4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS"

Transkript

1 4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS Tables of frequencies, means and standard deviations for particular body parameters by sex and age group are presented. Data from the 5 th NAS 1991 are given for comparison (see chapter 4.2.). Statistical significance of differences between the 1991 and 2001 averages was not tested. With the exception of height, most parameters do not show a normal frequency distribution and consequently, the mean values can be slightly biased. The foot length data from 2004 and 2005 are compared with those from the 4 th NAS Foot width was not measured in The used centile values for all parameters monitored including the weight-for-height ratio and waist circumference-for-height ratio are presented in a tabular form (see chapter 4.). Since these values correspond to those used for the construction of centile charts, it is indicated for each table whether the centile values are based on the 1991 or 2001 data. The charts constructed based on the 1991 data were kept for weight, weight-for-height and BMI Metodika zpracování V první èásti jsou uvedeny tabulky èetností, prùmìrù a smìrodatných odchylek jednotlivých tìlesných rozmìrù podle pohlaví a vìkových skupin. Pro porovnání jsou v tabulkách uvedeny i výsledky z 5. Celostátního antropologického výzkumu Nebyla vak testována statistická významnost rozdílù prùmìrù roku 1991 oproti S výjimkou tìlesné výky se vesmìs jedná o rozmìry, které nemají normální rozdìlení èetností, take hodnota prùmìrù mùe být mírnì zkreslená. Pro délku nohy jsou uvedeny údaje zjitìné pøi domìøování dìtí v roce 2004 a Pro porovnání jsou uvedeny údaje zjitìné v prùbìhu 4. CAV íøka nohy nebyla v roce 1981 zjiována. Ve druhé èásti kapitoly jsou uvedeny v tabulkové formì hodnoty pouívaných ù pro vechny sledované rozmìry, vèetnì ových hodnot pro hmotnost k výce a obvod bøicha k výce. Protoe tyto hodnoty odpovídají hodnotám, které byly pouity pro konstrukci ových grafù, u kadé tabulky je uvedeno, zda se jedná o y získané na základì výsledkù výzkumu z roku 1991 nebo Jak je diskutováno v 5. kapitole, která se týká rùstových grafù, pro hmotnost, hmotnost k tìlesné výce a BMI byly zachovány grafy konstruované na základì údajù z roku Pøepoèet vìku dítìte z data narození a data vyetøení na desetiny roku je mono provést podle tabulky Za tabulkou je uveden pøíklad, jak postupovat. 53

2 54

3 4.2. Prùmìrné hodnoty a porovnání s CAV 1991 Seznam tabulek: Chlapci Dívky Tìlesná výka Tab a Tab b Hmotnost Tab a Tab b Obvod hlavy Tab a Tab b Obvod levé pae Tab a Tab b Obvod bøicha Tab a Tab b Obvod bokù Tab a Tab b Body Mass Index (BMI) Tab a Tab b Délka nohy Tab a Tab b íøka nohy Tab a Tab b Tables of means and NAS 1991 comparison List of tables: Boys Girls Height Tab a Tab b Body weight Tab a Tab b Head circumference Tab a Tab b Left arm circumference Tab a Tab b Abdominal circumference Tab a Tab b Gluteal circumference Tab a Tab b Body Mass Index (BMI) Tab a Tab b Length of the foot Tab a Tab b Width of the foot Tab a Tab b 55

4 Tab a Tìlesná výka (cm) Height (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,8 1,9 * 4 d 0,9 m ,1 3, ,6 2,8 1,0 1,9 m ,5 2, ,4 3,3 2,0 2,9 m ,4 3, ,8 3,5 3,0 3,9 m ,0 3, ,9 3,5 4,0 4,9 m ,6 3, ,9 3,2 5,0 5,9 m ,1 3, ,0 3,2 6,0 6,9 m ,3 3, ,8 3,0 7,0 7,9 m ,3 3, ,6 3,3 8,0 8,9 m ,9 3, ,3 3,6 9,0 9,9 m ,8 3, ,6 3,2 10,0 10,9 m ,7 3, ,8 3,4 11,0 11,9 m ,5 3, ,0 3,5 1,00 1,24 r ,6 3, ,3 3,4 1,25 1,49 r ,8 3, ,6 3,5 1,50 1,74 r ,8 3, ,3 3,9 1,75 1,99 r ,4 3, ,6 4,0 2,00 2,49 r ,2 4, ,4 4,1 2,50 2,99 r ,5 4, ,6 4,0 3,00 3,49 r ,4 4, ,6 4,2 3,50 3,99 r ,5 4, ,1 4,6 4,00 4,99 r ,4 5, ,6 5,1 5,00 5,99 r ,9 5, ,0 5,4 6,00 6,99 r ,7 5, ,3 5,4 7,00 7,99 r ,4 5, ,4 5,8 8,00 8,99 r ,9 6, ,0 6,1 9,00 9,99 r ,9 6, ,4 6,4 10,00 10,99 r ,3 6, ,5 6,8 11,00 11,99 r ,7 7, ,6 7,0 12,00 12,99 r ,8 8, ,7 8,0 13,00 13,99 r ,7 8, ,6 8,8 14,00 14,99 r ,0 8, ,5 8,8 15,00 15,99 r ,2 7, ,6 7,6 16,00 16,99 r ,8 6, ,7 7,0 17,00 17,99 r ,1 7, ,2 6,7 18,00 18,99 r ,2 7, ,3 7,1 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 56

5 Tab b Tìlesná výka (cm) Height (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,8 1,9 * 4 d 0,9 m ,4 2, ,1 2,7 1,0 1,9 m ,7 2, ,2 3,0 2,0 2,9 m ,0 3, ,5 3,1 3,0 3,9 m ,3 2, ,2 3,0 4,0 4,9 m ,8 2, ,8 3,1 5,0 5,9 m ,1 3, ,0 3,2 6,0 6,9 m ,2 2, ,5 2,9 7,0 7,9 m ,7 2, ,5 3,4 8,0 8,9 m ,0 2, ,7 3,2 9,0 9,9 m ,1 2, ,0 3,2 10,0 10,9 m ,6 2, ,0 3,4 11,0 11,9 m ,9 2, ,3 3,1 1,00 1,24 r ,0 3, ,7 3,3 1,25 1,49 r ,5 3, ,2 3,6 1,50 1,74 r ,4 3, ,0 3,6 1,75 1,99 r ,0 3, ,4 3,8 2,00 2,49 r ,7 4, ,1 4,1 2,50 2,99 r ,2 4, ,8 4,1 3,00 3,49 r ,8 4, ,0 4,2 3,50 3,99 r ,6 4, ,5 4,7 4,00 4,99 r ,3 5, ,9 5,1 5,00 5,99 r ,1 5, ,5 5,3 6,00 6,99 r ,7 5, ,4 5,4 7,00 7,99 r ,1 5, ,9 6,0 8,00 8,99 r ,8 6, ,6 6,1 9,00 9,99 r ,4 6, ,2 6,6 10,00 10,99 r ,6 7, ,8 7,1 11,00 11,99 r ,0 7, ,2 7,4 12,00 12,99 r ,6 7, ,6 7,2 13,00 13,99 r ,0 6, ,4 6,5 14,00 14,99 r ,6 6, ,6 6,0 15,00 15,99 r ,2 6, ,8 6,0 16,00 16,99 r ,9 6, ,1 6,1 17,00 17,99 r ,2 6, ,5 6,2 18,00 18,99 r ,3 6, ,0 6,3 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 57

6 Tab a Hmotnost (kg) Body weight (kg) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny 246 3,5 0,4 * 4 d 0,9 m 527 3,7 0, ,8 0,6 1,0 1,9 m 386 4,8 0, ,6 0,7 2,0 2,9 m 322 5,8 0, ,6 0,8 3,0 3,9 m 405 6,4 0, ,5 0,8 4,0 4,9 m 393 7,1 0, ,1 0,8 5,0 5,9 m 352 7,7 1, ,8 0,9 6,0 6,9 m 297 8,0 0, ,3 1,0 7,0 7,9 m 257 8,7 1, ,8 0,9 8,0 8,9 m 307 8,9 1, ,1 1,0 9,0 9,9 m 225 9,5 1, ,6 1,0 10,0 10,9 m 271 9,6 1, ,9 1,1 11,0 11,9 m ,0 1, ,2 1,2 1,00 1,24 r ,4 1, ,7 1,2 1,25 1,49 r ,3 1, ,5 1,3 1,50 1,74 r ,8 1, ,1 1,4 1,75 1,99 r ,8 1, ,8 1,5 2,00 2,49 r ,5 1, ,7 1,6 2,50 2,99 r ,9 2, ,7 1,7 3,00 3,49 r ,7 2, ,8 1,9 3,50 3,99 r ,7 2, ,8 2,1 4,00 4,99 r ,8 2, ,4 2,4 5,00 5,99 r ,8 3, ,6 3,0 6,00 6,99 r ,2 4, ,7 3,7 7,00 7,99 r ,0 5, ,0 4,4 8,00 8,99 r ,4 5, ,0 4,9 9,00 9,99 r ,6 7, ,4 6,0 10,00 10,99 r ,5 7, ,1 7,1 11,00 11,99 r ,3 9, ,9 7,9 12,00 12,99 r ,0 10, ,5 8,6 13,00 13,99 r ,4 11, ,3 10,1 14,00 14,99 r ,8 10, ,2 10,4 15,00 15,99 r ,2 10, ,6 9,9 16,00 16,99 r ,5 10, ,7 9,6 17,00 17,99 r ,0 10, ,9 9,6 18,00 18,99 r ,2 10, ,0 10,3 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 58

7 Tab b Hmotnost (kg) Body weight (kg) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny 262 3,3 0,4 * 4 d 0,9 m 506 3,5 0, ,6 0,5 1,0 1,9 m 374 4,5 0, ,3 0,6 2,0 2,9 m 301 5,3 0, ,1 0,7 3,0 3,9 m 362 5,9 0, ,8 0,7 4,0 4,9 m 402 6,5 0, ,5 0,8 5,0 5,9 m 313 7,2 0, ,1 0,9 6,0 6,9 m 299 7,5 0, ,6 0,9 7,0 7,9 m 222 8,1 1, ,2 0,9 8,0 8,9 m 234 8,3 1, ,4 0,9 9,0 9,9 m 222 8,8 0, ,9 1,0 10,0 10,9 m 254 9,0 1, ,1 1,0 11,0 11,9 m 205 9,4 1, ,5 1,1 1,00 1,24 r 449 9,7 1, ,1 1,1 1,25 1,49 r ,7 1, ,8 1,2 1,50 1,74 r ,2 1, ,5 1,3 1,75 1,99 r ,1 1, ,2 1,4 2,00 2,49 r ,0 1, ,0 1,1 2,50 2,99 r ,5 2, ,2 1,7 3,00 3,49 r ,1 2, ,3 1,8 3,50 3,99 r ,4 2, ,4 2,2 4,00 4,99 r ,3 2, ,0 2,4 5,00 5,99 r ,1 3, ,1 2,8 6,00 6,99 r ,6 4, ,1 3,7 7,00 7,99 r ,3 5, ,8 4,6 8,00 8,99 r ,5 5, ,7 5,3 9,00 9,99 r ,7 6, ,1 6,3 10,00 10,99 r ,3 7, ,6 7,2 11,00 11,99 r ,8 9, ,4 8,2 12,00 12,99 r ,1 9, ,8 9,1 13,00 13,99 r ,3 8, ,2 8,9 14,00 14,99 r ,6 8, ,1 7,8 15,00 15,99 r ,8 8, ,4 7,4 16,00 16,99 r ,1 7, ,0 7,9 17,00 17,99 r ,9 8, ,2 8,0 18,00 18,99 r ,5 8, ,3 10,1 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 59

