TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG"

Transkript

1 TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení, zjištěna elevace kardiospecifických enzymů a byl odeslán do kardiocentra. Před 14 dny prodělal vizoru. Objektivní nález Bez zvláštností, poslechový nález na hrudníku bez šelestu, a to ani v předklonu. Diferenciální diagnóza EKG Co je nejspíše příčinou? a) akutní infarkt myokardu inferolaterálně b) akutní infarkt myokardu spodní a zadní stěny c) akutní perimyokarditida

2 Popis křivky EKG: pravidelný sinusový rytmus 65/min, s normálními převodními časy. Jsou patrné elevace ST segmentu ve svodech II, III, avf, V5-V6, ale naznačené i ve svodech I, V4. Ve Svodech V1-V2 je patrná deprese ST segmentu. Naznačena je lehce i deprese PR segmentu ve svodu II, III, avf. Diagnóza Pacient má akutní perimyokarditidu. Klinická rozvaha a další postup Tato EKG křivka není pro perikarditidu úplně nejtypičtější. ST elevace jsou přítomny dominantně ve svodech, které svádí k názoru, že se jedná o ischemii inferolaterálně. Ale faktem je, že i v dalších svodech jsou přítomny elevace, což už ischemii nenahrává. Navíc, klinický průběh je spíše typický pro peri-, resp. perimyokarditické postižení. Bolestivost v závislosti na poloze je pro perikarditidu velmi typický. V každém případě jsme u tohoto pacienta provedli urgentní koronární angiografii, která postižení věnčitých tepen vyloučila a byl léčen jako perimyokarditida. Tip: u muže ve věku kolem 40 let s takovýmto EKG stojí za to vždy koronární nemoc vyloučit.

3 TEST 1 Kazuistika 2 Prezentace Pacient nalezen podchlazený a přivezen záchrannou službou na ambulanci. Diferenciální diagnóza EKG Co zobrazuje zaznamenaná EKG křivka? a) akutní infarkt myokardu b) hlavně změny spojené s hypotermií c) fibrilaci síní s pomalou odpovědí komor při hypotermii Co dalšího na křivce vidíte?

4 Popis křivky Nekvalitní záznam způsobený podchlazením a třesem pacienta. K základnímu rytmu se nelze vyjádřit, jedná se pomalý náhradní rytmus o frekvenci 34/min se širokým komplexem, na kterém je zaznamenána dominantní Osbornova vlna (viz. šipka). Více z dané křivky nelze vyčíst. Diagnóza Jedná se o změny hlavně spojené s hypotermií. Klinická rozvaha a další postup Pacient má zavážnou hypotermii, která se projevuje těžkou bradykardií 34/min. Je nezbytné co nejrychleji pacienta ohřát, v případě hemodynamické kompromitace přistoupit i ke kardiostimulaci. Nemocný je v akutním ohrožení na životě a hrozí mu srdeční zástava. Tip: suverénní metodou zahřátí pacienta v závažné hypotermii je zavedení intravaskulárního katetru normálně používaného naopak k vyvolání hypotermie, kterého lze ale využít i k rychlému ohřátí. Samozřejmě lze využít i např. mimotělní metody, ať již CRRT nebo ECMO v nejtěžších případech např. spojených s oběhovou zástavou, ale i speciální ohřívací podušky u lehčích případů.

5 TEST 1 Kazuistika 3 Prezentace 54-letý pacient byl přijat po protrahované resuscitaci pro refrakterní fibrilaci komor. Perkutánní koronární intervence byla zahájena až po více jak hodině resuscitace po mnoha neefektivních defibrilacích a byla prováděna během mechanizované srdeční masáže systémem LUCAS. Příčinou byl akutní uzávěr věnčité tepny. Ihned po rekanalizaci tohoto uzávěru došlo k obnovení oběhu. Diferenciální diagnóza EKG Uzávěr které tepny nejspíše byl příčinou celého stavu? a) a. coronaria dextra b) r. interventricularis anterior c) r. circumflexus

