společnosti za rok 2014 IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnosti za rok 2014 IČO: 25017098"

Transkript

1 společnosti za rok 2014 IČO:

2 Motto: Jsme tu pro Vs. Veškeré naše aktivity směřuj ke zlepšen kvality života ve městě. Maximlně omezujeme negativn dopady našich činnost na životn prostřed. Našim clem jsou spokojen zkaznci a občané města Varnsdorf. Obsah: 1. Úvod Předmět podnikn Činnosti Technickch služeb Největš realizované zakzky v roce Vozov park Technickch služeb Dotace z Evropskch fondů Obnova vozového parku Vozov park Opravy Kontroly Hospodařen Technickch služeb za rok Plny a akce v přštch letech Zvěr Přloha č. 1 Přloha k účetn zvěrce Přloha č. 2 Rozvaha

3 1. Úvod charakteristika společnosti Obchodn jméno: Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Společnost s ručenm omezenm založena městem Varnsdorf, jako jedinm zakladatelem. Sdlo společnosti: Sv. Čecha 1277, Varnsdorf IČO : Datum založen: 4. Března 1997 Zkladn kapitl: Kč Nměst Varnsdorf 3

4 2. Předmět podnikn: - poskytovn služeb zemnmi stroji - koupě zbož za účelem jeho dalšho prodeje a prodej s vjimkou činnost uvedench v přlohch Zkon č. 455/1991 Sb. - silničn motorov doprava nkladn - podnikn v oblasti nakldn s odpady - mimo nebezpečnch odpadů - technické zajištěn provozu koupaliště - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - ubytovac služby - čištěn a údržba komunikac a prostranstv - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - provozovn tržnice - specifické služby obyvatelstvu - provoz WC - provoz parkoviště - údržba zeleně - řezn motorovou pilou - poskytovn služeb s montžn plošinou - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - ručn zemn prce - zprostředkovatelsk činnost v oblasti obchodu a služeb - provděn staveb, jejich změn a odstraňovn - montž, opravy a údržba vyhrazench elektrickch zařzen - opravy motorovch vozidel - opravy karoséri - podnikn v oblasti nakldn s nebezpečnmi odpady - nkup, prodej a skladovn paliv a maziv včetně jejich dovozu s vjimkou vhradnho nkupu, prodeje a skladovn paliv a maziv ve spotřebitelském balen do 50 kg na jeden kus balen - provozovn pohřebišť - provozovn čerpacch stanic s palivy a mazivy - pohřebn služba 4

5 3. Činnosti Technickch služeb města Varnsdorf Technické služby zajišťuj standardn celoročn prce na územ města Varnsdorfu a Studnky, které se opakuj v zvislosti na ročnch obdobch a potřebch města. Tyto prce směřuj k zajištěn plynulé dopravy v zimnch měscch, také samozřejmě k čistotě a celkové údržbě města. O všem co zajišťujeme pro město, firmy i soukromé osoby vs rdi seznmme v nsledujcch řdcch: - údržba a sprva komunikac Sem patř zimn údržba silnic a chodnků. Celoročn čištěn silnic v zvislosti na počas. drobn údržba komunikac, kter spočv v opravch vtluků asfaltem po zimě a opravch nerovnost a děr. - prce z montžn plošiny, silničn doprava nkladnmi auty, traktorem, nakladač HON aj. - zemn prce a úpravy terénu - odvoz objemového materilu, odsun suti a zeminy včetně naložen - sprva veřejného osvětlen Vešker údržba a opravy veřejného osvětlen jsou v kompetenci Technickch služeb. Vměna a obměna opotřebench čst. - vvoz odpadkovch košů - čištěn a sekn trvy v přkopech - čištěn dešťovch vpust Kompletn údržba kanlů průchodnost kanlů, čištěn, vměnu košů, po opravch včetně úpravy vozovky. - kompletn údržba dopravnho značen, také instalace značek v době uzavrek z důvodů oprav nebo společenskch akc - sprva hřbitova Zahrnuje úpravu zeleně, zajišťujeme zde čistotu prostor, opravy kaple. - pohřebn služba Kamélie - řezn stromů na objednvku města, ale i soukromch osob - navžen užitkové vod - vyvžen feklnm vozem 5