8 Tab a Obvod hlavy (cm) Head circumference (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,1 1,2 * 4 d 0,9 m ,8 1, ,4 1,6 1,0 1,9 m ,3 1, ,3 1,6 2,0 2,9 m ,0 1, ,8 1,6 3,0 3,9 m ,1 1, ,0 1,5 4,0 4,9 m ,1 1, ,1 1,4 5,0 5,9 m ,3 1, ,3 1,3 6,0 6,9 m ,8 1, ,1 1,4 7,0 7,9 m ,8 1, ,7 1,3 8,0 8,9 m ,2 1, ,3 1,5 9,0 9,9 m ,9 1, ,7 1,4 10,0 10,9 m ,1 1, ,1 1,4 11,0 11,9 m ,7 1, ,6 1,5 1,00 1,24 r ,0 1, ,2 1,4 1,25 1,49 r ,8 1, ,8 1,4 1,50 1,74 r ,3 1, ,4 1,4 1,75 1,99 r ,9 1, ,9 1,5 2,00 2,49 r ,2 1, ,3 1,5 2,50 2,99 r ,0 1, ,9 1,4 3,00 3,49 r ,5 1, ,4 1,5 3,50 3,99 r ,7 1, ,7 1,5 4,00 4,99 r ,2 1, ,3 1,5 5,00 5,99 r ,6 1, ,8 1,4 6,00 6,99 r ,2 1, ,2 1,5 7,00 7,99 r ,4 1, ,5 1,5 8,00 8,99 r ,8 1, ,8 1,5 9,00 9,99 r ,1 1, ,3 1,5 10,00 10,99 r ,5 1, ,6 1,5 11,00 11,99 r ,9 1, ,0 1,6 12,00 12,99 r ,3 1, ,5 1,6 13,00 13,99 r ,8 1, ,0 1,7 14,00 14,99 r ,5 1, ,7 1,7 15,00 15,99 r ,1 1, ,2 1,7 16,00 16,99 r ,5 1, ,7 1,6 17,00 17,99 r ,8 1, ,1 1,7 18,00 18,99 r ,9 1, ,3 1,7 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 60

9 Tab b Obvod hlavy (cm) Head circumference (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,3 1,1 * 4 d 0,9 m ,2 1, ,6 1,6 1,0 1,9 m ,5 1, ,2 1,6 2,0 2,9 m ,1 1, ,7 1,5 3,0 3,9 m ,0 1, ,9 1,3 4,0 4,9 m ,1 1, ,0 1,3 5,0 5,9 m ,2 1, ,1 1,4 6,0 6,9 m ,8 1, ,8 1,4 7,0 7,9 m ,6 1, ,5 1,4 8,0 8,9 m ,0 1, ,0 1,4 9,0 9,9 m ,7 1, ,6 1,5 10,0 10,9 m ,0 1, ,9 1,4 11,0 11,9 m ,6 1, ,2 1,3 1,00 1,24 r ,8 1, ,9 1,4 1,25 1,49 r ,7 1, ,7 1,4 1,50 1,74 r ,1 1, ,1 1,5 1,75 1,99 r ,6 1, ,6 1,4 2,00 2,49 r ,1 1, ,2 1,4 2,50 2,99 r ,9 1, ,7 1,4 3,00 3,49 r ,1 1, ,3 1,4 3,50 3,99 r ,6 1, ,7 1,4 4,00 4,99 r ,2 1, ,2 1,5 5,00 5,99 r ,7 1, ,7 1,5 6,00 6,99 r ,3 1, ,1 1,5 7,00 7,99 r ,7 1, ,5 1,5 8,00 8,99 r ,0 1, ,0 1,5 9,00 9,99 r ,5 1, ,3 1,5 10,00 10,99 r ,9 1, ,8 1,6 11,00 11,99 r ,4 1, ,3 1,5 12,00 12,99 r ,0 1, ,9 1,5 13,00 13,99 r ,3 1, ,3 1,6 14,00 14,99 r ,5 1, ,8 1,6 15,00 15,99 r ,9 1, ,0 1,5 16,00 16,99 r ,0 1, ,0 1,5 17,00 17,99 r ,0 1, ,2 1,5 18,00 18,99 r ,0 1, ,2 1,5 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 61

10 Tab a Obvod levé pae (cm) Left arm circumference (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny 40 11,0 0,9 * 4 d 0,9 m ,0 1, ,0 1,1 1,0 1,9 m ,4 1, ,1 1,2 2,0 2,9 m ,5 1, ,0 1,2 3,0 3,9 m ,0 1, ,1 1,3 4,0 4,9 m ,5 1, ,5 1,3 5,0 5,9 m ,0 1, ,9 1,4 6,0 6,9 m ,1 1, ,2 1,3 7,0 7,9 m ,5 1, ,4 1,3 8,0 8,9 m ,5 1, ,7 1,2 9,0 9,9 m ,7 1, ,8 1,3 10,0 10,9 m ,7 1, ,9 1,2 11,0 11,9 m ,8 1, ,0 1,3 1,00 1,24 r ,0 1, ,0 1,2 1,25 1,49 r ,9 1, ,1 1,2 1,50 1,74 r ,1 1, ,3 1,2 1,75 1,99 r ,3 1, ,4 1,3 2,00 2,49 r ,2 1, ,5 1,2 2,50 2,99 r ,6 1, ,7 1,2 3,00 3,49 r ,9 1, ,9 1,3 3,50 3,99 r ,0 1, ,0 1,3 4,00 4,99 r ,4 1, ,3 1,3 5,00 5,99 r ,8 1, ,7 1,6 6,00 6,99 r ,6 2, ,3 1,7 7,00 7,99 r ,0 2, ,8 1,8 8,00 8,99 r ,9 2, ,5 2,0 9,00 9,99 r ,5 2, ,3 2,2 10,00 10,99 r ,3 2, ,1 2,3 11,00 11,99 r ,0 2, ,9 2,5 12,00 12,99 r ,0 2, ,7 2,5 13,00 13,99 r ,7 2, ,8 2,7 14,00 14,99 r ,8 2, ,1 2,7 15,00 15,99 r ,9 2, ,1 2,7 16,00 16,99 r ,7 2, ,1 2,7 17,00 17,99 r ,4 2, ,9 2,7 18,00 18,99 r ,9 2, ,5 2,6 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 62

11 Tab b Obvod levé pae (cm) Left arm circumference (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny 44 11,0 1,1 * 4 d 0,9 m ,9 1, ,0 1,3 1,0 1,9 m ,2 1, ,9 1,2 2,0 2,9 m ,1 1, ,8 1,2 3,0 3,9 m ,7 1, ,6 1,2 4,0 4,9 m ,1 1, ,2 1,3 5,0 5,9 m ,6 1, ,5 1,3 6,0 6,9 m ,8 1, ,8 1,3 7,0 7,9 m ,0 1, ,0 1,2 8,0 8,9 m ,1 1, ,1 1,2 9,0 9,9 m ,3 1, ,3 1,3 10,0 10,9 m ,4 1, ,6 1,3 11,0 11,9 m ,7 1, ,2 1,4 1,00 1,24 r ,6 1, ,7 1,3 1,25 1,49 r ,5 1, ,8 1,2 1,50 1,74 r ,8 1, ,9 1,3 1,75 1,99 r ,0 1, ,1 1,3 2,00 2,49 r ,1 1, ,2 1,3 2,50 2,99 r ,5 1, ,5 1,3 3,00 3,49 r ,6 1, ,7 1,2 3,50 3,99 r ,9 1, ,9 1,4 4,00 4,99 r ,4 1, ,2 1,3 5,00 5,99 r ,7 1, ,6 1,5 6,00 6,99 r ,5 1, ,2 1,6 7,00 7,99 r ,1 2, ,8 1,8 8,00 8,99 r ,8 2, ,5 2,0 9,00 9,99 r ,6 2, ,5 2,3 10,00 10,99 r ,5 2, ,1 2,4 11,00 11,99 r ,1 2, ,9 2,4 12,00 12,99 r ,9 2, ,6 2,5 13,00 13,99 r ,5 2, ,6 2,5 14,00 14,99 r ,1 2, ,2 2,4 15,00 15,99 r ,5 2, ,7 2,3 16,00 16,99 r ,9 2, ,2 2,3 17,00 17,99 r ,1 2, ,5 2,3 18,00 18,99 r ,1 2, ,9 2,9 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 63

12 Tab a Obvod bøicha (cm) Abdominal circumference (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,6 1,8 * 4 d 0,9 m ,4 3, ,1 2,9 1,0 1,9 m ,3 2, ,9 3,0 2,0 2,9 m ,8 2, ,0 3,3 3,0 3,9 m ,5 3, ,4 3,1 4,0 4,9 m ,5 3, ,2 3,1 5,0 5,9 m ,5 3, ,3 3,2 6,0 6,9 m ,8 2, ,1 3,3 7,0 7,9 m ,7 3, ,1 3,5 8,0 8,9 m ,3 3, ,8 3,9 9,0 9,9 m ,1 3, ,4 3,4 10,0 10,9 m ,9 3, ,1 3,4 11,0 11,9 m ,1 3, ,1 3,5 1,00 1,24 r ,5 3, ,4 3,5 1,25 1,49 r ,3 3, ,9 3,6 1,50 1,74 r ,6 3, ,5 3,6 1,75 1,99 r ,0 3, ,4 3,7 2,00 2,49 r ,6 3, ,3 3,3 2,50 2,99 r ,9 3, ,4 3,3 3,00 3,49 r ,8 3, ,1 3,3 3,50 3,99 r ,5 3, ,8 3,3 4,00 4,99 r ,2 4, ,8 3,5 5,00 5,99 r ,5 4, ,2 4,1 6,00 6,99 r ,8 5, ,0 4,7 7,00 7,99 r ,4 5, ,3 4,8 8,00 8,99 r ,7 6, ,1 5,3 9,00 9,99 r ,5 7, ,3 6,3 10,00 10,99 r ,9 7, ,3 7,1 11,00 11,99 r ,9 8, ,3 7,4 12,00 12,99 r ,1 8, ,4 7,3 13,00 13,99 r ,5 8, ,8 7,6 14,00 14,99 r ,6 7, ,9 7,2 15,00 15,99 r ,9 7, ,7 6,9 16,00 16,99 r ,0 7, ,6 6,8 17,00 17,99 r ,4 6, ,8 7,0 18,00 18,99 r ,8 7, ,5 7,5 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 64