6 Popis křivky Jedná se o záznam provedený až těsně po dokončení koronární intervence, kdy již byl pacient hemodynamicky stabilní. Do té doby nemohl být záznam pořízen, protože byl pacient v oběhové zástavě. Celý výkon tak probíhal naslepo bez iniciální diagnózy. Na EKG je přítomna pravidelná tachykardie, sinusová, TF 112/min. Dominantním nálezem jsou elevace ST segmentů ve svodech V2-V6, avl. Jedná se o typický obraz akutního anteroextenzívního infarktu. Diagnóza Příčinou stavu byla refrakterní ischémie při akutním anteroextenzívním infarktu a infarktovou tepnou byl r. interventricularis anterior. Klinická rozvaha a další postup Diagnosticko terapeutický přístup u pacient s refrakterní zástavou je velmi náročný. V průběhu srdeční zástavy za probíhající resuscitace jsou diagnostické možnosti krajně omezené. S ohledem na nejčastější příčiny je nejtypičtějším přístupem snaha o odstranění akutní ischemie vedoucí k refrakteritě fibrilace komor. Proto takového pacienty emergentně přebíráme na katetrizační sál ve snaze odhalit a případně odstranit akutní koronární uzávěr. Nedaří-li se, nebo je příčina jiná a v tu chvíli neodstranitelná, lze zvážit napojení pacienta na mimotělní mechanickou podporu oběhu, v takovém případě nejčastěji extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO). Šance na přežití u takto dlouhých zástav oběhu je ale samozřejmě malá. Tip: pacienta s refrakterní nebo opakující se oběhovou zástavou, zvláště v případě recidivující fibrilace komor je vhodné směřovat do nejbližšího kardiocentra!

7 TEST 1 Kazuistika 4 Prezentace Nemocný po kolapsovém stavu s těžkou systolickou dysfunkcí, po infarktu v minulosti. Při monitoraci zachycena uvedená křivka. Diferenciální diagnóza EKG Co bylo příčinou stavu pacienta? a) supraventrikulární tachykardie b) akcelerovaný junkční rytmus c) komorová tachykardie

8 Popis křivky EKG: na křivce je zachycena širokokomplexová monomorfní tachykardie o frekvenci 214/min morfologie RBBB. Na další křivce je obraz po kardioverzi podáním 2 amp. amiodaronu i.v. Je patný LAH + RBBB, základním rytmem je nejspíše fibrilace síní, ve svodu V2 nelze vyloučit síňovou tachykardii. Diagnóza Jedná se o komorovou tachykardii. Klinická rozvaha a další postup Pacienta vyšetříme koronarograficky a nebude-li nález vhodný k revaskularizaci, pacientovi bude implantován defibrilátor. Tip: Každou širokokomplexovou tachykardii považujte primárně za komorovou.

