společnosti za rok 2014 IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnosti za rok 2014 IČO: 25017098"

Transkript

1 společnosti za rok 2014 IČO:

2 Motto: Jsme tu pro Vs. Veškeré naše aktivity směřuj ke zlepšen kvality života ve městě. Maximlně omezujeme negativn dopady našich činnost na životn prostřed. Našim clem jsou spokojen zkaznci a občané města Varnsdorf. Obsah: 1. Úvod Předmět podnikn Činnosti Technickch služeb Největš realizované zakzky v roce Vozov park Technickch služeb Dotace z Evropskch fondů Obnova vozového parku Vozov park Opravy Kontroly Hospodařen Technickch služeb za rok Plny a akce v přštch letech Zvěr Přloha č. 1 Přloha k účetn zvěrce Přloha č. 2 Rozvaha

3 1. Úvod charakteristika společnosti Obchodn jméno: Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Společnost s ručenm omezenm založena městem Varnsdorf, jako jedinm zakladatelem. Sdlo společnosti: Sv. Čecha 1277, Varnsdorf IČO : Datum založen: 4. Března 1997 Zkladn kapitl: Kč Nměst Varnsdorf 3

4 2. Předmět podnikn: - poskytovn služeb zemnmi stroji - koupě zbož za účelem jeho dalšho prodeje a prodej s vjimkou činnost uvedench v přlohch Zkon č. 455/1991 Sb. - silničn motorov doprava nkladn - podnikn v oblasti nakldn s odpady - mimo nebezpečnch odpadů - technické zajištěn provozu koupaliště - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - ubytovac služby - čištěn a údržba komunikac a prostranstv - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - provozovn tržnice - specifické služby obyvatelstvu - provoz WC - provoz parkoviště - údržba zeleně - řezn motorovou pilou - poskytovn služeb s montžn plošinou - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - ručn zemn prce - zprostředkovatelsk činnost v oblasti obchodu a služeb - provděn staveb, jejich změn a odstraňovn - montž, opravy a údržba vyhrazench elektrickch zařzen - opravy motorovch vozidel - opravy karoséri - podnikn v oblasti nakldn s nebezpečnmi odpady - nkup, prodej a skladovn paliv a maziv včetně jejich dovozu s vjimkou vhradnho nkupu, prodeje a skladovn paliv a maziv ve spotřebitelském balen do 50 kg na jeden kus balen - provozovn pohřebišť - provozovn čerpacch stanic s palivy a mazivy - pohřebn služba 4

5 3. Činnosti Technickch služeb města Varnsdorf Technické služby zajišťuj standardn celoročn prce na územ města Varnsdorfu a Studnky, které se opakuj v zvislosti na ročnch obdobch a potřebch města. Tyto prce směřuj k zajištěn plynulé dopravy v zimnch měscch, také samozřejmě k čistotě a celkové údržbě města. O všem co zajišťujeme pro město, firmy i soukromé osoby vs rdi seznmme v nsledujcch řdcch: - údržba a sprva komunikac Sem patř zimn údržba silnic a chodnků. Celoročn čištěn silnic v zvislosti na počas. drobn údržba komunikac, kter spočv v opravch vtluků asfaltem po zimě a opravch nerovnost a děr. - prce z montžn plošiny, silničn doprava nkladnmi auty, traktorem, nakladač HON aj. - zemn prce a úpravy terénu - odvoz objemového materilu, odsun suti a zeminy včetně naložen - sprva veřejného osvětlen Vešker údržba a opravy veřejného osvětlen jsou v kompetenci Technickch služeb. Vměna a obměna opotřebench čst. - vvoz odpadkovch košů - čištěn a sekn trvy v přkopech - čištěn dešťovch vpust Kompletn údržba kanlů průchodnost kanlů, čištěn, vměnu košů, po opravch včetně úpravy vozovky. - kompletn údržba dopravnho značen, také instalace značek v době uzavrek z důvodů oprav nebo společenskch akc - sprva hřbitova Zahrnuje úpravu zeleně, zajišťujeme zde čistotu prostor, opravy kaple. - pohřebn služba Kamélie - řezn stromů na objednvku města, ale i soukromch osob - navžen užitkové vod - vyvžen feklnm vozem 5

