Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, Brno Česká republika tel.: fax.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Česká republika tel.:+420 545 105 111 fax.:+420 545 105 001"

Transkript

1 Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, Brno Česká republika tel.: fax.:

2 Vítejte v Siemens Industrial Turbomachinery Energy Sector

3 2

4 Obsah Principy Siemens 2 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Turbíny z Brna do celého světa 4 Co je to turbína 5 Útvary 6 Vaše první kroky v novém zaměstnání 8 Neustále zlepšujeme 10 Poznámky 12 1

5 Principy Siemens Nejvyšší výkon při dodržování nejvyšších etických zásad: Zodpovědnost - jednat eticky a zodpovědně Výjimečnost - dosahovat vysokého výkonu a znamenitých výsledků Inovativnost - být inovativní a vytvářet trvalé hodnoty 2

6 Milé kolegyně, milí kolegové, vítejte ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Ve společnosti, která je právem hrdá na své tradice, technickou výjimečnost, kompetence a samozřejmě na své zaměstnance. Jste to právě Vy, noví zaměstnanci naší společnosti, kteří přicházejí navázat na tradici, úspěchy a tvrdou práci našich předchůdců i současných kolegů, kteří mají na našem výjimečném postavení významný podíl. Naše společnost je pevnou a respektovanou součástí koncernu Siemens. Tak, jako celý koncern, i my se hlásíme k respektování a podpoře základních stavebních kamenů nebo řekněme firemních hodnot, kterými jsou zodpovědnost, inovativnost a výjimečnost. Věřím, že i Vy se ztotožníte s hodnotami, které vyznáváme. Přeji si a věřím, že se budete hrdě hlásit ke značce Siemens. Věřím, že využijete prostor, který Vám společnost poskytne k realizaci a rozvoji vašich profesních plánů a pomůže Vám i ke spokojenosti ve Vašem osobním životě. Přeji Vám hodně štěstí a těším se na spolupráci. Vladimír Štěpán 3

7 Turbíny z Brna do celého světa Nejzajímavější realizované projekty poslední : doby Siekierki - dvě turbíny SST-600 pro varšavskou teplárnu EC Siekierki, každá o výkonu 110 MW. Výkonem se jedná o největší turbíny, jaké kdy byly v Brně vyrobeny. Kelenföld - specifická zakázka na turbínu gigantických rozměrů o výkonu 50 MW pro maďarskou teplárnu nedaleko Budapešti. Shakopee - turbína pro indiánský kmen Shakopee Mdewakaton Sioux Community v Minnessotě, USA. Od roku 2008 se využívá pro spalování biomasy. Červený mlýn - paroplynové zařízení. Teplárny Brno a.s. - pro kterou byla vyrobena parní turbína SST-600 o výkonu 24 MW. Tanir Bavi - parní turbína pro paroplynový cyklus umístěná na moři v přístavu v jižní Indii. Montáž proběhla v Jižní Koreji, poté byl ponton odvlečen po moři k indickým břehům. Víte, že první parní turbína byla sestrojena v roce 1884 Charlesem A. Parsonem v Anglii? Brno bylo tou dobou známo jako centrum textilního průmyslu a strojírenství, v jehož čele stála tehdejší První brněnská strojírna (PBS). Prvopočátky dnešního závodu sahají až do roku Díky získání Parsonsovy licence se PBS stala tehdejším největším rakouským výrobcem parních turbín. Už v roce 1903 byla dokončena první parní kondenzační turbína, která zaznamenala velký úspěch na výstavě v Ústí nad Labem a poté byla umístěna v závodě ve Vaňkovce až do roku Jen do roku 1945 se v PBS vyrobilo 1195 parních turbín. O sto let později se potomek tehdejší První brněnské strojírny spojil s mezinárodní společností Siemens.Přinesl s sebou tučné věno v podobě více než 4000 vyrobených turbín, které byly a jsou dodávány do nejrůznějších koutů světa, včetně exotických zemí jako je Nový Zéland, Jižní Korea, Čína nebo Malajsie. 4

