Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, Brno Česká republika tel.: fax.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Česká republika tel.:+420 545 105 111 fax.:+420 545 105 001"

Transkript

1 Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Olomoucká 7/9, Brno Česká republika tel.: fax.:

2 Vítejte v Siemens Industrial Turbomachinery Energy Sector

3 2

4 Obsah Principy Siemens 2 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Turbíny z Brna do celého světa 4 Co je to turbína 5 Útvary 6 Vaše první kroky v novém zaměstnání 8 Neustále zlepšujeme 10 Poznámky 12 1

5 Principy Siemens Nejvyšší výkon při dodržování nejvyšších etických zásad: Zodpovědnost - jednat eticky a zodpovědně Výjimečnost - dosahovat vysokého výkonu a znamenitých výsledků Inovativnost - být inovativní a vytvářet trvalé hodnoty 2

6 Milé kolegyně, milí kolegové, vítejte ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Ve společnosti, která je právem hrdá na své tradice, technickou výjimečnost, kompetence a samozřejmě na své zaměstnance. Jste to právě Vy, noví zaměstnanci naší společnosti, kteří přicházejí navázat na tradici, úspěchy a tvrdou práci našich předchůdců i současných kolegů, kteří mají na našem výjimečném postavení významný podíl. Naše společnost je pevnou a respektovanou součástí koncernu Siemens. Tak, jako celý koncern, i my se hlásíme k respektování a podpoře základních stavebních kamenů nebo řekněme firemních hodnot, kterými jsou zodpovědnost, inovativnost a výjimečnost. Věřím, že i Vy se ztotožníte s hodnotami, které vyznáváme. Přeji si a věřím, že se budete hrdě hlásit ke značce Siemens. Věřím, že využijete prostor, který Vám společnost poskytne k realizaci a rozvoji vašich profesních plánů a pomůže Vám i ke spokojenosti ve Vašem osobním životě. Přeji Vám hodně štěstí a těším se na spolupráci. Vladimír Štěpán 3

7 Turbíny z Brna do celého světa Nejzajímavější realizované projekty poslední : doby Siekierki - dvě turbíny SST-600 pro varšavskou teplárnu EC Siekierki, každá o výkonu 110 MW. Výkonem se jedná o největší turbíny, jaké kdy byly v Brně vyrobeny. Kelenföld - specifická zakázka na turbínu gigantických rozměrů o výkonu 50 MW pro maďarskou teplárnu nedaleko Budapešti. Shakopee - turbína pro indiánský kmen Shakopee Mdewakaton Sioux Community v Minnessotě, USA. Od roku 2008 se využívá pro spalování biomasy. Červený mlýn - paroplynové zařízení. Teplárny Brno a.s. - pro kterou byla vyrobena parní turbína SST-600 o výkonu 24 MW. Tanir Bavi - parní turbína pro paroplynový cyklus umístěná na moři v přístavu v jižní Indii. Montáž proběhla v Jižní Koreji, poté byl ponton odvlečen po moři k indickým břehům. Víte, že první parní turbína byla sestrojena v roce 1884 Charlesem A. Parsonem v Anglii? Brno bylo tou dobou známo jako centrum textilního průmyslu a strojírenství, v jehož čele stála tehdejší První brněnská strojírna (PBS). Prvopočátky dnešního závodu sahají až do roku Díky získání Parsonsovy licence se PBS stala tehdejším největším rakouským výrobcem parních turbín. Už v roce 1903 byla dokončena první parní kondenzační turbína, která zaznamenala velký úspěch na výstavě v Ústí nad Labem a poté byla umístěna v závodě ve Vaňkovce až do roku Jen do roku 1945 se v PBS vyrobilo 1195 parních turbín. O sto let později se potomek tehdejší První brněnské strojírny spojil s mezinárodní společností Siemens.Přinesl s sebou tučné věno v podobě více než 4000 vyrobených turbín, které byly a jsou dodávány do nejrůznějších koutů světa, včetně exotických zemí jako je Nový Zéland, Jižní Korea, Čína nebo Malajsie. 4

