Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, Brno Česká republika tel.: fax.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Česká republika tel.:+420 545 105 111 fax.:+420 545 105 001"

Transkript

1 Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, Brno Česká republika tel.: fax.:

2 Vítejte v Siemens Industrial Turbomachinery Energy Sector

3 2

4 Obsah Principy Siemens 2 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Turbíny z Brna do celého světa 4 Co je to turbína 5 Útvary 6 Vaše první kroky v novém zaměstnání 8 Neustále zlepšujeme 10 Poznámky 12 1

5 Principy Siemens Nejvyšší výkon při dodržování nejvyšších etických zásad: Zodpovědnost - jednat eticky a zodpovědně Výjimečnost - dosahovat vysokého výkonu a znamenitých výsledků Inovativnost - být inovativní a vytvářet trvalé hodnoty 2

6 Milé kolegyně, milí kolegové, vítejte ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Ve společnosti, která je právem hrdá na své tradice, technickou výjimečnost, kompetence a samozřejmě na své zaměstnance. Jste to právě Vy, noví zaměstnanci naší společnosti, kteří přicházejí navázat na tradici, úspěchy a tvrdou práci našich předchůdců i současných kolegů, kteří mají na našem výjimečném postavení významný podíl. Naše společnost je pevnou a respektovanou součástí koncernu Siemens. Tak, jako celý koncern, i my se hlásíme k respektování a podpoře základních stavebních kamenů nebo řekněme firemních hodnot, kterými jsou zodpovědnost, inovativnost a výjimečnost. Věřím, že i Vy se ztotožníte s hodnotami, které vyznáváme. Přeji si a věřím, že se budete hrdě hlásit ke značce Siemens. Věřím, že využijete prostor, který Vám společnost poskytne k realizaci a rozvoji vašich profesních plánů a pomůže Vám i ke spokojenosti ve Vašem osobním životě. Přeji Vám hodně štěstí a těším se na spolupráci. Vladimír Štěpán 3

7 Turbíny z Brna do celého světa Nejzajímavější realizované projekty poslední : doby Siekierki - dvě turbíny SST-600 pro varšavskou teplárnu EC Siekierki, každá o výkonu 110 MW. Výkonem se jedná o největší turbíny, jaké kdy byly v Brně vyrobeny. Kelenföld - specifická zakázka na turbínu gigantických rozměrů o výkonu 50 MW pro maďarskou teplárnu nedaleko Budapešti. Shakopee - turbína pro indiánský kmen Shakopee Mdewakaton Sioux Community v Minnessotě, USA. Od roku 2008 se využívá pro spalování biomasy. Červený mlýn - paroplynové zařízení. Teplárny Brno a.s. - pro kterou byla vyrobena parní turbína SST-600 o výkonu 24 MW. Tanir Bavi - parní turbína pro paroplynový cyklus umístěná na moři v přístavu v jižní Indii. Montáž proběhla v Jižní Koreji, poté byl ponton odvlečen po moři k indickým břehům. Víte, že první parní turbína byla sestrojena v roce 1884 Charlesem A. Parsonem v Anglii? Brno bylo tou dobou známo jako centrum textilního průmyslu a strojírenství, v jehož čele stála tehdejší První brněnská strojírna (PBS). Prvopočátky dnešního závodu sahají až do roku Díky získání Parsonsovy licence se PBS stala tehdejším největším rakouským výrobcem parních turbín. Už v roce 1903 byla dokončena první parní kondenzační turbína, která zaznamenala velký úspěch na výstavě v Ústí nad Labem a poté byla umístěna v závodě ve Vaňkovce až do roku Jen do roku 1945 se v PBS vyrobilo 1195 parních turbín. O sto let později se potomek tehdejší První brněnské strojírny spojil s mezinárodní společností Siemens.Přinesl s sebou tučné věno v podobě více než 4000 vyrobených turbín, které byly a jsou dodávány do nejrůznějších koutů světa, včetně exotických zemí jako je Nový Zéland, Jižní Korea, Čína nebo Malajsie. 4