6 Vchod do arelu technickch služeb 4. Největš realizované zakzky pro město v roce 2014 V roce 2014 jsme v četnch projektech zrealizovali úpravy, opravy, vstavbu a instalace různého vznamu a objemu. Všechny tyto akce směřovaly ke zvelebené města, ke zlepšen bezpečnosti občanů a v neposledn řadě přispěly k vylepšen vzhledu města jako celku. V převžné většině se jedn o úpravy chodnků, parkovišť, obnoven nebo doplněn osvětlen. V nže uvedené tabulce je přehledně zobrazen přehled realizovanch investic v roce Mezi největš investice patř vybudovn přjezdové komunikace včetně parkovacch stn u hřbitova. Tento projekt bude dokončen v roce Tak se podař zrealizovat důstojn vzhled tohoto pietnho msta a pro nvštěvnky zahradnictv přjemné parkovac prostory. K dalšm patř poměrně rozshlé opravy chodnků. Tyto stle nejsou v takovém stavu, jakého by bylo zapotřeb a bude se v nich i dle průběžně pokračovat. Mezi vznamné zrealizované projekty patř i schodiště u Billy, které tak konečně vyřešilo vstup z této čsti a byl uvtn mnohmi obyvateli našeho města. Zde navazuje i úprava přechodu a instalace osvětlen. Také v dalšch lokalitch došlo k obnově nebo doplněn veřejného osvětlen. Za zmnku stoj i prostory v okol Starého ndraž, kde bylo vybudovno parkoviště a stn pro kola včetně dalšch úprav. Pro rekreačn účely se započalo s pracemi v arelu koupaliště Mašňk. Zde bylo zrekonstruovno molo a také zde budou prce pokračovat i v dalšm obdob. 6

7 Nstupiště Starého ndraž Parkoviště a stn pro kola u Starého ndraž 7

8 Nže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč bez DPH. Realizované zakzky Cena Parkoviště kol Staré ndraž Parkoviště aut Staré ndraž Oprava chodnků ul. Kosteln Oprava chodnku Kmochova Instalace veřejného osvětlen kasrna Oprava parkoviště u hřbitova Instalace schodiště Billa - Othalova Chrničky kamerového systému Zpadn Oprava chodnku Křižkova Oprava chodnku Mladoboleslavsk Obnova mola na koupališti Mašňk Fotbalov stadion přjezdov cesta Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8

9 Smutečn sň varnsdorfského hřbitova 5. Vozov park Technickch služeb 5.1. Dotace z Evropskch fondů Zskn jakékoli dotace je vždy dlouhodobou zležitost. Pro potřeby města bylo zapotřeb zajistit nov zametac vůz, kter by splňoval technické i ekologické parametry a nahradil tak star typ, kter již měl odslouženo. S jednnm a zpracovnm podkladů nutnch pro zskn dotace bylo započato již v roce Po dlouhch vyjednvnch a nesčetnch dodanch podkladech jsme v únoru 2014 rozšřili vozov park Technickch služeb o nové vozidlo Unimog se zametac nstavbou. Toto vozidlo lze po vměně nstavby- pluhu (jehož cena je Kč), použvat i pro zimn údržbu. Tak je zajištěno vysoké využit stroje. Celkov cena vozidla je 7,9 mil. Kč včetně DPH. Z dotace EU bylo zaplaceno 4,2 mil. Kč. Zbytek 3,7 milionu Kč je splceno formou půjčky bance. Vše měsčnch spltek činn ,- Kč. Vozidlo by mělo bt splaceno k datu

10 Celou akci zajišťovala zprostředkovatelsk firma, kter se zajišťovnm dotac z EU fondů zabv. Té bylo nutno po dodn vozidla zaplatit za zskn dotace, vběrové řzen a dalš činnosti s tmto spojenmi čstku ,- Kč. Tato úhrada vzhledem k jej vši negativně ovlivnila celkov hospodřsk vsledek v nkladech účetn rok Jedn se o největš investici za uplynulch 10 let. Vzhledem k tomu, že bylo bezpodmnečně nutné nahradit původn star stroj, bylo řešen prostřednictvm EU dotace tm nejlepšm řešenm. Technika na údržbu silnic 5.2. Obnova vozového parku Z důvodu špatného technického stavu bylo vyřazeno jedno ze dvou služebnch vozidel. Jako nhradu jsme zakoupili nové vozidlo Hyunday i20. Úhrada tohoto vozidla byla z jedné poloviny zaplacena z prostředků Technickch služeb při předn vozidla. Druh čst byla rozložena na dvanct spltek. Měsčně se tedy jedn o ,-Kč, včetně pojištěn. 10