8 Vstup páry Turbína Generátor Olejový systém Výměníky tepla Převáděcí potrubí Kde všude pracují naše turbíny? Mezi nejčastější odvětví a zařízení, kde se používají naše turbíny, patří: průmyslové a městské teplárny spalovny odpadu a biomasy těžba ropy a plynu (pohony generátorů a kompresorů) chemický a petrochemický průmysl (pohony generátorů a kompresorů) papírenský průmysl cukrovary paroplynové cykly kogenerace elektrárny Co je to turbína? Parní turbína je rotační tepelný stroj, který slouží k přeměně tepelné energie na mechanickou. Taková turbína pak může pohánět generátor nebo kompresor nebo bývá využívána v průmyslu. Skladba turbíny: rotor s lopatkami, skříň, převodovka. Princip pohonu: pára tlakem na lopatky roztáčí rotor, pohyb se přenáší na generátor, kompresor. 5

9 Ten dělá to a ten zas tohle... Ve společnosti probíhají tři základní procesy: Obchodní: od prvního kontaktu se zákazníkem po uzavření smlouvy Business development Business development analyzuje trh s parními turbínami a předpovídá jeho budoucí vývoj; sleduje nejnovější technologické trendy a chování ostatních výrobců. Na základě systematicky budovaných marketingových, ekonomických a technických znalostí definuje pro segment I2 (výroba průmyslových parních turbín) produktovou, marketingovou a obchodní strategii a také strategii rozvoje vlastních výrobních kapacit včetně akvizic a strategických aliancí. Prodej Pomyslné dveře do společnosti otevírá zákazníkovi útvar prodeje. Hlavními oblastmi činnosti tohoto útvaru jsou návrhy technického řešení, cenové kalkulace, příprava a prezentace nabídek zákazníkům, kontraktační jednání a podpisy kontraktů. Po podepsání smlouvy je projekt s veškerou nabídkovou dokumentací protokolárně předán do útvaru Realizace projektů. Vývoj Útvar se zabývá vývojem nových zařízení a také údržbou a zlepšováním stávající konstrukce na základě vlastních návrhů, či na základě požadavků ostatních útvarů firmy nebo zákazníka. V průběhu vývoje je udržován těsný kontakt s ostatními útvary firmy, aby byla zajištěna vysoká kvalita a efektivnost řešení a také šetrnost k životnímu prostředí jak při výrobě, tak i po celou dobu provozu zařízení. Výsledkem činnosti je nejenom vlastní zařízení, ale také kompletní dokumentace, která je využívána při prodeji, návrhu a výrobě zařízení. Realizační: od podpisu smlouvy po předání zákazníkovi Engineering Útvar zahrnuje oblast vývoje, konstrukce (projektové činnosti, návrhové činnosti), dokumentace pro zákazníky, uvádění nových turbínových zařízení do provozu a technologickou přípravu výroby. Zároveň definuje technické požadavky pro nákup. Úzce spolupracuje se všemi ostatními útvary. Realizace projektů Útvar zajišťuje veškeré aktivity spojené s realizací projektu od předání z útvaru Prodeje až do konce záruční doby. Prostřednictvím příslušného manažera projektů odpovídá za řízení a realizaci projektů a zakázek v termínu, v souladu se smlouvou. Manažer projektů řídí projekt po celou dobu jeho realizace a je zodpovědný především za dodržení 6