8 Vstup páry Turbína Generátor Olejový systém Výměníky tepla Převáděcí potrubí Kde všude pracují naše turbíny? Mezi nejčastější odvětví a zařízení, kde se používají naše turbíny, patří: průmyslové a městské teplárny spalovny odpadu a biomasy těžba ropy a plynu (pohony generátorů a kompresorů) chemický a petrochemický průmysl (pohony generátorů a kompresorů) papírenský průmysl cukrovary paroplynové cykly kogenerace elektrárny Co je to turbína? Parní turbína je rotační tepelný stroj, který slouží k přeměně tepelné energie na mechanickou. Taková turbína pak může pohánět generátor nebo kompresor nebo bývá využívána v průmyslu. Skladba turbíny: rotor s lopatkami, skříň, převodovka. Princip pohonu: pára tlakem na lopatky roztáčí rotor, pohyb se přenáší na generátor, kompresor. 5

9 Ten dělá to a ten zas tohle... Ve společnosti probíhají tři základní procesy: Obchodní: od prvního kontaktu se zákazníkem po uzavření smlouvy Business development Business development analyzuje trh s parními turbínami a předpovídá jeho budoucí vývoj; sleduje nejnovější technologické trendy a chování ostatních výrobců. Na základě systematicky budovaných marketingových, ekonomických a technických znalostí definuje pro segment I2 (výroba průmyslových parních turbín) produktovou, marketingovou a obchodní strategii a také strategii rozvoje vlastních výrobních kapacit včetně akvizic a strategických aliancí. Prodej Pomyslné dveře do společnosti otevírá zákazníkovi útvar prodeje. Hlavními oblastmi činnosti tohoto útvaru jsou návrhy technického řešení, cenové kalkulace, příprava a prezentace nabídek zákazníkům, kontraktační jednání a podpisy kontraktů. Po podepsání smlouvy je projekt s veškerou nabídkovou dokumentací protokolárně předán do útvaru Realizace projektů. Vývoj Útvar se zabývá vývojem nových zařízení a také údržbou a zlepšováním stávající konstrukce na základě vlastních návrhů, či na základě požadavků ostatních útvarů firmy nebo zákazníka. V průběhu vývoje je udržován těsný kontakt s ostatními útvary firmy, aby byla zajištěna vysoká kvalita a efektivnost řešení a také šetrnost k životnímu prostředí jak při výrobě, tak i po celou dobu provozu zařízení. Výsledkem činnosti je nejenom vlastní zařízení, ale také kompletní dokumentace, která je využívána při prodeji, návrhu a výrobě zařízení. Realizační: od podpisu smlouvy po předání zákazníkovi Engineering Útvar zahrnuje oblast vývoje, konstrukce (projektové činnosti, návrhové činnosti), dokumentace pro zákazníky, uvádění nových turbínových zařízení do provozu a technologickou přípravu výroby. Zároveň definuje technické požadavky pro nákup. Úzce spolupracuje se všemi ostatními útvary. Realizace projektů Útvar zajišťuje veškeré aktivity spojené s realizací projektu od předání z útvaru Prodeje až do konce záruční doby. Prostřednictvím příslušného manažera projektů odpovídá za řízení a realizaci projektů a zakázek v termínu, v souladu se smlouvou. Manažer projektů řídí projekt po celou dobu jeho realizace a je zodpovědný především za dodržení 6