13 Tab b Obvod bøicha (cm) Abdominal circumference (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,2 2,1 * 4 d 0,9 m ,2 2, ,7 2,7 1,0 1,9 m ,6 2, ,9 3,0 2,0 2,9 m ,5 2, ,1 2,8 3,0 3,9 m ,7 2, ,8 2,9 4,0 4,9 m ,7 2, ,3 3,1 5,0 5,9 m ,6 3, ,5 3,4 6,0 6,9 m ,0 3, ,3 3,3 7,0 7,9 m ,0 3, ,1 3,5 8,0 8,9 m ,0 3, ,5 3,4 9,0 9,9 m ,8 3, ,7 3,5 10,0 10,9 m ,0 3, ,9 3,7 11,0 11,9 m ,1 3, ,1 3,5 1,00 1,24 r ,6 3, ,5 3,5 1,25 1,49 r ,4 3, ,2 3,5 1,50 1,74 r ,0 3, ,8 3,5 1,75 1,99 r ,5 3, ,8 3,4 2,00 2,49 r ,6 3, ,5 3,3 2,50 2,99 r ,9 3, ,6 3,4 3,00 3,49 r ,3 3, ,3 3,2 3,50 3,99 r ,4 3, ,2 3,5 4,00 4,99 r ,9 4, ,1 3,9 5,00 5,99 r ,0 4, ,0 3,9 6,00 6,99 r ,2 5, ,7 4,8 7,00 7,99 r ,5 5, ,2 5,4 8,00 8,99 r ,2 6, ,9 5,7 9,00 9,99 r ,2 6, ,0 6,8 10,00 10,99 r ,4 7, ,3 6,9 11,00 11,99 r ,2 8, ,1 7,4 12,00 12,99 r ,3 7, ,1 7,4 13,00 13,99 r ,1 7, ,4 7,5 14,00 14,99 r ,1 7, ,8 6,8 15,00 15,99 r ,5 6, ,6 6,7 16,00 16,99 r ,2 6, ,3 7,4 17,00 17,99 r ,5 7, ,9 7,7 18,00 18,99 r ,4 7, ,4 9,5 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 65

14 Tab a Obvod bokù (cm) Gluteal circumference (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny 16 31,7 4,3 * 4 d 0,9 m ,1 3, ,6 3,0 1,0 1,9 m ,6 3, ,8 3,3 2,0 2,9 m ,0 3, ,4 3,5 3,0 3,9 m ,3 3, ,1 3,7 4,0 4,9 m ,0 3, ,3 3,3 5,0 5,9 m ,3 3, ,9 3,6 6,0 6,9 m ,8 3, ,7 3,5 7,0 7,9 m ,7 3, ,9 3,6 8,0 8,9 m ,1 3, ,3 3,8 9,0 9,9 m ,9 3, ,9 3,7 10,0 10,9 m ,0 3, ,0 3,5 11,0 11,9 m ,4 3, ,5 3,3 1,00 1,24 r ,2 3, ,4 3,7 1,25 1,49 r ,3 3, ,4 3,5 1,50 1,74 r ,5 3, ,1 3,5 1,75 1,99 r ,4 3, ,3 3,4 2,00 2,49 r ,0 3, ,6 3,4 2,50 2,99 r ,2 3, ,2 3,3 3,00 3,49 r ,5 3, ,4 3,4 3,50 3,99 r ,9 3, ,5 3,6 4,00 4,99 r ,2 4, ,3 3,7 5,00 5,99 r ,2 4, ,4 4,4 6,00 6,99 r ,1 5, ,7 5,0 7,00 7,99 r ,5 6, ,7 5,2 8,00 8,99 r ,9 6, ,4 5,5 9,00 9,99 r ,2 7, ,4 6,3 10,00 10,99 r ,3 7, ,1 6,9 11,00 11,99 r ,8 7, ,7 7,1 12,00 12,99 r ,5 7, ,7 7,1 13,00 13,99 r ,5 8, ,2 7,7 14,00 14,99 r ,1 7, ,1 7,3 15,00 15,99 r ,5 7, ,0 6,7 16,00 16,99 r ,3 6, ,0 6,5 17,00 17,99 r ,4 6, ,9 6,4 18,00 18,99 r ,9 6, ,9 6,5 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 66

15 Tab b Obvod bokù (cm) Gluteal circumference (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny 14 29,9 2,8 * 4 d 0,9 m ,8 2, ,4 2,9 1,0 1,9 m ,0 3, ,0 3,2 2,0 2,9 m ,0 3, ,8 3,3 3,0 3,9 m ,8 3, ,5 3,6 4,0 4,9 m ,3 3, ,0 3,6 5,0 5,9 m ,9 3, ,3 3,4 6,0 6,9 m ,5 3, ,2 3,6 7,0 7,9 m ,4 3, ,3 3,8 8,0 8,9 m ,5 3, ,3 3,4 9,0 9,9 m ,4 3, ,2 3,6 10,0 10,9 m ,4 3, ,7 3,5 11,0 11,9 m ,2 3, ,3 3,2 1,00 1,24 r ,5 3, ,9 3,7 1,25 1,49 r ,6 3, ,1 3,5 1,50 1,74 r ,5 3, ,8 3,3 1,75 1,99 r ,9 3, ,1 3,4 2,00 2,49 r ,5 3, ,3 3,4 2,50 2,99 r ,8 3, ,1 3,7 3,00 3,49 r ,5 3, ,7 3,5 3,50 3,99 r ,4 4, ,0 3,7 4,00 4,99 r ,7 4, ,8 4,0 5,00 5,99 r ,6 4, ,8 4,2 6,00 6,99 r ,3 5, ,0 5,0 7,00 7,99 r ,9 6, ,6 5,7 8,00 8,99 r ,8 6, ,3 5,9 9,00 9,99 r ,6 6, ,5 6,8 10,00 10,99 r ,0 7, ,2 6,9 11,00 11,99 r ,5 8, ,0 7,4 12,00 12,99 r ,2 8, ,5 7,7 13,00 13,99 r ,1 7, ,7 7,5 14,00 14,99 r ,9 7, ,5 6,5 15,00 15,99 r ,5 6, ,5 6,1 16,00 16,99 r ,5 6, ,8 6,2 17,00 17,99 r ,1 6, ,4 6,4 18,00 18,99 r ,6 6, ,9 8,1 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 67

16 Tab a Body Mass Index (BMI) (kg/m 2 ) Body Mass Index (kg/m 2 ) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,6 1,1 * 4 d 0,9 m ,5 1, ,6 1,6 1,0 1,9 m ,1 1, ,5 1,7 2,0 2,9 m ,0 1, ,5 1,6 3,0 3,9 m ,1 1, ,3 1,9 4,0 4,9 m ,4 1, ,4 1,8 5,0 5,9 m ,7 1, ,9 1,7 6,0 6,9 m ,7 1, ,0 1,7 7,0 7,9 m ,1 1, ,1 1,7 8,0 8,9 m ,2 1, ,5 1,8 9,0 9,9 m ,4 1, ,6 1,7 10,0 10,9 m ,3 1, ,7 1,8 11,0 11,9 m ,1 1, ,7 1,9 1,00 1,24 r ,3 1, ,5 1,7 1,25 1,49 r ,9 1, ,2 2,0 1,50 1,74 r ,8 1, ,0 1,7 1,75 1,99 r ,7 1, ,7 1,6 2,00 2,49 r ,2 1, ,4 1,6 2,50 2,99 r ,0 1, ,1 1,5 3,00 3,49 r ,9 1, ,9 1,4 3,50 3,99 r ,6 1, ,8 1,4 4,00 4,99 r ,6 1, ,6 1,4 5,00 5,99 r ,7 1, ,5 1,6 6,00 6,99 r ,0 2, ,8 1,8 7,00 7,99 r ,3 2, ,9 1,9 8,00 8,99 r ,9 2, ,3 2,0 9,00 9,99 r ,3 2, ,8 2,3 10,00 10,99 r ,9 2, ,4 2,6 11,00 11,99 r ,3 3, ,9 2,7 12,00 12,99 r ,0 3, ,5 2,6 13,00 13,99 r ,4 3, ,1 2,7 14,00 14,99 r ,0 2, ,8 2,6 15,00 15,99 r ,6 2, ,5 2,5 16,00 16,99 r ,1 2, ,1 2,5 17,00 17,99 r ,6 2, ,8 2,6 18,00 18,99 r ,2 2, ,3 2,7 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 68

17 Tab b Body Mass Index (BMI) (kg/m 2 ) Body Mass Index (kg/m 2 ) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 0 3 dny ,4 1,2 * 4 d 0,9 m ,3 1, ,2 1,2 1,0 1,9 m ,5 1, ,0 1,5 2,0 2,9 m ,3 1, ,9 1,6 3,0 3,9 m ,7 1, ,6 1,6 4,0 4,9 m ,0 1, ,0 1,5 5,0 5,9 m ,4 1, ,4 1,7 6,0 6,9 m ,6 1, ,8 1,7 7,0 7,9 m ,6 1, ,9 1,7 8,0 8,9 m ,8 1, ,8 1,6 9,0 9,9 m ,9 1, ,1 1,7 10,0 10,9 m ,0 1, ,2 1,7 11,0 11,9 m ,8 1, ,1 1,8 1,00 1,24 r ,8 1, ,2 1,7 1,25 1,49 r ,5 1, ,8 1,6 1,50 1,74 r ,5 1, ,7 1,6 1,75 1,99 r ,3 1, ,3 1,6 2,00 2,49 r ,1 1, ,0 1,5 2,50 2,99 r ,0 1, ,7 1,3 3,00 3,49 r ,7 1, ,6 1,3 3,50 3,99 r ,6 1, ,6 1,5 4,00 4,99 r ,6 1, ,4 1,5 5,00 5,99 r ,4 1, ,3 1,5 6,00 6,99 r ,9 2, ,6 1,8 7,00 7,99 r ,2 2, ,9 2,1 8,00 8,99 r ,6 2, ,2 2,3 9,00 9,99 r ,0 2, ,7 2,4 10,00 10,99 r ,7 2, ,1 2,6 11,00 11,99 r ,2 3, ,8 2,7 12,00 12,99 r ,9 3, ,6 2,9 13,00 13,99 r ,5 2, ,6 2,8 14,00 14,99 r ,1 2, ,0 2,5 15,00 15,99 r ,5 2, ,5 2,4 16,00 16,99 r ,8 2, ,0 2,6 17,00 17,99 r ,1 2, ,3 2,5 18,00 18,99 r ,2 2, ,8 3,4 * V roce 1991 vìková skupina 2 dny 0,9 mìsíce / In 1991 age group 2 days 0.9 months 69