11 5.3. Vozov park Technické služby disponuj poměrně rozshlm vozovm parkem a dalš technikou, kterou plně využvaj při pracch pro město i na objednvku pro soukromnky. Vzhledem k činnostem, které TS provděj je tato škla poměrně širok. Vozov park i techniku se snažme postupně obnovovat, ale vzhledem k cenm nen tento úkol jednoduch a obnova probh velmi pomalu, spše se musme spolehnout na opravy v naš dlně a tm zajistit veškerou techniku funkčn a vždy připravenou k použit. V tabulce je uvedena někter vybran technika: Mercedes Benz Unimog Traktor Zetor 7711,7245 Multicara Multicar M25,2512 Nakladač -Hon UN 053 Nkl. automobil Multicar M26A,26 Vlec silničn Stavostroj Nkl.automobil Mercedes Benz Vysokozdvižn vozk Balcancar 1786 Přvěs sklpěc BSS P53 S Kontejner N3 Liaz Fekln vůz IFA W 50 L/F Lvka speciln Avia A 31T-K Pohřebn automobil Ford, volksw.7hk Řezačka asfaltu RS 13 B Nkl. aut.sklpěc IVECO Trakker Vibračn vlec Honda 11

12 6. Opravy Město Varnsdorf je 100% majitelem veškerého nemovitého majetku. Technické služby ho užvaj na zkladě smlouvy o vpůjčce věc nemovitch. Stav budov je ve velice špatném stavu a opravy probhaj pouze sporadicky a po etapch. Přesto se podařilo v roce 2014 vylepšit prostřed pro zaměstnance TS. V průběhu 1. pololet byla opravena vlastnmi prostředky dalš čst střechy objektu garž, kter byla již v havarijnm stavu, nkladem Kč bez DPH. Nadle zbv opravit posledn čtvrtinu plochy, aby byla kompletn oprava střechy této budovy dokončena. Koncem 1. čtvrtlet byla vyměněna okna na objektu sprvn budovy. Tato oprava byla bezpodmnečně nutn vzhledem k prašnosti a hlučnosti na dvoře technickch služeb, kde dochz k navžen veškerého odpadu a neustlému pohybu nkladnch automobilů a jiné techniky. Tato oprava byla pořzena za čstku Kč bez DPH. V roce 2014 byla dle provedena kompletn rekonstrukce jedné z kancelř včetně vměny nbytku. Značn čst prac byla provedena vlastnmi pracovnky. Pouze položen podlahové krytiny bylo provedeno odbornou firmou. 12

13 7. Kontroly Jako každ rok i v roce 2014 proběhlo několik kontrol ze strany finančnho úřadu či jinch instituc. Celkem se jednalo o těchto pět nsledujcch kontrol: - OSSZ pracovn smlouvy zaměstnanců a kontrola odvodů z mezd. - Krajsk inspekce PO kontrola předepsanch školen pro zaměstnance a vedouc pracovnky, ustaven požrn hldky, předepsané revize elektrickch zařzen a vybaven, revize hromosvodů, revize hasicch přstrojů a hydrantů. Skladovn hořlavin. Požrn poplachové řdy a směrnice. - FÚ Rumburk kontrola evidence vozidel a daň silničn za rok 2011 a Odvody z mezd zaměstnanců. - OSSZ kontrola uplatňovanch bonusů a slev pro zaměstnance. - Krajsk inspektort BP- pracovn smlouvy zaměstnanců, odborn školen řidičů, odborn školen pro předepsané prce a profese, zdravotn prohldky zaměstnanců a smlouva se zvodnm lékařem, vykazovn jzd vozidel a předepsané přestvky, kontrola technického stavu vozidel prohldky STK, kompletnost dokumentace k OBP. Městsk úřad z netradičnho pohledu 13

14 8. Hospodařen Technickch služeb města Varnsdorf za rok 2014 Hospodařen technickch služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2014 (v celch tiscch Kč) Nzev položky běžné účetn obdob Vkony Vkonov spotřeba Přidan hodnota Osobn nklady Daně a poplatky 142 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1519 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materilu 201 Ostatn provozn vnosy 173 Ostatn provozn nklady 51 Provozn vsledek hospodařen -430 Nkladové úroky 128 Ostatn finančn nklady 430 Finančn vsledek hospodařen -558 Vsledek hospodařen za běžnou činnost -988 Vsledek hospodařen za účetn obdob (+/-) -988 Vsledek hospodařen před zdaněnm -988 Za prvn pololet roku 2014 byly tržby ve vši Kč. To jsou jedny z nejnižšch za posledn roky. Ztrta tak činila včetně odpisů za tento půlrok 579 tisc Kč. V druhém pololet doshly tržby vše cca 15 milionů Kč. Z toho jasně vyplv nerovnoměrnost přjmů a také vytžen kapacit. Toto bylo způsobeno pro technické služby nepřznivmi povětrnostnmi podmnkami (mlo sněhu minimln zimn údržba). Přlohy: 1 Přloha č. 1 - Přloha k účetn zvěrce Přloha č. 2 Rozvaha