6 Vchod do arelu technickch služeb 4. Největš realizované zakzky pro město v roce 2014 V roce 2014 jsme v četnch projektech zrealizovali úpravy, opravy, vstavbu a instalace různého vznamu a objemu. Všechny tyto akce směřovaly ke zvelebené města, ke zlepšen bezpečnosti občanů a v neposledn řadě přispěly k vylepšen vzhledu města jako celku. V převžné většině se jedn o úpravy chodnků, parkovišť, obnoven nebo doplněn osvětlen. V nže uvedené tabulce je přehledně zobrazen přehled realizovanch investic v roce Mezi největš investice patř vybudovn přjezdové komunikace včetně parkovacch stn u hřbitova. Tento projekt bude dokončen v roce Tak se podař zrealizovat důstojn vzhled tohoto pietnho msta a pro nvštěvnky zahradnictv přjemné parkovac prostory. K dalšm patř poměrně rozshlé opravy chodnků. Tyto stle nejsou v takovém stavu, jakého by bylo zapotřeb a bude se v nich i dle průběžně pokračovat. Mezi vznamné zrealizované projekty patř i schodiště u Billy, které tak konečně vyřešilo vstup z této čsti a byl uvtn mnohmi obyvateli našeho města. Zde navazuje i úprava přechodu a instalace osvětlen. Také v dalšch lokalitch došlo k obnově nebo doplněn veřejného osvětlen. Za zmnku stoj i prostory v okol Starého ndraž, kde bylo vybudovno parkoviště a stn pro kola včetně dalšch úprav. Pro rekreačn účely se započalo s pracemi v arelu koupaliště Mašňk. Zde bylo zrekonstruovno molo a také zde budou prce pokračovat i v dalšm obdob. 6

7 Nstupiště Starého ndraž Parkoviště a stn pro kola u Starého ndraž 7

8 Nže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč bez DPH. Realizované zakzky Cena Parkoviště kol Staré ndraž Parkoviště aut Staré ndraž Oprava chodnků ul. Kosteln Oprava chodnku Kmochova Instalace veřejného osvětlen kasrna Oprava parkoviště u hřbitova Instalace schodiště Billa - Othalova Chrničky kamerového systému Zpadn Oprava chodnku Křižkova Oprava chodnku Mladoboleslavsk Obnova mola na koupališti Mašňk Fotbalov stadion přjezdov cesta Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8

9 Smutečn sň varnsdorfského hřbitova 5. Vozov park Technickch služeb 5.1. Dotace z Evropskch fondů Zskn jakékoli dotace je vždy dlouhodobou zležitost. Pro potřeby města bylo zapotřeb zajistit nov zametac vůz, kter by splňoval technické i ekologické parametry a nahradil tak star typ, kter již měl odslouženo. S jednnm a zpracovnm podkladů nutnch pro zskn dotace bylo započato již v roce Po dlouhch vyjednvnch a nesčetnch dodanch podkladech jsme v únoru 2014 rozšřili vozov park Technickch služeb o nové vozidlo Unimog se zametac nstavbou. Toto vozidlo lze po vměně nstavby- pluhu (jehož cena je Kč), použvat i pro zimn údržbu. Tak je zajištěno vysoké využit stroje. Celkov cena vozidla je 7,9 mil. Kč včetně DPH. Z dotace EU bylo zaplaceno 4,2 mil. Kč. Zbytek 3,7 milionu Kč je splceno formou půjčky bance. Vše měsčnch spltek činn ,- Kč. Vozidlo by mělo bt splaceno k datu

10 Celou akci zajišťovala zprostředkovatelsk firma, kter se zajišťovnm dotac z EU fondů zabv. Té bylo nutno po dodn vozidla zaplatit za zskn dotace, vběrové řzen a dalš činnosti s tmto spojenmi čstku ,- Kč. Tato úhrada vzhledem k jej vši negativně ovlivnila celkov hospodřsk vsledek v nkladech účetn rok Jedn se o největš investici za uplynulch 10 let. Vzhledem k tomu, že bylo bezpodmnečně nutné nahradit původn star stroj, bylo řešen prostřednictvm EU dotace tm nejlepšm řešenm. Technika na údržbu silnic 5.2. Obnova vozového parku Z důvodu špatného technického stavu bylo vyřazeno jedno ze dvou služebnch vozidel. Jako nhradu jsme zakoupili nové vozidlo Hyunday i20. Úhrada tohoto vozidla byla z jedné poloviny zaplacena z prostředků Technickch služeb při předn vozidla. Druh čst byla rozložena na dvanct spltek. Měsčně se tedy jedn o ,-Kč, včetně pojištěn. 10