8 Vstup páry Turbína Generátor Olejový systém Výměníky tepla Převáděcí potrubí Kde všude pracují naše turbíny? Mezi nejčastější odvětví a zařízení, kde se používají naše turbíny, patří: průmyslové a městské teplárny spalovny odpadu a biomasy těžba ropy a plynu (pohony generátorů a kompresorů) chemický a petrochemický průmysl (pohony generátorů a kompresorů) papírenský průmysl cukrovary paroplynové cykly kogenerace elektrárny Co je to turbína? Parní turbína je rotační tepelný stroj, který slouží k přeměně tepelné energie na mechanickou. Taková turbína pak může pohánět generátor nebo kompresor nebo bývá využívána v průmyslu. Skladba turbíny: rotor s lopatkami, skříň, převodovka. Princip pohonu: pára tlakem na lopatky roztáčí rotor, pohyb se přenáší na generátor, kompresor. 5

9 Ten dělá to a ten zas tohle... Ve společnosti probíhají tři základní procesy: Obchodní: od prvního kontaktu se zákazníkem po uzavření smlouvy Business development Business development analyzuje trh s parními turbínami a předpovídá jeho budoucí vývoj; sleduje nejnovější technologické trendy a chování ostatních výrobců. Na základě systematicky budovaných marketingových, ekonomických a technických znalostí definuje pro segment I2 (výroba průmyslových parních turbín) produktovou, marketingovou a obchodní strategii a také strategii rozvoje vlastních výrobních kapacit včetně akvizic a strategických aliancí. Prodej Pomyslné dveře do společnosti otevírá zákazníkovi útvar prodeje. Hlavními oblastmi činnosti tohoto útvaru jsou návrhy technického řešení, cenové kalkulace, příprava a prezentace nabídek zákazníkům, kontraktační jednání a podpisy kontraktů. Po podepsání smlouvy je projekt s veškerou nabídkovou dokumentací protokolárně předán do útvaru Realizace projektů. Vývoj Útvar se zabývá vývojem nových zařízení a také údržbou a zlepšováním stávající konstrukce na základě vlastních návrhů, či na základě požadavků ostatních útvarů firmy nebo zákazníka. V průběhu vývoje je udržován těsný kontakt s ostatními útvary firmy, aby byla zajištěna vysoká kvalita a efektivnost řešení a také šetrnost k životnímu prostředí jak při výrobě, tak i po celou dobu provozu zařízení. Výsledkem činnosti je nejenom vlastní zařízení, ale také kompletní dokumentace, která je využívána při prodeji, návrhu a výrobě zařízení. Realizační: od podpisu smlouvy po předání zákazníkovi Engineering Útvar zahrnuje oblast vývoje, konstrukce (projektové činnosti, návrhové činnosti), dokumentace pro zákazníky, uvádění nových turbínových zařízení do provozu a technologickou přípravu výroby. Zároveň definuje technické požadavky pro nákup. Úzce spolupracuje se všemi ostatními útvary. Realizace projektů Útvar zajišťuje veškeré aktivity spojené s realizací projektu od předání z útvaru Prodeje až do konce záruční doby. Prostřednictvím příslušného manažera projektů odpovídá za řízení a realizaci projektů a zakázek v termínu, v souladu se smlouvou. Manažer projektů řídí projekt po celou dobu jeho realizace a je zodpovědný především za dodržení 6