18 Tab a Délka nohy (chodidla) (cm) Length of the foot (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. N x S. D. 6,00 6,99 r 79 19,4 1, ,1 1,2 7,00 7,99 r ,9 1, ,9 1,2 8,00 8,99 r ,0 1, ,9 1,3 9,00 9,99 r ,8 1, ,8 1,3 10,00 10,99 r ,7 1, ,7 1,4 11,00 11,99 r ,5 1, ,5 1,4 12,00 12,99 r ,6 1, ,4 1,5 13,00 13,99 r ,5 1, ,4 1,5 14,00 14,99 r ,4 1, ,3 1,4 15,00 15,99 r ,7 1, ,7 1,4 16,00 16,99 r ,6 1, ,9 1,3 17,00 17,99 r 83 26,6 1, ,0 1,3 18,00 18,99 r 71 27,0 1, ,2 1,3 Tab a íøka nohy (chodidla) (cm) Width of the foot (cm) Chlapci / Boys Vìk Age N x S. D. 6,00 6,99 r 79 7,5 0,5 7,00 7,99 r 176 7,5 0,6 8,00 8,99 r 184 7,9 0,5 9,00 9,99 r 209 8,2 0,6 10,00 10,99 r 205 8,4 0,7 11,00 11,99 r 291 8,8 0,7 12,00 12,99 r 292 9,3 0,8 13,00 13,99 r 205 9,7 0,8 14,00 14,99 r 215 9,9 0,7 15,00 15,99 r 143 9,9 0,7 16,00 16,99 r ,1 0,6 17,00 17,99 r 82 10,1 0,7 18,00 18,99 r 71 10,2 0,7 70

19 Tab b Délka nohy (chodidla) (cm) Length of the foot (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. N x S. D. 6,00 6,99 r 99 19,1 1, ,8 1,2 7,00 7,99 r ,0 1, ,7 1,2 8,00 8,99 r ,6 1, ,6 1,2 9,00 9,99 r ,4 1, ,5 1,3 10,00 10,99 r ,4 1, ,3 1,3 11,00 11,99 r ,0 1, ,1 1,3 12,00 12,99 r ,7 1, ,8 1,2 13,00 13,99 r ,9 1, ,1 1,2 14,00 14,99 r ,2 1, ,2 1,1 15,00 15,99 r ,2 1, ,2 1,1 16,00 16,99 r ,0 1, ,3 1,1 17,00 17,99 r ,2 1, ,3 1,1 18,00 18,99 r ,1 1, ,4 1,1 Tab b íøka nohy (chodidla) (cm) Width of the foot (cm) Dívky / Girls Vìk Age N x S. D. 6,00 6,99 r 99 7,2 0,6 7,00 7,99 r 177 7,4 0,5 8,00 8,99 r 183 7,8 0,5 9,00 9,99 r 206 8,0 0,7 10,00 10,99 r 192 8,3 0,6 11,00 11,99 r 287 8,5 0,6 12,00 12,99 r 281 8,9 0,7 13,00 13,99 r 216 9,0 0,6 14,00 14,99 r 219 9,1 0,6 15,00 15,99 r 159 9,0 0,6 16,00 16,99 r 139 8,9 0,6 17,00 17,99 r 143 9,0 0,6 18,00 18,99 r 106 9,0 0,5 71

20 72

21 4. Percentilové tabulky Seznam tabulek: Chlapci Dívky Tìlesná výka Tab. 4. 1a Tab. 4. 1b Hmotnost Tab. 4. 2a Tab. 4. 2b Obvod hlavy Tab. 4. 3a Tab. 4. 3b Obvod levé pae Tab. 4. 4a Tab. 4. 4b Obvod bøicha Tab. 4. 5a Tab. 4. 5b Obvod bokù Tab. 4. 6a Tab. 4. 6b Body Mass Index (BMI) Tab. 4. 7a Tab. 4. 7b Hmotnost k tìlesné výce Tab. 4. 8a Tab. 4. 8b Obvod bøicha k tìlesné výce Tab. 4. 9a Tab. 4. 9b Délka nohy Tab a Tab b íøka nohy Tab a Tab b Výpoèet vìku dítìte v desetinách roku Tab Centile tables List of tables: Boys Girls Height Tab. 4. 1a Tab. 4. 1b Body weight Tab. 4. 2a Tab. 4. 2b Head circumference Tab. 4. 3a Tab. 4. 3b Left arm circumference Tab. 4. 4a Tab. 4. 4b Abdominal circumference Tab. 4. 5a Tab. 4. 5b Gluteal circumference Tab. 4. 6a Tab. 4. 6b Body Mass Index (BMI) Tab. 4. 7a Tab. 4. 7b Weight-for-height Tab. 4. 8a Tab. 4. 8b Abdominal circumference-for-height Tab. 4. 9a Tab. 4. 9b Length of the foot Tab a Tab b Width of the foot Tab a Tab b Calculation of the age in tenths of the years Tab

22 Tab. 4. 1a Tìlesná výka (cm) Height (cm) Chlapci / Boys Vìk (roky) Age (years) 0,0 45,9 47,5 49,0 50,6 52,1 53,4 54,6 0,2 54,5 56,3 58,0 59,9 61,7 63,2 64,7 0,4 60,7 62,6 64,5 66,5 68,4 70,1 71,8 0,6 64,8 66,7 68,6 70,7 72,7 74,5 76,2 0,8 67,9 69,8 71,8 73,9 76,0 77,8 79,6 1,0 70,6 72,6 74,6 76,8 78,9 80,8 82,6 1,2 73,1 75,1 77,2 79,4 81,6 83,5 85,4 1,4 75,4 77,5 79,6 81,9 84,1 86,1 88,1 1,6 77,6 79,7 81,9 84,2 86,5 88,6 90,6 1,8 79,7 81,9 84,1 86,5 88,9 91,0 93,1 2,0 81,7 84,0 86,2 88,7 91,1 93,3 95,5 2,2 83,7 85,9 88,2 90,7 93,3 95,5 97,7 2,4 85,5 87,8 90,1 92,7 95,3 97,6 99,9 2,6 87,2 89,5 91,9 94,6 97,2 99,6 102,0 2,8 88,8 91,2 93,6 96,3 99,1 101,5 103,9 3,0 90,3 92,8 95,2 98,0 100,8 103,3 105,8 3,5 93,8 96,4 99,0 101,9 104,8 107,4 110,0 4,0 97,1 99,8 102,5 105,5 108,6 111,4 114,1 4,5 100,4 103,1 105,9 109,1 112,2 115,1 118,0 5,0 103,4 106,3 109,2 112,4 115,7 118,7 121,7 5,5 106,5 109,3 112,3 115,7 119,1 122,2 125,3 6,0 109,5 112,4 115,5 119,0 122,5 125,7 128,9 7,0 115,3 118,5 121,7 125,3 129,0 132,4 135,9 8,0 120,6 123,9 127,3 131,1 135,0 138,6 142,2 9,0 125,4 128,8 132,4 136,4 140,6 144,4 148,2 10,0 129,7 133,4 137,2 141,5 145,9 149,9 154,0 11,0 134,1 138,1 142,1 146,8 151,5 155,8 160,2 12,0 139,2 143,5 148,0 153,0 158,1 162,8 167,6 13,0 145,4 150,0 154,8 160,2 165,7 170,7 175,7 14,0 152,6 157,4 162,2 167,7 173,2 178,1 183,1 15,0 159,5 164,1 168,7 173,9 179,1 183,8 188,5 16,0 164,1 168,4 172,9 177,8 182,7 187,1 191,5 17,0 166,3 170,6 174,9 179,6 184,4 188,7 192,9 18,0 167,1 171,3 175,6 180,3 185,0 189,2 193,4 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

23 Tab. 4. 1b Tìlesná výka (cm) Height (cm) Dívky / Girls Vìk (roky) Age (years) 0,0 45,7 47,0 48,3 49,8 51,3 52,7 54,0 0,2 53,7 55,3 56,8 58,6 60,3 61,9 63,4 0,4 59,4 61,0 62,7 64,6 66,5 68,2 69,8 0,6 63,2 65,0 66,7 68,7 70,6 72,4 74,1 0,8 66,4 68,2 70,0 72,0 74,0 75,9 77,6 1,0 69,3 71,1 73,0 75,1 77,2 79,1 80,9 1,2 71,9 73,8 75,7 77,9 80,0 82,0 83,9 1,4 74,3 76,2 78,2 80,4 82,6 84,6 86,6 1,6 76,5 78,5 80,6 82,8 85,1 87,1 89,2 1,8 78,6 80,7 82,8 85,1 87,4 89,5 91,6 2,0 80,6 82,7 84,9 87,3 89,7 91,8 93,9 2,2 82,5 84,7 86,9 89,4 91,8 94,0 96,2 2,4 84,4 86,6 88,9 91,4 93,9 96,1 98,3 2,6 86,1 88,4 90,7 93,2 95,8 98,1 100,4 2,8 87,7 90,0 92,4 95,0 97,6 100,0 102,3 3,0 89,2 91,6 94,0 96,7 99,3 101,7 104,1 3,5 92,7 95,2 97,7 100,6 103,4 105,9 108,4 4,0 96,1 98,7 101,4 104,3 107,2 109,9 112,5 4,5 99,4 102,1 104,9 108,0 111,0 113,8 116,5 5,0 102,6 105,4 108,3 111,5 114,7 117,5 120,4 5,5 105,6 108,6 111,5 114,9 118,2 121,1 124,1 6,0 108,6 111,6 114,7 118,1 121,6 124,7 127,7 7,0 114,0 117,3 120,6 124,3 128,0 131,3 134,6 8,0 119,1 122,5 126,1 130,0 133,9 137,4 140,9 9,0 124,0 127,7 131,4 135,6 139,8 143,6 147,3 10,0 129,0 132,9 136,9 141,4 145,8 149,8 153,8 11,0 134,7 138,9 143,1 147,7 152,4 156,6 160,7 12,0 141,5 145,7 149,9 154,6 159,3 163,5 167,7 13,0 147,3 151,4 155,5 160,1 164,6 168,8 172,8 14,0 151,3 155,2 159,2 163,6 168,0 172,0 176,0 15,0 153,5 157,3 161,2 165,6 169,9 173,8 177,6 16,0 154,6 158,4 162,3 166,6 170,9 174,7 178,5 17,0 155,3 159,1 162,9 167,2 171,4 175,2 179,0 18,0 155,4 159,2 163,0 167,3 171,5 175,3 179,1 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