11 5.3. Vozov park Technické služby disponuj poměrně rozshlm vozovm parkem a dalš technikou, kterou plně využvaj při pracch pro město i na objednvku pro soukromnky. Vzhledem k činnostem, které TS provděj je tato škla poměrně širok. Vozov park i techniku se snažme postupně obnovovat, ale vzhledem k cenm nen tento úkol jednoduch a obnova probh velmi pomalu, spše se musme spolehnout na opravy v naš dlně a tm zajistit veškerou techniku funkčn a vždy připravenou k použit. V tabulce je uvedena někter vybran technika: Mercedes Benz Unimog Traktor Zetor 7711,7245 Multicara Multicar M25,2512 Nakladač -Hon UN 053 Nkl. automobil Multicar M26A,26 Vlec silničn Stavostroj Nkl.automobil Mercedes Benz Vysokozdvižn vozk Balcancar 1786 Přvěs sklpěc BSS P53 S Kontejner N3 Liaz Fekln vůz IFA W 50 L/F Lvka speciln Avia A 31T-K Pohřebn automobil Ford, volksw.7hk Řezačka asfaltu RS 13 B Nkl. aut.sklpěc IVECO Trakker Vibračn vlec Honda 11

12 6. Opravy Město Varnsdorf je 100% majitelem veškerého nemovitého majetku. Technické služby ho užvaj na zkladě smlouvy o vpůjčce věc nemovitch. Stav budov je ve velice špatném stavu a opravy probhaj pouze sporadicky a po etapch. Přesto se podařilo v roce 2014 vylepšit prostřed pro zaměstnance TS. V průběhu 1. pololet byla opravena vlastnmi prostředky dalš čst střechy objektu garž, kter byla již v havarijnm stavu, nkladem Kč bez DPH. Nadle zbv opravit posledn čtvrtinu plochy, aby byla kompletn oprava střechy této budovy dokončena. Koncem 1. čtvrtlet byla vyměněna okna na objektu sprvn budovy. Tato oprava byla bezpodmnečně nutn vzhledem k prašnosti a hlučnosti na dvoře technickch služeb, kde dochz k navžen veškerého odpadu a neustlému pohybu nkladnch automobilů a jiné techniky. Tato oprava byla pořzena za čstku Kč bez DPH. V roce 2014 byla dle provedena kompletn rekonstrukce jedné z kancelř včetně vměny nbytku. Značn čst prac byla provedena vlastnmi pracovnky. Pouze položen podlahové krytiny bylo provedeno odbornou firmou. 12

13 7. Kontroly Jako každ rok i v roce 2014 proběhlo několik kontrol ze strany finančnho úřadu či jinch instituc. Celkem se jednalo o těchto pět nsledujcch kontrol: - OSSZ pracovn smlouvy zaměstnanců a kontrola odvodů z mezd. - Krajsk inspekce PO kontrola předepsanch školen pro zaměstnance a vedouc pracovnky, ustaven požrn hldky, předepsané revize elektrickch zařzen a vybaven, revize hromosvodů, revize hasicch přstrojů a hydrantů. Skladovn hořlavin. Požrn poplachové řdy a směrnice. - FÚ Rumburk kontrola evidence vozidel a daň silničn za rok 2011 a Odvody z mezd zaměstnanců. - OSSZ kontrola uplatňovanch bonusů a slev pro zaměstnance. - Krajsk inspektort BP- pracovn smlouvy zaměstnanců, odborn školen řidičů, odborn školen pro předepsané prce a profese, zdravotn prohldky zaměstnanců a smlouva se zvodnm lékařem, vykazovn jzd vozidel a předepsané přestvky, kontrola technického stavu vozidel prohldky STK, kompletnost dokumentace k OBP. Městsk úřad z netradičnho pohledu 13

