Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku"

Transkript

1 Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku MUDr. Radomír Taláb, CSc Šerclovy dny 1

2 Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS=MS)! chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS)! mladí dospělí mezi rokem života, ženy (2-2.5x), 85% R/R! přednostně bílá rasa, prevalence narůstá se vzdáleností od rovníku ČR: / ! patogeneze onemocnění - na periferii aktivované autoagresívní lymfocyty proti antigenům CNS, převážně myelinu přes porušenou HEB do CNS! tvorba perivaskulárních infiltrátů, kde rozpad myelinu a ztráta axonů důsledkem neurodeficit - invalidita! míra axonální ztráty podmíněná geneticky HLA - DR2, sub-typ HLA-DRB1*1501 (alela HLA-DR specificky spojená s časnou fází ataky RS)! zánět za neporušenou HEB na okrajích zánětlivých ložisek a meningách, kde shluky B lymfocytů tvorba protilátek, vznik klonů plazmatických bb. 2

3 Zánětlivá a degenerativní aktivita nejenom v lézích na MR. Zánětem prostoupena normálně vypadající bílá a šedá hmota mozku průkaz MR spektroskopie, histopatologický. Léčbou ovlivnitelná zánětlivá fáze terapeutické okno prvních 5-7 let. 3

4 Proč RS v dětském věku! v průběhu 15 let péče o RS u dospělých (D)! zvyšující se počty dg. dětí! otázka přístupu k dg. a léčbě u dětí (všeobecně jako u D)! jaká jsou specifika RS u dětí a zda mají prediktivní význam pro prognózu! historie: 1896 (Eichhorst) (Wechsler) (Schumacher)! klasifikace 1993 (Hanefeld & Bauer): EIMS (<5) DIMS (5-10) JMS (10-16)! klasifikace 2006 (Menkes et.al.) IMS (<10-12) JMS (10-12<18)! specifika demografická, geografická, životní prostředí shodná s D! důvody rozdílností rasových, etnických, rodových seskupení nejsou objasněná! rozdíly v patogenezi expozice viry, stav vitaminu D, kouření 4

5 RS u dětí! odhad děti s RS: % ze všech RS (2.5 mil.) prezentovaný soubor 41/1800 = 2.2%! prevalence! EIMS 0.4 až 1.4/ ! JMS 1.35 až 2.5/ ! 1.5-2x častěji děvčátka po 6. roce 5

6 RS u dětí! rizikové faktory u dětí expozice: skupiny virů (EBV, HSV-6, paramyxo-, endogenní retro- HERV-W, jejichž extracelulární částice - HSRV jsou spojovány s RS)! časná virová infekce EBV! titru protilátek proti antigenům EBV, nukleární antigen EBNA1 zvýšená odpověď CD4+ a CD8+ T bb zkřížená reakce s myelinovými antigeny vyvolá autoimunitní reakci a šíření na další myelinové epitopy CNS v čase! latentní EBV EBV útočiště shluky B-bb. na meningách exprimují markery latentní EBV infekce reaktivace v plazmatických bb. akutních lézích - plakách vakcinace! hepatitis B & tetanus postvakcinační riziko první ataky nebo relapsu nebylo potvrzeno možnost nárůstu s věkem (francouzská populace) kouření (prostředí)- u dětí s RS 2x vyšší pasivní kuřáctví stav vitaminu D! u 61% nemocných RS! + inf. mononukleóza u 72% nemocných RS v zemích, kde expozice UV záření Skandinávie, Skotsko, Velká Británie 6

7 Klinická specifika u dětí s RS Infantilní MS (EIMS,DIMS)! 81% - hemiparézy s pyramidovou symptomatickou! 35% - mentální porucha, cefalea, vestibulocerebellární syndrom! 23% - optická neuritida (jednostranná nebo oboustranná)! 22% - epileptické křeče! 43% - multifokální Juvenilní MS(JMS)! 64% - senzitivní nebo senzitivněmotorický hemisyndrom bez akutní difúzní encefalopatie! 16% - optická neuritida (jednostranná)! 6% - epileptické křeče! 36% - monofokální Souhrnně dětské formy RS CIS: pyramidové, senzitivní symptomy, ev. myelopatie únava, spasticita, emoční labilita, problémy ve škole 7

