Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie"

Transkript

1 Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava

2 HIV infekce onemocnění s komplexní patofyziologií, na níž se podílejí jak imunologické a gene;cké faktory hos;tele, tak variabilita samotného viru následná destrukce imunitního systému a jeho základních funkcí řadí infekci HIV mezi klasické představitele sekundárního imunodeficitu i když je v patogenezi HIV zmiňována zejména postupná deplece CD4+ T lymfocytů, jako hlavního cíle HIV infekce, která může do značné míry vysvětlit i příčinu progredující imunosuprese, existuje celá řada dalších faktorů, přispívajících k imunitní dysregulaci a funkční nedostatečnos;

3 periferní krev D81 kombinované poruchy imunity muž, 2 roky CD3 64% CD4 7% CD8 52% CD19 32% NK 2% kostní dřeň D50.0 sekundární posthemor. anémie muž, 53 let CD3 77% CD4 1% CD8 74% CD19 6% NK 14% muž, 50 let CD3 87% CD4 4% CD8 80% CD19 7% NK 7% periferní krev R06.0 dušnost, dyspnoe Legionella pneum. negativní DNA Pneumocystis jirovecii - POZITIVNÍ

4 Na aktivaci imunitního systému v důsledku HIV infekce se podílí 1. kompenzační mechanismy směřující k navrácení narušené homeostázy v důsledku deplece CD4+ T lymfocytů 2. zánětlivý proces zahrnující jak specifickou, tak náhodnou (bystander) aktivaci regulace aktivačního procesu jak CD4+ tak CD8+ T lymfocytů probíhá rozdílně, což ovlivňuje i funkční aktivity těchto buněk proliferační aktivita CD8+ T lymfocytů je závislá na přítomnosti IL-2 produkujících CD4+ T lymfocytů

5 Chronická HIV infekce je provázena trvalou ak;vací imunitního systému a zánětlivým procesem, přičemž intenzita tohoto procesu je asociována se závažným průběhem a špatnou prognózou onemocnění neustálý pokles CD4+ T lymfocytů ztráta specifické imunitní odpovědi recall an;geny ztráta alloreak;vity ztráta odezvy k mitogenům (PHA,ConA.) destrukce prekurzorových buněk v kostní dřeni

6 Laboratorní sledování obecně známá je korelace mezi počtem periferních CD4+ T lymfocytů a klinickou manifestací HIV infekce Ø absolutní počet CD4+ T- ly: > 500 / µl krve (0,500x10 9 /l) / µl krve (0, x10 9 /l) <200 / µl krve (<0,200x10 9 /l) navzdory tomu je však tento marker považován za nedostatečný z hlediska hodnocení progrese onemocnění a jako daleko účinnější se jeví sledování funkční ak;vity, resp. míry imunitní ak;vace

7 . Povrchová exprese ak;vačních an;genů: HLA- DR, CD69, CD38, CD45RO. Regulační T lymfocyty Markery T buněčné senescence (CD57) Stanovení funkční ak;vity T lymfocytů Ø buněčná cytotoxicita Ø produkce cytokinů Ø buněčná proliferace

8 Exprese CD57 na T lymfocytech CD4 = 39% (401/ul) doba sledování 14 měsíců CD4 = 13% (365/ul) doba sledování 6 měsíců

9 Stanovení buněčné proliferace: Ø zjišťování funkční kapacity T lymfocytů Ø vypovídá o schopnos; lymfocytů proliferovat po styku buď s vybraným an;genem, nebo obecným buněčným s;mulans (mitogeny) Ø nejčastěji založeno na měření inkorporace 3 H thymidinu nebo jeho analogu BrdU do DNA dělících se buněk (S fáze buněčného cyklu)

10 Stanovení proliferační aktivity pomocí Ki67- závislost na době inkubace

11 Proliferační aktivita T lymfocytů stanovená na základě exprese Ki67 (inkubace 72 hod.)

12 Test blas;cké transformace lymfocytů stanovuje proliferaci T- lymfocytů po ak7vaci mitogenem pomocí DNA indikátoru, 3 H- thymidinu

13 muž, 1953 c.p.m Funkční ak;vita lymfocytů sledovaná testem blas;cké transformace lymfocytů 1,10, datum odběru míra proliferace T- lymfocytů periferní krve stanovena po ak7vaci mitogenem PHA za užim 3 H- thymidinu jako indikátoru DNA syntézy c.p.m ,5, datum odběru muž, 1962 muž, 1947

14 % zastoupení T lymfocytárních populací % CD3 CD4 CD8 datum Funkční aktivita T lymfocytů po stimulaci PHA cpm X.97 X.98 X.99 X.00 X.0201 X.02 III.03 datum

15 Vztah mezi absolutním počtem CD4+ T lymfocytů a proliferační ak;vitou CD4+T ly/ul BTL pacient č c.p.m. pacient č c.p.m. pacient č c.p.m. pacient č c.p.m.

16 % ,10, datum odběru CD3 CD4 CD Procentuální zastoupení celkových (CD3+), pomocných (CD3+CD4+) a cytotoxických (CD3+CD8+) T lymfocytů u vybraných pacientů muž, % muž, ,5, datum odběru CD3 CD4 CD8 muž, 1962

17 CD8+ T lymfocyty prominentní buňky adaptivních imunitních mechanismů přispívajících k eliminaci, resp. inhibici virové replikace virů během akutní infekce specifické CD8+ T lymfocyty vykazují řadu funkcí včetně produkce efektorových cytokinů, cytolytické aktivity a buněčné proliferace po kontaktu s antigen prezentující buňkou chronická infekce vede k postupnému vyčerpání CD8+ T lymfocytů, které má jasnou hierarchickou strukturu

18 Schematický model postupného vyčerpání CD8+ T lymfocytů Streeck H. J Infect Dis.2010

19 Wherry EJ, Ahmed R.,J. Virol Jun;78(11):

20 Závěr pro posouzení aktuálního stavu imunokompetence HIV pacientů nutno zohlednit více parametrů než počet CD4+ T lymfocytů jako další účinný marker pro posouzení funkční míry imunodeficitu při monitorování HIV pacientů se jeví stanovení proliferační aktivity lymfocytů vysoká proliferační kapacita T lymfocytů je nalézána během akutní a non-progredující HIV infekce, která však rychle klesá v případě kontinuální virové replikace

21 Ø Ø k narušení schopnosti lymfocytární proliferace dochází: nedostatečnou syntézou ribonukleotidů v důsledku defektu příslušných metabolických drah pravděpodobněji však v důsledku nedostatečné produkce IL-2 dlouhodobá proliferační neodpovídavost, resp. anergie, svědčí pro definitivní ztrátu imunokompetence a objevuje se v terminálním stadiu onemocnění

22 Děkuji za pozornost

Význam a virologie lidského cytomegaloviru

Význam a virologie lidského cytomegaloviru Význam a virologie lidského cytomegaloviru Vlasta Štěpánová NRL pro CMV Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod l Běžný beta-herpesvirus - 50 80% dospělé populace l Celoživotní

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok / koncentrát pro infuzní roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml Neupogen 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 1/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Základy fyziologické regulační medicíny

Základy fyziologické regulační medicíny Terapeutický průvodce 7 Základy fyziologické regulační medicíny Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher)

3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher) KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 35 3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher) 3.1 Klinické projevy Klinické projevy akutní nemoci z ozáření jsou závislé na geometrii, dávce

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více