14 8. Hospodařen Technickch služeb města Varnsdorf za rok 2014 Hospodařen technickch služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2014 (v celch tiscch Kč) Nzev položky běžné účetn obdob Vkony Vkonov spotřeba Přidan hodnota Osobn nklady Daně a poplatky 142 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1519 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materilu 201 Ostatn provozn vnosy 173 Ostatn provozn nklady 51 Provozn vsledek hospodařen -430 Nkladové úroky 128 Ostatn finančn nklady 430 Finančn vsledek hospodařen -558 Vsledek hospodařen za běžnou činnost -988 Vsledek hospodařen za účetn obdob (+/-) -988 Vsledek hospodařen před zdaněnm -988 Za prvn pololet roku 2014 byly tržby ve vši Kč. To jsou jedny z nejnižšch za posledn roky. Ztrta tak činila včetně odpisů za tento půlrok 579 tisc Kč. V druhém pololet doshly tržby vše cca 15 milionů Kč. Z toho jasně vyplv nerovnoměrnost přjmů a také vytžen kapacit. Toto bylo způsobeno pro technické služby nepřznivmi povětrnostnmi podmnkami (mlo sněhu minimln zimn údržba). Přlohy: 1 Přloha č. 1 - Přloha k účetn zvěrce Přloha č. 2 Rozvaha

15 9. Plny a akce do přštch let Krom běžnch prac a údržby města se budou TSmV i nadle snažit rozšiřovat své činnosti, aby tak zajistily nejen čistotu a rozvoj města ale i nov pracovn msta, což je v našem regionu jedna z prvořadch priorit. Technické služby tak mohou vhledově zaměstnvat vce jak nekvalifikovanch, tak odbornch pracovnků. Stvajc i nové programy na podporu zaměstnanosti od úřadu prce nebo přmo financovanch z Evropské unie, které poskytuj nklady na mzdy, využijeme v nejširšm možném rozsahu. Technické služby budou usilovat o zakzky při opravch chodnků a veřejnch ploch. Tato činnost by měla bt jednou ze stěžejnch, neboť disponuj dostatečnou kapacitou i odbornmi pracovnky, kteř maj s těmito pracemi značné praktické zkušenosti. Taktéž o dalš zakzky, konkrétně o komplexn úpravu zeleně ve městě. V roce 2015 dle plnujeme zaveden systému na organizaci a evidenci zakzek, včetně ujednocen systému objednvek. Dle zrealizujeme monitorovac systém pohybu vybrané techniky, hlavně v oblasti zimn a letn údržby komunikac. Na zkladě zvolené koncepce rozvoje a revitalizace TS postupně zavedeme střediskové hospodařen s oddělenm účetnictvm jednotlivch středisek. Některé konkrétn plnované akce na rok 2015: - stezka pro pěš a cyklisty v arelu koupaliště Rio - oplocen sportovišť - rekonstrukce chodnků v ulici Partyznů a ulici Revolučn - demolice tesko domku na ulic Poštovn 15

16 10. Zvěr Rok 2014 nebyl pro Technické služby rokem lehkm. Na zkladě předložench hospodřskch vsledků lze konstatovat, že minimln zimn údržba způsobila finančn schodek, kter se již nepodařilo plně odstranit. Také nerovnoměrně rozložené prce a tm nsledné platby jsou pro chod TSmV nevhodné. Přesto můžeme konstatovat, že Technické služby města Varnsdorf s.r.o. plnily zadané úkoly tak, jak bylo vlastnkem požadovno. Úspěšně provedly a předaly zadan dla, kter slouž občanům našeho města. Pravidelně jsou provděny kontroly finančnm úřadem, kontroly bezpečnosti prce i revize. Kontrola chodu TSmV probh pravidelně i ze strany Dozorč rady. Tato byla v listopadu 2014 nově zvolena, takže bude v přštm roce pracovat již v novém složen. V průběhu 2. Pololet byla uzavřena nov smlouva s Ekoservisem na njem prostor v arelu TSmV- zde je podrobnějš specifikace prostor a podmnek njmu, také úhrad nkladů za údržbu. Ceny za pronjem pozemků a jiné služby. Dle byla v roce 2014 vypracovna a schvlena nov Společensk smlouva podle zkona o Obchodnch korporacch. Upravuje vztah majitele (města) a řzeného subjektu ( TSmV). Tento nov obsah byl projednvn na několika jednnch dozorč rady TSmV a posléze schvlen valnou hromadou. Navzdory nepřznivm nsledkům z chybějc zimn údržby, můžeme rok 2014 hodnotit kladně. Za dosažené vsledky je nutné poděkovat všem pracovnkům Technickch služeb města Varnsdorf s.r.o., kteř svou prac přispěli ke splněn zadanch úkolů, samozřejmě také Radě města, Dozorč radě a spolupracujcm firmm. Našm clem a úkolem bude pro přšt rok rozšiřovat svou činnost, nadle plně zajišťovat zadané úkoly ke spokojenosti vlastnka TSmV i všech občanů města Varnsdorf. Roman Roubček Jednatel společnosti 16