24 Tab. 4. 2a Vìk (roky) Age (years) Hmotnost (kg) Body weight (kg) Chlapci / Boys 0,0 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 0,2 4,3 4,6 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 0,4 5,8 6,2 6,7 7,2 7,8 8,4 9,0 0,6 6,9 7,4 7,9 8,6 9,3 9,9 10,6 0,8 7,7 8,2 8,8 9,5 10,3 11,0 11,8 1,0 8,3 8,9 9,5 10,3 11,1 11,9 12,8 1,2 8,9 9,5 10,1 10,9 11,8 12,6 13,5 1,4 9,3 9,9 10,6 11,5 12,4 13,3 14,2 1,6 9,7 10,4 11,1 12,0 13,0 13,9 14,9 1,8 10,2 10,8 11,6 12,5 13,5 14,5 15,5 2,0 10,5 11,3 12,0 13,0 14,0 15,1 16,2 2,2 10,9 11,7 12,5 13,5 14,5 15,6 16,8 2,4 11,3 12,0 12,9 13,9 15,0 16,1 17,4 2,6 11,6 12,4 13,3 14,3 15,5 16,6 17,9 2,8 11,9 12,7 13,6 14,7 15,9 17,1 18,5 3,0 12,3 13,1 14,0 15,1 16,4 17,6 19,0 3,5 13,0 13,9 14,9 16,1 17,5 18,9 20,4 4,0 13,8 14,8 15,8 17,2 18,6 20,1 21,8 4,5 14,6 15,6 16,8 18,2 19,8 21,5 23,3 5,0 15,4 16,5 17,7 19,3 21,0 22,9 24,9 5,5 16,2 17,4 18,7 20,4 22,3 24,3 26,6 6,0 17,1 18,4 19,8 21,6 23,7 26,0 28,6 7,0 18,9 20,4 22,0 24,1 26,7 29,4 32,7 8,0 20,8 22,5 24,3 26,8 29,9 33,2 37,3 9,0 22,9 24,8 27,0 29,9 33,5 37,5 42,6 10,0 25,1 27,2 29,8 33,2 37,4 42,2 48,3 11,0 27,5 29,9 32,8 36,8 41,7 47,3 54,3 12,0 30,1 33,0 36,4 40,9 46,6 53,0 60,9 13,0 33,5 36,9 40,9 46,2 52,6 59,6 68,2 14,0 38,2 42,2 46,7 52,7 59,6 67,0 75,5 15,0 43,8 48,1 53,0 59,1 66,1 73,2 81,2 16,0 48,7 53,2 58,1 64,2 71,0 77,8 85,2 17,0 52,3 56,8 61,8 67,9 74,5 81,0 88,1 18,0 54,9 59,5 64,5 70,5 77,1 83,5 90,3 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

25 Tab. 4. 2b Vìk (roky) Age (years) Hmotnost (kg) Body weight (kg) Dívky / Girls 0,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 0,2 4,0 4,2 4,6 5,0 5,4 5,9 6,4 0,4 5,3 5,7 6,1 6,6 7,2 7,8 8,4 0,6 6,4 6,8 7,3 7,9 8,5 9,2 9,9 0,8 7,2 7,7 8,2 8,8 9,6 10,3 11,1 1,0 7,8 8,4 8,9 9,6 10,4 11,1 12,0 1,2 8,4 8,9 9,5 10,3 11,1 11,9 12,8 1,4 8,8 9,4 10,1 10,8 11,7 12,6 13,5 1,6 9,3 9,9 10,5 11,4 12,3 13,2 14,2 1,8 9,7 10,3 11,0 11,9 12,8 13,8 14,8 2,0 10,1 10,7 11,4 12,3 13,3 14,3 15,4 2,2 10,4 11,1 11,9 12,8 13,8 14,9 16,1 2,4 10,8 11,5 12,3 13,3 14,3 15,4 16,6 2,6 11,1 11,9 12,7 13,7 14,8 16,0 17,2 2,8 11,5 12,2 13,1 14,2 15,3 16,5 17,8 3,0 11,8 12,6 13,5 14,6 15,8 17,1 18,4 3,5 12,6 13,5 14,5 15,7 17,1 18,4 20,0 4,0 13,4 14,4 15,4 16,8 18,3 19,8 21,5 4,5 14,1 15,2 16,4 17,8 19,5 21,1 23,0 5,0 14,9 16,0 17,3 18,9 20,7 22,5 24,6 5,5 15,7 16,9 18,3 20,0 22,0 24,0 26,3 6,0 16,5 17,8 19,3 21,2 23,4 25,7 28,2 7,0 18,2 19,8 21,6 23,9 26,5 29,3 32,5 8,0 19,9 21,8 23,9 26,7 29,9 33,4 37,3 9,0 21,7 23,9 26,4 29,7 33,5 37,7 42,6 10,0 23,8 26,3 29,2 33,0 37,6 42,5 48,3 11,0 26,5 29,4 32,7 37,1 42,4 48,1 54,9 12,0 30,2 33,4 37,2 42,1 48,1 54,5 62,2 13,0 35,0 38,4 42,4 47,5 53,6 60,1 67,7 14,0 39,7 43,0 46,9 51,9 57,6 63,5 70,3 15,0 42,9 46,3 50,1 54,8 60,2 65,8 72,0 16,0 44,8 48,2 52,0 56,7 62,1 67,7 73,8 17,0 45,9 49,4 53,2 58,0 63,5 69,1 75,3 18,0 46,7 50,2 54,1 59,0 64,6 70,3 76,6 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

26 Tab. 4. 3a Vìk (roky) Age (years) Obvod hlavy (cm) Head circumference (cm) Chlapci / Boys 0,0 32,7 33,4 34,1 34,9 35,7 36,5 37,2 0,2 37,3 38,1 38,9 39,8 40,7 41,5 42,3 0,4 40,0 40,8 41,6 42,6 43,5 44,3 45,1 0,6 41,9 42,7 43,6 44,5 45,4 46,3 47,1 0,8 43,2 44,0 44,9 45,8 46,8 47,6 48,5 1,0 44,1 44,9 45,8 46,7 47,7 48,5 49,4 1,2 44,7 45,6 46,4 47,4 48,3 49,2 50,0 1,4 45,2 46,1 46,9 47,9 48,8 49,7 50,5 1,6 45,6 46,5 47,4 48,3 49,3 50,1 51,0 1,8 46,0 46,9 47,7 48,7 49,7 50,5 51,4 2,0 46,4 47,2 48,1 49,1 50,0 50,9 51,8 2,2 46,6 47,5 48,4 49,4 50,3 51,2 52,1 2,4 46,9 47,7 48,6 49,6 50,6 51,5 52,3 2,6 47,1 48,0 48,8 49,8 50,8 51,7 52,5 2,8 47,3 48,1 49,0 50,0 51,0 51,9 52,7 3,0 47,4 48,3 49,2 50,2 51,1 52,0 52,9 3,5 47,8 48,6 49,5 50,5 51,5 52,4 53,3 4,0 48,0 48,9 49,8 50,8 51,8 52,7 53,6 4,5 48,3 49,2 50,1 51,1 52,1 53,0 53,9 5,0 48,6 49,5 50,4 51,4 52,4 53,3 54,2 5,5 48,9 49,8 50,7 51,7 52,7 53,6 54,5 6,0 49,1 50,0 50,9 51,9 53,0 53,9 54,8 7,0 49,5 50,4 51,3 52,3 53,4 54,3 55,2 8,0 49,7 50,7 51,6 52,6 53,7 54,6 55,5 9,0 50,0 51,0 51,9 52,9 54,0 54,9 55,8 10,0 50,4 51,3 52,2 53,3 54,3 55,3 56,2 11,0 50,7 51,6 52,6 53,6 54,7 55,7 56,6 12,0 51,1 52,0 53,0 54,1 55,1 56,1 57,0 13,0 51,6 52,5 53,5 54,6 55,7 56,6 57,6 14,0 52,2 53,1 54,1 55,2 56,3 57,3 58,2 15,0 52,7 53,7 54,7 55,8 56,9 57,9 58,9 16,0 53,2 54,2 55,2 56,3 57,5 58,5 59,5 17,0 53,5 54,5 55,6 56,7 57,8 58,8 59,8 18,0 53,7 54,7 55,7 56,9 58,0 59,0 60,0 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

27 Tab. 4. 3b Vìk (roky) Age (years) Obvod hlavy (cm) Head circumference (cm) Dívky / Girls 0,0 32,3 32,9 33,6 34,3 35,0 35,6 36,3 0,2 36,7 37,4 38,1 38,9 39,7 40,4 41,2 0,4 39,1 39,9 40,6 41,5 42,3 43,1 43,8 0,6 40,9 41,7 42,5 43,3 44,2 45,0 45,8 0,8 42,2 43,0 43,8 44,7 45,6 46,4 47,2 1,0 43,1 43,9 44,7 45,6 46,6 47,4 48,2 1,2 43,7 44,5 45,3 46,2 47,2 48,0 48,8 1,4 44,1 44,9 45,8 46,7 47,6 48,5 49,3 1,6 44,5 45,4 46,2 47,1 48,1 48,9 49,8 1,8 44,9 45,8 46,6 47,5 48,5 49,3 50,2 2,0 45,3 46,1 47,0 47,9 48,8 49,7 50,5 2,2 45,5 46,4 47,2 48,2 49,2 50,0 50,9 2,4 45,8 46,6 47,5 48,4 49,4 50,3 51,1 2,6 46,0 46,8 47,7 48,6 49,6 50,5 51,3 2,8 46,1 47,0 47,9 48,8 49,8 50,6 51,5 3,0 46,3 47,1 48,0 49,0 49,9 50,8 51,7 3,5 46,7 47,5 48,4 49,4 50,3 51,2 52,1 4,0 47,0 47,9 48,8 49,7 50,7 51,6 52,5 4,5 47,4 48,3 49,1 50,1 51,1 52,0 52,9 5,0 47,7 48,6 49,5 50,5 51,5 52,3 53,2 5,5 48,0 48,9 49,8 50,8 51,8 52,7 53,6 6,0 48,3 49,2 50,1 51,1 52,1 53,0 53,9 7,0 48,7 49,6 50,5 51,5 52,5 53,4 54,3 8,0 49,1 50,0 50,9 51,9 52,9 53,8 54,7 9,0 49,4 50,3 51,2 52,2 53,2 54,2 55,1 10,0 49,8 50,7 51,6 52,7 53,7 54,6 55,5 11,0 50,3 51,2 52,1 53,2 54,2 55,1 56,0 12,0 50,8 51,7 52,7 53,7 54,7 55,7 56,6 13,0 51,2 52,2 53,1 54,1 55,2 56,1 57,0 14,0 51,5 52,5 53,4 54,4 55,5 56,4 57,4 15,0 51,8 52,7 53,7 54,7 55,8 56,7 57,7 16,0 52,0 52,9 53,9 54,9 56,0 56,9 57,9 17,0 52,1 53,0 53,9 55,0 56,0 57,0 57,9 18,0 52,1 53,0 54,0 55,0 56,1 57,0 58,0 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

