích. Ze skupiny VTAs se získává CA4 (combrestatin A4) z kůry stromu vrby z jihoafrické buše, Combretum Caffrum. Má vysokou afinitu k tubulinu, jedinému cytoskeletonu k zachování plochého endotelu nádoru (tj. v ploché podobě). Vzhledem ke spotřebě v buňkách a k molekulárním interakcím CA4 depolymerizuje tubulin, což opět vede k destabilizaci a deformaci výstelky buněk endotelu s následnou okluzí mikrocirkulace v nádoru s následnou destrukcí nádoru. Jako ve vodě rozpustnější základ CA4, metabolizuje se CA4P (CA4 phosphate) na aktivní CA4 po spotřebě v buňkách. Účelem práce je dokumentovat tumoricidní příhody po i.v. aplikaci CA4P se zaměřením na cévy u jaterních nádorů hlodavců pomocí multiparametrického zobrazení MR (MRI v korelaci s mikroangiografií a histopatologií. Za 16 dní po implantaci do jaterních laloků 15 krysích samců (starých 14 týdnů s váhou g) vzniklo 30 rhabdomyosarkomů v průměru 8-14 mm. Pomocí 1,5 T magnet and a 4-chanel wrist coil, T2-vážených zobrazení (T2WI), T1W1 (T1-weighted imaging) po aplikaci kontrastu se získalo DWI (difusion-weighted imaging) a DSI (dynamic susceptibility imaging) s relativním objemem krve (rbv) a mapami průtoku (rbf) na začátku, a za 1, 4 a za 48 hodin po i.v. injekci CA4P s dávkou 10 mg/kg a s nosičem u 9 léčených a 6 kontrolních krys. Byly korelovány údaje in vivo, včetně intenzity signálu (SI), objemu nádoru, ADC (apparent diffusion coefficient), rbv a rbf s ex vivo nálezy mikroangiografie a histopatologie. Výsledky: Nádory, na něž působil CA4P (n = 18) rostly pomaleji než ty u kontrol (n = 12; p < 0,05) s omezením cév patrným na CE-T1W1 za 1 hodinu, ale více prominovaly za 6 hodin. Avšak na okraji se objevil zvětšený lem za 48 hodin po léčení, což ukazovalo na novou vaskularizaci. ADC mapa umožnila rozlišit mezi nekrotickými a životaschopnými nádory. Hodnoty prokrvení nádoru rbv a rbf získané při DSI vykazovaly významné snížení od počátečních hodnot do 1 hodiny a dále se významně snižovaly do 6 hodin. K jejich částečnému zotavení došlo za 48 hodin po aplikaci CA4P. Mezi hodnotami za 1 a za 6 hodin nebyl významný rozdíl. K podobnému vývoji nedošlo nikdy u kontrolní skupiny. SI časové křivky odrážely různé reakce na léčení mezi nádorem a játry. MRI nálezy byly ověřovány technikami ex vivo. Radiodiagnostika 1/2010 (56) 19

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Radiodiagnostika v gynekologii

Radiodiagnostika v gynekologii Radiodiagnostika v gynekologii Zobrazovací metody Prostý snímek Hysterosalpingografie (HSG) Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Angiografie Prostý snímek Vzácně indikované vyšetření, umožňuje posoudit

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

hepatocelulárn karcinomu lové

hepatocelulárn karcinomu lové Současn asné možnosti grafické diagnostiky hepatocelulárn rního karcinomu Klzo L., Ungermann L., Dvořák k P., Žižka J. Radiologická klinika FN a LF Hradec Králov lové Hepatocelulárn rní karcinom nejčast

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Hynek Mírka Jiří Ferda Multidetektorová výpočetní tomografie Perfuzní vyšetření Autoři: as. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření H. Žáčková SÚRO Praha Konference radiologických fyziků 21 Kouty nad Desnou 2.6-4.6.21

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Inovativní přístroje pro dermatologii, oftalmologii, gynekologii, chirurgii, neurochirurgii a urologii Přístroje pro kryochirurgii Cryo-S electric II Inovativní,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více