17 ř úč é Úě Č Á ž ě č č ř ě ě ž ř ě ň Á žř Á č ú ě é ě Ď č ň ň Úč ů ě č ě ě ť ů é ť ě č ů Í Ó ř ě Č Ó č Í Ú ě ů é č Ú ě ě ů é ň ě š š č ř ř š ň Á éč ř Č Ž é úč é úč ů ň ň Á Á ň ň ó Á Ť ó ó Ář ř é ř č úč š Č

18 é š ž č úč š é ú úč úč ě ě Ď š ů é úč ř ě ž ě č ě úč úč ř š ů ň ň é é ř ř ř ř ř Úě ň Ýé ú ě ůě č č č úř úř úř ň ř ů Á úč č úř ř é é

19 Í ě ř Í ú Ů ú Účť ň ě ř é č ň é ž ě ď Č Č úč Č éú š ó č é ě Ý Ý é é č Ý č Č é š ěž éúč éúč ó é ó ó Ý ř Í Ý Ý ď ěž é úč ď é é ú ě Č é š Č

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracováno: červenec 2010 Představenstvo: Mojmír Homola, předseda představenstva Michal Homola, místopředseda představenstva Ondřej Homola, člen představenstva - 2 - Obsah HOMOLA

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 PROSPERITA investičn společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sdlo: Ndražn 213/10, 702 00, Moravsk Ostrava Výročn zprva za rok 2011 Výročn zprva za rok 2011 je zpracovna v souladu s ustanovenm 21 zkona č. 563/1991

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Technické slu by Vsetín,s.r.o. Jasenice 528, 755 01 Vsetín OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3 Orgány společnosti 3 Historie společnosti 4 Účel založení společnosti 4 Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

Výroční zpráva. Obchodní rok 2009. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Výroční zpráva. Obchodní rok 2009. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně Výroční zpráva Obchodní rok 2009 Provoz likvidace odpadu Provoz separace odpadu Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně

Více

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

Výroční zpráva 2009. Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2009. Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 29 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2012 KONSOLIDOVANÉHO CELKU VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost OBsah OBSAH Schéma konsolidovaného celku....4 Základní údaje o společnosti SAKO Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu SAKO Brno, a.s. 2013 OBSAH OBSAH Schéma konsolidovaného celku 6 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Schéma společnosti SAKO Brno,

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TEPVOS, spol. s r.o. OBSAH Úvodní slovo str. 3 Základní identifikační údaje str. 4-5 Historie a profil společnosti str. 6-12 Organizační struktura str. 13 Ekonomické údaje str. 14-37

Více

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové tel.: 495 774 111, fax: 495 215 848 E-mail: info@snhk.cz Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výroční zpráva Zpráva o činnostech a hospodaření 2011

Výroční zpráva Zpráva o činnostech a hospodaření 2011 Příloha č. 3 Závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 211 Výroční zpráva 211 Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Výroční zpráva Zpráva o činnostech a hospodaření 211 Technické služby Moravská

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah :

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah : Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 2007 Obsah : 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2006

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2006 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Žízeň je nejjistější důkaz, že musí existovat voda. Franz Werfel Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Technické služby Turnov, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2014

Technické služby Turnov, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby Turnov, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2014 Vypracoval: Libor Preisler, jednatel technických služeb Obsah 1. Základní informace 2 2. Předmět podnikání 3 3. Orgány společnosti 4 4. Rozbor

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více