10 termínů a nákladů. Nedílnou součástí útvaru jsou i oddělení Nákupu a Site Pool (expedice, transport a činnosti na stavbě). Výroba a montáž Úkolem tohoto útvaru je optimální využití strojního zařízení při realizaci produktu. Prioritou je kvalita, termíny dodávek při využití efektivního a kvalitního plánování výrobních kapacit a řízení veškerých výrobních procesů. Kvalita a provozní služby Útvar zahrnuje oddělení zabezpečení kvality, informační systémy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO), ochranu životního prostředí, kontrolu jakosti, programy zlepšo-vání a všechny ostatní provozní služby podniku (řízení dokumentace, směrnice, normy apod.). Ekonomický úsek Zahrnuje: controlling, právní oddělení, finance a daně, účtárnu, export control a contract management a podporuje průběh obchodních případů a jejich realizaci zejména v komerčních a právních oblastech. Útvar zajišťuje plánování, řízení a správnou evidenci a vykazování výkonů, nákladů a finančních toků společnosti. Kontroluje průběh realizace stanovených plánovaných úkolů a před-pokládá i zajišťuje opatření na jejich splnění. Útvar rovněž zajišťuje a kontroluje dodržování právních, účetních a ostatních závazných externích předpisů a pravidel. zákazníky, tak má personální oddělení ve spolupráci s jednotlivými vedoucími pracovníky na starost péči o naše zaměstnance. V jeho kompetenci nalezneme především veškeré aktivity spojené s náborem zaměstnanců, jejich adaptací, rozvojem a vzděláváním jako i poskytování pracovně-právního servisu, nastavování systému odměňování a benefitů, spolupráci s odborovou organizací aj. Servisní: činnosti prováděné na zařízení po předání zákazníkovi Servis turbín Cílem úspěšného projektu je spokojený zákazník, který provozuje energetické zařízení, které mu vydělává. O jeho bezporuchový provoz v záruční i pozáruční době, opravy, rekonstrukce a modernizace, vypracování technických analýz, retrofity, montážní práce nebo diagnostiku se stará útvar Servis turbín. Personální oddělení Tak jako naši zaměstnanci pečují o své...a všichni dohromady uděláme moc. 7 7

11 Vaše první kroky v novém zaměstnání......aneb, jak se u nás rychleji zorientovat. Čipová karta Čipová karta s fotografií umožňuje identifikaci zaměstnance, jeho volný pohyb po budově, evidenci docházky a bezhotovostní platby za jídlo ve firemní jídelně Sodexo. Kromě toho Vám tato karta umožní tisk a kopírování na multifunkčních strojích OCE, rozmístěných po budově. Karta Vám rovněž umožňuje elektronický podpis a šifrování ů. Docházkový systém V naší společnosti je instalován elektronický docházkový systém. Tento systém slouží k evidenci pracovní doby našich zaměstnanců. Docházkové terminály jsou umístěny na všech vstupních místech do společnosti. Zároveň má každý zaměstnanec možnost sledovat si svou pracovní dobu na svém počítači nebo informačním terminálu ve výrobní hale. Když zapnete počítač Pokud obdržíte pro svoji práci počítač, pro přihlášení do systému potřebujete heslo (password) a uživatelské jméno (login). Poté, co vstoupíte do systému, máte možnost pracovat s těmito sdílenými a lokálními disky: Disk R: slouží pro ukládání dat jednotlivých projektů, útvarů a aplikací. Disk I: slouží pro komunikaci mezi jednotlivými uživateli - každý má svůj adresář, umístěný pod svým útvarem, a do něj mu může každý ukládat data. V něm je adresář OUT, ze kterého mohou všichni data číst. Všechna tato data se automaticky po 3 dnech uložení mažou. Disk I: Vám umožní poslat v rámci firmy data větších objemů, která nemůžete poslat klasickou ovou poštou. Disk H: je určen pro ukládání souborů, na kterých aktuálně pracujete před tím, než jejich hotovou verzi umístíte do správného adresáře na disku R:. Tento disk je narozdíl od disku C: pravidelně zálohován. Velikost disku H: je však omezena. Na disk C: můžete ukládat do adresáře C:\Data\USER000X (Váš adresář, můžete do něj pouze Vy) nebo do adresáře C:\Data\Common. Data zde nejsou zálohována. V případě problémů s počítačem můžete volat IT helpdesk K čemu slouží intranet? Intranet dostupný na každém z počítačů ve firmě je zdrojem informací a kontaktů. Naleznete zde podnikové normy, směrnice, dokumenty jednotlivých útvarů, jídelní lístek, informace o benefitech pro zaměstnance, interní nabídky zaměstnání, programy vzdělávání. Intranet společnosti zároveň poskytuje jednoduchý link na intranet sektoru Energy, kde získáte veškeré informace o celém sektoru. Intranet vám nabízí i jiné užitečné nástroje: SCO (Siemens Corporate Organization) - pro lepší orientaci v organizačních strukturách společnosti Siemens SCD (Siemens Corporate Directory) - vyhledá kontaktní údaje o kterémkoli zaměstnanci Siemens Kromě intranetové sítě má společnost Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. své webové stránky, které naleznete na adrese: 8