8 Klinicky izolovaný syndrom(cis)! multifokální & monofokální první demyelinizační příhoda! když zobrazené 2 asymptomatické MR léze = v 90% RS (ne každá demyel. příhoda vyvine RS)! dif. dg. CIS vs. ADEM/MDEM KIDMUS (47%)! monofokální! 29% ADEM-like nová ataka = definitivní dg. RS (CD MS)! 18% CIS nová ataka = definitivní dg. RS nejčastěji ON 80% spontánní regrese transverzální myelitida méně konverze do CD MS! konverze do CD MS do 18 let = agresivita CIS! nutná léčba CIS = zasáhnout proti zánětu v začátku choroby = omezení destrukce tkáně 8

9 Konverze CIS do CD MS (MSC FN HK) Σ = 55 Věk < 18 = 22 Věk > 18 = 33 F/M 20/2 20/13 M-CIS 14,4 30,7 Konverze do CD MS 12 měsíců 36,4% 9,9% 24 měsíců 22,7% 9,9% 36 měsíců 18,1% 9,9% Konverze Σ 77,2% 29,7% - argument pro léčbu CIS v dětském věku - I. linie DMD (disease modifying drug) i když off-label - léčba před érou DMD toxická, více NÚ, nedostatečně účinná 9

10 Diagnostika RS u dětí (MR,CSF,VEP)! MR (mozek,mícha) IMS (<10-12 let) tumor-like splývání lézí 80%) 1. dif. dg. ADEM (Callen: MS-ADEM MR kriteria - 95% specificita) JMS dg. kriteria jako u D (DIS+DIT)! DIS -MR léze 2 ze 4! DIT Gd-enhancement nebo nové ložisko! CSF 2 a více oligoklonální pásy (OCB) 95-97% (d=d)! VEP (d=d) specificita < 80%! Diagnostika rozšířená o vylouč. ostatních zánětl. onemocnění EBV,HSV,CMV protilátky IgG, IgM sérum (nově JCV, VZV) protilátky proti EBV antigenům (EBNA1 = DNA vazebný protein podíl na replikaci cirkulární virové DNA) borrelie sérum & CSF PCR DNA a ELISA - protilátky IgG a IgM 10

11 Dif. dg. RS u dětí Varianty RS! NMO! choroba Baló! Schilderova choroba! Marburgova varianta RS Jiná etiologie! akutní infekce CNS (encefalitis, PML, neuroborreliosis, SSPE etc.)! postinfekční stavy (ADEM etc.)! vaskulitis! post-trombotické stavy! hereditární metabol. onem.! akutní a subakutní nebo chronické míšní poruchy! intrakraniální nádory! ostatní 11

12 Soubor dětí s RS( ) Děti dg. RS Počet(%) Věk(Ø)- Věk (m) (25;75%) IMS(<12) 6(14,6) 10(6-12) ,3; 12 JMS(>12) 35(85,4) Celkem 41 15,6 (13-17,5) 14,8 (6-17,5) 16 15; ; 16,7 Děti dg. RS Počet (%) Věk(Ø)- Věk (m) (25;75%) Chlapci 10 (24,4) Dívky 31 (75,6) Celkem 41 15,5 (9-17,5) 14,6 (6-17,5) 14,8 (6-17,5) 17 14,5; ; ; 16,7 12

13 Cíl - ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí! základní algoritmus je shodný u d & D! McDonald kriteria ! specifika dg. RS u dětí: rizikové faktory u dětí (infekce,vakcinace etc.) specifická diferenciální diagnostika hospitalizace vždy čas pro dg. & akutní léčbu prognóza CIS = 1. demyelinizační ataka léčba I. linie shodně jako u D (základem průkaz účinnosti, bezpečnosti, tolerance u dospělých RS proti toxicitě, NÚ a nízké účinnosti léčby před DMD) 13

14 Cíl 1 - ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí! rizikové faktory & CIS Faktor < 12 let > 12 let Celkem 1 infekce 3(50%) 18(51,4%) 21(51,2%) 2 stres 0 6(17,1%) 6(14,6%) 3 fyz. zátěž 0 1(2,9%) 1(2,4%) 4 ostatní 3(50%) 10(28,6%) 13(31,7%) celkem infekce u dětí (51,2%) rizikový faktor vzniku CIS - ostatní vakcinace nejsou přímé důkazy koincidence s CIS nebo relapsem (hepatitis B, tetanus a chřipka) 14