15 9. Plny a akce do přštch let Krom běžnch prac a údržby města se budou TSmV i nadle snažit rozšiřovat své činnosti, aby tak zajistily nejen čistotu a rozvoj města ale i nov pracovn msta, což je v našem regionu jedna z prvořadch priorit. Technické služby tak mohou vhledově zaměstnvat vce jak nekvalifikovanch, tak odbornch pracovnků. Stvajc i nové programy na podporu zaměstnanosti od úřadu prce nebo přmo financovanch z Evropské unie, které poskytuj nklady na mzdy, využijeme v nejširšm možném rozsahu. Technické služby budou usilovat o zakzky při opravch chodnků a veřejnch ploch. Tato činnost by měla bt jednou ze stěžejnch, neboť disponuj dostatečnou kapacitou i odbornmi pracovnky, kteř maj s těmito pracemi značné praktické zkušenosti. Taktéž o dalš zakzky, konkrétně o komplexn úpravu zeleně ve městě. V roce 2015 dle plnujeme zaveden systému na organizaci a evidenci zakzek, včetně ujednocen systému objednvek. Dle zrealizujeme monitorovac systém pohybu vybrané techniky, hlavně v oblasti zimn a letn údržby komunikac. Na zkladě zvolené koncepce rozvoje a revitalizace TS postupně zavedeme střediskové hospodařen s oddělenm účetnictvm jednotlivch středisek. Některé konkrétn plnované akce na rok 2015: - stezka pro pěš a cyklisty v arelu koupaliště Rio - oplocen sportovišť - rekonstrukce chodnků v ulici Partyznů a ulici Revolučn - demolice tesko domku na ulic Poštovn 15

16 10. Zvěr Rok 2014 nebyl pro Technické služby rokem lehkm. Na zkladě předložench hospodřskch vsledků lze konstatovat, že minimln zimn údržba způsobila finančn schodek, kter se již nepodařilo plně odstranit. Také nerovnoměrně rozložené prce a tm nsledné platby jsou pro chod TSmV nevhodné. Přesto můžeme konstatovat, že Technické služby města Varnsdorf s.r.o. plnily zadané úkoly tak, jak bylo vlastnkem požadovno. Úspěšně provedly a předaly zadan dla, kter slouž občanům našeho města. Pravidelně jsou provděny kontroly finančnm úřadem, kontroly bezpečnosti prce i revize. Kontrola chodu TSmV probh pravidelně i ze strany Dozorč rady. Tato byla v listopadu 2014 nově zvolena, takže bude v přštm roce pracovat již v novém složen. V průběhu 2. Pololet byla uzavřena nov smlouva s Ekoservisem na njem prostor v arelu TSmV- zde je podrobnějš specifikace prostor a podmnek njmu, také úhrad nkladů za údržbu. Ceny za pronjem pozemků a jiné služby. Dle byla v roce 2014 vypracovna a schvlena nov Společensk smlouva podle zkona o Obchodnch korporacch. Upravuje vztah majitele (města) a řzeného subjektu ( TSmV). Tento nov obsah byl projednvn na několika jednnch dozorč rady TSmV a posléze schvlen valnou hromadou. Navzdory nepřznivm nsledkům z chybějc zimn údržby, můžeme rok 2014 hodnotit kladně. Za dosažené vsledky je nutné poděkovat všem pracovnkům Technickch služeb města Varnsdorf s.r.o., kteř svou prac přispěli ke splněn zadanch úkolů, samozřejmě také Radě města, Dozorč radě a spolupracujcm firmm. Našm clem a úkolem bude pro přšt rok rozšiřovat svou činnost, nadle plně zajišťovat zadané úkoly ke spokojenosti vlastnka TSmV i všech občanů města Varnsdorf. Roman Roubček Jednatel společnosti 16

17 ř úč é Úě Č Á ž ě č č ř ě ě ž ř ě ň Á žř Á č ú ě é ě Ď č ň ň Úč ů ě č ě ě ť ů é ť ě č ů Í Ó ř ě Č Ó č Í Ú ě ů é č Ú ě ě ů é ň ě š š č ř ř š ň Á éč ř Č Ž é úč é úč ů ň ň Á Á ň ň ó Á Ť ó ó Ář ř é ř č úč š Č