9 TEST 1 Kazuistika 5

10 Prezentace 68-letá pacientka převzata na katetrizační sál po resuscitaci pro arytmogenní bouři, opakované defibrilace. Při přijetí hemodynamicky hraničně stabilní. První EKG před intervencí, druhé po intervenci. Diferenciální diagnóza EKG Co je příčinou stavu pacientky? a) akutní infarkt myokardu přední stěny b) akutní infarkt myokardu laterální stěny c) plicní embolie Které vyšetření ještě doporučíte před koronární intervencí? Popis křivky EKG: Na první křivce se jedná o supraventrikulární rytmus, ale nelze jednoznačně stanovit, zda je sinusový. Nejspíše se jedná o rytmus junkční, P vlny, které by předcházely QRS komplexy přítomny nejsou. QRS komplexy jsou rozšířené, mají typický obraz RBBB a ve svodu avr a V1 je dominantním nálezem elevace ST segmentu, ve svodech V3-V6 naopak deprese ST segmentu. Jedná se velmi pravděpodobně o akutně vzniklou blokádu pravého raménka Tawarova. Na druhé křivce zaznamenané o 8 hodin později již RBBB přítomen není (byl tedy zjevně náhle vzniklý). Je již přítomen dobře patrný sinusový rytmus s normálními převodními časy. QRS komplex má ve svodech V1-V3 přítomny vlny r, ale s malou progresí, ve svodech V1-V4 jsou dobře vidět symetricky negativní vlny T. Nález tedy odpovídá proběhlému infarktu myokardu přední stěny. Diagnóza Akutní infarkt myokardu přední stěny. Klinická rozvaha a další postup Pacientka před koronární intervencí podstoupila dokonce CT angiografii plicnice, která vyloučila plicní embolii, pro kterou by byl EKG nález nejtypičtější. Akutně vzniklá RBBB s elevací ST segmentu ve V1 napovídá možnému akutnímu pravostrannému přetížení. Ale stejně tak se může projevit i akutní ischemie přední stěny. Navíc, recidivující fibrilace komor napovídají spíše klasické ischemické příčině stavu, nejsou typickým projevem hemodynamicky závažné, masívní plicní embolie. Ta se spíše projevuje bezpulsovou elektrickou aktivitou (PEA pulseless electrical activity). Během koronarografického vyšetření byla prokázána akutní léze na RIA a ošetřena PCI s implantací stentu.

11 Tip: u pacienta indikovaného k urgentnímu katetrizačnímu vyšetření, kdy EKG obraz není jasně typický a pacient je v kritickém stavu, je velmi vhodné provést byť i jen orientační morfologické vyšetření, které napoví o příčině. Tj. vyloučí např. akutní pravostranné přetížení, tamponádu, postižení ascendentní aorty, mechanickou komplikaci infarktu myokardu a potvrdí podezření na lokalizovanou poruchu kinetiky a tedy akutní koronární obstrukci. Neprovedení takovéto rozvahy může zásadně ovlivnit další diagnosticko-terapeutický postup a např. vést k neindikovanému ošetření koronární stenozy a tím uklidnění se, přičemž příčina celého stavu může být zcela jiná.

12 TEST 1 Kazuistika 6 Prezentace 70-letý pacient s chronickým srdečním selháním se systolickou dysfunkcí levé komory s ejekční frakcí 30% přichází pro bolest na hrudi. Je mu provedena koronární intervence s ošetřením r. circumflexus. Objektivní nález Pacient má přítomny inspirační chrůpky bilaterálně při bazích, je hemodynamicky stabilní, bez klidové dušnosti. Diferenciální diagnóza EKG Byla indikace urgentní katetrizace správná? a) ne, na EKG jsou známky jen hypertrofie levé komory b) ano, na EKG jsou známky možné ischemie inferolaterálně c) ano, ale výkon se nemusel provádět akutně

13 Popis křivky EKG: zobrazuje sinusový rytmus 62/min, pravidelný, s normálními převodními časy. Ve svodu III je přítomna Q vlna, která splňuje kritéria patologického Q. Voltáž QRS komplexů odpovídá EKG známkám hypertrofie levé komory, ve svodech V4-V6, ale i I a II, jsou přítomny descendentní deprese ST segmentů. Diagnóza Na EKG jsou známky možné ischemie inferolaterálně. Klinická rozvaha Výše uvedený EKG nález s descendentními depresemi ST segmentů laterálně opravdu může být obrazem přetížení levé komory. Ale obdobně to může být známkou ischemie inferolaterálně a vzhledem k tomu, že pacient měl bolest na hrudi a významné postižení koronárního řečiště v odpovídajícím povodí (RCx), byla příčinou ischemie. Tip: descendentní deprese ST segmentů v hrudních svodech nabádají k vyloučení přetížení levé komory především při aortální stenóze nebo při dekompenzací arteriální hypertenze. Ale na možnou ischemii myslete vždy. Může navíc podmínit selhání levé komory.