10 termínů a nákladů. Nedílnou součástí útvaru jsou i oddělení Nákupu a Site Pool (expedice, transport a činnosti na stavbě). Výroba a montáž Úkolem tohoto útvaru je optimální využití strojního zařízení při realizaci produktu. Prioritou je kvalita, termíny dodávek při využití efektivního a kvalitního plánování výrobních kapacit a řízení veškerých výrobních procesů. Kvalita a provozní služby Útvar zahrnuje oddělení zabezpečení kvality, informační systémy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO), ochranu životního prostředí, kontrolu jakosti, programy zlepšo-vání a všechny ostatní provozní služby podniku (řízení dokumentace, směrnice, normy apod.). Ekonomický úsek Zahrnuje: controlling, právní oddělení, finance a daně, účtárnu, export control a contract management a podporuje průběh obchodních případů a jejich realizaci zejména v komerčních a právních oblastech. Útvar zajišťuje plánování, řízení a správnou evidenci a vykazování výkonů, nákladů a finančních toků společnosti. Kontroluje průběh realizace stanovených plánovaných úkolů a před-pokládá i zajišťuje opatření na jejich splnění. Útvar rovněž zajišťuje a kontroluje dodržování právních, účetních a ostatních závazných externích předpisů a pravidel. zákazníky, tak má personální oddělení ve spolupráci s jednotlivými vedoucími pracovníky na starost péči o naše zaměstnance. V jeho kompetenci nalezneme především veškeré aktivity spojené s náborem zaměstnanců, jejich adaptací, rozvojem a vzděláváním jako i poskytování pracovně-právního servisu, nastavování systému odměňování a benefitů, spolupráci s odborovou organizací aj. Servisní: činnosti prováděné na zařízení po předání zákazníkovi Servis turbín Cílem úspěšného projektu je spokojený zákazník, který provozuje energetické zařízení, které mu vydělává. O jeho bezporuchový provoz v záruční i pozáruční době, opravy, rekonstrukce a modernizace, vypracování technických analýz, retrofity, montážní práce nebo diagnostiku se stará útvar Servis turbín. Personální oddělení Tak jako naši zaměstnanci pečují o své...a všichni dohromady uděláme moc. 7 7

11 Vaše první kroky v novém zaměstnání......aneb, jak se u nás rychleji zorientovat. Čipová karta Čipová karta s fotografií umožňuje identifikaci zaměstnance, jeho volný pohyb po budově, evidenci docházky a bezhotovostní platby za jídlo ve firemní jídelně Sodexo. Kromě toho Vám tato karta umožní tisk a kopírování na multifunkčních strojích OCE, rozmístěných po budově. Karta Vám rovněž umožňuje elektronický podpis a šifrování ů. Docházkový systém V naší společnosti je instalován elektronický docházkový systém. Tento systém slouží k evidenci pracovní doby našich zaměstnanců. Docházkové terminály jsou umístěny na všech vstupních místech do společnosti. Zároveň má každý zaměstnanec možnost sledovat si svou pracovní dobu na svém počítači nebo informačním terminálu ve výrobní hale. Když zapnete počítač Pokud obdržíte pro svoji práci počítač, pro přihlášení do systému potřebujete heslo (password) a uživatelské jméno (login). Poté, co vstoupíte do systému, máte možnost pracovat s těmito sdílenými a lokálními disky: Disk R: slouží pro ukládání dat jednotlivých projektů, útvarů a aplikací. Disk I: slouží pro komunikaci mezi jednotlivými uživateli - každý má svůj adresář, umístěný pod svým útvarem, a do něj mu může každý ukládat data. V něm je adresář OUT, ze kterého mohou všichni data číst. Všechna tato data se automaticky po 3 dnech uložení mažou. Disk I: Vám umožní poslat v rámci firmy data větších objemů, která nemůžete poslat klasickou ovou poštou. Disk H: je určen pro ukládání souborů, na kterých aktuálně pracujete před tím, než jejich hotovou verzi umístíte do správného adresáře na disku R:. Tento disk je narozdíl od disku C: pravidelně zálohován. Velikost disku H: je však omezena. Na disk C: můžete ukládat do adresáře C:\Data\USER000X (Váš adresář, můžete do něj pouze Vy) nebo do adresáře C:\Data\Common. Data zde nejsou zálohována. V případě problémů s počítačem můžete volat IT helpdesk K čemu slouží intranet? Intranet dostupný na každém z počítačů ve firmě je zdrojem informací a kontaktů. Naleznete zde podnikové normy, směrnice, dokumenty jednotlivých útvarů, jídelní lístek, informace o benefitech pro zaměstnance, interní nabídky zaměstnání, programy vzdělávání. Intranet společnosti zároveň poskytuje jednoduchý link na intranet sektoru Energy, kde získáte veškeré informace o celém sektoru. Intranet vám nabízí i jiné užitečné nástroje: SCO (Siemens Corporate Organization) - pro lepší orientaci v organizačních strukturách společnosti Siemens SCD (Siemens Corporate Directory) - vyhledá kontaktní údaje o kterémkoli zaměstnanci Siemens Kromě intranetové sítě má společnost Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. své webové stránky, které naleznete na adrese: 8