28 Tab. 4. 4a Vìk (roky) Age (years) Obvod levé pae (cm) Left arm circumference (cm) Chlapci / Boys 0,0 8,7 9,3 9,9 10,6 11,3 12,0 12,8 0,2 11,1 11,7 12,4 13,2 14,1 14,9 15,8 0,4 12,5 13,1 13,8 14,6 15,5 16,4 17,3 0,6 13,2 13,8 14,5 15,3 16,2 17,0 17,9 0,8 13,5 14,1 14,8 15,6 16,5 17,3 18,2 1,0 13,7 14,3 15,0 15,8 16,7 17,5 18,4 1,2 13,9 14,5 15,1 15,9 16,8 17,7 18,6 1,4 14,0 14,6 15,2 16,0 16,9 17,8 18,8 1,6 14,0 14,6 15,3 16,1 17,0 17,9 18,9 1,8 14,1 14,7 15,3 16,2 17,1 17,9 18,9 2,0 14,1 14,7 15,4 16,2 17,1 18,0 19,0 2,2 14,1 14,7 15,4 16,2 17,1 18,0 19,0 2,4 14,2 14,8 15,5 16,3 17,2 18,1 19,1 2,6 14,2 14,8 15,5 16,4 17,3 18,2 19,2 2,8 14,3 14,9 15,6 16,4 17,4 18,3 19,3 3,0 14,4 15,0 15,7 16,5 17,5 18,4 19,5 3,5 14,6 15,2 15,9 16,8 17,8 18,7 19,8 4,0 14,7 15,4 16,1 17,0 18,0 19,1 20,2 4,5 14,9 15,6 16,3 17,3 18,3 19,4 20,6 5,0 15,0 15,7 16,5 17,5 18,6 19,7 20,9 5,5 15,2 15,9 16,7 17,7 18,9 20,0 21,3 6,0 15,4 16,1 16,9 18,0 19,2 20,4 21,8 7,0 15,7 16,5 17,4 18,5 19,9 21,2 22,8 8,0 16,1 17,0 17,9 19,2 20,7 22,2 24,0 9,0 16,5 17,5 18,5 19,9 21,5 23,2 25,3 10,0 17,0 18,0 19,1 20,5 22,3 24,2 26,5 11,0 17,6 18,6 19,8 21,3 23,1 25,1 27,6 12,0 18,3 19,3 20,6 22,2 24,1 26,1 28,6 13,0 19,0 20,1 21,4 23,0 24,9 27,0 29,4 14,0 19,9 21,0 22,3 24,0 25,9 27,9 30,2 15,0 20,9 22,1 23,4 25,0 26,9 28,9 31,2 16,0 21,9 23,0 24,4 26,1 28,0 29,9 32,1 17,0 22,6 23,8 25,2 26,9 28,8 30,7 32,9 18,0 23,1 24,3 25,7 27,4 29,3 31,3 33,4 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

29 Tab. 4. 4b Vìk (roky) Age (years) Obvod levé pae (cm) Left arm circumference (cm) Dívky / Girls 0,0 8,7 9,3 9,9 10,5 11,2 11,8 12,5 0,2 10,9 11,5 12,1 12,9 13,7 14,4 15,2 0,4 12,2 12,8 13,5 14,2 15,1 15,9 16,7 0,6 12,8 13,5 14,1 14,9 15,7 16,5 17,3 0,8 13,2 13,8 14,5 15,2 16,1 16,9 17,7 1,0 13,4 14,0 14,7 15,4 16,3 17,1 17,9 1,2 13,5 14,1 14,8 15,6 16,4 17,2 18,1 1,4 13,7 14,3 14,9 15,7 16,6 17,4 18,3 1,6 13,8 14,4 15,0 15,8 16,7 17,5 18,4 1,8 13,9 14,5 15,1 15,9 16,8 17,6 18,6 2,0 13,9 14,5 15,2 16,0 16,9 17,8 18,7 2,2 14,0 14,6 15,3 16,1 17,0 17,8 18,8 2,4 14,1 14,7 15,4 16,2 17,1 17,9 18,9 2,6 14,1 14,7 15,4 16,3 17,2 18,0 19,0 2,8 14,2 14,8 15,5 16,3 17,3 18,2 19,1 3,0 14,3 14,9 15,6 16,4 17,4 18,3 19,3 3,5 14,5 15,1 15,8 16,7 17,6 18,6 19,6 4,0 14,7 15,3 16,1 17,0 17,9 18,9 20,0 4,5 14,8 15,5 16,3 17,2 18,2 19,3 20,4 5,0 15,0 15,7 16,5 17,4 18,5 19,6 20,8 5,5 15,1 15,9 16,7 17,7 18,8 20,0 21,2 6,0 15,3 16,1 16,9 18,0 19,1 20,4 21,7 7,0 15,7 16,5 17,4 18,5 19,9 21,2 22,8 8,0 16,1 17,0 18,0 19,2 20,7 22,2 24,0 9,0 16,6 17,5 18,6 20,0 21,6 23,3 25,3 10,0 17,2 18,2 19,3 20,8 22,5 24,3 26,4 11,0 17,7 18,8 20,0 21,5 23,3 25,2 27,4 12,0 18,4 19,4 20,7 22,2 24,0 25,9 28,1 13,0 19,1 20,2 21,4 22,9 24,7 26,5 28,6 14,0 19,8 20,9 22,1 23,6 25,3 27,0 29,0 15,0 20,4 21,5 22,6 24,1 25,8 27,5 29,4 16,0 20,8 21,9 23,1 24,5 26,2 27,8 29,6 17,0 21,1 22,2 23,3 24,8 26,4 28,0 29,8 18,0 21,2 22,3 23,5 24,9 26,5 28,2 30,0 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

30 Tab. 4. 5a Vìk (roky) Age (years) Obvod bøicha (cm) Abdominal circumference (cm) Chlapci / Boys 0,0 28,0 29,5 31,0 32,6 34,2 35,7 37,1 0,2 33,8 35,5 37,2 39,1 41,1 42,9 44,7 0,4 36,4 38,1 39,8 41,8 43,9 45,9 47,9 0,6 38,0 39,6 41,3 43,4 45,5 47,6 49,7 0,8 39,0 40,7 42,4 44,4 46,6 48,8 51,0 1,0 39,8 41,4 43,1 45,1 47,4 49,5 51,8 1,2 40,3 41,9 43,6 45,7 47,9 50,1 52,5 1,4 40,8 42,4 44,1 46,2 48,4 50,7 53,0 1,6 41,2 42,8 44,6 46,6 48,9 51,2 53,6 1,8 41,7 43,3 45,0 47,1 49,4 51,7 54,2 2,0 42,1 43,7 45,5 47,6 49,9 52,2 54,7 2,2 42,6 44,2 46,0 48,1 50,5 52,8 55,3 2,4 43,1 44,7 46,5 48,6 51,0 53,4 56,0 2,6 43,6 45,2 47,0 49,1 51,6 54,0 56,6 2,8 44,0 45,6 47,4 49,6 52,1 54,5 57,2 3,0 44,4 46,1 47,9 50,1 52,6 55,1 57,9 3,5 45,3 47,0 48,8 51,1 53,7 56,3 59,2 4,0 46,0 47,7 49,6 52,0 54,6 57,4 60,5 4,5 46,6 48,3 50,3 52,7 55,5 58,4 61,7 5,0 47,1 48,9 50,9 53,4 56,3 59,4 62,9 5,5 47,7 49,5 51,6 54,2 57,2 60,4 64,1 6,0 48,3 50,1 52,3 55,0 58,2 61,6 65,6 7,0 49,5 51,5 53,8 56,8 60,4 64,3 69,0 8,0 50,9 53,0 55,5 58,7 62,7 67,2 72,8 9,0 52,1 54,4 57,0 60,6 65,0 70,0 76,6 10,0 53,4 55,7 58,5 62,3 67,1 72,7 80,3 11,0 54,9 57,4 60,4 64,4 69,5 75,7 84,2 12,0 56,6 59,2 62,2 66,4 71,7 78,2 87,2 13,0 58,8 61,3 64,4 68,6 74,0 80,5 89,5 14,0 61,5 64,1 67,2 71,3 76,6 82,7 91,1 15,0 64,1 66,6 69,7 73,7 78,7 84,5 92,1 16,0 66,0 68,5 71,5 75,5 80,4 85,9 93,1 17,0 67,3 69,9 72,8 76,7 81,5 87,0 93,9 18,0 68,6 71,2 74,1 78,0 82,8 88,1 94,8 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

31 Tab. 4. 5b Vìk (roky) Age (years) Obvod bøicha (cm) Abdominal circumference (cm) Dívky / Girls 0,0 28,4 29,6 30,9 32,4 33,9 35,2 36,6 0,2 33,3 34,8 36,3 38,0 39,8 41,6 43,3 0,4 35,7 37,3 38,9 40,8 42,9 44,8 46,8 0,6 37,0 38,6 40,3 42,3 44,4 46,5 48,7 0,8 37,9 39,5 41,2 43,3 45,5 47,7 50,0 1,0 38,7 40,3 42,0 44,1 46,3 48,5 50,9 1,2 39,4 40,9 42,6 44,7 47,0 49,3 51,7 1,4 40,0 41,6 43,3 45,4 47,7 50,0 52,5 1,6 40,7 42,3 44,0 46,1 48,4 50,8 53,3 1,8 41,3 42,9 44,7 46,8 49,2 51,5 54,1 2,0 41,9 43,5 45,3 47,5 49,9 52,3 54,9 2,2 42,5 44,1 45,9 48,1 50,5 52,9 55,6 2,4 42,9 44,6 46,4 48,6 51,0 53,5 56,2 2,6 43,3 45,0 46,8 49,0 51,5 54,0 56,8 2,8 43,7 45,4 47,2 49,4 52,0 54,5 57,4 3,0 44,0 45,7 47,5 49,8 52,4 55,0 57,9 3,5 44,7 46,5 48,4 50,7 53,4 56,2 59,2 4,0 45,3 47,1 49,1 51,6 54,4 57,3 60,5 4,5 45,9 47,7 49,7 52,3 55,3 58,3 61,8 5,0 46,3 48,2 50,3 53,0 56,1 59,3 63,0 5,5 46,8 48,7 50,9 53,7 57,0 60,4 64,4 6,0 47,2 49,3 51,5 54,5 57,9 61,6 65,9 7,0 48,2 50,3 52,8 56,0 59,7 63,9 68,8 8,0 49,2 51,5 54,1 57,6 61,8 66,4 72,0 9,0 50,3 52,7 55,5 59,3 63,8 68,9 75,3 10,0 51,6 54,1 57,1 61,1 66,0 71,6 78,7 11,0 53,0 55,7 58,8 62,9 68,1 74,0 81,6 12,0 54,8 57,5 60,7 64,9 70,2 76,2 83,9 13,0 56,9 59,6 62,8 67,0 72,2 78,0 85,4 14,0 58,8 61,5 64,7 68,8 73,8 79,4 86,3 15,0 60,2 62,9 66,0 70,1 74,9 80,3 86,9 16,0 61,3 63,9 67,0 71,0 75,8 81,0 87,4 17,0 61,8 64,4 67,5 71,5 76,2 81,4 87,7 18,0 61,8 64,5 67,6 71,5 76,3 81,5 87,7 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