14 TEST 1 Kazuistika 7 Prezentace 50-letý pacient měl bolesti na hrudi již 2 dny před přijetím. Byl vyšetřen na ambulanci interního oddělení a propuštěn domů, infarkt neprokázán. V dne přijetí byl vyšetřen nejprve na ambulanci chirurgie pro bolesti břicha v epigastriu s iradiací do hrudníku, za hrudní kost a mezi lopatky s dušností. Bylo provedeno CT vyšetření plic a angiografie plicnice s normálním nálezem. Poté přivolané interní konzilium indikovalo záznam EKG, který je přiložen. Diferenciální diagnóza EKG Co je příčinou stavu pacienta? a) perakutní STEMI přední stěny b) subakutní STEMI přední stěny c) akutní myokarditida

15 Popis křivky EKG: zobrazuje typický obraz subakutního anteroextenzívního infarktu myokardu s elevacemi ST segmentů V1-V5. Je přítomen sinusový rytmus s normálními převodními časy. Patologické Q je přítomno ve svodech V1- V2, ve V3 je velmi malé r. Níže uvedena i křivka po provedení koronární intervence, během které byl rekanalizován uzávěr RIA se suboptimálním výsledkem, průtok na konci výkonu byl v infarktové tepně obleněn na TIMI2. Na EKG je dobře patrná extenze infarktu s rozšířením změn i na V6, stejně tak i Q vlna je přítomna v podstatě až do svodu V3. Diagnóza Subakutní STEMI přední stěny. Klinická rozvaha a další postup Příčinou stavu byl tedy jednoznačně rozsáhlý akutní infarkt myokardu přední stěny při proximálním uzávěru RIA. Případ bohužel dobře demonstruje jaké zdržení může nastat, je-li iniciální projev trochu netypický (bolesti břicha) a pacient je směřován na jiné než interní, nebo

16 kardiologické pracoviště. Nemocný byl přijat na katetrizační sál v 18:53, tedy 3,5 hodiny od diagnostického EKG. Tip: dokonalá mašinérie urgentního provedení přímé angioplastiky u infarktu myokardu s ST elevacemi funguje dobře, ale pacient se do ní musí nejprve dostat! Proto i při atypických projevech myslete na možnou koronární ischemii a naopak. U netypických EKG nálezů a významné klinické symptomatologii myslete i na jiné příčiny bolestí na hrudi, především na akutní aortální příhody, akutní pankreatitidu, vředovou chorobu apod.

17 TEST 1 Kazuistika 8 Prezentace Jedná se o EKG záznam pacienta po aortokoronárním bypassu v minulosti přijatého na katetrizační sál 5 hodin po vzniku obtíží bolesti na hrudi. Je hemodynamicky stabilní. Diferenciální diagnóza EKG Nejpravděpodobnější příčinou stavu je: a) dysfunkce chlopenní náhrady b) akutní infarkt myokardu přední stěny c) akutní infarkt myokardu především zadní stěny Popis křivky Na EKG křivce je sinusová tachykardie 80/min s normálními převodními časy. Ve svodech II, III, avf jsou naznačeny ST elevace do 1 mm, ve svodech V2-V3 jsou dobře patrné ST deprese 1 mm. Ve svodech V5-V6 jsou naznačeny elevace ST segmentů. Nález tedy odpovídá zadnímu infarktu, ale postižení inferolaterálně je rovněž pravděpodobné.

18 Diagnóza Akutní infarkt myokardu především zadní stěny. Klinická rozvaha a další postup Příčinou stavu byl akutní infarkt myokardu zadní stěny způsobený akutní obstrukcí bypassu na ramus marginalis sinister. Tedy typické povodí zásobující zadní stěnu LK. Tento typ infarktu bývá spojen s poruchou funkce mitrální chlopně, tzv. ischemickou mitrální regurgitací, a proto je vždy nutné mít dobrou představu o její funkci, což poskytne echokardiografie. Tip: terapeutický přístup u infarktu myokardu zadní stěny je stejný, jako u klasického infarktu typu STEMI. Bývá totiž většinou způsoben úplnou obstrukcí infarktové tepny.