12 výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Najdete je na intranetových stránkách v sekci Normy. Nekuřácká pracoviště - jsou všechna pracoviště a prostory ve společnosti. Kouření je povoleno pouze za podmínek stanovených v pracovním řádu a na místech k tomu výslovně určených. Elektronická komunikace: Pro elektronickou komunikaci se ve společnosti Siemens používá program MS Outlook. Pomocí Outlooku můžete rovněž provádět rezervaci zasedacích místností. Co je dobré vědět? Každý zaměstnanec by měl vědět, že: Pracovní řád - nalezne na intranetu. Právní odpovědností společnosti je zabezpečení ochrany zaměstnanců i návštěvníků. Každý zaměstnanec má zároveň povinnost v oblasti BOZP spolupracovat se společností. Základní informace o BOZP a PO získáte po vstupním školení, školení na pracovišti a dále zejména ve směrnicích řady 7, dostupných na intranetu. Technické normy - jsou dokumentované dohody, které poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, Máte nějaké dotazy a nevíte, na koho je směrovat? Pak se obraťte na intranetovou sekci Otázky & odpovědi. Nejžhavější novinky hledejte také v podnikových časopisech Turboviny nebo Oil & Gas Team. Nemáte přístup na síť? Ve výrobní hale je v informačním koutku umístěn informační terminál, který umožňuje přístup na síť všem zaměstnancům nejen ve výrobě. Kolektivní smlouva Pracovně právní vztah zaměstnance je upraven mimo jiné kolektivní smlouvou, kterou obdrží každý zaměstnanec po nástupu, a nadále je pak k dispozici na každém sekretariátu útvaru nebo personálním oddělení a rovněž v elektronické podobě na intranetu. 9

13 Neustále zlepšujeme... Jako perspektivní a dynamická společnost se neustále snažíme být o krok napřed před konkurencí. K tomu jsme vyvinuli několik programů na zlepšování procesů a činností uvnitř společnosti. TOP+ (Time Optimized Processes) je dlouhodobý program společnosti Siemens AG, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti. Cestou inovace a neustálého zlepšování procesů a postupů tak docilujeme zvyšování kvality námi dodávaného zařízení a služeb zákazníkovi. Program TOP+ zastřešuje programy: VGP, Six Sigma a 3i program. VGP (Value Generation Program) - hlavním cílem tohoto programu je dosáhnout předem stanovené úrovně EBIT (zisk před úroky a zdaněním). Hledáme cesty ke zvýšení produktivity a ke snížení nákladů, avšak za podmínky dodržení vysoké kvality našich produktů. Tzv. VGP task bývá zpravidla iniciován managementem společnosti a zadáván skupině pracovníků v čele s jedním vedoucím pro celý projekt. Six Sigma je metodickým nástrojem, s jehož pomocí lze analyzovat a hodnotit procesy, čímž lze snáze dosáhnout úspěšného řešení zadaného úkolu. Za pomoci metodologie Six Sigma dokážeme efektivněji řešit např. VGP úkoly. 3i program Program 3i - Idea-Impuls-Iniciativa - otevírá prostor osobní iniciativě zaměstnanců. Každý, kdo má dobrý nápad, jak zlepšit některý z firemních procesů, pracovní prostředí či bezpečnost a ochranu zdraví na svém pracovišti, může jej přihlásit u pověřeného 3i koordinátora. Za uspěšný návrh, který se bude realizovat v praxi, dostane zaměstnanec finanční odměnu... Naši lidé jsou klíčem k našemu úspěchu. Na podporu a rozvoj zaměstnanců je v Siemens kladen velký důraz. K tomuto účelu jsou neustále vyvíjeny nejrůznější aktivity a programy. EOS (Employee Opinion Survey) je zaměstnanecká anketa, která dává každému z nás možnost vyjádřit anonymní 10 12