32 Tab. 4. 6a Vìk (roky) Age (years) Obvod bokù (cm) Gluteal circumference (cm) Chlapci / Boys 0,0 24,6 26,2 27,8 29,6 31,4 33,1 34,7 0,2 32,2 34,1 36,0 38,2 40,4 42,5 44,6 0,4 36,2 38,1 40,1 42,4 44,7 47,0 49,2 0,6 38,3 40,1 42,1 44,3 46,7 49,0 51,3 0,8 39,7 41,5 43,4 45,6 48,0 50,3 52,6 1,0 40,7 42,5 44,4 46,6 49,0 51,3 53,7 1,2 41,6 43,3 45,2 47,4 49,8 52,1 54,5 1,4 42,2 44,0 45,8 48,1 50,5 52,8 55,2 1,6 42,9 44,6 46,5 48,7 51,1 53,4 55,9 1,8 43,5 45,2 47,1 49,3 51,8 54,1 56,6 2,0 44,2 45,9 47,8 50,0 52,4 54,8 57,3 2,2 44,8 46,6 48,4 50,7 53,1 55,5 58,1 2,4 45,5 47,3 49,1 51,4 53,9 56,3 58,9 2,6 46,2 48,0 49,9 52,2 54,7 57,1 59,8 2,8 46,9 48,7 50,6 52,9 55,4 57,9 60,6 3,0 47,6 49,3 51,3 53,6 56,2 58,7 61,5 3,5 49,0 50,8 52,8 55,2 57,8 60,5 63,4 4,0 50,1 52,0 54,0 56,5 59,3 62,0 65,1 4,5 51,2 53,0 55,1 57,7 60,6 63,5 66,7 5,0 52,1 54,0 56,2 58,8 61,8 64,9 68,3 5,5 53,2 55,2 57,4 60,2 63,3 66,6 70,2 6,0 54,7 56,7 59,1 62,0 65,4 68,9 72,9 7,0 57,4 59,7 62,3 65,6 69,5 73,5 78,3 8,0 59,7 62,2 65,0 68,6 72,9 77,4 82,8 9,0 61,6 64,3 67,3 71,2 75,8 80,8 86,6 10,0 63,6 66,4 69,7 73,9 78,8 84,0 90,2 11,0 65,7 68,7 72,2 76,6 81,8 87,3 93,8 12,0 68,2 71,5 75,1 79,8 85,2 90,8 97,3 13,0 71,2 74,6 78,4 83,2 88,6 94,2 100,5 14,0 74,8 78,2 82,1 86,9 92,2 97,5 103,4 15,0 78,4 81,8 85,7 90,3 95,3 100,3 105,7 16,0 81,6 85,0 88,7 93,1 97,9 102,6 107,5 17,0 83,4 86,8 90,4 94,7 99,3 103,8 108,5 18,0 84,8 88,1 91,6 95,8 100,3 104,7 109,3 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

33 Tab. 4. 6b Obvod bokù (cm) Gluteal circumference (cm) Dívky / Girls Vìk (roky) Age (years) 0,0 25,0 26,4 27,8 29,5 31,2 32,8 34,5 0,2 31,9 33,6 35,3 37,4 39,5 41,5 43,6 0,4 35,8 37,6 39,6 41,8 44,1 46,3 48,6 0,6 37,8 39,7 41,6 43,9 46,2 48,5 50,9 0,8 39,1 40,9 42,8 45,1 47,5 49,8 52,2 1,0 40,1 41,9 43,8 46,0 48,4 50,8 53,2 1,2 41,0 42,8 44,7 46,9 49,3 51,6 54,1 1,4 41,8 43,6 45,5 47,7 50,1 52,5 54,9 1,6 42,6 44,4 46,2 48,5 50,9 53,3 55,8 1,8 43,4 45,2 47,0 49,3 51,8 54,1 56,7 2,0 44,2 46,0 47,8 50,1 52,6 55,0 57,6 2,2 45,0 46,7 48,7 50,9 53,4 55,9 58,5 2,4 45,8 47,5 49,4 51,7 54,3 56,8 59,4 2,6 46,5 48,2 50,2 52,5 55,1 57,6 60,3 2,8 47,2 48,9 50,9 53,2 55,8 58,4 61,2 3,0 47,8 49,6 51,5 53,9 56,5 59,1 62,0 3,5 49,2 51,0 53,0 55,4 58,2 60,9 63,9 4,0 50,4 52,3 54,3 56,9 59,7 62,5 65,7 4,5 51,4 53,4 55,5 58,1 61,1 64,1 67,4 5,0 52,4 54,4 56,6 59,3 62,4 65,5 69,1 5,5 53,5 55,5 57,8 60,7 63,9 67,3 71,1 6,0 54,8 57,0 59,4 62,4 65,9 69,5 73,6 7,0 57,4 59,8 62,5 65,9 69,8 73,9 78,6 8,0 59,5 62,1 65,1 68,8 73,0 77,5 82,6 9,0 61,5 64,3 67,5 71,5 76,1 80,9 86,3 10,0 63,7 66,8 70,3 74,6 79,5 84,5 90,2 11,0 66,1 69,5 73,3 77,9 83,1 88,4 94,2 12,0 69,3 72,9 76,9 81,8 87,2 92,5 98,2 13,0 73,1 76,8 80,9 85,7 90,9 96,0 101,5 14,0 77,5 81,0 84,8 89,3 94,2 99,1 104,2 15,0 80,8 84,1 87,7 91,9 96,6 101,2 106,1 16,0 83,0 86,1 89,5 93,7 98,2 102,6 107,3 17,0 83,9 87,0 90,4 94,4 98,9 103,2 108,0 18,0 84,5 87,5 90,8 94,9 99,3 103,6 108,3 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

34 Tab. 4. 7a Vìk (roky) Age (years) Body Mass Index (BMI) (kg/m 2 ) Body Mass Index (kg/m 2 ) Chlapci / Boys 0,0 11,4 12,2 13,0 13,9 15,0 16,0 17,1 0,2 12,4 13,2 14,1 15,1 16,3 17,4 18,6 0,4 13,4 14,2 15,1 16,2 17,4 18,6 19,8 0,6 14,0 14,9 15,8 17,0 18,2 19,4 20,7 0,8 14,4 15,3 16,2 17,4 18,6 19,8 21,1 1,0 14,5 15,4 16,3 17,5 18,7 19,9 21,2 1,2 14,5 15,3 16,2 17,3 18,6 19,8 21,1 1,4 14,3 15,1 16,0 17,1 18,3 19,5 20,8 1,6 14,2 15,0 15,8 16,9 18,1 19,2 20,4 1,8 14,0 14,8 15,6 16,7 17,8 18,9 20,1 2,0 13,9 14,6 15,5 16,5 17,6 18,7 19,9 2,2 13,7 14,5 15,3 16,3 17,4 18,5 19,6 2,4 13,7 14,4 15,2 16,2 17,2 18,3 19,4 2,6 13,6 14,3 15,1 16,0 17,1 18,2 19,3 2,8 13,5 14,2 15,0 16,0 17,0 18,0 19,2 3,0 13,5 14,2 14,9 15,9 16,9 17,9 19,1 3,5 13,4 14,0 14,8 15,7 16,7 17,7 18,8 4,0 13,3 13,9 14,7 15,6 16,6 17,6 18,7 4,5 13,2 13,8 14,6 15,5 16,5 17,5 18,6 5,0 13,1 13,8 14,5 15,4 16,4 17,5 18,7 5,5 13,0 13,7 14,4 15,4 16,4 17,5 18,7 6,0 13,1 13,7 14,5 15,4 16,5 17,6 18,9 7,0 13,1 13,8 14,6 15,6 16,8 18,0 19,5 8,0 13,2 13,9 14,8 15,9 17,2 18,6 20,3 9,0 13,5 14,2 15,1 16,3 17,7 19,3 21,3 10,0 13,7 14,5 15,5 16,7 18,3 20,1 22,3 11,0 14,1 14,9 15,9 17,2 18,9 20,8 23,3 12,0 14,5 15,4 16,4 17,8 19,5 21,5 24,1 13,0 15,0 15,9 17,0 18,4 20,1 22,1 24,7 14,0 15,7 16,6 17,7 19,1 20,9 22,9 25,4 15,0 16,4 17,3 18,4 19,8 21,5 23,5 25,9 16,0 17,1 18,0 19,1 20,5 22,3 24,2 26,6 17,0 17,6 18,6 19,7 21,1 22,9 24,8 27,1 18,0 18,2 19,1 20,3 21,7 23,5 25,4 27,7 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

35 Tab. 4. 7b Vìk (roky) Age (years) Body Mass Index (BMI) (kg/m 2 ) Body Mass Index (kg/m 2 ) Dívky / Girls 0,0 11,0 11,7 12,4 13,3 14,3 15,3 16,3 0,2 12,1 12,9 13,7 14,7 15,7 16,8 17,9 0,4 13,1 13,9 14,8 15,8 17,0 18,1 19,3 0,6 13,8 14,6 15,5 16,6 17,8 18,9 20,2 0,8 14,2 15,0 15,9 17,0 18,2 19,4 20,6 1,0 14,3 15,1 16,0 17,1 18,3 19,4 20,7 1,2 14,2 15,0 15,9 17,0 18,1 19,3 20,5 1,4 14,1 14,9 15,7 16,8 17,9 19,0 20,2 1,6 13,9 14,7 15,5 16,5 17,6 18,7 19,9 1,8 13,8 14,5 15,3 16,3 17,4 18,4 19,6 2,0 13,6 14,4 15,2 16,1 17,2 18,2 19,3 2,2 13,5 14,2 15,0 16,0 17,0 18,0 19,1 2,4 13,4 14,1 14,9 15,8 16,8 17,8 18,9 2,6 13,3 14,0 14,8 15,7 16,7 17,7 18,7 2,8 13,3 14,0 14,7 15,6 16,6 17,6 18,6 3,0 13,2 13,9 14,7 15,6 16,6 17,5 18,5 3,5 13,1 13,8 14,6 15,5 16,5 17,4 18,5 4,0 13,1 13,8 14,5 15,4 16,4 17,4 18,5 4,5 12,9 13,6 14,4 15,3 16,4 17,4 18,5 5,0 12,8 13,5 14,2 15,2 16,3 17,3 18,5 5,5 12,7 13,4 14,2 15,2 16,3 17,4 18,6 6,0 12,7 13,4 14,2 15,3 16,4 17,6 18,9 7,0 12,7 13,5 14,4 15,5 16,8 18,1 19,6 8,0 12,8 13,7 14,6 15,9 17,3 18,9 20,6 9,0 13,0 13,9 14,9 16,2 17,8 19,5 21,5 10,0 13,2 14,2 15,2 16,6 18,3 20,2 22,4 11,0 13,6 14,5 15,7 17,1 18,9 20,9 23,3 12,0 14,1 15,1 16,2 17,7 19,6 21,6 24,2 13,0 15,0 16,0 17,1 18,7 20,5 22,6 25,2 14,0 15,8 16,8 18,0 19,5 21,3 23,3 25,8 15,0 16,4 17,4 18,5 19,9 21,7 23,6 26,0 16,0 17,0 18,0 19,1 20,5 22,2 24,1 26,5 17,0 17,4 18,3 19,4 20,9 22,6 24,6 27,0 18,0 17,6 18,6 19,7 21,2 23,0 25,0 27,6 Data získaná na základì výsledkù CAV Data based on NAS