10 termínů a nákladů. Nedílnou součástí útvaru jsou i oddělení Nákupu a Site Pool (expedice, transport a činnosti na stavbě). Výroba a montáž Úkolem tohoto útvaru je optimální využití strojního zařízení při realizaci produktu. Prioritou je kvalita, termíny dodávek při využití efektivního a kvalitního plánování výrobních kapacit a řízení veškerých výrobních procesů. Kvalita a provozní služby Útvar zahrnuje oddělení zabezpečení kvality, informační systémy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO), ochranu životního prostředí, kontrolu jakosti, programy zlepšo-vání a všechny ostatní provozní služby podniku (řízení dokumentace, směrnice, normy apod.). Ekonomický úsek Zahrnuje: controlling, právní oddělení, finance a daně, účtárnu, export control a contract management a podporuje průběh obchodních případů a jejich realizaci zejména v komerčních a právních oblastech. Útvar zajišťuje plánování, řízení a správnou evidenci a vykazování výkonů, nákladů a finančních toků společnosti. Kontroluje průběh realizace stanovených plánovaných úkolů a před-pokládá i zajišťuje opatření na jejich splnění. Útvar rovněž zajišťuje a kontroluje dodržování právních, účetních a ostatních závazných externích předpisů a pravidel. zákazníky, tak má personální oddělení ve spolupráci s jednotlivými vedoucími pracovníky na starost péči o naše zaměstnance. V jeho kompetenci nalezneme především veškeré aktivity spojené s náborem zaměstnanců, jejich adaptací, rozvojem a vzděláváním jako i poskytování pracovně-právního servisu, nastavování systému odměňování a benefitů, spolupráci s odborovou organizací aj. Servisní: činnosti prováděné na zařízení po předání zákazníkovi Servis turbín Cílem úspěšného projektu je spokojený zákazník, který provozuje energetické zařízení, které mu vydělává. O jeho bezporuchový provoz v záruční i pozáruční době, opravy, rekonstrukce a modernizace, vypracování technických analýz, retrofity, montážní práce nebo diagnostiku se stará útvar Servis turbín. Personální oddělení Tak jako naši zaměstnanci pečují o své...a všichni dohromady uděláme moc. 7 7

11 Vaše první kroky v novém zaměstnání......aneb, jak se u nás rychleji zorientovat. Čipová karta Čipová karta s fotografií umožňuje identifikaci zaměstnance, jeho volný pohyb po budově, evidenci docházky a bezhotovostní platby za jídlo ve firemní jídelně Sodexo. Kromě toho Vám tato karta umožní tisk a kopírování na multifunkčních strojích OCE, rozmístěných po budově. Karta Vám rovněž umožňuje elektronický podpis a šifrování ů. Docházkový systém V naší společnosti je instalován elektronický docházkový systém. Tento systém slouží k evidenci pracovní doby našich zaměstnanců. Docházkové terminály jsou umístěny na všech vstupních místech do společnosti. Zároveň má každý zaměstnanec možnost sledovat si svou pracovní dobu na svém počítači nebo informačním terminálu ve výrobní hale. Když zapnete počítač Pokud obdržíte pro svoji práci počítač, pro přihlášení do systému potřebujete heslo (password) a uživatelské jméno (login). Poté, co vstoupíte do systému, máte možnost pracovat s těmito sdílenými a lokálními disky: Disk R: slouží pro ukládání dat jednotlivých projektů, útvarů a aplikací. Disk I: slouží pro komunikaci mezi jednotlivými uživateli - každý má svůj adresář, umístěný pod svým útvarem, a do něj mu může každý ukládat data. V něm je adresář OUT, ze kterého mohou všichni data číst. Všechna tato data se automaticky po 3 dnech uložení mažou. Disk I: Vám umožní poslat v rámci firmy data větších objemů, která nemůžete poslat klasickou ovou poštou. Disk H: je určen pro ukládání souborů, na kterých aktuálně pracujete před tím, než jejich hotovou verzi umístíte do správného adresáře na disku R:. Tento disk je narozdíl od disku C: pravidelně zálohován. Velikost disku H: je však omezena. Na disk C: můžete ukládat do adresáře C:\Data\USER000X (Váš adresář, můžete do něj pouze Vy) nebo do adresáře C:\Data\Common. Data zde nejsou zálohována. V případě problémů s počítačem můžete volat IT helpdesk K čemu slouží intranet? Intranet dostupný na každém z počítačů ve firmě je zdrojem informací a kontaktů. Naleznete zde podnikové normy, směrnice, dokumenty jednotlivých útvarů, jídelní lístek, informace o benefitech pro zaměstnance, interní nabídky zaměstnání, programy vzdělávání. Intranet společnosti zároveň poskytuje jednoduchý link na intranet sektoru Energy, kde získáte veškeré informace o celém sektoru. Intranet vám nabízí i jiné užitečné nástroje: SCO (Siemens Corporate Organization) - pro lepší orientaci v organizačních strukturách společnosti Siemens SCD (Siemens Corporate Directory) - vyhledá kontaktní údaje o kterémkoli zaměstnanci Siemens Kromě intranetové sítě má společnost Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. své webové stránky, které naleznete na adrese: 8

