Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o."

Transkript

1 Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity čípku děložního. Základním principem této metody je screeningové cytologické vyšetření. Po přijetí vzorku k vyšetření se provede barvení sklíčka v barvícím automatu, zamontování solakrylem BMX a po jeho zaschnutí následuje jeho hodnocení pod mikroskopem a určení výsledku. Stěr z děložního čípku, vulvy a vaginy. Na podložní sklo. Pro hodnocení stěru je nejvhodnější odběr v první polovině menstruačního cyklu. Je důležité odebrat tzv. transformační zónu. Uspokojivý stěr musí obsahovat v dostatečném množství buňky dlaždicových epitelií - exocervix a buňky žlázové - endocervix. Odběr se provádí kartáčkem (brush). Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacientky k odběru. Odběr provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař gynekolog, který je za něho odpovědný. 21 dní, v případě žádosti klinika týž nebo následující den. Název vyšetření: Histologické vyšetření tkání a diagnostika HE Základním principem této metody je barvení parafínových řezů získaných z vyšetřované tkáně - biopsie. Podložní skla s tkáňovými řezy vložíme do barvícího automatu a obarvíme. Výsledek barvení hodnotí lékař. Jádra buněk u barvení metodou H.E. jsou zbarvena modře,vazivo růžově, svalovina červeně, chrupavka modře. Obarvené preparáty se montují do solakrylu BMX, poté jsou odevzdány vedoucímu lékaři k určení diagnózy. Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či maligní nádory, reaktivní změny apod/. Transportních lahviček (umělohmotných či skleněných). fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný Verze: 01 Strana 1 (celkem 15)

2 specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Název vyšetření: Barvení metodou Alciánová modř ALC Základním principem této metody je barvení parafínových řezů získaných z vyšetřované tkáně - biopsie. Metoda ALC slouží k průkazu kyselých mukopolysacharidů, které se zbarví modře a jádra buněk červeně. Před samotným barvením musíme provést odparafinování parafinových řezů, které byly přikrojeny na mikrotomu. Po odparafinování následuje vlastní barvení pomocí kitu ALC. Řezy montujeme do solakrylu a po jeho zaschnutí předáme vedoucímu lékaři k vyhodnocení pod mikroskopem. U této metody se jádra buněk obarví červeně a kyselé mukopolysacharidy modře. Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či maligní nádory, reaktivní změny apod/. Transportních lahviček (umělohmotných či skleněných). fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný dní Název vyšetření: Barvení metodou P.A.S. podle Hotchkiss - McManus PAS Základním principem této metody je barvení parafínových řezů získaných z vyšetřované tkáně - biopsie. Metoda P.A.S. umožňuje rozlišit různé tkáňové složky díky vysoké afinitě ke glykogenu a aminohydroxilovým skupinám. Podstatou PAS reakce je oxidace polysacharidů, při které vznikají aldehydy, jež reagují s Schiffovým reagens fialově červeným zbarvením. Polysacharidy (např. mukopolysacharidy, glykoproteiny) jsou složené sacharidy vyskytující se např. v hlenu žaludeční sliznice. Před samotným barvením musíme provést odparafinování parafinových řezů, které byly přikrojeny na mikrotomu. Po odparafinování následuje vlastní barvení pomocí kitu P.A.S.. Verze: 01 Strana 2 (celkem 15)

3 Dále řezy montujeme do solakrylu a po jeho zaschnutí předáme vedoucímu lékaři k vyhodnocení pod mikroskopem. U této metody se jádra buněk barví modře, polysacharidy a glykogen červeno-fialově. Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či maligní nádory, reaktivní změny apod/. Transportních lahviček (umělohmotných či skleněných). fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Název vyšetření: Barvení metodou PERLS (průkaz železa) PERLS Metoda PERLS slouží k průkazu organicky vázaného železa ve tkáni. Základním principem této metody je barvení parafínových řezů získaných z vyšetřované tkáně - biopsie. Laborantka po přijetí vzorku provede zpracování a následné barvení vzorku a předá jej vedoucímu lékaři k odečtení výsledku a určení diagnózy. Kit obsahuje reagencie pro barvení metodou Perls k průkazu železa v histologických řezech. Zředěná kyselina chlorovodíková způsobí, že se uvolní železité ionty z vazby bílkovin. Tyto ionty poté reagují s ferrokyanidem draselným a vytvářejí nerozpustné modré sloučeniny (pruská modř). Tato metoda je charakterizována modrým zbarvením trojmocných železitých sloučenin, jádra buněk jsou zbarvena červeně. Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či maligní nádory, reaktivní změny apod/. Transportních lahviček (umělohmotných či skleněných). fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Verze: 01 Strana 3 (celkem 15)