18 é š ž č úč š é ú úč úč ě ě Ď š ů é úč ř ě ž ě č ě úč úč ř š ů ň ň é é ř ř ř ř ř Úě ň Ýé ú ě ůě č č č úř úř úř ň ř ů Á úč č úř ř é é

19 Í ě ř Í ú Ů ú Účť ň ě ř é č ň é ž ě ď Č Č úč Č éú š ó č é ě Ý Ý é é č Ý č Č é š ěž éúč éúč ó é ó ó Ý ř Í Ý Ý ď ěž é úč ď é é ú ě Č é š Č

společnosti za rok 2015 IČO:

společnosti za rok 2015 IČO: Výroční zpráva společnosti za rok 2015 IČO: 25017098 Motto: Spokojenost varnsdorfských občanů a stále lepší obraz našeho města je našim cílem Jsme tu pro Vás. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Předmět podnikání...

Více

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012 É č Šč Ž úč ď š ěúč Š š ě č ě ó č ř Ž Úč úč ě ě č Ó ř ěž úž É ó ů ň É č č Ó Ž š řš ř ěž úč Úč ě ď ě ň É ř ěž úč úť ě ď Ů č Š ě ň ú ě ú ě ú ě š ř š ř š č č úč Ť ř ě Á Ú č š ě úč č ě šúč ě š š ě č Ó ř č

Více

Ing. Miroslav Vacek, předseda představenstva akciové společnosti

Ing. Miroslav Vacek, předseda představenstva akciové společnosti Slovo úvodem Ing. Miroslav Vacek, předseda představenstva akciov spolenosti V Česk Lpě, dne 28.května 2007 Vžen přtel, akciov spolenost Nemocnice s poliklinikou Česk Lpa, v jejmž ele stojm jako předseda

Více

ý ú é ž ř ě ě é ž ě ř ě ě č ř č é ž ě ř ě ě ý ů č ě ě ě ý š ů ý úř Ú é ž ř ě ě ř š ý č é ř é ě č ě ě ě ý š ů ě ě š ř ů č ř ě ě š ř ů ř ř é ř ě ž é é ž ě ř ě Í é ě é ž ě ř ě ě ě ř ě ů ě ý ů č ý ě é č ú

Více

ř ř š ř ě ř ř ú ů ů ř ň š ř ěř ř ř ěř ř ř ř ř é ř é ř é š ř ř ř ř Č ú úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ř ú é ř ř ě ě ů Č ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ř š ř Í é é é é ě é ř ž ž é ů ě š é ů ě Č é ř é é ě ř é ř é Č

Více

V R O â N Í Z P R Á V A. v r o ã n í z p r á v a

V R O â N Í Z P R Á V A. v r o ã n í z p r á v a V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 v r o ã n z p r v a 2 0 0 9 Výročn zprva AGRO Brno-Tuřany, a.s. za rok 2009 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Zprva předsedy představenstva... 2 2.1 Úvod... 2 2.2 Pln roku 2009...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 Lipník nad Bečvou 5. února 2014 Popis činnosti

Více

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2014

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2014 T R I A L a.s. výroční zprva za rok 2014 Výroční zprva obchodní společnosti TRIAL a.s. 2014 OBSAH : 1. Obecné údaje 2. Historie společnosti 3. Složení orgnů společnosti 4. Činnost společnosti 5. Personlní

Více

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o.

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2012 Obsah: 1. O společnosti 2. Činnost společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Střediska jejich činnost 6. Shrnutí 1. Společnost

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

č é š ů č é š š ř š š é č ňč ů é ěř š š ěš ě š ě ó š ě ě č š é č š č š ě é é é č ě é ě ů č š č š ě š š ě š š ě š ě š ř š ě ě é š é ě č ě ř č ě č čů ř é č š ě ř š ě č ě é ů ř ř é ú é ě č ř ě ň é ú ě é é

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2010 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2010 obsah Zvěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2010 obsah 1. Výsledky hospodařen města, zřzených a založených organizac, finančn vypořdn 2. Rozbor hospodařen 3. Výkaz o plněn rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

é ř ň Č Č ó Á Ř Í Ě Č ÝÚČ ř ť ó ěš ěš úř ě ě ů ř é ř ě ě š éú Č é ž ě ř ě ř ň ě ž ž ě ř ň ž Č Č ř ě š ě é ě ď ú ř é ř ň ř ě žď ú Č é ř Í é ů ž ž š Á š ž ř innost svazkuv roce 2014 Rozpoet: Rozpoetdobrovolnélro