19 TEST 1 Kazuistika 9 Prezentace Pacient přichází na urgentní příjem nemocnice pro několik hodin trvající palpitace s opresí na hrudi. Objektivní nález Je bez zvláštností, normální fyzikální nález s vyjímkou nepravidelného pulsu. Diferenciální diagnóza EKG Na základě zaznamenané křivky lze říci: a) jedná se o flutter síní b) jedná se o fibrilaci síní s přiměřenou komorovou odpovědí a s infarktem inferolaterálně c) jedná se o síňovou tachykardii s pravděpodobně proběhlou ischémií inferolaterálně

20 Popis křivky EKG: nepravidelný, supraventrikulární rytmus s frekvencí komor 88/min, jsou dobře patrné P vlny, především ve svodu V1, kde jsou vidět na izoelektrické linii. Mají frekvenci 300/min. Na níže uvedené křivce jsou označeny ty P vlny, které jsou dobře viditelné, ty ostatní jsou skryty v QRS komplexech nebo T vlnách. Jde tedy o typickou síňovou tachykardii s nepravidelným převodem na komory. Navíc jsou na EKG křivce patrné negativní T vlny ve svodech II, III a V3-V6, tedy je pravděpodobné, že proběhla netransmurální ischemie inferolaterálně. Diagnóza Jedná se o síňovou tachykardii s pravděpodobně proběhlou ischémií inferolaterálně Klinická rozvaha a další postup Vzhledem ke krátké anamnéze je pacient kandidátem elektrické kardioverze a následně provedení koronární angiografie, případně i v opačném pořadí. Tip: pamatujte, že na EKG se typicky vyskytuje více patologií najednou a jednoduché čárkování P vln často vede k bezprostřední identifikaci přítomné arytmie.

21 TEST 1 Kazuistika 10

22 Prezentace 50-letá pacientka s DM II. typu byla přijata pro bolest na hrudi trvající více jak 12 hodin. Převzata na katetrizační sál, provedena koronární intervence. Druhá křivka byla zaznamenána po ukončení výkonu. Diferenciální diagnóza EKG Co je příčinou stavu pacienta? a) akutní infarkt myokardu spodní stěny b) akutní infarkt myokardu spodní a laterální stěny c) akutní infarkt myokardu spodní a přední stěn

23 Popis křivky EKG: na první křivce je přítomna sinusová tachykardie 125/min, s normálními převodními časy s elevací ST segmentů ve svodech II, III, avf, tedy jasná akutní ischemie spodní stěny. Velmi omezeně je naznačena i deprese ST segmentů ve svodech V2-V3. Diagnóza Akutní infarkt myokardu spodní stěny. Klinická rozvaha a další postup Přítomnost sinusové tachykardie u infarktu myokardu vždy hrozí rozvojem levostranné kardiální insuficience a stojí za pozornost. V tomto případě se jednalo o subakutní uzávěr pravé věnčité tepny. Zároveň byla přítomna i stenóze na RIA, tedy rozsah tzv. myokardu v ohrožení byl relativně velký. Ihned po úspěšné rekanalizaci tepny ale došlo ke zlepšení hemodynamické situace (vymizela tachykardie), přestože rezoluce ST segmentů nebyla optimální, což obojí demonstruje druhá křivka. Tip: nepodceňujte sinusovou tachykardii u infarktu, může být předzvěstí komplikovaného průběhu.