4 Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Název vyšetření: Barvení metodou May Grünwald Giemsa- cytologie MGG Základním principem MGG je barvení nátěrů odebraných punkcí ze štítné žlázy, barvení sekretů odebraných z prsou apod. Před barvením MGG vzorky fixujeme izopropylalkoholem a barvíme postupně roztoky May Grunwald, Giemsa Romanovski. Po obarvení a zaschnutí montujeme solakrylem BMX a předáme vedoucímu lékaři k vyhodnocení a určení diagnózy. Vzorek odebraný na cytologické vyšetření k nám přichází do laboratoře na podložním skle. Většinou se jedná o vzorek punkce ze štítné žlázy nebo o sekret z prsu. Nátěr na podložní sklo Materiál odebírá lékař pomocí tenkojehlové aspirace orgánu / štítná žláza/ nebo provádí nátěr např. sekretu z prsu. Nátěr je nanesen na čisté a odmaštěné podložní sklo a pomocí druhého podložního sklíčka se zabroušenou hranou rozetřen. Nátěr musí být tenký a nesmí dojít k poškození buněčných elementů. Nátěr je fixován fixačním sprayem nebo je fixován volně na vzduchu. Po zaschnutí nátěru je tento odeslán do laboratoře., dle žádosti klinika týž nebo další den po doručení. Název vyšetření: Barvení metodou Giemsa Giemsa Barvení metodou Giemsa slouží k průkazu bakterie Helicobacter pylori ve sliznici gastro-intestinálního traktu /žaludek, duodenum/ Po zhotovení tkáňových řezů z parafinového bloku na mikrotomu, jejich umístění na podložní sklo a temperování v termostatu je preparát připraven k barvení. Před vlastním barvením je nutno řez odparafinovat řadou xylenů a alkoholu a obarvíme dle doporučené metodiky. Po vlastním barvení řezy, odvodníme a projasníme a zamontujeme do solakrylu. Preparáty jsou nyní připraveny k mikroskopickému hodnocení lékařem. Bakterie jsou v řezech zbarveny tmavě modře. Bioptický materiál z gastro-intestinálního traktu Transportních lahviček (umělohmotných či skleněných). fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby Verze: 01 Strana 4 (celkem 15)

5 zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Název vyšetření: Rychlá peroperační biopsie Peroperační biopsie Metoda slouží k rychlému histopatologickému vyšetření bioptického vzorku a určení diagnozy v průběhu operace. Zpracování nefixovaného čerstvě odebraného biologického materiálu ( tkáně, orgány) zmražením a zhotovením tenkých řezů v kryostatu, následně rychlým přehledným barvením Hematoxylin Eosin a odečtením vzorku atestovaným patologem. Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či maligní nádory, reaktivní změny apod/ bez fixace formalínem. Odběr vzorku provádí lékař specialista v daném klinickém oboru, kde je vyžadováno rychlé peroperační vyšetření bioptického vzorku a ihned zajištuje jeho transport do laboratoře v co nejkratším časovém termínu. Transport provádí v našem případě školená sálová sestra. Peroperačně odebraná čerstvá nefixovaná tkáň je vložena do speciální plastové či skleněné uzavřené nádoby určené k tomuto účelu a ihned transportována do laboratoře. Každá nádoba musí být označena jménem pacienta a rokem narození nebo rodným číslem a údaje se musí shodovat s údaji na průvodním. Do 20 minut Název vyšetření: Barvení metodou May- Grünwald Giemsa- biopsie MGG Metodika barvení May Grünwald Giemsa slouží k barvení krvetvorné tkáně a krevních elementů- bílých krvinek. Základním principem této metody je speciální barvení parafínových řezů získaných z vyšetřované tkáně - biopsie. Laborantka po přijetí vzorku provede zpracování a následné barvení vzorku a předá jej vedoucímu lékaři k odečtení výsledku spolu s ostatními preparáty téhož případu a určení diagnózy. Toto barvení slouží k zobrazení krvetvorné tkáně a krevních elementů- bílých krvinek většinou v lymfatické uzlině, kůži, apod. Verze: 01 Strana 5 (celkem 15)