12 výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Najdete je na intranetových stránkách v sekci Normy. Nekuřácká pracoviště - jsou všechna pracoviště a prostory ve společnosti. Kouření je povoleno pouze za podmínek stanovených v pracovním řádu a na místech k tomu výslovně určených. Elektronická komunikace: Pro elektronickou komunikaci se ve společnosti Siemens používá program MS Outlook. Pomocí Outlooku můžete rovněž provádět rezervaci zasedacích místností. Co je dobré vědět? Každý zaměstnanec by měl vědět, že: Pracovní řád - nalezne na intranetu. Právní odpovědností společnosti je zabezpečení ochrany zaměstnanců i návštěvníků. Každý zaměstnanec má zároveň povinnost v oblasti BOZP spolupracovat se společností. Základní informace o BOZP a PO získáte po vstupním školení, školení na pracovišti a dále zejména ve směrnicích řady 7, dostupných na intranetu. Technické normy - jsou dokumentované dohody, které poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, Máte nějaké dotazy a nevíte, na koho je směrovat? Pak se obraťte na intranetovou sekci Otázky & odpovědi. Nejžhavější novinky hledejte také v podnikových časopisech Turboviny nebo Oil & Gas Team. Nemáte přístup na síť? Ve výrobní hale je v informačním koutku umístěn informační terminál, který umožňuje přístup na síť všem zaměstnancům nejen ve výrobě. Kolektivní smlouva Pracovně právní vztah zaměstnance je upraven mimo jiné kolektivní smlouvou, kterou obdrží každý zaměstnanec po nástupu, a nadále je pak k dispozici na každém sekretariátu útvaru nebo personálním oddělení a rovněž v elektronické podobě na intranetu. 9

13 Neustále zlepšujeme... Jako perspektivní a dynamická společnost se neustále snažíme být o krok napřed před konkurencí. K tomu jsme vyvinuli několik programů na zlepšování procesů a činností uvnitř společnosti. TOP+ (Time Optimized Processes) je dlouhodobý program společnosti Siemens AG, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti. Cestou inovace a neustálého zlepšování procesů a postupů tak docilujeme zvyšování kvality námi dodávaného zařízení a služeb zákazníkovi. Program TOP+ zastřešuje programy: VGP, Six Sigma a 3i program. VGP (Value Generation Program) - hlavním cílem tohoto programu je dosáhnout předem stanovené úrovně EBIT (zisk před úroky a zdaněním). Hledáme cesty ke zvýšení produktivity a ke snížení nákladů, avšak za podmínky dodržení vysoké kvality našich produktů. Tzv. VGP task bývá zpravidla iniciován managementem společnosti a zadáván skupině pracovníků v čele s jedním vedoucím pro celý projekt. Six Sigma je metodickým nástrojem, s jehož pomocí lze analyzovat a hodnotit procesy, čímž lze snáze dosáhnout úspěšného řešení zadaného úkolu. Za pomoci metodologie Six Sigma dokážeme efektivněji řešit např. VGP úkoly. 3i program Program 3i - Idea-Impuls-Iniciativa - otevírá prostor osobní iniciativě zaměstnanců. Každý, kdo má dobrý nápad, jak zlepšit některý z firemních procesů, pracovní prostředí či bezpečnost a ochranu zdraví na svém pracovišti, může jej přihlásit u pověřeného 3i koordinátora. Za uspěšný návrh, který se bude realizovat v praxi, dostane zaměstnanec finanční odměnu... Naši lidé jsou klíčem k našemu úspěchu. Na podporu a rozvoj zaměstnanců je v Siemens kladen velký důraz. K tomuto účelu jsou neustále vyvíjeny nejrůznější aktivity a programy. EOS (Employee Opinion Survey) je zaměstnanecká anketa, která dává každému z nás možnost vyjádřit anonymní 10 12