12 výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Najdete je na intranetových stránkách v sekci Normy. Nekuřácká pracoviště - jsou všechna pracoviště a prostory ve společnosti. Kouření je povoleno pouze za podmínek stanovených v pracovním řádu a na místech k tomu výslovně určených. Elektronická komunikace: Pro elektronickou komunikaci se ve společnosti Siemens používá program MS Outlook. Pomocí Outlooku můžete rovněž provádět rezervaci zasedacích místností. Co je dobré vědět? Každý zaměstnanec by měl vědět, že: Pracovní řád - nalezne na intranetu. Právní odpovědností společnosti je zabezpečení ochrany zaměstnanců i návštěvníků. Každý zaměstnanec má zároveň povinnost v oblasti BOZP spolupracovat se společností. Základní informace o BOZP a PO získáte po vstupním školení, školení na pracovišti a dále zejména ve směrnicích řady 7, dostupných na intranetu. Technické normy - jsou dokumentované dohody, které poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, Máte nějaké dotazy a nevíte, na koho je směrovat? Pak se obraťte na intranetovou sekci Otázky & odpovědi. Nejžhavější novinky hledejte také v podnikových časopisech Turboviny nebo Oil & Gas Team. Nemáte přístup na síť? Ve výrobní hale je v informačním koutku umístěn informační terminál, který umožňuje přístup na síť všem zaměstnancům nejen ve výrobě. Kolektivní smlouva Pracovně právní vztah zaměstnance je upraven mimo jiné kolektivní smlouvou, kterou obdrží každý zaměstnanec po nástupu, a nadále je pak k dispozici na každém sekretariátu útvaru nebo personálním oddělení a rovněž v elektronické podobě na intranetu. 9

13 Neustále zlepšujeme... Jako perspektivní a dynamická společnost se neustále snažíme být o krok napřed před konkurencí. K tomu jsme vyvinuli několik programů na zlepšování procesů a činností uvnitř společnosti. TOP+ (Time Optimized Processes) je dlouhodobý program společnosti Siemens AG, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti. Cestou inovace a neustálého zlepšování procesů a postupů tak docilujeme zvyšování kvality námi dodávaného zařízení a služeb zákazníkovi. Program TOP+ zastřešuje programy: VGP, Six Sigma a 3i program. VGP (Value Generation Program) - hlavním cílem tohoto programu je dosáhnout předem stanovené úrovně EBIT (zisk před úroky a zdaněním). Hledáme cesty ke zvýšení produktivity a ke snížení nákladů, avšak za podmínky dodržení vysoké kvality našich produktů. Tzv. VGP task bývá zpravidla iniciován managementem společnosti a zadáván skupině pracovníků v čele s jedním vedoucím pro celý projekt. Six Sigma je metodickým nástrojem, s jehož pomocí lze analyzovat a hodnotit procesy, čímž lze snáze dosáhnout úspěšného řešení zadaného úkolu. Za pomoci metodologie Six Sigma dokážeme efektivněji řešit např. VGP úkoly. 3i program Program 3i - Idea-Impuls-Iniciativa - otevírá prostor osobní iniciativě zaměstnanců. Každý, kdo má dobrý nápad, jak zlepšit některý z firemních procesů, pracovní prostředí či bezpečnost a ochranu zdraví na svém pracovišti, může jej přihlásit u pověřeného 3i koordinátora. Za uspěšný návrh, který se bude realizovat v praxi, dostane zaměstnanec finanční odměnu... Naši lidé jsou klíčem k našemu úspěchu. Na podporu a rozvoj zaměstnanců je v Siemens kladen velký důraz. K tomuto účelu jsou neustále vyvíjeny nejrůznější aktivity a programy. EOS (Employee Opinion Survey) je zaměstnanecká anketa, která dává každému z nás možnost vyjádřit anonymní 10 12