14 formou svůj názor na dění ve firmě a navrhnout konkrétní zlepšení v oblastech jako je informovanost, pracovní podmínky, styl řízení nebo kariérové příležitosti. Výsledky ankety se vždy důkladně zabývají vedoucí zaměstnanci všech úrovní a na jejich základě jsou pak ve spolupráci se zaměstnanci definována opatření, jejichž realizace se pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Tato anketa probíhá ve firmě 1x za 2 roky. RPH (Rozvoj-Podpora-Hodnocení) je lokální obdobou procesu PMP: zatímco PMP se využívá při hodnocení a plánování osobního rozvoje manažerů, RPH slouží stejnému účelu pro ostatní zaměstnance v technických a administrativních profesích. Upward feedback je hodnocení přímého nadřízeného zaměstnanci, tedy opačný proces s jakým se setkáváme při hodnocení zaměstnance přímým nadřízeným (tedy RPH proceem). Hodnocení nadřízeného probíhá jednou za 2 roky a poskytuje nadřízenému prostřednictvím Vašeho hodnocení zpětnou vazbu k jeho práci. PMP je proces hodnocení zaměstnanců a plánování jejich osobního rozvoje ve společnosti Siemens. Zaměstnanci představují klíčový faktor úspěchu naší společnosti a celosvětově používaný proces PMP je nástrojem, s jehož pomocí Siemens usiluje nejenom o objektivní zhodnocení jejich výkonnosti za uplynulý obchodní rok, ale též o identifikaci talentovaných zaměstnanců a správné plánování dalšího osobního rozvoje - tak, aby bylo dosaženo shody mezi potřebami firmy a potřebami zaměstnance. Pilířem PMP je vedle přípravného motivačního pohovoru s přímým nadřízeným diskuse u kulatého stolu, které se kromě přímého nadřízeného účastní i další manažeři a dosahuje se tak vyváženějšího pohledu na zaměstnance než při obvyklých formách hodnocení. O výsledcích diskuse následně podá přímý nadřízený zaměstnanci zpětnou vazbu, jejíž součástí jsou i konkrétní opatření v oblasti osobního rozvoje. Za podporu při realizaci těchto opatření mohou zodpovídat různé osoby (vedoucí, personální oddělení atd.), hlavní odpovědnost však vždy zůstává především na samotném zaměstnanci a jeho osobní iniciativě.... a budeme rádi, když nám v tom pomůžete i Vy. 11

15 Poznámky: 12 14

16 15 13

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914)

Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) ŠkodaAuto Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2009/2010 Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914)

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN Vydání: srpen 2010 1/2010 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Je doba dovolených a nastal čas se ohlédnout za tím, co se nám

Více

Nový koncept telekomunikačních služeb a jejich zřizování

Nový koncept telekomunikačních služeb a jejich zřizování Bankovní institut vysoká škola Praha Název katedry Nový koncept telekomunikačních služeb a jejich zřizování Diplomová práce Autor: Tomáš Pýcha Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Jiří

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Zpráva o společenské odpovědnosti České spořitelny ve stručnosti a v číslech... 0203 Slovo úvodem... 04 Naše společnost... 0506 Klienti... 06 Lidé ve Finanční

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku Effectivity Assessment of Company Personnel Policy Bc. Sandra Tymlová Plzeň 2014 Prohlášení

Více

KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA

KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA KATALOG ŠKOLENÍ Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA Sleduj. Nauč se. Konej. Rozvoj základních dovedností.

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více