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod

C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1.2013 Doplňková činnost : - AVIA - malé kontej. auto/přeprava/ 22,00 /km 4,60 26,60 manipulace 20,00 /0.15 hod 4,20 24,20 zápůjčka kontejneru 40,00

Více

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV

POČTY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV IV. Organizační struktura V. Zpráva o podnikatelské činnosti OBCHODNÍ STRATEGIE Do roku 2007 společnost vstoupila s cílem realizovat tržby převážně vlastními silami, a to jak pro město Liberec především

Více

Ú ě Ý úč Ú ě ý úč úč úč Ú ě é č Č ě ž ř š š ě č ě Ú ě ý úč Č Ú ě é úč ě ě č é č Ú ě é úč ě ž č č Á ú Ě č ě č é ě č Ú ě č č é ř é ú ě č ě ě č Ú ě č č ř

Ú ě Ý úč Ú ě ý úč úč úč Ú ě é č Č ě ž ř š š ě č ě Ú ě ý úč Č Ú ě é úč ě ě č é č Ú ě é úč ě ž č č Á ú Ě č ě č é ě č Ú ě č č é ř é ú ě č ě ě č Ú ě č č ř Ř č č ř Č é ř ú ě č č Č ř ř é ě ý Č Č č ú ě ž Ú ě Ú ě ú š č Á ů é ý ý č č é Ž é úč é ú ě ý ý ěž ý úě ěž ý úč úč ú ú ě č ě ů š ž ú ě é ú ě ž ú ý Č é ř ř š ý Ó ž ř ý é Ž é ě ř ňú ý ý ý č ž ý ý ř č ř ů é

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2014 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zpis z 3. jednní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konní: 6. května 2015 v 17.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubick 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Ř Í úř Č Ú ó Ú Í Í ř š úř ř ě ř ř š ý č ú ř ú ř ž ě ř ě ž ě Č š č ě šú ě ú ř ř ú ť ě é č ú ě úč ě é ř é č ě ž ý Ú é é č é č č ý ť ď ď ú é é č ř č č é Ž č ý Ž ó é é Ž ý ě é řž é č ě ř šť ý ěč ž é č ě ě

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2013 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka pro zjednodušené podlimitní řízení dle z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v r{mci zad{v{ní podlimitní veřejné zak{zky na stavební pr{ce s n{zvem: N{zev

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

č č ž ě ěř Ž ě č ů č ě č ů č ů Š ř č ý ě ý ř ý Ž č Ž ý č ů ý ť Ž ě ů č ů č č Č ř ý ý Č ý ý ě č ý č ůž ý ě ž ů č ř ě ý ů č ý č č ě ř č ž ž ř ě ě ř Ž Á ě Ž Ž ě Ž ř Ž ě ú ě č ř ý ů ěř č ř ý ý ů ř ý ě ž ě

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

Výroční zpráva. Obchodní rok 2011. Provoz odpadového hospodářství. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Výroční zpráva. Obchodní rok 2011. Provoz odpadového hospodářství. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně Výroční zpráva Obchodní rok 2011 Provoz odpadového hospodářství Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně ekonomický

Více

LEPENKA + ETERNIT

LEPENKA + ETERNIT LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, 463 12 Liberec mobil : 602 411 126 telefon : 485 131 663 e-mail: dispecink@odpady-hlavaty.cz, kancelar@odpady-hlavaty.cz web: www.odpady-hlavaty.cz CENÍK PLATÍ OD 14.11.2016 Ceník

Více

Á Ř Á Á ú ě ú ů ž ů ě ů ů ú Ů ď ů ď ě Á ě š ě ě ě ď ě ž ď ě ě ě ě ů Š ú ě ň ú š ň ň ž ž ň Č ě ě ů ě š ě ů ě š ě ú ď ž ě Ě ů ú ěď Ý ú ě ď Ý Á ď ú Ď ě ú Ň ó ú ž ú Ď ě ú úé ě ž ú ť ú ž ú ť ó Á obchodn firma

Více

LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, Liberec

LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, Liberec LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, 463 12 Liberec mobil : 602 411 126 telefon : 485 131 663 e-mail: dispecink@odpady-hlavaty.cz, kancelar@odpady-hlavaty.cz web: www.odpady-hlavaty.cz CENÍK PLATÍ OD 1.6.2016 Ceník