5 RÙSTOVÉ GRAFY GROWTH CHARTS

5 RÙSTOVÉ GRAFY GROWTH CHARTS 5 RÙSTOVÉ GRAFY GROWTH CHARTS Regular child growth monitoring is a part of everyday paediatric practice. Nevertheless, parents should also pay attention to their childs growth and if in doubt, they should

Více

2.1. Úvod. 2.2. Sekulární trend tìlesné výky

2.1. Úvod. 2.2. Sekulární trend tìlesné výky 2 DLOUHODOBÉ ZMÌNY RÙSTU A VÝVOJE ÈESKÉ DÌTSKÉ A DOSPÍVAJÍCÍ POPULACE LONG-TERM CHANGES IN THE GROWTH AND DE- VELOPMENT OF CZECH CHILDREN AND ADOLES- CENT POPULATION Based on the results of six nation-wide

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0250 Garantující institut: Garant předmětu: Ekonomická statistika Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU

EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU Magda TALIÁNOVÁ Abstrakt: Příspěvek

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

36% 44% 40% 45% 35% 60% 25% 90% 15%

36% 44% 40% 45% 35% 60% 25% 90% 15% TĚLESNÁ ANALÝZA Věk: 42 Měřeno: 29.3.2016 8:14 Výška: 165 Počet měření: 6 TĚLESNÝ TUK [%] HMOTNOST: 62,1 kg 17% 21% 29% 36% TUČNÁ HMOTA: 14,5 kg 23,3% NETUČNÁ HMOTA: 47,6 kg 76,7% z toho SVALY: 45,2 kg

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013 Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje Basic anthropometric parameters of the child and adolescent population in the Moravian-Silesian region Petr Kutáč

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

AIP GEN CZECH REPUBLIC

AIP GEN CZECH REPUBLIC AIP GEN 2.7-1 GEN 2.7 TABULKY VÝCHODŮ/ZÁPADŮ SLUNCE A OBČANSKÉHO SVÍTÁNÍ/SOUMRAKU 2.7.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 2.7.1.1 Dále uvedené tabulky východů a západů Slunce a občanského soumraku a svítání byly zpracovány

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC

THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC Specimen of eartag used for bovine animal identification born before 1.5.2004. 1. Specimens of plastic eartag left ear logo plastic country code district

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Hodnocení somatického stavu

Hodnocení somatického stavu MĚŘENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY Hodnocení somatického stavu Tělesná výška - je vertikální vzdálenost vertexu (v) od země. Měří se antropometrem. Při měření výškových rozměrů stojí proband zády u svislé stěny, které

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu.

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Kvalita s kvantitou ruku v ruce. www.inbody.cz www.biospace.cz www.lekarna-invest.cz Co je to InBody 230? Když chci klientovi sdělit co

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav CHRÁSKA Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Úvod cíl výzkumu Hlavním cílem srovnávacího výzkumubylo

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce.

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. Co dokáže InBody230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. www..iinbody..cz www..biiospace..cz www..iinbody4care..sk Co je to InBody230? Když chci získat co největší

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

WORKSHEET 1: Statistical survey

WORKSHEET 1: Statistical survey WORKSHEET 1: Statistical survey Četnost výskytu kvalitativního statistického znaku: Data Četnost výskytu Frequency He/she can swim IIII IIII IIII III 18 He/she can skate IIII IIII IIII IIII II 22 He/she

Více

THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS

THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS ZMĚNY PRŮMĚRU SVALOVÝCH VLÁKEN BÝKŮ V ZÁVISLOSTI NA RŮZNÝCH FAKTORECH Němcová K., Šubrt J., Filipčík R., Dračková E. Department

Více

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I

Lékařská biofyzika, výpočetní technika I Lékařská biofyzika, výpočetní technika I Biostatistika Josef Tvrdík (doc. Ing. CSc.) Hana Tomášková (Ing. Ph.D.) Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace úterý 14.10 až

Více

Analysis of medal-awarded trophies of fallow deer (Dama dama L.) reared in game preserve Volsky žlab. 1. Úvod. 2. Cíl práce. 3. Materiál a metodika

Analysis of medal-awarded trophies of fallow deer (Dama dama L.) reared in game preserve Volsky žlab. 1. Úvod. 2. Cíl práce. 3. Materiál a metodika Folia venatoria, 38 39, 2009 Analýza medailových trofejí daňka evropského (Dama dama L.) v oborním chovu Obora Volský žlab Analysis of medal-awarded trophies of fallow deer (Dama dama L.) reared in game

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE U DĚTÍ VLEŽE A VSTOJE HEART RATE VARIABILITY IN CHILDREN AT SUPINE AND STANDING POSITION

VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE U DĚTÍ VLEŽE A VSTOJE HEART RATE VARIABILITY IN CHILDREN AT SUPINE AND STANDING POSITION VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE U DĚTÍ VLEŽE A VSTOJE HEART RATE VARIABILITY IN CHILDREN AT SUPINE AND STANDING POSITION Jan Novotný, Martina Novotná Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Brno

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Vzorová prezentace do předmětu Statistika Vzorová prezentace do předmětu Statistika Popis situace: U 3 náhodně vybraných osob byly zjišťovány hodnoty těchto proměnných: SEX - muž, žena PUVOD Skandinávie, Středomoří, 3 západní Evropa IQ hodnota

Více

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma Doubly balanced mixer for short-wave bands Úvodem / Intro Cílem tohoto miniprojektu bylo zkonstruovat diodový směšovač vhodný pro účely krátkovlnného TRXu. Tento

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Porovnání sklízeèù cukrovky

Porovnání sklízeèù cukrovky Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika

Více

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení

STLAČITELNOST. σ σ. během zatížení STLAČITELNOST Princip: Naneseme-li zatížení na zeminu, dojde k porušení rovnováhy a dochází ke stlačování zeminy (přemístňují se částice). Stlačení je ukončeno jakmile nastane rovnováha mezi působícím

Více

4.2-2x TR 311 - TR 313. 4.2-2x TR 311/A - TR 313/A

4.2-2x TR 311 - TR 313. 4.2-2x TR 311/A - TR 313/A TR 311 TR 313 TR 311 - TR 313 TR 311 200R/J Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při měniči. Al pouzdro slouží jako chladič a může být upevněno na chladící desku. Vybrané

Více

k ó d E N E P A L / A 350 / B A + B 355 / C 360 / D C + D

k ó d E N E P A L / A 350 / B A + B 355 / C 360 / D C + D TABULKA č. 2 Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR běžný měsíc roku 2012, 2013, 2014 Table 2 Source Part Balance of Basic Finished Supply in the CR current Month in 2012, 2013,

Více

Česká antropologie 64, Olomouc, 2014, supplementum

Česká antropologie 64, Olomouc, 2014, supplementum SOMATICKÝ STAV 6 18LETÝCH CHLAPCŮ A DÍVEK V OLOMOUCKÉM KRAJI Physical status of boys and girls aged 6 18 in the Olomouc region Miroslav Kopecký 1, Kateřina Kikalová 2, Jitka Tomanová 2, Jiří Charamza 1,

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ A DOPORUČENÍ PRO JEHO HODNOCENÍ Markéta Paulová Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den hygieny dětí a mladistvých, 11. října 2012, SZÚ

Více

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS hmotnostní spektroskopie versus hmotnostní

Více

Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce

Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce A pilot study of the selected growth and development parameters in early school aged children from Olomouc

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Bc. Jaroslav Kubricht.

Bc. Jaroslav Kubricht. Bc. Jaroslav Kubricht jaroslavkubricht@gmail.com Otazníky zdraví možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže Z celkového počtu 538 žáků základních škol absolvovalo všechny testy tělesné zdatnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 24. 8. 2007 Potraty v Jihomoravském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihomoravsky

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Řepka jarní

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Řepka jarní ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015 Řepka jarní [Spring oilseed rape] Brassica napus (L.) convar. napus f.anua (Schübl.

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

BE TONÁŘSK Á OCEL REINFORCING BARS

BE TONÁŘSK Á OCEL REINFORCING BARS BE TOÁŘK Á OEL REIFORIG BAR OBAH OTET 03 VÝROBA BETOÁŘKÉ OELI 03 RODUTIO OF REBAR 04 BETOÁŘKÁ OEL DLE Č B500B 04 REBAR URUAT TO Č B500B 05 BETOÁŘKÁ OEL DLE DI 05 REBAR URUAT TO DI 06 BETOÁŘKÁ OEL DLE T

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113

ÚKOL 2 1886 22 5,77 5,00 5 2,531,003,056 -,869,113 ÚKOL 2 Jméno a příjmení: UČO: Imatrik. ročník: Úkol 2.1: V souboru EVS99_cvicny.sav zjistěte, zdali rozložení názoru na to, kdo by měl být odpovědný za zajištění bydlení (proměnná q54h), je normální. Řešte

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Sheet of household washing machines

Sheet of household washing machines Sheet of household washing machines The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes. According to Regulation (EU) No. 1061/2010 " * " Asterisk(s) means

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_187 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I Comparison of somatic growth between Czech and Vietnamese children living in the Czech Republic during

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1 METABOLISMUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Chemické a energetické pochody v těle, jsou nepřetržité Anabolismus Katabolismus Bazální metabolismus 2 METABOLISMUS 2 Nároky jednotlivých

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 10. 2013 47 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2011 Congenital malformations in births in year 2011 V roce

Více

Výsledky chovu prasat k

Výsledky chovu prasat k Výsledky chovu prasat k 31.12.2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím obdobím) Tab. 2

Více