14 formou svůj názor na dění ve firmě a navrhnout konkrétní zlepšení v oblastech jako je informovanost, pracovní podmínky, styl řízení nebo kariérové příležitosti. Výsledky ankety se vždy důkladně zabývají vedoucí zaměstnanci všech úrovní a na jejich základě jsou pak ve spolupráci se zaměstnanci definována opatření, jejichž realizace se pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Tato anketa probíhá ve firmě 1x za 2 roky. RPH (Rozvoj-Podpora-Hodnocení) je lokální obdobou procesu PMP: zatímco PMP se využívá při hodnocení a plánování osobního rozvoje manažerů, RPH slouží stejnému účelu pro ostatní zaměstnance v technických a administrativních profesích. Upward feedback je hodnocení přímého nadřízeného zaměstnanci, tedy opačný proces s jakým se setkáváme při hodnocení zaměstnance přímým nadřízeným (tedy RPH proceem). Hodnocení nadřízeného probíhá jednou za 2 roky a poskytuje nadřízenému prostřednictvím Vašeho hodnocení zpětnou vazbu k jeho práci. PMP je proces hodnocení zaměstnanců a plánování jejich osobního rozvoje ve společnosti Siemens. Zaměstnanci představují klíčový faktor úspěchu naší společnosti a celosvětově používaný proces PMP je nástrojem, s jehož pomocí Siemens usiluje nejenom o objektivní zhodnocení jejich výkonnosti za uplynulý obchodní rok, ale též o identifikaci talentovaných zaměstnanců a správné plánování dalšího osobního rozvoje - tak, aby bylo dosaženo shody mezi potřebami firmy a potřebami zaměstnance. Pilířem PMP je vedle přípravného motivačního pohovoru s přímým nadřízeným diskuse u kulatého stolu, které se kromě přímého nadřízeného účastní i další manažeři a dosahuje se tak vyváženějšího pohledu na zaměstnance než při obvyklých formách hodnocení. O výsledcích diskuse následně podá přímý nadřízený zaměstnanci zpětnou vazbu, jejíž součástí jsou i konkrétní opatření v oblasti osobního rozvoje. Za podporu při realizaci těchto opatření mohou zodpovídat různé osoby (vedoucí, personální oddělení atd.), hlavní odpovědnost však vždy zůstává především na samotném zaměstnanci a jeho osobní iniciativě.... a budeme rádi, když nám v tom pomůžete i Vy. 11

15 Poznámky: 12 14

16 15 13

E - aukce. Dobrý sluha / Špatný pán. Jak se v E-aukci tendrují přímé nákupy a investice. Milan Tomek Vedoucí nákupu (příslušenství turbín)

E - aukce. Dobrý sluha / Špatný pán. Jak se v E-aukci tendrují přímé nákupy a investice. Milan Tomek Vedoucí nákupu (příslušenství turbín) E - aukce Dobrý sluha / Špatný pán Page 1 May 15 Jak se v E-aukci tendrují přímé nákupy a investice For internal use only Copyright Siemens Industrial Turbomachinery, Brno. For internal use only / Copyright

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01 Integrovaný systém řízení příkaz č. P 01 Politika ISŘ číslo výtisku: 01 Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Personální systém Kerio Technologies

Personální systém Kerio Technologies Personální systém Kerio Technologies Martin Sýkora, MBA Výkonný ředitel 19.01.2006 Agenda Stručná historie 3 Projekt - Personální a motivační systém 4 Strategie a Organizační struktura Systém benefitů

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

KS mzdy PROFi a KS portál

KS mzdy PROFi a KS portál Personální a mzdové informační systémy KS mzdy PROFi a KS portál mzdy, personalistika, řízení lidských zdrojů www.ksprogram.cz Vytvořeno: 1.3.2016 KS - PROGRAM TÝM 29 15 programátorů a analytiků 9 odborných

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Tajemství leadershipu : Cesta k lidem. Jan Žižka Generální ředitel Mondi Štětí

Tajemství leadershipu : Cesta k lidem. Jan Žižka Generální ředitel Mondi Štětí Tajemství leadershipu : Cesta k lidem Jan Žižka Generální ředitel Mondi Štětí Stručný obsah Úvodní slovo o Mondi Štětí o Mondi Štětí Projekt Inspire the Mondi Way v závodě ve Štětí o Myslet globálně, jednat

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více