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 100+1 Eliška Sovová Jan Lukl otázek a odpovědí pro kardiaky Vyšetření Rizikové faktory Srdeční onemocnění (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6021-6 Publishing,

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie

EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential

Více

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Fakultní Nemocnice Hradec Králové I. Interní klinika Akutní Kardiologie JIP I. Bc. Veronika Gigalová Hradec Králové 13. 15.5. 2009 1 Definice

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa D A V I D Z E M Á N E K K A R D I O L O G I C K Á K L I N I K A 2. L F U K A F N M O T O L P R A H A ICHS ICHS (ischemická choroba srdeční) Klinický

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h

Více

Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem

Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem The Patient with Ischemic Heart Disease and Bronchial Asthma Tomáš Sýkora Alergologie-Vnitřní lékařství, Pardubice Souhrn Jsou rozebrány diagnostické

Více

Kazuistika druhá. Tomáš Juřenčák Všeobecné lékařství, 6, ročník

Kazuistika druhá. Tomáš Juřenčák Všeobecné lékařství, 6, ročník Kazuistika druhá Tomáš Juřenčák Všeobecné lékařství, 6, ročník Popis pacienta Muž 30 let Rodinná anamnéza není významná Je kuřák 5 cigaret denně 2 roky léčí hypertenzi metoprolol Občas bere allopurinol

Více

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Rozšířená neodkladná resuscitace Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Nejdůležitější změny Zvýšený důraz na zajištění minimálně přerušované vysoce kvalitní

Více

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Katedra interních oborů Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky 1. Příznaky peritoneálního dráždění Dušnost Infarkt

Více

ISBN 978-80-247-3211-4

ISBN 978-80-247-3211-4 Mgr. Taťána Filipová OŠETŘOVATELSTVÍ INTERNA Pracovní sešit 1. díl Recenzentka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Grada Publishing, a. s., 2010 Ilustrace dodala autorka. Cover Photo fotobanka allphoto, 2010

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Akutní infarkt myokardu včera a dnes

Akutní infarkt myokardu včera a dnes Akutní infarkt myokardu včera a dnes Hladká P., Pánková J., Šmolcnopová O.,Placatová L., Trojáková D., Henyš P., Krüger A., Ošťádal P. Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha Akutní infarkt myokardu

Více

Tupá poranění srdce M U D r. B.Vavrušová, M U D r. P. Dočkalová, M U D r. J.Pudil - OS Z ZS Zlín

Tupá poranění srdce M U D r. B.Vavrušová, M U D r. P. Dočkalová, M U D r. J.Pudil - OS Z ZS Zlín Tupá poranění srdce M U D r. B.Vavrušová, M U D r. P. Dočkalová, M U D r. J.Pudil - OS Z ZS Zlín Četnost poranění srdce při tupém traumatu hrudníku se udává 6-76 %. Velký procentuální rozptyl ukazuje,

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient 19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient Cílem kapitoly je popsat některé důležité komplikace, které se mohou po úrazu objevit, zdůraznit vyšetření, která by se měla zvážit u

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Správné vedení KPCR Karel Cvachovec KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Řetězec přežití Motto: každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. 1 2 3 4 1. Prevence a časná dg. 2. Ihned zahájit

Více

13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE

13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE 13. konference PS Akutní kardiologie České kardiologické společnosti 2015 PROGRAM KONFERENCE Neděle 6. 12. 2015 09.00 18.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 09.00 13.30 Příprava doprovodné

Více

Zátěžové testy v kardiologii - Zátěžová elektrokardiografie.

Zátěžové testy v kardiologii - Zátěžová elektrokardiografie. Zátěžové testy v kardiologii - Zátěžová elektrokardiografie. V. Chaloupka Pomocí zátěžových testů sledujeme v klinické praxi dva cíle: 1. Vyprovokovat identifikovatelnou klinickou odpověď na zátěž, což

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP Karel Mědílek ? paní M.R., 53 let úřednice, 78 kg, 168 cm, 20 let 10 cigaret/den, chol 6,1 mmol/l, LDL 2,6 mmol/l otec zemřel v 71 letech

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Vždy vyšetřovat pacienta v hemodynamicky rovnovážném stavu!!!!