6 Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či maligní nádory, reaktivní změny apod/. fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný dní Název vyšetření: Barvení metodou Fouchet Van Gieson podle Kutlicka Fouchet Van Gieson Metoda Fouchet van Gieson slouží k průkazu bilirubinu, pojivových tkání a kolagenu v histologických řezech v jednom barvení. Jedná se o speciální pomocnou metodu používanou společně s přehledným barvením (hematoxylin eosin). Základním principem této metody je speciální barvení parafínových řezů získaných z vyšetřované tkáně - biopsie. Laborantka po přijetí vzorku provede zpracování a následné barvení vzorku a předá jej vedoucímu lékaři k odečtení výsledku spolu s ostatními preparáty téhož případu a určení diagnózy. Principem metodiky Fouchet van Gieson podle Kutlicka je průkaz bilirubinu, bilirubin získává žlutohnědý odstín při katabolismu hemoglobinu, oxidací při použití Fouchet roztoku je obarven zeleně. Kontrastním barvením Van Giesonovým pikrofuchsínem se znázorní vazivo červeně a svalovina žlutě. Bioptický materiál především z jater nebo gastrointestinálního traktu Transportní nádoba plastová nebo skleněná fixována vložením do fixační tekutiny (10% formalín/, aby nedošlo k autolýze buněk ve tkáni. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Bioptický materiál je do naší laboratoře odesílán z různých lékařských ambulancí (chirurgická, kožní, oční, ORL, gynekologická gastroenterologická ), ve kterých je pacient podrobně seznámen s celkovým průběhem léčby, důvodem odběru vzorku tkáně a možnými omezeními po odběru. Verze: 01 Strana 6 (celkem 15)

7 Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný dní Název vyšetření: Imunohistochemie Estrogen Receptor ER Metoda slouží k laboratornímu semikvantitativnímu průkazu estrogenových receptorů za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human Estrogen Receptor ER klon 1D5 případě pro hormon estrogen, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Interpretaci musí provádět kvalifikovaný patolog v souvislosti s anamnézou pacienta a jinými diagnostickými Výsledkem je různě intenzivní hnědé zbarvení jader buněk. Transportní nádoba plastová nebo skleněná. Název vyšetření: Imunohistochemie - Progesteron Receptor PR Metoda slouží k laboratornímu semikvantitativnímu průkazu progesteronových receptorů za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor clone PgR636 případě pro hormon progesteron, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Interpretaci musí provádět kvalifikovaný patolog v souvislosti s anamnézou pacienta a jinými diagnostickými Výsledkem je různě intenzivní zbarvení jader buněk. Verze: 01 Strana 7 (celkem 15)

8 Transportní nádoba plastová nebo skleněná. Název vyšetření: Imunohistochemie c-erbb-2 Oncoprotein c-erbb-2 / HER2/neu/ Protilátka Polyclonal Rabbit Anti- Human c-erbb-2 Oncoprotein za pomocí imunohistochemického postupu značí molekuly proteinu c-erbb-2. případě pro onkoprotein c-erbb-2, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je různě intenzivní zbarvení buněčné membrány. Transportní nádoba plastová nebo skleněná. Název vyšetření: Imunohistochemie E-cadherin E-cadherin Metoda slouží k laboratornímu kvalitativnímu průkazu buněk pozitivních na E-cadherin ve tkáních za použití Verze: 01 Strana 8 (celkem 15)

9 protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human E-cadherin. případě pro E-cadherin, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení buněčné cytoplasmy a membrán. Transportní nádoba plastová nebo skleněná. Název vyšetření: Imunohistochemie Cytokeratin CK AE1/AE3 k laboratornímu kvalitativnímu průkazu cytokeratinů za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin Clones AE1/AE3 případě cytokeratinu, který tvoří cytoskelet epiteliálních buněk, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení cytoplasmy buněk. Verze: 01 Strana 9 (celkem 15)