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, Liberec

LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, Liberec LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, 463 12 Liberec mobil : 602 411 126 telefon : 485 131 663 e-mail: dispecink@odpady-hlavaty.cz, kancelar@odpady-hlavaty.cz web: www.odpady-hlavaty.cz CENÍK PLATÍ OD 3.2.2016 Ceník

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Á ř ž ř Á š ě ú ú ě é ž ř ě ě ř é é é ř é ř ě é é ř ř ě ě é é ř ú ž ř ú ž é š ř ě é é é š é ř ě š ž é ě ů é ř ě ěž é ž ě ě š ě ě ě ž ř é é ř ř é ř ě é š ž ěř ž ž é ě ř ř Á Ó Ú Á ř ě ř ě ř ě ů ř é ě ř ř

Více

ť ů Á Š Á Í Č Ů ě ó Ř ě é é ě é é ř ý ů ň ť ň Š é Ú Č Č Ó Š Č Č Ů ý ů ě Č ý Č Ť ú ň ó ě ý ů óň Č ů é ě ý ý š ě ň ŽŠ ů ý ě ů ě Č Ů ř ů ž ž Č Á Á Ř Ě š š ú ž ý ž ě ů Č ý Č ů é é Ž ě ů ž ú ňó ý Ů ř ř ó Í

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 3. 2014 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

ť ť ě ň Ť ěť Ť Č Ý ď č ě Ť Ť Ť š č Ť ě ě š Ť č é Í Ť ž ž ž ě Ť é ě Ť š š ě ě š ě Í Ť ň ě ě Ý š Ý č š ě ě ě č š č é ž é ě Ť ž é ě Ť č Ť Í š ň @ Č;. výsr]65l09lba/ II. podle $ l15 stavebnho zkona a $ 5 a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10.

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 1. Úvod Město Opočno Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 2015 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci jsou souč{stí každé firmy a mluvíme o nich i v případě, že se jedn{ pouze o majitele firmy. Každý zaměstnanec musí být ve firmě evidov{n, většina velkých firem m{ person{lní oddělení,

Více

Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2005 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

ě ň Ť Ť š ěť Ť Č č ě Ť Ť Ť š č ě ě š Ť č é Ť ž ž ž ě Ť š š ě Ť š č ě š ě Ť Ť ě ě ž ň č š č š ě ě Ť ěť č š ě ěž ě ě ž ž š č ě ě ě Ť ě ž ň č š č š Cj. VYST-922120091Blr Stavba obsahuje: Samostatně stojcgar

Více

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Energetick{ budoucnost EU. Fikce nebo skutečnost?

Energetick{ budoucnost EU. Fikce nebo skutečnost? Fikce nebo skutečnost? Praha, 29. března 2012 1 Motto: Bez znalosti a pokorného přijetí pravdy o minulosti a současnosti jsme v budoucnosti odsouzeni k opakov{ní chyb a pravděpodobnost toho, že se dopustíme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracováno: červenec 2010 Představenstvo: Mojmír Homola, předseda představenstva Michal Homola, místopředseda představenstva Ondřej Homola, člen představenstva - 2 - Obsah HOMOLA

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městsk čst Praha - Ďblice Zastupitelstvo městské čsti 9. zasedn dne 16. 12. 2015 USNESENÍ č. xxx/15/zmč k veřejné zakzce Dostavba a stavebn úpravy ZŠ Praha - Ďblice Zastupitelstvo MČ po projednn I. bere

Více

4 900 1 029 5 929 nakládka kontejneru 3m3, 5m3, 9m3 1 900 399 2 299. 9 500 1 995 11 495 3m3 lepenka. 4 900 1 029 5 929 5m3 eternit

4 900 1 029 5 929 nakládka kontejneru 3m3, 5m3, 9m3 1 900 399 2 299. 9 500 1 995 11 495 3m3 lepenka. 4 900 1 029 5 929 5m3 eternit LUBOŠ HLAVATÝ, Česká 231, 463 12 Liberec mobil : 602 411 126 tel/fax.: 485 131 663 Veškeré informace a objednávky na tel.: kancelář 8.00-15.30 tel. + fax + záznamník 485 131 663, mobil 602 411 126,602