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči

Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Akutní koronární syndrom v přednemocniční péči doporučený postup aktualizace: březen 2004 Při tvorbě tohoto doporučeného

Více

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof MUDr.Jan Horejš Život ohrožující dysrytmie-postup lékaře v PNP Atestační práce Obsah I. Úvod II.

Více

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii?

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii? Nemoci srdce jsou, stejně jako u člověka, vrozené nebo získané v průběhu života. Ze získaných chorob srdce tvoří velkou část kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu spojené s jeho dysfunkcí,

Více

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Grada Publishing, a.s., 2006 Obrázky dodal autor. Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant-hydrochloridu.

Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant-hydrochloridu. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 18,1

Více

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE. Josef Veselka, David Zemánek Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE. Josef Veselka, David Zemánek Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE Josef Veselka, David Zemánek Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha Kardiomyopatie (ESC 2008) kardiomyopatie jsou definovány jako myokardiální postižení, při kterém

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED

Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED První vydání 15. prosinec 2011 Ve znění: Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG)

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Při posuzování 12-ti svodového EKG hodnotíme: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rytmus Frekvenci Výše kmitů QRS Elektrickou osu Časové intervaly

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Kazuistika 1: Hypertenzní krize u 43-letého muže

Univerzita Palackého v Olomouci. Kazuistika 1: Hypertenzní krize u 43-letého muže Hypertenze primární hyperaldosteronismus MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prostavasin prášek pro infuzní roztok Alprostadilum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prostavasin prášek pro infuzní roztok Alprostadilum Příbalová informace: informace pro uživatele Prostavasin prášek pro infuzní roztok Alprostadilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem Libuše Hořánková, Zuzana Lavičková, Pavlina Tůmová, Vratislav Pechman, Richard Rokyta KARDIOLOGICKÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE Komplexní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření

Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření Jan VOJÁČEK Předpoklady pro provádění koronarografické angiografie Podmínkou pro získání funkční odbornosti pro invazivní kardio-logii je atestace

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

10.00 13.45 WORKSHOP UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (salónek Beethoven GH Pupp) (s podporou Covidien a Cheirón) (pouze pro předem zaregistrované)

10.00 13.45 WORKSHOP UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE (salónek Beethoven GH Pupp) (s podporou Covidien a Cheirón) (pouze pro předem zaregistrované) PROGRAM KONFERENCE Neděle 7. 12. 2014 09.00 18.00 Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) 09.00 13.30 Příprava doprovodné výstavy (foyer konferenčního sálu a Rendez-vous, GH Pupp) 09.00 14.00 Instalace

Více

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Tomáš Janota 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK, Praha 1 Univerzální definice IM (2007/2012) IM = myokardiální

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Alice Dudychová

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Alice Dudychová Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Alice Dudychová Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Základní škola MILLS, s.r.o.

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/015/R 15/12/2011 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ č. 2011/015/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 15. prosince

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. PRINCIPY A VÝZNAM FYZIOTERAPIE V KARDIOREHABILITACI Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. PRINCIPY A VÝZNAM FYZIOTERAPIE V KARDIOREHABILITACI Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PRINCIPY A VÝZNAM FYZIOTERAPIE V KARDIOREHABILITACI Diplomová práce (bakalářská) Autor: Kateřina Michalová Fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Marika

Více

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup Čertík B., Třeška V., Křižan J., Kuntscher V., Šulc R. Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín Aneuryzma břišní aorty Definice aneuryzmatu nárůst průměru

Více

Perkutánní náhrada aortální chlopně. Používané zkratky: PAVR, PAVI, TAVI. Úvod

Perkutánní náhrada aortální chlopně. Používané zkratky: PAVR, PAVI, TAVI. Úvod Perkutánní náhrada aortální chlopně. Používané zkratky: PAVR, PAVI, TAVI Úvod Aortální stenosa je v současnosti nejčastější chlopenní vadou a vyskytuje se převážně ve starší populaci často s doprovodnými