14 formou svůj názor na dění ve firmě a navrhnout konkrétní zlepšení v oblastech jako je informovanost, pracovní podmínky, styl řízení nebo kariérové příležitosti. Výsledky ankety se vždy důkladně zabývají vedoucí zaměstnanci všech úrovní a na jejich základě jsou pak ve spolupráci se zaměstnanci definována opatření, jejichž realizace se pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Tato anketa probíhá ve firmě 1x za 2 roky. RPH (Rozvoj-Podpora-Hodnocení) je lokální obdobou procesu PMP: zatímco PMP se využívá při hodnocení a plánování osobního rozvoje manažerů, RPH slouží stejnému účelu pro ostatní zaměstnance v technických a administrativních profesích. Upward feedback je hodnocení přímého nadřízeného zaměstnanci, tedy opačný proces s jakým se setkáváme při hodnocení zaměstnance přímým nadřízeným (tedy RPH proceem). Hodnocení nadřízeného probíhá jednou za 2 roky a poskytuje nadřízenému prostřednictvím Vašeho hodnocení zpětnou vazbu k jeho práci. PMP je proces hodnocení zaměstnanců a plánování jejich osobního rozvoje ve společnosti Siemens. Zaměstnanci představují klíčový faktor úspěchu naší společnosti a celosvětově používaný proces PMP je nástrojem, s jehož pomocí Siemens usiluje nejenom o objektivní zhodnocení jejich výkonnosti za uplynulý obchodní rok, ale též o identifikaci talentovaných zaměstnanců a správné plánování dalšího osobního rozvoje - tak, aby bylo dosaženo shody mezi potřebami firmy a potřebami zaměstnance. Pilířem PMP je vedle přípravného motivačního pohovoru s přímým nadřízeným diskuse u kulatého stolu, které se kromě přímého nadřízeného účastní i další manažeři a dosahuje se tak vyváženějšího pohledu na zaměstnance než při obvyklých formách hodnocení. O výsledcích diskuse následně podá přímý nadřízený zaměstnanci zpětnou vazbu, jejíž součástí jsou i konkrétní opatření v oblasti osobního rozvoje. Za podporu při realizaci těchto opatření mohou zodpovídat různé osoby (vedoucí, personální oddělení atd.), hlavní odpovědnost však vždy zůstává především na samotném zaměstnanci a jeho osobní iniciativě.... a budeme rádi, když nám v tom pomůžete i Vy. 11

15 Poznámky: 12 14

16 15 13

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

HR Business Partner Konference New Vision in HR

HR Business Partner Konference New Vision in HR HR Business Partner Konference New Vision in HR Bratislava Připravila: Markéta Šimáková, DMC management consulting s.r.o. 18.9.2013 Představení HR BUSINESS PARTNER Model fungování HR Business Partner je

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: 390-18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VA TECH EZ 2 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. Výroční zpráva VA TECH EZ a.s. OBSAH Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v obchodním roce 2005/2006

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Personální systém Kerio Technologies

Personální systém Kerio Technologies Personální systém Kerio Technologies Martin Sýkora, MBA Výkonný ředitel 19.01.2006 Agenda Stručná historie 3 Projekt - Personální a motivační systém 4 Strategie a Organizační struktura Systém benefitů

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více