15 Cíl 1- ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí! stupeň neurodeficitu v čase - EDSS (ve vztahu k IMS a JMS a k pohlaví) Děti dg. RS EDSS (CIS) (M) EDSS 25%; 75% EDSS Trvání RS (M) Trvání 25%; 75% IMS (6) 2,0 1,4;2,1 1,0-2,5 92,5 55,5-13 2,5 Trvání EDSS 11 (M) EDSS 11 25,75 % EDSS ,75 1,4;2,7 1,0-3,5 JMS (35) 2,0 2,0;2,5 1,0-3, ,5 1,5;2,0 1,0-6,5 M (10) 2,0 1,5;2,1 1,0-2,5 93,5 40,7; 135, ,5 1,5;2,0 1,0-6,5 F (31) 2,0 2,0;2,5 1,0-3, ,5 1,5;2,5 1,0-6,5 Σ (41) 2,0 2,0;2,5 1,0-3, , ,5 1,5;2,0 1,0-6,5 15

16 Cíl 1- ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí Korelace stupně disability - EDSS CIS a 2. ataky; Spearmanův cc r=0.579 je statisticky významný (p<0.001) 16

17 Cíl 1- ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí Korelace stupně disability: EDSS (CIS) a EDSS (poslední ataka) Spearmanův cc r=0.058 není statisticky významný (p=0.722) 17

18 Cíl 1- ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí prediktory aktivity RS! děti s CIS čas 2.ataka! monofokální vs multifokální léze mozku a míchy! léze CC a solitární jasné léze - vstupní MR prediktory 2. ataky Sub-soubor děti Počet Interval (M) 25%;75% Min-max( ) Σ s 2. atakou ; IMS 4 13,5 2,25;32, JMS ; M ;35, F 26 9,5 3,75; Monofokální ; Multifokální ;20, Léčba ano ;23, Léčba ne ;

19 Cíl 1 - ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí! MR mozku & míchy vstupní: DIS & DIT Děti dg. RS počet MR kriteria MR aktivita MR spinální IMS JMS Σ ! MR mozku & míchy kontrolní: DIS & DIT Děti dg. RS počet MR progrese & aktivita MR regrese MR stacionární IMS 6 2(33,4%) 1 3(50,0%) JMS 35 14(44,4%) 1 14(51,9%) Σ 41 16(42,5%) 2(6,1%) 17(51,5%) 19

20 Léčba RS u dětí akutní (CIS & relaps) I. Linie - DMD II. Linie symptomatická nemedikamentózní 20

21 Cíl 2 - ověřit, zda léčba 1. a 2. linie RS standardně aplikovaná u dospělých s dg. RS a u dětí s RS off-label má shodné výsledky! indikace léčby 1. linie léčby u dospělých (D) CD MS do 2 let CIS od r. 2008! indikace shodná u dětí s RS Soubor(d) CD MS GA IFN-β- 1a IFN-β- 1b 0 Switch

22 Cíl 2 - ověřit, zda léčba 1. a 2. linie RS standardně aplikovaná u dospělých s dg. RS a u dětí s RS off-label má shodné výsledky! switch do 2. linie = eskalace natalizumab (NTB) FDA pouze pro D mitoxantron (MiTX)! indikace nedostatečná účinnost DMD (klinika + MR) agresivita RS (klinika + MR)! 7 dětí (5F, 2M), 5 děti <18 let, 2 děti >18 let! 5 dětí <18 let: 3 (F) DMD NTB 2 (M) NTB 22

23 Cíl 3 prověřit toleranci a výskyt známých případně nových nežádoucích účinků léčby I. a II. linie u RS v dětském věku (Ghezzi A. Therapeutic Strategies in Childhood Multiple Sclerosis 2010) Nežádoucí účinky Děti s RS Dospělí s RS Flu-like syndrom 8-71% 47% Reakce v místě inj. 7-75% 61% Bolesti hlavy 8-28% 50% Bolesti ve svalech 5-17% 25% Únava 3-6% 18% Nauzea 3-10% 32% Elevace jaterních enz. 6-33% 0% Dysfunkce št.žl. 8% 0%! léčba DMD (GA, IFN-β) velmi dobře tolerována! IFN-β 1x flu-like, 2x lokální erytém; GA 1x nekonst. lokální reakce! 0 dětí souboru switch z důvodu intolerance! 7 dětí switch pro neúčinnost DMD + agresivitu RS = eskalace léčby (NTB) monitoring (12 m): anti - JCV neg., MR; NÚ nepozorovány 23