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup ýboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: xx.xx.2011 NÁVRH K ODBORNÉ

Více

Chlopenní vady v dospělosti

Chlopenní vady v dospělosti Chlopenní vady v dospělosti Hynek Říha KAR KC IKEM, Praha KARIM 1. LF UK, Praha Sylabus edukační lekce dospělý pacient indikovaný k velkému chirurgickému výkonu vady mitrální a aortální chlopně vady trikuspidální

Více

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum Je to infarkt? Chowanioková Magdaléna Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD Vaskulární centrum Ostrava - Vítkovice QUIZOVÁ OTÁZKA Krutá bolest na hrudníku, v zádech nebo mezi ilopatkami,může se šířit různým ů

Více

Hodnocení přidružených onemocnění pomocí systému CIRS

Hodnocení přidružených onemocnění pomocí systému CIRS Hodnocení přidružených pomocí systému CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii Hodnocení přidružených pomocí systému CIRS (Cumulative Illness Rating Scale)

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii Akutní koronární syndrom Arytmie Akutní srdeční selhání Aortální disekce Hypotense, synkopa Plicní embolie

Více

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18 KPCR Update 2010 A B C 1997 A B C 2000 2005 5:1 (15:2) 15:2 = 90:6 = 90:18 = 90:12 =90:6 GUIDLINES 2010 KOMPRESE, KOMPRESE, komprese Členění na BLS, ALS a specifické situace ERC 2010 BLS změny oproti ERC

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Choroby kardiovaskulárního systému u dětí II

Choroby kardiovaskulárního systému u dětí II Choroby kardiovaskulárního systému u dětí II Choroby kardiovaskulárního systému u dětí vrozené srdeční vady onemocnění srdce systémová hypertenze oběhové selhání Choroby kardiovaskulárního systému u dětí

Více

Příprava kardiologa intenzivisty včera, dnes a zítra?

Příprava kardiologa intenzivisty včera, dnes a zítra? Příprava kardiologa intenzivisty včera, dnes a zítra? Tomáš Janota Kardio JIP, 3. interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha Kdo je kardiolog intenzivista? Každý kardiolog je intenzivista, protože v intenzivní

Více

Život se srdeční arytmií

Život se srdeční arytmií MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bc. Petra Živná Život se srdeční arytmií Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Marta Šenkyříková Brno 2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje vernakalanti hydrochloridum

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls14642/2007, sukls14643/2007. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls14642/2007, sukls14643/2007. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls14642/2007, sukls14643/2007 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku VISIPAQUE 270 mg I/ml Injekční roztok VISIPAQUE 320 mg I/ml

Více

Doporuèení. pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu

Doporuèení. pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu Doporuèení pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù defibrilátorù a srdeèní resynchronizaèní léèbu Kapesní verze Doporuèení pro implantace kardiostimulátorù, implantabilních kardioverterù

Více

JAK DOBŘE ŽÍT S NEMOCNÝM SRDCEM

JAK DOBŘE ŽÍT S NEMOCNÝM SRDCEM Jindřich Špinar, Jiří Vítovec a kolektiv JAK DOBŘE ŽÍT S NEMOCNÝM SRDCEM Autorský kolektiv: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. MUDr. František Juráň Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. MUDr. Jindřich Olšovský Prof. MUDr.

Více

Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kasuistika nemoci z povolání. Eichlerová A. Centrum pracovního lékařství Pardubická krajská nemocnice a.s.

Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kasuistika nemoci z povolání. Eichlerová A. Centrum pracovního lékařství Pardubická krajská nemocnice a.s. Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kasuistika nemoci z povolání. Eichlerová A. Centrum pracovního lékařství Pardubická krajská nemocnice a.s. Pacient K.D., narozen 1955 PA: zámečník, ošetřovatel hovězího

Více

Meridia. Příbalová informace

Meridia. Příbalová informace Meridia Příbalová informace Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Více