10 Název vyšetření: Imunohistochemie CD 68 CD 68 k laboratornímu kvalitativnímu průkazu proteinu CD68 při použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human CD68 případě proteinu CD68, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení cytoplasmy buněk hlavně makrofágů. Transportní nádoba plastová nebo skleněná Název vyšetření: Imunohistochemie Cytokeratin 19 CK 19 k laboratornímu kvalitativnímu průkazu proteinu cykokeratinu 19 za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin 19 případě proteinu Cytokeratin 19, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Verze: 01 Strana 10 (celkem 15)

11 Výsledkem je hnědé zbarvení cytoplasmy buněk. Transportní nádoba plastová nebo skleněná Název vyšetření: Imunohistochemie CD34 CD34 k laboratornímu kvalitativnímu průkazu proteinu CD34 ve tkáních použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human CD34 Class II případě proteinu CD34, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení cytoplasmy endotelií cév. Trasportní nádoba plastová nebo skleněná Název vyšetření: Imunohistochemie Proliferační faktor Ki-67 Ki-67 k laboratornímu kvalitativnímu průkazu antigenu Ki-67 Verze: 01 Strana 11 (celkem 15)

12 tkáních fixovaných za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human KI-67 Antigen Clone MIB-1 případě jaderného antigenu Ki-67 spojeného s buněčnou proliferací, na základě specifické interakce antigenu s monoklonální protilátkou MIB-1 a následná vizualizace a zhodnocení za použití světelné mikroskopie. Výsledkem je hnědé zbarvení jader buněk. Název vyšetření: Imunohistochemie hladkosvalový aktin Aktin k laboratornímu kvalitativnímu průkazu proteinu aktinu hladkého svalstva ve tkáních za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human Alpha Smooth Muscle Actin Clone 1A4 Principem je identifikace alfa buněk pozitivních na aktin hladkého svalstva, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení buněk hladké svaloviny a myoepitelií. Verze: 01 Strana 12 (celkem 15)

13 Název vyšetření: Imunohistochemie S 100 protein S 100 Název vyšetření: Imunohistochemie CD 3 CD 3 k laboratornímu kvalitativnímu průkazu antigenu S100 ve tkáních za použití protilátky Polyclonal Rabbit Anti-S100 případě S100 proteinu na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení buněk neurálních tkáníglie, schwannovy buňky, melanocyty, chondrocyty, adipocyty, myoepitelie, Langerhansovy buňky. k laboratornímu kvalitativnímu průkazu antigenu T3(CD3 komplex) za použití protilátky Polyclonal Rabbit Anti-Human CD3 případě CD3, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení T-lymfocytů. Verze: 01 Strana 13 (celkem 15)

14 Název vyšetření: Imunohistochemie Melan A Melan A k laboratornímu kvalitativnímu průkazu antigenu Melan-A ve tkáních za použití protilátky Monoclonal Mouse Anti-Human Melan-A případě Melan-A, na základě specifické interakce antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení buněk maligního melanomu, PEComu, sarkomu z jasných buněk aj. Název vyšetření: Imunohistochemie Chromogranin A Chromogranin A k laboratornímu kvalitativnímu průkazu buněčného znaku chromograninu A ve tkáních za použití protilátky Polyclonal Rabbit Anti-Human Chromogranin A případě chromograninu A, na základě specifické interakce Verze: 01 Strana 14 (celkem 15)

15 antigenu s protilátkou a její barevné vizualizace vhodným markerem ve světelném mikroskopu. Výsledkem je hnědé zbarvení cytoplasmy neuroendokrinních buněk. Verze: 01 Strana 15 (celkem 15)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato kniha vznikla díky sponzorským příspěvkům a spolupráci firem: Nikon, Bamed a Biotech. Hlavní sponzor Další sponzoři HISTOPATOLOGICKÝ ATLAS Autorky:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

MIKROSKOPIE POTRAVIN

MIKROSKOPIE POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MIKROSKOPIE POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. doc. MVDr. Bohuslava

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Strana: 1 z celkem 30 Jméno Vypracoval: Mgr. Martina Smitalová Schválil: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Podpis Rozdělovník Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Seznam revizí

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

k využití nádorových markerů v klinické praxi

k využití nádorových markerů v klinické praxi Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) -sekce imunoanalytických metod k využití nádorových

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ

1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ Karcinoid MAXDORF Obsah Slovo úvodem... 2 1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ... 3 1.1 Statistika karcinoidů světové údaje... 3 1.2 Statistika karcinoidů Česká republika (1994 99)... 4 1.3 Hlášení novotvarů, registrace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více