Více

ě ů é é é úč ě Č ý ě ý ěř ý ý ý ě Č ě č é š ř ý ěú Č ů ů ě ř é ě ě ě ůž ů ř š ů ý ý ý č ů ú é č š ě ě č ý ž š ě ý ě é ý ů ů ř š ý ř ě ý ž ů ř š ě ž ř š ý ř ě ř Í č ý ř š ý č é é ě é ú ů ý Í č é ř ř d)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Č Í ÁŘ Ý ď ú ň ď é Úě ú ě ú ě š Ž Í é Č Č ž ý ě ž ýš é ě ě ý ž é ž ž é é é š ž ý é ě é ý ý ý ě é ž Č é ů Č ě Ž ě ě ý ě ý ě ě é ů ě ýš š ě ů ů ů ě ě úě ž é ý ý ě é ě ýš ě š éú é ý ě šť é Č Č ý ý é Č ě š

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ FAKTURACE Faktura je daňový doklad, což znamen{, že se jedn{ o z{kladní doklad ve firmě. Faktury jsou nejdůležitější souč{stí účetnictví, slouží i jako podklad k zaplacení prostřednictvím bankovních kont

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4119

Odhad tržní hodnoty č. 4119 Odhad tržn hodnoty č. 4119 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudn exekutor JUDr. Jiř Petruň K. H. Mchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01978/04-151 ze

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2012 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

2. Volba předsedy a místopředsedy Předsedou školské rady byl zvolen pan Filip Kadlec. Místopředsedou pan Stanislav Skala.

2. Volba předsedy a místopředsedy Předsedou školské rady byl zvolen pan Filip Kadlec. Místopředsedou pan Stanislav Skala. Zpis z jednn Školské rady ze dne 30. května 2012 Zkladn škola a Mateřsk škola Klecany Přtomni: za pedagogický sbor : Bronislava Bendov, Zuzana Kulštrunkov, Eva Staňkov, za zřizovatele: Bc. Klra Kumštov,

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2010 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Ceník prací na rok 2011

Ceník prací na rok 2011 Příkaz ředitele PŘ / 01 / 11 Ceník prací na rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Stať 3. Závěr Zpracoval Schválil Jméno Karel Homolka Jaroslav Kupsa Funkce vedoucí technických služeb ředitel Správy Města Datum 3.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ÚČETNÍ Z[VĚRKA K

ÚČETNÍ Z[VĚRKA K ÚČETNÍ Z[VĚRKA K 31. 12. 2011 Zpracov{no v souladu s vyhl{škou č, 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný n{zev účetní jednotky:

Více

č ě ů č ř ě é ř Č é ř é č ě ř é Č ř ř č ř ě ř é ř ň ž é ř é Č ř č č ř ř ě ě Č č Č č ň Č č Č Č Č č úč é ř é ř é ř ř é ř č ř ě ř č č ř ě ř é Č ř ř ř ě ě ř éč ř Č ř é ě č ř č ř č ž ř ř ě č ě é č ř é é č ř

Více

Ý Ě Ú Á Ý Ů Á Ý Ů ě ě ř Í ž ě ň ř ů ř ň ř ň ř ů Č ň ř ů ř ň ř ů ň ř ž ů ů Ý ř Ú ň ě ř ů Ú ó ó ř Ů ú ž ř ř ú ď ě ě ž ř ů ř ěž ř Č Í Ž ů ěž ř ř ě ů ů ř

Ý Ě Ú Á Ý Ů Á Ý Ů ě ě ř Í ž ě ň ř ů ř ň ř ň ř ů Č ň ř ů ř ň ř ů ň ř ž ů ů Ý ř Ú ň ě ř ů Ú ó ó ř Ů ú ž ř ř ú ď ě ě ž ř ů ř ěž ř Č Í Ž ů ěž ř ř ě ů ů ř ó ú Í ě ě óř ú ě ř ú ř ř ú ř ě ř ů ů ů š Ý Ě Ú Á Ý Ů Á Ý Ů ě ě ř Í ž ě ň ř ů ř ň ř ň ř ů Č ň ř ů ř ň ř ů ň ř ž ů ů Ý ř Ú ň ě ř ů Ú ó ó ř Ů ú ž ř ř ú ď ě ě ž ř ů ř ěž ř Č Í Ž ů ěž ř ř ě ů ů ř ř ž ů ř š

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

č ť ě ž Í é Ž č ě é ě č č Á Ý Á ý Ž é ž ý ě ý Á ž é ž ý ý ě éúč č ě ž é č ý úč č ě č ý č ě ú č é č č ý ě ě č Ě ý ď ž ě ž ě ž ě č Ž ě ě ě é č č č ě ž ě ó ě é ě č é ě ž č č úé ě ě é č č č Ž é č ž Í é ž ý

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více