24 Cíl 4 - závěry klinického šetření - aplikace v klinické praxi! podezření na 1. demyelinizační ataku u dětí je indikací: k hospitalizaci na dětském neurologickém odd. urychlené standardní diagnostice (MR mozku ev. míchy, CSF,VEP, rozšířená o vyloučení ostatních zánětl. onemocnění: EBV,CMV,HSV + JCV,VZV v séru a borrelie v séru a CSF)! potvrzení 1. demyelinizační ataky akutní léčba methylprednisolonem i.v. (30mg/kg/den max. 1000mg/d), 3-5dnů sestupná dávka & stop! 24

25 Cíl 4 - závěry klinického šetření - aplikace v klinické praxi! přednostně dětská lůžková neurologická odd., kde jsou MS centra tým specialistů -odhad 6 v ČR (garance včasné dg. a léčby) volba I. linie léčby DMD když maligní forma RS natalizumab spolupráce s rodinou, ev. školou! zařazení dětí s RS do registru RS v ČR - přehled o epidemiologické situaci v ČR! doplnění Standardu diagnostiky a léčby RS a NMO, který otázky RS v dětském věku neřeší 25

26 Cíl 1- ověřit, zda diagnostický přistup a sledované parametry u dětí garantují včasnou diagnostiku a léčbu a predikují prognózu RS u dětí! VEP: latence P100, amplituda! interokulární diference nebyla abnormita vyjma ON - tab.: Děti dg. RS Počet P100(Ø) ms P100(m)ms AMP(Ø)uV AMP(m)uV IMS 5 0,3-1,8-0,252-0,6 JMS 30 15,88 3,15-0,181 0,195 Σ 35 13,66 2,5-0,19 0,1! Hypotéza zráni CNS s věkem zkracování latencí P100- mezi skupinami IMS vs JMS nebyla statisticky v. diference 26

27 Dětské neurologické oddělení NK FNHK Děkuji za pozornost! 27

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové 33. ŠERCLOVY DNY MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Neurologická klinika v Hradci již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální

Více

Algoritmy diferenciální diagnostiky roztroušené sklerózy

Algoritmy diferenciální diagnostiky roztroušené sklerózy C14 Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy Algoritmy diferenciální diagnostiky roztroušené sklerózy MUDr. Jiří Piťha MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a. s. Nemocnice Teplice o.

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr.

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Chronické Imunitní Demyelinizační Polyneuropatie. Josef Bednařík Neurologická klinika FN a LFMU Brno

Chronické Imunitní Demyelinizační Polyneuropatie. Josef Bednařík Neurologická klinika FN a LFMU Brno Chronické Imunitní Demyelinizační Polyneuropatie Josef Bednařík Neurologická klinika FN a LFMU Brno 15.4. Předatestační školení v neurologii Historie První popis rekurentní neuritidy podal Eichhorst v

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

Plicní fibróza na dřeň

Plicní fibróza na dřeň 1 Pořadatel Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové Plicní fibróza na dřeň 2. 12. 2014 3 Termín konání. 2.prosince 2014 Místo konání. Studijní a vědecká

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

58. Virus varicelly a herpes zoster

58. Virus varicelly a herpes zoster vypracovali: použito výpisků z 2.LF (zdroj Votava), Martina Panešová, Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Tereza Koňasová, Markéta Lorenzová, Petr Grenar, Zuzana Marvanová, Alexandra Pitáková, 3.LF, 2012 Otázky

Více

NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM

NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM 19. 20. 3. 2015 Tábor, Hotel Dvořák Pořadatelé: společnost Solen, s. r. o., a časopis Neurologie pro praxi Záštita: Neuromuskulární sekce ČNS Neuromuskulární fórum 19. 20. 3. 2015

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Neurologie C2011. 12.-13. květen 2011. XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů, XIII. obnovené moravskoslovenské dny. Hotel Jana, Přerov

Neurologie C2011. 12.-13. květen 2011. XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů, XIII. obnovené moravskoslovenské dny. Hotel Jana, Přerov Neurologie PRO PRAXI C0 www.solen.cz ISBN 978-80-8737-6-6 Ročník. XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů, XIII. obnovené moravskoslovenské dny.-3. květen 0 Hotel Jana, Přerov Neurol. pro praxi 0;

Více